Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы мен болашағы

Кіріспе
І.Қазақстан Республикасындағы туризм саласы.
1.1 Қазақстан Республикасындағы туризм саласының тарихы
1.2 Қазақстан Республикасындағы туризм саласын талдау
ІІ . Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы .
2.1 Қазақстандағы туризм дамуының қазіргі жағдайы: проблемалары және даму болашағы
2.2 Туризмды дамытудың негізгі бағыттары
1.1 Қазақстан Республикасындағы туризм саласының тарихы.
Ұлы Жiбек жолы бойында орналасқандықтан Қазақстан аумағындағы қалалар мен табиғаты ғажайып қорықты жерлер ежелден саяхат және туризм нысандары болып табылған. Қазақстандағы алғашқы туристiк ұйымдар 20 ғ-дың 20 — 30-жылдары пайда болды. 1929 ж. Алматы қ-нда тұңғыш туристiк жорық ұйымдастырыды. Оған Г.И. Белоглазов пен Ф.Л. Савин басқарған 17 мектепмұғалiмдерiқатысты. Жорық Алматы төңiрегiненбасталыпЕсiк к-нде (62 км) аяқталды. 1930 ж. Алматы өлкетанумұражайыжанындаПролетарлықтуризм және экскурсия қоғамыныңөлкелiкбөлiмшесiжұмысiстейбастады. Оныңалғашқытөрағасыболып В.Г. Горбунов сайланды. Осы жылы Алматы қалалық телеграф пен поштақызметкерлерiнен (16 адам) құралған топ (Ф.Л. Савин басқарған) Медеу — Көкжайлау — Үлкен Алматы к. жағалауынадейiн барды.Туризмнiң бұл түрiне В.Зимин, А.Бергрин, Д.Литвинов, Х.Рахимов, Г.Белоглазов, т.б. көп үлес қосты. 1931 ж. қаңтарда Алматыдан Зиминнiң бастауымен алғаш рет шаңғышылар жорығы ұйымдастырылды. “Еңбек және қорғаныс” эстафетасын алған бұл жорыққа қатысқан 8 шаңғышыға ұлттық атты әскер полкiнiң сегiз шабандозы қосылды. Олар Алматыдан шығып, Ұзынағаштан өтiп Қордай асуы арқылы эстафетаны Қырғызия командасына табыс еттi. Сол жылы Алматыдағы Жетiсу губ. мұражайдың жанынан Бүкiлодақтық пролетарлық туризм мен экскурсия ерiктi қоғамының 10 мүшесi бар алғашқы ұясы ұйымдастырылды. Ол кейiннен Қазақстан өлкелiк кеңесiне айналды. Әуесқой туристердiң бастауымен Алатау қойнауындағы Күйгенсай (Горельник) шатқалында туристер үшiн шағын үй салынды. 1936 ж. бұл жерде республикадағы ең алғашқы 50 кiсiлiк “Горельник” турбазасының шаңырағы көтерiлдi. 1938 ж. Көкжайлаушатқалында (Алматы маңында) алғашқазақстандықтуристерслетiөттi. Оған 200-дей туристерқатысты. 1943 жылдыңбасынан “Горельник” турбазасындаКеңесармиясының тау атқыштарындаярлайтынБүкiлодақтықнұсқаушылармектебiорналасты.Ұлыотансоғысынанкейiн “Горельник” тау шаңғышылары мен альпинистеркадрларындаярлайтынбазағаайналды. Адамдардыңбелсендiдемалысымақсатында 1952 ж. ҚазақстандаТуристiк-экскурсиялықбасқарма (ТЭУ) құрылды. 1961 ж. АлматыдаРесп. жастуристер ст. ашылды. 1960 ж. кәсiподақтардыңҚазақресп. кеңесiжанынан туризм жөнiндегiресп. басқармаұйымдастырылды. 1962 ж. Туристiк-экскурсиялықбасқарма Туризм жөнiндегiкеңесболыпқайтақұрылды. 1965 ж. Қазақстандаресп. және 5 обл. (Алматы, Қарағанды, Шығ. Қазақстан, Орал, Шымкент) туристiккеңесжәнеәроблыстаэкскурсиялық бюро ашылды.1950 — 60 ж. Алматы жоғарыоқуорындарында тау туризмi, альпинизм (шыңғашығу), спорттық туризм дами бастады.
1. С.Р. Ердавлетов «История туризма» Алматы, «Қазақ университеті» 2010 жыл
2. «Тұралаған туризмді калай тірілтеміз? » Дәурен Әбдіраманов, Шымкент қаласы, «Алаш айнасы» газеті 24 маусым 2009 жыл
3. Алиева Ж.Н. «Туризмология негіздері» 2004 жыл-128 бет
4. Уикипедия. «Қазақ энциклопедиясы» 5 том ашық энциклопедиясы http:// kk.wikipedia.org/wiki/
        
        Жоспар 
Кіріспе І.Қазақстан Республикасындағы туризм саласы.
1.1 Қазақстан Республикасындағы туризм саласының тарихы1.2 Қазақстан Республикасындағы туризм саласын ... ... . ... Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы .2.1 Қазақстандағы туризм дамуының қазіргі жағдайы: проблемалары және даму ... 2.2 ... ... ... ... ... ... тізімі
Қазақстан Республикасындағы Туризм саласы
І.Қазақстан Республикасындағы туризм саласы.
1.1 Қазақстан Республикасындағы туризм саласының тарихы. Ұлы Жiбек жолы ... ... ... аумағындағы қалалар мен табиғаты ғажайып қорықты жерлер ежелден саяхат және туризм ... ... ... ... ... ... ... 20 ғ-дың 20 -- 30-жылдары пайда болды. 1929 ж. ... ... ... ... ... ... Оған Г.И. ... пен Ф.Л. Савин басқарған 17 мектепмұғалiмдерiқатысты. Жорық Алматы төңiрегiненбасталыпЕсiк к-нде (62 км) аяқталды. 1930 ж. Алматы өлкетанумұражайыжанындаПролетарлықтуризм және ... ... ... В.Г. Горбунов сайланды. Осы жылы Алматы қалалық телеграф пен ... (16 ... ... топ (Ф.Л. ... басқарған) Медеу -- Көкжайлау -- Үлкен Алматы к. жағалауынадейiн барды.Туризмнiң бұл ... ... ... ... ... ... т.б. көп үлес қосты. 1931 ж. қаңтарда Алматыдан Зиминнiң бастауымен алғаш рет шаңғышылар жорығы ұйымдастырылды. "Еңбек және қорғаныс" эстафетасын алған бұл ... ... 8 ... ... атты ... полкiнiң сегiз шабандозы қосылды. Олар Алматыдан шығып, Ұзынағаштан өтiп Қордай асуы ... ... ... командасына табыс еттi. Сол жылы Алматыдағы Жетiсу губ. мұражайдың жанынан Бүкiлодақтық пролетарлық туризм мен ... ... ... 10 мүшесi бар алғашқы ұясы ұйымдастырылды. Ол кейiннен Қазақстан өлкелiк ... ... ... ... ... Алатау қойнауындағы Күйгенсай (Горельник) шатқалында туристер үшiн шағын үй салынды. 1936 ж. бұл ... ... ең ... 50 ... "Горельник" турбазасының шаңырағы көтерiлдi. 1938 ж. Көкжайлаушатқалында ... ... ... Оған 200-дей туристерқатысты. 1943 жылдыңбасынан "Горельник" турбазасындаКеңесармиясының тау атқыштарындаярлайтынБүкiлодақтықнұсқаушылармектебiорналасты.Ұлыотансоғысынанкейiн "Горельник" тау шаңғышылары мен альпинистеркадрларындаярлайтынбазағаайналды. ... 1952 ж. ... (ТЭУ) ... 1961 ж. АлматыдаРесп. жастуристер ст. ашылды. 1960 ж. кәсiподақтардыңҚазақресп. кеңесiжанынан туризм жөнiндегiресп. басқармаұйымдастырылды. 1962 ж. Туристiк-экскурсиялықбасқарма Туризм жөнiндегiкеңесболыпқайтақұрылды. 1965 ж. ... және 5 обл. ... ... Шығ. ... ... Шымкент) туристiккеңесжәнеәроблыстаэкскурсиялық бюро ашылды.1950 -- 60 ж. ... ... тау ... ... (шыңғашығу), спорттық туризм дамибастады. Мұныңнәтижесiндетуристiкнұсқаушылартобықалыптасты. Осы жылдарыС.Күдерин, Ү.Үсенов, Н.Дубицкий, В.Г. Хомулло, т.б. мамандароқушылар мен студенттерарасындатуризмдiдамытудаүлкенүлесқосты. 1958 ж. Зимингетұңғышрет туризм ... ... ... ... ... ж. ... ... жәнесаяхатшылықтыңресп. кеңесiтуризмнiңоданәрiдамуынаәсереттi.1971 -- 75 жылдарыҚазақстандатуризмнiңматериалдықбазасыннығайып, ... ... мен ... 1978 ж. Қазақстанда экскурсия мен туризмнiңресп. кеңесiжәне 14 обл. кеңес, 17 туристiк база мен ... 26 ... ... бюроларыжәнешет ел туристерiнеқызметкөрсететiн 3 бюро, Алматы, Орал, Шымкент қ-ларындатуристiкавтомоб. базаларықұрылды. Туристiкбазалар мен мейманханалардағыорын саны 7 ... жылы ... ... Жаңадантуристiк экскурсия қауымдастықтарықұрылды. Осы жылдарыҚазақстантуризмiнiңдамуына Н.И. Самойленко, С.Әбденбаев, Т.Жездiбаев, А.Чукреев, О.Мазбаев, С.Р. Ердәулетов, т.б. ... ... 1991 ... ... ... 1993 ж. ... туризм ұйымынамүшеболды. Осы жылы туризм индустриясындамытуғаарналғанұлттықбағдарламақабылданды. 1997 ж. ҚазақстанРеспубликасыныңҰлыЖiбекжолыныңтарихиорталықтарынқайтаөрлету, түркiтiлдесмемлекеттердiңмәденимұраларсабақтастығындамытутұжырымдамасы, жалпы туризм дамуыныңстратегиясыжасалды. 2001 ж. 13 маусымда "ҚазақстанРеспубликасындағытуристiкқызметтуралы" ... ... ... т.б. ... ... тарихи, геосаясиорнытуристiкнысандардыұтымдыпайдалануғамүмкiншiлiкбередi, соныменқатарэкономиканыңбастытармақтарыныңбiрiретiндедамытудықажет етедi.2002 жылыреспубликада 430 туристiкұйымдар, ... мен ... ... 6 ... оныңiшiнде 1500 кәсiптiк экскурсия жүргiзушiлер (гидтер) қызметкөрсетедi. Қазақстанныңтуристiкфирмаларыдүниежүзiнiң 80-ге ... ... ... 25 ... 5 ... Түркияға, Бiрiккен Араб Әмiрлiгiне, Пәкстанға, Корея Республикасына, Грекияға, Польшаға, т.б. елдергечартерлiкәуерейстерiнжолғақойған.Қазақстанда туризмнiң барлық түрлерi (танымдық, ойын-сауық, этн., экол., денсаулық сауықтыру, ... ... аң ... ... аулау, атпен серуендеу), т.б. бойынша жүргiзiледi. Бұл үшiн Қазақстан ... ... ... ... ... маршруттар белгiленген. Оларға Қазақстанда жиынтық сыйымд. 33 мың орынды 372 әр түрлi ... ... ... қызмет көрсетедi.
1.2 Қазақстан Республикасындағы туризм саласын талдау.
Туризм көптеген ... және ... ... үшін ... ... кайнар көзі болып табылады. Қазіргі кезде Қазақстан үшін де бұл экономика секторы маңызды мәселе болып ... ... ... көптеген туризм түрлерін және туристік қызметтің формаларын дамыту үшін ресурстары мен мүмкіншіліктері жетерлік.Туристік қызметтердің ұйымдастырылуы мен оларды жетілдірудің ... ... ... ... ... туризм нарығындағы кәсіпкерлік субъектілердің туристік қызметтер көрсетуге деген ... ... ... ... ... және ... еуропа нарығында да туризмде көрсетілген қызметтің сапасына көп көңіл бөлінбейді. Туризм саласында кәсіпкерлер өз тәжірибелеріне және жұмыс ... ... ... іс ... ... ... кәсіпорындар осы саладағы түбегейлі ғылыми зерттеулерсіз және сапалы іс-шараларсыз пайдаларын жоғарылатуға мүмкіндіктері болмай, клиенттері мен қызмет ... ... ... ... ... ... деңгейдегі сұраныстың пайда болуы осы саладағы ғылыми зерттеулер мен басқа да іс-шараларды жоспарлауға көп көңіл бөлу ... ... ... ... ... және орта ... сипатталады. Олардың қазіргі кезде кажетті зерттеу құралдары, , немесе тәжірибелі жұмыстарды атқаруға жұмысшыларды жалдайтын қаражаты жоқ. Олар тек қана ... ... ... және ... зерттеу мен өнімді жетілдіру әрекеттерін жасайды. Бұл қызмет көрсетудің көптеген салаларында колданылады. Бәсекенің күшеюі және клиенттердің талаптарының көбеюі туристік ұйымдардың ... ... ... алып ... яғни ... күресте жетістікті қамтамасыз ету және сыртқы орта өзгерістеріне бейімделуі үшін ... ... ... ... ... дамуы мен туристік қызметтерді зерттеуші экономист-ғалымдардың пікірлерін жалпылай келе, біздің көзқарасымыз бойынша: - деп тұжырымдауға болады. Туризмді ұйымдастырудың ... ... ... әйгілі курорттарымен танымал Италия, Испания және Франция елдерінде қолданылады. Бұл ... ... ... мәселелері көп салалы министрлік деңгейінде шешіледі. Туристік саламен айналысатын министрліктің бөлімі мемлекеттік реттеу бойынша мынадай ... ... ... ... ... осы ... ... ынтымақтастықты дамыту мәселелерімен айналысады, статистикалық мәліметтерді өңдейді, аймақтардың осы бағыттағы қызметтерін реттейді, осы салаға қатысты көрмелер ұйымдастырады және шет ... ... ... ... ... ... ... туристік әкімшілік жергілікті басқару орындарымен және жеке бизнеспен бірлесе отырып тірлік ... Ал, бұл өз ... ... ... ... ... міндеттерін шешуде жеке қаржылық ресурстарды тартуға мүмкіндік береді. Бұл саясаттың ... ... ... ... реттеудегі аралас (мемлекеттік-жеке) меншікті институттарды алуға болады.Туризмді басқарудың мұндай жүйесінің ... ... ... жоғары индустриялы туризмі бар әлемдік туристік орталықтарға айналып отыр. Бұл елдердегі ... ... ... ... ... баптарына кіреді.Туризм дамуының бастапқы кезеңінде мемлекеттік басқару органдарының маңызы үлкен. Оның себебі, ... ... ... саланың инфрақұрылымын жасау үшін қуатты қаржылық салымдар қажет ... ... ... көмекті тек мемлекет бере алады. Мемлекетке кірістер әкеле бастайтын жоғары дамыған және бәсекелестік мүмкіншілігі үлкен туризм саласы қалыптасқаннан кейін, мемлекеттік ... ... ... дамуын реттеуші қызметіне ауысады. Туристік индустрияны ұйымдастырудың азиялық үлгісі Түркия, Египет, Тунис, Марокко және Қытай ... ... Бұл ... ... ... ... ұйымдастыру мен басқару беделді әрі күшті министрлікке ... Бұл ... ... ... ... бағыттарының бірі болып саналады. Мемлекеттің көмегінің нәтижесінде аталған елдерде туризм мен курорттар жоғары ырғақпен дамуда.
ІІ . Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының ... ... және ... ... ... ... ... жағдайы: проблемаларыт даму болашағы.
Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007 - 2011 жылдарға арналған ... ... іске ... ... жылының қорытындысы бойынша туристік қызмет көрсеткіштерінің тұрақты өсу үрдісінің сақталғаны байқалады. Айталық, 2008 жылдың қорытындысы ... 2007 ... ... ... ... бойынша туристердің саны 3,1 %-ға көбейді. Туризм түрлері бойынша туристік индустрияның ... ... даму ... байқалады: 2007 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда сыртқа шығушы туристер саны 15,4 %-ға ... және 5 242,6 мың ... ... ішкі туризмдегі келушілер саны 8,2 %-ға артты және 4 254,1 мың ... ... ... жалпы көлемі 22,6 %-ға артты және 66 045,9 млн. теңгені құрады, сатылған жолдамалар құны 16 926, 8 млн. ... ... ... туристік қызметпен айналысатын 1163 туристік фирма және 64 жеке кәсіпкер 497,1 мың келушіге қызмет көрсетті, бұл экономикадағы ... ... ... 2007 ... деңгеймен салыстырғанда 12,3 %-ға кем.Туристік индустрия субъектілерінің туристік қызметінен түскен жалпы табыс 2008 жылы 66,6 ... ... ... және бюджетке аударылған салық сомасы 9,3 млрд. теңгені құрады.Республикада қолданыстағы қонақ үй шаруашылығының 1149 кәсіпорны 2 576,2 мың ... ... ... және 50 559,4 млн. ... ... ... ... кезеңнің қорытындылары бойынша орналастыру объектілерінде 29 504 нөмір бар, олардың біржолғы сыйымдылығы 64 377 ... ... ... экономикалық дағдарыс және әлеуетті туристердің сатып алу мүмкіндігінің төмендеуі республикаға келу санына кері ... ... ... 2008 ... қорытындысы бойынша 2007 жылмен салыстырғанда сырттан келушілер туризмі 11,1 %-ға азайды және 4 721,5 мың ... ... ... және ... ... әр ... ... қызметтерге деген сұраныстарын қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы аса тиімді және бәсекеге қабілетті туристік кешенді іске ... ... ... ... ұлттық туристік өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін стандарттар ... және ... ... ... ... ... ... дамытуға инвестиция тарту үшін шарттар анықталды.
Туризм және спорт саласының аясында ... және ... тең ... және тең ... ... ... ерекшеліктері есепке алына отырып, табысты іске асып жатқандығын атап өткен жөн: туризм индустриясында туристік ұйымдардың ... және ... ... ... ... ... ... қамтылған (барлық еңбекпен қамтылғандар санының 98 %-ға жуығы). ... ... ... көш ... ... спорт түрлерін көптеген әйел азаматтар белсенді игеріп жатыр.
Бұдан басқа, бүгінде бірқатар проблемалық мәселелер ... ... ... шешу көзделген мақсатқа - Қазақстанды Орталық Азия өңіріндегі туризм орталығы ретінде қалыптастыруға қол жеткізуге ... ... ... және ... ... жеткіліксіз дамуы
Қонақ үйлерді, пансионаттарды, демалыс үйлері мен базаларын қоса алғанда, орналасу объектілерінің, сонымен қатар санаторийлік-курорттық мекемелердің материалдық базасы ... ... ... және ... ... сипатталады. Бүгінгі таңда туризм ауқымы, сапа түрлері және туристер үшін ұсынылатын ... ... ... талаптарға сай емес.
2. Қызмет көрсетудің төмен сапасы және Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінде таңбалы ... ... ... ... қазақстандық та, шетелдік те туристерді қызықтырмайды. Біздің тарихи мұрамыздың туристік бағдарламаларын халықаралық ... мен ... да ... түрде қайта қарауды талап етеді.
Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымының жағдайымен ... ... ... әуе және ... жол тасымалы географиясының шектеулілігі, ішкі және сыртқы туристердің топтық сапарлары үшін көліктің барлық түріне жол жүру билеттеріне жеңілдіктер жүйесінің ... ... ... ... отыр.
3. Кадрларды даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың төмен деңгейі және туризмнің ғылыми базасының жоқтығы
Туризмді дамытуға кедергі жасайтын негізгі ... бірі ... ... ... ... ... ... болмауы болып табылады. Бұл туризм индустриясы объектілерінде білікті мамандардың ... ... ғана ... ... ... туристік сала үшін кадрлар даярлау сапасына да қатысты.
4. Туристік индустрияда ұсынылатын қызметтердің төмен сапасы
Бұл мәселе жоғарыда аталған мәселемен ... ... ... қызмет көрсету саласындағы төменгі сапа туризм индустриясы ... ... ... сапасының төмендеуіне әкеп соқтырады. Сонымен қоса, бұл Қазақстанда туристік визаларды рәсімдеу мерзіміне, ... ... ... процедураларына, кедендік және паспорттық бақылауға қатысты.
5. Туризм елі ретінде ... ... ... ... оң ... ... жылжыту жөніндегі іс-шаралар жүйесіз сипатта, туризм жөніндегі көрмелерге қатысу мемлекеттің жарнамалық қызметінің тиімділігін толық өлшемде қамтамасыз етпейді. Осы уақытқа ... ... ... ... үшін ... басымдықты нарықтар болып табылатын елдер - Германияда, Ұлыбританияда, Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... бөлімдерін) ашу және олардың қызметін қамтамасыз ету мәселесі шешілмей отыр. Сонымен қатар, жыл ... ... көп ... қабылдайтын, туризм саласында дамыған елдердің (Франция, Испания, Германия) тәжірибесі аталған мәселені шешу ... ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілік деңгейі сақталған жағдайда отандық туристік нарықты дамыту мүмкіндігі өмір деңгейін жақсарту және халықтың еңбекпен ... ... ету ... ... ... қызметтерге деген артып келе жатқан сұранысты қанағаттандыру және елде туризмді тұрақты дамытуға жағдайлар жасау үшін жеткіліксіз болады.
2.2 Туризмды дамытудың негізгі ... ... ... ... ... ... ... аясында бес жылдың ішінде халықты жұмыспен қамту үшін, ... және ішкі ... ... ... есебінен кірістің тұрақты өсімі үшін, сонымен қатар Қазақстанды 2011 жылы Ортаазиялық аймақтың ... ... ... үшін ... ... ... индустрия құру қарастырылған. Аталмыш бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен 59 млрд. теңгеден астам сома ... ... бөлу ... ... ... ... ... мемлекеттік және жеке меншік секторлардың өзара әрекеттерінің кластерлік ... өзін өзі ... ... Мұның нақты факторы ретінде кластерінің пилоттық жобасын іске асыру болып табылады. Кластерлік ... ... ... ... ... үшін ... ... мүмкіндігі маңызды болып саналады.
* Қонақүйлер жүйесін, Ұлы Жібек Жолы үлгісінде керуен-сарайлар мен өзге де маңызды туристік маршруттардың құрылысына ... ... ... ... бойынша ұсыныстар негізінде аймақтық мөлшерде база қалыптасқан. Алғашқы кезеңде 90 инвестжоба сарапталып, жинақталды. Олардың 11 - і 386 млн АҚШ ... ... ... ... және ... даму ... ... қолдау көрсету үшін жіберілді.
* Алматы, Ақмола және Маңғыстау облыстарында әлемдік деңгейдегі заманауи ... ... ... ... ... ... оны Елбасы мен ел Үкіметі мақұлдап отыр. Аталмыш жоба бойынша инвестиция жұмылдыруға жоспарланып отырған сома 30 млрд АҚШ долларын құрайды.
1. ... ... ... және Шығыс-Қазақстан облыстарында таушаңғы базасын салу. Алматы облысында - 5 (Шымбұлақ, Алматау, Табаған, ЦСКА); Шығыс-Қазақстанда - 2 ... ... ... ... ... облысы, Талғар ауданындағы Әскери шатқалда әлемдік стандартқа сай ... ... ... ... Туризмнің инфрақұрылымын дамыту көліктік инфрақұрылым желісін құрумен тікелей байланысты. Ішкі және сыртқы туризмді дамытудың басты алғышарты барлық санаттағы туристерге арналған ... ... ... және су ... ... ... ... 2. Туристік кадрларды даярлау деңгейін жоғарылату.Бүгінгі күні кадрларды даярлау деңгейін көтеру жұмыстарына айрықша көңіл бөлінеді. 2006 жылы ... ... саны 921 ді ... және ... жылмен салыстырғанда 9 пайызға көтерілген. Министрлік туристік кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізіп тұрады. Бұл жылы Астана ... ... ... ... ... орталықты ашу, келесі жылы Алматы, Түркістан, Атырау және Ақтау қалаларында ашу жоспарланып отыр. 2005 жылдан бастап ҚР Үкіметінің қолдауымен ... ... ... ... ... ... ҚР Туризм және спорт министрлігі мен Білім және ғылым министрлігімен бірлесе отырып жоғарыда ... ... ... ... ... ... квотаны арттыратын болады.
3. Қазақстанның тартымды туристік имиджін ... ... ... Қазақстанның тартымды туристік имиджін қалыптастыру мақсатында Қазақстанның туристік әлеуетін ілгерілетудің мақсатты Бағдарламасын жасалды. Онда халықаралық туристік форумдарға қатысуды, көрме, жәрмеңке ... ... ... ... ... бейнероликтерді орналастыру және беру, сонымен қатар шетелдік БАҚ өкілдеріне ... ... және ... өнім ... ... ... үшін Қазақстанның 2007 жылы Дүниежүзілік туристік Ұйымының атқарушы кеңестігіне (ЮНВТО) өтуі мен 2009 жылы Астана қаласында ЮНВТО-ның Бас Ассамблеясын өткізу ... роль ... ... туризм саласындағынегізгікөрсеткіштер:
* Сырттанкелу туризм 8 пайызғаартып, 4 млн. 706 мыңадамдықұрады;
* Ішкі туризм 7% артты, 3 млн. 495 мыңадамнантұрды;
Сыртқашығу 23% және 3 млн. 687 ... ... ... ... ... Ел экономикасыныңшикізаттықсалаларыарасындағысекторлардыңмаңыздыкіріскөзі бола алатын, дамығанбәсекегеқабілеттітуристік индустрия құралужоспарда бар. РеспубликадаҚазақстанныңОртаазиялықаймақтуризмініңорталығыболуынажағдай мен мүмкіндікжасалатынболады.
Қорытынды
Бүгінде әлемдегі Испания, Түркия, АҚШ, Грекия, Таиланд сынды ... ішкі ... ... бестен бірі, кейбірінде тіпті 30 пайызы туризм саласына тиесілі екен. Өзінің сан алуан табиғи ... мен ... ... бар ... ... елде бұл сала ... дамыған, бағасы құбылмалы келетін мұнай, металдан әлдеқайда ... ... ... бұл ... ... ... ... іске асырып, дұрыс жолға қоя алған ба?2004 жылдың шілде айында елімізде бәсекеге қабілеттілік пен кластерлік даму бағдарламасын ... ... ... басталғаны белгілі. Бұл бағдарламаның пилоттық жобасын туризм саласына енгізу сол кезде бірауыздан шешілген-ді. Тиімді кластерлік жобаларды анықтаумен айналысатын J.E.Austin ... inc (JAA) ... ... ... Мартин Вебер мырза: , - деп ... ... ... ... ... Статистика агенттігінің деректеріне сүйенсек, жыл сайын елдегі туризм индустриясының қарқынды дамып келе жатқанын байқауға болады. Сырттан келетін туристердің саны да ... ... ... бұл көрсеткіш көңіл көншітерлік емес., - ... ... ... ... ... 876 ... компания тіркеліп, әлемнің 90 елімен байланысын орнатқан. Осылардың тек 25 пайыздайы ғана елге тікелей туристер ... ... ... ... ... келетін саяхатшылардың үлесі елдегі туризм нарығында шешуші рөлге шыға алмай отыр. Мұны есепке алған ел үкіметі сырттан келетін туристерді арттыру мен ішкі ... ... үшін осы ... ... ... ... ... босатып, еркін әрі жағымды орта қалыптастырып берген. Бірақ әлі де оң нәтиже ... ... және ... ... ... ... ... бірлесіп, сыртқы және ішкі туризмді дамытудың тиімді бағыттарын айқындап, соның бірі ретінде экологиялық туризмді атаған болатын. Туризмнің осы ... ... ... мүмкіндігі жоғары аймақтар белгіленіп, атауына ие болған бағыт - Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және ... ... ... Дәл ... ... аймағында 2004-2010 жылға арналған туризмді дамыту бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... бұл аймақта үлкен табиғи қор бар. Мысалға, ... ... Іле ... ... ... Іле ... ... паркі секілді айрықша жұмақ мекендер шетелдегі кез келген танымал табиғат комплекстерімен ... ... ... ... өз ... ... пайдаға асыра алмай отырғандығын сенімді түрде айтып жүр. Туризмнің дамуы бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... ... әлемдегі дәстүрлі саяхат орындары бүгінде өзінің маңыздылығын жоя бастаған. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанның мол мүмкіндігі бар деп ... және ... ... ... ... көтерілуі мүмкін.Туризмнің экономикаға үш түрлі әсері бар1. Шетелден тікелей қаржы ... ... ... ... мен ... ... ... әсер етеді.3. Халықтың жұмыспен қамтылуына септігі тиеді.Туризм тікелей және жанамалы түрде экономиканың 32 ... мен ... ... ... ... ... мол. ... әлемдік туризм өзінің ең бір сәтті кезеңін бастан өткеріп жатқан жоқ. ... ... ... ... саяси тұрақсыздық пен терроризм, сепаратизм секілді жағымсыз әрекеттер әсер етуде. Алайда бұл ... ... ... САЙФУЛЛИН, қорық мұражайының директоры:.P.S. Туризм болашақта Қазақстандағы табысы мол индустриялы салалардың ішінде үшінші орынға шығуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымның болмауы - елдегі туризмнің дамымауының негізгі ... ... ... ... те, ... ... бұл бағытта едәуір жұмыстар жасалғанын мойындауымыз керек. Бірақ туризмнің дамуы қомақты инвестицияның тартылуына да байланысты. ... ... , ... да, ... мүмкін бе? Аман болсақ, уақытөзікөрсетер....
Пайдаланылған әдибиеттер:
* С.Р. Ердавлетов Алматы, 2010 жыл
* Дәурен Әбдіраманов, Шымкент қаласы, ... 24 ... 2009 ... ... Ж.Н. 2004 ... ... ... 5 том ашық энциклопедиясы http:// kk.wikipedia.org/wiki/

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы46 бет
Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі рекреациялық туризмнің дамуы38 бет
Халықаралық туризм4 бет
Шардара ауданының туристік әлеуетін анықтау және туризмнің жағдайы мен даму мүмкіншіліктерін талдау65 бет
Шығыс Қазақстан облысының экологиялық туризм дамуы51 бет
Қазақcтан Реcпубликаcының белcенді туризм cалаcы мен оcы бағытта қызмет жаcайтын кәcіпорындар (Іле-Алатау мемлекеттік табиғи ұлттық cаябағы мысалында)58 бет
Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы27 бет
Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері20 бет
Қазақстан Республикасындағы туризмнің дамуы19 бет
Қазақстандағы туризм саласын дамыту міндеттері22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь