Экологиялық қылмыстар

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

Негізгі бөлім

1. Экологиялық қылмыстарға жалпы сипаттама және олардың түрлері...6

2. Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... ...7

3. Суды және атмосфераны тиімді пайдалануға және қорғауға қол сұғатын қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13

4. Жерді, құрлықтық шельфті, жер қойнауын қорғау және тиімді пайдалану ережелеріне қол сұғатын қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18

5. Жануарлар дүниесін тиімді пайдалану, сақтау және қорғау ережелеріне қарсы қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21

6. Өсімдіктер дүниесін қорғау және тиімді пайдалану ережелеріне қарсы қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24

7. Ерекше табиғи.биологиялық түдегі дүниелерді қорғау ережелеріне қарсы қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
Кіріспе
Қазақстан Республикасында экологиялық қолайсыздық салдарынан халықтың денсаулығы нашарлай түскені ресми деңгейде көптен бері айтылып жүр.Табиғатқа келтіріліп жатқан зиянның көлемі бүгінгі күні баршаға мәлім: теңіздер,өзендер мен көлдер ластанып,жыртылмалы жерлер жарамсыз болып қалып жатыр,миллиондаған адамдар уланған ауа жұтуға мәжбүр болып,халық арасындағы өлім саны да көбейді.
Бүгінгі таңда ластайтын заттар қоршаған ортаға өте көп мөлшерде келіп түсуде,ал олардың түсуін қадағалау өте төмен деңгейде қалып отыр. Мысалы, жер,су,ауаның ластануы қалыпты деңгейден 2-3 есе, кейбір жерлерде 10-15 есе асып кеткенін,жеріміздің 44 пайызы аридті (шөл), 23 пайызы субаридті (шөлейт) екенін,еліміздің егістік жерінің 20-30 пайызы табиғи жолмен пайдалану шеңберінен шыққанын,63 млн.гектар тозып кеткен жайылымдық жер тіркелгенін,республика жерінде 20 млрд. тонна өндіріс қалдығы бар екендігі,оның ішінде 237 млн.тонна радиоактивті қалдықтардың ашық аспан астында үйіліп жатқандығы мен ормандардың тілсіз жау өрт құшағына оранған оқиғалар жиілеп кеткендігін анықтап алған кезде сөзсіз Экология кодексін қабылдау қажеттігі туындайды.
Ол туралы Елбасымыз өзінің Қазақстан халқына жолдаған биылғы Жолдауында: «2007 жылы біздің экологиялық заңнамаларымызды халықаралық озық актілермен үйлестіруге, жаңа стандарттарға көшуге, мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған. Экология кодексі қабылдануға тиіс» деп ерекше атап өткен болатын.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 2007 жылы 9 қаңтарда қабылданған. Экологиялық кодексі келесі негізгі мәселелерді қарастырады:
1. қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті лицензиялау,экологиялық нормалау,экологиялық сараптама, рұқсаттар, экологиялық аудит;
2. қоршаған ортаның ластану учаскелерін мемлекеттік есепке алу,табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрлары,өндіріс пен тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастры,зиянды заттарды,радиоактивті қалдықтарды көму мен сарқынды суларды жер қойнауына ағызудың мемлекеттік кадастры;
3. жекелеген аумақтарды төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық зілзала аймақтарын белгілеу,жерді пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар,суды пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар,ормандарды және өзге де өсімдіктерді пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар;
4. Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық аймағында шаруашылық қызметті жұзеге асыру кезінде қойылатын экологиялық талаптар,радиациялық материалдарды, атом энергиясын пайдалануға қойылатын экологиялық талаптар;
5. өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі экологиялық талаптар,қалдықтарды көму полигондарына және ұзақ мерзімді сақтау қоймаларына қойылатын экологиялық талаптар.
Осыған орай,халық арасында заңдарды құрметтеу,әрбір адамның құқықтық санасын ояту және оларға құқықтық насихат жүргізу жұмыстарын жетілдіру мақсатын көздеген Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 қыркүйектегі № 949 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат Тұжырымдамасы дүниеге келді.Жалпы Тұжырымдама ұсынылған экологиялық қауіпсіздік пен табиғат пайдаланудың аса маңызды проблемалары бойынша зерттеулердің,оның ішінде іргелі ғылыми зерттеулердің ілгерілмелі дамуын қамтамасыз ету, қоршаған ортаның жай-күйіне мониторингтің бірыңғай жүйесін енгізу, Қазақстан аумағын экологиялық аудандарға бөлу және арнаулы картографиялау үрдістері экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2004-2007 жылдар,2008-2010 жылдар және 2011-2015 жылдарды қамтитын үш кезеңдегі бағыттары мен негізгі тетіктерін жоспарлы түрде айқындап берілді.
Қазақ халқының алдында тұрған стратегиялық мақсаттарын өткізуіне, яғни демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекетті құру, тұлғаны, оның құқықтарын және бостандықтарын қорғауы маңызды роль болып, әлеуметтік – саясаттық,экологиялық және экономикалық шараларымен бірге құқықтық тәртіпті орнатылуы танылады. Бұл мақсатты іске асыруы қоғамдық өмірдің барлық салаларында заңдылықты сақтау, экологиялық құқық бұзушылықпен күресудің тиімділігін арттыру қажетімен байланысты.Экологиялық құқық бұзушылық –бұл Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігіне қауіп-қатер.Сондықтан біздің мемлекетіміздің Президенті осы мәселеге көп көңіл аударады. Қазақстан Республикасының Президенті экологиялық құқық бұзушылықпен күресу бұл «Мемлекеттік саясаттың ең маңызды бағытының бірі» деп мәлімдеді.
Бүгін мен бұрын болмаған мөлшерде экологиялық зиян келтіріліп жатқаны туралы баса айтуға тиіспін деп ойлаймын. Экологиялық зиян деп қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзудың нәтижесінде қоршаған ортаның жай-күйі сапасының нашарлауын немесе жағымсыз экологиялық салдарға әкеп соқтыра алатын оның санының азаюын, сондай-ақ осымен байланысты заңмен қорғалатын материалдық және материалдық емес игіліктердің,оның ішінде адамның өмірі мен денсаулығының азаюын ұғынған жөн. Зиянсыз құқық бұзушылық болмайды,қандай да болмасын құқық бұзушылық зиян әкеледі,себебі қоғамдық қатынастар қол сұғу объектісі болып табылады. Мысалы,қазақстандық ғалымдардың «Правовое обеспечение рационального природопользования» атты еңбегінде экологиялық құқық бұзушылық объектісі адамның қызметі мен қоршаған ортаның арасындағы тиімді қарым-қатынасты қолдауға,оларды тиімді пайдалануға бағытталған, қоғам қызметінің нәтижелерінің тікелей немесе жанама түрде табиғатқа және адам денсаулығына зиянды ықпалының алдын-ала шаралар жүйесін жүзеге асыру барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастар ретінде берілген.
Бүгінгі таңда экологиялық құқық бұзушылықтардың жасырын деңгейі өте жоғары деп айтуға болады.Бұл жағдай нақты құқық бұзушыны айқындау қиындықтарымен де,құқық бұзушының іс-қимылдары мен зиян келтірудің арасындағы себептік байланыстарды дәлелдеу,сондай-ақ зиянның мөлшерін белгілеу қиындықтарымен де байланысты.
Сондықтан қазіргі уақытта ғалымдар мен практикалық қызметкерлердің күш-жігері қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу мәселелеріне және экологиялық қылмыстар үшін жауапкершілік жағдайларына жұмсалуы қажет
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 21.10.1993 г.

2. Закон РК «О государственной границе» от 13.01.1993 г.

3. Закон РК «О недрах и недропользовании» от 27.01.1996 г.

4. Закон РК от 15 июля 1997 г. «Об охране окружающей среды». //Казахстанская правда, 1997. 5 августа

5. Закон РК «О земле» от 24.01.2001 г.

6. Лесной кодекс РК. Алматы: Жеті Жарғы, 1995.

7. Водный кодекс РК от 9.07.2003 г.

8. Нормативное постановление Верховного суда РК №1 от 20 июля 2004 г. «О применении судами законодательства об ответственности за экологические преступления».

9. Борчашвили И.Ш. Уголовная ответственность за преступления в сфере экологии. Караганды,1994.

10. Борчашвили И.Ш. Экологические преступления: понятие и квалификация, Караганда, 1994.

11. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления (понятие, виды, квалификация). М., 1995.

12. Яни П.С. Экологические и служебные преступления. М., 1997.

13. Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями. М., 1993.

14. Вольфман Г. И. Ответственность за преступления в области охраны природы, квалификация и наказание. Саратов, 1984

15. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность: Учебное пособие. М., 1996.

16. Лопашенко Н.А. Экологические преступления. СПб., 2002.

17. Тяжкова И.М. Экологические преступления в новом УК РФ // Вестник Московского университета. Серия 11. - Право, 1998. - № 3.

18. Лопашенко Н. Ответственность за нарушение правил охраны и использования недр // Российская юстиция. - 2002. - № 4.

19. Зумакулов Д., Прохоров Л. Квалификация экологических преступлений //Российская юстиция. - 2000. - № 8.

20. Романов В. Административная и уголовная ответственность за нарушение лесного законодательства // Российская юстиция. - 1998. - № 5.

21. Чертова Н.А. Объективные признаки преступлений против экологической безопасности водной среды и пути их совершенствования. //Государство и право. – 2004. - №8.

22.А.В.Наумов. Уголовное право.. Курс лекций М., 1996

23.Практикум по уголовному праву. М,1996

24.Комментарий к уголовному кодексу 1996

25.Н.Д.Дурманов. Советский уголовный закон. М., 1967

26.В.Н.Кудрявцев. Общая теория квалификации преступлении. М., 1972

27.Е.И.Каиржанов. Уголовное право Республики Казахстан, Издание 2-ое ,дополненное.Алматы,1998

28.А.А.Пионтковский. Учение о преступлении.М.1961
11.Дж.Флетчер, А.В.Наумов. Осы заманғы қылмыстық құқықтың негізгі тұжырымдамалары. Алматы. «Қазақстан» ,1999
        
        Қазақстан Респбликасының Білім  және Ғылым
Министрлігі.
Кафедра: Заң ... ... ... ... ... қылмыстарға жалпы сипаттама және олардың түрлері...6
2. Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын
қылмыстар...............................7
3. Суды және ... ... ... және ... қол ... Жерді, құрлықтық шельфті, жер қойнауын қорғау және ... ... қол ... қылмыстар......................................18
5. Жануарлар дүниесін тиімді пайдалану, сақтау және қорғау ережелеріне
қарсы
қылмыстар...................................................................
........................21
6. Өсімдіктер дүниесін қорғау және ... ... ... ... ... ... түдегі дүниелерді қорғау ережелеріне қарсы
қылмыстар...................................................................
..................................26
Қорытынды...................................................................
................................29
Кіріспе
Қазақстан Республикасында экологиялық қолайсыздық салдарынан  халықтың
денсаулығы нашарлай түскені ресми деңгейде көптен бері айтылып
жүр.Табиғатқа келтіріліп жатқан зиянның ... ... күні ... ... мен ... ластанып,жыртылмалы жерлер жарамсыз болып қалып
жатыр,миллиондаған адамдар уланған ауа жұтуға  мәжбүр болып,халық
арасындағы өлім саны да көбейді.
Бүгінгі таңда ластайтын заттар ... ... өте көп ... ... ... ... қадағалау өте төмен деңгейде қалып отыр. Мысалы,
жер,су,ауаның ластануы ... ... 2-3 есе, ... жерлерде 10-15 есе
асып кеткенін,жеріміздің 44 пайызы аридті (шөл), 23 пайызы субаридті
(шөлейт) екенін,еліміздің егістік жерінің 20-30 пайызы табиғи жолмен
пайдалану ... ... ... ... ... ... ... жерінде 20 млрд. тонна өндіріс қалдығы бар
екендігі,оның ішінде 237 млн.тонна ... ... ашық ... үйіліп жатқандығы мен ормандардың тілсіз жау өрт құшағына оранған
оқиғалар жиілеп кеткендігін анықтап алған кезде сөзсіз Экология кодексін
қабылдау ... ... ... ... ... ... халқына жолдаған биылғы Жолдауында:
«2007 жылы біздің экологиялық заңнамаларымызды халықаралық озық актілермен
үйлестіруге, жаңа ... ... ... ... ... ... ... кодексі қабылдануға тиіс» деп ерекше атап
өткен болатын.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 2007 жылы 9
қаңтарда ... ... ... ... ... ... ... ортаны қорғау саласындағы қызметті лицензиялау,экологиялық
нормалау,экологиялық сараптама, рұқсаттар, экологиялық аудит;
2. қоршаған ортаның ластану учаскелерін мемлекеттік есепке алу,табиғи
ресурстардың мемлекеттік кадастрлары,өндіріс пен тұтыну ... ... ... ... көму ... ... жер ... ағызудың мемлекеттік кадастры;
3. жекелеген аумақтарды төтенше экологиялық жағдай ... ... ... ... ... ... экологиялық
талаптар,суды пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар,ормандарды және өзге
де өсімдіктерді пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар;
4. Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қойылатын экологиялық
талаптар,радиациялық материалдарды, атом энергиясын пайдалануға қойылатын
экологиялық талаптар;
5. өндіріс және ... ... ... ... ... ... көму ... және ұзақ мерзімді сақтау
қоймаларына қойылатын экологиялық талаптар.  
Осыған орай,халық арасында заңдарды құрметтеу,әрбір адамның ... ояту және ... ... насихат жүргізу жұмыстарын жетілдіру
мақсатын көздеген Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20
қыркүйектегі № 949 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасының
Құқықтық саясат Тұжырымдамасы дүниеге ... ... ... ... пен ... ... аса маңызды проблемалары
бойынша зерттеулердің,оның ішінде іргелі ғылыми зерттеулердің ілгерілмелі
дамуын қамтамасыз ету, қоршаған ортаның жай-күйіне мониторингтің ... ... ... ... ... ... бөлу және ... үрдістері экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2004-
2007 жылдар,2008-2010 жылдар және 2011-2015 жылдарды қамтитын үш кезеңдегі
бағыттары мен негізгі тетіктерін жоспарлы ... ... ... ... алдында тұрған стратегиялық мақсаттарын өткізуіне, яғни
демократиялық, зайырлы, ... және ... ... ... ... құқықтарын және бостандықтарын қорғауы маңызды роль болып, әлеуметтік
– саясаттық,экологиялық және  экономикалық шараларымен ... ... ... танылады. Бұл мақсатты іске асыруы қоғамдық өмірдің
барлық салаларында заңдылықты сақтау, экологиялық құқық бұзушылықпен
күресудің тиімділігін арттыру қажетімен ... ... ... ... ... ... ... қауіп-
қатер.Сондықтан біздің мемлекетіміздің Президенті осы мәселеге көп көңіл
аударады. Қазақстан Республикасының Президенті экологиялық құқық
бұзушылықпен күресу бұл ... ... ең ... ... ... ... мен бұрын болмаған мөлшерде экологиялық зиян келтіріліп ... баса ... ... деп ойлаймын. Экологиялық зиян деп қоршаған
ортаны қорғау туралы заңдарды бұзудың нәтижесінде қоршаған  ортаның жай-
күйі сапасының нашарлауын немесе жағымсыз экологиялық ... әкеп ... оның ... ... сондай-ақ осымен байланысты заңмен қорғалатын
материалдық және материалдық емес игіліктердің,оның ішінде адамның өмірі
мен денсаулығының азаюын ... жөн. ... ... ... да болмасын құқық бұзушылық зиян әкеледі,себебі қоғамдық
қатынастар қол сұғу объектісі болып табылады. Мысалы,қазақстандық
ғалымдардың  «Правовое обеспечение рационального  природопользования» атты
еңбегінде экологиялық құқық ... ... ... ... ... ... ... тиімді қарым-қатынасты қолдауға,оларды тиімді
пайдалануға бағытталған, қоғам қызметінің нәтижелерінің тікелей немесе 
жанама түрде табиғатқа және адам денсаулығына зиянды ықпалының алдын-ала
шаралар жүйесін ... ... ... ... ... қатынастар
ретінде берілген.
Бүгінгі таңда экологиялық құқық бұзушылықтардың жасырын деңгейі өте жоғары
деп айтуға болады.Бұл жағдай нақты ... ... ... ... ... іс-қимылдары мен зиян келтірудің арасындағы себептік
байланыстарды дәлелдеу,сондай-ақ зиянның мөлшерін белгілеу қиындықтарымен
де байланысты.
Сондықтан ... ... ... мен ... ... ... қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу мәселелеріне және
экологиялық қылмыстар үшін жауапкершілік жағдайларына жұмсалуы қажет деп
ойлаймын.
Курстық жұмыстың мақсаты– ... ... бұзу ... айқындау және
табиғаттың тұтастығына қол сұғатын қылмыстардың маңызын ашу,қоршаған ортаға
келтірілген зиянды ... ... және ... зиян үшін жауапкершілік
шараларын белгілеу мәселелері болып табылады. Бұл мынандай  мақсаттарды
көрсетеді:
1. Экологиялық қауіпсіздігіне қол сұғатын қылмыстарды сипаттау;
2. Қоршаған ... ... ... ... ашу;
3. Экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін заңдық жауапкершілікке жалпы
сипаттама жасау;
4. Қазақстан Республикасының экологиялық қолайсыздық салдарынан ... ... ... ... ... ... мәселелерді тиімді шешу жолдарын
айқындау.
Жұмысты жазған кезде мен келесі тәсілдерді ... әдіс ... ... аймақтарының пайда болуына тарихи шолу жасау
анализі,әлеуметтік- заңгерлік, яғни нормативтік актілері мазмұндарының
өңдеуі мен анализі,статистикалық әдіс -  ... ... ... жұмыстың нормативтік базасы: Қазақстан Республикасының
Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы»
Заңы;Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі, Су кодексі, Орман
кодексі және басқа ... ... ... ... авторефераттар, мерзімді баспалардың мақалалары.
Менің ойымша,табиғаттың тұтастығына қол сұғатын қылмыстар тақырыбы ... ... ... келтірілген зиянды өтеу жолдарын және
табиғи байлықтарды тиімді пайдалану шараларын іздестіру қазіргі уақыттағы
қоғамдық қатынастар саласында ең маңызды шешілетін  сұрақтардың бірі ... ... ... ... ... және ... түрлері
Экологиялық қылмыс дегеніміз - қоршаған ортаға, оның ресурстарына,
халықтың экологиялық ... қол ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Экология - табиғат пен қоғамдық қатынастарын, адам мен ... ... ... ... ... ... ... қорғау - адамның өмірі мен денсауылығын, болашақ ұрпақтың
мүдделерін қамтамасыз етуге, табиғи ортаға қарсы зиянды ... және ... ... ... ... және ... ... пайдалану мақсатын көздейді.
Қылмыстық кодекстің бұл тарауында экологияға байланысты ... ... ... қорғауды қамтамасыз ететін басқа да
көптеген баптар бар. Осыған орай Қылмыстық кодекстің 11 тарауы ... ... ... ... ... объектісінің ерекшеліктеріне байланысты
экологиялық қылмыстар мынадай топтағы 6 түрлерге бөлінеді:
І. Экологиялық қауіпсіздікке қол ... ... 277 бап - ... және өзге де ... қойылатын экологиялық
талаптардың бұзылуы.
2. 278 бап - ықтимал экологиялық қауіпті ... ... ... заттарды өндіру мен ... ... ... ... 279 бап - микробиологиялық немесе басқа биологиялық агенттермен немесе
улы заттармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерінің ... 280 бап - мал ... ... және ... аурулары мен
зиянкестеріне қарсы күресу үшін белгіленгін ережелердің ... бап - ... ... ... жою ... шара ... Суды және ... тиімді пайдалануға және қорғауға қол ... бап - ... ... ... және сарқу;
282 бап - атмосфераны ластау;
3. 283 бап- теңіз аясын ... ... ... шельф, жер қойнауын қорғау және пайдалану
ережелеріне қол ... ... 284 бап - ... ... ... шельфі туралы және Қаз.
Республикасының айрықша экономикалық аймағы туралы ... ... 285 бап - ... ... 286 бап - жер ... қорғау және пайдалану ережелерін бұзу.
IV. Жануарлар дүниесін тиімді пайдалану, сақтау және қорғау ережелеріне
қарсы ... бап - су ... мен ... заңсыз алу;
288 бап - заңсыз аңшылық.
V. Өсімдіктер дүниесін қорғау және тиімді пайдалану ... ... 291 бап - ... мен ... ... ... 292 бап - ... жою немесе зақымдау.
VI. Ерекше табиғи-биологиялық түдегі дүниелерді қорғау ... ... 289 бап - ... ... ... ... бұзу;
2. 290 бап - жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып кету
қаупі төнген ... ... ... 293 бап - ... ... ... ... режимінің бұзылуы.
Объектісі –
1. Топтық объекті қоршаған ортаны қорғау, табиғат ресурстарын тиімді
пайдалану, тірі ... ... ... ... сақтау және
адамдардың экологиялық, қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар
болады.
2. ... ... - ... ... ... нақты қоғамдық
қатынастар.
Объективтік жағы әр бапта диспозициясында көрсетіліп қойылған, яғни әр
баптарда көрсетілген қоғамдық ... ... ... ... жағы - әр бапта әртүрлі. Және бір ... кей ... пен ... та бар, әр ... - әр ... Және ... ... де болады:
1. Тек қасақаналық - 284, 287, 288, 289, 290, 292 ч.2, 293 ч.2.
2. Қасақаналық немесе абайсыздық - 277, 280, 281 ч.1-2, 282. 283 ч.2, ... -2, 286, 289, ... Қос ... - 278 ч. 1-2, 279 ч. 1-2, 291, ... ... - 278 ч.3, 279 ч.3, 281 ч.3, 282 ч. 3, 283 ч.3, 292 ... ... ... тек қана ... - 278 ч.1-2, 279 ч.1-2, 282 ... - 16 ... ... есі дұрыс адам (278, 279, 281, 282, ... 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, ... (280, 289, ... 16-ға ... адам (277 бапта).
16-ға толған, сонымен қатар арнаулы 2 субъект (286, 285).
Қызмет бабын пайдалану (288 ч.2, 287 ... ... ... қол ... қылмыстар
Шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптардың бұзылуы
(277-бап)
Қылмыстык кодекстің 277-бабында ... осы ... ... шаруашылык және өзге де қызметке қойылатын экологиялык талаптар:
табиғат объектілерін сақтау, қоршаған ортаны жақсарту, халықтың экологиялық
кдуіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... жағы табиғи ресурстарды ... ... және әзге де ... ... салу және ... пайдалануға беру және ... ... ... пен байланыс объектілерін, ауыл шаруашылық
мақсатындағы және мелиорация объектілерін ... ... мен ... ... ... салу кезінде, әскери және қорғаныс объектілеріне, әскери
және ғарыш қызметіне қойылатын талаптарды сол ... ... ... ... бұзуы, егер бұл қоршаған ортаның едәуір ластануына,
адамның ... зиян ... ... ... ... ... құрып кетуіне және өзге де ауыр зардаптарға әкеп соғуы ... осы ... ... ... өзге де кызметті жүргізу үшін
экологиялық қауіпсіздіктің мынадай талаптары сақталуы қажет: ... ... ... қоршаған ортаны зиянды
қалдықтармен ластауды жою шараларын қарастырумен бірге қоршаған ... ... ... ... алу ... объектілерді орналастыруда
табиғат ресурстарын тиімді пайдалану жақтары, экологиялық, ... ... даму ... еске ... сондай-ақ
объектілердің құрылысы құзыретті мемлекеттік органның оны жүргізуге арнайы
түрде берген ... ... ... жүргізілуі керек.
Обектілер барлық экологиялық талаптар орындалғаннан кейін ... ... ... және ... ... әскери және ғарыш
қызметіне қойылатын барлық ... ... ... соң ... ... ... жағы ... кодекстің 277-бабының
диспозициясында көрсетілген шаруашылық және өзге де жұмыстарды ... ... ... ... ... ... және ... себепті байланыс арқылы көрініс табады.
Талаптардың бұзылуын ... үшін ... ... жүгінуді талап етеді: яғни бүл баптың ... ... ... реттейтін ар-наулы нормалар біршама. Олардың
қатарына: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 18 ... ... ... ... ... 1997 жылғы 15 шілдедегі
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы»; Қазақстан ... ... 15 ... «Қоршаған ортаны қорғау туралы»; Қазақстан
Республикасының 1993 жылғы 21 ... ... ... ... ... және ... ... Қазақстан Республикасы-ның 1999 жылғы ... ... ... ... зандары, сондай-ақ ... ... ... ... ... т.б. зандар жатады.
Экологиялық талаптардың бұзылуы орын ... ... ... ... ... ... заңымен реттеледі.
Қылмыстың объективтік жағының тағы бір қажетті белгісі шаруашылық және
өзге де ... ... ... ... ... ... ортаның
едәуір ластануы, адамның денсаулығына зиян келтіруі, жануарлар немесе
өсімдіктер дүниесінің жаппай құрып кетуі ... өзге де ауыр ... алуы ... ... ортаның едәуір ластануы деп көптеген адамдардың денсаулығына,
жануарлар немесе ... ... өмір ... қауіп келтіретін
залалдарды айтамыз.
Адамның денсаулығына зиян келтіруге бір немесе бірнеше адамға ... ... ... зиян ... ... немесе өсімдіктер дүниесшің жаппай қүрып кетуіне олардың
көптеген аумақтар бойынша сансыз ... ... ... де ауыр ... ... улануы, эпидемия таралуы, қоршаған
табиғи ортаны жақсарту бағдарламасын ... ... ... ... залалдардың келтірілуі т.с.с. жатады. Баптың диспозициясыңца
керсетілген іс-әрекеттер мен орын ... ... ... ... болуы тиіс.
Қылмыс субъективтік жағынан қасақаналықпен ... ... ...... 16 ... ... шаруашылық және езге
де қызметке қойылатын ... ... ... ... ... ... емес адамдар. Мысалы экологиялық сарапшылар, жергілікті
атқару органдарының лауазым адамдары, қадағалау немесе бақылау органдарының
лауазым адамдары ... ... ... ... ... және ... өндіру мен пайдалану кезінде экологиялық талаптардын бұзылуы (278-
бап)
Қылмыстың объектісі - экологиялы қауіпті ... ... ... ... ... мен ... кезінде адамның денсаулығы мен
қоршаған ортаны орғау аясындағы қоғамдық ... заты - ... ... ... ... ... көрсетілген қылмыс ықтимал экологиялық қауіпті
химиялық: радиоактивті және ... ... ... ... көму, пайдалану немесе өзге де жұмыс істеу ... ... ... егер бұл әрекеттер адамның денсаулығына немесе
қоршаған ортаға елеулі зиян келтіру қаупін ... ... ... ... - өте жоғары уландыратын, зәрлі, тері-нерв жүйелеріне
қатты әсер ететін, тұншықтыратын, тітіркендіретін және адам ... ... ... ... - ... ядролық қосындылар бар заттар
жатады. Мысалы, уран, плутоний т.б.
Биологиялық заттарға - ... ... мен ... ... ауру ... әр ... ... вирустар, жәндіктер т.б.
жатады.
Ықтимал экологиялық қауіпті химиялық, радиоактивті және ... ... ... ... ... ... ... өзге де жұмыс
істеу тәртібі ... ... ... ... Яғни
Қылмыстық кодекстің 278-бабында көрсетілген норма бланкеттік ... ... ... жүргізу кезінде экологиялық талаптарды бұзу
әрекеттері адамның денсаулығына немесе қоршаған ортаға елеулі зиян келтіру
қаупін төндіруі қажет.
Төнген қауіпке ... ... ... ... объектілерінің
жағдайларының улануға, ластануға байланысты тым нашарлап кетуі; экологиялық
зиянданудан жануарлардың жаппай ... ... ... ... денсаулығына немесе қоршаған ортаға нақты елеулі зиян келтіру
мүмкіндігі тәнуі жатады. Зиян келтіру қаупінің ... ... ... сот ... істің нақты жағдайларына байланысты анықтайды. Қылмыс
құрамы формальдық. Ол диспозицияда тізбектелген іс-әрекеттердің ... ... ... ... деп ... субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істеледі. Ықтимал
экологиялық қауіпті заттармен ... ... ... ... ... сезеді және соны істеуді тілейді.
Қылмыстың субъектісі арнаулы - ықтимал экологиялық қауіпті химиялық,
радиоактивті және ... ... ... мен ... ... ... 16-ға ... адам.
Қылмыстық кодекстің 278-бабының 2-тармағында ... ... ... ... ... ... денсаулығына зиян
келтіруге, не жануарлар немесе өсімдіктер дүниесінің ... ... ... ... ... ... ... жағдай аумағында жасалған дәл
сол әрекеттер үшін жауаптылық көзделген.
Бұл қылмыс ... ... ... ... ... ... біреуінің болса да орын алған уақытынан немесе ондай зардап
болмаса да, ... ... ... экологиялық жағдай аумағында жасалса
аяқталған деп танылады.
Қазақстан Республикасының қоршаған табиғи органы ... ... ... ... ... ... және ... заңдарға сәйкес
Республиканың кейбір аумақтары, объектілері шаруашылық немесе басқа
қызметтерді дұрыс ... ... ... ... ... есімдіктер мен жануарлардың өмір сүруіне тұрақты теріс әсер ететін
елеулі жағдайларға байланысты қала, аудан, жеке объект ... ... ... деп ... ... ... ... 3-тармағында: осы баптың бірінші немесе
екінші бөліктерінде көзделген, абайсызда адамдардың жаппай сырқаттануына
немесе кісі өліміне әкеп соққан әрекеттер үшін ... ... ... көп ... уақытша еңбек қабілетінен айырылып,
қатардан шығып қалады. Сырқаттың тікелей себебі - ... ... ... пайдалану ережелерінін бұзылуынан болып табылады.
Микробиологиялық немесе баска биологиялық агенттермен немесе улы ... ... ... ... ... бұзылуы (279-бап)
Қылмыстың объектісі - экологиялық қауіпсіздік аясындағы қатынастар.
Қылмыстың заты - ... ... ... ... ... ... грибтер т.б.), улы
заттар.
Қылмыс объективтік жағынан микробиологиялық немесе баска да ... ... улы ... ... қою, жою ... көму ... ... бұзу немесе оларды Қазақстан Республикасына ... ... көму үшін ... ... егер ... адам ... ... ортаға елеулі зиян келтіру қатерін туғызғаны арқылы сипатталады.
Миробиологиялық немесе басқа да биологиялық ... ... ... ... ... ... белгілейтін көптеген нормативтік-құқықтық
актілер бар. Осы заттармен ... ... ... талаптарын бұзу
фактісін анықтау үшін маманның ... ... ... қажет. Демек
көрсетілген баптың диспозициясы бланкеттік. Осы бапқа ... ... бүзу ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Әрекетке биологиялык ... улы ... ... тәсілдермен сақтау,
өлшеу немесе оларды өндіруге сақтау кезінде белгіленген температу-раны
немесе ... ... ... ... осы ... жинап қою, өндіру, сақтаудың белгіленген
қауіпсіздік ережелерін сақтамау жатады.
Қылмыстан адам денсаулығына ... ... ... ... ... каупі тууы керек. Кылмыс формальдык құрамға жатады. Занда
көрсетілген экологиялық талаптарды бұзған ... зиян ... ... ... ... ... қылмыс аяқталған деп саналады.
Қылмыс субъективтік жағынан ... ... ... ... - ... ... көрсетілген заттармен жұмыс
істеуге жіберілген ... ... 279 - ... ... осы ... ауырлататын
түрі - қоршаған ортаның ластануына, улануына немесе зақымдануына, адамның
денсаулығына зиян ... не ... ... ... ... құрып кетуіне әкеп соққан, сондай-ақ төтенше экологиялык жағдай
аумағында жасалған дәл сол ... ал осы ... ... ... ... түрі - осы баптың бірінші немесе ... ... ... адамдардың жаппай ауруына немесе кісі өліміне әкеп
соққан ... үшін ... ... ... ... 2-тармағында сөз болып отырған төтенше
экологиялық жағдай аумағы деп Қазақстан Республикасының "Қоршаған ортаны
қорғау ... 1997 ... 15 ... ... 8-тарауына сәйкес белгілі
бір аумақта адамдардың іс-әрекеті немесе табиғат апаты салдарынан пайда
болған ... ... ... өмірі мен денсаулығына, жануарлар немесе
өсімдіктер дүниесін сақтауға тұрақты қауіп төндіретін қолайсыз экологиялық
әсері бар объектілерді айтамыз.
Малдәрігерлік ережелердін және ... ... мен ... ... үшін ... ережелердің бұзылуы (280-бап)
Қылмыстың объектісі үй және жабайы жануарларды, ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Қылмыстың заты - жабайы және үй ... ... ... аңдар
және басқа жануарлар, сондай-ақ өсімдіктер дүниесі.
Объективтік жағынан Қылмыстық кодектің 280-бабының 1-тармағындағы
қылмыс малдәрігерлік ... бұзу ... ... өзге де ... соғу ... сипатталады.
Малдәрігерлік ережелердің тізбегі ... ... ... ... Осы ережелерді бұзу індеттерге немесе өзге
де ... ... ... ... ... ... орын ... деп жануарлардың жаппай жұқпалы аурумен ауруы (эпизотия,
түйнеме, ... ... т.б.) өзге де ауыр ... ... ... ... (ет, сүт, жұмыртқа) өндіруді жою,
белгілі бір тұрғын пунктеріне келіпкетуді тыю т.б. сияқтылар жатады.
Қылмыс құрамы материалдық, ол ... ... ... орын ... бастап аяқталған деп саналады.
Қылмыс субъективтік жағынан қасақаналықпен де, абайсыздықпен ... ...... ... ... және
өсімдіктердің аурулары мен зиянкестеріне ... ... үшін ... ... ... ... ... (280-бап) 2-тармағында өсімдіктердің ... ... ... ... үшін ... ... ... ауыр
зардаптарға әкеп соққаны үшін жауаптылык белгіленген.
Өсімдіктердің аурулары мен зиянкестеріне ... ... ... сан түрлі арнаулы құқықтық-нормативтік актілер бар. Осыған орай
өсімдіктердің аурулары мен ... ... ... үшін ... ... қайсысының бұзылғанын арнаулы заң құжаттары ... ... ... бұл ... ... да бланкеттік. Белгіленген
ережелерді бұзу ауыр зардаптарға әкеп ... ғана ... адам ... тартылады. Ауыр зардаптарға — өсімдіктер ауруларының жаппай
тарауы (эпифитотия); ірі ... ... ... ... ... ... орман ағаштарының ауруға ұшыраулары жатады.
Экологиялық ластау зардаптарын жою жөнінде шара қолданбау (294-бап)
Экологиялық ... ... ... ... немесе өзге де
қалпына келтіру шараларын жүргізу міндеті жүктелген адамдардың осындай
шараларды жүргізуден жалтаруы немесе ... ... адам ... ... ... ауруына, не қоршаған орта үшін өзге де ауыр зардаптарға
әкеп соқса - ... ... ... ... ... ... тартылады.
Қылмыстың объектісі - экологиялық қауіпсіздікті реттейтін қоғамдық
қатынастар.
Қылмыс объективтік жағынан экологиялық ластау зардаптарын жою ... ... одан ... ... зардаптардың орын алуынан және
әрекетсіздік пен зардаптың ... ... ... ... ... жою жөніндегі шараны қолданбау өзіне осы міндет
жүктелген адамның белгіленген шараларды ... ... ... ... ... өз ... дер кезінде атқармауы) немесе тиісінше
жүргізбеуі (жартылай шала жүргізуі, кешігіп ... ... ... сай емес ... ... ... көрсетілген зардап - адам өліміне,
не адамдардың жаппай ауруына, не қоршаған орта үшін өзге де ... әкеп ... ... ... ... туындайды.
Өзіне міндет жүктелу - заң немесе басқадай нормативтік актілер, қызмет
борышы бойынша, сот ... ... ... ... ... ол заңда көрсетілген зардап орын алған
сәттен бастап ... деп ... ... пен ... арасын
байланыстыратын себепті байланыс болуы шарт.
Қылмыс субъективтік жағынан ... ... ... ... 16-ға ... ... осы ... көрсетілген
міндет жүктелген лауазымды немесе жай адам.
3. Суды және атмосфераны тиімді ... және ... қол ... ластау, бітеу және сарқу (281-бап)
Суларды ластау, бітеу және ... үшін ... ... ... су ... ... ... қамтамасыз ету, судың
табиғи қасиеттерін сақтауды, тіршілік етушілердің күллісіне ... ... ... ... ... ... суларды пайдалану және су объектілерін қорғау
саласындағы қатынастар.
Қылмыстың заты жер беті ... жер асты ... ... ауыз ... ... болады.
Суды қорғау ережелері көптеген заң және басқадай ... ... ... су кодексінде, қоршаған табиғи ортаны
қорғау ... ... суды ... ... ... ... және ... нормативтік-құқықтық актілерде көрсетілген.
Осы қылмыстың объективтік жағы: а) жер беті ... жер асты ... ауыз ... жабдықтау көздерін ластау, бітеу, сарқу не олардың
табиғи қасиеттерін өзге де өзгерту, б) осы ... ... ... ... ... ... ... немесе ауыл шаруашылығына елеулі
зиян келтіруге әкеп соқса, в) іс-әрекет пен ... ... ... ... ... ... ... қосылуы салдарынан пайда болған ... ... ... биологиялық сипатының өзгеруі судың ластануы деп танылады,
осының салдарынан су ... ... ауыл ... ... және ... ... дұрыс пайдалану үшін жарамсыз болып
қалады. Судың ластануы белгіленген тәртіп бойынша суды ... көру ... ... және ... қатты қалдықтар мен қоқыстардың суға
тасталуы судын бітелуі деп танылады, осының салдарынан су ... жайы ... және суды ... ... ... асты және жер үсті суларының запас қоры, саласы кеміп, пайдалануға
жарамсыз болуын су объектілерінің сарқылуы деп ... ... ... ... ... бөгеттердің, жер
үсті, жер асты суларының және басқа су объектілерінің бірқалыпты су ... суды ... ... су ... ... ... міндеттерін орындаудан, жер асты суларын сарқылудан
қорғау шараларының дұрыс жүргізілмегенінен пайда болады.
Жарылыс, құрылыс, басқа жұмыстарды тікелей су ... ... ... ... ... ... ... судың құрамының зиянды өзгеруі
судың табиғи қасиеттерін өзге де өзгертулер деп айтамыз.
Қылмыстың объективтік жағының ... ... - ... ... - ... ... өсімдіктер дүниесіне, балық қорына, орман
немесе ауыл шаруашылығына елеулі зиян келтірудің болуы болып табылады. ... ... ... Егістіктін, апатқа ұшырауы: мал жайылымынын
жарамсыз күйге келуі ауыл шаруашылығына келтірілген елеулі зиянға жатады.
Жабайы аңдардың, құстардың ... ... ... ... ... қурауы жануарлар немесе өсімдіктер дүниесіне келтірілген
елеулі зиян болып табылады.
Балықтардың ауруға, өлім-жітімге ұшырауы, тұқым ... және тағы ... ... орын алуы ... қорына келтірілген елеулі зиян болып
табылады.
Занда көрсетілген іс-әрекеттер мен зардаптардың арасында ... ... ... ... ... ... ... біреуінің орын алған
уақытынан бастап аяқталған деп танылады.
Субъективтік жағынан қылмыс ... де, ... ... ... ... - ... 16-ға ... кез келген адам.
Қылмыстық кодекстің 281-бабының 2-тармағында осы құрамның ауырлататын
түрі - ... ... зиян ... ... ... немесе
өсімдіктер дүниесінің жаппай құрып кетуіне, сондай-ақ ерекше қорғалатын
табиғи аумақтарда не ... ... ... ... жасалған дәл сол
әрекеттер үшін жауаптылық белгіленген.
Адамның денсаулығына зиян келтіруге - жеңіл, ... ауыр дене ... (бір ... болса) жатады.
Жануарлар немесе өсімдіктер дүниесінің жаппай ... ... ... ... ... ... ... жасағанда атап көрсеттік.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға - Қазақстан Республикасының «Ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар ... 1997 ... 15 ... заңына сәйкес
мемлекеттік табиғи қорықтар; мемлекеттік ұлттық табиғи парктер; ... ... ... табиғат ескерткіштері; мемлекеттік қорық
өңірлері; мемлекеттік табнғи заказниктер; мемлекеттік экологиялық ... ... ... ... ... ... ерекше
мемлекеттік маңызы бар немесе ғылыми ... ... ... су ... ... бар ... алқаптар; жер қойнауының экологиялық,
ғылыми, мәдени және өзге де жағынан ерекше құнды учаскелері жатады.
Төтенше ... ... ... ... ... ... ... жасағанда тоқталып өткенбіз.
ҚК-тің 281-бабының 2-тармағында сөз болып отырған - ерекше ... ... және ... экологиялық жағдай аумағы қылмыстың істелетін
орны. Заңға сәйкес бұл жерлерде ... ... ... ... зар-дабының болған, болмағанына қарамастан қылмыс болып табылады.
Қылмыстық кодекстің 281-бабының ... осы ... ... түрі - осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген
әрекеттер абайсызда кісі ... әкеп ... үшін ... ... ... (282-бап)
Қылмыстың тікелей объектісі атмосфералық ауаны ... ... ... заты — ... ортаның элементі атмосфералық ауа.
Объективтік жағынан қылмыс: а) атмосфераға ластайтын заттар шығару
ережелерін немесе қондырғыларды, ... және өзге де ... ... ... б) бұл әрекеттер ауаның табиғи қасиеттерінің
ластануына немесе өзге де өзгеруіне әкеп ... в) ... ... ... ... ... ластанатын заттар шығару ережелерін немесе қондырғыларды,
ғимараттарды және арнайы өзге де ... ... ... ... ... ... ... қорғау" және "Қоршаған табиғи
ортаны қорғау туралы Заңдарында көрсетілген талаптарды ... лас ... ... ... лас ... ... азайту жөніндегі
шараларды жүргізбеу, лас заттарды тазалау және оларды ... ... ... қондырғыларды, ғимараттарды немесе өзге де объектілерді
пайдалану кезінде зиянды ... ... ету ... ... ... зиянды ауаны жоятын фильтрлі қондырғыларды, бақылау-
өлшеу приборларын пайдаланбай жұмыс істеу сияқты әрекеттер жатады.
Қылмыстың объективтік жағының қажетті ...... ... ... және өзге де ... ... соғу ... жылу
радиациясының зиянды әсерлері, ... ... ... ... ... ол адамдардың өмірі мен ... ... ... дүниесіне зиян келтіру қатерін туғызуы) болып табылады. Іс-
әрекет пен зардаптың ... ... ... ... ... ... құрамы
материалдық.
Қылмыс субъективтік жағынан қасақаналықпен немесе абайсыздықпен
істеледі.
Қылмыстың субъектісі — лауазымды немесе жай ... ... ... келтіру (282-баптың 2-тармағы) және абайсызда кісі өліміне әкеп ... ... ... осы ... ауырлататын және аса
ауырлататын түрлері болып табылады.
Теңіз аясын ластау (283-бап)
Қылмыстың объектісі теңіз — аясының ... ... ... орны — ішкі ... сулары, Қазақстан Республикасының
аумақтық теңізі және ашық теңіз сулары болып табылады.
Қылмыс объективтік жағынан ... ... не ... ... ... ... ... үшін зиянды, не теңіз аясын заңды пайдалануға
кедергі келтіретін заттар мен материалдарды көму немесе ... ... ... ... ... ... құрылғылардан тастау
ережелерін бұзу ... ... ... ... ... ... табады.
Теңіз суларына араласқан жағдайда адамның денсаулығына, теңіздің жанды
ресурстарына, теңіз суларын мақсатты пайдалануға ... ... ... ... ... ... заттар зиянды заттар деп
танылады.
Ластау көздері болып зиянды ... ... ... тастайтын объектілер
жатады. Заңда олар кұрғақтағы көздер, көлік құралдары немесе ... ... ... деп ... объективтік жағының тағы бір белгісі адамның денсаулығы мен
теңіздің жанды ресурстары үшін зиянды, не ... ... ... ... келтіретін заттар мен материалдарды көму ... ... ... ... ... ... ... тастау ережелерін бұзу
болып табылады.
Көму — зиянды заттар мен материалдарды ... ... ... ... суы ... ... ... табылады. Қылмыс көрсетілген заттар мен
материалдарды тастаған уақыттан бастап аяқталған деп ...... ... мен ... ... ... қайшы
түрде теңіз суы аясына әдейілеп лақтыру жатады.
Теңізде орнатылған жасанды құрылғыларға — теңіз аясында ... ... ... ... ... құрылымдар, бұрғылау қондырғылары,
теңіздегі құрылыстар және т.б. жатады.
Адамның денсаулығы мен ... ... ... үшін ... заттарға -
тірі организмді уландыруға, жоюға немесе оларға ауру ... ... ... және ... ... ... ... хлорлы заттар, тұз және
басқа заттар, ... ... ... ... ... ... ... кедергі келтіретін"
деген ұғымға теңіз жануарларын, балықтарды ұстауға, суды пайдалану үшін
тұщыландыруды ... ... ... бермейтін жағдайлар жатады.
Қылмыстық кодекстің 283-бабының 1-тармағында көрсетілген қылмыс құрамы
формаладық, қылмыс ... ... ... ... ... ... ... деп табылады.
Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істеледі.
Қылмыстың субъектісі — 16-ға ... ... ... ... ... ... денсаулығына,
жануарлар немесе өсімдіктер дүниесіне, балық қорына, қоршаған ортаға,
демалыс аймақтарына не ... да ... ... ... ... ... дәл сол әрекеттер үшін жауаптылық белгіленген.
Елеулі зиянға адамның денсаулығына жеңіл, ... ауыр ... ... ... душар болуы, жануарлар немесе өсімдіктер
дүниесін жоятын, бүлдіретін әрекеттердің орын ... ... ... ... ... қоршаған ортаның улануы, бүлінуі, теңіз жағасында зиянды
заттардың көбеюінен ... ... ... ... ... қалуы, оны қалпына келтіру үшін орасан ... ... ... ... ... ... ... зиянның елеулі
немесе елеулі еместігін нақты жағдайларға қарап сот анықтайды.
Қылмыстық кодекстің 283-бабының 3-тармағында осы қылмыстың ауырлататын
түрі — осы ... ... ... ... ... ... ... өліміне әкеп соққан әрекеттер үшін жауаптылық көзделген.
Қылмыстық ... ... 2, ... ... -
материалдық құрамға жатады.
4. Жерді, құрлықтық шельфті, жер қойнауын қорғау және тиімді ... қол ... ... Республикасының құрлықтық шельфі туралы және ... ... ... ... ... заңдардың бұзылуы (284-
бап)
Бұл кылмыс кұрамы 1958 ... ... ... ... ... сәйкес қабылданған.
Қылмыстың объектісі Қазақстан Республикасының құрылықтық шельфінде,
айрықша экономикалық ... ... ... қорғау қатынастары болып
табылады.
Құрлықтық шельфтің түсінігі және режимі Қазақстан Республикасының
кұрлықтық шельфі туралы ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы аумақтык
теңізінен белгілі бір қашықтыққа дейінгі жердегі теңіздің үсті және су асты
аумағындағы кен ... ... ... ... аумақтық теңізден тыс орналасқан, оларға
түйісетін теңіз аудандары жатады.
Қылмыс объективтік ... ... ... құрлықтық
шельфінде заңсыз құрылыстар тұрғызу, олардың айналасына немесе Қазақстан
Республикасының айрықша экономикалық аймағына қауіпсіздік аймақтарын ... сол ... ... ... және ... кеме ... қамтамасыз ету құралдарын салу, пайдалану, ... мен ... бұзу ... ... Республикасының құрылықтық шельфінде немесе айрықша
экономикалық аймағында заңсыз ... ... деп кез ... құрылыс
ғимараттарын қолданылып жүрген нормативтік-құқықтық актілерге қайшы,
рұқсатсыз немесе рұксатта ... ... ... ... ... айтамыз.
Қазақстан Республикасының айрықша экономикалық аймағында ... ... ... кеме жүрісінің кауіпсіздігін қамтамасыз ету
құралдарын салу, пайдалану күзеті немесе жою ережелері арнаулы ... ... ... ... Осы ... заңдармен
нормативтік актілердің талабын бұзу қылмысты іс-әрекетке ұрындырады.
Қылмыстың объективтік ... ... ... бірі қылмыс жасалу
орны: Қазақстан ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Кұрылысы жағынан бұл қылмыс формальдық құрамға жатады. Қылмыс Қылмыстық
кодекстің 284-бабында тізбектелген іс-әрекеттердің біреуін ... ... ... деп танылады.
Субъективтік жағынан қылмыс қасақаналықпен (тікелей немесе жанама)
істеледі.
Қылмыстың субъектісі - 16-ға ... ... ... ... лауазым адамдары тартылуы мүмкін.
338
Қазақстан Республикасының құрлықтық шельфінің немесе Қазақстан
Республикасы ... ... ... табиғи байлықтарына тиісті
рұқсатсыз жүргізілген зерттеу, барлау, игеру үшін жауаптылық ... ... ... ... бүлдіру (285-бап)
Қылмыстың тікелей объектісі жерді қорғауға ... ... заты ... ауыл ... жеке ... жер ... ... жағынан: жерді улау, ластау немесе улы химикаттарды,
тыңайтқыштарды, өсімдіктердің өсуін ... және өзге де ... ... ... биологиялық заттарды сақтау, пайдалану,
тасымалдау және көму ... ... ... ... бұзу ... немесе өзге де қызметтің зиянды өнімдерімен бүлдіру, адамның
денсаулығына немесе ... ... зиян ... ... ... ... әкеп ... іс-әрекеттер арқылы сипатталады.
Сонымен бұл қылмыстың ... жағы ... ... 3 ... құралады: а) Қылмыстық кодекстің 285-бабының диспозициясында
көрсетілген ережелерді бұзу; б) адамның денсаулығына немесе қоршаған ... ... в) ... пен ... ... ... себепті байланыс.
Жерді уландыру: ластаудың немесе басқадай бүлдірудің көздері болып:
тыңайтқыштар, (азот, фосфат, ... ... ... ынталандырғыштар (ауксиндер: гиббореминдер, цитокининдер және т.б.),
улы химикаттар (пестицидтер, гербицидтер, ... ... ... ... тазартылмаған өндірістік-тұрмыстық
қалдықтар жатады.
Көрсетілген заттарды қолданудың, сақтаудың, пайдаланудың, тасымалдаудың
және көмудің тәртібін ... ... ... актілер
бар. Оларға жер қатынастары туралы заңдар, табиғат қорғау ... ... ... ... заттарды тіркеу туралы арнаулы ережелер
т.б. жатады.
Көрсетілген заң немесе басқадай нормативтік-құқықтык актілердің талабын
бұзу адамның денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян ... ... ... ... ауыр ... ... келтірілуі
мүмкін.
Қоршаған ортаға зиян жануарлар дүниесінің немесе ауыл ... ... ... ... опат ... су ... ... су биоресурстарының кұруы, атмосфералық ауаның ластануы ... ... ... ... бұзу мен орын ... ... ... байланыстың болуы шарт.
Қылмыс материалдық құрамға жатады және ол заңда ... ... орын ... ... ... ... деп ... субъективтік жағынан қасақаналықпен немесе абайсыздықпен
істеледі.
Қылмыстың субъектісі 16-ға толған жай немесе ... ... ... 285-бабының 3-тармағында төтенше экологиялық жағдай
аумағында (ҚК-тің 281-бабының 2-тармағын қараңыз) жасалған сол ... осы ... ... - жоғарыда көрсетілген әрекеттердін (ҚК-тің 285-
бабының 1, 2-тармақтары) абайсызда кісі ... әкеп ... ... ушін
жауаптылық белгіленген.
Жер койнауын қорғау және пайдалану ережелерін бұзу ... ... жер ... ... және ... ... аясындағы
қоғамдық қатынастар. Мұндай қоғамдык қатынастар Қазақстан Республикасының
жер койнауы туралы заңы арқылы реттеледі.
Қылмыстық заңның диспозициясына сәйкес осы ... ... ... ... ... қорғау және пайдалану ережелерін бұзу қылмысы объективтік
жағынан: 1) ... ... ... байланысты емес құрылыстарды
жобалау; 2) ... 3) ... 4) кен ... ... ... және 5) ... ... жер қойнауын қорғау және пайдалану
ережелерін бұзу; 6) ... ... ... ... ... өз ... ... бұл әрекеттер едәуір зиян ... ... ... арқылы
сипатталады. Жер койнауын корғау және ... ... ... және ... ... ... ... сәйкес жер қазба байлықтарын өндіруге, соны ... бар ... ... мемлекеттік емес кәсіпорындар, жекелеген
азаматтар құқылы. Осыған орай Қазақстан Республикасының жер ... ... жер ... ... ... ... құқықтары мен
міндеттері айқындалған. Осыған орай олар кен байлығын тиімді пайдалану және
қорғау; жер ... ... ... ... ... жүргізу;
рұқсатсыз құрылыстарды салуды жобалауды, салуды, орналастыруды және басқа
заңсыз әрекеттерді жүзеге асырмауға міндетті.
Көрсетілген ... бұзу ... зиян ... ... ... іс-
әрекет қылмыс болып табылады.
Едәуір зиянға — пайдалы кен ... ... ... ... ... ... кедергілер келтіріп жұмысты ... ... ... нашарлату; лицензияда көрсетілмеген кен игеру ісімен
айналысу және т.б. әрекеттер ... ... ... Заңда көрсетілген зардап орын алған уақыттан
бастап ол аяқталған деп танылады. Баптың диспозициясында ... ... ... едәуір зиянның арасында себепті байланыс
болуы ... ... ... қасақаналықпен де, абайсыздықпен де
істеледі.
Қылмыстың ... — 16-ға ... жай ... ... ... ... ... 2-тармағында осы қылмыстың ауырлататын
түрі: жер қойнауын пайдаланудың барлық сатыларында жалпы ... ... егер бұл ... ... мен ... ... ... кетуіне, мемлекетке ірі көлемде нұқсан, халықтың ... ... әкеп ... үшін жауаптылық көрсетілген, жер қойнауын
пайдаланудың барлық ... ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізу, жер қойнауына қауіпті жарылыс ... ... ... ... ... жатады. Осы талаптарды
сақтамау заңда көрсетілген зардапқа әкеліп соғуы шарт.
286-баптың 2-тармағында көзделген әрекеттер абайсызда ... ... ... кісі ... әкеп ... онда ол үшін ... Қылмыстық
кодекстің 286-бабының 3-тармағында көзделген.
5. Жануарлар дүниесін тиімді пайдалану, сақтау және ... ... ... жануарлары мен өсімдіктерін заңсыз алу (олжалау) (287-бап)
Қылмыстын объектісі табиғи жағдайда мекендейтін судың тірі ресурстарын
қорғау және тиімді пайдалану ... ... ... ... әр ... балық тұқымдары: теңіз немесе тұщы су
жануарлары; теңіз андары, өзге де су ... су ... ... ... жағынан: балықты, теңіз аңдарын және өзге де ... ... ... ... алу; а) бұл ... ірі зиян келтіре
отырып, б) өздігінен жүретін жүзгіш көлік құралын немесе жарылғыш және
химиялық ... ... ... не ... су ... мен ... жоюдың өзге де әдістерін қолдану арқылы; а) ұрық шашу ... ... бару ... г) ... қорғалатын табиғи аумақтар мен
төтенше экологиялық жағдай аумақтарында жасалу ... ... ... ... ... ... ... андарын, өзге де су
жануарларын немесе есімдіктерді өз бетінше, рұқсатсыз, лицензиясыз, тыйым
салынған ... ... ... ... ... ... ... тыйым салынған құралдар мен тәсілдерді пайдаланып заңда
көрсетілген заттарды алу ... алу деп ... бап ... жауапқа тарту үшін осы ... ... ... біреуін бұзудың езі жеткілікті. Бапта
көрсетілген ... ... ... негізделген. Мысалы: Қазақстан
Республикасы аумағында қолданылатын балық қорын қорғау және ... ... ... ... арнаулы Ереже бар.
Су жануарлары мен өсімдіктерді заңсыз алу орны - ... ... ... оның ішінде теңіз, көл, тоспа су қоймалары
және басқа да су көздері.
Су ... мен ... ... заңсыз алу мына төмендегі іс-
әрекеттерді істеген жағдайда ғана қылмыс болып табылады:
а) ірі зиян келтіру арқылы. Ірі ... ... ... ... құнына,
экологиялық құндылығына, санына, сондай-ақ ... мен ... ... ... ... ... анықталады. Ірі зиянға
Қазақстан Республикасының қызыл кітабына жазылған жануарлар ... ... ұрық шашу ... жою, ... ... қырғынға ұшырауы да
жатады;
б) өздігінен жүретін жүзгіш көлік құралын ... ... және ... ... тогын, не аталған су жануарларын және өсімдіктерін жаппай
жоюдың өзгеше де әдістерін қолдану. Бұларға катерлерді, моторлы қайықтарды,
басқа шағын ... ... мен ... ... ... ... да
су жануарларын, өсімдіктерді заңсыз алу әрекеттері жатады. Бұдан басқа
көрсетілген заттарды ... алу үшін ... ... қару, кесетін
немесе тесетін басқа да құралдар пайдаланылуы мүмкін;
в) ұрық шашу орындарында немесе ... бару ... Ұрық ... ... ... ... қорғау су объектілерінің тізімін Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілейді. Осы ережеде ұрық ... ... ... да ... Осы ... су жануарлары мен өсімдіктерін
заңсыз алу — ... ... ... ... ... аумақтар мен төтенше экологиялық жағдай
аумақтарында істелген осы әрекеттер (мұның түсінігіне ... ... ... ... ... ... ... 287-бабының 1-тармағында көрсетілген балықты, теңіз
андарын, өзге де су жануарларын немесе өсімдіктерін ірі зиян келтіре отырып
заңсыз алу қылмысы материалдық ... ... пен одан ... болған ірі
зиянның арасын байланыстыратын себепті байланыс болуы керек.
Ал Қылмыстық кодекстің 287-бабының 1-тармағындағы басқа іс-әрекеттер
формальдық ... ... ... бұл ... су жануарлары мен есімдіктерді
алмағанның өзінде, заңда көрсетілген іс-әрекеттердің біреуін ... ... ... деп танылады.
Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналық арқылы сипатталады.
Қылмыстың субъектісі - 16-ға толған адам.
Қылмыстық кодекстің 287-бабының 2-тармағында осы қылмыстың ... ... өз ... бабын пайдаланып, не адамдар тобы алдын ала ... ... ... топ жасаған дәл сол әрекет үшін жауаптылық
көзделген.
Қорықтар мен ... ... ... ... ... қоршаған ортаны қорғайтын мемлекеттік органдардың ... ... ... ... 287- ... көрсетілген заңсыз іс-
әрекеттерді істеуі мумкін. Ұйымдасқан ... ... ... ... ... ... объектісі - жануарлар дүниесін қорғау және тиімді ... ... ... ... аңшылықтың заңдылығы мына құжаттармен
Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау және пайдалану ... ... ... аншылық және аңшылық шаруашылықтар
жөніндегі Ережемен, басқадай нормативтік-құқықтық ... ... ... заты - ... ... ... мекендейтін жануарлар
дүниесі болып табылады.
Қылмыс объективтік жағынан заңсыз ... ... ... ... ... ... 286-бабына сәйкес:
а) ірі зиян келтіріп;
б) механикалық көлік құралын немесе әуе ... ... ... және ... мен аңдарды жаппай қырып-жоюдың өзге әдістерін
қолданып;
в) аулауға ... ... ... ... мен ... ... ... қорғалатын табиғи аумақтар мен төтенше экологиялық ахуал
аймақтарында жасалған әрекет заңсыз ... деп ... ... ескертуіне сәйкес қылмыс жасаған кезде Қазақстан
Республикасыньщ заңдарында ... ... ... ... үш ... асып ... ... ірі көлемдегі залал (зиян) деп ... ... ... ... ... ... құны ... заңда белгіленген
кесімді баға арқылы немесе сарапшылық арқылы ... ... - ... ... ... жол, ... ауыл шаруашылық машиналары, моторлы қайық, катер,
ал әуе көлігіне - кез ... ... және ... ұшу аппараттары жатады.
Аңшылықта қолдануға тыйым салынған қарулар мен әдістердің тізбегі
аншылық ережелері туралы ... ... ... ... өзге ... - улы химикаттарды қолдану немесе
өрт қою, басқа да қауіпті тәсілдер қолданулар жатады.
Аулауға ... ... ... мен ... тізімі Қазақстан
Республикасының арнаулы нормативтік актілерінде көрсетілген. Қазақстан
Республикасының қызыл кітабына ... ... ... «а» тармақшасында көрсетілген құрам
материалдық, ал ... ... (б, в, г) ... формальдық құрамға
жатады.
Қылмыс субъективтік жағынан алғанда тікелей ... ... ... - 16-ға ... ... кодекстің 288-бабының 2-тармағында осы қылмыстың қауіптірек
түрі: адам өзінің қызмет ... ... ... ... тобы ... ала ... ... ұйымдасқан топ жасаған дәл сол әрекет үшін жауаптылық
көзделген.
6. Өсімдіктер дүниесін ... және ... ... ... қарсы
қылмыстар
Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу (291-бап)
Қылмыстың объектісі - ормандар мен ... ... және ... ... ... заты - ... топтағы орман ағаштары мен ... ... ... ... ... ... салынған ағаштар мен бұталар.
Орманның құқықтық ережелері Қазақстан Республикасының 1993 ... ... ... ... ... және ... шаруашылығын жүргізуге
берілген жерлер Қазақстан Республикасының орман қорына жатады.
Орман корына ауыл ... ... ... орман қондырғылары
немесе басқадай ағаштар мен ... ... жол, ... жолы ... ... ... орман белдеулері, елді мекендер мен қалаларды
көгалдандыратын ағаштар, үй іргесіндегі, ... және ... ... ... Республикасында атқаратын экологиялық, генетикалық,
әлеуметтік-экономикалық қызметтері мен ... ... ... ... екі ... ... ... суды қорғайтын ормандар (өзен, көл, бөгет және басқа ... ... ... орман белдеудері); санитарлық-
гигиеналық және сауықтыру орындары, қорықтар мен ... ... ... тарихи табиғи парктердегі ормандар, ерекше ... ... ... маңызы бар ормандар, генетикалық резервтер мен табиғи ... ... ... ормандары, жеміс-ағаш екпелері, биік
таулардағы ... ... ... ... ... таулы аудандардағы пайдаланылу маңызы
шектеулі ормандар жатады.
Қылмысты іс-әрекет объективтік жағынан алғанда ... ... ... мен ... сондай-ақ орман қорына кірмейтін немесе
кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, сол сияқты ... үшін ... бұл ... ... зиян келтіру арқылы
сипатталады.
Орман ағаштары мен бұталарын, ... ... ... ... ... мен бұталарды немесе кесуге тыйым салынған ағаштар мен ... ... ... ... ... ағаш кесу ... ... билетінің непзінде жүзеге асырылады.
Ағаштар мен бұталарды рұқсатсыз кесу заңсыз деп ... ... ... ... болғанның өзінде рұқсат етілмеген жерден, рұқсатта
көрсетілген ... және ... ... ... ... ... мен ... заңсыз деп саналады.
Қылмыс құрылысы жөнінен ... ... ... Ол ... ... ... зиянға әкеліп соққан жағдайда аяқталған деп
саналады. Қылмыстық кодекстің 288-бабының ескертуіне сәйкес қылмыс жасаған
кезде ... ... ... ... ... ... жүз есе асып түсетін залал мөлшері елеулі залал деп танылады.
Іс-әрекет пен ... осы ... ... ... байланыс болуы
қажет.
Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істеледі.
Қылмыстың объектісі — 16-ға ... ... ... ... ... осы қылмыстың ауырлататын
түрі: барлық топтағы ағаштар мен ... ... ... ... немесе кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу,
сол сияқты өсуін тоқтату үшін зақымдау, егер бұл әрекеттер:
а) ... ... адам ... ... бабын пайдаланып;
в) ірі көлемде жасағаны үшін жауаптылық ... рет ... ... ... ... 11-бабында, ірі
көлемнің түсінігі ҚК-тің 290-бабының ескертуінде берілген. Адамның өзінің
қызмет бабын пайдаланып істегендегі ... ... ... ... ... шешіледі.
Ормаңдарды жою немесе зақымдау (292-бап)
Қылмыстың объектісі - ... ... ... ... қатынас.
Қылмыстың заты - орман қорына жататын барлық орман топтары, ... ... ... екпе ... ... 292-бабының 1-тармағында көрсетілген ... жағы отты ... өзге де ... ... ... ұкыпсыз
қолдану салдарынан ормандарды, сондай-ақ орман қорына ... ... жою ... ... арқылы көрініс табады.
Отты немесе өзге де кауіптілігі жоғары көздерді ұқыпсыз қолдануға (өрт
қауіпсіздігі ережелерін бұзу, қазба байлықтарды ашу, ... ... ... ... ... ... линиялар жүргізу, ормандарды
агрохимикаттармен өңдегенде ... ... ... ... ... ... Қылмыстың объективтік жағының міндетті
белгісіне қылмыстың зардабы (ормандарды, сондай-ақ орман қорына кірмейтін
екпе ағаштарды жою ... ... ... ... пен ... ... ... анықталуы қажет.
Қылмыстық кодекстің 292-бабының 1-тармағында қылмыс ... ... ... түрі ... жасалады.
Қылмыстың субъектісі - 16-ға толған адам.
Қылмыстық ... ... ... ... ... жағы ормандарды, сондай-ақ орман қорына кірмейтін екпе
ағаштарды ... өзге де ... ... ... не ... ... немесе қоқыстармен ластау салдарынан қасақана жою ... ... ... ... жою мен ... ... - өртеумен бірге өзге
де қауіпті әдіс (жарылыс жасау, су ... ... ... зиянды заттармен,
қалдықтармен, қоқыстармен ластау жатады.
7. Ерекше табиғи-биологиялық түдегі дүниелерді қорғау ... ... ... қорғау ережелерін бұзу (289-бап)
Қылмыстың тікелей объектісі - жануарлар дүниесін қорғауды қамтамасыз
ететін қоғамдық қатынастар.
Қылмыстың заты - жануарлар дүниесі.
Жануарлар ... ... ... байлықтарьшың ең басты бөлігі,
оған Республика аумағында құрғақта, суда, аспанда және жер ... ... ... ... ... ... ... сүтқоректілер, құстар, бауырымен ... ... ... құқықтық қорғау Қазақстан Республикасының
Конституциясында, Қазақстан Республикасының 1992 ... 21 ... ... ... ... ... туралы", "Жануарлар дүниесін
қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" зандарында баянды етілген.
Осыған орай ... ... ... қорғау, өсімін молайту, оларды
сақтауға мемлекет айрықша мән ... ... ... ... елеулі түрде
бұзған жағдайда кінәлыны қылмыстық жауаптылыққа тарту шаралары көзделген.
Қылмыстық кодекстің 289-бабында көрсетілген ... ... ... ... бұзу) объективтік жағынан: а) өндіріс процестерін жүзеге
асыру мен көлік-кұралдарын пайдалану, өсімдіктерді қорғау ... ... және ... да ... ... ... дүниесін қорғау ережелерінің бұзылуы. Бұларға: қазылған
шұңқырларға жаппай ... ... ... ... өлуі, көлік
кұралдарын жүргізушілердің жануарларды қағып, басып өлтіруі, ... ... ... ... ... және ... ... қалдырудан - оны жануарлардың пайдаланып, ауруға,
өлім-жітімге ұшырауы сияқты фактілер жатады.
б) Аңшылык алаптары мен ... ... ... пайдалану мен
қорғау тәртібін бұзу. Бұл жерде ... осы ... ... ережелерін
бұзу туралы сөз болып отыр. Арнаулы нормативтік актілерде ол туралы нақты
көрсетілген.
Қылмыстың объективтік ... тағы бір ... ... зардабы - ірі
шығынға соқтырған жануарлар дүниесінін жойылуы немесе қырылуы ... ... деп ... жеке ... ... жоқ ... ... ал
қырылуы деп оның белгілі бір бөлігінің өлім-жітімге ұшырауы болып табылады.
Жойылу немесе ... ірі ... ... ... ... Ірі көлемдегі
залалдың түсінігі Қылмыстық кодекстің 288-бабының ескертуінде берілген.
Жануарлар дүниесін қорғау ережелерін бұзу мен одан ... ... ... ... ... қажет. Қылмыс материалдық құрамға
жатады және ол заңда көрсетілген зардап ... ... ... ... деп ... ... ... алғанда қасақаналықпен немесе абайсыздықпен
істелуі мүмкін.
Қылмыстың субъектюі - 16-ға толған жай немесе ... ... мен ... ... ... және құрып кету каупі төнген
түрлерімен заңсыз айналысу (290-бап)
Қылмыстың ... - ... кету ... ... ... ... қорғалуын қамтамасыз ететін қоғамдык қатынастар.
Қылмыстың заты - Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген
жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін ... және олар ... ... ... ... ... Республикасының қызыл
кітабына енгізілген жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып
кету қаупі төнген түрлерін немесе олар ... ... ... ... ... ... оларды жою арқылы сипатталады.
Қазақстан Республикасының қызыл кітабына жануарлар мен ... ... ... кету ... төнген түрлері жазылады. Оларды заңсыз
олжалауға, алуға, ... ... ... заң ... ... ... ... жазылған жануарлар мен өсімдіктердің ...... мен ... ... ... ... ... бөлінген жер, су үсті бөліктері жатады. ... ... ... ... орын. Каспий жағалауы ерекше сирек құстар мен балықтар
өсетін орын. Өсімдіктердің сирек ... ... ... - ... ... ... ... жөнінен материалдық. Ол заңда көрсетілген
зардаптың сирек кездесетін жануарлар мен ... ... ... алу, ... немесе жою әрекеттерінің біреуін істеген уақыттан
аяқталған деп танылады.
Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен ... ... - 16-ға ... кез келген адам.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимінін бұзылуы (293-бап)
Қылмыстың тікелей объектісі - ... ... ... ... ... мен сақталуын реттейтін қоғамдық қатынастар.
Қылмыстың заты - мемлекет қорғауына алынған ерекше қорғалатын ... ... ... ... және ... ... ... ескерткіштері, қорық аймақтары, ... ... ... ... ... және ... ... арналған
аймақтар).
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізімі және оларды ... ... ... ... ... ... аймақтары"
туралы арнаулы заңында көрсетілген.
Қылмыстың (293-баптың 1-тармағы) объективтік жағы:
а) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың режимін бұзу;
б) осы режимді бұзудан елеулі зиян ... ... ... бұзуға (мемлекеттік табиғи қорықтардан басқа) ерекше
қорғалатын табиғи аумақтарды ... жою, өрт кою, су ... ... оларды
қирату, ластау, осы аумақтардағы ағаштар мен бұталарды кесу ... ... ... ... ... бабы ... диспозицияға
негізделген. Осыған байланысты ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың режимін
реттейтін, қолданылып жүрген ... ... ... ... оның ... ... ... анықтау қажет.
Елеулі зиянның түсінігі Қылмыстық кодекстің 288-бабының түсінігінде
берілген.
Қылмыс ... ... ... ... субъектісі - 16-ға толған адам.
Қылмыстық кодекстің 293-бабының 2-тармағында осы қылмыстың ауырлататын
түрі - ... ... ... ... ... ... ... объектілерін елеулі зиян келтіре отырып қасақана зақымдағаны немесе
жойғаны үшін жауаптылық белгіленген.
Қорытынды:
ҚР-нің ҚК-нің 11-тарауы экологиялық қылмыстарға ... ... ... қауіпсіздігі ең маңызды құндылықтардың бірі болып табылады.
Экологиялық қылмыстардың топтық объектісі – қоршаған ортаны қорғау, табиғат
ресурстарын тиімді пайдалану, тірі ... ... ... ... және ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қоғамдық
қатынастар болып табылады. Объективті жағынан аталған ... ... - ... ... кейбірі - әрекетсіздік арқылы жасалады. Бұндай
қылмыстардың ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан, тиісінде Орман кодексаі, Су
кодексі, «Қоршаған ортаны қорғау туралы», ... ... ... ... ... ... ... «Жануарлар дүниесін
қорғау және пайдалану туралы», «Мемлекеттік шекара туралы», «Жер қойнауы
туралы», «Жер туралы» және ҚР ... ... 20. 07. 2004 ж. № ... ... жауапкершілік тоғайындау жөнінде соттардың
заңдылықты қолдануы туралы» қаулысымен ... ... ... ... ... ... абайсыздық әрекетпен сондай-ақ
пайда болған зардапқа кінәнің абайсыздығымен сипатталатынын түсіндім.
Экологиялық қылмыстардың субъектісі 16 жасқа толған ... ... ... ... ... тарауының кейбір арнайы субъект (ҚК-тің 277,
294) белгілерін қамтиды. ҚК-тің 277 бабы ... ... ие бола ... ... және өзге де ... ... кезінде адам
денсаулығына, қоршаған ортаға зардап ... үшін ... ҚР ... 278 және 279 баптары қылмыс құрамы мен ... ... ... ... ... ... бір ... істеу
нәтижесінде экологиялық талаптардың бұзылуы және бұл ... ... ... қоршаған ортаға елеулі зиян келтіру қаупінің төнуі.
Ықтимал ... ... ... ... және ... өндіру, тасымалдау, сақтау, көму, пайдалану немесе өзге де ... ... ... ... ... егер бұл ... адамның
денсаулығына немесе қоршаған ортаға елеулі зиян келтіру қаупін төндірсе –
ҚК-тің 278 бабы 1 бөл. ... ... Ал егер ... ... да биологиялық агенттерді немесе токсиндерді жинап қою, жою ... ... ... ... бұзу ... ... ... ұқсату, сақтау
немесе көму үшін заңсыз әкелу, егер ... адам ... ... ... ... зиян ... ... туғызса – ҚК-тің 279 бабы 1 ... ... ... белгілерді, заңшығарушы, экологиялық
ќауіпсіздік талаптарын бұза ... ... ауыр ... ... ... тағайындаған. 2 бөлік бойынша ол қоршаған ортаның ластануына,
улануына немесе зақымдануына, ... ... зиян ... ... немесе өсімдіктер дүниесінің жаппай құрып кетуіне әкеп соққан,
сол сияқты ... ... ... аумағында жасалған дәл сол әрекет. Ал
3 бөлік бойынша осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде кезделген,
абайсызда ... ... ... ... кісі ... әкеп ... әрекет.
ҚК-тің 280 бабы өзіне екі түрлі қылмыс құрамын біріктіреді. Бірінші ... ... бұзу ... немесе өзге де зардаптарға әкеп
соқса жауапкершілік жүктейді. 2 ... ... ... ... ... ... үшін белгіленген ережелерді бұзу және ол ауыр
заптартарға әкеп соқса жауапкершілік тағайындайды.Экологиялық қылмыстардың
екінші тобы ҚР ... 281-286, 293, 294 ... ... ... ... Объективті жағын а) ластау; б) бітеу; в) жер беті ... жер ... ... г) ... ... өзге де ... Аталған әрекеттерді
жүзеге асыру дарысында жануар және өсімдік әлеміне, балық қорына, ... ауыл ... ... зиян ... ... Адамның денсаулығына
зиян келтіруге немесе жануарлар немесе өсімдіктер дүниесінің жаппай құрып
кетуіне, сол ... ... ... ... ... не төтенше
экологиялық жағдай аумағында жасалған дәл сол ... ... 281 баб. ... ... ... ... ... мән-жайі адамның денсаулығына, жануарлар
немесе өсімдіктер дүниесіне, балық ... ... ... ... не ... да ... қорғалатын мүдделерге елеулі зиян келтірген
дәл сол әрекеттер. ҚК-тің 284 ... ... ... ... ... ... 01. 1993 ж. «ҚР-ның мемлкеттік шекарасы туралы» Заңымен танысу ... жағы ... ... ... ... ... тұрғызу,
олардың айналасына немесе ҚР-ның айрықша экономикалық аймағында қауіпсіздік
аймақтарын заңсыз құру, сол сияқты салынған ... және ... ... ... қамтамасыз ету құралдарын салу, пайдалану,
күзету мен жою ережелерін бұзу. Экологиялық қылмыстар олар ... ... ... Біз қаншамалық экологияға зиян келтірсек, ол да ... ... ... ... ... ... үшін біз тек ... келетін барлық күшті табиғаттың көркеюіне салуымыз керек.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Закон РК «Об охране, воспроизводстве и ... ... ... ... ... ... РК «О государственной границе» от 13.01.1993 г.
3. ... РК «О ... и ... от ... ... ... РК от 15 июля 1997 г. «Об ... ... ... ... 1997. 5 августа
5. Закон РК «О земле» от 24.01.2001 г.
6. Лесной кодекс РК. ... Жеті ... ... ... кодекс РК от 9.07.2003 г.
8. Нормативное постановление Верховного суда РК №1 от 20 июля 2004 г. ... ... ... об ... за ... ... И.Ш. ... ответственность за преступления в сфере
экологии. Караганды,1994.
10. Борчашвили И.Ш. Экологические преступления: понятие и ... ... ... Э.Н. Экологические преступления (понятие, виды, квалификация).
М., 1995.
12. Яни П.С. Экологические и ... ... М., ... ... А.М. ... ... с экологическими преступлениями.
М., 1993.
14. Вольфман Г. И. ... за ... в ... ... ... и ... Саратов, 1984
15. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность:
Учебное пособие. М., 1996.
16. Лопашенко Н.А. ... ... СПб., ... ... И.М. ... преступления в новом УК РФ // Вестник
Московского университета. Серия 11. - ... 1998. - № ... ... Н. ... за ... ... охраны и использования
недр // Российская юстиция. - 2002. - № ... ... Д., ... Л. ... экологических преступлений
//Российская юстиция. - 2000. - № 8.
20. Романов В. Административная и ... ... за ... ... // ... ... - 1998. - № ... Чертова Н.А. Объективные признаки преступлений против экологической
безопасности водной среды и пути их ... ... ... – 2004. - ... ... ... Курс лекций М., 1996
23.Практикум по уголовному праву. М,1996
24.Комментарий к уголовному ... ... ... ... ... М., 1967
26.В.Н.Кудрявцев. Общая теория квалификации преступлении. М., 1972
27.Е.И.Каиржанов. Уголовное право ... ... ... ... ... о ... А.В.Наумов. Осы заманғы қылмыстық ... ... ... ... ,1999

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Адам өлтіруді және жеке адамға қарсы қылмыстарды тергеу" пәнінен СИЛЛАБУС71 бет
«Көліктегі қылмыстар».4 бет
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
Абайсызда жасалатын қылмыстар52 бет
Абайсызда жасалған қылмыстар үшін жазалардың тиімділігі150 бет
Адам және азаматтың конституциялық және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстар9 бет
Адам мен адамзаттың денсаулығына қарсы қылмыстар34 бет
Адам саудасы қылмыстарына қарсы күрес мәселелерін теориялық тұрғыдан қарау, әсіресе, Қазақстандық және халықаралық дәрежеде осы мәселенің шешілу жолдарын көрсету, адам саудасы қылмыстарының пайда болуының себептері мен олармен күрес жолдарын көрсету64 бет
Адам өміріне қарсы қылмыстар23 бет
Адам өміріне қарсы қылмыстар түсінігі12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь