Лантан

Лантанның периоттық жұиедегі орны;
Лантанның периоттық жұйенің 3 тобына,6 топшаснда СЖЭ элементтері (лантаноидтар) орналасқан. СЖЭ-ге лантаннан (57) лютециге (71) дейнгі 14 элемент жатады.
Физикалық және химиялық қасиеттері;
Лантонниттер дербес күйнде күмістей ақ металдар прозедим (Pr) мен (Nd)ғана сарғыш
Тартқан болады. Лантоиттардын барлығы ауырметалдар меншікті салмағы 5,245 ден 9,849 г/см3.
Лантаноиттердің көпшілігі пара магнитті .Cd,Dy және Ho феромагнитті.
Химиялық активтілігі жағынан сілтілік және жер металдарынағана жол береді.
Арганикалық қышүқылдардың түздары және коплексті қосылыстары
Көптеген органикалық қышқылдармен СЖЭ тұздары алынғын. Тұздардың көбі суда аз ериді, мысылы, тартараттар, фталаттар, малонаттар, бензоаттар, цитраттар. СЖЭ көптеген органикалық комплексті қосылыстары зерктелген.олардың арасында ең маңыздысы цитраттар, оксинаттар және комплексондар.
Лантоноиттардың қосылыстыры
Лантоноиттар көпшілік жағдайда үш валентті көрсетеді лантоноиттардін толып жатқан жай қосылыстары бар.Ме2О3,МеF3,MeC2 ,MeH3 Т.Б осылармен қатар түрліше тұздар тұзеді.
        
        ӘДЕБИ ШОЛУ
Лантанның периоттық жұиедегі орны;
Лантанның периоттық жұйенің 3 ... ... СЖЭ ... (лантаноидтар) орналасқан. СЖЭ-ге лантаннан (57) лютециге (71) дейнгі 14 элемент жатады.
Физикалық және химиялық қасиеттері;
Лантонниттер дербес күйнде күмістей ақ металдар ... (Pr) мен ... ... ... ... ... ... меншікті салмағы 5,245 ден 9,849 г/см3
Дейін өзгереді, олардын балқу және қайнау ... ... өте ... жалғыз-ақ (Ce,Eu,Yb) үшеунікі төменірек .

ЭЛЕМЕНТ
СИМОЛЫ
Электрон құрлысы
Атом
Радю
сы(HM)
Ион
Радю
сы (HM)
T
балқу
T
қаинау
валентшлігі
4f
5s
5p
5d
6s
57
лантан
La
-
2
6
1
2
0,1877
0.104
875
3370
3
58
церий
Ce
2
2
6
-
2
0,1825
0.100
804
3470
3.4
59
прзеодим
Pr
3
2
6
-
2
0,1828
0.100
935
3017
3(4)
60
неодим
Nd
4
2
6
-
2
0,1821
0.099
1024
3210
3
61
прометий
Pm
5
2
6
-
2
-
0.098
1072
1670
3
62
самарий
Sm
6
2
6
-
2
0.1802
0.097
1072
1670
3(2)
63
Еворпий
Eu
7
2
6
-
2
0.1042
0.096
826
1430
3.2
64
гадолиний
Cd
7+1
2
6
1
2
0.1802
0.094
1312
2830
3
65
тербий
Tb
7+2
2
6
-
2
0.1782
0.092
1368
2480
3.4
66
диспрозий
Dy
7+3
2
6
-
2
0.1773
0.091
1380
2330
3(4)
67
гальмий
Ho
7+4
2
6
-
2
0.1776
0.089
1500
2380
3
68
эрбий
Er
7+5
2
6
-
2
0.1757
0.087
1525
2390
3
69
тулий
Tu
7+6
2
6
-
2
0.1746
0.086
1600
1720
3.(2)
70
иттерий
Yb
7+7
2
6
-
2
0.1940
0.085
824
1320
3.(2)
71
лютерий
Lu
14
2
6
1
2
0.1734
0.084
1675
2680
3
72
гафний
Hf
14
2
6
2
2
0.159
-
2222
5400
4
Лантаноиттердің көпшілігі пара магнитті .Cd,Dy және Ho феромагнитті.
Химиялық активтілігі ... ... және жер ... жол ... ... түздары және коплексті қосылыстары
Көптеген органикалық қышқылдармен СЖЭ тұздары алынғын. Тұздардың көбі суда аз ериді, мысылы, тартараттар, фталаттар, малонаттар, бензоаттар, цитраттар. СЖЭ ... ... ... қосылыстары зерктелген.олардың арасында ең маңыздысы цитраттар, оксинаттар және комплексондар.
Лантоноиттардың қосылыстыры
Лантоноиттар көпшілік жағдайда үш ... ... ... толып жатқан жай қосылыстары бар.Ме2О3,МеF3,MeC2 ,MeH3 Т.Б осылармен қатар түрліше тұздар тұзеді.
Дипиридилдер - молекуласында екі ... ... бар ... ... 6 - 2,2, - ... ... кеңестіктегі көрнісі
Дипиридилдің алты изомері бар:
I-2,2[ʼ]-дипиридил немесе α,αʼ-дипиридил;II-2,3ʼ-дипиридил немесе ... ... ... ;IV-3,3ʼ- дипиридил немесе β,βʼ- дипиридил; V-3,4ʼ-дипиридил немесе β,γʼ- дипиридил;VI-4,4ʼ- дипиридил немесе γ,γʼ- ... pH - ының ... мен ... УК- ... ... ... ығысуына қарап,протонның бос негізге сатылып қосылады деген шешімге келген.Бірінші сатыда (10) ... ... ) ... ... ... монокатионына жазық цис-конфигурация,ал Н22[+]dipy дикатионына транс- конфигурация тән. Қосылған екі протнның стериялық әрекеттесуінің нәтижесінде пиридин сақиналарының копланарлығы бұзылады.
Дипиридилдер фенолдармен,аминдермен,метал тұздарымен және ... да ... ... ... бейім.2,2ʼдипиридил периоттық жүйедегі металл тұздары мен қосылыстар береді.ол басқа изомерлермен ... ... ең ... ... ... ... полидентанытты лиганыт ретінде зерттеулерге коп қолданылады.
Тармақталған it электрондық жүйесі бар ... бұл ... ... атомның төменгі тотығу дэрежелерін тұрақтандырады. Комплекстердің тұрақты болуы лигандтардың жоғаргы акцепторлық қасиеттеріне байланысты.
Төмендегі 7-суретте 2,2' - дипиридилдің қышідылдық ... ... ... рК2=2,8) бойынша, рН-тың әртүрлі мәнінде протондалмаған, біріншілік және екіншілік протондалған лигандтың концентрациялары ... ... ... ... ... ... ... Диаграммадан рН < 2,8 облыста DipyH22+, 2,8 < DipyH+ < 4,4 , рН > 4,4 ... Dipy ... ... ... 7 - 2,2' - ... ... күйлерінің ерітінді рН-на тәуелді таралу диаграмасы.
Екі валентті металл түздарымен 2,2'-дипиридилдің комплекс ... көп ... Me (II): ... ... 1:2 және 1:3 қатынастағы комплекстер түзіледі. Металдың 2,2'-дипиридилмен комплекстері түзілген кезде бесмүшелді хелатты циклдер ... ал ... ... металл иондарының арасында "көпірше" қызметін атқарады.
2,2'-дипиридилдің аралас ... түзу ... ... ... ... ... ... лигандты комплекстерін зерттеуде көбіне потенциометрия және рН - метрлік титрлеу әдістері колданылады. Классикалық полярография ... ... ... туғызуына байланысты көбіне қолданылмайды. Әртекті лигандты комплекстердің түрақтылығының жоғыры болу себептерінің толықтай мәліметтерін жанама физика - химиялық әдістер ... ... және рН- ... титрлеу әдістерінің көмегімен Мп+ - 2,2'-дипиридил - L жүйесіндегі комплекс түзілу процестері зерттелген. Мүндағы Мпт - Cu2+, L - ... ... ... ... ... жағдайда анықталған (1=0,2; 30°С) әртекті комплекстер мен біртекті комплекстердің тұрақтылық константаларын салыстырғанда [Cudipy] коплекстері тұрақты екенін көрсеткен. Спектроскопиялық зерттеулер қорытындысы ... [CuL] және [CuL2] ... ... төмен болуы Си(П)-ң dn электрондары мен сәйкес лигандтың L ажырамаған электрон жүптарының ... ... деп ... ... ... ... ... орталық атомның dn электрондары мен 2,2'-дипиридил молекуласының бос п орбиталдарының арасында дативті байланыс түзу нәтижесінде тебілу төмендейді. Бүл ... dn ... ... тығыздығының төмендеуіне әкеліп, нәтижесінде әртекті лиандты комплекстердің түзілуін күшейтеді [16].
Әртекті лигантты комплекстердін (ӘЛК) түзіліу сипаттамасы
Әрткеті лиганты комплекстүзілу үрдістері ... ... ... ... бөлу және концентрлеу реакцияларының сезгіштігі мен талғанпаздығын арттыру үшін кеңінен қолданылады. Оларды химиялық технология мен гальванотехникада қолдану ... ... ... ... Көптеген ӘЛК каталитикалық активтілікке ие және d-металдардың гетероциклді аминмен және ... ... ӘЛК түзу ... ... ... табиғаты әртүрлі лигантардың комплекстүзгіш-ионның координациялық сферасындағы өзара әсері, лигандтар бір-біріне сәйкес келу үшін қандай қасиеттерге ие болу ... ... ... құрамы, лигантар мен комплекстердің протондалуының олардың тұрақтылығына әсері толық зерттелмеген. Сондықтан ӘЛК құрылымын, ... ... және тағы да ... ... ... сонымен қатар ғылым мен практиканың нақты міндеттерін шешу мақсатында ӘЛК ... ... мен ... ... ... ... ... және өзекті болып табылады.
ӘЛК түзілгенде маңызды рольді біртекті комплекстердің тұрақтылығын анықтайтын факторлар болып ... ... ... ӘЛК түзілу реакциясылигандтардың үйлесімділігін және олардың тұрақтылығын анықтайтын ... ... ... ... ... ион, ... және ... комплементарлық және сәйкестік принципі ӘЛК түзілгенде жақсы көрінеді. Мұндай комплекстерде МА және МА2 типі ... ... ... тән болып келеді: стереоселективтілік, кіші молекулаларды (O2, N2, CO, NO) ... ... жаңа ... ... ... лигандаралық байланыстардың түзілуі және лигандаралық әрекеттесу, лигандтардың депротондалу процесін және ... ... ... ... ерекшелігін басқару, белгілі тотығу дәрежесі бар металдармен комплекстерінің тұрақтылығын және координациялық полиэдрдің геометриясы, жеңіл гидролизденетін лигандтардың тұрақтылығы және олардың ерекше ... және т.б. Бұл ... ... ... бір ... ӘЛК ... әсер етеді.
ӘЛК - дің тұрақтылық константалары (1) - (3) теңдеулерімен анықталады:
M + L + X MLX , βMLXM = ...
ML + X MLX, KMLXML= ... + L MLX, KMXLMX= ... М - ... ... L және X - ... Тәжірибеден анықталатын жалпы тұрақтылық константасы βMXLM мына теңдеулер арқылы K[ML]MLX және K[MX]MLX байланысады:
Lg KMLXML = lgβMLXM - lgKMLM ... = lgβMLXM - lg ... KMLM және KMXM - ... ... + L ML, KMLM= [ML]M[L]
M + X MX, KMXM= [MX]M[X]
ӘЛК - дің ... ... lgK = lgKMLXML - lgKMXM ... lgKMLM=lgβMLXM - lgKMLM -lgKMLXM
lgK шамасы лигандтың (мысалы, X) ML комплексіне ... ... ( оның ... ... ... түрде ) қабілеттілігін сипаттайды.
ӘЛК - дің сандық сипаттамасы үшін қолданылатын тағы бір жақындастыру () - ... ... ... ... реакциясына негізделген:
ML2 + MX2 2MLX , X11 = [MLX]2ML2[MX2]
ал Lg X11 мына ... ... = ... - ... lgKMX2M) ... - lgKMX2MX) + (lgKMLXMX - lgKML2ML)
Мұндағы KML2ML , KMX2MX , KML2M және KMX2M -(), (), (), () ... ... ... + L ... + X MX2
M + 2L ML2
M + 2X MX2
lg X11 шамасының lgK шамасымен салыстырғанда артықшылықтары бар, ... олар дәл ... ... бар. Ол ... ... ... ... геометриялық конфигурациясына тәуелді емес (статистикалық күтім lg X11CT= 0,6 тең).
Lg X11 және lg K ... ... тура ... бар :
LgX11 - 2lgK = (lgKMLM - lgKML2ML) + (lgKMXM -lgKMX2MX)
ӘЛК(A және B бидентатты лигандтармен ) үшін lg X11 - 2lg K ... ... ... мыс (II) үшін 1,36 (Oh), ... (II) үшін 2,16 (Td) ... ... әректі лигандты комплекстердің (ӘЛК) маңызды электрохимиялық, медициналық және фотофизикалық қасиеттерінің анықталуына байланысты аралас лиганд саны өте көп, көп ... ... ... ... ... береді, мысалы биологиялық сұйықтықтар, табиғи сулар және т.б. Комплекстерді моделденудің бір жолы ... ... ... ішкі координациялық сфераны құрастыру болып табылады және ол молекулалардың алдын-ала болжамдалған қасиеттері бар бағытталған құрылым ... ... ... ... мен еріткіш молекулалары потенциялды донорлық қасиетке ие болғандықтан, тәжірибе жүзінде барлық ... ... ... ... ... ... Бірақ зерттеуді жеңілдету мақсатында, сумен немесе еріткіш молекуласымен координациаланған комплекстерді әртекті деп қарастырмайды.
Екі әртекті лигандты бір ядролы комплексті ... көп ... ... түзілуін жалпы келесі түрде () көрсетуге болады:
M + Ix + Jy = ... ... ... ... ... = [MXi Yj]M[X]i[Y]j
Біртекті комплекстердің әртекті комплекстерге қарағанда салыстырмалы тұрақтылығы реакцияның ... ... ... анықталады:
i/m MXm + j/m MYm = MXiYj(i+j =m),
Kd = [MXiYj][MXm]i/m[MYm]i/m
Мұндағы Kd - сопропорцинирлеу коныстантасы деп ... оны ... ... ... сферасына әртекті лигандтардың сәйкестік өлшемі ретінде қарауға болпды. Тұрақтылық және сопропорцинирлеу константаларының арасындағы байланыс теңдеуі:
βij= Kdβm0i/mβ0mj/m
Мұндағы βm0,β0m- жеке комплекстердің ... ... ... ... ... ... ... қарағанда тұрақты болса, онда сопропорцинирлеу константасы бірден үлкен болады. Егер компдекстің тұрақтылығы біртектіге қарағанда төмен ... ал ... ... бірден кіші болады.
Y және X лигандтарының сәйкестілік өлшемі ретінде қосылу реакциясының тепе-теңдік константасын (қосылу константасы ) () қолдануға болады:
MX + Y = ... = ... ; lgKy = lgβ11 - ... әртекті комплекс түзетін лигандтар комплекстүзушінің валентілігін қанықтыратын болса, онда ... ... ... ... ... ... және біртекті лигандтармен соқтығысу ықтималдылығын қатынасы ретінде анықтауға болады. Сопропорцинирлеудің статистикалық константасы мына теңдеумен () анықталады:
KdCT = m!/i!j!
және әрқашан ... ... ... ... ... ... ... теңдеумен () анықталады:
lgβijCT = ilgβm0+ jlgβ0mm + lgm!i!j!
Әртекті комплекстердің ... ... ... мен ... нәтижелерден анықталған константаларды салыстыру арқылы орталық ионның координациялық ішкі сферасына лигандтардың әсер ету дәрежесі мен сипаты туралы мәліметтер алуға болады.
Көптеген ... ьері ... және ... ... ... жайлы пікірталас қалыптасқан. Бастапқыда таза статистикалықтары тұрғыдан әртекті комплекстер тұрақты деп болжанды, бірақ кейінен басқа көзқарастағы тәжірибелік ... ... ... ... ... зерттеуде, тұрақтылық коныстантасын анықтауда арнайы ЭЕМ көмегімен ... ... PHMETR, IBM PC AT , SCOGS , CPESSP , ... ... ... ... әдіс
Лантан мен дипиридилдың комплекс түзілуі потенциометрлік титрлеу әдісі арқылы 25+-0,1°С ... ... ... ... ... 0,1 М иондық күш KNO3 ерітідісімен ұсталды.
Рн b1000(desktop Ph mete) рН-метр қондырғысының суреті
рН-метрлік ... ... ... ... ... ... қолданылады. Жұмысты орындау барысында калибрленген электрод алынады. Ол шыны және салыстырмалы хлоркүмісті ЭСК - 10601 ... ... ... ... ... көмегімен қалыпты жағдайда (25+-0,1°С) жүргізіледі. Температураның тұрақтылығы термостат (U2) көмегімен ұсталынады. Термостатталған ұяшыққа зерттелетін ерітінділер кұйылып HCI, КОН ... ... рН мәні 3 ... ... ... ... ... орнады деп есептелінеді. Шыны электродын калибрлеу үшін рН=1,68; 3,56; 4,01; 6,86 төрт стандартты буферлер ерітінділерімен жүргізіледі. Ол үшін ... ... ... рН ... ... ... пен ... мәндерінің арасындағы тәуелділік графигі тұрғызылды. рНтеор пен рHтәж мәндерінің арасындағы байланыс теңдеуі:
p[H]=pH+lgγH=pH-Δ
-198120707390
Сурет 8 - рНтәж. пен ... ... ... ... ... тең тұз ... (C(HCI)=2*10-3M, I=0,1) рН-ы өлшенді. Калибрлі график арқылы осы мәнге сәйкес ... ... ... ... - 2,7; (45) Δ = 2,8 - 2,7 = 0,1 ... мәні ... ... өлшеулер кезінде ескеріліп отырылды.
Лантан мен дипиридилдің комплекс түзілуі ... ... ... арқылы 25+-0,1°С температурада, тұрақты иондық күште жүргізілді. 0,1 М ... күш КNОз ... ... Амин ... (Lys), 2,2 - ... ( ... лимон қышқылыньщ және мыс нитратыньщ ( маркалы) концентрациялары өте дэл өлшендіден ... КОН жэне НСІ ... ... ... КОН ... ... осы ерітіндімен 10 мл 0,01М НСІ ерітіндісін рН-потенциометрлік титрлеу арқылы анықталды.
Сурет 9 - 0,01 M HC1 ... 0,04 М КОН ... ... ... = ... 0,037 ... ... күнделікті,жаңадан қайнатылған дистилденген судан дайындалып отырылды
рН-метрлік титрлеу ... ... ... әрі ... ... ... ... түзу тепе-теңдігін зерттеуде анагұрлым жиі колданылатын әдістердің бірі болып табылады. Көптегенжүйелерде комплекстүзілу қышқыл-негіздік тепе-теңдіктің ... ... ... сутек ионына қайтымды электродтар қолданылатын сютенциометрлік әдістер кең қолданыс тапқан. Комплекс түзу тепе-теңдігін зерттеуде шыны электродтарын қолданудың ... ... [36] ... ол ары ... ... пен ... [37] ... дамыған. рН-метрлік әдістерді көп пайдаланудың тағы бір себебі сулы немесе суы бар ... ... ... барлық тепе-теңдік реакциялар ерітіндінің рН мәніне жанама әсерін тигізуіне негізделген.
рН-тың дәл мәні рН-метр аспабының көмегімен анықталады. Ол зерттелетін ... ЕГ ... ... ... ... ... негізделген, яғни ерітінді шыны мембранды электродпен және мембрананың жіңішке жағындағы сутек ... ... ... ... канасқанда пайда болады. Аспап рН мөлшерімен калибрленді.
Шыны мембрана тек сутек иондарына селективті арнайы шыныдан ... ... ... шыны мембрананы қоршап түрған ортадағы сутек юндарының концентрациясына тәуелді. Аспаптың негізгі бөлігі шыны мембранаға салынған шыны электрод болып ... Ал ... ... ... ... ... атқарады. Электродтың үшы зерттелетін ерітіндіге салынады. Қазіргі шыны ... рН ... рН - ың 0 ден 14 ... 0,01-ге дейінгі дәлділікпен өлшеуге мүмкіндік береді.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көмірсутектердің сұйық фазада лантан құрамдас катализаторлармен гетерогенді тотығуы64 бет
Лантаноидтардың электрондық құрылымы3 бет
Иондаушы сәулелер10 бет
Бактерия9 бет
Жалпақ құрттар типі. Сорғыштар класы. Жалпы сипаттамасы, жіктелуі және практикалық маңызы4 бет
Кейбiр омыртқалы жануарлардың және адамның дамуы3 бет
Кейбiр омыртқалы жануарлардың және адамның дамуы туралы4 бет
Сүтқоректілердің дамуы37 бет
Хордалылар6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь