Лантан


Лантанның периоттық жұиедегі орны;
Лантанның периоттық жұйенің 3 тобына,6 топшаснда СЖЭ элементтері (лантаноидтар) орналасқан. СЖЭ-ге лантаннан (57) лютециге (71) дейнгі 14 элемент жатады.
Физикалық және химиялық қасиеттері;
Лантонниттер дербес күйнде күмістей ақ металдар прозедим (Pr) мен (Nd)ғана сарғыш
Тартқан болады. Лантоиттардын барлығы ауырметалдар меншікті салмағы 5,245 ден 9,849 г/см3.
Лантаноиттердің көпшілігі пара магнитті .Cd,Dy және Ho феромагнитті.
Химиялық активтілігі жағынан сілтілік және жер металдарынағана жол береді.
Арганикалық қышүқылдардың түздары және коплексті қосылыстары
Көптеген органикалық қышқылдармен СЖЭ тұздары алынғын. Тұздардың көбі суда аз ериді, мысылы, тартараттар, фталаттар, малонаттар, бензоаттар, цитраттар. СЖЭ көптеген органикалық комплексті қосылыстары зерктелген.олардың арасында ең маңыздысы цитраттар, оксинаттар және комплексондар.
Лантоноиттардың қосылыстыры
Лантоноиттар көпшілік жағдайда үш валентті көрсетеді лантоноиттардін толып жатқан жай қосылыстары бар.Ме2О3,МеF3,MeC2 ,MeH3 Т.Б осылармен қатар түрліше тұздар тұзеді.

Пән: Химия
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 14 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ӘДЕБИ ШОЛУ

Лантанның периоттық жұиедегі орны;
Лантанның периоттық жұйенің 3 тобына,6 топшаснда СЖЭ элементтері (лантаноидтар) орналасқан. СЖЭ-ге лантаннан (57) лютециге (71) дейнгі 14 элемент жатады.
Физикалық және химиялық қасиеттері;
Лантонниттер дербес күйнде күмістей ақ металдар прозедим (Pr) мен (Nd)ғана сарғыш
Тартқан болады. Лантоиттардын барлығы ауырметалдар меншікті салмағы 5,245 ден 9,849 гсм3
Дейін өзгереді, олардын балқу және қайнау температурасы 1-кестедгдей өте жоғары жалғыз-ақ (Ce,Eu,Yb) үшеунікі төменірек .


ЭЛЕМЕНТ
СИМОЛЫ
Электрон құрлысы
Атом
Радю
сы(HM)
Ион
Радю
сы (HM)
T
балқу
T
қаинау
валентшлігі

4f
5s
5p
5d
6s

57
лантан
La
-
2
6
1
2
0,1877
0.104
875
3370
3
58
церий
Ce
2
2
6
-
2
0,1825
0.100
804
3470
3.4
59
прзеодим
Pr
3
2
6
-
2
0,1828
0.100
935
3017
3(4)
60
неодим
Nd
4
2
6
-
2
0,1821
0.099
1024
3210
3
61
прометий
Pm
5
2
6
-
2
-
0.098
1072
1670
3
62
самарий
Sm
6
2
6
-
2
0.1802
0.097
1072
1670
3(2)
63
Еворпий
Eu
7
2
6
-
2
0.1042
0.096
826
1430
3.2
64
гадолиний
Cd
7+1
2
6
1
2
0.1802
0.094
1312
2830
3
65
тербий
Tb
7+2
2
6
-
2
0.1782
0.092
1368
2480
3.4
66
диспрозий
Dy
7+3
2
6
-
2
0.1773
0.091
1380
2330
3(4)
67
гальмий
Ho
7+4
2
6
-
2
0.1776
0.089
1500
2380
3
68
эрбий
Er
7+5
2
6
-
2
0.1757
0.087
1525
2390
3
69
тулий
Tu
7+6
2
6
-
2
0.1746
0.086
1600
1720
3.(2)
70
иттерий
Yb
7+7
2
6
-
2
0.1940
0.085
824
1320
3.(2)
71
лютерий
Lu
14
2
6
1
2
0.1734
0.084
1675
2680
3
72
гафний
Hf
14
2
6
2
2
0.159
-
2222
5400
4

Лантаноиттердің көпшілігі пара магнитті .Cd,Dy және Ho феромагнитті.
Химиялық активтілігі жағынан сілтілік және жер металдарынағана жол береді.
Арганикалық қышүқылдардың түздары және коплексті қосылыстары
Көптеген органикалық қышқылдармен СЖЭ тұздары алынғын. Тұздардың көбі суда аз ериді, мысылы, тартараттар, фталаттар, малонаттар, бензоаттар, цитраттар. СЖЭ көптеген органикалық комплексті қосылыстары зерктелген.олардың арасында ең маңыздысы цитраттар, оксинаттар және комплексондар.
Лантоноиттардың қосылыстыры
Лантоноиттар көпшілік жағдайда үш валентті көрсетеді лантоноиттардін толып жатқан жай қосылыстары бар.Ме2О3,МеF3,MeC2 ,MeH3 Т.Б осылармен қатар түрліше тұздар тұзеді.

Дипиридилдер - молекуласында екі пиридил қалдығы бар гетероциклды аминдер.

Сурет 6 - 2,2, - дипиридил молекуласының кеңестіктегі көрнісі
Дипиридилдің алты изомері бар:

I-2,2[ʼ]-дипиридил немесе α,αʼ-дипиридил;II-2,3ʼ-дипиридил немесе α,βʼ-дипиридил;III-2,4ʼ-дипиридил немесе α,γʼ-дипиридил ;IV-3,3ʼ- дипиридил немесе β,βʼ- дипиридил; V-3,4ʼ-дипиридил немесе β,γʼ- дипиридил;VI-4,4ʼ- дипиридил немесе γ,γʼ- дипиридил.
Ерітіндінің pH - ының төмендеуі мен 2,2ʼ-дипиридилдің УК- спектрлерінің жұтылу жолақтарының ығысуына қарап,протонның бос негізге сатылып қосылады деген шешімге келген.Бірінші сатыда (10) монокатион (H[+]dipy ) екінші сатыда(11)дикатион(H2[2+]dipy) түзіледі.(K1=3,72*10[-5];K2=1,66*10 [-3]).

H[+]dipy монокатионына жазық цис-конфигурация,ал Н22[+]dipy дикатионына транс- конфигурация тән. Қосылған екі протнның стериялық әрекеттесуінің нәтижесінде пиридин сақиналарының копланарлығы бұзылады.
Дипиридилдер фенолдармен,аминдермен,метал тұздарымен және басқа да қосылыстармен комплекс тұзуге бейім.2,2ʼдипиридил периоттық жүйедегі металл тұздары мен қосылыстар береді.ол басқа изомерлермен салыстырғанда активтігі ең жоғары қосылыс болып табылады.2,2ʼ-дипиридил полидентанытты лиганыт ретінде зерттеулерге коп қолданылады.
Тармақталған it электрондық жүйесі бар болғандықтан бұл лиганд ортальщ атомның төменгі тотығу дэрежелерін тұрақтандырады. Комплекстердің тұрақты болуы лигандтардың жоғаргы акцепторлық қасиеттеріне байланысты.
Төмендегі 7-суретте 2,2' - дипиридилдің қышідылдық диссоциациялану константалары (рКІ=4,4; рК2=2,8) бойынша, рН-тың әртүрлі мәнінде протондалмаған, біріншілік және екіншілік протондалған лигандтың концентрациялары анықталып, ортаның рН-на тәуелді таралу диаграммасы келтірілген. Диаграммадан рН 2,8 облыста DipyH22+, 2,8 DipyH+ 4,4 , рН 4,4 облыста Dipy күйлерінің кездесетінін көреміз.

Сурет 7 - 2,2' - дипиридилдің әртүрлі күйлерінің ерітінді рН-на тәуелді таралу диаграмасы.
Екі валентті металл түздарымен 2,2'-дипиридилдің комплекс түзуі көп зерттелген. Me (II): 2,2'-dipy жүйесінде 1:2 және 1:3 қатынастағы комплекстер түзіледі. Металдың 2,2'-дипиридилмен комплекстері түзілген кезде бесмүшелді хелатты циклдер түзеді, ал 4,4'-дипиридил молекуласы металл иондарының арасында "көпірше" қызметін атқарады.
2,2'-дипиридилдің аралас комплекстер түзу қабілеттілігі жоғары. Металдардың 2,2'-дипиридил қатысындағы әртекті лигандты комплекстерін зерттеуде көбіне потенциометрия және рН - метрлік титрлеу әдістері колданылады. Классикалық полярография 2,2'-дипиридилдің адсорбциялық колайсыздықтар туғызуына байланысты көбіне қолданылмайды. Әртекті лигандты комплекстердің түрақтылығының жоғыры болу себептерінің толықтай мәліметтерін жанама физика - химиялық әдістер береді. Потенциометрлік және рН- метрлік титрлеу әдістерінің көмегімен Мп+ - 2,2'-дипиридил - L жүйесіндегі комплекс түзілу процестері зерттелген. Мүндағы Мпт - Cu2+, L - этилендиамин, глицин, а-аланин, малонат. Бірдей жағдайда анықталған (1=0,2; 30°С) әртекті комплекстер мен біртекті комплекстердің тұрақтылық константаларын салыстырғанда [Cudipy] коплекстері тұрақты екенін көрсеткен. Спектроскопиялық зерттеулер қорытындысы бойынша [CuL] және [CuL2] комплекстеінің тұрақтылығының төмен болуы Си(П)-ң dn электрондары мен сәйкес лигандтың L ажырамаған электрон жүптарының тебісуіне байланысты деп түсіндіріледі. [CudipyL] типті комплекс түзілгенде орталық атомның dn электрондары мен 2,2'-дипиридил молекуласының бос п орбиталдарының арасында дативті байланыс түзу нәтижесінде тебілу төмендейді. Бүл Си(П)-ң dn орбиталінің электрон тығыздығының төмендеуіне әкеліп, нәтижесінде әртекті лиандты комплекстердің түзілуін күшейтеді [16].

Әртекті лигантты комплекстердін (ӘЛК) түзіліу сипаттамасы
Әрткеті лиганты комплекстүзілу үрдістері аналитикалық химияда элементтерді анықтаудың бөлу және концентрлеу реакцияларының сезгіштігі мен талғанпаздығын арттыру үшін кеңінен қолданылады. Оларды химиялық технология мен гальванотехникада қолдану өндірісті жетілдіруге ықпал етеді. Көптеген ӘЛК каталитикалық активтілікке ие және d-металдардың гетероциклді аминмен және оксикарбон қышқылымен ӘЛК түзу үрдістері, нақтырақ айтсақ табиғаты әртүрлі лигантардың комплекстүзгіш-ионның координациялық сферасындағы өзара әсері, лигандтар бір-біріне сәйкес келу үшін қандай қасиеттерге ие болу керек екендігі, комплекстердің құрамы, лигантар мен комплекстердің протондалуының олардың тұрақтылығына әсері толық зерттелмеген. Сондықтан ӘЛК құрылымын, құрамын, тұрақтылығын және тағы да басқа қасиеттарін анықтау, сонымен қатар ғылым мен практиканың нақты міндеттерін шешу мақсатында ӘЛК түзілуін болжау мен қасиеттерін бағытты түрде өзгерту маңызды және өзекті болып табылады.
ӘЛК түзілгенде маңызды рольді біртекті комплекстердің тұрақтылығын анықтайтын факторлар болып табылады. Сонымен қатар ӘЛК түзілу реакциясылигандтардың үйлесімділігін және олардың тұрақтылығын анықтайтын спецификалық парамерлермен сипатталады. Сондықтан орталық ион, лиганд және ортаның комплементарлық және сәйкестік принципі ӘЛК түзілгенде жақсы көрінеді. Мұндай комплекстерде МА және МА2 типі комплекстерде байқалмайтын қасиеттер тән болып келеді: стереоселективтілік, кіші молекулаларды (O2, N2, CO, NO) байланыстыру қабілетілігі, жаңа химиялық қасиеттер, молекулашылық, лигандаралық байланыстардың түзілуі және лигандаралық әрекеттесу, лигандтардың депротондалу процесін және олардың реакциялық қаьілеттілігін, лигандтардың ерекшелігін басқару, белгілі тотығу дәрежесі бар металдармен комплекстерінің тұрақтылығын және координациялық полиэдрдің геометриясы, жеңіл гидролизденетін лигандтардың тұрақтылығы және олардың ерекше құрылымы және т.б. Бұл барлық эффектілер белгілі бір дәрежеде ӘЛК тұрақтылығына әсер етеді.
ӘЛК - дің тұрақтылық константалары (1) - (3) теңдеулерімен анықталады:
M + L + X -- MLX , βMLXM = [MLX]ML[X]
ML + X MLX, KMLXML= [MLX]ML[X]
MX + L -- MLX, KMXLMX= [MLX]MX[L]
Мұндағы М - металл ионы; L және X - лигандтар. Тәжірибеден анықталатын жалпы тұрақтылық константасы βMXLM мына теңдеулер арқылы K[ML]MLX және K[MX]MLX байланысады:
Lg KMLXML = lgβMLXM - lgKMLM
lgKMXLMX = lgβMLXM - lg KMXM
мұндағы KMLM және KMXM - мынадан туындайды:
M + L ML, KMLM= [ML]M[L]
M + X --MX, KMXM= [MX]M[X]
ӘЛК - дің салыстырмалы тұрақтылығы lgK = lgKMLXML - lgKMXM =lgKMXLMX- lgKMLM=lgβMLXM - lgKMLM -lgKMLXM
lgK шамасы лигандтың (мысалы, X) ML комплексіне координациялануының салыстырмалы ( оның акваионға координациялануымен салыстырмалы түрде ) қабілеттілігін сипаттайды.
ӘЛК - дің сандық сипаттамасы үшін қолданылатын тағы бір жақындастыру () - теңдеумен сәйкес "антидиспропорцонирлеу" (сопропорционирлеу) реакциясына негізделген:
ML2 + MX2 2MLX , X11 = [MLX]2ML2[MX2]
ал Lg X11 мына теңдеумен анықталады:
lgX11 = 2lgβMLXM - (lgKML2M+ lgKMX2M) =
(lgKMLXML - lgKMX2MX) + (lgKMLXMX - lgKML2ML)
Мұндағы KML2ML ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Көмірсутектердің сұйық фазада лантан құрамдас катализаторлармен гетерогенді тотығуы
ІІІБ және ІVБ топ элементтері
Техникалық препарат құрамындағы қымыздық қышқылдың мөлшерін потенциометриялық анықтау
Сирек жер элементтері
Химиядан сыныптан тыс жұмыстар
Табиғатта аз тараған, бірақ тіршілікте және техникада көп қолданылатын элементтер
Табиғи тұрақты изотоптары
Өткізгіш кедергісінің температураға тәуелділігі
Атом энергетика мәселесі
Болат анықтамасы
Пәндер