Жануарлар биотехнологиясының жалпы биологиялық негіздері

Жануарлардың белгілі бір тобын қорғау ертеден қолға алынып келеді. Қазақстан конституциясына сәйкес жануарлар дүниесі мемлекеттік меншікке жатады — бүкіл халықтың игілігі.
Жануарларды қорғау және тиімді пайдалану жөнінде заңдылықтары бірқатар қаулы қарарлармен анықталады. Солардың ішіндегі ең негізгілері: «Жануарлар дүниесін қорғау мен пайдалану туралы», 1981 ж Қазақстан республикасының заңы, республикалардың табиғатты қорғау туралы заңдары, аң аулау және аңшылық шаруашылық туралы республикалық ережелері, балық қорғау және еліміздің суларындағы балық шаруашылығын реттеу туралы ережелері, аң аулаудың және балық аулаудың жергілікті ережелері.
«Жануарлар дүниесін қорғау мен пайдалану туралы» заңның бірнеше бөлімдері бар. Олар: жануарлар дүниесін пайдалану; жануарлар дүниесін қорғау; жануарлардың мемлекеттік есебі және жануарлар дүннесінің мемлекеттік қоры; жануарлар дүниесін қорғау мен пайдалануға бақылау; жануарлар дүниесін қорғау мен пайдалану туралы заңдарды бұзғаны үшін жауапкершілік; халықаралық шарттар.
Табиғатты қорғау туралы заңдар объектілерді және оларды қорғаудың негізгі жолдарын анықтайды. Мысалы, Қазақстанның «Табиғатты қорғау туралы заңы» аңшылық шаруашылықтың қоры — жануарлардың санын реттеп отыруды және оларды қорғауды, балық шаруашылығын басқа да кәсіпшілік маңызы бар аңдар мен құстарды қолға үйрету және клеткада аңдарды өсіру мақсатында үй жануарларының жаңа тұқымдарын шығаруда тұз жануарларының түрлерінің қажет екендігін тағайындайды (белгіленеді).
Сирек және құрып бара жатқан жануарлардың түрлері атып жоюдан сақтау үшін қорғауға жатады. Егер жануарлар ауыл шаруашылығына зиянын тигізбесе немесе халықтың денсаулығына әсерін тигізбесе, онда олардың кәсіптік маңызы болмаса да қорғауға алынған. Осы заңда қорғау жолдары да көрсетілген: кәсіптік маңызы бар жануарларды аулау ережелерін сақтау, кәсіптік маңызы бар жануарлардың қорын пайдалану
1. Джамалова Г.А. Биотехнология животных. Алматы, 2004.
2. Джамалова Г.А. Практикум по биотехнологии животных, Алматы, 2004.
3. Бегімқұлов Б.К .Молекулалық генетика және биотехнология негіздері. Алматы, 2001
4. google.kz,yandex.kz
        
        
КІРІСПЕ
Жануарларбиотехнологиясыныңпәніжәнеоныңәдістері. Кәзіргізаманбиотехнологиясыныңнегізгібағыттары мен міндеттері. Молекулалық биология және генетика - биотехнологияныңнегізгіфундаментті. Биотехнологияныңбасқабиологиялықжәнеауылшаруашылықғылымдарыменбайланысы. Даму биологиясыныңжетістіктеріменжануарларбиотеотехнологиясыменбайланысы. Негізгіжаналықтар.
Жануарларбиотехнологиясынегізгіобъекттері. Лабораториялықжағдайдажануарлардыбағыпұстаужәнекөбейту.Ғылымижәнепрактикалықжануарларбиотехнологиясыныңмақсатыүшінклеткалықкультуралардымодельдікжүйелерретіндеқолдану. Даму ... ... ... ... ... ... ... БИОТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЖАЛПЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Жануарлардың белгілі бір тобын қорғау ертеден қолға алынып келеді. Қазақстан конституциясына ... ... ... ... ... жатады -- бүкіл халықтың игілігі.
Жануарларды ... және ... ... ... заңдылықтары бірқатар қаулы қарарлармен анықталады. Солардың ішіндегі ең негізгілері: , 1981 ж ... ... ... республикалардың табиғатты қорғау туралы заңдары, аң аулау және аңшылық шаруашылық туралы республикалық ережелері, балық қорғау және еліміздің суларындағы балық шаруашылығын ... ... ... аң ... және ... ... ... ережелері.
заңның бірнеше бөлімдері бар. Олар: жануарлар дүниесін пайдалану; жануарлар дүниесін қорғау; ... ... ... және жануарлар дүннесінің мемлекеттік қоры; жануарлар дүниесін қорғау мен пайдалануға бақылау; жануарлар дүниесін қорғау мен пайдалану ... ... ... үшін ... халықаралық шарттар.
Табиғатты қорғау туралы заңдар объектілерді және оларды қорғаудың негізгі жолдарын анықтайды. ... ... ... шаруашылықтың қоры -- жануарлардың санын реттеп отыруды және оларды қорғауды, балық шаруашылығын басқа да ... ... бар ... мен ... ... ... және ... аңдарды өсіру мақсатында үй жануарларының жаңа тұқымдарын шығаруда тұз жануарларының түрлерінің қажет екендігін тағайындайды (белгіленеді).
Сирек және ... бара ... ... ... атып жоюдан сақтау үшін қорғауға жатады. Егер жануарлар ауыл шаруашылығына зиянын тигізбесе немесе ... ... ... ... онда ... ... маңызы болмаса да қорғауға алынған. Осы заңда қорғау жолдары да көрсетілген: кәсіптік маңызы бар жануарларды ... ... ... ... ... бар ... қорын пайдалану
үшін олардың тіршілік ортасы мен санын көбейту ... ... ... ... көрсетілген. Жергілікті жерге аңдардың жаңа түрін әкеліп жібергенде, сол жерден жануарға зияны тимейтіндей жағдайлар көрсетілген. ... ... ... ... ... бар ... ... және құстарға қатысы бар. 1991 жылғы 18 ... заң ... Онда да ... ... ... ... бөлімдер бар.
Аңдардың барлығын дерлік аулауды арнайы рұқсат (лицензия) қағазының негізінде ұйымдасқан аңшылық ... ... ... және ... ... ... ... қай мезгілде және қалай ауланатындығы көрсетілген. Сонымен қатар кай аңды қанша мөлшерде аулауға болатындығы жөнінде де шек койылады.
Көрсетілген заң ... ... түз ... ... ... ... соған сәйкес оларға деген көзқарас үнемді, тиімді пайдаланылуы қажет. Саны сиреп бара жатқан аңдар мен құстарды, сол сияқты ... ... жоқ ... ... ... ... ... аулау ережесін бұзатын болса, ондай адамды браконьерлер деп, ... ... ... ... тіпті оларды саптап, дүние мүлкін мемлекет есебіне алады.
Тұқымқуалаушылықтыңматериалдықнегіздері: ДНҚ және РНҚ. Бірорганизмдегіәртүрліұлпалардыңсоматикалықклеткаларының геномы ұрықгеномынанаумауы. Жануарларжүйелігіндегіқұрылымдықжәнефункциональдықбелоктаржәнеолардыкодтаушыгендер. Генніңнәзікқұрылымы. ... ... ... ... ... ... Реттеллушіпромоторлар.
Тотипотенттілік, мультипотенттілік, плюропотетенттілік. Генедрдіңұлпажәнеуақытқатәнэкспрессиясы. Клеткалардыңдифференциациясы. Эпигеномдықтұқымқуалаушылықжәнепромоторларқұрылымыныңерекшеліктерініңролі, ДНҚ метилдеуі, транскрипциядағыреттеушібелоктардыңмәні, онтогенездегі клетка дифференциациясындағыдифференциальдыгетерохроматизациясы.
Жануарларбиотехнологиясындағыгендікинженерияныңпринциптері.Рестриктеушіэндонуклеазалар. Молекулалықклондауғаарналғанвекторлар: плазмидалар, фагтіквекторлар,космидтер, фосмидттер, ... ... ДНҚ ... кДНҚбиблиотекасыныңкөмегіменқұрылымдықгендердіклондау.
Сүтқоректілердіңкөбеюінгормональдықтүрдереттеу. Көбеюдіреттеуде гипоталамус пен гипофиздіңрөлі. Аналық без бен аталықбездіңқұрылысы мен функцианалдықерекшеліктері. Жыныстықциклдардыңтоптары. Жыныстықгормондар: андрогендержәнеэстрогендер.
Онтогенездіңклеткалықнегіздері. Гаметогенез: сперматогенез және оогенез. Фолликулогенез. ... ... ... ядро мен цитоплазманыңрөлі. Имплантация алдындағы даму: бөлшектенужәнебластуланыңқалыптасуы. Ертедамудағы детерминация, эмбриондыреттеушіжәнеиндукциялық процесс. Клеткалықжіктеудіңмеханизмі. Клетка аралықәрекеттестік. Даму ... ... Ядро мен ... ... ... ... ядро ... Клетка бөлінуі. Митоз. Митоздыталдау. Клетка орталығыжәнемитоздық аппарат. Мейоз. Мейоздыталдау.
2. Көбейтубиотехнологиясыныңнегіздеріжәнебиотехнологияныңселекциялықгенетикалықаспектілері
Жануарлардыңкөбейтубиотехнологиясы. Жануарлардыңкөбейтубиотехнологиясыныңәдістері. Жануарлардыкөбейтубиотехнологиясыныңашылуыныңсебептері.
Ауылшаруашылықжануарларыныңкөбеюбиологиясынегіздері. Жануарлардыңрепродуктивтікжүйесі. Репродукцияныңфизиологиясы. Гипоталамус - ... - ... ... мен ... ... өндірушілергежәнерецепиенттергеқойылатынталаптар.
Аналықтардысұрыптау: аналық - донор жәнеаналық - рецепиент. Аналықтардысұрыптауережелері. Аналық - рецепиент: тұрақтыжәнеаралық.
3. Донорлардыңсуперовуляциясыжәнеолардыұрықтандыру
Овуляция нормасы. Ұрғашыжануарлардың ''жыныстық ... ... ... ... ... Донорлардыңсуперовуляциясы. Суперовуляцияланғанфолликулогенез. Суперовуляция деңгейі. Экзогормондар - аналықбезініңқосымшафолликулдарыныңөсуі мен дамуынабелсендетуші (стимулятор) ретінде. Аналықбездіңэкзогормондарғареакциясы. ... ... пен ... ... Овуляция мен эструстықоздыратынпрепараттар. Суперовуляция кезіндеқолданылатынқосымшапрепараттары. Қолданылғанфармакологиялықгормондарпрепараттарынабайланыстысуперовуляциянышақыруәдістері. Жануарлардыңтүрінебайланыстысуперовуляциянышақыруәдістері. Донорлар мен ... ... ... Рецепиенттердігормональдіөңдеугеәсерететінфакторлар.
Қолданжасандыұрықтандыру: шәуеттіалу, бағалаужәнесақтау.Қолданжасандыұрықтандырутехникасыжәнеоныңпопуляцияныңгенетикалықпрогрессінеәсері. Суперовуляцияланғананалық - донорлардыұрықтандыруережелері.
4. Мал шаруашылығындаэмбриондардытасымалдау (трансплантациялау)
Эмбриондардытрансплантациялау - бұлтабындағыжануарлардыңөнімділігінжәнебейімділігінарттыруарқылықұндыгенотиптерұрпақтарынкөбейтутәсілдері. Мал шаруашылығындақолданатынэмбриондардытрансплантациялауәдістері. Трансплантациялаудыңхирургиялықжәнехирургиялықемесәдістері. Эмбриондартрансплантациялауыныңжетістіктері мен ... ... ... Суперовуляцияланғанооциттер. Ұрықтанғанжәнеұрықтанбағанооциттер. Суперовуляция деңгейінеәсерететінфакторлар. Суперовуляцияланғанооциттердііnvіvoжағдайындаұрықтандыру. Гаметалардыұрықтандыруынаәсерететінфакторлар.
Донорға - биотехнологиялықтиімділіктіңкөрсеткішіретіндеқарау. Трансплантациялаукезіндесуперовуляцияланғанооциттер мен алынғанэмбриондарарасындағыарақатынас.
Эмбриондардыжуыпалу. Донорлардыңжынысжолдарынанжуыпалынғанэмбриондардыбиологиялық ... ... ... ... ... ... ... Трансплантациялаукезіндегісуперовуляцияланғанооциттер, жуыпалынғанбиологиялықжарамдыжәнетұрақтағанөміршеңэмбриондарарасындағыөзарабайланысы. Суперовуляцияланғандонорларданбиологиялыққұндыэмбриондаршығару. Биологиялықжарамдыэмбриондаршығуынаәсерететінфакторлар.
Эмбриондардыкөшеттеу. Эмбриондар даму сатысыжәнеолардыкөшеттеуорны. Трансплантациялаукезіндежануарларэмбриондарыныңөміршендігі. Тұрақтағанөміршеңжәнедамығанэмбриондар. Эмбриондарөміршендігінолардыңсапасына, даму сатысынажәнесанынақарайанықтау. ... ... ... ... ... мен ... мен эмбриондардықолданөсіру. Гаметаларжетілуініңцитогенетикалықжәнеэндокриндікаспектері. Қолданөсірутәсілдері. Іnvіvoжәнеіnvіtroжағдайдаооциттердіқолданөсіру. uрықтанутиімділігінанықтайтынәсер. Сперматозоидтардыұрықтануғадайындау (сперматозоидтардың ... ... даму ... Қолданөсіргенэмбриондардың даму сатысын ''биологиялық стандарт'' арқылыанықтау.
Криоконсервациялау. Гаметалар мен ... ... ... Мұздатупроцесінеқарайгаметалар мен эмбриондардыңқұрылымдық - метаболикалықөзгерістері. Мембраналық - тұрақтандырушы орта жәнекриопротекторлардыңрөлі. Криотехникасы. ... мен ... ... даму сатысы. Витрификация. Тоңғангаметалар мен эмбриондардыжылытуәдісі. Гаметалар мен ... оны ... Мал ... ... ... ... /біржұмыртқалы/ егіздер. Монозиготалыегіздеріалупроцедурасы /сатыбойыншаэмбриондардысорттау, пеллюцидаймағынжою, клеткаларды диссоциация жәнедисекция/. Химерлі /аллофенді/ жануарлар. Химерлертүріжәнеолардыалу. Генетикалықмозаиктардықұруәдістері. Химерлікжүйедегіклеткалықмаркерлер /Н-2-антиген, АДБ, Х-инактивациясы, ұқсастықклеткалардыңсыртықмаркерлері/. ... ... табу ... ... мен ... ... деңгейіндемикрохирургиялықманипуляциялар. ядролардыңтрансплантациясыжәнеклеткалардықайтақұру. Энуклеирленгенжұмыртқаклеткасынаденеклеткасынанядролардыкөшеттеужолыменжануарларды клон арқылыкөбейту. Сүтқоріктілерядроларынтрансплантациялаутехникасынкелешегі мен кемшілектері.
Партеногенетикалықжануарлардыалу. Гендердікөшеттеуәдісіментрансгендіжануарлардыалу. Трансгенді организм. Трансгендіжануарлардыалуыныңүшнегізгіәдістемеліктәсілі: осы әдістерініңсипаттамасыжәненегізгіайырмашылықтары. Сомалықжәнегенеративтітрансгендіжануарлар: алуәдістеріжәнепайдалануы. ... ... Г.А. ... животных. Алматы, 2004.
2. Джамалова Г.А. Практикум по биотехнологии животных, Алматы, 2004.
3. Бегімқұлов Б.К ... ... және ... ... ... ... google.kz,yandex.kz

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Экобиотехнология пәнінен дәрістер жинағы67 бет
"Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі"239 бет
Функционалдық диагностика негіздері4 бет
Жасушалық инженерия туралы4 бет
Жануарлар биотехнологиясы5 бет
Ферменттермен жұмыс істеу әдістемесі. Ферменттерді бөліп алу14 бет
Қазақстандағы жануарлар биотехнологиясы4 бет
6М070100 - Биотехнология мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханы БАҒДАРЛАМАСЫ16 бет
6М070100 «Биотехнология »мамандығының «Тағам өнімдерінің биотехнологиясы» пәнінің тәжірибелік сабақтары бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР12 бет
« сүтқышқыл өнімдерінің биотехнологиясын әзірлеу және зерттеу»18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь