Қазақстан Республикасының банктерін соның ішінде екінші деңгейдегі банктердің құрылуы, екінші деңгейдегі банктердің депозиттік операция жасау ерекшеліктері

Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Банк дегеніміз өз атынан ақшалай қаражаттарды ақылы, мерзімдік және қайтарып беру шартымен тарту және орналастыру үшін құрылған ұйым.
Профессор М.М.Агарков банктің түсінігін оның функциялары арқылы анықтаған: Банк өз клиенттеріне 3 категориялы қызмет көрсетеді. Біріншіден банк өзгелердің ақшасын жинап, оның сақталуын жүзеге асырады, клиенттердің кассирі болады ағымдық есептер немесе оларға өз капиталдарын орнатуға (инвестиция) мүмкіндік береді (банктерің облигациялық қарыздары, жедел салымдар). Екі жағдайда да банк келесі екі қызметті жүзеге асыруға жол ашады.
Екіншіден, банк клиентке процентсіз ақша талап ету нысанында несие береді, негізінен вексельді талаптар (есептік операциялар), немесе өздеріне клиент міндеттері бойынша жауаптылықты алу арқылы (кепілдік несие, акцептілік кредит). Үшіншіден, банк клиенттің төлемдері жайлы әр түрлі тапсырмалар орындайды. Мысалы: чектерді төлеу, ақша аудару, аккредиттер, төлемдердің вексельдері және өзге құжаттары бойынша инкассациясын жасау.
Сәйкесінше, бұл үш түрлі қызмет категорияларына үш түрлі банкіге тән функцияларды анықтау қажет: 1) өзгелердің қаражатын жинау; 2) несие қызметін көрсету; 3) төлемдік айналымға жәрдемдесу. Сонымен қатар банк бұл 3 негізгі функцияға қоса өзге де қызмет көрсетеді. Мысалы, тауарлық сауда саласында (тауарлық – комиссиялық операция), қорлық құндылықтар саудасы т.б.
Бұл үш көрсетілген функциялар барлық банк деп есептелетін мекемелерге тән болып келмейді.
«Банк» түсінігін ашу қажеттілігі екі ойдан туындайды. Бірінші ой – банк деп аталатын мекеме мен құқықтық субъектісі қандай екендігін, оның құқықтық мәртебесі қандай екендігін, құзіреті және шаруашылық айналымдағы рөлін анықтау қажеттілігі. Яғни, бұл субъекті заңды тұрғыдан нақты қандай екендігі, оның потенциалды жағымды мүмкіндіктері және қандай міндеттер мен жауаптылық құралдары арқылы оған әсер етуге болатындығын көрсету қажет.
Екінші ой да өте маңызды. Онда банкті қандай жағдайда қалыптастыру қажет, банктен басқа қандай іс - әрекет түрлеріне өзге құқықтық нысандыр жоқ екендігін анықтау. Яғни, қандай жағдайда мемлекет азаматтарды белгілі бір іс - әрекеттерді жүзеге асыру үшін банк қалыптастыруға міндеттейді, және орындалмағаны үшін жаза тағайындайды.
Коммерциялық банктің заңды анықтамасы «Банк және банктік қызмет туралы » заңның бірінші бабында берілген.
Банк – заңға сәйкес банктік іс - әрекетті жүзеге асыруға құқылы, коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.
Банктің ресми мәртебесі оның банк ретінде әділет министрлігі органдарында мемлекеттік тіркеуі арқылы және қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау органдарының банктік операциялар жасауға лицензиясы арқылы анықталады.
Ресми «банк» деген мәртебесі жоқ ешбір заңды тұлға өзін «банк » деп атауға немесе бнактік іс - әрекетпен айналысуға құқығы жоқ.
Коммерциялық банк түсінігі келесі белгілер арқылы анықталады:
Банк коммерциялық заңды тұлға болып табылады, яғни табыс табуға бағытталған іс - әрекет жүргізетін ұйым; Банк тәуелді және дочерлі қоғамдардың акционерлік қоғамы түрінде қалыптасады; банк үшін өзге ұйымдық – құқықтық нысандарға жол берілмейді; Банк несиелік ұйым болып табылады, яғни банктік операциялар жүзеге асыруға қалыптастырылған. Банк Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензия негізінде жұмыс істейді;Банк арнайы құзіретке ие, яғни белгілі операциялар жасау арқылы табыс табады;Банк заңшығарушы тарапынан банктік жүйенің элементі ретінде қарастырылады. Бұл белгілердің бірнешеуі азаматтық құқықта жақсы қарастырылға, ал басқалары толықша талдау талап етеді. Бірінші топқа банктің ұйыдық – құқықтық нысанын, банктік құқықтың шегінен шығатын болмысын, коммерциялық заңды тұлға түсінігін, және өзге де азаматтық құқықта қолданылатын түсініктерді жатқызуға болады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 2011жылғы 2 ақпан (өзгертулер мен толықтырулар 2011 жылғы 2 ақпандағы №254-ІІІ заңымен)// СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2010.
2.Қазақстан Республикасының 2011жылғы 1-наурыздағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңы. (Өзгертулер мен толықтырулар №577-ІІ 1.03.11ж.) // СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2011.
3. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы 2011 ж. 25 наурыздағы №2444 Заңы (2011ж. 13 қаңтарда берілген өзгерістермен) // СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2011.
4. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы 2003 жылғы 4 шілдедегі №474-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (15.07.10 ж. №562-ІІ; 15.07.10 ж. №577-ІІ ҚР Заңдарымен енгізілген өзгерістерімен) Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі туралы ереже. //СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2011 ж.
5.ҚР салық кодексі 2009 1 қаңтар
6. «Валюталық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 2005 ж. // СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2010.
7. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 17 сәуір 1995 ж. // СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2010.
8.Давыдова Л., Раймова Д. 2000 ж. «Банк ісі»
9. Сейтқасымов Ғ.С. «Несие, ақша, банктер» 2005 ж.,416 бет.
10. Тасыбаева А.С. «Банкілік құқық» Жеті жарғы, 1999 ж.
11. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 1 наурыз 2011 ж. // СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2011.
12. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 1997 жылдың 11 қыркүйегінде №325 қаулысымен бекітілген «Банктерге уақытша әкімшілік тағайындау тәртібі және оның өкілеттігі туралы Ереже» // СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2010.
13. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 1999 жылдың 28 наурыздағы №37 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен екінші деңгейдегі банктердің, сондай – ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың арасында корреспонденттік қатынастар орнату жөніндегі Ережелер». // СД Қазақстанның заңнама базасы: анықтама жүйесі «Юрист». Компания ЮрИнфо 1996-2010.
        
        К І Р І С П Е
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Банк дегеніміз өз ... ... ... ... ... және ... беру шартымен тарту және орналастыру үшін құрылған ұйым.
Профессор М.М.Агарков банктің түсінігін оның функциялары арқылы анықтаған: Банк өз клиенттеріне 3 ... ... ... ... банк ... ... жинап, оның сақталуын жүзеге асырады, клиенттердің кассирі болады ағымдық ... ... ... өз ... орнатуға (инвестиция) мүмкіндік береді (банктерің облигациялық қарыздары, жедел салымдар). Екі жағдайда да банк ... екі ... ... ... жол ... ... банк ... процентсіз ақша талап ету нысанында несие береді, негізінен вексельді ... ... ... ... ... ... міндеттері бойынша жауаптылықты алу арқылы (кепілдік несие, акцептілік кредит). Үшіншіден, банк ... ... ... әр ... ... орындайды. Мысалы: чектерді төлеу, ақша аудару, аккредиттер, төлемдердің вексельдері және өзге құжаттары бойынша инкассациясын жасау.
Сәйкесінше, бұл үш ... ... ... үш түрлі банкіге тән функцияларды анықтау қажет: 1) өзгелердің қаражатын жинау; 2) ... ... ... 3) төлемдік айналымға жәрдемдесу. Сонымен қатар банк бұл 3 негізгі функцияға қоса өзге де ... ... ... ... ... саласында (тауарлық - комиссиялық операция), ... ... ... ... үш көрсетілген функциялар барлық банк деп есептелетін мекемелерге тән ... ...
... ашу ... екі ойдан туындайды. Бірінші ой - банк деп аталатын мекеме мен құқықтық субъектісі қандай ... оның ... ... ... ... ... және шаруашылық айналымдағы рөлін анықтау қажеттілігі. Яғни, бұл субъекті заңды тұрғыдан нақты қандай екендігі, оның потенциалды жағымды мүмкіндіктері және қандай ... мен ... ... ... оған әсер ... болатындығын көрсету қажет.
Екінші ой да өте маңызды. Онда ... ... ... ... ... банктен басқа қандай іс - әрекет түрлеріне өзге құқықтық нысандыр жоқ екендігін анықтау. Яғни, қандай жағдайда мемлекет азаматтарды ... бір іс - ... ... асыру үшін банк қалыптастыруға міндеттейді, және орындалмағаны үшін жаза ... ... ... ... анықтамасы заңның бірінші бабында берілген.
Банк - заңға сәйкес банктік іс - әрекетті жүзеге асыруға ... ... ұйым ... ... ... ... ... ресми мәртебесі оның банк ретінде әділет министрлігі органдарында мемлекеттік тіркеуі арқылы және қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды реттеу мен ... ... ... ... ... ... арқылы анықталады.
Ресми деген мәртебесі жоқ ешбір заңды тұлға өзін деп ... ... ... іс - ... ... құқығы жоқ.
Коммерциялық банк түсінігі келесі белгілер арқылы анықталады:
Банк коммерциялық ... ... ... табылады, яғни табыс табуға бағытталған іс - әрекет жүргізетін ұйым; Банк тәуелді және дочерлі ... ... ... түрінде қалыптасады; банк үшін өзге ұйымдық - құқықтық нысандарға жол берілмейді; Банк ... ұйым ... ... яғни ... ... жүзеге асыруға қалыптастырылған. Банк Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензия негізінде жұмыс істейді;Банк арнайы құзіретке ие, яғни ... ... ... ... ... табады;Банк заңшығарушы тарапынан банктік жүйенің элементі ретінде қарастырылады. Бұл белгілердің бірнешеуі азаматтық құқықта жақсы қарастырылға, ал басқалары толықша ... ... ... ... ... ... ... - құқықтық нысанын, банктік құқықтың шегінен шығатын ... ... ... тұлға түсінігін, және өзге де азаматтық құқықта қолданылатын түсініктерді жатқызуға болады.
Банк ... ... ... бір негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Банк - мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында, валюта нарығында, ... ... ... ... ... Банк ... ... белсенді жұмыстар істеуде. Қазіргі таңда елімізде 39 екінші денгейдегі банк бар. Банктің құрылтайшылары болып оның акционерлері табылады. Ол ашық ... ... ... ... құрылғаннан кейін қосымша жеңілдіктер иелене алмайды және басқа акционерлермен салыстырғанда ... ... ... ... екінші деңгейлі банктердің барлығы 36 банк оның ішіндегі 2-мемлекеттік, 16-шетел капиталының қатысуымен Банк - өзінің ... бар, ... ... есеп және ... өзі қаржыландыру негізінде қызмет жасайтын заңды тұлға. Ұлттық банк - бұл ақшалай резервтерді құрайтын, оған қоса ... ... ... резервтерден , басқада материалдық бағалықтардан тұратын мүліктерге ие болып табылатын заңды ... ... ... ... есеп ... ... банк ... арқылы жүргізе отырады.
Банктің сипатамасын оның жасауға құқылы операциялар шеңберін ... ... Ал ... ... ... ... ұйым өз ... тек банктерді емес, сонымен қатар бантік емес несиелік ұйымдарды қосады. Шынында бұл ... олай ... Банк ең ... ... ұйым болып табылады, яғни ол тек банкке тән іс - ... ... өзге де іс - ... жүзеге асыра алады. Банктік емес несиелік ұйымдар заң бойынша банкке жүктелген операциялардан ... ... ... ... алады. Сондықтан да банк түсінігі түсінігінде қатар тұр ... ... ұйым ... ... атау ... оны ... асыру заңның 15 бабымен реттелген. Несиелік ұйымның атауының ... ... ... ... оның ... ... ретінде атқаратын қызметінің сипаты болуы тиіс. Сонымен бірге, оның ұйымдық- құқықтық нысаны көрсетілуі ... Бұл ... ... банк ... ... ... ресми) және атауы көрсетілген мөрге ие болады. Ұлттық банктен лицензия алған заңды тұлғалардан басқа, Қазақстан Республикасында ешбір ... ... өз ... ... қоса алмайды.
Банк атауы оның заңды тұлға ретінде жекеленуінің құқықтық жолы болып табылады. Сондықтан да ... ... ... - ... ... ... Ойлап табылған атау банктің қызметін анықтау үшін тауарлық белгіде көрсетілуі мүмкін. Банк Қазақстан Республикасының Ұлттыұ Банкі ... ... ... өз іс - әрекетін жүзеге асыра алады. Лицензия - ... ... ... ... ... ... бекітетін мемлекеттік басқару органының акті болып табылады.
Банктік лицензиялармен тек банктік операциялар қамтылады. Егер де банк өзге де іс-әрекет түрін ... ... ... онда ол сол ... үшін бекітілген ережелерді ұстануы тиіс.
Коммерциялық банктің мүлігі дегеніміз банк іс -әрекетін жүзеге асыра алатын заттардың, материалды емес құндылықтары мен ... ... ... ... да бір ... ... ... жайлы білу үшін оның активтерц мен пассивтері, табыстары мен шығындары жазылған балансын талдау қажет. Балансты ... ... ... ... жағдайына баға беруге, банктің саясатын анықтауға, қызмет ету ... ... ... Осы ... ... ... ... тұрақтылығын немесе сенімсіздігін білуге болады.
Банк мүлігіне оның қаражаты кіреді, яғни мншік ... ... ... мүлік (өйткені, барлық банктер АҚ нысанында құрылады, банкте өзге мүлік болуы мүмкін емес) және ... ... ... ... да бір келісімшарт негізінде баланста жатқан қаражат .
Мүлікті оның физикалық критериі мен қолдануына ... ... және ... ... ... ... ... емес активтер, интеллектуалды мүлік объектісі деп бөлуге болады. Олар ... ... ... ... банктің жұмыс істеу мерзіміндеоларды алуға болады. Олардың қатарына банктік ... ... ... ... ... ... ... деңгейi. Екінші деңгейдегі банктер туралы ұсыныстар мен зерттеліп жатқан ғылыми жұмыстар өте көп. Бұл ... ... ... ... ... сүйенсек болады. Алексеев В.В, Ливщиц Р.З, Манов Г.Н, Лазарев В.В, Комаров С.А, Гаджиев Г.А, ... Ю.А, ... В.С, ... Г.А, ... О.М, сияқты ғалымдардың қосқан үлестері орасан зор.
Дипломдық жұмыс объектісі. Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктердің ... ... ... байланысты қоғамдық қатынастар жұмыстың объектісі ... ... . ... ... ... пәні ... екінші деңгейдегі банктердің құрылуы немесе оның ... ... ... ... ... ... және нормативтік құқықтық актілер жатады.
Дипломдық жұмыстың әдістемелік негізіне.Коммерциялық банктың ... ... - ... ... ... ... ... арналған құрылтайшылардың салымдарынан тұратын заңды тұлғаның минималды міндетті мүлігі. Оның ... ... ... ... өзге де ... мен мүліктік құқықтар немесе ақшалай құны бар құқықтар кіреді. Ол құрылтайшылардың саламанан ... және ... ... оның меншігіне жатады.
Дипломдық жұмыстың нормативтік базасы. Қазақстан Республикасы Конституциясы, Қазақстанның банк және банктік қызмет туралы заңдары, зерттеу тақырыбына ... бар ... ... қамтиды.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... соның ішінде екінші деңгейдегі банктердің құрылу мақсатын анықтау, екінші деңгейдегі банктердің депозиттік операция жасау ... ашу, ... ... ... ... құқықтық жағдайын жан- жақты ашу болып табылады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен ... ... ... екі ... 4 бөлімшеден, қорытындыдан,, сондай-ақ пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыстың көлемі дипломдық жұмысқа қойылатын талаптарға сай ... ... ... ... екінші деңгейдегі банктердің қызметін құқықтық реттеудің өзекті мәселелері
1.1. Банктік қызмет негізіндегі банктік ... ... ... ... мен ... мәселелері.
Банктік заңдардың нормаларымен бекітілген қағида-ережелер мен принциптерге негізделген кәсіпкерлік қызметтің бір түрі және ... ... ... ... ... ... ... ретінде жүзеге асырылатын банктік қызмет өзінің экономикалық, сондай-ақ құқықтық мән-жайларымен ерекшкленеді. Осы банктік қызмет аясына, көбінесе ақша-несие және ... ... ... ... ... даму ... мен ... орай банктік қызметтің мақсаттары мен принциптері және құқықтық негіздері айтарлықтай өзгерістерге ... ... ... қызметтің принциптік негіздерінің заман түрлендіруіне сай келмеуі де банк ... орын алып ... ... қарамастан банктік құқық аясында қарқынды жүзеге асырылып жатқан банктік қызметтің қоғамдық мемлекеттік маңызы күн санап өсе түсуде. Оның ... ... аяны ... ... мүддесін көздей отырып құқық салаларының басымдылығын жатқызуға болады.
Мемлекет мүддесіне орай жүзеге асырылатын банктік қызмет: ұлттық валюта-теңгенің бағамына қолдау көрсету; теңгенің ... алу ... ... банк ... дамыту және оның тиімділігін жоғарылату; есеп айырысу, оның ішінде ақшасыз есеп айырысу жүйесінің айтарлықтай қалыптастырылып, қызмет атқаруына ... ... ... ... ... және ... негіздерін жетілдіру арқылы несилік жүйенің тиісінше жұмыс істеуіне жағдай жасау іске асыру арқылы айқындалады.
Банктік қызметті мемлекеттің уәкілетт айрықша қаржылық-кредиттік өктем ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен Қазақстан даму банкінің ... ... және ... ... ... саясатын бірінші кезекке, ал өз қызметтері барысында жасалған шығындарын қалпына келтіруге байланысты банкілік операциялармен мәмілелерді екінші кезекке қою арқылы іске ... ... ... Ал банк жүесіндегі коммерциялық банктер өздерінің операциялары мен басқа да ... ... ... ... ... ... ... асырғандықтан олардың қызметтері кәсіпкерлік қызметтің бір түрі болып саналады.
Бұл жерде банктік қызмет, оның қаржылық нәтижесі және банктік құқықтық ... ... ... экономикалық байланыста болатыны анық байқалады. Сонымен бірге банктік қызметтің қоғамдық-мемлекеттік сипаты конституциялық, әкімшілік, қаржылық, салықтық және банктік құқық арқылы ... ... ... ... беру ... ... ... лицензиялау банктік қызметтің аса маңызды атрибуты ретінде банк жүйесінен ... ... ... алып ... ... ... тағы бір елеулі көрінісі еліміздің ақша жүйесін нығайтуға қосатын үлесі болып ескертелінеді. Банктік қызмет қаржылық, валюталық және ... ... ... ... ... осы ... ... түйіндесек мынадай:
1. Банктік қызметтер ешбір уақыт шектеуіне қарамай, тоқтаусыз жүзеге асырылады және мақсатты бағдарлы түрде құқықтық реттеледі.
2. Банктік құқық нормаларының және ... ... ... ... мен ... негізінде жүргізіледі.
3. Банктік қызмет барысында туындайтын банктік ... ... ... ... ... мән-жайларға байланысты заң жүзіндегі теңсіздік орын алады.
4. Банк жүйесіндегі қарым-қатынастар көп ... ... әрі ... ... ... ... ... әртүрлі құқықтық салаларын тиісті нормалары негізінде банктік қызмет аясында құқықтық режимде (тәртіптер мен талаптар) белгіленеді.
6. Мына екі аса ... өз ... мен ... ... ... ... сондай-ақ мемлекет болмысы мен егемендігін қамтамасыз етуге қажетті пайда табу бағытында жүзеге асырылады.
7. ... ... ... ... процестердің ұтымдылығы мен тиімділігі және үнемділігін арттыру, сондай-ақ құқықтық негіздері мен ... ... ... ... және ... ... ... теңдестірілуіне қол жеткізуге болады деген тұжырым жасай аламыз.
Міне, осы банктік қызметті жүзеге асыру негізінде жататын принциптер жөніндегі және ... ... орай ... жаңадан қалыптастыруға қатысты мән-жайлар мен мәселер жоғарыда баяндағанымыздай өзекті сипат: алып отыр.
Біздің ойымызша, бұл жердегі басты міндетке ... ... ... ... ... ... ... теориялық және практикалық мән-маңызын зерделеу жатады.
Банктік қызметтің құқықтық негізі болып табылатын құқықтық нормаларды ... ... бар ... ерекшеліктерін есепке алмай пайдаланудың оң нәтиже бермейтіні белгілі. Демек, құқықтық нормалар қатысты ... ... сай ... ... ... байланысты банктік қызметке қатысты принциптердің қалыптастыру мақсатында Қазақстан Республикасы Конституциясының тиісті баптарына назар аударып, қарастырып өту қажеттілігі туындайды.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... принциптері қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық ... деп ... ... қызметтің маңызды қоры қоғам мен мемлекеттің мүддесін көздейтін экономикалық мән-жайы бар құқықтық қатынастарда көрініс табады.[1]
Республика Үкіметі мен өзге де ... ... ... ... ... ... ғана мемлекет атынан билік жүргіздеді. Демек, Қазақстан ... ... ... мен Даму ... өз ... ... ... мемлекеттік мүдделер мен мұқтаждықтарды қамтамасыз етуге атсалысады.
Банктік ... ... ... республикасында қолданылатын құқық конституциясының соған сәкес заңдардың өзге де нормативтік-құқықтық актілердің, Республикалқ ... ... және өзге де ... сондай-ақ РеспубликаКонституциялық Кеңесінің және Жоғарғы Соты нормативтікқаулыларының нормаларыболып табылады" ... ... ... ... ... ... міндеттітүрде қолданылады, "Қазақстан Республикасы халықаралық құқықтық принциптері мен нормалардан ... ... ... ... мен Даму ... ... Республикасы Үкіметі мен қаржы министрлігі қызметтерінің басымды бағыттары ақша-несие қаржы ... іске ... ... ... ... арқылы мемлекет атынан билік жүргізу болып табылады.
Республикадағы мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституция мен заңдар негізінде заң ... ... және сот ... ... ... ... әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады.Осы баптың ... ... және сот ... ... тиісті заңды негізінде банктік қызмет аясында белгілейтін құқықтық режимдерінде көрініс тапқан.
Банктік қызметті ерікті еркін түрде арқылы экономикалық белсенділік көрсету ... ... ... Конституциясының 6-бабына сәйкес туындайды. "меншік міндет жүктейді, оны ... ... ... ... ... де қызмет етуге тиіс. Меншік субьектілері мен обьектілері, меншік иелерінің өз құқықтарын ... ... ... мен ... оларды қорғау кепілдіктері заңмен белгіленеді.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банк кассасынан қолма-қол ақшаларды қабылдау және беру есебі27 бет
"АТФ Банкі" АҚ-ның тартылған қаражаттарын талдау және бағалау61 бет
Екінші деңгейдегі банктер жайлы79 бет
Екінші деңгейлі банктердің тартылған қаражаттары43 бет
Екінші деңгейлі банктердің тартылған қаражаттары және оның түрлері75 бет
Коммерциялық банктердің пассивті операцияларының теориялық негізі37 бет
Қазіргі тандағы коммерциялық банктердің тартылған қаражаттарының жалпы жағдайын талдау40 бет
Қазақстан Республикасының депозит нарығы76 бет
Ислам даму банкі Қазақстан компанияларымен арада іскерлік қатынастарды орнатуға мүдделі22 бет
Ислам Қаржы жүйесі және Ислам банкінің тарихи бастау алуы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь