Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардағы экотуризмнің даму мүмкіндіктері


КІРІСПЕ
1 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АЙМАҚТАРДЫҢ ТУРИСТІК.ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАҚСАТТА ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың негізгі түсініктер
1.2 Ерекше қорғалатын табиғи аймақтарға қатысты туристік.рекреациялық ресурстар түрлері мен факторларын анықтау және оның түсінігі
1.3 Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың туристік.экологиялық іс.әрекеттерге қатысты заңдар мен құқықтардың қажеттілігін сараптау
2 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АЙМАҚТАР . ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ БАЗАЛЫҚ КОМПОНЕНТІ
2.1 Табиғи ресурстардың туристік мүмкіншіліктерін сараптау және рекреациялық құндылығын анықтау
2.2 Баянауыл ұлттық саябағының мәдени.тарихи туристік нысандары және олардың туризмдегі пайдалану тиімділігі
2.3 Баянауыл ұлттық саябағының инфрақұрылымы
3 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН БОЛАШАҒЫ
3.1 Туризм және экскурсиялық ерекшеліктеріне байланысты маршруттар мен турлар
3.2 Экологиялық туризмді ұйымдастыру мен жоспарлаудағы жетілдіру нұсқаулары
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР
Экологиялық туризмнің пайда болуы және оның дамуы адамдардың, ең бастысы табиғатпен тілдесуге, оның обьектілері мен құбылыстарымен танысуға және қоршаған ортада болатын өзгерістерді минимизациялауға талпынуымен түсіндіріледі.
Қоршаған орта мен жалпы туризм арасында екіжақты байлйныс бар. Экологиялық туризмде – табиғатты қорғауға туристтердің өзі де және туристік ұйымдар да талпынады; соңғылары өздерінің қызмет көрсетулерін алға жылжытуға байланысты, олардың ішіне сапалы қызмет көрсету, табиғи территориаларды жақсарту, жануарлар мен өсімдіктердің популяциасын қайта жаңғырту кіреді, себебі шынайы табиғи орта туристердің арасында үлкен сұранысқа ие.
Осылайша, экологиялық туризм қоршаған ортаның табиғи түйінді сақтауын, жергілікті тұрғындардың мүдделерін қанағаттандыра отырып, белгілі бір пайда әкелуін көздейді.
Экотуризмнің ажырамас сипаттамасы болып экологиялық білім беру табылады. Ол екі аспекті қамтиды:
1) ақпараттық-экологиялық заңдылықтар, аймақтық мәдениет пен табиғаты, т.б. туралы білім алу;
2) этикалық-экологиялық менталитетті қалыптастыру – табиғат пен дәстүрлі мәдениетті түсіну және құрметтеу, оларды сақтау қажеттілігін түсіну.
Бүкіл әлемде экологиялық туризмнің кең танымал екендігіне қарамастан, біздің елде жалпы экотуризм дегеніміз не оны қалай дамыту керек, ол қандай табыс әкелетіндін бәрі біле бермейді. Қоршаған табиғи ортаның үдемелі деградациясының қазіргі дәуіріндегі экологиялық-туризмнің басты міндеті - табиғи ресурстарды рекреациялық пайдаланудың теңдігіне қол жеткізу. Экотуризмді дамыту – туристік қызмет барысында экожүйеге теріс әсерлерді азайтудың жалғыз әрі жетілдірілген болып табылады.
Баянауыл саябағы аумағы атқаратын қызметіне қарай қорықтық, қорықшалық және демалыс белдемелеріне бөлінген. Қорықтық белдемеде шаруашылық жұмыстардың қай түріне болса да тиым салынып, биологиялық алуан түрлілік, экожүйелер қорғалады. Қорықшалық белдемде шаруашылық жұмыстар белгілі бір тәртіппен шектеулі түрде жүргізіледі. Демалыс аймағына келушілер саны да реттеліп отырады. Баянауыл ұлттық табиғи саябағының табиғат қорғауды адам игілігі үшін ұқыпты пайдалануды насихаттау ісінде алатын орны ерекше, ғылыми, мәдени және эстетикалық маңызы зор.
Жұмыстың өзектілігі: Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының туристік-рекреациялық даму мүмкіншіліктерін айқындап, осы өлкенің рекрация қуаттылығын көрсету және табиғатты пайдалану принципіне негізденіп, оның табиғи ортасын сақтауды қамтамассыз ету. Осы аймақты үлкен халықаралық дәрежедегі демалыс орнына айналдыру. Осы өлкенің қазіргі жағдайы мен мүмкіншіліктерін есептеу арқылы көрсету. Математика-лық сараптамалар жасалып, тарихи деректер жинақталды. Туристер мен демалушылардың демалу мүмкіншіліктері толық көрсетілді.
Жұмыстың мақсаты: Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардағы экотуризмнің даму мүмкіндіктері.
Дипломдық жұмыстың мақсатына байланысты, оның келесі міндеттері анықталып, шешіледі:
 Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың туризмге байланысты теориялық және тәжірибелік негіздерін зерттеу, даму тарихын анықтау;
 Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың шаруашылығы саласының инфрақұрылымы мен экологиясын қарастыру;
 Баянауыл ұлттық саябағының мәдени-тарихи туристік нысандары және олардың туризмдегі пайдалану тиімділігін сипаттап анықтау;
 Баянауылдың туристік әлеуетін жоғарлату жолдарын қарастыру.
Зерттеу объектісі – ерекше қорғалатын табиғи аумақтартардағы экотуризм.
Зерттеу пәні – ерекше қорғалатын табиғи аймақтардағы экотуризм дамуының негіздерін қарастыру (Баянауыл ұлттық саябағың мысалыңда).
Жұмыстың ақпараттық базасымен отандық ғалымдардың еңбектері, және туристік фирмалардың ақпараттары қамтылды.
Оқылатын мәселені талдау: сараптама-бағалық пен игерушілік зерттеу, баланстық әдіс, экономика-математикалық әдістер, эмпиризмдік зерттеу (қадағалау, салыстыру) әдістері қолданылады.
Ғылыми-әдістемелік маңызы: Баянауыл ұлттық саябағының мәдени-тарихи туристік нысандары және олардың туризмдегі пайдалану тиімділігі көрсетілген.
1 Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. – М.: МГУ, 2006. – 410 б.
2 Mose I. Sanfter tourismus in national park Hohe Tauem. Vechtaer Arbeiten zur Geografic. B.6, Vechta. 2008. – 380 б.
3 Борисов В.А. Вопросы классификации заповедных территории. - М., 2003. – С. 23-29
4 Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреоционных систем. -М., 2012. – 23-29 б.
5 Алиева Ж.Н. Экотуризм. А.: Қазақ университеті, 2012. - 250 б.
6 Мазбаев О.Б. Туризм және өлкетану негіздері: оқу құралы. - Алматы: Қаз ҰПУ, 2010. – 285 б.
7 Ақыбаев Р.М.,.Әбенов К.М, Көлбаев Қ.Ж. Баянауыл. – Астана, 2011. – 187 б.
8 Буренков В. Баянауыл, Баянаул, Baianaul. – Алм-Ата: Кайнар, 2009. - 75 с.
9 Чеботарев В.М. Туристический бизнес. – М.: Мир деловой книги 2010. – 345 б.
10 Азор В.И. Экономика и организация туризма. - М.: Высшая школа, 2001. – 319 б.
11 Воранкова Л.П. История туризма. – М.: МГУ, 2010. – 4105 б.
12 Ed. D. Evans-Smith National Ecotourism Strategy. – Commonwealth of Australia, 2004. – 245 б.
13 Воранкова Л.П. История туризма. – М.: МПСИ, 2010. - 351 б.
14 Голова О.Б. Менеджмент туризма: практический курс: Финансы и статистика, 2007. – 325 б.
15 Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2012, 2013, 2014 году. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru
16 Зыков К.Д. Место охраняемых территории в системе рационального прородопользования. - М., 2011. – 15-19 б.
17 Гвоздев Б.В. Новые заповедники Казахстана. - Алматы, 2008. – С. 42-44.
18 Харрис Г., Кац К.М. Стимулирование международного туризма в XXI веке. – М.: Международные отношения, 2000. – 150 с.
19 Забелина Н.М. Национальный парк. - М., 2010. – 23-29 б.
20 Устенова О.Ж. Развитие мирового туризма// Материалы международной научно-практической конференции V Рыскуловские чтения «Трансформация экономических систем в глобализирующемся мире». – Алматы: Экономика, 2010. – 636 с.
21 Устенова О.Ж., Смыкова М.Р. Маркетинг туризма. 2009. – 248 с.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қорғалатын табиғи територияларды экотуризм дамыту ерекшеліктерін таңдау43 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтарда туристерге қызмет көрсету79 бет
«туризмдегі экобағыттарды ұйымдастыру және жоспарлау»30 бет
Алматы облысының экологиялық туристік бизнесті дамыту перспективалары77 бет
Жақсартқыш дақылдарды таңдау7 бет
Кологиялық туризмнің Қазақстандағы дамуының алғышарттары мен перспективалары45 бет
Экологиялық туризм географиясы20 бет
ҚР аймағын дамыту стратегиясының негізгі бағыттары және олардың ресурстық қамтылуы3 бет
Delphi бағдарламасын қолданып мәтіндік редакторын құру және онымен жұмыс істеу мүмкіндіктерін көрсететін бағдарлама құру19 бет
Delphi бағдарламасын қолданып, графикалық мүмкіндіктерін көрсететін бағдарлама құру23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь