Педагогикалық процес заңдылықтары

Педагогика ғылымы өзінің пәнін зерттей отырып, оқыту -тәрбиелеу процесінің теориясын жасайды. Теориялық білімге ұғым (категория), заңцар, заңдылықтар жатады, оларды зерттеу теорияны жасауға және оқыту – тәрбиелеу жұмысын, педагогикалық процесті ұйымдастыру әдістеріне бағыт береді.Ұғымдардың көмегімен педагогикалық шындыққа, сонымен бірге мұғалімнің іс – әрекетінің объектісі — біртұтас педагогикалық процеске де сипаттама беруге болады. Педагогикалық процестің заңдарын білу мұғалімнің іс – әрекетін ұйымдастыруға жол табуға әсер етеді. Зандылықтар мен принциптер педагогикалық процестің қызметін және оны нақгылы жағдайға сәйкес құрауды болжауға мүмкіндік береді.Мұғалімді дайыңдау сапасы тұтас педагогикалық процестің әртүрлі жақтары, қасиеттерімен сапалары туралы теориялық білімдер жайында және міндеттерге қатысы бар аумағы кең кәсіби міндеттерді қолдануға дайындығынан көрінеді. Қандай да болмасын қиыншылықтарды, кәсіби міндеттерді шешуде маман еңбек процесіндегі әртүрлі элементтер, бөліктер арасындағы байланыстылықты анықгай отырып, оның жалпы құрылымын көре алады деген сөз. Мұғалім үшін бұның маңыздылығы тұтас педагогикалық процестің жүйелі – құрылымдық сипаттау, алда болатын іс – әрекеттің ойша моделін жасауға, нақтылы жағдайды ескере отырып,ұстаздар
— оқушылар жүйесінің жағдайының дамуын болжауға мүмкіндік беретіндігімен анықталады.Әлеуметтік жүйенің қандайы да сияқгы педагогикалық процесс ашық болады, яғни ортаның ықпалын сезеді ,бірақ ішкі белсенділік пен өзін – өзі реттеушілігімен көзге түседі. Осыған байланысты әлеуметтік жүйенін бір түрлілігі сияқты педагогикалық процесте солардың тегіндегідей белгілері болады (Абрамова Н.Т., Афанасьв В.П., БлаубергИ.В., Садовский.В.Н және т.б.):
-қоғамның ұсынуымен жүйе жалпы мақсатка ие, оның қызмет атқаруы
мақсатка сәйкестік сипатты білдіреді; жүйе өзара байланыстағы және өзара тәуелді элементтерден(компонентерден) тұрады;
-жүйе тиым салушылық әкелетінортада өмір сүреді;
-жүйенің белгілі бір қоры бар,ол оның қызымет істелуімен тұрақтьшығын қамтамасыз етеді;
-жүйенің ішкі құрылымы оның деңгейінің иерархиясы және ортамен
байланысын көрсетеді;
жүйеге тән ішкі қайшылықтар есебінен жүйе дамуға қабілетті;
-жүйе басқару орталығы арқылы басқарылады.
Көрсетілген белгілер не себепті әрбір жеке бөлініп алынған педагогикалық деректі тек кана сипаттауға болатындығын,бірақ егер басқалардың
арасыңда оның орнын анықтауға және «ұстаздар – оқушылар» жүйесінде жеке бөліктерінің өзара әрекеттері туралы анық түсінік болмаса қандай шешім қабылдауға қиын болатындығын түсінуге көмектеседі.
Педагогикалық процесстің ерекшеліктері оның құрамындағы бөліктерінін ішкі байланыстарында бейнеленеді. Процесс (латынның ргосезкиз – қозғалыс) алға басу 1) жағдай; 2) белгілі бір нәтижеге жетудегі бір ізді әрекеттердің бірлігін білдіреді. Көрсетілген «процесс»деген ұғымның мағынасы «ұстаздар – окушылар» жүйесіндегі түпкі мақсатқа бірізді әрекеттер бірліктері арқылы жету ұстаздан қандай нақтылы жағдайды өзгерту және осыған сәйкес қандай әрекет істеу керектігін білуді талап етеді. Бұл сұрақтарға жауап өз тарапынан сол байланыстармен оның болатын, өз арасындағы бар байланыстарымен және мұғалімнің педагогикалық процестің бөліктері мен құрылымын білуге тікелей байланысты болатын зандылықгарымен байланысты.Педагогикалық процестің жеке дара бөліктері (компонентері) туралы оның теориясын жасаудан біраз бұрын практикада жеткілікті дәрежеде жақсы белгілі болған. Олардың бір бөліктері (мақсат, міндеттері, мазмұны) өзгеру барысындағы қоғамдық өмірге мектептің әлеуметтік тапсырма ерекшеліктеріне байланысты қайта -қайта жаңадан қаралып жетілдіре түседі. Көрсетілген мәселені В.Е.Гмурман, В.С. Ильин, Б.Т.Лихачев және т. б. зерттеген. Г.К. Костюк ұстаздар мен оқушыларды иедагогикалық ироцестің бөліктеріне жатқызады.М.А Даниловтың көрсетуінше педагогикалық процестің ішкі серпілісі оның негізгі, басты өзегі тәрбиенің мақсаты болады.Жорамалдау бойынша, қандайда болмасын мақсатқа белгілі бір мазмұнды іс-әрекеттер міндеттерін шешу арқылы жетуге болады. Сондықган педагогикалық процестің (әлеуметтік) бөліктеріне ұстаздарды және оқушыларды жатқызған жөн. Бұл педагогикалық процестің адамзатгық факторы болады. Олардың іс-әрекеттерінің бөліктерін (мақсат, міндеттер, мазмұны, құрал, форма, әдістер мен тәсілдер, нақтылы тапсырманың түрі), маңыздылығы олардың оқушыларды оқытудың мәнінің құрамына кіруінде. Сондықтаңда процестің бөліктері «ұстаздар мен оқушылар» жүйесін құрайтын адамдар және олардың іс-әрекетінің бөліктері болды.
        
        Педагогикалық процес заңдылықтары
Педагогика ғылымы өзінің пәнін зерттей отырып, оқыту -тәрбиелеу процесінің теориясын жасайды. Теориялық білімге ұғым (категория), заңцар, заңдылықтар жатады, ... ... ... жасауға және оқыту - тәрбиелеу жұмысын, педагогикалық процесті ұйымдастыру әдістеріне бағыт береді.Ұғымдардың көмегімен ... ... ... ... мұғалімнің іс - әрекетінің объектісі -- біртұтас педагогикалық процеске де сипаттама беруге болады. Педагогикалық ... ... білу ... іс - ... ұйымдастыруға жол табуға әсер етеді. Зандылықтар мен принциптер педагогикалық процестің қызметін және оны ... ... ... ... болжауға мүмкіндік береді.Мұғалімді дайыңдау сапасы тұтас педагогикалық процестің ... ... ... ... туралы теориялық білімдер жайында және міндеттерге қатысы бар аумағы кең ... ... ... ... көрінеді. Қандай да болмасын қиыншылықтарды, кәсіби міндеттерді шешуде маман еңбек процесіндегі әртүрлі элементтер, бөліктер арасындағы байланыстылықты ... ... оның ... құрылымын көре алады деген сөз. Мұғалім үшін бұның маңыздылығы тұтас педагогикалық процестің жүйелі - ... ... алда ... іс - ... ойша ... жасауға, нақтылы жағдайды ескере отырып,ұстаздар -- оқушылар жүйесінің жағдайының дамуын болжауға ... ... ... ... ... да ... педагогикалық процесс ашық болады, яғни ортаның ықпалын сезеді ,бірақ ішкі белсенділік пен өзін - өзі реттеушілігімен көзге түседі. ... ... ... жүйенін бір түрлілігі сияқты педагогикалық процесте солардың тегіндегідей белгілері болады ... Н.Т., ... В.П., ... ұсынуымен жүйе жалпы мақсатка ие, оның қызмет атқаруымақсатка сәйкестік сипатты білдіреді; жүйе өзара байланыстағы және өзара тәуелді элементтерден(компонентерден) тұрады;-жүйе тиым салушылық әкелетінортада өмір сүреді;-жүйенің белгілі бір қоры бар,ол оның ... ... ішкі ... оның ... ... және ... тән ішкі қайшылықтар есебінен жүйе дамуға қабілетті;-жүйе басқару орталығы арқылы басқарылады.Көрсетілген белгілер не себепті әрбір жеке бөлініп алынған педагогикалық деректі тек ... оның ... ... және ... жеке ... ... әрекеттері туралы анық түсінік болмаса қандай шешім қабылдауға қиын болатындығын түсінуге көмектеседі.Педагогикалық процесстің ерекшеліктері оның құрамындағы ... ішкі ... ... ... (латынның ргосезкиз - қозғалыс) алға басу 1) жағдай; 2) белгілі бір нәтижеге жетудегі бір ізді әрекеттердің ... ... ... ... ұғымның мағынасы жүйесіндегі түпкі мақсатқа бірізді әрекеттер бірліктері арқылы жету ұстаздан ... ... ... ... және ... ... қандай әрекет істеу керектігін білуді талап етеді. Бұл сұрақтарға ... өз ... сол ... оның ... өз ... бар ... және мұғалімнің педагогикалық процестің бөліктері мен құрылымын білуге тікелей байланысты болатын зандылықгарымен байланысты.Педагогикалық процестің жеке дара ... ... ... оның ... ... біраз бұрын практикада жеткілікті дәрежеде жақсы белгілі болған. Олардың бір ... ... ... ... өзгеру барысындағы қоғамдық өмірге мектептің әлеуметтік тапсырма ерекшеліктеріне байланысты қайта -қайта жаңадан қаралып жетілдіре түседі. Көрсетілген мәселені ... В.С. ... ... және т. б. ... Г.К. ... ... мен ... иедагогикалық ироцестің бөліктеріне жатқызады.М.А Даниловтың көрсетуінше педагогикалық процестің ішкі серпілісі оның ... ... ... ... мақсаты болады.Жорамалдау бойынша, қандайда болмасын мақсатқа белгілі бір мазмұнды іс-әрекеттер міндеттерін шешу ... ... ... ... педагогикалық процестің (әлеуметтік) бөліктеріне ұстаздарды және оқушыларды жатқызған жөн. Бұл ... ... ... ... ... Олардың іс-әрекеттерінің бөліктерін (мақсат, міндеттер, мазмұны, құрал, форма, әдістер мен тәсілдер, нақтылы тапсырманың түрі), маңыздылығы олардың ... ... ... ... ... ... ... бөліктері жүйесін құрайтын адамдар және олардың іс-әрекетінің бөліктері болды.Педагогикалық процестің мәнін терендеу және жан-жақты түсіну үшін тек ... ... ғана ... сонымен бірге олардың әрбірінін ерекшеліктерін білу керек. Педагогикалық процес бөліктерінің ерекшеліктерін ... ... оқу ... ... ... ... арасындағы объективті өмір сүретін ішкі байланыстарын анықтауға мүмкіндік береді. Бөліктердің ... ... ... тәрбиенің мақсаты жан-жақты тұлға дамуындагы, гумандық бірізділік идеясы тұрғысынан анықгалады. Бұл мақсаттың сөз жоқ өзінің құндылығы бар, оның ... ... ... ... өсіп ... (Р.Г. Гурова) философтар мақсатты идеал (идеал - мақсат) ретінде қарастырады.Алайда мақсат -идеал немесе іс - ... ... өте оңды ... ... аралық мақсаттарға жету арқылы қол жетеді, оларды мақсат- міндеттер деп анықтауға болады. Басқаша айтқанда, педагогикалық процеске сай мақсат идеалға жету осы ... ... ... көздейтін кейбір шартты сатыларға бөлумен байланысты. Егер идеал -- мақсатқа жету ақыл -- ой, ... ... ... және дене ... ... педагогикалық процесс) міндеттерін бірден және комплексті түрде шешумен байланысты болса, онда педагогикалық процестің жеке алынған бөліктерінің ... -- ... ... ... жағынан көп кіші және мазмұны жағынан нақтылы (мысалы сабақ үшін) болады.Кейбір ... мен ... - ... ... айырмашылықтарына қарамастан міндеттер қойылған мақсат бағытында жасалған ерекше қадам болады және белгіленген ... алу үшін не ... ... ... ... жауап береді. Ұстаз үшін оқушылармен бірге тек қандай нәтижелерге жетудегі қозғалыс қайтып ... ғана ... ... ... алда ... жұмыстың (не істеу керек) міндеттерін мұқият үйілестіру арқылы қойылған мақсатқа саналы қозғалысын қамтамасыз ету өте маңызды. Тағыда, оны субъект - ... ... ... ... екі ... ... ... бірге жасау керек.Педагогикалық процестің мақсаты мен міндеттері тандап алынатын ... ... ... ... ... жалпы мәдениеттің теориясы (Кизимов В.В., Маркарян Э.С. және т.б.) іс-әрекеттің мазмұны әлеуметтік тәжірибені меңгеруге адамзаттың жинақталған барлық ... ... ... ... (В.И. ... ... ... сеңдіреді. Маркарян Э.С. өте айқын түрде қоғамдық мәдениет (адамзат жинақтаған мәдениет) адамзат коллективтерінің ұйымшылдығына әкелетін адамдар әрекетін ... мен ... үшін аса ... бар ... ... ... адам материалдық, рухани және әлеуметтік реттелуші немесе адамгершілік мәдениеттерді меңгеруі керек.Әрбір көрсетілген ... өз ... ... ... Материалдық ол мәдениет адамзат жасаған заттар жиынтығы материалдық құндылқтар (машиналар, саймандар, техника әртүрлі міндеттері бар объектілер). Бұл мәдениет қабатымен мұра ... ... ... ... бар ... ... жаңа тәжірибеге енгізуге және жананы жасауға, мүмкіншілігіне себеп болады. Рухани мәдениетті, кейде оны ... ... ... ... ... ... пен ... ортада, ғылымда, өнерде белгіленеген белгілі бір қабылдау мен бейнелеп көрсету деңгейін айтады. Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... мен (экономикалық, құқықтық, саяси этикалық және т.б.) байланысты және ол әдетте мұра болмайтын жүріс- тұрыстарының әртүрлі формаларында материаланады. ... ... ... ... ... бір ... ... адамзат мәдениетінің әрбір қабатының ерекшелігі ең алдымен тұлғаның жан - жақты дамуы дәл адамзат мәдениетінің барлық ... ... ... ... көрсетеді. Екіншіден мәдениет қабатыныңәрбіреуі, адамды дайындаудың бір жолын көрсетеді. Үшіншіден әрбір мәдени мұраның мазмұнының ерекшеліктері, тұлғаның жан - ... ... үшін ... ... яғни ... мәдениет мазмұнын меңгеруге көмектесетін іс-әрекет түрлерін, кұралдарды анықтау қажеттігіне бағыттайды.Тұлғаның қальштасуы адам тегінің (тек қана ... тән) ... ... ... мүмкін емес. Әлеуметтік тәжірибенің заттың өзінің жеке дара элементін адамзат іс-әрекетіне ауысуы, яғни адам ... ... іс - ... ... ... ... бұл тәжірибе қандай іс - әрекет тәсілдері арқылы жасалынғанын анықтайды. Ал ... іс - ... ... ... сол индивид тұлғасының өзгеруіне әкеледі (заттандыру). Іс-әрекет педагогикалық міндеттері шешу көзқарасы жағынан ықпал ету ... ... ... кезінен бастап даму үстіндегі индивидтің өміріне мынадай іс - әрекеттердің түрлері ... ... ... - қатынас, ойын, еңбек (тұрмыстық, ақыл-ой, дене, өндірістік), өнер және табиғатты қорғау.Сонымен, педагогикалық процестегі оқушылардың іс-әрекеттерін ... ... ... мақсатты ұйымдастырьшған іс-әрекет олардың творчестволық белсенділігін қалыптастыру жағдайы болатындығына көзіміз жетті. Әдеттегі іс -әрекеттер түрлері (қарым-қатынас, ойын, еңбек) ортаның белгілі бір ... ... ... ... ... ету ... барысыңдағы тұлғаның ортамен ( тек әлеуметтік қана емес, сонымен қатар табиғаттық, материалдық , рухани) алдын -- ала ... ... ... өзара әрекетін реттеу. Тұлға іс - әрекет барысында ... , іс - ... ... ... ... да ... ... белгілі. Әртүрлі жас ерекшелік кезеңдерінде бірғана іс - әрекет түрлері маңызды болып қалмайды, іс - ... езі ... ... ... процесте (сабақ,экскурсия,мектеп кештері және т.б.)жұмыс міндеттерінен туатын педагогикалық ықпал етудің әртүрліқұралдарының қарым-қатынас,еңбек,ойын тәсілдері және т.бобъективтік алғы шарттарын көруге болады;-кешенді түрде педагогикалық ықпал ету құралын қолданумақсатымен міңдеттерді мұқият үйлестіруді, жұмыстың барлық ... ... іс - ... ... ... барлық оқушыларды іс-әрекеттерге қосудың барлық мүмкіншіліктерін қолдануға қызықпауы мүмкін емес сонымен бірге ол оқушылардың нақтылы өзара әрекеттерін қамтамасыз етуі керек. ... ... ... ... ... ету құралдары туралы айтылғандар педагогикалық процестегі нақтылы жұмыстын ... оған ... ... ... ... ... көрсетеді деген қорытынды жасауға негіз болады. Бірақ қалай болса солай еркін, формалды немқұрайлы таңдау жайлы егер бұрынғы ... ... ... ... міндеттер, мазмұны және іс -әрекеттер түрлері) әдетте айыпталмайды.Біршама консервативтік болғанмен, яғни ... ... ... аз өзгеретін таңдап алынған жқмыс формасы қойылған міндеттерді шешуге белгілі бір әдіс, тәсілдерді қолдануды талап етеді. ... ... ... бұл ... ... ... ... міндет, іс) орындаумен байланысты. Ұстаз үшін талдау (ол үшін оқу ... ... ... оқылатын материалды меңгеру үшін оқушылардың танымдық іс -әрекет тәсілдері ерекшеліктерін айқындауға кажет. Оқушылар үшін таным іс - ... ... мен ... ... оқи алуы ... енді үйренуге керекті заттар. Сонда олардың педагогикалық процестің оқу және ... тыс ... ... ... ... ... ... Сондықтан, егер формада ( өзара әрекеті ұйымдастыруда) ынтымақтастыктын объективті алғы шарты ішінде ... онда олар ... ... ... мен ... ... арқылы белгілі бір жеке алынған әрбір оқушыға немесе топқа арналған мұғалім тарапынан немесе коллектив атынан берілген тапсырмаларды орындауда ... ... ... В.В., ... Х.И., ... Н.С., ... И.Б., Хан Н.Н.). ... процесс компонентерінің ерекшеліктерін талдау олардың арасында ішкі бірліктері мен өзара байланыстылығынын бар ... ... оны ... ... пропестің жүйе ретіндегі құрылымы туралы мәселені шешу мүмкін емес. Бұл ... ... ... ... анықтаумен бірге, белгілі бір нәтижеге әкелетін, яғни процеске тән заңдылықтарды нақтылы жағдайларды да ... ... ... ... ... қандайда болмасын мұғалімнің жұмысындағы ұқсас жағдайларда байқалатын себеп-салдар детерминдықпен, жалпылықпен сипатталады. Зандылықгар объективті осы ... ... -- ... ... ... -- ... тілектерінен тәуелсіз. Педагогикалық процестің заңдылықтарының бір бөлігі эмпирикалық жолмен басқалары теориялық жолмен анықталса, өзгелері теориялық экспериментальдық жұмыстарды орындау барысыңда ... Егер ... мәні ... ... ... ... болса онда ол үш себептен ұтымды болды. Анықгалған зандылықтар негізінде процестің өзінің белгілі бір ... ... ... ... әсерін анықтауға болады. Осының негізінде жасалған педагогикалық процестің идеалдық, теориялық моделі ғылыми зерттеуде сол процестің өзінің және сонымен бірге мектеп ... ... ... ... Ең ... ... ... оны басқару мен мұғалім іс -әрекетінің нәтижесін болжауға ... ... ... ... ... ... ғылымда XX ғасырдың 20 - шы жылдарында тәрбиенің зандылықтары, зерттеле бастады (Гончаров Н.К., Калашников А.Г., Трахтенберг ... ... ... Н.И., ... Г.И.; ... Н.Н.) және оқу ... (Загвязинский В.И.) зандьшықтары зерттелді. XX ғасырдың соңғы он жылдығыңда пайда болған жұмыстарда толық шолу жасалынбағанымен біртұтас педагогикалық процестін зандылықтарына шолу ... (И.А. ... Ю.К. ... Б. Т. ... , В.А. Сластенин). Педагогикалық процестің зандылықтары жүйе байланысының бейнесі: жүйенің өзінің ішіндегі кейбір жеке ... ... және ... ... одан ... сатыдағы жүйелер байланысы (мектепті қоршаған әлеуметтік орта, қоғам). Көрсетілген себеп бойынша педагогикалық процестің қызмет істеуінің ерекшелігін (жағдай, байланыс, қатынас көрсететін ... ... мен оның ... ... ... негізгі мынадай зандылықтары болады: - оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік экономикалық қажеттілігіне сай болады;-педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді,ол әлеуметтік тапсырыс ... ... беру ... ... ... ... ... ойластырған және ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі;-педагогикалық процестің қызметі оның жасалуымен ұйымдастырлуыоқушылар коллективі,соньгмен қатар жеке оқушьшардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты;-педагогикалық процесс бөліктерінің мағынасы маңыздылығы әртүрлі,олардың бір - біріне бағыныштылығы (иерархия) мен бір -- біріне әсері бар;-педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес ұзақ мерзімге бағытталған;-педагогикалық процестің ішіндегі қосымша жүйелердің ортасы ... ... ... ... ... ... ... негізінде ең ақырғы нәтиже қалыптасады.Заңцылықгар педагогикалық процестің ішкі және сыртқы байланыстарын көрсетеді, олар өз арасында жеткілікті ... ... ... ... Сондықтан, егер ұстаз нақтылы педагогикалық процессті негізгі жағдайда заңдар мен зандылықтарды ... ... бұл ең ... ... ... педагогикалық процестің зандары мен заңдылықтарын айқындалғандарын ескере отырып, баланың түлға ретінде дамуының тиімді жағдайын нақгьшы әлеуметтік -- экономикалық ... ... ... және өз орнын таба алу кдбілетін қамтамасыз еткізетін мұғалімнін басшылыққа алуға тиісті принциптерінде тұжырымдарға мүмкін болды. ... ... іс- ... ... ... ... талаптар болып есептеледі, олар тұрақты нысаналар болып және педагогикалық процестің қызмет істеуінде творчестволық түрде көрінеді. Негізінен принциптерде педагогикалық ... ... мен ... ... асады. Бұл мұғалімнің теориядан практикалық әрекетке көшуі болады:-педагогикалық процестің ізеттілігі,тұлғалық нысандық бағыттылығы;-іс - ... - ... ... - әрекеттерді оқушылар тұлғасындамытудың көкейкесті қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру;-педагогикалық талап қоюшылықты оқушының көзқарасын оныадамдарға, құбылыстарға,процестерге қарым-қатынасын сыйлаумен ұйымдастыру;-оқушы мен ұжымның дамуында жеке даралықты (индивидуалдық) психологиялық физиологиялық жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру;-педагогакалық басшылықгы оқушылардың инциативасымен,қайраткерлігімен ұластыру;-оқушылардың іс-әрекеттерде тиімді нәтижелерге жетуге көмектесу;- ұстаздардың, оқушьшар ұжымының және отбасыларының оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі;-әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік ... ... ... ... және ... ... ұйымдастыру принциптері озара байланыста болуы мүмкін. Бұл өзара байланыстылық процестің мәнінен оған қатысушылардың ... ... ... ал ... ... ... мен ... іс- әрекеттерін ұйымдастыру моделі ретінде ұсынылуы мүмкін.Суретте тілдің екі бағыты керсетілген. Сағат тілі бойынша оқушьшардьщ іс-әрекетінің үйымдастьфылуы ... ... ... ... ... ... жерін тауып алу үшін қозғалыс.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Жас мәселесі және психикалық дамудың заңдылықтары."3 бет
«ионитті катализаторлар қатысында пиридинкарбон қышқылдарының амидтерін алу реакциясының инетикалық заңдылықтарын зерттеу»37 бет
«Табыс пен молшылықтың заңдылықтары»120 бет
Індеттік процестің даму заңдылықтары және сатылығы6 бет
Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары78 бет
Аралас экономика: қалыптасу негіздері және қызмет ету заңдылықтары18 бет
Ақтөбе облыстық музейлердің бүгінгі жетістіктері нарық заңдылықтарына бейімделген даму сатысының бірі112 бет
Балалар және жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары7 бет
Балалар және жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары. Тұқым қуалаушылық және ортаның ролі22 бет
Балалар мен жасөспірімдер организмінің өсу және даму заңдылықтары, олардың гигиеналық маңызы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь