«Медеу бөгетінің суағытқыштары» ТУ абж үшін ОРС-серверді Masterscada құралдарымен жобалау және баптау

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН МАҒЫНАЛАРЫ 3
КІРІСПЕ 5
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 8
1 МЕДЕУ БӨГЕТІНІҢ СУҚАШЫРТҚЫСЫНДА СҰЙЫҚ ФАЗАНЫҢ ТРАНСПОРТТЫ ҚОЗҒАЛЫСЫ 9
1.1 Гетерогенді ортадағы гидравлика моделі 10
1.2 Тасушы фаза (ψ.ω,V3) айнымалысы үшін Навье . Стокса қозғалыс теңдеуі 12
1.3 Тоқ функциясына байланысты Пуассона теңдеуі шешімініңалгоритміжәне программасы 14
(тестік мысал) 14
2 АРМ «СУҚАШЫРТҚЫСЫНЫҢ» ПРОГРАММАЛЫҚ МОДУЛІ 18
2.1 ҚПП.ға талап 18
2.2 ҚПП «СУҚАШЫРТҚЫСЫН» құру жұмысын ұйымдастыру 20
2.3 Цинлиндрлік турбадағы анық сұйықтық айналымындағы тапсырманы шешудің программалау технологиясы 22
2.4 Селдік массаны тазалау процесі мен қатты бөлшектер концентрациясының тасушы ортаға әсерін модельдеу 25
2.5. Медеу бөгетінің суқашытрқысының қауіпсіз лақтыруы үшін тасушы ортаның тазалау уақыты есебінің компьютерлік интерфейсі мен алгоритмі 28
3 ЛАЗЕРЛІ СКАНЕРЛЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ СҰҚАШЫРТҚЫНЫҢ БҰДЫР БЕТОН ҚАБЫРҒАСЫНЫҢ ҮШ ӨЛШЕМДІ МОДЕЛІ 31
3.1 Тахеометр көмегімен бұдыр бетон бетін зерттеу технологиясы және оның мамандандырылған программалық жабдығы 34
4 MASTERSCADA ЖҮЙЕСІ . ПРОГРАММАЛЫҚ ПАКЕТ 44
4.1 SCADA . жүйесінің тапсырмалары және оны тағайындау 45
4.2 SCADA.жүйесі құрылымы 46
4.3 SCADA . жүйесінде процедураны басқарудың ерекшеліктері 47
ҚОРЫТЫНДЫ 48
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 51
ҚОСЫМША
Медеу бөгеті 1973жылы өзінің басты міндетін орындап, катастрофиялық қауіпті тоқтатқаны бәрімізге белгілі, алайда бұлай болу барысы жоспардағыдай болмады. Біріншіден, сумен қоса тастан, қалдық заттардан, бөлшектерден және ағаштан тұратын тасқын суқашыртқысы порталының төменгі бөлігін бекітіп, оны арнасынан шығарды. Екіншіден, суды лақтыру процессі барлық сел массасы кеткеннен кейін ғана орындалды. Ал үшіншіден, насоспен суды лақтыру гребень плотины арқылы өткендіктен ешбір қатты фазаны өткізбеді (ұсақ валундар мен тастар) және аз шығынмен.
1 Смирнов И.П.,ДеговецА.С.,ЖиркевичА.Н.Методика расчета основных характеристик ливневых селей на территории Казахской ССР//Труды ЗакНИИГМИ,1984, вып.№(90).С.47-60
2 ХерхеулидзеИ.И.Сквозные, защитные и регулирующие сооружения на горных реках.М., 1967, 131 с.
3 Виноградов А.Б. Методы расчета основных характеристик селевых потоков//Проблемы противоселевых мероприятий.Алма-Ата,1979,С.55-71.
4 Квасов А.И.Селевые потоки и их воздействие на сооружения.-Алма-Ата:Наука,1987.-132 с.
5 ДорфманА.Л.Численное моделирование двухфазных течений с вязкой несущей фазой//Механика жидкости и газа,1981, №3, С.49-54
6 Лятхер В.М.,Милитеев А.Н. Гижравлические исследования численными методами//Водные ресурсы, 1981, № 3,С.60-79
7 Волшаник В.В., Зуйков А.Л., Мордасов А.П. Закрученные потоки в гидротехнических сооружениях. М.: Энергоатомиздат, 1990, 280 с.
8 Бельгибаев Б.А.,Букесова А.М. Компьютерный мониторинг и моделирование гидротехнических сооружений плотины Медео// Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11 (часть 9). – С. 1784-1788
9 Численные методы исследования течения вязкой жидкости//ГосменА.Д,Пан В.М.,Ранчел А.К.,Сполдинг Д.Б., Вольштейн М.-М.:Мир,1972.-324 с.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КАФЕДРАСЫ
ТУ АБЖ ҮШІН OPC-СЕРВЕРДІ MASTERSCADA ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ БАПТАУ>> тақырыбына ... ... ... М.А.
Ғылыми жетекші,
ф.-м.ғ.к., доцент
____________________
(қолы)
Джомартова Ш.А.
Норма бақылаушы
____________________
(қолы)
Жуманов Ж.М.
Қорғауға жіберілді:
Кафедра меңг.м.а, ... ... ... МЕН ... БӨЛІМ 8
1 МЕДЕУ БӨГЕТІНІҢ СУҚАШЫРТҚЫСЫНДА СҰЙЫҚ ФАЗАНЫҢ ТРАНСПОРТТЫ ҚОЗҒАЛЫСЫ 9
1.1 Гетерогенді ортадағы гидравлика моделі 10
1.2 Тасушы фаза (ψ-ω,V3) айнымалысы үшін ... - ... ... теңдеуі 12
1.3 Тоқ функциясына байланысты Пуассона теңдеуі шешімінің алгоритмі және программасы 14
(тестік мысал) 14
2 АРМ ... ... ... талап 18
2.2 ҚПП құру жұмысын ұйымдастыру 20
2.3 Цинлиндрлік турбадағы анық сұйықтық айналымындағы тапсырманы шешудің программалау технологиясы 22
2.4 Селдік ... ... ... мен ... ... ... тасушы ортаға әсерін модельдеу 25
2.5. Медеу бөгетінің суқашытрқысының қауіпсіз лақтыруы үшін тасушы ортаның ... ... ... ... интерфейсі мен алгоритмі 28
3 ЛАЗЕРЛІ СКАНЕРЛЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ СҰҚАШЫРТҚЫНЫҢ БҰДЫР БЕТОН ... ҮШ ... ... ... ... бұдыр бетон бетін зерттеу технологиясы және оның мамандандырылған программалық жабдығы 34
4 MASTERSCADA ЖҮЙЕСІ - ПРОГРАММАЛЫҚ ПАКЕТ 44
4.1 SCADA - ... ... және оны ... SCADA-жүйесі құрылымы 46
4.3 SCADA - жүйесінде процедураны басқарудың ерекшеліктері 47
ҚОРЫТЫНДЫ 48
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 51
ҚОСЫМША
Қысқартулар мен ... ... ... ... ... ... ... фазаның массасы
αk
-
к-сыншы фазаның көлемді концентрациясы
υki
-
хi - ге ... ... ... ... ... ... ортаның қысымына қатысты қозғалыс қысымы
τij
-
Қызу тасу фазасындағы тензор компоненті
δij
-
Кронекер символы
Fi
-
Фазааралық әрекеттесудің векторлық күші
n
-
Көлемді концентрация
Пв
-
Сұйықтықтағы ... күші ... ... ... ... ... тұрақсыз әрекетті сипаттайтын коэффициент
V=(V1,V2,V3)
-
Жылдамдық вектор
P=p+gz
-
Жалпы қысым
νэфф
-
Эффективті жабысқақтық
ρ
-
Сұйық фазаның тығыздығы
m
-
Бірлік ... ... ... ... ... ... түсу ... фаза көлем бірлігіндегі қатты бөлшек шамасы

-
Лаплас операторы
ω
-
Құйын ... ... ... ... ... жабысқақтығы, Па.с
μч
-
Таза судың динамикалық жабысқақтығы, ... ... ... үшін ... динамикалық коэффициенті
А= а[.]exp(b)
-
Турбулентті қайта басудың коэффициенті немесе турбулентті жабысқақтықтың динамикалық коэффициенті( a және b - ... мен ... ... ... ... ... ... фаза көлемі
Vтф
-
Қатты фаза көлемі
ε
-
Сұйық фазаның көлнмдік бөлігі
Wос
-
Босану ... ... ... программалау)
ҚПП
-
Пакет прикладных программ (Қолданбалы программа пакеті)
ҚПП FV
-
ҚПП Flow Vision
Delphi 7
-
ОБП тілінің жетінші версиясы, Object Pascal алгоритмдік тлінің ... ... тілі C++ ... ... ... және ... ... жүйе үшін программалық қосымша құруға мүмкіндік береді
ГИЖ-технологиясы
-
Геоинформациялық жүйені құру технологиясы
АЖО (АРМ)
-
Медеу бөгетінің суқашыртқышының жұмысшысының автоматтандырылған жұмыс орны водосбросов ... ... ... ... ... ... үш ... моделі
ТЖ қызметі
-
Қазақстан Республикасының төтенше жағдай қызметі
ГТҚ
-
Гидротехникалық құрылыс
АФ .
-
Алматы филиалдық АҚ
ҚР ... АЖ (АСУ ТП) ... ... ... және ... ... Технологиялық процесстерді басқарудың автоматты жүйесі
Кіріспе
Медеу бөгеті 1973жылы өзінің басты ... ... ... ... ... ... белгілі, алайда бұлай болу барысы жоспардағыдай болмады. Біріншіден, сумен қоса ... ... ... ... және ... тұратын тасқын суқашыртқысы порталының төменгі бөлігін бекітіп, оны арнасынан шығарды. Екіншіден, суды лақтыру процессі барлық сел ... ... ... ғана ... Ал ... ... суды лақтыру гребень плотины арқылы өткендіктен ешбір қатты фазаны ... ... ... мен ... және аз ... ... кезде Медеу бөгеті суқашыртқысының 1973жылғы жетіспеушілікті ескеретін концтрукциясы бар, ... ... ... ... ... тек қана ... ... арқылы өткізуге мүмкіндік береді, ал сел массасын қатты заттармен лақтыруды ескермеген. Өту динамикасы және копфазалы сел тасқынының ... әсер ету ... ... порталда суөлшегішпен есептелген, сол құйылу процесі уақытта, сел массасын портал суқашыртқымен және суқашыртқы туннелінің максималды шығынымен жұмыс істеу ... ... ... және ... ... ... ... Сонымен, проекті орындаудың екінші кезеңінде негізгі көңіл тасушы фаза қозғалыс динамикасының математикалық және компьютерлік моделіне аударылған, ол ... ... ... ... және ... негізгі тапсырмасын іске асыру үшін компьютерлік қосымша - он-лайн ... ... ... жүйе ... және ... ... сел ... суқашыртқымен лақтыру, айдап шығу процесін басқаруға мүмкіндік береді. Процесс ретінде сел ағынының ... ... ... турноға модельдене алмайды, ең ыңғайлы тәсіл - үшөлшемді графикалық имитационды модельдеу әдісін қолданатын көпфазалы ортада гидродинамикалық ... ... ... ... ... Бұл ... соңғы қорытындысы суқашыртқы конструкциясын іске асыратын служб ТЖ және АҚ үшін ... ... ... болып табылады. Олар біздің ойымызша, гидротехникалық құрылғысын басқарудың (ГҚБ) ... ... ... береді және суқашыртқы жұмысын жақсарту мен сел қоймасындағы суды қауіпсіз лақтыруды қамтамасыз етеді.
Күрделі гидравликалық ... ... ... ... ... ... ... су құдығында және тунельде көпфазалы ортадағы гетерогенді аралас механика қозғалысы теориялық модель құруды талап етеді. Проекте барлық ... ... ... бір математикалық модель ұснылады және Медеу бөгетінің ... ... ... ... әсер ететініне тыңғылықты жауап беруге мүмкіндік беретін параметріне қатысты сызатсыз теңестіру.
Құм мен глинның шамадан тыс ... ... сел ... айдап шығу барысында фаза әсерінен тасушы ортада қажеттілік туындайды. Бұл байланста, тасушы ағынның кинематикалық жабысқақтығына концентрация фазасының ықпалын ... ... ... ... туындайды, күрделі сызықтық емес қозғалыс теңдеуінің линеаризация тәсілі және көпфазалы ортаның жарылғыш еместігі және оны қабылдаудың верификация диапазоны.
Ағынды айдау ... ... ... ... ... құйынды шахталық сулақтыру суқашыртқыдан құм түріндегі қатты фазалар және ұсақ тастар орталық күштен суқашыртқы бетонының ... ... Ал бұл ... ... бетонмен қапталған бөлігінің тез үгілуіне әкелу мүмкін және ... ... де ... ... Бұл ... ... суқашыртқыны бетонмен шетін қаптау кезінде техникалық гидродинамиканың терең шарты деп баға ... жөн. ... арғы ... ... түсуі суқашыртқыдағы турбулентті учетпен және көпфазалы тасу ... ... ... ... ... ... ... продукт программасының есеп және параметрін басқаруды құру кезінде АЖО ... ... ... ... екінші кезеңін орындау барысында негізгі мақсаты .
Суқашыртқының сол жақ кіретін порталы эксплуатациондық режимде Кіші Алматы өзенінің гидрологиялық шығынын ... үшін 20 ... ... ... істейді. Бұл 40-жылдай шамада бұрын суды режиминде штатта ... ... ... 2014 жылы ... мәліметтері Медеу бөгетінен келетін селдің қаупі жыл санап артып келе жатқынын көрсетеді. Медек бөгеті суқашыртқысы сырттан гидравликалық ... ... және ... ... ... тексерілген жоқ, суқашыртқы арқылы регулировка жасалатын конструктивті қосымшасы АФ ... ... де ... ... ... модельжеумен тексеру жүргізілен Медеу бөгетінің суқашыртқысы өзінше күрделі әр әрі қымбатқа түсетін техникалық проект болып табылады, сондықтан альтернатив сапасында бизге ... ... ... Ол ... үш өлшемді конструкцияны модельдеу және бөгет суқашыртқыдағы 3D принтерінде модельдейтін ... ... ... осы ... ... тексеруіне үңілуі жаңа ғылыми-тәжірибелік қорытындысы осы проектің және тек ГТҚ - та ғана ... ... ... тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді, бірақ оперативті натурлы модельдер сурақтарына жергілікті ланджафтар үшін өзеннен су басу ... бар ... ... ... ... ... және ... бөгеті суқашыртқысының әртүрлі режимдегі гидравликалық процесі және олардың АФ АҚ қызметіндегі ГТҚ қауіпсіздігін болжауына кіруі осы ... ... ... ... ... екінші жылына келесі тапсырмалар мен мақсаттар қойылған:
- Медеу бөгетінің суқашыртқысы арқылы өтетін көп фаза ортасы турбулентті қозғалыстың үшөлшемді математикалық моделін ... ... ... және ... ... ... 3D ... анықтау;
- үшөлшемді модельдеу технологиясын құру және суқашыртқының бетонмен ... ... ... ... ... ... ... күрделі геометрия аймағымен есептелген тең емес тарататын сеткаларды құру қажеттілігін есептейтін көпфазаны тасушы орта қозғалысынның ... ... ... құру ;
- құру ... және қатты фаза концентрациясы есебімен екіфазаны ... ... ... қозғалыстың компьютерлік есептегі линеарлы есептеуі және оның Медеу суқашыртқысының конструктивті элементіне әрекеті;
- Медеу бөгетінің суқашыртқысының ... ... ... ГТҚ ... басқару үшін іске асыруда аванпроекті қосымшаны өңдеу және максимальды шығында ... ... ... ... ... Ғылыми-тәжірибелік жұмысының екінші жылы турбулентті фазаны тасу есебінде көпфазалы орта үшін үшөлшемді математикалық модель құруға арналды, және қатты ... ... ... ... ... компьютерлік модельдеу құру кезінде лазерлі сканерлеу әдісі; сонымен қатар аванпроект деңгейінде ГТҚ басқаруды жақсарту және ... ... Кіші ... ... ... ... өткізудегі, келеңсіздік қаупін төмендетудің техникалық шешімін жасау.
Ғылыми-тәжірибелік жұмысының екінші жылында проектің бұдыр бетонының ішкі қабырғасы бетоннан тұратын ... ... ... ... ... 3Ds Max ортада компьютерлік технология өңдеуінен тұрады; тің ... ... ... және есеп беру ... төменгі бьефтағы су қоймасының лақтыру режимінде қатты фазаның әсер ету ... білу үшін ... ... АФ кызметінде конструктивті қосымшасын жасау кезінде Медеу бөгетінің суқашыртқысының қауіпсіздігін және оны ... ... ТПБ АЖ ... үшін ПҚ ... ... ... ... белгілі, Медеу бөгетінің суқашыртқысы 30 м3/с максималды өткізу ... ие ... су ... суды ... ... ... бойына қамтамасыз ете алады. Қаралып отырған суқашыртқысынаң негізгі ерекшелігі болып ысырманың болмауы мен ... ... ... ... ... ... Кіші Алматы өзенінің аңғары жылдық орта гидрологиялық есепке негізделген. Ол 5 м3/с дейін ... ... ... ... Медеу шатқалы бөгетінің шығынын жібере алады. Бірнеше тәулік ішінде 30 м3/с на дейін су қоймасынан ... Кіші ... ... сағасындағы спорт-культуралық маңызды аймақтарды су шайып кетуі ... ... ... ... ... суқашыртқының тұрақты шығын сипаттамысын автор техникалық қосымша есебінде көрсеткен. Оның конструкциясы төменгі шығындар болған жағдайда талғыланған, ал шамадан тыс ... ... ... ... Бұл су құйылу порталының өзекті мәселесін шешуге м.мкіндік береді, үлкен тастардың ... ... ... әсер ету қаупін төмендетеді, ағынды тасудың кинематикалық параметріне құм мен ұсақ тастардың әсер етуін төмендетеді және суқашыртқының геометриялық параметрлеріне де (1.1 - ...
1.1 - ... ... ... ... бөгеті және 3 D суқашытқысының салу моделі
Кіші Алматы ... су басу ... шешу ... ... орындауда шеттен шығып отырғанын ескерген жөн, алайда қазіргі ... ... ... және ... ... бұл процестің жүру барысын визуалды болжауға жол береді. Бұл Медеу бөгеті суқашыртқысының болып жатқан конструкциясының су қоймасынан үлкен шығындарды ... ... ... ... ... баға ... мүмкіндік береді. Осы дипломдық жұмысымда берілген сұрақтар тек проектің болашақ контексті үшін қаралады және ... ... ... ... ... ... ... қозғалысы
Аралық есеп беруде проектің суқоймадағы су ағынының қозғалысын ... ... ... ... (ары қарай - сұйық фаза). Тапсырманың шешімі ... орын ... ... сел жүру кезінде АҚ эксплуатационды қызметі су қоймасын басқаруда селдің жотасы арқылы құйылуына жол бермеуі тиіс және ішкі бьеф ... ... ... ... ... ... ... жүзінде өткен оқиға барысында 1973 жылғы апат әсерінің сел көлемі суқоймада қалдық болып екі ... ... Осы ... сел ... ... күшінің әсерінен стратифицияланды. Суқоймасын бақылау барысында сел массасының біршама бөлігін сұйық фаза құрайды(барлық көлемнің 30% на ... ... фаза ... ). Сел ... ... 1.4 ден 1.7 т/м3 ... 1973 ... Медеу бөгетіндегі сел уақытқа тәуелді болды және суқойма әцһйнегінің ... ... ... ... ... және сел ... гранулометриялық құрамын анықтауды тұтыстай анализ факторларын ажыратуда А.И.Квасова экспериментті зерттеу жүргізді[4].
Бұл жұмысында селдің максималды шығыны су шығынының бірнеше коэффициентке өсуімен ... ол мына ... ... а) сел ... ... б) ... ... субъективті баға беруі (қатты-, тым-, орта -, әлсіз сел); в) бассейін ... ... ... ... өсу ... ... географиялық тордың формасы, склондардың иілуі, суқашыртқы көлемі және т.б.) [4, ... ... ... сұйық фазаны қауіпсіз лақтырудың оптималды сценариі мына ... ... ... ... ... селдегі соққыны ұстайды;
б) суқойма сел кеткеннен кейін 2-3 ... ... сел ... ... мүмкіндік береді;
в) суқашыртқы су бетін 5 м3/с на дейін шығару режимінде басқарып лақтыруды орындайды;
г) ұсынылып отырған проектте бекітпелер сел ... су асты ... ... жол бермейді, ол жабық су порталында формаланады;
д) Су бетін лақтыру тек қатты фазаның минималды құрамында сел массасы ... соң ғана ... ТЖ ... ... ... ... арналық процесстің үздіксіз мониторингін жасайды, және арнаны жуу жағдайында суқашыртқы ... ... ... ... ... ... ... учетымен Медеу бөгетінің суқоймасының лақтыруының математикалық моделі ГТҚ арқылы су ... ... ... және ұсақ ... бар көп фазалы турбулентті қозғалысты көрсетеді. Бұл деңгей суқашырты шахтасында ... ... ... және ... ... ... жарылмау деңгейімен соқтығысады.
1.1 Гетерогенді ортадағы ... ... ... ... ... ең ... түрі ... болып табылады. Бұл тәсілде фазааралық күш әрекеті ескерілетін полуэмпирикалық математикалық тәуелділігі бар көп фазалы ағынның қозғалысы ... ... ... Екіфазалы есептеу моделінде ағындағы фазаны тасуда А.Л.Дорфман [5] тәжірибе барысында массаның сақталу деңгейімен импульс түрін қолданды:
ddt ρ1υ1i+ ddtjρ1υ1iυ1j=-α1dPdX1+ ... ... ρ2υ2i+ ... ... (1.2)
ddt ρk+ ... ... ρk0ρk; ... pk=const k=1,2;i,j=1,2 ... ... ... сұйықтық тарапынан қатты бөлшекке әсер ететін күш төмендегідей жазылады:
F1=1-ndivП8 ... ... ... ... ... біз ... фазада тасымалданатын қатты заттардың төменгі концентрациясы сияқты шахталық суқашыртқыдағы екіфазалы ағынның қозғалысын ескере отырып, жоғары келтірілген жүйе ... ... болу ... болуы мүмкін. Алынған массаны сақтау теңдеуі және қозғалыс саны, қатты және сұйық фазаға бөлек жазылатын ... ... ... ... ... есеп үшін өте ыңғайлы болады.
Бұл жағдайда Навье-Стокса ... ... ... массаның сақталуы мен импуль заңына сүйенетін, екіфазаның тұйық жүйе теңдеуінде тасушы ортадағы қатты ... ... ... бар. ... ... күші ... ағындағы қатты заттар концентрация көлеміне тәуелді эффективті жабысқақтық арқылы есептеледі.
Осы ... ГТҚ ... ... есептеуінде қолданып алынылған тәжірибеде маңызды қорытындылар, В.М.Лятхера және А.Н. Милитеева жұмыстарында көрсетілген [6]. Бұл жағдайда екіфазалы ағын қозғалысының толық ... ... ... екі ... ... бастапқы және шекті шарттарына беріледі:
V∇V=-1ρ∇P+vэфф∇2V∇V=0mdWdt=mg-F(V-W) , ... ... ... ... ... фаза ... теңдеуін қатты бөлшектердің қозғалысының теңдеуінен тәуелсіз шешуге болатынын көрсетеді. (1.7), теңдеу жүйесі үшін бастапқы және шекті шартты ... қою үшін ... ... ... ... ағын ... зерттеуге арналған және құйындату типіндегі әртүрлі жұмыстың ерекшеліктерін көрсететін[7] жұмыстарынан мысалдар ... Олар ... көп ... жұмыстар мен теориялық зерттеулер негізінде - [7, стр.26]. Айналымдағы ағындар әрқашан ортаңғы күш әсерінен ағынның осесимметриялық ... ... ... ... ... ... ... аксиальдіге қатысты, радиалды и тангенциалды вектор жылдамдығын құратын цилиндрлі жүйедегі Навье-Стокса координат теңдеуі және үзіліссіздігі төмендегі ... ие ... , (1.8) ... ... ... ... мағынасы мен тангенциалды жылдамдығын V1,V2,|EXIT=const түрінде анықтайды және ... ... ... ... ... 3DsMax (1.2 - ... ... үшөлшемді имитациялық модельдеуінің мүмкіндігін қолданғанды біздің есептеуімізбен де болады [8].
1.2 - сурет. Медеу бөгетінің суқашыртқы шахтасының ... ... ... ... ... ... фазаның осесимметриялық құрылымда фазаны тасымалдау кезінде формалануы оң фактор болып табылады.
1.2 Тасушы фаза ... ... үшін ... - ... ... ... теңдеу жаңа айнымалының кіруімен қысқаруы мүмкін - тоқ функциясы, құйын қысымы және тангенциалды ... ... ... теңдеуінің бұл жағдайында, (ψ-ω,V3) айналымына қарасты келесі түрде болады:
∇V,ω+vэфф∇2ω=0∇2ψ=ω∇V,ω3+vэфф∇2V3=0 , ... және ... ... ... , ... ... ... теңдеуінің қолданбалы моделі жақсы аппробирленген және Патанкар - ... ... ... ... сызбадан тұрады [9], конвективті мүшесі таратуға жуықтау ағынға қарсы, ал тарату теңдеудің көзі және диффузиялық мүшесі - ... ... ... қабырғаға құйынның қысымы үшін шектік шарт Вудра шартының сәйкестігімен есептеледі.
Алгебралық теңдеуден алынған жүйе жылдам көбейткішті қолданып ДКдің итерационды тәсілімен ... ... ... бір ... ... ... ағындар бір-бірінен шектік шарттарымен және кейбір анықтаушы параметрлерімен айырмашылық жасайды (Рейнольдса санымен, Фруда т.б.). ... ... ... ... ... ... ғана әсер етпейді, соныме қатар есептеулер мен сынақтарға сәйкес келмейтін нәтижелер беруі мүмкін.
Интегралдану аймағының күрделілігін көре ... ... шарт ... ... ... ... Біріншіден, құйындық шахтаның сукашыртқысында шектік шарт интеграцияланудың цилиндрлік аймағында ... оның ... ... 1.3 - ... ... А-А ... Навье-Стокса теңдеуін шешу алгоритмінде бастапқы пішіндерді осьтік және тангенциальды жылдамдықты ... ... ... Қима В-В ... үшін ... бөлігі коаксиальді-трубаның шегін анықтайды. Осы жерде гидроциклонның сепарационды қабілетінің ... ... ... оның негізгі даму үрдісі шектік қабаттағы коаксиалды трубадағы ... ... ... ... ... - ... ... шартты қою үшін ағын және тілу аймағындағы есептеудің меридиалды жазықтығы
Есептеу кезінде, суқашыртқының тасушы аймағына фаза түскен жерден бастап оның ... және ... ... ... ... қимадан шығар тұсында шығынның сақталу шартына бөлу тапсырылады (рисунок 1.3). В-В қимасының басында завихрителді таңдауына байланысты жылжамдықты (распределение) бөлу ... ... ... ... ... ... мүмкін:
V1=f1(r) V3=f2(r) ... ... ... ... шығу ... радиалды және тангенциалды жылдамдығын құраушы нөлге тең деп қалыптасқан. Осьтық жылдамдығы шығынды ... ... ... ... ... ... бөлу заңы ... түрде берілуі мүмкін.
Функция тогы үшін шектік шарт және ... ... ... ... қабырғада прилипания шартымен анықтайды. Ұйытқыманың қатты қабырғаға ... әр ... ... тоғы ... Вудса шартының күңгірт схемасымен есептеледі.
Сетканың тығыздығын таңдау функционалды тәуелділік түріндеіске асады. Ол төменгі, жоғарғы стенаға немесе екеуіне бір уақытта қою ете ... ... ... ... шарты мен теңсіз сеткасындағы жағдай үшін 1.4. суретте көрсетілгендей ... ... ... ... ... ... кезінде шектік шарты келесідей беріледі. Цилиндрлік жүйедегі дифференциалдық теңдеу координаты сондай қозғалыс жағдайында Пуассон ... ... ... ... [10,11] ... ие:
d2ψ dz2+d2ψdr2-1rdψdr+ki2ψ=-kic , ... ... ... с - коэффициенттер, әртүрлі нүктелер аумағындағы құйынның линеаризующие напряженность.
1.4 - сурет. Пуассона теңдеуі үшін шектік шартты қою ... ... ... шектік шарт келесідей:
ψz,0=0 L

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Есіл алабы өзендерінің ең жоғары ағындысын бағалау56 бет
Тобыл алабы өзендерінің соңғы онжылдықтардағы су ресурсын бағалау61 бет
Тобыл өзенінің көпжылдық ағынды тербелісін бағалау58 бет
Excel электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу11 бет
Excel электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу туралы16 бет
PHP- мен бірге жұмыс істейтін сервердің классикалық құралы- APACHE +PHP+MySQL44 бет
Windows-ды баптау4 бет
Windowsқа Web-серверді орнату және баптау12 бет
АБЖ макеттеу6 бет
Агротехника сапасыз болғанда топырақты суарудан соң күтіп-баптау20 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь