1930 – 1932 жылдардағы несие реформасы

Мазмұны:

Кірспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 . 5

І ТАРАУ. Ақша реформаcы және Қазақстандағы банктік жүйенің даму кезеңдері.
1.1. 1930 . 1932 ж. несие реформасының мазмұны ... ... ... ... . 6.12
2.1. 1988 ж. түбегейлі банк реформасы ... ... ... ... ... ... . 13 . 16

ІІ ТАРАУ. Банктың операциялық қызметтері.
2.1. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі ... ... 17.19 2.2. Банктің инвестициялық операциялары ... ... ... ... ... ... . 20.25

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 26 . 27

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... . 28.29
Кіріспе.
Қазіргі уақытта нарықтық экономикаға көшу ұзақ әрі қиын, күрделі де қайшылықты жолдарға толып жатыр. Қазақстан тәуелсіздік алғалы экономикамыз ілгері даму үстінде. Әлемдік көрсеткішпен салыстырғанда біздің ел көршілес Еуропа, Батыс елдерінен анағұрлым артта қалуда.
“Қазақстан банк жүйесі туралы”жазған курс жұмысымда негізгі төрт бөлімді қарастырдым.
Бірінші бөлімде Қазақстандағы банктік жүйенің даму кезеңдері, яғни бұл жерде банк жүйесі деген не, оның құрылымы және ерекшеліктері туралы жазылған.
Екінші бөлімде 1930 – 32 ж. несие реформасы, бұл жерде несие реформасының жүргізілу себептері, мақсаты, алғы шарттары жазылған.
Үшінші бөлімде түбегейлі банк реформасы – мүнда банктік реформа нәтижесінде КСРО-ның Мемлекеттік банкі және Құрылыс банктерінің мекемелері негізінде банктердің құрылуы. Банк жүйесін қайта құрудан кейін әртүрлі маманданған банктер арасында туындаған әр түрлі қайшылықтар, кемшіліктері, сәтсіздіктер туралы жазылған.
Төртінші бөлімде қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі – бұл тарауда Қазақстанда құрылған екінші деңгейлі банктердің құрылуы туралы мәліметтер.
Курс жұмысын жазуды бастамас бұрын жалпы банк жүйесі деген не, оның құрылымы, ерекшеліктері туралы жазып өтейін.
Әр түрлі банктердің жиынтығы, осы елге тән өзара байланыстылық пен банк жүйесін құрады. Банк жүйесі мынадай ерекшеліктерімен сипатталады.
Банк жүйесіне кейбір банк операцияларына қатынасы бар, бірақ “банк” деген мәртебесі жоқ элементтер кіреді. Мысалы, кейбір банк операцияларын жүргізуге рұқсат алған арнаулы қаржы институттары, басқа да банктік инфроқұрылымын құрайтын, және оның жұмыс істеуіне әсер ететін мекемелер.
Банк жүйесінің өзінше ерекшеліктері бар. Бұл жұйе тек өзіне тән қасиеттерді көрсетеді. Оның ерекшелігі өзін құрайтын элементтермен және олардың арасында қалыптасқан қарым-қатынастармен анықталады, әрине банк жүйесін зерттегенде алдымен осы жүйенің басты элементі банктер көзге түседі. Өйткені, олар банк жүйесіне банктік мән береді. Дегенмен банк жүйесінің мазмұны оның элементтерінің, мазмұндарының қосындысы деп түсінбеу қажет. Банк жүйесінің мазмұны ғана емес, оны құрастыратын элементтердің өзара байланыстарына да көңіл аударады.
Банк жүйесін бір тұтас жүйе деп ұсынуымыз керек. Себебі, жеке бөліктерінің өзара байланыстары, керек болған күнде бірін-бірі ауыстыруға бейімделген. Басқаша айтқанда, егер бір банк жұмысын тоқтатса, оның клиенттері басқа банктерден бұрынғы қызметтерін, бұрынғы көлемде пайдалана алады.
Банк жүйесі әр уақытта өсу және жетілу жолында. Олай деуге себеп, ол күн сайын жаңа компоненттермен толтырылады, банк аралық және Ұлттық банкпен немесе Шетелдік банктер арасында жаңа қатынастар пайда болады.
Банк жүйесі жабық жүйе. Өйткені, банктердің кейбір ақпараттары банкілік құпия болып саналады. Мысалы, банкідегі шоттағы қаржының қозғалысы немесе қалдығы жөнінде деректерді банк тек сол шоттың иесінде болмаса, оның сенім хаты бар өкіліне ғана береді. Қазақстанның заңдары бойынша мұндай мәліметтерді тәртіп қорғау орындарының, салық органдарының өкілдеріне беріле береді, тек олардың, сол органда істейтіндігін растайтын құжаттары болса болды. Бірақ көп елдерде бұлай емес.
Банк жүйесі өзін-өзі басқара алады. Ол дегеніміз, егер елде саяси ахуал, экономикалық жағдайлар және басқа да ахуалдар өзгеріп жатса, осыған қарай, банктер өздерінің саясатын өз бетінше, аралымдылықпен өзгерте алады. Мысалы, Ұлттық банк, екінші дәрежелі банктер үшін қайта қаржыландырудың өлшемдемесін өзгертсе, екінші дәрежелі банктер өздерінің проценттік саясатын өзгертеді немесе Үкімет ұлттық валютаның бағамын анықтау тәртібін өзгертсе, екінші дәрежелі банктер, ауыстыру бекеттеріндегі валюта бағамын қайта қарайды.
Банк жүйесі басқарылатын жүйе. Дербес заңды тұлға бола тұра банктер өз қызметтерін жалпы мемлекеттік және арнайы банктік заңдардың шегінен шығармайды. Олардың қызметтерін Ұлттық банк реттеп лтырады. Ол үшін Ұлттық банк екінші дәрежелі банктер үшін экономикалық мөлшерліктер белгілейді, оларды бұзғаны үшін банктер, банк операциясын жүргізуге берілген рұқсат қағазынан айырылуы мүмкін.
Банк жүйесінің маңызды элементі банктер болып табылады. Кейбір ғалымдардың пікірінше, алғашқы банктер капитализмнің мануфактура тұсында және ең бастысы Италияның жекелеген қалаларында (Венеция, Генуя) ХІV – ХV ғғ. пайда болған.
Кейбір экономисттердің қазіргі кезеңдегі ТМД елдерінің банк жүйесі өтпелі кезеңнің банк жүйесіне сәйкес деген пікірлермен келісуге болмайды. Табиғатта өтпелі кезеңнің банк жүйесі жоқ.
Қазіргі банк жүйесінің барлық элементтері нарықтық тұрпатқа сәйкес келеді. Тек, олардың кейбір жетілмегендіктері бар, ол уақытша жағдай. Бара-бара нарықтық қарым-қатынастар жетілдірілген сайын, банк жүйесі де жетілдіріледі. Сөйтіп, бәрі де өз орнына келеді. Сондықтан банктің өтпелі кезеңі лайық, ерекше жүйесі бар деген дұрыс болмайды
Қолданылынған әдебиеттер тізімі:


1. “Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы” Қ.Р. Президентінің Заң күші бар Жарлығы 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444
2. “Қазақстан Ұлттық банкі туралы “ Қ.Р.Президентінің Заң күші бар Жарлығы 1995 жылғы 30 наурыздағы № 2155
3. “ҚР-дағы банктер және банк мекемлері” Негізгі заң актілері. 2002 ж. 1 мамырында. Алматы: Юрист, 2002. – 108 бет.
4. Ақша, несие, банктер: Оқулық / Жалпы редакциясын басқарған Ғ.С. Сейтқасымов. – Алматы: Экономика, 2001. – 466 б.
5. Денги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 622 с.
6. Денги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. Изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
7. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы / - Алматы: Экономика, 2000. – 328 бет.
8. Мақыш С.Б., Ілияс А.Ә. Банк ісі: Оқу құралы. – Алматы: қазақ университеті, 2004. – 241 бет.
9. Саниев М.С. “Ақша. Несие. Банктер.” Оқу құралы – Алматы: Алматы экономика және статистика интситуты, 2001ж.
10. Төлебаев Т.Ә. ХІХ ғ. екінші жартысы мен ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы банк жүйесі туралы зерттеулер. Банки Казахстана – 2001 г. Октябрь 51 – 54 бет.
11. Шабанова Н.Н. “Денежное обращение и кредит СССР”. Учебник для вузов по спец. 1734 и 1737 - Ташкент: Укитувчи. 1985. – 301с.

12. Шеденов Ө.Қ, Байжомартов Ү.С, Жүнісов Б.А., Комягин Б.И.
“Жалпы экономикалық теория”

13. Мамыров .Н.Қ, Акчура Ф. “Қазақстандағы адам дамуы”

14. Мамыров Н.Қ., Тілеужанов М.Ә: “Макроэкономика”

15. Ермекова Т.Р. “Қолданбалы экономика”, Алматы 1997

16. “Экономикалық өсу және сапалық көрсеткіштер”, С.Сатыбалдин, “Егемен Қазақстан”, 2003 жыл, 23 сәуір


17. Шеденов.Ө.Қ., Сағындықов.Е.Н..
Жүнісов.Б.А., Байжомартов.Ұ.С. Комягин.Б.И.
Жалпы экономикалық теория.

18. Сейтқасымов. «Ақша несие банк».

19. Қазақстан Ұлттық Энциклопедиясы.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Экономика және менеджмент пәні» ... «1930 – 1932 ... ... реформасы»
Мазмұны:
беттер:
Кірспе _______________________________________________________ 3 – 5
І ТАРАУ. Ақша реформаcы және ... ... ... кезеңдері.
1.1. 1930 – 1932 ж. несие реформасының мазмұны _________________ ... 1988 ж. ... банк ... ... 13 – ... ТАРАУ. Банктың операциялық қызметтері.
2.1. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі ________ 17-19
2.2. ... ... ... ... ... 26 – ... ... тізімі _________________________________ 28-29
Кіріспе.
Қазіргі уақытта нарықтық экономикаға көшу ұзақ әрі қиын, күрделі де
қайшылықты жолдарға толып жатыр. Қазақстан тәуелсіздік алғалы ... даму ... ... ... ... біздің ел көршілес
Еуропа, Батыс елдерінен анағұрлым артта қалуда.
“Қазақстан банк жүйесі туралы”жазған курс жұмысымда негізгі төрт
бөлімді ... ... ... ... ... даму ... ... жерде банк жүйесі деген не, оның құрылымы және ерекшеліктері туралы
жазылған.
Екінші бөлімде 1930 – 32 ж. ... ... бұл ... ... ... себептері, мақсаты, алғы шарттары жазылған.
Үшінші бөлімде түбегейлі банк реформасы – мүнда банктік ... ... ... ... және Құрылыс банктерінің мекемелері
негізінде банктердің құрылуы. Банк жүйесін қайта ... ... ... ... арасында туындаған әр түрлі қайшылықтар, кемшіліктері,
сәтсіздіктер туралы жазылған.
Төртінші бөлімде қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы банк
жүйесі – бұл ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер.
Курс жұмысын жазуды бастамас бұрын жалпы банк жүйесі деген не, оның
құрылымы, ерекшеліктері туралы ... ... ... ... ... осы елге тән ... ... пен
банк жүйесін құрады. Банк жүйесі мынадай ерекшеліктерімен сипатталады.
Банк жүйесіне кейбір банк операцияларына қатынасы бар, бірақ ... ... жоқ ... ... ... кейбір банк операцияларын
жүргізуге ... ... ... ... ... ... да банктік
инфроқұрылымын құрайтын, және оның жұмыс істеуіне әсер ететін мекемелер.
Банк жүйесінің өзінше ерекшеліктері бар. Бұл жұйе тек ... ... ... Оның ... өзін ... ... және
олардың арасында қалыптасқан қарым-қатынастармен ... ... ... ... ... осы ... басты элементі банктер көзге
түседі. Өйткені, олар банк жүйесіне банктік мән ... ... ... ... оның ... ... қосындысы деп түсінбеу
қажет. Банк жүйесінің мазмұны ғана емес, оны ... ... ... да ... аударады.
Банк жүйесін бір тұтас жүйе деп ұсынуымыз керек. Себебі, жеке
бөліктерінің өзара байланыстары, керек ... ... ... ... ... ... егер бір банк ... тоқтатса, оның
клиенттері басқа банктерден бұрынғы қызметтерін, бұрынғы көлемде пайдалана
алады.
Банк жүйесі әр ... өсу және ... ... Олай ... ... ол
күн сайын жаңа компоненттермен толтырылады, банк аралық және Ұлттық ... ... ... ... жаңа қатынастар пайда болады.
Банк жүйесі жабық жүйе. Өйткені, банктердің кейбір ... ... ... ... Мысалы, банкідегі шоттағы қаржының қозғалысы
немесе қалдығы жөнінде деректерді банк тек сол ... ... ... ... хаты бар ... ғана береді. Қазақстанның заңдары ... ... ... ... орындарының, салық органдарының өкілдеріне
беріле береді, тек ... сол ... ... ... ... ... Бірақ көп елдерде бұлай емес.
Банк жүйесі өзін-өзі басқара алады. Ол дегеніміз, егер елде ... ... ... және басқа да ахуалдар өзгеріп жатса, осыған
қарай, банктер өздерінің саясатын өз ... ... ... ... Ұлттық банк, екінші дәрежелі банктер үшін қайта ... ... ... ... банктер өздерінің проценттік
саясатын өзгертеді немесе Үкімет ұлттық валютаның бағамын анықтау тәртібін
өзгертсе, екінші ... ... ... ... ... ... қарайды.
Банк жүйесі басқарылатын жүйе. Дербес заңды тұлға бола тұра банктер
өз қызметтерін жалпы мемлекеттік және арнайы ... ... ... ... қызметтерін Ұлттық банк реттеп лтырады. Ол үшін Ұлттық
банк екінші дәрежелі банктер үшін ... ... ... бұзғаны үшін банктер, банк операциясын жүргізуге берілген рұқсат
қағазынан айырылуы мүмкін.
Банк жүйесінің маңызды ... ... ... ... ... ... ... банктер капитализмнің мануфактура тұсында
және ең бастысы Италияның жекелеген ... ... ... ХІV – ХV
ғғ. пайда болған.
Кейбір экономисттердің ... ... ТМД ... банк жүйесі
өтпелі кезеңнің банк жүйесіне сәйкес деген пікірлермен келісуге болмайды.
Табиғатта өтпелі кезеңнің банк жүйесі жоқ.
Қазіргі банк ... ... ... ... тұрпатқа сәйкес
келеді. Тек, олардың кейбір жетілмегендіктері бар, ол ... ... ... ... қарым-қатынастар жетілдірілген сайын, банк жүйесі де
жетілдіріледі. Сөйтіп, бәрі де өз ... ... ... ... ... ... ... жүйесі бар деген дұрыс болмайды.
І ТАРАУ. Ақша реформасы және ... ... ... ... ... кезінде Қазақстанның өзінің банктік жүйесі болған жоқ,
себебі ... ... ... ... ... ... мен ... қызмет етті. Сондықтан Қазақстанда банк жүйесінің
қалыптасуы мен дамуы қазан төңкерілісіне дейінгі патшалық Ресейдің ... банк ... ... ... ... 1917 ж. қазан
төңкерілісінен кейін банк ісін ұйымдастыруды мемлекеттік монополиялы түрде
өз қолына алып, нәтижесінде жеке ... ... мен ... несие
мекемелері Мемлекеттік банкпен біріктіріледі. Банктік жүйенің бір ... ... ... ... ... болды. 1924 ж. ауыл шаруашылық
копперацияларына салым қабылдау, қарыз беру мен есеп айырысудағы делдалдық
нысанында несиелік ... ... ... етілді. 1926 ж. 1 сәуір
қарсаңында КСРО-да 16185 серіктестіктер құрылған еді, ... ... ... және ... жинақ,ғ сондай-ақ 12424 ауыл ... ... [4; ... енді банк ұғымына тоқтап кетсек, ... сөзі ... ... ... аударғанда “айырбас столы” ... ... ... ... ... банк 1871 ж. ... ашылған қалалық
қоғамдық банк еді. Ондай банктер Семейде (1907 ж.) , Ақтобеде (1910 ... (1914 ж.), ... (1912 ж.), ... мен Зайсанда (1914 ж.) да
жұмыс істеді. Мемлекеттік банк бөлімшелері болмаған аудандарда қазналық
банк қызметін ... [10; ...... ... ... ... жүзеге асыруға құқылы
коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға [1; 14].
Банктің ерекше кәсіпорын ретінде ... ... ... ... ... ... ... ол жай ғана тауар шығармайды, оның
тауары ерекше, яғни ақша төлем құралдары түрінде шығады. Банктерден ... ... ... ... ... ... ... (трасталық
компаниялар). Олар “банк” деген мәртебесі болмаса да Ұлттық банктің
рұқсатымен ... ... ... ... ... яғни ... құрайтын мекемелер мен қызмет атқарушылар кіреді.
1922 ж-дан бері сауданы, өнеркәсіпті несиелендіру үшін, өзара
несиелендіру ... ... ... Оңтүстік – Шығыс мемлекеттік-
капиталисттік акционерлік банк және шетел ... ... ... банк ... 1924 ж. ... қоғам үлгісіндегі Сыртқы
сауда банкі құрылып, оның акционерлері ... ... және ... болды. Ол КСРО-ның мемлекеттік банкісінің құрамында болып сыртқы
сауда операцияларын және ... есеп ... ... ... 1925 ж. ... ... банк, Өнеркәсіп банкі, Сауда банкі
және Ауыл шаруашылық ... ... ... ... ... ... Кооперативтік ( Қиыр Шығыс, Орта Азия) банктер құрылды. Ұсақ
тауарлы өндірістің дамуына байланысты ... ... ... ... несиелейтін қоғамдар, жинақ кассалары, несиелік кооперативтер
пайда болды.
Мемлекеттік банктермен бірқатар кеңес үкіметінің бастапқы жылдарында
мемлекеттік емес мемкемелер: ... және жеке ... ... ... ... капиталының қатысуымен құрылған мемелекеттік-
капиталисттік банктер қатары жұмыс істеді.1922 ж. ... және ... ... және ... ... ... ауылды қалпына келтіру
мақсатында қызмет көрсетті. 1924 ж. ауыл ... ... ... ... ... ... салымдар қабылдау, ссуда беру
және есептеу барысында делдалдық қызмет атқаруына ... ... ... және жеке ... ұйымдар өз мәнін жоғалтып,
қызмет тоқтатуға ... ... ... ауыл ... толығымен
ұйымластыру бағдарламасы несиелік кооперацияларды ... ... да, олар 1931 ж. ... ... аймағынан және өнеркәсіптен
жеке сектродың қудалануы нәтижесінде өзара несие беру қоғамдары қызметтерін
тоқтатты. ХХ ғ. ... ... банк ... ... ... ... ... Мемлекеттік банк (1860 ж. құрылған)
• Қоғамдық қалалық (252 банк) және жер банктері
• Көп ... жеке ... ... ... (49 ... 44 банк), өзара несиелейтін қоғамдар (83), коммерциялық
банктер (32), несие-жинақтау серіктестіктері (729) және ... ... ... ... көпшілігін жүргізіп, сонымен
қатар жоғары қауіпті операциялар ... үшін ... ... ... ... ... сауда үйлері, айырбастау дүкендері
болды [5; 569].
1927 ж. КСРО ... ... ... мен ... ... “Несие жүйесін құру принциптері туралы” қаулысына сәйкес бүкіл
банк жүйесін тікелей басқару Мемлекеттік банкке тапсырды [7; ... ... ... ... ... ... және
жеке несиелік органдар өз маңызын жоғалтты және қызметін тоқтатты. Ауыл
шаруашылығын ұйымдастырунесиелік кооперациянықажет ... оны 1931 ... Жеке ... ... және өнеркәсіп саласымен ... ... ... ... ... әкеп ... Басқа несиелік органдар
қызметтері мемлекеттік салалық банктерге: Промбанк, Цекомбанк, ... ауыл ... ... және 1922 – 1925 ж. ... ... да банктер
көшеді. Жалпы 1927 ж. банктердің өзіне тән ерекше қызметі – банктік несие
беру жойылып несие мемлекеттік ... ... ... ... 60-63].
1.1. 1930 – 1932 ж. несие реформасының мазмұны.
1930 – 1932 ж. жүргізген несие реформасы ... банк ... жаңа ... ... еді және соның нәтижесінде жаңа қағидаға
енгізделген салалық банктер қатары ұйымдастырылады. Несие реформасын
жүргізу үшін елде ... алғы ... ... бұл кездері экономика салаларында біраз ... ... және ... жеке ... ... Сөйтіп, 1930 ж.
мемлекеттік сектордың өнеркәсіптегі үлес салмағы 99,1%-ке, көтерме саудада
97,2%-ке, ал бөлшек ... ... ... Ауыл ... 55 ... астықты мемлекеттік және ұжымдық шаруашылықтар өндірді.
Екіншіден, халық ... ... ... ... басқару
жүзеге аса бастады. 1928 ж. халық шаруашылығын өркендетудің бірінші ... ... ... олар шаруашылықтың әрбір буынына жеткізілді.
Жоспар кәсіпорынның өндірістік және ... ... ... ... ... буыны - өнеркәсіп мемкемесі
шаруашылық есепке көшірілді.
Төртіншіден, коммерциялық вексельді айналыснан шығарып, оның ... ... тек банк ... ... және ... ... несиені тек
банктерде жинақтау нәтижесінде 1929 ж. 1 ... ... ... ... ... ... 80%-ке жуығы банктер үлесіне тиді [7;171].
Барлық салалық банктер саланы қаржыландыру және ұзақ ... ... КСРО ... ... ... ... ... мерзімді несиелендіру шоғырландырылды. КСРО мембанкінің
барлық несие жүйесінің орталық және жетекші бөлімі ретіндегі ролі одан ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда
барлық банктердің республикалық мекемелері ұйымдастыратын. ... ... ... ұйымдастырылған принципі банктердің жоғарғы билік органдарына
бағынуы, қандай да бір ... ... ... жол ... Сонымен қатар, тәжірибеде берілген банктерде ақша айналымын
шоғырландыру қағидасы жүзеге асырылды, соның ішінде, әр бір ... ... ... тек бір ... ғана есеп ... немесе ағымда шот ұстай
алды. Осы банкте олар өз ... ... ... ... және ... ... ол арқылы барлық қолма-қол емес есеп айырысу операцияларын
жүргізді. Сонымен, ... ... ... үшін алғы ... жасалып, 1930
жылдың қаңтарында несие реформасы жүргізіле басталды.
Несие реформасының ...... мен ... ... ... ... – 1932 ж. ... реформасын жүргізудің басты себептері.
1929 ж. қабылданған бірінші бес жылдық жоспар бойынша ... ... және ауыл ... көп бөлігі мемлекеттік жоспар
бойынша өркендеуі қажет болды. Ол ... ... ... ... ... орталықтандырып, одан соң ... ... ... ... беру қажет. Бірақ бұл міндеттерді айналым қаражатын
жоспарсыз бөлумен шұғылданған коммерциялық несие орындай алмады. ... ... ... ... ... ... есепті
вексельдермен жүргізіп банк бақылауынан тыс қалды. Іс жүзінде бұл кезде
банктың ... ... ... ... ... ... бірін-бірі несиелеуі, яғни коммерциялық несие ... ... ... ... ... ... ... қатынастарын
түбегейлі өзгерту қажеттілігі туындады.
Несие реформасын кезеңде өткізіліп негізі мына мәселелер шешіледі:
1. шаруашылық орындарының бірін-бірі коммерциялық несиелеуін жою
және оны тура ... ... ... ... ... ... ... есеп жұмысының жаңа
түрін, яғни шаруашылық есепті енгізу қажет;
3. халық шаруашылығының ... ... ... ... ... ... өндіріс мекемелерінің өзінің және
қарызға алған қаражаттарының қызмет ... ... ... ... ... бекіту;
4. несие жүйесін қайта құру, яғни мемлекеттік банкпен ... ... ... арнаулы қызметін ажырату.
Сонымен, несие реформасының алғашқы ... ... ... ... ... банктік несиемен алмастырылды.
Банк несиесі – несие алушыға, ... ... ... ... тікелей банк беретін несие. Бұл оны коммерцмялық несиеден ... ... ... несиенің бұл артықшылығы халық шаруашылығына
бірден өзгеріс ... ... жоқ. ... ... қаталері төмендегідей:
• есептеуге автомотизм (санасыз, тек бұрын ... ... ... ... жабдықтаушының банкісі сатып алушыға
жіберілген барлық тауарлар үшін ақшаны дағдылы автоматты ... ал ... ... ... де дәл ... автоматты түрді
оның шотынан түскен тауарлар құнын шығарып отырды; жіберген
жүктің дұрыстығы және ... ... ... ... ... жоқ;
• несие берудегі автомотизм ... ... ... ... нақты орындалуын тексермей-ақ, банк шаруашылық
мекемелеріне ... ... ... береді; несиенің мөлшері
жоспарды орындау үшін ... ... ... ... ... ... оның ... мақсаты мен
қайтарылу мерзімі көрсетілмей-ақ беріледі;
• шаруашылықтардың өзінің және қарызға алған айналым қаражаттарын
ажыратпауы ... ... ... ... бір шот ашылып, онда өз қаражатының да, банктік несиенің
да барлық кірісі де, ... да ... ... ... ... ... несиелеу және есеп айырысу реформасын жүргізуге
техникалық ... ... ... ... алдын ала дайын болған жоқ, содай-ақ банктің төлем
жүргізуге ... ... саны ... да ... ... ... ... осы жіберілген кемшіліктерді
жойып мемлекеттік банктың халық шаруашылығына қысқа мерзімді несие берудің
бірыңғай орталығы және мемлекеттің есеп ... ... ... арналды.
Қорыта келе 1930 – 1932 ж. ... ... ... ... ... сай елде ақша несие жүйесі
құрылып, ... банк ... ... ... ... есептейтін
және бақылайтын ақпаратқа айналды [7; 171 – ... 1988 ж. ... банк ... ... ... жеделдету және ақша- несие
қатынастарының мақсатында Кеңес Одағы ... ... ... 1988 ж. 1 ... ... банк ... қайта құру туралы Қаулы
қабылданды. Реформаға дейін КСРО және Шығыс Еуропа социялистік елдерінде
банк ... ... ... ... Сан ... ... несие
мекемелерінде банк ісін шоғырландыру және несие ... есеп ... ... басқаруды орталықтарындыру сияқты ерекше нышандар сол
кездегі барлық социалистік елдердің банк жүйесіне тән.
Шаруашылық механизмінің жалпы бағыты – ... ... ... ... ... ... ... фактор. Бір банктік жүйе –
басқаруды қатал ... мен ... ... ... ... бұзу ... ... басқаруды жергілікті жерлерге
беру бірнеше дербес банктердің құрылуына себеп болды.
Сөйтіп Қазақстанда қайта құру тұсындағы банк жүйесінің дамуын ... ... ... ... ... 1988 жылы ... банк жүйесін түбегейлі ... ... ... ... ... ... ... банкі және Құрылыс банктерінің
мекемелері негізінде құрылды. Олар:
КСРО ...... ... ... ... Тұрғын үй - әлеуметтік банкі
КСРО Жинақ банкі
КСРО Сыртқы экономикалық банк
КСРО Мемлекеттік банкі
• КСРО Мемлекеттік банкі : Оның ... - ... ... ... ақша айналымын ұйымдастыру. Ол бұрынғыдай
мекемелер мен ұымдардың кассалық және ... ... оның ...... ... ... КСРО Өнеркәсіп – құрылыс банкі: Оның міндеті- өндіріс,
құрылыс, транспорт, байланыс салаларындағы негізі жұмыстарды
несиелеу, күрделі шығындарды қартыландыру мен ... ... есеп ... ... жүргізу ;
• КСРО Тұрғын үй және әлеуметтік банкі – ол ... ... мен ... ... ... ... көрсету
үшін құрылды.
• КСРО Агролы - өнеркәсіп банкі; Оның міндетті ... ... ... ... мен ... қызмет
көрсету.
• КСРО Жинақ банкі – ол бұрынғы жинақ кассаларын ... ... оның ... ... – халыққа қызмет көрсету.
• КСРО Сыртқы экономикалық банкі – ол ... ... ... ... ... ... ... Оның міндеті – экспорт-
импорт операцияларын ұйымдастыру және ол бойынша есеп жүргізу,
сыртқы экономикалық байланыстағы шаруашылық орындарын несиелеу,
жинақ – валюталық жоспардың ... ... ... ... ... пайдалану халықаралық валюта және несие
нарығында операция жүргізу жұмыстарын қамтамасыз ету [7; ... ... ... ... банк жүйесінің жұмысын
шатастырып ... оны ... ... жоқ, ... ... өзгеріс енгізген жоқ, керісінше, аумақтырақ және көп ... ... ие ... Алғашқы бөлімінің әлсіреу кезінде бюрократтық
жоғары деңгейлерінің өсуі ... ... ... банк ... ... да ... әрі ыңғайсыз,
көп сатылы, көп шығынды, үлкен бюрократ ... бар жүйе ... ... ... ... бөлімшелері жоғарғы деңгейдегі әр ... ... ... ... қызмет көрсететін клиенттері бойынша
несие ресурстарын жоспарлап және оның пайдалануы туралы есеп беріп отырды.
1987 ж. реформаға ... ... ... ... ... вексель айналысының болмауы;
• кәсіпорындардың қарыздарын кешіруі, әсіресе ауыл ... ... ... ... артық несиелеу операцияларының
байқалуы;
• банк мамандандандырылуының жойылуы;
... ... да ... ... ... ... орнын алуы;
• пайыз мөлшерлемесінің төмеңгі деңгейде болуы;
• экономиканың әр саласының қызметіне қойылатын банк бақылауының
әлсіздігі;
• бақылауға жатпайтын несиелік және ... ... ... [1; ... ж. банктік жүйені қайта ұйымдастыру бұрынғыша әкімшілік сипатқа
ие болып қала берді, тек қана бұл жерде үш ... ... ... ... ... Банк ... қайта құрудан кейін
мамандаған банктер арасында әр ... ... ... ... ... банк жүйсі клиенттер мен банктер арасындағы қарым-қатынасқа да кері
әсерін тигізді. Банктік өзгерістердің ең ... ... – банк ... ... мен тәсілдерін түбегейлі өзгертпей-ақ, негізінен банк
шығармалылығы мен айналасу болды деп мәлімдеді кейбір сарапшылар. ... ... ... ... ең ... ...... берілген нұсқау әдісімен жүргізілуі және оған айтарлықтай
дайындықтың болмауы, қажетті алғы ... ... ... ... ... осы ... мен ... жоюға
арналды. 1988 ж. “Кооперациялар туралы ” Заң қабылданып, соған сай қаражат
тарту және ... ... ... ... ... ... ... Банктік кооперативтер ашуға жасалған қолайлы жағдайларға
байланысты көптеген ... ... болу ... әкеп ... ... статистикалық мысал келтірейік, 1989 ж. 1 ... елде ... банк ... бір ... ... – 224, ал 1991 ж. ... саны 1357-ге жетті. Дегенмен де осы банктердің көбісі пайданың көп
бөлігін өзіне алу үшін “бір күндік ”банктер ... ... өте ... орнына клиенттерге төтенше қолайлы жағдайлар ұсынған, бірақ өз
міндеттемелерін орындамаған жаңа ... ... ... ... сараптау барысында ғасырлар ... ... ... ... мен құралдары мақсатты түрде
жойылып отырды. Утопиялық идеологиялық концепция негізінде үлкен көріксіз
КСРО Мембанкі түріндегі бір ... ... ... ... ал өз ... ... түгелдей басып алды және бәсекелестіктің элементтерін,
жарыс пен тәуекелдікті толығымен жойды. 1989 ж-дан бастап ... ... ... ... және жеке ... ... жұмыс істеді.
Сол жылы алғаш құрылған коммерциялық банктерге – ... ... ... ... “Казкомерцбанк” және т.б. жатады.
ІІ ТАРАУ. Банктың операциялық қызметтері.
2.1.Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі.
1990 ж. ... ... өз ... ... ... ... ... сай келетін меншікті банк жүйесін құруға
бетбұрыс жасады.
1990 ж. желтоқсанында қабылданған “ҚазКРО-ғы ... және ... ...... заң Қазақстандағы банктік реформаны жүргізудің
бастапқы кезеңдерін қамтиды. Бұл банктік реформа Ұлттық банктің 1995 ... ... ... ... реформалау” бағдарламасына сәйкес
жүзеге асырылды. Нарық экономикасына өту ... және ... ... ... ... қол ... ҚР ... маңызды роль атқарды.
Қазіргі таңда ҚР-ғы жұмыс жасап отарған банктік жүйенің қалыптасуын
үш кезеңге бөледі:
1. Бірінші кезең. 1988 – 1991 жж. ... ... ... ... ... банктер қызметінің бір
бөлігін республикалардағы сол банктердің тиісті ... ... ... ... алғашқы коммерциялық банктер
құру, КСРО ... ... ... ... жекелеген
қызметтерін беруге байланысты бастапқы қадамдар жасау кезеңі.
2. ... ... 1992 ж. аяғы 1993 ж. – ... ... бола
отырып, ҚР Ұлттық банкінің орталық бір ... ... ... ... ... банктердің
экстенсивті түрде қалыптасуы және дамуы, ұлттық нормативтік
базаның қалыптасуының ... ... ... кезеңі. 1993 ж. қараша айынан бастап осы ... яғни ... ... ... ... ... банкінің ақша-несие аясының қызмет етуіне
толық жауапкершілік алу, бюджетпен банктермен қарым-қатынас
орнатудың классикалық ... ... ... реттеу жүйесін нығайту кезеңін білдіреді [8; 22-23].
Елімізде қабылданған банктік ... ... ... банк ... ... ... ... ҚР Ұлттық банкі – мемлекеттік орталық банкі ретінде
бірінші деңгейді білдіреді.
ІІ ... Өзге ... ... ... даму ... – екінші деңгейді сипаттайды, сондықтан да ... іс ... ... ... ... коммерциялық банктер жүйесі деп атайды
[2; ... - ... ... бар, ... ... есеп және өзін-өзі
қаржыландыру негізінде қызмет жасайтын заңды тұлға. Ол ақша ... ... және ... ... ... жүргізетін мекеме. Қазақ
Кеңес Социалистік Республикасының ... ... ... ... ... Мемлекеттік банк Республиканың меншігі және оның
Орталық банкі болып саналады. Қазақстан ... сай ... банк ... ... банктен басқа) капиталы толығынан үкімет иелігінде, немесе
акционерлік капиталдың басым бөлігі ... ... ... ... ... банктер өздерінің акционерлік
жиналысында қабылданған ... ... ... ... ... ... ... шетел мекемелерімен бірігіп құрылған
коммерциялық банктер қызмет ... ... Егер ... ... капиталын
қалыптастырғанда өзіміздің мемлекттік емес ... ... ... ия ... ... емес ... ... онда аралас
банктің түрлері деп есептеледі. Аралас банктер мынадай
варианттарды құрылуы ... ...... ... ... жеке – ... [7; 181].
Қазақстан Республикасындағы соңғы жылдардағы банк жүйесі туралы
мәліметтер мына ... ... ... ... ... ... ... |2000 ж. |2001 ж. |2002 ж. |2003 ж. ... ... ... ... ... ... |48 |44 |38 |35 ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... |  |  |  |  ... |1 |2 |2 |2 ... |1 |1 |- |- ... |16 |16 |17 |16 ... |9/7 |9/6 |9/6 |10/4 ... |12 |11 |11 |10 ... ... | | | | |
|- ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... банктер | | | | ... ... ... ... ... саны ... ... 90-шы жылдардың басында олардың саны 200-ден асты, ... ... ... ... ... саны 35-ке дейін (06.2003 ж.)
қысқарды. ... ... ... ... ... ... ... құрылған) саны – 2. Қазақстанның банктік секторында шетел
капиталының қатысуы кеңейе түсуде, олардың саны – 16, яғни ... ... ... жуғын алады [8; 31-32].
2.2. Банктің ... ... ... ... ... ережелері бар. Кең мағынада,
банктік инвестиция – пайда ... ... ... ... ... ... жиынтығы.
Ал тар мағынада, банктік ...... ... ... ... ... қаражаттарды бағалы қағаздарға жұмсауы.
Сонымен қатар, банктік инвестициялау деп негізгі капиталға ... да ... ... ... ... ... деп ... капиталға жұмсаған
қаражаттарды да түсінуге болады.
Банктің инвестициялық қызметі инвестициялық саясат ... ... ... саясаттың негізгі мазмұны қаражат жасау үшін біршама
тиімді бағалы қағаздың түрлерін анықтау, әр уақыт ... ... ... оңтайландырудан тұрады.
Банктердің инвестициялық саясаты – банк ... ... ... нәтижелігін немесе пайдалығын, сондай-ақ өтімділігін қамтамассыз
ету мақсатында инвестициялар портфелін басқару стратегияларын жасауға және
іске ... ... ... ... ... ... ... басты бағыттары мынадай бөлімдерді
қамтиды:
* инвестициялық саясаттың басты мақсаты;
* баланс активі мен пассивіндегі ... ... ... ... ... операциялардың сапасы үшін жетекшілер мен
атқарушылардың жауаптылығын;
* инвестициялардың құрамы мен құрылымы;
* ... ... ... ... және өтеу ... инвестициялар портфелінің диверсифиакциялануына қойылатын
негізгі талаптар;
* ... ... ... ... механизмі;
* сақтау тәртібі және сақтандыру ... ... мен ... ... ... бағдарламалары.
Банктердің инвестициялық қызметі жаңа бағалы
қағаздарға қаражат орналастыруға ... беру ... ... клиенттерге қандай бағалы қағаз түрін , қай уақытта
шығаруға және ... ... ... ... ... ... ... қағаздар бизнесіндегі андеррайтинг – бұл бағалы
қағаздарды сатудан ... да ... ... қаржаттың
келіп түспейтіндігі ... ... ... ... Мұндай жағдайда эмитент қор ... ... ... ... ... бағалы қағаздар
жасалатын операцияларды сипаттайды. Банктің ... ... ... қағаздары екі топқа бөлінеді: қор (
акция, ... және ... ... қағаздар (
коммерциялық вексель, чек қоймалық , кепілдік куәліктер ).
Қор ... ... өзін екі ... ... ... ... ... мемлекеттік емес ( корпоративтік ) ... ... ... ... ... қағаздарын
өзіндік сипатына қарай төмендегідей ... ... ... –дағы мемлекеттің бағалы қағаздарының сипаты
| Түрі ... ... ... |Номинал құны|
| ... ... ... | |
| 1. | 2. | 3.| 4.| 5. ... ... ... / ... ... 90 |100 ... |
|банктің |ақша массасын | ... ... | ... |реттеу | | | ... | | | | ... | | | | ... ... 1. | 2.| 3. | | |
| | | |4. |5. ... ... ... өзгермелі|Ноталар |35 күн |100 АҚШ |
|арнайы ... ... ... | ... ... ... |жинақтаушы | | |
| ... ... ақы | | |
| ... ... | | |
| ... ақы ... | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... ... ... |Мемлекеттік |5 жыл |100 АҚШ ... ... ақы ... | ... ... ... |портфелін | | ... ... ... | | |
| ... |зейнет ақы | | |
| | ... | | |
| | ... | | ... ... |Ұлттық банкке | |10 жыл |1000 ... ... | | | ... ... ... | | | ... ) ... | | | ... ... ... ... |3, 6, 9 |100 АҚШ ... қазыналық |бюджеттің | ... 12 ... ... ... | |ай | ... |тапшылығын | | | ... ... | | | ... ... ... |3 ай ... теңге|
|индексацияланатын |бюджеттің | ... | ... ... | ... | ... ... | | | ... |қаржыландыру | | | ... орта ... | ... |2 және 3 |1000 теңге|
|мерзімді қазыналық |бюджеттің | |жыл | ... ... | | | ... ... | | | |
| ... | | | |
| 1. | 2. | 3. | | |
| | | |4. |5. ... ... | Аукцион | 3, 6, 9,| 100 ... ... ... | ... 12 | ... ... | |ай | ... ... | | | ... | | | | ... ішкі | ... ... жолымен |364 күн |1000 теңге|
|займдық ұлттық |бюджеттің ағымдағы | | | ... ... | | | ... ( ... | | | ... | | | | ... ... қағаздары табыстылығына қарай үш түрге
бөлінеді:
- ... , ... ... ... ... ... ... ( номиналдық құнымен төменгі бағамен )
сатылып, номиналдық құны ... ... 91 ... ... , ... құны 100 ... тұратын
дисконттық бағалы қағазды 75 теңгеге сатып алсаңыз, онда ... ... ... – 75 = 25 ... теңге : 75 теңге ( бастапқы
салынған инвестиция) х ... ... егер 91 ... ... онда ... табыс: 33,3 % : 91 күн = 0,3659 құрайды. ... бір ... 0,3659 % х 364 күн = 133,19 % ... - ... яғни ... құнына пайызбен бейнеленген
табыс әкелетін бағалы ... . ... ... қарай жылына 2
не 4 ретке дейін төленеді.
- - ... яғни ... және ... ... ... ... бағалы қағаз. Бұл жағдайда ...... ... ... : дисконт түріндегі табыстар құралады.
- ... ... ҚР – дағы ... деңгейдегі банктердің
инвестициялық операцияларға бағытталған активтерінің басым бөлігі
мемлекеттің ... ... ... ... ... емес.
Себебі , мұндай бағалы қағаздарға салған ... ... яғни банк ... ... тез ... ...... айналдыра алады , екіншіден, олардан ... ... ... ... ... ... жоқ десе де ... Сонымен
қатар активтерінің бір бөлігін өтімді ... ... да ... ... бағалы қағаздарға
мыналар жатады:
* акциялар;
* облигациялар;
* депозиттік және жинақ сертификаттары;
* ипотекалық куәліктер;
* депозитарлық ... ... ... ... ... ... көп ... Ал қалғандарының нарығы әлі
өз деңгейінде дами ... ... – бұл ... ... жарғылық капиталына
үлес қосқандығын куәландыратын және басқару ісіне қатысуға ... , ... – ақ ... ... әкелетін бағалы қағаз.
Дивиденд төлеу тәсінің ... ... ... ... ... ... . Жай акция, оның ... ... ... ... ... ... ... басқару ісіне немесе жалпы ... ... ... Ао артықшылықты акция иесіне қоғамның тбысына ... ... ... ... ... , ... ... ісіне араласуға
немесе акционерлер жиналысына қатысуға құқық бермейді. Артышылықты
акцияның ... бір ...... ... тұрақсыздыққа
ұшыраған жағдайда мүлікті жай акция ... ... ... ... шығару формасына ... да ... ... ( ... құны ) мен ... қайтарып беру туралы
міндеттемесін растайтын бағалы қағаз.
Қазақстандағы айналыста ... ... ... екі түрге бөлінеді:
- Купондық облигация - ...... ... , яғни алты айда ... ... бір рет табыс әкелетін
түрі.
- Дисконттық облигация – инвестор – ... ... ... ... төменгі бағада сатып алып, ... ... ... сату ... айырма түрнде банкке табыс
әкелетін түрі.
Мысалға , облигацияның ағымдағы ... – 100 ... , ... – 10 % , онда ... ағымдағы табысын былай
есептеуге болады:
Купон / баға х 100 =
10 / 100 = ... ... ... ... 150 ... онда ағымдағы табыс:
10 / 150 х 100 = 6,66
%
Бүгінгі таңда ҚР – дағы ... ... ... ... ... ... ... мемлекттің бағалы қағаздарына жұссалып отыиғаны жасырын ... ... ... ... ... ... ... яғни банк ондағы қаражатты тез ... ... – қол ... ... ... , олардан алатын табыс төмен болғанымен
тәуекел төмен немесе жоқ десе де ... Ал ... ... ... өз деңгейінде дамымауына және ... ... ... ... ... ... ... жоғары
болып келетініне байланысты банктер оларға қаражат ... әлі ... ... ... келгенде, нарықтық экономиканың тиімді ұйымдастырылып, тиімді
қызмет етуінің негізі, жалпы экономиканың басты ... ... ... ал оның ... ... банк ... ... отыр. Содықтан, экономиканы
реформалауда ең бірінші банктік жүйені ... ... ... ... ... ақша-несие, валюталық реттеу және бақылау саясаттары арқылы
экономиканы одан әрі реформалап, жан-жақты дамытуға болады.
Сонымен, банк ...... ... ең ... және
біртұтас құрылымдарының бірі. Несие жүйесінің негізгі буыны – банктік жүйе
болып табылады. Себебі масштабы және ... ... ... ... ... ... арқылы өтеді.
Жалпы жұмыс барысында мен банк жүйесінің екі деңгейлі ... ... ... ... Яғни бірінші деңгейдегі Ұлттық
банк елдегі бірден – бір ақша эмиссиялайтын, экономиканың тиімді дамуын
іске ... ... ... және барлық екінші деңгейдегі
банктерді қадағалап ... ... ... ... ... Ал ... деңгейдегі банктер осы Ұлттық банкпен ... ... ... делдалы қызметін атқарушы болып табылады.
Сондықтан еліміздегі ... банк ... ... ... алып, ал
коммерциялық банктер экономикалық салаларды дамытуда басты құрал болып
отыр. Олар ... ... ... ... жеке және ... ... беріліп, олар өндірісті алға жылжытады.
Ұлттық валютаның енгізілу сәтінен бастап, 1995 ж-ға дейін Орталық
банктің қызметін атқару, жүйе ... ... ... ... ... және ... тұрғысындағы дәстүрлермен тәжірибесі жоқ
Ұлттық банк дербес түрде ақшалай-несиелік саясат жүргізу тәжірибесін ... Бұл ... ... ... ... бағаларды ырықтандыру саясатына
орай шарттасылған ақша-несие құралдарының және ... ... ... ... бір ... 1995 ж. 15 ... ... қаулысымен бекітілген, 1995 ж. арналған Қазақстандағы банктік
жүйені реформалаудың бірінші бағдарламасы жасалынды.
Осы жасалған ... ... және ... ... ... ... дамуына байланысты ұлттық банк жүйесі қазіргі уақытта
ТМД елдері бойынша ең нақты нарықты экономика негізінде қызмет етіп ... ... ... ... Ұлттық банк жүргізген ақша-несие саясаты өзінің
реттеу қызметтерін іске асыру құралдары мен ... ... ... ... ... ... ... стандартына өте бастады.
Бүгінгі таңда жалпы еліміздің банк ... ... ... ... ең бір ... ... жүйе және ол экономикалық өсуді
қамтамасыз ететін бірден-бір құрылым десек ... ... ... тізімі:
1. “Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы” Қ.Р.
Президентінің Заң күші бар Жарлығы 1995 ... 31 ...... ... ... банкі туралы “ Қ.Р.Президентінің Заң күші ... 1995 ... 30 ...... “ҚР-дағы банктер және банк мекемлері” Негізгі заң актілері. 2002 ж.
1 мамырында. Алматы: Юрист, 2002. – 108 ... ... ... ... ... / Жалпы редакциясын басқарған ...... ... 2001. – 466 ... ... кредит, банки: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 1999. – 622 ... ... ... ... ... / Под ред. О.И. ... Изд. 2-е,
перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 ... ... Б.А. ... ... ... ... ... Оқу құралы / -
Алматы: Экономика, 2000. – 328 бет.
8. Мақыш С.Б., Ілияс А.Ә. Банк ісі: Оқу ...... ... 2004. – 241 ... ... М.С. ... Несие. Банктер.” Оқу құралы – ... ... және ... ... ... ... Т.Ә. ХІХ ғ. екінші жартысы мен ХХ ғ. ... банк ... ... ... ... ... – 2001
г. Октябрь 51 – 54 бет.
11. Шабанова Н.Н. “Денежное обращение и кредит ... ... для ... ... 1734 и 1737 - ... ... 1985. – ... Шеденов Ө.Қ, Байжомартов Ү.С, Жүнісов Б.А., Комягин Б.И.
“Жалпы экономикалық теория”
13. Мамыров .Н.Қ, ... Ф. ... адам ... ... Н.Қ., ... М.Ә: ... ... Т.Р. “Қолданбалы экономика”, Алматы 1997
16. “Экономикалық өсу және сапалық көрсеткіштер”, С.Сатыбалдин, “Егемен
Қазақстан”, 2003 жыл, 23 ... ... ... ... ... экономикалық теория.
18. Сейтқасымов. «Ақша несие банк».
19. Қазақстан Ұлттық Энциклопедиясы.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасында екі деңгейлі банк жүйесін құру36 бет
Азаматтық қорғаныс жүйесінің құрылымы мен ролі6 бет
1922-1924 жж. ақша реформасын жүргізудін, себептері және оның мазмұны6 бет
Ақша мәні және ақшаның формасы20 бет
Ақша реформасы15 бет
Ақша реформасы жайлы мәлімет15 бет
Ақша реформасы: ұлттық экономиканың дамуындағы қажеттігі мен маңызы24 бет
Жерді ұтымды пайдалану4 бет
Мектеп реформасы және мұғалім. Мектеп реформасының мәні мен әлеуметтік мағынасы4 бет
Қазақстан Республикасындағы ақша реформалары және оның ерекшелiктерi8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь