Күкіртсутектің сипаттамасы

МАЗМҰНЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3 ӘДЕБИ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4 КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4 1.Күкіртсутектің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4 1.1 Күкіртсутектің табиғатта кездесуі, шығу тегі ... ... ... ... ... ... ... ... ..6 1.2 Күкіртсутектің мұнай өңдеу зауыттарында түзілуі ... ... ... ... ... ... ... ... 7 1.3 Күкіртсутектің физика.химиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 1.4 Күкіртсутекті қолданатын кәсіпшіліктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 1.5Күкіртсутектің адам организміне әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9 1.6 Күкіртсутек газын өңдеудің және одан өнімдер алудың белгілі әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ 2.1 Күкіртсутек газын алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21 2.2 Түйіршікті электродтарда күкіртсутектің тотығу деңгейіне ток тығыдығының әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25 2.3 Электролиз ұзақтығының күкіртсутектің тотығу дәрежесіне әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26 2.4 Күкіртсутектің тотығуына калий гидроксиді концентрациясының әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29 2.5 Ерітінді температурасың күкіртсутектің тотығу дәрежесіне әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31 2.6 Сульфат.иондардың түзілу процесіне ток тығыздығының әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 2.7 Калий гидроксиді концентрациясының сульфат.иондар түзілу процесіне әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 2.8 Түйіршікті электродтар қабатының қалыңдығының сульфат.иондары түзілуі процесіне әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 2.9 Күкіртсутектің тиосульфат иондарын түзе тотығуының дәрежесіне токтығыздығының әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38 2.10 Күкіртсутектің тиосульфат иондарын түзе тотығуының дәрежесіне натрий гидроксиді концентрациясының әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40 2.11 Электрод қабатының биіктігінің және ерітінді температурасының күкіртсутектің тиосульфаттар ионын түзіп тотығуына әсері ... ... ... ... ... ... .42

АЛЫНҒАН ӨНІМДЕРДІ ҚОЛДАНУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
3.1 Калий сульфатын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43 3.2 Тиосульфаттарды қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 Қолданылғын әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Біздің экономикамыздың басты саласы мұнай болып табылады. Ал мұнай өндірісінде өте көп мөлшерде атмосфераға зиянды тастанды ретінде күкіртсутек газы тасталып отыр. Қазақстанның көптеген өндіріс орындарында күкіртсутекті залалсыздандыру үшін оны жағып жібереді, ал жағу күкіртсутектің жинақталуына алып келеді.
Күкіртсутектің мұнай құрамында, ілеспе суда болуы металдан жасалған конструкциялардың коррозия жылдамдығының артуына, бұзылуына, соның нәтижесінде технологиялық қондырғының, жапқыштың бұзылуына, құбырлардағы мұнайдың ағып кетуіне алып келеді.
Сонымен қатар, күкіртсутектің қызуы күшті жарылысқа немесе жануға алып келуі мүмкін. Жаққан кезде улы газдың (күкірт диоксиді) түзілуімен тотығады. Көптеген металдарға және кейбір пластик түрлеріне байланысты агрессивті болып келеді.
Күкіртсутек ауадан ауыр болғандықтан жер бетіне төселіне алады. Ол топырақ арқылы судың ластануына, ары қарай қоректік тізбек арқылы адам организміне өте алады.
Күкіртсутектің денсаулыққа зиянды әсер етуі ең кем дегенде екі ғасырдан бері белгілі. Адам организміне күкіртсутектің әсер етуі өткір, өткірге жақын және созылмалы улы деп бөлінеді. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының (ВОЗ) мәліметтері бойынша күкіртсутектің жоғарғы концентрациясы нерв жүйесінің тыныс алу орталықтарын сал болуға, соның нәтижесінде тыныс алудың тоқтауы, асфикция және өлімге алып келеді. Күкіртсутек - адамды өлімге алып келетін улы зат. Оның ұзақ жүйелі әсер етуі организмнің иммундық реактивтілігін төмендетеді және ангина, пневмония және жоғарғы тыныс алу жолдарының катармен ауыруын жоғарылатады.
1.Анисимов Л.А. Геохимия сероводорода и формирование залежей высокосернистых газов. –Москва: Недра, 1976. -160с. 2.Алексеенко В.А. Экологическая геохимия.-М.:Логос, 2000. 320с. 3.Некрасов Б.В. Основы общей химии.-М.:Химия, 1969. 319с. 4.Популярная библиотека химических элементов. Водород-хром. –М: Наука,1971. 960с. 5.Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды.-Алма-Ата: Анатілі, 1991. 192с. 6.Андруз Дж., Бримблекумб П., Джикелз Т., Лис П. Введение в химию окружающей среды.-М.:Мир, 1999. 271с. 7.Воробьев Е.И., Прусанов В.М., Душиткин К.К. Охрана атмосферы и нефтехимия.-Л.:Гидрометиздат, 1985. 231с. 8.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. –М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. 560с. 9.Орлов А.С., Безуглова О.С. Биогеохимия.-Ростов:Феникс,2000. 320с. 10.Кайданова Ж.Н., Скольский В.А., Скольская Е.А., Педоренко Е.Н. Воздействие сероводорода на здоровье человека. М.: Алматы, 2009. 11.Белоног А.А, Слажнева Т.И және т.б. «Қоршаған ортаның химиялық факторларының халық денсаулығына әсер ету тәуекелін бағалау, Әдіснамалық ұсыныстар», Алматы, 2004; 12.«Тәуекелді бағалауды жүргізуге құқықты барлық ұйымдар үшін және тәуекелді бағалауды жүргізу Ережелері бірыңғай әдістемесін бекіту туралы» ҚРДМ бұйрығы, 2006жылдың 13-қыркүйегінен №71; 13.«Санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг формаларын бекіту туралы» ҚР мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық дәрігері Комитетінің Төрағасының бұйрығы, 2006ж 5-маусымнан №56; 14.ҚРДМ мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау Комитетінің Төрағасының бұйрығы «Қоршаған ортаның химиялық факторларының халық денсаулығына тәуекелді бағалау бойынша Әдістемелік нұсқауларды бекіту туралы» 2007ж 28-желтоқсанынан №117; 15.Қазақтан Республикасының экологиялық кодексі, 2007; 16.Қоршаған ортаны қорғау Министрінің бұйрығы «Қоршаған ортаның ластануынан халық денсаулығының жағдайына тәуекелді бағалау әдіснамасы» 2008ж 06-маусымынан №139-П; 17.Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының кодексі, 2009; 18.«Экологиялық апат зоналары туралы» үлгі заң. Парламент аралық мемлекеттер Ассамблеясы - ТМД мүшелерінің отыз үшінші толық мәжілісінде қабылданды (№33-9 қаулы 2009ж 3-желтоқсаннан).
19.Трусова Е.А., Цодиков М., Сливанский Е.В., Марин В.П. Состояние и перспективы каталитической очистки газовых выбросов (обзор) // Нефтехимия. 1995. Т.35, №1.С.16-22. 20.Гриценко А.И., Босняцкий Г.П., Шилов А.И. Экология при добыче газа. М.:МГУ,-1993. 94с. 21.Авдеева А.В. Получение серы из газов.-М.:Металлургия, 1977. 174с. 22.Коуль А.Л., Ризенфильд Ф.С. Очистка газов.–М.:Недра, 1968. 391с. 23.Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях.-М.:Химия, 1985.-160с. 24.Faclali O.O. Flue gas desulpfurhation for ull // Electrochem.-1998. №1. Р.49-54с. 26.Авдеева А.В., Адоньева Н.В., Бухарева Е. Газовая сера // Химическая промышленность.-1946.-№11.-С.17-18. 27.Детри Ж. Атмосфера должна быть чистой.-М.:Прогресс, 1973. 379с. 28.Грунвальд В.Р. Технология газовой серы.-М.:Химия, 1992. 272с. 29.Адамсон Д. Храненние блоков твердой серы и их влияние на окружающую среду // Промышленность Казахстана. 2002.-№6 (15). С.48-53. 30.Матрос Ю.Ш., Загоруйко А.Н. Нестационарный каталитический способ получения серы методом Клауса // Хим.тех.-1987. Т.294, №6. С.14-21. 31.Кемпбелл Д.М. Очистка и переработка природных газов.-М.:Металлургия, 1977. 142с. 32.Семенова Т.А., Лейтес И.Л. Очистка технологических газов.-М.:Металлургия, 1977. 142с. 33.Амелян А.Г. Производство серной кислоты.-М.:Химия, 1964. 262с. 34.Альхозов Т.Г., Амиргулян Н.С. Сернистые соединения природных газов и нефтей.–М.:Недра, 1989.152с. 35.Багиров З.А., Фархадов Т.С. Защита окружающей среды:сб.науч.тр.-М., 1979. №2. С.4. 36.Бекиров Т.М. Первичная переработка природных газов.-М.:Химия, 1987. 25с. 37.Бульечев В.П., Соловьева Н.А., Коилев А.А., Овчинников Г.А. Методика нормирования сероводорода в газовом конденсате // Газовая промышленность. 1989. №11.С.9. 38.Мешин В.М., Афанасьев А.И. Оператор по переработке сернистого газа. –М.:Недра, 1987.132с. 39.Гофтман М.В. Получение сульфата аммония на базе использования сероводорода коксового газа // Кокс и химия. 1939. №8. С.10. 40.Жданова Н.В., Халиф Л.Л. Осушка углеродных газов. М.:Химия, 1984. 592с. 41.А.С. 1468571 СССР. Способ очистки газов от сероводорода / Г.Я. Пергулов, Щ.И. Павлова, Г.Р. Грибокова опубл.30.07.87, Бюл.№12.
42.Вильданов А.Ф., Шарифуллин В.Н., Мазгаров А.М., Тигматуллина Л.И. Очистка выбросных газов от сероводорода с получением элементарной серы // Химия и технология топлив и масел. 1986. №1. С.39-41. 43.А.С. 871813 СССР. Катализатор для жидкофазного окисления сероводорода в элементарную серу / Т.Г. Альхазов, А.А. Вертапов, Н.С. Амиргулян; опубл.30.07.90,Бюл.№38. 44.А.С. 1736919 СССР. Способ очистки газа от сероводорода / Н.М. Гусейнов, М.Ф. Асадов, Б.А. Абаскулиев и др.; опубл. 04.01.90, Бюл. №20. 45.Амиргулян Н.С., Альхазов Т.Г. Окисления сероводорода из природного газа на железооксидных катализаторах // Изв. Вузов. Нефть и газ. 1981. №8. С..45-49. 46.Литвиненко М.С. очистка коксового газа от сероводорода. Харьков: Металлургиздат,1959.С.244-249. 47.Bain B. Sulfur //Mining Ann/ 1987. P.112-113. 48.Лекае В.М., Елкин Л.Н. Физико-химические и термодинамические константы элементарной серы. –М.:Изд.МХТИ, 1964. 142с. 49.Природная сера. Под ред. М.А. Менковского. –М.:Химия, 1972. 240с. 50.Авдеева А.В. Газовая сера. –М-Л.:Госхимиздат, 1950. 107с. 51.Elemental Sulfur. Chemistry and Physics. Ed. By Meyer B.N.Y.-London; Sydney; Inter.publ., 1965. P.96-110. 52.Бондар Л.П., Бороховский И.А., Дацко Р.П. и др. Физико-химические свойства серы.-М.:НИИТЭхим, 1985. 40с. 53.Константиновина З.И. Защита воздушного бассейна от промышленных выбросов в атмосферу. –М.:Стройиздат, 1981. 104с. 54.Сера как сырье для производства серной кислоты (свойства, способы получения, подготовка серы и кинетика ее горения), (обзор).-М.:НИИТЭхим, 1985. 45с. 55.Неницеску К. Общая химия.–М.:Мир, 1968. 816с. 56.Краткая химическая энциклопедия. –М.:Советская энциклопедия, 1935, Т.4. 798с. 57.Уай Я.А. Неорганическая химия: Учеб.для хим.спец.вузов. –М.:Высшая школа, 1989. 327с. 58.Борисов В.М. Самородная сера. –М.:Высшая школа, 1960. 287с. 59.Зубович И.А. Неорганическая химия. –М.:Высшая школа, 1989. 432с. 60.N. Konopic. Zur. Kondititution des thiosulpationd in wasriger Lesung // Monathch Chem1953. №4.Р. 140-153. 61.Koros E., Shculer E., Moros I. Reduction of Sulfurous Acid // Chem. 1960. №2. Р.163. 62.Гладкий А.В. Обзор методов очистки отходящих газов с низким содержанием диоксида серы // Цветные металлы. 1982. №4. С.49-54. 63.Lewis G.N., Randal M., Bichowsky F.R.V. Elemental Sulfur // J.Amer Chem. 1918. P.356. 64.Баетова К.Ж., Баешова А.К., Баешов А. Основные источники загрязнения окружающей среды диоксидом серы и проблемы его утилизации // Материалы региональной научно-практической конференции «Человек в современной экологической ситуации» -Караганда, 2000. С.143-148. 65.Allen P.L., Hiking A. Their Potentials in Agueous Solution and Ed., (retice-Hall // Trans. Faraday. Soc. 1957. Vol.53, №3. Р.16-26. 66.Шмаков С.Н., Тарасевич М.Р., Дрибинский А.В., Рылов Е.А. // электрохимическое окисление сероводорода на углеродных катализаторах и дисперсном золоте // Электрохимия. 1986. №10. С.1368-1370. 67.Ониани О.Г. Агрохимия калия. Наука: Москва 1981. 199с. 68.Выработка рекоммендаций по применению калийных удобрений. ТомII. Ленинград, ВНИИГ 1990.-213с. 69.Физическая химия фотографических процессов. Сборник статей. Москва, 1954.
    
    МАЗМҰНЫ .......................................................................................................3                                                         ...          ...                ...                                             1.1 ...  ... кездесуі, шығу тегі ..................................6                          1.2 ... ... ... зауыттарында түзілуі................................7                  1.3 ... ... ... ...                        1.4 ... ... ...                               ... ...                                1.6 ... ... өңдеудің және одан өнімдер алудың белгілі    ... ...                                     2.1 ... ... ...                                                   2.2 ... ... күкіртсутектің тотығу деңгейіне ток   тығыдығының	әсері  ...                                                                    2.3 ... ... күкіртсутектің тотығу дәрежесіне               ... ...                                                            2.4 ... ... калий гидроксиді концентрациясының          ...                                                                   ... ... ... ... ...              ... ..........................................................................................................31                                                             ... ... ... ток ...                 ... ...                                                                   2.7 ... гидроксиді концентрациясының сульфат-иондар түзілу ... ... ...                                                           2.8 ... электродтар қабатының қалыңдығының  сульфат-иондары түзілуі	процесіне	әсері................................................................................36                                                    2.9 ... ... ... түзе ... ... ...   ..............................................................................38                                                      2.10 ... ... ... түзе ... ... ...  ...  концентрациясының әсері...................................................40                            2.11 ... ... ... және ... ... күкіртсутектің тиосульфаттар ионын түзіп тотығуына әсері.........................42
АЛЫНҒАН ӨНІМДЕРДІ ҚОЛДАНУ..............................................43
3.1 ... ... ... 3.2 ... ... ... ........................................................................................................45 ... ... ... ... ... экономикамыздың басты саласы мұнай ... ... Ал ... ... өте көп ... атмосфераға зиянды тастанды ретінде күкіртсутек газы тасталып ... ... ... ... ... ... ... үшін оны жағып жібереді, ал жағу күкіртсутектің жинақталуына алып ... ... ... ... суда ... металдан жасалған ... ... ... ... ... ... нәтижесінде технологиялық қондырғының, жапқыштың ... ... ... ағып ... алып келеді.
Сонымен қатар, күкіртсутектің қызуы күшті жарылысқа ... ... алып ... мүмкін. Жаққан кезде улы газдың (күкірт ... ... ... ... ... және ... пластик түрлеріне байланысты агрессивті болып келеді.
Күкіртсутек ауадан ауыр болғандықтан жер ... ... ... Ол ... ... ... ... ары қарай қоректік тізбек арқылы адам организміне өте алады.
Күкіртсутектің ... ... әсер етуі ең кем ... екі ... бері ... Адам ... күкіртсутектің әсер етуі өткір, өткірге жақын және ... улы деп ... ... әлемдік денсаулық сақтау ұйымының (ВОЗ) мәліметтері ... ... ... ... нерв ... ... алу ... сал болуға, соның нәтижесінде тыныс алудың тоқтауы, ... және ... алып ... ... - адамды өлімге алып келетін улы зат. Оның ұзақ ... әсер етуі ... ... ... ... және ангина, пневмония және жоғарғы тыныс алу ... ... ... ... ... ... ... Сулы ерітінділерде күкірттің маңызды қосылыстары сульфаттар және тиосульфаттар алу ... ... ... ... ... ... - күкіртсутекті электрхимиялық залалсыздандыру әдісін жасау.
Жұмыстың міндеттері: ... ... ... ... ... түйіршікті электродтарда тотығуының ток ... ... ... ... ... ... гидроксиді ерітіндісінде түйіршікті электродтарда тотығуының калий концентрациясына ... ... ... ... мен ... ... анықтау;
-сульфаттар мен тиосульфаттардың шығымына әртүрлі параметрлердің ... ... ... Бұл ... ... рет газ күйіндегі күкіртсутектің ... ... ... әдіспен жүргізілді және тотығу заңдылықтары анықталды. Электродтық процестердің қарқындылығын ... үшін ... ... ... Түйіршікті электродтардың әрбір бөлігі ... ... газ ... ... ... оңай ... ... мүмкіндік алады. Тотығу үдерісі газдың электрод ... тура ... ... де, еру ... да ... алғаш рет анықталды. ... ... ... ... нәтижесінде сульфаттар және тиосульфаттар алынды. Сульфаттар және ... ... ... және ... ... ... Калий сульфаты ауыл шаруашылығында тыңайтқыш ретінде, шыны ... ... флюс ... ... ашудас және калий қосылыстарын алуда ... Еуро Одақ ... ... ... Е515 ... қоспасы ретінде қолданылуға рұқсат етілген. Ал тиосульфаттар фотографияда, аналитикалық және ... ... ... өндірісінде, тоқыма және целлюлоза-қағаз өндірісінде, тағам өндірісінде, медицинада ... ... ... бұл әдіс - ... ... ... ... күкіртсутектен пайдалы өнімдер алуға және ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді, сонымен қатар, экологиялық тұрғыдан таза ... ... ... ... ... әдіс - ... залалсыздандырудың жаңа тиімді әдісі болып табылады.
ӘДЕБИ ШОЛУ
1. Күкіртсутектің сипаттамасы 1.1 ... ... ... шығу ... ... жиі еріген күйде минералданған ... және ... ... ... газ кен ... ... Ол ... миграцияда болады, тау жыныстарымен қосылып жер бетіне жақын жерлерде ағын ... ... ... эндогенді және экзогенді жолдармен түзіледі.
Күкіртсутек көп мөлшерде басқа газдармен ... ... ... ... ... Оның ... ... процесі әлі анық емес. Вулкан атқылауы тоқтағаннан кейін күкіртсутек ұзақ ... бойы газ ... ... ... ... және ... SO2, CO2, N, H2О ... және ... да ... ... ... Оның ... сольфатардың әрекет ету пунктерінде уақыт өте тез ... ... ... ... 25% ... ... ... басқа, көп жағдайда күкіртсутек әртүрлі құрамды ыстық немесе жылы ... ... ... Мұндай көздерде күкіртсутектің құрамы кейде бір литр суда 0,2-0,3 г ... ... ... ... ... ... жолы өлген органикалық заттектердің құрамындағы ақуыз заттарының ыдырауы ... ... ... ... ... ... су түбіне жақын суларда, ... ... ... және ... да өзендерде күкіртсутектің бөлінуінің процестері осындай.
Көптеген ... ... ... ... сульфаттардың ыдырауы (CaSO4·2H2O) нәтижесінде ... SO4 ... ... ... ... ... ... сульфидтердің ыдырауы кезінде, әсіресе, күкіртті ... кен ... ... ... ... бөліктерінде түзілуі мүмкін.
Едәуір мөлшерде ол ... ... ... ... ... ... ... мұнайлы суларда, лайлы вулкандарда және кейде, артезиан суларында ... ... ... ... ауа ... ... кезде оңай ыдырайды. Жер ... ... ... оның ... ... ... таза ... түзіледі, ал ауа атмосферасында ол H2O және SO2 ... улы ... ... ... ... ... аз ... еріген күкіртсутек бар ыстық және жылы ... ... ... мақсатында кеңінен қолданылады.
Күкіртсутектің жер бетінде бөлінетін ... өте көп. ... бар ... газ ... ... кен ... ... ұңғымаларында және көптеген жерлерде кездеседі. Әсіресе, гипсті ... жер асты ... және ... жиі ... [1].
1.2 Күкіртсутектің мұнай өңдеу зауыттарында ... үшін ... ... өте ... ... ... табылады, себебі Қазақстан мұнайы күкіртті және жоғары ... ауыр ... ... жатады. Батыс ... ... ... ... кейбір жерлерде 8% жетеді деген ... ...... ... суында бірнеше жүз милиграмға жетеді, ... 100 мл/л ... ... да аз емес, әдетте, оның концентрациясы 40-50 мл/л. Күкіртсутекті судың ... ... ... ... ... ... жылдамдығы ұлғаяды.
Күкіртсутек темірмен реакцияға түсіп, ... ... көп ... темірден жасалған, темір сульфидін түзеді. Темір сульфидінің пайда ... ... ... қара судың пайда болуы жатады және ... кен ... жиі ... ... ... ... конструкцияларды бұзады, соның нәтижесінде технологиялық ... ... ... ... ... ағып кетуіне алып келеді. Сонымен ... ... ... ... ... жүйесінің жұмысын бұзуы және айдау ұңғымаларының ... маңы ... ... ... өңдеу зауыттарында барлық күкірт органикалық қосылыстарды сутек ... ... ... Олар ... және ... түзіп ыдырайды. Қарапайым жағдайда газ тәрізді ... ... және ... ... ... одан ... ... Оны суару бағаналары арқылы сорып алады. Әдетте, алынған күкіртсутекті ... ... ... күкірт қышқылына айналдырады [2].
1.3 Күкіртсутектің физика-химиялық қасиеттері ... ... 0,001% ... ... ... тән ... иісі шығады, ал 0,05% болса тірі организмге ... әсер ... Егер оның ... концентрациясы көбейіп кетсе бас айналу, бас ... ... дем алу ... ... адам ... ... алып келеді, ал егер оның концентрациясы едәуір ... ... ... ... ... тіпті өлім қаупі төнеді. Өндірістік ғимараттардың ішінде күкіртсутектің зиянды әсер ... ... ... 0,01 мг/л ... өте күшті тотықсыздандырғыш:
2H2S+3O2=2H2O+2SO2 ... ... ... ... сулы ... ... жүреді. Күкіртсутек суда жақсы ериді, судың бір көлемінде бұл ... үш ... ... ... ... - ... су, ол өте ... қышқыл болып табылады:
H2S --> HS− + H+ Ka = 6.9x10−7 ... ... ... + 2NaOH = Na2S + 2H2O ... + NaOH = NaHS + H2O ... - ... ... ... көк от болып жанады:
2H2S + ЗО2 = 2Н2О + 2SO2 ... ... ... + O2 = 2S + 2H2O ... ... да ... ... ол ерітіндіде тотыққан кезде бос күкірт немесе SO42−, түзіледі, мысалы:
3H2S + 4HClO3 = 3H2SO4 + 4HCl ... + SO2 = 2Н2О + 3S ... ... ... ... қасиеттері
Қайнау температурасы °С
60,75
Қату температурасы °С
-83
Балқу температурасы °С
-85,6
Критикалық температурасы ... ... ... ... ... түзілу жылуы, ккал/моль
4,8
Ауаның құрамында күкіртсутектің мөлшерінің ... ... ... және оның ... ... ... ... байланысты. Атмосферада күкіртсутектің түзілуінің бір көзі - ... ... ... ... фондық концентрациясы 0,2x103, мұндай мөлшері кезінде ол ... екі ... ... ... [4,5]. Ол ... ... ... бактериялардан немесе теңіз ... ... ... ... ... ... газдардың құрамында күкіртсутектің үлесі көп [6]. Күкіртсутек ... көп ... ... ... өндіретін және өңдейтін аймақтарда байқалады. Мұнай-химиялық ... ... ... ... ... топтарға бөлінеді: қалдық күйіндегі газдар; абсорбциялық газдар; вентиляциялық жүйелердің ... және ... ... ... ... Түтіндік газдардың құрамында 80- 90% ... ... ... ал ... ... ... (15- 31%) ... болады. Айта кететін мәселе, мұнай-химиялық ... ... ... ... та ... [7]. Жоғарыда атап кеткен биогенді көздерден және ... ... ... ... таза ... ... құрылыс материалдарын шығаратын орындардан, мал ... құс ... ... ... ... ... ластайды.
Атмосферадағы орташа құрамы 0,3 мкг/м3.
Күкіртсутектің қызуы күшті ... ... ... алып ... ... ... ... улы газдың (күкірт диоксиді) түзілуімен ... ... ... және ... ... ... байланысты агрессивті. Күкіртсутек ... ауыр және жер ... ... ... ... Күкіртсутектің қолдану салалары
Күкіртсутектің улылығына байланысты оның ... ... Оны ... ... химияда күкіртсутек және ... су ауыр ... ... ... үшін реагент ретінде қолданылады;
-медицинада - ... және ... ... ... ... ... ... кейбір минералды сулардың құрамында;
-күкіртсутекті күкірт қышқылын, ... ... ... алуда қолданады;
-тиофен және меркаптан алу үшін ... ... ... ... адам организміне әсері
Күкіртсутектің денсаулыққа зиянды әсер етуі ең кем ... екі ... бері ... Адам ... күкіртсутектің әсер етуі өткір, өткірге жақын және созылмалы улы деп ... Улы әсер ... ... цитохром с-оксидаза, сукцинатдегидрогеназаның тежелуімен байланысты. Ингаляция ... ... ... алу ... ... ... алып ... Тура тітіркендіргіш әсері нерв жүйесінің, тыныс алу жолдарының және көздің ... ... ... алып ... ... ... денсаулық сақтау ұйымының (ВОЗ) мәліметтері бойынша күкіртсутектің жоғарғы ... нерв ... ... алу ... сал ... ... ... тыныс алудың тоқтауы, асфикция және өлімге алып ... ... - ... ... алып ... улы зат. Оның ұзақ ... әсер етуі организмнің иммундық реактивтілігін төмендетеді, ангина, пневмония және жоғарғы ... алу ... ... ... ... Күкіртсутекте терілік резорбтивтік және эмбриотоптық эффектер ... Ұзақ ... әсер етуі ... күкіртсутектің канцерогенді активтілігі дәлелденбеген [10].
Күкіртсутектің апаттық төгілуі туралы ... көп. ... ... (Мексика) қаласында зауытта апат нәтижесінде атмосфераға көп ... ... ... және ол ... ... инверсия және жел әсерінен зауыт ... ... ... ... ... таралуы нәтижесінде адамдардың ... ... ... ... Үш сағат ішінде 320 адам ... ... ... 22 қаза ... Ең жиі кездесетін симптом иісті сезінбеу. Зардап шеккендердің ... көбі ... ... ... тыныс алу жолдарының зақымдалуы, 9 ... өкпе ... ... ... ... ... 300-1500 мг/м3 асып ... деп болжамдалады. Күкіртсутекпен ластану және ... ... ... ... ... бар ... анықталды. Егеуқұйрықтарға жүргізілген ... ... ... ... цитотоксикологиялық әсері анықталды. Орталық нерв жүйесінде сулы ... ... ... ... ... ... ... туралы болжам бар. Бұл микрокристалдардың парциалды қысымның ... ... ... шекті көмірсутектердің наркотикалық әсерінің тез қайтымдылығын түсіндіреді. Күкіртсутектің ... ... ... ... ... сонымен қатар, қоршаған ауаның жоғары температурасы ... ... ... ... Көмірсутектермен өткір уланудың басты қауіптілігі асфикциямен байланысты ... және ... ұзақ ... әсер етуі ... аспайтын концентрацияның өзінде тыныс алу ... ... және ... зақымдануына және бейімделу механизмдерінің бұзылуының қалыптасуына әсер ... Бұл ... ... ... ... ... ... басты орынды бронхтық астма алады. Аурудың ... ауыр және ауыр ... ... ... ... кезде күкіртсутектің адам ... оң әсер етуі ... ... ... ... ... - ... қан жолдарын кеңейтетін құрал.
Сүтқоректілер жасушаларында күкіртсутек ... ... ... ... оның ... ... - цистатионнан цистеин амин қышқылын өндіру. Бірақ, бұл ... ... ... ... ... катализдеуге қабілетті, соның ішінде, цистеиннің аммиак және күкіртсутекті бөле ... ... ... айналуы. Осы уақытқа дейін бұл ... ... ... рөл ... ма ... бұл тірі жасушаның күрделі биохимиялық машинасының көптеген бірі ма ... ... ... ... келеді.
Күкіртсутек қан тасымалдайтын көк тамырдың тегіс бұлшық ... ... алып ... Бұл эффекттің табиғаты белгілі: күкіртсутек бұлшық ет ... ... ... ... каналдарымен - ақуыздармен әрекеттеседі, олар ... ... (К+) ... ... ... ... калий каналдарын ашады, ол көк ... ... ... ... ... алып ... эволюция осы екі кезеңді (ферменттің күкіртсутекті шығара алуы және ... көк ... ... ... қан қысымын реттейтін тағы бір ... құру үшін ... алуы ... ... ... Бұл мүмкіндікті эволюция пайдаланды ма немесе айтылған екі эффект ... ... ма ... ... ... ғана ... сұраққа жауап беру үшін ... ... ... ... ... модификацияланған тышқандарды жасады. Жеті апталық ... ... олар ... лабораториялық тышқандар секілді өсті және ... ... ... ... бастап олардан гипертониямен ауыра бастады. 12-аптада олардың артериалды ... ... ... 135мм ... ол сол ... ... тышқандардан - 18мм жоғары. Мұның ... ... ... ... ... тышқандарға қарағанда көк тамыр қабырғаларында және қан плазмасында күкіртсутектің ... күрт ... ... Күре ... ... ... енгізу генді модификацияланған тышқандарды уақытша ... ... ... да бұл ... ... ... ... бірақ қатты емес.
Әрине, тышқан геномынан цистатионин-гамма-лиаза генін алу тек қана ... ... ... ғана ... ... қатар, бір қатар биохимиялық ... алып ... ... ... гипертония күкіртсутектің жетіспеуінің нәтижесінде болғандығын дәлелдеу үшін ... ... ... ... ... туындады.
Халықаралық эксперттер тобы иіс сезіну ... ... деп ... ... ... 1986). Әдебиетте күкіртсутектің деңгейіне нұсқаулар бар, оның ... иісі ... және ... ... 4,2-7,0мг/м3 диапазоны деңгейінде де шіріген жұмыртқаның ... ... ... 140-152 мг/м3 жуық ... иіс иіс ... ... ... байланысты сезілмейді.
Күкіртсутек көздің және ... ... ... ... 14 мг/м3 және 70-280 мг/м3 ... де ... Көздердің тітіркенуі жас ағумен, көрудің және қабылдаудың ... ... олар ... ... және көз ... ... қабынуына және білінуіне алып ... ... ... 14 мг/м3 ... ... жұмысшыларға 5-6 сағат әсер еткенде көз қарашығының қабықшасын қабындырады [13].
140 мг/м3 - бұл ... ... және ... ... институтының (АҚШ) мәліметтері бойынша өмірге және денсаулыққа өте қауіпті болып ... ... ... шығуға орнатылған 30 мин диапазон ... алу ... ... ... байланысты. Зарарлы зонаға түскен адамдарға тез арада тыныс алу ... кию және ... ... тез шығуы керек [14].
350 мг/м3 бағаланған деңгейлер үш ... әсер ... ... минутында ес-түссіз күйге түсірді. Күкіртсутек ... және ... ... ... әсер еткенде кардиологиялық эффекттер суреттелген. Егер әсер ету тез ... онда ... ... келу тез ... ... ... ... күкіртсутек әсер еткенде неврологиялық эффекттер тірі қалғандарда ұзақ ... ... Екі ... ... күкіртсутек өткір әсер еткенде ... ... ... бұзылуына алып келетіндігін анықтады, ол таным ... ... ... ... ... ... қателермен, есте сақтау қабілетінің, ... және ... ... ... ... ... әсер ... кейін қалдық байқалу жүйелік оттегімен ... ... және ... ... эффектерінен ерекшеленбейді [15].
Күкіртсутектің жоғары ... ... ... ... алу ... әсер ... ... тыныс алу салдығына және ары ... ... алып ... мг/м3 аралығындағы деңгейде өткір улану бірден шаршау, бас ... бас ... ... ... иіс сезу функциясының жоғалуы, есінен ... ... көру ... ... ой ... бұзылуымен, ұйқысыздық, өкпенің қабынуы, құрысу, кома, тыныс ... ... ... ... және ... ... ... алып келетін концентрациясы әдебиеттер мәліметтері бойынша бір-бірінен ... ... 1000 мг/м3 ... ... бір немесе екі жұтқан ... ... ... жүруі мүмкін. Сонымен бірге, шет ... ... ... ... жоғары концентрациялар алып келеді делінген. Олар бойынша ... ... ... ... алып ... ... - күкіртсутектің әсеріне ұшыраған адамдарда жиі ... ... ... ... токсикалық заттардың доза уақыттық әсер ету критерилері бойынша ... ... ... ... ... қол ... ... және анықтамалық әдебиеттерде бірнеше сілтемелерде ғана көрсетілген [16].
РД 51-1-96да апат ... адам ... ... улы ... ... келтірілген. Күкіртсутектің атмосфераның жерге жақын қабатында ұсынылған шекті концентрациясы 30 ... ол ... ... ... кен орындарына СҚА көлемін анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... құжаттарда 30 мг/м3 концентрациясы үшін ... ... ... ... Бұл, мүмкін кәсіпорындардың шығарындыларының құрамындағы атмосфералық ауаға зиянды заттектердің шекті ... ... ... ... ... ... шығар [17].
Тек қана РД 52.04.253-90 ғана апат кезінде күкіртсутекпен ... ... ... және ... ... бойынша шараларды жоспарлау үшін күкіртсутекке (токсикалық дозаның табалдырығы ... доза ... ... ... ... ... ... апаттық шығарынды кезінде күкіртсутектің әсер етуін бағалаудың доза уақыттық ... ... ... ... база жоқ. Бұл ... ... күкіртсутек бар өндірістік объектілерге ... ... ... ... және организміне тәуекелді бағалауды, алдын алу және ... жою ... ... ... ... адам ... әсер етуін бағалау бойынша толық ақпарат Қазақстанның Қолданбалы ... ... ... ... мұнай химиялық өндірістің қоршаған ортаға және адам ... ... ... ... бойынша экологиялық жобаларында көрсетілген [18].
1.6 ... ... ... және одан ... ... ... ... кезде құрамында күкіртсутек бар газдарды залалсыздандыру мақсатында оларды өңдейді, ... ... ... ... ... газдардан күкіртсутекті пайдалы ... ... ... ... бар. ... ... ... сульфидіне айналдыру, ол ... ... ... алу. ... сульфиді күкіртті бояғыштар және ... ... ... ... ... ... ... жою үшін, ал аммоний сульфаты вискоза өндірісінде тыңайтқыш ... ... ... ... ... ... Е517 ... тіркелген.
Осыдан басқа, Клаус процесін жүргізу барысында иондық абсорбция-десорбция ... ... ... ... ... ... Мұнай және газ және металлургия өндірістерінде бөлініп жатқан ... ... ... екі ... ... Бұл ... ... әдісі және сұйық фазада жүретін тотығу әдісі. Каталитикалық ... іске ... үшін ... ... ... ... ... мүмкіншілік жасай алатын технологиялық ... ... ... Клаус процесі 200-400°Ста жүргізіледі. Бұл кезде Н2S және SO2 ... Бұл ... ... Н2S ... ... ... тотығуға ұшырап, бос күйіндегі ... және газ ... SO2 ... ... ... ... ... өзі жүреді [19].
2H2S+SO2=3S+2H2O ... ... ... құрамында күкіртсутек бар газдарды өңдегенде, міндетті ... ... ... ... ... ... ... қажет. ТМД елдерінің территориясында газ өңдейтін ең ірі кешендер ... ... ... ... ... қалаларында. Осы өндірістер үшін ластағыш газдардың ауаға шығатын ... ... ... ... ... ... ... [20]. Күкіртсутекті тотықтыру қажеттілігі ... ... ... ... ... одан пайдалы өнімдер алу ғана ... ... ... ... ... ... қоспасын тазарту үшін де жасалады. Себебі, газдарды жылу көзі ... жағу үшін де, ... ... аммиак, жасанды отын алу үшін де қолданылады. Ол ... ... ... ... ... таза ... ... Осыған орай, әр түрлі газдар қоспасын күкіртсутектен тазартып тұру ... ... бірі [21]. ... ... ... үш ... белгілі, олар: қатты адсорбенттерді пайдалана отырып, құрғақ түрде тазарту; ерітінділерді ... ... ... ... жолмен күкіртсутекті басқа қосылыстарға айналдыру. Осы ... ... әр ... ... ... арқылы іске асыруға болады, бірақ өндірісте олардың кейбіреуі ғана ... ... ... ... ... бірі ... ... қолданып, күкіртсутекті бөліп алу. Активтелген көмірдің сіңіру ... зор, ... оның 1м3 ... ... ... ... алады. Оның үстіне активтелген ... ауа ... ... ... катализатор рөлін атқара алады. Бұл кезде ... ... мына ... ... ... ... ... ... өте тез жүреді. Ал, егер осы реакцияға аммиакты қатыстырса, ... ... ... ... ... ... ... тазарту мақсатында температураны 60°Стан асырмайды және су буын ... ... ... күкіртті бөліп алу үшін күкіртті аммоний ерітіндісін ... ... ... ... H2S+S (14) ... ... және ... бөлінеді. Назар аударатын болсақ, бұл әдіс көп ... және оның ... тағы да ... ... газы бөлінеді.
Газ қоспаларын күкіртсутектен ... ... ... ... ... ... әдісі [22-25]. Бұл әдіс - коксты суды және ... ... ... ... үшін ... Бұл ... ... әдістен артықшылығы - оның тоқтаусыз жүргізілуінде және ... ... ... жүруінде. Процестің бірінші сатысында газдар скрубберлерге айдалады. Сіңірілген ... ... ... қанығады, содан кейін регенерацияға ... ... ... осы ... регенерацияланады, бұл кезде элементті күкірт және күкіртті ... да ... Ал ... қайтадан процестің басына жіберіледі. Сіңіруші ерітінділер ретінде мышьяк-сода ерітіндісі, натрий ... және сода ... ... Сулы ... өзі ... бөлінеді: тотықтыру және бейтараптау. Тотықтыру әдісін іске асырғанда күкіртсутек ... ... ... ... - ... дейін тотығады:
H2S+1/2O2-->S+H2O ... ... ... ... ... ... ... аммиакқа қосып, аммоний сульфатын алуға болады. Күкіртсутекті каталитикалық әдіспен ... газ ... ... аммиакты пайдаланып, бірден ... ... ... ... әдісін төменгі температурада жүргізеді, бұл кезде күкіртсутек сілтілі ... ... де, ... ... ... ... ... және қайтадан өңдеуге жіберіледі.
Газ қоспаларында күкіртсутек көп ... ... ... ... ... күкіртсутекті концентрлейді, бұл кезде сода, алканоламиндер ... ... [23-27]. ... ... де, бейтараптану әдістерінде де процесс ұзақ уақыт және көп ... ... көп ... әр ... ... ... және күкіртсутек толық тотықпайды, алып отырған өнім де ... ... атап ... ... ... газ ... күкіртсутекті (егер оның ... 60-80% ... ... ... ... алу технологиясы күкіртті көміртек өндірісінде крекинг және ... ... ... ... алу ... қолданылады. Күкіртсутектің және ауаның арақатынасы стихиометрияға сай болса, ... көп ... ... Ал ... ... күкірт диоксиді де түзіледі. Сонымен, бұрынғы технологиялар бойынша өндірістерде ... газ ... ... ... ... күкіртсутекті концентрлеп, күкірт алуға бағытталған.
Сол кездедегі көптеген зерттеулер [11-16.20] ... алу ... ... ... себебі күкіртті қолданатын ... ... көп, ол ... ... ... шығаруда қолданылады. Ал, қазіргі ... ... ... ... өндірістердің сұранысына қарағанда, оның ... ... ... ... ... елдерде күкірттің қажеттілігі 5·10-11 - ... [28]. ... ... ... ... ... ... ортаға тигізетін зияны өткір мәселінің бірі болып табылады [29]. ... ... ... ... қазіргі заманда қоршаған ортаға зиянды газ ... ... ... сұранысқа ие болатын өнімдерді алу өте ... ... ... зерттеулік жұмыстар және технологиялық шаралар ... ... ... ... ... Бұл ... екі бағытта іске асырылады:
1)жаңа каталитикалық жүйелерді ... және ... ... ... ескеретін қондырғыларды жетілдіру.
Ю.Ш. Матрос және оның әріптестерінің ... [31-33] ... ... ... ... ... жаңа жолы ... Бұл тәсіл бойынша гетерогенді-каталитикалық реакцияларды жасанды түрде ... ... емес ... ... ... ... Атап ... төменгі температурада 120 - 180°С бастапқы ... ... ... ... бағытын периодты түрде өзгерте отырып, қозғалмай тұрған катализатор ... ... ... [34]. ... ... ... моделі жасалып, фазалар арасындағы жылу алмасу, масса алмасудың ... ... және ұшу ... катализатор қабатының жылу өткізгіштігі ... [35]. ... ... ... ... ... әдістің басқа әдістерге қарағанда тиімділігі 90%- ға жуық ... ... ... ... құрамында әр түрлі қоспалары бар - алюминий, темір, сілтілік-жер, ... ... ... ... Көптеген зерттеулер, атап айтқанда, Ресей Ғылым академиясының Сібір ... ... ... ... ... ... салыстырмалы активтілігін бағалауға бағытталған. Ең ... және ең ... ... ... V2O5 ... отырған газды, демек, күкіртсутекті таңдамалы түрде бөліп алу ... ... ... ... ... және ... мысалы активтелген көмірді қолдану қажет [37]. Ал қоспа ... КІ ... ... отырған тазалау процесінің тиімділігі арта ... ... ... ... ... ... Fe, Cu, Mg ... оны катализатор ретінде қолданса, H2S-тің қалдықтарын да түгел ... ... [38]. АҚШ, ... ... көптеген адсорбенттер, катализаторлар және құрамында H2S ... ... ... бар улы ... оның ішінде газдарды залалсыздандыру әдістері қарастырылған. ... ... Cu (0-14%), Zn (2-16%), Ag (2-16%), ... (15-6%) бар ... ... ... газ қоспасынан -хлордан, хлорсутектен, ... ... ... ... ... ... және басқа да компоненттерден тазалауға ммүмкіндік береді [39]. Америка ... ... ... [40] ... ... тазартуға арналған бірнеше қабаттық балқитын оксидтер (Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2) және ... бар, ... беті ... қабатымен қапталады, алдымен оттекті қосылыс (Fe, Ni, Co ... ... ... ZrO2, Al2O3 ... [41,42-47]. Еңбекте көріп отырғанымыздай әртүрлі катализаторлар, олардың тиімділігі, жұмыс атқару ... ... рН - на ... және т.б. ... қарастырылған. Қорыта айтқанда, күкіртсутекті каталитикалық ... ... ... зор, қоршаған ортаны қорғауда да тиімділігі жоғары. Бірақ, ... ... ... ... өзі көп ... ... ... сонымен қатар, пайдаланылатын заттар қымбатқа түседі.
Кейінгі жылдары, газ ... ... ... каталитикалық әдістерін одан әрі ... күш ... ... ... ... ванадий, алюминий оксидтерінің арақатынасын өзгертіп, процесті қарқындату және H2S-тің мөлшері ... аз газ ... ... [48], ... ретінде церий оксидтерін қолдану [49], натрий сульфидінің сулы ... ... [50], екі ... ... ... ... ... ауаны азайтып, күкірт шығымын көбейту [51] сияқты ... ... Бұл ... ... басқа, күкірт диоксиді мен ... ... алу ... газ ... (рН=2,5-5) метал сульфидімен өңдей отырып, күкірт қосылыстарының қоспасын алады, ... ... ... жоғалуы аз болу үшін SO2:MgS арақатынасын 1,8:2,1 ... ... ... ... ... ... [52]. Кейбір кезде, катализаторлар құрамында ... ... ... ... мыс ... катализаторын қолдану арқылы тотығу процесін 200-400°С-та жүргізіп, қарқындатады [53-54]. ... ... ... ... [55] фосфат және аммоний ... сулы ... ... катализатор қатысуымен жүргізілсе, басқалары ванадий оксидінен құрастырылған катализаторға көміртек ... [56]. ... ... ... ... ... үшін және алдын-ала катализаторға зиянды әсерін тигізетін ... ... ... ... газ ... ... азайту дұрыс деп есептейді. Осы бағыттарда ... ... ... ... авторлары алынған күкірттің таза болуын ... ... ... ... және ... ... ... толық қанықпаған гетероциклді қосылысты қолданып, бір инертті ... ... [58] ... - ... ... ... - аммиак, метиламмин, гидразин, ... ... ... ... біреуінің қатысуымен сумен жуады [59]. Әртүрлі өндірістерде бөлініп шығып, қоршаған ... ... ... ... тағы да ... бар. Мысалы, бұрын каталитикалық әдістер дамымай ... ... ... ... ... ... тазартқан [60]. Бұл кезде мынандай реакциялар жүріп, ... ... ... ... түзіледі:
Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2 S3+(x+3)H2O ... ... ... [61] ... ... ... темір гидрооксидтері қолданылып жүрді. Тазарту процесі сілітілі ортада ... ... Fe2S3 ... ... сулы ... ... негізінен қайтадан тотықтыруға болады. ... бұл ... ... көп, реакция жүргенде орта сәл қышқылданса FeS ... оны ... ... ... және ол түзілген күкіртпен тез ... ... ... ойдағыдай болмайды. Сонымен қатар, бұл ... ... ұзақ және ол ... ... ... бар ... өңдеуге қатаң экологиялық талап қойылады. Бұл ... ... таза өнім ... технологиясын қалыптастыруды және активтілігі жоғары селективті тұрақты әдістерді ... ... ... ... ... тотықтыру арқылы бөліп алу әлемдік ... ... ... [24]. ... ... ... әдістерді қолдана отырып, күкіртсутек қосылыстары бар ... ... ... ... ... ... аса ... көңіл бөлінуде [61].
Табиғи ... ... ... алу проблемалары көптеген ... ... ... ... ... қарастырылған [62].
Көп жағдайда, өнеркәсіптік және табиғи газдарда СО2 көп ... ... ... қосылыстарынан газдарды тазалауда өнеркәсіпке қажетті абсорбциялық процестерді ... ... ... ... болады. Газдарды регенерациялау кезіндегі ... ... (H2S, СО2 және ... ... 5%-ға ... ... ... пайдаға асырудың халық шаруашылығында мәні зор.
Қазіргі ... ... СО2 бар ... күкіртсутекті тазалауға арналған көптеген әдістер ... ... ... ... ... ... мұнай және газ өндіретін, өңдейтін салаларда қолданылады. ... ... ... ... ... күкіртсутекті бөліп алуға болатын қосылыстарды іздеуге ... ... ... ... ... қосылыстарын, яғни газдарды тазалауда ... ... ... ... ... ... ... күкірт өндірісіндегі әртүрлі шикізаттың ішінде күкіртсутек қосылыстары бар газдар бос ... ... ... ... ... орын алады. Күкіртсутек қосылыстары бар барлық ... ... ... ... деп үш ... ... ... Бұл газдарды күкіртсутектен тазалау үшін ... ... ... олар оттек немесе оттексіз қосылыстар деп бөлінеді ... ... бар ... ... мекемелердегі вентиляциялық газдар жатады. Бұл газдарда күкіртсутек тұрақсыз және ... ... ... газдардан тазалауда қиындықтар тудырады.
Оттексіз күкіртсутек газдары бар екінші ... - ... ... ... ... ... ... өңдейтін салалардан бөлінетін газдар және қатты, сұйық ... ... және т.б. ... ... ... ... газдарын бөліп алу, оны өңдеу проблемаларымен тығыз байланыста болады.
Технологиялық газ ... ... ... ... асыру мүмкіндіктері бар, оларға натрий сульфиді ерітіндісінің өнеркәсібінде аммоний ... алу, ... ... ... ... күкіртсутекті қолдану.
Каталитикалық әдіс технологиялық жүйелерді ... ... ... ... кең ... ... қажет етеді. Газдарды күкіртсутектен толығырақ тазартуды - темір гидрооксиді, ... ... ... және ... ... ... ... адсорбциялық әдістер қамтамасыз етеді. Темір гидрооксидімен ... ... ... ... ... Fe(OH) ... ... H2S сіңіріледі:
2Fe(OH)3+3H2S-->Fe2S3+6H2O ... ... ... ... тотықтырып, қайтадан Fe(OH)3 түзіледі:
FeS+32O2+3H2O-->2Fe(OH)3+3S ... ... ... алу ... оны ... Осының нәтижесінде түзілген SO2 күкірт қышқылы өндірісіне ... ... ... кеңінен қолданылып жүрген әдіс ... ... ... ... ... органикалық бояғыш заттар қатысуымен өтеді. Алдымен күкіртсутекті натридің карбонатымен ... және ... -2,2-2,7 ... (АДА) ... ... ... Кейбір процестерде атмосферадағы оттегіні тотықтырғыш ретінде қолданып, регенерациялау сатысында ... ... ... ... Бұл ... абсорбент ретінде натридің ... ... ... газ және ... өндірістердегі күкіртсутекті бөліп алу, қазіргі кезде екі әдіс ... ... Бұл газ ... ... дейін тотығуы. Каталитикалық әдіс технологиялық жүйелерді қалыптастыруда қалдық ... ... ... ... етеді .
Күкіртсутекті газдарды өңдейтін химиялық әдіс бар, ... ... ... ... ... ... ... Бұл әдістің мәні мынада: күкіртсутегі бар газдарды ... ... ... ... ... ... ... дейін салқындатады. Салқындатқан соң газдарды аммоний тиосульфаты және фосфаттардың сулы ... ... ... ... ... ... ... алюминий немесе кремнийдің оксидін немесе ... ... ... ... ... ... ... ортаға едәуір зиян келтіретін күкіртсутек - күкірттің ... ... ... Оның шығу ... ... ал оны залалсыздандырудың және ... ... ... ... ... ... ... да қарастырдық. Күкіртсутекті тотықтыру дәлірек айтқанда, құрамында бұл ... бар газ ... ... ... ... ... келе, мынандай тұжырымға келдік. Біріншіден, күкіртсутекті ... ... ... ... Қолданылатын катализаторлар қымбат, табылуы немесе дайындалуы қиын, процестер ұзақ жүреді, ... ... ... ... қазіргі кезде қолданылатын әдістердің кемшіліктері көп, ... ... ... ... ... ... Ал элементті күкірттің түзілуі - ол өз ... ... ... ... проблема болып тұр. Сол себептен біздің ұсынып отырған жұмысымызда ... әдіс ... ... ... ал электрхимиялық процестерде көп жағдайда реакция баяу ... ... біз анод ... түйіршікті электродтарды қолдануды ұйғардық.
2. Эксперименттік бөлім
2.1 Күкіртсутек газын алу
Зерттеулерге қажетті күкіртсутек ... алу ... ... Ол үшін ... ... ... ... Содан кейін ұнтақталған күкірт пен парафинді және майдаланған ... ... ... ... ... ... прибор көмегімен балқытамыз. Реактордың газ өткізгіш түтікшесіне концентрлі ... ... ... ... ... арқылы тізбектеліп жалғастырылады, ол алынған газды тазарту және кептіру үшін ... ... түсу ... ... ... газын алдын-ала өлшегіш бюреткаға толтырылған машина майын, май тұратын ... ... ... алып ... ... ... ... жіберілуі үш жолды кран көмегімен реттеліп отырады. Бөлінген күкіртсутек ... ... ... ... ... ... ... соң, үш жолды кранды қолданып тоқтатады.
1-сурет. Күкіртсутек ... ... ... қондырғының сызбасы
1-күкірт, асбест, ... ... ... ... прибор; 3- Тищенко ыдысы; 4-үш жолды кран; 5- ... ... 6- ... қысы ... ... ... ... тотықтыруға арналған электролиз қондырғысының сызбанұсқасы
1-электролизердың сыртқы ... 2- ... 3- ... ... ... 4 - ... ... 5-электролит; 6- газ ағынының жылдамдығын ... үш ... ... 7- ток ... ... 9- ... ... беріп тұратын ыдыс; 10-калий гидроксиді бар колба; 11- ток ... ... ... электродтарда күкіртсутектің тотығу деңгейіне ток ... ... ... ... ... түйіршікті электродтар қабатынан өткізгенде келесі реакциялар жүруі ... ... ... ... электр тогын өткізгенде күкіртсутектің тотығуы сульфит-, тиосульфат-, ... ... ... -2e = S0 ... + 6OH- - 6e = + 3 H2O ... + 6OH- - 8e = + 3H2O ... + 8OH- - 8e = + 4 H2O ... 6OH- -4e = 2H2O ... + 6OH- - 4e = 2 + 3H2O ... + 2OH- -2e =SO42- (29) ... тәрізді күкіртсутектің қатысуымен КОН ... ... 500С, ... ... ... 50мм, ток тығыздығы 200 - 2000 А/м2 ... ... ... Бұл ... ... тотығу дәрежесі ток тығыздығы 800 А/м2 ... ... және ол 42% ... ... ... ... ... негізінен сульфат-иондардың түзілуімен жүреді.
КОН]=56 г/л; Vн2s- 500 мл; t=50[0]С; l=50 ... Ток ... ... ... тотығу дәрежесіне әсері
2.3 ... ... ... ... дәрежесіне әсері
Қорғасыннан жасалған түйіршікті электродтарда калий гидроксидінде күкіртсутектің ... ... ... ... ... зерттеу газдың тотығу дәрежесі 40 минут ішінде 42% ... және ары ... ол аз ғана ... Зерттеліп жатқан газдың ток шығымы 20 минут ішінде 92%-ға ... ал ... күрт ... ... 15-20 ... ішінде күкіртсутектің едәуір мөлшері ... ал ары ... ток ... ... ... =56 г/л; Vн2s= 500 мл; ... l=50 мм; i= 800 А/м[2]
4-сурет. Күкіртсутектің жалпы ... ... ... ...
2.4 ... ... калий гидроксиді концентрациясының әсері
Қорғасыннан жасалған түйіршікті электродтарда калий гидроксидінің сулы ... ... ... ... ... ... ... 40г/л кезінде тотығу күрт өсіп, 56г/л кезінде тұрақтала ... және ары ... ... ... ... процесіне байқалатындай әсер етпейді.
\s
Мұндай әсерді 30 - 32 реакцияларға ... ... ... ... ... ... түсіндіруге болады.
S2- + 6OH- - 6e = + 3 H2O ... + 6OH- - 8e = + 3H2O (31)
S2- + 8OH- - 8e = + 4 H2O ... ... ... ... тотығу дәрежесіне әсері
Күкіртсутектің тотығуы ерітінді температурасын ... күрт ... және ол 50°С ... 98% жетеді. Температураны ары қарай жоғарылату ... ... ... алып ... = 800 А/м[2]; Vн2s =500 мл; t,[0]С: l =50 мм; τ = ... ... ... ... тотығу дәрежесіне әсері
2.6 Сульфат-иондардың түзілу ... ток ... ... баспайтын болаттан жасалған түйіршікті электродтарды қолданып калий гидроксидінде газ ... ... ... процесі зерттелді. Күкіртсутектің тотығу механизмін анықтау үшін тәжірибе ... ... ... тот ... ... ... ... анод кеңістігінде полярлау кезінде газ ... ... ... ... ... элементті күкірт, сульфат-иондар және тиосульфат-иондар түзілуіне ... ... ... Күкіртсутектің сульфат-иондарына дейін тотығу дәрежесіне ток тығыздығының тәуелділігі алынды. 200 - 800 А/м2 ток ... ... ... ... иондарына дейін тотығуы қарқынды жүретіндігі анықталды, тотығу 48% ... Бұл ... ... ... 56 г/л, температура 500С, түйіршікті электродтар қалыңдығы 50мм кезінде алынды. ... ... ... 500 мл тең. Ары ... ... өсіру ешқандай өзгеріске алып келмейді. ... ... ток ... ... - ... бөлінуіне жұмсалады.
[КОН] = 56г/л; Vн2s= 500 мл; ... l - 50 мм 7 ... Ток ... ... ... - ... дейін тотығуына әсері
2.7 Калий гидроксиді концентрациясының ... ... ... ... ... ... ... электродтарда күкіртсутектің тотығу дәрежесіне ... ... 500С, ток ... 800 А/м2, ... ... 50мм ... ... Күкіртсутектің сульфат-иондарға дейін тотығу дәрежесі электролиттің концентрациясына байланысты 10 - 50 г/л ... күрт ... және ол 38% ... ал ... 42 % ...
2.8 Түйіршікті электродтар қабатының қалыңдығының сульфат-иондары түзілуі ... ... ... ... ... ... көмегімен қарқындатуға болады. Түйіршікті электродтар беттігі ... ... ... ... ... орай ... ... тотықсыздану процесі жалпақ ... ... тез ... жүретіндігі белгілі. ... ... ... ... ... электродтар қабатын өсіргенде жоғарылайды және 50мм ... ... ... ... ... түзе ... ... ток тығыздығының әсері
Жүргізілген зерттеу нәтижесінде ток ... ... ... ... тиосульфат иондарын түзе тотығуы 76,6% жетеді, ары қарай токты ... ... ... ... Бұл ток ... өскен сайын сульфат-иондарының түзілуі және оттегінің бөліну ... ... ... түсіндіріледі.
С=100г/л; t=50°С; l=50мм
10- сурет. Күкіртсутектің тиосульфат ... түзе ... ... ток ... ... Күкіртсутектің тиосульфат иондарын түзе тотығуының дәрежесіне натрий гидроксиді концентрациясының ... ... ... ... ... натрий гидроксиді концентрациясы маңызды рөл ... ... ... ... ... 53% ... ал ... 100мг/л жеткенде тотығу 76% ... Ары қара ... ... ... төмендеуіне алып келеді.
i=400А/м2; t=50°С; ... ... ... иондарын түзе тотығуының дәрежесіне калий ... ... ... ... ... ... және ерітінді температурасының күкіртсутектің ... ... ... ... ... қабатының биіктігін 50мм ... ... ... ... ... ал ... ... төмендейді.
Ерітінді температурасының өзгеруі маңызды әсер етпейді. Мұны былай түсіндіруге болады, ... ... ... ... ... ... ... бірақ ары қарай 50°С температура кезінде реакция жылдамдығы ... ... ... анодта тотығуы еру сатысында өтеді.
3. Алынғын өнімдерді қолдану
3.1 ... ... ... ... ... негізгі сала - ауыл шаруашылығы. Калий сульфаты құнды ... ... ... табылады. Калий өсімдіктердің қоректенуінде қажет және оның ... ... ... ... алмайды. Калисіз, азот және ... ... ауыл ... ... ... жетілуі мүмкін емес [67].
Сонымен ... ... ... шыны өндірісінде, металлургияда флюс ... ... ... және ... ... ... ... Еуро Одақ елдерінде калий сульфаты Е515 ... ... ... ... ... етілген [68].
3.2 Тиосульфаттарды қолдану
Тиосульфаттар кеңінен қолданылады. Олар ... ... ... ... ... ... ... медицинада қолданады. Атап айтқанда сульфаттар қолданылады:
-фотографияда;
-аналитикалық және ... ... ... және ... ... ... негізінен фиксаждаушы ретінде қолданылады. Тиосульфатты фотографияда фиксаж ... ... ... суда ... ... ... ... галогенидтерін еритін жарық сезбейтін комплекстерге айналдыру қасиетіне негізделген [69]. ... ... ... үшке ... қышқыл, илік және жылдам. Нейтралды фиксаж ... ... ... ... (250 г/л) ... ... Айқындауыш заттектің әсерін тез тоқтату үшін фиксаждауды ... аз ... ... ... ... ретінде калий гидросульфитін қолданады.
Аналитикалық химияда тиосульфаттарды иодометрияда ... ... ... Оны ... тиосульфат-ионының иодпен тетратионатқа дейін тотығуына ... ... ... ... ... ... ... аралық реагенттер ретінде қолданылады.
Тау-кен өндірісінде тиосульфаттар ... ... ... ретінде минералдардан күмісті және алтынды алу үшін ... ... ... ... тиосульфаттың қатысуымен ауа оттегісімен күміс пен ... ... ... ... ... хлормен ағартудан кейін, олардағы хлор ... жою және ... ... беру ... ... ... өңдейді.
Тағам өндірісінде натрий тиосульфаты тағамдық қоспа Е539 ... ... ... ... ауыр ... ... ... ретінде аллергиялық, артрит және невралгия ауруларын ... тері ... ... ... ... ... электролиз әдісімен сілтілі ... газ ... ... ... ... ... ... Электродтық процестердің қарқындылығын ұлғайту үшін түйіршікті электродтар ... ... ... жүруінің эффективтілігі электродтың жұмыс беттігінің ұлғаюына байланысты қол жеткізіледі және ... ... ... ... жүруі түйіршікті электродтардың барлық көлемінде жүреді. ... ... ... ток ... (200 - 2400 А/м2), ... ... ... (10 - 150 г/л) және ... ... ... қалыңдығына (10 -50мм) ... ... ... Газ ... ... ... процесі оны ток жібергішпен жабдықталған электролизерге жіберу арқылы ... ... ток ... ... 1,5мм және ... 3мм тат ... ... жасалған электродтар орнатылды. Электродтық кеңістік катионитті ... МК-40 ... ... ... ... ... кезде тиосульфат- және сульфат-иондары ... ... ... тиосульфат- және сульфит-иондарының саны 3,5% ... ... ... ... ... және ... ... саласында зиянды тастанды ретінде бөлінетін ... ... шығу ... ... кездесуі, физика-химиялық қасиеттері, адам организміне, қоршаған ортаға ... ... ... ... ... ... әсері жөнінде әдеби шолу жасалды;
б) Күкіртсутек газын залалсыздандыру әдістері ... ... ... ... ... ... ... залалсыздандыру әдісі ұсынылды;
в) Түйіршікті электродтарды пайдаланып анодтық кеңістікте газ күйіндегі ... ... ... ... ... ... болатындығы көрсетілді;
г) Күкіртсутектің тотығуының нәтижесінде сульфат- және ... ... ... ... және калий сульфаты және натрий тиосульфаты алынды.
Пайдаланылған ... ... Л.А. ... сероводорода и формирование залежей высокосернистых газов. - Москва: Недра, 1976. -160с. ... В.А. ... ... 2000. 320с. ... Б.В. Основы общей химии.-М.:Химия, 1969. 319с. ... ... ... ... Водород-хром. - М: Наука,1971. 960с. ... В.И. ... ... окружающей среды.-Алма-Ата: Анатілі, 1991. 192с. ... Дж., ... П., ... Т., Лис П. ... в ... ... ... Е.И., ... В.М., ... К.К. ... атмосферы и нефтехимия.-Л.:Гидрометиздат, 1985. 231с. ... Ю.В. ... ... среда и человек. - М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. 560с. ... А.С., ... О.С. ... 320с. ... Ж.Н., ... В.А., Скольская Е.А., Педоренко Е.Н. Воздействие сероводорода на ... ... М.: ... 2009. ... А.А, ... Т.И және т.б. ... 12. ҚРДМ ... 2006жылдың 13-қыркүйегінен №71; 13. ҚР мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық дәрігері Комитетінің ... ... 2006ж ... №56; ... ... ... бақылау Комитетінің Төрағасының бұйрығы 2007ж 28-желтоқсанынан №117; ... ... ... кодексі, 2007; ... ... ... Министрінің бұйрығы 2008ж 06-маусымынан ... ... ... және ... ... жүйесі туралы Қазақстан Республикасының кодексі, 2009; 18. үлгі заң. ... ... ... Ассамблеясы - ТМД мүшелерінің отыз үшінші толық мәжілісінде қабылданды (№33-9 ... 2009ж ... ... Е.А., ... М., ... Е.В., ... В.П. Состояние и перспективы каталитической очистки газовых выбросов (обзор) // ... ... А.И., ... Г.П., ... А.И. ... при добыче газа. М.:МГУ,-1993. 94с. ... А.В. ... серы из ... 1977. 174с. ... А.Л., Ризенфильд Ф.С. Очистка газов. - М.:Недра, 1968. 391с. ... В.М. ... ... ... на ... и ... ... O.O. Flue gas ... for ull // ... №1. ... 25.Lee J. ... Sulfur // Chem. Met. Eng.-1942.-Vol.19, №1. Р.80. 26.Авдеева А.В., ... Н.В., ... Е. ... сера // ... ... ... Ж. ... должна быть чистой.-М.:Прогресс, 1973. 379с. 28.Грунвальд В.Р. Технология газовой серы.-М.:Химия, 1992. 272с. ... Д. ... ... ... серы и их влияние на ... ... // ... ... ... (15). С.48-53. ... Ю.Ш., ... А.Н. ... ... ... получения серы методом Клауса // Хим.тех.-1987. Т.294, №6. ... ... Д.М. ... и переработка природных газов.-М.:Металлургия, 1977. 142с. ... Т.А., ... И.Л. ... технологических газов.-М.:Металлургия, 1977. 142с. ... А.Г. ... ... кислоты.-М.:Химия, 1964. 262с. 34.Альхозов Т.Г., ... Н.С. ... ... ... ... - ... ... З.А., Фархадов Т.С. Защита окружающей среды:сб.науч.тр.-М., 1979. №2. С.4. ... Т.М. ... ... природных газов.-М.:Химия, 1987. 25с. ... В.П., ... Н.А., ... А.А., ... Г.А. ... ... ... в газовом конденсате // Газовая промышленность. 1989. №11.С.9. ... В.М., ... А.И. ... по ... сернистого газа. - М.:Недра, 1987.132с. ... М.В. ... ... аммония на базе использования ... ... газа // Кокс и ... 1939. №8. С.10. ... Н.В., ... Л.Л. ... ... ... ... 1984. 592с. ... 1468571 СССР. Способ очистки газов от ... / Г.Я. ... Щ.И. ... Г.Р. Грибокова опубл.30.07.87, Бюл.№12.
42.Вильданов А.Ф., ... В.Н., ... А.М., ... Л.И. ... ... газов от сероводорода с ... ... серы // ... и ... ... и ... 1986. №1. ... ... 871813 ... ... для ... ... сероводорода в элементарную серу / Т.Г. ... А.А. ... Н.С. ... ... 1736919 ... ... очистки газа от сероводорода / Н.М. Гусейнов, М.Ф. ... Б.А. ... и др.; ... ... Бюл. №20. ... Н.С., ... Т.Г. ... сероводорода из природного газа на ... ... // Изв. ... ... и газ. 1981. №8. ... ... М.С. ... ... газа от ... ... ... 47.Bain B. Sulfur //Mining Ann/ 1987. ... ... В.М., ... Л.Н. ... и термодинамические константы элементарной серы. - ... 1964. 142с. ... ... Под ред. М.А. Менковского. - ... 1972. 240с. ... А.В. ... ... - ... 1950. 107с. ... Sulfur. ... and Physics. Ed. By Meyer B.N.Y.-London; Sydney; Inter.publ., 1965. P.96-110. ... Л.П., ... И.А., ... Р.П. и др. ... ... ... З.И. ... воздушного бассейна от промышленных ... в ... - ... ... как ... для производства серной кислоты (свойства, ... ... ... серы и кинетика ее горения), (обзор).-М.:НИИТЭхим, 1985. 45с. ... К. ... - ... ... ... энциклопедия. - М.:Советская энциклопедия, 1935, Т.4. 798с. ... Я.А. ... ... ... хим.спец.вузов. - М.:Высшая школа, 1989. 327с. ... В.М. ... ... - М.:Высшая школа, 1960. 287с. ... И.А. ... ... - ... школа, 1989. 432с. 60.N. Konopic. Zur. Kondititution des thiosulpationd in wasriger Lesung // ... 140-153. 61.Koros E., Shculer E., Moros I. ... of ... Acid // Chem. 1960. №2. Р.163. ... А.В. ... ... ... ... газов с низким содержанием диоксида серы // Цветные металлы. 1982. №4. ... 63.Lewis G.N., Randal M., ... F.R.V. ... Sulfur // J.Amer ... ... К.Ж., Баешова А.К., Баешов А. Основные источники загрязнения окружающей среды диоксидом серы и ... его ... // ... ... ... ... ... 2000. С.143-148. 65.Allen P.L., Hiking A. Their ... in Agueous Solution and Ed., ... // Trans. Faraday. Soc. 1957. Vol.53, №3. ... ... С.Н., Тарасевич М.Р., Дрибинский А.В., Рылов Е.А. // ... ... ... на ... ... и ... ... // Электрохимия. 1986. №10. С.1368-1370. ... О.Г. ... ... ... ... 1981. 199с. ... ... по применению калийных удобрений. ТомII. Ленинград, ВНИИГ 1990.-213с. ... ... ... ... ... ... Москва, 1954. ... ... на ... ... материалах. Госкиноиздат 1949. ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Күкіртсутектің мұнай құрамы27 бет
Күкіртсутектің тотығуы45 бет
Көміртек-металды композициялық материалдар көмегімен газ-ауалы қоспаларды күкірт қосылыстарынан тазарту49 бет
Табиғи газдың құрамындағы бейорганикалық қосылыстарды анықтау45 бет
Құрамында күкіртсутек бар газдарды түйіршікті никель электродында тотықтыру ерекшеліктерін зерттеу52 бет
Газ құрамынан күкіртсутекті жою үрдісі27 бет
Каолиннен және нефелинды кендерден, саздан және бокситтерден тазартылған және тазартылмаған алюминий күкіртқышқылы. Ашудастар өндірісі11 бет
Күкірт органикалық қосылыстардың қолданылуы16 бет
Күкірт қосылыстарының өзгеруі4 бет
Күкірт қышқылы өндірісі17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь