«Қазақ тілі бойынша онлайн тестілеудің мобильді қосымшасын құру»

Кіріспе 7
1. Ұялы телефон тарихы 9
1.1 Ұялы телефондардың түрлері
1.2 Операциялық жүйелер
1.3 Амалдық жүйе (АЖ)
1.4 Ықшамды (желілі) операциялық жүйелер 9
10
11
12
1.5 Андроид операциялық жүйесі 14
1.6 Андроид операциялық жүйесінің шығу тарихы 14
2. Андроид операиялық жүйеде бағдарлама жасау 16
2.1 Неге андроид операциялық жүйесі таңдалды? 16
2.2 Андроид операиялық жүйесіне бағдарлама жасаудың негіздері 16
2.3 Core қабаты 16
2.4 Кітапханалар деңгейі 18
2.5 Бағдарламаның негізгі деңгейі(Application Framework) 19
2.6 Бағдарламалар қабаты(Application Layer) 19
3.1 Бағдарламаның құрылымы 21
3.2 Бағдарламаның компоненттерінің сипаттамасы 21
3.3 Негізгі әрекет (Main Activity) 22
3.4 Бағдарламалық жолмен жүзеге асыру процесі 27
3.5 Java (бағдарламалау тілі 28
3.6 Android Manifest.xml файл құрылымы 34
3.7 Ресурс каталогі
3.8 Пішіндер(layout) файлдар.
3.9 Әрекет(activity) файлдары 37
37
40
Қорытынды 47
Қолданылған әдебиеттер тізімі 48
XXI ғасыр техниканың даму, өркендеу, жалпы айтқанда техника ғасыры. Қазіргі кезде тек компьютерлер дамып қана қоймай , сонымен қатар ұялы телефондар да қарқынды даму жолында. Технологиялар адамдардың өмірін жеңілдетіп , жаңалықтар әкелуде. Технология қазіргі уақытта өркениет пен мәдениетті дамытатын, қоғамының қызметтік құрылымын сипаттайтын, жалпы адамзаттың қазіргі даму деңгейін және болашақта дамуының көкжиектерін анықтайтын феномен. Қазіргі заманғы экономикалық ойлаудың басты ұғымы болып есептелетін «технология» ұғымы ұзақ жылдар бойы біздің кеңестік экономикалық ой жүйесі үшін жат болып келді. Шындығында, тағы бір іргелі ұғым «информациямен» бірге технология қоғамның тарихы мен нақты қызметін түсінудің концептуалды негізін құрайды. Қазіргі заманғы мағынасында технология дегеніміз инструментальдік жүйе (инструменттер, машиналар, техникалық және транстпорттық коммуникациялар жүйесі), операциялық әрекеттер жиынтығы және инструментальдік жүйеге байланысты туындаған және оған әсер ететін қызмет жүйесі, осы қызметті басқару жүйесі, әлеуметтік және экономикалық салдарлар жиынтығы, бұл қызмет жүзеге асырылатын био-және социобиологиялық, информациялық орта. Осы мағынасынан-ақ технологияны динамикалық қызметтік жүйе ретінде қарастыруымыз қажет екені байқалып тұр.
Бүгінгі күндері ұялы телефондар нарығы қарқынды дамуда. Егер бұрын ұялы телефонның міндеті қоңырау шалу,sms жіберу болса,қазіргі кезде ол кішігірім компьютерге айналды.Оған интернетпен байланыс,фотосурет және бейнефильм түсіру , GPS, әндерді тыңдау , түрлі ойындар ,бағдарламалар орнату және т.б функциялар қосылды.Күнде жаңа бір бағдарламалар шығып, қолданушыларды қуантуда.Осындай факорларға сүйене отырып, ұялы телефондардың болашағы зор екендігіне көз жеткізуге болады.
1. Android Application Development / Rick Rogers, John Lombardo, Zigurd Mednieks, and Blake Meike.
2. Chris Haseman Android Essentials
3. Reto Meier Professional Android™ 2 Application development.
4. Hart S.D., Maskaly G.R., Temelkuran B., Prideaux P.H., Joannopoulos J. D.,
Fink Y.M. External Reflection from Omnidirectional Dielectric Mirror Fibers. -Science, 296. 2012. - 513 p.
5. Варакин, М.В. Разработка мобильных приложений под Android: учебное пособие / М.В. Варакин; Центр компьютерного обучение "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана – Москва, 2012 – 128с.
6. Голощапов, А.Л. Google Android. Программирование для мобильных устройств.
7. Android бағдарламаушының ресми анықтамасы [Электрондық ресурс]
http://developer.android.com/index.html
8. Коматинэни С., Маклин Д., Хэшими С. Google Android: программирование для мобильных устройств = Pro Android 2. — 1-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — 736 с. — ISBN 978-5-459-00530-1.
9. Сатия Коматинени, Дэйв Маклин. Android 4 для профессионалов. Создание приложений для планшетных компьютеров и смартфонов = Pro Android 4. — М.: Вильямс. — 880 с. — ISBN 978-5-8459-1801-7.
10. Роджерс Р., Ломбардо Д. Android. Разработка приложений. — М.: ЭКОМ Паблишерз, 2010. — 400 с. — ISBN 978-5-9790-0113-5.
11. Донн Фелкер. Android: разработка приложений для чайников = Android Application Development For Dummies. — М.: Диалектика, 2011. — 336 с. — ISBN 978-5-8459-1748-5.
12. Android ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет [Электрондық ресурс] https://kk.wikipedia.org/wiki/Android
13. Смартфоны Android без напряга. Руководство пользователя / Андрей Жвалевский . - СПб.: Санкт-Петербург, 2012. - 224 с.
Программирование для Android. Самоучитель / Денис Колиснеченко . - СПб.: Санкт-Петербург, 2011. - 272 с.
        
        Қaзaқстaн Рeспубликaсының Бiлiм жәнe ғылым министрлiгi
Әл - Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық унивeрситeтi
Жұматаев О.Б.
ҚАЗАҚ ТІЛІ БОЙЫНША ... ... ... ... ... ЖҰМЫС
5B070300 -
Aлмaты 2015
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КАФЕДРАСЫ
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:
Орындаған
____________________
(қолы)
Жұматаев ... ... ... бақылаушы
____________________
(қолы)
Жуманов Ж.М.
Қорғауға жіберілді:
Кафедра меңг.қ.а, PhD доктор
____________________
(қолы)
Есенгеалиева Ж.С.
Алматы, 2015
РЕФЕРАТ
Дипломдық жұмыс 3 тараудан, 52 беттен, 22 суреттен, 2 кестеден, 16 ... ... ... ... ... ... мақсаты: андроид операциялық жүйесіне қазақ тілінен тест бағдарламасын жасау және оның пайдасы.
Зерттеу нысаны: андроид операциялық ... ... ... Java ... тілі және Eclipse(ADT өңдеу ортасы) бағдарламасы қолданылды.
XXI ғасыр техниканың даму, өркендеу ... ... ... ... ... ... ... мектеп оқушылары ұялы телефондарды үзбей қолдануда.Егер екі-үш жыл бұрын бір ақпарат алу үшін компьютер керек болса , ... ұялы ... ... тез ... ... ... ... қарасақ ұялы телефондар қолданушыларының саны артуда.Сондықтан ұялы телефондарға арналған бағдарламаларының болашағы ... ... ... операциялық жүйесіне тест бағдарламасын жасау ғана емес және оның қолданушыларға тиетін пайдасы.
РЕФЕРАТ
Дипломная работа состоит из 3 глав, 51 ... 22 ... 2 ... и 16 ... источников. Ключевые слова:.
Цель работы: разработка мобильного приложения для теста по казахскому языку и его ... для ... ... ... ... ... ... андроид . Во время работы использовались язык программирования Java и среда разработки Eclipse(ADT).
XXI век - век ... ... ... ... даже
среди учащихся школ есть мобильные телефоны.Если два - три года назад тобы посмотреть какую ... ... ... был ... , то ... все ... сделать при помощи мобильных телефонов. Если посмотреть на статистику, то пользователи мобильных приложений увеличиваются.Моя цель не только разработка ... ... но и ... ... ... телефонов работающей под платформой Андроид.
ABSTRACT
The thesis consists 3 chapters, 51 pages, 22 pictures, 3 table and 16 ... develop a mobile ... for testing in kazakh language and its benefits to the ... smartpone, molbile developling , eclipse.
During operation used Java programming language and development environment Eclipse (ADT).
XXI century - the century of ... ... It's no secret that ... are everywhere these days. It seems like nearly everyone has one, even if they're not sporting some fancy new model. If two - three years ago to get ... ... from internet we used ... nowadays ... can be done with the help of smartphones. Statistics says that users of mobile applications are growing up.My goal is not only the ... of mobile ... for Android platform also its be to ... ... -- ... ... байланыс жасауға арналған құрал.
Eclipse (/iˈklɪps/, ағылш. Тұтылу) -- модульдік және кроссплатформалық еркін бағдарламалық қамтамасыз ету ... ... ... ... Ұялы телефон тарихы
9
1.1 Ұялы телефондардың түрлері
1.2 Операциялық жүйелер
1.3 Амалдық жүйе (АЖ)
1.4 Ықшамды (желілі) операциялық жүйелер
9
10
11
12
1.5 ... ... ... ... ... жүйесінің шығу тарихы
14
2. Андроид операиялық жүйеде ... ... Неге ... операциялық жүйесі таңдалды?
16
2.2 Андроид операиялық жүйесіне бағдарлама жасаудың ... Core ... ... ... Бағдарламаның негізгі деңгейі(Application Framework)
19
2.6 Бағдарламалар қабаты(Application Layer)
19
3.1 Бағдарламаның құрылымы
21
3.2 Бағдарламаның компоненттерінің сипаттамасы
21
3.3 Негізгі әрекет (Main Activity)
22
3.4 Бағдарламалық жолмен жүзеге ... ... Java ... ... Android Manifest.xml файл құрылымы
34
3.7 Ресурс каталогі
3.8 Пішіндер(layout) файлдар.
3.9 Әрекет(activity) файлдары
37
37
40
Қорытынды
47
Қолданылған әдебиеттер тізімі
48
КІРІСПЕ
XXI ғасыр техниканың даму, өркендеу, жалпы айтқанда ... ... ... ... тек ... дамып қана қоймай , сонымен қатар ұялы телефондар да қарқынды даму ... ... ... ... ... , ... әкелуде. Технология қазіргі уақытта өркениет пен мәдениетті дамытатын, қоғамының қызметтік құрылымын сипаттайтын, ... ... ... даму ... және ... ... көкжиектерін анықтайтын феномен. Қазіргі заманғы экономикалық ойлаудың басты ұғымы болып есептелетін ұғымы ұзақ ... бойы ... ... экономикалық ой жүйесі үшін жат болып келді. Шындығында, тағы бір іргелі ұғым бірге технология қоғамның тарихы мен ... ... ... ... негізін құрайды. Қазіргі заманғы мағынасында технология дегеніміз инструментальдік жүйе (инструменттер, машиналар, техникалық және транстпорттық коммуникациялар жүйесі), операциялық әрекеттер жиынтығы және ... ... ... ... және оған әсер ... ... ... осы қызметті басқару жүйесі, әлеуметтік және экономикалық салдарлар жиынтығы, бұл қызмет жүзеге асырылатын био-және социобиологиялық, информациялық орта. Осы мағынасынан-ақ технологияны ... ... жүйе ... ... ... ... байқалып тұр.
Бүгінгі күндері ұялы телефондар нарығы қарқынды ... Егер ... ұялы ... ... ... ... жіберу болса,қазіргі кезде ол кішігірім компьютерге ... ... ... және ... ... , GPS, ... тыңдау , түрлі ойындар ,бағдарламалар орнату және т.б функциялар қосылды.Күнде жаңа бір бағдарламалар шығып, қолданушыларды ... ... ... ... ұялы ... болашағы зор екендігіне көз жеткізуге болады.
деп, Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа ... беру ... ... ... оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы өте зор. Қазіргі кезде компьютер адам өмірінің барлық саласына толық енгізілді. Сондықтанда ... ... ... ең ... ортақ міндет - өмірге икемделгіш, заман ағымына ілесе алатын жаңа тұлғаны тәрбиелеу.
Қазақстандағы смартфондарға арналған бағдарламалардың санын көбейту және ... ... ... деңгейін көтеру мақсатында мен андроид операциялық жүйесіне арналған бағдарлама жасадым.
Менің ... ... ... ... қолданушыға қазақ тілінен тест өту мүмкіндігін береді. Құрамында 100 сұрақ бар бағдарлама қолданушыға он сұрақтан беріп отырады.Себебі,психологиялық жағынан адам 20-30 ... ... ... соны ... отырып мен 10 сұраққа бөлдім.Бағдарламаны қайта бастағанда жаңа сұрақтар ... ... және ... 9-11 ... оқушыларына арналған кітаптардан алынған.Бағдарлама сәтті тестілеулерден өткен.
Бұл тестің пайдасы қолданушының қазақ тілінен сауаттылыгын арту болып табылады және мектеп оқушыларына ҰБТ-ға ... ... ... табылады. Себебі бүгін көптеген адам өзінің ана ... ... , ал ... ойын ... ... ... ... біз балалар мен үлкендер арасында сауаттылықты арта аламыз.Тіл - қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдыретті. Тіл байлығы - ... ... ... мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана ... ... ... қорғауға, оның орынсыз шұбарлануының қандайына болса, да қарсы тұруы тиіс. Тіл - ұлттың ... Ал ... ... - оның ана ... Тіл - ... ... өмір ... дамиды, әр ұлттың тілі - оның бақыты мен тірегі. Елбасы Н.Ә.Назарбаев халықтың болашағы туралы тереңнен толғай отырып, деген ... Тіл ... - ел ... екенін ешуақытта ұмытпайық. Әрбір адам өз ана тілін білу және мемлекеттік тілін меңгеру міндетті.
1 ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНДАР ТАРИХЫ
1875 жылдың 2 маусымында ... ... ... өнер ... ... ... Белл ең алғаш рет байланыстырушы сымдардың көмегімен өз көмекшісінің даусын естиді. Өнертапқыш ... бұл ... ... ... ... деген атпен қалды. Бір қызығы, өнертапқыштың есімі ағылшын тілінен аударғанда, деген мағына ... бір ... жуық ... ... ең ... ұялы ... пайда болды. Иллинойс технологиялық институтының түлегі Мартин Купердің өнертапқыштық бұл жаңалығын қазір әлем халқының жартысына жуығы күнделікті қолданып ... ... ... алғашқы нағыз байланыстың тарихы 1973 жылдың 3 сәуірінен басталады. Ұялы байланыс компаниясының қызметкері Мартин Купердің зерттеулер бөлімінің басшысы Белл ... ... ... серуендеп жүріп соққан қоңырауы ұялы телефонмен алғашқы байланыс орнату саналады. ... өзі ... ... ... ... негізгі құрастырушысы еді. Ал ол қолданған телефонның салмағы, яғни ең алғашқы ұялы телефон 1,15 килограмм тартатын.
Сол уақыттары ... ... ұялы ... ... станциялары орнатылған әлемдегі жалғыз нүкте болды, төрт жылдан соң Чикагода 2000 ... ... ұялы желі ... Ал 1979 жылы бұл ... ... Күншығыс елі зор қызығушылық білдіріп, 88 базалық станциядан тұратын алғашқы ұялы байланыстың қызметін ... ... ұялы ... ... аясы ... ... ... шегінен асып кетті. Телефондар өмірдің барлық саласында қолданылуда.Ұялы телефон қазіргі заманда адамның ажырамас көмекшісіне айналды.
1.1 Ұялы ... ... ... мынадай түрлерге бөлуге болады:
Жай ұялы телефон/смартфон.
Ұялы бейнетелефон.
Пішініне қарай: моноблокты, жайылмалы, сырмалы, т.б.
Жай ұялы телефонда қоңырау шалу/қабылдау, SMS, соңғы кездері ... саз, ... ... MMS, Bluetooth, IrDA деген сияқты функциялары бар. Бұл қатар уақыт өткен ... ... ... ... smart -- ... ... құрылымы жағынан компьютерге ұқсас болып келеді. Оның ішіндегі функциялар бағдарлама ретінде жасалынған, ал олар ... ... ... ... ... қатар өз бағдарламаларыңызды қосуға болады. Мысалы ойындар, ойнатқыш, шолғыш т.с.с. Сол ... ... жай ұялы ... ... ... ... кеңейтілетін құрылғы.
Сурет 1. Әр түрлі компаниялар өндіретін смартфондар
Бейнетелефонда ұялы телефонның ... мен ... ... ... бірі ... ... болады.
Ұялы телофондардың компьютерден артықшылығы ол әр адам және кез келген ... ... ... ... әр ... жағдайда адаммен хабарласа алады. Екіншіден, ол өте кішігірім болып келгендіктен, күнделікті өмір де өзінізбен ұстай аласыз.
Смартфон -- ... ұялы ... ... ... мен қалта компьютерінің Интернетке шығу, файлдармен жұмыс істеу, пошта тәрізді мүмкіндіктерімен біріктірілген гибрид болып табылады.
Смартфонның ұялы телефоннан айырмашылығы -- оның ... ... ... -- ... ... түрі, пайдаланушы оның бейнебетінде арнайы қаламұштың көмегімен жазу жаза алады.
Смартфон, планшеттер ... жүйе ... ... ... ... төменде олардың операциялық жүйелеріне, олардың айырмашылығына тоқтала ... ... ... жүйе ... ... operating system) -- компьютердің барлық басты әрекеттерін (пернелер тақтасын, экранды, диск- жетектерді пайдалануды), сондай-ақ қатар операциялық жүйенің ... іске ... ... ... ... ... көбінесе тұрақты сақтауыш құрылғыда тұратын, машиналық кодта жазылған программа. Алғашқы компьютерлердің операциялық жүйесі болған жоқ, себебі ... ... тек ... ... бір типіне арналып жазылды, бірақ шалғайлық жабдықтарға стандарттардың пайда болуымен, сан алуан ... үшін ... ... ... ... ... ... мүмкіндік туғызды.
Сурет 2.Операциялық жүйелердің түрлері
Операциялық жүйені жазудың екі жүйесі бар -- ... ... ... ... жүйені жазу және қатқыл дискіден операциялық жүйенің калған бөлігінің тек жүктеу программаларын ғана жазу. Мекемеде пайдаланылатын шағын компьютерлер, әдеттегідей, MS-DOS ... ең ... OS/2 ... ... ... Ықшам машиналарда, дискжетектердің қажеттілігінен аулақ болу үшін, тұрақты сақтауыш құрылғыда жазылған операциялық жүйені пайдаланады. Миникомпьютерлерде UNIX ... өте ... емес ... PICK немесе BOS (Ұлыбритания) сияқты операциялық жүйе пайдаланылады; сондай-ақ компьютердің нақты бір ... ... ... ... ... де кездеседі.
1.3 Амалдық жүйе
Амалдық жүйе (АЖ) - бұл құжаттармен амалдар орындауға арналған, ... ... және ... жүзеге асыратын бағдарламалар жиынтығы. АЖ бағдарламалар жүйесінің компьютердің мәліметтерді ... ... ... жұмысын, пайдаланушымен сұхбатты ұйымдастырады, компьютердің құрылғыларын және қор көздерін басқарады, мәліметтерді ... ... ... ... бағдарламалар сұратуы бойынша түрлі қызметтерді атқарады және тағы басқа.
Амалдық жүйе бомаса, қазіргі заманғы ... ... мен ... ... мүлде мүмкін емес. Барлық апараттық , сонымен қатар бағдарламалық жабдықтар пайдаланушыға тек амалдық жүйе арқылы ғана ... ... ... ... ... ... ... оның оңай да тартымды болуының маңызы зор. Қатынас жасау тәсілі - пайдаланушымен сұхбатты ұйымдастыруға ... ... ... ... көрінісі тілдесу (интерфейс) деп те аталады. Дербес компьютерлерде тілдесу әмірлік және терезелік екі түрін ... ... ... ... ... ... iPhone ... (2010 жылдың 24 маусымына дейін: iPhone OS) -- Америкалық Apple ... ... ... ... операциялық жүйе. 2007 жылы шығарылған; бастапқыда iPod touch және iPhone құрылғыларына шығарылып, сосын iPad және Apple TV құрылғыларына да ... Windows Phone және Android ... ... ... тек қана Apple ... құрылғыларына қондырылады.
Сурет 3. Сурет 4. iOS логотипі
iOS-тың қолданушы интерфейсі мультитач қозғалыстары арқылы тікелей басқару концепциясында құрылған. ... ... ... ... сүйрегіштер мен тетіктерден құрылған.
iOS MacOS-тің негізінде құрылып, оның POSIX (орыс.)қазақ.-үйлесімді Darwin ... ... ... ... ... төрт абстракциялау қабаты (орыс.)қазақ. бар: Core OS қабаты, Core Services қабаты, Media Layer қабаты және Cocoa Touch қабаты.
iOS-тың қазіргі таңдағы ... (iOS 6.0) ... ... ... 1,5 -- 2 Гб ... ... және бос ... 800 Мб беріледі (құрылғының модификациясына байланысты өзгереді).2013 жылдың 7 ... ... ... App Store ... ... iOS-қа ... 755 мың бағдарламалар бар. Оларды жүктеудің жалпы саны 40 миллиардтан асып түсті.
Windows Phone -- 2010 ... 11 ... ... көрген Microsoft компаниясымен құрастырылған мобильді операциялық жүйе. 21 ... ... жаңа ... құралған алғашқы құрылғылар сатылуға түсе бастады.Windows Phone сәйкес ... да Windows Mobile ... ... толығымен жаңартылған интерфейсі бар және алғашқы рет Microsoft-тың Xbox Live және Zune ... ... ... ... ... ... тұсаукесері Барселонада өткен Mobile World Congress 2010 шарасына ... 4. Windows Phone ... Phone 7 - 2010 ... 15 ... ... Mobile World Congress ... ... рет елге таңыстырылды.Ал мобильді жүйенің алғаш нұсқасы 2010 ... 11 ... ... ... қазаннан бастап тұңғыш Windows Phone-смартфондары сатылымға түсті.Windows Phone 7.5 - 2011 жылы Mobile World Congress ... ... ... бұл ... ... тұңғыш 7.5 санымен бекітілген жаңартылуы.Windows Phone 7.8 - 2012 жылдың ... ... ... Phone 8 - Мобильді жүйенің келесі 8 санымен бекітілген нұсқасы. Басты өзгешеліктері: - Internet Explorer Mobile 10 - Көп ... ... ... - NFC ... қолдауы - 1280x768 және 1280x720 пиксельді экрандар - Интерфейстегі плиткалардың жаңа өлшемдері (кішкентай, орташа және кең) - Flash card ... Phone 8.1 - 2014 ... осы ... операциялық жүйенің ең үлкен жаңартылымы. Бұл жаңартылымның толық тізімді өзгертулерін Уикипедияның ағылшынша немесе орысша беттерінде таба аласыз.
1.5 Android ... ... ... ... Android -- ... (желілі) операциялық жүйе.Ол Linux ядросының негізінде жасалған және коммуникаторлар, планшетті ... ... ... ... ... мен ... арнап жасалынған.Алғашында бұны Android Inc. компаниясы жасап жатқанды, кейіннен бұл компанияны Google ... ... ... ... Google ... ... осы платформаның дамуына ат салысып жүрген Open Handset Alliance (OHA) ... ... ынта ... Android Google ... ... ... ... құрылғысымен Java-қолданбалар жасауға мүмкіндік береді. Android Native Development Kit Си және де басқа да бағдарламалау тілінде жазылған қолданбаларды жасай ... 5. Android ... ... ... ... шығу ... жылы алғашқы нұсқасы шыққаннан бері жүйе бірнеше рет жаңаланып тұрды.Бұл жаңаландырулар жүйеден табылған ақаулар мен жаңа функцияларды қосу ... ... ... ... ... есім болады. Кодты есімі алфавит бойынша беріледі.Қазіргі таңда операциялық жүйенің 10 нұсқасы шығып үлгерді және біреуі әзірлену ... ... ... -- 5.0 Ice ... тарихы 2005 жыл шілдеде -- Google компаниясы Android Inc. компаниясын сатып алды.2007 жыл 5 қыркүйек -- ... ... ... ашық ... ... мақсатында құрылатын Open Handset Alliance (OHA) компания тобының құрылуы жөнінде ресми хабарлады.12 қараша -- Android SDK ... ... ... ... ... көрсетілді әрі жүктеуге ұсынылды.2008 жыл 18 тамыз -- OHA SDK 0.9 beta жаңа ... ... ... ... қыркүйек -- Google компаниясы T-Mobile мобилді оператормен және тайваньдық HTC компаниясымен бірге жаңа Android 1.0 ... ... ... ... T-Mobile G1 (HTC Dream) ... шығатыны туралы құлақтандырды.SDK 1.0, Release 1 жасаушысының алғашқы толыққанды пакетті шықты.2009 жыл 30 сәуір -- жаңаланған Android 1.5 ... ... ... ... ... ... -- Android 1.6 (Donut) ... шықты.26 қазан -- Android 2.0 (Eclair) ... ... ... -- Android 2.0.1 ... ... жыл 12 ... -- Android 2.1 нұсқасы шықты. Кейбір деректер бойынша оны деп атаған, бірақта бұл релизінің бір ... ... жыл ... -- Android 2.2 (FroYo) ... ... жыл ... -- Android 2.3 (Gingerbread) нұсқасы шықты.
2011 жыл 22 ... -- Android 3.0 ... ... ... жыл 15 ... -- Google ... Motorola Mobility директорлар кеңесімен телекоммуникациялық корпорацияны 12,5 млрд долларға сату жөніндегі келісімге отыра алды.2011 жыл 9 ... -- Android 4.0 Jelly Bean ... ... ... ... ... жыл 19 ... -- Android 4.0 Ice Cream Sandwich нұсқасы шықты.2015 жыл - Android 5.0 Lollipop ... ... 1.6 ... ... Native Development Kit комплектін қосты.Онымен linux-кітапхананың стандарттарына қарайласа отырып, C/С++ тілдік жүйесіне ... ... ... ... ... ... қолданба жәй жылдамдықпен жұмыс жасайды, сонымен қатар оперативтік жадты үлкен көлемде қажет етеді (соңғы жетіспеушіліктің орны толтырылуы мүмкін).Google Play және де ... ... ... ... ену үшін телефон жасаушы компания міндетті түрде Google-мен ... ... ... ... ... айтуы бойынша, Android өзінің бәсекелесі Apple iOS-тан бірнеше қызмет түрлерінен алда болып тұр екен, ... ... Google Inc. ... ... бірлесіп жұмыс жасау және т.б.. Android жүйесі iOS жүйесіне қарағанда ашық түрдегі платформа болып табылады, сондықтан онда көп ... ... ... пен Windows Phone 7-ке ... ... ... бір ... файлды жіберіп және алуға мүмкіндік беретін толыққанды жасалған торшасы бар.Android аппараттарда ... ... ... ... ... тез арада тасымалдай алатын MicroSD-кардридері болады.PC Magazine баспасы Android 4.0 Ice Cream Sandwich операциялық жүйесін аты ... ... ... ... жаңа ОЖ ... көптеген жаңартулар әкелді, соның ішінде смартфон мен планшеттік жүйелер арасындағы айырмашылықты кетірген.2012 жылдың маусым айында газетінің хабарлауы ... Android ... ... ... ... ... ... нарығында жеңе алған. Сарапшылардың айтуынша, бұл сырғудың себебі Apple-дің өз ... ... ... жатуынан дейді.
2. АНДРОИД ОПЕРАИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНЕ БАҒДАРЛАМА ЖАСАУ
2.1 Неге андроид операциялық жүйесі таңдалды?
Сурет 6. IDC компаниясының зерттеуі графигі
Суретке қарасақ 2014 жылы Android ұялы ... ... 81,5% (3,5% ... ... , ал iOS 14,8%( 2% ... Windows Phone 2,7%, BlackBerry -- 0,4%.Зерттеу барысында Android платформасында жұмыс істейтін мобильді құрылғыларға ... ... ... ... қабылданды, себебі статистика бойынша және эксперттер пікірінше андроид платформасы ... ... ... орын ... ... ... жүйесіне бағдарлама жасаудың негіздері
Android системасы - linux ядросында жасалған open source операциялық жүйесі.
2.3 Core қабаты
Негізгі аппараттық және ... ... ету ... ... ... ... ... табылады. Бұл қабатта процесс басқару, жад бөлу, және файл жүйесін басқару қызметтері жұмыс атқарады.
Негізгі андроид ядросы Linux 2.6 нұсқасында негізделген, ... Android ... таза ... ... ... оның ... айырмашылықтар бар және Android жүйесінің өзінің қосымша ядролары үшін арнайы жад бөлу және оның ... ... ... ... байланыс және басқа да ядро деңгейінде негізгі компоненттер сияқты кеңейтімдері бар.Ядро деңгейінде негізгі компоненттері::: Процесстер арасындағы ... ... (IPC ... Android қуат ... ... (Power Management Driver).
Мобильді құрылғының бөлігі болып табылады құрылғылар үшін драйверлердің ... 7. - Android ... ... ... ... Android ... компоненттерін қарастырайық:IPC драйвері Бағдарламалар мен қызметтердің бір-бірімен ортақ деректерге қауіпсіз қосылу үшін керек жеке процестердің қарым-қатынасын ... Android ... ... арасындағы өзара байланысын реттеу үшін IPC (inter-process communication) драйверін қолданады,Қуатты ... ... ... жүйесі (Power Management Driver) Linux қуат басқару стандартты драйверінің негізінде жасалған драйвер, бірақ ... ... ... ... ... ... басқарудың негізгі функциясы - мобильді құрылғының батареясын үнемді пайдалану. Мобилді құрылғының жабдық драйвері Мобильді құрылғыгың бөлігі болып ... ... ... ... ... GPS, ... және т.б) үшін драйверлердің жиынтығы.
2.4 Кітапханалар деңгейі
Кітапханалар деңгейі Linux ядросынан ... ... ... C/C++ OpenGL, Webkit, ... SSL, libc ... SQLite ... ... және мультимедиа кітапханасы (media framework) сияқты кітапханалардың жиынтығынан тұрады. Жүйелік кітапхана Berkeley Software Distribution (BSD) Linux ... ... ... арналған кітапханадан тұрады.
libc жүйелік кітапханасы Google C- кітапханасы (libc) ... - Bionic ... ... Ол ... ... ... ... болды:
Кітапхана әрбір процеске қосылғандықтан оның мөлшері кіші ... ... Bionic ... ... 200 килобайт болды, ол glibc кіарханасыныың жартысы мөлшеріне тең;:: мобильді құрылғының орталық процессерінің шектеулі қуатын ескере отырып, бұл ... ... ... ... ... ... андроидтың маңызды жүйелік қызметтерімен жұмыс істей алады. Сыртқы бет(графика) менеджері Андроид жүйесі Compiz ... ... ... ... менеджерін (3d-графикасын OpenGL-ді қолданып жеделдету үшін пайдаланылады) пайдаланады. Ол суретті тікелей көрсетпей биттерге ... ... ... ... көрсетеді. Бұл жүйе қызықты әсерлерлер жасауға мүмкіндік ... 8. ... ... ... ... Android C/C++ ... түрлі кітапханаларын қолданады. Олар : Мультимедиа (media framework). Бұл кітапханал аудио және бейне форматтардың жазу және ... үшін ... ... ... ... opencore ... жасалған және танымал аудио және бейне форматтарды (mpeg4, H.264, mp3 және т.б.) қолдау үшін әзірленген.SQLite - барлық ... ... ... ... ... ... ... Engine). Sqlite құрылғының жадында орындалатын бағдарламаның стандартты файлында (анықтамалар, кестелер, индекстер, және деректерді қоса ... ... ... ... құрайды. OpenGL ES - 3d-графикамен жұмыс істеу үшін қолданатын қозғалтқыш.OpenGL ES - мобильді құрылғылар үшін ... ауыр ... ... ... мүмкіндік беретін OpenGL-дің оңайлатылған нұсқасы.FreeType - растрлық және векторлық қаріптермен жұмыс ... ... ... ... - Android веб-браузерінің жұмыс істеу үшін арналған кітапхана. Webkit CSS, JavaScript, DOM, AJAX технологияларымен жұмыс істей алады.SGL - ... ... ... үшін ... ... Android ... сондай-ақ өзінің skia 2D графикалық қозғалтқышы бар.SSL - sslv3.0 және tslv1.2 ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін арналған кітапхана.
Бағдарламаның орындалу ортасы:Бағдарламаның орындалу ортасы Dalvík виртуалды машинасы (VM Dalvík) ... ... Core ... Ол Java ... үшін ... қамтамасыз ететін, негізгі кітапханалар жиынтығын қамтиды.
2.5 Бағдарламаның негізгі қаңқа(каркас) деңгейі(Application Framework)
Бағдарламаның негізгі қаңқа(каркас) деңгейі жүйелік кітапханаларының, функцияналдық кітапханалар мен Dalvík ... ... ... ... Бұл ... Android ... ... өмірлік циклін басқару, пакеттер мен ресурстарды басқаратын және т.б қызметтері ... ... ... ... API ... ... жұмыс істеуге рұқсаты бар.Android қызметтері - құрылғыда іске қосылған барлық қосымшалар үшін маңызды болып табылады ... ... ... ... ... жатады:қызмет менеджері (activity manager) - бағдарламалардың өмірлік циклін басқарады және жұмыс тарихы бойынша навигация жүйесін қамтамасыз ... ... (package manager) - ... ... ... үшін және ... ашылуын басқарады;
- терезе менеджері (window manager) - бағдарламалардың терезелерін сақтайды.Егер ... бір ... ... ... ... ... бағдарламаның экраны операциялық жүйеде сақталады және күту режимінде болады. Бұл, өз ... ... ... ... береді;
- ресурс менеджері (resource manager) - графикалық және басқа да ресурстарды қолдануға мүмкіндік береді; контент ... (content ... - ... ... ... қол ... қамтамасыз ету;көрсету жүйесі (view system) - бағдарламалардың сыртқы көрінісін (тізімдер, кестелер, түймелер, веб-терезелер және т.б) ... үшін ... ... (phone manager) - ... ... және ... ... басқаруын қамтамасыз етеді;орналасқан жер менеджері(location manager) - ... ... ... ... ... ... ... навигациялық қызметтер;
- хабар менеджері (notification manager) - құрылғыға келген ... ... ... ... ... ... Layer)
Бағдарламалар қабаты(Application Layer)Android мобильді құрылғығы дайын SMS, күнтізбе, навигациялық карталар, браузер, контактілер және басқа бағдарламалардың жиынтығымен жеткізіледі.Ең негізгісі олардың ... ... ... ... ... болмайды
Бағдарламалау процесінде бағдарламашы жүйенің толық функционалдарымен жұмыс істей алады.
3. Жобаның сипаттамасы
3.1Бағдарламаның құрылымы
Бағдарлама компоненттерінің бірі Android-әрекет (activity) болып табылады. Әрекет (activity) ... үшін ... ... ... табылатын - терезе(window) ұсынады. Әдетте, терезе құрылғының экранының мөлшерімен тең ... ... ... ... ... ... ... хабарландыру терезесі, диалогтық терезе сияқты қосымша терезелер пайдалана алады.Бағдарлама бірнеше әрекеттерден (activity) ... ... ... ... ... ... тәуелсіз болып табылады. Сіз жаңы әрекет (activity) ашқанда, алдыңғы әрекет (activity) ... ... және ... ... ... ... бір-бірімен байланыс жасай алады.Сіз бағдарламаны іске қосқан ... ... ... ... ... ... ( main ... деп аталады.Осы басты әрекетте ( main activity) сіз ол басқа әрекеттермен (activity) немесе басқа бағдарламалардың әрекеттерімен (activity) ... ... ... "Kazakh tili test" ... әрекеттерінің (activity) өзара байланысы бейнеленген.
Сурет 9. Бағдарламаның құрылымы
3.2 Бағдарламаның ... ... ... сипаттамасы 3.2-суретте көрсетілгендей андроид платформасында әрбір әрекет(activity) үшін viewgroup және view иерархиясын туратын, қолданушыға арналған интерфейс жасау ... ... - Android ... пайдаланушы көретін интерфейстің негізгі модульдері.View объектілерінің(түйме,суреттер,листтер және т.б) мақсаты - ... мен ... ... ... ... ... табылады.Viewgroup класы пішіндерден(layout) тұратын түйін болып табылады. ... : ... ... ... және ... болып бөлінеді.
Сурет 10. Әрекет(activity) иерархиясының мысалы.
3.3 Негізгі әрекет (Main Activity)
Негізгі әрекеттің (Main Activity) ... ... 11. ... ... ... ... бейнеленген.
Сурет 12. Негізгі терезенің пішінінің(layout) иерархиясы
Төменгі ... ... ... ... элементтері.Олар: мәтін терезесі (Textview), бастау түймесі (Button).
(Button id/bastau) (TextView id/text)
Сурет 13. ... ... ... ... кезде, сұрақтар терезесі ашылады.Төменгі суретте сұрақтар терезесі бейнеленген.
Сурет 14. Сұрақтар терезесі
Сурет 15. Cұрақтар терезесінің ... ... ... сіз ... ... бассаңыз,бағдарлама ол жауапты дұрыс жауаппен салыстырып, дұрыс болса дұрыс, қате болса қате деп жадта сақтайды.
Келесіне өту ... ... ... ... ... ... ... түймесін бассаңыз,бағдарлама cіз қанша сұраққа жауап бердіңіз және нешеуі дұрыс екенін есептеп қорытынды терезесін ашады.Қолдынушы белгілеген сұрағын екі рет ... ... ... бұл ... егер ... ... басса ол төмендегідей терезе көреді.
Сурет 16. Диалогтық терезе
Егер ... Ия ... ... ... ... ... Жоқ ... басса қолданушы тест тапсыруды жалғастырады.Осылайша тестті белгілеп болған соң, егер қолданушы оның дұрыс емес екендігіне көз жеткізсе, ол артқа ... ... ... ... тест ... ... ... сұрақтар қайта қайталанып келмейді. Төменгі суретте қорытынды терезесі бейнеленген.
Сурет 17. қорытынды терезесі
Сурет 18. Қорытынды терезесінің пішінінің(layout) иерархиясы
Бұл терезеде қорытындыларды ... EditText ... ... тестінің жалпы саны және дұрыс жауаптар санын көрсетеді.
3.4 Бағдарламалық жолмен жүзеге асыру процесі
Java -- Sun ... ... ... ... объектіге-бағытталған бағдарламалау тілі. Java қосымшалары әдетте арнайы байт-кодта компиляцияланады, сол себепті олар кез келген ... ... (JVM) ... ... ... ... Ресми шығу күні -- 23 мамыр 1995 жыл. Кейін Java браузерлерді программалау үшін қолданыла бастады. ... ... ... ... ... ... ... Оның графикалық элементтері компоненттер түрінде рәсімделетін - JavaBeans, CORBA технологиясымен байланысты бағдарламалық қамсыздандырудың әлеміне ... ... ... бір ... қалды, ол сервлет пен EJB(Enterprise JavaBeans) пайда болуымен ол қадам жасалды. Серверлер деректер базасымен әрекеттесетін JDBC(Java DataBase ... ... ... ... Әрекеттестік сәтті болды, және көптеген деректер базасын басқаратын жүйелер мен операциялық жүйелер Java-ны өздерәне қосты, мысалы Oracle, Linux, MacOS X, AIX. Тағы не ... Атап ... және ... ... Java-ның ол жақты да қамтығанын ести аласыздар.Java технологиясының кең таралуы, ... ... ... Java ... ... Осы тіл ... Pascal және C++ тілдерінің негізінде құрылған. Бұл жөнінде көптеген пікірлер бар, бірақ тілді игеруде және қолдануда ыңғайлығы сөзсіз. Java тілі ... ... ... оқу тілі бола бастады, және Pascal сияқты құрылымды программалау тілі болды.Суреттің толықтығы үшін айта кету керек, Java технологиясы үшін ... ... тек Java тілі ... ... ... Pascal және C++ ... ... қолдануға болады.Java технологиясын бір кітапта баяндауға болмайды, оның толық мүмкіндігі кітапхананы ... Бұл ... тек Java ... ... Оны ... ... ... күрделі бағдарламаларды Java-да жасай аласыңдар. Java тілі де өте ... ... оның ... әдістері ескірген, оның орнына жаңа конструкциялар пайда болып, кірістірілген класс кітапханасы кеңейтілуде.
Сурет 19. Java логотипі
3.5 Java ... ... ... ... ... ... ... басқа тілдердегі сияқты екі бір-бірінен ажыратылған қағида ... ... ... ... ... /ˈdʒɑːvə/ () және Ява аралының айтылуына сәйкес келетін дәстүрлі-халықтық . Sun ... ... ... бүкіл әлемде ұстанады.Java -- деп тек қана тілді ғана емес,сонымен қатар осы тіл ... ... және ... ... ... ... тіл Oak ... аталған және оны Джеймс Гослинг тұрмыстық электрондық құрылғыларды бағдарламалау үшін ... ... ... ... ... ... атын JAVA деп ауыстырады және оны клиенттік қосымшаларды және серверлік бағдарламалық қамтаманы жасау үшін ... ... ... ... ... кофе ... Java ... аталды.Сол себепті тілідң эмлемасында түтіндеп тұрған кофесі бар шынаяқ бейнеленген. Сонымен қатар осы java ... шығу тегі ... ... да нұсқалар бар.Тілдің негізгі ерекшеліктері Java - дағы ... ... ... ... және ... нұсқамаларды беретін интерпретатор болып табылатын (JVM) Java виртуалды машинасында орындалатын байт-кодқа трансляцияланады.Бағдарламалау ерекшеліктері
Бағдарламалау - қандай да бір ... код құру ... бұл код ... ... - ... ... файлға өзгертіледі. Транслятордың екі типі бар: компилятор және интерпретатор. Компилятор код тілінде ... ... ... ... Ал ... код ... ... мәтінді машиналық кодқа ауыстырады да оның орындалуын қамтамасыз етеді. Java - компиляциалайтын тіл болып табылады. Javaда бағдарламалаудың ... ... ... айта ... ... ... ... тіліндегі КОД - -->(арнайы бағдарлама - транслятор) - -->БАЙТТЫҚ КОД - --> (JVM - Java Virtual Mashine) - ... КОД , ... бұл ... жазылған бағдарлама кез келген жүйелі кез келген компьютерда жұмыс істей алады, тек ол ... JVM ... болу ... Осыдан Javaда жазылған бағдарламалардың жақсы қасиеті - әр ... ... ... ... алу ... ... ... классификациясы
Java ішінде технологиялардың бірнеше негізгі топтары бар:
Java SE -- Java Standard Edition, Java ... ... API, Java Runtime ... ... бар; ... қосымшалар жасауға келтірілген, ең алдымен -- үстелдік жүйелер.
Java EE -- Java Enterprise Edition, ... ... ... жабдықтамалар жасауға арналған арнайы құралдар жиыны болып табылады.
Java ME -- Java Micro Edition, есептеуіш қабілеттері шектелген құрылғыларда қолдануға ... ... ұялы ... ... ... ... кіріктірме жүйелер.
JavaFX -- Java эволюциясының Rich Client Platform ретіндегі келесі қадам технологияся; ббірлестіктің ... мен ... ... ... ... арналған.
Java Card -- смарт-карталар мен жад көлемі мен өңдеу қабілеті өте шектеулі басқа да ... ... ... ... қауіпсіз ортасын құратын технология
Java бағдарламаларының орындалуы.
Java тілінде ... ... ... ... ... орындалмайды. Оны алғашында компиляциялау керек, яғни машиналы команданың тізбектілігі -- нысан модульіне ауыстыру керек.
Java -- да ... ... ... ... ... ... осы ... технологиясының басты ерекшелігі пайда болады -- Java -- да ... ... ... ... ... виртуалды машинасы -- оларды орынайтын жүйе командасы.Сондықтан JVM командалары қысқа, олардың ұзындықтары көбінде 1 байт, ... JVM ... ... деп ... ... ... оларда ұзындығы 2 және 3 байттық командалар да бар. Статистикалық зерттеулерге сәйкес командалардың ортаа ұзындығы 1,8 байт. ... ... ... мен JVM барлық архитектурасы Java (VMS, Virtual Machine Specification) виртуалды машинасында орналасқан. Java виртуалды машинасы қалай жұмыс ... білу үшін мына ... ... ... ... ... -- ло командамен шақырылатын стандартты функциялар. Мамандардың айтуынша, үдемелі құрастырылым(dynamic binding) болып жатады. Бұл да компиляцияланған ... ... ... ... Java ... ... ... бағдарлама компилятормен байт-кодқа аударылады. Бұл компиляция қандай да бір нақты процессордың және әлдебір нақты ... ... ... деген тәуелді болмайды. Ол бағдарламаны жазып болған соң бір рет орындалады. Байт-кодтар бір немесе бірнеше файлда ... ... ... сақталып немесе желі арқылы жіберіле алады. Бұл файлдың шағын ... ... үшін ... ... ... ... байт кодтарды кез келген JVMді жүзеге асыратын ... бар ... ... ... ... және үдемелі құрастырылым бірталай бағдарламаның орындалуын баяулатады. Байт ... желі ... ... ... Сол себептен ылғи интерпретаторды жетілдіру жұмысы жүріп жатады. Процессордың машиналық командасындағы интерпретацияланған код аумағының есінде ... ... ... Ол ... ... ... ... көбейтеді. SUN фирмасы толыққанды Hot-Spot технологиясын әзірлеп, оны Java өзінің виртуалды машинасына қосып алды. Бірақ, әрине, үлкенірек ... ... ... ғана бере ... ... ... JVM командасының жүйесінде жұмыс істейтін PicoJava процессорларын шығарды. Басқа фирмалардың Java- ... бар. Осы ... ... ... Java бағдарламасын басқа процессорларда орындау үшін, нақты процессордың JVM командасының интерпретациясы ... ... іс ... ... ... тұғырнамалар үшін шешілді. Оларда Java виртуалды машиналары жүзеге асырылды, ал кең таралған ... үшін ... ... JVM бар. ... ... бар. ... ... жүйе және басқарма жүйелерінің дерекқорлары JVM ... ... ... ... Және ... ... ... қолданатын JavaOS операциялық жүйесі жасалған. Браузерлердің көпшілігінде апплеттің орындалуы үшін Java виртуалды машинасы кірістірілген.
Байт кодтарды JVM жүзеге асуыру үшін ... тағы да ... ... ... ... Бұл ... Java ... бір немесе бірнеше пакеттен құралған кітапханада рәсімделеді. Әр функция байт-код түрінде жазылады. Осындай функцияларды әдістер (native methods) деп ... ... ... бағдарламаның орындалуын тездетеді.
Java технологиясын жаратқан -- SUN ... ... - осы ... ... ... ... үшін ... түрде қажетті бағдарламалық аспаптарды таратады: компиляция, интерпретациялар, отладтар, JDK (Java Development Kit) деп ... ... ... қосады. Аспаптың бағдарламасының және басқа фирмасылардың терімдері болады. Айталық, IBM фирмасының JDK- сы.
JDK дегеніміз не?
JDK ... және ... ... ... ... ... ... javac компиляторы; java интерпретаторының JVM жүзеге асуын ... ... ... ... ... ... браузерді ауыстыратын appietviewer апплеті;
* jdt дұрыстаушысы;
* javap дизассемблері;
* архивтеудің және jar қусыруының бағдарламасын;
* javadoc құжаттамасының ... ... С ... файлдарының генерациясының javah бағдарламасын;
* электрондық қол қосымшасының javakey бағдарламасын;
* ... ... ... ... ... бағдарламасы;
* объектілерді жою үшін rmic және rmiregist бағдарламалары;
* сынып нөмірін айқындаушы seriaiver бағдарламасы;
* әдістің кітапханасы және тақырыптаманың ... ... ... ... ... кітапханалары.
SUN Microsystems компаниясы үнемі JDK дамытып, жыл сайын жаңа үлгілерін шығарып отырады.
1996 ж. JDK 1.0 ... ... ... Бұл үлгіде Java API классының кітапханасы 8 пакеттен тұрған. JDK 1.0.2 барлық терімі өлшемі ... 5 ... ... бір ... ... ж. JDK 1.1 үлгісі, соңғы оның түрөзгертушілігі 1.1.8 1998 ж. ... Бұл ... ... 23 пакеті болды, ол 8,5 Мбайтты алып ... ... ... Java API ... ... пакеттері classes.zip деген бір архив файлында мұрағаттан.а
Кейін JDK аспап терімі қатты өңдеуден өткен.
JDK 1.2 үлгісі 1998 ж. желтоқсанында ... және ол ... 57 ... ... Архив түрінде ол 20Мбайт өлшеміндегі файл. Толық үлгісі 130 Мбайтты дискті аумағын ... және оның ... 80 ... ... ... Java технологиясының барлық өнімдері SUN компаниясы Java 2 Platform, Standard Edition деп атай ... ... J2SE, aл JDK Java 2де SDK деп ... бастады. SUN компаниясы жиі өздерінің ескі атауын қолданады. 57 класс пакетінен басқа, кез ... ... ... атауы Core API, ал Java 2 SDK vl.2 тағы Standard ... API деп ... ... ... ... ... уақытта JDK 1.0.2 үлгісі пайдаланылмайды. JDK 1.1.5 болжамы AWT жазу-сызудың кітапханасымен Internet Explorer 5.0 және Netscape ... 4.7 ... ... ... сол себептен ол апплетті құру үшін қолданылады. Java 2 технологиясы серверлерде пайдаланылады.
JDKдан басқа , SUN компаниясы ... JRE(Java Runtime ... ... ... ... ... пакеті және бағдарламалары байт-кодтарды орындалуы үшін қажеттінің бәрін қамтиды, ... ... ... болжамдарда jre ) интерпретаторы мен класс кітапханасы . Бұл ... ... және ... ... JDK ... JRE 1.3.0 үлгісі -- бұл өлшемі шамамен 8 Мбайтты архив файлы.
Негізгі мүмкіндіктері:
* жадты автоматты түрде басқару;
* ерекше ... ... ... ... ... ... құралдарының бай жиыны;
* стандартты топтамалар жиыны: массив, ... стек және ... ... ... ... ... RMI ... қолдану) жасау қарапайым құралдар болуы;
* HTTP-сұраныстар орындау мен ... ... ... ... ... болуы;
* тілге кіріктірілген көпағымды қосымшалар жасау құралдары;
* дерекқорға унифицияланған рұқсат:
* жекелеген SQL-сұраныстардың деңгейінде -- JDBC, SQLJ негізінде;
* ... ... ... бар ... ... деңгейінде -- Java Data Objects (ағл.) және Java Persistence API негізінде;
* жалпыламаларды ... ... ... ... паралелді орындалуы;
Біріктірілген дамыту ортасы (ағылш. integrated development environment, IDE) - бағдарламаушыға бағдарламалық жасақтама дамытуға жағдай жасайтын бағдарламалық ... ... ... ... ... ... Тұтылу) -- модульдік және кроссплатформалық еркін бағдарламалық ... ету ... ... ... ... Java, JavaFX, Python, PHP, ... C++, Ада бағдарламалау тілдерінде және басқа да бағдарламалау тілдерінде жұмыс жасайды. Иклипс арқауы (Eclipse Foundation) арқылы дамытылып қолдау ... ... ... ... ... ... версиясы
Жоба
Kepler
2013
4.x
проекты Kepler
Juno
27 маусым 2012
3.8 и 4.2
проекты Juno
Indigo
22 маусым 2011
3.7
проекты Indigo
Helios
23 маусым 2010
3.6
проекты Helios
Galileo
24 маусым 2009
3.5
проекты Galileo
Ganymede
25 маусым 2008
3.4
проекты Ganymede
Europa
29 ... ... ... маусым 2006
3.2
проекты Callisto
Eclipse 3.1
28 маусым 2005
3.1
Eclipse 3.0
28 маусым 2004
3.0
Бұл бағдарламаны жасау үшін Eclipse Juno қолданылды. Eclipse Juno ... ... ... ... ... (Android ... Tools) ... арқылы біз андроид операциялық жүйесіне бағдарламалар жасай аламыз. Ол қосымша андроид операциялық жүйесіне бағдарламалау үшін қажетті қосымшалар, ... ... ... ... ... жүйесіне бағдарламалау процесін жеңілдетеді және жобаны бастаудан, соңында дайын .apk файлын, яғни андроид жүйесіне арналған ... ... ... ... ... ... ... Төменгі суретте бағдарламалау процесі бейнеленген.
Сурет 20. Eclipse Juno бағдарламасымен ... ... ... бағдарламаларының әрекеттерінің(activity) өзіндік өмірлік циклдері болады. Бағдарлама басында іске ... ... ол ... кезеңде болады(onResume) ,ал егер бағдарламамен қолданушы ешбір әрекет жасамаса және басқа бағдарламаға ауысса онда ол онда ол белсенді емес кезеңге(onPause,onStop ... және ... ... ... ... ... ... уақытта, жойылу кезеңінен(onDestroy) өтеді де жадтан жойылады.
Сурет 21. ... ... ... өмірлік циклі
Бағдарламаны іске қоспас бұрын Android оның қандай құрамдас компоненттері бар екенін тексеруі тиіс. Сондықтан, барлық бағдарламалар өзінің компоненттерін ... ... жүйе ... ... ... ... файлында жариялайды
3.6 AndroidManifest.xml файл құрылымы
AndroidManifest.xml файл құрылымы:
< manifest > ... ... ... элемент болып табылады.

элементі арқылы бағдарламаның нұсқасының үйлесімділігін (немесе жаңа API нұсқаларын) жариялауға мүмкіндік береді. Ол құрылғыда орнатылған API ... ... сіз ... API ... салыстырады.

8 SDK нұсқасы Android 2.2 кітапханаларының ... ... ... ... және ... құрылғыда орнатылуы үшін Android операциялық жүйесінің кемінде 8 API деңгейі, яғни 2.2 нұсқасы қажет етеілетінін білдіреді.
Кесте 1.1 ... ... ... ... мен API ... бағдарламам құрылғыда орнатылуы үшін Android операциялық жүйесінің кемінде 8 API яғни 2.2 версиясын ... ... оны одан ... деңгейге орнатса ол орнатылмауы мүмкін.Статистикаға қарасақ бұл ...
97% ... ... 22. Андроид операциялық жүйесінің нұсқаларының қолданылуы
элементі жүйеден бағдарламаның қалыпты жұмыс істеуі үшін ... ... ... ... қосылу үшін төменгі рұқсат сұралады:

элементі бағдарламаның қолданатын компоненттерін сипаттайтын манифест элементі болып табылады.
элементі әрекеттер ... ... ... ... ... жеке элемент түрінде тіркелуі тиіс.
Бағдарламаның әрекеттері(activity):
question5.xml
манифест элементтері әрекеттің басты, яғни бағдарлама қосылғанда бірінші болып ... ... ... ... мен пакетінің атын сипаттайды.
android:label="@string/title_activity_question10" элементі әрекеттің атын сипаттайды.
3.7 Ресурс каталогі
Бұл каталогта статикалық ресурс файлдарды: суреттер, сөздер, пішіндер(layout) және т.б ... . ... ... ... пішіндер(layout) файлдары орналасады.
3.8 Пішіндер(layout) файлдар.
Пішіндер(layout) файлдары - терезе үшін пайдаланушы интерфейсінің элементтерін ұсынады. ... файл .xml ... ... Пішіндер(layout) XML құрылымында view эелемменттер ағаш түрінде орналасады .
activity_main.xml файлы
activity_main.xml файлы негізгі әрекет(MainActivity) үшін ... ... ... ... Бұл файлдың түбірлік элементі болып табылады.
RelativeLayout - ішіндегі объектілерді бір-біріне салыстырмалы тұрғысында орналастыратын view ... ... ... , оның ... ... ... алады және артқы суретке drawable папкасынан сурет қояды.
Бұл элементтің ішіне және ... ... - ... ... атқарады. - белгілі бір мәтінді көрсетуге арналған view элементі болып табылады.Осы элементтердің ... осы ... ... ... ... бар. Мысалға:
Android:id="@+id/ title " - объекттің жеке ... ... ... идентификатор арқылы view элементі кодпен байланыс жасайды
Android:layout_width және android:layout_height қасиеттері сол view ... ... ... қасиеті мәтін түсін сипаттайды.
Аndroid:layout_below, Аndroid:layout_centerHorizontal және
аndroid:layout_marginTop қасиеттері view элементтің орналасуын сипаттайды.
activity_question1.xml файлы
activity_question1.xml файлы бірінші сұрақтар ... ... ... ... болып табылады. Бұл файлдың түбірлік элементі болып табылады.

Бұл пішін(layout) файлында view group элементі, оның ... 5 дана пен 6 дана view ... ... - пайдаланушыдан бір ақпарат алу және оны көрсету үшін ... ... ... - қажетті компоненттің үстінде фокус орнатуға мүмкіндік береді.
Аndroid:ems="10" ... осы view ... ... 10-ға тең ... түрі қолданылатынын белгілейді.
Android:inputType="textMultiLine" > элементі мәтін бір сызыққа сыймаған жағдайда, оны ... ... ... ... ... ... белгілейді.

Button - жоғарыда айтылғандай бұл түйме элементі.Басқалардан айырмашылығы оның өзгеше стиль қолданылуы болып табылады.
Келесі сұрақтар әрекеті(аctivity) үшін пішін(layout) ... ... ... ... ... біткенде activity_results.xml(layout) пішінін қолданатын әрекет(аctivity) терезесі шығады.Оның құрамында RelativeLayout түбірлік view group элементі және EditText элементтері бар.
Сіз ... ... ... жүйе ... ... ... интерфейске аудару үшін түбір пішін(layout) сілтемесін алу керек. Бұл үшін әрекеттің(аctivity) пішіні(layout) төмендегідей белгіленеді
Public void onCreate(Bundle ... ... ... ішкі ... каталогта барлық графикалық файлдар:белгішелер, түймелер, суреттер және т.б. орналасады.
res/values/ ішкі каталогі
Бұл каталогта тұрақты мәтіндер және стильдер орналасады. Мысалы: Қазақ тілінен ... ... ... ... ... класстардан тұрады.Класстардың ішіне бағларламаны жүзеге асыратын код жазылады. Әрбір ... ... ... ... ... ... ... әрекетті(activity) іске қосатын керекті код жазылады.
MainActivity.java файлында Basty атты ... ... ... ... Basty ... ... класта да бізге керекті әдістер(тестті жауаптарын жазу, дұрыс жауаптар саны және т.б) ... бар. Basty ... ... ... үшін ... код ... Basty ... = (Basty) getApplication();
Сонымен қатар MainActivity әрекет(activity) файлында, негізгі ... ... ... ... кезде басқа әрекетке(activity) ауысуы белгіленеді.
Button btnStartQuiz;
btnStartQuiz = (Button) findViewById(R.id.startQuiz);
btnStartQuiz.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void ... v) ... ... intent = new Intent(v.getContext(), Surak1.class);
startActivityForResult(intent, 0);
}
});
Басқа әрекетке(activity) ауыспас бұрын төменгі әдісте, сұрақтар құжатын ашып оны ... void ... ... Context context) { ... is = ... {
is = context.getAssets().open(filename);
if ( is != null) {
basty.parseQuestionData(new BufferedReader(new InputStreamReader(is, "UTF-8")));
basty.selectQuestions();
}
} catch (IOException e) {
Log.d("main ... ... ... оқу ... ... жазылған.
public void parseQuestionData(BufferedReader br) throws IOException {
String record, element, question = null, a = null, b = null, c = null, d = ... ... = ... != null) ... = ... (element == null) throw new ... ... {
question = getStringValue(record);
} else if (element.equals("Answer A")) {
a = getStringValue(record);
} else if ... B")) {
b = ... else if ... C")) {
c = getStringValue(record);
} else if (element.equals("Answer D")) {
d = getStringValue(record);
} else if (element.equals("Correct Answer")) {
correct = ... ... a, b, c, d, ... ... оқып ... ... ... ... дұрыс жауабымен бірге ArrayList элементінде сақтайды. ArrayList - деректердің құрылымы болып табылады.
private String question;
Public Tekseru (String ... String a, String b, String c, String d, char answer) ... әдіс ... әрбір сұрақтар ArrayList элементінде сақталып отырады.
public void setQuestion(String question) {
this.question = ... menu) коды ... ... үшін ... ... ... уақытта сұрақтар тексеріліп, ArryaList Teskseru класында сақталып, келесі Surak1 ... ... ... ... ... ... ... класта:
* Tekseru және Basty класстарына қосылып, сұрақтарды кластың ... ... ... Tekseru ... Basty ... int ... = 1;
quizDriver = (Basty) getApplication();
this.question = quizDriver.getQuestion(questionNumber);
Пішінде(layout) белгіленгендей ... ... мен ... ... ... view ... байланыс жасайды.
btnA = (Button) findViewById(R.id.buttonA);
btnB = (Button) findViewById(R.id.buttonB);
btnC = (Button) findViewById(R.id.buttonC);
btnD = (Button) findViewById(R.id.buttonD);
btnNext = (Button) ... = (Button) ... = ... ... = (EditText) findViewById(R.id.answerB);
ansC = (EditText) findViewById(R.id.answerC);
ansD = (EditText) findViewById(R.id.answerD);
questionText = (EditText) findViewById(R.id.questionText);
Байланыс орнатылған соң, сұрақты жауаптарымен бірге ... ... және оған ... ... ... ... .
questionText.setText(question.getQuestion());
ansA.setText(question.getAnswerA());
ansB.setText(question.getAnswerB());
ansC.setText(question.getAnswerC());
ansD.setText(question.getAnswerD());
questionText.setKeyListener(null);
ansA.setKeyListener(null);
ansB.setKeyListener(null);
ansC.setKeyListener(null);
ansD.setKeyListener(null);
Түймелердің функционалдығы белгіленеді.Cұрақтар түймелері төмендегідей белгіленеді.Түйме басылған жағдайда, жүйе оны дұрыс жауаппер тексереді.Оның бәрі ... ... ... әдіс ... қолданушыны келесі сұраққа аударады.
btnA.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
recordAnswer('a', v);
}
});
private void recordAnswer(char answer, View v) ... ... ... else ... ... ... сұраққа өту және тестті аяқтау түймелерінің функционалдығы төмендегідей белгіленеді.
btnNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) ... ... ... void onClick(View v) {
finishQuiz(v);
}
});
Келесі сұраққа өту түймесі басылған жағдайда gotoNextQuestion(v)
және тестті аяқтау ... ... ... ... ... void gotoNextQuestion(View v) {
Intent intent = new Intent(v.getContext(), Surak2.class);
startActivityForResult(intent, 0);
}
protected void finishQuiz(View v) {
Intent intent = new ... ... ... () ... ... келесі әрекетке(activity) аударады. finishQuiz() әдісі қолданушыны қорытынды әрекетке(activity) аударады.
Егер қолданушы түймесін басса, онда ол диалогтық терезе көреді
@Override
public void ... ... ... аяқтау")
.setMessage("Тестті аяқтағыңыз келе ме?")
.setNegativeButton(R.string.jok, null)
.setPositiveButton(R.string.ya, new OnClickListener() {
public void ... arg0, int arg1) ... intent = new ... ... терезеде ия немесе жоқ түймеін таңдай алады.Егер ия түймесін басқан жағдайда, қолданушыны Resultat класына аударады.Егер жоқ ... ... ... ... ... ... тестті жалғастыра алады.
Келесі тоғыз сұрақ әрекеттерінің құрылымы бірдей жасалған.
Қолданушы тестті тапсырып болғаннан ... ... ... құрылымы Resultat класында жазылған.
Resultat класында
Нәтеже мәтінін көрсету үшін view элементімен ... ... ... ... ... = ... ... + "\n \n \n \n Тест тапсырғаныңыз үшін рахмет!");
quizDriver.getResultsString() әдісі бізге тапсырған тест санын және дұрыс жауаптардың санын ... ... ... ... ... String ... {
String totalQuestions = " Барлық тест саны: " + questionList.size();
String questionsAttempted = "\n \n ... тест ... " + ... ... = "\n \n Дұрыс жауаптар саны : " + getNumberCorrectAnswers();
return totalQuestions + questionsAttempted + correctAnswers;
}
Қанша сұрақ ... ... ... ... ... int ... ... = 0;
for(int i = 0; i < questionsAttempted.length; i++){
if(questionsAttempted[i] == ... ... ... ... екенін getNumberCorrectAnswers() әдісі арқылы біле аламыз.
public int getNumberCorrectAnswers() {
int correct = 0;
for(int i=0; i < answers.length; i++) ... == true) ... ... ... да сұрақтар әрекетінде(activity) белгіленгендей, егер қолданушы түймесін басқан уақытта, диалогтық терезе көре ... бұл ... ... ... ... ... ... дамыған заманында өзіңді ұялы телефонсыз елестету мүмкін емес.Телефон адамның ажырамас бір бөлшегіне айналғандай. Ұялы телефонды тек байланыс құралы ... ... ... ... да қолдану мақсатында қазақ тілінен тест бағдарламасы жасалды.
Алғашқыда ... ... ... жүйе көп ... ... ... Android платформасында жұмыс істейтін мобильді құрылғыларға арналған ... ... тест ... ... ... басты мақсаты - қолданушыға мобильді құрылғыда қазақ тілінен тест өту мүмкіндігін беру. Бұл тест ... ... ... өз ... ... мүмкін.
Алғашқыда бұл бағдарламаның түптұлғасы жасалып, сынақтан өтіп, тұрақты нұсқасы жасалды. Бағдарламаны 30-40 ... ... ... баға ... ... бағдарламаның жаңа нұсқасын шығаруды жоспарлап жатырмын.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Android Application Development / Rick Rogers, John ... Zigurd ... and Blake ... Chris Haseman Android ... Reto Meier ... ... 2 Application development.
4. Hart S.D., Maskaly G.R., Temelkuran B., Prideaux P.H., Joannopoulos J. D., ... Y.M. External ... from ... ... Mirror Fibers. ... 296. 2012. - 513 p.
5. Варакин, М.В. ... ... ... под Android: ... пособие / М.В. Варакин; Центр компьютерного обучение "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана - ... 2012 - ... ... А.Л. Google Android. ... для ... ... Android бағдарламаушының ресми анықтамасы [Электрондық ресурс]
http://developer.android.com/index.html
8. Коматинэни С., Маклин Д., Хэшими С. Google Android: ... для ... ... = Pro Android 2. -- 1-е изд. -- СПб.: ... 2011. -- 736 с. -- ISBN ... Сатия Коматинени, Дэйв Маклин. Android 4 для профессионалов. Создание приложений для планшетных компьютеров и ... = Pro Android 4. -- М.: ... -- 880 с. -- ISBN ... ... Р., Ломбардо Д. Android. Разработка приложений. -- М.: ЭКОМ Паблишерз, 2010. -- 400 с. -- ISBN ... Донн ... Android: ... ... для ... = Android ... ... For Dummies. -- М.: Диалектика, 2011. -- 336 с. -- ISBN 978-5-8459-1748-5.
12. Android ашық ... ... ... ... ресурс] https://kk.wikipedia.org/wiki/Android
13. Смартфоны Android без напряга. Руководство пользователя / Андрей Жвалевский . - СПб.: Санкт-Петербург, 2012. - 224 ... для Android. ... / ... Колиснеченко . - СПб.: Санкт-Петербург, 2011. - 272 с.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Білім беру модернизациясының әлемдік тәжірибесі және оқытудың интерактивті әдістері57 бет
Бағдарламалық қамтаманың сапасы5 бет
Дереккөздер дегеніміз не? Орыс тілдерімен ұқсатығы мен өзгешелігі неде?6 бет
Интернет тәуелділіктің пайдасы мен зияны5 бет
Нарықтық қатынаста бухгалтерлік есеп пен салық есебінің ақпараттық жүйе ретінде қалыптастыру ерекшеліктері8 бет
Қазақстан Республикасы білім беру саласындағы ақпараттық технологиялар45 бет
Әлемдік экономикадағы жаңа құбылыстар және білім беру47 бет
Қайта өрлеу дәуіріндегі итальян әдебиеті6 бет
Білімді тестілеудің сараптық жүйе жұмысының алгоритмі мен негізгі қағидалары70 бет
ЖШС КазЭкспо Аудит бойынша жүргізілген іс - тәжірибе27 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь