Озық педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымы жетістіктерін практикаға енгізу, педагогикалық инновацияның критерийлері

Қазіргі заманғы мектепте нақты педагогикалық қызметте іске асыруға болатын орасан зор педагогикалық тәжірибе жинақталған, бірақ олардың бәрі бірдей қолданыла бермейді, өйткені көптеген мұғалімдер мен басшыларда ол тәжірибені зерттеу және қолдану қажеттілігі қалыптаспаған, сол сияқты ол тәжірибелерді таңдау мен талдаудың дағдысы мен іскерлігі жетісе бермейді. Мұғалімдер нақты іс-әрекетінде өзінің, сол сияқты әріптесінің де педагогикалық тәжірибесіне талдау жасаудың қажеттілігіне мән бермейді.
Педагогикалық тәжірибе көпшілік және озық болуы мүмкін. Озық педагогикалық тәжірибе тарихилығымен ерекшеленеді. өйткені әрбір жаңа кезеңде мектептің материалдық, әдістемелік, кадрлық және басқа да мүмкін-діктерінің кеңеюімен педагогикалық қызметтің жаңа талаптары пайда болады. Сонымен бірге озық тәжірибе педагогика ғылымы мен практикасының қазынасын үнемі толықтырушы, жаңартушы қызмет те атқарады. Озық педагогикалық тәжірибені жасау және таратуда мұғалімнің позициясы үлкен рөл атқарады, сондықтан нақты тәжірибенің жетекші ережелеріне талдау жасап, оны қолдануға кіріскенде субъективті факторлардың ықпалын ескеру арқылы оның нәтижесі мен педагогикалық ұжымға кірігуіне болжам жасау қажет. Педагогикалық тәжірибеде объективті және даралық құндылықтар бір-бірімен астасып жатады, бірақ педагогикалық қызметтегі даралық ерекшеліктердің бәрі бірдей көпшіліктің игілігі бола алмайды. Тек жеке тұлғаның жаңа тәжірибе жасауға ықпал жасайтын бірегей және қайталанбас ерекшелік-тері ғана назарға алынады. Озық педагогикалық тәжірибе бұқаралық негізде қалыптаса отырып, объективті педагогикалық заңдылықтарды игерудің деңгейін де танытады (Ю. К. Бабанский). Озық педагогикалық тәжірбиенің бір түрі болып есептелетін жаңашылдық пен зерттеушілік педагогикалық тәжірибе сезімдік тәжірибелер-ден теориялық талдау және жинақтауға алып баратын басқыш сияқты. Жаңашылдық пен педагогикалық зерт-теудің бірегей үлгісін көрсеткен Ресейдің И. П. Волков, Т. И. Гончарова, И. П. Иванов, Е. Н. Ильин, В. А. Кериновский, С. П. Лысенкова, Р. Г. Хазанкин, М. П. Шетинин, П. М. Эрдинов, Е. А. Ямбург және т.б. ғалымдар мен педагогтардың тәжірибелі мұғалім қауымының игілігіне айналды.
Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы-ның екінші құрамды бөлігі - психологиялық-педагогика-лық зерттеулердің нәтижесін педагогикалық қызметтің практикасына ендіру. Педагогика мен психология бойынша ғылыми зерттеудің нәтижелері уақытылы хабардар ету мүмкіндігі болмағандықтан мектеп қызмет-керлеріне белгісіз болып қалады.
        
        Озық педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымы жетістіктерін практикаға енгізу, педагогикалық инновацияның критерийлері 
17.07.2011, 08:23
Озық педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымы жетістіктерін ... ... ... ... ... Қазіргі заманғы мектепте нақты педагогикалық қызметте іске ... ... ... зор ... ... жинақталған, бірақ олардың бәрі бірдей қолданыла бермейді, өйткені көптеген мұғалімдер мен басшыларда ол ... ... және ... қажеттілігі қалыптаспаған, сол сияқты ол тәжірибелерді таңдау мен талдаудың дағдысы мен іскерлігі жетісе бермейді. Мұғалімдер ... ... ... сол ... ... де педагогикалық тәжірибесіне талдау жасаудың қажеттілігіне мән бермейді. Педагогикалық ... ... және озық ... ... Озық ... тәжірибе тарихилығымен ерекшеленеді. өйткені әрбір жаңа кезеңде мектептің материалдық, әдістемелік, кадрлық және басқа да мүмкін-діктерінің кеңеюімен педагогикалық ... жаңа ... ... ... ... ... озық ... педагогика ғылымы мен практикасының қазынасын үнемі толықтырушы, жаңартушы қызмет те атқарады. Озық педагогикалық тәжірибені ... және ... ... ... ... рөл атқарады, сондықтан нақты тәжірибенің жетекші ережелеріне талдау жасап, оны ... ... ... ... ... ... арқылы оның нәтижесі мен педагогикалық ұжымға кірігуіне болжам жасау қажет. Педагогикалық ... ... және ... ... бір-бірімен астасып жатады, бірақ педагогикалық қызметтегі даралық ерекшеліктердің бәрі бірдей көпшіліктің игілігі бола алмайды. Тек жеке тұлғаның жаңа ... ... ... ... ... және ... ерекшелік-тері ғана назарға алынады. Озық педагогикалық тәжірибе ... ... ... ... ... педагогикалық заңдылықтарды игерудің деңгейін де танытады (Ю. К. Бабанский). Озық педагогикалық тәжірбиенің бір түрі болып есептелетін ... пен ... ... ... ... тәжірибелер-ден теориялық талдау және жинақтауға алып баратын басқыш сияқты. Жаңашылдық пен педагогикалық зерт-теудің бірегей ... ... ... И. П. ... Т. И. Гончарова, И. П. Иванов, Е. Н. Ильин, В. А. Кериновский, С. П. ... Р. Г. ... М. П. ... П. М. ... Е. А. Ямбург және т.б. ғалымдар мен педагогтардың тәжірибелі мұғалім қауымының игілігіне айналды. ... ... ... бағыттылығы-ның екінші құрамды бөлігі - психологиялық-педагогика-лық зерттеулердің ... ... ... ... ... ... мен ... бойынша ғылыми зерттеудің нәтижелері уақытылы хабардар ету ... ... ... ... белгісіз болып қалады. Педагогикалық зерттеудің нәтижелерін практикаға енгізу үшін практикалық қызметкерлердің алынған нәтижелермен ... ... оны іске ... ... сол ... осы ... ... зерттеу нәтижесін практикада қолдануға деген қажеттілік анық-талатындығы В. Е. Грурман, В. В. Краевский, П. И. Керташева, М. Н. ... және ... ... арнайы еңбектерінде атап айтылған. Мамандар тарапынан жедел әдістемелік ... ... ... бұл ... ұсыныстарды іске асыру әдістері мен тәсілдерін игеруге болады. Осыған байланысты жаңа педагогикалық идея мен технологияның ... және ... кім ... ... ... ... Жеке мұғалімнің, мектептің тәжірибесін, ғылыми зерттеу мен таратуды ... ... ... ... ... ... немесе оқу ісінің меңгерушісінің жетекшілігімен жан-жақты дайындалған мұғалімдер тобы жүргізуі тиіс. Бұндай топты ... ... ... ... байланысты. Біріншіден, педагогикалық жаңалықтың немесе түбірлі ... ... ... ... оның ... мен перспективалығын аңғара бермейді. Екіншіден, қосымша уақыт және т.б. қажет етеді деп ол өзінің идеясын іске асыруға көбіне құлшына ... ... ... автордың баяндауында жүйелі ғылыми және әдістемелік негіздеме таба алмауы мүмкін. Төртіншіден, автор инновациясы және оны іске ... ... ... ... ... ... әріптестерінің жеке тұлғалық ерекшеліктеріне байланыс-ты мұғалім-әріптестері тарапынан ''кері тебу'' реакция-сына тап болуы мүмкін. Бесіншіден, ... ... ... ... іске ... ... ... бірге оны талдау және түзетумен де ... ... ... топ педагогикалық мони-торинг қызметін атқарады - отандық және шетелдік баспасөз материалдары және жоғары оқу орнының тәжірибесі бойынша жаңа идеялар, ... мен ... ... ... талдап, іріктеп отырады. Педагогикалық жаңалықты практикаға ... ... ... бұл ... ... қатысуын жоққа шығармайды, қайта оның дербес шығармашылық мүмкіндіктеріне ынталандырып, қабілетін дамытуға қолайлы жағдай жасайды. Осылайша ... ... ... ... жасаушылар мен насихаттау-шылардың күші біріктіріледі. Нақты практикада иннова-циялық процестердің сипаты алынған нәтиженің маз-мұнымен, енгізілуге тиісті жаңалықтың күрделілік деңгейімен, сол ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Инновациялық бағыттылық белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий-лерді пайдалануды қажет етеді. Педагогика бойынша зерттеу ... ... ... ... ... ... критерийлер жиынтығын анықтауға болады: жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелік, бұқаралық тәжірбиеде ... ... ... ... ... ... ... педаго-гикалық тәжірбиеге де баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық деп білеміз. Сондықтан инновациялық ... ... ... ... қолға алған жаңалығының мәнін, оның жаңашылдығының деңгейін анықтап алуы тиіс. Біреулер үшін жаңалық болып табылатын құбылыс екіншілер үшін олай болмауы ... ... ... мұғалімдерді инновациялық процеске тартқанда олардың еріктілігін, тұлғалық ерекше-лігін, дербестік-психологиялық ... ... ... ... ... ... бөліп көрсетуге болады. Олар: абсолютті, локальді-абсолютті, шартты, субъективті, ... ... және ... ... ... Критерийлер жүйесіндегі оптималдық нәтижеге қол жеткізуге мұғалім мен ... ... ... ... мен ... тәсілінің тиімділігін айқындайды. Әртүрлі мұғалімдер әртүрлі еңбек жағдайымен бөлек оқушылар ортасында бірдей жоғары ... қол ... Оқу ... ... инновацияны енгізіп, барынша аз дене, ой еңбегін және аз уақыт ... ... ... қол ... оның оптималдығын білдіреді. Нәтижелік инновацияның критерийі ретінде мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіреді. өлшемдегі технологиялық, нәтижені бақылау мен ... ... мен ... ... бұл ... жаңа ... маңыздылығын, оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдерін бағалаудың басты құралына айналдырады. Инновациялық бұқаралық тәжірбиеде шығармашы-лықпен қолдану мүмкіндігі педагогикалық инновацияны бағалаудың ... ... ... ... құнды педагогикалық идея немесе технология шартты ерекшеліктерімен, күрделі техникалық жарақтан-дырылуымен немесе мұғалім қызметінің ... тар ... ... ... ... ... болса, онда біз педагогикалық жаңашылдық туралы айта алмас едік. ... ... ... ... ... ... кезеңі жекелеген мұғалімдер мен тәрбиешілердің қызметіне негізделгенімен олар сыннан өтіп, объективті баға алған соң ғана жалпыға бірдей қолдануға енгізуге ... ... ... ... критерийлерді білу және педагогикалық инновацияны бағалауда қолдана алу педагогикалық шығармашылыққа негіз қалайды. Арнайы әдебиеттерді және мектеп қызметінің тәжірбиесін талдағанда оқу ... ... ... жаңалықты практикада қолдануға белсенділіктің төмен екендігін аңғарамыз. Ал ... ... ... іске ... ... ең кем ... екі себебін атауға болады. Бірінші себеп, инновацияның қажетті сараптама мен сыннан өте бермейтіндігі. ... ... ... ... ... ... алдын ала ұйымдық, техникалық, ең бастысы тұлғалық, психологиялық қатынастар тұрғысын-да дайындықсыз енгізіледі. Педагогикалық инновацияның мазмұны мен критерийлерін тап ... ... ... ... әдіс-тәсілін меңгеру жеке мұғаліммен бірге оқу орнының жетекшісіне де оны енгізуді объективті бағалау мен болжам-дауға мүмкіндік ... ... ... ... ... инновациялық жаңалықтар қысқа мерзімде ұмытылып кетеді немесе бұйрықпен ... Осы ... ... ... ... бірі - ... инновациялық ортаның белгілі бір ұйымдық, әдістемелік, психологиялық сипаттағы оқу процесінде инновацияны енгізуді қамтамасыз ететін кешенді шаралардың болмауы. Бұндай инновациялық ... ... ... ... тұрғыдан дайындық-сыздығын, оларда педагогикалық жаңа енгізілімнің мәні туралы мағлұматтың ... ... Ал ... инновациялық орта педагогикалық ұжымда мұғалімдердің жаңа енгізілімге ''қарсылық'' коэффициентін төмендетеді, кәсіптік қасаңдықты жоюға көмектеседі. Инновациялық орта мұғалімдердің педагогикалық инновацияға ... ... ... табады. Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогикалық мәдениетті көтерудің шарты. Мұғалімнің кәсіптік дайындығы оның педагогика-лық ... оқу ... ... аяқталмайды, ол мұғалімнің кәсіптік қызметінің бүкіл кезеңін қамтиды. Сонымен бірге мұғалімнің кәсіптік ... ... ... ... оның ... қабілетін дамытуды және дербес педагогикалық тәжірбиесін үнемі дамытудың шарты болып табылады. Егер мұғалім қоғамдық ортада белсенді позиция ... оның ... ... ... және ... ... кірігіп, педагогикалық ұжым-ның қолдануға ие болып, кәсіптік шығармашылық ізденісі ... ... ... ... ... мен ... ... артуы барынша жемісті болады. Мұғалімдердің біліктілігін жетлдіру жоспарына сәйкес олар бес жылда бір рет мұғалімдер біліктілігін көтеру институттарында ... ... ... оқу ... ... ... ... дайындықтан өтуі тиіс. Біліктілік көтеру немесе педаго-гикалық ЖОО базасында мұғалімдердің алған арнайы білімдерді практикалық ... ... ... ... ... ... ... аңғарылады. Бұндай жағдайда мектепте арнайы ұйымдастырылған әдістемелік ... ... ... үшін баға жеткіліксіз көмек бола алады. Әдістемелік жұмыстар дербес және жеке ... ... ... ... ... дайындығын жетілдіруге деген сұранысына жауап бере алады. Ал, әдістемелік жұмысты жеке ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Ең бастысы мұғалімнің ғылыми- әдістемелік дайындығын жетілірудегі өмірлік және кәсіптік бағдары, кәсіптік деңгейі мен ... ... ... ... ... ... озық тәжірибелері мен дәстүрлерін сақтау және дамытудың да маңызы зор. Осы жұмыстардың бәрі де мектеп дирек-торының оқу-тәрбие ісі ... ... ... ... ... әдістемелік жұмысты басқару оның міндеттері, мазмұны және ұйымдық ... ... оның ... ғана ... мұғалімдер де анық та нақты ұғына алғанда барынша тиімді болады. Ал мектептегі ... ... ... ... ... ... болады: мектептік педұжымының педаго-гикалық тәжірибесін жүйелі түрде зерттеу, жинақтау және тарату, педагогика ғылымының жетістіктерін ... ... ... ... ... қалыптастыру; мұғалімдердің теориялық (пәндік) және психологиялық-педагогикалық дайындық деңгейін көтеру; жаңа оқу бағдарламаларын, жоспарларын, мемлекеттік білім ... ... ... ... мен ... жаңа технологиясы, түрлері мен әдістерін байыту; жаңа нормативтік құжаттар, нұсқау-әдістемелік материалдармен танысуды ұйымдас-тыру; ғылыми-әдістемелік көмекті дербес және жеке ... ... ... - жас мұғалімдерге, пән мұғалімдеріне, сынып жетекшілері мен тәрбиешілерге; педагогикалық ... ... бір ... ... мұғалімдерге; педагогикалық білімі жоқ мұғалімдерге және т.б; мұғалімдердің өздігінен педагогикалық білім ... ... ... ... ... мәдениет деңгейін көтеру. Мұғалімнің әдістемелік жұмыстарының мазмұнын кәсіптік-педагогикалық мәдениетінің құрамды бөлік-терін ескере отырып айқындаған дұрыс деп білеміз. Олар - ... ... ... ... ... ... ... кәсіптік-адамгершілік, басқара білу мәдениеті. Әдістемелік жұмыстың мазмұны кәсіптік-педагогикалық мәдениеттің әрбір бағыты бойынша нақтыланып, ... ұзақ ... ... ... айналуы мүмкін. Мұғалімнің әдістемелік, инновациялық жұмысқа қатысуы соңғы нәтижеде оның жеке педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру мектептің типі, оның орналасқан жері және т.б. жағдайларға байланысты түбірінен ерекшеленуі мүмкін. Бұндай жағдайда 50-ден 100-ге ... ... 10-12 ... бар ... ... орта ... ... қиындық кездеседі. Ауыл мектептерінің тәжірбиесі осындай бірнеше мектепті ірі ауыл ... ... ... ... ... ... ... көрсетіп отыр. Мектепте әдістемелік жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі түрлері Мектепте әдістемелік жұмыстарды ұйымдастырудың ... ... ... келеді. Олар мынадай негізгі факторларға байланысты өзгеріп, жаңарып отырады. Білім беру төңірегіндегі мемелекеттік саясат, заң актілері, құжаттар; Мұғалімдердің ... ... ... ... жеке кәсіптік өлшемдері болжамдау процесінде анықталған әдістемелік сауаттылығы. ... ... ... ... ... жұмыстарды ұйымдастырудағы материалдық-техникалық мүмкіндігі. Мектептегі педагогикалық ... оқып ... ... ... ... ... басшыларының әдістемелік жұмысты кәсіптік деңгейде іске асыруға дайындығы; ... ... ... мен ... ... ... жағдай. Көптеген мектептерде әдістемелік жұмыстарды үйлестіретін әдістемелік кеңестер жұмыс істейді. Мектеп-тің ... ... ... ... ... бір ғана функциясы бар, ол - әрбір мұғалімнің педагогикалық қызметінің ғылыми-әдістемелік деңгейін көтеру. Оның ... ... ең кемі екі ... ... кеңеске кімнің жетекшілік жасауы және мүшелерінің құрамының қандай екендігі. Әдістемелік кеңеске білім берудің әртүрлі оқу пәндерінен сабақ беретін барынша ... ... ... Олар ... ... ... ... болуы мүмкін. Көбіне әдістемелік кеңеске оқу ісінің меңгеру-шісі басшылық ... ... ... ... ... ... біліктілігін арттырудың тактикасын айқындайды. Кеңес бірлестікте, комиссияларда қаралатын мәселелерді ... ... ... жұмыстарының жалпы бағдарламасын, семинар, практикалық материал-дардың жоспарын жасайды. ... ... ... ... ... ... кәсіптік-педагогикалық мәдениетін көтеру жұмысын басқаруда сайланбалы және ... ... ... ... ... к ... өзін ақтаған мынадай түрлерін атауға болады; Пәндік әдістемелік бірлестіктер, мектептегі бірыңғай ... күн, ... ... мен ... жас ... ... озат тәжірибе мектебі, мұғалім-дермен дербес жұмыс жүргізу, ашық және үлгілі сабақтар өткізу, ғылыми-педагогикалық конференциялар, педагогикалық оқу, ... ... және ... ... ... ... талдау және модельдеу, мұғалімдердің шығармашылық есебі, педагогикалық консилиум және т.б. Осылардың арасында мұғалімдердің пәндік ... ... ... кең ... Ол ... ... бастауыш сынып мұғалімдерін біріктіреді де, ең кемі 4-5 пән ... ... Пән ... ... ... маз-мұны көп қырлы болып келеді. Онда оқу-тәрбие жұмыстарының және ... ... ... көтеру, тәжірибе алмасуды ұйымдастыру, озық педагогикалық тәжірибені және ... ... ... енгізу мәселелері қаралып, жаңа оқулықтар мен оқу бағдарламаларының күрделі тараулары талқыланады. Сонымен бірге тәжірибелік оқу бағдарламалары мен оқу ... ... ... ... деп ... ... мүшелері білім беретін және қадағалайтын компьютерлік бағдарламаларды талдап жасайды және сынақтан өткізеді. Оның ... мен ... баға ... ... ... ... ... білімін тексеретін тақырыптық, шығарма-шылық бақылау жұмыстарын қарастыруды да қамтиды. Әдістемелік бірлестіктің жұмысы сол пәннің мұғалімдерінің педагогикалық қызметін, оқушылардың білім ... ... ... іске асырылады. Жоспарда жаңа оқу жылының мақсаттары мен міндеттері айқындалып, негізгі ... ... ... ... ... материалдарды сыннан өткізу, бақылау жұмыстарының мәтінін бекіту және т.б.) ... ... ... ... пән бойынша ашық және үлгілі сабақ-тар белгіленіп, оқушылардың білім, іскерлік және дағды-ларынынң сапасын ... ... мен түрі ... Әдістемелік жұмыстардың тиімді түрлерінің бірі бірыңғай әдістемелік күн (мектептің барлық ... ... үшін оқу ... бір рет) екі ... аралығында атқарылған әдістемелік жұмыстарды қорытындылауға арналады. Бірыңғай әдістемелік күннің тақырыбы мұғалімдерге алдын ала ... ... ... ... ... арнайы тақырыпқа педагогикалық бюллетень шығарылып, әдістемелік талдамалардың, мұғалімдермен оқушылар шығармашы-лығын, психологиялық-педагогикалық әдебиеттердің көрмесі ұйымдастырылады. Бірыңғай әдістемелік күні ... ... ... ... ... ашық сабақтар мен сыныптан тыс шаралар өткізу, оларға талдау жасап, кеңінен ... жаңа ... ... шолу ... ... ... баға ... талдау жасайтындай бірыңғай әдістемелік күннің қорытындысы мен ''дөңгелек үстел'', мәжіліс немесе баспасөз конференциясын өткізу. ... ... және ... ... ... ... ... мен практикумдар барысында көрінеді. Олар мұғалімнің өз білімін көтеру әрекетін ынталандырып, оны педагогика-лық инновацияға ұмтылдырады. Проблемалық семинар жұмыстарының мазмұны ... ... ... ... ... Соңғы жылдары әдістемелік жұмыстар жүйесінде практикалық сабақтардың белсенді түрлері кеңінен қолданылуда. Олар: іскерлік, рөлдік ойындар, ойын-практикумдар, ұйымдық-әрекеттік ойындар, ... ... Бұл ... ... ... ... - орындалған әрекеттің көп нұсқалылығы, нақты практикаға барынша жақындығы ұжым ... ... ... және т.б. ... практикумдарды ұйымдастырушылар мұғалімдердің бұндай шараларға қатысуға ықылассыздығы, оларды жүргізуге ... ... ... сияқты кедергілерге тап болуда. Бұның бәріде проблемалық семинарлар мен практикумдарды ұйымдастыруға білікті басшылықтың керектігін танытады. Озат тәжірбие ... ... ... және ұжым-дық тәлімгерліктің мақсаты мен міндетін іске асыратын әдістемелік жұмыс түрі. ... ... ... ... бай тарихы бар болғанымен бір мектеп қабырғасында ұйымдастырылған озат тәжірбие мақсатты, толыққанды сипат ... Бұл ... ... ... - ... мұғалімнің, басшының тәжірибесі өз әріптесіне әдістемелік көмек көрсету. Бұндай мектепті қалыптастыру көбіне ерікті негізде ... Озат ... ... ... бағалау екі жақты тиімділікті ескеру тиіс. Мектеп басшысы мұғалімдердің ... ... ... ... ... мен ... жоспарластыру мәселелерімен ақыл-кеңес беріп, білім берудің теориялық мәселелерін талқылаумен бірге мектептің педагогикалық жүйесін жетілдіреді, өзінің кәсіптік позициясының дұрыстығына көз ... Озат ... ... ... ... - мұғалім әріптес-тердің жаңашыл, шебер мұғалімнің шығармашылық лабораториясымен тікелей танысуға ... ... деп ... Озат ... мектебінің құрылымында оның бір көрінісі немесе дербес буыны ретінде жас мұғалім мектебінің жұмысын ұйымдастыруға болады. Оның мәні - ... жаңа ... жас ... ... мұғалімнің немесе мектеп басшысының жетекшілігімен бірлестікте бірігеді. Оның жұмысы сабақтың және ... тыс ... ... белгілеудің техникасы мен әдістемесі, сынып жетекшісі жұмысын жоспарлас-тырудың ерекшеліктері, сынып ұжымының тәрбиелік деңгейін анықтау ... ... ... ... Жас ... ... оқуларда сабақтың технология-лық картасын жасау, оқу процесінде компьютер құрал-дарын қолдану сияқты ... ... ... ... ... ... бір-бірімен араласқан жас мұғалімдер кәсіптік дамуын жолға қойып, өзінің шығармашылық ... іске ... ... ... мұғалімдердің тәжірибесі көрсетіп отырған-дай, педагогикалық шығармашылық пен ... ... күрт ... ... ... жоғары оқу орнында алған теориялық білімдерден соң мектептегі алғашқы жылдары бірден таза практикалық қызметпен айналысуынан туындайды. Сондықтан бұл ... ... ... ... ... оны практикада қолдану арқылы тереңдетудің маңызы зор. Жас мұғалім мектебі міне осы маңызды міндетті шеше алады. ... ... ... ... кең ... ... отырған кезеңде проблемалық (инновациялық) топтың әрекеті қызу қолдау табуда. Мұғалімдердің мұндай тобы мектеп басшыларының, ғалым-педагогтардың, мұғалімдермен ... ... ... ... Бұл топ озат ... өз мектебінде және одан тысқары жерлерге де жинақтап, таратуға күш салады. Егер проблемалық топ өз ... ... ... ... ... ... практикаға енгізумен айналысатын болса, онда ол топ ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі белгілері бар ... ... ... Ал ... жұмыстар зерттеу тақырыбы мен мәселелерін негіздеу, күткен нәтижелерге болжам ... ... ... ... сияқты маңызды міндеттерді қамтиды. Бұл жұмыстар педагогикалық ЖОО, ҒЗИ және МБА педагог оқытушыларының ғылыми жетекшілігімен іске ... ... ... ... ... ... ықылас қойылып, мүдделік танытылса, ол мектептің педагогикалық ұжымында жақсы инновациялық атмосфера қалыптастыра алады. ... ... ... ... ... бірі педагогикалық ұжымның таңдаған ғылыми-әдістемелік тақырып бойынша қызметі. Бұл жұмыс түрінің тарихы терең ... оның ... ... ... ... қалған. Оның негізгі себептерінің бірі - тақырыпты кездейсоқ таңдаудан туындайды. Бұндай жағдайда зерттеу тақырыбы нақты ұжымның нақты мәселелерін ... ... онда ол ... ... ... ... және соңы ... аяқталады. Бұндай жағдайда мектеп басшылары алынатын нәтижені, оған жеткізетін мақсаттарды, әдіс-тәсілдерді анықтап, ұжымды соңынан ерте білуі, олардың сол тақырып пен ... ... ... ... ... ... ... жұмылдыра білуі тиіс. Бұл істе қажеттілігіне қарай ғылыми-педагогикалық күштерді бірлесіп жұмыс жасауға (кеңес, жетекшілік, ынтымақ-тастық) тартудың ... зор. ... ... жұмыс істеудің тиімділігінің төмен болуының бір себебі -педұжымның өз мектебіндегі мәселелерді айқындап, мақсатын белгілей алмауы, бірлесе жұмыс істеуді жолға қоя ... ... бір ... педагогтың зерттеу тақырыбы бойынша озат тәжірибемен теориялық негіздерді, оның үйренуге деген ынтасының ... ... ... жұмысқа деген ынта жойылады, уақыт, күш босқа жұмсалады. Ұжымдық зерттеу тақырыбы бес ... ... ... ... ... әр ... ... міндеті айқындалып, әр әдістемелік буынның (пәндік-әдістемелік бірлестік, пәндік комиисия, проблемалық топ) жұмыс көлемімен мазмұны белгіленеді, оны іске асырудың, есеп берудің ... ... ... ... ... ... пракатикалық конференция, педагогикалық оқу, жалпы мектептік семинар, педагогикалық немесе әдіс-темелік ... ... ... ... ... ... ... конференциялар, педаго-гикалық оқулар, шығармашылық есептер жекелеген мұғалімдердің, әдістемелік бірлестіктердің әдістемелік жұмыстарының қорытынды түрі болып табылады. Автор-лар хабарлама, ... ... ... ... нәтижесімен таныстырады. Ал қатысушы мұғалімдер, оны өз жұмыстарының нәтижелерімен салыстырып, ұсынылатын әдістәсілдердің ... көз ... ... ... ... ... ... бойынша орынбасары қызметі енгізілген мектептерде бұл жұмыс барынша қомақты, нәтижелі болып жүргізіледі. Ғылыми-практикалық конференциялар, педоқулардың ... ... ... ... өзге ... ... ... және әдістемелік жұмыстарының нәтижелері бойынша мұғалімдер марапатталады. Әдістемелік жұмыстардың түрлерін ... ... ... ... ... әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың түрлерін ескі не жаңа, күні өткен не қазіргі заманғы деп бөлуге болмайтынын атап ... тура ... ... оның ... ... топтық және ұйымдық қажеттіліктер мен олардың мүмкіндіктеріне тікелей байланысты. ... ... ... қандай түрін таңдаса да соңғы нәтижеде оның тиімділігі мұғалімнің өз ... өз ... ... ... ... ... да үздіксіз білім беру процесін жоғары оқу орны - мұғалімдер ... ... ... - ... ... ... және т.б. оқу ... шектеуге болмайды, оған осы оқу түрлерінің арасындағы ... ой ... де ... ... ... ... өз ... көтеруі барын-ша даралығымен ерекшеленеді, содан да мұғалімнің өз білімін көтеру жұмысына тәжірибелі әріптесі, ... ... ... ... ... ... қажет. Мұғалімнің өзінің педагогикалық білімін көтеру оның өз бетінше педагогикалық құндылықтар, технология, шығармашылық тәжірибелерді ... ... Оның ... ... және ... ... ... жұмысты ғылыми ұйымдастырудың негіздерін, жалпы педагогика-лық мәдениетті қамтиды. ... өз ... ... ... ... ... көрсетілгенде ғана оның кәсіптік қызметіндегі қажеттілігі, жеке қызығушылығы ескерілуі тиіс. Мектепте ... ... ... ... ... жеке қажеттілігін ескеріп жоспар-ластырылғанда мұғалім ұжымдық оқу түріне тартыла отырып, өзін қызықтырған сұрақтарға жауап таба алады. ... ... және оқу ... ... әдістемелік жұмысты ұйымдастырғанда өз мектебі педагогтарының алдындағы қиындықтарға баса көңіл бөледі. Әркімге қатысты мәселелерді бірлесе талқылау мұғалімнің өз ... ... ... ықпал жасайды. Сондықтан да директордың, оқу ісінің меңгерушісінің өз білімін көтеруді ... және оған ... ... ... ... ... алады. өздігінен білім көтеру ауқымды мәселелерді қам-тиды. Әйтсе де педагогикалық өз білімін ... ... ... оқу ... ... ... қазіргі уақытта мектеп үшін өзекті мәселелерге бағытталуы тиіс. Осындай мәселелердің қатарында педагогикалық қатынас, оқуды дербестендіру және жіктеу, дамыта ... ... ... ... ... жаңа типті оқу орнында оқыту ерекшеліктерін атауға болады. Мәселелер топтамасының арасында оқушылардың ... ... оның ... ... ... ... қалыптастыруды атауға болады. Әрбір мұғалімнің өздігінен білімін көтеруі ой еңбегінің техникасын білу, ақыл-ой әрекетінің дербес ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... көтеруі оның бос уақытын дұрыс ұйымдастыру, дербес жұмыс жоспар түзіп, оны іске асыра алуына ... ... ... ... ... ... ... Кеңес Одағында 1972 жылы енгізілді. Алғашқы аттестациядан кейінгі кезеңде аттестациялау туралы құжаттар білім беру жүйесіндегі өзгерістерге сай ... рет ... ... ... негізгі мақсаты педагог қызметкер-лердің кәсіптік біліктілігін көтеру, шығармашылық белсен-ділігін дамыту, әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету. Ынталандырудың негізгі ... ... ... ... ақы ... ... ... Ал аттестация өткізудің негізгі принциптері еріктілік, алқалық оның объективті, әділ ... ... ... Бұл принциптер аттестациялық комиссия жасақтауда қатаң сақталады. Қазіргі ереже бойынша үш ... ... ... Бас аттестациялық комиссия республикалық, облыстық деңгейде, ал аудандық, қалалық комиссия тиісті білім мекемелерінің деңгейінде құрылады. Ал, білім беру мекемесінің аттестациялық ... құру ... ... ... Әр ... өз ... ... мәселе-лерді қарастырады. Ал аттестациялау комиссияның негізгі шешімі - біліктілік санат беру. Қазір үш біліктілік ... ... ... ... ... ... ... санатты аудандық, қалалық, екінші санатты- мектеп аттестациялау комиссиясы береді. Мұғалімнің немесе мектеп ... ... екі ... ... ... ... - ... қорытындысын жинақтау, екіншісі - практикалық қызметті эксперттік бағалау. Бірінші көрсеткіш бойынша мұғалім шығармашылық есеп, ғылыми-әдістемелік немесе -тәжірбиелік-эксперименттік жұмыстарды ұсына ... ... ... ... ол ... ... ... экспертизадан (сараптаудан) өтуі тиіс. Кейбір мектептерде, аудандық, облыстық технология, тестілеу, эксперттік бағалау тәсілдері қолданылады. Деген-мен педагогикалық қызметті болжамдау және ... ... ... ... түзету енгізіп отырады. Мұғалімдерді аттестациялау педагогтың біліктілік ... ... ... ... бес ... бір рет ... ... аттестация мұғалімнің педагогикалық біліктілігін айқындау үшін педкеңестің шешімімен, басқару әкім-шілігінің бастамасымен де жүргізілуі мүмкін. Шағын комплектілі мектептерде ... ... ... өзіндік ерекшеліктері бар. Ондай мектеп мұғалімнің аттестациялауды ... ... ... ірі ... ... ... комиссия атқарады. Тәжірибесі көрсетіп отырғандай аттестациялаудың табысты болуы оны ұйымдастыруға, қорғау мен бағалау-дың дұрыс жолға ... ... ... ... ... ... тәуелді. Жалпы айтқанда, мұғалімдерді аттестациялау мектептің ғылыми-әдістеме-лік жұмыстарының стратегиясы мен тактикасын анық-таудың негізі болып табылады.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығы10 бет
Жаңашыл педагогтардың тәжірибесін оқу – тәрбие үдерісінде пайдалану61 бет
Оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеу үдерісі66 бет
Әбділда Тәжібаев5 бет
Бюджеттік бақылау5 бет
Жоғары мектеп жасындағы оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда компьютерлік оқыту және бақылау бағдарламаларының рөлін анықтау50 бет
3 сынып математика сабақтарындағы халық педагогикасының озық үлгілерін пайдалану20 бет
SPSS көмегімен эксперимент алынған мәліметтерді өңдеу критерийлері9 бет
Turbo Pascal - дағы енгізу және шығару операторлары26 бет
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь