Талғар қаласындағы спорт ғимаратын жылыту

Кіріспе
1 Негізгі бөлім
1.1 Жобалауға берілген негізгі деректер
1.2 Сыртқы қоршаулардың жылутехникалық есебі
1.2.1 Төбелік жабынның жылутехникалық есебі
1.2.2 Сыртқы қабырғаның жылутехникалық есебі
1.2.3 Еденнің жылутехникалық есебі
1.2.4 Терезенің жылутехникалық есебі
1.3 Жылыту жүйесінің қуаты
1.3.1 Сыртқы ауа инфильтрациясы және тұрмыстық түсуі
1.4 Сулы жылыту жүйесі
1.5 Жылыту аспаптары және жылулық есебі
1.6 Жылыту жүйесінің гидравликалық есебі
2 Құрылыс өндірісінің технология бөлімі
2.1 Ұйымдық.техникалық шаралар
2.2 Жұмыс көлемінің ақпарат тізімі
2.3 Еңбек шығынын калькуляциялау
2.4 Күнтізбелік жоспар және жұмысшылардың қозғалыс графигі
2.5 Көліктің қажеттілік есебі
2.6 Аз механизацияланған құрылғылардың қолмен және механизмделген бұйымдардың қажеттілік есебі
2.7 Технико.экономикалық көрсеткіштер
2.8 Жылыту жүйесінің жинақтау жұмысының сапасын бақылау
3 Экономик бөлімі
3.1 Келтірілген шығын есебі
3.2 Негізгі технико.экономикалық көрсеткіштер
4 Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
4.1 Еңбек қауіпсіздігінің талаптары
4.2 Жылыту жүйесін құрастырудағы техника қауіпсіздігінің жалпы талаптары
4.3 Жарықтандыруды есептеу
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Адам өз өмірінің 80 пайызын жабық бөлмелерде өткізеді. Бұндай жағдайда адам тіршілік әрекетінің қалыпты шарттарын қамтамасыз ету үшін, ішкі ауаның есепті температурасын ұстау керек. Мұндай температураны ұстап тұру жылыту қондырғыларына жүктелінеді, адамдар бұрыннан оның құрастырылуы мен толық жетілдірілуімен айналысып келеді.
Жылытудың атқаратын міндеті – адамның өмір тіршілігі және жұмыс атқаруы жайлы болуына салқын мерзім кезінде ғимараттар мен үймереттердің бөлмелерінде бапты жылулық комфорттық жағдай тұрғызу, оптимальді температуралық жағдай арқылы. Бөлмелерде жылулық комфорттық жағдайды құрастырып және бапты жағдайда ұстау үшін ең жоғарғы техникалық жылыту қондырғылары қолдануы қажет. Жылыту бөлмелерінде комфорттық жағдай қамтамасыз етеді. Комфорттық жағдайдың параметрлері: температура, ылғалдық, ауа жылдамдығы. Әр ғимаратың бөлмелерін ішкі температуралары әртүрлі болуы мүмкін, бұл температуралар сәулетшілердің нормативтік құжаттарынан қабылданады. Жылыту құрастырылған бөлшектерден болғандықтан жүйе деп аталады. Жылыту жүйесі үш бөлшектен қарастырылады: жылу көзі, құбырлар, жылыту аспаптары. Жылыту жүйесінің түрі мен сұлбалары ғимараттын қабаттар жобаларына, конструктивтік және технологиялық ерекшеліктеріне сәйкес таңдалады. Жылыту жүйесінің жұмысының басқару принциптері мен қозғалыс тәртіптері қарастырылады.
Жылыту жүйесіне келесі талаптар қойылады: санитарлы-гигиеналық, технико-экономикалық, құрылыс-сәулеттік, пайдаланулық. Санитарлы-техникалық жұмыстың табысты орындалуы барлық нысана бойынша құрылыс- құрастыру жұмыстарының уақытылы бітуін және оның тағайындалған мерзімде пайдалануға берілуін қамтамасыз етеді. Өзі кезегінде санитарлы-техникалық жұмыстың орындалуы құрылыстық конструкцияның және ғимараттың элементінің нақты дайындығымен технологиялық байланысты.
Жылыту жүйелерінің құрастыру жұмыстарын орындауды нысанның құрастырылуының астына немесе оның актыға оның жеке басып алу әдістерінен кейін ғана бастау тиіс. Жылыту жүйесінің құрастырылуына дейін келесі жұмыстар орындалуы тиіс: ғимараттың тіректері құрастырылған, жабынның конструкциялары орналастырылған, қара едендер жасалған, құрылыс конструкцияларынан және материалдардан жолдар мен жүру жерлері босатылған, жасанды жарық қамтамасыздандырылған. Құбырдың төсемесінің жерлерінде құбырды бекіту үшін кронштейн және салпыншақтар болуы керек. Жылыту жүйесінің құрастырылуы біткен соң және табылған ақауларды жойған соң жүйені гидравликалық әдіспен 0,7МПа қысыммен тығыздыққа және беріктікке сынау. Құбырлар ретінде болат және пластикалық материалдар қолданылады.
1 ҚР ҚНжЕ 2.04.01-2001 Құрылыстық климотология. Астана: ҚР ИжСМ Құрылыс істері комитеті, 2002. -113б.
2 ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 Құрылыстық жылутехникасы. Астана: ҚР ИжСМ Құрылыс істері комитеті, 2002. -113б.
3 ҚР ҚНжЕ 4.02.42-2006 Жылыту, желдету және ауа баптау. ҚР ИжСМ Құрылыс істері комитеті және ТКШ, 2007. -53б.
4 ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001 Қоғамдық ғимараттар және имараттар. Астана: ҚР ЭжСМ Құрылыс істері комитеті, 2002. -82б.
5 Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1 Отопление. Под ред. И.Г. Староверова, Ю.И. Шиллера, 4-е изд.перераб. и доп. – М.:Стройиздат, 1990. -344б.
6 Крупнов Б.А., Шарафадинов Н.С. Руководство по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. – М.: Вена, 2008. – 220б.
7 Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические
устройства. В 3-х ч. изд. 4-е. Ч.3. Вентиляция, кондиционирование воздуха. Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. Кн. 1, 2. - М.: Стройиздат, 1992. - 319б, -416б.
8 Манюк В.И. және т.б. Справочник по накладке и эксплутации водяных тепловых сетей. – 3 басылым. – М.: Стройизат, 1988. – 232б.
9 Нурпеисова К.М. Жылыту. Оқу-әдістемелік кешені. Алматы: ҚазҰТУ, 2011. -76б.
10 Алимова К.К., Ветлугина Г.А. Желдету және ауа баптау. Оқу-әдістемелік кешені.Алматы: ҚазҰТУ, 2009. -138б.
11 Технология строительных и монтажно-заготовительных процессов в курсовом и дипломном проектировании. Методическое пособие. – Алматы: КазГАСА, 2000. – 60 с.
12 ЕНиР. Сборник Е9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. /Госстрой СССР. – М.: Прейскуратиздат. 1987. – 56б.
13 СНиП 4.02.-91. Сборники сметных норм и расценок на строительные работы . Сборник 18. Отопление - внутренние устройства / Госстрой СССР. М.: Стройиздат .1991.- 24с.
14 Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. Учебник для строительных специальностей вузов. – М.: Высшая. школа, 1984. – 346б.
15 Қасенов Қ.М., Бектұрғанова Г.С., Қалдыбаева С.Т. Дипломдық жобаның «Қауіпсіздік және еңбек қорғау» бөлімін орындауға барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. Алматы: ҚазҰТУ, 2012. -138б.
        
        Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ... ... ... ... және ... ... жүйелер және желілер кафедрасы
Байбараков Б.С
Талғар қаласындағы спорт ... ... ... ... ... ... республикасы білім және ғылым министрлігі
Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті
Т.Қ.Бәсенов атындағы Сәулет және Құрылыс институты
Инженерлік жүйелер және желілер ... ... ... ... ... ЖАЗБА
Тақырыбы:
050729-Құрылыс
Орындаған Байбараков Б.С
Пікір беруші
__________________
__________________
_____________ 2013ж.
Жетекші
техн.ғыл.канд., доцент
________К.К Алимова
__________2013ж.
Алматы 2013
Қазақстан ... ... және ... ... Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті
Т.Қ.Бәсенов атындағы Сәулет және ... ... ... және ... ... ...
... жоба орындауға
Тапсырма
Білім алушы Байбараков Бауыржан Сабитович________________________
Тақырыбы ______________
Университет ректорының 12. 2012ж. ... ... ... жобаны тапсыру мерзімі мамыр 2013ж.________________
Дипломдық жобаның бастапқы берілістері М 1:100, бас фасадтың бағыты мен орналасу орны, сыртқы қоршаушы құрылымдар ... ... мен ... ... ... ... ... мәселелер тізімі а) Негізгі бөлім: Сыртқы қоршаулардың жылутехникалық есебі; жылыту жүйесін таңдау және құрастыру есебі; б) ҚӨТ бөлімі: Еңбек ... ... ... жоспар және жұмысшылардың қозғалыс графигі; технико-экономикалық көрсеткіштер; в) ... ... ... ... есебі; негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер; г) ҚжЕҚ бөлімі: Еңбек қауіпсіздігінің талаптары, жарықтандыруды есептеу._______________________________________________________
Сызбалық материалдар тізімі ... ... дәл ... ... -4.000 ... ... ... +0,000 белгідегі 1 қабат жобасы;+5,400 белгідегі 2 қабаттар жобасы; жылыту жүйесінің тік құбырларының сұлбасы Тқ.14-Тқ.21; 1-3 қабаттардағы жылыту ... ... ... ... жүйелерінің сұлбалары; күнтізбелік жоспар.________________________________________________________
Ұсынылған негізгі әдебиет _____15 атау:____________________________
Дипломдық жобаны ... ... ... ... ... ... ... мерзімі
Ескерту
Негізгі бөлім
25.02-6.04
Құрылыс өндірісінің технология бөлімі
08.04-20.04
Экономика бөлімі
22.04-24.04
Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
25.04-1.05
Дипломдық жоба бөлімдерінің кеңесшілері мен
норма бақылаушының ... ... ... ... тегі, ғылыми дәрежесі, атағы)
Қолтаңба қойылған мерзім
Қолы
Құрылыс өндірісінің технология бөлімі
Ж.Н Нигметов ... ... ... ... ... ... доцент
Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
С.М Почанов
техн.ғыл.канд.,
доцент
Норма бақылау
А.Н Хойшиев
техн.ғыл.канд.,
аға оқытушы
Жетекші ... К.К ... ... ... білім алушы ____________ Б.С Байбараков
Күні ... ... ... ... мақсаты Талғар қаласындағы спорт ғимаратын жылыту жүйелерін есептеу және құрастыру. Жоба кіріспе, төрт бөлім, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі және ... ... ... ... ... ... дипломдық жобаның мақсаты қойылған, міндеттері анықталды.
Бірінші бөлімінде жұмыс барысында жылыту жүйелерінің түрлері ... ... ... климаттық шарттары мен қоршау құрылымдарының жылутехникалық қасиеттерi ескеріліп, құрылыс нормалары және ережелері талабына сай есептеулер жүргiзiлдi. Спорт ғимаратының көлеміне, сәулеттік ... ... ... ... ... түрін таңдалды. Жылыту жүйесінің кең тараған екі құбырлы жылыту жүйесі қабылданған. Есепті ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың ұйымдастырылуы толық ашылды. Жұмысшылардың қозғалыс графигінің күнтізбелік жоспары және еңбек шығынын калькуляциялау жұмысы құрастырылды.
Үшінші ... ... ... ... ... қазіргі заманға сай оптималды бағамен есептелді. Құрылыс нормаларына сай жылдық эксплуатационды шығындар анықталды. Технико-экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік шаралары қарастырылды, жарықтандырудың есептері жүргізілді.
Қорытындыда дипломдық жобаның жылыту және ... ... ... ... ... маңыздылығы ашық жазылған.
АННОТАЦИЯ
Главной целью дипломной работы является подсчет и строительство отопительных систем в спортивном комплексе (здании) города Талгар. Проект ... из ... ... ... ... ... ... и дополнительных материалов.
В введении говорится об актуальности данной темы, о четком ... ... об ... ... ... части определены виды отопительных систем в ходе работы, учтены климатические условия строительной зоны и свойственные структуры заграждения, были ... ... ... по ... ... норм. Выбор систем спортивного комплекса был сделан исходя из объема здания, архитектурных особенностей и ... ... Было ... ... ... распространённых двухпроводных отопительных систем. Оборудования отопительных систем были выбраны по подсчитанным параметрам. ... ... ... дипломной работы полностью раскрыта организаторская часть работы. Был сконструктирован календарный план графика движении рабочих и ... ... ... ... ... ... были подсчитаны расходы использования материалов отопительных систем по нынешним оптимальным ценам. Были определены расходы годовой эксплуатации по строительским нормам. Сконструированы ... ...
В ... части были рассмотрены способы (правила) безопасности во время конструирования отопительных систем, были ... ... ...
В ... ясно и ... ... об ... принятых решениях, об их рациональности и важности.
ABSTRACT
The main purpose of the thesis is the calculation and construction of heating systems in the sports complex ... of Talgar. The project consists of an ... four parts, ... ... and ... ... ... refers to the relevance of the topic, about its actuality, clear purposes and determining the liability.
The first part defines the types of heating systems in term of work, takes into account the climatic ... of the ... zone and the peculiar ... of the barrier, counts were made strictly according to the rules of building codes. Choosing a sports complex systems has been made based on the volume of the ... ... features and climatic ... It was approved by the ... use of two-wire heating systems. ... of heating systems were chosen by counted ... second part of the thesis is fully revealed ... part. Schedule of movements of workers and calculative job losses were constructed.
In the third part, heating systems' materials' price have been ... ... to the current best price. Annual ... expenses ... by building ... Indicators were designed both technically and economically.
The fourth part examined ways (rules) of safety during the ... of heating systems, reports have been made through ... was clearly and ... written about the basic ... about their ... and the ... of ... Негізгі бөлім
9
1.1 Жобалауға берілген негізгі деректер
9
1.2 Сыртқы қоршаулардың жылутехникалық есебі
9
1.2.1 Төбелік жабынның жылутехникалық есебі
11
1.2.2 Сыртқы қабырғаның жылутехникалық есебі
12
1.2.3 Еденнің ... ... ... Терезенің жылутехникалық есебі
14
1.3 Жылыту жүйесінің қуаты
15
1.3.1 Сыртқы ауа инфильтрациясы және тұрмыстық түсуі
25
1.4 Сулы жылыту жүйесі
26
1.5 Жылыту аспаптары және жылулық ... ... ... ... есебі
30
2 Құрылыс өндірісінің технология бөлімі
43
2.1 Ұйымдық-техникалық шаралар
43
2.2 Жұмыс көлемінің ақпарат тізімі
44
2.3 Еңбек шығынын калькуляциялау
45
2.4 ... ... және ... ... графигі
49
2.5 Көліктің қажеттілік есебі
2.6 Аз механизацияланған құрылғылардың қолмен және механизмделген бұйымдардың қажеттілік есебі
51
2.7 Технико-экономикалық ... ... ... ... ... сапасын бақылау
52
3 Экономик бөлімі
54
3.1 Келтірілген шығын есебі
59
3.2 Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер
60
4 Қауіпсіздік және еңбек қорғау ... ... ... ... Жылыту жүйесін құрастырудағы техника қауіпсіздігінің жалпы талаптары
62
4.3 Жарықтандыруды есептеу
62
Қорытынды
69
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
70
КІРІСПЕ
Адам өз өмірінің 80 ... ... ... ... ... жағдайда адам тіршілік әрекетінің қалыпты шарттарын қамтамасыз ету үшін, ішкі ауаның есепті температурасын ұстау керек. Мұндай ... ... тұру ... ... ... ... ... оның құрастырылуы мен толық жетілдірілуімен айналысып келеді.
Жылытудың атқаратын міндеті - ... өмір ... және ... ... ... ... салқын мерзім кезінде ғимараттар мен үймереттердің бөлмелерінде бапты жылулық комфорттық жағдай тұрғызу, оптимальді температуралық жағдай арқылы. Бөлмелерде жылулық комфорттық жағдайды ... және ... ... ... үшін ең ... техникалық жылыту қондырғылары қолдануы қажет. Жылыту бөлмелерінде комфорттық жағдай қамтамасыз етеді. Комфорттық жағдайдың параметрлері: температура, ылғалдық, ауа жылдамдығы. Әр ... ... ішкі ... ... болуы мүмкін, бұл температуралар сәулетшілердің нормативтік құжаттарынан қабылданады. Жылыту құрастырылған ... ... жүйе деп ... ... ... үш ... қарастырылады: жылу көзі, құбырлар, жылыту аспаптары. Жылыту жүйесінің түрі мен сұлбалары ғимараттын қабаттар ... ... және ... ... ... ... ... жүйесінің жұмысының басқару принциптері мен қозғалыс тәртіптері қарастырылады.
Жылыту жүйесіне келесі талаптар қойылады: санитарлы-гигиеналық, технико-экономикалық, құрылыс-сәулеттік, ... ... ... ... ... барлық нысана бойынша құрылыс- құрастыру жұмыстарының уақытылы бітуін және оның тағайындалған мерзімде пайдалануға берілуін қамтамасыз етеді. Өзі кезегінде санитарлы-техникалық ... ... ... ... және ... ... нақты дайындығымен технологиялық байланысты.
Жылыту жүйелерінің құрастыру жұмыстарын орындауды нысанның құрастырылуының астына немесе оның актыға оның жеке ... алу ... ... ғана ... ... ... ... құрастырылуына дейін келесі жұмыстар орындалуы тиіс: ғимараттың тіректері құрастырылған, жабынның конструкциялары орналастырылған, қара едендер жасалған, құрылыс конструкцияларынан және материалдардан жолдар мен жүру ... ... ... жарық қамтамасыздандырылған. Құбырдың төсемесінің жерлерінде құбырды бекіту үшін кронштейн және салпыншақтар ... ... ... ... құрастырылуы біткен соң және табылған ақауларды жойған соң жүйені гидравликалық әдіспен 0,7МПа қысыммен тығыздыққа және беріктікке ... ... ... ... және ... ... ... Негізгі бөлім
+ Жобалауға берілген негізгі деректер
Дипломдық жобада Талғар қаласында орналасқан спорт ғимаратының микроклиматын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... және ... жабдықтары таңдалады. Спорт ғимаратының жылыту жүйесін жобалауға қажетті деректері қабылданады.
Жылдың суық кезеңінің климаттық параметрлері:
-сыртқы ауаның есепті температурасы (ең ... бес ... - ... мерзімі кезіндегі сыртқы ауаның орташа температурасы: 1,6оС;
-жылыту мерзімінің ұзақтылығы: 168 тәулік;
-жылыту мерзімі кезіндегі желдің орташа жылдамдығы: 5,2 м/с.
1.2 Сыртқы қоршаулардың жылу ... ... ... ... үшін ... ... арқылы мәліметтер болу қажет. Жылу берудің үш түрі болады: сәулелік, конвективтік және жылу ... ... ... жылу ... түрі мол болады. Ішкі және сыртқы ауа қатынасы сыртқы қоршаулар арқылы қарастырылады. Жылу техникалық есепті орындауға негізгі қажеттіліктер: жылдың салқын ... ішкі және ... ... ... ... және ... қоршаулардың жылуфизикалық сипаттамалары.Жылу техникалық есеп жылытылатын мерзімде ғимараттың ... ... ... ... ... талаптарын және пайдалану шарттарын есепке ала отырып жүргізіледі.
Спорт ... ... ... жылу ... есептеуін өткізу үшін бөлмелерінің тағайындалуы мен пайдалануын білу қажет, себебі олардың ішкі ауа температурасы, ылғалдылығы ... ... және ... ... ... қоршаудың ішкі бетіндегі температурасы, ылғалды нүктедегі температурадан артық болу ... кем ... 2-3С. ... ... - гигиеналық және комфорттық жағдайларға сәйкес қоршаудың жылу ... ... ... ,м2 oC/Вт ... ... ... ... ... сыртқы ауаға қатынасын ескеретін коэффициент, қабылданады [2,4];
бөлменің ішкі ауа температурасы, оС; ... ... ... ... оС;
қоршаудың ішкі бетінен жылу өткізгіш коэффициенті, Вт/м2 oC;
ішкі ауа температурасы мен ... ішкі ... ... арасындағы нормативті температура айырмасы, оС, қабылданады [2].
Сыртқы қоршау арқылы жоғалатын жылу шығыны ,Вт анықталады
, ... к - ... ... жылу ... ... Вт/м2 ... - ... ауданы, м2; - ішкі ауа температурасы, оС;
- ... ... ауа ... оС.
Cыртқы қоршаулардың жылу өткізгіштік коэффициенті , анықталады
(1.3)
Сыртқы қоршаулардың жылу өткізгіш коэффициенттерін анықтау үшін олардың ... ... ... болуы керек. ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 сәйкес сыртқы қоршаудың жылулық кедергісі (R0) анықтаудан басталады және ол қоршаудың жылу ... ... ... (R0пр) кем ... ... ... ... талаптарға байланысты.
Сыртқы қоршаулардың жалпы жылу өткізу кедергісі , oC/Вт ... м2 ... ... ішкі ... ... жылу ... кедергісі;
қоршаудың қабаттарының жылу өткізгіштік кедергілері;
қоршаудың сыртқы бетінен ауаның жылу өткізгіш ... ішкі ... ... ... ... , ... ... ... ... ішкі ... ... жылу өткізу коэффициенті, Вт/м2 oC, қабылданады Вт/м2 oC [2].
Қоршаудың қабаттарының жылу өткізгіштік кедергілері , м2oC/Вт анықталады
, ... - ... ... ... м;
- жылуөткізгіштік коэффициент, Вт/мС.
Cыртқы қоршаулардың жылу өткізгіштік коэффициентерін нормативті келтірілген термиялық кедергілері бойынша ЖМГТ-ға ... ... ... ... ... tоm - жылытылатын мерзімнің орташа температурасы, С;
z - ... ... ... тәулік;
ЖМГТ-ны анықтау үшін Талғар қаласының жылытылатын мерзімнің ұзақтылығы z=168 ... ... ... = (18+1,6)168=3292,8. ... ... ... ... ... ... төбе ... материалдарының құрылымы сурет 1.1-де келтірілген.
1-қабат: темір бетонды ... 1=0,15 м; ... =1,62 ... - ... ... қалыңдығы 2 - белгісіз, жылуөткізгіштігі =0,052 ... ... ... ... 3 =0,01 м, ... =0,17 ... - қабат: ауа қабаты, кедергісі R4=0,14 м2 0С/Вт.
1.1-сурет. Төбе жабынның ... ... ... ... ... ... үшін ... кедергісін қабылдаймыз R0пр=2,45 м2С/Вт.
м2С/Вт,
Оқшаулағыш қалыңдығын 0,2 м деп қабылдаймыз.
Төбелік жабынның жалпы жылу өткізу кедергісін анықталады
м2С/Вт.
Төбелік ... жылу ... ... (1.3) ... анықталады
Вт/м2С.
1.2.2 Сыртқы қабырғаның жылу техникалық есебі
Спорт ғимаратының сыртқы ... ... ...
1 - ... ... ... 1=0,19 ... қалыңдығы 1=0,01;
2 - қабат:ауа қабаты, кедергісі R2=0,14 м2 0С/Вт;
3 - қабат: ... ... ... жылуөткізгіштігі3=0,7 Вт/мС қалыңдығы 3=0,5м;
4 - қабат: жылуоқшаулағышы, қалыңдығы белгісіз,
жылуөткізгіштігі 4=0,028 Вт/мС;
5 - ... ауа ... ... R5=0,14 м2 ... - ... ағаш ... ... 6=0,04 м; =0,35 Вт/мС;
7-қабат: алюкобонд - ... ... ... ағаш ... ... ... сурет. Сыртқы қабырғасының материалдарының құрылымы
Санитарлы - гигиеналық және комфорттық жағдайларға сәйкес ЖМГТ=3292,8 үшін ... ... жылу ... келтірілген кедергісі қабылданады R0пр=2,12 м2С/Вт.
Жылу энергия үнемдеу талабына сай келетін ... ... оның ... ...... ... қалыңдығын 0,06 м деп қабылдаймыз.
Сыртқы қабырғаның жалпы жылу өткізу кедергісі , м2С/Вт. анықталады
м2С/Вт.
Қоршаудың ағаш ... ... ... , ... ... ... қабырғаның жылу өткізгіштік коэффициенті Кст, м2 oC/Вт ... , м2 ... ... жылу техникалық есебі
Спорт ғимаратының жерде орналасқан еденінің ... ... ... ... - ... монолитті темірбетонды плита, жылуөткізгіштігі 1=1,92 Вт/мС, қалыңдығы ;
2 - ... 10мм ... 2=0,17 ... ... ;
3 - ... ... цементті-құмды ерітіндіден М50, армираланған сетка жылуөткізгіштігі =0,76Вт/мС, қалыңдығы ;
4 - ... еден ... - көп ... ... ... ... Вт/мС, қалыңдығы .
1.3-сурет. Еден материалдарының құрылымы
Жертөленің едені жерде орналасқан жылу жоғалуын анықтау үшін, еден ... 4 ... ... ... 2м-ден сыртқы қабырғаға параллельді 3 зона қабылданады, қалған ауданы 4 зонаға жатады. Әр зона үшін жылу беру кедергілері ... деп ... зона үшін 2,1 ... 2 зона үшін 4,3 ...
3 зона үшін 8,6 м2С/Вт; 4 зона үшін 14,2 ... ... әр ... жылу ... коэффициенті анықталады
Еден1=0,48 Еден2=0,233
Еден3=0,116 ... ... жылу ... ... ... мен ... байланысты және ЖМГТ= 3292,8 бойынша жылу берудің келтірілген кедергісін Rопр = 0,3675 м2С/Вт ... жылу ... ... К, м2 Вт/м2 анықталады
К , м2 Вт/м2
1.3 Жылыту жүйесінің қуаты
Спорт ғимаратының және оның бөлмелерінен жоғалатын жылу ... ... үшін ... ... болу ... 1) ... ... жері; 2) ғимараттың әлем бағытына қарай орналасуы және жел ... 3) ... ... ... ... ... ... жоспары және қималары; 4) ғимарат бөлмелерінің арналуы; 5) ғимараттың барлық сыртқы қоршауларының конструкциялары мен олардың жылу ... ... ... жылыту жүйесін жобалау үшін бөлмелердің сыртқы қоршаулары арқылы жылу жоғалуларын анықтау қажет.
Бөлменің ішінде қажетті температураны бірқалыпты ұстап тұруға ар-налған жылту ... ... ... жылу ... тең ... етіп есептелінеді. Біріқ, кейбір өндірістік, кеңселік, сауда және басқа да бөлмелерде қосымша жылу ... ... ... ... ... ... ... орнын толтыру процесінде қатысуы мүмкін. Ондай жылу көзде- ріне адамдар,жұмыс істеп тұрған әртүрлі механизмдер,технологиялық аппараттар мен пештер,бөлмеге енгізілген қыздырылған материал ... т.б ... жылу ... мына ... ... ... ... сыртқа тарайтын жылу мөлшерлері. Бұдан бөлек кейбір өндірістік бөлмелердің қосымша жылу шығындары болуы мүм-кін,мысалы, бөлме арқылы тасылатын суық ... ... ... ... суық ... ... ... бөлмедегі жылу көздерінің жалпы қуаты жылу шығынынан асып кетсе, онда бөлмеге тек жұмыс ... ... ... ... іске қосылатын кезекші жылу жүйесі орнатылады. Ол бөлмедегі температураны суық күндері плюс 5 С0- тан ... ... ғана ... ... бұл түрін ерекше жағдайларда-су электр стансасы (СЭС) ... атом ... (AЭС) ... ... ... ... ... болғанда және отынды басқа аудандардан тасып әкелу ... ... ... ... жылу ... мен жылу ... қашықта тұрған шағын ғимараттарды жылытуға қолданылады. Бұл ғимараттарға су және қанализация қалдықтарын айдайтын және ... ... ... ... ... және ... тыс ... салынған жеке нысандар жатады.
Күн энергиясымен жылыту
Дүниежүзілік практикада соңғы кездері күн энергиясымен үйлерді жылыту кеңінен қолданып келеді.Бұл әдістің ең негізгі ... ... (жы- лу ... суды ... күн коллекторын атауға болады.Біздің елімізде күн энергиясы мен ... ... ауа райы мен ... ... ... ... негізгі жүйеге қосымша ретінде қолданылады.
Жылыту жүйесінің толық қуаты , Вт анықталады
(1.9)
мұндағы ғимараттың бөлмелерінің сыртқы ... ... ... жылу жоғалуы, Вт;
ғимараттың бөлмелерінің сыртқы қоршаулар арқылы жоғалатын жылуға қосымша ... ... ... жоғалатын жылу (инфильтрация - сыртқы қоршаулардың қосылған жері немесе терезе, есік арқылы келетін ауа болады), Вт; ... ... ... жылу ... Вт. ... ... ... жылу жоғалуы
Спорт ғимаратының бөлмелерінің сыртқы қоршаулар арқылы жоғалатын негізгі жылу жоғалуы мына ... , Вт ... ... А - ... ... жылу жоғалатын сыртқы қоршауының ауданы, м2;
к - сыртқы қоршаудың жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/мС;
сыртқы ... ... ... ... ... ... ... [2,4].
Қоғамдық ғимараттың бөлмелерінің сыртқы қоршаулар арқылы негізгі жылу жоғалуына көп факторлар әсер ... ... ... жылу ... мына формуламен , Вт анықталады
(1.11)
мұндағы қосымша жылу жоғалуды ескеретін коэффициенттер қосындысы, қабылданады;
-бөлмеде екі сыртқы қабырға болса 5% (0,05);
-сыртқы ... ... ... солтүстік 10% (0,1); батыс 5% (0,05); оңтүстік - 0%.
Бөлме ішіндегі ауаның температурасын қалыпты жағдайда ұстап тұру үшін сыртқы ... ... ... ... ... ... байланысты реттеп отыру арқылы қол жеткізеді. Бұл әдіс ... ... ... деп ... ... бірге сандық реттеу әдісі де бар,мұнда су мөлшерін ... ... ... бұл ... іске ... ... көрсетілген әдіс бойынша сауда орталығының бөлмелерінің сыртқы қоршаулар арқылы (сыртқы қабырға, терезе, еден, төбе, есік) жылу ... ... есеп Ехcеl ... программасымен өткізілген, нәтижесі кесте 1.1-де келтірілген. Спорт ғимаратының барлық ... ... ... ... ... ... жылу ... Q= 118529 Вт.
1.1-кесте-Бөлмелерінің сыртқы қоршаулар арқылы жылу жоғалуы

Бөлмелер атауы
t ішкі
Бағыт
Қоршау конструкциясы
Ені
Биіктігі
Ауданы
К
Т1- Т2
Қосымша жылу жогалу
Коэффициент (1+в)
Жылу жоғалу
Секциялар саны
K
Жүйе ... ... ... әжетханасы
16
б
сқ
7,5
4,0
30,0
0,43
41
0,05
0,05
1,10
582
16
с
сқ
15
4,0
60,0
0,43
41
0,1
0,05
1,15
1216
16
еден1
30
14,0
420,0
0,48
41
1,00
8197
16
еден2
26
11,0
286,0
0,23
41
1,00
2732
16
еден3
22
6,0
132,0
0,12
41
1,00
628
16
еден4
18
3,0
54,0
0,07
41
1,00
155
13355
13355
96,8
1,0
97
-112
Қойма
15
с
сқ
15,0
4,0
60,0
0,43
40
0,1
0,05
1,15
1187
1187
1187
8,6
1,0
-125
Мейрамхана ас бөлмесі
15
б
сқ
3,5
4,0
14,0
0,43
40
0,05
0,05
1,10
265
15
с
сқ
15,0
4,0
60,0
0,43
40
0,1
0,05
1,15
1187
15
еден1
30
7,0
210,0
0,48
40
1,00
3998
15
еден2
26
3,0
78,0
0,23
40
1,00
727
15
еден3
22
1,5
33,0
0,12
40
1,00
153
5450
5450
39,5
1,0
39
-123
Мейрамхана құжырасы
20
ш
сқ
7,5
4,0
30,0
0,43
45
0,1
0,05
1,15
668
20
о
сқ
15,3
4,0
61,2
0,43
45
0
0,05
1,05
1244
20
ш
терезе
5,5
2,0
11,0
1,89
45
0,1
0,05
1,15
1076
20
о
терезе
1,5
2,0
3,0
1,89
45
0
0,5
1,50
383
1.1-кесте жалғасы

Бөлмелер атауы
t ішкі
Бағыт
Қоршау конструкциясы
Ені
Биіктігі
Ауданы
К
Т1- Т2
Қосымша жылу жогалу
Коэффициент (1+в)
Жылу жоғалу
Секциялар саны
K
Жүйе СО
жарықтың жағынан
Басқа
қоршаулар ... ... беру ... жалғасы

Бөлмелер атауы
t ішкі
Бағыт
Қоршау конструкциясы
Ені
Биіктігі
Ауданы
К
Т1- Т2
Қосымша жылу жогалу
Коэффициент ... ... ... СО
жарықтың жағынан
Басқа
қоршаулар арқылы
жалпы
69069,9754
1 қабат
110
Жуынатын бөлме
20
б
сқ
3,47
4,0
13,9
0,43
45
0,05
0
1,05
282
20
о
сқ
7,5
4,0
30,0
0,43
45
0
0
1,00
581
20
еден
7,5
3,5
26,3
863
863
9,8
0,6
10
106
Ыдыс жуу бөлмесі
16
б
сқ
4,97
4,0
19,9
0,43
41
0,05
0
1,05
368
16
б
есік
1,4
2,0
2,8
0,43
41
0,05
0
1,05
52
еден
4,97
1,4
7,0
420
420
4,3
0,7
116
Кафе
20
с
сқ
32
4,0
128,0
2,22
45
0,1
0
1,10
14079
20
с
есік
1,4
2,0
2,8
2,22
45
0,1
0
1,10
308
20
с
есік
1,4
2,0
2,8
2,22
45
0,1
0
1,10
308
еден
32
4,8
153,6
14694
14694
166,6
0,6
167
101
Тамбур
16
б
сқ
3
4,0
12,0
0,43
41
0,05
0,1
1,15
243
16
с
есік
1,4
2,0
2,8
3,40
41
0,1
0,1
1,20
468
16
с
есік
1,4
2,0
2,8
3,40
41
0,1
0,1
1,20
468
еден
7,5
3,0
22,5
1180
1180
12,1
0,7
12
1.1-кесте жалғасы

Бөлмелер атауы
t ішкі
Бағыт
Қоршау конструкциясы
Ені
Биіктігі
Ауданы
К
Т1- Т2
Қосымша жылу жогалу
Коэффициент (1+в)
Жылу жоғалу
Секциялар саны
K
Жүйе ... ... ... ... ... ... ішкі
Бағыт
Қоршау конструкциясы
Ені
Биіктігі
Ауданы
К
Т1- Т2
Қосымша жылу жогалу
Коэффициент (1+в)
Жылу жоғалу
Секциялар саны
K
Жүйе СО
жарықтың жағынан
Басқа
қоршаулар арқылы
жалпы
133
Баспалдақ
16
ш
сқ
7,5
4,0
30,0
0,43
41
0,1
0,05
1,15
608
16
о
сқ
3
4,0
12,0
0,43
41
0
0,05
1,05
222
16
о
терезе
1,5
2
3,0
1,89
41
0
0,05
1,1
244
еден
7,5
3
22,5
1074
1074
11,0
0,7
11
130
Әжетхана
16
о
сқ
6,5
4,0
26,0
0,43
41
0
0
1,00
458
16
о
терезе
1,5
2
3,0
1,89
41
0
0
1,0
232
16
о
терезе
0,7
1,5
1,1
1,89
41
0
0
1,0
81
еден
6,5
2,2
14,3
772
772
7,9
0,7
8
128
Инструкторлар мектебі
20
ш
сқ
7,5
4,0
30,0
0,43
45
0,1
0,05
1,15
668
20
о
сқ
4
4,0
16,0
0,43
45
0
0,05
1,05
325
20
ш
терезе
4
2,0
8,0
1,89
45
0,1
0,05
1,15
782
еден
7,5
4,0
30,0
668
668
7,6
0,6
8
127
Инструкторлар мектебі
20
о
сқ
7,5
4,0
30,0
2,22
45
0
0
1,00
2997
20
о
есік
1,4
2
2,8
2,22
45
0
0
1,0
280
еден
7,5
7,5
56,3
3277
3277
37,1
0,6
37
126
Холл
18
о
сқ
7,5
4,0
30,0
2,22
43
0
0
1,00
2864
18
о
есік
1,4
2
2,8
2,22
43
0
0
1,0
267
1.1-кесте жалғасы

Бөлмелер атауы
t ішкі
Бағыт
Қоршау конструкциясы
Ені
Биіктігі
Ауданы
К
Т1- Т2
Қосымша жылу ... ... ... ... ... жағынан
Басқа
қоршаулар арқылы
жалпы
еден
7,5
3,3
24,8
3131
3131
33,7
0,7
34
117
Бар
20
о
сқ
22,5
4,0
90,0
2,22
45
0
0
1,00
8991
20
б
есік
1,4
2,0
2,8
2,22
45
0,05
0
1,05
294
еден
22,5
7,5
168,8
9285
9285
105,3
0,6
105
39576
2 қабат
206
Кафе
20
о
сқ
11,9
4,0
47,6
0,43
45
0
1,00
921
20
ш
сқ
11,9
4,0
47,6
0,43
45
0,1
1,10
1013
20
б
сқ
11,9
4,0
47,6
0,43
45
0,05
0
1,05
967
20
с
сқ
11,9
4,0
47,6
0,43
45
0,1
1,10
1013
20
с
есік
1,4
2,0
2,8
3,40
45
0,1
1,10
471
20
с
есік
0,7
2,0
1,4
3,40
45
0,1
1,10
236
төбе
11,9
11,9
141,6
2901
2901
32,9
0,6
33
208
Бар
18
б
сқ
4,1
4,0
16,4
2,22
43
0,05
0
1,05
1644
18
о
сқ
3,4
4,0
13,6
0,43
43
0
0
1,00
251
18
о
есік
0,7
2
1,4
3,40
43
0
0
1,0
205
төбе
4,1
3,4
13,9
1.1-кесте жалғасы

Бөлмелер атауы
t ішкі
Бағыт
Қоршау конструкциясы
Ені
Биіктігі
Ауданы
К
Т1- Т2
Қосымша жылу жогалу
Коэффициент (1+в)
Жылу жоғалу
Секциялар саны
K
Жүйе СО
жарықтың жағынан
Басқа
қоршаулар ... ... ... ауа ... және ... жылу ... бөлмелерінің сыртқы қоршаулар арқылы жоғалатын жылуға қосымша сыртқы ауаны жылытуына жоғалатын жылу (инфилтрация - сыртқы қоршаулардың қосылған жері ... ... есік ... ... ауа ... Осы ... жылыту үшін жылу жоғалуы ,Вт мына формуламен , анықталады
, ... ... ... ... ... ауданы, м2;
бөлмеге инфилтрация арқылы келетін ауа шығындары, кг/с;
с - ... ... ... ;
бөлмелердің сыртқы қабырғасы арқылы келетін ауаға қарсы жылу ағынын ескеретін коэффициент, қабылданады:
- сыртқы қабырғалар ... және үш ... ... - ... ... және ... есіктері бөлек переплетті - 0,8;
- бір переплетті (терезе) - 1.
Ғимараттардың бөлмелерінің табиғи желдету арқылы келетін ауаны ... үшін ... жылу ...
, Вт, ... - ... ғимаратының бөлмелерінің 1м2 ауданына сәйкес нормативтік ауа алмасуы, м3/с, қабылданады: = 3 м3/с;
ауаның тығыздығы, кг/м3 , ... ... ... ... ауданы, м2.
Қабылданған мәндерді (1.13) өрнекке қойсақ, онда ғимараттың ... ... ... ... ... ... жылыту үшін қажетті жылу мөлшерінің мына түрде ... ...
. ... жылу ... қатар жылу түсуі ескеріледі (адамдардан, электр жүйесінің, ... ... және т.б.), ... ... ... анықтауда осы көрсеткішті іріктелген түрінде қолдануға болады, яғни ... жылу ... ,Вт ...
, ... ... ... орталығының табиғи желдету арқылы келетін ауаны жылыту үшін жылу жоғалуы мен бөлмелерінің жылу беру ... бір- ... тең, ... бұл ... есепте ескерілмейді.
Спорт ғимаратының жалпы жоғалатын жылу шығынын іріктелген көрсеткіштер арқылы , Вт анықталады
, ... ... ... ... ... ... ... түріне және көлеміне байланысты;
ғимараттың сыртқы өлшеммен көлемі, м3
есепті ... ауа ... ... ... коэффициент.
Ғимараттың жылыту жүйесін жобалауда қуатын анықтау үшін қосымша түзету коэффициенті кіргізіледі
, Вт, ... ... ... жылу ... ... жүйесінің қуаты
1.4 Сулы жылыту жүйесі
Жылыту жүйесі негізінде үш ... ... жылу ... жылу ... құбырлары және жылыту аспаптары. Жылу көзіннің орналасуына байланысты ... ... ... ... ... ... ал өнімделген тасымалдағыштың түріне байланысты сулы немесе булы. Жобалайтын спорт ғимаратын орталықтандырылған сулы жылыту жүйесі қабылданады.
Сыртқы жылу ... ... 150оС ... ... ... жылыту пунктіне ( ЖЖП) келеді, бұл жерде жылыту жүйесінің санитарлы-гигиеналық талабына ... ... ... элеватор арқылы 95оС дейін төмендетіледі. ЖЖП-дан тасымалдағыш құбырлар арқылы бөлмелерге таратылады.
Сумен жылыту жүйесінде әртүрі қыздырғыш ... ... ... мен конвекторлар-тегіс немесе қырлы көбірек кездеседі.
Құбырлар жылыту жүйелерінің негізгі элементінің бірі - олар арқылы ... ... ... ... жалғастырылады. Орталықтандырылған жылыту жүйелерінде құбырлар жылуды есепті мөлшерімен жылыту аспаптарына жеткізуге және суыған жылутасымалдағышты одан қайтаруға арналады. ... ... ... ... ... ... жасалған жапсарлы және жапсарсыз құбырлар dу=15ч150мм кеңінен қолданылады. Құбырлардың диаметрі 10ч70 мм ... ... ... МЕСТ ... егер ... >70 мм - ... МЕСТ 10704-91* бойынша қабылданады.
Болат құбырлары үлкен гидростатикалық қысым ұстайды (>1 мПа), ... ... ... және ... ... (

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Рысқұлов Тұрар4 бет
Тұрар Рысқұлов өмірі12 бет
Талғар қаласы «Орталық аудандық аурухана» РҚКК30 бет
Қонақ үй шаруашылығындағы материалдық - техникалық база18 бет
Қонақ үй ғимаратының орналастырылуы15 бет
Қонақ үйдегі материалдар өлшемі19 бет
XIX ғ. II жартысындағы Түркістан қаласындағы отарлық билік жүйесінің қалыптасуы мен қызметі69 бет
«Алматы қаласындағы жер беті озонының статистикалық сипаттамалары»40 бет
Автотұрағы бар 9 қабатты бизнес орталығының ғимаратына арналған дипломдық жұмысының есептеу - конструкциялық бөлімі7 бет
Алматы облысы Талғар ауданы "Айршир" АҚ-ның қара-қоңыр топырағының ауылшаруашылығында қолдану нәтижесінде құнарлылық көрсеткіштерінің өзгеруі35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь