Төлем-ақы терминалы

1. КІРІСПЕ
2. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ
2.1 Төлем.ақы терминалын құрастырушы мекемелер мен тапсырыс берушілердің аты және олардың реквизиттері
2.2 Төлем.ақы терминалын құруды бастау және аяқтау мерзімін жобалау
2.3 Жұмысты қаржыландыру көзі және реті туралы мәліметтер
3. ТӨЛЕМ.АҚЫ ТЕРМИНАЛЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚҰРУ МАҚСАТЫ
3.1 Өзектілігі
3.2 Қолдану облысы
3.3 Программалық жабдықтаманың идеологиясы
3.4 Мәселенің қойылымы
3.5 Есептің қойылымы
3.6 Төлем.ақы терминалын құру мақсаты
3.7 Зерттеу мәселесі
3.8 Программаның артықшылығы
3.9 Программаның кемшілігі .
4. ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
4.1 ПЖ.ның құрылымына және жұмыс істеуіне қойылатын талаптар
4.1.1 ПЖ.ны құруда қолданылатын технологиялар
4.1.2 ПЖ терминалы моделі
4.1.2.1 Моделді таңдау
4.1.2.2 Моделді таңдау себебі
4.1.3 Көлемі, графикалық және мәтіндік құрылымы
4.1.4 ПЖ.нің жалпы көлемі
4.1.5 ПӨ программалық жабдықтамасына қойылатын талаптар.
4.1.5.1. Мәліметтер базасының құрылысы
4.1.5.2 Мәліметтерге өту технологиясы
4.1.5.3 Мәліметтер базасына тұтынушылардың сұраныстарына қойылатын талаптары
4.1.5.4 Кіріс кодтарға және программалау тілдеріне қойылатын талаптар
4.1.5.5 Төлем.ақы терминалын құру әдістері
4.1.6 Программалық құралдарға қойылатын талаптар
4.1.7 Алгоритмнің құрылуы

4.2 Сенімділікке талаптар
4.2.1 Программаның дұрыс жұмыс жасауына кепілдік
4.2.2 Істен шыққан жағдайда қалпына келітірілу уақыты
4.2.3 Жүйенің тұтынушының дұрыс емес әрекеттері себептермен істен шығуы
4.3 ПӨ қауіпсіздігін қамтамасыз ету
4.3.1 Авторлық құқықты қорғау
4.3.2 Ақпаратты қорғау
4.3.2.1 Қорғау тәсілдері
4.3.2.3 Вирустардан қорғаныс
4.3.2.4 Шабуылдардан қорғаныс
4.4. Пайдалануға қойылатын талаптар
4.4.1 Пайдаланудың шарттары
4.4.1.1 Пайдаланудың климаттық шарттары
4.4.1.2 Қызметкерлердің квалификациясына және санына қойылатын талаптар
4.4.2 Тұтынушыға көмек көрсету түсініктемесін құру
4.5 Техникалық талаптар
4.5.1 Төлем.ақы терминалы орналасатын микросхеманың ауданы
4.5.2 Төлем.ақы терминалы жұмыс жасайтын микроконтроллердің моделі
4.5.3 Төлем.ақы терминалыныңкомплектациясы:
4.5.4 Төлем.ақы терминалының жүйелік блогының комплектациясы:
4.6 Спецификалық талаптар
4.6.1 ПӨ адаптивтілігі
4.6.2 ПӨ интелектуалді дамуы
4.6.3 ПӨ жүйелігі
4.6.4 ПӨ толық функционалдығы
4.6.5 ПӨ тұтастығы
4.6.6 Сапасы
4.6.6.1 Функционалдығы
4.6.6.2 Сенімділік
4.6.6.3 Қолданудағы ыңғайлылық
4.6.6.4 Тиімділігі
4.6.6.5 Қоса берілу қабілеті
4.6.6.6 Зерттелуі
4.6.6.7 Өзгермелілігі
4.6.6.8 Мобилдігі
4.6.6.9 Аяқталуы
4.6.6.10 Дәлдігі
4.6.6.11 Автономдылығы
4.6.6.12 Тұрақтылығы
4.6.6.13 Қорғалғандығы
4.6.6.14 П.документациясы
4.6.6.15 Ақпараттылығы
4.6.6.16 Коммуникабелділігі
4.6.6.17 Уақытша тиімділігі
4.6.6.18 Жадының тиімділігі
4.6.6.19 Құралдардың тиімділігіне байланысты
4.6.6.20 С.құжаттылығы
4.6.6.21 Түсініктілігі
4.6.6.22 Құрылымдылығы
4.6.6.23 Оқуға ыңғайлылық
4.6.6.24 Кеңеюі
4.6.6.25 Модулділігі
4.6.6.26 Құралдардан тәуелсіздігі
5 ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
5.1 ПӨ Дизайні
5.1.1 Эстетикалық негізі
5.1.2 Стилін таңдау
5.1.3 Түстер таңдау
5.2 Интерфейс элементтерінің орналасуы
5.3 Эргономика
5.4 Болжанатын аудитория
5.4.1 Тұтынушылардың жас аралығы
5.4.2 Адамдардың типі
5.4.3 Жұмыс жасау аясы
5.4.4 Тұтынушының темпераменті
6 ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗІ
6.1 Бизнес.планды құру
6.2 Құнын есептеу
6.2.1 Шығындарды есептеу
6.3.2 ПЖ құрудың құны
6.3.3 Программалық өнімнің бір CD.нің бағасын есептеу
6.4 PR.компания
6.4.1 Сатылым нарығын талдау
6.4.2 Төлем.ақы терминалын көрсету үшін жарнамалық компанияны өткізу
7 ПЖ ҚҰРУДЫҢ САТЫЛАРЫ МЕН ДЕҢГЕЙЛЕРІ.
7.1 Құрастыру сатылары
7.2 Құрастыру кезеңдері
7.3 Жұмыстың кезеңдер бойынша мазмұны
8 ПЖ ТЕСТТЕН ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ
8.1 ПЖ тесттен өткізу және әзірлеу
8.2 Сынақтардың әдістемесі
9 ЖҰМЫСТЫ ҚАБЫЛДАУ РЕТІН БАҚЫЛАУ
9.1 Қабылдау ретіне жалпы талаптар
9.1.1 ПЖ қабылдау.тапсыру мерзімі
9.1.2 Тапсыруды қабылдау шарты
9.2 Сынақтар протоколы
9.3 Орындалған жұмыстың актісі
10 ҚОРЫТЫНДЫ
11 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ
Төлем-ақы терминалы- дегеніміз жеке тұлғаның өзін-өзі төлем-ақы қызметімен қамтамасыз ететін аппаратты-программалық комплекс. Төлем-ақы терминалы өте жоғары тұйықталған жүйеде жүмыс істейді және оның жұмыс істеу барысын интернет арқылы бақылауға болады.
Төлем-ақы терминалдары негізгі екі түрге бөлінеді:
• Ғимараттарға арналған төлем-ақы терминалдары;
• Көшелерде орнатуға арналған төлем-ақы терминалдары.
Төлем-ақы терминалының негізгі бөліктері:
• Металл немесе металло-пластиктен жасалған компьютер корпусы;
• TFT монитор (сенсорлы экран);
• Купюрқабылдағыш;
• Чектік принтер;
• Пернетақта;
• GPRS модем;
• GSM антенна;
• Бақылаушы таймер.
Корпус. Төлем-ақы терминалының корпусы 1,5 мм немесе одан да қалың стальдан жасалады. Оның ішіне купюрқабыдағышқа арналған құлыпталған жәшік орнатылған. Төлем-ақы терминалынын көбінесе күзетушілері бар жерлерге орнатылады.
Компьютерлі блок. 2.6 GHz процессормен және 256 немесе 512 Mb жадпен жабдықталған, арнайы шассиге орнатылған кәдімгі компьютер болып табылады.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Механика-математика факультеті
Ақпараттық жүйелер кафедрасы
СӨЖ
техникалық тапсырманы құрастыру
тақырыбы: Төлем-ақы терминалы
Орындаған:
ИС 5 ... ... ... ... А. ... ... ... ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ
+ Төлем-ақы терминалын құрастырушы мекемелер мен тапсырыс берушілердің аты және олардың реквизиттері
+ Төлем-ақы ... ... ... және ... ... ... Жұмысты қаржыландыру көзі және реті туралы мәліметтер
* ... ... ... және құру ... ... Қолдану облысы
3.3 Программалық жабдықтаманың идеологиясы
3.4 Мәселенің қойылымы
3.5 Есептің қойылымы
3.6 Төлем-ақы терминалын құру ...
3.7 ... ...
3.8 ... ...
3.9 ... ... .
* Программалық жабдықтамаға қойылатын талаптар
4.1 ПЖ-ның құрылымына және жұмыс істеуіне қойылатын талаптар
4.1.1 ПЖ-ны құруда қолданылатын технологиялар
4.1.2 ПЖ терминалы ... ... ... ... ... ... ... себебі
4.1.3 Көлемі, графикалық және мәтіндік құрылымы
4.1.4 ПЖ-нің жалпы көлемі
4.1.5 ПӨ ... ... ... ... Мәліметтер базасының құрылысы
4.1.5.2 Мәліметтерге өту технологиясы
4.1.5.3 ... ... ... сұраныстарына қойылатын талаптары
4.1.5.4 Кіріс кодтарға және программалау тілдеріне қойылатын талаптар
4.1.5.5 Төлем-ақы терминалын құру әдістері
4.1.6 Программалық ... ... ...
4.1.7 Алгоритмнің құрылуы
4.2 Сенімділікке талаптар
4.2.1 ... ... ... жасауына кепілдік
4.2.2 Істен шыққан жағдайда қалпына келітірілу уақыты ... ... ... ... емес ... ... істен шығуы
4.3 ПӨ қауіпсіздігін қамтамасыз ету
4.3.1 Авторлық ... ... ... ... қорғау
4.3.2.1 Қорғау тәсілдері
4.3.2.3 Вирустардан қорғаныс
4.3.2.4 Шабуылдардан қорғаныс ... ... ... ... Пайдаланудың шарттары
4.4.1.1 Пайдаланудың климаттық шарттары
4.4.1.2 Қызметкерлердің квалификациясына және санына ... ... ... ... ... ... түсініктемесін құру
4.5 Техникалық талаптар
4.5.1 Төлем-ақы терминалы орналасатын микросхеманың ауданы
4.5.2 Төлем-ақы терминалы жұмыс жасайтын микроконтроллердің моделі
4.5.3 Төлем-ақы ... ... ... ... ... ... ... Спецификалық талаптар
4.6.1 ПӨ адаптивтілігі
4.6.2 ПӨ интелектуалді дамуы
4.6.3 ПӨ ... ... ПӨ ... ...
4.6.5 ПӨ тұтастығы
4.6.6 Сапасы
4.6.6.1 Функционалдығы
4.6.6.2 Сенімділік
4.6.6.3 Қолданудағы ыңғайлылық
4.6.6.4 Тиімділігі
4.6.6.5 Қоса берілу ... ... ... ... ... ... ...
4.6.6.9 Аяқталуы
4.6.6.10 Дәлдігі
4.6.6.11 Автономдылығы
4.6.6.12 Тұрақтылығы
4.6.6.13 Қорғалғандығы
4.6.6.14 П-документациясы ... ... ... ...
4.6.6.17 Уақытша тиімділігі
4.6.6.18 Жадының тиімділігі
4.6.6.19 Құралдардың тиімділігіне байланысты
4.6.6.20 ... ... ...
4.6.6.22 Құрылымдылығы
4.6.6.23 Оқуға ыңғайлылық
4.6.6.24 Кеңеюі
4.6.6.25 Модулділігі
4.6.6.26 Құралдардан тәуелсіздігі
5 ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
5.1 ПӨ ... ... ... ... ... таңдау
5.1.3 Түстер таңдау
5.2 Интерфейс элементтерінің орналасуы
5.3 Эргономика
5.4 ... ... ... ... жас ... ... ... типі
5.4.3 Жұмыс жасау аясы
5.4.4 Тұтынушының темпераменті
6 ... ... ... құру
6.2 Құнын есептеу
6.2.1 Шығындарды есептеу
6.3.2 ПЖ құрудың құны
6.3.3 Программалық өнімнің бір CD-нің ... ...
6.4 ... ... ... ...
6.4.2 Төлем-ақы терминалын көрсету үшін жарнамалық компанияны өткізу
7 ПЖ ҚҰРУДЫҢ САТЫЛАРЫ МЕН ДЕҢГЕЙЛЕРІ.
7.1 Құрастыру сатылары
7.2 Құрастыру ... ... ... ... ... ПЖ ... ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ
8.1 ПЖ тесттен өткізу және әзірлеу
8.2 Сынақтардың әдістемесі
9 ЖҰМЫСТЫ ҚАБЫЛДАУ РЕТІН БАҚЫЛАУ
9.1 Қабылдау ретіне жалпы талаптар
9.1.1 ПЖ ... ... ... қабылдау шарты
9.2 Сынақтар протоколы
9.3 Орындалған жұмыстың актісі
10 ҚОРЫТЫНДЫ
11 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ
* КІРІСПЕ
Төлем-ақы терминалы- ... жеке ... ... ... ... ... ... аппаратты-программалық комплекс. Төлем-ақы терминалы өте жоғары тұйықталған жүйеде жүмыс істейді және оның жұмыс ... ... ... арқылы бақылауға болады.
Төлем-ақы терминалдары негізгі екі түрге бөлінеді:
* Ғимараттарға арналған төлем-ақы ... ... ... ... ... терминалдары.
Төлем-ақы терминалының негізгі бөліктері:
* Металл немесе металло-пластиктен жасалған компьютер корпусы;
* TFT монитор (сенсорлы экран);
* ... ... ... ... GPRS ... GSM ... Бақылаушы таймер.
Корпус. Төлем-ақы терминалының корпусы 1,5 мм немесе одан да қалың стальдан жасалады. Оның ішіне купюрқабыдағышқа арналған құлыпталған жәшік ... ... ... көбінесе күзетушілері бар жерлерге орнатылады.
Компьютерлі блок. 2.6 GHz процессормен және 256 немесе 512 Mb жадпен ... ... ... ... ... компьютер болып табылады.
Купюрқабылдағыш. Қолма-қол купюрді қабыдағыш және оны жалған ақшадан айыратын жабдық. Қабылданған купюр төлем-ақы терминалын инкассациялау кезінде ғана алынатын ... ... ... ... ... ... ... шығаратын және оған беретін құрал.
Пернетақта. Қолданушыға керек қызмет туралы төлем-ақы терминалына ақпарат ... ... ... ... ... ... жүйесінің серверверінің арасында GPRS немесе GSM технологиясындағы сымсыз желісінде байланыс орнататын құрал.
TFT ... ... ... ... пернетақтаның орнына пайдаланылатын құрал.
Бақылаушы таймер. ДК-нің жұмыс істеу қабілетін ... ... ... терминалының құрылысы
* ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ
+ Төлем-ақы терминалын құрастырушы мекемелер мен тапсырыс берушілердің аты және ... ... ... беруші:
ЖШС , Алматы қ., Байтұрсынов көш., 54 үй.
р/с ... РНН ... ВИК ... АО ,тел. ... ... Жазира Унгарқызы
Алатау ауданы, Акатаев Сабетказы
РНН 600975245693, СИК 7294539725
тел. +7 (727)2470345, +7 ... ... ... ... ... және ... ... жобалау
Жұмыстың басталуы: 28.09.2012
Жұмыстың аяқталуы: 15.10.2012
+ Жұмысты қаржыландыру көзі және реті туралы ... ... көзі - ЖШС ... ... ... жағы ... саты сатымен орындайды, дәлірек айтсақ:
* Тапсырыс беруші төлем-ақы терминалының түрі мен ... ... ... ... ... - айтылған соманың 50% мөлшерінде төлем іске асырылады.
* Екінші ... ... ... моделін және программалық жабдықтамасын көрсетіп, сосын ... ... 50% ... ... алынады.
* төлем-ақы терминалының қызметі және құру мақсаты
3.1 ... ... ... ... ... бір қызметшінің қатысынсыз пайдаланып уақытыңызды және ақшаңызды тиімді үнемдеуіңізге болады. Сонымен қатар, төлем-ақы терминалдары пайдаланушылардың ыңғайына қарай қолжетімді жерлерге ... да ... ... ... ... түрде іске асырады.
3.2 Қолдану облысы
Төлем-ақы терминалын кез-келген, яғни нақтырақ атап өтсек мына ... ... ... ... ... ... оқу ... Мектептерде;
* Жеке меншік дукендерде;
* Супермаркетте;
* Қонақ үйлерде;
Сонымен қатар, төлем-ақы терминалын бұдан басқа да қоғамдық ... ... ... ... ... идеологиясы
Төлем-ақы терминалын кез-келген уақытта белгілі бір қызметшінің қатысынсыз пайдаланып уақытыңызды және ақшаңызды тиімді үнемдеуіңізге болады. Сонымен ... ... ... ... ыңғайына қарай қолжетімді жерлерге орнатылады да пайдаланушының кез-келген сұранысын жылдам түрде іске асырады.
3.4 Мәселенің қойылымы
Телефоныңызға бірлік салу үшін ... ... ... ... ... үшін ... мекемеге, банктегі шотыңызды толтыру, кредиттеріңізді жабу үшін банкке бару, ол ... ... күту өте коп ... ... Бұл ... ... шешу ... терминалын пайдалану болып табылады.
3.5 Есептің қойылымы
Төлем-ақы терминалын өте ыңғайлы, сенімді, қолжетімді және сіздің уақытыңызды тиімді ... ... ... ...
3.6 ... терминалын құру мақсаты
Қоғамға қызмет көрсету аймағын барынша кеңейтіп оны оңай қолжетімді, ыңғайлы қылатын және үлкен сұранысқа ие ... ... ... құру.
3.7 Зерттеу мәселесі
Төлем-ақы терминалын пайдаланушыға кез-келген уақытта және кез-келген жерде қолжетімді, түсінуге және қажетті қызмет туралы ақпаратты енгізуге ... ... ... ... ... ... керек.
3.8 Программаның артықшылығы
* ДК-ні пайдаланып білмеген жағдайда төлем-ақы терминалындағы сенсорлы экран операцияны жақсы жеңілдетеді;
* Чектік принтер сіз ... ... ... ... ... ... және ... техникалық ақаулар болған жағдайда сіздің сол жүргізген операцияңыздың нақтылығын растайды;
* Арнайы стальдан жасалған корпус, оның ... ... және де ... ... ... ... ... бұзақыларға қолжетімді болмауын қамтамасыз етеді.
3.9 Программаның кемшілігі
Программаның кемшілігі жоқ.
* Программалық жабдықтамаға қойылатын талаптар
4.1 ПЖ-ның құрылымына және ... ... ... ... ... ПЖ-ны құруда қолданылатын технологиялар
ПЖ құрастыруда С++ тілі ... ПЖ ... ... ... ... ... қажетті қызмет түрін таңдайды:
Бірлік толтыру => қажетті оператор => нөмірі => растау => ... ... ... ... => ... => ... алу;
4.1.2.1 Моделді таңдау
Құрастыру кезінде структуралық модель қолданылады.
4.1.2.2 Моделді таңдау себебі
Бұл модель түсінуге оңай және ... ... ... ... және ... ... ... құрылымы (мәліметтер базасының көлемі) - 10-15 мб.
4.1.4 ПЖ-нің жалпы көлемі
ПЖ-ның жалпы көлемі орта есеппен 100 мб ... ПӨ ... ... ... ... ... базасының құрылысы
4.1.5.2 Мәліметтерге өту технологиясы
Өту технологиясында қарапайым С++ программалау тілі ... ... ... ... ... ... талаптары
Төлем-ақы терминалының мәліметтер базасына 2 деңгейде кіре алады:
Тұтынушы және қызмет жасайтын адам
Тұтынушы тек қана ... ... ... ... жүйемен байланыса алады. Ал жұмыс жасауын қадағалайтын компанияның қызметкері оның ... және ... ... жабдықтарына қол жеткізе алады.
4.1.5.4 Кіріс кодтарға және программалау ... ... ...
ПӨ құру барысында келесі программалау тілдері қолданылады: ... ... ... құру әдістері
Осы ПӨ құруда конструкциялық іске асырудың ... ... ... ... ... ... негізгі ашу/жабу және байланыс орналастыру программасын жасап шығу ... ... ... ... талаптар
Осы ПЖ:
* PIC16F84A микроконтроллерінде;
* DS1990A микросхемасында жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Экраннан керек операцияларды таңдау
419798592826Бастапқы меню
0 ... ... ... купюроқабылдағышқа ақшаны салу
00Соманы еңгізіп купюроқабылдағышқа ақшаны салу
6759292332180
2483370249671"Артқа" Бастапқы меню
0 ... ... ... ... ... ... ... растау
4446270217170 ... ... ... Программаның дұрыс жұмыс жасауына кепілдік
Төлем-ақы терминалының дұрыс құмыс жасауының ықтималдығы 97%.
4.2.2 Істен шыққан жағдайда қалпына келітірілу уақыты
Техникалық ... ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру уақыты 2 сағаттан артпайды.
Қалған жағдайларда жүйені қалпына келтіру 1 сағаттан артпайды.
4.2.3 Жүйенің тұтынушының дұрыс емес ... ... ... ... ... ... емес әрекеттері себептерінен жүйенің істен шығуы мүмкін емес.
4.3 ПӨ қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... терминалынің шақыру панелінің түсініктеме парағында құрастырушының аты-жөні және e-mail көрсетілген.
4.3.2 Ақпаратты қорғау
4.3.2.1 Қорғау тәсілдері
Төлем-ақы терминалын қорғау үшін келесі тәсілдер ... ... ... ... ... және ... алмайтын жадта сақталады.
* Екі миллиметрлік болаттан жасалынған ... ... ... сейфіне, термопринтерге және де жүйелiк блокке сенiмдi қорғауды қамтамасыз ... ... оны ... ... ... ... ... Вирустардан қорғаныс
Қайта жазылмайтын жадыға вирусты кіргізу ... ... ... ... ... ... ... әсер ете алмайды.
4.4. Пайдалануға қойылатын талаптар
4.4.1 Пайдаланудың шарттары
4.4.1.1 Пайдаланудың климаттық шарттары ... ... ... ... ... бар ... орналастыру керек.
4.4.1.2 Қызметкерлердің квалификациясына және санына қойылатын талаптар
Төлем-ақы терминалына ... ... ... ... ... ... ... орындайды: жоғарғы техникалық білмі бар білікті маман.
4.4.2 Тұтынушыға көмек көрсету түсініктемесін құру
Осы төлем-ақы терминалы ... ... ... мына ... ... ... ... жауап ала аласыз: www.terminal-market.ru
4.5 Техникалық талаптар
4.5.1 Төлем-ақы терминалы орналасатын микросхеманың ауданы
50х50 см, төлем-ақы терминалы үшін ең ... ... ... ... ... жасайтын микроконтроллердің моделі
PIC16F84A , төлем-ақы терминалының жұмыс жасау принципіне сәйкес ... ... ... ... 1000 данаға арналған кассетасы бар Japan Cash Machine
* "Vega" ... ... - Epson EU
* ... ... - A Touch 6mm;
* ... - Acer LSD ... ... - Siemens MC 35;
4.5.4 Төлем-ақы терминалының жүйелік ... ... ... жүйе - MB ... MATX (VGA, SB, NIC)
* Foxconn G41, 2DDR2,PCIx16, PCIx1, 2PCI, 4SATA;
* Процессор - Intel Celeron E3300, 2.50 GHz ... 800 MHz bus), 1MB L2 cache, ... ... ... - ... DDR2/800 1gb;
* Еске-сақтау диск - 80Gb Seagate Barracuda 7200 pmHDD (SATA);
* Қоректену блогi - "Deluxe" ATX ... ... қуат беру көзi - 450 ВА / 240 ... ... ... ... ... болттармен бекітіледі.Қолданылатын тоқ 220 В. Салмағы (кг): 85.
4.6 Спецификалық талаптар
4.6.1 ПӨ адаптивтілігі
Осы ПӨ кез ... ... ... ... ... ... ... алады.
4.6.2 ПӨ интелектуалді дамуы
Осы ПӨ интелектуалді дамуды қажет етпейді.
4.6.3 ПӨ жүйелігі
Осы ПӨ жүйелік ... ... ... ПӨ ... ...
ПӨ толық функционалды болып табылады, себебі дайын басты модулге орналастырылады, сол модуль бүкіл жүйені басқарады.
4.6.5 ПӨ тұтастығы
Осы ПӨ ... ... де ... ... ... ... ... терминалы толық функционалды болып табылады, сипаттамасында көрсетілген барлық функциялар іске асырылады. Сонымен ... ... ... ... ... ... береді. Барлық модулдер дұрыс қызмет атқарады. Осы төлем-ақы терминалы толық функционалды режимде жұмыс ... ... ... ПӨ ... дұрыс емес қимылдарына байланысты істен шықпайды.
4.6.6.3 Қолданудағы ыңғайлылық
Осы ПӨ түсінікті және ... ... Өте ... ... экран кез-келген ауа райында өз қызметінен ауытқымайды.
4.6.6.4 Тиімділігі ... өте ... және ... Ол ... тез және ... яғни ол ... болып табылады.
4.6.6.5 Қоса берілу қабілеті
ПЖ қоса ... ... ... ... ПЖ ... ... үшін жабдықтамамен тікелей байланыс қажет және компания ... ... ... ... ...
ПӨ қарапайым, меңгеруге түсінікті. Оны игеру үшін тұтынушыдан көп тырысуды қажет етпейді.
4.6.6.7 Өзгермелілігі
Оған қосымша модулді қосуға немесе керек емес ... ... ... ... ... ... түрлі төлем-ақы терминалдарының платформаларында қолдануға болады.
4.6.6.9 Аяқталуы
Құрастырудан, тесттеуден және дұрыстауынан ... ... ... ... Дәлдігі
Осы ПӨ дәлдігі жоғары микроконтроллерде жұмыс жасайды.
4.6.6.11 Автономдылығы
Осы программалық өнім ПЖ ... ... ... ... жоқ.
4.6.6.12 Тұрақтылығы
Осы ПӨ тұтынушының барлық кері ... ... нық ... Қорғалғандығы
Осы ПӨ жеткілікті қорғалған.
4.6.6.14 П-документациясы
ПӨ толық құжатталған.
4.6.6.15 Ақпараттылығы
ПӨ жеткілікті ақпаратталған, себебі оның түсініктемесі берілген.
4.6.6.16 Коммуникабелділігі
ПӨ ... ... ... табылады, себебі түсінуге оңай, сырттан келетін мәліметтерді түсінуге оңай.
4.6.6.17 Уақытша тиімділігі ... ПӨ ... ... ... ... ... яғни ... өтуіне тәуелді емес.
4.6.6.18 Жадының тиімділігі
Осы ПӨ жадының көлеміне байланысты қойылған ... ... ... ... ... ... ... есептеуіш бөлігін көп жүктемейді.
4.6.6.20 С-құжаттылығы
Берілген техникалық ... ... ПЖ осы ... ... ... ... ... игеру мен қолдануға оңай және түсінікті болып табылады.
4.6.6.22 Құрылымдылығы
ПӨ ... ... бар, ... ... ... толығымен сәйкес келеді.
4.6.6.23 Оқуға ыңғайлылық
Программалық өнім түсінікті,оңай және көзге жайлы көрінетін түсініктемеден және пернелердегі цифрлардан құралады.
4.6.6.24 ... ... ПӨ жаңа ... құрылымына байланысты жадыдан қосымша орын табуға болады.
4.6.6.25 ... ... ... технология программалау тілінде жазылған. Яғни, модулдің біреуінің өзгерісі, басқа модулдерге ... ... ... алып ... ... ... ... өнімде барлық модулдерің арасында байланыс және қарым-қатынас орналастырылады.
4.6.6.26 Құралдардан тәуелсіздігі
Программа құралдардың типінен және ... ... ... ... олар программаның минимальді талаптарына сәйкес болса.
5 ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
5.1 ПӨ Дизайні
5.1.1 Эстетикалық негізі
Эстетикалық ... ... ... іске ... ... осы төлем-ақы терминалының программасы қолдануда ыңғайлы және жайлы болуы өте қажет.
5.1.2 Стилін таңдау
Төлем-ақы терминалының ... ... ... ... ... де, классикалық түрінде де жасалады.
5.1.3 Түстер таңдау
* Төлем-ақы терминалыны ең көп ... ие ... ... ... ... ... ... және т.б.
5.2 Интерфейс элементтерінің орналасуы
Төлем-ақы терминалының сенсорлы экраны сізге ыңғайлы және түсінікті, қажет ... ... ... ...
5.3 ... ... терминалы жеткілікті түрде эргономикалы, интерфейс ыңғайлы, жайлы, түсінуге оңай.
5.4 Болжанатын аудитория ... ПӨ ... ... ... Тұтынушылардың жас аралығы
Жас аралығы шектелмеген.
5.4.2 Адамдардың типі
Осы ПЖ барлық адамдардың типіне қажетті болады.
5.4.3 Жұмыс жасау аясы ... ... ... ... ... жұмыс жасау аясына тәуелсіз болады.
5.4.4 Тұтынушының темпераменті
Тұтынушылардың темпераментімен төлем-ақы терминалының бір-біріне әсері болмайды.
6 ... ... ... құру ... ... жағы қаржыландыруды саты сатымен орындайды, дәлірек айтсақ:
* Тапсырыс беруші домофонның түрі мен жұмыс ... ... ... ... - ... ... 50% мөлшерінде төлем іске асырылады;
* Екінші бөлігін дайын ... ... және ... ... көрсетіп, сосын айтылған соманың 50% мөлшерінде төлем алынады.
6.2 Құнын есептеу
6.2.1 Шығындарды есептеу
Бұл төлем-ақы терминалы жиынтығының (оның ішіне программалық ... ... ... MC-35, 200 мм-ге дейінгі диаметрдегі орамды термолентаны қолданатын "Epson EU T500" ... 1000 ... ... ... бар Japan Cash Machine "Vega" ақша-қабылдағышы және т.б ... ... ... ... 2250$ = 337500Т ... ПЖ ... құны ... құны - 579800 теңге
6.3.3 Программалық өнімнің бір CD-нің бағасын есептеу
ПЖ бағасы 438000 теңге
6.4 PR-компания
6.4.1 ... ... ... ... ... ... күнделікті өмірде көп сұранысқа ие болғандықтан бұл ПЖ-да көп сұранысқа ие болады.
6.4.2 Төлем-ақы терминалын көрсету үшін ... ... ...
, , , , ... ... www.irr.kz сайттарында мақалалар жазылынады.
7 ПЖ ҚҰРУДЫҢ ... МЕН ... ... ... ... ... ... ПӨ құру.
+ ПӨ келтіру.
+ Оны көрсету.
+ Енгізу.
+ ПӨ сату.
7.2 Құрастыру кезеңдері
1 кезең - техникалық тапсырманы құру.
2 кезең - ... ... ... және ... ... ... - ... жабдықтаманы енгізу.
7.3 Жұмыстың кезеңдер бойынша мазмұны
* ТП ... ... ... ТП құру ... ... ПЖ программалау: программалау негіздерін зерттеу, ПЖ ... оны ... ... әзірлеу.
* ПЖ сату және көрсету: маркетинг және жарнаманың негіздерін зерттеу, ПЖ сату.
8 ПЖ ТЕСТТЕН ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ... ПЖ ... ... және ... ... ... және ... құрастырушы өзі іске асырады.
8.2 Сынақтардың әдістемесі
ПЖ қателердің бар болуына және ... ... ... ...
9 ... ... РЕТІН БАҚЫЛАУ
9.1 Қабылдау ретіне жалпы талаптар
Жұмыс саты-сатымен қабылданады.
9.1.1 ПЖ қабылдау-тапсыру мерзімі
2012 жылдың 15-ші қарашаға дейін.
9.1.2 Тапсыруды ... ... ... 100% ... тиіс.
9.2 Сынақтар протоколы
Сынаққа келтірілетін сипаттамалары, сынақ кезіндегі олардың мәндері, сынақтардың ... ... ... ... Орындалған жұмыстың актісі
Техникалық тапсырманы жазу, ПӨ құрастыру, тесттен өткізу, әзірлеу бойынша жұмыс жасалынған.
10 ... ... ... ... техникалық тапсырманы жазуда тәжірибе алынған. Бұл беріктілік, білуге ... ... ... ... ... ... бөліктері: техникалық, спецификалық, экономикалық талаптары, мазмұнына талаптар, психологиялық ерекшеліктері қарастырылған, бұл техникалық тапсырманы құрудың ... ... ... тағы ... ... Ал ... ... келіспеушілік туғызбайтындай етіп, тапсырма құрастырушы мен тұтынушының болашақ программалық өнімнің барлық қырларын ... ... ... ... ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Графикалық ақпаратты экран терминалына шығару23 бет
Балқытып дәнекерлеуді жіктеу және оның негізгі түрлері7 бет
Тізімдер , файл және графиканы қолдану. тізімдермен, файлдармен және графикамен жұмыс жасау үшін қолданылатын стандартты предикаттар10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь