Салықтық бақылауды ұйымдастыру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ ҮДЕРІСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Бюджет жүйесін басқарудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Жергілікті бюджетті жоспарлау мен басқарудың моделі ... ... ... ... ... ... 17
1.3 Жергілікті бюджетті басқару тиімділігін арттыру жолдары ... ... ... ... ...24

2 САЛЫҚТЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
2.1 Салық салу және жергілікті салықты жоспарлау негіздері ... ... ... ... ... .39
2.2 Салықтық бақылауды ұйымдастырудың қазіргі кезеңдегі жағдайына талдау жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
2.3 Салықтық бақылаудың тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары ... ..51

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
Қоғамның қай тұрғысында болмасын экономиканы басқару мемлекетке қашанда оңай болған емес. Қазіргі ғылымы мен техникасы, ақпараты мен пікір алмасу үрдісі қарқынды дамып келе жатқан қоғамда басқаруды тізгіндеп орталықта бұрынғысынща ұстап отыру мүмкін еместігі күн санап дәлелденіп келеді. Осыған орай жергілікті мемлекеттік басқару өкілеттік кеңейту мақсатында жергілікті басқарудың бюджеттік мүмкіндіктерін көтеру мәселелері ерекше маңызды. Бұл мәселе жергілікті бюджетті басқарудың тиімділігін арттыруды талап етеді.
Зерттелімге қойылған талап өзектілігі мен тақырыпта анықтаудың өзі қоғамымыздағы келесі мәселлерге жол табу: жергілік және мемлекеттік даму бағдарламасының қаржымен қамтамасыз етуді молайтудағы әлеуметтілік – экономиканың қарқынды дамуына мүмкіндік туғызу, жергілікті бюджет мүмкіншілігін арттырудағы олардың өз кірістері мен шығыстарын теңестіруді қамтамасыз ету мүмкіншілігін өсіру, жергілікті бюджеттің трасферттік қаржылану мүмкіншіліктеріндегі бей-берекеттілікті жою, салық салу мен салық төлеуден жалтару сыбайластық жемқорлыққа жол бермеу жолындағы бақылауды күшейту, салық бақылаушының қызметін тиімді ұйымдастырудың теориялық мәселелерін енгізу және салықтық түсім жоспарының жоғарылауының жетілдірілуі, салықтық бақылау жүргізудің әдістемелігін жетілдірудегі салық қызметкерлерінің қызметіндегі құзыретін жоғарылату, салық заңдылық актілерінің жүзеге асыруды тұрақты түрде бақылау жүргізуді орындау, салықтық бақылауды ұйымдастыруды жетілдіре түсу және оны басқару саясатына арнайы ғылыми негіздеме жасау арқылы пәндік статус әперу.
1. Назарбаев Н.Ә. Жаңа он жылдық – жаңа экономикалық өрлеу- Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері: Қазақстан халқына Жолдау.-/Егемен Қазақстан.-2010.-30 қаңтар.-№30.-4б.
2. Назарбаев Н.Ә. Президентіміздің Қазақстан халықына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан», Астана,2007. -28 ақпан .-/ Егемен Қазақстан. – 2007. – 1-наурыз.- №55.-1-6б.
3. «2010 – 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № 2162 қаулысымен бекітілген Астана, 2010.
4. Қазақстанның жаңа бюджеттік саясаты.-Астана:Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ, компания «Профи Полиграф» баспасы, 2008. – 211 б.
5. 2010 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы жөніндегі қысқаша талдамалық ақпарат. Электрондық ресурс. Интернет сілтеме: www.minfin.kz/index.php?uin=1164191126&lang=kaz
6. Мельников В.Д, Ильясов К.К. Финансы. – А.: Фин Эко, 2001.-351с.
7. Мельников В.Д, Ли В.Д. Общий курс финансов.– А.: Институт развития Казахстана, 2001.-275с.
8. Мусинов С. М. Налоги с населения Республики Казахстана.-А.: Қаржы-қаражат,2000.-75с.
9. Налоги и взносы с фонда оплаты труда и выплат социального характера.-М.: Юрист, 2001.-51с.
10. Носков А.И. Государственный бюджет.-М.: Прогресс, 2001.-69с.
11. Рустенова Э.А. Финансы.–Уральск.: РИО ЗКГУ, 2004.-95с.
12. Финансы. А.М. Ковалевой.-М.: Финансы и статистика, 2007.- 87с.
13. Финансы. М.В.Романовского– М.: Перспектива. «Юнити», 2000.-105с.
14. Финансы.Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко .-М.: Финансы и статистика, 2001.-67с.
15. Финансы. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-29с.
16. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. – Алматы: ТОО «Баспа»,2001.-57с.
17. Бродский Г. М, Худяков А. И. «Теория налогообложения», НОРМА-К, Алматы,2002. - 383 с.
18. Глухов В.В., Дольдэ И.В. «Налоги: теория и практика».-СПб.: Специальная литература,2006.-102 с.
19. Дарибекова А. С. «Система подоходного налогообложения в РК».-М.: Юрист,Караганда, 2002.-79с.
20. Евстигнеева Е.Н.«Налоги, налогообложение и налоговое законодательство. ».-СПб.:Минск,2007.-320 с.
21. Журавлев В.В. «Государственный бюджет».-СПб.:Москва,2000.- 196 с.
22. Князев В.Г, Черник Д.Г. «Налоговые системы ».- М.: Закон и право.-2007.- 112 с.
23. Кочетков А.И. «Анализ налоговых ошибок».-М.: Дело и сервис, 2008.– 288 с.
24. Лаптев И.И, Кузнецов Л.Д. «Налоговая политика и интересы общества».- М.:Дело,1997.-12-15с.
25. Луппиан М.Н. «Налоговая система».- СПб, ИД Михайлова, 2000.-164 с.
26. Наурызбаев Л.Е, Худяков А.И. «Налоги: понятие, элементы, установление, виды», Алматы: ТОО Баспа, 1998.-160с.
27. Сейдахметова Р.Ф. «Налоги в Казахстане».- А.: Фин Эко,2002.-97с.
28. Степашин С.В, Столяров Н.С, Шохин С.О. Государственный финансовый контроль.-СПб.: Алматы, 2006.-250с.
29. Худяков А.И , Наурызбаев Н.Б. Налог: понятие, элементы , установление, виды.-А.: ТОО Баспа, 2003. -104 с.
30. Худяков А.Н. Налоговая система Казахстана . Подоходный налог. Алматы.: Баспа, 1997.-272с.
31. Черник Д.Т. Налоги в рыночной экономике.- М.: Финансы, РИТИ,2007.-383с.
32. Мизамова К.И. Совершенствование финансово-экономической модели
местного бюджета на примере Акмолинской области. Автореферат.-А.: 2010.-34с.
33. Экономиканы әлдендіруге бағытталған фискалдықсаясат.Электрондық ресурс.Интернет сілтеме:http://www.egemen.kz/7465.html
34. 2010-2012 жылдарға арналған Алматы қаласының бюджеті туралы.Электрондық ресурс.Интернет сілтеме:http://www.almaty.kz/page.php/kchikanaev/kchikanaev/Рабочий стол/upload/images/page.php?page_id=1561&lang=3&article_id=7905
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.........................................................................................................................3
1 Қазақстан Республикасындағы ЖЕРГІЛІКТІ бюджет үдерісінің негіздері..............................................................................5
1.1 ... ... ... ... ... ... ... мен басқарудың моделі........................17
1.3 Жергілікті бюджетті басқару тиімділігін ... ... ... ... ... ... жолдары...................................................................................................39
2.1 Салық салу және ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың қазіргі кезеңдегі жағдайына талдау ... ... ... ... арттыруды жетілдіру жолдары......51
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................60
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................62
ҚОСЫМШАЛАР...................................................................................................64
КІРІСПЕ
Қоғамның қай тұрғысында болмасын экономиканы басқару мемлекетке қашанда оңай ... ... ... ... мен ... ... мен ... алмасу үрдісі қарқынды дамып келе жатқан қоғамда басқаруды тізгіндеп орталықта бұрынғысынща ... ... ... еместігі күн санап дәлелденіп келеді. Осыған орай жергілікті мемлекеттік басқару өкілеттік кеңейту мақсатында жергілікті басқарудың бюджеттік мүмкіндіктерін көтеру мәселелері ... ... Бұл ... ... ... ... тиімділігін арттыруды талап етеді.
Зерттелімге қойылған талап ... мен ... ... өзі ... ... ... жол табу: жергілік және мемлекеттік даму бағдарламасының қаржымен қамтамасыз етуді молайтудағы әлеуметтілік - экономиканың қарқынды дамуына мүмкіндік туғызу, ... ... ... арттырудағы олардың өз кірістері мен шығыстарын теңестіруді қамтамасыз ету мүмкіншілігін өсіру, жергілікті бюджеттің трасферттік қаржылану мүмкіншіліктеріндегі бей-берекеттілікті жою, ... салу мен ... ... жалтару сыбайластық жемқорлыққа жол бермеу жолындағы бақылауды күшейту, салық бақылаушының қызметін тиімді ұйымдастырудың теориялық мәселелерін ... және ... ... ... ... жетілдірілуі, салықтық бақылау жүргізудің әдістемелігін жетілдірудегі салық қызметкерлерінің қызметіндегі құзыретін жоғарылату, салық ... ... ... ... ... ... бақылау жүргізуді орындау, салықтық бақылауды ұйымдастыруды жетілдіре түсу және оны ... ... ... ... ... ... ... пәндік статус әперу.
Бүгінгі күннің ең негізгі талабы "Көлеңкелі экономика мен сыбайластық жемқорлықпен" күрес ... ... ... даму заңдылықтарын орындау. Ол үшін әрқашанда бақылау жүйесіндегі тексеру, талдау әдістерін ... ... ... оны тек ... ... жүргізе білу қажеттілігі туындап отыр.
Экономиканың дамуындағы жалпы ішкі өнім ... ... құн ... ... ... көздері толықтанып, халықтық әлеуметтік және рухани шығындарын ... ... үшін ... қатынастардың құқықтығы күшейе түсуіндегі барлық бағыттарды бақылау жүргізу әділеттіліктің негізгі даму бағыты. Сайып келгенде, зерттелінген мәселенің ғылыми және іс-тәжірибелік ... зор ... бірі ... айта ... ... ... ғалымдардың еңбектерінде салық тақырыбы, оның маңыздылығы, қоғамның дамуындағы рөлі, экономикадағы алатын орыны кең және терең зерттелген. Сонымен ... ... ... ... ... және ... ... үлкен тәжірибесіне негіз болған ғылыми зерттеулер жарияланып жүр. Ғалымдар мен ... ... ... бақылау тақырыбы кеңінен қамтылғанымен салықтық бақылау туралы өте аз ... ... ... ... функциясы деген түсініктің өзі кейіннен шыққан түсінік. Өкінішке орай салықтық бақылау мәселелері, оның еліміздің салық жүйесіндегі орны мен маңызы, ... ... ... ... ... ... ... қамтылмаған.
Осы жоғары келтірілген мәселелер зерттелетін тақырыптың таңдалуына, мақсатына және ... ... ... ... болып отыр.
Диплом жұмысының мақсаты салықтық бақылауды ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік ережесін анықтап, салықтық бақылаудың экономикалық категория ретінде мазмұнын, ... және ... ... ашу үшін ... ... зерттеу және мәліметтер мен деректерді, заңнамаларды елеу ... оның ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруды жетілдіруге, тиімділігін арттырудың жолдарына әдістемелік және іс тәжірибелік ұсыныстарын жасау.
Қазіргі кезде Қазақстанда жүзеге асырылып ... ... ... ... қайта құрулар қоғамның қазіргі заманғы қажеттіліктеріне жауап беретін тиімді және бәсекеге қабілетті мемлекет құруға бағытталады.
Мемлекеттік басқарудың жаңа тәсілі ... ... жеке ... ... ... ... ... қабілеттілігін арттыру үшін қолданатын технологиялар мен рәсімдерді пайдалануына негізделеді.
Осы парадигманың шеңберінде мемлекеттік ұйымдар тұтынушыларға қызметтер ... ... ... қарастырылады. Демек, олардың жұмысының тиімділігі ұсынылатын қызметтердің сапасын көтеру, олардың спектрін кеңейту және онымен ... ... ... ... ... етіледі.
Аз шығындармен көбірек сапалы қызметтер көрсету қабілеті де мемлекеттік ұйымдардың жұмысын бағалауға нарықтық тәсілдің негізінде жатады. Бұл ... ... ... ... жібергендерді жазалауға емес, ең алдымен проблемаларды шешу жолдарын іздестіруге бағдарланады.
Жаңа мемлекеттік басқару тұжырымдамасына сәйкес соңғы онжылдықта дамыған ... ... ... ... ... ... ... бірі орта мерзімді қаржылық жоспарлау шеңберіндегі нәтижелерге бағдарланған бюджет жасау моделін пайдалануға көшу болды.[2,1-6бб.].
1 Қазақстан ... ... ... негіздері
1.1 Жергілікті бюджет жүйесін басқарудың теориялық негіздері
Тиімді осы заманғы мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару құрлымын құру мемлекеттің түйінді ... бірі ... ... Бұл ... ... ... ... әрбір басқару деңгейі үшін қаржы ресурстарымен нығайтылған функциялар мен өкілеттіктер нақты айқындалуға, биліктің барлық деңгейлерімен тиімді жұмыс істеуі үшін ... ... ... ... ... ... базасы құрылуға тиіс екенін көздейді.
Шикізаттық емес секторға ... ... ... қолайлы инвестициялық ахуалдар туғызу экономиканың қазба байлықтар өндіруші секторынан экономикалық қайтарымды, дәлірек айтқанда тиімділікті ... ... ... ... Жолдауында белгіленген бұл бағыт жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жүйесін түбірінен ... ... ... ... дамуының қазіргі кезеніңде мемлекеттік басқарудың тиімділігін одан әрі ... ... ... ала ... ... ... ... арасындағы функцияларды неғұрлым айқын ажырату, реформалау жүргізу орталығын жергілікті мемлекеттік басқарудың төменгі деңгейлеріне ауыстыру мәселелерге айналуы керек. Бюджеттік жүйені ... ... ... ... оның әр ... астарларын қарастыра отырып, түрліше түсіндіріледі. Мәселен, классикалық экономикалық теорияның өкілдері бюджеттік жүйе ... ... ... ... ... ... ... құрылымы, ең біріншіден оның мемлекеттік құрылымына тәуелді. Унитарлы құрылымы бар мемлекеттерде бюджеттік жүйесі екі деңгейлі болып келеді - ... және ... ... ... ... мемлекеттік құрылымы бар елдерде (Ресей, АҚШ, Германия, т.б) аралық буындар - штаттар, жерлер және оларға сәйкес бюджеті.
Өз ... В.Н. ... ... жүйесін - деп атап көрсетеді. А.Худяков заңды тұрғыдан бюджет жүйесін - берілген мемлекет аумағында қызмет ... ... ... ... ... деп ... ... оқымыстылардың көзқарастары да осыған келіпсаяды. Атап айтсақ, А.Б. Зейнелгабдиннің ғылыми ... ... ... ... келесідей анықтама беріледі:

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорындағы салықтық бақылауды ұйымдастыру және басқару95 бет
Мемлекеттік салықтық бақылаудың құқықтық негіздері: құқықтық институт ретінде мән-жайы,мақсат міндеттері,қағидаттары16 бет
Салықтық бақылауды ұйымдастыруды жетілдіру жолдары156 бет
Салықтық бақылауды ұйымдастырудың теориялық аспектілері50 бет
Салықтық бақылаудың нысандары мен әдістері65 бет
Салықтық бақылаудың тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары59 бет
Салықтық бақылаудың формалары6 бет
Жеке тұлғаларға салық салу66 бет
Корпоративтiк табыс салығы жайлы22 бет
Корпоративтiк табыс салығын алу41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь