Бренд мағынасының мәні және ерекшелігі

Жұмыстың өзектілігі. Тауар мен қызметтің тұтынушылармен қабылдауының негізі болып табылатын брендтің маңыздылығы мен тарихы жайлы және де маркетингтің коммуникациялық концепциясының негізгі түсінігі болатын брендингтің туризм саласына тигізетін әсері мен ерекшелігін толық қарастыру. Бренд – нақты сатушылардың немесе сатушылар тобының тауарларын және қызметтерін бәсекелестерден айыру үшін белгілеу мақсатында қолданылатын сөз, белгі, символ, дизайнерлік шешім немесе олардың комбинациясы. Осы анықтама негізінде әлемге танымал туристік брендтердің таралу ерекшеліктері мен маңыздылығын анықтау. Әлемдік деңгейде қарастырылатын туритік брендтер негізінде Қазақстан Республикасының бренд жағдайын қарастыру.
Жұмысының мақсаты. Бренд ұғымын жан жақты зерттеп, анықтау және оның маңыздылығы мен ерекшелігін толықтай қарастыру, жұмыс өзектілігін ашу.
Курстық жұмыстың мақсатына жету үшін төмендегідей міндеттер анықталды:
– брендингтің мәні және мағынасын ашу;
– брендті жасау және енгізу процесін қарастыру;
– брендті қалыптастыру және жылжыту тәсілдерін анықтау;
– брендтің нарық ортасында қалыптасу тарихына шолу жасау;
– туристік брендтің әлемде таралуын қарастыру;
– отандық туристік бредтертің даму мүмкіншіліктеріне талдау жасау;
1 Барлоу Д. Сервис ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимущество: Пер. С англ. / Д.Барлоу, П.Стюарт. – М.: ЗАО “Олимп–Бизнес”, 2008. – 288 с.
2 Рэнделл Д. Брендинг: краткий курс. – М.: Фаир-Пресс, 2003. – 154 с.
3 Годин А.М. Брендинг. Учебное пособие. – М.: Издательство «Дашков и К◦», 2008. – 85 с.
4 Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка: Учебное пособие. – 2 изд., испр. и доп. – Алматы: Триумф «Т» 2009 г.
5 Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами рекламы и РR: Учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2004. – 344 с.
6 Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд – лидерство: новая концепция брендинга. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. – 217 с.
7 Шульц Д. Стратегические бренд-коммуникационные кампании: научное издание / Д. Шульц, Б. Барнс. – М.: Издат. Дом Гребенникова, 2003. – 512 с.
8 Мельников А.Д. RЫNKIHГ или особенности национального бренд-менеджмента: кто и что мешает российским компаниям догнать и перегнать иностранных конкурентов / А.Д. Мельников. – М.: Вершина, 2008. – 240с.
9 Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие 3-е издание. – Минск: Новое знание, 2003. – 175с.
10 «Тауар таңбалары, кызмет көрсету таңбалары және тауар шығаратын жерлердің атаулары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. - 1999. 2 тамыз
11 «Теріс пиғылды бәсеке туралы» Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. - 1998. 11 маусым
12 Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. М.: ИНФРА- М, 1999
13 Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевия, X. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. - М.: ОАО «Изд-во Экономика», 1999
14 Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Изд. «Финпресс», 1998.
15 Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб, Наука, 1996.
16 Маркетинг: Учебник / Под ред. Э.А. Уткина. - М: ИМП ЭКМО 1998
17 TNS Gallup Media Asia мәліметтері
18 RG Brands компаниясының ресми мәліметтері, - Қаржы-қаражат журналы,2009.
19 Маркетинг: Учебное пособие /Под ред. Н.К. Мамырова. - Алматы: Экономика, 2002
20 Мамыров Н.К. Маркетинг. Алматы, Экономика, 1999-248с. Есімжанова С.Р. Маркетинг.Оқу құралы. Алматы Экономика 2003
21 http://www.marketing.spb.ru
22 http://www.rba-holding.ru
23 http://www.btl.ru
24 http://www. brend./туристический бренды//ru
25 http://www.marketing-brend.com
        
        КІРІСПЕ
Жұмыстың өзектілігі. Тауар мен қызметтің тұтынушылармен қабылдауының негізі болып табылатын брендтің маңыздылығы мен тарихы жайлы және де ... ... ... ... түсінігі болатын брендингтің туризм саласына тигізетін әсері мен ерекшелігін толық қарастыру. Бренд - ... ... ... ... ... тауарларын және қызметтерін бәсекелестерден айыру үшін белгілеу мақсатында қолданылатын сөз, белгі, символ, ... ... ... ... ... Осы ... негізінде әлемге танымал туристік брендтердің таралу ерекшеліктері мен маңыздылығын анықтау. Әлемдік деңгейде қарастырылатын туритік брендтер негізінде ... ... ... ... ... ... ... Бренд ұғымын жан жақты зерттеп, анықтау және оның маңыздылығы мен ерекшелігін толықтай қарастыру, жұмыс өзектілігін ашу. ... ... ... жету үшін төмендегідей міндеттер анықталды:
* брендингтің мәні және мағынасын ашу;
* брендті жасау және енгізу процесін қарастыру;
* ... ... және ... ... ...
* ... нарық ортасында қалыптасу тарихына шолу жасау;
* туристік брендтің әлемде таралуын қарастыру;
* отандық ... ... даму ... ... ... әдістері:
* мәліметтерге сәйкес ақпарат көздерін алу;
* алынған ақпаратқа салыстырма жұмысын ... ... ... ... бойыншы талдаулар жасау;
Күтілетін нәтижелер - негізгі 3 бөлімнен ( 7 бөлімшеден), қорытынды және ... ... ... ... ... ... жұмыстың мінездемесі берілген.
1 - негізгі бөлімде жалпы бренд ұғымына түсініктеме беру арқылы оның ... ашу, ... ... - негізгі бөлімде әлемде оңтайлы орынға ие болған ... ... ... ... ... тұтынушыларға ықпал ету жұмыстарының нәтижелері қарастырылған.
3 - ... ... ... ... ... ... ... болашақта туристік бренд болып танылатын нысандарға сипттама берілген. Жұмыс құрамына 8 сурет, 2 кесте кіреді. Жұмыстың соңында қорытынды және ... ... ... ... Жұмыстың негізгі дерек көздері ретінде бүгінгі таңға дейін туризм саласындағы ... ... ... ... және ... ... ... жаңалықтар жатады.
+ 1 БРЕНД ТҮСІНІГІ
1.1 Бренд мағынасының мәні және ерекшелігі
Нарықта пайда болған кез-келген ... өзі ... ... оң және ... әсер қалдырады, ол тұтынушы тауар жайлы білгеннен бастап шарасыз болып табылады. Бұл ассоциация, ... ... ... ... жетуі бренд деп аталады. Бренд - бұл тұтынушы ойындағы тауар ... ... ... да бір ... ойша ... анықтама. Брендтің пайда болу үрдісі мен басқаруы брендинг деп аталады. Ол ... ... ... ... ... және даму ... өзгеруі және оның кеңею және тереңдеу процестерін қоса алады. Брендинг - бұл ерекше әсер ... ... ... ... қатынасы және жалпы имиджге өзінің үлесін қосу болып табылады. ... ... не? ... ... ма? ... тауар немесе қызмет пе? ... ... ма? ... ... ... болып табылмайтындарды тiзiп шығу әлдеқайда жеңiл. Өйткенi барлық әлемдiк көркемсурет пен ... ... мен ... ... ... ... адамдардың өзi, телебағдарламалар мен телеарналар уақыттар мен халықтар - осының бәрi бренд ... ... ... ... ... беру өте ... ... тауар, қызмет көрсету, бiрдеңемен шұғылдану, өмiр сүру деңгейi басқа да көптеген нәрселердiң бәрi бренд болып табылады. Бренд ұғымы ... - ол ... ... ... ... барлық ойлайтыны және сезетіндігі. Бренд тұтынушылар санасында тауар немесе қызметпен (меншікті ... ... ... ... ... ... ... алу, сақтау, тасу, қолдануы, қызмет көрсетуі, жөндеу, қайта қолдану және тағы сол ... ... ... ... ... қатысты болуы керек. Сондықтан терминін қолдану тек тұтынушылардың тауарды (қызметті) ... ... және сол ... не ойлайды және сезетіндігімен шектелген[4].
Брендтің негізгі элементтері:
* ... ... өзі мен оның ... ... белгісі (қызмет көрсету белгісі);
* тауарды (қызметті) қолдану артықшылығын тұтынушыға уәде беру;
* әлеуетті тұтынушының тауарға (қызметке) қатысты пайда болатын елестеулер, ... ... бар ... құралдары: тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі) және фирмалық ... ... ... ... ... ... арқылы әсер ету.
Ал, сауда белгісі кәсіпорынға қажетті белгілермен шектелетін жинақтар болып табылады.
Сауда белгісі келесі тиімділікті әкеледі:
* тауар ... ... ... деңгейіне кепілдік береді;
* сатып алушыларды (клиенттерді) мүмкін болатын бағалар деңгейіне бағыттайды;
* ... ... ... ... ... жеңілдетеді, ерекше белгіні жасайды;
* сауда маркасын (қызмет көрсету белгісін) танудың өсуіне ... ... ... ... беделін көтереді;
* тауар немесе қызметті автоматты түрде жарнамалайды;
* маркалық тауар немесе қызметті сатып алу ... ... ... ... алып ...
* жаңа өнім ... ... жеңілдетеді.
Енді брендтің (брендингтің) оның сауда белгісінен айырмашылықты қарастырайық[6].
Бренд - бірнеше ... ... ... ... ұғым. Сонда да көптеген адамдар әлі күнге дейін бренд не екендігі туралы білмейді. Бұл ... ... ... ... ... ұғымның күрделі болғандығынан.
Шындығында сауда маркасына тек осындай элементтер: логотип, атау мен дыбыстық қатар жатады, ал бренд - кеңірек ұғым ... ... ... ... ... оған көптеген түрлі сипаттамалар кіреді: барлық қасиеттерімен бірге тауардың өзі, тауар имиджі, бренд имиджі, берілген ... ... ... уәде ... және де тұтынушы туралы ақпарат.
Сауда белгісі (қызмет көрсету белгісі) бұл - жинақтаушы бейне, кәсіпорын (фирма, ... ... ал ... бұл - ... бір ... және бірегей рәсімдеуге біріккен, бәсекелестер арасында тауарды (қызметті) айыратын және оның бейнесін (brand image) жасайтын тауар белгісінің, жарнама ... ... ... ... және ... басқа элементтерінің тұтынушысына бірлескен әсерге негізделген тауарға (қызметке) ұзақ мерзімді артықшылықты жасау қызметі[8].
Сонымен қатар, бренд пен брендинг түсініктері ... ... бір ... бар. ... бұл - ... өзі, яғни ... жасаудың, тауар (қызмет) және кәсіпорын (фирма, компания) көрінісінің және жағдайының өзгеруінің әдістер жиынтығы, ... әсер ету ... ... ... ал ... бұл - оның қайталанбас даралық ... ... ... ... ... тұтынушыға позитивті әсер ететін және нақты өндірушіден (саудагерден) нақты ... ... ... ... ... ... (қызметтің) қасиеттерін анықтайды.
Брендті құру процесі арнайы баулуды, білімді талап етеді, сондықтан оның дайындалуымен мамандар айналысуы керек. Бренд-стратегиясын өз ... ... ... (фирма, компания) абыройына жақсыз айналуы мүмкін[2]. ... ... ... ... құралы, бренд бiздi сату-сатып алу активндегi нысан (тауар, қызмет, технология, ... ... ... ... ... ... - ... - тұтынудың ерекше нысаны, оның тұтынушыларға тигiзетiн пайдасы орасан зор, ол қосымша бағаны да анықтайды. ... үшiн ... ... да ... ... ... әзiр. Бренд - белгiлi бiр маркасы бар тауар ғана емес, ол оны тұтынушыларға дәл жеткiзушiнiң ой- идеясының жемiсi". ... ... ... бiр ... жету үшiн бұқаралық сұранысқа сай тауар шығару, оны тұтынушыларға ... ... ... тек идея ғана ... ол ... ... мен ... бар нысан. Бiз жаңа марканы нарық айналымына енгiзу үшiн оған ерекше бiр өзгерiс, ерекшелiк енгiзiп, рационалды және ... ... ... ... Ең бастысы - тұтынушылардың көңiлiнен шығып, жақсы сауда жасауларына мүмкiндiк туғызуға тиiспiз. Оның үмітiне тауардың барлық ерекшелiктерi мен ... аясы ... ... байланыста болып ғана қоймай, тұтынушыға тигiзер пайдасымен ерекшеленедi. Тұтынушыларды алдау - ол нарықтан тыс қалудың бiрден-бiр белгiсi. Басқаша айтқанда, бренд ... ... ... ... тағаны бола тұрып, сонымен бiр мезгiлде нақтылы идеялардың қозғаушы күшi болуы керек[7].
Брендинг ... көп ... қол ... ... ... мына ...
* ... нарықта жоспарланған сату көлемін қолдау және бұнда ұзақ ... ... ... (қызмет) немесе тауардың жинақы көріністерін тұтынушылар санасында қалыптастыру мен ... ... ... ... ... ... ... жалпы бірегей қасиеттері мен тауарлар ассортиментінің кеңеюі нәтижесінде пайданың көбеюін қамтамасыздандыру;
* жарнама материалдарында және компанияларында тауар шығарылған ... ... ... ... аймақтың, қаланың және тағы басқалардың мәдениетін көрсету, бағытталған тұтынушылар сұранысын, тауар сатылатын территориясының ерекшелігін ... ... ... ... маңызды факторларды - тарихты, бүгінгі күннің шындығын және ұзақ мерзімді болашаққа болжамды қолдану;
* фирманың (қызметтің) өнімін ... ... ... ... және жарнама берушісінің онымен қызмет ететін жарнама агенттігінің кәсіпкерлік мәдениетінен ғана тәуелді емес, интеллектуалды меншігімен, ... ... ... ... ... ... ... мәтінмен жұмыс істей білуінен де тәуелді болады[1].
Брендингтің осы жағдайларын шынайы өмірде қолдану - оңай ... ... Оның ... ... ... тек ... ... ғана емес, сонымен қатар бірлесе жұмыс атқаратын жарнамалық компанияның өнімнің тауар белгісін, дизайн, мәтінін дұрыс қолдану болып ... ... бұл - ... ... дәлелденген жекелеген бренд-имидждің, белгілі бір тауар белгісімен маркаланған көрінісінің тұтынушы санасына кең масштабты енгізуі мен ... ... ... ... мен ... ... жарнама берушісінің біріккен теориялық жұмысы. Бренд-имиджті жасаушылары өнімнің, ... ... ... ескереді.
Егер тауар нарықта сәттілікпен бірге жүрсе, онда әрқашан да оған ұқсас, оның атақтылығын қайталанатын тауарлар (қызметтер) табылады. Сондықтан брендинг бұл - ... ... ылғи ... ... ... және тауар белгісінің (қызмет көрсету белгісінің) анықтамаларын салыстырған кезде, екі ұғым бір өндірушісінің тауарларын (қызметтерін) ұқсас тауарлардан (қызметтерден) ... ... ... ... ... қиын емес. Бірақ бұл ұғымдар тауарда (қызметте) тауар белгісі туралы Заңына сәйкес қолданылатын объективті және ... ... ... ... ... ... ... Басқаша айтқанда, тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі) бренд ... ... егер ... ... тану және ... үшін тек сол, яғни өндірушімен тауар белгісі ... ... ... ... ... ... ғана қолданса.
Брендтi өзiне сатып ала отырып, тұтынушы сапасы, мерзiмi көрсетiлген тауар сатып алады. Мұны бiр ... ... деп ... да ... Адам ... жеке ... ... бақылау керек. Тек жеке құндылықтар ғана бiздiң тұтынуымыздың қалай бiлiнетiнi ... iшкi ... ... Тек ... ғана ... ... шеңберiмiздi айқындайды. Құндылық дегенiмiз, стратегиялық фактор, ол бiздiң ой-танымымызды ... ... кең ... алып ... ол ... ... ... қадамдарымыз, өмiр сүру деңгейiмiз. Ал жеке құндылықтар брендтi құру жөнiндегi басты бағытымыз ... ... ... - ... өз ... ... жүзеге асырудың басты шарты. Құндылықтың арқасында бiз тұтынушыға өз ережемiздi айтып, сөзiмiздi өткiзе аламыз. ... ... ... ... ... белгiсi мен тұтынушылар арасындағы дәнекер бола алады. Бренд белгiлi бiр тауардың белгiлi бiр маркасын жүзеге ... ... сөз. ... ... - ... ең негізгі тақырыбы. Бұл модаға кірген ұғым ылғи естуде. Кейбіреулері тіпті Бренд ... ... ... Ол ... ... емес, себебі бренд сіздің тауарлар мен қызметтеріңізді дифференциациялаудың бірегей тәсілін анықтайды, ... ... ... айырықшалануға мүмкіндік береді.
1.2 Бренд туралы анықтамалар мен ... ... мен ... (ағыл. brand -- белгі) -- Компания, өнім, және қызмет туралы ақпараттардың таңбалық кешендері болып ... ... ... Бренд анықтамасына екі тәсілде анықтауға болады:
1) Компанияның және өнімнің бәсекелестерінен ерекшелендіретін миссиялары мен жеке ... ... ... және т.б. ... ... ... ... бояу келісімділігі және таңбалары)
2) Қоғамдық ортада, серіктестер арасында, клиент көзімен бағаланатын компанияның, өнімнің және қызметтің келбеті, имиджі ... ... ... ... ... ... ... басқа да жақтарын ерекшелей отыра әр түрлі анықтамалар береді, бірақта олардың жалпы тұжырымдамалары ұқсас келеді:
Бренд жасаумен айналысатын ... ... ... агенттігі Branding Kaeuffer Marken-Kreation бренд туралы мынадай анықтама ұсынады: ... - ... ... өнімнің, тауардың немесе қызметтің бірегейлігі. Басқаша айтсақ, бұл өзіне маркетингтік - микс ... ... ... ... ... жылжуы, позиционерлеуі, өнім дизайні, ұсынатын өнімнен түсетін ерекше пайда және т.б. ерекше формула"[12].
АҚШ-та ... ... ... ... ... ... ...

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Брендингтің теориялық негіздері. Қазақстандық және шетелдік тәжірибелер42 бет
Сөздің анықтамасы5 бет
Сөздің анықтамасы.Сөз мағынасының өзгеру себептері. Көп мағыналылық. Омонимдер. Синонимдер. Антонимдер6 бет
Сөздің анықтамасы.Сөз мағынасының өзгеру себептері.Көп мағыналылық. Омонимдер.Синонимдер. Антонимдер9 бет
Сөздің семантикалық құрылысы37 бет
Қазақ тіліндегі сөз мағынасының даму ерекшеліктері32 бет
Брендинг28 бет
Брендинг туралы21 бет
Инновациялық маркетингтік технологиялар арқылы қр-ның ұлттық брендін құру және оны жылжыту үшін түйе сүтінен жасалған «botakan» өнімдерін отандық ерекше өнім ретінде таныту45 бет
Ойыншықтар әлеміндегі ең танымал брендтің пайда болуы19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь