Микробалдыр сhlorella vulgaris z-1 штамын ангидробиоз жағдайында сақтау нәтижелері

Микробалдырларды белсенді және тіршілікке қабілетті жағдайда ұзақ сақтау - биология ғылымдарының өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. Мақалада Сhlorella vulgaris Z-1 штаммының тіршілікке қабілеттілігін ангидробиоз жағдайында зерттеу нәтижелері көрсетілген. Сақтау ұзақтығының жоғарлауымен микробалдырлардың тіршілікке қабілеттілігі төмендейтіні анықталды. Сhlorella vulgaris Z-1 клеткаларын сусызданған жағдайда сақтаудың оптимальды температурасы 300С болатыны нақтыланды. Температура 400С, 600С жағдайында микробалдырлар клеткаларының салыстырмалы төмен өміршеңдігі бақыланды. Клеткалар тіршілікке қабілеттілігін тек сусыздандыру кезінде ғана емес, сақтау кезінде де жоғалтуы мүмкін. Алынған нәтижелер сақтау ұзақтығы жоғарлаған сайын тіршілікке қабілетті клеткалар санының азаятынын көрсетеді. Клеткаларды сақтауда сусыздандырудың температура жағдайы маңызды, яғни сусыздандыру температурасы қаншалықты табиғи жағдайға жақын болса, сақтау барысында тіршілікке қабілетті клеткалар санының мәніде жоғары болатыны анықталды.
1. Бекер М.Е., Дамберг Б.Э., Рапопорт А.И. Анабиоз микроорганизмов - Рига: Зинатне, 1981. -326 с.
2. Харчук И.А. Способ реактивации цианобактерии Spirulina platensis (Nord.) из ангидробиоза // Экология моря. - 2003. - Вып. 64. - C. 86 - 89.
3. Нестеренко Т.В. Реактивация микроводорослей из состояния сухого анабиоза / Вопросы управления биосинтезом низших растений. -Новосибирск: Наука, 1982. -С.139.
4. Харчук И.А. Хранение микроводорослей в состоянии ангидробиоза // Микроводоросли Чёрного моря: проблемы сохранения биоразнообразия и биотехнологического использования. - Севастополь, 2008. - С. 237-267.
5. Харчук И.А. Анабиоз: основные понятия и сопровождающие его процессы. (Обзор) // Экология моря. - 2005. - Вып. 70. - C. 62-78.
        
        УДК 582.232
Акмуханова Н.Р., Заядан Б.К., Садвакасова А.К., Кирбаева Д.К., Болатхан.К., Бауенова М.О.
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан
e.mail: Nurziya.Akmuhanova@kaznu.kz
Микробалдыр ... vulgaris Z-1 ... ... ... сақтау нәтижелері
Микробалдырларды белсенді және тіршілікке қабілетті жағдайда ұзақ ... - ... ... ... ... бірі ... ... Мақалада Сhlorella vulgaris Z-1 штаммының тіршілікке қабілеттілігін ангидробиоз ... ... ... ... Сақтау ұзақтығының жоғарлауымен микробалдырлардың тіршілікке қабілеттілігі төмендейтіні анықталды. Сhlorella vulgaris Z-1 клеткаларын сусызданған жағдайда сақтаудың оптимальды температурасы 300С болатыны ... ... 400С, 600С ... ... ... ... ... өміршеңдігі бақыланды. Клеткалар тіршілікке қабілеттілігін тек сусыздандыру кезінде ғана емес, сақтау кезінде де жоғалтуы мүмкін. Алынған нәтижелер сақтау ... ... ... ... ... ... ... азаятынын көрсетеді. Клеткаларды сақтауда сусыздандырудың температура жағдайы маңызды, яғни сусыздандыру температурасы қаншалықты табиғи жағдайға жақын болса, сақтау ... ... ... ... ... ... ... болатыны анықталды.
Түйін сөздер: Ангидробиоз, анабиоз, хлорелла, микробалдыр, дегидратация, реактивация, регидратация, тіршілікке қабілеттілік, морфометриялық көрсеткіш.
Акмуханова Н.Р., Заядан Б.К., Садвакасова А.К., ... Д.К., ... ... ... Национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
e.mail: Nurziya.Akmuhanova@kaznu.kz
Результаты хранения штаммов микроводоросли Сhlorella vulgaris Z-1 в состоянии ... ... ... результаты изучения жизнеспособности штамма Сhlorella vulgaris Z-1 в условиях ангидробиоза. Установлено, что с ... ... ... ... ... ... микроводоросли. Определено, что оптимальная температура хранение клеток Сhlorella vulgaris Z-1 в ... ... ... 300С. В условиях температуры 400С, 600С наблюдается сравнительная низкая выживаемость клеток микроводоросли. Клетки могут ... свою ... не ... в ... ... ... и в процессе хранения. По результатам исследования по мере возрастания длительности хранения, ... ... ... ... ... образом, при хранении клеток важное значение имеет температура обезвоживания, то есть количество выживших клеток будет значительно высоким, если ... ... ... ... ... ... к ... условиям.
Ключевые слова: Ангидробиоз, анабиоз, хлорелла, микроводоросль, дегидратация, реактивация, регидратация, жизнеспособность, морфометрические показатели.
Akmuhanova N.R., Zayadan B.K., ... A.K., Kirbaeva D.K., ... K., ... ... Kazakh National ... in Almaty, Kazakhstan
e.mail: Nurziya.Akmuhanova@kaznu.kz
Results of the storage of strains of microalgae Chlorella vulgaris Z-1 in the state of ... the article ... ... storage period on ... of cells ... vulgaris Z-1 is investigated. Dynamics of decrease in viability of cells with increase in a storage time are ... The optimum ... storage cells ... vulgaris Z-1 in ... ... to 300 C ... Under the ... of temperature 400C, 600C has a relatively low cell survival microalgae. Cells may lose its ... not only in the process of ... during storage. Storage cell ... ... is ... that is, the numbers ... cells would be high, if the temperature of the drying of the ... are ... similar to natural ... ... ... ... ... dehydration, rehydration, reactivation, viability, morphometric indicators.
Микробалдырларды белсенді және тіршілікке қабілетті жағдайда ұзақ сақтау - биология ғылымдарының өзекті мәселелерінің бірі ... ... ... ... ... көптеген әдістері бар. Олардың барлығы белгілі -бір артықшылықтар мен ... ... ... ... сақтаудың дәстүрлі әдістері қоректік ортаға кезеңді егу болып ... ... ... ... қабілетті жағдайда клеткаларды сақтаудың белгілі әдістері - микробалдырларды сұйық ортада ұзақ сақтау, агарда, ... ... және ... ... қолданып лиофилизация және криосақтау және т.б [1]. Бұл әдістердің барлығы клеткалардың максимальды тіршілікке ... ... ... ... ... құрастыруда бұл әдістер тиімсіз, себебі сақталатын дақылға кезеңді қоректік орта дайындау және дақылдың тазалығын бақылауды қатар жүргізу ... және ... ... ... ... сақтау әдістерінің бірі ангидробиоз - дегидратация нәтижесінде метаболизмді ... және ұзақ ... Бұл ... ... ... кең ... және ... қолайлы жағдайда қайта қалпына келеді. Ангидробиоз әдісін микроорганизмдердің коллекциясы мен штаммдардың генетикалық банк мәліметтерін сақтауда қолданады. ... ... ... ... ... ... ... зерттеуге арналған. Клетка 25% байланысқан судан тұратыны белгілі. Су клеткада - ферментативті реакциялар өтетін орта ғана ... ... ... ... мен ... құрылымды элементтері болып саналады. Су мембрана түзуші фактор, себебі фосфолипидтердің биомолекулярлы қабаты су ... ... ... [2]. ... ... ... 10% ... болса, биохимиялық реакциялар тоқтайды. Сусызданудың консервациялау тиімділігінің мәні ферменттердің реакциялық ортасынан айрылуы ғана емес, ... ... ... ... ... жоғары концентрациядағы заттардың факторлар кешенінің әсері болып ... ... ... жағдайға өту механизмі, одан қайта шығу және клетканың тіршілікке қабілеттілігінің толық ... ... ... ... ... ... Өндірістік маңызды фототрофты микроорганизмдердің тіршілікке қабілеттілігін дегидратацияланған жағдайда сақтау мүмкіншілігі практикалық ... ие, ... ... ... ұзақ ... ... кейін қайта қалпына келтіру, оларды әртүрлі өндіріс және медицина саласында қолдануға мүмкіндік береді.
Сондықтан біздің ... ... ... ... маңыздың объектілерінің бірі микробалдыр хлорелла жасушасын ангидробиоз жағдайында сақтау, және олардың тіршілікке қабілеттілігін қолайлы жағдайда ... ... ... ... зерттеу болып саналады.
Материалдар мен зерттеу әдістері
Зерттеу объектісі ретінде биотехнология ... ... ... ... ... vulgaris Z-1 штаммы қолданылды. Микробалдырларды белсендi өсiру ... ... ... ... шыны ыдыстарда залалсызданған жағдайда және қарқынды жарық ... ... ... ... ... ... vulgaris Z-1 ... концентрацияланған клеткаларын алу үшін 3000 айн/мин центрифугалау жүргізілді. Алынған микробалдырлардың биомассасын 1:3 қатынасты (су:жасуша) дистиллденген сумен шайылады. ... ... ... vulgaris Z-1 штаммының биомассасын 300С, 400С, 600С температурада ... ... ... 24 ... ... Сусызданған клеткаларды қараңғыда герметикалық жабық ыдыстарда сақталды.
Сhlorella vulgaris Z-1 ... ... ... ... және өлі тірі ... ... ... үшін тұздан тазартылған клетка биомассасын залалсызданған шыны бетіне 0,1 мл тамызып термостатта 300С, 400С, 600С температурада термостатқа салып ... 24 ... ... ... үшін ... ... 1:1 ... су мен Тамия ортасының қоспасын қосып, белгілі бір ... ... соң ... жүргізілді.
Өлі және тірі клеткаларды анықтау үшін метилен көгі немесе бейтарап қызыл ... ... ... бояу ... қолданылды. 1 мл дақыл суспензиясына 1 мл 1:5000 ретті сұйылтылған метилен көгі немесе бейтарап қызыл бояуы тамызылды. Дақыл суспензиясы мен ... ... ... 20 ... ... ... ... [3].
Зерттеу нәтижелері мен талқылау
Қазіргі таңдағы тұрақсыз экологиялық жағдайда организмдердің биоалуандылығын сақтау және қайта қалпына келтіру мәселелері өзекті болып саналады. ... ... ... ... ... ретінде белоктарға, аминқышқылдарына, витаминдерге, жартылай қанықпаған май ... ... эфир ... стеариндерге және басқада биологиялық белсенді заттарға бай.
Морфометриялық көрсеткіш әртүрлі температуралық жағдайда жасушалардың тіршілікке қабілеттілігін ... ... ... болып саналады. Сhlorella vulgaris Z-1 штаммынның сусызданудан кейін ... ... келу ... ... ... көрсеткіштерін бақылау нәтижесінде сусыздану үрдісінде және регидратация кезінде жасушалардың формасы мен өлшемі бойынша өзгерістер байқалды. Сhlorella vulgaris Z-1 дақылының ... ... ... ... 300С ... ... ... 10% кішірейген. Микроскоптау кезінде клеткалардың беті жиырылғаны бақыланды (Сурет 1).
300 ... ... ... қайта қалпына келу үдерісі 24 сағаттан кейін ені 2,22 мкм, ... 3,36 мкм ... ... ...
А ... ... vulgaris ... сусыздануға дейінгі жасушасы -А, сусызданудан кейінгі жасушасы-Б.
400С және 600С температурада клеткалардың көлемі сусызданудан кейін 20-30% кішірейген. ... ... 30 ... ... көлемінің қайта қалпына келу кезінде бастапқы клеткадан 10-20% өзгеріс байқалды. 24 сағаттан кейін клетка көлемі бойынша өзгеріс айтарлықтай ... жоқ ... 1- ... vulgaris Z-1 ... ... сусыздандыру және қайта реактивациялау кезіндегі өзгерісі.
Үлгі
Мөлшерлік сипаттамалар ( 50 мысал үшін орташа )
Жасушалар ені, мкм
Жасушалар ұзындығы, мкм
Бақылау
2,250,01
3,50,01
Дегидратациялау ... 300 ... ... ... ... ... ... 400 C
Құрғақ клетка
1,850,01
2,980,01
30 минут
2,10,01
3,050,01
24 сағаттан кейін
2,10,01
3,060,01
Дегидратациялау температурасы 600 C
Құрғақ клетка
1,430,01
2,240,01
30 минут
1,560,01
2,840,01
24 сағаттан кейін
1,560,01
2,840,01
Клеткалардың бастапқы көлемінің көрсеткішінің қайта ... ... ... ... 30 ... кейін бақылана бастады. Бірақ 300 температурада сусызданған клеткалардың ғана ... ... ... болды, қалған температурада сусызданған клеткалардың қайта қалпына келу кезіндегі көлемінің көрсеткіші бойынша өзгерістер ... ... ... ... ... ... ... клеткалар нәтижесінде көлем бойынша қысқарып, клеткалардың морофометриялық өзгерісіне алып келеді.
Кептірілген микробалдырлардың ... ... ... Регидратация (ылғандандыру) - клетканың сумен қанығуы жүретін, таза физикалық үдеріс. Құрғақ клеткаларды ылғандандыру кинетикасы аз зерттелгенмен, ... ... ... ену ... көп емес. Регидратация үдерісінде клетканың қайтымды зақымдалған элементтері алғашқы қалпына келеді, мысалы, , , және т.б. ... ... ... ангидробиоз жағдайынан шығуы бос судың пайда болуымен байланысты. Судың құрамы жоғарлаған сайын қатты құрылымда ісінген гель тәрізді ... ... ... протоплазмасы белгілі бір деңгейге жеткен уақытта тіршілікке қабілеттілік кезеңі ... ... ... ... салыстырғанда жартылай сұйылтылған ортада тұздардың концентрациясы сусызданған клеткалар үшін оптимальды және биогенді шок тудырмайды. Сhlorella vulgaris Z-1 ... ... ... ... ... ... ... саны 400С және 600С температурада сусызданған клеткалармен салыстырғанда 300С температурада сусызданған клеткаларда ... ... ие ... ... 2). 300С ... ... ... зақымдалмаған клеткалар саны 60% құраса, қалған 32 және 8% зақымдалған және өлі клеткалардан тұрады. ... ... ... ... ... ... ... бақыланған жоқ. (Сурет 2,3,4).
Сурет.2. - Сhlorella vulgaris Z-1 ... 300С ... ... ... ... ... тірі және өлі ... (көк түске боялған клеткалар өлі клеткалар).
Кесте2 -Сhlorella vulgaris Z-1 дақылының ылғалдандырудан кейінгі ... ... ... ... ... ... температурасы 300С
Сусыздандыру температурасы 400С
Сусыздандыру температурасы 600С
Зақымдалмаған клеткалар ... ... ... саны
12
28
32
Өлі клеткалар саны
8
27
43
Сурет.3. - Сhlorella vulgaris Z-1 дақылының 400С температурада ... ... ... ... тірі және өлі клеткалары (көк түске боялған клеткалар өлі ... - ... vulgaris Z-1 ... 600С температурада сусызданған клеткаларының ылғалдандырудан кейінгі тірі және өлі клеткалары (көк түске ... ... өлі ... ... анабиоз үдерісін органикалық қосылыстар эволюциясы мен тіршіліктің дамуындағы маңызды фактор ретінде санайды. Шындығында, биоорганикалық молекулалар және ... су ... ... ... дамуының алғашқы дәуірлеріндегі экстремальды жағдайларда пайда болған биологиялық құрылымдар жиі дегидратация - регидратацияға ұшырап отырды, және қажетті төзімділікке ие ... ғана ... ... отырды. Анабиоз табиғатта кең тараған құбылыс. Бұл ... ... ... тыныштық формалары, қарапайымдылар, кейбір құрлықтағы омыртқасыздар, жеке бунақденелілер, сүтқоректі жануарлардың мүшелері мен эмбриондар бола алады [5].
Су кез-келген биологиялық объектінің ... ... ... ... ... көптеген зерттеулер нәтижесі бойынша биологиялық объектілерде су әртүрлі формада кездеседі. Клеткадағы бос су биохимиялық реакциялардың ... ал ... су - ... ... ... ... ...
Микробалдырларды белсенді жағдайда ұзақ сақтау - альгология саласының маңызды мәселелерінің бірі болып ... ... ... ету қабілетіне сақтау ұзақтығын 1,2 және 3 айдан кейін тексеру жүргізілді.
Кесте 3 - Сақтау ұзақтығының ... vulgaris ... ... ... әсері.
Сақтау мерзімі, ай
Сусыздандыру температурасы, -0С
Тіршілікке қабілетті клеткалар %
1
30
89
40
51
60
9
2
30
75
40
25
60
5
3
30
70
40
10
60
0
Зерттеу нәтижесі бойынша 1 ай сақталған ... ... ... ... ... саны 300 С температурада 89% құрады, ал 400С және 600С температурада сусызданған клеткалардың пайызы 51-9% құрады. Ал 2 ай ... ... 600С ... 5% ғана ... ... ... дәл осы ... кептіріліген клеткалар 3 айдан соң ешқандай тіршілікке қабілеттілік белгілерін көрсетпеді. 400С температурада тіршілікке қабілетті клеткалар саны өлі клеткалармен салыстырғанда төмен ... ие ... ... vulgaris Z-1 ... 300С ... ... жағдайда сақтау мүмкіншілігі болатындығы анықталды ( кесте 3). Клеткалар тіршілікке қабілеттілігін тек сусыздандыру кезінде ғана емес, сақтау кезінде де ... ... ... ... ... бойынша сақтау ұзақтығының жоғарлауымен микробалдырлардың тіршілікке қабілеттілігі төмендейтіні ... ... vulgaris Z-1 ... ... ... ... оптимальды температурасы 300С болатыны нақтыланды. Температура 400С, 600С ... ... ... салыстырмалы төмен өміршеңдігі бақыланды. Алынған нәтижелер сақтау ұзақтығы жоғарлаған сайын тіршілікке қабілетті клеткалар санының азаятынын көрсетеді. ... ... ... ... ... ... яғни сусыздандыру температурасы қаншалықты табиғи жағдайға жақын болса, сақтау ... ... ... ... ... ... ... болатыны анықталды.
Әдебиеттер
* Бекер М.Е., Дамберг Б.Э., Рапопорт А.И. Анабиоз микроорганизмов - Рига: Зинатне, 1981. -326 с.
* Харчук И.А. ... ... ... ... ... (Nord.) из ... // Экология моря. - 2003. - Вып. 64. - C. 86 - ... ... Т.В. ... ... из состояния сухого анабиоза / Вопросы управления биосинтезом низших растений. -Новосибирск: Наука, 1982. -С.139.
* Харчук И.А. Хранение микроводорослей в ... ... // ... ... ... ... ... биоразнообразия и биотехнологического использования. - Севастополь, 2008. - С. 237-267.
* Харчук И.А. Анабиоз: основные понятия и ... его ... ... // ... ... - 2005. - Вып. 70. - C. 62-78.
Literature
* Becker M.E., Damberg B. E.,Rapoport A.I. Anabios ... Zinatne, 1981. -326
* Kharchuk I.A. Sposob ... ... ... tensis (Nord) is angidrobioza//Ecologiya morya. -2003. -Vyp. 64.-S. 86-89.
* Nesterenko T.V. Reactivaciya microvodoroslei is sostoyania suhogo anabioza // Voprosy ... ... nizshih ... ... Nauka, 1982. -S. ... Kharchuk I.A. ... microvodoroslei v sostoiynii angidrobioza // Microvodorosli Chernogo morya: problemy sohraneniya ... i ... ... ... 2008. -237-267.
* Kharchuk I.A. Anabioz: osnovnie poniytiya I soprovozhdayshie ego processi. (Obzor) // ... morya- 2005. - vip 70. - S. ... ... ... ... ... ... кафедрасының доцент қ.а.
Тел:87773654812
Заядан Болатхан Казыханович
Б.ғ.д., профессор
Садвакасова Асемгуль Каликумаровна
Биотехнология кафедрасының доцент қ.а.
Тел:87472725743
Кирбаева Дарига Кенжебаевна
Биотехнология ... аға ... ... кафедрасының докторанты тел 7077055447
Бауенова Меруерт
Биотехнология кафедрасының магистранты тел 87029788792

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Микробалдырлар негізіндегі биологиялық белсенді жемдік қоспалардың ауылшаруашылық жануарлардың ішек микрофлорасына әсерін зерттеу45 бет
Микробалдырлар туралы мәлімет56 бет
Микробалдырлардың аралас өскен дақылдарының құрғақ биомассасын алу және олардың өнімділігін зерттеу45 бет
Сhlorella vulgaris клеткасының тіршілік ету қабілетіне сақтау ұзақтылығының әсері29 бет
"ҰСО" ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Арал аудандық бөлімшесінде түйе сүтінің сапасын сараптау нәтижелері33 бет
«АТФ банк» акционерлік қоғамының қызмет нәтижелерін талдау35 бет
«Көк базарда сатылатын сүттің микробиологиялық және кейбір физико-химиялық зерттеулерінің нәтижелері»44 бет
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу әдістері, нәтижелері және оларды талқылау42 бет
Бір ретті жаңама өлшемдер нәтижелерін өңдеу27 бет
Бірінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелері мен салдары10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь