Эо-4121 гидровликалық экскаваторы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9

1. Аналитикалық сараптама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
2. ЕО . 4121 гидравликалық экскаваторын жетілдірудің техникалық міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
3. ЭО . 4121 гидравликалық экскаваторының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
4. Гидропривод жүйесін әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
4.1. Жалпы сызба әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
4.2. Желі элементтерін таңдау және есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
5. Экскаватор жүрісінің гидропривод жүйесін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ...53
6. Құбырларды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
7. ЭО . 4121 экскаваторының гидропривод жүйесіне қызмет көрсету және пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
8. Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
9.Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87
10Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .97
Қазақстан Республикасының тау-кен саласында сұйықпен жұмыс істейтін жетектер кеңінен таралған, сонымен қатар ауыл шаруашылығында, жеңіл өнеркәсіпте, машина жасауда және тағы да басқа салаларында кеңінен қолданыс тапты.
Сұйықтық жетектің артықшылығы:
- түсетін салмақтың талаптарына сәйкес, жетекші қозғалтқыштың
механикалық сипаттамаларын әмбебап түрлендіру мүмкіндігі;
- басқарудың қарапайымдылығы және автоматтандыру мүмкіндігі;
- артық салмақтан қорғаудың қарапайымдылығы;
- шыға беріс жылдамдығын кең ауқымда, байыппен реттеу мүмкіндігі;
- жетек массасының бірлігіне шаққандағы берілетін қуаттың
жоғарлығы;
- жұмыстық сұйық ретінде минералды майларды қолданған жағдайдағы үйкеліс жұптарының сенімді майлануы.
Сұйықтық жетектің кемшілігі:
- жұмыстық сұйықтың көп шығыны, әсіресе, жоғары қысымда;
- жұмыстық сұйықтың қатты қызу салдарынан арнайы салқындатқыштар және қызудан қорғағыш құралдар қолдануға тура келеді;
- жұмыстық сұйыққа қ ойылатын қатаң талаптар және жүйені ауадан
қорғау;
- өртке қауіптілігі.
1 Астахов А.В., Пономаренко К.Ф. Гидропривод горных машин - М.: Недра, 1971.
2 Гейер В.Г. и др. Гидравлика и гидропривод. Учебник для ВУЗов -М.:, 1980.
3 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. Учебник для машиностроительных ВУЗов. /Башта Т.М., Руднев С.С, Некрасов Б.Б. М.: Машиностроение, 1982.
4 Докукин А.В. и др. Радиально-поршневые гидромоторымногократного действия. Конструирование и теория расчета. - М.:машиностроение, 1980, с. 380.

5 Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу. Учебноепособие для ВУЗов. /Б.Б.Некрасов и др./ - М.: Высшая школа, 1989.
6 Коваль П.В. Гидропривод горных машин. - М.: Недра, 1967.
7 Коваль П.В. Гидро и пневмопривод. - М: Недра, 1964.
8 Работы учебные. Общие требования к оформлению текстового и графического материала.
9 Охрана труда. Под редакции Ушакова К.З.М.,1986.
10 Ушаков К.З., Каледина Н.О. и другие Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело. М.,2002.
11 СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений».
12 Хейфиц С.-Я., Балтайтис В.Я., Охрана труда и горноспасательное дело. М, 1978.
13.Искаков Б.И. Кожахан А.К. Дипломдық жобаны орындауға бағдарлама және әдістемелік нұсқау.-Алматы: ҚазҰТУ,2008.
14.Дабылбеков М.Г. Дипломдық жобаның экономикалық бөлімін негіздеу. Алматы : ҚазҰТУ, 2000.
15.Мусин К.А. «Еңбекті қорғау» -Алматы: ҚазҰТУ, 1995.
16.Филмонов А.Т. Ремонт самоходного оборудования в подземных рудниках.-М.: Недра,1979.
17. Жомартов Б.А. Филимонов А.Т. Баимбетов Н.А..Аспиранттар мен магистранттардың еңбектер жинағы. «Қазақмыс» корпорациясы кеніштеріндегі өздігінен жүретін жабдықтарды жөндеу жүйесі.-Алматы: ҚазҰТУ, 2004.
        
        АҢДАТПА
Бұл дипломдық жобада техникалық шартқа сәйкес ЭО-4121 бір шөмішті зкскаваторға ... ... бір ... ... ... ... техникалық сипаттамасы, паспорттық көрсеткіштері, жүйені майлау жұмысы, аспалы бесік сұйықтық жүйесінің жұмысы толық қарастырылады.
Festo Didactic ... ... ... ... жұмысы ізделінді.
ЭО-4121 бір шөмішті экскаватор жүйесін жақсарту, оны күту және ... ... ... ... ... ... ... тиімділігі бағаланды.
АННОТАЦИЯ
В дипломном проекте соответствии с техническим заданием ... ... в ... ... одно ковшного экскаватора ЭО-4121 Проведено исследование работы гидросистемы с ... ... ... > компании Фесто дидактик.
Разработаны мероприятия по улучшению подвесной люльки, эксплуатации и обслуживанию гидросистемы одно ковшного экскаватора ЭО-4121
Выполнена оценка экономической ... ... ... ... ... ... with technical task in diploma project were made pendant cradle modernization of hydraulic systems of hydraulic dredge ЭО-4121.
Hydraulic system ... and server measures were seeing of patent research were made of for analyze ... ... The ... of hydraulic system were made with software product of FESTO-didactic Company "Fluid Sim".
Economical research were made for analyze economical ... of . ... dredge ... ... ... ... ... ЕО - 4121 гидравликалық экскаваторын жетілдірудің техникалық міндеттері...........................................................................................................13
3. ЭО - 4121 гидравликалық ... ... ... жүйесін әзірлеу.......................................................................27
4.1. Жалпы сызба әзірлеу.................................................................................27
4.2. Желі элементтерін таңдау және ... ... ... ... гидропривод жүйесін жетілдіру ...........................53
6. Құбырларды есептеу......................................................................................58
7. ЭО - 4121 ... ... ... ... ... және пайдалану............................................................................................................61
8. Арнайы бөлім ................................................................................................66
9.Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі....................................................87
10Экономикалық бөлім.................................................................................97
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... кеңінен таралған, сонымен қатар ауыл шаруашылығында, жеңіл өнеркәсіпте, машина жасауда және тағы да ... ... ... ... ... ... ...
* түсетін салмақтың талаптарына сәйкес, жетекші қозғалтқыштың
механикалық сипаттамаларын әмбебап түрлендіру мүмкіндігі;
* басқарудың қарапайымдылығы және автоматтандыру мүмкіндігі;
* артық салмақтан қорғаудың ... шыға ... ... кең ... байыппен реттеу мүмкіндігі;
* жетек массасының бірлігіне шаққандағы берілетін қуаттың
жоғарлығы;
- жұмыстық сұйық ... ... ... ... ... ... ... сенімді майлануы.
Сұйықтық жетектің кемшілігі:
* жұмыстық сұйықтың көп шығыны, әсіресе, жоғары қысымда;
- ... ... ... қызу ... ... ... және қызудан қорғағыш құралдар қолдануға тура келеді;
- жұмыстық сұйыққа қ ойылатын ... ... және ... ауадан
қорғау;
* өртке қауіптілігі.
Сорғылы сұйықтық жетек құрамына сұйықтық берілістер, ... ... ... кондиционері, сұйықтық ыдыс және сұйықтық желілер кіреді. Сұйықтық беріліс - жетектік қозғалтқыштан машиналарға механизмдерге қозғалыс беруге арналған сорғының сұйықтық ... ... ... ... ... сорғыдан, сұйықтық қозғалтқыштан және сұйықтық желілерден тұрады. Сұйықтықаппараттар жұмысшы сұйықтардың ағым параметрлерін (қысым шығыны) ... ... ... ағымның бағытын өзгерту немесе оны бір қалыпта ұстау үшін қолданылады. Сұйықтықаппараттар ... ... ... ... ... табылады. Машиналарда қолданылатын сұйықтық жетек сұйықтық автоматтандыру құрылғылары ... ... ... рационалды автоматтандыруды қамтамассыз етедІ.
Диплом жобасы инженерлік даярлықтың соңғы кезеңінде аса маңызды орын ... ... ... ... ... жұмысының нақты, түбегейлі, гидравликалық сызба материалы екінші өндірістік ... өту ... ...
Технологиялық машиналадың гидропневматикалық құрал- жабдықтарын жөндеумен айналысатын өндірістік бірлестік экскаваторға техникалық қызмет ... оны ... ... ... ... және оның ... ... пайдалану нұсқаулығын және техникалық сипаттамасын ұсынды. Сонымен қатар ... ... ... ... ... қызмет көрсету мен жұмыс барысындағы қауіпсіздік шаралары туралы мәліметтерді, экскаваторды басқару, механизмдердің жұмыс істеу ... мен ... ... да мәліметтерді ұсынды.
Диплом жұмысын орындау барысында ЭО - 4121 гидравликалық гусенистік экскаваторының гидроприводы ... ... және ... ... практикалық білім, сондай - ақ 050724- мамандығы бойынша қызмет атқаратын инженер - ... үшін база ... ... ... және ... ғылыми пәндерінің дәйекті материалдары пайдаланылды.
Қазақстан Республикасында тау-кен саласында сұйықпен жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... ішінде ауыл шаруашылығында, жеңіл өнеркәсіпте, сүт өндіру саласында, машина жасауда және тағы басқа салаларында кеңінен ... ... ... ... ... жұмыс істейтін жабдықтарды дамытып келе жатқан және т.б. және т.б фирмалар Қазақстанға қосып отырған ... ... ... ... ... ... мақсатта пайдаланылатын техникалық машиналарда кеңінен қолданылады. Оның негізгі басымдығы жұмыс органдары ... тепе - ... және ... ... қатынастарды алу мүмкіндігі, қайтарымды - айналмалы, қайтарымды - кірісті айналмалы қозғалыс жасалуының қарапайымдылығы болып табылады. Инерцияның аздығы тез әрі ... ... және кең ... ... ... ... мүмкіндігін, негізгі элементтердің бірегейленуі мен стандартталуының жеңілдігін, гидро құрал - жабдықтарының аз габариттын және кышкентай массасын, пайдалы ... ... ... және т.т. ... ... Гидроприводтың басымдығына сақтандырғыш қондырғыларының жоғары сенімділігі және қарапайымдылығын, басқару ... ... ... жатқызуға болады. Сонымен қатар басқару мен реттеудің жеңілдігі, құрал - жабдықтың өзін - өзі майлауын да атап көрсетуге ... ... ... мен ... ... өздігінен жүретін тау машиналарының барлық 90 пайызының дерлік негізіне айналуына ықпал етті: ... ... ... ... және т.б.
Қазіргі таңда көптеген техникалық машиналар және басқа да гидрофицировалық қондырғылар типтік гидравликалық сызбалар негізінже әзірленген, ... ... ... өткізілген және пайдалану барысында өзінің тиімділігін әрі сенімділігін көрсетті.
Алайда, тәжірибенің көрсетуінше, аталған сызбаларда нақты гидрофицировалық қондырғының жұмыс істеу өзгешелігі ... және ... ... ... ... даму ... ...
Қазіргі таңда гидрожүйелерді жобалау барысында гидрожүйелерге қойылатын жалпы талаптар нақтыланып, қалыптасқан, олар төмендегідей:
* Гидроқозғалтқыштардың біркелкі және тең ... ... ... ... ... ... ...
* Қысқаша ұзындықтағы және салалы құбырды жобалау барысында құбыр шығынын сақтау, машинаның массасын азайтылуы. ... ... ... ... және ... сипаттамасын жақсарту;
* Гидроқондырғыларды арналардағы қысым шығынын барынша азайта отырып жоспарлау, ол үшін өту тесіктерінің ауқымы, құбыр жүргізілетін алаңның ... ... ... ... ... қатар айналманың саны аз болуы тиіс;
* Гидроқозғалтқыштардың шығу үзбесі жылдамдығы тепе - тең болуы тиіс, ... ... және ... ... ... осы ... қысымның дірілін сөндіргіштер (қатты дыбыстарды сөндіргіштер), дозаторлар, антикавитациондық қондырғылар қарастырылуы тиіс;
* ... ... ... ... сорғы қысымының төмендігін пайдалану, ал қажет болған жағдайда реттелетін гидромоторларды пайдалану;
* Өктем гидросызықтарда бірінші және ... ... ... ... олар жүк тасымалдау барысында жүктеменің қарқынын төмендету үшін қажет;
* Гидроприводтарға гидравликалық қондырғы орнату қажет, олар құбыр автоматты ... ... ... ... ... ... ... бірінші қозғалтқыштың жұмысын тоқтатады, жұмыс сұйықтығының гидробактан шығарылуына жол бермейді;
* Гидрожүйелерді бақылап отыру қажет, ... бір ... іске ... ... ... жұмысы бір біріне кедергі келтірмеуі тиіс;
* Сорғыдан тыс автоматты түрдет ауа шығаратын қақпақшалар ... ... оны ... ... жағына орнату қажет, сонда ол кавитацияны біршама төмендетіп, гидроприводтың динамикасын (қарқынын) жақсартады;
* Сүзгіш қондырғылар жүйесін және магниттік тығындарды ... ... ... көлемін азайтуға ұмтылу, мұнда жұмыс сұйықтығы фильтрацияға ұшырамайды;
* Жұмыс ... ... ауыр және ашық ... ... жұмыс сұйықтығы бар жылу алмастырғыш қондырғыдағы гидроприводтарды жобалау, ол жіберілу алдында автоматты түрде жылынады және пайдалану ... ... ... ... ... заманғы сұйықтықтар олар қойылатын барлық талаптарға жауап береді.
Қазіргі таңдағы гидрожетектер гидравликалық құрал жабдықтардың төмендегіде түрлері қолданылады:
* ... ... ... ... ... ... ...
* Гидравликалық аппаратура (бағытаушы және реттеуші);
* Кондиционерлер (гидробактар, гидроаккумуляторлар, сүзгіштер, жылу ауыстырғыштар, дегазаторлар); ... ... ... ... ... ... ... айналмалы біріктірулер, ауа шығаратын қақпақшалар, эжекторлар, қысым ... ... ... ... шығын температурасы, валдың айналу жиілігі, айналмалы мезеттік және басқалар. Гидрожүйелердің тиімді жұмыс істеуі үшін құбырлар мен ... ... ... өте зор. ... ... қондырғы орнату қажет, олар құбыр автоматты түрде үзілген ... ... ... насосты өшіреді, бірінші қозғалтқыштың жұмысын тоқтатады, жұмыс сұйықтығының гидробактан шығарылуына жол бермейді.
Кен өндірісінде өздігінен ... ... тиеп ... ... көп ... Олар ... ... тиеп тасымалдау және тиеу, тасымалдау және тау ... ... ... ... ... ... ... болып (алдында немесе қапталында шөмішті жүк тиеу құрылғысы бар) тау-кен өнімдерін жүктеу орнына тасымалдайтын, алдында немесе қапталында ... жүк тиеу ... бар ... ... Бұл типтегі машинаның ерекшелігі - үлкен көлемді шөміш.Тиеп-тасымалдау машиналары ... ... ... ... машиналардың бірі болып табылады. Машинаның сенімді ұзақ жұмысы тек оның құрылымын білу ... ... ... ... және ... ... ... кезінде ғана қамтамасыз етілуі мүмкін.
ЭО-4121 типті машиналар шөміштің фронтальді немесе шеткі ... жүк ... ... ... ал ЭО-4121 типті машина шөміштің тек қана артқы жақтан жүк түсіруді береді. Машиналардың ішіне ауа ... ... ... ... ... ... ... электірлік, дизельдік және пневматикалық болуы мүмкін. Транспортты- тасымалдаушы машиналардың артықшылықтары: жүк көтеруді жүзеге асырады, бір ... ... және жүк ... ... ... ... де ... жол орнату, қосымша жүктерді әкелу.
Гидроцилиндрді әртүрлі бағыттағы техникалық машиналарда кеңінен ... ... ... артықшылығы жұмыстық органның қозғалысының бірін бір тектілігі жоғары берілісте жұмыс істеу мүмкіндгі инерция сәтінің кішілігі жоғары және ... кері ... ... ету, ... ... жылдамдықты басқарудың сатысындағы басты әлементтерді стандарттау және жүйелеу жеңілдігі сұйықтық қондырғылардың кіші салмақтылығы және габариттілігі пайдалы әсер ... ... және ... ... ... ... ... командасының жоғары жылдамдықта орындалуы сақтандырғыш құрылғының жоғары сенімділігі және қарапайымдылығы басқарумен реттеудің жеңілдігі қондырғылардың өзіндік майлау ... ... ... ... ... ... құбырлық өткізгіштің үзілу кезінде гидросорғыны сорушы желісінің автоматты өшуін, негізгі қозғалтқыштар кеңінен ... ... ... ... және ... ...
Сұйықтық ағу бағытын өзгерту үшін қазіргі уақытта ... және ... ... құрылғылардың көп түрлері қоланылады;
Гидробөлшектер кері қақпақшылар, гидроқұрыптар, сатылынатын ... ... ... ... ... сервобасқарушы блоктар логикалық гидроқақпақшылар.
ЭО-4121 ГИДРОВЛИКАЛЫҚ ЭКСКАВАТОРЫНЫҢ
СИПАТТАМАСЫ
Бір ковышты ЭО - 4121 ... көп ... жер ... ... ол ... қазан шұңқырларды, траншеяларды, 1 және 4 санатты топырақты арналарды қазуға, сусымалы материалдарды арту мен ... ... ... және ... топырақты тиеуге, сонымен қатар өндірістік, қалалық, ауылдық жерлердегі жұмыстарға, көлік және мелиоративтік құрылыстарға арналған.
Экскаватор ... орта ... -40 +50 ... көлемінде жұмыс істеу қабілетін сақтады.
Экскаватордың құрылымы қызмет көрсетудің барынша ыңғайлығын ... ... ... негізгі және көмекші операциялар механикаландырылған. Оператордың кабинасы шаң мен қатты шудан қорғауды қамтамасыз етеді, бұл оның жұмысының барынша жайлы ... ... ... ... ... орнатылған, ал қыс кезінде жұмыс істеу қолайлы болуы үшін жылыту жүйесі де бар. Қозғалтқыш ... ... іске ... және іске ... ... ... ... жүйесі бар. Көтеру ричагы көтеру ричагының басты элементі қалың болат табақшалардан дәнекерленген конструкция түрінде орындалған. Бұл жоғары беріктікті және ... ... ... ету үшін жасалған. Оның механизмін оңайлату үшін тиеу механизмі шөмішті тікелей цилиндрмен ... ... ... ... ... әрбір цилиндр қажетті жүккөтергішті және қазу күшін қамтамасыз ету.
1 кесте
ЭО-4121 гидравликалық экскаваторының ... ... ... тиіс ... ... күштілігі, кВт
77
2 Ковтың сыйымдылығы
0,8
3 Қозғалтқыш валының айналу ... ... ... жүйесіндегі қысым, МПа
2,5
6 Гидрожүйедегі қысым, МПа
28,0
7 Оқтың көтерілу уақыты,
3,6
8 Оқтың жіберілу уақыты,
2,5
9 ... ... ... тең ... ... жазықтықтардың бірігуімен, гидроцилиндрді қолғаптардың жоғары қысымы қамтамасыз етіледі
11 Жүйе ... ... ... және ... ... қолғаптармен жүзеге асырылады
12 Жүйелерді артық салмақ түсуден сақтандыру
Сақтандырғыш қалпақшалармен іске ... ... ... ...
30.10 -6
Бір ковышты ЭО - 4121 экскаваторы (1-сурет) төмендегідей жүйелерден және ... ... ... гусенистік жүріс қондырғысы, айналмалы платформа, жұмыс құрал-жабдығы, гидравликалық ... ... ... ... құралы.
Экскаватордың тірек-айналмалы қондырғысы ретінде (2-сурет) ішкі бекітілім тістері бар дөңгелек типті бір қатарлы айналмалы тіреуіш пайдаланылған. Шөміш табақшалы болаттан дәнекерленген ... ... ... шөміштің алдынғы және төменгі біліктерінің бүйір жиектері үшін өте ... ... ... ... Шөміштің кесетін жиегінің пішіні үшбұрышты тәріздес: Валға сателлиттер ... ... ... шуақты тегеріші бекітіледі, ол корпустың тәжінің тістеріне және төменгі ішкі тістеріне оратылады, ол ... ... вал мен ... ... ... ол ... ... тәждік тістеріне оратылады, мұнда жағдайда экскаватордың жүрісі ... ... ... ... ... платформаның айналуына ықпал етеді.
Рольдік басқару механизмі орбиталы роликтің көмегімен артқа жартылай раманы бұрылуын басқару ... ... Және де ... машинаның алға немесе артқа қозғалысына қарамастан қай жаққа бұру керек.
2-Сурет ... ... ... ... 2- Тісті венец; 3,8- Болтар; 4- Цилиндрлі ролик;5- Верхнаяя полуобойма; 6- ... ... 7- ... ... 9- ... ... қапталы; 11- Майлағыш;
Тіреуіш жоғарғы және төменгі жартылай ... ... - ақ ... ... ... оның үстінгі қабаты цилиндрлік роликтер үшін тербеліс жолы болып табылады (қоршағышта екі жол бар, ал жартылай қоршағышта бір жол бар). ... ол жүру ... ... ... ал жартыбұрыштар бір біріне және айналмалы платформаға бекітіледі, соның нәтижесінде ... ... ... кез ... ... ... мүмкіндігіне ие болады. Жартыбұрыштар арасына төсеніш кешені бекітіледі.
Роликтер мен тербеліс жолдарын майлау тіреуіштіің цилиндрлі ... ... ... тең ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
Май ағып кетпеуі үшін тәждер мен жартыбұрыштар арасына манжеттер орнатылады.
3- Сурет. Беріліс қорабы.
1-Фланец;2-Білік жартылай жалғастырғыш;3,16-Манжет; 4,8,11,18,20,23,25- ... 5- ... 6,28- ... ... ... 10- ... тістегеріші; 12,17,29- Қақпақ; 13- Шкивті тежеуіш; 14- ... ... 15- ... 21,27- ... ... 22- Білік;
Ауыстырғышты өзгерту қорапшалары көпірге апаратын гидромотордың айналмалы мезетін белгілеуге арналған, ауыстырғыштардың қосылып-ажыратылуы, алдыңғы мосттың қосылуы және ажыратылуы, ... ... ... ... ... үшін ...
АӨҚ құрамына төмендегілер кіреді: гидрометр, екі сатылы тісті ауыстырғыш, ауыстырғышты қосу-өшіру механизмі, тұрақты ... ... ... ... ... ... ... АӨҚ істен шығуына жол бермеу үшін ауыстырғыштарды қос және ажырату тек экскаватор толық ... ... ғана ... ... ... айналуын басқару механизмінің құрамына рычаг, көлденең және ұзынша ... олар ... ... ... ... және ... арқылы сүйрету барысында бұрылыстарды қамтамасыз етеді.
Шөміш табақшалы ... ... ... ... орындалады, шөміштің алдынғы және төменгі біліктерінің бүйір жиектері үшін өте берік табақшалы болатты қолданады. Шөміштің кесетін жиегінің пішіні үшбұрышты ... ... ... 15000 мм X 2100 мм X 2300 мм, бұл ... ... ... мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жасалынған.
Екі НШ-98 тістегерішті насостары дизель қозғалтқыштан келтіріледі және 100 ... ... ... қысым кезінде 1500 айн/мин ротордың айналу жылдамдығында өнімділігін 300 л/мин дейін дамыта алады. Жебелер мен ожау бұрылуымен лайықты 4 ... ... ... ... ... ... сорғыштардың майы гидроцилиндрлерге лайықты жұмыстық қуысқа түседі, ал жұмыс істемейтіндерден - бакқа ағызылады. Жебемен басқару ... қосу ... ... қысым желілері және поршеньді және соташықтық цилиндрдің қуыстары ... ... ... жебе ... ... ... көтерілу немесе төмендеу мүмкіндігін алады.
Жебелер мен ожау бұрылуымен ... 4 ... ... ... ... ... ... сорғыштардың майы гидроцилиндрлерге лайықты жұмыстық қуысқа түседі, ал жұмыс істемейтіндерден - ... ... ... басқару мысқылын қосу кезінде сорғыштардың қысым желілері және поршеньді және соташықтық цилиндрдің ... ... ... ... жебе ... күштердің әсерінен көтерілу немесе төмендеу мүмкіндігін алады, басқару жүйесіне меңгеріктік механизм, бөлгіш, керіқимыл механизмі, гидроқұлыптары бар айналым цилиндрлері, ... ... ... ... ... бар ... бак пен ... кіреді. Айналымды басқарудың гидрокинематикалық. Күштік цилиндрлер артқы жарты жақтауының алдыңғыға қатысты айналыммен қамтамасыз етеді.Ожаудың бұрылуы кезінде жебенің гидроцилиндрінде қысым ... онда ... ... ... ... жайға орналасып өзінің басқарушы қуысын ағызғышпен байланыстырады. Бұл ... ... ... ... ... босатылған, көлемді тез толтырылуынан сақтайды, реттеуіштің реттығыны серіппенің әсерінен бастапқы онына қайтады және сорғыш желінің қысымын жабады, ал ... ... ... бұл ... ... ... ... пен ожау гидроцилиндрінің поршеньдік қуыстарын байланыстырады, ожауды біршама мөлшерге айналдырады, нәтижесінде процесс қайталанады.
Көтеру ричагы ... ... ... ... ... болат табақшалардан дәнекерленген конструкция түрінде орындалған. Бұл жоғары беріктікті және конструкцияның оңайтылған қамтамасыз ету үшін жасалған. Оның механизмін оңайлату үшін тиеу ... ... ... ... ... болатындай констукцияланған, сонымен бірге әрбір цилиндр қажетті жүккөтергішті және қазу ... ... ету үшін ... жұмыстық көлеммен жасалынған.
ЭО-4121 иеп-тасымалдау машинасы пайдаланудың жоғары сапалы қазіргі машиналардың бірі болып табылады. Машинаның сенімді ұзақ жұмысы тек оның ... білу ... ... ... ... және қазіргі техникалық күтімі кезінде ғана қамтамасыз ... ... ... машинасының тек қана оның сипаттамасын шектерінде ауысымдық жұмыстық мүшелерін, олардың ... ... ... ... ... . ... дөңгелектің жүрістегі дизельді жетекпен ЭО-4121 тиеп жеткізу машинасын жер астына ... ... ... ... ... және ... ... орындауға арналған. ЭО-4121 тиеп-тасымалдағыш машинаны пайдалану аймағы-тазарту және ұңғылау кен жарларында тиеп-тасымалдау операцияларын өндіру биіктігі 2,5м аспайды, жүру бағытындағы трассаның ... ... 20 ... ... және ... ... 12 градусқа дейін. Бұл кезде қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығын ... ... Кен ... ... ... ... ал кен қазбасының қимасы жер асты кеніштерінде өздігінен жабдықтарды ... ... ... ... қазбаның қабырғаларымен машиналары аралығындағы қажетті саңылаулары қамтамасыз етуі тиіс.
ЭО-4121 модельді тиеп-тасымалдау машинасын жеткізу және түсіру операциялары мен тау кен ... ... ... өзіндік комбинарлық машинаны көрсетеді, ол күші қуаты кеніштік кенжарларын өңдеу ... ... ... ... ... көрсеткіштерін қамтамасыз етеді.
Машинамен тау кен массасын жеткізудің ұтымды ұзындығы 100м аспайды, одан басқа тасымалдау құралдарына ... ... ... ... тиеп-тасымалдау машинасы қазіргі заманғы машинасы болып табылады. Пайдалану кезінде талап етілетіндер машинаның төзімділігімен ұзақ мерзімділігі ... ... ... ... ... ... ... машинасы техникалық сипаттамасына сай пайдалану қажет.
Механизмнің деталдары сызбалы ... және ... ... механикалық шкворлардың көмегімен біріктірілген. Шарнирлік біріктірулер майлық ... ... ... ... өздігімен жүру барысында оның алдыңғы дөңгелектерінің бұрылысы гидравликалық рулдің басқарылуымен жүзеге асырылады, оның атқарушы элементі ... екі ... ... болып табылады (4 сурет).
4- Сурет. Гидроцилиндр
1-Поршень;2,17-Бұрандалар;3,5-Сақина;4-Гайка;6-Нығыздағыш манжет;7-Букса;8,15-Сақиналар;9,11-Тіреп бағыттауыш сақина;10- Цилиндр; 12- Шток;13- Тығын; 14- ... 16- ... ... дөңгелектердің бұрылысы сүйрететін тіреуіш арқылы жүзеге асырылады, ол экскаватормен тіреуішті байланыстыратын жүргізушімен біріктіріледі. ... ... ... ... ... ... кабина, қозғалтұыш, насостық агрегат, гидротаратұыш, орталық коллектор, мады салқындататын ... ... ... ... ... ... ... үшін реттығын қосу жеткілікті, ал 7 - ші гидроцилиндрдің поршеньдік қуысын және шығын реттеушінің қуысын ... ... ... батырған сәтте қысым жігері жоғарылайды. Олар жебенің гидроцилиндрлік соташықтарына беріледі, ... орай ... ... ... ... ... ... болады, ол қысымның жігеріне пропорционал болып келеді. Май қысымы шыңын реттеуші реттығынға құбырлармен 11 кедергіш арқылы беріледі және оны сол ... ... ... ... ... 6 гидроцилиндрлік поршеньді қуысқа түсетін майдың шығыны ауысады, сондықтан айналу жылдамдығы да өзгереді. Ожаудың біршама бұрышқа бұрылуы ... ... ... ... және 7 жебе ... ... ... май қысымы азаяды. Шығын реттеуіш реттығыны кері бағытта қозғалады және айналымын баяулатып 6 ожау цилиндрінің поршеньдік қуысына майдың ... ... ... ... ... жебенің гидроцилиндрінде қысым азаймаса, онда шығын реттеушінің реттығыны шеткі жайға орналасып өзінің ... ... ... ... Бұл ... ... желісінде орналасқан кедергіш босатылған, көлемді тез толтырылуынан сақтайды, реттеуіштің реттығыны серіппенің әсерінен бастапқы онына қайтады және ... ... ... жабады, ал ожаудың айналуы тоқтатылады. Уақыт өте келе реттеуіштің ... ... май ... ... бұл ... реттеуішін қозғалтып, сорғыш пен ожау гидроцилиндрінің поршеньдік қуыстарын байланыстырады, ожауды біршама мөлшерге айналдырады, нәтижесінде процесс ... ... ... ожау ... қозғалысты іске асырады, сол арқылы ожаудың жақсы толтырылуы және таулы массаға ... ... ... ... екі ... ... ... төменгі мезетті аксиальды-поршенді гидромоторды іске қосады, ол платформаның айналу жиілігін азайтады және айналу сәтінде көбейтеді.
Гидромотордың ... ... ... ... ... қатты шуақты тегершік бекітіледі. Сатиллиттер корпустың тиісті тәжімен жоғарғы ішкі ... ... олар вал мен ... айналысқа түсіреді.
Валға сателлиттер тобының екінші қатты ... ... ... ол ... ... ... және төменгі ішкі тістеріне оратылады, ол қатты бекітілген вал мен жүрісті қозғалысқа түсіреді, ол тірек-айналмалы қондырғының тәждік тістеріне оратылады, ... ... ... ... барысында пневмокешенді айналмалы қондырғыға қатысты платформаның айналуына ықпал етеді.
Экскаваторға шудан қорғайтын және металдан жасалған кабина ... ... ... ... ... ... жиналып, осы күйінде бекітілуі мүмкін. Есігі құлпымен жабдықталған. Сол ... ... ... ... ашық ... ... ... арналған бекітуші бар.
Едені дірілді шеттететін кілеммен қапталған. Кабина арқалығының иілмелі өзгеріп отыратын подрессорлы орындықпен ... ... ... ... ... ... ... түрін пайдалануға мүмкіндік береді, оның ішінде: кері күректі шөміш, грейферлік қондырығы, гидробалға, гидраликалық ұашы, бетон ұсатұыш.
Кері (қайтарымды) ... - ... ... ... негізгі түрлерінің бірі болып табылады, ол кең ауқымды жер қазу жұмыстарын ... ... Кері ... ... ... ... ... кезекті жұмысгы органнан, ковш приводы механизмінен, гидроцилиндрден, сондай-ақ жоғары қысымды қолғаптардан және құбырлар жүйесінен, гидроцилиндрді экскаватордың ... ... ... ...
ЭО - 4121 экскаваторында үш ағынды насостық агрегат орнатылған, ол дизельдік қозғалтқыш арқылы іске қосылады, ЯМЗ - 250, ... 77кВт (105 ... ... ... кезінде насос арқылы редукторға беріледі.
Насостық агрегаттың реттелетін екі секциясы және реттелмейтін бір секциясы болады.
Реттелетін насостың тербелетін ... ... ...
Тербелетін бұрыштың құрамына вал, кіреді, ол корпусқа подшипниктермен бекітілген. Валдың соңғы жағындағы ... ... бар ... ... ... ... сызбалық басқыштардың шатундары арқылы поршендермен және шиптармен біріктірілген. Поршендер блоктың цилиндрінде еркін қозғалысқа түседі, сұйықтықты адау және соруды ... ... ... ... арқылы таратылады. Поршень жүрісінің ауқымы блоктың, валдың, айналы осінің айналысында пайда болған бұрыштар арқылы анықталады. Блоктың сызбалық үстіңгі қабаты таратушымен ... ... ол ... жақтағы реттеуіштің үстіңгі корпусының үстіңгі тіреуішіне жанасады.
Реттеуіш блогы корпусы сатылы поршендерден, саусақтан, ... ... ... мысқалдан және өкшеліктен, рычаг пен қақпақтан, орындалуына байланысты түрлі кешенді насостардан тұрады. ... кіші ... ... ... ... ... ... байланыста болады, ал поршеньнің үлкен диаметрлі қуысы мысқалдың дросселленетін белдігі ... ... ... мен саусақтағы қуыстар арқылы сұйықтықтар ұдайы мысқалдың дросселирленген белдігіне түсіп отырады,
Екі қарымды сатылы мысқал башмак арқылы ... ... ... табылады, содан кейін өкшелік рычагқа әсер етеді, плунжердің немесе қақпақ серіппесінің деталдарына әсер етеді, ол ... және ... ... ... ... ... ... және насостарды күйіне келтіру әр түрлі тәсілдермен жүзеге асырылуы ... ... ... бар, ол ... ... күйге келтіруге арналған.
Жұмыс күйіне келтіру сәтін арттыру (серіппенің күшін арттыру) ... ... ... ... ... ... және ... көбейтуге ықпал етеді.
Реттеуіш жұмыс көлемін өзгерту арқылы насостың берілу және пайдалану сәтін өзгертуге немесе қолдауға арналған және ол ... ... ... ... ... етілетін сипаттаманы қамтамасыз ететін басқару жүйесі арқылы да жұмыс ... ... ... ... ... ... жұмыс істейді:
- жұмыс күйіне келтіру мысқал күйнен асып түсетін болса, мысқал саусақтағы дросселдеуші тесік ... ... ... және арнаның бойындағы канавкалары арқылы цилиндрдің үлкен үңгірді реттеуіштің поршенімен біріктіеді, ол насосқа ... және ... ... ... ... келеді (максимальды);
- мысқалдың жұмыс атқару сәті күйіне келтірудің сәтінен асу барысында ... ... ... ... ... ... цилиндрін үстіртін өабатпен біріктіреді, ал басқа жағынан насостың шығуы мен поршен цилиндірінің үлкен үстіңгі жазығын ... ... ... ... цилиндірінің үстіңгі қабатының қысымы реттеледі және жұмыс көлемі азаяды;
- ... ... азаю ... ... ... иін азаюы есебінен рычагта тепе-теңдік сақталғанға дейін жүреді;
- жұмыс қысымы төмендеген жағдайда рычагтағы тепе-теңдік мысқал тарапындағы иіндердің ... ... ... ... . ... қысым беріледі, ол гидротаратқыштардан алынады (магистралдар және гидросызбалар), барлық диапазон бойынша күшті реттеуіштің ... ... ... ... ... ... ... басқа отсечка (ажырату) қақпақшасы орнатылған. Корпуста арна арқылы жүргізілетін жұмыс ... ... ... ... ... ... ... кезде қақпақшаның күйі отсечкаға қарай қозғалады және мысқал арқылы ... ... ... ... ... ... ағызу процесі жүргізеді.
Шестернялы, ... ... және ... ... ... ... реттелмейтін болып орындалады. Және де гидрожетектерде көбінесе сорғылар ретінде пайдаланады. Радиалды поршеньді және аксиальді поршеньді машиналар ... және ... ... орындалады.
Өнімділікті реттеу жұмыстық тықсыру көлемін өзгертумен қол жеткізуге болады, ол роторлық айналу ... ... ... ...
Көбінесе бұл машиналар көлемдік реттеуі бар гидрожетектерде сорғы түрінде қолданылады.
Шығарушы элементінің айналдырушы ... бар ... ... ... ... ... - поршеньдерде қолданылады.
Гидроберіліс -бұл сорапық гидрожетектің бөлігі, ол жетекші ... ... ... мен ... беру үшін ... ... гидроберіліс сорғыдан, гидроқозғалтқыштан және гидрожеліден тұрады. Кейде жүйлерді бір мезгілде ... ... және ... ... ... ... ... гидроқозғалтқыштың типіне байланысты, ол көлемдік деп аталуы ... ( егер ... ... және ... көлемдік машиналар). Көлемдік гидро машиналарда энергияның түрленуі жабық көлемде оны мәжбүрлеп өзгерту есебінен жүргізіледі. Бұл машиналардың әсер ету ... ... ... заңы ... ... ... ... сұйықтың жылдамдығына байланысты емес
Желі жүйесі қозғалтқышының салқындауы өзімен бірге төртқатарлы трубчатый радиаторды көрсетеді, машина рамасының қозғалтқышының алдында орнатылған және ... ... ... ... ... жоғарғы және төменгі бөлігінде шанашықтар кездеседі, жоғарғы шанашық ... ... ... ... ... - су ... салқындатылған сұйықтық радиатор өзегі түтігімен ағады және ... ... ... ... ... ... тығын жүйесінде радиатордың жоғарғы бачогында (күбішік) бу ауалы қақпақша қарастырылған.
Сығымдағыш ... ... бір ... ... ... орналасқан және одан клинобелбеулік байланыс арқылы жүргізілген. Ротор ... ... ... 2000 ... ... ... ... 220 м/мин тең. Әр жинағыш (әуелік баллондар) сыйымдылығы 43 л-ге тең. Олар қорға және қысылған ... ... ... ... ... және екі басқыштан, иінтіректер мен тартқыштар жүйесінен, ... ... ... және ... ... тежегіш цилиндрінен тұрады.
Тұрақтау жетегіш жетегі-пневматикалық, краннан және екі ... ... ... Екі қосымша цилиндр артқы көпірдің жұмыс тежегішінің цилиндр ... ... Ауа жоқ ... машинаны буксирлеу үшін пневможүйеде тұрақтау тежегіші болт-соташықтың қозғалуымен тоқталады.
Қауіпсіздікті ... ету мен ... ... ... ... құру ... транспортты-жүктемелі машиналарды дистанциялық басқару ұйымдастырылған. Мұндай жүйелер микропроцессордан, радиотаратқыштан, қабылдағыштан, басқару құралынан және транспортты-жүктемелі машиналарға сәйкес құрылғылардан тұрады. ... ... ... басқарылатын жүйелер өңделініп жатыр.
Рөлдік басқарудың гидровликалық жүйесі жұмысының сипаттамасы.
Электр жетекті және кабелді электроқоректі ПД-2Б ... ... ... жер асты ... тиеуге және тасымалдауга арналған.оның жұмыстық ауданының ені 2м және биіктігі 2,3м (1-сурет).
Бұл машинага қуаты 30 кВт ... ... ... және екі ... ... ... конструкциясы еңбек қорғау және техникалық қауіпсіздік талаптарына сай орындалған.
4 ГИДРОЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛНЕУ
4.1 ... ... ... -4121 ... ... ... ... жекелеген контурлардан, тұрады, олар экскаватордың дербес бұрштарының бір-бірінен ... ... ... қамтамасыз етеді. Гидравликалық сызба алты негізгі контурларға бөлінген, олар ... ... ... ... ... ... тіреуіш-отвалының шығарылуын, гидроприводтың тұтқасын, гидроприводтың атқышы және гидроприводтың ковшының жұмысын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар ... ... ... және майды салқындатушы гидромотор приводымен біріктірілген сервоприводының екі көмекші контурлары бар.
Жұмыс сұйықтығы гидрожүйеге аксиальдық-поршенды құрылымды насостар арқылы екі ... және бңр ... ... ... ...
Құрылымды насостың реттелмейтін секциясы жұмыс сұйықтығын рулдық басқарудың ... ... ... контуры НШ - 10 -3 насосының ... ... ... ... ... ... Сурет Тістегерішті сорғы.
1,6-Манжет; 2- Өздігінен орнатылатын пошипник; 3- Жетекші тістегеріш; 4- ... 5- ... ... ... 8- ... 9- Пластина. 10- ... ... 11- ... 12- ... ... нейтральды орналасуы барысында жұмыс сұйықтығы 9 сорушы фильтрлер арқылы 35 гидробактан 19 құрылымды насостар ... ... ... ... 11 ... атқышты-ағызатын секцияларына барады және ағызылатын арналар арқылы сыртқа ағып ... ... ... ... Ол содан кейін құйылмалы магистральдар және май салқындататын 43 калорифер қондырғысына барады, онда ... ... ... ... ауа ... ... жүзеге асырылады, ол автономды желдеткішпен жасалады. Содан кейін жұмыс сұйықтығы тазалану үшін ... және ... ...
11 ... кез ... ... секциясын қосы барысында ағындар қақпашалар арқылы реттелетін секциялардың тербелетін бұрыштары арқылы реттеуішке түседі, ол ... ... ... қалдықтарын толық шығару үшін қажет.
Гидравликалық жүйе жұмысын толық ... үшін ... ... ... ... жөн. Экскаватор жүрісінің гидроприводы:
Басқару тұтқасы қосылғанда жұмыс сұйықтығының 13 ағыны гидролтаратушының жүрісінің секция золотнигінің ұңғылына түсіп, оны ... Осы ... ... ағын қақпақшасы арқылы , , секцияларына түседі және секция құйылмалы арнасын бітейді. Жұмыс сұйықтығы реттелуші үш ... ... ... ... ... секцияның 19 құрылымды насосқа 11 гидротаратушыға секциясының золотнигі арқылы жіберіліп, орталық ... 45 ... ... 34 ... 22 гидромоторға барады.
Экскаватордың өздігінен жүріп кетуіне жол бермес үшін еңіске қарай жүру барысында гидромотордың ... 22 ... ... 34 ... орнатылады (6- сурет),
6- сурет
1,14- Болт; 2,15- Шайба; 3,13- ... 4,6- ... 5- ... 7- ... 8- ... 9,11- ... ... 10- Серіппе; 12- Сақина 16- Құйғыш қақпақша; 17- Затлушка;
Олар жұмыс сұйықтығының ағын көлемін реттейді, экскаватор қозғалысының жылдамдығының өсуіне және гидромотордың ... озып ... ... ... жасамайды.
Гидропривод платформасының айналысы:
Реттығын тұтқасын қосу барысында 5 ... 16 ... ... ... ... сәйкес золотниктің ұңғылына келеді, 11 гидротаратушы секциясы жұымс істейді және ол оны ... Бір ... ... ағынын қақпақшалары арқылы , , ұңғымаларының ... ... ... ... 3 ... ... ... Қақпақша.
* Қаптал; 2,5- Сақина; 3,6- Втулка; 4- Заглушка; 7- Шарик; 8-Шайба;9-Штутцер;
Соның нәтижесінде золотник ауысады, сөйтіп секцияда ... арна ... ... ... ... ... 19 ... насостан золотник секция арқылы біріне келеді, ол 25 гидромотордың платформалы айналмалы жазықтығына ... ... ... ... ... ... 25 гидромотор золотнигінің секциясы арқылы 11 гидротаратушы плитасының құйылмалы арнасына, 43 калориферлі майды салқындатқыш қондырғысына (14 ... ... және одан ары ... 35 ... ... 25 ... ... қақпақшаларын артық салмақ түсуден қорғайды, жұмыс сұйықтықты құйылмалы ұңғыманың қысымды жазықтығына ағызады. Қақпақшалар блоктағы 41 қақпақшалардың гидромотор ... ... ... ... ... құрамына сұйықтық берілістер, сұйықтықаппараттар, жұмысшы сұйықтық кондиционері, сұйықтық ыдыс және сұйықтық желілер кіреді. Сұйықтық беріліс - жетектік қозғалтқыштан машиналарға механизмдерге ... ... ... ... ... ... ... Қарапайым сұйықтық беріліс сорғыдан, сұйықтық қозғалтқыштан және сұйықтық желілерден тұрады. Сұйықтықаппараттар жұмысшы сұйықтардың ағым параметрлерін (қысым шығыны) сонымен ... ... ... ... ... ... оны бір қалыпта ұстау үшін қолданылады. Сұйықтықаппараттар сұйықтық ... ... ... сурет. Май салқындатқыш
Номиналь жұмысшы сұықтың шығыны- 320 л/мин, максимальды- 450л/мин.2.Жұмысшы сұйықтың максимальды қысымы- 1,2мПа. 3- ... ... ... ... ... ... ... сұйықтығының қызып кетуі болған жағдайда құйылмалы магистралға қанықтырмалы қақпақша арқылы ... ол 11 ... ... ... ... ... ... айналысының қосу үшін тұтқаның басқа жағынан 16 блокты және 6 золотникты басу қажет. Гидроприводтағы жүріп жатқан үдерістер жоғарыда сипатталған ... ... ... келеді.
Гидропривод тіреуіш-отвалының шығарылымы.
Басқару блогының 10 реттығынды басқанда сұйықтың басқарушы ағыны 11 гидробөлгіш жұмыс секциясының сәйкес золотнигінің ... ... оны ... Бір ... басқарушы ағын , , қақпақшаларының ... ... 3 ... ... секциясына түседі (сақтандырғыш қақпақшалары), оны араластырады, соның нәтижесінде секцияның құйылмалы арнасы жабылады. Реттелетін секцияның содан ... 30 ... ... ... ... жібереді. Нәтижесінде отвал түсіріледі. Үшкір жазықтықтағы жұмыс сұйықтығы 44 орталық коллекторы арқылы жұмыс сұйықтығы 19 құрылымды насостың 44 орталық ... ... ... ... плитаның құйылмалы арнасына, калорифер май салқындатушы қондырғыға және гидробактағы фильтрге келіп түседі.
9-Сурет Гидроқұлып
Штутцер; 2,3-Қаптал; 4-Тығын 5- ... 6- ... 7- ... 8- ... ... - ... ... пневмогидравликалық қақпақшадағы түсірілім (тұрақты тежегіште). Сонымен, тұрақты тежегіші қосылып тұрған кездегі сығылған ауа қысымы пневмогидравликалық ... ... және оның ... ... ... ... пневмогидравликалық қақпақшаға, гидроқұлпыға гидроцилиндрлі шығарылымды тіреуішке бір мезетте түседі.
4.2. Тау машиналарының гидрожүйелеріне арналған жұмыс сұйықтықтарын таңдау.
Гидрожүйедегі ... ... ... функцияны атқарады, ол жұмыс істейтін детальдардың майлаушысы және энергия көзі болып табылады. ... ... ... оның құрамындағы барлық қондырғыларды біріктіреді және гидрожүйе элементтерінің негізгілерінің бірі болып табылады, жан-жақты ... ... ... ... және ... ... байланысты ықпалға ұшырайды.
Біз жұмыс сұйықтығын таңдау барысында гидрожүйе жұмысы көрсеткішінің мәліметтерін кешенді түрде қарастырып, оны басшылыққа ... ... ... мен ... ... ... ... және жылдамдығы, қолданылатын материалдардың сипаттамасы, сұйықтықтың ауыстырылу және тазалану мүмкіндігі, оның құны және т.б. ... ... ... ... оның тығыздығына, қоюлануына, жұғымдылығына ерекше назар аударылады және осы аталған ерекшеліктер оның ... ... ... Тығыздығы аса жоғары жұмыс сұйықтығына теңдей дәрежедегі энергия ағынын беруі үшін ... ... ... бар элементтер қажет, ал тығыздығы төмен сұйықтықтар үшін кіші саңылау элементтері қажет. Осында көріп отырғанымыздай тау ... ... ... ... жұмыс сұйықтарын пайдалану ұсынылады.
Көлемді гидроприводтың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... саңылаулар мен тесіктерге сәйкес келуі тиіс. Оның құрамында механикалық бөлшектер және заттар болмауы тиіс, олар шөгінді, сондай-ақ еркін қышқылдар мен ... ... ... етеді. Тау машиналарының көлемді гидроприводы үшін қолданылатын сұйықтықтың жұғымдылығы (1-45)-10(1/4)кг/² шамасында болуы ... ... ... гидрожүйелерінде 3000С - қа және одан да жоғары қызулыққа жететін жағдайларда жұмыс ... Бұл ... ... ... мен ... жарамсыз болып табылады. Олардың 1500С аспайтын қызулықта жұмыс істеуі ең жақсы деп табылады[3].
Минералды сұйықтар ауадағы ... ... ... ... жайыпқалдықтарына бөледі. Бұл жұмысты бұзуы мүмкін. Сонымен Қатар, қызулықтың бөлінуі қою булардың өспеуіне соқтырады. Бұл өз кезегінде кавитациялық құбылысының пайда ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін 1500С арнайы суытусыз, құрылғыларсыз сұйықтарды қолдануға болады. Олардың көп тарағаны синтетикалық сұйықтар. Атап айтқанда, поли ... ... ... Олардың жоғары қызулықта және төмен қызулық қасиеті біріккен тәжірибеде силиконды ... кең ... Олар кең ... ... қанағаттандыратын тұтқырлық сипаттамасына ие және механикалық беріктігімен тотығу қайраттылығымен және жоғары қызулық тұрақтылығымен ерекшеленеді. Тіпті, оттегімен ... ... ... сақтап қалады. Ауамен жанасуда 2500С дейінгі қыздыруға болады. Ауа өткізбейтін ... ... 3700С ... ұзақ мерзімді пайдалануға болады. Бір мезгілде бұл сұйықтар гидрожүйенің 1600С және одан да төмен қызулықта жұмыс істеуге ... ... олар отқа ... және оттың тарауына кедергі жасайды[6].
Поли силиконды (сликонды) сұйықтар кемшілігіне келсек, ол каучуктен жасалынған тығызхдағыштар аз ... ... ... ... ... ... желініске қарсы және майлағыштық қасиеттеріне байланысы бойынша минералды майларға қарағанда нашарлау. Жекеленген жағдайда гидрожүйедегі қызулар өте ... ... ... машиналарды майлауда да белгілі синтетикалық сұйықтарды да мүмкін ... Бұл ... ... ... ... ретінде басқару қызуы төмен сұйық металдар қолданамыз[4]. Болашақта эктетикалық қорытпа 77%, ... 23% ... түсі ... ... ... ... табылады. Оның эктетикалық нүктесі -120С, атмосфералық қысымы 8500С-ке тең. 400С көлемдік серпілістік модулі 52500см (5250
Сұйықтық ... ... және ... ... ағуы ... ... соқтырады (қысым, энергия жоғалымдары). Олардың мәндері ағудың басқа кестелерінде және басқа жағдайларда құбырдың бейнесіне, өлшемдеріне, бет бұжырына байланысты[4]. Гидравлика ... ... - ... ... екі түрі бар: ... Түйіршіктері араласпайтын және жылдамдық пульсациясы жоқ қатпарлы ағу;
Турбулентті. Сұйықтың түйіршіктері пәрменді араласады және жылдамдық пульсациясы бар. ... ... ... көшу ... ... сипатталады. Рейнольдс саны ол өлшем бірліксіз мән. Сұйықтың ағымының қимасы бойынша ағу жылдамдығы II, құбыр өткізгіштің ... ... ... ... және ... ... турбуленттікке кері көшу сәтінде белгілі Рейнольдс саны мәндер санына сәйкес келеді. Рейнольдс саны сандық мәндерден аз болса, онда ағыс ... ал ... саны ... ... көп ... онда ағыс турбулентті.
Тау машиналарының көлемді гидроприводтары үшін әдетте И-20А, И-ЗОА және И-40А өндірістік майлары қолданылады. Механикалық гидроприводтар тек сулы-майлы эмулсяилармен ғана ... ... ... ... ... сығу ... ... модулі коэффицентімен, температура және қысымға тәуелділігімен сипатталады. Практикалық есептерде 7-25 МПа қысым аумағында 40ºС температурадағы Е= 1700 МПа тегіс модулды, ал 20ºС су ... үшін және ... 20 ... ... Е= 2050 МПа, ал ... 150 ... = 2700 ... майларды пайдаланған дұрыс.
4.3. Желі элементтерін таңдау және есептеу
Гидроцилиндр сызбалары және ... өте көп ... бар. ... ... қоғалыстың шығыс звеносының айналмалы немесе қайтарымды-келуші көлемі бойынша тік сызықты шектелген аса көлемді гидроқозғалтқыш. Олар энергия ағынын механикалық ... ... ... Күштік цилиндрдің негізгі парамертлері ретінде оның күштік және энергиялық мүмкіндіктерін ... ... ... ... бір ... поршенді әрекет және екі жақсы әрекет, бір жақты немесе екі жақты ұңғымалар, бір жақты ... екі ... ... ... гидроцилиндрілер, гидрофицировалық бекіткіштер; жоғары қысым кезінде пайдпаланылатын комбинирленген плунжерлер.
Гидроцилиндрдің негізгі техникалдық көрсетікштері болып ... ... ... қысым, күштілік, КПД, шығыс звенасындағы ұмытылыс және оның қозғалысының жылдамдығы, сондай-ақ диаметрі D және ... d ... ... тұтқырлық коэффициентінің өлшем бірлігі (кг*с/м). Демек, сол жағынан ол ауданы 1м2 сұйық қатпарын одан 1м қашықтықтағы екі қатпарға қатысты жанама күш ... ... ... ... ... П3 ... ... кгс/м.
Жылдамдық градиентті үйкеліс күші және үйкеліс радиустері коэффициентке пропорционал. Сұйықтың үйкеліс күші жанасу ауданына ... ал ... ... ... ... ... ... жүзінде қолданатын сұйықтардың тұтқырлығы 10-1000 ПЗ өзгереді. Іс жүзіндегі есептеулерде жиі тұтқырлықтың динамикалық коэффициенті пайдаланылады. Ол ... ... ... ... ... ...
Кинематикалық тұтқырлық бірлігі Стокс (Ст.) екенін білеміз. 1Ст=1 см/с. Стокс бойынша мұндай тұтқырлық 500С қызулықта беріледі.Соған сәйкес ... ... ... ... ... ... Ол 500С ... үшін сантиСтокс (сСт.) беріледі. Тұтқырлықтың қабылданған бірліктері:
1с жүзінде қабылданған тұтқыр бірліктері қолданады. Оны вискозаметрмен өлшейді. Вискозаметр ... ... ... колибрлі тесік арқылы ағумен бекітілген. ТМД елдерінде Энглер Вискозаметрі қолданады.
АҚШ пен Англияда қабылданған тұтқырлық бірлігі ретінде ... ... кең ... Ол бірлікті ауыстыру арнайы кестеде белгіленеді. Әр түрлі тұтқырлықты, жанармайларды араластырған кезде біркелкі қоспа пайда болады. Оған бастапқы ... ... ... тән ... Бұл ... ... ... араластырылып белгілі сандарда керекті қасиетті қоспалар алуға мүмкіндік береді. Мұндай қоспаның тұтқырлығы құрамындағы майлар тұтқырлықтарына және құрамдарына байланысты. ... ... ... орташа мәндерінен төмен болады.
Берілген жұмыс жүктемесі бойынша F және P жұмыс қысымын ескере отырып, гидроцилиндр поршендерінің механикалық ... ... ... ... ... -1,5 - жоғалту коэффициенті; Р - поршеньше әсер ... ... Р - ... ... Па.Есептеу диаметрі Dрасч оны жақындағы үлкен диаметрге дейін дөңгелектейміз ГОСТ 124447-80.
Шток диаметрі шарттылықтың негізінде анықталады
й = 0.7 :: 0 = 0.7 :: 0.095 - 0,66м, ... - ... және ... ... ... ... коэффициент.
Алынған шток диаметрінің мәнін dрасчГОСТ 124447 - 80 бойынша ... ... ... ... дөңгелектейміз. Нәтижесінде төзімділік қорының және инженерлік құрылыстың коэффициентіне сәйкес стандартты гидроцилиндрді төмендегідей көлемде қабылдаймыз:
* гидроцилиндр поршенінің диаметрі - 110 мм;
* ... ... ... - 70 ... ... ... ұзындығы - 1100 мм.
Берілген жылдамдық бойынша поводтың шапшаңдығын анықтаймыз (V), м/с, иілу желісіндегі шток ... ... ... ... ... ... де анықтаймыз Qmax (м/с).
Qmax=PI*D24V=3.14*0.1124*0.18=0.0384*0.18=0.0017м3/с (4.3)
Құйылу желісіндегі бос жүріске шығындалатын сұйықтық
Qmax=PID2-d24V=3.140.112-0.07240.18=3.140.0121-0.00494*0.18=0.010м,3/с ... ... ... ... - ... көлемік.п.д.
Цилиндр қабырғасының қажетті қалыңдығы ... - ... ... ішкі ... ... ... ... МПа дейінгі қысымда жұмыс істейтін цилиндрлер үшін беріктілік қоры п > 3 ... ... ... ... қоры ... ... доп - ... ... ... ... ... ... материалы қысымының мүмкін барынша мәнінің орта деңгейі: болаттық құйылым - 80 - 100 МПа, ... ... ... ... -100 -120 МПа, ... және ... - 42 МПа, сұр ... - 25 МПа [4], [5].
Гидроцилиндр түбінің жазық қалыңдығы
σ=0.433*dpPσ=0,433*0.00528*10692.3*106=0.047 ... - 0.005 - ... ... ... ... ... жазық қалыңдығы инжнерлік құрылыспен салыстыра отырып, цилиндр қабырғасының толықтығымен салыстырылады.
Гидроцилиндр корпусының кеңеюі ... ішкі ... ... болады.
∆r=Pmax*rEa+μ=13125000*0.0222*10101.38+0.35=0.00000326=0.326*10-5 м ... = 1,25* Р - ... ... Па; Р - ... ... қысым, Па; г - цилиндрдің ішкі ... а, м; а - ... және ішкі ... ... ... ... - цилиндрдің сыртқы диаметрі а, м; \х - 0.35 - ... ... ... ... ... Па (болат үшін Е = 22-104МПа).
Инерцияның едәуір күші ... ... ... ... алу үшін ... ... демпферлар күйі пайдаланылады (амортизаторлар).
Демпфирлеу күші
Fdem=0.75*V*PI*a*ιdcpв=0.75*0.36*3.14*2.12*0.04*0.060.003=1.12 Па, ... - ... ... ... м/с; 1 = 0.04 - ... ... ұзындығы, м; dср = 0.06 - демпфирлі қуысының ... ... м; в = 0.003 - қуыс ... ... екі ... бір ... t=L10*Qmaz*F1+F2+2∆t=0.610*0.0334*0.00785+0.00589+2*2=4.025 c, ... ... ... ұзындығы (0,4...0,95), м; F1 және F2 - ... ... ... және ... ... м ;∆t -- ... жағдайлардағы қажетті шаралар (2...3), с.
Күштік гидроцилиндрдің теориялық күші
NЦТ=P*S*V*10-3=28*106*0.0094*0.36*10-3=94.75 ... - ... ... ... м . ... қарсы үйкеліс және күшті жоғалту
∆N=Pmp+Pc*S*V*10-3=28293+28028*106*0.0094*0.36*10-3=19кВт, ... ... ... ... ... күш. ... пайдалы әрекетінің коэффициенті қол жетімді шектегі мәннен асып түседі, әсерінен, берік болмауы нәтижесінде болуы мүмкін, орындалды: бір ... ... ... және екі ... ... ал бір ... ... немесе екі жақты штокпен орындалады; телескопиялық гидроцилиндрлер, олар гидрофицировалық бекіткіштермен қолданылады; қысымның жоғарғы мәні болу ... ... ... ... ... төмендегі формула бойынша анықтаймыз
∆QH= QHT - QH =0.00581-0.0038=0.002 м²/с ... ... ... оның ... ... ... насос жұмысының тиімділігіне ағымның ықпалынан төмендегі формула боынша ... ... QHQHT=1- ... ... ... (19) және (20) көлемді шығындар тәуелділігіне баланысты, олардың деңгейі тепе-тең
∆QH=QHT (1-η OH) = 0.00581 · (1 - 0.65) = 0. 002 м³ ... ... ... ... ...
MH= 1 2PI ∙qH∙ PH= 1 6.28 ... ∙28 ∙106=240 H*м (4.18)
Насостағы механикалық шығындарды төмендегі формула бойынша анықтаймыз (үйкеліс шығынын ескеру ... 12 PI ∙qH∙ PH = 1 ... ∙28 ... Н∙м, ... ͈ - ... ... ... м ³; Р н - ... қысымы, Па; η мн - к.п.д. ... тау ... ... ... ... төмендегін ескере отырып, майдың жергілікті кедергі және арналар қабырғасы туралы сұйықтың үйкелісінің болуына негізделген, яғни аталған машиналардың ... ... ... ... ... ... сорғының формуласын төмендегідей анықталады
nMH = 1 - ∆М нМ н = 1- 24240 =0.9. ... ... ... ... ... анықталады
NHT= QHT∙PH∙10ˉ³ = 0.00581∙28∙10⁶∙10-3=162 кВт. (4.21)
Сорғының тиімді күштілігі ... ... ... ... тең
NH ... = 0.0019 ∙28∙ 10⁶ ∙10-3= 53.2 кВт. ... ... ... ... NHη H= ... 92 кВт. ... толық КПД жүйесі
ηH =ηOH∙ηMH= NHNHП=0.65 ... ... ... ... ... боынша анықтамыз
NHП=NH+NHO+NHM = 53.2 + 56 + 3.7 = 112.9 кВт. (4.25)
N0- ... ... ... кВт.
NMH - механикалық шығынның ... ... = 0.002 ∙ 28 ∙ 10⁶ ∙ 10ˉ³ = 56 кВт. (4.26) ... ∙ PI ∙ nM ... ∙6.28 ∙25 ... кВт ... ... сәті тең
MHT= NHTwH=KM*PH=162∙10³157=16.28∙28∙106∙0.0000539=240Н∙м. (4.28)
KM - сәт ... ... ... ... сәт, ... ... = 12∙PI ∙ qH= 16.28 ∙0.0000539=0.00000582 ... ... ... ... ... бойынша анықтаймыз:
∆hkивkp =10nH2*QHC34= 10*252*0.0019100034=10*(1.187)1000=0.0011 м (4.30)
С = 800 - 1000 - ... ... ... ... С 1300 - ... ... жоғары насостраға арналған.
Тепе-теңсіздіктің коэффиценті тепе-теңсіздікпен немесе атқыш магистралындағы ... ... ... ... ... ... ... бойынша анықтамыз
σa = QmaxQH= 0.00170.0019=0.89 м, (4.31) ... - ... ... ... м³ QH- - ... берілуі, м/с
Насостың реттелетін сипаттамасы оның реттелетін параметрлерінің берілуіне тәуелді болады.
QH=QHT*VH-∆QH=0.00581 ∙4.1 ... ... ... ... параметрі
UH.min= ∆QHQHT=0.0020.00581 =0.34. (4.33) ... ... ... ... ... есептелуі.
Иілгіш дискілі аксиальды-поршенді насостар немесе иілгіш роторлы насостар цилиндрлі ротордан, плунжерден, таратушы қондырғыдан, ротордың немесе иілгіш ... ... ... арналған жетек валынан және қондырғысынан тұрады.
Бұл машиналардың цилиндрлері айналасындағы блоктарға орнатылған және блок осінің бағыты бойынша қайтарымды-түсімді қозғалыстары бар.
Роторлы ... ... ... ... = PI ∙ Z ∙ d³4= ∙d= 3.14 ∙7 ... ... ∙10-6 м³, (4.34)
Z - ... цилиндрлер саны; а = h/d -1 - 2, d - блок ... ... h - ... ... ... ... ... теңдеу бойынша анықталады
QHT = PI ∙ d²4 ∙ nH ∙ h= 3.14 ∙0.0025²4 ∙7 ∙25 ∙0.009=0.000772 ... ... ... γγ0= ... (4.36)
γ және γ0- ... ... бұрышының максимальды және ағымдағы(блок).
Цилиндрдің диаметрі формула бойынша анықталады
d = 4qHPI*z*d=4*21.9*10-63.14*7*0.0025=0.00124 (4.37) ... ... ... қалыңдығы b = 0.2 d, м, а тепе-тең, цилиндрмен және блоктың сыртқы үстіңгі қабырғалары ... ... c = 0,3 d, ... ... ... ... ... анықталады
D=(0.4)∙d∙ Z∙ =0.4∙0.0124∙7=0.0034 м. ... ... ... ... м. ... Реттығын таратушысының есептелуі.
Реттығын терезесі тесігіндегі қысымның ауысуы, түсуі.
∆Р=(PH+PO)∙0.5 (28-27)= 0.5 МПа. (4.40) ... ... ... ... = Qmaxμ2ρ ∙ ∆Р= 0.00190.622881 ∙0.5=0.0095 м, ... ... 0.62 - ... арналардың диаметрі таратушы қондырғысының кез-келген жерінде
dK = 4 S₃PI ... ... ... ... ... = 1.04 Qmax(1- d12dp2) = 1.04 0.00191615∙1.5 = 0.03 м, ... - ... ... ... құрылымы тепе-тең болады
d₁t₁= 35- 23 ... = 1.0 - 1.5 м/с - ... ішкі ... ... ... жылдамдығы
Плунжер белдемшесінің ені
l0= l+2 ∙1n=0.001+2 ∙0.005=0.011 мм, ... - ... ... минимальды үлкендігі, мм (d₃=25 - 40 мм, ln=5 мм).
Осьтік гидродинамикалық күш
F = 2 ∙Qmax ∙ ... = ... ... - ось ... ... ... ауытқу бұрышы;
ρ=881 - жұмыс сұйықтығының тығыздығы кг/м³;
Орта деңгейдегі реттығын жүрісінің екі жақтылығы
L = l + ln = 0.03 + 0.005 = 0.035 (4.47) ... ... ... ... = l0+ l3= 0.011 ... ... ... >= d₃2.5= ... м. ... ... - ... күйдегі реттығынның мәжбүрлі қайтуына арналған серіппенің күшейюі
Fnp=к∙d3∙l3∙PH∙ξ=0.15∙0.03∙0.003∙28∙106∙0.2=75,6 H, ... - ... ... ... ... ... бір ... болады, м; PH - шығу барысындағы қысым; ПА; - ... ... ... ... ... - ... ... тәуелді коэффицент.
Қазіргі замандағы гидрожетекте келесі түрдегі гидравликалық
қондырғылар қолданылады:
* көлемді гидромашиналар (сорғы, гидроқозғалтқыш,
гидроцилиндрлер, сәттік ... ... ... ... және ... кондиционерлер (гидробактар, гидроаккумуляторлар, сүзгілер, жылу
алмастырушылар, дегозаторлар);
* көмекші гидроқұрылғылар, құбырлық өткізгіштер, жоғары қысымды
стержендер, жалғастырғыш арматуралар, алып-салмалы муфталар, бұрылысты ... ... ... ... ... аспаптар: қысымдық температуралық шығындық,
* сұйықтық теңестіргіш, ... ... ... ... сәті және ...
Сұйықтық құбырлық өткізгіштер және гидрожүйелер арқылы ағуы гидравликалық жоғалымдарға соқтырады (қысым, энергия ... ... ... ... ... ... және басқа жағдайларда құбырдың бейнесіне, өлшемдеріне, бет бұжырына байланысты[4]. Гидравлика курсынан сұйықтық - ... ... екі түрі бар: ... ... ... және жылдамдық пульсациясы жоқ қатпарлы ағу;
Турбулентті. Сұйықтың түйіршіктері пәрменді араласады және жылдамдық пульсациясы бар.
Сұйық түйіршігі ... көз ... ие ... дене деп білеміз. Барлық сұйықтар тамшылы және газ болып бөлінеді. Гидравликада тек ... ... ... Олар ... ... ие және серіппелі сұйықтар болып саналатын газдардың айырмашылығы, серіппелігі өте аз болады. Сұйықтың механикада сұйықтық ... ... ... ... дене ... ... заңы ...
Ауыр техникаға арналған шөміштер карьералар немесе жер үстіндегі жұмыстарға арналған. Жер ... және ... ... ... ... ... ... қатты материалдардың қазба жұмыстары үшін арналған.
Кескінделген қаңқа тәріздез ... ... бір ... ... бір ... бөліп алуға арналған. Жеңіл ковш борпылдақ және дымқыл топырақты бөліп алады (мысалы , мүк және ... т.б. ).Ал ... ... ... ауыр ... ... алу үшін ... ( мысалы , құмның құзды тұқымдардың немесе ... ). Олар елек ... ... ... ... ... ... арналған шөміштер үйінділерді өңдеуге және жерді тегістеу жұмыстарында ... ... ... қазбаларды жеткізуге және пайдалы қазындыларды өндіріп тасымалдау орталарына ... ... ... арналған.
Жұмсақ топырақтарды тазалауға арналған шөміштер, гидроприводымен.Бұлар да сол топтағылардың қатарына жатады, бірақ ... ... ... ... ... ... және т.б ... жұмыс жасауға арналған шөміштер. Қабілеттілігімен әр-түрлі функцияларды атқаруға арналған, сондай-ақ жүк тиеу және жүк ... тиеу ... ... тегістеу жұмыстары және қырғыш қызметтерін ( топырақ қалдықтарын және тегістеу жұмыстарын ... ... ... ... құм ... ... жер ... канаваларды қазу жұмыстарында қолданылады. Сонымен қатар бұл ... ... ... және ... ... ... байланысты кең тараған.
Әр-түрлі жағдайларда қолданылатын шөміштер.
Бұл топтағы ... ... ... ... орындауға мүмкіншілігі бар. Мысалы: жүк тиеу және жүк түсіру, тиеу базасы, тазалық жұмыстарында, беттік тегістеу жұмыстары және ... ... ( ... ... және тегістеу жұмыстарын ). Өндірілген пайдалы қазындыларды, жыныстарды кен ... ... ... ... ... ... жетекті және кабелді электроқоректі ПД-2Б кеніштік тиеп-тасымалдаушы машинасы жер асты жұмысында тиеуге және тасымалдауга арналған.оның жұмыстық ауданының ені 2м және ... 2,3м ... ... ... ... 30 кВт электроқозғалтқыш, гидрокөлемді беріліс және екі жетекші мостпен жабдықталған.
Машинаның конструкциясы еңбек ... және ... ... ... сай орындалған.
Қозғалтқыш күш ретінде электроқозғалтқыш қолдану шу мен дірілге байланысты проблемаларды шешеді әсіресе аз қималы забойлардағы тиеп-тасымалдау жұмыстары ... ... ... ... (аяқпен) тежеуіш: төрт донғалақтарды берілетін гидравликалық дискалы (табақшалы) тежеу (пневматикалық жетекпен);
- тұрақтық (қолдық) тежегіш: ішкі керуші қалыптары бар ... ... ... ... ... ...
- ауа қысымы рұқсат етілген шектен төмен түсіп кеткен кезде, қауіптілік ... ... ... кейін тежеу автоматты түрде қосылады;
- қозғалтқыш тоқтаған кезде, тежеу автоматты түрде іске қосылады.
Аяқтық тежеу - ... ... ... бар ... (табақшалы) тежеуіш және машина массасына қатысты жоғары қауіпсіздікті, техникалық қызмет көрсету сапасын жақсартуды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... үшін ... тежеуіш қолданалады, оның пневматикалық тартпалы серіппесімен іштен жазылатын ... бар, ... ... ... ... ... ... тежеуіш іске қосылған кезде аяқтық тежеуіш те бір уақытта іске қосылатын етіп орындалған.
Шахталық оқпандардағы ерекше ... ... ... ... тежеуіште жеткілікті тежеу күші қамтамасыз етілген, оны тіпті аяқтық тежеуіш жұмыс ... ... ... тежеу ретінде қызмет атқарады. Қолдық тұрақтық тежеуіші ауалық ... ... ... ... ... ... кезде қауып қатер дабылы берілгеннен кейін автоматты ... іске ... етіп ... ... ... кейін тежеуіш іске қосылғанға дейінгі уақыт 1 ден 10 секундқа ... ... ... ... ... конструкция түрінде қозғалтқыш өшірілген кезде іске қосылады және қозғалтқыш ... ... ... ... ... ... роликтің көмегімен артқа жартылай раманы бұрылуын басқару жүйесіне жатады. Және де операторға машинаның алға немесе артқа ... ... қай ... бұру ... ... сол ... рульдік дөңгелекті бұруға мүмкіндік береді.
Қозғалтқыштың пайдаланған газын өңдеуге арналған аппаратура ... ... және ... ... ... ... газдар скрубберлік бакқа каталиттік тазалағыш арқылы келіп түсіп, онда олар ... ... ... ... жанасқанда пайдаланған газдардың температурасы төмендейді және онда болатын кірлер тұнып суға шөгеді
5 АРЫНДЫҚ ... ... ... ... ең ... ... ... геометриялық көлемдерді анықтау мақсатындағы гидравликалық есептер, сонымен қатар кедергілерді еңсеруге қажетті энергия көлемін анықтау болып табылады.
Жұмыс ... ... ... ... ... жұмысы үрдісінде құбырларды сорушы, атқышты, құйылмалы және дренажды сызықтарға бөледі.
Сорушы сызықтар жұмыс сұықтығын бастан насосқа жібереді, таратушыдан немесе гидроқозғалтқыштан ... ... ... ... сұықтығы насостан қозғалатын сызықтың бөлегі гидроаккумулятор гидромагистарльдан гидроқозғалтқышқа жіберуші атқыш деп аталады.
Қақпақшаны жұмыс күйіне келтіру барысында ең ... оның ... ... ... ... ... ... қажет, қысымды төмендету қажет, содан кейін қысқа мерзімге (қақпақшалар іске қосылғанша), басқарудың сәйкес рычагын іске қосу қажет және ... ... ... ... ... ... ... орнату қажет. Олардың мүмкін ақаулары және ... ... ... 2 ... ... ... ... ауалық жұмыстық қысымы берілген деңгейден түсіп кеткен кезде қауіп-қатер ... ... ... ... түрде іске қосылатындай етіп жасалған.
Дыбыстық сигнал берілгеннен кейін тежеуіш іске қосылғанға дейінгі уақыт 1-ден 10 секунд аралығында ... ... ... ... ... ... ... қозғалтқыш өшірілген кезде іске қосылады және қозғалтқыш қосылған кезде өшіріледі.
Рольдік басқару механизмі ... ... ... ... ... раманың бұрылуын басқару жүйесіне жатады. Және де операторға ... алға ... ... ... қармастан қай жаққа бұру керек болса сол жаққа рольдік дөңгелекті бұруға мүмкіндік береді.
Рөлдік басқару ... ... ... істейді. Жартыжақтаудың (полурам) бұрылуы бөлгіштің тұтқасынан поршенінің диаметрі ф80мм гидроцилиндрдің көмегімен іске ... ... ... ... қақпақтан, поршенмен штоктан және қақпақшадан тұрады. Жылжымалы және жылжымалы емес жалғанулар резеңке сақина және манжет ... ... ... пайдаланған газын өңдеуге арналған аппаратура каталиттік тазалағыштан және скрубберлі ... ... ... ... ... ... ... тазалағыш арқылы келіп түсіп, онда олар дисперсияланады.
Олар скрубберге болатын сумен жанасқанда пайдаланған газдардың температурасы төмендейді және онда ... ... ... тұрып суға шөгіледі.
Машинаның негізі болып шарнирлік бөлшектелген жақтау болып табылады. Ол екі жартыжақтаудан ... ... ... ... Жартыжақтаудың артқы бөлігінің жабық ішкі қуысы гидрожүйе трансмиссиясының, тежеудің , рөлдік ... ... ... және ... ... ... майбагы ретнде қолданылады.
Артқы жартыжақтауда кронштейн орналасқан, ол кабельдік барабан жетегін орындауға арналған, және де ... ... ... және ... ... ... ... агрегат. Күштік агрегатартқы жартыжақтауда орналасқан және бұрандамен бекітілген.
Күштік агрегаттың құрамына келесілер кіреді:электроқозғалтқыш, ремендік беріліс, соғы және ... ... ... ... жұмысын қамтамасыз етеді, ол өз кезегінде жұмыстық орган мен тежеудің,трансмиссияның гидрожүйесін жұмыстық сұйықпен қамтамасыз етеді.
Машинаның ... ... ... карданды біліктен және аралық біліктен тұрады
Жүйедегі құйылмалы сызық жұмыс сұйықтығының айналымы болмайды, өткені ол тек ... ... құю үшін ғана ... ... ... ... ... гидроаппаратураларына сұйықтық жіберуге арналған (сақтандырғыш және құйылмалы қақпақшалы және т.б.). Құбырларды металликалық қатты болат құбырлардан жасайды, олар жіпсіз қозғалатын ... ... ... ... ... және ... да ... да төзімді әрі берік болады. Сонымен қатар икемді тұтқа шлангтерден, металликалық резенкелерден немесе жіпті арқандардан ... ... ... ... ... ... ондағы майлар ескіріп кетеді. Құбырларды көбінесе арнайы тығыз резеңкелі муфтылердің көмегімен бекітеді, муфт-бұрыштамалар, ұзартқыштар және т.б. Гидравликалық сызбалардағы ... ... және ... ... қалың тегіс сызықтар арқылы көрсетілген, дренаждықтар жіңішке пунктирлермен көрсетілген.
Гидроцилиндрді есептеу нәтижесі бойынша алынған құбырдың ұзындығы және ... ... ... ... болып табылады.
Құбырдағы майдың қозғалыс жылдамдығы Vн = 35 м/с. Көлемінде қабылданады. Мұндай жағдайда гидрожүйедегі үлкен қысымға ... ... ... ... ... ... көлемін атқышты және құйлмалы сызықты құбыр диаметрін анықтамыз:
dc= 4QcPIVH=4 ∙ 0.00193.14 ∙ 3.6 = 0.025 м. ... ... ... ... d н = 25 мм.
Құйылмалы құбырдың диаметрі:
dc= 4QcPIVH = 4 ∙ 0.00093.14 ∙ 3.6 = 0.016 м. (5.2) ... ... ... 16 мм, ... екі насосты қолдану беріледі екі есеге көбейтеді. Осыған сәйкес құйылмалы құбырдың екі есе көп ... ... dc = 30 ... ... ... ... мәнін табамыз:
Атқышты сызықта
VH= 4QHPIdc2= 4 ∙ 0.00193.14 ∙ 0.025² = 3.8 м/с. (5.3) ... ... ... 4 ∙ ... ∙ 0.03² = 2.7 м/с. (5.4) ... ... ату ... ... ... = 3.8 ∙ 0.02530 ∙ 10 ¯⁶ = 3166; (5.5) ... VcdcV = 2.7 ∙ 0.0330 ∙10 ¯⁶ = 2700, (5.4)
V - ... ... ... 30* ... ... ламинарлық режим коэффиценті гидравликалық үйкеліс Пуазейля формуласы бойынша ... = 64Re = 643166 = 0.020, ... = 64Re = 642700 = 0.023. ... ... бойынша үйкеліс қысымының сомалық шығыны
Σ∆PT=Σγ*λHLVH2dH*2g=8642.61*0.02020*3.820.025*2*9.81=101878Па (5.8) ... ... ... ... ... Па, ... = 27.1 - ... кедергі коэффиценті.
Құбырдағы жалпы шығындар төмендегі формула бойынша анықталады
ΔР = Σ∆PM +Σ∆PT = 172378 + 101878 = 0.27 МПа. (5.10) ... ... ... ... ... орнатылған сериялық гидроаппаратураны, фильтрді, гидросыйымдылықты, манометрді шығын мен ... мәні ... ... ... ... ... ... ететін тау машиналары мен кешендерді тиімді пайдалану және оларды ... ... ... ... ... негіздерін және оның техникалық, өндірістік мүмкіндіктерін білу болып табылады.
6 ЭО-4121 БІЗ ШӨМІШТІ ЭКСКАВАТОРДЫҢ ГИДРОЖҮЙЕСІН МОДЕЛДЕУ
Қазіргі ... ... ... жобалау саласында компьютерлік моделдеу кеңінен пайдаланылады. Компьютерлік моделдеу жобалау шығынын қысқартуға ... ... ақ ... ... көптеген кемшіліктерді жоюға мүмкіндік береді. Осында бағдарламалардың бірі ФЕСТО ФлюдСим ... ... ... ... ... бағдарлама гидрожүйелердің барлық негізгі техникалық параметрлерін өзгерту мүмкіндігін ескере отырып, ... ... ... ... ... береді.
Көрнекті гидравликалық сызба моделдеу үдерісі барысында өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бағдарлама сызбаны имитациялық режимде және диалогтық терезе арқылы ... ... ... ... беру ... қарастырады, ол дұрыс қосылмаған немесе жүйелердің қиысуы жұмыс режимі қосылу барысында тік үшбұрышты көк пунктирлер арқылы көрсетіледі. 18 ... ЭО - 4121 ... ... ... ... ... моделденуі көрсетілген, эксковатор жүрісінің көрнекті гидравликалық сызбасы тұрады:
* насостық агрегат, ол штрихталған пунктирлермен ... ... ... ал ... үшбұрыш ретінде көрсетілген;
* механикалық басқарылатын сервожетек 4/3 таратушысы;
* негізгі 5/3 таратушы, ол жұмыс сұйықтығын гидроматорға бағыттайды;
* құйылмалы қақпақшалар блогы, ... ... ... ... ақ ... ... және гидробак қосылған;
Сызбаның оң жағында кесте бар, онда гидрожүйенің негізгі құрамдас бөліктері жұмысының функциональдық сызбасы көрсетілген.
Сызбаны ... тек ... екі ... ғана ... болады, өйткені әрекеттер уақыт айырмашылығына қарамастан тоқтаусыз немесе қадамдық режимде орындалуы тиіс. Қолдану режимі әрбір келесі ... ... ... ... ... ... ... жұмысын зерттеуге мүмкіндік береді.
Гидроцилиндрлер конструкциялық қарапайымдылығының арқасында атқару механизмдері ілгері -- ... ... ... ... ... кен ... кең ... ГЦ негізінен күштік және моменттік болып екіге ... ... ... ... бар: бір ... ... ... екі жақты әсерлі цилиндр; екі жақты штокты цилиидр; қосарланған ГЦ; телескопты ГЦ; плунжерлі ... ... ... ... ... ... түрлендіретін цилиндрлер (рейкалы берілісті); кривошипті цилиндр.
МН манометр желідегі қысымды бақылап отыратын құрылғы болып табылады.
КО кері ... ... бір ... ғана ... ... қақпақша болып табылады.
3.1-сурет. бағдарламасымен жобаланған СП-8А аспалы бесігінің гидрожүйесі
10-сурет. бағдарламасымен ... СП-8А ... ... ... ... ... ... жобалауға кететін ... ... ... ... сұлба жұмысын және басты гидрожүйенің техникалық өлшемдерін өзгертуге мүмкіндік береді. Бағдарламаның терезесі 3-суретте ... ... ... ... ... ... ... және автоматты түрде қателікті диалогты хабар терезе арқылы хабар береді. Дұрыс қосылмаған желілерді немесе қате қосылған гидравликалық қондырғыны ... ... қосу ... ... тік ... ... көрсетеді. Гидравликалық сұлбаны модельдеу процесі кезінде өзгертуге болады. Р гидробөлгіш сұйықтың бағытын өзгертіп, гидроцилиндрлер жұмысын ... ... Олар төрт ... екі ... төрт ... үш ... т.б. ... мүмкін. Басқарылуы бойынша қолмен басқалытын, механикалық, т.б.
Б гидробак сұйықтық жиналып тұратын резервуар болып саналады. Сорғы осы бактан сұйықтықты сорып ... ... ... ... оған ... ... ... әртүрлі болады. Гидрожүйені модельдеу қазіргі уақытта компьютерлік ... ... ... ... FESTO ... Fluid Sim бағдарламасы арқылы біз кез келген механизм мен машинаның гидропневможүйесін жобалай аламыз.
Н сорғы - сұйықты гидробактан сорып ... ... ... ... ... ... ... екі НШ - 32 тістегерішті сорғысы көрсетілген.
СП-8А аспалы бесігінің бұру механизімінің принципиалды гидравликалық сұлбасын ... ... ... жүйе ... ... гидравликалық сорғыдан, сұлбада үшбұрышпен белгіленген;
- ролдік механизмді басқарудың реттығынды 4/3 бөлгіші;
- гидравликалы басқарылатын серіппелі қайтатын реттығынды 4/2 ... ... ... ... ... ... ...
- гидравликалы басқарылатын серіппелі қайтатын ... ... ... 4/3 ... ... үшін ... екі әсерлі екі гидроцилиндр, машина бұрылысын тудыру үшін арналған;
Арындық қақпақшалы блок, бұл сақтандырғыш қақпақша функциясын орындау үшін;
- 5 ... ... және төгу ... ... өзгерісін анықтау үшін;
- 4 шығын есептептегіштер, арындық және төгу желісіндегі шығынды өлшеу үшін арналған;
- гидробак.
Гидрожүйенің (4-сурет) әрбір ... ... ... белгілер орналасқан. Fluid Sim программасында мынадай гидрожүйе элементтеріне ... 9 ... ... 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы.
- 2 ... (кіре берістегі және шыға берістегі);
- 6 сақтандырғыш қақпақшалар;
- 13 реттығынды бөлгіш;
- 2 тістерішті ... ... ... ... ... басты құраушыларының функцияналдық ... ... ... ... сұйық қозғалысы да осы сұлбада бар.
Қарастырылған сұлбаның екі мүмкін режимінде ... ... ... әрекеті шектелмеген уақыт кескінінде ішінде немесе адымдық режимде. Адымдық режимде гидросұлбаның жұмысын зерттеуге мүмкін, сатылай логикалық әрекет әр ... ... ... ... ... ... режим гидрожүйенің жұмысында мәселелерді шешуге мүмкіндік береді
Айналымды басқару жүйесіне ... ... ... ... ... гидроқұлыптары бар айналым цилиндрлері, бақылау қондырғысы, майлы сорғы, фильтрі бар майлы бак пен құбыржол кіреді. Айналымды басқарудың ... ... ... ... ... жақтауының алдыңғыға қатысты айналыммен қамтамасыз етеді. Цилиндрлер тұрқысы артқы жарты жақтауға қатырылған, ал ... ... ... алдыңғы жарты жақтаумен байланысқан. Күштік цилиндрдің клапандық жәшігінде клапандар бар. Олар цилиндрді кілтеп, сыртқы күштер әсерінен жарты жақтаулардың айналуын болдырмайды.
Жүк тиеу ... ... ... ... механизмнен тұрады. Ауысымды тістері бар жапырақталған болаттан жасалған пісіру ожауы көлденең аралықтармен қосылған, екі бойлық лонжероннан ... ... ... порталына бекітілген, жапырақталған болатты пісірілген конструкциясының жебесінде орнатылған. Жүк тиеу органының топса-иінтіректі механизмі үш негізгі жайлардан тұрады: ... ... ... алу), ... және ... жүк ... жабдықтың гидрожүйелік келтірілуі 9-суретте көрсетілген.
Екі НШ-98 ... ... ... ... келтіріледі және 100 кгс/см2 номинальды жұмыстық қысым кезінде 1500 айн/мин ротордың айналу жылдамдығында өнімділігін 300 л/мин дейін ... ... ... мен ожау ... ... 4 ... ... қосылуын басқарады; сонымен қатар сорғыштардың майы гидроцилиндрлерге лайықты жұмыстық қуысқа түседі, ал жұмыс істемейтіндерден - ... ... ... ... ... қосу кезінде сорғыштардың қысым желілері және поршеньді және соташықтық цилиндрдің қуыстары ағызғышпен байланысқан, сондықтан жебе ... ... ... көтерілу немесе төмендеу мүмкіндігін алады.
Жебелер мен ожау бұрылуымен лайықты 4 үлестіруші мысқалдарының қосылуын басқарады; сонымен қатар сорғыштардың майы гидроцилиндрлерге ... ... ... түседі, ал жұмыс істемейтіндерден - бакқа ағызылады. Жебемен басқару ... қосу ... ... ... желілері және поршеньді және соташықтық цилиндрдің қуыстары ағызғышпен ... ... жебе ... күштердің әсерінен көтерілу немесе төмендеу мүмкіндігін алады, басқару жүйесіне ... ... ... ... ... гидроқұлыптары бар айналым цилиндрлері, бақылау қондырғысы, майлы сорғы, фильтрі бар майлы бак пен құбыржол кіреді. Айналымды басқарудың гидрокинематикалық. ... ... ... жарты жақтауының алдыңғыға қатысты айналыммен қамтамасыз етеді.Ожаудың бұрылуы кезінде жебенің гидроцилиндрінде қысым азаймаса, онда шығын ... ... ... ... ... өзінің басқарушы қуысын ағызғышпен байланыстырады. Бұл жағдайда басқарушы желісінде орналасқан кедергіш босатылған, көлемді тез толтырылуынан сақтайды, реттеуіштің ... ... ... ... ... ... және ... желінің қысымын жабады, ал ожаудың айналуы тоқтатылады, бұл реттығынның реттеуішін қозғалтып, сорғыш пен ожау гидроцилиндрінің поршеньдік қуыстарын байланыстырады, ожауды ... ... ... ... ... қайталанады.
Активирленген имитационалдық режим орындау терезесінің жоғары жағында орналасқан батырмана басқанда немесе ... ... ... сұйықты арындық жүйеге бере бастайды, арындық желі қалың сызықты: қоныр түсті ... ал төгу ... ... жасыл түсті болады.
Жұмыстың сүйық сорғыдан шығып 4/3 реттығынды бөлгішпен сұйықталады, 4/3 реттығынды бөлгішті оңға немесе солға ... ... 4/3 ... сол жағына орналасқанда жұмыстың сұйық тістегерішті сорғы 4/2 ... ... өтіп ... ... тұғырына беріледі. Гидроцилиндрлер жұмысын орындап жұмыстық сұйық төгу желісі ... 4/2 ... және 4/3 ... ... ... ... құяды. Гидрожүйенің әр бөлігінде қысым параметрлерінің өзгеруін гидрожүйені қосқан кезде манометрден ... ... ... ... ... ... арындық және төгу желісінде сұйық шығынын есептейді. ... ... ... мен ... параметрлері және жұмыс уақыты көрсетілген.
Реттығынды 4/3 таратқышын оң жағына орналастырған кезде жұмыстық сұйықтар ... ... ... 4/3 бөлгіші арқылы және реттығынды 4/2 ... ... ... ... ... Гидроцилиндр жұмысын атқарған соң жұмыстық сұйық төгу желісі арқылы реттығынды 4/2 бөлгіші және 4/3 ... ... ... ... ... 3/2 ... ... сұйық реттығынды 4/2 бөлгішіне (OZ) және оны қосады. Ондай әрекеттің нәтижесінде ... және төгу ... ... ...
Суреттерде көрінгендей сорғы қосқан уақытта манометрлер қысым көрсеткішін көрсете бастайды.
-манометр, ... ... және ... ... ... керсеткішін көрсетеді ;
6.1 ЭО - 4121 ... ... ... және ... ... ... жөндеу және оларға қызмет көрсету барысында келесідей әрекеттерді орындау қажет. Гидрожүйелерді жөндеуді бастамас бұрын, жұмыс ... ... ... ... ол ... ... мен ... өздігінен қозғалмауын қамтамасыз етеді, жұмыс істемейтін қозғалтқыштағы барлық басқару рычагтарын бірнеше рет қосу арқылы жүйедегі ... ... ... ... ... ... сақ болу ... өйткені жүйедегі қысым толық түсірілмесе, май атқылауы мүмкін. ... ... ... жол ... қажет, біріктіруді төмендету қажет, содан кейін қауіпсіз болған соң, ... ... ... керек. Ажыратылған детеалдардан аққан майды жинау үшін арнайы поддон ... ... ... ... ... ... және ... қосу барысында жоғары қысымды құбырға жақындамау қажет. ... ату ... ... ... ... ... ... қысымды гидравликалық жүйедегі майлар көрінбейтін ағымдармен кішкентай тесіктер арқылы ағуы ... олар өте ... ... ... ... күйдіруі мүмкін.
Гидравликалық майлар гидрожүйеге құйылғанға дейін таза, герметикалық жабылған ыдыста болуы тиіс, қосымша оның ... ... және ... ... ... құжаты болуы керек. Гидрожүйеге құйылатын майдың, оның сапасын растайтын сертификаты болуы тиіс. ... ... ... ... кем ... ... ... дер кезінде ауыстырылуына ерекше назар аударған жөн, май маркасының пайдалану мерзіміне сәйкес келуі тиіс. Жұмыс сұйықтығының бірінші ... ... 100 ... ... ... соң, содан кейін техникалық қызмет көрсету барысында, ал мезгілдік ауысым болмаған жағдайда 2000 мотосағаттан соң ауыстырылуы тиіс:
* майдың ... ... үшін - 2 ... бір рет;
* ... сұрыптар үшін - жылына бір рет.
Экскаватордың гидрожүйесіндегі ... ... ... ... ... ... арқылы 25 мкм кем емес күйже жүргізілуі тиіс.
Жұмыс сұйықтығын ... ...
1. ... гидроаппараттар және құбырлардан ағатын жұмыс ... ... ... ыдыс ... ...
2. ... қосып, жұмыс сұйықтығын +30... +40 ºС дейін жылыту қажет, жұмыс қозғалысының имитациясын экскаватордың барлық жұмыс ... ... ...
3. Экскаваторды арнайы тегіс жазықтыққа орналастыру қажет, ол алаңның ластануына жол бермеуі тиіс және ковш ... ... тиіп ... ... ... ... мен ковш барынша тартылып, штоктар созылып, жұмыс қондырығысы осындай күйде орналасуы тиіс.
4. Дөңгелектердің сыртқы жағынан экскаватор ... ... ... үшін ... қою ... және ... тежегішті қосу қажет.
5. Кранның строповкасы арқылы гидроцилиндр штоктарының атқыштарын ұстап тұру қажет. Атқыштардың штоктарын ажырату ... және ... ... ... ... ... ... Шток сызылып немесе майысып қалмас үшін өте сақ болу қажет!
6. ... ... ... және ... осы ... ілгектердің саусақтарына бекіту қажет.
7. Қозғалтқышты өшіру қажет. Құбырды және гидроцилиндрдің атқышын тұтқадан, ковштан, гидроцилиндрлерді тіреуіштен ... ... ... ... ... ...
8. ... сұйықтығын насос корпусынан, гидробактан, май салқындатушы калорифер қондырғысынан ағызу қажет, ол үшін гидробак пен ... ... ... ... ...
9. ... ... қақпағын ашу қажет, гидробактың ішкі ластанған аймақтарын тазалап, оны орнына орнату қажет.
10. Экскаватордың сүзгі ... оны ... ... жуып және ... элементтерін ауыстыру қажет. Фильтрды жинап оны орнына орнату қажет.
11. Сорушы сүзгіден ... ... ... ... ...
12. ... ... ажыратып, жуып, орнына орнату қажет.
13. Цилиндрден тұтқаны ... ... ... ... ... ағызу қажет.
14. Гидромотордан құбырды ажыратып және жұмыс сұйықтығын құю қажет.
15. Гидрожүйенің герметикалық күйін қалпына ... ... және ... ... ... орнына орнату қажет, ағызу штуцерын бұрау қажет. Зақымдалған және бүлінген тығыздаушы бұрандаларды ... ... ... маркасы сәйкес қажетті деңгейіне дейін жұмыс сұйықтығымен толтыру қажет. Өнімділігі 100 ... кем емес ... ... ... пайдалану ұсынылады.
17. Қозғалтқышты қосу қажет және жұмыс сұйықтығын қыздыру ... ... ... ... ... ... ... және поршенды толтыру үшін атқыштың басқару рычагын іске қосу қажет, кранның көмегімен гидроцилиндр штоктарын атқышқа бекіту қажет.
18. ... ... ... ... ... ... ... қажет. Гидрожүйеден экскаватордың әр атқарушы органын бірнеше рет (5-10 рет) қосу ... ... ... ... ету қажет.
Қақпақшаларды түзеу экскаватор машинистінің көмекшісінің ықпалымен жүзеге асырылады. Экскаватордың құрамдас бөлігінің құрамында болатын манометрлер ... ... тек ... қосқыштарының көмегімен сақтандырғыш қақпақшалары арқылы оның жұмыс реттеу барысында уақытша ғана сәйкес гидросызықтар бойынша қосылады. Манометр штуцерге ортатылады және ол ... ... ... ... бақылау үшін штуцерды корпустан толық екі айналымға дейін бұрау қажет. Қысымды ... ... соң ... ... дейін маномертды бір мезетте бұрай отырып бекіту қажет.
Қақпақшаларды жұмыс күйіне келтірмес бұрын, барлық басқару рычагтарын ... ... қою ... ... іске қосу ... және оның ... ... айналыс санын номинальды мәнге дейін жеткізу қажет.
Егер, ожаудың бұрылуы кезінде жебенің гидроцилиндрінде қысым азаймаса, онда шығын реттеушінің реттығыны шеткі ... ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайда басқарушы желісінде орналасқан кедергіш босатылған, көлемді тез ... ... ... ... ... ... бастапқы онына қайтады және сорғыш желінің қысымын жабады, ал ожаудың айналуы тоқтатылады. Уақыт өте келе реттеуіштің ... ... май ... ... бұл ... ... қозғалтып, сорғыш пен ожау гидроцилиндрінің поршеньдік қуыстарын байланыстырады, ожауды біршама мөлшерге айналдырады, нәтижесінде процесс қайталанады. Сөйте ... ожау ... ... іске асырады, сол арқылы ожаудың жақсы толтырылуы және таулы массаға енгізілуі қанағаттандырады.
Қақпақшаны жұмыс күйіне келтіру барысында ең ... оның ... ... ... айналымға дейін бұрау қажет, қысымды төмендету қажет, содан кейін ... ... ... іске ... ... сәйкес рычагын іске қосу қажет және винтты бұрап қажетті қысым көлемін манометр бойынша орнату ... ... ... ... және ... ... ... 2 кестеде көрсетілген. ... ... ... ... бұрын, барлық басқару рычагтарын нейтарльды күйге қою қажет, қозғалтқышты іске қосу қажет және оның ... ... ... ... ... ... ... жеткізу қажет. ... ... ... ... ... ... ... кезінде орындалатын қызметтер:
-Бірқалыпты газ педалін жіберіп, қозғалтқыш айналасын төмендету;
-Тежегіш педалін түбіне дейін басу;
-Реверсор қолбасын -ға қою;
-Тежегіш педалін жіберу;
-Машинаны қол ... ... ұзақ ... ... ... ... ... немесе жұмыс тоқталғаннан кейін мына талаптарды орындау қажет:
-Шөмішті жердің қатты қабатында кесу жиегіне дейін түсіру;
-5 минут қозғалтқышты бос айналыста ... ... 3-5 ... ... ... одан соң ... ... дейін газды жіберіп өшіру тетігін тарту;
- өшіру қажет.
Машинаны тіркеп тарту
-Егер машинаның ... ... ... ... алып ... жөн, ... тартқан кезде мына талаптар орындалуы тиіс:
-Машинаны тарту үшін кез-келген көлікті ... ... ал ... істен шыққан машинаны аман-есен жеткізуін қамтамасыз ету керек;
-Машинаны тіркеп тартқанда, қатты тіркеп ... ... ... ... 4 ... ... керек;
-Тіркеп тарту жеңіл болу үшін меңгерлік басқару жүйесінің гидроци-линдр желілерін ағыту керек.
Машина жыныстарына ... ... ... ... ... ол ... ... жүкті түсіруге тиым салынады.
Машина жүріп келе жатқанда қозғалтқышты өшіруге тиым салынады, өйткені ол тоқтап басқарусыз болады[10]. Меңгерікті ... ... ... ... қымтау машинаны басқаруына бөгет жасайды, ол еңіс пен бұрылыстарға қауіпті.
Жөндеу пункттері
Жөндеу пункттерінде күтіммен өтпелі ... үш ... ... ... ... бар және ... техникалық күтім мен өтпелі жөндеудің барлық түрлері жүргізіледі. Пункт жүк ... 10 ... ... ... және ... стеллажы бар бір бақылағыш постымен жабдықталған. Жөндеу пункттері жүк көтергіштігі 1 тонналық электрлі ... ... ... құрастыру пунктімен, дөңгелекті құрастыру және қайта құрастыру стендімен, ... ... ... ... ... ... слесарлы-механикалық аймағы токар-винткескішпен, шлифальды, көлденең тескішті және жәшіктік орындықпен жабдықталған, қойма қосалқы бөлшектердің
Айналымды басқару ... ... ... ... ... ... ... бар айналым цилиндрлері, бақылау қондырғысы, майлы сорғы, фильтрі бар майлы бак пен құбыржол кіреді. ... ... ... ... ... артқы жарты жақтауының алдыңғыға қатысты айналыммен қамтамасыз етеді. Цилиндрлер тұрқысы артқы жарты жақтауға қатырылған, ал олардың ... ... ... ... ... байланысқан. Күштік цилиндрдің клапандық жәшігінде клапандар бар. Олар цилиндрді кілтеп, сыртқы күштер әсерінен жарты жақтаулардың айналуын болдырмайды.
Жүк тиеу органы ... ... ... ... тұрады. Ауысымды тістері бар жапырақталған болаттан жасалған пісіру ожауы көлденең ... ... екі ... ... ... ... ... порталына бекітілген, жапырақталған болатты пісірілген конструкциясының жебесінде орнатылған. Жүк тиеу органының топса-иінтіректі механизмі үш ... ... ... ... ... ... алу), ... және ожаудың жүк түсіруі.Жұмыстық жабдықтың гидрожүйе.
2-кесте
Ақаудың атауы, оның ... ... және ... ... себептері
Жою әдістері
1. Насос сұйықтықты гидрожүйеге жібермейді немесе жеткілікті деңгейде жібермейді
1.1. Насос агрегаты ... ... (вал және ... ... ... ... Насос гидрожүйеге ауа сорады және жібереді
1.3.1. Сорушы құбырдың герметикалық күйі бұзылған
1.3.2. Гидробактағы жұмыс сұйықтығының деңгейі жеткіліксіз
1.3.3. Сорушы құбыр неменсе ... ... ... ... бірліктердің іске жарамсыз ауыстыру немесе оларды реттеу.
Насостың агрегатты ауыстыру қажет.
Насостың негізгі бұрыштарын жөндеу немесе оларды ауыстыруға байланысты ақаулар, ... ... ... онда ... ... ... жою ...
Құбырдың герметикалық күйні тексеру және қамтамасыз ету қажет.
Бактағы жұмыс сұйықтығын қажетті деңгейіне дейін толтыру қажет.
Сорушы құбырды тазалп, фильтрды ... ... ... ... ... платформа, тіреуіш) ақырын қозғалады немесе мүлдем қозғалмайды ... ... ... ... ... ... ... қалған
4.3. Гидробасқару жүйесінің пневмогидроаккумуляторынығ ақауы бар, сервобасқару жүйесіндегі сызықта қысым жоқ.
4.4. Сақтандырғыш, редукциондық және кері ... ... ... ... ... ... ... істемейтін зололтнигі қосылмайды.
4.6. Экскаватордың атқарушы органының басқару ... ... ... ... ... ... ... жинаңыз немесе фильтроэлементты ауыстыру қажет, қажет болған ... ... ... ... сызығының қысымын тексеру қажет. 2 МПа-дан кем қысым барысында экскаватордың пневмоаккумуляторын түсіру қажет, шашып, оны (баллоннан басқасын, оны шашуға ... жуу ... ... органының басқа ақауы жоқ рычагты қосы барысында тексеру қажет. Орган жұмыс істемеген жағдайда золотниктың қақпаңғын ашып, ауысудың жеңілдігін тексеру қажет. ... бар ... ... ... ... қысымын тексеру қажет.
Қысым 2МПа-дан кем болған жағдайда блокты ашып, оны жуу қажет, ескірген тығыздықтарды ауыстыру қажет. қақпақшаларының ... ... жуу ... ... ... ... шығын, қысым, қуат, ПӘК, шығар буындағы күш және оның қозғалыс жылдамдығы, сол сияқты поршеннің D және ... d ... ... қуатын, сұйық шығынын, элементтердің беріктігін анықтауды қарастырады. Бұлар шарт бойынша жұмыс кезінде жұмыстық сұйықтың ішкі ... және ... ... ... кер ... ... ажырату барысында сақ болу керек, өйткені жүйедегі қысым толық түсірілмесе, май атқылауы мүмкін. Жұмыс ... ... жол ... ... біріктіруді төмендету қажет, содан кейін қауіпсіз болған соң, деталдарды толық ажырату керек. ... ... ... ... ... үшін ... ... падалану қажет.
7 АРНАЙЫ БӨЛІМ
7.1 Көлемдік гидромашиналардың жіктелуі.
Жалпы көлемдік гидроқозғалтқыштар жетектегі буынның қозғалыс ... ... және ... ... ... ... жетектегі буын ( шток, плунжер, білік) ілгері - кейін немесе қайталама - бұрылымды қозғалыс жасайды. Күштік гидроцилиндрлерде ... буын ... ... тік ... ... - кейін қозғалыс жасайды. Моменттік гидроцилиндрлерде жетектегі буын қораппен салыстырғанда 3600 - тан аз ... ... ... ... деп, ... буыны шексіз айналымды қозғалыс жасайтын гидромашиналарды айтады.
Поршеньді және роторлы гидромоторлар поршеньді және ротолы сорғылар сияқты ... ... ... сорғылар мен гидромоторлар жалпылай арнаулы және арнайы гидромашиналар болып бөлінеді. Соңғылары белгілі жұмыс ... ... ... ... ... қолдану кен машиналарының ерекше жұмыс кестесімен анықталады. Шекті ... кен ... ... ... нашарлатып, оның өлшемдері мен салмағын көтереді.
Сорғының жұмыс теориясының негіздері.
Сорғының негізгі техникалық көрсеткіштері: оның өнімділігі (шығыны) QH.T; ... PH; ... ... NH; ... ... nH; ... ... qH; ПӘК- і. ... ... ... айдайтын (беретін) түтік арқылы өтетін сұйықтың көлемдік шығыны. Сорғының теориялық өнімділік тек оның жұмыс мүшелерінің геометриялық ... ... ... ... ... ... qH- ... ... көлемі, м3; nH- сорғы білігінің айналу жиілігі, c-1. Нақтылы өнімділік сорғыдағы жоғалыстарға байланысты ( ішкі және ... және әр ... ... өнімділіктен кем болады.
QН,Т= QН.T·∆QН, м3/с
мұндағы ∆QH- сорғыдағы жоңалыстар,м3/c. Жұмыстық көлем - машина бір айналымда сору желісінен аудара алатын сұйықтың ... Vk·i, ... Vk- ... тұғырдың геометриялық көлемі, м3; i- сорғыдағы жұмыстық тұғырлардың саны. Машина роторы бір ... ... ... ... ... ... сұйық көлемі
q= 2PIωH, м3,
мұндағы q= 2PIωH, м3,- машинаның бұрыштық жылдамдығы, рад.
Қақпақшаны жұмыс күйіне келтіру барысында ең алдымен, оның реттеуші винтын ... ... ... ... ... қысымды төмендету қажет, содан кейін қысқа мерзімге (қақпақшалар іске қосылғанша), басқарудың сәйкес рычагын іске қосу қажет және ... ... ... ... ... манометр бойынша орнату қажет. Олардың мүмкін ақаулары және ... ... ... ... ... ... оның элементтеріндегі тығызсыздық салдарынан туатын қысым айырмашылығының әсерінен, сондай-ақ жұмыстық тұғырлардың сұйықпен толық толтырылмауынан пайда болады.Сорғыдағы ... ... оның ... ПӘК- імен ... ал ол жоғалыстардың сорғы үнемділігіне әсерін көрсетеді.Олай болса нақтылы өнімділікті келесідей ... ... ... , м3/с
немесе QН,Т= QН·ηO.H , м3/с
Сорғының қысымы PH сан жағынан сору және беру түтіктерінің арасындағы толық энергия өзгерістеріне тең. Сорғының жұмысы ... ... ... ∆PH болатындықтан, нақтылы қысым PH теориялық PH.T. қысымынан жоғалыстар мөлшеріне кем ... PН.Т.- ∆PН, ... ... ... ∆PH, ... ... ... үйкелісінен, жергілікті кедергілерден, сұйық түйіршіктерінің өзара іштен үйкелісінен пайда болады және сорғының айналдыру моментіне әсер ... ПӘК- і мына ... ... механикалық жоғалыстар қуаттың подшипниктердегі және тығыздағыштардағы шығындарын ескереді.
∆МН=MH-MH.T, H.м,
Механикалық жоғалымдар. Механикалық ПӘК-пен ескеріледі:
ηМ.Н=МН.ТМН=1-∆МНМН
Олай болса сәт ... ... қуат ... ... ... ... қуат ... теориялық өнімділігіне эквивалентті.
NH=γQH.T*PН,кВт.
Жетектік (кіре берістегі) қуат немесе ... ... қуат ... ... ... деп те ... Ол ... анықталады:
NH.П=NНηН,кВт
Сорғының жалпы ПӘК-гі
ηн=ηн.о*ηн.г*ηн.м=NН.bыxNН.bx немесе ηHNHNH.П
Яғни сорғының пайдалы қуатының теориялық қутына қатынасы ... ... ... ... ... ... ... балансы:
Nн.п=Nн*Nн.о*Nн.м, кВт
Мұндағы Nн - көлемдік жоғалыстарға жұмыс алатын қуат, кВт, ... Nн.м, - ... ... ... қуат, кВт, NH.M=∆MH*ω.
Сорғының теориялық моменті.
МH.Т=NН.TωН,H.м
Сұйықтық жоғалымдар. Олар ... ... ... ... ... және жергілікті кедергілердің салдарынан және сұйық түйіршектерінің өз ара үйкелістерінен туады. Сұйықтық жоғалымдар машина тұтынатын ... ... әсер ... ... ... ... ... жоғалымдарда сорғы білігіндегі моментің өсуіне және гидромотор білігіндегі моменттің төмендеуіне соқтырады. Сондықтан да оларды шамамен машинаның механикалық ... ... ... ... өндірісінде кең қолданылатын көлемдік гидромашиналарды ағым жылдамдығы әдетте жоғары емес. Сондықтан сұйықтық жоғалымдар аз және ондай машиналардың сұйқтық ПӘК-і 1-ге тең деп ... ... ... және ең ... ... ... ... ауытқу амплитудасы деп аталады.
A= Qmax-Qmin
Өнімділіктің ауытқу амплитудасының ... ... ... ... пульсациялық коэффициенті деп аталады.
KA=Qmax-Qmin12(Qmax+Qmin)=AQ
Ең жоғарғы өнімділіктің орташаға қатынасы сорғы ... ... ... деп ... ... ... сандық мәндері көлемдік сорғыларды олардың жұмысын біркелкілік тұрғыдан сипаттайды.
Сондықтан да оларды шамамен ... ... ... ескеруге болады. Тау-кен өндірісінде кең қолданылатын көлемдік гидромашиналарды ағым жылдамдығы әдетте жоғары емес.
7.2 Тістегерішті сорғылар мен гидромоторлар
Тістегерішті гидромашиналар сорғылар ... және ... ... ... ... ... ілініс түріне байланысты сыртқы іліністегі және ішкі іліністегі сорғылар болады. Сорғылар сирек қолданылады.
Конструкцияларының қарапайымдылығы мен ... ... ... кең ... ... ... Олардың бас кемшілігі төмен жұмыстық қысымы және реттеу қиындығы. Сондықтан да ... ... ... қуатты күштік гидрожетектерде өте сирек қолданылады. Олар көбінесе күштік ... ... ... ... ... ретінде кең қолданыс тапқан.
Ең көп тарағаны екі, сыртқы іліністегі, бірдей ... ... ( ... ... ... мен ... ... олардың кең қолданылуын қамтамасыз етті. Олардың бас кемшілігі төмен жұмыстық қысымы және реттеу қиындығы
11-сурет. Тістегерішті
сорғы ... 1 мен 2, ... 4 және ... ... бар ... 3 ... арнайы ойыққа орналастырылады. Қабылдау қуысы тегеріштер тістерінің іліністен шыға беріс орнымен бірге құралады және бұл ретте жұмыстық тұғыр ... ... ... ... төмен болады.
Сорғының жұмыстық тұғыры тіс айықтарымен және қорап оймасымен шектеледі. Тістегеріштер айналған кезде сорғыға келіп кірген сұйық жұмыстық ... беру ... ... және ... желіге тістегеріштермен (ілініске кіретін) итеріліп шығарылады. 1-ші суретте көрсетілген сорғының ... ... ... ... ... әсер етуші қысымдар көлемін көрсетеді.
Әдетте сорғыны беру қуысына ... ... ... ... ... толық ығыстырылмайды. Сұйықтықтың бір бөлігі тістегеріштермен сорғы қақпағы аралығында ... жік ... ... сору қуысына барады. Ондай жоғалыстар сорғыдағы барлық жоғалыстардың 70-80 % құрайды. Сондықтан да ол жоғалыстарды азайту үшін ... ... ... ... дискілер қолданылады.
Ішкі іліністі тістегерішті сорғының мына түрінде жұмыстық сұйықтық сол жақтан оң ... ... ... ... ... мен ... ... олардың кең қолданылуын қамтамасыз етті. Олардың бас ... ... ... ... және ... ... Сондықтан да тістегерішті сорғылар үлкен қуатты күштік гидрожетектерде өте сирек қолданылады. Олар көбінесе күштік гидрожетектерге қызмет ... ... ... ... кең ... ... Ішкі іліністі тістегерішті сорғы.
Сорғының жұмыстық тұғыры тіс айықтарымен және қорап оймасымен шектеледі. Тістегеріштер айналған кезде сорғыға келіп ... ... ... ... беру қуысына апарылады және арындық желіге тістегеріштермен (ілініске кіретін) итеріліп шығарылады. 2 - суретте көрсетілген ... ... ... штрихтаудың дәрежелері ондағы әсер етуші қысымдар көлемін көрсетеді.
Әдетте сорғыны беру қуысына ... ... ... ... ... ... ығыстырылмайды. Сұйықтықтың бір бөлігі тістегеріштермен сорғы қақпағы аралығында тұтқылдық жік арқылы қайтадан сору қуысына барады. Ондай ... ... ... ... 70-80 % құрайды. Сондықтан да ол жоғалыстарды азайту үшін ... ... ... ... дискілер қолданылады.
Сорғы жұмыс істеген кезде тістегеріштердің ойық орындарында сұйық жабық күйде қалып, тегершік айналған ... оның ... ... ... күрт ... ... ... тығыз жанасқан жағдайда бұл сорғының сынуына соқтыруы мүмкін.
Сорғы жұмыс ... ... ... ойық орындарында сұйық жабық күйде қалып, тегершік айналған сайын оның көлемі төмендеп, ... күрт ... ... ... ... жанасқан жағдайда бұл сорғының сынуына соқтыруы мүмкін. Компрессияны болдырмау үшін сорғы конструкцияларында, тістердің жұмысқа қатыспайтын беттерінде (2а-сурет) немесе ойық ... ... ... ... ... Ол арналардың көмегімен ойықта жабылған сұйық, сорғы қуыстарының біріне әкетіледі. Сұйықтық толтырылатын ойықтың доғасы, шеңбердің 1/8 ... ... ... Тістегерішті сорғыларды босатқыш құрылғылар
а - жұмысқа қатыспайтын бетте;
ә - ойық түбінде
Тістегерішті сорғылар кемшіліктерінің бірі - ... ... ... ... ... ... қысымы. Бұл ретте сорғы подшипниктері қабылдайтын күшті келесідей анықтауға болады. ... H ... ... ұшы ... ... диаметрі, м; b- тістегеріш ені, м; ∆P-сорғының кіре беріс және шыға беріс қуыстарындағы қысымдардың айырмашылығы, Па.
Подшипниктің тірек бетіне үлестік қысым
σ=Fpd∙l , Па, ... d, ℓ - ... ... мен ... ... салмақты азайту үшін жоғары қысымды сорғыларда b=(0,4-0,6)D - деп қабылдайды.
Тістегеріштерге түсетін қысым тегеурінін жеңілдету үшін ... ... ... ... арындық немесе сору қуыстарымен жалғастыратын арналы конструкциялар қолданады.
(3а-сурет). Бұл ретте жалғастыратын арналардың сәйкес өлшемдерінде тістегеріштерді бірін-бірі теңестіретін радиаль қысымдар ... ... үш ... ... ... қолданады (3ә-сурет). Олардың ортаңғысы жетекші тістегеріш болып табылады. Ол сорғының подшипниктері сұйық қысымынан салмақ қабылдайды, ал жетекші ... ... ... ... ... Тістегеріштің бірдей өлшемдерінде мұндай сорғылардың өнімділігі екі тістегерішпен салыстырғанда екі есе жоғары. Үш ... ... ... екі ... ... айдау үшін қолданылады. Олардың ортаңғысы жетекші тістегеріш болып табылады. Ол сорғының подшипниктері сұйық қысымынан салмақ қабылдайды, ал жетекші ... ... ... ... салмақталған. Тістегеріштің бірдей өлшемдерінде мұндай сорғылардың өнімділігі екі тістегерішпен салыстырғанда екі есе жоғары. Үш ... ... ... екі ... ... ... үшін ... жұмыс істеген кезде тістегеріштердің ойық орындарында сұйық жабық күйде қалып, тегершік айналған сайын оның көлемін төмендетеді.
14-сурет. Тістегерішті сорғылардың схемалары:
а - ... ... ... ... ... конструкция;
ә - үш тістегерішті ... ... ... ... ... аса кең тараған. Ондай сорғылардың өнімділігі 1,3 МПа қысымда 5-тен 125 л/мин ... ... ... ... ... ... (4-сурет). Тістегеріштер (1) мен (2) тұғыр тесігінің ... ... (3) және (4) ... ... ал ... ... (6) ине ... тегеріштерге (5) жалғастырылған. Тұғыр нығыздағыш проклаткалы қақпақшалармен (7) жне (8) ... ... ... ... ... ... втулканың (6) ішкі тұтқылында орналасқан ағу арналары (9) арқылы сору аймағына жеткізіледі. Ағу арналары нығыздау аймағында аз мөлшерде қысым сақталатындай етіп ... ... ... ауа сору ... ... ... ... сорғы
Аксиал- Роторлы п
7.3 Аксиал роторлы поршеньнді сорғы
АРПМ-дар аз өлшемдерде жоғары өнімділікпен едәуір жоғары ... ... ... ... олардың айналатын бөлшектерінің екпіні аз және реттеу дәлдігі ... ... ... Бұл ... ... ... кең аймағын қамтамасыз етті.
Тау-кен өндірісінде АРПМ-дар арнайы орындалған және сериялы шығарылатын ... ... ... ... ... 1200 л/мин-ке дейінгі өнімділікпен 20,0 МПа-ға (200 кГ/см2) дейінгі қысымға арналып шығарылады.
АРПМ-ның сан ... ... ... ... ең ... ... - цилиндрдің ротор осіне параллель, айнала кеңістікте орналасуында және ол цилиндрлердің кеңістікті ... ... Бұл ... топтау (жіктеу) келесі белгілері бойынша орындалуы мүмкін:
* Конструктивті - ... ... және ... ... ... Кинематикалық - цилиндрлер блогі айналатын және дискілері ... ... ... ... - ... дискілі және бұрылатын цилиндрлер блогімен;
* Сұйықты бөлу тәсілі ... - ... ... ... ... және ... бөлетін.
Ең көп тараған схема - көлбеу дискілі. Бұл машиналарда ротор осі жетектік білік осімен сәйкес келеді, ал ... ... ... ... топсалы байланысы немесе жанасуы арқылы атқарылады
Поршеньдері дискімен топсалы байланысқан машинаның схемасы 30-суретте келтірілген.
(1) Ротор (2) ... және (3) ... ... блогін құрайды, ол машина сорғы ретінде жұмыс істегенде (4) жетектік біліктен айналысқа келеді. Поршеньдер (5) шатундар көмегімен (6) көлбеу дискімен ... ... Диск (7) ... ... арқылы(8) көлбеу тірекке сүйенеді және (9) топса арқылы білікпен жалғасқан.
Цилиндрлер блогі айналған кезде ... ... ... ... ... ал ... цилиндрлер бойымен ілгері-кейін қозғалыс жасайды және бір мезгілде жетектік айналысында ... Блок ... ... ... әр ... ... ... ал екінші жарты айналыста - сұйықты ықсырады. Ол үшін (10) бөлгіш дискіде екі орақ бейнелес (11) және (12) ... ... ... блок ... ... жалғасады. Бұл арналардың бірі машинаның кіреберіс, ал екінші шығаберіс ... ... Бұл ... ... блоктың айналу бағытына байланысты, себебі блоктың айналу бағыты өзгерген ... ... ... ауыстырады. Цилиндрлердегі қысымды байыппен көтеруді қамтамасыз ету үшін орақ бейнелес арналардың аяғына қарай жіңішкеленуін ... ... ... ... АРПМ ... ... ... жанаса жалғасқан АРПМ-да поршеньдер (плунжерлер) бірден дискіге тіреледі, сондықтан да ... және ... ... ... ... айналған кезде диск көлбеу жазықтықта тек үйкеліс күші есебінде айналады және поршендердің ілгері-кейінді қозғалыстарын қамтамасыз етеді. Поршеньдердің кері қозғалысы серіппелермен ... ... Егер ... ... ... ... ... қоректендірілетін сорғы ретінде жұмыс істесе, онда серіппе қажет емес.
Көлбеу цилиндрлер блокты АРПМ-ның әсер принципі (31-сурет) көлбеу дискілі машиналардағыдай.
(1) поршеньдердің қозғалуы (2) ... осі мен (3) ... ... ... ... ... ... атқарылады. Жетекші білік (4) дискімен біртұтас орындалған және диск тік жазықтықта орналасқан. Біліктің блокпен байланысы (5) ... ... ... атқарылады.
Блокты әмбебап топсамен жалғастырудың кемшілігі болып, топса қасиетіне байланысты блоктың бірқалыпсыз ... ... ... ... - ... ... ... пен момент ырғағы машинада екпіндік күштердің пайда болуына әкеледі, олар машинаның ... ... ... оның ... ... ... ... да дара топсалы машиналар баяу айналғыш болып табылады. Жетілдірілген түрі ... қос ... ... ... бір топсаның жылдамдық ырғағы екінші топсамен жойылады. Бұл ретте екі біліктің көлбеулік бұрыштарын тең етіп ... ... ... машиналар көп жағдайларда сорғы және гидромотор ретінде жұмыс істеу қабілетіне ие. Олар тұрақты және айнымалы өнімділікпен шығарылып 7,0 МПа- ға ... ал ... ... МПа- ға ... ... ... Сорғылардың бұл түрінің жұмысы сұйықты жұмыстық тұрғыдан пластиналардың көмегімен ықсыруға негізделген.
1-статор; 2-ротор; 3-тастина; 4-беретін қуыс; 5-соратын қуыс
Сорғы қорап ... ... (1) ... мен (2) ... ... ... ... (3) пластиналар орналасқан. Ротор білігі қораптың ішінде орналасқан подшипниктерге ... және ... ... ... ... ... жұмыстық тұғырлары екі көршілес пластиналармен, статормен ротордың беттерімен ... ... ... (5) ... және (4) беретін қуыстық екі орақ бейнелес терезелер орыналасқан. (4) және (5) қуыстар аралығындағы ... ... ... екі ... ... ... доға ... артық болады. Ротор паздары жиі радиальды орындалады, себебі бұл жағдайда сорғы айналудың екі бағытында да ... ... ... Біржақты айналатын сорғыларда ротор пазы радиусқа бұрышпен орындалады.
Ротор айналған ... ... өз ... ортадан тепкіш күштің, серіппенің немесе арнайы роликтердің әсерінен жылжып шығады да, пластиналардың статордың ішкі бетімен жылжып ... да, ... ... ішкі ... ... жанасудың қамтамасыз етеді. Бұл ретте пластиналар өз паздарының ... ... ... ... ... ... тұғырлардың көлемі өзгереді, олар қабылдау қуысына қарай өседі және беру ... ... ... ... 16- шы ... 5-ші ... 4- ші қуысқа қарай ығысады. Ротордың айналыс ... да ... ... ... ... ... ... қозғалып, роторды айналдырады. Бұл жағдайда машина сұйықтың мотор ... ... ... ... саны а-ә ... екі үш ... орналасатындай етіліп қабылданады, ол қабылдау және беру қуыстарының қажетті бөліктенуін қамтамасыз етеді. Әдетте ... ... ... пластиналар саны 12-ге жетеді. Ротор пазынан шығып тұратын пластина биіктігі оның толық биктігінің 0,4-тен аспайтды, бұл оның сыналанып ... үшін ... ... саны өскен сайын сорғының берілісі бірқалыпты түседі.
Пластиналы сорғының өнімділігін реттеу.
Пластиналы сорғының өнімділігін реттеу жұмыс барысында оның ... ... ... ... Бұл ... ... ... қоғалмалы болып келеді. Статорды қозңау арқылы эксцентрлікті нөлдік жағдайдан екі екі жаққа да ... де ... ... эксцентрлікте сұйық сорғы ішіндегі айналыста болып, желіге берілмейді.
Конструкциясының қарапайымдылығына қарамастан, жеке әсерлі ... ... ... ... ... ... ... бір бағытты салмақ қабылдайды, бұл мұндай машиналарды жоғары және тәмен қысым арналары симметриялы ... ... үш ... ... ... жоқ. Жиі екі кіре беріс және екі шыға беріс арналармен орындалған схемаларында пайдаланады.
Үйкелістегі және пластинаның пазда қысылып қалуын азайту үшін ... тік ... ... ... ... ... ... орындалады. Кіші сорғыларда ол бұрыш 150-қа дейін, ал ... 70-қа ... ... Қос ... ... ... ... пластиналар саны а-ә учаскесінде екі үш пластина орналасатындай етіліп қабылданады, ол қабылдау және беру қуыстарының қажетті бөліктенуін қамтамасыз етеді. Әдетте ... ... ... пластиналар саны 12-ге жетеді. Ротор пазынан шығып тұратын пластина биіктігі оның толық биктігінің 0,4-тен аспайтды, бұл оның сыналанып қаламауы үшін ... ... саны ... ... ... ... ... түседі.
Статор элипс бейнелес екі ... ... ... 1-ші және 2-ші ... ... 3,4-ші беруші аранлармен орындалған. Сұйықты сору және ықсыру ротор бір айналғанда екі рет атқарылады. Сұйық қысымы ротордың ... ... ... ... әсер ... подшипниктерге ол қысымнан салмақ түспейді. Сатор бейнесі, пластиналар ... ... ... ... ... қамтамасыз ететіндей етіліп орындалады.
Үйкелістегі және пластинаның пазда қысылып қалуын азайту үшін соңғылары тік емес, радиусқа ... ... ... бұрышпен орындалады. Кіші сорғыларда ол бұрыш 150-қа дейін, ал үлкендерінде 70-қа дейін қабылданады. Қос әсерлі сорғылар реттелмейді.
Радиаль ... ... ... машиналар сорғылар және гидромоторлар ретінде қолданылады. Сұйықтың үлкен тұрақты немесе реттелетін ... ... ... ... ығыстыру мүмкіндігі бұл машиналарға кең қолдану аймақтарын қамтамасыз етті. Сериялы шығарылатын радиаль роторлы сорғылар 400 л/мин- ке дейінгі ... және 20,0 ... ... қысыммен болып келеді.
Мұндай машиналар цилиндрлі жұлдыз теріздес орналасады, олар ... ... ... және бір ... ... сорғы цилиндрлі қозғалыссыз қорапта радиаль орналасқан. поршеньдер қозғалысқа ... ... ... Цилиндрлерге сұйық арна арқылы кіреді, ол поршень қадамының соңында ащылады.
Ротор мен статор осьтерінің эксцентрлігі поршень қадамының мәнін, яғни ... ... ... ... ... екі еселенген эксцентрлікке тең. Эксцентрлік мәнін статорды радиаль бағытта қозғалта өзгертіп, сорғы өнімділігін ол жұмыс ... ... ... ... ... Егер ... конструкциясында статордың эксцентрліктің нөлдік мәнін екі жаққа бірдей қозғалу мүмкіндігі қарастырылған болса, онда айдайтын сұйық ағымыныңбағытын өзгертуге болады.
Радиаль ... ... ... ... ... жұмыс істеген кезде поршеньдер ротор орталығынан оған келіп құйылатын сұйықтың қысымымен қозғалады, алкейін қарай, ротор мен статор осьтерінің ... ... ... ... ... ... жек әсерлі радиаль роторпоршеньді машиналар сорғы ретінде, ал көп ... ... ... жиі ... ... ... ... әсерлі радиаль роторпоршеньді сұйықтық мотордың схемасы.
Статор элипс тәріздес орындалғандықтан ... ... бір рет ... ... цапфа айналасында екі жұмыстық цикл атқарады.
8 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
8.1 Еңбек қорғау заңдары
дәйектемесімен 15.05.07 №252 ҚР III заңы бойыншажазылған, 22.11.96 ... № 314-ҚР III заңы ... 03.04.02 ... ... ... ... заңдар-Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау Заңы және басқа да Заңдар мен еңбек қауіпсіздігі және гигиенасы, орта жөніндегі нормативтік ... ... ... қорғау заңының 2-ші бабы бойынша кәсіпорын әкімшілігі тиісті нормативтік актілермен белгіленген тәртіппен барлық қызметкерлердің жұмыскерлердің еңбекті ... ... ... ... ұйымдастыруға нұсқау беруге және білімін тексеруге, қайта аттестацияға міндетті.
2) Кәсіпорындағы ... ... ... ... жағдайлары-еңбекті қорғау жөніндегі стандарттардың, ережелер мен нормалардың талаптарына сай болуға тиіс.
3) Қазақстан Республикасының заңы, конституциясының 1-ші ... ... ... ... ең ... байлығы, еңбекші адмның денсаулығы мен өмірі. Осыған ... ... ... ... ... ( 4-ші бап) еңбек қорғау проблемаларының өңдірістік нәтижелерінің бұрын шешілу міндеті екені ... ... ... байланысты еңбек қорғаудың техника қауыпсіздігі
8.2 Қауіпті және ... ... ... ... ... ... ... қауіп - қатерлі және зиянды өндірістік факторлары әсер етеді, яғни қауіп - ... ... ... ... ... ... мен ... қауіпті аймағы, тиеу және тасымалдау, аттырып жару жұмыстары кезіндегі қауіп - ... тау - ... ... және ... ... факторлар: кеніштік аэрология - шаң, тозаң, газ, діріл, шу; ауа райының аз жағдайлары және басқа да атмосфералық ... ... ... ... ... жарықтандыру.
Тау - кен өндірісінде жұмысшылардың еңбегі барысында олардың жұмыс істейтін жеріндегі еңбек қауіпсіздігін сақтау қажет. Жұмысшылардың еңбек ... ... ... істеп жатқан жеріне қарай қарайластырады. Яғни қарапайым жұмысшының денсаулығын өндіріс не болмаса кәсіпорын ... ... әрі ... ... ... қалу ... Кен орнын өндіру жұмыстары кезінде, келесідей қауіп - ... және ... ... ... әсер етеді, яғни қауіп - қатерлі ... ... ... ... ... мен ... ... аймағы, тиеу және тасымалдау, аттырып жару жұмыстары кезіндегі қауіп - қатерлер, тау - ... ... және ... ... ... кеніштік аэрология - шаң, тозаң, газ, діріл, шу, ауа райының аз жағдайлары және ... да ... ... қолайсыз жағдайлары; жеткіліксіз түрде жарықтандыру, сапасыз сумен қамтамасыз ... ... ... ... және шыққан адамдардың дәл есебі және еңбек қауіпсіздігінің шаралары толық түрде қаралады. Еңбекті қорғау және ... ... дәл ... ... арнайы яғни бақылаушы мемлекеттік бір орынға қарайтын мекемелерінің мамандары жүргізеді.
Барлық сәтсіз оқиғалар, яғни өндірісте жұмыс ... ... ... бір ... аса жұмысқа қабілеттілігін жоғалтса, онда бұл жағдай міндетті түрде тіркеленіп немесе қаралып тергеледі.
8.2.1 Ату жұмыстарындағы қауіпсіздік шаралары.
Ату жұмыстары ... ... ... және тиым салу белгілермен жабдықталуға тиісті жердегі барлық жұмысшылар ату жұмысшыларының жүргізу ... білу ... Ату ... бастар алдында және аяқтар алдында жақсы естілетін дыбыстар белгіленеді.
Ескертуде (бір сызықты белгі). Бұл белгі бойынша оқтау, ату жұмыстарына қатыы жоқ. ... ... ... - ала ... желдетлетін қопарылыстарды және түйіршіктердің ұшуына қорғалған арнайы орындарға кетеді.
Екінші дабыл белгісі (екі созыңқы белгі). Бұл ... ... ... от ... ... жағып қауіп алаңынан басқа баспанға кетеді, ол электрик атқыштар тоқты баспадан қосады;
3 үшінші тоқталыс белгісі ( үш ... ... ) ... ... ... ... соң, ашу жұмыстарының аяқталғандығын білдіреді.
Атылмай қалған қопарғыш заттар кездескенде сондай кудік туғанда жұмысты тез арада тоқтатып қазбаға ... тиым ... және бұл ... ... ... ... Руданы тасымалдаудағы және көтерудегі қаупсіздік ережелері.
Электровоздар пайдаланудағы негізгі ... ... ... бұл ... ... ... саналады. Жанасу электровоздармен қарауға түсіруге түсірілген және ... тез ... ... ғана рұқсат етеді. Көтерім қондырғыларының қауіпсіздігі істеу жағдайына көтерім ... ... ... арақашықтық келісімді әрекеттер жатады. Оқпандағы жұмысын машинистке белгілер береді. Түсініксіз немесе дұрыс берілмеген ... ... ... ... ... Көп ... ... қондырғысы қолданылатындықтан парашюттік құрылғы қажет емес.
8.2.3 Электр жабдықтарын қауіпсіз қолдану ... ... ... ... ... ... ... ұштастыру арқылы іске асырады, жерасты трансформаторлық подстанцияны жергілікті жермен ұштастыруды есептеу
Жермен ... ... ... 2,0 ... аспауға тиісті болғандықтан санын анықтаймыз ... ... ... қойлған пластикалық ұштастырғыштарды пайдалану коэффициенті олай болса дана
Пластиналар су ... ... ... әр 0,5м сайын орналасқан, ал жермен ұштастыру аймағымен трансформаторлық подстанцияға дейін. Жалғастырушы құрылымның жалпы ...
8.3 ... ... Микроклимат параметрлері
Кәсіпшіліктік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормасына сәйкес өндірістік бөлмелердегі ауаның оптималды температурасы жылдың суық және ауыспалы кезеңдерінде жылдың жылы ... ... ... ... ылғалдылығы 60-40%, оның қозғалыс жылдамдығы 0,3-0,4 м/с құрайды
Жұмысшы зона-жұмыс орны орналасқан аудан немесе еден деңгейінен 2 м ... ... ... ... ... қоршаған ауа температурасынан, оның ылғалдылығынан, ауаның қозғалыс жылдамдығын тұратын өндірістік ортаның микроклиматтық шарттары әсер етеді.
Желдеткіш жарылыс ... ... улы ... ... және ... мен ... артықшылығынан тазартатын өндірістікбөлмелерде еңбектің қалыпты санитарлы-гигиеналық шарттар түзеді.
Табиғи желдету кезінде бөлменің ішінде және ... ауа ... ... ... ал ... ... желдеткіштер есебінен болады.
Желдету көмегімен өндірістік бөлменің жұмысшы зонасында зиянды заттардың қауіпті концентрациясы төмендейді және ластанған ... ... ... ... шекті мүмкінге дейін жеткізіледі.
Еңбекті қорғау бойынша жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру-адамның жұмыс ... және ... ... ... ... ... емдеудің алдын-алу шаралары және гигиеналық, техникалық ұйымдық, социалды экономикалық ... ... ... құру ... табылады
Жер астындағы метрологиялық жағдай желдету жүйесіндегі ауаны қыздыру үшін , ... ... және ... ... ... құру мақсатында СО-5 калорифер қондырғысы ауаны салқындату, мұздатқыш ... ... ... ... ... ... ... ету жобада дайындық қазбаларын шаң және атылғыш кейінгі газ факторы бойынша ату жұмыстары, беріктігі f-14, ... ... ... ... жүргізіліп желдетуді салыстырмалы ескертуді қарастырылған қазбаның қимасы S=8м2 және жобаның ұзындығы 30м=2.5м ал грам Ас-8 ... ... ... одан ... ... ... желдету ұзақтығы t=15мин.
Тұйықталған қазбада атылыстан ... ... ... ... ... ... жер асты ... өндіру шаң бөлінуін шақырады. Қалыпты кеніштік атмосфераны ... үшін әр ... ... соң ... және ... ... басу ... жабдықталуға тиісті.
Шаң тозаңға келесідей шаралар қолданылады
* Жұмыс ... ... ... және ... ... ... ... шая отырып, массаларды ылғалдандырып отыру
* Сумен шая немесе құрғақтай шаң сүзе ... ... Ату ... алдында қабырғаларды ылғандандыру кезінде тұман құрағыштар қолдану
Шаң тазаңдарға қарсы ортаны қолдану мүмкін емес орындарда ... ... ... ... істеу керек.
Өндіретін шу мен тербелістен қорғау ... (әр ... шу ... х=58,5) ... ... жүргізу забойынан 20м жерлегі шу деңгейінен келесідей есептейміз
Бұрғылау жұмыстарын шу өшіргіш құлақ ... ... ... ... ... ... жүргізуге тиым салынады, тау-кен жұмыстарында қолданылатын перфораторлар және де басқа да орталарында тербеліс ... ол ... ... немесе жұмыс орындарында беріледі. Сондықтан да жұмысшыларға келесі жағдайларда ... ... ... ... ... мен ... ... тұтатын материалдар мен комплектенуге тиіс жұмысының тұрған жері тербеліс тудыратын құралдың тіреу ... ... тиіс ... ... ... ... ... жеке тербеліс және шу өшіргіш орталарын пайдалану керек.
8.3.3 ... ... ... ... берілгендер оқпан албарының ұзындығы в=5м ені в=4,2м биіктігі h=3,2м жарық Rk-60 жарықтандырғыштар мен ... ... ... Р=820 ... ... албарын жарықтандыру үшін қасиетті шамдар саны ... ... ... қалыпты мәні UK (E-15) S - ... ... м2 ... ... қор ... (K=1,5) ... ... пайдалану коэффициенті (=0,29)
жарық көзге қысқарту биіктігі Псв=3м олар бір қатарға оқпан албарының ... 2,5м ... ... ... Өртке қарсы шаралар
Жоба бойынша кенішті өрттпен қорғау , өртке қарсы су келетін ... ... ... Ол үшін суды жер ... қазбаларға беру оқпандағы ... ... ... ағатындай етіп әр жазықтықты ... ... үшін ... ... ... ... ... қарсы су келетін құбырлардың соңы дайындық қозбаларындағы забойдан 30м-ден артыққа қалмауы керек.
Өртке ... ... өрт ... ... ... ... орналасады. Барлық блоктардың ені жағында әр 10м ден кейін жерасты ... ... ... ... ... және ... бөлінбейтін жазық қазбалар әр 200м ден кейін , камералар да әр оқпан ... ... ... жапқанша тұрады. Тасымалдау ортасының 8,6/м2 қимасында және желдеткіш ағымының 4м/с жылдамдығын штректің 1м2 ... ... су ... ... яғни ... магистральдарындағы су құбырларындағы су шығыны қарсы шығындардың шамасымен диаметрі 13мм бір өрт ... ... ... ... ... ... су шығыны 30м3/с, Q=150м3/сағ есептеледі. Кеніште бір ... екі ... ... ... Әр блоктағы техникалық көрсеткіштерде шамамен 6м3/сағ су қажет су ... ... ... ... ... ... шаралар
Жұмыс орнында алдымен жұмыс жағдайларының қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі керек: сорғылық агрегаттар арасындағы ара қашықтық сорғылавр жұмысын бақылауға және ... ... ... ... ... баспалдақтар және траптар ыңғайлы, жарықтандыру жақсы, вентиляция және жылыту жеткілікті болу керек.
Келесі ... ... ... ... орнында арнайы киімде болу керек;
2) жұмыс орнында резеңке қолғаптар, көзәйнектер, анықталған ... және ... ... болу ... айналатын және қозғалатын бөлшектер қоршалуын бақылау керек;
4) сорғы жұмысы кезінде болттарды және шпилькаларды тартпау керек және сальниктерді және ... ... ... оңай ... және улы заттардың ағуын болдырмау керек;
6) сүрту материалдарын арнайы жабдық металл қораптарында сақтау керек.
8.6 Жарықтандыру есебі
Еңбекті қорғау қызметтері ... өз ... ... ... ғана ... қызметкерлердің еңбектегі міндеттеріне байланысты мертігуден немесе денсаулыққа өзге зақым келтіруден шеккен зиянның орнын ... ... ... қызметтің еңбекті қорғау құқығына қысым жасалудың басқа да жағдайларында талапкерлік арызбен сотқа жүгіне алады.
(8.1) ... ... мен ... ... кедергілеріне есепке алғандағы барлық жергілікті кедергілердің жалпы кедергісі.
(8.2) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... кедергісі
Ом
Орталық жерге қосқышиың (кедергісі)
(8.4)
Жасанды ... ...
І ... ... келесі формламен анықталады:
i=A*BhA+В=5*515+5=2.5 (8.5) ... А- ... ... ... биіктігі.
Жарықтанушылардың арасындағы ең тиімді ұзындығы келесідей анықталады
Z=λ*h=2,5*1=2,5 м.(6.06)
F әр жарықтанушының керекті ағымы келесі формула бойынша анықталады:
F=200*1,5*400*1,10,9=146666,667 ... ... ... ... Электр қауіпсіздік есебі
Кернеуде тұрған жер мен жабдықтардың аралығындағы кернеуді қауіпсіз мөлшерге дейін төмендету.
Берілген мәндер:
қажетті кедергі;
Ом:
іргетастан ... ... ... ... ... ұзындығы, м:
электродтың диаметрі, 0,022 м;
қиғаш жолақтардың қойылу тереңдігі, 0,6 м;
сызықтардың кеңдігі, 0,05 м
грунттың ... ... ... 250 ... ... коэффициенті, тік сызықтыкі-1,4 және көлденең сызықтыкі-4,5.
Тік электродтардың кедергісін анықтаймыз:
Конструкциядағы тік электродтың белгілі және есептік ... ... (а және ... тік ... ... мәні.
Есепте тал деп қабылдаймыз.
а мәні келесі формуламен анықталады:
(8.9)
Жерге қосу контурының ағындылығы
Көлденең жолақтардың ... ... ... қосу ... ... ... ... бөлімде пневмодөңгелекті гидравликалық экскаваторды есебін шығарайық, кестеде мәліметтерді пайдаланамыз (3 кесте).
Машинаны пайдаланудың коэффиценті
Біл ... ... ... көрсету мерзімі;
Машинаның құнының өтімділігі;
Машинаның пайдасы;
Экономикалық тиімділігі.
3-кесте ... ... ... аты
Шартты белгілер
Мәні
Машинаның құны, мың. теңге QТ
c
13530
Өнімнің құны, мың теңге
Qm
135300
Аптадағы жұмыс күнінің ... ... ... саны ... ... ... күндер саны
H
12
Ауысымның ұзақтығы, с
T
8
Бір тәуліктегі жұмыс ауысымының ... ... ... пайдалану коэффициенті
Ким
0,89
Машинаның ұзақ пайдаланылуы, жыл
B
6
Қозғалтқыш күштілігінің пайдалану коэффициенті
Кид
0,8
Дизельдің ... май құны ... ... мен ... ... ... ... жылдық жалақысы және техникалық қызмет көрсету, мың теңге
Tp
800
Қозғалтқыш күштілігі, ... ... ... біз ... отырған жобада техникалық шараларға қазбалардың төбесін бекіту немесе кеннің беріктігіне қарай әр түрлі бекітулер болады. ... ... ... бас инженері бекіткен жобаға сәйкес жасалады, келесі бетте әртүрлі беріктіктегі кенге әртүрлі бекітулер көрсетілген және аттыру жұмыстары бұрғылау-аттыру ... ... ... Келесі техникалық шараларға жатқызатнымыздың бірі - жерге қосу.
Болған соң арнайы жоба ... бос ... ... үшін ... ... ... ... өту арқылы қалыңдығы 10-15 м жыныстық жоспарын құрады.
Машина құрылымының экономикалық негіздемесінің негізігі факторларын есептеу алгоритімі
Машинаны пайдалану коэффициенті
Кисп=ТФТЭ=16027200=0,22 ... ... ... ... істеу уақыты
Tф=nрд-nH-nсм*Тсм*Ким=6*52-12*16*0,89=1602сағжыл ... - ... ... ... ... пн - бір ... ... саны(2 кесте); П - бір жылдағы мерекелік күндер саны (2 ... пш - бір ... ... саны (2 ... Тсм - ... ұзақтығы, с; Ким - ауысым барысында машинаны ... ... (2 ... - машинаны пайдаланудың кезеңі
Тэ=npd*nH-*24=7200 сағ/жыл (9.3) ... ... мың, ... (9.4) ... ... ... 1100 ... Кс - шығын.
Машинаның қызмет ету ... жыл ... - ... ... ... жыл; г)реж - жұмыс режимінің коэффициенті,ол жүктемені және жұмыс жасаудың қолайсыз шарттарын ескереді (1 - орта ... ... ...1,5 - ауыр ... үшін; 0,7...0,8 - жеңіл жағдай үшін).
Машинаның құнын өтеу мерзімі
Hok=CKиспQm-P-CD=135300.22135300-49075-135306=0.6 ... - ... құны (2- ... мың ... Ст- ... құны (1- кесте), мың теңге/жыл
Р - ... ... (9.7) ... - ... ... мың ... 2000 км/ 1м кететін жанармай шығыны, жылына жанармай шығынының Уо көлеміне тең болады
Эдм=Э*ЭР=59*300*50=885мың, теңге/жыл ... ... ... ... мың ... Mm - ... мен материалдарға кететін жылдық шығын
Мm=а*Qm=0,3*135300=40590 мың,тенге/жыл ... = 0,25 - өнім ... ... ... мен ... ... ... - машинистің еңбекақысы және техникалық қызмет көрсету шығындары
Тр=Зпл+nсм=800*3=2400 мың,тенге/жыл (9.10)
Зпл - ... ... және ... ... ... шығындары мың теңге/жыл;
Нк - қосымша шығындар еңбекаықы шығынының 100% құрайды
Машинаның пайдасы
g=0.1*D*QmD*Pоб+C=0.1*6*1353006*43372+135300=29% ... - ... ... ... ... кететін шығындар
АМ=N*Hok*ЕИСПD=0.1*6*0.226=297мың,тенге/жыл ... ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері
Көрсеткіштер
Мәні
Машинаны пайдаланудың коэффициенті
0,22
Машинаны пайдаланудың кезеңі с/жыл
7200
Өнімнің құны мың теңге
69498
Қызмет ету мерзімі, жыл
18
Машинаның құнын өтеу мерзімі, жыл
0,6
Машинаның ... ... ... мың ... - ... ... ... ЭО - 4121 гидравликалық экскаваторы гирдоприводының сызбасының жұмысына ... ... ... ... ... ... және ... жекелеген элементтеріне тескеріс есептеу жұмыстары жүргізлід.
Патенттік ізденіс пен ... ... ... ... гирдопривод жүйесін өзгертуге қатысты ұсыныстар да келтірілді, берілген ұсыныстар жұмысшылардың сенімділігін арттырып, олардың ... ... ... ... ... ... есептеулер арқылы ЭО - 4121 гидравликалық экскаваторы гирдоприводы жүйесіне жетілдіру жұмыстарын жүргізудің қажеттілігі анықталды. ... ... ... ... ... ... ... толық орындалды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Астахов А.В., Пономаренко К.Ф. Гидропривод горных машин - М.: ... ... ... В.Г. и др. Гидравлика и гидропривод. Учебник для ВУЗов -М.:, 1980.
* Гидравлика, гидромашины и ... ... для ... ... ... Т.М., Руднев С.С, Некрасов Б.Б. М.: Машиностроение, 1982.
* Докукин А.В. и др. ... ... ... ... и теория расчета. - М.:машиностроение, 1980, с. 380.
* Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу. Учебноепособие для ВУЗов. /Б.Б.Некрасов и др./ - М.: ... ... ... Коваль П.В. Гидропривод горных машин. - М.: Недра, 1967.
* Коваль П.В. Гидро и пневмопривод. - М: ... ... ... ... ... к оформлению текстового и графического материала.
9 Охрана труда. Под редакции Ушакова К.З.М.,1986.
10 Ушаков К.З., ... Н.О. и ... ... ... горных работ и горноспасательное дело. М.,2002.
11 СНиП РК 2.02-05-2002 .
12 Хейфиц С.-Я., Балтайтис В.Я., Охрана труда и горноспасательное дело. М, ... Б.И. ... А.К. ... ... ... ... және ... нұсқау.-Алматы: ҚазҰТУ,2008.
14.Дабылбеков М.Г. Дипломдық жобаның экономикалық бөлімін негіздеу. Алматы : ҚазҰТУ, 2000.
15.Мусин К.А. -Алматы: ... ... А.Т. ... ... ... в ... рудниках.-М.: Недра,1979.
17. Жомартов Б.А. Филимонов А.Т. Баимбетов Н.А..Аспиранттар мен магистранттардың еңбектер жинағы. корпорациясы кеніштеріндегі өздігінен жүретін жабдықтарды жөндеу ... ... 2004.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"қазаншұңқырларды тік күрекпен жабдықталған экскаватормен өңдеу"3 бет
«атакент» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу37 бет
«Гидродинамикалық соққы толқыны пайда болған кезде алғашқы медициналық көмекті ұйымдастыру»10 бет
«Ұлы Жібек жолының – Қазақстан туристік экскурсияны жандандыру мен дамытудағы маңызы»65 бет
«әуезов атындағы орындар» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу36 бет
Іле атырауында арналық процестердің гидроморфологиялық дамуы63 бет
Абылай хан даңғылы» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу33 бет
Алматы облысының гидрологиясы11 бет
Алматы театрлары» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу43 бет
Алматы қаласына шолу экскурсиясы» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу39 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь