АҚШ –тағы «жаңа солшылдар» қозғалысы ( xx ғасырдың 50-60 жж.)

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I тарау. 1950.60 жылдардағы АҚШ.тың әлеуметтік.экономикалық
дамуы және конформизмі.
Радикалдық «жаңа солшылдар» қозғалысының пайда болуы ... ... ... ... ... .8

II тарау. «Жаңа солшылдардың» идеологиясы мен көнцепциялары ... ...10
1. Г. Маркузенің «индустриалдық қозғалыс» теориясы ... ... ... ... ... ... ... 12
2. Бір бағыттағы қоғам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
3. Еркіндік тусінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
4. «Инстинктердің бүлігі» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
5. «Жаңа солшылдардың» мәдениет және өнердегі идеологиясы ... ... ... 18

III тарау. Б.э.д 60 жылдардың басында «жаңа солшылдар» қозғалысының дамуы. АҚШ.та коммунистердің «жаңа солшылдарға» қатынасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34

Сілтемелер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
Жұмыстың өзектілігі: Жалпы жұмыстың өзектілігі ХХ ғасырдың 50-60 жылдарындағы АҚШ халықтарының жағдайын зерттеу болып табылады. ХХ ғасырдың екінші жартысында АҚШ-та болған «жаңа солшылдар» қозғалысын айтамыз. Жаңа солшылдар қозғалысы капиталистік әлемге дұшпан ретінде танылды. Жалпы 60 жылдары елде күйзеліс пен аласапыраннан басқа ештеңе болған жоқ. Осы кезеңдерде АҚШ-та қоғамнан кету жағдайлары жиі кездеседі, соның ішінде ең көп кездесетіні ерекшк коммуналар болып табылады.
Осы қозғалыс кезінде Г.Маркузе тоталитарлық революцияны шындықтың болашаққа барар жолы ретінде санады.
Жастар «Жаңа солшыл» радикализмнің дамуына өте маңызды рөль атқарады. АҚШ-тағы идиологиялық күрес тарихына сапалы жаңа этапты дамытты.
Диплом жұмысының деректемесі мен тарихнамасы:
Бұл жұмыстың хронологиялық шеңбер анықталмаған. Бір жағынан алып қарағанда «Жаңа солшыл радикалдың» дамуы 50-ші жылдардан басталған, ал өзіндік қозғалысты дамуы 60-шы жылдардан басталды. Басқа жағынан алып қарасақ. Жастардың көпшілігнің дамуы 60шы жылдардың соңына келеді және де біртіндеп қазіргі күнде аумақты сапалы бола бастады.
Жастар «Жаңа солшылдар радикализмнің» дамуына өте маңызды, АҚШ та идеологиялық күрес тарихына сапалы жаңа этап дамытты. 50- жылдардың соңында бұл ығысудың 1ші көрінісі пайда болғанда-көптеген америкалық әлеуметтанушылар әлеуметтік шектеу деп қабылдады. Бұл америкалық «истебилент»-ке қарсы күрестің ауқымды көрініс беруі, конформизмнен кейінгі толық он жылдықта дамуы шамадан тыс көрініс деп қабылдады.Бірақта ,жақын арада қозғалыс ауқымдалды,толғандығы сондай оны «Елдегі шытынау» деп мінездеме берді.
С.Мокначунаның «идиология», «жаңа солшылдарды және өнерді зертеді» онда автор «жаңа солшылдардың эклетикалық тізімі ретінде қабылдады» 1953 жылы белгілі американ социологы Ч.Р.Миллс өз еңбегін жазды. В.Ф. Стратановичтің «АҚШ-тағы ауқымды қозғалыстың көтерілуі» деген еңбегі бар. АҚШ-тағы соғыстан кейінгі жылдардағы әлеуметтік экономикалық, мәдеинеттік саясаттың даму сұрақтарын біртіндеп зерттеушілер Г.Б.Хромушкина, В.Перло, Э.Я.Баталова,Л.Н.Николакина Землянова және тағы басқалар анықтады./1/
АҚШ-тың басты есепшісі мырза Гас Хол «жаңа солшылдарың» қозғлысы туралы өзінің көптеген статьяларында және анализдерінде айтылған.
Жастар ,әсіресе студенттер,балалар, сондай-ақ ата-аналар «орташа қабаттағы »-әлеуметтік экономикалық жүйенің маңызын теріске шығарды. Басында қарсы тұру мәдениеті болды, 60-жылдардың екінші жартысынан «Жаңа солшылдар»пайда болып, олар «ескі»сол(әлеуметтанушылар және коммунистерден айырмашылығы, саясаттық күреске белсене араласты.Бұл әсіресе Вьетнамдық соғыс нәтижесінде күшейді.
Қазіргі таңда «Жаңа солшылдар» бірінші қатарда антиимпералистік және демократиялық талапқа қарсы күресті. Бұл елдегі ең ауқымдылардың бірі, Бірақ қозғалыс әлсіз қарастырылған. Бұл жағдай конформизм жолында жастардың санасын өңдеуге жаңа жолдар іздестіруді, «Жаңа солшылдар »жасырын қадағалауға міндеттеді. Мұны олар идеологияның әсер ету жолымен «жаңа солшыл»идеологтарының әлі де қалыптасу сатысында екенін ескеріп, жастардың және ғылыми жылжуы тәрбиесінің жоқтығы ,буржуаздық сапасының бағасы жастардың берілгіш болуына әкелді,буржуазиялық идеологияның радикалдық дамуына кері әсер етті.
«Жаңа солшылдар» олар өздерін ұсақ-буржуазиялық идеология деп санайды, өздерінің барлық төңкерісіне қарамастан.Бірақ олар хандық идеологияны шегінен шығуға тырысады және де АҚШ коммистерінің қызметін дұрыс жолға түсуге бағыттайды. АҚШ- тың көтерілгіш жастарының позитивті көтерілістік заряды бар, ол өте белсенді жүргізіледі. Сондықтан «жаңа солшылдар» жұмысшы тобымен қарым-қатнасқа жету, монополияға және милитаризмге қарсы, жалпы демократиялық талап етуі күресін кеңейтіп және күшейтеді. Және де тағы басқа перспективасы: «жаңа солшылдар» тек қана жұмыс тобымен және буржуазиямен ғана араласпайды. Соның нәтижесінде оның бір бөлігі АҚШ-тың қазіргі таңдағы жұмыс тобына кетеді немесе оларға жақындайды./2/ Бұл елдегі бюрократизацияның ғылыми-техникалық прогрестің шарты жұмыс тобының қиындығымен және кеңеюімен сипатталады.
АҚШ- тағы «жаңа солшылдар» қозғалысын және оның идеологиясының дамуына оқу өте маңызды. Бұл АҚШ-та ғана маңызды емес,көптеген капиталистік елдерде әртүрлі дәрежеде «көтерілген жастар» көрінісінде көрінеді.
«Жаңа солшылдар радикализмді» оқу тәжірибелік мақсаатта өте тиімді.Мысаалы:ол жерде тек капитализмнің ғылыми базисінің тұрақсыздығын тергеу «жаңа солшылдар» қозғалыс тәжірибесінде анархизмді ұсақ буржуазиялық идеология деп соңғы реакциялық мінездеме беріп көрсетеді. Мысалыға «жаңа солшылдар» күрестің кез-келген түрінде жұмыс тоқтарын игназиялап, тығыврыққа тіреп, және де ең жақсы реакциялық ұмтылуды маңызсыз етті.
«Жаңа солшылдар» тарихынан «әскери ескерту» әсерлесу жағдайын шашу керек ,қаруландыру жарысы, жас америикандықтардың әлемді тануы, бір-біріне сәйкессіздігі капиталистік ортада айқын білінеді.
«Жаңа солшылдар» қозғалыстың жаңа сапалы тенденциясын бөліп алу қажет, бұлар қазіргі уақытқа сай көрініс беруде. АҚШ-тағы буржуазиялық өнер және мәдениетте қазіргі уақытта терең қисықты уайымдайды. Сондай-ақ мәдениет идеологиялық және тану функциясы АҚШ-тағы хандық идеологияның жағдайымен байланысты. «Жаңа солшылдар» қозғалысының қарым-қатынасы және олардың идеологтарының өнері көрсеткіш болып, оқуды талап етеді.
«Жаңа солшылдар» қозғалысы буржуазиялық және де советтік оқымыстылармен: тарихшылар, философтар және әлеуметтанушылармен оқытылады. Табиғатта студенттік уайымдау себебі-негізгі мәселелердің бірі және әртүрлі позициядан түсіндіріледі. Буржуазиялық зертеушілер – америкалық имперализм терең сәйкессіздігін ұқтырып , қозғалысты қарап немесе позициясы - ескі ұрпаққа ескі көрсеткішін көрсетеді.
Сондай-ақ олар әлеуметтік сөз сәйкестігін өсуіне ауыстыруға тырысады немесе «адекватты емес синдромы» туралы мағлұмат,өмір сүру әлем тану техникалық цивилизацияның тез ауыспалылығына әкелді.
Технократикалық концепцияның авторы З.Гжезинский, К.Кокистон және тағы басқалар. Белгілі бір елдегі әлем деңгейінде қалыпты материалдың базасы жақсы дамыған елдермен салыстырғанда бұл уақытша сөзге қарсы процесті өршітеді.Олардың концепциясы студенттерді жабайы ,варворлар деп санайды.Ал студенттер тек «Ленинге қарсы» ғана емес, сондай-ақ капитализмнің әлеуметтік-экономикалық қарым-қатнасына да қарсы шыға алады.Кейбір авторлар «жаңа солшылдарды» XIX ғасырдың әлеуметтік утопиялық халықтың адамдарымен салыстырады. Бірақта «жаңа солшылдар» соңғылардан ерекшеленеді. Бұл жерде тағы да әлеуметтік-экономикалық сөзге қарсы итермелеу пайда болды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Л.И.Зубок, Н.Н.Яковлев. «Новейшая история США» М. 1972.
2. Геннадий Васильев «Америка меняющаяся и неизменная». М.1984.
3. Ю.П.Аверкиева, Л.Н.Карпов, Ю.А.Кулышев. «Страны и народы Америка общий обзор северная Америка» М.1980.
4. В.И.Ленина. «Отсталая Европа и передевая Азия»п.с.с.23.
5. В.И.Ленин «Доклад о партийной программе 19 марта»,ПСС.т.38.
6. В.И.Ленин «Детская болезнь «левизны»в коммунизмо», ПСС. Т. 41.
7. «Задачи борьбы против имперализме не современном этапе и единство коммунистических и рабочих партий, всех антииимпералистических сил».см. «Документы междунароново совещания коммунистических и рабочих партий »М.1969г.
8. Э.Беталов «Новые левые» и Герберт Маркузе. М. 1970.
9. П. Симуш «Современный мир: человек, идеология, искусство»- «Искусство и идеология». М. 1973.
10. А. Никулюкин « Антикультура: массовая литература в США».М. 1973.
11. В.Установ « Идеологические функции искусства».Л. 1972.
12. Шептулин «Философиямарксзме - ленинизме». М.,1970
13. Л.Землянова. «Борьба направлений в современном американском литературоведении». М.,1971
14. С. Можнячуи «Идеологи «новых левых» и искусство» в кп. «Искусство и идеология», М.,1973
15. В.Перло «Наступление монополий» в ж. Проблемы мира и социолизма. В І. 1970
16. Г.Б.Хромушин «Развеянные мифи». М., 1969
17. Баталов Э.Я. «Философия бунта» М. 1973.
18. Неомарксизм и проблемы социологии културы М. 1980.
19. В.Ф.Стратонович «Подъем массовогодвижения в США» в сб. «Идиологические битвы в странах капитала». М., 1971
20. И.В.Сивачев, Б.Ф.Язьков «Новейшая история США». М., 1972
21. И.С.Кон «Студенческие волнения и теория «конфликты паколений» - в ж. «США – экономика, политика, идиология» В 3, 1971
22. Штейгервальд Третий путь Герберта Маркузе. М. 1971.
23. Н.С.Юлина «Буржуазные идиологические движения в США». М.,1971
24. Н.С.Юлина «Религия и идиология американского образа жизни», в кн. «Современная буржуазная идиология США». М., 1967
25. Гэс Холл «На верном пути» к. «Коммунист», № 15.,1970
26. Гэс Холл «Меняющийся образ жизни» в к. «США – экономика, политика, идиология». №1., 1970
27. «Новая программа КП США». в к. «США – экономика, политика, идиология», №2, 1971
28. «Известия» 1971, 8 июля
29. «За рубежом» № 24, 1969
30. Г.Б.Хромушин. «Развеянные мифы» М. 1969.
31. Инностранная литература М. 1992
        
        Студенттің дипломдық жұмысына ғылыми жетекшінің
Пікірі
Бітірушінің АҚШ –тағы «жаңа солшылдар» қозғалысы ( xx ғасырдың
50-60 жж.) деп аталатын дипломдық ... АҚШ – тағы xx ... ... ... « жаңа ... » ... ... болуы және 1950-60
жылдардағы АҚШ –тың ...... ... және де « ... » ... мен концепцияларын зерттеуге арналған. Жұмыс
негізі екі ... ... ... ... ... ... « ... қозғалысының »пайда болуы және сол жылдардағы АҚШ –тың әлеуметтік
– экономикалық дамуы және ... ... ... тырысқан. Ал
екінші тарауда « жаңа солшылдардың ... мен ... « ... қозғалыс теориясы » ,бір ... ... ... « ... ... « жаңа ... және ... идеологиясы жайында айтылады.
Сондай-ақ бұл тарауда АҚШ –тағы комунистердің « жаңа ... ... ... ... ... ... жазу ... құжаттық
деректерді кеңінен қолданумен қатар ... ... ... айналымға түсе
бастаған жаңа материалдарды ұтымды пайдалана білген.
Жалпы жұмыс өз мақсатына жеткен және алдына ... ... ... ... тарау. 1950-60 жылдардағы АҚШ-тың әлеуметтік-экономикалық
дамуы және конформизмі.
Радикалдық «жаңа ... ... ... ... ... ... ... мен көнцепциялары.......10
1. Г. ... ... ... Бір ... ... ... ... ... мәдениет және өнердегі идеологиясы............18
III тарау. Б.э.д 60 жылдардың басында «жаңа солшылдар» қозғалысының дамуы.
АҚШ-та ... ... ... ... Жалпы жұмыстың өзектілігі ХХ ғасырдың 50-60
жылдарындағы АҚШ ... ... ... ... ... ХХ ... ... АҚШ-та болған «жаңа солшылдар» қозғалысын айтамыз. Жаңа
солшылдар қозғалысы капиталистік ... ... ... ... Жалпы 60
жылдары елде күйзеліс пен ... ... ... ... жоқ. ... ... қоғамнан кету жағдайлары жиі кездеседі, соның ішінде ... ... ... ... ... табылады.
Осы қозғалыс кезінде Г.Маркузе тоталитарлық революцияны шындықтың
болашаққа барар жолы ретінде ... ... ... ... ... өте ... рөль ... идиологиялық күрес тарихына сапалы жаңа этапты дамытты.
Диплом жұмысының деректемесі мен тарихнамасы:
Бұл жұмыстың ... ... ... Бір ... ... ... солшыл радикалдың» дамуы 50-ші жылдардан ... ... ... ... 60-шы ... ... Басқа жағынан алып
қарасақ. Жастардың көпшілігнің дамуы 60шы жылдардың соңына келеді және ... ... ... ... сапалы бола бастады.
Жастар «Жаңа солшылдар радикализмнің» дамуына өте ... АҚШ ... ... ... ... жаңа этап ... 50- ... соңында
бұл ығысудың 1ші көрінісі пайда болғанда-көптеген ... ... ... деп қабылдады. Бұл америкалық
«истебилент»-ке қарсы күрестің ... ... ... ... ... он ... ... шамадан тыс көрініс деп қабылдады.Бірақта ... ... ... ... оны ... ... ... берді.
С.Мокначунаның «идиология», «жаңа солшылдарды және өнерді ... ... ... ... ... тізімі ретінде қабылдады» 1953
жылы белгілі американ ... ... өз ... жазды. В.Ф.
Стратановичтің «АҚШ-тағы ауқымды қозғалыстың көтерілуі» деген еңбегі ... ... ... ... ... ... мәдеинеттік
саясаттың даму сұрақтарын біртіндеп зерттеушілер Г.Б.Хромушкина, В.Перло,
Э.Я.Баталова,Л.Н.Николакина Землянова және тағы басқалар анықтады./1/
АҚШ-тың басты ... ... Гас Хол ... ... ... ... ... статьяларында және анализдерінде айтылған.
Жастар ,әсіресе студенттер,балалар, сондай-ақ ата-аналар ... ... ... ... ... теріске шығарды.
Басында қарсы тұру мәдениеті болды, ... ... ... ... ... олар ... және ... саясаттық күреске белсене араласты.Бұл әсіресе Вьетнамдық
соғыс нәтижесінде күшейді.
Қазіргі таңда ... ... ... ... антиимпералистік және
демократиялық талапқа қарсы күресті. Бұл елдегі ең ауқымдылардың ... ... ... ... Бұл жағдай конформизм жолында жастардың
санасын өңдеуге жаңа жолдар ... ... ... ... міндеттеді. Мұны олар идеологияның әсер ету жолымен ... әлі де ... ... ... ... ... ... жылжуы тәрбиесінің жоқтығы ,буржуаздық ... ... ... ... әкелді,буржуазиялық идеологияның радикалдық
дамуына кері әсер етті.
«Жаңа ... олар ... ... ... деп
санайды, өздерінің барлық төңкерісіне қарамастан.Бірақ олар ... ... ... тырысады және де АҚШ коммистерінің қызметін
дұрыс жолға түсуге бағыттайды. АҚШ- тың ... ... ... заряды бар, ол өте ... ... ... «жаңа
солшылдар» жұмысшы тобымен қарым-қатнасқа жету, ... ... ... ... демократиялық талап етуі күресін кеңейтіп және
күшейтеді. Және де тағы ... ... ... ... тек ... тобымен және буржуазиямен ғана араласпайды. Соның нәтижесінде оның
бір бөлігі ... ... ... ... тобына кетеді немесе ... Бұл ... ... ғылыми-техникалық прогрестің
шарты жұмыс тобының қиындығымен және кеңеюімен сипатталады.
АҚШ- тағы «жаңа солшылдар» қозғалысын және оның ... ... өте ... Бұл АҚШ-та ғана маңызды емес,көптеген капиталистік
елдерде әртүрлі дәрежеде «көтерілген жастар» ... ... ... ... оқу ... мақсаатта өте
тиімді.Мысаалы:ол жерде тек капитализмнің ... ... ... ... солшылдар» қозғалыс тәжірибесінде анархизмді ұсақ буржуазиялық
идеология деп соңғы реакциялық мінездеме беріп көрсетеді. ... ... ... кез-келген түрінде жұмыс ... ... ... және де ең ... ... ... ... етті.
«Жаңа солшылдар» тарихынан «әскери ескерту» әсерлесу жағдайын шашу ... ... жас ... ... ... ... ... ортада айқын білінеді.
«Жаңа солшылдар» қозғалыстың жаңа сапалы тенденциясын бөліп алу қажет,
бұлар қазіргі уақытқа сай көрініс беруде. ... ... өнер ... ... ... терең қисықты уайымдайды. Сондай-ақ ... және тану ... ... ... идеологияның жағдайымен
байланысты. «Жаңа солшылдар» қозғалысының ... және ... ... ... болып, оқуды талап етеді.
«Жаңа солшылдар» қозғалысы буржуазиялық және де ... ... ... және ... ... Табиғатта
студенттік уайымдау себебі-негізгі мәселелердің бірі және ... ... ... ...... имперализм
терең сәйкессіздігін ұқтырып , қозғалысты қарап немесе ... - ... ескі ... ... олар әлеуметтік сөз сәйкестігін өсуіне ауыстыруға ... ... емес ... ... ... сүру әлем ... ... тез ауыспалылығына әкелді.
Технократикалық концепцияның авторы З.Гжезинский, ... және ... ... бір ... әлем ... ... ... базасы
жақсы дамыған елдермен салыстырғанда бұл ... ... ... ... ... ... ... ,варворлар деп санайды.Ал
студенттер тек «Ленинге қарсы» ғана емес, сондай-ақ ... ... да ... шыға алады.Кейбір авторлар
«жаңа солшылдарды» XIX ғасырдың әлеуметтік утопиялық халықтың адамдарымен
салыстырады. Бірақта ... ... ... ... Бұл ... да әлеуметтік-экономикалық сөзге қарсы итермелеу пайда болды.
Маркстік-Лениндік қозғалыстың дұрыс анализі католик-марксисті береді.
Жұмысты жазу кезінде советтік философтың жұмысы Н.С. ... ... ... ... ағымы». Буржуазиялық идеологияның
америкалық имперализмнің сөзіне қарсы тереңдікпен қарым-қатнасы, ГОМК және
НТР жаңа ... ... ... ... ... ... топ
ретінде жұмысшылармен және буржуазиялық арасында орналасқан деп санайды.
Қарама-қарсы бағытта Н.В.Сивачев және Е.Д.Язьков». ... ... ... ... ... ... тек ішкі ... деп
санайды.
Жаңа уақыттың сол жақты қозғалыс мәселесі АҚШ –тағы ... ... ғаа ... мен ... көз қарасымызда маонографияның
жеткіліксіздігі, қысқартылуы қарастырылады.
Буржуазиялық идеологтарды ... ... ... ... ... ... ... С.Мокнячунаның «идеология», «жаңа солшылдар»
және «өнер» зерттеуі аталды, онда ... ... ... эклетиканың
түзілімі ретінде идеологияны оқуды көздеді. Даму ... ... ... ... ... ... ... «АҚШ-тағы ауқымды қозғалыстың
көтерілуі» АҚШ-тағы соғыстан кейінгі жылдардағы әлеуметтік-экономикалық,
мәдениеттік, ... ... ... ... ... ... және ... бас есепшісі Гас Хоел «жаңа солшылдар» ... ... ... статьяларында және анализдерінде ... ... ... ... ... Одан ... ... қолданылған. «Жаңа солшылдар» ... оқуы ... ... ... ... болып табылады.
Диплом жұмысының мақсаты мен міндеттері:
Жұмыстың мақсаты – ХХ ғасырдың 50-60 жылдары АҚШ тарихында болған « ... ... ... ... ... және де ХХ ғасырдағы АҚШ тың
әлеуметтік – ... ... ... ... ... болып
табылады. Соғыстан кейінгі ... ... ... және
осыған негіздей келе жастардың конформизм ... ... ... солшылдар» қозғалысы анықталды, «жаңа солшылдар» идеологиясын және
идеологтар концепция көтерілісшілер негізгі әлемдік көз ... ... ... ... құрамдар екенін идеологияның тұрақтануы
және жастардың тәжірибелік норманың дамуына қара күресін қадағалау, сөзіне
қарсы шығу және саясаттың ... ... және ... ... АҚШ ... ... ... екенін,бұл қозғалыстың
перспективасының қандай екенін ... ... ... ... ... болуы- АҚШ-тың жалпы
өмірінде маңызды этап, елдегі халықтың официалды идеологиялық ... ... ... ... ... Бұл ... Гас Холмен
негізделген. Американдықтардың санасының ауқымды дамуы жаңа радикализмдік
қиылыс пункті болып саналады. Жас ... ескі ... ... ... көріністерді күдікпен қарайды, әдетғұрыптарды да
шектейді. Олар ойлауды қарапайым ... бас ... ... ... сөз ... ... Тақырыпты толық көлемде мазмұнын ашу.
- Тақырыптың деректерін талдау.
- Сол кездегі болған қозғалыстармен салыстыру.
- Қозғалыс жайында жалпылама сипаттама беру.
- Жаңа ... жаңа ... ... ... ... ХХ ... 50-70 жылдарды қамтиды.
Жмысты зерттеуде қолданылған әдістер: Жұмысты ... ... ... (шынайы) зерттеу әдістері қолданылды.
Жұмыстың құрылымы: Жұмыс кіріспеден, үш ... ... ... тізімі мен пайдаланылған әдебиеттерден және қосымшадан тұрады.
I. 1950-60 жылдары ... ... ... ... Радикалдық «жаңа солшылдар» қозғалысының пайда болуы.Жастар
қозғалысы «бунтаре», сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... бостандық дискриминацияға қарсы деп
атайды./4/ Содан пайда болған топтар онда ... ... ... қазіргі
уақытта ол елдегі демократиялық қозғалыста маңызды орын алады. АҚШ–та
бірінші рет ... ... ... қалған жан және әлеуметтік туындыны
жылдам критикалық ... ... ... 30 ... ... және 50 ... кезінде «екіншілік тыныс »болды.
Ловорадикалды жастар қозғалысы пайда болуы 50-60жылдарға сәйкес келеді.
Және де осы үшін АҚШ ... және ... ... ... үшін оны
анықтау қажет: 50-60 жылдары елде қандай ... ... ... жаңа ... ... ... 50 –ші ... қарағанда
жақсарды.
60 жылдардың соңы мен 70 жылдардың басында Батыс Европа мен ... ... алды және ... емес ... солшылдар» идеялогиясы деп аталады.
Бұл көрініс біздің әдебиетімізде соған қатысты көп ... алды ... ... ... ... мақсатын қойып бұл әдебиеттен біріншілікке
озу, осы идиялогияға жалпы сипаттама беру.
«Жаңа солшылдар» ... ... ... ... ... ... ... буржуазия қандай болса солай болды. Бұл жай ғана сын емес ... ... ... ... ашық ... ... ... табылады.
Егер бұрын Левацкидің көңіл күйінің кең етек жаюы және соған ... ... ... ... ... ... ... берілген. Соның ішінде әсіресе еңбекшілер мен ... ... өте қиын ... Ал бұл ... ... ... жүзілік
соғыстан кейінгі жағдайға өте ұқсас болды.
Күйзеліс жылдарын және экономикалық ... ... 60 ... ... Және де бұл ... ... ... (осы жылдары «неміс
ғажайыбы» жайында айтылған) ... Бұл ... ... ... ... және ... қоғамы теория жолымен «халық капитализімі
өркендеді.»
Сол жылдары ... ... ... ... ... ... ... жетті, бірақ экономикалық өркендеу қоғамды саяси - ... ... ... ... ... ... 60
жылдардағы әлеуметтік психалогиялық климат жоғары дамыған елдерге ... ... және ... ... ... құқығын қорғау
соғысында таралды және Ұлт – ... ... етек жаюы ... ... ... мен концепциялары. АҚШ – та қоғамнан кету
жағдайлары жиі кездеседі, ... ... ... ... ... ... 1971 жылы ... саны елде 2000-ға, оның құрамына 20 ... ... ... ... ... терең рухани дағдарысына куәгер болып
табылады. Дағдарыстың құрамына не ... ... ... ... ... университет, мораль, мәдениет, философия, ауыл шаруашылығы
және тағы басқа.
Бірақ дағдарыс түсінігі бойынша ... бұл ... ... ... Ал жаңа көз ... ... бұл ... дағдарыс деп
атаудан гөрі катастрофа деп айтқан тура келеді, өйткені бұрынғы қоғамның
құрамы ... ... ... жоғалды, бірақ мемлекеттік биліктің
барлығы сақталады.
Қоғамның Батыс ... ... жаңа ... ... Кеш ... ... ... сызығы болады. Барлығы анықталып тұрақталды, бірақ
техникалық прогрес адам бостандығын ұлғайту ... ... жаңа ... құрылуы, өмірдің жаңа қырлары болып табылады./5/ 60 жылдардағы
барлық экономикалық дағдарыстың шығуына өз әсерін тигізді соның ... ... ... ... ... әсер ... «Жаңа солшылдар» идеялогиясы
мен қозғалысын экономикалық емес, әлеуметтік психалогиялық себеп емес, ... ... ... ... ... және ескі дәуірдегі
дағдарысқа ұқсас ... жылы ... ... ... Ч.Р. Миллс былай деп жазды: «Біз
жаңа кезеңнің аяқталу ... ... ... қатар варварлық ғасырдың
бірнеше түрлері кірді, бағдарлаушы әлгі батыс провинциялары «Қаранғы ғасыр»
деп атаған ғасыр» және де оны ... ... деп те ... ... даму кезеңінің ауысуы батыс мәдениетінің негізгілеріне дағдарыстан
шығу жолдарын, прогрестің негізгі идеясының дағдарысы, саналы жолмен жеткен
сенім мен ... ... ... іске ... ... ... және ... сенімін және саяси дәрежесін демократияға жұмсады./6/ Сонымен қатар
Миллстің ойынша АҚШ тың ... ... ... ... ... ... 60-шы жылдардаға сыны қоғам тетнде сипатталады, ал соған
айналған адам жүйеден айрылды, ал мұны гумандалмаған ... ... ... ұтымдылық жүрді. Бұл қоғамның құрамындағы адамдар жұмыс
құрамына ... және ... сыр ... ... ... Мұнда
бостандыққа орын жоқ, спонтандық, шығармашылық, бостандық ал формализм ... ... ... ... алып ... осы жағдайда Маркузе «тоталитарлық революцияны» шындықтың болашаққа
барар жолы ретінде санайды.Осыкезде тек қана альтернативтік бұл ... бас ... ... «Ұлы бас ... жаңа ... ... ... аутсойдер ғана шықты және
қоғамды аластатты.
Кеш қалған капиталистік қоғамның рамкасында ... ... ... ... ... ... ... жүйеде
пролетариат тарихта «локомотив» болып шығуды тоқтатты. Өмірдің ... ... ... ... тырысты, өндіріс әдістерін бұзу емес.
Сонымен қатар тұтынушылардың көлемінің жоғары ... ... ... барлық қасіреті Маркузенің ойы бойынша жұмысшылар енді өздерін
құл ... ... ... Олар енді ... азат ... ... де сол ... қайыршылықты айтсақ, сонда жұмысшылар тек қна бір
ғана автомобиль емес, екі ... ... ... бір емес ... ... ... радикалдық ой мен радикалдық әрекет ... ... ... ... ... жұмысшылар «жаңа солшылдардың»
барлық жүйесіне сүйенді және өмір үлгісіне айналды. Дәл осы ... ... ... ... ... ... ... буржуазиялық
пролетариат имперализмнің мызғымас қамалын ойсыратуға шамасы жетпеді./7/ Ал
бұған тек ғана үшінші әлемнің ... ғана ... және бұл ... бар.
Г.Марузенің «индустриалдық қозғалыс» теориясы. «Бір бетті адамға»
Маркузенің айтуы ... ... ... ... ... ... деп ... де қарсы күштерді жобалап көреді. Индустриалдық
қоғамның көптеген жетістіктеріне өзінің өзгертулері мен ... ... ... қатар еңбек пен бизнестің ақасында серіктестік қатынасын
енгізді. Мұнымен бужуазия да, пролетариат да бір бағытта жүріп ... ... бір ... ... бір саяси идеалды қолдады. ... ... ... ... және ... барлық сферасын қамтыды.
Оның жазуы бойынша жұмысшы да ... да ... ... ... ... ... бірдей газеттер ... және ... ... ... ... ... көбіне таңданудың қажеті
жоқ./8/ Жаңа әлемде Маркузенің ойы бойынша ең алдымен екі негізгі класс
есептелінеді: ... және ... ... ... және ... алайда бұл
әлемде «структуралық және функционалдық өзгерістің ... ... ... ... ... ... ... солшылдарға» хатында
(1960ж) тарихи дамудың қозғаушы күштері ... ... ... ... ... тырысқан еді. Сартр 1968 жылғы франциялық
жастардың шығуын қуана қабылдады. ... ... ... кем ... қоғамның арасында көптеген қарама-қайшылықтар туындады – ... ... аяғы мен 70 ... ... ... сипатта қарсы
болды деген факт бар./8/
Өлең алдымен ... ... , ... ... және ... ... ... наразылықты оқшаулануға қарсы деп сезнді,
рухани құлдану, қара ... ... және ... ... ... адамды калкульяцияға қарсы рационализацияға,
бюрократизацияға, ... орын ... Бұл ... ... ... кездесіп тұрады. Мықты салттың құрамына ... ... өмір ... ... ... ... ... солшылдар» көтерілісі ең ... ... » ... ... ... ... ойы бойынша шарасыз енгізу және моральдық
радикализм болып табылады. Сондықтан социалдық және ... ... ... ... ... іс ... ол ... өмір образын
теріске шығару ретінде болды. Батыс қоғамының сынының болжауы және ... ... ... ... ... үшін бұл ұйым ... ... қоғам ретінде
шықпады. Бұл да, басқасы да тоталитарлық «репрессиялық» қоғам бюрократияның
отыруымен байланысты.
Бұлардың көз алдында ... ... ... ... елдері сияқты «жоғары
рационализацияланған, индустриялық қоғамда» болды./10/ Бұл ... ... ... айырмашылық жоқ. Мұнда жекеменшік ... ... ... өсті. Бұл СССР-дің тәжірибеден кейін көрсетті.
Осы жердеде басқа жердеде ол жеке ... ... ... Оның автономиясы
регламентацияға әкелді. Орталықтандыру, экономикалық қожалық және саяси
бюрократияға ... ... деп ... ... ... барлық жағымсыз жақтарын сол
жақтан басқарды және ол «жаңа солшылдар» сияқты жасады. «Жаңа солшылдардың»
теоретикасы, индустриялық цивилизацияның ... ... ... ... ... Және бұл 70 жылдардың екінші жартысында өзі жайында
айта ... ... ... ... оқшаулану адамды бұл әлемде ХХ ғасырдың
сипаттамасы, көрінісі ретінде ... Кеш ... ... ... ... ... ... көріністері болып табылады. Кеңес авторы
А.Якимович бұл пікірді ... деп ... ... Кішкентай адам
жабайылыққа айналып жатты. Ол табынушылар ортасын адастырды. Бұлар дамыған
әлемге өте ... ... ... Бұл ... солшылдар» бүлігі адамды бір
көлемді мәнге айналуына қарсы тұрды және бұл ... жеке ... ... ... ... ... ... оқшаулануға алып
келді және де бұл көтеріліс сол уақыттағы кең ... ... ... сана ... ... жеткілікті болды және де бұған
қарсы пікірлер, көз қарастар және кемшіліктер болды.
Еркіндік түсінігі. Жаңа өмір ... мен жаңа өмір ... ... тоталитарлық қабылдамаудың атымен болды. Ә. Баталов құрамындағы
зерттеушілердің айтуы ... ... ... ... ... ең алдында тұр».
Бұл манипуляция тарапынан жіберілген ... ... ... маңында берілушілер көп болды. «Жаңа солшылдар» әлеуметтік
материяның әлемдік тұрақтанудан шығуы да мүмкін болды. ... оған ... екі ... ... ... болып табылады. Қазіргі
бізді біріктіріп отырған ешқандайда ... ... ... ... деген экзистенционалдық жеркеніш, бостандық ... айту ... ... ... ... ... ... басып
жаншыды. Адамдарға бостандық керек болды. Халық өздерінің саяси әлеуметтік
бостандығы үшін ... Бұл ... ең ... ... ... және ... – эстетиклық ортасында белең алды. Үміттің
барлығы жаңа түсініктің басқаруына байланысты болды.
Жаңа ... және ... ... ... жаңа ... жаңа ... жаратпай бар ... және ... ... Бюрократизацияланғаны үшін тоталитарлық қоғам өзінің
қалауы бойынша қоғамның ашық ақыл-ойын, санасын ... ... ... ... болды. Мысал, қоғамды - контр қоғаммен, мәдениетті – ... ...... ... ... ... ... керек болды. Сонымен қатар бұқаралық ақыл-ой
манипуляциясын да тоқтату керек ... ... ... ... ... бұрын айқандықпен көрініс
тапты. Алғашқы қабылдаудың өзіндік түсінігі бойынша « бұқаралық мәдениет»
болып табылады. Олар үшін ... ... ... ... ... рухы» буржуазиялық рухына негізгі күйреудің барлығына
куәгер болып табылады. Бұл әлемнің ... ... ... ... техникада төмендеп әрең қызмет етеді. Ал европалық мәдениеттің дамуына,
баюына куәгерлер бар.Дәстүрлі рационализм өз-өзін ... ал оған ... ... ... сана ... жасады.
Класикалық рационализм әлемге «рационалдық бюрократияны» алып келді.
Сонымен қатар адамдар өзін - өзі ... ... және ашық ... ... ... Бұл ... М. ... Маркузенің 100
жылдығына орай арналған ... ... ... жаңа ... ... санасының арқасына дамыды. Бірақ бұл ... ... ... бостандық сырттан келді. Ол адамдардың
санасына өз ... ... ... ... ... ... рационализмге билік жүргізу адамға таза функционалдықты
жақындатты.
«Инстинктердің бүлігі».50 жылдары ... ... ... соғыс»
әлеуметтік лагерге қарсы құрды, «АҚШ саясаты» әлсіреді, өзіндік ... ... ... көмек сұрауға мәжбүр болды. «Саясат
күші»кәрістің соғысының басталуымен деп ... ... бұл ... ... ... әсер ... ... қозғалыстың қарсы шығуы
аумақты бұл уақытта ... ... кең ... ... ... ... мінездемеде өзгертілді. Арнайы басқару кредосы коммунизм
тезисі ... ... ... ... ... тексерудің коммиссиясының күшімен бақылауымен
өтті және ... ... ... ... күш ... ... ... топтарды оппозициялық күштен бас тартуға ... ... анти ... қарсы заңдар күнделікке күреске қарсы
қарудың қолданылуы қозғалысты шектеді.
АҚШ-тағы коммунистік ... ... ... ... ... Сол ... интелегенция одан да жоғары пассивтеле басталды. Бірақ ... оң ... және ... ... .
Идеологиялық алаңның жағдайы муырлады,оны «демократиялық конканзусом»,
«идеологияның басталуы» деп ... ... ... және ... болды. Елде интенсивті түрде ғылыми-
техникалық төңкеріс өтті, ол индустрияның қайта ... ... ... ЭВМ ... ... 1960 жылы ... 4300 ЭВМ, 1969
жылы 5000ға жоғарылады ... ... 4,2 млрд ... құрады.
Қорытындысында АҚШ-тың әлеуметтік құрылымы өте аз мерзімде құрылды. ... ... ... ( Д.Размен, Х.Уайт( американдық ... ... ... ... ... ... уақытта
қорқынышты, үрейді, апатияны айтып отырды. Өмірлерінің ... ... ... ... ... әсер етіп ... саласы мемлекеттік және ... ... ... ... ... ... билігі барған сайын форомальды, яғни қағаз жүзінде
жүріп жатты, ал шын ... ... ... ... ... қолында болды. Олар қысым топтары деп аталынып, мынадай
топтарға бөлінді: әскери-өнеркәсіптік ... ФБР, ... , және ... ... деп бөлінді.
Д.Бейа «көрінбейтін билік» - бұл демократияны шектеу, және ... ... ... ... – деп өз жұмысына түртіп
жазады.
Экономика белсенді түрде дамыды. 1951-1960 жылдары өндіріс 45 пайызға
көтерілді, 1961-68 ... 52 ... ... қоса ... темпі көтеріп тұрды. Г.Б.Хромуман мынадай ... ... ... ... АҚШ-тыңтура әскери шығыны
1050 млрд долларды құрады, бұл 2 ... ... ... шығындарды
1945 жылға дейінгі көтереді.
«Оборондық гүлдеу кезеңіндегі» 50-ші жылдардағы ұрпақтары « қызыл қанау»
жүйесімен қатты үрейленіп қалған ... ... ... ... ... ... соныменқоса әскери экономика бұны істеуге қабілетті екен, сосын
біз койнсизмдармен соғысқа дайындала бердік және әскери тәртіптегі ... де ... деп ... ... ... жүйе ... ... үлкен
бөлігін жеп жатыр, 8 ... ... ... ... ғалымдардың
қымбат тұратын зерттеулеріне төлейді және университеттерндіқаржы жағымен
қамтамассыз етіп ... ... ... ... ... қатынасы консиалдық идеялардың ойы бойынша
1953-1957, 1957-1958, ... ... ... ... ... ... мемлекеттік-монологиялық капиталдың дамуына күшті
бәсекелестік туды, социолистік ... ... және ... ... туды.XX ғасырдың ортасына таман ... ... ... және ... реттелуге мұқтаж
болды.Ол экономика ... үшін , ... ... ... ... ... ... болдырмау және еңбек , капитал арасындағы
қарым-қатнасты орнына келтіру үшін ... ... ... федералды резервті жүйедегі сияқты арнайы мекемелер және
федералды, ... ... ... жүзеге асты. Шындығында
бюрократтық институттар – ... ... тез ... ... топтар пайда бола бастады. Олар административті элита
, әскери ... ... ... және тағы сол ... ... Бұл ... ... индивидуалдықтан бас тарту талап етіліп
, «ұжымдық» тәртіпте жұмыс ... ... ... ... ... сатыға жеткені соншалық ... ... ... ... ... ... экономист Ф.Перло ірі фирмалардың
өнеркәсіпте 1954 жылдан 1964жылға дейін өсті, ал ... ... 31,6 млрд ... ... ... ие ... Концентрация
барған сайын халықаралық жүйеге түсті.
Сол кездері ұсақ жіне ... ... ... тез жоғарылады. 1966жылы
индивидуалды жекеменшік ... саны ... ... ал ... ... емес сферадағы жұмысшылар ара салмағы 1965 жылы
– 57%-ке, ... ... 70-80 ... ... ... ... ... жаңа жұмысшылар орны әзірлеу
сферасында пайда болады. Ұсақ ... ... және ... база ... болды.Қызмет көрсету сферасының жұмысшылары
аз ғана ұйымдастырылған өндірістегі жұмысшыларға қарағанда оның ... ... ... ... жылдары ғылыми тексеру жұмысын 1000млрд
долларға – 2,5 рет ... ... ... ... қарағанда. 1966-1967
жылдары ғылыми техникалық төңкерістің расходы 6,2 ден ... ... НТР ... жұмыстың өсуі және рациональді түрде
өнімнің өсуі жоғарылады.Жоғары клавшининсцияланған ... ... алу ... ... ... деңгейіне жоғарылады. Бірақ та,
«Гүлденуі» жұмысшы ... ... ... ... тез ... айлыққа
қарағанда.
НТР интелегенция қабаттарын кеңейтті ... ... ... «Мамандық словар» 1965 жылғы министрлік
жұмыстың еңбегі, 1949 ... ... ... 6,5 мың ... ... Инженерлі-техникалық жұмысшылардыкі 25,26%-ті құрады.
Мысалы қазір АҚШ-та 7млн студент және 5,5млн ... ... ... ... ... ... ғылымның өндірістік күшке
ауысуы өте ... ... НТР ... даму процессін қысқартты ,
хандық монополия ... ... ... ... да одан да аумақты масштабқа және ... үкен ... ... қана ... ... келу ... ... жаңа пайда
болғандары да өршіді. Интеллегенция жұмысы массивті ... ... ... келмеді.Өндірістің өсуі жұмыссыздықты
төмендетпейді: жұмыс жасамайтындардың саны ... ... ... 3-5-7% 3-5 млн ... 1966 жылы ... тұратындар
арасында минимум 28,6 млнадамды құрады. Қазіргі таңдағы ... ... ... ... көндірді,жедел
қарсылықты зақымдайды.Соған қосымша ауыл ... ... ... ... ... формадан 5 млн адам кетті, бірақ та ... ... ... ... Егер де 1966 жылы өндірісте
орташа деңгейде 9% ке ... ... 1967 жылы ... 2,5% ... 1966 жылмен 1977 жылдар арасындағы орташа өсуі 1,8 % ... 1970 ... ... ... 7,6 % ке ... 1971 ... ... 1970 жылға қарағанда 6,1 % ке ... ... ... ... НТР ... өзі ... ... алмады.
Мұндағы барлық америкалықығысулар жалпы сананың қалыптасуын ... да ... және ... ... аз ... ... қалыптасулар ұзақ және қиналдырумен ... ... ... ... ... ... ... жүйенің арасындағы
сөзге қарсы келуі, ... ... ... ... ... ... ... Бұл әсіресе 50 ... тән ... ... ... ... ... ... жастары деп атады.Жастардың сапасы талап деп ... ... ... ... ... және ... де ... Бұл сондай-ақ қанағатсыздық туғызды күресте ... ... ... ... ... ... мәдениеттік
қозғалыс индегеренттігі анық көрінді.Эгоизмге және сапалыққа, моральға
толық мән берді.
60 ... соңы мен 70 ... ... ... ... қозғалысы
Батыс Европамен Америкады кең етек жайды және ... емес ... » ... деп ... та СДР ... ... коммкистермен біргелесуден бас тартып
АҚШ радикальды өзгерісті енгізуге талапты жалғыш ұжым деп хабарлады. ... ... СДО ... ... ... ... мәселелердің
негізгісін шешуге көшті. 1965 жылы СДО Вашингтондағы соғысқа ... ... мың ... Осы ... ... ... ... негізгі басшысы СДО
еді. 1966 жылдың 28 желтоқсанында СДО, ... ... ... ... онда ... ... анықталған болатыцн. СДО Вьетнамдағы
соғысқа қарсы ... ... ... қарсы қозғалыс ұйымдастыру,
1968 жылдың мамыр-маусымында Колумбия университетінің ... ... Олар ... ... ... ... өз ұсынысын
айту, университетті басқаруда ... ... ... ... босату, коорпорацияның бақылауындағы Колумбия
университетінің жағдайын өзгерту. Бұл талаптардың ... ... ... ... баспаға шықты.
1968 жылы тамыздағы демократиялық сьезі кезінде Чикалода жастардың
соғысқа қарсы демонстрациясы ұйымдастырылды: оның ... ... ... ... ... ... ... таратып жіберді,
онда 300 адам жарақаттанды.
Бір американдық социологтың арызында «активті ... ... ... »деп ... ... ұйымдастырудың, бағытты
мақсаттың және «жаңа солшыл ... ... ... бір ... формамен ұйымдаспағанын көрсетіп тұрды. «Жаңа солшыл
»кіші буржуазияның ... ... ( ... ... ... бойынша қозғалыс бір жақты емес: ... ... кіші ... ... ... ... мен интелегенция) Бұл «орта класс» деп
аталады./17/ «Жаңа солшылдар»қозғалысының жұмысшылар қозғалысын дұрыс емес
болатын АҚШ-та студенттердің ... ... ... ... 3-5 есе көп. Студенттер оқу орнын аяқтағаннан соң ... ... жыл ... қалмайды. Сондықтан И.В.Сивочев пен
Е.Ф.Язсков айтып өткендей «жаңа солшылдар» ... орта ... ... деп ... ... ... ... өзгерді және ол
пропагондалордың әлсіреу позициясын көрсетті.
Жұмысшы класпен біргелесуді жүзеге асыру үшін, кіші ... ... жою ... сонымен Гэса Холланың пікірінше «Ойлау анархизмге
қарай жылжиды...»сондай-ақ ... ... ... және ... ... ... ... жастарды дұрыс жолға бағыттады.
Қазіргі кезде АҚШ-тағы « жаңа ... ... ... ... ... анархизммен шектелетін кіші буржуазиялық революцияның Лениндік
анықтаумен жақсы ... ... ... ... ... оның құрамы фонтастикаға,апатияға ұшырайды.»/18/
«Жаңа солшыл» идеологиясы қалыптасу кезеңінде еді. «Жаңа солшыл» саяси
платформасы ... ... ... ... ... ьұратын
блім тұрды.
Б.э.д 60 жылдардың басында «жаңа солшылдар» қозғалысының ... ... ... ... ... ... ортасында «Жаңа солшыл» саяси күрестерге қарсылықтан, тұрақты
саяси қозғалысты ... ... ... көп ... ... ... ... оқымыстылар кірді.
Кіші буржуазия радикализмнің құлдырауы кезінде біздің ... одан ... ... ... ... ... жақында ғана келді.
Советтік Марксизмнің өркендеу үшін жасаоған жұмыстары 60 ... ... ... Ал бұл ... ... ... мүмкіндік береді. Шығармашылық мұмкіндіктер Маркстің
мұраларына үндеу берді. Дәл осы ... ... да, ... да ... баспа жұмыстары кең етек жайа бастады және де ... ... ... ... ... ... ... университеттерде және жастардың бүлік шығарған
орындарында ұрандар, үндеулер тастаулар арқылы Маркске ... ... ... 1969 ... ... ... бейбітшілікті әр
түрлі сипатта айтты, бірақ жұмыс орыны өзгертумен ғана ... ... оны ... және ... сын ... буржуазиялықты
контретеория түрінде тұлғылықты халықтың теориялық ... ... ... өнегеліне негізделді.Әсіресе практикалық қарым-қатынастың
айтылуы, Марксизмде теория мен практиканың брігуі және ... ... және т.б. ... ... ... мұны 1957 жылы ... қалыптасырды:
«Марксизм не болса да онда біздің заманымызығы еңкеректі интелектуалдық
драмалар қарастырылған, ... ... ... ... ... сондықтан оны қажетті саяси драма ретінде көрсетеді.
Марксизмде идея саясатпен соқтығысып жүреді. ... ... ... ... ең суық анализ және ең ыстық моральдық
айыптаушылық т.б. кездесіп тұрады. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жылдары ақыл-ойдың негізінде Марксті философ ретінде қарым-қатынас
жасау негіздері пайда бола бастады. 1956 жылы жас ... жаңа ... шыға ... ... ішінде ең алдымен «1944 жылы эконом-
философиялық қол жазбасы» шығып ... ... ... әдебиетте Маркстың
философиясы жайныда жазыла бастады.
1966 жылы әйгілі американ социологы Сидней Хук ... деп ... ... ХХ ... ... ... пайда болғандарды Маркстың
екінші рет келуі мен ойландырды». Ол өзінің шығармаларын жай ғана ... емес ... ... ... және ... ... ... «каммунистикалық манифесттің»авторы ретінде көрсетті./21/
Ол философ кейіпіне ... және ... ... үшін ... өнегелілігімен көрінеді. Партия немесе фракцияның санаулы
ортасында қолдаушы күші болып табылады. /22/
Неомарксизмге қарсы ... ... ... және ... ... ... ретінде және өздерін Марксизмнің классигі
ретінде санаудан алыс тұрды. Және де ... ... ... ... ... еді. ... Марксизмнен ашық түрде тазаруды, арылуды
қалады. Мысалы: Д. Лукач сияқты ... ... ... ... шығып Марксизмнің қарамағынан шықты.
Ал соның қасында неізгі көзделген қағида болып ... Бұл ... деп ... ... ... ... философиялық журналдан
«практика») бұл да философ, Маркстік талдаудан өткен, Марксология және
философтар ... ... ... Әсіресе бұл оқшаулану трактатында
байқалды. Оған Сартра, ... ... ... және ... ... болды.
Олардың барлығы капитализмнің Маркстік сынды қабылдады және оқшаулану
оның философиясына гуманистикалық бағдар ... ... ... үшін және ... ... де ... ... проблемелерының біріне айналды. Және де осы жерде Марксизге ... анық ... ... жазуы бойынша «Маркс оқшаулануды
таныды және оған ... ... ... ... тарихта барлық қалған
тарихи концепциялар соның құрамына енді».
Маркстің философиясы осы жылдары адамның өзіндік философиясы ... ... Ал ... ... ...... ... адам өмірінің өзгеруі және өзінің әлемін қалыптастырушы
болды. ... ... « ... «пракция» неоиарксизмнің
ерекшеліктері үшін 60 ... ... ... болып табылады. Ол тек
ғана капитализмнің жағымсыз әрекеттеріне ғана ... ... жоқ, ... ... сахналыққа, технократикалық ойлау және ол жолын
оқшаулану қоғамына қарай жүре бастады.
Франкфурттық ... ... ... ... ... ... ... идеясы өздерін ақтамады. Ең басында идея және ақыл-ойдың
шындығы қауіпті элементі «адамның құлға айналуы оның жеке ... ... ... ... адамның алдында регрессиялық құдайшылыққа
және адами табиған.
Маркузенің ойы бойынша, Маркс ... ... ... және де
Мареузенің «репрессиялық ... ... ... ... ... бағаламады. Марксизм теория ретінде және пролетариаттың
бейбітшілік көзімен қарап, оған сындар көбейе бастады.
Маркстк модель бос ... ... ... ... алып ... Әсіресе екінші дүние жүзілік соғыс пролетариаттың
негативтік күштері барлығын шектеп отырды. ... ... ... ... ... ... басқарды. Енді тек «жұмысшы
аристократия» ғана ... ... ... ... ... көп ... негативтік және позитивтік ... ... ... капитализмнің барлық мүмкіндіктерін пайдаланғаны үшін өздеріне
осы сындар шыға бастады және жаңашыл ... екі ... ... көзқарас ттүбірімен өзгеруге әкелді.
Ал пролетариат революциондық классретінде шығу мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... дамуын тоқтатып қойды. Ленинизмде революиялық теорияны
қорғау үшін мүмкіндіктер бар.
Пролетариат субъекттен ... ... ... ... айналды.
Маркузе бойынша қарсы күш енді бір ғана класпен айналмады.
Әзірше бұл күш стихиялық, хаотикалық, анархистік оппозиция ретінде шықты.
Және де ол ... ... ойын ... ... және ... ... ... Ал оған шек қою оның бар ... ... ... ... солшыл» қоғамда дағдарыстың шығуымен бейнеленді және өзін
көбінесе рухани-психологиялық сферада көрсетті. Және де тек 70 ... ... бұл ... ... уақытында өзін экономикалық
ортада көрсетті. Және де бұл қаншалықты түсінік ... да ... ... ... серпіліс және жаңа түрдің пайда болуы
капиталистік ... ... ... ... ... адам өмірінің образын және оның сана сезімін ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық санасында парадигммен
орын ауыстыруды қалады, олар ... ... ... кеш ... қоғамның барлық жағымсыздықтарынан бұрын, олармен компромисте
болғандардан бұрын қысым көрсетті.
«Жаңа солшылдардың» ... ... ... ... «Ұлы бас ... ... ештеңе ойламады. Капиталистік қоғамның мансабы жаңа
әрекеттермен қалыптасты. Бұл қозғалыс жаңа ... ... ... және ... ... ... бола бастады. Солшыл
радикализмнің орнына консервативті емес әлемдік қабылдау келеді.
АҚШ-тың КП жаңашыл бағдарламасында айтылған ... бұл ... жаңа жіне ескі ... ... ... ... табу
мақсатында анықталады: біздің достық түсінігіміз сол ... ... ... ... ... ... ... ғылым социолизмі ... ... ... АҚШ КП ... ... ... ... кіші буржуазия радикализмінің қауіпті екенін түсіндірді. Қатарынан
оларды идеологияның атастырды. Студенттердің және ... ... ... ... ... түсіндірді. Қазір «жаңа
солшыл» жұмыс класына бұрынғыдай массалық көмек көрсетпейді. Шынында да,
саяси күрестің ... ... ... ... ... ... ... КП күші өзінің жемісін берді. 1965 жылы СДО
коммунистердің ұжымға ... ... ... ... ... СДО-дағы революциялық күрестегі жұмысшы кластың ... ... ... даму кезінде «жаңа солшылдардың» саяси платформасы
бастапқы кезеңде өзін экстремизм, ... ... ... ... ... ... шайқасты ұйымдастыруды бас тартып және жедел ... бас ... ... ... ... ... ... қатарды
тотальды жоюға әкеліп соқты, мұндай жағдайда олар жұмыс класын революциялық
шайқаста жоғалған мүмкіндік деп есептеді,ал студенттерді ... рөлі ... ... ... партияларға ешқандай шектеусіз олар теріс көзқараста
болды. Бірақ та, қозғалу ... шын ... оның ... ... Толықтауыш концепция «контро-қоғам» пайда болды, ол
бойынша жиек ... ... ... ... ... онда оның ... және ... қарсылықтардың жойылуына қатысты
шешімде барлық халықтың қатысуын қамтамассыз ететін принциптер болады.
«Конт-қоғам» ... елге ... ... ... Осы ... ... ... теорияларымен және Томос Мордың «утоптарымен» шынайы
байланыс алмасты.
Бастапқы ... ... ... жаңа солшылдардың іс-жүзіндегі әрекетіне
әлсіз әсер етті және бұл нақты бір оң рөл ойнады. Студенттер идеяның ... ... оқу ... ... ... «жаңа солшылдар» саяси партиялардан бас ... ... ... ... ... ... әскери ұғым дамуға беріледі,
біртіндеп жойылады,әйтсе де өте баяу, студенттер ... ... ... ұйым жабдықтары, қозғалысты құрап, бір-бірінен өте айырмашылық танытады,
шайқастың мақсатын білудің жалпы нақты бағдарламасы әлі ... ... ... «жаңа солшылдар» идеологиялық қозғалыс па ... ... ... ... ... ... қателіктер мен шатасулар себебі
қоғамдай және олардың жобасы қандай?
«Жаңа солшылдар»қозғалысты қандай да бір идеологиядан босатуды ... олар екі ... ... ... заман әрекеті талап етеді, ойлануды емес;
2) Барлық идеологиялық құралдар ... ... ... ... ... тоқтам «жаңа солшылдардың» шындығына сәйкес
келмейді, идеологиядан бас тарту-бұл да идеология емес пе. ... ... ... оның ... ... ал ... құрылымды түсінуді қажет етті, шайқастың
мақсаты туралы, идеология ... ... ... ... ... емес пе. ... ... және бұл нақты
бір идеялық бірлікті білдіреді. «Идеологиядан босау әсер ету сияқты
үнемі бола бермейді».
Олардың идеологиясы не үшін ... ... ... ... ... кезінде позитивті идеологияны іздеу өте қиын, ... бұл ... ... жас ... табылады. Олардың саяси
тәжірибесі жоқ. Бұл реакция идеологиялық демогоги емес деп түсіндіреді.
Бірақ біздің көз ... ... ... ... ... ... ... жазалауды және моральды болады.
Сонымен олардың идеологиясындағы негізгісі-критика. Барлық американдық
қоғам критикасы. Бүлікшілер көзқарасы атондық ... ... ... қаупі жағдайында дамыды.
Вьетнамдық соғыс. Бір жағынан марксизм әсерлі күш болған жағдайда, күшті
әлеуметтік жүйе бар ... ... ... ... ... ... жағдайға «орташа класқа» жатады. ... ... ... ... бас тартутұсіндіріледі. «Эгоистік ... ... ... ... , ... ... шайқас, адамдардың
әртүрлі орталардың құрамына ұшырауға әкеліп соқты.
Антикоммунизм, демократиялық күш беру ... ... ... бас ... та ... ... ... мойстік және трецкистік соқтығыс алады.
Концепция өте еөп тараған, осыған орай ... ... ... ... мен ... ... ... емес, ұлт-азаттық және жастар
қозғаласы мен «имперализм» арасындағы шайқас.
«Жаңа солшылдар» ... ... ... қарсылығын қазіргі
қоғамның қарсы көзқарастарын ғылыми талдауда емес, ол әділетті емес ... ... ... ... жүйе тең ... ... дәлелі де
осындай. Олар, жүйелеріндегі түсім Ұлттық күшті мәнсіз қозғайтынын ... олар ... ... ... әрекет етеді. Бұл әлеуметтік
әділдік ұғымымен сәикес келмейді.
Критиканың басты обьектісі ... ... ... ... ... бұл ... көз қарасымызға дұрыс. Неслебералдар өте құрғақ ... ... ... ... және бұл ... қауіпті етеді.
«бүлікшілер, неслибералдар Американдық қоғамның бұрынғы жағдайына жауапты
деп есептейді және олар ... ... бас ... Бұны ... ... өте ашық ... тереңдетілген қарсылықты жасырады, ал шын мәнінде
байлық пен кедейлік диспропорциясынан шығатын ... ... ... өткерді. Вьетнамды олар агрессиядағы империалистік саясаттың заңды
болжамы ... ... ... ... емес ... бұрынғы
президенті К. Оглеста 1968 жыл ... деді ... ... ... ... Трумен жасады», басты ағыс либералы. Ол Эйзерхауерге бекітілді-
өлі лебералымен оны ... өліп ... ... ар ... ... ... шешім жасады: либералдар империялистік саясатты, ... ... ел ... ... ... ... таң ... солшылдардағы» критикалық моральді сипатты саясатта, тактикада,
идеологияда ... ... ... ... ... адами мақсаттан
айырылған, жалғыз, бөлектенген болып көрінеді. Бұл-стандарттайтын ғылыми –
техникалық поргресті тұлғаның беру нәтижесі. Қазіргі ... ... ... ... ... киттердей емес. Жаңа солшылдарда ... ... және ... ... ... аппатиямен
сипатталады.
Вьетнамдағы соғыс, негірлік қозғалыс ... ... ... теріскейлерді» оятты және олар белсенді шайқасқа арнайы саяси
институтқа қарсы созылды. ... ... жаңа ... орнатылады. Бері гумашистік удидылық, адамға ... ... ... және тағы ... ... олар адам ... орташасын, ауыл,
еркіндік және махаббат ... ... ... ие ... КТР ... адамдарды зат деңгейіне дейін жеткізеді, мұнда адамды
адамнан адамдар махаббатымен жойылады. Екінші ... ... ... ... қызметкерлердің идеясын талдайды, олар ... ... ... ... ... талқылайды. Бұл
концепсияларды жаңа солшылдар қолданады. ... ... олар ... ... идеясын «индустриалды орта» идеясын алады. Бірақта жаңа
солшылдар «бір ... іске ... ... ... ... мұны олар ... ... идеясымен байланыстырады. Мұнда
тропкизім әсері пайда болды. Бүлікшілер ... ... ... және ... деген ирроционолистік көз қарастар идиясын алды. Әйтсе
де өздері ... ... осы ... бас тартады.
« Жаңа солшылдар » қоғамды өзгерту туралы өздерінің ойларын ... ... ... топта болды. Көбісі Маркузенің айтқанына сүйене отырып,
ревалюциялық ... ... ... деп атайды. Ал студенттік-
оның авангарды деп, осылайша олар жастарды конформалистік стандартқа енгізе
үлгермеді, сондықтан тең қоя ... ... ... ... бар.
Ол осы қате концепсияда АҚШ-тағы жастар жанжалы ... ... ... ... әйтсе де концервантты, және
капиталистік жүйеге біртіндеп итермелейді. Тағы да Г. ... ... ... ... ... ал саяси-идиялогиялық шайқастық
кіші тәжірибесі, АҚШ тәжірибесінің абсолюттелуі, олардағы тарихи процестегі
заманға сай теорияда болжауының себебі ... – тағы ... ... ... қозғалыстың белсенді
бөлігі, АҚШ –тағы жұмыс класының көп бөлігін идиялогия ... және ұзақ ... бойы ... ... ... ... ... орта
қабатта таралады және капиталистік қатардың ұрығына айналады деген шешім
жасау-бұл субектифті итермеледі, олар ... орай « жаңа ... Олар оны ... ... сай тану деп ... , бірақ ол
шын мәнінде жұмысшылар қозғалысының шынайы ... ... ... ... ... ... ... оларда ... ... өте ... жұмысшылар класының құрылысына соңғы кезде көп өзгерді. «Жаңа
солшылдар» өте ертедегі ... ... ... ... ... ... студенттер, техникалық интелигенция, Қызметкерлер,
оқытушылар, дәрігерлер жұмысшылар ... ... және ... ... ... қосылады, олар әр түрлі деңгейде капитал жағынан
қолданылады. Және олардың жүйесін қозғайтын антогенистер ... ... ... ... тек қана ... ... ... соңғы рформизім себебінің толық қатары салдарынан
антикапитализім және басқалары.
1968 жылдың соңынан бастап «жаңа солшылдар» СДО ... ... ... ... мойындауға жақындайды, әйтсе де
авангарт адамдар рөлі бірінші себеп бойынша өзін ... Бұл ... ... ... шынайы қадам. Қызық, үнемі бұл ... ... ... ... ... әсіресе реакциялық
профсыздағы қызығушыларды көрнекі мысалымен 1970 жылы май ... ... ... ... ... Камбоджаға АҚШ иелігіне қарсы тұжырым
демократиясында шығады. Және ренттік университетте студенттер өлімі. Әрине,
мұндай акцияны реакция құтқарады, ... ... ... ... ... ... ... жасайды.
«Жаңа солшылдар» революциядан бас тартпайды, әйтсе де кәрілер шайқасының
дәстүрлік үлгісі деп есептеиді. ... орай ... ... ... Революция ұғымын итермелеуде де бірлік жоқ. Жастар қозғалысындағы ең
бастысы күш көрсету және ... күш ... ... ... ... оның жетекші топ арасындағы қашықтықты анықтайды.
Біреулері революцияны әр түрлі ... ... ... ... Олар өз ... қазіргі имперализім кез келген революциялық
қарсылықты итермелейді. Олар ... ... ... беп ... ... тануды, индивидтің образын, мәдиниет пен идиялогияны
транцвормацияларды ... ... ... ... ... жолмен
Хиппиде әигілі болды.
Революция ұғымы туралы ... ... көз ... ... ... ... ... кездейсоқ бұзылу идеясы деп аталады. Анархизім
«жаңа солшылдардың» ел жоғары дамуындағы олардың ниглизімінде пайда ... 1967 ... ... ... ... ... Енді бұл ... және
тактикалық жетекшілік шайқасты. Қара ... ... ... СДО ... ... анархидің тотальді-бюрократиялық қоғам қисынынан
жалғыз ғана әсер ... ... . ... ... ... ... ... емес. Кез келген ұйымдастырылған қарсылық беріледі және
қайта жасалады. АҚШ-та анархизім экономикалық және саяси биліктің әсер ету
нәтмижесі ... ... ... ... ... ... ... ницеферитизім нәтижесі ретінде
түсіндірілді, кез ... ... ... ... ... ... ... анархизіміне назар аудару – бұл бір сәтке
су айғақ. Ол сенімділік кризисіне ... ... ... ... ... ... әр түрлі түсіндіреді. Соның көбісінде ол
мемлекеттің кез келген ... бас ... ... ... жатқызады. «Реформация примера» басқа анағұрлым реакциялық
интерпретация СДО функциясымен айқын бейнеленген. Бұл жерде ең ... ... ... «Федериялдар» тобының зияны ковлизия жасауды мүмкін
емес ететіндігінде жекелей ... ... ... СДО
жастардың кең ортасын қорқытты.Анархизім- ... ... ... бір ... әсіресе ол « Жаңа солшылдар» ... ... жаңа ... үшін ... ... болды.
«Жаңа солшылдар» қоғам идиялын бейнелей алмайды. Олардың негізгі ... ... ... Ол АҚШ тағы шынайы демократияны алмастыру
талаптары дегенді білдіреді.
«Жаңа солшылдарды» құруда ... ... пен ... базаның
сәйкес келмеуі олардың кейбіреуін сауда қатынасының жүйесінің сынуындағы
кейбір талаптарға әкеліп соқтырды.
«Жаңа солшылдардың» оң идеологиясының сапасының ... және ... ... ... ... ... ... шығуға тырысады.
АҚШ-тағы бунтилистік жастар қозғалысының тарихи ... ... оның оның ... ... және ... ... белгісіз бунтарлықта позитивтік революциялық ... Бұл ... ... ... жойылуын білдірмейді. 60
жылдардың соңынан бастап онда Марксизмге әртүрлі қозғалыстар ... сол ... ... ... ... ... 60жылдар басында
түседі, бірақта оның деректері елдердің жан-жақсы дамуына әсер етеді.Бұл
терең ішкі және ... ... ... ... қоғамда болды. Егер
50-ші жылдарға американдықтардың әлем ... ... ... ... ... ... басынан заттардыңбасынан заттардың іс-жүзіндегі ... ... ... ... ... ... «Жаңа солшыл
радикализмдегі» конформизм олардың идеология ретіндегі қызметіне қарамастан
өз түзілісі бар, бұл бір ... екі ... ... ... және стратегиялық қозғалыс 2 тараудан бөлінген болатын.
«Жаңа солшылдар» көтерілісі ең алдымен кеш капиталистиклық истедлиментаға
қарсы шықты. Сааяси радикализм Маркузенің ойы ... ... ... ... ... ... ... социальдық революцияның беталысының бірігуі кездейсоқ болған
іс емес, ол буржуазиялық өмір образын теріске шығару ретінде болды.
Сондықтан Батыс қоғамының сынының болжауы ... және ... сыны ... Дәл сол ... ... ... ... болды Халық өздерінің
саяси - әлеуметтік бостандығы ушін күресті.
Бұл қарсылық ең алдымен негізгі рухани психологиялық және ... ... ... ... Жалпы бұл көтеріліс АҚШ халықтарының
тарапынан жасалған көтерідіс болып табылады. Осы көтерілістің нәтижесінде
АҚШ-та бірнеше жағдайлар өзгерді.
Сілтемелер тізімі
1. Н.С.Юлина ... ... ... в ... ... И.С.Кон «Студенческие волнения и теория конфликта поколений» «США –
экономика, политика, идиология», 1971, № 3, стр.39
3. Н.В.Сианчев, ... ... ... ... М.1972, 288 ... ... С.Можиачун «Идиология «новых левых» и искусство» - ... ... М.1973, 67 ... ... ... ... ... в США» жинақтағы 5 бөлім
«Политические битвы в странах капитала» М.1971.
7. Г.Б.Хромушин «Развеяние мифы», М.1969, 142 бет.
8. В.Перло «Наступление ... - ... мира ... ... ... «Новые левые и Герберт Маркузе», М.1970, 197 бет.
10. А.Н.Николюкина «Антикультура: массовая ... ... М.1973, ... ... ... ... в современном американском
литературоведении», М.1971, 177 бет.
12. Гэс Холл «Меняющийся образ мышления» - «США – ... ... М.1970, 16 ... ... ... идиологические течения в США» М., 1971, 106
бет.
14. Бұл да сонда. 9 бет.
15. Н.В.Сивачов, Е.Ф.Язьков «Новейшая история США», М.1972, 247 ... ... 10 ... ... ... ... движения в США» - «Политические
битвы в странах ... ... 296 ... Бұл да ... 297 ... ... ... «Новейшая история США», М.,1971, 252б.
20. Г.Б.Хромушин «Развеянные мифы», ... 246 ... ... В.Перло «Наступление монополий», «Проблемы мира и
социолизма»,М.1970, 45 бет.
23. Н.С.Юлина «Буржуазные идиологические течения в США», М., 1971,
15бет.
24. Бұл да сонда. 16 ... ... ПСС, т.38 154 ... ... ... ... «Новейшая история США». М.,1972 248б
28. Бұл да сонда. 252 бет.
29. «Задачи ... ... ... на ... этапе и единство
действий коммунистических и рабочих партий, всех
антиимпериалистических сил» - «Документы совещания международного
коммунистических и ... ... М., 1969. 17-25 ... ... ... ... и Герберт Маркузе», М.,1970, 202 бет.
31. ... ... ... ... США» ... 245бет.
32. Г.Маркузе. «Эпос и цивилизация» - приводится у Можначуна 465 б.
33. Л.М.Землянова. «Борьба направлении современном американском
литератураведении» М.,1917,41 бет.
34. ... ... ... ... Л., 1972,3-4 ... ... ... направлении современном американском
литератураведении» М., 1971, 31 бет.
36. Бұл да сонда. 32 бет.
37. Ю.П.Аверкиева, ... ... ... и ... ... ... северная Америка», М., 1980, 222 бет.
38. Интернет.
39. П.Симуш. ... мир: ... ... искусство» -
«Искусство и идиология». М., 1973, 8 бет.
40. «Известия», 1971, 8 шілде.
41. «На верном пути», «коммунист», 1970, № 15, 96 ... ... ... КП ... «США – экономика, политика, идиология»,
1971, №2, 103 бет.
43. Интернет.
44. Н.С.Юлиана, 1971, 121 бет.
45. Бұл да сонда. 123-125 беттер.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Л.И.Зубок, ... ... ... США» М. ... ... Васильев «Америка меняющаяся и неизменная». М.1984.
3. Ю.П.Аверкиева, Л.Н.Карпов, Ю.А.Кулышев. «Страны и народы Америка
общий обзор ... ... ... В.И.Ленина. «Отсталая Европа и передевая Азия»п.с.с.23.
5. В.И.Ленин «Доклад о партийной программе 19 ... ... ... ... ... ... ПСС. Т. ... «Задачи борьбы против имперализме не современном этапе и ... и ... ... всех ... ... ... совещания коммунистических и
рабочих партий »М.1969г.
8. Э.Беталов «Новые левые» и Герберт ... М. ... П. ... ... мир: ... ... ... и идеология». М. 1973.
10. А. Никулюкин « Антикультура: массовая литература в США».М. 1973.
11. В.Установ « Идеологические функции ... ... ... ... - ... ... ... «Борьба направлений в современном американском
литературоведении». М.,1971
14. С. Можнячуи «Идеологи ... ... и ... в кп. ... ... ... ... «Наступление монополий» в ж. Проблемы мира и социолизма. В
І. 1970
16. Г.Б.Хромушин «Развеянные ... М., ... ... Э.Я. ... ... М. ... Неомарксизм и проблемы социологии културы М. 1980.
19. В.Ф.Стратонович «Подъем массовогодвижения в США» в ... ... в ... ... М., ... ... Б.Ф.Язьков «Новейшая история США». М., 1972
21. И.С.Кон «Студенческие волнения и теория «конфликты паколений» - в ж.
«США – экономика, ... ... В 3, ... ... Третий путь Герберта Маркузе. М. 1971.
23. Н.С.Юлина «Буржуазные идиологические движения в США». ... ... ... и ... ... ... жизни», в кн.
«Современная буржуазная идиология США». М., 1967
25. Гэс Холл «На ... ... к. ...... Гэс Холл «Меняющийся образ жизни» в к. «США – ... ... №1., ... ... программа КП США». в к. «США – ... ... №2, ... ... 1971, 8 июля
29. «За рубежом» № 24, 1969
30. Г.Б.Хромушин. «Развеянные мифы» М. 1969.
31. Инностранная литература М. 1992

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1918-1939 жылдардағы Франция8 бет
PR-дың даму тарихы,АҚШ тәжірибесі7 бет
Жапониядағы демократиялық қозғалыстың өрлеуі (1917-1930 ж.ж.)35 бет
Мохандас Карамчанд Ганди23 бет
Орталық және Шығыс Еуропа елдерінде социализмнің негізін құру13 бет
ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы Жапониядағы саяси ахуал52 бет
Қ.Шабданұлы "Қылмыс" романын талдау10 бет
Әдеби байланыс Хасен Оралтай және Қажығұмар Шабданұлы шығармашылығы7 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
1917-1920 жылдардағы қазақ жастар қозғалысының тарихы мен тағылымдары32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь