Кадрлық резервті қалыптастыру және оны пайдалану механизмі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1 КАДРЛЫҚ САЯТАТТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6
1.1 Кадрлық саясат түсінігі мен мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.2 Кадрлық резерв . кадрлық саясатты қалыптастыру негізі ретінде ... ... 10
1.3 Қазақстан Республикасындағы кадрлық резервті қалыптастыру механизмінің ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
14
1.4 Кадрлық резервті қалыптастырудың шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... ... 19
2 КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ МЕХАНИЗМІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
23
2.1 Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті кадрлық резервпен қамтамасыз ету механизмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23
2.2 Кадрлық резервті қалыптастыруды талдау(Алматы облысы бойынша) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30
2.3 «Жастар кадрлық резерві» жобасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕХАНИЗМІН ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

38
3.1 Кадрлық резервті қалыптастырудағы мәселелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
3.2 Қазақстан Республикасында кадрлық резервті қалыптастыру механизмін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
42
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
51
Қазақстан Республикасы халықаралық аре¬нада демократиялық, құқықтық және әлеу¬меттік мемлекет ретінде танылуындағы ма¬ңызды мәселелердің бірі кәсіби мемлекет құ¬ру¬дағы еліміздегі кадрлық саясатты және кадрлық резервті дамыту болып табылады. Мемлекетімізде алға қойған басым бағыттарды шешу үшін, кадрлық резертің қалыптасқан жүйесін дамытудың мақ¬саттары мен міндеттері еліміздегі әлеуметтік-экономикалық және саяси-модернизация үрдісі¬мен байланысты.
Қазақстан Республикасының Президент Н.Наза𬬬баевтың «Қазақстан-2050» Стра¬тегиясы: «Қалыптас¬қан ме쬬¬¬лекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жол¬дауындажаңа экономикалық саясат табыстылығының басты шарты жаңа кадрлар арқылы нығайтылуға тиіс екенін айқындалған [1].
Сондықтан мемлекеттік қызмет жүйесін білікті кадрлармен қамтамасыз ету – ең өзекті мәселелердің бірі. Бұл мемлекеттегі жүргізілетін кадрлық саясатпен тікелей байланысты. Мемлекеттік кадрлық саясаттың стратегиялық мақсаты – елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын, оның халықаралық еңбек бөлінісінде бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін қазақстандық қоғамның маңызды инттелектуалды және кәсіби ресурсы тәрізді Қазақстанның кадрлық әлеуетін құру. Ал оның стратегиялық бағыты – еркін даму және кәсіби қабілеттерді азматтардың пайдалануының конституциялық кепілдіктерін жүзеге асырудағы, адам мүмкіндіктерін ашу үшін ұтымды жағдайлар құрудағы мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады.
Дипломдық жұмыстың тақырыбының өзектілігі.
Кадрлық резерв қалыптастыру және оны пайдалану механизмі қалыптасуда, мемлекеттік қызмет жүйесінде реформалар мен көптеген өзгерістер күтілуде. Осыған орай мемлекеттік қызметтің кадрлық резервін қалыптастыру және оны пайдалану мәселелері өзекті бола түсері сөзсіз.
Қазақстан Республикасында бірнеше жыл қатарымен мемлекеттік басқару құрылымын оңтайландыру мен жетілдіру процестері үздіксіз жүргізіліп келеді.Кадрлық резервпен жұмыс істеу персонал қозғалысын максималды болжамдалған, жоспарланған етіп, кадрлық потенциалды жоғарлатады. Мемлекеттік қызмет кадрлық резервке мұқтаж болуға мемлекеттік қызметте ұйымдастырушылық құрылымы және мемлекеттік қызметкерлерінің еңбегін оңтайлы ұйымдастыру деңгейі әсер етеді.
Қазақстанның тұрақты даму жағдайында кадр саясаты, кадрлар ресурстарын талдау, кадрлық резервті қалыптастыру, жос¬парлау және біліктілігі жоғары, кәсіби маман¬дандырылған, сапалы кадрлармен толықтыру үшін ғылыми-әдістемелік база орталықтарының жұмыстарын жетілдіру және нысандарын айқындау тиімді мемлекеттік бағдарламалар, реформалар шешеді.
1 ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың ««Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы// 2012 жыл 14 желтоқсан
2 Бұхарбаев Б. Мемлекеттік қызметтің кадрлық саясаты //Ғылыми-сараптамалық журнал. №2(34). 2012
4Title: Reclamation of used urban waters for irrigation purposes - A review of treatment technologies.Author(s): Norton-Brandao, Diana; Scherrenberg, Sigrid M; van Lier, Jules BSource: Journal of environmental management Volume: 122 Pages: 85-98 DOI: 10.1016/j.jenvman.2013.03.012 Published: 2013-Jun-15 (Epub 2013 Apr 03)
5Title: Real-time estimation of TP load in a Mississippi Delta stream using a dynamic data driven application system.Author(s): Ouyang, Ying; Leininger, Theodor D; Hatten, Jeff. Source: Journal of environmental management Volume: 122 Pages: 37-41D10.1016/j.jenvman.2013.02.047 Published: 2013-Jun-15 (Epub 2013 Mar 28)
6Жұмабеков А. Мемлекетік қызмет саласындағы кадр мәселесі//Заң газеті. - 2015. - 27 сәуір. - Б. 5-6.
7Соколова И. Мемлекеттік қызметтегі кадрлық менеджмент // Мемлекеттік қызмет. – 2015. - № 1(99). – Б. 5
8ҚдыроваА. Кадрлық резерв түрлері // Заң газеті. - 2015. - 22 сәуір. - Б. 1-2.
9ЛуценкоН.В. Кадрлық резервті қалыптастыру // Заң және мемлекет. - 2009. - №10. - Б. 44-48.
10Жастар кадрлық резерві //http://www.rezerv.kz/kz/news
11 Мемлекеттік қызметкерлердің кадрлық резерві // http://egov.kz/wps/portal/Content?/kadroviy_rezerv&lang=kk
12Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы Заңы // 1999 жылғы 23 шілдедегі № 453-1 Заңы
13Мемлекеттік қызметтің кадрлық резерві туралы Заңы // Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 4 желтоқсандағы N 1243 Жарлығы
14Менеджмент /Малин А.С. Басқару жүйесін зерттеу. 2012.- Б 68-71
15Орынбасаров Н. О. Кадрлық саясаттың шетелдік тәжірибесі // Саясат Policy журналы. № 10. 2014
16Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы ереже//Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 наурыздағы N 357 Жарлығы
17Title: Why are Californian farmers adopting more (and larger) renewable energy operations?Author(s): Beckman, Jayson; Xiarchos, Irene M.Source: RENEWABLE ENERGY Volume: 55 Pages: 322-330 DOI:10.1016/j.renene.2012.10.057 Published: JUL 2013
18«Б» корпусының аймақтар бойынша 2013 жылғы тестілеу статистикасы //http://hrm-gov.kz
19Жемқорлыққа қарсы күрес //http://zhetysu.gov.kz/content-view-1644.html
202009-2013 жж. «Жастар кадрлық резерві» жобасы түлектерінің динамикасы //http://yvision.kz
21Ізбасаров О. Б. Саяси мемлекеттік қызметшілер //Арна газеті. - 2013.- №19 (170)
22Жарқын ТүсіпбекұлыКомандалық жүйе кадрлық резервті пайдалануға кедергі келтіріп отырған жоқ па? // http://thenews.kz/2011/04/20/796991.html
23Курчатов В. Мемлекеттік қызметшілерді тестілеу // Егемен Қазақстан газеті.- 2014.-№125(28349)
24Title: Bulk deposition close to a Municipal Solid Waste incinerator: One source among many.Author(s): Venturini, Elisa; Vassura, Ivano; Ferroni, Laura; et al.Source: The Science of the total environment Volume: 456-457 Pages: 392403 DOI10.1016/j.scitotenv.2013.03.097 Published: 2013-Jul-1 (Epub 2013 Apr 30)
25Даниярова А. Ұ. Кадрлық саясаттың мәселелері//Саясат Policy журналы. № 8. 2014 ж.
26Соколова И. Мемлекеттік қызмет реформасында тежеліс орын алуда // Мемлекеттік қызмет. – 2015. - № 1(99). – Б. 9
27Мәтібаева Э. Мемлекеттік қызмет жетілдіріледі//Егемен Қазақстан газеті.- 2014.-№252(28475)
28Title:An easy and low-cost method for preprocessing and matching small-scale amateur aerial photography for assessing agricultural land use in Burkina FasoAuthor(s): Wellens, Joost; Midekor, Akoly; Traore, Farid; et al.Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AGEOINFORMATION Volume: 23 Pages: 273-278 DOI: 10.1016/j.jag.2012.09.007 Published: AUG 2013
29«Нұр Отан» партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2015-2025 жылдарға арналған бағдарламасы//http://nurotan.kz/kz/news/3929
30Елбасы мемлекеттік құрылыстың 100 нақты қадамы көрсетілетін жоспар ұсынады//http://www.baq.kz/news/64482
31100 нақты қадам//http://alashainasy.kz/politic/100-naktyi-kadam-69061/
32Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралыЗаңы //Қазақстан Республикасының 1998 ж. 2 шiлдедегі № 267-1 Заңы
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
Иманбекова Н. Е.
Кадрлық резервті қалыптастыру және оны пайдалану механизмі
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
5В051000- ... - ... ... ... ... және ғылым министрлігі
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Мемлекеттік басқару және ... ... ... ... ...
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Кадрлық резервті қалыптастыру және оны пайдалану ... ... ... - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... САЯТАТТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ........................................................................................................
6
1.1 Кадрлық саясат түсінігі мен мәні..............................................................
6
1.2 Кадрлық резерв - ... ... ... ... ретінде.......
10
1.3 Қазақстан Республикасындағы кадрлық резервті қалыптастыру механизмінің ерекшелігі..................................................................................
14
1.4 Кадрлық резервті қалыптастырудың шетелдік тәжірибесі....................
19
2 КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВТІ ... ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ТАЛДАУ.....................................................
23
2.1 Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті кадрлық резервпен қамтамасыз ету механизмі ............................................................
23
2.2 Кадрлық резервті қалыптастыруды талдау(Алматы облысы ... ... ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕХАНИЗМІН ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ.............................................................................
38
3.1 Кадрлық резервті қалыптастырудағы мәселелер....................................
38
3.2 Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ......................................................................................................
48
Қолданылған әдебиеттер.................................................................................
51
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасы халықаралық аре - нада демократиялық, құқықтық және әлеу - ... ... ... танылуындағы ма - ңызды мәселелердің бірі кәсіби мемлекет құ - ру - дағы еліміздегі кадрлық саясатты және кадрлық ... ... ... ... ... алға ... басым бағыттарды шешу үшін, кадрлық резертің қалыптасқан жүйесін дамытудың мақ - ... мен ... ... әлеуметтік-экономикалық және саяси-модернизация үрдісі - мен байланысты.
Қазақстан Республикасының Президент Н.Назар - - - ... Стра - ... атты Жол - ... жаңа ... ... табыстылығының басты шарты жаңа кадрлар арқылы нығайтылуға тиіс екенін айқындалған [1].
Сондықтан мемлекеттік қызмет жүйесін білікті кадрлармен ... ету - ең ... ... бірі. Бұл мемлекеттегі жүргізілетін кадрлық саясатпен тікелей байланысты. Мемлекеттік кадрлық саясаттың ... ... - ... әлеуметтік-экономикалық дамуын, оның халықаралық еңбек бөлінісінде бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... және ... ресурсы тәрізді Қазақстанның кадрлық әлеуетін құру. Ал оның стратегиялық бағыты - ... даму және ... ... ... ... ... кепілдіктерін жүзеге асырудағы, адам мүмкіндіктерін ашу үшін ұтымды ... ... ... ... ... ... табылады.
Дипломдық жұмыстың тақырыбының өзектілігі.
Кадрлық резерв қалыптастыру және оны ... ... ... ... ... жүйесінде реформалар мен көптеген өзгерістер күтілуде. Осыған орай мемлекеттік қызметтің кадрлық резервін қалыптастыру және оны пайдалану мәселелері өзекті бола түсері ... ... ... жыл қатарымен мемлекеттік басқару құрылымын оңтайландыру мен жетілдіру процестері ... ... ... ... резервпен жұмыс істеу персонал қозғалысын максималды болжамдалған, жоспарланған етіп, кадрлық потенциалды жоғарлатады. Мемлекеттік қызмет ... ... ... ... ... ... ... құрылымы және мемлекеттік қызметкерлерінің еңбегін оңтайлы ұйымдастыру деңгейі әсер етеді.
Қазақстанның тұрақты даму жағдайында кадр ... ... ... ... ... ... ... жос - парлау және біліктілігі жоғары, кәсіби маман - дандырылған, сапалы кадрлармен толықтыру үшін ғылыми-әдістемелік база орталықтарының ... ... және ... ... тиімді мемлекеттік бағдарламалар, реформалар шешеді.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы.
- теориялық ... ... ... ... және түсініктеріне авторлық ұғымдық-мазмұндық және ... ... ... ... кадр ... және кадрлық резервті басқару көрсеткіштерінің мәні айқындалып, оны бағалау әдістемелік тұрғыдан айқындалды;
- кадрлық резервті жүзеге асырудың ... ... мен ... жою ... ...
- мемлекеттік басқаруда кадрлар резервін қалыптастырудың және оны пайдаланудың тиімді үлгісі ұсынылды.
Тақырыптың зерттеу ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалармен тығыз байланысты. Осы зерттеудің негізінде мемлекеттік кадр саясаты мәселелері бойынша шетелдік мен ТМД елдерінің ғалымдарының, яғни Н.Мэннинг, Н.Парисон, Е.В. ... ... ... ... В.Р.Веснин, А.Г.Уткин, Л.Н.Иванова-Щвец, А.А.Корсакова, С.Л.Тарасова жұмыстары салынған.
Қазақстанда мемлекеттік басқару жүйесі және ... ... ... ... ... ... ... А.Байменов, М.Б.Мұхамедов, Б.Сырымбетұлы, Б.Б.Бадаев, С.Дүйсенбекова, Ж.У.Қыдыралина, М.С.Нұртазин, Х.Н.Сансызбаеваның жұмыстарында берілген.
Дегенмен, зерттеліп отырған мемлекеттік басқару жүйесіндегі ... ... және ... резервті қалыптастыру салмақты үлесі бар екенін деректер негізінде ашып көрсету күрделі зерттеулерді қажет етеді.
Зерттеу объектісі. ... ... ... ... ... ... және мемлекеттік қызметтің кадрлық резерві.
Зерттеу жұмысының пәні. Кадрлық резервті ұйымдастыруда ... ... ... ... жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Дипломдық жұмыстың басты мақсаты - ... ... ... қоғамдық-мәдени, әлеуметтік-экономикалық және саяси өміріндегі жүргізіліп отырған ... кадр ... ... мен ... жаңа көзқарастар тұрғысында талдай отырып, оның жұмыс істеу тәсілдерін ашып көрсету.
Осыған байланысты дипломдық жұмысының алдына мынадай міндеттер қойылып ... кадр ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы мемлекеттік басқару мен ондағы кадр саясаты жұмыстарының қалыптасуы мен даму жолдарын ... ... кадр ... ... ... ... ... айқындау;
* мемлекеттік кадр резервті қалыптастыруда жетілдіру жөнінде ғылыми негізделген ұсыныстар жасау.
Зерттеудің теориялық және әдістемелік негізі. Зерттеудің ... ... ... және шетелдік ғалым-экономистердің зерттеу еңбектері пайдаланылды.
Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдамалар.
* және ... ... ... мен оған ... анықтамалар;
* Кадрлық резервті қалыптастырудағы кадрлық саясаттың негізгі ... ... ... ... Зерттеу барысында жасалған қорытындылар мен ұсыныстар кадрлық саясатты жетілдіру мақсатында жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қолданыла алады.
Дипломдық жұмыстың көлемі мен құрылымы ... үш ... ... ... ... ... ... тұрады.
1 КАДРЛЫҚ САЯТАТТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
+ Кадрлық саясат түсінігі мен мәні
термині (алғашқы рет неміс және француз тілдерінде ... ... ... ... саласындағы қолданысқа әскери лексиконнан келген, онда кәсіби қатардағы әскери жауынгерлер тобы мен командалық құрамды және ... ... ... ... француз тіліндегі сөзі ХІХ ғасырдың 20-жылдары қолданыла бастаған. Ең ... ... ... ресми құжаттарда әскери-әкімшілік термині ретінде қолданылған. В.И.Дальдің сөздігінде келесі анықтама берілген: ... ... - ... саясаттың түрін, ұйымдық және кадрлық потенциалды, ұйымдық ... ... ... ... нақтыланған, персоналмен жұмыс істеу мақсаты мен ережелері, негізгі қағидалардың спецификалық жиынтығы.
мемлекеттік, саяси, ... ... және тағы ... ... шешу үшін ... ... және ... іс-шаралар жоспары қарастырады. Кадр - бұл әлеуметтік қызмет салаларының және өндірістік секторлардағы ... ... ... ... ... мазмұны мен бағытын анықтайтын ережелер мен шаралар жиынтығы. Кадрлық саясат арқылы персоналды басқарудағы мақсаттар іске асады, сондықтан оны персоналды басқару ... ... деп ... ... ... ... басшылығы қалыптастырады, кадрлық қызмет қызметкерлердің өз функияларын орындау барысында іске асады.
Президент Нұрсұлтан Назар - - - ... Стра - ... - ... - қан мем - - - - ... жаңа ... ... Жол - дауы жұртшылық тарапынан жаңа сипатты құжат ретінде ба - ғаланып отыр. Стратегиялық бағ - ... ... әле - - - уе - ті ... келіп, өркениет көшіне қосылған Қазақстанның ұзақ мерзімді даму жолдары жан-жақты қарастырылған. Негізгі басымдықтар мемлекеттілігімізді одан әрі нығайту, ұлттық экономиканы серпінді ... ... ... ... ... тұрақтылық мен келісімді қам - - тамасыз ету секілді өткір мәсе - - ле - ... ... ... аса ... 30 ... қатарына ену бағыты нақты сараланған.
Мемлекеттік кадр саясаты - еліміздің еңбек ... ... ... және ... ... жөніндегі жалпымемлекеттік стратегия. Кадрлардың шағын жүйесі - бір-бірімен күрделі қарым-қатынасқа түсетін адамдар жиынтығы; бұл шағын жүйенің негізін персоналмен ... ... ... ... ... кадр саясаты, кадрларды жоспарлау, іріктеу, оқыту, негіздеу, дамыту, сапалы жұмыс ... үшін ... ... ... ету және т.б. Кез-келген қоғамның немесе мемлекеттің ілгері дамуының аса маңызды стратегиялық міндеті адам факторын белсенді ету ... ... ... ... қалыптастыру және оны тиімді пайдалану болып табылады. Аталған міндеттің өзектілігі ең алдымен, оның қоғамдық дамуының тек ... ғана ... ... ... ... мәні екендігімен де тығыз байланысты. Мемлекеттік кадр саясаты ... ... ... ... ... басқару органдары, яғни өз деңгейінде кадр саясатын әзірлейтін ұйымның персоналды басқару ... ... ... ... тиіс.
Қазақстанның саяси және экономикалық жүйесінің өзгеруі азаматтардың кәсіби еңбекке қабілеттілігін ұтымды пайдалану мен өндіргіштігін басқаруда мемлекет рөлінің де ... ... ... болды. Алайда, бұл мемлекеттің осы үдерістерді реттейтін қызметтерінің ... ... алып ... ... дамуын кадрлармен қамтамасыз ету міндеттерінің сапасы - ... ... және ... ... ол ... кадр саясатынан нақтылы көрінеді.
Теорияға көңіл аудару мемлекеттік кадр саясатын құрудың іргелі негіздерін бөліп көрсету қажеттілігіне байланысты. Бұл - бір. ... ... ... ... тәжірибенің ұрпақтан-ұрпаққа стихиялы түрде берілу кезеңінен өтіп кетті. Кадр әлеуеті қоғам дамуының аса маңызды факторына ... ол жеке ... ... де, ... ... мүддесіндегі де қажеттілікті реттеуді көздейді. Мұндай тәжірибе мемлекеттік кадр саясаты деп аталмаса да, ... ... ... ... ... ... маңызды субъектісі мемлекет болып табылады. Үшіншіден, бүгінгі күні ... кадр ... ... және ... ... бақылап қана отырудың жеткіліксіздігі белгілі. Оны іске асыру үшін жағдай туғызуды үйрену қажет. Осы саладағы ... ... ... мәні де дәл осы ... ... ... ... экономикаға қанша кадрдың қажет екеніне болжам жасау. Мұның күрделілігі өтпелі кезеңде қандайда бір болжам жасаудың ... ... ... ... мәселеден туындайды, бұл даярлап шығарған кадрлардың экономиканың қажеттіліктеріне, талаптарына сай ... ... - ... ... ... ... пен ұсыныстың теңгерімсіздігі, бұларда өз бастауын содан алады.
Бүгінде кадрларды мемлекеттік басқару ... ... ... ... туралы тек бір шарттылықпен ғана айтуға болады. Көбінесе дұрыс, таза ... ... ... бар ... ... мемлекеттік кадр саясаты саласындағы үдерістерді өзіндік бағалау құралы ... ... ... ... қызметкер бар, олардың біліктілік деңгейі қандай, персоналды жоспарлауда қашан және қай жерде қажет болады, ... ... ... ... болады және артық персоналды қалай қысқартуға болады, әлеуметтік аспектілерді ескере отырып, штат ... ... ... ... қалай пайдалануға болады (кадрларды пайдалануды жоспарлау), кадрлардың біліктілігін арттыруға қалайша мақсатты түрде жәрдемдесуге болады және ... ... ... ... ... сәйкес (кадрларды дамытуды жоспарлау) бейімдеуге болады, жоспарланған кадрлық іс-шаралар қандай шығындарды талап ... ... ... ... ... деген сияқты сұрақтарға жауап беруге тиіс.
Халықаралық тәжірибеде мемлекеттік қызметтің екі ... ... бары ... ... және ... Мемлекеттік қызметке кіру мен оны атқару тәртібіне қатысты осы модельдердегі айырмашылықтарға қарамастан, ... ... ... ... тиімділігін қамтамасыз ететін бірқатар шарттарды атап өтуге болады: біріншісі - мемлекеттік ... ... және ... деп ... Екіншісі - мемлекеттік қызметке конкурстық негізде қабылдау, бұл мемлекеттік қызметке білікті әрі құзыретті мамандарды ... ... ... береді және кадрларды іріктеу мен жоғарылатудың патронаждық жүйесі үшін мүмкіндіктерді азайтады.
Мемлекеттік қызметтің көптеген тиімді модельдерінде (Нидерланды, Сингапур, АҚШ, ... ... ... ... институты қолданылады, ол саяси шешімдер қабылдау процесін оларды іске асыру ... ... ... Жоғары мемлекеттік қызметтің функциялары жалпы мемлекеттік саясатқа сәйкес басқару талаптарын әзірлеу және әкімшілік қызметті жүргізу болып табылады.
Шетелдік тәжірибені ... ... ... үш ... атап ... ... Біріншіден, мансаптық шенеуніктер мен саяси шенеуніктердің арақатынасы ... - 1:5, ал ... мен ... - 1:40. ... ... ... кәсіби карьерасын және мобильді болу типін анықтайтын мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлқы: континенталдық Европа елдерінде қызметтік құқыққа бағынатын кәсіби кадрлық мемлекеттік ... ... ... ал ... ... ... ... қарапайым еңбек заңнамасы негізінде қалыптасады және анағұрлым ашық болады. Үшіншіден, кәсібилік дәстүр: мысалға АҚШ-та жеке бағыттағы жұмыста ... ... тар ... маманға жүктейді, ал Ұлыбританияда жалпы мазмұндағы білімі бар дженералисттерге береді. Бірақ соңғы кезде мемлекеттік қызметте ... қоса ... ... ... ... ... ... пайда болуда, ол мемлекеттік басқарудың ұлтаралық тануымен байланысты. ... күні ... ... қызметтің конкурсты-мансаптық үлгісі жүргізілуде. Аталмыш үлгі өзін айтарлықтай тиімді екендігін танытты, алайда казақстандық үлгі тек жақсы ұйымдастырылған түрде ғана емес, ... ... ТМД ... үшін ... ... ... ... қажет. Белгіленген мәселелі сұрақтарды есепке ала отырып, мемлекеттік қызметтің қазақстандық жүйесінің әрі қарайға ... ... ... ... ... болады. Осы ретте, Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 ... 27 ... ... ... ... ... пен ... Әкімшілігіне 2012 жылдың 1 жартыжылдығының соңына дейін Президенттік кадрлық корпусқа кандидаттар бойынша ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Арнайы ... ... және ... ... ... адамгершілік қасиеттері, бастамшылығы және тапсырылған учаскелердегі қызметінің табыстылығы бойынша кандидаттарды іріктейді. ... ... ... ... даму ... байланысты, бизнес құрылымдардың жалақысымен салыстыруға келетін деңгейде болады. Олар Қазақстанды ХХІ ғасырға лайықты деңгейге жеткізетін жаңа басқарушы ... ... ... құрайтын болады.
Мемлекеттік қызметті сапалы кадрлық жаңарту мен кәсібилендіруді жүйелі түрде қамтамасыз ету үшін оның ұйымдастырушылық құрылымы және ... ... ... ... ... кадрлық саясат мемлекет алдында мақсатқа табысты жетуге ... ... ... ... келеңсіз жағдайлар тудыруы мүмкін. Мысалы: , және тағы басқалары.
Мемлекеттік қызметкер - бұл бірінші ... ... ... ... ... ... (немесе ҚР Ұлттық банкінен) төленетін, мемлекеттік органда лауазым атқаратын Қазақстан Республикасының азаматы. Мемлекеттік қызметкерлер ... ену ... ең ... ... ... ... белгілі бір заңамалық актілерді, мемлекеттік, сондай-ақ орыс тілдерін меңгеруі керек. ҚР азаматы мемлекеттік қызметкер лауазымын аларда ең ... ... ... ... ... ... кейін ғана мемлекеттік қызметке түседі.
Мемлекеттік кадр саясаты - мемлекеттің еңбек әлеуетін қалыптастыру, дамыту және ... ... ... ... ... ... шағын жүйесі - бір-бірімен күрделі қарым-қатынасқа түсетін адамдар жиынтығы; бұл шағын жүйенің негізін персоналмен ... ... ... ... ... кадр саясаты, кадрларды жоспарлау, іріктеу, оқыту, негіздеу, дамыту, сапалы жұмыс істеу үшін тиісті жағдайлармен қамтамасыз ету және т.б. ... ... ... ... ... ... аса ... стратегиялық міндеті адам факторын белсенді ету негізінде қоғамның кадрлық ... ... және оны ... ... ... ... Аталған міндеттің өзектілігі ең алдымен, оның қоғамдық ... тек ... ғана ... ... ... түпкілікті мәні екендігімен де тығыз байланысты. Мемлекеттік кадр саясаты еңбекті, түрлі басқару деңгейлеріндегі персоналды басқару ... яғни өз ... кадр ... ... ... ... ... қызметтері арқылы жүзеге асырылуы тиіс [2].
Мемлекеттік кадр саясаты еңбекті, түрлі басқару деңгейлеріндегі персоналды басқару органдары, яғни өз деңгейінде кадр ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуы тиіс.
Кадрлық саясаттың негізгі мазмұны мыналар болып табылады: біріншіден, кадрларды жоспарлау, іріктеу және құрылымды жоғары сапалы ... ... ... ... ... ... ... келу, жұмыстан шығару), кадрлық ағымды талдау мен тағы басқалар; екіншіден, қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру мен ... ... ... ... кәсіби деңгейін анықтау, қызметте жоғарылауды ұйымдастыру; үшіншіден, кадрлардың ... ... ... ... төлемдер төлеу.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің мәліметтеріне сәйкес, 2012 жылдың 1 ... ... ... ... штат саны 91 559 ... құрады, нақты саны - 87 422 адам, оның ішінде мемлекеттік саяси қызметшілер саны 3 213 ... ... отыр ... ... 20 ... ... мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігінің маңыздылығын көрсетті.
Көп жағдайда бұл фактордан басқару тиімділігі, билік мәртебесі, жалпы қоғамның ... ... ... ... да ... басымдықпен кәсіби мемлекеттік құру қаралып, Елбасымен Қазақстандық мемлекеттік қызметтің заман талабына сай ... ... ... ел ... тиімді басқару шешімін жүзеге асыратын мемлекеттік қызмет Академиясы құрылды.
Қазіргі кезде мемлекеттік қызмет жүйесінде Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару ... ... ... ... ... және ... біліктілігін арттырудың өңірлік орталықтарын және басқа да білім беру ... ... ... ... ... ... кадр ... кәсіби дамыту саласында негізгі қағидаттар мен басымдықтар әзірлеуді қамтамасыз ете отырып, кадр саясаты арқылы ... ... ... ... ... әлеуметтік-мәдени кеңістікті сақтауға, әрбір азаматтың әл-ауқатының өсуіне; қоғамның кадр әлеуетінің қажеттілігін басқаратын субъектілерді экономикалық тұрғыдан ынталандыратын қағидаттар мен ... ... ... ... ... қорғау үшін құқықтық және ұйымдастырушылық негіздер қалыптастыруға; кәсіби қызмет түрлерімен айналысатын азаматтардың мүдделерін қорғау, оларға кепілдік және өтемақы беру жүйесін ... ... ... лайық баспана жағдайларын, олардың қабілеттерін дамыту мен қолдануды қамтамасыз ететін ... ... құру ету үшін ... ... кадр ... бөлу ... экономикалық тетіктерді қалыптастыруға арнайды.
Қоғам дамуын кадрлармен қамтамасыз ету міндеттерінің сапасы - мемлекеттің маңызды және ажыратылмас қызметі, ол ... кадр ... ... ... ... ... кадр ... құрудың іргелі негіздерін бөліп көрсету қажеттілігін көреміз. Біріншіден, ... ... ... ... ... ... ... берілу кезеңінен өтіп кетті. Кадр әлеуеті қоғам дамуының аса ... ... ... ол жеке тұлға мүддесіндегі де, сондай-ақ, қоғам мүддесіндегі де қажеттілікті реттеуді көздейді. Мұндай тәжірибе мемлекеттік кадр саясаты деп аталмаса да, ... ... ... ... ... ... маңызды субъектісі мемлекет болып табылады. Екіншіден, бүгінгі күні ... кадр ... ... және ... ... ... қана ... жеткіліксіздігі белгілі. Оны іске асыру үшін жағдай туғызуды үйрену қажет. Осы саладағы мемлекет қызметінің негізгі мәні де дәл осы ... ... ... ... ... ... кадрдың қажет екеніне болжам жасау. Мұның күрделілігі өтпелі кезеңде қандайда бір болжам жасаудың қиындығында. Келесі мәселе алдыңғы мәселеден ... бұл ... ... ... ... ... ... сай келмеуінде. Үшіншісі - кәсіби біліктілік құрылымының, сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігі, бұларда өз бастауын содан ... ... ... басқару тәжірибесінің теориялық тұрғыдан негізделетіні туралы тек бір шарттылықпен ғана айтуға болады. Көбінесе дұрыс, таза мағына өзіндік ерекшелігі бар ... ... ... кадр саясаты саласындағы үдерістерді өзіндік бағалау құралы болып табылады ... ... ... ... бар, ... біліктілік деңгейі қандай, персоналды жоспарлауда қашан және қай жерде қажет болады, қажетті персоналды қалай тартуға болады және артық персоналды ... ... ... ... ... ескере отырып, штат қысқартуды немесе штатқа тартуды қалай пайдалануға болады (кадрларды пайдалануды жоспарлау), ... ... ... ... ... түрде жәрдемдесуге болады және олардың білімдерін өзгертіп отыратын талаптарға сәйкес (кадрларды дамытуды жоспарлау) бейімдеуге болады, жоспарланған кадрлық іс-шаралар қандай ... ... ... ... ... ... ... деген сияқты сұрақтарға жауап беруге тиіс.
Халықаралық тәжірибеде ... ... екі ... моделінің бары белгілі: сатылы және позициялық. Мемлекеттік қызметке кіру мен оны атқару ... ... осы ... ... ... кадрларды дамытуда мемлекеттік қызмет тиімділігін қамтамасыз ететін бірқатар шарттарды атап өтуге болады: біріншісі - ... ... ... және ... деп ... ... - ... қызметке конкурстық негізде қабылдау, бұл мемлекеттік қызметке білікті әрі құзыретті мамандарды іріктеп алуға ... ... және ... ... мен ... ... ... үшін мүмкіндіктерді азайтады.
Мемлекеттік қызметтің көптеген тиімді модельдерінде (Нидерланды, Сингапур, АҚШ, ... ... ... ... ... ... ол саяси шешімдер қабылдау процесін оларды іске асыру процесінен ажыратуға бағытталған. Жоғары мемлекеттік қызметтің функциялары жалпы ... ... ... ... ... ... және әкімшілік қызметті жүргізу болып табылады.
Шетелдік тәжірибені қарастыру барысында негізгі үш ерекшеліктерді атап өтуге болады. Біріншіден, мансаптық шенеуніктер мен саяси ... ... ... - 1:5, ал ... мен ... - 1:40. ... жоғарғы шенеуніктердің кәсіби карьерасын және мобильді болу типін ... ... ... ... континенталдық Европа елдерінде қызметтік құқыққа бағынатын кәсіби кадрлық мемлекеттік қызмет жүйесі құрылды, ал англосаксондық мемлекеттерде мемлекеттік қызмет қарапайым ... ... ... ... және анағұрлым ашық болады. Үшіншіден, кәсібилік дәстүр: мысалға АҚШ-та жеке бағыттағы жұмыста негізгі күшті тар ауқымды маманға ... ал ... ... ... ... бар ... ... Бірақ соңғы кезде мемлекеттік қызметте сонымен қоса жоғарғы шенеуніктермен жұмыс істеу аясында жақындастық ... ... ол ... ... ұлтаралық тануымен байланысты. Бүгінгі күні Қазақстанда мемлекеттік қызметтің конкурсты-мансаптық ... ... ... үлгі өзін айтарлықтай тиімді екендігін танытты, алайда казақстандық үлгі тек жақсы ұйымдастырылған түрде ғана емес, ... ... ТМД ... үшін ... ... ретінде болуы қажет [4].
Мемлекеттік қызметті сапалы кадрлық жаңарту мен кәсібилендіруді жүйелі түрде қамтамасыз ету үшін оның ... ... және ... ... ... жаңғырту қажет.
Кадрлық саясаттың мәселелерін зерттеу барысында функционалды, жүйелі, әлеуметтік, тарихи, ... ... әдіс - ... ... ... ... табылады. Зерт - теушілердің пайымдауынша, басқару аппа - ра - тының жұмыс істеу мазмұнын жан-жақты зерттеу ... ... ... ... ... ... ... мемле - кеттік басқаруды оңтайландыруды іске асыру, кадр ... ... ... ... зерттеудің тиімді әдістерін белсендендіру қажет. Аталған мәселе практикалық ... ... ... ... ... ... функ - ционалдық талдау жүргізу қажеттілік танытады. Сондай-ақ, кадрлық жұмысты технологизациялау ... ХХІ ... ... ... ... ... ... кадрлық жұмысты технологизациялау бағытының таралуы кеңінен үрдіс алғаны белгілі. Оның мазмұны кадрлық жұмыстың ... ... ... ғылыми методологиялық әдістерді қолдана отырып, практиканы теориямен тығыз бай - ... ... ... Ка - др - лық ... ... - бұл ғылым - дағы салыстырмалы жаңа бағыт болып табылады. Мысалы, оның кейбір элементтеріне тоқталатын болсақ, кәсіби ... ... ... ... ... басқарудың инновациялық технологияларын анықтау, қыз - меттік өсуге жетудегі қажетті жағдайлардың ес - ке - рілуі, оның ішінде жеке ... ... - ... ... ... сияқты жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану тиімділік танытады [5].
1.2 Кадрлық ... - ... ... қалыптастыру негізі ретінде
Кадр саясаты еңбекті, түрлі басқару деңгейлеріндегі персоналды басқару органдары, яғни өз деңгейінде кадр саясатын әзірлейтін ұйымның ... ... ... ... ... ... ... Кадрлық саясаттың негізгі мазмұны мыналар болып табылады: біріншіден, кадрларды жоспарлау, іріктеу және құрылымды жоғары сапалы ... ... ... ... ... ... жасына келу, жұмыстан шығару), кадрлық ағымды талдау мен тағы басқалар; екіншіден, қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру мен қайта даярлау, аттестациядан өткізу, ... ... ... қызметте жоғарылауды ұйымдастыру; үшіншіден, кадрлардың еңбекке ынталылығын дамыту, әлеуметтік төлемдер төлеу. мемлекеттік, саяси, ... ... және тағы ... ... шешу үшін ... қалыптастыру және орналастыру іс-шаралар жоспары қарастырады. Кадрлық саясатта кадрлық резерв маңызды рөл ... ... ... - ... ... ... ... жүйелі тізім. Білімді, білікті адам үшін лауазымда өсуге жақсы мүмкіндік, сапалы ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу персонал қозғалысын максималды болжамдалған, жоспарланған етіп, кадрлық потенциалды жоғарлатады. Кадрлық резер түсінігінің бірнеше мағынасы бар. Біріншіден, ... ... - ... ... ... бос ... қызмет орнына кіру үшін анықталған адамдар саны. Бірақ, резервте тұрған ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру мемлекеттің кадрлық саясатында маңызды рөл атқарады. Себебі, қызметкерлер аурып қалған жағдайда, іс-сапарға кеткенде, демалғанда, жұмыстан босатылғанда және тағы ... ... ... ... бос ... қалмауын қамтамасыз етеді.
Екіншіден, Батыс елдерде кадрлық резерв ұйым иерархиялық жүйесінде персонал ... ... үшін ... ... ... - ... жоғары қызметкерлерді белгілі лауазымы жоғары қызметке дайындау [6].
Кадрлық ... ... ... ... бар. ... моделі, мемлекеттің штаттық құрлымында мүмкін болатын өзгерістерді болжамдау. Резервті қалыптастыру белгілі бір бос қызмет орнына сұраныс ... іске ... Жиі ... ... 1-3 ... ... Келесі модель мемлекеттегі негізгі қызметтерді болжап, ... ... ... ... болмасада резерв қалыптастыру.
Моделдерді таңдау қаржы және уақыт ресурстарына байланысты болып келеді. Бірінші модель - ... көп ... ... және ... ... ... болады, екінші модель - сенімді, әрі бірыңғай [7].
Кадрлық резервтің мақсатына байланысты бірнеше түрі бар. Қызмет түрі ...
1) даму ... - жаңа ... ... ... ... мен ... тобын дайындау;
2) қызмет ету резерві - мемлекеттік қызметтің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ... мен ... ... ... ... бойынша:
А тобы - осы шақта жоғары лауазымға ... ... тобы - 1-3 жыл ... ... жоспарланған үміткерлер.
Кадрлық резерв көздері және қалыптастыру қағидалары:
- Резервтің өзектілігі - бос лауазымға сұраныстың нақты керек болуы;
- Үміткердің ... және ... ... ... ... - ... ... қажетті біліктіліктің талап етілуі.
- Үміткердің келешегі - кәсіби ... ... ... ... ... ... мансабының динамикасы.
Үміткерлерді кадрға іріктеу кезінде тек жалпы талаптарды ғана есептемей, кәсіби талаптарды да ... ... ... ... басшылар мемлекеттік қызметшілердің жағдайды зерттеп, алынған нәтиже бойынша анықтайды.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... емес, оның өзгеріп тұруы түрлі факторлардың әсеріне байланысты болады. ... ... ... ... ... әсіресе, мамандар қажеттілігін арттырады.
Мемлекеттік қызмет кадрларына мұқтаж болуға ... ... ... ... және ... ... еңбегін оңтайлы ұйымдастыру деңгейі әсер етеді. Оған басқару қызметін дұрыс бөлу, жұмыскерлерді олардың қызметіне жатпайтын ... ... ... басқару үрдісіне оргтехника құралдарын енгізу. Басқару құрылымы неғұрлым жетілдірілген болса, мамандар мен ... ... ... ... ... саны ... ... - кадрлық саясатты қалыптастыру негізі болып табылады. Кадрлық саясат ... ... ... ... ... ... ... негізінде кадрлық резерв құрады. Дағдарысқа қарсы кадрлық саясат ұзақ ... және ... ... ... яғни нақтырақ айтқанда жетістікке жетудің болашағын көрсетеді. Тек саясат қана мәселелерге назар ... ... және оның ... мен ... ... ... кадр ... әзірлеудің маңызды шарты мемлекеттік қызметтің отандық және шетел тәжірибелерінде қорытындылануда.
Ғылыми ... ... - кадр ... жеке ... ... бере ... ... мен мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың маманданған кәсіби қызметкерлерінің негізгі (штаттағы) жиынтығын көрсетеді. Кадр - тиісті білімі бар, ... ... ... ... ... ... ... Кадрларды тек қана арнайы білімі бар мамандар ретінде ғана ... ... ... ... және іскерлік қасиеттері дамыған, белгіленген мәртебеге ие лауазымды тұлғалардың құрамы ретінде қарас - тыру, қойылған міндеттерді уақытылы және ... ... ... ... ... ... ... саясаттың негізгі көрінісі болып табылады [8].
жобасы
2008 жылы партиясының ЖҚ І Съезінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың атап ... ... Осы ... іске ... ... ХДП Жастар қанаты ҚР Президентінің стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығымен және ҚР ... ... ... ... ... ... ҚР ... және ғылым министрлігінің қолдауымен еліміздің барлық аймақтарында конкурстық негізде, 35 жасқа дейінгі ұшқыр ... бар, ... ... ... ... ... ... резерві" жобасын 2009 жылдан бастап өткізуде.
Жастар кадрлық резерві - бұл ... ... ... ... ... мен басқару біліктіліктерінің жоғары деңгейіне ие мамандардың республикалық деректер базасы. Жоба мақсаты - заманауи және тиімді ... ... ... Жоба жасы 25 пен 35 ... жұмыс тәжірибесі бар, оқып-үйренуге бейім, сараптамалық ақыл қабілеті және айқын ... ... ... ие жастарға арналған.
Жоба міндеттері:
- кәсіби өзін өзі ... және өз ... ... ... ... жас ... іздеу және іріктеу;
- басқару кадрларын анықтау, іріктеу, даярлау және оқыту;
- жас ... жаңа ... ... және ... ... ... өсуі үшін қажетті жағдайлар жасау;
- алдыңғы қатарлы оқыту технологияларына негізделген ... ... ... тиімді жүйесін қалыптастыру.
Жоба жұмыс тәжірибесі бар, оқып-үйренуге бейім, ... ақыл ... және ... ... көшбасшылық сипатқа ие жастарға арналған. Жобаның түлектері білім беру бағдарламаларынан, тестілеуден, ... ... ... ... ... ... ... ғылым, білім, қоғамдық ұйымдар мен БАҚ-та жұмыс жасайтын кәсіби жетекші өкілдерімен кездескен болатын. Олар кез-келген түйіткілді мәселе ... ... емес ... ... стратегиялық көзқарастарын айқын дәлелдеп шыққан еліміздің түкпір-түкпірінен келген білікті жас ұлдар мен қыздар.
Жобаның ресми сайтында (www.rezerv.kz) ... ашық ... ... ету жыл ... белгіленген уақытта жобаның тиісті бөлімінде сауалнама толтыру арқылы жүзеге асырылады. Жоба шарттарына сай ... ... ... ... ... ... тіркелген сауалнамалар қарастырылмайды. - сауалнаманы келесі критерийлер арқылы бағалайды:
- Жас шамасы (25-35 жас);
- Бiлiмі ... ... ... ... ... лауазымы;
- Жалпы еңбек өтілі;
- Тілдерді білуі;
- Наградалары;
- ... ... ... мақалалар);
- Ұсыныс хаттар (бірінші басшылардан).
Байқау комиссиясымен сұхбаттасу және 16 аймақта іріктеу жүргізіледі. Сұхбат аймақтарда келесі ұсынылатын комиссия ... ... ... ... ... ... Төрағасының бірінші орынбасары;
* Жастар саясаты мәселелері бойынша басқарма басшысы;
* ЖҚ аймақтық ... ... ... БАҚ ... ... қайраткері;
* Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық стипендиясы стипендиаттарының Қауымдастығының өкілі;
* Бизнес саласының өкілі.
Қатысушылардың ... ... ... ... ... рейтингі үш бөліктен: қосынды баллы, республикалық сарапшы комиссияның сұхбаттасуды бағалау нәтижелері, тағылымдамадан өту ... ... ... ... қатысушының жетістіктерін бағалау критерийлері негізінде құралады.
3)Рейтинг жоба сайтында жарияланады.
4)Іріктеуден өтпеген үміткерлер жасы 35-ке ... жоба ... ... ... ... ... және ... бағалау бөлігіне келесілер енеді:
- тестілеу;
- сұхбаттасу, республикалық сарапшы комиссияның алдында жеке жобаларды қорғау және таныстыру;
- ... ... ... ... жеке өсу ... ... ... қоғам қайраткерлерінің қатысуымен пікірталастар.
Ең жоғары рейтинг (кәсіби біліктіліктер, жеке және кәсіби жетістіктерді бағалау баллдарының қосындысы) жинаған 32 қатысушы жастар ... ... ... ... келесі кезеңіне өтеді. Резервистерді жылжыту - 32-ден кем емес резервисттердің оқу модулінен өтетін ... 32 ... ... ... ... алу ... ... оқу орталықтарында (Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, ... ... ... мектебі) оқиды және бір ай бойына мемлекеттік құрылымдар мен ұлттық компанияларда тағылымдамадан өтеді. Жобаның басты ақпараттық ресурсы www.rezerv.kz ресми сайты ... ... ... қолдауын еліміздің медиа-ресурстары қамтамасыз етеді.
Байқаудың қосымша ақпараттық қолдауын жоба серіктестерінің ақпараттық ресурстары қамтамасыз етіледі [9].
1.3 Қазақстан Республикасындағы кадрлық резервті қалыптастыру ... ... ... ... аре - нада ... құқықтық және әлеу - меттік мемлекет ретінде танылуындағы ма - ... ... бірі ... ... құ - ру - дағы ... ... ... болып табылады. Мемлекетімізде алға қойған басым бағыттарды шешу үшін, кадр ... - ... ... ... ... мақ - ... мен ... еліміздегі әлеуметтік-экономикалық және саяси-модернизация үрдісі - мен сабақтастырылады.
Қазақстанның тұрақты даму жағдайында кадр саясаты, ... ... ... ... резервті қалыптастыру, жос - парлау және біліктілігі жоғары, кәсіби ... - ... ... ... ... үшін ғылыми-әдістемелік база орталықтарының жұмыстарын жетілдіру және нысандарын айқындау төмендегідей өзекті және ... ... ... ... ... даму ... ... ішкі қозғалысын анықтау, кәсіптік мінездемелеріне нақты талаптар дайындау, сол талаптарды қанағаттандыратын кадрларды іріктеу және жоспарлы дамыту жолдарын жетілдіру;
- ... ... ... мен ... ... ... кадрларға ұзақ мерзімді қажеттіліктерін болжаудың ғылыми әдістемесін дамыту;
- жоспарлы дайындау және тағайындау есебінен кадрларды жасақтау тетігін анықтау;
- ... ... ... ... мен өл - шем - ... ... кадрлардың кәсіби әлеуетін ескере отырып, ашықтық және ... ... ... кадрлардың кәсіби біліктілігін қалып - тастыру;
- кадрлардың кәсіби дайындығының деңгейін арттыру және ... ... беру ... жетілдіру.
Ғылыми-әдістемелік негіздің бір бағыты мемлекеттік кадрлық саясаттың ... ... ... және оның ... ... арқылы анықталады. Қызметті жүзеге асыруда кадрлық саясат патриоттық, кәсібилік, өзара қолдау көрсету, тәжірибелі ... ... ... ... ... және дамытуға бағытталады. Ол ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудің қолданбалы ... ... ... ... ... ... құру және дамыту бағыттарымен сипатталады. Осы бағытты ұстану барысында, мемлекеттік қызметкердің заң алдында адалдығына, әділдігіне байланысты мәселелер де айрықша назар ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету басымдығы интеллектуалды элитаның қалыптасуымен анықталып, кадрлық ... ... ... ретінде адамгершілік және кәсіби сана-сезімнің жоғары болуы, ... ... ... ... ... ... ... дамуына әсер етуші құндылықтар болып табылады [10].
Мемлекеттік қызметкерлердің кадрлық ... - бұл ҚР ... ... ... ... ... ... жүйелі тізім (бүкіл республика бойынша бірыңғай): лауазымның бос орнына өтініш бергендер, мемлекеттік бағдарламалар бойынша оқуға жіберілгендер (, ҚР ... ... ... ... ... оқу және т.б.), сондай-ақ біліктілікті арттыру курстарына жіберілген атқаратын лауазымнан жоғарылауға, ауысуға үміткер мемлекеттік қызметкерлер [11].
Мемлекеттік қызметкерлердің резервіне азаматтар ... ... ... ... ... ... ... қызметке үміткерлер. Әр бағыт үшін жеке кадрлық резерв жүргізіледі. Әр ... ... ... ... әр санатқа өз кезегінде лауазымдардың белгілі бір тізімі беріледі.
Кадрлық резервте үміткер 3 жылға дейін бола алады, ол атқаруға ... ... ... ... ... ... атқаруға үміткерлер 1 жылға дейін, саясиды алу үшін - 3 ... ... ... тұру ...
I ... - ... ... кезең - барлық қажетті құжаттардың және тестілеу мен сұхбаттасуға ... ... ... қызметке үміткерлерді тестілеуді (аттестаттауды) МҚІА жүргізеді. ... және ... ... ... ... (А, В, С ... тестілеуді Астана қаласында агенттікте тапсырады, алайда корпусындағы лауазымдарды атқаруға кандидаттар, атап айтқанда С-О, Д және Е ... - ... ... ... ... аумақтық басқармаларында тапсырады.
III кезең - тестілеудің оң нәтижесінде ( өту) және конкурстық (ұлттық) комиссиядан ... ... ... ... ... ... ... - мемлекеттік қызметкерлерді кадрлық резервке тіркеу туралы көшірме алу.
V кезең - ... ... ... ... резервте болу мерзімінің аяқталуы бойынша кадрлық резервтен шығу.
Саяси мемлекеттік қызметтің ... ( ... ... екі санаттан тұрады: бірінші санатқа жауапты хатшылар, аппарат басшылары (құрылымдық бөімшелер) және т.б., екінші санатта - ... ... ... ... бар ... төрағалары және ревизиялық комиссияның мүшелері.
Мемлекеттік қызметке тұруға қажетті құжаттар ( ... Жеке ... ... ... ... немесе жұмыс орны бойынша кадрлық қызметпен расталған білім туралы құжаттардың көшірмелері;
* Нотариалды расталған ... ... орны ... ... ... ... ... көшірмесі;
* корпусының кадрлық резервіне кандидатты ұсынатын лауазымды тұлғаның ... ол ... ... ... ... ... ұсыныс хат (біреуден кем емес), онда қол ... ... ... тегі, аты және әкесінің аты, оның кәсіби және жеке ... ... ... ... әріптестік ұзақтығы және шарттары көрсетіледі. Ұсыныс хаттың қолданылу мерзімі қол қойылған күннен бастап үш айдан артық емес ... ... ... ... комиссияның шешімімен анықталатын қосымша құжаттар.
Бірінші санатты саяси мемлекеттік қызметтің кадрлық ... - бұл ... ... үшін ... ... резерв:
- орталық атқарушы органдардың басшылары;
- облыс әкімдері (республикалық маңызы бар қала, астана);
- өзге саяси ... ... ... ... ... қызметтің кадрлық резервіне кандидаттарды іріктеу мыналардың қатарынан жүзеге асырылады:
* ... ... және өзге ... ... ... ... орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдардың жауапты хатшылары, облыс әкімдерінің орынбасарлары (республикалық ... бар ... ... ... Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің саяси мемлекеттік қызметкерлері;
* ұлттық компаниялардың бірінші басшылары;
* ұйым ... ... ... ... ... қызметтің кадрлық резервінде тұратын резервистер.
Мемлекеттiк саяси қызметтiң кадр резервiне кандидаттарды iрiктеу және олармен жұмыс жөнiндегi комиссияның құрамы
Мусин - ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... Премьер-
Ғабидолла Рахматоллаұлы Министрі ... ... - ... ... ... ... ... Басшысының орынбасары
Исекешев - ... ... ... ... ... - ... ... Президентінің
Ержан Хозеұлы ... - ... ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қызметтің кадрлық резерві - бұл ... ... үшін ... ... ... ... атқарушы органдардың басшыларының орынбасарлары;
* орталық атқарушы органдардың жауапты хатшылары;
* облыс әкімдерінің орынбасарлары (республикалық маңызы бар қала, астана);
* қала және ... ... өзге ... ... ... санатты саяси мемлекеттік қызметке кадрлық резервке кандидаттарды ... ... ... ... ... А-1, А-2, А-3, В-1, В-2, В-3 ... ... лауазымдарды атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметкерлер, департамент басшысының орынбасарынан төмен емес лауазымды атқаратын мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалары, ... ... ... ... ... ... (республикалық маңызы бар қала, астана), сондай-ақ облыстық маңызы бар қала, аудан, қаладағы аудан әкімінің орынбасарынан ... емес ... ... ... ... тұлғалары;
- департамент басшыларының орынбасарларынан кем емес лауазымды атқаратын ұлттық компаниялардың лауазымды тұлғалары;
- ұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... және олармен жұмысты комиссия жүргізеді.
"А" корпусының кадрлық резервінен шығару негізі мыналар болып ... "А" ... ... ... қосылған адамның өтініш беруі;
* "А" корпусының кадрлық резервіне қабылданған ... ... екі жыл ... "А" ... ... ұсынған жалған мәліметтер және құжаттарды бұрмалау айғақтарын анықтау;
* Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, азаматтардың мемлекеттік қызметте болуын шектейтін, "А" ... ... ... ... ... шешімді қабылдаған кезде болмаған немесе белгілі болмаған ... ... ... дәлелдер бойынша атқаратын лауазымнан әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді босату;
* Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, соның ішінде мемлекеттік ... ... ... ... бағалар материалдарын қарау нәтижелері бойынша Ұлттық Комиссияның ұсыныстары.
Әкімшілік мемлекеттік қызметтің резерві ( корпусы)
корпусы 5 санаттан тұрады (A,B,C,D,E). ... ... ... ... ... ... ... консультант, сарапшы және референт). санатына - палата аппараттарының, конституциялық ... ... ... комиссиясының, премъер-министр кеңсесінің, жоғары сот жанындағы департаменттердің, сондай-ақ президент істері басқармасының қызметкерлері жатады. және ... ... ... үшін ... кезекте біліктілік санаттарына сәйкес болу қажет. және корпустарының лауазымына үміткерлерге мемлекеттік қызмет өтілі ... ... ... және ... ... ... тұру үшін МҚІА атына бос орындар туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай ... ... беру ... ... құжаттарды қоса тіркеумен).
Мемлекеттік қызметке тұруға қажетті құжаттар ( корпусы):
1. Өтініш және толтырылған анкетаны;
2. Білім туралы ... ... ... ... аяқтауды растайтын құжаттардың түпнұсқалары, шетелдік оқу орнын аяқтаған ... ... ... ... ... ... ... аяқтауды растайтын құжаттардың нотариалды расталған аудармасы да ұсынылады;
3. Еңбек қызметін растайтын ... ... 086-у ... ... туралы анықтама;
5. корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметінің лауазымдарының тиісті санаттары үшін белгіленген тестілеуден өту нәтижелері;
6. 3 x 4 см ... 1 ... ... ... ... алып ... ... мыналар болып табылады:
* "Б" корпусының кадрлық резервінен әкімшілік мемлекеттік лауазыммен айналысу;
* ... ... ... шығару туралы өтінішті резервте тұрған адамның беруі;
* Қазақстан Республикасының заңнамасына ... ... ... ... ... шектейтін "Б" корпусының кадрлық резервіне қабылдау туралы шешімді қабылдаған кезде болмаған ... ... ... ... ... ... ... бос әкімшілік мемлекеттік лауазымды атқаруға конкурсты өткізу тәртібінің бұзылуы;
* "Б" корпусының кадрлық резервіне ... ... және ... ... ... кадр ... қалыптасуда. Алайда, конкурстық іріктеуді жүргізудің қазіргі кездегі тәжірибесін алғанда, мемлекеттік қызметке кіру кезіндегі конкурстық рәсімдердің әділдігіне азаматтар ... ... ... байқалады. Осыған байланысты, мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеу тәртібін ... және оның ... ... ... ... ... ... бас - шысы алға қойған мемле - кет - тік қыз - ... ... - - діру ... - дағы ... ... шешу елі - міз - ді ... - мика - лық жаң - ғыр - ту ... ... - - лық құ - рыл - ... ... ... іске асы - руға қабілетті, жинақы, жоға - - ры кәсіби және тиімді басқа - ру - шы - лық ... ... мүм - ... береді [12].
1.4 Кадрлық резервті қалыптастырудың шетелдік тәжірибесі
Жалпы көптеген шетелдердің тәжірибесінде ... көп ... ... ... бос ... қызметтегі лауазымға үміткерлермен жұмыс оларды мемлекеттік қызметке тіркеп отыр, сынақ мерзім кезінде жүзеге асады. Әдетте, әр түрлі ... ... ... әр ... болып келеді. 6 айдан 3 жылға дейін. Сол мерзім ішінде оқытылады және тексерістен өтеді.
Халықаралық тәжірибеде ... ... ... екі ... ... бөліп қарастыруға болады - сатылы және позициялық.
Мемлекеттік қызметке кіру мен оны атқару тәртібіне қатысты осы ... ... ... оларға мемлекеттік қызмет тиімділігін қамтамасыз ететін бірқатар жалпы шарттар тән.
Біріншісі - мемлекеттік ... ... және ... деп ... ... - мемлекеттік қызметке конкурстық негізде қабылдау, бұл мемлекеттік қызметке білікті әрі құзыретті мамандарды іріктеп алуға ... ... және ... ... мен ... ... жүйесі үшін мүмкіндіктерді азайтады.
Мемлекеттік қызметтің жоғары беделі мен ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Қазіргі кезде, көптеген елдер мемлекеттік басқарудың ұлттық жүйесінің ... ... ... ... ... ... құруды жөн көреді [13].
Мемлекеттік қызметтің көптеген тиімді модельдерінде (Нидерланды, Сингапур, АҚШ, Италия) жоғары ... ... ... ... ол ... ... ... процесін оларды іске асыру процесінен ажыратуға бағытталған. Жоғары ... ... ... ... ... ... сәйкес басқару талаптарын әзірлеу және әкімшілік қызметті жүргізу болып табылады.
Кадрлық резервті қалыптастырудағы ... ... жеке ... қарастырылады. Германия Конституциясында мемлекеттік қызметті қалыптастырудағы маңызды ... ... ... ... ... ... ... жоқ. Бірақ, мемлекеттік қызметтің міндеттерін дұрыс орындау үшін және лайықты қызметкерлердің мансаптық өсуі үшін белгілі-бір жүйеге ... ... даму ... ... ... ... даму жолдарындағы мүмкіндіктерінде көрсетіледі. Мансаптағы нақты бағыт - мансаптық жүйе, ... ... алу ... ... ... Бұл бұйрықта қабылдаудағы талаптар, іріктеу рәсімі, мансаптық ... ... ... ... мансаптық жүйелік кезеңін анықтайды. Бұл кадрлық резервті оқыту және қалыптастыру технологиясын қолданбауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... Ол екі қағида бойынша негізделеді: біріктілікті жоғарлату және қалыпты жоғарлату. Қорыта келгенде Германияның мемлекеттік қызметінде кадрлық ... ... ... да ... қызметті қалыптастырудағы маңызды мәселелер Конституциясында көрсетілген. Францияның мемлекеттік қызметі заңды реформаның нәтижесінде ... ол ... ... ... соғыстан кейін басталды. түсінігі қазіргі таңда барлық мемлкеттік қызметкерлерге қолданылады, ... ... ... тек ... ... қолданылады. және түсініктерінде айырмашылық жоқ. Франциядағы заң ... ... ... ... ... ол ... ... өзгеше болып келеді. Францияда резервке ұзақ уақыт ауырған ... және ұзақ ... ... ... ... алынады. Резерв уақыты біткенде комиссия мүшелері қызметкерлерді жұмыстан шығаруы мүмкін, егер қызметкер оған ұсынылған лауазымнан үш рет бас ... ... ... Францияда да мансаптық даму жүйесі мемлекеттік қызметкердің мансаптық даму жолдарындағы мүмкіндіктерінде көрсетіледі. Бос ... ... басу ... қарастырылмағанымен, конкурстық қабылдаумен сынақ мерзімін өту жүйесімен ұқсас келеді.
Ұлыбританияның мемлекеттік қызметінің ерекшілігі 20-шы ғасырдың басында мемлекеттік қызметті саяси және ... деп екі ... ... бөлінуінде. Қазіргі кездегі мемлкеттік қызметі 20-шы ғасырдың 70-ші ... ... ... ... нәтижесінде қалыптасқан. Жоғарғы лауазымды саяси және әкімшілік басшыларды әкімшілік шенеуліктер класы, орынбасарлардың көмекшілері, ... ... ... Бұл ... ... қызметкерлер мемлкеттік қызметшілердің жоғарғы сатысы болып есептеледі. Екінші топ - ... ол ... ... ... оқушысы, жоғарғы орындаушы. Әкімшілік топ көптеген мәселелрді шешеді, мемлекеттік қызметті қалыптастырудан ... ... ... ... ... ... әкімгердің оқушысы резервтегі қызметкер болып есептелінеді. Жоғарылаудың қатаң тәртібіне ... ... ... ... ... ... ... қойылған. Бір министрліктен басқа министірлікке, бір топтан екінші топқа ... өте ... ... заңнамасында ұғымы қолданылмағанымен оның функциясын іріктеу комитеті орындайды [14].
Жапония Конституциясы мемлекеттік қызметшіні ретінде бекітеді. Жапонияда ... ... үш ... бар: ... ... муниципалдық. Мемлекеттік қызметке тағайындалу конкурстық негізде жүргізіледі. Конкурс өткізілер алдында БАҚ арқылы хабарланып, ... күні ... ... ... резервті қалыптастырудың өзіндік тәжірибесі бар. Бұған мысал ретінде Тигасаки қаласындағы мектебі бола алады. Бұл мектептің түлектері Жапонияның ... және ... ... бола ... ... және мемлекеттік маңызы бар жоғарғы лауазымды қызметтердің кадрлық резерві қалыптасады. Мектептің ректоры Ютаки Хисакадоның ойынша мектеп түлектері . Бұл мектепте жасы ... ... ... мықты, университет немесе колледжде оқыған, қызметте тәжірибесі бар ер адамдар оқиды. Бұл мектепте ... ... ... яғни үлкен фирмалардың президенттерінің, губернаторлардың, парламент депутаттарының ұлдары ... ... ... ... ... ... ... мұндай тәжірибесі Қазақстанның мемлекеттік қызметінің моделін дамыту үшін мысал бола алады.
Ресей мемлекеті федеративті, ... ... ... ... ... ... барысында азаматтық мемлекеттік қызмет қалыптасады. Федерациялық ... РФ ... мен 2009 ж 10 ... бекітілген. Бағдарламаның мақсаты мемлекеттік қызметтің бірыңғай жүйесін құру, сондай-ақ мемлекеттік қызметтің басқарудағы тиімділікті азаматтық ... ... және ... ... ... мемлекеттік қызметкерлердің жоғары квалификацияланған кадр құрамын қалыптастыру болып табылады.
Ресей Федерациясында ... ... ... ... ... ... ... Федералды мемлекеттік органның кадрлық резерві;
- ... ... ... кадрлық резерві.
Азаматтық мемлкеттік қызметке кіруге кәмілет жасқа толған Ресей азаматы, мемлекеттік тілді білетін және кәсіби ... бар ... ... ... ... ... азаматтық мемлекеттік қызметке кіру конкурс негізінде жүргізіледі. Конкурс 2 кезеңнен тұрады:
1 кезең. Конкурсқа ... үшін ... ... ... ... ... кем дегенде ай сайын шығатын басылымда шығуы тиіс. Конкурстың өтуі туралы конкурсты өткізіп отырған мемлекеттік органның сайтында орналастыру тиіс. ... ... ... азаматтар құжаттарын белгіленген уақытта өткізуі тиіс.
2 кезең. Конкурсқа қатысатын кандидаттарға мемлекеттік орган комиссиялары баға ... ... ... өткізген біліктілік құжатына, мемлекеттік қызметі өткеруі және басқа кәсіпкерлікпен айналасуына байланысты қояды.Іріктеліп алынған ... ... жеке ... анкетирование, топтық дискуссиялар, тестілеу өткізіледі және тест алынады.Конкурс аяқталғаннан кейін конкурс комиссиялары мүшелері дауыс береді.Конкурс комиссия мүшелерінің шешімі ... ... ... және бас тартуға негіз болады. Конкурс шешімі бас ... ... ... ... кадр резервіне алынуы мүмкін.
Қорытындылай келе, қарастырылған мемлекеттерде кадрлық резерв ұғымының әр ... ... ... Әр ... кадрлық резерв ұғымында өзіндік ерекшеліктері бар. Қазақстан Республикасының кадрлық резервін жетілдіруге және мемлекеттік қызметтің моделін ... үшін ... ... ... көп ... КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ МЕХАНИЗМІН ТАЛДАУ
2.1 Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті кадрлық резервпен қамтамасыз ету механизмі
Қазақстан ... ... ... қалыптастыру Қазақстан Республикасының заңымен және реттеледі.
"Қазақстан - 2050" ... ... ... қызмет "ұлтқа қызмет" ұғымының синонимі болуы керек.
Заң лайықты ... ... ... ... ... ... еңбегін мойындау негізінде кәсіби және мансаптық өсуіне бағытталған. Заңның алғашқы жаңашылдықтарының бірі "А" ... ... ... болып табылады. Ол үшін конкурстық және кадрлық резервке іріктеудің ерекше тәртібі қарастырылған.
Өңірлер мен мемлекеттік органдардың ... ... ... "А" ... кадрлық резерві жеткілікті болуы, бірақ "тоқырап" қалмас үшін шектен тыс көп те болмауы ... ... ... резервін қалыптастыру Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы кадрлық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның және ... ... ... ... ... жүзеге асырылады."А" корпусының лауазымына конкурстық іріктеу, мәселен, министрлікке, әкімдікке, жауапты хатшылыққа "А" корпусының ... ... ... ... ... ... бар тұлғалар арасындағылардан жүзеге асады.
Парламент депутаттары мен мемлекеттік саяси қызметшілер "А" корпусы лауазымына Президенттің шешімі бойынша кадрлық резерв және ... ... ... ... ... ... ... лауазымдық санаттарының өзгерістерін ескере отырып, өңірлік деңгейлердегілердің ... ... ... ету үшін "А" корпусын енгізу жөнінде ауыспалы ереже қарастырылған.Заң қолданысқа енгізілгенге дейін "А" корпусы лауазымында жүрген тұлғалармен еңбек ... ... ... Бұдан әрі бұл тұлғалар жаңа талаптарға сәйкес Ұлттық комиссияның ... ... ... ... ... ... ... жалғастырады. Бағалаудың теріс қорытындысы еңбек шартының бұзылуына ... ... ... бар ... және өңір аудандары әкімдерінің лауазымдарында отырған мемлекеттік қызметшілер Ұлттық комиссия белгілеген мерзімде арнайы бағдарламалар бойынша тестілеуден және өңірлік кадрлық ... ... ... ... өтулері тиіс. Өңірлік кадрлық комиссия оң қорытынды берген жағдайда олардың ... ... ... ... ... ... үшін ... білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби біліктілігі, мемлекеттік және шет тілдерді меңгеру деңгейлері бойынша арнайы біліктілік талаптары белгіленген. Жеті жыл ... ... ... - ... ... оның екі жылы ... ... облыстық деңгейдегі болуы шарт.
Еңбек өтілі мемлекеттік қызметтегі және квазимемлекеттік, сондай-ақ жеке сектордағы жұмысы бойынша белгіленген коэффициенттер негізінде есептелетін ... ... ... саясаттың ұлттық мектебіндегі мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе "Болашақ" бағдарламасы бойынша шетелдердің жоғары оқу ... ... ... ... ... назар аударылады.
"А" корпусының мемлекеттік қызметшілері үшін жұмыс тиімділігін бағалау мансаптық жоспарлау, ауысу және білім алу бойынша кадрлық шешім қабылдауға ... ... ... біліктілігін арттыру мемлекеттік басқару академиясында (мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебінде) жүзеге асады [16].
Жергілікті және орталық мемлекеттік органдарға кәсіби кадрлардың баруын қамтамасыз ету ... ... мен ... ... арасында ауысу жүргізу қарастырылған. Әкімшілік мемлекеттік қызмет жүйесі заңына да ... ... ... Ең ... ... ... мемлекеттік қызметке іріктеудің конкурстық тәртібінің жариялылығы мен әділдігін, тиімділігін арттыруды көздеген.Тестілеу нақты мемлекеттік органдағы конкурстық іріктеуден тыс жүргізілетін болады. ... ... ... балл ... ... азаматтарға сертификаттар беріледі, сол арқылы олар конкурстық ... ... ... ие ... Осылайша мемлекеттік органдардағы конкурстық процедуралар өткізу уақыты 3 есе ... ... ... ... ... комиссия аталмыш мемлекеттік органның резервте тұрғандарын ғана бос лауазымға тағайындайды және кадрлық ... ... ... ... ... тәжірибе жинақтауы және кәсіби оқуы, сонымен қатар кадрлық резервке тіркелгендері үшін тағылымдамадан өту ... ... ... ... ... тәжірибесін тоқтату және конкурстан тыс ауыстыру көмегімен мемлекеттік қызметке кадрларды тағайындауды ең төменгі мөлшерге жеткізу туралы ... ... ... орай заң ... ... тыс тағайындау мүмкіндіктерін қысқартуды қарастырады. Ауысым бойынша тағайындау тек мемлекеттік органдар ішінде жүзеге асады, басқа ... ... ... ... ... жағдайда ғана мүмкін болады.
Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру мақсатында тәлімгерлік, мансаптық жоспарлау және ротация институттары бекітілуде. Талантты және болашағы бар ... ... ... жұмыс қалыптастырылып, оларға арналған арнайы оқыту және кәсіби дамыту ... ... ... ... ... ... ... бағалауға, тағылымдама, тәлімгерлік үдерістерін ұйымдастыруға, кадрларды іріктеу мен жоғарылатуға ... ... ... ... заңнамалардың орындалуын үйлестіруге тиіс кадрлық қызметтің рөлін арттыруға назар аударылған.
Кадрлық қызметтер ... ... ... ... үшін ... ... қызметі туралы типтік ереже бекітілген. Конкурстық процедураларды өткізудің жариялылығын қамтамасыз ету мақсатында заңсыз кадрлық шешімдер үшін лауазымды тұлғалардың ... ... ... ... ... ... "Лауазымға тұлғаның заңсыз тағайындалуы және (немесе) олардың босатылуы", "Конкурс өткізу тәртібінің бұзылуы", "Тестік ... және ... да ... сұрақтардың мазмұнын жариялау", тағы басқалары енгізілген. Сонымен жоғарыда көрсетілген өзгерістер аталмыш заң жобасын қабылдаудың негізгі мақсатты индикаторлары болып табылады. Бұл ... ... ... ... және ... ... меритократия қағидаттарының сақталуына сенімінің, мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігінің, қызметтік әдебін сақтауды бақылаудың ... ... ... ... ... ... артуына ықпал етеді.
2013 жылдың корпусына кадрлық резервті іріктеу қорытындысы:
Кадрлық резервке іріктелуге барлығы 2024 адамнан өтініш түскен, тестілеу ... 1121 ... ... ... ... 940 кандидат корпусының кадрлық резервіне алынды.
1 кесте
2014 жылдың 28 мамырдағы ... ... ... іріктеу қорытындысы

Мемлекеттік қызметшілердің лауазымы
Саны
1
Жауапты хатшы, аппарат басшысы
7
2
ҚР Президенті әкімшілігінің сектор меңгерушісі, билік тармақтары аппараттарының бөлім меңгерушілері
27
3
Комитет ... ... ... ... әкімі, аудан әкімі
65
5
Тексеру комиссиясының төрағасы
12
Барлығы
149
Ескерту - http://www.inform.kz сайтының негізінде автормен құрастырылған
корпусының кадр резервіне 149 ... ... оның ... ... лауазымдарға: жауапты хатшылар, аппарат басшылары - 7; Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... аппараттарының бөлім меңгерушілері - 27; комитет төрағалары, ... ... ... басшылары - 38; қала және аудан әкімдері - 65; тексеру комиссияларының төрағалары және мүшелері - 12. Бұл ... ҚР ... ... ... ... ... ... Бәйменов мәлім етті. Жалпы кадрлық резервке өту үшін 1029 ... ... ... ... 2014 жылы және 2013 жылы ... қорытындылары бойынша корпусының 533 лауазымына 553 адамнан тұратын ... ...
2 ... жылдардағы қалыптасқан корпусының кадрлық резервінің құрылымының көрсеткіші, %
Атқаратын қызметі мен ... ... ... сектордың, бизнес, қоғамдық ұйымдардың өкілдері және жұмыссыздар
20
Ерлер
84
Әйелдер
16
Ескерту - http://www.inform.kz сайтының негізінде автормен құрастырылған
2 кестеде 2013-2014 ... ... ... ... ... ... қызметшілер - 80 %, квазимемлекеттік сектордың, бизнес, қоғамдық ұйымдардың өкілдері және жұмыссыздар - 20 %, ерлер - 84 %, ... - 16 ... жылы ... ... ... ... 8 ... қысқарту (болды: 3271, қазір 400) қамтамасыз етілді.
корпусының саны 500 ... ... ... ... 90 ... алғанда, корпусының резервіне конкурс бір орынға 7 адамды құрады, 2013 жылғы көрсеткіштен 2,9 есе көп. Бұл корпусының кадр ... ... ... ... қоғамдық қолдауға және азаматтардың сеніміне ие болғанын куәландырады.
корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметінің кадр резерві - ... бос ... ... ... ... ... ... азаматтарының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қалыптастырылған жүйеленген тізімі. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкiлеттi орган және оның аумақтық органдары ... кадр ... алу ... ... ... ... бастап, резервке алу туралы өтiнiш берген азамат корпусының кадр резервiнде тұратын адам ... ие ... ... ... ... кадр ... тұру бiр ... ұзаққа созылмайды. Резервшiлерді корпусының мемлекеттiк әкiмшiлiк ... ... ... ... ... санаты лауазымына тағайындау лауазымдар санаттарының бiр тобы шегiнде жүзеге асырылады.
... кадр ... ... ... ... жөніндегі уәкiлеттi орган және оның аумақтық органдары қалыптастырады. корпусының кадр ... ... ... ... кадр ... корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымының тиісті санатына қойылатын үлгiлік бiлiктiлiк талаптарына сай болған ... ... ... ... ... "Б" корпусының кадр резервіне көрсетілген азаматтарды алу мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша олар мемлекеттік қызмет істері ... ... ... ... ... ... соң жүзеге асырылады.
корпусының кадр резервінде болу кезеңінде азаматтар корпусының кадр резервіне тестілеусіз бір реттен артық ... ... ... Республикасының заңдарында және осы Ережеде көзделген өзге ... ... кадр ... ... ... ... ... кадр резервi Мемлекеттiк қызметшiлер лауазымдарының тiзiлiмiне сәйкес ... ... ... ... ... санаты үшiн қалыптастырылады. корпусының кадр резервiне алу азаматтардың өзінің ерікті қалауы негiзiнде, белгіленген ... ... ... ... ... уәкiлеттi органның немесе оның аумақтық органдарының шешiмiмен ... ... ... ... ... қызмет істері жөніндегі уәкiлеттi орган және оның аумақтық органдары жүйеленген тiзiмге енгiзедi және мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкiлеттi орган ... ... ... ... толтырады.Мемлекеттік органның конкурстық комиссиясының ұсынымы бойынша корпусының кадр резервiне алынған резервші конкурстық комиссиясы оны алуға ұсынған мемлекеттік ... ғана ... кадр ... ... тыс ... ... Резервшiнiң заңнамада белгiленген тәртiппен корпусының мемлекеттiк әкімшiлiк қызметінiң бос лауазымына орналасуға конкурсқа қатысу құқығы ... ... ... ... ... ... ... және оның аумақтық органдарының резервшi бiлiктiлiк талаптарына сай болған жағдайда өз өтiнiшi бойынша оны лауазымдар санатының бiр тобы ... ... ... ... ... үшін корпусының кадр резервiне ауыстыруға құқығы бар. ... кадр ... ... ... ... қызмет істері жөніндегі уәкiлеттi органға және оның аумақтық органдарына жүктеледі. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкiлеттi орган мен оның аумақтық органдарының ... кадр ... ... ... ... ... ... тәртiбiн мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкiлеттi орган айқындайды [17].
3 кесте
корпусының тестілеу бағдарламасы
... ... ... ... ... Мемлекеттік тілді білуге тест (20 минут)
2) Логикалық тест (10 минут)
3) Заңнаманы білуге арналған тест: (1с.50 мин.= 110 ... ҚР ... ... туралы
20
10
135
15
15
жоқ
жоқ
10
10
10
А-1, А-2, А-3, А-4,
В-1, В-2, В-3, В-4,
С-1, С-2, С-3,
С-О-1, С-О-2, С-О-3,
3 кестенің жалғасы
ҚР КЗ ... ... ... ... ...
ҚРЗ
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
C-R-1,
D-1, D-2, D-3,
D-О-1, D-О-2, D-О-3,
Е-1, Е-2
1) ... ... ... тест (20 ... ... тест (10 ... ... білуге арналған тест:
(1с.40 мин.= 100 мин.):
ҚР Конституциясы
ҚР КЗ ... ... ... ... ... ...
20
10
120
15
15
15
15
15
15
15
15
жоқ
жоқ
8
8
8
8
8
8
8
8
B-5,
C-4, C-5,
C-O-4, C-O-5, C-O-6,
C-R-2, C-R-3, C-R-4,
D-4, D-5,
D-O-4, D-O-5, D-O-6,
E-3,
E-R-1, E-R-2, E-R-3,
E-G-1, E-G-2
3 кестенің жалғасы
1) Мемлекеттік тілді білуге тест (20 ... ... тест (10 ... ... ... арналған тест:(1с.40 мин.= 100 мин.):
ҚР Конституциясы
ҚРЗ
ҚРЗ
ҚРЗ
ҚРЗ
ҚРЗ
20
10
90
15
15
15
15
15
15
жоқ
жоқ
8
8
8
8
8
8
C-R-5,
E-4, ... ... ... - ... ... негізінде автормен құрастырылған
Қазақстан Республикасының аймақтарында мемлекеттік қызметке ... ... ... ... ... білу ... анықтайтын емтихан сынақ тесті нәтижиесі бойынша 2012 жылы - 68,53%, 2013 жылы - 48,84%, 2014 жылы - 47,18% ... ... ... 1. ... жыл ... ҚР ... білу ... анқтайтын емтихан сынақ тесті нәтижиесі
Ескерту - http://hrm-gov.kz сайтының негізінде автормен құрастырылған
4 кесте
... ... ... 2013 ... ... статистикасы.
Аймақ
Конкурс
Тестілеуден өткендер
%
Өту шекарасына жетпегендер
Барлығы
Ақтау
606
59,24
417
1023
Ақтөбе
846
43,65
1092
1938
Алматы
1514
49,56
1541
3055
Астана
3231
56,6
2477
5708
Атырау
414
32,24
870
1284
Қарағанды
1782
47,12
2000
3782
Қызылорда
781
50,03
780
1561
Көкшетау
915
47,07
1029
1944
Қостанай
1319
50,34
1301
2620
Өскемен
1637
43,01
2169
3806
Павлодар
1373
57,16
1029
2402
Петропавл
1137
54,22
960
2097
Талдықорган
806
37,49
1344
2150
Тараз
916
43,19
1205
2121
Орал
1065
41,88
1478
2543
Шымкент
2134
43,46
2776
4910
20476
47,68
22468
42944
Ескерту - ... ... ... автормен құрастырылған
Конкурсқа аймақтар бойынша барлығы 42944 адам қатысып, нәтижесінде 20476 адам тестілеуден өткен. Тестілеудің өту ... ... саны 22468 ... ... ... ... 13240 адам ... резервке алынған [18].
Жоғарыдағы көрсеткіштерге қарап 2012, 2013, 2014 жылдарды салыстырсақ 2014 жылы кадрлық ... ... ... ... Оған ... ҚР ... Жарлығымен бірқатар министрліктер мен ведомстволар қайта құрылып, жаңа өкілеттіктер беріліп, ... ... ... ... ... 12-ге ... ... - 54-тен 40-қа дейін, үкімет ... ... ... ... таратылған. Сондай-ақ 2014 жылғы 1 қазаннан бастап үкіметтің 60-қа жуық функциясын министрліктер мен әкімдіктер ... беру ... ... Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіліктері 261 функцияға кеңейтілді. 2 мың бірлік штат саны ... ... ... ... ... ... ... Бұл мемлекеттік қызметшілерге деген біліктілік талаптарының өкенін көрсетеді. Яғни басқару ісінде таланттарды іріктеп, олардың мансаптық жолын ашу ... ... ... ... одан ары ... жайы кеңінен жүзеге асырылуда.
ҚР Мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ... ... саны мен ... құрамын, сондай-ақ персоналды басқару саласындағы ағымдағы жағдайды анықтауға бағытталған кадрлар мониторингін жүргізді. Халықаралылық стандарттарды салыстыру нәтижелері мен шетелдік ... ... ... ... ... ... аппарат жасалған.
Экономикалық белсенді халық санынан алғандағы мемлекеттік қызметшілердің үлес санын талдауы бұл көрсеткіштің Қазақстанда небары 1,1 %-ды ... ... ... Осы ... бір ... ... ... астам азамат келеді.
2.2 Кадрлық резервті қалыптастыруды талдау(Алматы облысы бойынша)
Теориялық бөлімде атап ... ... ... ... резерві - бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметке үміткер азаматтары құрамына кіретін жүйелі тізім: ... бос ... ... бергендер, мемлекеттік бағдарламалар бойынша оқуға жіберілгендер, сондай-ақ біліктілікті арттыру курстарына жіберілген атқаратын лауазымнан жоғарылауға, ауысуға үміткер мемлекеттік қызметкерлер болып табылады.
Алматы ... ... ... ... ... ... ... таңда Алматы облысында 7978 штаттық орын бар, бұл 2014 ... ... 100 ... ... кем. 7418 мемлекеттік қызметкерлер өз қызметін атқаруда. 560 штаттық орын бос, яғни конкурс жариялануда.
5 кесте
Алматы облысының мемлекеттік ... штат саны ... ... ...
Жыл
2013
2014
2015
Штат саны
7931
8078
7978
Мемлекеттік қызметкерлер саны
7207
7491
7418
Ескерту - Алматы облысының мемлекеттік қызмет ... және ... ... ... ... ... алынған ақпараттар негізінде автормен құрастырылған
2013 жылы барлығы 7931 штаттық орын, 7202 мемлекеттік штаттық қызметкер ... 729 ... ... ... жарияланған. 2014 жылы барлығы 8078 штаттық орын болған. 2013 жылға қарағанда 284 мемлекеттік қызметкерге артқан, яғни 7491 ... ... ... ... 584 штаттық орынға конкурс жарияланған. Алматы облысының мемлекетті ... ... ... заң, ... ... және мемлекеттік басқару және тағы басқа мамандық иелері бар. Басым көпшілігі заң, экономика, гуманитарлық мамандар.
Сурет 2. 2013-2015 ... ... ... ... бос ... ... ...
Ескерту - Алматы облысының мемлекеттік қызмет істері және ... ... ... іс-қимылдар агенттігінен алынған ақпараттар негізінде автормен құрастырылған
2015 жылы 2013-2014 жылға ... ... ... бос штаттар саннының айтарлықтай азайғанын көреміз. 2013 жылы бос штат саны 729 ... 2014 жылы - 584 бос ... 2015 жылы - 560 бос ... ... ...
6 ... ... жылдар аралығындағы Алматы облысының мемлекеттік қызметкерлерінің кадрлық резерві
Жыл
2012
2013
2014
Резервте ... ... ... - ... ... ... ... істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар агенттігінен ... ... ... ... ... ... 2012 жылы мемлекеттік қызметтің кадрлық резервінде барлығы 211 адам тұрса, оның 79 әйелдер, ал 132 ерлер ... ... ... ... 30 жасқа дейін және 30 жаспен 40 жас аралығындағы азаматтар мен ... ... Ал ... ... ... 1 жылға дейінгі еңбек өтілімі бар және 1 жылдан 5 жылға дейінгі еңбек ... бар ... мен ... басым. Резервистердің ішінде 30 жасқа дейінгі адамдар - 57 %-ды, 30 жастан 40 жасқа дейін - 27 %-ды, 40 ... 50 ... ... - 12 %-ды, 50 ... ... - 4 %-ды құрайды. Яғни, 30 жасқа ... - 120 ... 30 ... 40 ... дейін - 57 адам, 40 жастан 50 жасқа дейін - 26 ... ал 50 ... ... ... 8 адам.
Сурет 3. 2012 жылы мемлекеттік ... ... ... тұрған адамдардың жасы бойынша проценттік көрсеткіштері
Ескерту - Алматы облысының ... ... ... және ... жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар агенттігінен алынған ақпараттар негізінде автормен құрастырылған
2012 жылы мемлекеттік қызметтің кадрлық резервінде ... ... мен ... ... өтілімін пайызбен көрсететін болсақ, еңбек өтілімі 1 ... ... - 35%, ... ... 1 ... - 5 ... дейін - 30 %, еңбек өтілімі 5 жылдан - 10 жылға дейін - 15%, еңбек ... 10 ... - 15 ... дейін - 9%, 15 жылдан - 20 жылға дейін - 6%, ... ... 20 ... ... - 5%-ды ... ... 2013 жылы мемлекеттік қызметтің кадрлық резервіне барлығы 167 адам тіркелген. Оның 128 ер ... ал 39 ... ... 2013 жылы 2012 ... ... ... тұрған адамдардың саны азайған. Жасы 30-ға дейінгі және еңбек өтілімі 1 жылға дейінгі азаматтар мен ... ... ... ... ... 30 ... ... адамдар - 52 %-ды, 30 жастан 40 ... ... - 19 %-ды, 40 ... 50 ... дейін - 19 %-ды, 50 жастан жоғары - 10 %-ды құрайды. Яғни, 30 ... ... - 86 ... 30 ... 40 ... ... - 32 адам, 40 жастан 50 жасқа ... - 32 ... ал 50 ... ... 12 адам.
Сурет 4. 2013 жылы мемлекеттік қызметтің кадрлық резервінде тұрған адамдардың жасы бойынша проценттік ... - ... ... мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар агенттігінен алынған ақпараттар ... ... ... жылы ... ... ... резервінде тұрған азаматтар мен азаматшаларының еңбек өтілімін пайызбен көрсететін болсақ, еңбек өтілімі 1 жылға дейін - 47 %, ... ... 1 ... - 5 ... дейін - 31 %, еңбек өтілімі 5 жылдан - 10 ... ... - 9 %, ... өтілімі 10 жылдан - 15 жылға ... - 6 %, 15 ... - 20 ... дейін - 5 %, еңбек өтілімі 20 жылдан жоғары - 2 %-ды ... жылы ... ... ... ... қызметте 232 резервист болған. Резервисттердің 128 ер ... ал 104 ... ... 2012 жыл және 2013 ... ... резевте түрғандар арасында 30 жасқа дейінгі азаматтар басым.
Резервистердің арасында экономика, заң, гуманитарлық, техника және мемлекеттік басқару және тағы басқа ... ... бар. ... ... заң, экономика, гуманитарлық мамандар.
2014 жылы резервте тұрған 30 жасқа дейінгі адамдар - 66%-ды, 30 жастан 40 жасқа дейін - 21 %-ды, 40 ... 50 ... ... - 11 %-ды, 50 ... ... - 2 %-ды ... ... 30 жасқа дейін - 153 адам, 30 жастан 40 жасқа дейін - 49 адам, 40 ... 50 ... ... - 26 ... ал 50 жастан жоғары 4 адам.
Сурет 5. 2014 жылы ... ... ... ... ... ... жасы ... проценттік көрсеткіштері
Ескерту - Алматы облысының мемлекеттік қызмет істері және ... ... ... ... ... ... ақпараттар негізінде автормен құрастырылған
2014 жылы мемлекеттік қызметтің кадрлық резервінде тұрған азаматтар мен ... ... ... пайызбен көрсететін болсақ, еңбек өтілімі 1 жылға дейін - 26%, ... ... 1 ... - 5 ... ... - 29%, ... ... 5 жылдан - 10 жылға дейін - 22 %, ... ... 10 ... - 15 ... ... - 11 %, 15 ... - 20 ... дейін - 9 %, еңбек ... 20 ... ... - 3 %-ды құрайды.
7 кесте
2012, 2013, 2014 ... ... ... ... ... ... өтілімі бойынша көрсеткіші
Еңбек өтілімі
Резервте тұрған азаматтар саны
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
1 жылға дейін
74
78
61
1 жылдан - ... ... ... - 10 жылға дейін
32
15
52
10 жылдан - 15 ... ... ... - 20 ... дейін
12
9
18
20 жылдан жоғары
11
3
8
Е ... - ... ... ... ... істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар агенттігінен алынған ақпараттар негізінде автормен құрастырылған
Алматы облысы бойынша 2012-2014 жылдар аралығындағы мемлекеттік қызметтің ... ... ... ... 3 ... ... 2014 жылы резеристердің саны 2012 жыл және 2013 жылға қарағанда көбірек болды. Жоғарыда көрсетілген мәліметтерге қарайтын болсақ резервте тұрғандар арасында ер ... саны ... ... ... ... бөлігі соңғы 3 жылда да жасы бойынша - 30 жасқа дейінгілер, ал ... ... ... - 1 ... дейін еңбек өтілімі бар резервисттер болған.
Облыстың мемлекеттік қызметінің әр ... ... және ... ... ... ... ... бағынудағы 147 мемлекеттік органдардың жұмыстарына кешенді тексеру жүргізілді, мұнда 2403 ... ... ...
Тексеру барысында әр түрлі сатыдағы 351 заңбұзушылық фактілері анықталды, олар мемлекеттік ... ... ... ... ... ... заңнамаларында, мемлекеттік қызметкерлердің ар-намыс Кодексінде орын алған. ... ... 3-ші ... 41 ... ... ... 28-і ... іс бойынша. Әкімдер мен басқа да жетекшілерге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларының талаптары, ар-намыс Кодексінің сақталуы мен мемлекеттік тәртіптің ... ... 28 ... мен пікірлер берілген. Тәртіптік кеңестің ұсыныстары бойынша 28 мемлекеттік қызметкерлер әр түрлі мән жайларға байланысты тәртіптік ... ... ... ... 2 адам ... заңбұзушылық жасағандары үшін жұмыстан босатылған [19].
2.3 жобасын талдау
2050 жылға ... ... даму ... ... ... жаңа кезеңін жариялап, біздің алдымызға жаңа мақсат - әлемнің неғұрлым дамыған 30 ... ... ену ... қойып отыр. Бұл ауқымды мақсатқа қол жеткізуде адам әлеуетінің сапасы шешуші фактор болып табылады, атап айтқанда, жастарға ұлттық ... ... ... міндеті жүктеліп отыр. Аталған бағытта мемлекет тарапынан кең ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Мемлекеттік жастар ... ... мен ... ... жоспары бекітілді, ұлттық заңнама түзетілуде.
2008 жылдан бастап Президент жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңес қызмет етуде, 2012 жылы ... ісі ... мен ... ... мәселелері жөніндегі өңірлік басқармалар құрылды. Мемлекет тарапынан қабылданатын шаралар жастар саясатын ... өз ... ... ... бар ... ... жас ... бағытталған.
Жұмысқа орналасу қазіргі жастар үшін өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Еңбек нарығы бір жағынан заңнамалық және ... ... ... ... екінші жағынан нарыққа қатысушылардың өз іс-әрекеттерімен реттелетін күрделі жүйе болып табылады. Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау және дамыту Қазақстан Республикасы ... ... ... және ... ... болып табылады. Президенттің жыл сайынғы халыққа жолдауларында әлеуметтік бағдарлы мемлекетті құру және дамытуға басты назар ... ... ... жастарды қалыптастырудың негіз қалаушы факторы және жастардың әлеуметтік- экономикалық табысты бейімделуінің индикаторы ретінде ... ... ... мен ... ... ... жоғары сұранысқа ие болуы есептеледі. Қазақстандық жастардың еңбек нарығындағы жағдайын талдау қажеттілігі екі маңызды фактормен анықталады. Біріншіден, жастар ... ... ... ... ... ... 1/3 бөлігін құрайды. Екіншіден, жастардың жұмыссыздығы мемлекет үшін кері ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметі жастарды жұмыспен қамту, оларды әлеуметтік қорғау проблемаларын шешуге бағытталған жастардың жұмыссыздығын мемлекеттік деңгейдегі ... ... ... ... ... ... ... жұмысына қарамастан, мұндай күш салу жеткіліксіз болып отыр.
Жас - тар -- бұл мемлекеттің негізгі ... бо - ла оты - рып, ... ел ... ... ... ... жас - тар жал - пы ... 30 пай - ы - зын құрайды. Жас - тар са - я - са - ты ту - ра - лы заң бой - ын - ша жас - тар- 14-29 жас ... ... ... ... - ... ... ... азаматтары құрамына кіретін жүйелі тізім болып табылады. Кадрлық резерв қазіргі таңда жастар арасында да қалыптасуда.
жабасына соңғы 3 жылға, яғни 2012, 2013, 2014 ... ... ... болсақ, 2012 жылда жобаға 3000-нан астам өзінің аналитикалық ойлау қабілеті жоғары және көшбасшылық мінездемелері айқын ... ... және ... ... оқу ... тәмамдаған 29 жасқа дейінгі жастар қатысты.
Іріктеу төмендегідей кезеңдер бойынша өтті:
1. ... ... ... ... ... ... сауалнаманы толтыруы (жас шамасы, бiлiм, жұмыс орны, кәсiби дағдылар тағы ... ... ... ... ... ... ... кезеңге 354 қатысушы іріктелді;
2. Сұхбат қорытындысы бойынша 100 үздік қатысушы анықталады.
2012 жылдың 12-14 қазанында жобаның 100 үздік ... жеке ... ... ... стратегиялық жоспарлау, мотивация саласындағы ресейлік алдыңғы қатарлы сарапшы ... ... ... семинарға қатысты. 2012 жылдың 19-23 қарашада байқау қатысушылары ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының негізінде дәрiстер, семинарлар, жаттығулар, мастер-класстардан өтті. Бұл ... ... ... ... өз ... ... қасиеттерді жетілдіруге және жеке тұлға бойындағы сапалық қасиеттерді дұрыс қолдану арқылы ... ... ... 24 ... 100 ... ... ... қорытындылары бойынша жоба сертификаттары табысталып, мемлекеттік басқару жүйесі, бизнес және қоғамдық қызмет салалары басшыларына аталған жоба қатысушыларына жоғарғы қызметке өтуіне ... ... ... мемлекеттік органдардың, ХДП, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару Академиясының ... ... ... ... Республикасы Білім және ғылым министрлігі қолдауымен жүзеге асырылуда.
2012 жылы 100 үздік жобасының ... ... жоба ... ... ... ... ... облысы бойынша Аймұханбет Бауыржан Аймұханбетұлы болды.
2013 жылдың 25 қыркүйегімен 5 ... ... ... ... аймақтарында өткізілген сұхбаттасу қорытындылары бойынша 345 үміткерден 65 қатысушы таңдалып алынды.
Бірінші білім беру модуліне қатысу үшін ... ... жеке жоба ... қажет болатын, жобаны ұсыну және қорғау 1 қараша өткізілді. Бірінші білім беру модулі бағдарламасының аясында қатысушыларға ... ... ... ... ... жету ... басқару, өнімді инновациялық белсенділікті арттыру, функционалды презентация дағдыларына үйрету, ... ... және ... талдау салаларына арналған семинар сабақтары өткізілді. Сонымен қатар, қатысушыларды тестілеуден өткізіп, ... ... ... мәні бар жеке жобаларды қорғау жүргізілді.Семинар сабақтарын Ресей Федерациясында ынталандыру және мақсаттарды жоспарлау ... ... ... бірі, жаттықтырушы Татьяна Погосова жүргізуде. Ол 500 ден ... жеке ... ... ... ... сондай-ақ, корпоративтік тренингтер өткізген. Жаттықтырушыларды дайындайтын арнайы бағдарламалар жасаған. Оның тренингтеріне 25000 астам адам қатысқан.
2013 жылы ... ... ... 32 ... ... ... ... Оның ішінде 2 сертификат табысталған қатысушылар Алматы облысынан ... олар ... ... Жаксылықұлы және Сериев Болат Абдулдаұлы.
2014 жылдың 26 мамырынан 26 маусымы аралығында ... 2014 ... ... ... ... қатысуға еліміздің барлық аймағынан 3146 үміткер ниет білдірді. Жобаның келесі кезеңіне өту үшін кандидаттары ресми критериялар бойынша іріктелді (жас ерекшелігі, ... ... ... және ... Іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша 641 кандидат өтіп, келесі кезеңіне шақырылады.
8 ... жылы ... ... ... ... ... саны
Облыс, қала атауы
Үміткерлер саны
Ақмола облысынан
58
Ақтөбе облысынан
45
Алматы облысынан
38
Атырау облысынан
41
Шығыс Қазақстан облысынан
24
Жамбыл облысынан
10
Батыс Қазақстан облысынан
94
Қарағанды облысынан
22
Қостанай облысынан
14
8 кестенің жалғасы
Қызылорда ... ... ... ... Қазақстан облысынан
37
Оңтүстік Қазақстан облысынан
95
Астана қаласынан
37
Алматы қаласынан
66
Барлығы
641
Ескерту - ... ... ... ... ... ... ... аймақтар бойынша шақырылған үміткерлер көрсетілген. Олар: Ақмола облысынан - 58 адам, Ақтөбе ... - 45 ... ... ... - 38 ... ... облысынан - 41 адам, Шығыс Қазақстан облысынан - 24 ... ... ... - 10 ... Батыс Қазақстан облысынан - 94 адам, Қарағанды облысынан - 22 ... ... ... - 14 ... Қызылорда облысынан - 3 адам, Маңғыстау облысынан - 26 адам, ... ... - 31 ... ... Қазақстан облысынан - 37 адам, Оңтүстік Қазақстан облысынан - 95 ... ... ... - 37 ... Алматы қаласынан - 66 адам.
2014 жылдың 3 - 28 ... ... ... ... аймақтарында жобасының екінші кезеңі өтті. Аталмыш кезеңге байқау комиссиясымен сұхбаттасу үшін өткізілген 641 үміткерден ұйымдастыру комитеті байқау ... ... ... ала ... ... ... кезеңі - 80 үміткер іріктеліп алды. Үміткерлер ... ... және жеке ... ... ... ... өзін өзі таныстыру, жұмыс өтілі, өз саласында ... ... ... ... аудиториясымен сай келуі, тілдерді білуі т.б.).
жобасының нәтижесінде 32 қатысушыға сертификат табысталып, өз ... ... іс ... қолдана алу мақсатында мемлекеттік құрылымдар және ұлттық компанияларда бір ай көлемінде ... ... ... ... ... оқыту модульдерін үйренуге, тренингтер, мастер - кластар, дәрістер мен семинарларға қатысуына, әртүрлі мемлекеттік кәсіпорындардың басшылығымен кездесуіне, ... пен ... және ... ... ... ... ... жасалған.
Жобаның түлектері білім беру бағдарламаларынан, тестілеуден, кәсіби ... ... ... ... ... ... ... білім, қоғамдық ұйымдар мен БАҚ-та жұмыс жасайтын кәсіби жетекші өкілдерімен кездескен ... Олар ... ... ... бойынша дәстүрлі емес ұшқыройлы, стратегиялық көзқарастарын айқын дәлелдеп шыққан еліміздің түкпір-түкпірінен келген білікті жас ... мен ... ... кесте
2009-2012 жж. жобасы түлектерінің динамикасы
Резервисттер саны
308
Мемлекеттік ... ... ... жұмыс орнында қызметі жоғарылағандар саны
156
Жеке бизнесін ашқандар саны
16
Шетелге ... ... ... ... ... ... саны
2
Барлық деңгейдегі маслихат депутаттары болып сайланғандар саны
7
Ауылдық округтың әкімі ... ... ... ... ... ... ... лауазымы мен жұмыс орнында қалғандар ... - ... ... ... автормен құрастырылған
2009 - 2013 жылдар аралығында жобаға 7000 астам жастар ... ... 5% (340 ... арнайы тестілеуден және ашық іріктеуден өтіп, мемлекеттік және ... ... ... ... болатын. Бұл жобаның ерекшелігі ауылда тұратын жастарға қызмет жолын сәтті ... жол ... ... кадр ... ... ... жасау болып табылады. Сонымен қатар, жастардың жан - ... ... алуы мен өз ... көрсете білуіне бағытталады. Аян Сакошев, Жастар қанаты Атқарушы хатшылығының басшысы: жобасы жастар үшін еңбек жолының сәтті бастамасы болып табылады.
Бұл ... ... өз ... ... үшін арнайы әдіс - жобалар жасалып, дәйекті түрде өзінің қабілеттерін және дағдыларын дамытуға, ... ... ... өз ... ... және жаңа достар табуға мүмкіндік береді. - бұл білікті жастар үшін және ... ... ... ... ... болмақ>>.
2009 -2013 жылдар аралығында жастар кадрлық резерві тізіміне 340 адам кірген болатын. Олардың 47 мемлекеттік қызмет атқарушылар, 21 ұлттық ... ... 57 адам ... ... ... ... 20 адам өз жеке ... ашса, қалған 42 адам мемлекеттік емес ұйымдарда қызмет етеді.
База негізінде резервте тұрғандарға мемлекеттік қызметке, жергілікті атқарушы ұйымдарға, әлеуметтік ұйымдарға және ... ... ... мен ... - ... ... ... жағдай жасау болып табылады. Тұғыры берік, көк байрағы биік тұрған еліміздің мәртебесі мен ... ... ... ... ... Аталған жобалар арқасында елдігімізді әлемге танытып, жаһандық үрдістерге жауап бере алатын заманауи мамандарды осындай ... ... ... ... ... өзі ... отыр [20].
3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕХАНИЗМІН ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ
3.1 Кадрлық ... ... ... ... ... жаңа даму кезеңіне қадам басуда, көптеген әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін ... ... ... Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылдың 14 желтоқсанындағы Қазақстан халқына Жолдауында ... ... ... ... ... ... елдің қалыптасу кезеңі үшін жасалғанын және оның бүгінгі таңда өзінің арқаулық өлшемі ... ... ... болатын. Сонымен қатар елдің 2050 жылға дейінгі жаңа саяси бағытының жобасын ... ... ел ... ... бағыттары белгіленіп, экономикалық саясатты кезеңдік жүзеге асыру жолдары айқындалды. Президент деп атап ... ҚР ... жаңа ... 2030 Стратегиясы шеңберінде реформалардың заңды жалғасы болып табылады және 2050 ... ... ... да ... саясатқа ерекше көңіл бөлінетін болады. Себебі жаңа экономикалық саясат табыстылығының басты шарты - ол ... ... ... тиіс екендігі Жолдауда көрсетілген.
Мемлекеттік қызметті жетілдіру мәселелері ... ... ... ... ... ... ... арт - тыру бөлігінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің, мемлекеттік органдардағы кадр қыз - мет - терінің рөлін күшейту керектігі, ол үшін ... ... ... ... ... ... ... де айтылған [21].
Мемлекеттік қызмет жүйесінің және кадрлық резевінің кемшіліктері де көріне бастады. ... ... ... ... про - ... ... резервін жасақтауда, мемлекеттік қызметші - лерді аттестациялауда, бір мемлекеттік органнан екінші мемлекеттік ор - ... ... ... ... Мем - ... қызметшілердің құ - қық - тық қорғау жағынан, әсіресе негізсіз жұ - ... ... ... ... - дету ... ... болып отыр - ғаны рас. Кейбір мемлекеттік ор - ган - ... ... ... жа - ... ... ... ... - ын - дағы мемлекеттік қызметшілерді қызметтен кетуге, ... ... ... ... - на ... ... Мұндай жағдайлар, әсіресе басшылар ауыс - қанда жиі кездеседі. Бір қарағанда, бәрі заң талаптарына сай жасалады, ал, шын мәніне ... ... ... ... ... жасақтауға әрекет жасайды, жоқ дегенде бұрынғы қызмет ... ... ... ... ... ... тарта бастайды. Басшылардың мұндай Мемлекет басшысы 2011 жылдың 17 сәуірінде өткен кеңейтілген ... - ... жол ... ... ... ... ... бұдан былай мемлекеттік органдарда лауазымды қызметкерлер сыбайлас жемқорлық - қа ұрынатын болса, онда ... ... ... ... ... туралы да қатаң ескертілді. Жоға - ры - да ... ... ... - мау үшін оларды заң жүзінде реттеу керек деп ойлаймын. ... ... ... жаңа ... - да - масы дай - - ... жатқанда мынан - дай ұсы - ныс айтар едім. Егер ... қала ... ... ... жағ - ... оларға бұрынғы жерінен тек екі қызметкердің ауысуына рұқсат берілсе, ал облыс ... - 3 қыз - мет - кер - дің. ... ... ... санатын көрсетіп қоюға болар еді. Сонда ғана жаппай кадр ауы - суы - на ... ... заң жү - ... сақ - ... еді, оны ... ... еді. Мұндай тосқауыл заң шең - берінде қойылмаса тоқтамайды. Ондай талапты респуб - ликалық орта - лық ... да жа - ... ... еді ... ... ... ... - сі - нің де кемшіліктері, осал жерлері көріне бастағаны бәрімізге аян. Мем - лекеттік қызметке келген ... ... ... қа - ... үшін пайдалану жағдай - ла - ры байқалады, демек ол сыбайлас - тыққа жол ашады. Қызметтік өсу жүйесі мен ... әлі ... жоқ, ... ... қызметшілерді ротациялау қаралмаған. Заңда ротация тек қана саяси ... үшін ... - ты - ... бұл ... әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің карьерлік өсу мәселелері нақтыланбаған. Мемлекеттік қызметке алудың қазіргі прак - тикасы конкурстық рәсімдердің де жеткіліксіздігін айғақтап ... Мем - ... ... ... ... ... тек қана ... қыз - мет саласындағы нормативтік құ - қықтық базаның ... ... ғана ... ... ... ... кәсіби білімі мен жеке қасиеттерін бағалауға мүмкіндік бермейді [23].
Мемлекеттік қызметте кадр жетіспеушілігі де кадрлық резерв мәселелерінің бірі болып ... Егер оның ... ... ... ... жерлерде кадрлардың жетіспеушілігі байқалады. Екіншіден, мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысының әлі төмен екендігі де әсер етеді. Конкурс өткізу ережесінің осал тұстарын ... ... ... ... ... ... емес ... жолдан тайдыру әдістерін меңгерген сыңайлы.
Кадрлық резерв қалыптасу үшін кадрлық саясат оңтайлы болуы керек. Еліміздегі осы кадр саясаты туралы және ... ... ... ... аз ... ... жоқ. ... өзі бірнеше мәрте осы мәселені төтесінен қойған болатын. Мемлекеттік ... ... ... ретіндегі үлгісін құрайтын екі жүйелік көрсеткіштің болуы, бірі оның жеке сапалық қасиеттері болса, екіншісі ... ... ... ... дәрежесі және бұлар саяси сипаттағы абсолютті кәсіби талапты арттыратын, шешімдердің дұрыс қабылдануына мүмкіндік беретін фактілер. Ал, ... ... бұл үлгі ... ... және ... ... үш маңызды сапалық көрсеткішінің жиынтығын құрап, психологиялық дайындықтың, яғни адамның интеллектуалдық және физикалық дамуының өз әсерін тигізу ерекшеліктерін көрсетеді. Осы ... ... ... ... ... заң ... ... әділдігіне байланысты мәселелер де айрықша назар аударуды қажет етеді. Қорыта ... ... ... ... асыруды ғылыми - әдістемелік қамтамасыз ету басымдығы интеллектуалды элитаның қалыптасуымен анықталып, кадрлық саясаттың маңызды аспектісі ретінде адамгершілік және ... сана - ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының болашағының жарқын дамуына әсер етуші құндылықтар болып табылады [24].
Кадрлық резеврті мына дағдарыс заманында қалыптастыру мәселесі үлкен бір ... ... ... ... ... ... резервті қалыптастырудағы басты мәселесінің бірі болып мемлекеттік қызмет кадры болып табылады. ... ... ... ... бірі ... ... ... бар, жоғары тиімділікті қамтамасыз ететін мемлекеттік қызметкерлерді профессионалды дайындау болып табылады.
Қазақстан әкімшілік реформалардың дамудың жаңа ... Оның ... ... ... жетілдіруге және мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын жақсартуға, профессионализм дегейін көтеруге, мемлекеттік аппарат қызметі нәтижелілігіне бағытталған [25].
Қазақстан Республикасы Президенті 14 ... 2012 ... ... ,-деп атап ... ... ... ... тәжірибе және білімдермен қолдану екі есе тиімді: біз өндірісті модернизациялап қана қоймай, отандық кадрларды да оқытамыз. Бұл - біз үшін жаңа ... Кез ... ... ... сияқты Қазақстанның табысты даму қажетілігі мемлекеттік басқаруда жаңа жүрістер әзірлеуді, адекватты дайындық және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... бұрын да және қазір де кадрлық жағдайға мына факторлар кері әсерін тигізіп келеді:
* Жылдамдатылған мемлекеттік қызметкерлер ... ... ... ... кадр ... жүйесінің болмауы;
* Әлсіз профессиональды дайындық;
* Мемлекеттік қызметкердің біліктілігінің жетіспеушілігі;
* Кадрлардың ;
* Мемлекеттік қызметте жемқорлықтың болуы.
Қазіргі таңда жоғары ... ... ... ... ... кадрлық саясаттың өзекті сұрағы мемлекеттік қызметкерді дайындау, таңдау және орналастыруда мемлекеттік қызмет кадрын, әлеуметтік топтар, қабаттар, азаматтар ... ... ... ... ... ... ... қызметте жемқорлық пен қоса командалық жүйе қарқын дамыған. Еліміздегі қай салада болмасын ... ... жүйе ... аз ... ... жоқ. Командалық жүйені бюрократияға жол ашатындығын айтып сынайтындар да, ... ... ... бір жолы деп ... да бар. ... жаңа ... алғашқы алқа мәжілісінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кадрлық резервтің пайдаланылмай жатуы командалық жүйеде жатқанын айтып, қалыптасқан жағдайды сын ... іліп ... Осы ... ... ... менің жеке пікірім мнадай:
- Кадрлық резервтердің пайдала - ныл - май отыруы - ... ... ре - зерв - тің бол - ... ... ... - тің қа - лып - тас - - пауы - ... бір ... ғана ... ... мемлекеттің пробле - ма - сы. Ме - - ніңше, резервтегі кадрлар өзде - рі - нің ка - ... ... ... оты - руы - ның басты себебі - командалық жү - йе ... ... ... біраз тұ - рақ - - та - нып ... ... ... әкім - - де - рінің, министрлердің ауысуы жиі бо - лып тұ - ... ... ... әкім - дер мен ... ... ... қыз - мет ... мамандардың орнына өз адам - да - рын әкеліп тықпалайтын. Бұл бел - гілі бір ... ... ... қа - ... ... Бұл басшылықтың жұ - мы - сын же - ңіл - дету үшін ... ... бі - рақ ... ... ... қалып - тас - тырып, оны дамыту үшін үлкен кедергі.
Меніңше, Президент Әкімшілігінің ұйым - дастыру ... осы ... ... алуы ... ... Яғни ... мен ми - нистрлер қызмет ауыстырған кезде облыс - тық ... ... мен ми - ... ... ... да ... жатады. Міне, осындай ауыс-түйіс кезінде Президент Әкімшілігінің ұйымдастыру бөлімі қадағалап, жергілікті мамандарды қандай себептермен ... ... ... ... ... қызметтен босатуға жол бермеу керек. Қоғамның әр саласы бойынша реформалар жүргізуде ... ... кем емес ... ... сол ... ... көңіл көншітпей жатады. Басталған істің соңына дейін сәтті жалғаспауы осы командалық жүйенің қалыптасқандығынан деп түсі - ... ... ... арқа - ... ... кіріп алып, бұрыннан бір салада қызмет істеп, мықты ... ... ... ... орнын тартып алу үрдіс болып барады. Біз бұл ко - мандалық жүйеден құтылма - йын - ша, кадр - лық ... ... ... қоя ... деп ойлаймын. Командалық жүйе бұл жемқорлықтың көзі деуге болады. Қазіргі біздің елімізде қай сала ... оның ... ... ... ... жемқорлық болып отыр [26].
3.2 Қазақстан Республикасындағы кадрлық ... ... ... ... ... - ... бар және жоғары нәтижелерге жетуге ынталы қызметкерлер. Жаңа ғасырда әлемдік аренада көсбасшылық үшін күрестің басты нысаны - адами капитал ... ... Ол ... жоғары болса, соғұрлым сол елдің бәсекеге қабілеттілігі ... ... ... ... ... ... ... оны пайдалану механизімін жетілдіру мемлекетіміздің алдына қойылған мақсаттарына ... 30 ... ... ... ... ... үлес ... Жоғарыда атап өткен кадрлық резервті қалыптастыру механизміндегі сыбайлас жемқорлық, командалық ауысу және тағы ... ... шешу үшін ... ... ... ... ... реформалар жүргізілуде. Атап өтсек, , бағдарламасы, және тағы ... ... ... ... жүйесін дамыту мемлекеттің тәуелсіздік жылдарындағы рөлінің өзгеруі, саяси жүйенің, экономиканың, қоғамдық қатынастардың қалыптасу, мемлекеттік ... ... ... ... ... байланысты.
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының мақсаттары мен басымдықтарын іске асыру үшін кадрларды іріктеу мен жоғарылатудың тиімді жүйесін құру, ... ... ... ... мен ашықтығын қамтамасыз ету қажет болды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 ... 26 ... № 2730 Заң күші бар ... ... ... ... заманғы мемлекеттік қызмет жүйесін институттандырудың бастауы болып мемлекеттік басқару жүйесінің кадрлық ұйытқысын сақтауға мүмкіндік ... және ... ... ... ... ... қызметтің дамуына негіз қалады.
Жарлықтың қабылдануы мемлекеттік қызмет қағидаттарын, мемлекеттік лауазымдардың сатылығын белгілеу жолымен мемлекеттік қызмет қатынастарын реттеуге, мемлекеттік қызметшілердің ... ... ... және әлеуметтік кепілдіктерін белгілеуге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер енгізуге мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінің кадрлық резервінің біліктілігін арттыру, жастар ... ... ... заманауи басқарушылар генерациясын қалыптастыру мақсатында жобасы құрылды.
Бұл жоба жастарға болып табылады. Жоба барысында көптеген ... ... ... ... қызметке, бизнес саласына және қоғамдық қызметке келіп түскенде барынша жоғары лауазыммен айналысу үшін резервте тұрған адамды жылжытуды қарастыруға ұсыну болып ... ... ... ... ... ... ... ынталандырылған, кәсіптік дағдылары және басқару біліктіліктері жоғары ... ... ... ... құрды. Бәсекеге қабілетті мемлекеттердің қатарына кірудегі еліміздің жаңашылдық қадамы ... ... ... бар, ... ... ... жоқ. Соңында біз адами капиталмен толық жұмыс істей алмаймыз. Бұл Қазақстан үшін үлкен қасірет. ... ... тек ... ... және ... оқытумен ғана шектеледі. Негізгі мақсат тек қана ақылды балаларды жинау емес, Қазақстанның ұзақмерзімді дамуы болуы керек. Мемлекеттік қызмет ... ... ... Алихан Байменов мемлекеттік қызметке тұру шыларға арналған жаңа бағдарлама ұсынды. Алайда резервистер туралы сөз болған жоқ. Резервистердің құқықтық ... ... ... концепциясы мен заң болғанымен жұмыс істеуі екі бөлек. ... да ... ... резервінің кадрлық резервті қалптастыру мәселелерін шешуде үлкен үлесін қосады деп сенемін. Сондай-ақ әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай мемлекеттік қызметке ашық және ... ... ... ... ғана ... тиімді мемлекетке айналуға ... [27]. ... ... елде ... ... ... үшін кедергі болатын сыбайлас жемқорлық бар. Елімізде сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жүргізу үшін 2015-2025 ... ... ... ... ... 2014 ... шілдесінен бастап Бағдарлама жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды. Бастауыш партия ұйымдары, өңірлік ... ҚР ... ... сарапшылар, қоғамдық ұйымдардан 800-ден аса ұсыныс келіп түсті.
Бағдарлама жобасы мемлекеттік органдармен келісімделіп, ... ... ... ... барлық өңірлердегі кеңестерінде бірауыздан қолдау тапты.Ұсыныстар мен толықтыруларды ескере отырып, аталмыш құжат айтарлықтай жетілдіріліп, 2014 жылдың 11 қарашасында партиясы ... ... ... ... қабылданды.Сыбайлас жемқорлық Қазақстанның барлық табыстарына қол жеткізуге мүмкіндік туғызған мемлекетіміздің негізгі құндылығы - ... ... ... ... ... ... мемлекетке деген сеніміне селкеу түсіреді, елдің әлеуметтік-экономикалық және рухани өрлеуіне айтарлықтай кедергі келтіре отырып, мемлекеттік ... ... ... ... ... XV ... ... тұжырымы қоғамның қазіргі үмітіне толық сай келіп ... ... ... ... мен ... ... өмір сүруін қамтамасыз ету үшін тарихи жауапкершілікті өз мойнына ала ... ... мен ... ... ... ... ... ымыраға көнбейтін іс-қимылға, оның пайда болу себептерін ... ... ... ... - ... ... кез келген көрінісіне атымен төзбеушілік ахуалын қалыптастыра отырып, бүкіл қоғамды сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысқа тарту.
Аталған мақсатқа жету келесі мәселелердің ... ... ...
- ... ... ... ... білім мен тәрбиені қалыптастыру;
- сыбайлас жемқорлықтың пайда болу алғышарттарын азайту;
- мемлекеттік органдар қызметі, квазимемлекеттік ... мен ... ... ... және ... ... күшейту;
- жергілікті өзін-өзі басқару өкілеттілігін кеңейту;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы ... ... ... ... деп ... ... ... бағдарлама бес іргелі қағидатқа негізделіп құрылған:
Жүйелілік қағидаты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тек жекелеген деректерді анықтауға саймауы ... ... ... ... ... ... ішінде арқылы олардың ізіне түсу тұрақты нәтижелер бере алмайды. Ендігі жерде ... ... ... ... ... пен ... ... қоғамдық бақылауды күшейтуге және аталған құбылысты тудыратын себептер мен жағдайларды жоюға басты екпін түсетін ... ... заң мен сот ... ... ... Ел ... баршаның заң мен сот алдындағы теңдігіне кепілдік береді. Бұл заңға баршаның теңдей бағынуынан және оны ... үшін ... ... көтеруінен көрінуі тиіс. Сыбайлас жемқорлық үшін жазалау әлеуметтік, мүліктік және ... ... ... ... ... ... ... бұлжытпай орындау биліктің барлық деңгейлеріндегі жемқорлықты болғызбаудың кепілі ... ... ... ... және ... ... есептілік қағидаты. Конституция мемлекеттiк билiктiң бiрден-бiр бастауы - өз билiгiн жүзеге асыруды мемлекеттiк органдарға ... ... деп ... Әр ... заң бойынша тыйым салынбаған кез келген жолдар арқылы еркін ақпарат алуға хақылы, ал мемлекеттік ... оған ... ... қамтамасыз етіп, ондай ақпараттарды беруге міндетті.
Сыбайлас жемқорлықпен күрестің нәтижелілігі мемлекеттің азаматтардың заңды мүддесіне қызмет етуге бағдарлана білуімен тікелей байланысты. ... ... ... ... ... ... және ... болуы тиіс.
Мемлекет пен қоғамның серіктестігі қағидаты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қоғамның белсене қатысуынсыз, жемқорлыққа қарсы ... ... ... ... ... аса ... Сыбайлас жемқорлыққа қарсы табысты іс-қимыл жауапкершілігі мемлекетке ғана емес, қоғам мен ... ... да ... ... пен қоғамның өзара сенімі мен ынтымағы ғана ... ... ... ... жол ... ... төзімсіздік қалыптастыруда қоғамды жұмылдыру қағидаты. партиясы халықтың басым бөлігінің мүддесін білдіретін елдегі жетекші ... күш ... ... ... ... ... қалыптастыруда қазақстандық қоғамды біріктіретін басты күш болып табылады.
Бағдарлама екі ... ... ... ... ... ... кезең: 2015 - 2020 жылдар;
2. Екінші кезең: 2021 - 2025 ... ... іске ... ... үшін ... мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған, шаралар кешені мен нақты индикаторлары бар Жол картасы әзірленеді. Жол картасын партияның Саяси ... ... ... картасының әр кезеңі үшін жыл сайынғы қадамдық іс-шаралар жоспары жасалады.
Партияның 2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Бағдарламасын іске ... ... ... - ... ... ... ... қойылған мақсаттар мен міндеттерді іс жүзіне асыруға бағытталған [29]. ... ... жаңа ... ... және ... ең дамыған мемлекеттерінің қатарына енуіне мүмкіндік беретін жаңа экономикалық бағытына, бес институттық реформаға және жаңғырту жөніндегі 100 ... - Ұлт ... ... ... аударды.
Қазақстан Республикасының кадрлық резервін пайдалану мехмнизмінің жұмысын жақсартып, мемлекеттік қызметтегі көптеген мәселелерді шешуге, халықаралық аренада көшбасшы 30 мемлекеттің ... ... ... ... бірі - ... - бұл жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап және сонымен бір ... жаңа ... ... ... дамығын мелекеттердің отыздығына кіру жөніндегі жоспары. елімізге жүзеге асыру мен ... ... ... ... адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын беріктік қорын жасап беретін болады. Жоспардың негізгі мақсаты сылап-сипап қою ... ... ... ... қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды [30].
бірінші реформа ... ... ... ... ... түсу үдерістерін модернизациялауды анықтады. Ұлт басшысы әрбір мемлекеттік қызметші төменгі қызметтерден бастап, мемлекеттік қызметке жаңа келген мамандар ... ... ... ... ... оның ... жоғары тұрған қадамдарынан өтуі тиіс екендігін нақты көрсетті.
Ұлттық жоспарды жүзеге ... ... ... ... ... ... да оның ... барлық мемлекеттік қызметшілер ат салысуы керек. Мемлекеттік қызметші осы іс-шаралардың барлығы ... ... ... ... дамытуға тең құқыққа ие әділ қазақстандық қоғамның эталоны болуға ... ... 5 ... тұрады:
І) КӘСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ҚҰРУ;
ІІ) ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ;
ІІІ) ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ЖƏНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМ;
ІV) ... ПЕН ... ЕСЕП ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУ.
І бөлім мемлекеттік қызметіміздегі көптеген мәселелері мен осал ... ... ... ... ... ... қызметтке кірудегі мәселелерді шешуге бағытталған 15 қадам көрсетілген. Олар:
1-қадам. Мемлекеттік қызметке қабылдау ресімдерін жаңғырту. Мемлекеттік қызметке қабылдау төмендегі лауазымдардан ... ... ... ... ... реттеу және одан әрі лауазымдық өсу іскерлік қасиеттер негізінде жүзеге асырылуы ... ... ... Республикасының мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің рөлін арттыру есебінен мемлекеттік қызметке алғаш рет ... ... ... ... Үш ... ... ... енгізу.
4-қадам. 3+3 формуласы бойынша мемлекеттік қызметке бірінші рет қабылданушылар үшін міндетті түрде сынақ мерзімі (тиісінше үш айдан ... және алты ... ... ... ... бақылау).
5-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне байланысты өсіру.
6-қадам. еңбекақыны нәтиже бойынша ... ... ... ... үшін - жеке жылдық жоспарларды орындау; мемлекеттік органдар үшін - стратегиялық жоспарларды орындау; министрлер және әкімдер үшін - ... ... ... ... индикаторлары, өмір сапасы, инвестиция тарту; Үкімет мүшелері үшін - ... ... ... ... қызметкерлердің лауазымдық еңбекақыларына өңірлік үйлестіру коэффициенттерін қосу.
8-қадам. Ауыстырылатын мемлекеттік қызметкерлерге лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде оларға ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік қызметкерлерді тұрақты түрде оқыту жүйесін заңды түрде бекіту - үш ... бір рет ... ... ... ... ... ... мансаптық жоғарлату үшін конкурсиық негізге көшу. корпусының жоғары лауазымдарына ... ... ... мемлекеттік қызметкерлер қатарынан тек қана конкурстық негізде ... ... ... ... нығайту.
11-қадам. Шетелдік менеджерлерді, жеке меншік сектордың жекеленген мамандарын, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері болып табылатын ... ... ... ... қызметке жіберу. Оларды тағайындау ерекше талаптар және лауазымдардың жеке кестесі бойынша жүзеге ... ... Бұл ... ... ... ашық және бәсекеге қабілетті жүйе етеді.
12-қадам. Жаңа этикалық ережелерді енгізу. Мемлекеттік қызметтің жаңа Этикалық ... ... ... ... ... ... өкіл лауазымын енгізу.
13-қадам. Жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, сонымен бірге, жаңа заңнамалар ... ... ... қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық ... ... ... алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру.
14-қадам. Барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде құқық ... ... ... ... қатысты мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылдау.
15-қадам. Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін іс басындағы ... ... ... ... ... кәсіби талаптарды күшейту және еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу.
Жоғарыда аталған жобалар мен бағдарламалар мемлекеттік қызметтегі ... ... ... және оның пайдалану механизмін әрі қарай жетілдіруге, мемлекеттік қызметтің осал ... ... ... ... мемлекет құруға, халықаралық аренадаңы дамыған 30 мемлекеттің қатарына ... ... зор. ... ... әкімшілік реформала - рының барысы биліктің, мемлекеттік ... ... ... ... зейін қояр нысаны болып отырғанын көрсетеді. Тәуелсіздік жариялаған алғашқы кезеңнен бастап, бүгінгі таңға дейін атқарылып келе жатқан оң ... ... ... ... ... ... өзгерістер мен реформалар кезеңі деп айтсақ артық етпейді. Мемлекеттік органдар жүйесінің қалыптасуы мен ... ... ... ісіндегі жалпы ілгерілеушіліктер, сондай-ақ, Қазақстанның тәуелсіздігінің негізгі тетігі болып табылады. Қазақстан Республикасында бірнеше жыл қатарымен мемлекеттік басқару құрылымын ... мен ... ... ... ... ... ... процестердің негізгі мақсаты Қазақстан дамуының ағымдағы және жоспардағы мәселелерін нәтижелі де тиімді шешетін кәсіби үкімет құру болып ... [31]. ... ... ... ... ... және оны ... механизміне теориялық және әдістемелік жолдарына жүргізілген зерттеулер бойынша төмендегідей қорытынды жасауға болады:
1. Кадрлық саясат - кадрлық ... ... ... ... ... Кадрлық саясат мемлекеттік қызметшілерді таңдау, дайындау, қайта даярлау бағдарламаларының негізінде ... ... ... ... ... ... саясат ұзақ мерзімді және ағымдағы болжау қызметтерін, яғни нақтырақ айтқанда жетістікке жетудің болашағын көрсетеді. Тек ... қана ... ... ... ... және оның басымдылықтары мен бағыттарын анықтайды. Тиімді кадр саясатын әзірлеудің маңызды шарты мемлекеттік қызметтің отандық және ... ... ... Ғылыми-әдістемелік негіздің бір бағыты мемлекеттік кадрлық саясаттың тиімділігі болып табылады және оның ... ... ... ... Қызметті жүзеге асыруда кадрлық саясат патриоттық, кәсібилік, өзара қолдау көрсету, тәжірибелі кадрларға ықыласпен ... ... ... және ... ... Ол ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудің қолданбалы ғылыми зерттеу, кәсіби біліммен басқару жүйелерін құру және ... ... ... Осы ... ... барысында, мемлекеттік қызметкердің заң алдында адалдығына, әділдігіне байланысты мәселелер де айрықша назар аударуды қажет етеді. Кадрлар саясатын ... ... ... ... ету ... ... элитаның қалыптасуымен анықталып, кадрлық саясаттың маңызды аспектісі ретінде адамгершілік және кәсіби сана-сезімнің жоғары болуы, саяси көзқарастарының нақтылығы Қазақстан ... ... ... дамуына әсер етуші құндылықтар болып табылады.
Мемлекеттік басқару кадрларынаның резервіне мұқтаждық тұрақты емес, оның өзгеріп тұруы түрлі ... ... ... ... ... бірқатары мемлекеттік қызметшілер кадрларын, әсіресе, мамандар қажеттілігін арттырады ұйымдастырушылық құрылымы және мемлекеттік қызметкерлерінің еңбегін оңтайлы. Мемлекеттік ... ... ... ... мемлекеттік қызметте ұйымдастыру деңгейі әсер етеді. Басқару құрылымы неғұрлым ... ... ... мен ... ... тиімді пайдаланылып, олардың саны азайтылады.
3. Мемлекеттік қызметкерлердің кадрлық резерві - бұл Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... кіретін жүйелі тізім: лауазымның бос орнына өтініш бергендер, мемлекеттік бағдарламалар бойынша оқуға жіберілгендер, сондай-ақ біліктілікті ... ... ... атқаратын лауазымнан жоғарылауға, ауысуға үміткер мемлекеттік қызметкерлер.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... саяси сондай-ақ әкімшілік қызметке үміткерлер. Әр бағыт үшін жеке кадрлық резерв жүргізіледі. Әр бағыт бірнеше санаттарға бөлінеді әр ... өз ... ... ... бір ... ... ... үміткер 3 жылға дейін бола алады, ол атқаруға үміткер лауазымға байланысты. Әкімшілік мемлекеттік қызметті атқаруға үміткерлер 1 жылға дейін, саясиды алу үшін - 3 ... ... ... ... ... резерві қалыптасуда. Алайда, конкурстық іріктеуді жүргізудің қазіргі кездегі ... ... ... ... кіру ... ... ... әділдігіне азаматтар тарапынан бірқатар сенімсіздік байқалады. Осыған байланысты, мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеу ... ... және оның ... ... ... ... алғанда, Мемлекет бас - шысы алға қойған ... - кет - тік қыз - ... ... - - діру ... - дағы ... ... шешу елі - міз - ді әлеуметтік-эконо - мика - лық жаң - ғыр - ту ... ... - - лық құ - рыл - ... ... ... іске асы - руға ... жинақы, жоға - - ры кәсіби және ... ... - ру - шы - лық ... құруға мүм - кіндік береді.
5. Әр бір салада ... ... ... ... да ... мәселелері бар. Олар, әсіресе, конкурстық іріктеу про - цедураларында, ... ... ... ... ... - ... аттестациялауда, бір мемлекеттік органнан екінші мемлекеттік ор - ... ... ... ... Мем - ... ... құ - қық - тық қорғау жағынан, әсіресе негізсіз жұ - мыстан шығару, болмаса төмен - дету тұрғысында проблема ... отыр - ғаны рас. ... ... ор - ган - ... ... көбінесе жа - ңадан басшы болғандар, қарау - ын - дағы ... ... ... ... ... ... қызметке баруы - на астыртын мәжбүрлейді. Мұндай жағдайлар, әсіресе басшылар ауыс - қанда жиі кездеседі. Бір қарағанда, бәрі заң талаптарына сай ... ал, шын ... ... ... келген басшы өзінің жасақтауға әрекет жасайды, жоқ дегенде бұрынғы қызмет атқарған органнан өзіне керек, өзіне ... ... ... ... кадр ... де ... ... мәселелерінің бірі болып келеді. Егер оның себептерін зерделесек, біріншіден, ауылдық жерлерде кадрлардың жетіспеушілігі байқалады. Екіншіден, ... ... ... ... әлі ... ... де әсер етеді. Конкурс өткізу ережесінің осал тұстарын пайдаланған кейбір мемлекеттік орган басшылары қажет емес ... ... ... әдістерін меңгерген сыңайлы.
6. Мемлекеттік қызметтің кадрлық резервін қалыптастыру, оны пайдалану механизімін жетілдіру мемлекетіміздің алдына ... ... 30 ... елдер қатарына кіруге үлкен үлес қосады. Жоғарыда атап өткен кадрлық резервті қалыптастыру механизміндегі сыбайлас жемқорлық, ... ... және тағы ... ... шешу үшін мемлекетімізде көптеген шаралар, бірқатар бағдарламалар, реформалар жүргізілуде. Атап өтсек, , бағдарламасы, және тағы басқалары [32].
Елбасы Нұрсұлтан ... ... ... бері ... ... институтына, мемлекеттік басқару жүйесіне ерекше назар аударып келеді, сонымен қатар 2030, 2050 жылдарға дейінгі даму стратегиялары кәсіби үкімет құруда, ... ... ... ... дамыту жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ, Елбасының сындарлы саясатының арқасында аталған мәселелерде көптеген тың өзге - ... ... ... Біз ... ... ... ... болып мемлекеттік қызмет туралы заңды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңды қабылдадық. Қа - ... ... ... бүкіл әлем мойындауда.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдаған Жолдауы, , және тағы ... ... ... ... әр түрлі салаларындағы және мемлекеттік қызметтегі мәселелерді шешіп, болашақта 30 дамыған елдер қатарына ... ... ... ... ... ҚР ... Н.Ә.Назарбаевтың атты Қазақстан халқына Жолдауы // 2012 жыл 14 ... ... Б. ... қызметтің кадрлық саясаты // Ғылыми-сараптамалық журнал. №2(34). 2012
4 Title: Reclamation of used urban waters for irrigation purposes - A review of ... ... ... ... Diana; ... Sigrid M; van Lier, Jules BSource: Journal of environmental management Volume: 122 Pages: 85-98 DOI: ... ... ... (Epub 2013 Apr 03)
5 Title: ... ... of TP load in a ... Delta stream using a dynamic data driven application system. ... Ouyang, Ying; ... Theodor D; Hatten, Jeff. Source: Journal of ... ... Volume: 122 Pages: ... Published: 2013-Jun-15 (Epub 2013 Mar 28)
6 Жұмабеков А. Мемлекетік қызмет саласындағы кадр мәселесі // Заң газеті. - 2015. - 27 ... - Б. 5-6.
7 ... И. ... қызметтегі кадрлық менеджмент // Мемлекеттік қызмет. - 2015. - № 1(99). - Б. 5
8 ... А. ... ... ... // Заң ... - 2015. - 22 ... - Б. 1-2.
9 ЛуценкоН. В. Кадрлық резервті қалыптастыру // Заң және ... - 2009. - №10. - Б. 44-48.
10 ... ... ... // http://www.rezerv.kz/kz/news
11 Мемлекеттік қызметкерлердің кадрлық резерві // http://egov.kz/wps/portal/Content?/kadroviy_rezerv&lang=kk
12 Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы Заңы // 1999 жылғы 23 ... № 453-1 ... ... ... кадрлық резерві туралы Заңы // Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 ... 4 ... N 1243 ... ... / Малин А.С. Басқару жүйесін зерттеу. 2012.- Б 68-71
15 Орынбасаров Н. О. Кадрлық саясаттың ... ... // ... Policy ... № 10. ... ... қызмет өткеру тәртібі туралы ереже // Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 ... N 357 ... Title: Why are ... farmers adopting more (and larger) ... energy ... Author(s): Beckman, Jayson; Xiarchos, Irene M.Source: RENEWABLE ENERGY Volume: 55 Pages: 322-330 DOI:10.1016/j.renene.2012.10.057 Published: JUL 2013
18 ... ... ... 2013 жылғы тестілеу статистикасы // http://hrm-gov.kz
19 Жемқорлыққа қарсы күрес // http://zhetysu.gov.kz/content-view-1644.html
20 2009-2013 жж. ... ... ... // http://yvision.kz
21 Ізбасаров О. Б. Саяси мемлекеттік қызметшілер // Арна ... - 2013.- №19 (170)
22 ... ... ... жүйе ... ... ... кедергі келтіріп отырған жоқ па? // http://thenews.kz/2011/04/20/796991.html
23 Курчатов В. Мемлекеттік қызметшілерді ... // ... ... ... ... Title: Bulk ... close to a ... Solid Waste incinerator: One source among many. Author(s): Venturini, Elisa; Vassura, Ivano; Ferroni, Laura; et ... The Science of the total ... Volume: 456-457 Pages: 392403 ... Published: 2013-Jul-1 (Epub 2013 Apr 30)
25 ... А. Ұ. ... ... ... // ... Policy ... № 8. 2014 ж.
26 Соколова И. Мемлекеттік қызмет реформасында тежеліс орын алуда // ... ... - 2015. - № 1(99). - Б. 9
27 ... Э. ... ... ... // ... Қазақстан газеті.- 2014.-№252(28475)
28 Title: An easy and low-cost method for preprocessing and matching small-scale amateur aerial ... for ... ... land use in Burkina Faso ... Wellens, Joost; Midekor, Akoly; Traore, Farid; et al.Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH ... ... Volume: 23 Pages: 273-278 DOI: ... ... AUG 2013
29 ... ... ... қарсы іс-қимылдың 2015-2025 жылдарға арналған бағдарламасы // http://nurotan.kz/kz/news/3929
30 Елбасы мемлекеттік құрылыстың 100 нақты қадамы көрсетілетін жоспар ұсынады // ... 100 ... ... // ... ... ... ... жемқорлыққа қарсы күрес туралы Заңы // Қазақстан Республикасының 1998 ж. 2 шiлдедегі № 267-1 Заңы

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кадр резервті жоспарлаудың теориялық негіздері34 бет
№1 Поликлиника негізінде медициналық құжат ауысуының ақпараттық жүйесін құру66 бет
ENRC компаниясы үшін РРЖ негізінде резервтік арна құру37 бет
ENRC корпорациясы үшін радиорелейлі жүйелер негізінде резервтік радиоарна құру16 бет
«ВКТ Строитель» ЖШС-ндегі жүргізіліп отырған кадрлық саясатының ерекшеліктерін зерттеу және оны жетілдіру бойынша іс-шаралар жүйесінің әзірлемесін ұсыну62 бет
«Сауда - көлік компаниясы» ЖШС кадрлық саясаттың қазіргі жағдайы мен даму деңгейі 58 бет
«Қазмұнайгаз» ақ кадрлық қызметін талдау41 бет
Жергілікті басқару органдарындағы кадрлық қамтамасыз етудің теориялық негіздері66 бет
Кадрлық саясат78 бет
Кадрлық қызмет44 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь