Кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алудың ерекшеліктері

Кәмелетке толмағандар болып, қылмыстық құқықта 16 жастан 18 жасқа дейінгілер танылады, ал кейбір жағдайларда 14 жастағылар табылады. Қылмыс жасаған уақытта 14 жасқа толған, бірақ 18 жасқа толмаған тұлғалар - кәмелетке толмағандар болып табылады.
Қылмыстық жауаптылыққа тартылған кәмелетке толмаған айыпталушылардан жауап алу, ересек айыпталушыларға қатысты қолданылатын жауап алудың процесуалдыкітәртібімен жүргізіледі.
"Жауап алуды ойдағыдай жүргізу үшін тергеуші мұқҚият дайындалуы керек. Кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алуға дайындық жауап алынатын адамның жеке басын тереңірек оқып білуді, сонымен атар оның тұрғылықты жағдайын және тәрбие алатын ортасын зерттеп; сонымен қатар жауап алу орнын белгілеу, жауап алынатын адамды тергеушіге шақыру, жауап алынуға жататын тұлғаларды анықтау, жауап алу жоспарын құру және сұрақтарды дайында.у қажет".1 Соның ішінде ең басты мынандай сұрақтар анықталып алуы керек:
1.1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 30 тамыз 1995 жыл.
1.2. Қазақстан Республикасының Кьілмыстық Кодексі, 1 қаңтар 1998. 1.3 Казақстан Республикасының Қылмыстық Істер Жүргізу Ко-
дексі, 1 қаңтар 1998 жыл.
II. Арнайы әдебиеттер
2.4.. Белкин Р.С. "Криминалистическая тактика" экнциклопедия, М., 1997.
2.5. Бондаренко В. "Настольная книга следователя". М., 1959.
2.6. Васильев А.Н. "Тактика отдельных следственных действий". М., 1981.
2.7. Герасимов И.Ф., Драпина Л.Л. "Криминалистика". М., 1994.
2.8. Гинзбург А.Я., А.Р.Белкин "Криминалистическая тактика". А., 1998.
2.9. Доспулов Г.Г. "Психология допроса в уголовном процессе". "Ғылым". А., 1996.

2.10. Жәкішев Е.Г. "Криминалистік тактика" "Жеті жарғы". А., 1997.
2.11. Зубарев В., Мешков Ю. "Защитник на предварительном следствии". "Социалистическая законность", 1998, N 2.
2.12. Карацев К.М. "Основные процессуальные и криминалисти-ческие положения допроса обвиняемого". А., 1969.
2.13. Карнеева Л.М. "Привлечение куголовной ответственнос-ти". "Законность и обоснованность", М., 1971.
2.14. Карнеева Л.М. "Значение показании обвиняемого".
"Советская юстиция", 1971, N 31.


2.15. Леви А.А. "06 участии защитника на предварительном следствии". "Социалистическая законность", 1987, N 4.
2.16. Леви А.А., Пичкалева П.И. "Получение и проверка показа-нии следователей". М., 1987
2.17. Митусевич И.А. "Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного следствия". Минск, 1975.

2.18. Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. "Криминалистика" М., 1984.
2.19. Порубов Н.И. "Допрос". М., 1973.
2.20. Порубов Н.И. "Допрос в советском уголовном судопроиз-водстве". Минск, 1973.
2.21. Порубов Н.И. "Научные основы допроса на предваритель-ном следствии". Минск, 1978.
2.22. Шейнин Л.Р. "Советский следователь". М., 1959.
2.23. Филипов А.Г., Волынский. "Криминалистика". М., 1998.
2.24. Яблоков Н.Г. "Криминалистика". "Юридическая литерату-ра". М., 1996.
2.25. Яблоков Н.Г., Колдин В.Я. "Криминалистика" издательство Московского Университета. М., 1990.
III. Тәжірибелік материалдар
3.26. Өндірістік практикамнан алынған мысалдар.
        
        § 2. Кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алудың ерекшеліктері
Кәмелетке толмағандар ... ... ... 16 ... 18 жасқа дейінгілер танылады, ал кейбір жағдайларда 14 жастағылар табылады. Қылмыс жасаған уақытта 14 ... ... ... 18 ... ... ... - кәмелетке толмағандар болып табылады.
Қылмыстық жауаптылыққа тартылған кәмелетке толмаған айыпталушылардан жауап алу, ересек айыпталушыларға қатысты қолданылатын жауап алудың процесуалдыкітәртібімен ... ... ... ... үшін ... ... ... керек. Кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алуға дайындық жауап алынатын адамның жеке ... ... оқып ... ... атар оның ... жағдайын және тәрбие алатын ортасын зерттеп; сонымен қатар жауап алу орнын белгілеу, жауап алынатын адамды тергеушіге ... ... ... ... тұлғаларды анықтау, жауап алу жоспарын құру және ... ... ... ... ... ең басты мынандай сұрақтар анықталып алуы керек:
[1] Карацев К.М. "Основные процессуальные и криминалистические положения допроса обвиняемого". Алматы, ... ... ... ... жеке ... анықтау;
* жауап алынатын түлғаның психологиясын анықтау;
* кәмелетке толмаған айыпталушыны жауап алуға шақыру;
* тергеушінің қоятын сүрақтарын дайындау;
5) кәмелетке ... ... ... алу ... ... толмағанның жеке басын анықтаған кезде тергеуші ең бірінші, оның ... ... оның ... ... ... ... уақытын, мүндай өзгерістердің себебін, бүл жанүядағы жағдайларға не болмаса басқа да келеңсіз жағдайларға, ... ... ... не ... ... ... ... болуы мүмкін. Тергеуші, осы жағдайларды анықтау үшін ең ... оның ... ... жүмыс істеп жүрген жеріндегі және оқуындағы жолдастарынан, мастерінен ... алу ... Осы ... ... алу нәтижесінде кәмелетке толмағандардың жеке басы туралы көп жағдайды ... ... ... ... ... айыпталушы 15 жастағы Смирнов Виталий, жауап алу кезінде үндемей, жанында болып жатқан нәрсенің бәрі де ол үшін ... ... ... кейін тергеуші, оның шешесінен жауап алған кезде, Смирновтың әкесі қайтыс болғалы бері қатты өзгергенін, өзін тыңдамайтындығын, сабаққа бармай жүргенін анықтады, ... ... - ... ... болуы еді. Сондай-ақ түлғаның жеке басын анықтау үшін тергеуші ... ... ... ... ... ... ... кіммен түрады;
* әке-шешесі немен айналысады;
3) кәмелетке толмаған айыпталушы қайда оқиды немесеоқыған, қай жерде жұмыс істеген немесе істейді;
4) қылмыс жасағанға дейін қанша ... ... ... ... немесе әкімшілік жауаптылықтарғатартылған ба, кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі ... ... ... ... бе, осы ... анықтау керек.Жауап алу процесінде анкеталық көрсеткіштерде кәмелеткетолмаған аиыпталушыны анықтаған кезде оның жасы, теп, аты-жөнітуралы берген ... ... ... ... ... сондай-ақ кәмелетке толмағандар әркезде өзінің лақап аты,жалған аты, ... аты, ... ... ... бұлмәселелер қылмыстық құқтық және қылмыстық процессуалдықмаңызы бар нақты ... ... ... ... ... ... айыпталушының тұлғасын анықтау үшін тек қойылған сұраққа берген айғағымен ... қана ... іс ... ... ... тууы ... ... жеке бас куәлігін (паспортын) қосу керек, егер де іс үшін манызды болып, бірақ жасы туралы құжаттар болмаған ... ... ... ... ... айыпталушының жасын анықтау үшін сараптама тағайындау және жүргізу міндетті ... ... (ҚР ... 241 ... 2 ... толмаған айыпталушының психикасын анықтау, нақты айғақтар алу үшін, оларды дұрыс бағалау үшін және тәрбие жұмыстарын ойдағыдай жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... ... айыпталушының ата-анасының немесе өзге де заңды өкілдерінің,
яғни асырап алушыларының, қорғашыларының, қамқоршыларының ... ... ... ... айыпталушыларға қойылатын сұрақтар нақты, түсінікті, айқын, анық болуы керек. Кәмелетке толмағандарға қойылатын сұрақтар түсінікті, қысқа, нұсқа, жәй ... ... Егер ... ... ... ... ... оның құрылысын өзгертіп, сұрақты нақты,әрі айқын, сондай-ақ жәй сұрақтарға бөліп,қою ... ... ... ... ... оның ... қамқоршылары, педагогтері және т.б. тұлғалар, сонымен қатар қорғаушылары ... ... ... ... ... негізгі мән, жеке басын және психологиясын анықтауға бағытталуы керек, мұндай мәселелерді шешу, қылмыстық жауаптылыққа дұрыс тарту үшін, ... ... ... ... тергеліп отырған істі дұрыс саралау үшін маңызы бар.
Тергеуші қажетті мәліметтерді оқып білгеннен және мұқият ... ... ... ... ... алу заңға сәйкес жүргізілуі керек. Жауап алу күндізгі уақытта жүргізіледі. Кәмелетке толмаған айыпталушыдан ... ... 2 ... ... болады:
1. Кәмелетке толмаған айыпталушыға істегі бар дәлелдемелер мен өзге айыпталушыға белгілі мән-жайлар бойынша, тағылған айып ... ... ... ... Кәмелетке толмаған айыпталушының еркін баяндауын тыңдап отырған кезде, шыдамдық пен ... білу ... ... ... сұрақтар қою арқылы бөлуге болмайды, себебі оның салдары ... ... ... ... Н.П. ... "Юридическая литература". М., 1996.
айыпталушының ойының бұзылуына және айғақтың толық әрі нақты болуына кері әсерін тигізеді. Кәмелетке толмаған айыпталушы іске мүлде ... жоқ ... ... ... ... ғана ... ... Жауап алуға қатысып отырған тұлғалардың қойған сұрақтары және оған кәмелетке толмаған айыпталушының берген жауабы. Жауап алуға қатысушы тұлғалар, ең бастысы ... ... ... және т.б. ... ... ... ... сұрақты бірінші болып, тергеуші (сот мәжілісінде төрағалық ... ... ... ғана ... ... ... өзге тұлғалар қояды.
Кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алу кезінде жауап алынатын адамдарды ... ... ... ... зор. ... ... ... сенімін жауап берушіге заңмен белгіленген процессуалдық құқтарын объективті және толығымен түсіндіру жолымен алуға ... ... алу ... ... ... ... айыпталушы тергеушінің сұрақтарын қалай қабылдайтынын, ренжігіш емес пе, ұялшақ немесе қорқып ... жоқ па, ұяң емес пе сол ... ... ... Оның ... ... неде, кімнен немесе неден қорқады, осы мәселелердің басын ашып алу қажет. Олар қорғаушы, ата-анасы, педагогы, ... өзге де ... ... болуы мүмкін.
Кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алудың маңызды процессуалдық негізі болып, кәмелетке толмаған айыпталушының қорғаушысының және де өзге ... ... ... болып табылады. Айтып өткеніміздей, олардың сұрақтар қоюға, кәмелетке толмаған айыпталушының ... ... ... ... ... айыпталушы, ересек айыпталушыларға қарағанда, қорғаушының және өзге де заңды өкілдердің іске ... ... ... ... ... алуға ата-аналар қатысады. Кейбіреулер педагогтың жауап алуға қатысуын дұрыс деп ... ... ... ... ... айыпталушы мен тергеушінің арасындағы байланысты жасай алады. Педагог, кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алуға қатысуымен, ... ... ... және ... толмаған айыпталушыдан жауап алу хаттамасының дұрыс толтырылуын қамтамасыз ете алады. Педагогтің бүкіл жауап алу ... ... ... ... ... тергеушіге айғақты белгілеген кезде көмек көрсету үшін қатысуына болады.
ҚР ҚІЖК-де кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алуға, айыпталушының ата-анасының қатысуы әр ... ... ... ... ... ... ... рөлі бірден айқын емес, олар мүдделі тұлға болғандықтан, ... ... ... кері әсерін тигізуі мүмкін. Кей жағдайларда жауап алуға ата-аналарының қатысуы, жауап алынатын айыпталушыға қорқыныш, ұялу және т.с.с. ... ... ... Сол сияқты ата-анасының жауап алуға қатысу кезінде, ... ... ... ... ымы, ... өзінің белгілі бір дәрежеде әсерін тигізеді, соған сәйкес айыпталушы ата-анасынан алған әсерге байланысты айғақ береді. Бұл алдын-ала тергеу кезіндегі жауап ... ... Сот ... ата-аналарының, жақын туыстарының ролі айқындалады, сондай-ақ істі көпшілік алдында ... ... ол ... ... ... ... кері әсерін тигізбеуіне мүмкіндік береді және ол жеңілдік болады. Сондықтан да заң, сот ... ... және өзге де ... өкілдерінің қатысуын міндеттейді және оларға өзге де құқтармен қатар дәлелдемелерді зерттеуге қатысу құқығын ... ... ... 1 - ... 1 - ... бойынша, сезікті немесе айыпталушы кәмелетке толмаған болса, қорғаушының қылмыстық іс ... іс ... ... ... айып ... ... ... толмаған тұлғаға қорғаушы тағайындалады. Айып тағылған кезде тұлға 18 жасқа толса, бірақ қылмыс жасау уақытында кәмелетке толмаған болса, ... ... ... қылмыстың сипатына, істің мән-жайына, және айыпталушының жеке басына, тұлғасына байланысты, айыпталушыға айып тағылғаннан бастап қорғаушының қатысуы қажетті деп ... ... ... ... ... жасқа толған айыпталушыдан жауап алу тактикасының, 17 жастағы айыпталушыдан жауап алу тактикасынан айырмашылықтары бар. 17 жастағы айыпталушыдан жауап алу, ... ... ... ... алу ... ... тактикалық әдістері қолдана отырып жүргізіледі.
Кәмелетке толмаған айыпталушылардың берген жалған айғағы неге әкеп соқтыратыны туралы мағлұматы ... ... ... ... беру ... жасалуына жекешелейтін айғақ болатындығын ескеру және түсіну керек.
Қылмысты топ болып жасаған жағдайда, олардан жауап алу, шынайы, ақиқат айғақ алу ... бір ... ... ... ... ... айғағы тексеріліп бағалануы қажет (ҚР ҚІЖК-нің 71-бабының 1 - тармағының 1-тармақшасы).
Жауап алу кезінде басқа да тактикалық тәсілдерді қолдана ... ... ... ... ... ... ... қатысушыларды, ең бастысы, қылмыстық топты басқарушыны немесе өзінен жасы үлкендерді ұстап беруден қорқатындығын есте ... ... ... ... ... түсінік, кейде кінәні өз мойнына алуға, өзімен бірге қылмысқа ... ... әкеп ... ... өзін ... деп ... ... тікелей айтқаны бойынша, кәмелетке толмаған айыпталушы кінәні өз мойнына алуы мүмкін. Олар жасөспірімді қорқытып не болмаса ... ... үшін ... ... ... жазаға әкеліп соқтырмайтынын, ал оларды, яғни ересектерді ең қатаң жаза күтетіндігін айтып, сендіреді. Егер тергеушінің осындай әсер ету үшін ... ... ... ... ол асықпай айыптаушыға, оның істеп отырған әрекетінің қате екендігін түсіндіруі керек".[1] Себебі оның осы тұрғыда берген айғағының салдары, әділетсіз ... ... ... ... үшін жазаға тартылуына және де осындай жақтаудың нәтижесі қылмыстың көбеюіне және қылмыстардың көптеген түрінің ашылмауына әкеп ... ... ... ... және ... ... негізгі және міндетті құралы болып, жауап алу хаттамасы танылады. Жауап алу ... - бұл ... ... ... ... айыпталушының айғақтарындағы мәлімет көзі болып табылатын, айғақты еркін баяндау және ... ... ... жазылатын-процессуалдық құжат. Хаттама - бұл айыпталушының берген ауызша мәліметінің жазбаша нысаны. Айғақтарды бекіту қасиетінің, жауап алуды жүргізу өнері сияқты ... ... алу ... төрт ... ... анкеталық, мұнда жауап алынатын адамның тұлғасы туралы қажетті мәліметтер көрсетіледі (тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы және жері, ұлты, білімі және ... ... ... ... ... баяндауын, оған қойылған сұрақтарды және оған берілген жауаптарды ... ... ... ... жауап алынатын адамның жазылған айғақтармен танысқаны туралы белгі болады;
4) оның хаттаманың дұрыстығын қол қою ... ... алу ... ... 203 және ... ... ... жасалады.
Хаттамада жауап алудың бүкіл процесі: тергеу іс-әрекетімен жүргізу орны мен күні, оның ... және ... ... ... ... дәл, ... алу ... уақыты көрсетіледі.
Жауап алу хаттамасы жауап алу кезінде немесе тікелей ол аяқталған кезде жасалады. Жауап алу хаттамасын толтыруды кейінге қалдыруға жол ... ... ... ... ... ... ... Алматы, 1998, 281 бет.
басқа істермен ... ... және олар ... кездесіп тұрады.
Айғақтар бірінші жақтан және мүмкіндігінше сөзбе-сөз жазылады. Жауап алу хаттамасы қолмен ... ... ... не ... ... ... ... Хаттаманың толық болуын қамтамасыз ету үшін стенографиялау, киноға түсіру, дыбыс және бейнежазба қолданылуы мүмкін, бұлар хаттамаға қоса тіркеліп, ... ... ... сақталады. Ондағы сұрақтармен жауаптар жауап алу кезіндегі реті бойынша жазылады. Жауап алынып отырған адамға ... ... ... өзге де қылмыстық іс материалдары көрсетіледі.
Бірінші.жауап алу хаттамасында,жауап ... ... ... жеке басы ... ... сондай-ақ істің мән-жайы бойынша қажет болатын басқа мәліметтер көрсетіледі. Бұдан кейінгі жауап алуларда жауап алынып отырған адамның жеке басы ... ... егер олар ... ... оның аты-жөні көрсетумен шектеуге болады. Тергеуші Қ[ЖК-нің 99-бабының 2-тармағына сәйкес, ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін, осы тұлғаға қауіпсіздік шаралары қолданғандығы туралы қаулы ... ... оның жеке басы ... ... бөлек сақталып, ол туралы жауап алу хаттамасында айтылып кету керек.
Хаттаманың өзінде ... ... ... ... жеке басы ... деректер келтірілмейді. Қылмыстық процеске қатысушы тұлғаға қатысты қауіпсіздік шарасын қолдану туралы тергеушінің қаулысы конвертке салынып, ... оның ... ... ... ... және сот таныса алады.
Егер жауап алу кезінде сызбалар, схемалар, жоспарлар қолданылып, ... ... ... ... - ... бәрі міндетті түрде хаттамада көрсетілуі тиіс. Хаттамада ... қоса ... ... қолданудың алдында бұл туралы тергеу іс-әрекетін жүргізуге қатысқан адамдардың хабардар етілгені ... ... ... ... ... ... отырған адам айғақтарын өз қолымен жазуға құқылы ҚР ҚІЖК ... ... ... ... ... ... толықтыру мен нақтылау енгізу туралы талабы міндетті түрде орындалуға тиіс.
Осы ... ... ... ... ... бөлу ... тергеуші жауап алынатын адамға сұрақ қойғаннан кейін, бірден айғақты өз қолымен жазуын талап етеді. Бұл қылмыстық іс ... ... ... ... саналады, айғақты өз қолымен жазу тек қана тергеуші куәгердің еркін баяндауын тыңдап болғаннан, яғни жауап алудың бірінші кезеңі аяқтағаннан кейін ғана ... алу ... ... ... оқып шығу үшін ... ... отырған адамға ұсынылады не оның өтініш бойынша дауыстап оқылады. Жауап алынып отырған адамның хаттамаға толықтыру мен ... ... ... талабы міндетті түрде орындалуға тиіс. Бұл, жауап алу хаттамасының өзінде не болмаса оның жалғасында, немесе қайталап жауап алу ... ... ... Осы ... ... өзгерту, толықтыру, түзету, жауап алынып отырған адамның, тергеушінің қол ... ... және ... рұқсат етілмейді. Онда мұндай жауап алу хаттамасы іс жүргізу заңын өрескел бұзу нәтижесінде дәлелдеу көзі болып, табылатын мәнін ... ... ... және ... ... жазылғанын жауап алынып отырған адам хаттаманың соңында өз қолын қою арқылы куәландырады. Жауап алынып ... ... ... қатар хаттаманың әрбір бетіне қол қояды. Жауап алынып отырған адамның хаттамаға қол қоюдан бас тартқан жағдайда, тергеуші бас ... ... ... ... ... ... және хаттаманы өзі қол қойыпкуәландырады.
Жауап алу хаттамасының барлығы, тергеушінің хаттама соңында қол ... ... ... болған жағдайда тергеуші хаттаманың әрбір бетін өзінің қолын қойып куәландыра алады, әсіресе хаттама машинка жазбасы не компьютер арқылы жасалса, онда ... істі ... ... бергенде, істің ақиқаттығын анықтауға кедергі келтіреуіне мүдделі, жауап алу хаттамасының ... бір ... ... ... жоқ ... алу ... ... алуға қатысқан барлық түлғалар қол қояды. Олар: қорғаушы, тергеу бөлімінің бастығы, прокурор, сарапшы болуы мүмкін. Жауап алуды ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... да, осы фактіні жауап алу хаттамасына қойған өз қолымен куәландыру керек. ҚР ҚІЖК-нің 219- бабына сәйкес, ... ... ... сондай-ақ айыпталушының, сезіктінің, куәнің немесе жәбірленушінің өтініші бойынша ... алу ... ... - және бейнежазба қолданылуы мүмкін.
Дыбыс - және бейнежазба кезінде де, ... ... ... ... орны мен ... ... ... және аяқталу уақыты, айғақтарды бекітуде пайдаланылатын техникалық қүралдардың сипаттамасы, ... ... ... ... фактісі, тоқтатудың себебі және ұзақтығы, жазба жүргізуші маман туралы мәліметтер көрсетілуі керек.
Дыбыс - және бейнежазба алудың барысын толығымен бейнелеуге және ... ... ... айғақтарын толық қамтуға тиіс. Жауап алудың бір бөлігін дыбыс - және бейнежазба ... ... сол ... ... ... ... айғақтарды жазып алу үшін арнайы қайталауға жол ... алу ... ... ... - және ... толығымен жауап алынып отырған адамға тыңдатылып, көрсетіледі. ... ... ... ... ... - және бейнежазбаға толықтыру ретіндегі айғақтары да дыбыс жазу мен бейнежазуға енгізіледі.
Дыбыс - және бейнежазба қолданылған жауап алу барысында алынған ... ... алу ... ... ... мен ... ... бірге сақталып, алдын-ала тергеу аяқталғаннан кейін олар мөрмен бекітіледі.
Айғақтардың дыбыс - және бейнежазбасы басқа ... ... ... ... тыңдатылып, көрсетілген жағдайда тергеуші бұл туралы тиісті тергеу іс-әрекетінің хаттамасында ... ... ... ... ... алу ... тақырыбында жаздым. Бұл жұмыста. ең басты назар, айыпталушыдан жауап алу жүргізудің тактикасына, психологиясына және этикасына бөлінген.
Менің ойымша, ... ... ... ... ... жауап алу сияқты күрделі және көп түрлі талаптар қоя алмайды.
Айыпталушыдан жауап алу қорытындысы криминалистиканы, психологияны білумен ? тергеушінің өмірлік тәжірибесінің ... оның ... ... бақылағыштық, болып жатқан жағдайлардан хабардар болу сияқты қасиеттердің болуымен, ... ... ... жасай біу қабілетімен, мақсатқа жету тәкәппарлығымен, қиындыққа төзе білу және ... алу ... ... ... сақтай білуімен қамтамасыз етіледі.
Айыпталушыдан жауап алу сияқты тергеу әрекеттерінің қиындықтары туралы мәселені қарастырған кезде, ең бастысы, мұндай қиындықтар қылмыскерлердің өзінің ... ... үшін ... ... ... ең ... ... керек. Нақ осы негіздер айыпталушының кінәні мойындамауына, тергеуге қарсылық көрсетуіне, оған жалған түсініктеме беруіне себепші болады. Міне сондықтан, тек ... ... ... ... ғана оңды ... жетуге болады. Жауап алу тергеуші үшін күрделі, ауыр жұмыс болып табылады.
"Негізінен жауап алу, ғылыми ізденуге ұқсас (білмегеннен білгенге), ал тергеушінің ... ... ... еске ... - ... ... В.В. Жауап алудың оңды ... ... ... ... жиі ... ... Кей жағдайларда айыпталушыдан жауап алу, жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыстың дәлелдемесін алудағы құрал ... ... ... ... жоғарғы оқу орнынан алады, ал нағыз маман болып тек жұмыс барысында болады. 0мір, тәжірибе, әрбір жаңа іс - ең мықты, ең ... ... ... алу ... толық және объективті ашылуына
әкеледі.
Корыта келе А.Бондаренконың: "Адамнан жауап алып ... ... сен ... ... үйреншікті ісіңді жасап отырғаныңды, ал ол болса оны әбіржіп отырғандықтан, көп жылдар бойы есінде сақтап қалатынын ұмытпа. Сен үшін ол - ... ... Сен ол үшін ... ... Сондықтан да ықылас, байсалды, биязы, әдепті, сыпайы әділетті бол, өзіңнің мемлекет және халық алдында жауапты екеніңді, адам ... үшін ... ... есте ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
I. Нормативтік актілер
* Қазақстан Республикасының Конституциясы, 30 тамыз 1995 жыл.
* Қазақстан Республикасының Кьілмыстық Кодексі, 1 қаңтар 1998. 1.3 ... ... ... ... Жүргізу Ко-
дексі, 1 қаңтар 1998 жыл.
II. Арнайы әдебиеттер
2.4.. Белкин Р.С. "Криминалистическая тактика" экнциклопедия, М., 1997.
* ... В. ... ... ... М., ... ... А.Н. "Тактика отдельных следственных действий". М., 1981.
* Герасимов И.Ф., ... Л.Л. ... М., ... ... А.Я., ... "Криминалистическая тактика". А., 1998.
* Доспулов Г.Г. "Психология допроса в уголовном процессе". "Ғылым". А., 1996.
* Жәкішев Е.Г. ... ... ... ... А., ... ... В., ... Ю. "Защитник на предварительном следствии". "Социалистическая законность", 1998, N 2.
* Карацев К.М. ... ... и ... ... ... ... А., ... Карнеева Л.М. "Привлечение куголовной ответственнос-ти". "Законность и обоснованность", М., 1971.
2.14. Карнеева Л.М. ... ... ... юстиция", 1971, N 31.
* Леви А.А. "06 участии защитника на ... ... ... законность", 1987, N 4.
* Леви А.А., Пичкалева П.И. "Получение и проверка показа-нии ... М., ... ... И.А. ... ... ... в ... предварительного следствия". Минск, 1975.
* Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. "Криминалистика" М., 1984.
* ... Н.И. ... М., ... Порубов Н.И. "Допрос в советском уголовном судопроиз-водстве". Минск, 1973.
* Порубов Н.И. ... ... ... на ... ... Минск, 1978.
* Шейнин Л.Р. "Советский следователь". М., 1959.
* Филипов А.Г., Волынский. "Криминалистика". М., ... ... Н.Г. ... ... литерату-ра". М., 1996.
* Яблоков Н.Г., Колдин В.Я. "Криминалистика" издательство Московского Университета. М., 1990.
III. Тәжірибелік материалдар
3.26. Өндірістік практикамнан алынған мысалдар.
М А 3 М Ұ Н Ы ... ... ... ... ... ... ... 1. Жауап алудың түсінігі, маңызы және процессуалдық
негіздері 7-12
§ 2. Айыпталушының процессуалдық құқықтары мен
міндеттері 12-18
§ 3. Жауап алар ... ... ... ... ... ... алу үстінде қолданылатынтактикалық тәсілдер 30-37
§ 1. Айыпталушыдан жауап алудың тактикалық тәсілдері .... 30-37§ 2. ... ... ... жауап алудыңтактикалық тәсілдері 37-44
III ТАРАУ. Айыпталушыдан жауап алуды бекітудің ерекшелік-
тері 45-49
ҚОРЫТЫНДЫ 50-51
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52-53

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Айыпталушыдан жауап алу тактикасы58 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Кәмелетке толмағадардың қылмыстық жауаптылығы».5 бет
«КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫ»62 бет
Іле-Алатауы кейбір мүктерінен биологиялық белсенді заттарды алудың сызба-нұсқасын жасау және анализдеу56 бет
Адамның гендік аурулары. адамның тұқым қуалайтын ауруларына диагноз қоюдың және алдын-алудың қазіргі кездегі әдістері6 бет
Азықтық - ақуыз алудың технологиясы33 бет
Ақша қаражаттар операцияларын есепке алудың мәнi мен мақсаты22 бет
Бала асырап алудың түсінігі,тәртібі10 бет
Баланы қамқорлыққа алудың маңызы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь