Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылысы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... 8
1.1 Жобаларды басқару ұғымы, мақсаты, қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.2 Жобаларды басқару стандарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
1.3 Құрылыс саласындағы жобаларды басқару ерекшеліктері ... ... ... ... ... .23
1.4 Жобаларды басқарудың құқықтық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ.ҚҰРЫЛЫС ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
2.1Алматы қаласы мемлекеттік сәулет.құрылыс бақылау басқармасына жалпы шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.2 Сәулет және қала құрылысы бөлімі қызметінің стратегиялық бағыттары мен мақсаттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.3Алматы қаласы мемлекеттік сәулет.құрылыс басқармасының жобаларының қазіргі жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
3 ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ ЖОБАНЫ БАСҚАРУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55
3.1 Құрылыс саласындағы мәселелерді шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ...55
3.2 Сәулет.құрылыс саласын жақсартуда мемлекеттің рөлін арттыру ... ... 64
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...67
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .71
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...73
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуі қоғамның барлық салаларына өз әсерін тигізіп, жаңаша ұйымдастыру, қызмет ету бағыттары мен көптеген тұрмыстық мәселелерді туындатты, сонымен қатар құрылыс саласы мен шаруашылығы қызметтері де көптеген өзгерістерге ұшырады, бұл Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй нарығының дамуына әкеліп, халықтың тұрмыс тіршілігін нарықтық бағытқа бұрды. Нарық инфрақұрылымының кеңеюі тұрғын үй құрылысының көлемі мен сапасына тікелей әсер етіпқана қоймай, тұрғындардың қолайлы жағдайда тұрмыс кешуіне себепші болады. Сондықтан құрылыс саласын дамыту бағыттарын анықтау және ұтымды ұйымдастыру қоғам үшін аса маңызды. Тұрғын үй ерекше тауар, оның құны мен оған деген сұраныс пен ұсыныс арасында көптеген келеңсіздіктер соңғы кездері жиі кездесуде, мұны мемлекет тарапынан реттеу жағдайларын қарастыру аса маңызды орынға ие болды және Қазақстанда мемлекеттік құрылыс саласына байланысты бағдарламалары қабылданып, іске асырылуда. Құрылыс саласын дамытуға мемлекеттік, жергілікті органдар, банктік қаржы ұйымдары, ірі кәсіпорындар және тағы басқа мекемелер өз үлестерін қосуда, ал олардың қызметінің нарықта ұтымды жүргізілуі экономикалық дамуға оң әсер береді эәне экономикалық басқа да салаларына өз ықпалын тигізеді. Құрылыс саласын дамыту мемлекеттің саяси маңызды міндеттерінің бірі, бұл Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясының басым бағыттарында көрініс тапқан.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы Жолдауларында да тұрғындардың баспана жағдайы, тұрғын үймен қамтамасыз ету басты міндеттердің бірі болып қарастырылады.
Қазіргі тұрғын үй нарығының инфрақұрылымы даму үстінде, нарықта көптеген институттар қызмет етеді, олардың қызмет ету бағыттарын талдау елдің әлеуметтік-кономикалық мәселелерін шешуде қажетті болып табылады. Тақырыптың ғылыми зерттелу дәрежесі. Тұрғын үй нарығы, мәселелері, тиімді қызмет етуі туралы экономист ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты қарастырылған, В.В. Шеремет, Стэнли Э. Портни, Рассел Д. Арчибальд, Ньюэлл Майкл, Ким Хелдман, Ю.Н. Лапыгин, Ф.Г. Клиффорд, У.Л. Эрик, А.А. Матвеев, Д.А. Новиков, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.А. Назарбаев, Ә. Әмірқанов, А.К. Тұрғұлов және т.б. ғалымдар мен басқа да авторлардың ғылыми еңбектерінде нарық зерттеліп, қарастырылған.
1. В.В.Шеремет// Управление проектами. Том 2. Москва, 1998г
2. Лапыгин Ю.Н.Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. Омега-Л «Москва», 2008. ‒ С.252.
3. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон «Управление проектами», 2002 жыл
4. Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена. «КУДИЦ-ПРЕСС», 2008. С.416.
5. Том ДеМарко Deadline. Роман об управлении проектами. «ВЕРШИНА» «М», 2006. С.143.
6. Ким Хелдман Профессиональное управление проектами. «Бином» «Москва», 2005. С.517.
7. Стэнли Э. Портни Управление проектами для "чайников" Project Management For Dummies. М.: «Диалектика», 2006.С. 368.
8. Рассел Д. Арчибальд Управление высокотехнологичными программами и проектами = Managing High Technology Programs and Projects. М.: «Академия АйТи», 2004.С.472.
9. А.А. Матвеев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков «Модели и методы управления портфелями проектов», 2005жыл
10. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге «Управление проектами», 2004 жыл
11. Ә. Әмірқанов, А.К. Тұрғұлова «Қаржы менеджменті». Оқу құралы. Алматы, 2002 ж. 177-190бб
12. Құрылыс туралы заң http://195.12.104.236/kk/doc/show/75518
13. Сәулет-құрылыс сайты www.gask.kz
14. http://gask.evgeny.tmweb.ru/page.php?page_id=43&lang=1&page=2
15. http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/library2/5_ekonomika/ekonomica/article/stroitelstvo&lang=kk
16. Статья «Стратегия развития компании в условиях высококонкурентных рынков», Майкл Е. Портер
17. http://www.icbk.kz/?i=28
18. http://e.gov.kz/wps/wcm/connect/3a556f80450aa157a835aafd5501a254/ЗРК_Об+архитектурной_каз.html?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
19. ҚР статистика агенттігі www.stat.kz
20. www.google.kz
21. http://www.saulet.astana.kz/taxonomy/term/1064
22. http://baq.kz/kaz/news/cat/5/34
23. Баспана мәселесінің қазіргі жағдайы // Халықаралық Бизнес Университетінің Хабаршысы, қаңтар- наурыз 2007, -№1 (3), 74- 76 б., 1,3 б/б.;
24. Тұрғын үй құрылысы нарығының аймақтық дамуы мен болашағы // «Концептуальные основы современной эпохи и Казахстанская модель социально-экономического развития» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, «Туран» университеті, Алматы,18-19қазан 2007,256-261б.
25. Тұрғын үй нарығын дамытудың шетелдік тәжірибесі // КазЭУ Хабаршысы, 2008, -№4 (64), 177-180 б.
26. Алматы құрылыс сайтыhttp://almaty.kz/page.php?page_id=2055&lang=3
27. Нарықтық экономикадағы тұрғын үй саясатының дамуы // «Экономика, бизнес және білім беру саласындағы жаңа үрдістер» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Халықаралық бизнес университеті, Алматы, 8 қараша 2007, 93-96 б.
28. Современное состояние и развитие рынка жилья в Казахстане // «Научное пространство Европы-2008» атты II-Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Украина, 16-31 сәуір 2008, 25-30 б., 0,4 б/б.;
29. Нарық жағдайындағы тұрғын үй жүйесінің экономикалық дамуы // «Ізденістер» Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, 2007, -№ 4, 157-160 б.
30. Жаңалық сайты http://www.bnews.kz/kk/news/post/28339/
31. http://www.ads.gov.kz/kz/index.php?option=com_content&view=article&id=198:2010-08-31-04-22-58&catid=21:2010-01-19-06-57-59&Itemid=233
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ................................................................................................................6
+ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ........................8
+ Жобаларды басқару ұғымы, мақсаты, ... ... ... ... ... ... ... басқару ерекшеліктері.....................23
+ Жобаларды басқарудың құқықтық негіздері............................................26
2АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ... ... ... ... ... ... ... бақылау басқармасына жалпы шолу................................................................................................................29
2.2 Сәулет және қала құрылысы бөлімі қызметінің стратегиялық бағыттары мен мақсаттары..........................................................................................................37
2.3Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылыс басқармасының жобаларының қазіргі ... ... ... ... ЖОБАНЫ БАСҚАРУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ.................................................................................................................55
3.1 Құрылыс саласындағы мәселелерді шешу жолдары...............................55
3.2 Сәулет-құрылыс саласын жақсартуда мемлекеттің рөлін арттыру........64
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................67
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ... ... ... ... Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуі қоғамның барлық салаларына өз әсерін тигізіп, жаңаша ұйымдастыру, қызмет ету бағыттары мен көптеген ... ... ... ... ... ... саласы мен шаруашылығы қызметтері де көптеген өзгерістерге ұшырады, бұл Қазақстан ... ... үй ... ... ... ... тұрмыс тіршілігін нарықтық бағытқа бұрды. Нарық инфрақұрылымының кеңеюі тұрғын үй құрылысының көлемі мен сапасына тікелей әсер ... ... ... ... ... ... ... себепші болады. Сондықтан құрылыс саласын дамыту бағыттарын анықтау және ұтымды ұйымдастыру қоғам үшін аса маңызды. Тұрғын үй ерекше тауар, оның құны мен оған ... ... пен ... ... ... ... соңғы кездері жиі кездесуде, мұны мемлекет тарапынан реттеу жағдайларын қарастыру аса маңызды орынға ие ... және ... ... ... ... байланысты бағдарламалары қабылданып, іске асырылуда. Құрылыс саласын дамытуға мемлекеттік, жергілікті органдар, банктік қаржы ұйымдары, ірі кәсіпорындар және тағы басқа ... өз ... ... ал ... қызметінің нарықта ұтымды жүргізілуі экономикалық дамуға оң әсер береді эәне ... ... да ... өз ықпалын тигізеді. Құрылыс саласын дамыту мемлекеттің саяси маңызды міндеттерінің бірі, бұл Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму ... ... ... көрініс тапқан.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы Жолдауларында да тұрғындардың баспана жағдайы, тұрғын үймен ... ету ... ... бірі болып қарастырылады.
Қазіргі тұрғын үй нарығының инфрақұрылымы даму үстінде, ... ... ... ... ... олардың қызмет ету бағыттарын талдау елдің әлеуметтік-кономикалық ... ... ... ... ... Тақырыптың ғылыми зерттелу дәрежесі. Тұрғын үй нарығы, мәселелері, тиімді қызмет етуі туралы экономист ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты ... В.В. ... ... Э. ... ... Д. ... Ньюэлл Майкл, Ким Хелдман, Ю.Н. Лапыгин, Ф.Г. Клиффорд, У.Л. Эрик, А.А. Матвеев, Д.А. Новиков, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.А. ... Ә. ... А.К. ... және т.б. ... мен ... да ... ... еңбектерінде нарық зерттеліп, қарастырылған.
Зерттеу жұмыстарының мақсаты мен ... ... ... ... ... ... мен объектілердің қызмет етуіндегі қиыншылықтар, кемшіліктердің анықталуы негізінде құрылыс ... әрі ... ... ... ... ... механизмін әзірлеу. Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының негізгі міндеті, құрылысы жүріп жатқан нысандардың сапасын ретке келтіру. Бірінші кезекте техникалық қадағалаушыларға, авторлық ... ... ... ішкі бақылаушыларына талаптар қойылады. Қойылған мақсаттарға байланысты мына ... ... ... ... ... ... құрылыс саласын одан әрі дамытудың ғылыми аспектілерін зерттеу;
* Шетелдік құрылыс саласының дамуындағы тәжірибелерді зерттеу;
* Отандық құрылыс ... даму ... ... және ... ... ... ... құрылыс нарығын дамытушы бағдарламалардың қызметін талдау және одан әрі қарай ... ... ... ... ... ... ... тәуелсіздік алғанына көп болмаса да өзінің сәулет және құрылыс салу өнерін әлем мойындайтындай дәрежеге көтеруге ... ... ... ... жаңа ... ... ... нақышта басым жобаланған сәулеті мен құрылысы дәлел бола алады. Сәулет және құрылыс бөлімінде ... ... ... ... ... осындай үлкен ғасыр құрылыстарын жобалауға және тұрғызуға өз ... ... ... ... студенттік кезден басталады деп есептеймін.
Қазіргі заманғы сәлеттік-құрылыстың жоба ғылым мен техника жетістіктері мен отандық және шетелдік озат тәжірибелерді ... ... ... ... ... қаралған жоба-жоғары өнімділіктегі қондырғыларды, өндірістік процесстердің механизациялануы және автоматтандырылуы, құрылыстың ... ... ... ... мен ... көлемдік-жобалау және конструктивтік шешімдерін жетілдіру ескеру есебіне бағытталған күрделі қаржыны игеру тиімділігін қамтамасыз ететіндей болуы ... ... ... асыру барысында оның негізгі мақсатын (миссия деп те атайды) бірінші дәрежедегі мақсаттардан, сонымен ... ... ... ... ... және нәтижелерден бөліп қарастырады. Жобаның болашақ негізгі қызметтері немесе өнімдері, оның негізгі рыноктары және ... ... ... ... ... жобаның басты міндеті болып табылады. Мақсаттылық жобаның маңызды және ажырамас бөлігі болып табылады. Жобаның мақсатын анықтау оның ... ... ... ... 3 ... ... ... пайдаланылған әдебиеттердің тізімі, қосымша және 16-кесте мен ... ... ... ... ... ... ... басқару ұғымы, мақсаты, қағидалары.
Жоба дегеніміз, бір жағынан, қандай да бір идея, объектінің ... ... ... ... ... түріндегі бейнесі. Екінші жағынан, жоба - ойды ... ... ... ... ... ... қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, ... мен ... ... тағы ... ... ... және ... дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы. Жобаны ғылыми тұрғыда дайындау үшін жобалық тапсырма ... де, сол ... ... ... жоба қамтитын мәселелер тұтас шешім табады. Кәсіпорындарды жобалауға тапсырма берілгенде нарықтық экономика жағдайына сәйкес жаңа ... ... ... ... тиімділігі ескеріле отырып, техникалық-экономикалық дәлелдерге сүйенеді. Жобалық тапсырмада мынадай ... ... ... ... қаулысы, құрылыс салынатын аудан, шығарылатын өнім мен кәсіпорынның өндірістік қуаты, шикәзатпен, отынмен, газбен, электр энергиясымен, сумен, тағы басқа ... ... ... мен ... өндірісті белгілі бір өнім түрлерін шығаруға ыңғайлау, құрылыстың аяқталу мезгілі және кейбір жеке ... іске ... ... ... мөлшері, өзіндік құн көрсеткіштері, болашақта ұлғайту мүмкіндіктері, тағы басқа мәліметтер түгел көрсетілуге тиіс.
* Жұмыстық жоба-бұйым жасау ... ... ... (техникалық жобадан кейін) жасаудың 4-ші сатысы; оған мына этаптар жатады:
* Жұмыстың сызбаларды және техникалық жағдайларды жасау, транспорттық құралдардың ... ... ... ... дайындау және сынақтан өткізу конструкциялық құжаттаманы жөнге келтіріп отыру;
* Сонымен қатар ... ... ... бос ... және ... сериясын сынау; конструкциялық құжаттаманы жөнге келтіру;
* Құжаттарға-тәжірибелік үлгілер үшін ... ... ... үшін , ... серия үшін беру.
* Техникалық-жоба конструкциялық құжаттаманың бұйымды жасау кезіндегі 3-ші стадиясы, оған мыналар жатады:
* Жалпы ... ... ... ... пакетін жасап шығару, агрегаттар конструкциясын жасап шығару;
* Құжаттарға литерін тағайындайды.
* Нобай жоба-бұйымды жасау кезіндегі ... ... ... 2-ші сатысы (техникалық ұсыныстан кейін)-мынадай кезеңдер жатады:
* Эскиздік құрастыру ... ... ... ... ішкі және ... пішімдеу;
* Бұл конструкциялық құжаттар мен пішіндердің жиынтығында, ол жолаушылар мен жүргізушінің орналасуы, бұйымның сыртқы және ішкі ... ... ... ... беретін қорытынды техникалық шешімдер болуы керек.
Қазіргі жағдайда жобалардың бірнеше мысалын көрсетуге ... ... үй ... өнеркәсіптік объект құрылысы, ғылыми-зертттеу жұмыстарының бағдарламасы, кәсіпорын құрыллысын жаңарту, жаңа ұйым құру, жаңа техника мен технологияны жасау, кинофильм жасау, ... ... ... ... деп ... әдебиеттерді талдай отырып, жобаларды 2 түрлі көзқараспен анықтауға болады:
- жобаны қызмет түрі, шаралардың кешені түрінде анықтау;
- ... ... ... ... ... мен ... ... тұрады. Үрдіс - нәтиже әкелетін іс-әрекеттердің жиынтығы.
Жоба ... ... ... ... ... ... біріктіреді. Олардың негізгілері:
-нақты мақсаттарға, нәтижелерге жетуге бағытталу;
-белгілі ресурстар;
- басталу мен аяқталуы белгіленген ... ... ... ... ... жоба - бұл ... ... ойластырылған нәрсе.
Жобаның элементтері:
* ой (мәселе, міндет)
* Жүзеге асыру құралдары (шешім)
* Жүзеге асыру мақсаттары (нәтиже, шешім)
Қазіргі жағдайда жобалардың бірнеше мысалын ... ... ... үй ... өнеркәсіптік объект құрылысы, ғылыми-зертттеу жұмыстарының бағдарламасы, кәсіпорын құрыллысын жаңарту, жаңа ұйым құру, жаңа техника мен технологияны жасау, кинофильм ... ... ... ... ... деп ... Кейбір салаларда (авиациялық-космостық, қорғаныс) жұмыстың күрделілігіне байланысты жобалар бағдарламаға бірігеді.
Бағдарлама - ... ... ... жиынтығы.
Бәсекелестік пен жоғары технологиялардың дамуының әсерінен жобалық-бағдарланған әлемде өмір сүруіміз ... ... ... жеке пән ... ... ... елдерінде ХХ ғасырдың 50 жылдары қарастырыла бастады. салыстырмалы жас ... ... ... ... ... ерте кезден білген. Мысалы, Ұлы қытай қорғаны, Эйфелева башня жобаларды басқару әдістерін білмей салынуы мүмкін емес еді. Жобаларды басқару - даму ... ... жаңа ... ... басқару дегеніміз жоба мақсатына жетуде басқару техникасы мен ... ... ... ... ... адам және ... ... жобаның өмірлік циклының барлық кезеңдерінде ұйымдастыру, жоспарлау, басшылық ету, ... ... ... ... жобалық басқарушылық іс әрекетті білдіреді. Олар басқару жүйесі құрылымының қалыптасуын анықтайды. Оған жататындар: жоспарлау, шешім қабылдау, жоба бюджетін ... ... ... ... ... бақылау, экспертиза жасау, бухгалтерлік есеп, тексеру және қабылдап алу, әкімшілік қызметі. Жоспарлау ... ... ... ... Жоспарлау басқарушыға белгілі бір уақыт кезеңіндегі болашақ қызметтердің сипатын, қалпын және реттілігін анықтауға мүмкіндік беретін құрал ... ... ... ... ... ... сыртқы қоршаған ортаның даму перспективаларын анықтау, мақсаттар мен болашақ ... ... ... ... ... ... және ... орындауға қажетті іс әрекеттер бағытын анықтау. Негізінен, жоба ... ... асуы үшін ... қол ... мүмкіндік беретін жобаны басқару функцияларын дұрыс жүргізу керек. Жобаны басқару әдістері мыналарға мүмкіндік береді: жобаның мақсаттарын анықтап, ... ... ... ... ... ... бөлімшелерін, жүзеге асырылуы тиіс жұмыстың негізгі кезеңдерін); қаржыландыру көздері мен ... ... ... ... ... ... ... әсіресе, сатулар мен конкурстар арқылы, келісім шарттарға отыру; жобаны орындалу мерзімін анықтауға, оны жүзеге асыру ... ... ... ресурстарды есептеуге; жобаның бюджеті мен сметасын жасауға, тәуекелдерді жоспарлауға және есептеуге; жобаны жүзеге асырылуын бақылауға. ... әдет ... ... және ... деп ... ... ... меншік түрінің өзгерісін (арендалық кәсіпорынды, акционерлік қоғамды, жеке кәсіпорынды, біріккен кәсіпорындарды құру) немесе өндіріс сипатының түбегейлі ... өнім ... ... ... ... ... ... қарастыратын жобаларды жатқызады. Тактикалық жобалар, әдетте, шығарылатын өнім көлемінің өзгеруімен, өнім сапасын жоғарлатуымен және қондырғыларды ... ... ... ... ... жоба ... жаңа түсінік емес. Бұрынғы уақытта оның айырмашылығы кәсіпорынның дамуының негізгі ... заң ... осы ... ... деңгейде тұрған экономикалық саланың анықтайтыны болып табылатын. Жаңа ... ... ... яғни оның ... және ... басқару құрамы өз келешектерін, барлық стратегиялық және тактикалық мәселелерін өз бетінше шешеді.
Жобаны жүзеге асыру барысында оның ... ... ... деп те ... ... ... мақсаттардан, сонымен қатар мақсат бөлімшелерінен тапсырмалар, қызметтерден және ... ... ... Миссия бұл жобаның негізгі мақсаты, оны жүзеге асырудың нақты айқындалған себебі. Ол жобаның статусын айқындайды, келесі деңгейдегі мақсаттарды айқындауға бағыт ... ... ... әр түрлі ұйымдастырушылық деңгейдегі стратегия үшін бағыт беруші болып табылады. Жобаның болашақ негізгі қызметтері немесе өнімдері, оның ... ... және ... ... ... ... миссия жобаның басты міндеті болып табылады. Мақсаттылық жобаның ... және ... ... ... ... ... ... анықтау оның миссиясын жасаудан басталады. Миссияның негізінде мақсаттар анықталып, жобаның міндеттері қойылады. Мақсат дұрыс қойылса, жобаның қатысушыларын ... ... қол ... бағыттауға болады және жоба басты мақсатқа сәйкес келмеген жағдайда өзгерістер туралы ұсыныс жасалынады немесе ... бас ... Жоба ... алға ... ... және жоба мақсаты жүйесімен анықталған нәтижеге жету мақсатымен жұмыстардың бағытын ұйымдастырудағы ортаңғы буын. Жоба ... ... 3 ... ... ... болады:
* Стратегиялық талдау
* Стратегияны құрастыру және таңдау
* Стратегияны жүзеге асыру
Стратегиялық талдау ішкі және сыртқы ортаны талдаудан басталады. Сыртқы ортадан кез ... ... ... ... ... ... ... күтуге болады.
Стратегиянны құрасастыру және таңдау үш түрлі ұйымдастырушылық ... ... ... ... стратегия (дамудың жалпы бағыты, яғни өсу стратегиясы, сақтап қалу немесе қысқартулар);
* Іскерлік стратегия ... ... ... ... ... стратегиясы); іскерлік стратегияны жүзеге асыру кезінде үш негізгі әдіс қолданады: шығындардағы ... ... ... ... ... бір бағыттағы шоғырлану стратегиясы.
* Функционалдық стратегия (әрбір функциялық бөлімшеге бөлек құрастырылады)
Стратегияны жүзеге асыру ең алдымен ұйымдастырушылық құрылымда және ... ... ... ... ... ... білдіреді. Сондықтан басқарудың ұйымдастырушылық құрылымына арнайы координациялық механизмдерді қосымша енгізу қажет: жобалық, жобааралық ... ... ... тәуекелге ие жобалар) топтар.
Жоба мазмұны - арнайы сипаттары мен функциялары бар жоба нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажет ... Жоба ... ... ... жоба ... ... Жоба мазмұны жобаның сәтті жүзеге асуына қажет жұмыстардан ғана тұрады. Жобаның мазмұнын басқарудың негізгі үрдістері: Жоба инициациясы. Инициация - жаңа ... ... ... қажеттілігін анықтау. Инициация нәтижесі құжаттар кешені (мақсат, жоба ... ... жоба ... ... ... жүзеге асырудың мерзімі мен қаржыландырудағы шектеулер, болжамдық көрсеткіштер.
Мазмұнды жоспарлау жоба мақсатын жеңіл басқарылатын компоненттерге бөлу. Компоненттерді бөлу ... ... ... үшін ... Жоба ... ... және ресурстар бойынша бағалау үшін; Жобаның орындалуын өлшеу және бақылау үшін; Жоба бойынша құқық пен міндеттерді ... ... ... ... Жоба мазмұнының өзгеруін бақылау. Жұмыстар көлемі жобаның маңызды сипаттарының ... ... бөлу ... жасағаннан кейін нормативтер мен эксперттік бағалаулар нәтижесінде анықталады. Жұмыс көлемінің түсімі еңбек ... жоба ... және ... ... үшін ... Жұмыстардың құрылымы төмендегі параметрлерден: Идентификатор - жоба жұмысы бойынша берілген кодтар; Жүйелік диаграмма қолданылатын жұмыстардың ... ... ... ... ... Жұмыс орындалу пайызы; Орындалған жұмыстың қалған уақыт мерзімі; Жұмыстың ерте басталу, аяқталу, кеш басталу, аяқталу мерзімі; ... ... ... басталу, аяқталу уақыты, алдыңғы орындалған жұмыстар, кейінгі орындалған жұмыстар.
Масштабы бойынша: шағын, орта, мегажоба
Шағын жобалар масштабы бойынша үлкен емес, қарапайым және ... ... ... тәжірибеде:капитал салымдары $10 -- 15 млн.долларға дейін; еңбек шығындары 40 -- 50 мың ... ... ... ... құрылымдар, өнеркәсіптік кәсіпорындар, қызмет істеп тұрған өндірісті жаңғырту.
Мегажобалар -- ... ... ... ... ... жобалардан тұратын мақсатты бағдарламалар. Мұндай бағдарламалар халықаралық, ... ... ... болуы мүмкін. Мысалы, еркін экономикалық аймақтардың дамуы. Салалық мегажобаның мысалы - ... ... ... ішінде мұнай-газ саласында жүзеге асатын жобалар.
Күрделілігіне қарай: қарапайым, күрделі ұйымдасқан,техникалық ... ... ... ... күрделі. Күрделі жобалар шешілуі күрделі техникалық, ұйымдастырушылық, ресурстық міндеттердің болуымен сипатталады. Мысалы, құрылыстың ... емес ... ... жоба ... санының көптігі, қаржыландыру сызбасының күрделілігі.
Жүзеге асыру мерзімі бойынша: қысқа, орта, ұзақ ... ... ... халықаралық, отандық
Жобаның мақсатына байланысты: дағдарысқа қарсы, маркетингтік, білім беруші, қайта құрылымдану;
Жобаның ... болу ... ... жаңа ... кездейсоқ жағдай, функционалдық қайта құрудың қажеттілігі, реинжиниринг, қайта ұйымдастыру.
Ақаусыз жобаларда жоғары сапа ... ... ... табылады. Ақаусыз жобалардың құны миллиардтаған доллармен өлшенеді. Мысалы, атом электр станциялары [2].
Жобаны бақылаудың негiзгi мақсаты - бұл ... ... және ... ... ... ... дәрежесiн жоғарлату және жоспар көрсеткiштердiң орындауының қамтамасыз ... ... ... ... бiр бөлiгi ретiнде жобаны бақылау жұйенiң элеметтердiң арасында керi байланыстар бар екен. Осы керi байланыстар жоспарланған көрсеткiштердi өзгеру ... ... ... Яғни, керi байланыстар жобаны орындауда әртұрлi кездесетiн жолсыздықтар жағдайында ... ... ... есебiмен жоспардан ауытқуын азайту ұшiн жауап беретiн әсер еткiзедi.
Тұрақты қызмет пен ... ... ... ... ... ... Олар ... арқылы жүзеге асады.
* Екі жағдайда да ... ... ... мен ... ... жоспарланады, орындалады және бақыланады.
Кесте 1
Операциялар мен жобалар арасындағы айырмашылықтар:
Жоба
Қайталанатын операциялар
Жаңа үрдіс немесе жаңа ... ... ... ... ... және бір ... мақсат пен міндет
Бір реттік қызмет
Тұрақты қызмет
Біртекті қызмет
Әртекті қызмет
Сапа, мерзім және құн ... ... ... ... құн ... ... және болжанған күтулер
Инновациялар міндетті
Инновациялар міндетті емес
Ескерту: [1, 2] әдебиеттер негізінде автор құрастырған.
Жобаны ... ... ... ... ... ... құжатталған және бағаланған көрсеткiштер негiзiнде анықтау және жоспар көрсеткiштермен ... 2 ... және ... ... ... менеджмент
Жобалық менеджмент
өкілеттіліктер басқару құрылымымен анықталады;
міндеттердің тұрақты шеңбері;
жауапкершілік бекітілген функциялармен ... ... ... ... ... ... - оңтайландыру;
сәттілік аралық функционалдық нәтижеге қол жеткізумен анықталады;
жағдайлар мен шарттардың өзгерісінің шектелуі.
Пайда болған ... үшін ... ... ... ... цикл ... әрекет ететін құрылымдардағы жұмыс;
инновациялық қызметтің басымдығы;
негізгі міндет - жанжалдарды ... қол ... ... ... ... анықталады;
қызмтеке ішкі анықсыздық тән.
Ескерту: [2] әдебиет негізінде автор құрастырған.
Жоба үнемі нәтижеге, ... ... қол ... бағытталады. Жобаны жүзеге асыру жобаның өкілетті басшылығымен жүзеге асырылады: жоба менеджері және оның басшылығымен жұмыс жасайтын жоба ... Жоба ... ... ... ... қызмет түрлерін жүзеге асыратын басқа да қатысушылар болады. Жоба жұмысына компанияның сызықтық және функционалды бөлім ... де ... ... ... ... келесі нұсқалары бар:
жүйе. Жоба менеджері тапсырыс берушінің өкілі, қабылданатын шешімдерге қаржылық жауапкершілік алмайды. Жоба менеджері ... ... мен ... ... ... мен үйлестіруді қамтамасыз етеді, жобаның басқа қатысушыларымен қарым-қатынаста болмайды. Жүйенің ... - ... ... ... - жоба ... ... жауапкершілік толығымен тапсырыс берушіде болады.
жүйесі. Жоба менеджері жобаның сметалық құны көлемінде жауапкершілік алады. Менеджер жоба үрдістерін басқарады және үйлестіреді, ... ... ... ... қатысушылары арасындағы келісімдерді жүргізеді [3].
жүйе. Жоба басшысы - ... ... ... ... жоба ... ... ... құны бойынша келісім жасайды.
Жоба қатысушылары -- жоба құрылымының негізгі элементтері. Жоба типіне байланысты оған ... саны ... ... ... қатысушы - тапсырыс беруші - жоба нәтижесін пайдаланушы және оның болашақ иесі. Ол жеке және ... ... ... ... ролі де өте ... ... ... инвестор мен тапсырыс беруші бір тұлға балып келеді. Егер инвестор мен тапсырыс беруші бір ... ... олар ... келісім жасайды, инвестор келісімнің жүзеге асуын бақылайды, жобаның басқа қатысушыларымен есеп айырысады.
Жобалық-сметалық құжатты арнайы жобалық ... ... ... ... деп ... Жобаны материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жабдықтаушы-ұйымдар жүзеге асырады.
Мердігер - ... ... ... ... ... ... ... тұлға.
Соңғы кездері жоба қатысушыларының қатары кеңесшілермен толықты. Сонымен қатар, лицензиар жобада қолданылатын ноу-хау мен лицензияның иесі ... ... жеке ... ... ... Лицензиар жобада қолданылатын ғылыми-техникалық жетістіктерді қолдану құқығын береді.
Жобаны ... ... жоба ... ролі ерекше, ол - тапсырыс беруші жоба бойынша жұмыстарды басқаруда өкілеттіліктерді делегирлеген заңды тұлға. Жоба ... ... жоба ... ... істейді. Жобаны басқару әдістері мыналарға мүмкіндік береді:
* Жобаның мақсаттарын анықтап, негіздемесін айқындауға; жобаның құрылымын ... ... ... ... асырылуы тиіс жұмыстың негізгі кезеңдерін);
* Қаржыландыру көздері мен керекті көлемін ... ... ... ... ... ... ... менконкурстар арқылы, келісім шарттарға отыру;
* Жобаны орындалу ... ... оны ... ... ... ... ... ресурстарды есептеуге;
* Жобаның бюджеті мен сметасын жасауға, тәуекелдерді жоспарлауға және ... ... ... асырылуын бақылауға.
Жобаны басқару әдістеріне төмендегілер жатады: желілік жоспарлау және басқару, күнтізбелілік жоспарлау, логистика, стандартты жоспарлау, құрылымдық жоспарлау, ... ... ЭЕМ да ... ... және тағы ... ... ... мүддесi бар Ұйымдар және адамдар жатады. Жобаның командасы бүкiл қатысушыларды анықтайды, жобаның өмiршендiк ... ... ... ... ... ... ең ... қатысушыларға инвестициялық объектiсiнiң болашақ иесi немесе объектiсiнiң пайдаланушы - тапсырыс берушi жатады. ... ... ... ... ... және ... анықтайды, оның қаржыландыруды қамтамасыз етедi, әртүрлi орындаушылармен шартын жасайды, оларды ұйымдастырады және жобаға жауап бередi. Заказ ... ... бiр ... ... ... және жеке ... болады.
Негiзгi қатысушылар:
* Тапсырыс берушi немесе иесi;
* Орындалушы ұйым;
* Демеушi, куратор /инвестициялық компания немесе қор;
* Жобаның меңгерушiсі;
* Жобаның командасының мүшелерi;
* Жергiлiктi ... ... ... ... өте қиын ... сондықтан әрине компромисстердi табу керек және ымыраға келу керек.
Жоба жергiлiктi тұрғындардың мүдделерiн қозғау жағдайда жобаның әзiрлеу сатыда жергiлiктi ... ... ... алу ... Мысалы супермаркеттiң құрылысы; экологиялық салдар, зиянды заттардың атмосфераға шығарылуы, сондықтан, жергiлiктi ... ... ... ... ... жоба кураторының ролi маңызды болады, себебi оның билiгi және ықпалы жобаның жетiстiгiне көп әсер ... айту ... жоба ... саны ... факторларға сәйкес: қаржыландырудың мөлшерi; әлеуметтiк - экономикалық жүйедегi жобаның маңыздылығының дәрежесi және ролi және тағы басқа.
Жоба құны жоба ... құны мен жоба ... ... ... ... ... Жоба құнын басқару бекітілген бюджет шеңберінде жобаның орындалуын қамтамасыз ету үрдісі. Жоба құнын басқару келесі үрдістерден ... Жоба ... ... Жоба ... жасау;
* Жоба құнын бақылау.
Жоба құнын басқаруда қолданылатын негізгі құжат бюджет болып табылады. Бюджет ... ... ... ... ... ... болып табылғандықтын, жоба құнын басқаруда бюджеттің шығыс бөлігін қадағалау маңызды ... ... оны жоба ... деп ... шығындарын басқару үшін шығындар шотының құрылымы анықталады. Яғни, еңбек, материал және құрал жабдық ... ... ... ... Жоба ... ... ... барлық өмір сүру циклдарының кезеңінде құнды басқару деп аталады. Жоба концепцияларын жасағанда, құнды жалпы бағалаймыз, жобаны негіздеу кезеңінде жоба ... ... ... ... ... жүзеге асыру және аяқтау кезеңінде жобаның құндық жоспарлауы мен бюджеті ... Жоба ... ... мен ... ... жобаны жүзеге асырудың және аяқталу кезеңінде жүргізіледі [4].
Жоба құнының бөлінуі оның өмірлік циклында біркелкі жүзеге аспайды, ... оның ... ... ... ... фазада - 12%
- инвестициялық фазада - 60%
- эксплуатациялық фазада 28%
Коммуникацияларды басқару жобадағы қатысушылар арасындағы байланыс ... ... және ... ақпаратты беруiн қамтамасыз етедi. Жобадағы әр қатысушы функционалды мiндеттермен әрекеттесуге дайын болу ... ... ... басқару фукцияларға келесi процесстер жатады:
* Коммуникация жұйесiн жоспарлау жобадағы қатысушылардың ақпаратты қажеттiлiгiн анықтау (ақпараттың құрамы, мезгiлдер және ... ... ... ... және ... ұлестiру жобадағы қатысушылар арасында керектi ақпаратты жұйелдеу жинау және уақытында таратып үлестiру;
* ... ... ... есеп беру ... ... ... нәтижелерiн өңдеу, жоспармен салыстыру, болжау және тенденцияларды талдау;
* Құжаттау жинау, оңдеу және жобадағы ... ... ... Ақпаратты жинау жоспары ақпараттың көздерi, ақпаратты үлестiру;
* Әр тұрлi коммуникацияларды ... ... ... ... және ... ... ... әр түрлi коммуникацияларды орындау қажеттiлiгi бар екен:
* Iшкi (жобадағы команданың iшiнде) және сыртқы (компанияның ... ... ... Ұйымдармен және т.б.);
* Нысандық (есеп беру, сұрау салу, отырыстар) және нысандық емес (еске тұсiру, талқылау);
* ... және ... Тiк және ... ... ... ... ... сатыдан өттi. Компьютерлердiң қуаты жоғарланғаннан жүйелердiң мүмкiншiлiктері өзгердi [5].
1.2 Жобаларды басқару стандарттары
Жобаларды ... ... жоба ... ... ... техникасы мен технологиясын, заманауи әдістерді қолдана отырып адам және материалдық ресурстарды жобаның өмірлік циклының барлық кезеңдерінде ... ... ... ету, ... ... ... стандарттары. PMBOK Guide ұлттық американдық жобаларды басқарудың стандарты болып табылады. Ол әр түрлі саладағы ... іске ... үшін ... мақсаттарға ойдағыдай жетуге мүмкіндік беретін кәсіби білімдердің сомасынан тұрады. Жобаларды басқару бойынша білім саласын әкімшілік ... ... ... жүзеге асырды (Project Management Institute. Inc-PMI).
Project Management Institute PMI американдық жобаларды басқару институты 1969 жылы ... PMI ... ... ... Guide to the PMBOK, (Project ... Body of ... ... әзірледі. 2004 жылы PMBOK Guide стандартының жаңа нұсқасы дайындалды. 2004 жылы OPM3 (Organization Project Management Maturity Model) - ... ... ... ... даму ... бағалайтын жаңа стандарт дайындалды. PMI - бұл ... әр елде ... ... ... үгіттеу және дамыту болып табылатын коммерциялық емес ұйым болып табалады. PMI мамандардың квалификациясын жоғарылату мен жобалық басқару ... ... ... ... ... PMI-ды 125 елде 100 000 мың адам ... ... мүшелері жобалық басқаруды авиакосмостық және автокөлік өндірісі, коммерциялық мекемелерді басқару, машина жасау, қаржыландырады. Операциялар, ақпараттық ... ... ... және тағы ... ... ... ... өткізеді және зерттейді. PMI-мен жобаларды басқарудың PMBOK стандарттары жасалып және үнемі жаңарып отырады. ... ... ... ... әр ... ... салаларында қолданылатын терминдер глоссариі бар. Сонымен қатар құжат жобалық басқарудың 9 түрлі салаларының ... ... ... ... ... интеграциясын басқару; Жоба мазмұнын басқару; Жоба мерзімін басқару; Жоба құнын басқару; Жоба сапасын басқару; Жоба ресурстарын басқару; Жобадағы ... ... ... Жоба тәуеклдерін басқару; Жоба келісімдерімен басқару. PMI сертификатциясының деңгейлері: 1.PMP дәрежесі (жобалық басқару маманы); 2.Жобаларды басқару бойынша ... бар ... ... PMP ... жобаларды басқару саласында мойындалған кәсіби аттестаттардың бірі болып табылады. Әдетте САРМ келесі мәселелерді орындайды: ... ... ... анықтау кезінде көмектесу; өнімділік деңгейлері және көрсеткіштері бойынша ұсыныстар жасау; жобадағы талаптарды, шектеулер және тағы басқа анықтауда ... ... және ... ... ... 10006 стандартизацияның ұлттық органдарының бүкіләлемдік федерациясының ИСО/ТК 176 техникалық комитеттің дайындағаны, қаралып отырған профильдің стандарттарының мақсаттық ... ... ... ... болып табылады.
Қазіргі кезде дүние жүзінде жобаларды басқарудың халықаралық та, ... та ... кең ... ... ... мен ... ... стандарттардың түрлері:
+ PMBOK Guide (PMI, 1996 ж) ISO 9001 біріккен ... ... ... ... ол ... ... кең таралған.
+ ISO 10006
+ BS 6079 (British Standards Board, 1996).
+ DIN 69900
+ APMBOK
+ IPMA ... AIPM ... Prince 2
+ ... ... ... ... ... . Жобаны басқару, бақылау және ұйымдастыруды жүзеге асыратын жобаларды басқару әдістемесі. Prince ... 1989 жылы ССТА (Central Computer and ... Agency) ... ... ... ... ретінде ақпараттық технологиялар саласында жобаларды басқару үшін құрылған. Алайда жақын арада ақпараттық технологиялардан тыс қолданыла ... PRINCE2 1996 жылы ... ... ... әдіс ретінде шықты. Бұл PRINCE2 тез әйгілі ... ... және ... ... ... ... ... "de facto" стандарты болып табылады. сонымен қатар бұл әдістеме Ұлыбританиядан тыс елу мемлекетте қолданыс табуда. ... ... 2002 жылы OGK (Office for ... Commerce) ұйымымен жүзеге асырылды.
PRINCE2 методологиясы өнімге фокусталған (product-based) үрдісті бағытталған. PRINCE шеңберінде келісімдерді реттеу қарастырылмағанмен де, ... ... ... ... ... және ... арасындағы қарм қатынастарға аударылады. PRINCE бойынша жоба бұл берілген бизнес кейске сәйкес бір ... одан да көп ... ... ... ... ... уақытша кәсіпорын. PRINCE ерекшеліктеріне мыналар жатады: өнімдік әдіске негізделген жоспарлау; жобаны басқарылатын және ... ... ... жоба ... ... икемділік; жобаны басқару командасы үшін анықталған ұйымдастырушылық құрылым.
Жобаларды басқару институты PMI. Project Management Institute PMI ... ... ... ... 1969 жылы ... PMI ... басқару бойынша Guide to the PMBOK, (Project Management Body of ... ... ... 2004 жылы PMBOK Guide ... жаңа нұсқасы дайындалды. 2004 жылы OPM3 (Organization Project Management Maturity Model) - ... ... ... ... даму деңгейін бағалайтын жаңа стандарт дайындалды. PMI - бұл мақсаты әр елде жобалық басқаруды өткізу, үгіттеу және дамыту ... ... ... емес ұйым ... ... PMI мамандардың квалификациясын жоғарылату мен жобалық басқару стандарттарын шығарумен айналысады. Қазіргі таңда PMI-ды 125 елде 100 000 мың адам ... ... PMI ... ... ... авиакосмостық және автокөлік өндірісі, коммерциялық мекемелерді басқару, машина жасау, қаржылық операциялар, ақпараттық технологиялар, ... ... және тағы ... көптеген салаларда тәжірибен өткізеді және зерттейді. PMI-мен жобаларды басқарудың PMBOK стандарттары жасалып және үнемі жаңарып отырады. Құжатта жобаларды басқару ... әр ... ... ... ... ... ... бар. Сонымен қатар құжат жобалық басқарудың 9 түрлі салаларының детальдық сипаттамасын қамтиды. Олар:
Жобаның интеграциясын басқару; Жоба мазмұнын басқару; Жоба ... ... Жоба ... ... Жоба ... ... Жоба ... басқару; Жобадағы өзара әрекетті басқару; Жоба тәуеклдерін басқару; Жоба ... ... PMI ... деңгейлері: 1.PMP дәрежесі (жобалық басқару маманы); 2.Жобаларды басқару бойынша дипломы бар көмекші (САРМ). PMP сертификаты жобаларды басқару саласында мойындалған кәсіби ... бірі ... ... Әдетте САРМ келесі мәселелерді орындайды: Жобаларды басқаруда жоспарды анықтау кезінде көмектесу; өнімділік деңгейлері және көрсеткіштері бойынша ұсыныстар ... ... ... ... және тағы ... анықтауда көмектесу; қаржылық және әкімшілік қолдау [7].
Жобаларды басқарудың ... ... IPMA. ... Project ... ... - ... басқару әдістемесінің дамуын және барлық елдерде кеңінен қолданылуын мақсат ететін жобаларды басқару бойынша халықаралық ұйым. ... ... 40 ... ... ... ... 1991 ... бері Ресейлік Жобаларды Басқару Ассоциациясы ("СОВНЕТ") да кіреді. ... штаб ... ... ... ... ... Халықаралық және ұлттық жобаларды басқару ассоциацияларының негізгі қызметтерінің бірі - жобаларды басқару саласында мамандарды дайындау және ... 1998 жылы ... ... ... ... ... және кең қолданылатын IPMA халықаралық төртдеңгейлі сертификаттау жүйесін қабылдаған. Жобаларды басқару бойынша ... ... ... - ... басқару бойынша үміткердің кәсіби білімдері, тәжірибелер мен ... ... ... оның қызметінің жобаларды бақарушы кодексіне сәйкестілігін анықтау процесі. Оның негізгі мақсаты әлем бойынша жобаларды басқаруда тәсілдер мен әдістерді ... мен ... ... көмек көрсету болып табылады. IPMA-дың бір ерекшелігі жобаларды басқару бойынша жеке пән ретінде бөліп көрсетуі және IPMA ... ... ... басқару институты AIPM - Австралиядағы жобаларды басқарудың негізі болып табылады. 1976 жылы жобалық менеджерлер форумы ... ... ... 32 ... ішінде австралиядағы жобалық менеджментті дамытудың құралы ретінде қолданылып келді. AIPM ролі жоба командасының, жоба менеджерлерінің және командасының, жоба басшы бөлімінің, ... ... жоба ... ғана емес, бизнес объектілерінің қатысушыларының білімін, қабілеттіліктерін, бәсекеге қабілеттіліктерін жетілдіру болып табылады. AIPM мақсаты қазіргі қоғамдағы ... ... ... ... ... және ұйымның басқа деңгейлеріне енуін қамтамасыз ету. Біздің ... ... ... ... ... ... кеңейту; Жобалық менеджменттің жаһандуын дамыту; Жобалық менеджменттің артықшылықтарын таныту; Жобалық менеджментте бәсекеге негізделген жұмыстардың бағалануын жылжыту; ... ... ... ... Австралиядағы жобаларды басқарудың негізі ретінде жылжыту.AIPM біліктіліктің 7 деңгейін қарастырады, ал ... ... саты ... ... ... ... қауымдастығы ENAA. 1978 жылы Халықаралық Сауда және ... ... ... құрылған коммерциялық емес ұйым. Оның мақсаты - инженерлік мүмкіншіліктерді дамыту және инженерлік индустрия қызметін дамыту болып табылады. ... ... ... ... ... кең ... ... ететін инженерлік фирмалардың көбімен жабыө түрде әріптестік қызмет атқаруы. ENAA - әр түрлі бағыттар мен аймақтардан ... ... ... ... индустриалды, ғылыми және үкіметтік. ENAA басқалай жоғары оқу орындары, өндірістік ұйымдар және үкіметтік және жергілікті ұйымдар сияқты халықаралық ... және ... ... ... ... етеді. Осы аталғандармен бірге қызмет ете отырып, ENAA ... ... ... мен ... ... жақсартуға бағытталады. Осы активтер арқылы ENAA Жапонияның әлеуметтік және ... ... ... ... және жақсы халықаралық ортаны сақтап қалу мақсатында жол іздейді. Геокеңістікті Инженерлік Орталығының ұйымы.Терең жерасты ... және ... ... ... ... бірнеше жылдар ішінде Жапонияда қызығушылықты артып отырды. Бұл саланы дамыту білімді эксперттерді қажет ететін инженерлік ... ... ... ... және ... орта ... ENAA 1991 жылы инженерлік технологияны дамыту үшін тұрақты ұйымды ашты, оның ... ... және ... газ ... дамытудағы достастық жүйесінің тізбегін құру болып табылады. Жалпы жүйені құрудағы инженерлік. Жүйелерді жақсартуда техникалық элементтер, адами және физикалық ресурстарды әр ... ... ... ... қалыптастыру.
Жобаларды басқару қауымдастығы СОВНЕТ. Жобаларды басқару ассоциациясы 1990 жылы құрылған және жобаларды басқару саласындағы ... ... және ... ... зерттеулерді жүзеге асыратын мамандардың ерікті ұйымы болып табылады. СОВНЕТ құрылтайшылары:
* Құрылыстағы Экономика және Басқару орталық ... ... ... ... Мемлекеттік Басқару Университеті;
* Мәскеулік Мемлекеттік Құрылыс Университеті;
* Ресейлік ғылым ... ... ... ... - ... заңнамалар және Ассоциация жарғысы негізінде қызмет ететін қоғамдық, коммерциялық емес, мамандандырылған халықаралық ұйым. СОВНЕТ - ... ... және ... емес ... ... ... фирмалар мен кәсіпорындардың ұжымдарының тәжірибесі, білімі мен идеяларын ортақтастырады. СОВНЕТ ... - ... ... ... ... ... дамыту және халықаралық жобаларды басқару ассоциациясымен тығыз қарым қатынас орнату, оның ішінде оның ұлттық ұйымдары, басқалай жобаларды басқару саласындағы ... мен ... ... ... ... міндеттері: Жобаларды басқару саласында мамандандыруды үлкейту; Ресейдегі жобаларды басқару бойынша мамандандырылған қызметтер нарығын қалыптастыру; ... ... ... ... ... ... бағдарламасын жүзеге асыру және дамыту; Жобаларды басқарудағы жаңа әдістер мен тәсілдерді ... ... ... мен дамыту.СОВНЕТке мүше болу түрлері: Жеке ‒ әр түрлі мемлекеттердің жобаларды басқару саласындағы мамандары. Корпоративті - ... ... ... табылатын отандық және шет елдік ұйымдар, бірлестіктер, фирмалар мен кәсіпорындар.
Өнеркәсiптi дамыту жөнiндегi ... ... ... - ... ... ... жөнiндегi Бiрiккен ұлттар ұйымы (The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)) дамушы мемлекетттер мен олардың экономикасын ... ... ... ... ... ... ... ЮНИДО өнімділігі жоғары жұмыс күшін, бәсекеге қабілетті экономиканы және қоршаған ... ... үшін ... ... ... және ... ... айналысады. Сонымен қатар ұйым әлемдік, аймақтық, ұлттық және секторлық деңгейдегі бірігуді ұлғайтып ... ... 1966 жылы ... 1985 жылы ... ... агеттігіне айналды. Мамандандырылған агенттік ретінде ЮНИДО-ның өзінің конституциясы, мүшелер ұжымы, ... ... ... бюджеті және өз басшылығы бар. Осыған қоса ЮНИДО қаржылық дамушы қызметтерге ерікті түрдегі салымдарды салуларды болдырмайды. ЮНИДО БҰҰ ... ... орын ... және ... жылжыту арқылы кедейлікпен күресетін жалғыз ұйым болып табылады. Ұйым үш негізгі және ... ... ... ... ... жұмыс жасайды: Өнімді қызмет арқылы кедейшілікті төмендету; саудасы; Энергия және қоршаған орта. ... ... ... және орта кәсіпкерлікті дамытуға аударылған, себебі ол дамушы ... ... ... ... ... ... офистері Греция, Италия, Франция, Жапония, Австрия, Польша, Швейцария, ... ... ... ... ... 3 ... атауы.
Стандарттар атауы
Қысқаша мазмұны
A Guide to the Project Manajement Body of Knowledge (PMBOK Guide) 1996 Edition
Жобаларды басқару білімдер жинағы (PMBOK 1996ж) ... ... ... PMI 1996 ... ... бойынша игерілген. ISO 9001 сәйкес келетін Project Manajement-тің төңірегіндегі жалғыз стандарт болып табылады. Стандартта жобаның әр түрлі өмірлік циклы және ... ... ... ... процестердің тобы (бастау, жоспарлау, атқару, бақылау, аяқтау) және олардыі өзара ара қатынасы анықталған, негізгі және ... ... ... ... білім аялары анықталған (интеграцияны, ойды, уақытты, құнды, сапаны, адам ресурстарын, коммуникацияны, тәуекелді, келісім шарт және жеткізуді ... ... ... ... ... ... ... әр саласы үшін кіру, шығу және демалыс орындарына кіру өрнегінің (tools and techniques) процедуралары анықталған. Жобаларды басқарудың ... ... ... ... ... ... әрекеттесу толық анықталып қосылған.
A Guide to the Project ... Body of ... (PMBOK Guide) 2000 ... ... ... ... (PMBOK 2000ж) ... Management Institute PMI 2000 жылғы нұсқасы бойынша игерілген. (ANSI/PMI 99-001-2000) 2001 жылдың 27 наурызы) ANSI ұлттық стандарт ретінде ... ... мен ... ... іс ... ... PMBOK 1996 сәйкес келеді. Жобалардың тәуекелін басқару бойынша бөлім толық өңделген. Менеджменттің игерілген көлемінің негізінде жобаларды басқаруға қатысты ... ... ... ... кіру ... өрнектеуінде жаңа процедуралар қосылған.
Project Manajement Institute Practice Standard for WorkBreakdown Structures
Жоба жұмыстарының тізбектелуінің Иерархиялық стандарты. 2000 жылы алдын ала болжам ... Әр ... пән ... ... ... ... қолданулары келтірілген. Жобаны бақылау мен жоспарлау процестерін жақсарту үшін қолданулар сипатталған. Мұнайхимиялық ... ... үшін ... ... ... ... басқару, процесті жақсарту, фармацевтикалық өндіріс, құрылыс индустриясы, қызмет көрсету индустриясы, WEB сайтының өңделуі, телекоммуникациялар келтірілген. PMBOK 2000 мен PMBOK 1996 ... ... ... Exposure Draft from the Risk Management SIG Committee. 2000
Жоба тәуекелін басқару. 2000 жылы алдын ала болжам жазылған. PMBOK 1996-ға ... ... ... PMBOK 2000 ...
ISO ... Quality ... Guidelines to Quality in Project Management
Сапа менеджменті. Жобаларды басқарудағы 1997 жыл сапа басшылығы. Көбінесе мазмұн ... PMBOK 1996 жыл ... ... ... аяларының атуларына сәйкес келуімен негізделген. Топтаманың бірінші стандарты ISO 9000 процесс жолында қолданылған.
Ескерту: [7] ... ... ... ... ... жоспар үзлгілері әлемде кеңінен қолданылатындардың бірі болып ... және ... ... ... қарастырады: Резюме; Рыноктық анализ және маркетинг концепциясы; Шикізат, материал, ресурстар; Орналасу жері және ... ... ... ... және ... ... Еңбек ресурстары; Жобаны жүзеге асыру графигі; Қаржылық анализ және инвестициялық бағалау; Қорытынды [8].
1.3 ... ... ... ... ерекшеліктері.
Құрылыс-материалдық өндіріс саласы; негізінен әр түрлі үйлер мен ... ... ... жатқан нысандарды іске қосуға байланысты жабдықтарды монтаждаумен айналысады. Құрылысқа үйлер мен ғимараттарды жөндеуге ... ... да ... ... ... ... жұмыс істейтін мердігерлік құрылыс ұйымдарының құрылуымен және құрылыс өнеркәсібінің өсуімен қоса қабат жүргізілді. Құрылыстың бір ерекшелігі сол, ... ... ... ... орындары сияқты өнімді қорға немесе қоймаға арнап шығармайды. Өндіріс үстінде құрылыстың өнімі қозғалмайтындай етіліп белгілі бір орынға бекітіледі, тек ... ... ... мен ... ... заттары (материалдар мен құрылымдар) бір орынна екінші орынға ауысып отырады. Құрылыс ашық жерде және әр ... ... ... ... ... да ... ... жұмыстардың өндірістік циклі бірнеше айдан бірнеше жылға дейін созылады. ... ... ... және ... ... ... ... мүмкіндік береді. Жоба құнын бағалау үшін жобаны құрайтын ресурстардың құнын, жұмыстың орындалу уақытын және осы жұмыстың құнын білу қажет. ... ... ... ... ... келе оның құны келесідей шығындардан тұрады:
* Өңдеу және зерттеу құны: инвестицияға дейінгі зерттеу жүргізу, ... және ... ... , ... талдау, өнім үлгілерін өңдеу және бөлшектік жобалау, жоба өнімін алдын ала бағалау, өнімнің жобалық және басқа да ... ... ... ... өндіріс, жоба өнімін жинақтау және тестілеу, өндіріс қуаттылығын қолдау, ... ... ету, ... ... және ... ... ... өндірістік және әкімшілік ғимараттар (жаңалары салу немесе ескілерін қалпына келтіру);
* Ағымдық шығындар: ... ақы, ... ... мен ... тасымалдау, ақпаратты басқару, сапаны бақылау және т.б;
* Өнімді өндірістен алып тастау: өндіріс қуаттылығын құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету шығындары, ... ... ... ... құнын бағалау жоба жұмыстары мен ресурстардың құрылымын анықтаудан басталады.
Сметалық нормативтік құжаттар-сметалық нормалардың жекелеген жинақтарға ... ... мен ... ... ... ... тұратын ережелермен және талаптармен бірге, құрылыс пен ғимараттардың және ... ... ... ... ... ... ... мен қайта жарақтандырудың сметалық құнын анықтау үшін қызмет ... ... ... ... ... ... ... құнын, оның ішінде жекелеген құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауға және жабдықтар сатып алуға арналған шығындарды, сондай-ақ құрылысты жүзеге асыруға байланысты басқа да ... ... ... ... ... ... атуы, ол құрылыстың, күрделі жөндеудің, қайта жаңартудың, сметалық-нормативтік базаны құрайтын материалдарға, бұйымдарға және конструкцияларға ірілендірілген немесе элементтік ... ... және ... ... ... ... ғимараттары мен құрылыстарын кеңейту мен техникалық қайта жарақтандырудың сметалық құнын белгілеу тәртібін қамтиды.
Құрылыстағы сметалық нормалаудың және баға ... ... ... ... ... ... мен баға белгілеу жүйесі арқылы сметалық құжаттарда көрініс табатын кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың салу (кеңейту, қайта жаңарту және ... ... ... ... анықтауды қамтамасыз ету;
құрылыста ұйымдастыруды, жоспарлауды және қаржыландыруды қамтамасыз ету, орындалған құрылыс-монтаж жұмыстары үшін есеп айырысуларды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... оңтайландыру болып табылады.
Сметалық нормативтер жүйесі бюджеттік заңнамаға негізделеді және Қазақстан ... ... ... алу ... заңнама шеңберінде іс-қимыл жасайды (ҚР ҚНжЕ 8.02-01-2002 Құрылыстағы сметалық нормативтік ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік нормативтер түрлерінен тұрады:
* Құрылыстың есептік құнын анықтау тәртібі техникалық-экономикалық негіздер сатысында;
* Құрылыстың сметалық құнын ... ... ... және ... пен ... жұмыстарына арналған элементтік сметалық нормалар мен бағаланымдар;
* Құрылысқа және жөндеу-құрылыс пен ... ... ... ... ... ... Уақытша ғимараттар мен құрылыстарға арналған шығандардың сметалық нормасы;
* Құрылыстың ... ... ... шығындардың сметалық нормасы;
* Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстардың құралдары мен жабдықтарына арналған шығындардың ... ... ... кешенді басқару бойынша қызметтер көрсету кәсіпорынның нәтижелі бағыттарының бірі болып саналады. Оның құрамына:
* Жобалардың инициациясы мен өңделуі/тендерлерге қатысу;
* Жобаны ... ... ... және ... жасау;
* Келісім-шарттарды әкімшілік ету;
* Жобалардың мониторингі;
* Контроллинг;
* ... ... ... ... жұмыстары кіреді.
Алға қойылған мақсаттарды іске асыру үшін жобаларды жүйелі басқаруды енгізу, ... ... ... IPMA ... ... ... ... дайындық, жобалық жұмыстарға негізделген компанияларды дамыту және жобалар менеджментінің мынадай ... ... ... ... ... ... тәуекелдер мен ресурстар нәтижесін анықтау;
* Жобаларды модельдеу; олардың параметрлерін есептеу, болжау және басқару;
* Қазіргі ... сай ... және ... ... ... ... Жауапкершілік пен ресурстарды реттеу;
* Жұмыстардың атқарылуын қадағалау;
* Пайда ... ... мен ... ... көңіл аудару;
* Мүмкін болар тәуекелдер мен сол уақыттағы жағдайды ескере ... ... ... және ... ... Жоба ... ... шығындар мен ресурстарды бақылау;
* Тәуекелді төмендетіп, оларды бақылау;
* ... ... ... ... ... үнемдеу;
* Ресурстарды жылдам қайтару мүмкіндіктерін арттыру;
* Қосымша кіріс, бәсекелестікті жоғарылату;
* Клиенттер талаптарын ... ... ... ... ... құқықтық негіздері
Сметалық нормативтерді әзірлеу, келісу және бекіту ҚР ҚНжЕ 1.01-01-2001 көзделген ... ... ... ... Мемлекеттік нормативтерді әзірлеуді қаржыландыру бекітілген 014 республикалық бюджеттік бағдарламаға сәйкес республикалық бюджет қаражаты ... ... ... ... ... ... ... және сауда министрлігі болып табылады. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы № 321 Заңына сәйкес мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қала ... және құрылыс қызметі туралы.
Осы заң Қазақстан Республикасындағы сәулет-құрылысы қатынастары субъектілері құқығын қорғауға және олардың жауапкершілігіне бағытталған сәулет-қала құрылысы ... ... ... ... ... ... ... негізгі ұғымдар мен терминдер:
* Сәулет-қала құрылысы қызметі өндіргіш ... ... ... ... ... ... ... кенттерді, ауылдық және басқа елді мекендер мен аумақтарды, өндірістік, әлеуметтік, инженерлік және үйлерді, ғимараттарды және ... ... ... және ... ... ... салу, қайта құру, жаңғырту, қалпына келтіру, күрделі жөндеуден өткізу арқылы адам мекендейтін жайлы ... ... ... ... Сәулет-қала құрылысы құжаттамасы ғылыми негіздемелерді, болжамдарды, бағдарламаларды, қала құрылысы жобасын, сәулеттік жобаны, құрылыс жобасын, жобалаудың ... да ... мен ... және оларға сай инженерлік іздестірулерді қамтитын өзара байланысты ... ... ... ... ... ... Сәулет-қала құрылысы қызметiнiң негiзгi бағыттары: өндiргiш күштердi қоныстандыру мен орналастыруды кеңiнен ... ... ... ... және басқа елдi мекендердi және олардың жүйелерiн, ... ... мен ... ... ... салу және ... құру;
* "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тарихи-мәдени мұраны, қала ... ... пен ... өнер ... ... және сәулет-қала құрылысы тұрғысынан бағалы басқа да аумақтарды сақтау қалпына келтiру және ... ... ... ... ... қала ... ... ретiнде Қазақстан Республикасының аумағы;
аумақтық-өндiрiстiк, қала құрылысы мен ландшафты кешендер, ... мен ... ... ансамбльдер, саябақтар, тарих пен мәдениеттiң тұрақты қойылған ескерткiштерi, инженерлiк жабдықтар, коммуникациялар, көркейту мен ... ... ... ... өзге де ... ... болып табылады.
Сәулет-қала құрылысы қызметiнiң субъектiлерi
Өкiлдi және атқарушы өкiметтiң жоғарғы ... ... ... органдары, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар, осы қызмет нәтижесiнде мүддесi қозғалатын заңды ұйымдар мен нақты адамдар сәулет-қала құрылысы қызметiнiң ... ... ... ... ... ... қағидаттары
Сәулет-қала құрылысы қызметi;
аймақтық, ұлттық, табиғи-климат және өзге де ерекшелiктердi, экологиялық ... ... ... ... ... ... пен қала ... ұлттық және мәдени дәстүрлердi дамыту қағидаттары негiзiнде жүзеге асрылады.
Сәулет-қала құрылысы ... ... ... құрылысы қатынастары осы Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарымен және сәулет-қала құрылысы қызметi ... ... ... ... және қала ... саласындағы халықаралық ынтымақтастық Қазақстан Республикасының заңды ұйымдары мен азаматтары шет ... ... ... ... ... ... халықаралық шарттар негiзiнде сәулет-қала құрылысы қызметiн жүзеге асыруға құқылы.
Сәулет-қала құрылысы қызметі саласындағы мемлекеттік ... ... ... ... кеңесі, Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті, жергілікті өкілді және атқарушы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органы мен оның құрылымдық бөлімшелері, жергілікті сәулет және қала құрылысы органдары жүзеге асырады.
Сәулет-қала құрылысы ... ... ... ... ... өз ... Жобалардың мемлекеттік сараптамасының, мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы мен Сәулет-қала құрылысы қызметі саласындағы мемлекеттік лицензиялаудың республикалық және ... ... ... және қала ... ... ... болады.
Қазақстан Республикасы аумағында инженерлік іздестіруді жүргізу, объектілер мен кешендерді жобалау, салу, қалпына келтіру, жаңғырту, күрделі жөндеу мен жайлы ету, көліктік және ... ... ... ... сәулет-қала құрылысы қызметінің барлық субъектілері үшін міндетті болып табылады. Сәулет-қала құрылысы қызметі саласындағы ... ... ... ... ... техникалық, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік негізделуі мен қолданылып ... ... ... келуіне жауапты болады.
Мемлекеттік қала құрылысының жиынтық мәліметі сәулет-қала құрылысы құжаттамаларын ... қала ... ... аумақты және оның шегінде тұрған тапжылмайтын мүлікті кешенді экономикалық және әлеуметтік-экологиялық тұрғыдан бақылауға, елді ... ... жер ... ... ... анықтауға, өзге де қала құрылысы мақсаттарын жүзеге асыруға арналған міндетті ... ... ... ... ... елді ... мен олардың жүйелерін перспективалы дамыту үшін белгіленген аумақтар, демалыс және басқа ... ... қала ... ... ретінде резервте қалдырылады, оларды пайдалануға елді мекендердің даму жағдайына қарай нысанасына сәйкес жол беріледі.
Бекітілген қала ... ... ... ... ... ... анықтайды және жер ресурстарын ұтымды пайдалану, құрылыстың барлық түрін ... ... ... мәселелерін шешу, нақты объектілер мен кешендердің сәулет және құрылыс жобаларын әзірлеу үшін міндетті негіз болып табылады.
Сәулет-қала құрылысы қызметін ... ... ... ... қала ... ... әзірлеу, келісу және бекіту тәртібін қолданылып жүрген заңдарды ескере отырып ... ... ... ... ... СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ
2.1 Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасына жалпы шолу.
Алматы қаласы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының ... ... ... ... ... ... ... ету, жобадағы құрылыс нормаларымен ережелері талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру.
Пайымдауы-Адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында нәтижелі және дер кезінде ... ... ... іске ... ... ... ... Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы департаменті жанынан бақылау функцияларын инспекция орындады. Өткен жүз жылдықтың 90 ... ... ... қызу құрылыс басталды. Қала жан-жақты қарқынды өсті. Қаланың шекарасы кеңейді, жаңа жер телімдері қосылды. Әр күн сайын қаланың инфрақұрылымы өзгерді-жаңа ... ... ... жол айрықтары қажет болды.
Жаңа құрылыстарға, қайта құрылған бұрынғы ғимараттарға бақылауды күшейту үшін ... ... ... 2001 ... 20 желтоқсандағы №3/354 қаулысымен Алматы қаласының аумағындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы бақылау және қадағалау ... ... ... мемлекеттік орган болып табылатын мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаменті құрылды.
Департаменттің міндеттері бекітілген сәулет-құрылыс құжаттарына құрылыс объектілері мен кешендерінің сәйкестілігін ... ... ... ғана ... ... ... ... тұрақты дамуының шарттарын қамтамасыз етудегі мемлекет пен қоғамның құқықтары мен мүдделерін ... ... ... ... басты міндеттерінің бірі өмірді қамтамасыз ету жүйелерінің үнемі қызмет етуін, тарихи және ... мұра ... ... ... ... ... ету болды. Департамент өмір сүрудің қолайлы жағдайларын жасау, экологиялық жағдайды жақсарту, құрылыс қызметінің ... ... ... үшін орындалған құрылыс-жинақтау жер жұмыстары, қолданылатын құрылыс материалдары, бұйымдар мен ... ... ... мен сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына сәйкестігіне бақылау жасады.
Адамдардың өмірі мен денсаулығы қауіпсіздігінің, ... ... ... ... ... төзімдігінің талаптарына сәйкессіз қызметтерін ескерту және жолын кесу де департаменттің құзыретіне енді.
Департамент келесі функцияларды орындады:
* Құрылыс жұмыстарын жүргізу ... ... ... ... бас ... беру;
* Жер телімі шекарасындағы аумақты қоршауға, шұңқырды қазуға және ойып ... ... ... шығаруға ордер беру;
* Жер жұмыстарын жүргізуге және жер асты ғимараттарының аралық төсем салу және қайта ... ... ... және ... ... ... байланысты өзге де жұмыстарға рұқсат беру;
* Көпірлерді салу мен жөндеуге, жол айрықтарына, жол ... жер асты ... өзге де ... ... ... ... ... орындарға жанасып тұрған аумақтардың жақсы жабдықталуы мен көгалдандырылуына бақылау жасау қажет болды. Енді департаменттің функцияларына салынып жатқан объектілерге мониторингті жүзеге ... және ... ... ... құрылған, заман талабына сәйкестендірілген құрылыстардың барысы мен сапасына ... ... ... ... ... объектілерін қабылдау бойынша комиссияның жұмысына қатысуы, кемшіліктерге жол ... және ... ... тұлғаларға қатысты шараларды белгілеуі уақытында шаралар қолдануға мүмкіндік берді. 2002 жылы ... ... ... ... 44408 ... жуық теңге сомасына әкімшілік материал ресімделген. Айыппұлды төлемегендердің ... ... ... ... 2003 жылы ... ... кіші кәсіпкерлік субъектілерге тексеру жүргізуге моратория жағдайында ... ... Тек 2003 ... ... айына қарай бюджетке 253778 мыңға жуық теңге өндірілді.
2002 жылы ... ... ... ... ... ... бөлімі, техникалық бақылау бөлімі, заң бөлімі мен есеп бөлімі кірді. Департамент құрылған кезде штатта 16 маман болды.
Сәулет-құрылыс ... ... ... ... ... ... асырды, құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізуге рұқсат берді, салынып біткен ... ... ... ... ... жүргізуді, жеке тұрғын үй құрылыстары бойынша есеп дайындады, құрылыс-жинақтау жұмыстарына және құрылыс нормалары мен ережелерін ... ... ... ... ... ... бақылау бөлімі қала территориясында жер жұмыстарын жүргізуге келісім және ... ... ... ... ... ... ... бойынша бақылау-қадағалауды жүзеге асырды.
Заң бөлімі жалпы ... ... ... ... ... ... сараптаманы жүргізді, департаментті барлық сот, мемлекеттік, құқық қорғау органдарында ұсынып, азаматтарды қабылдау, әкімшілік материалдар бойынша құжат ... ... ... ... ... асырды және құрылыс жұмыстарына рұқсат қағазын және объектілерді пайдалануға енгізу актілерін ... ... ... сәулет-құрылыс бақылау департаментінің құрылуымен байланысты қала территориясында ... ... екі ... органы, яғни жергілікті-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаменті мен республикалық-Қазақстан Республикасы құрылыс істері бойынша Комитетінің Алматы қаласы ... ... ... ... және лицензиялау басқармасы құрылды. Қалыптасқан жағдайға байланысты құқықтық алаңда ... ... ... ... ... Алматы қаласында салынған объектілерді пайдалануға қабылдау үшін қала Әкімі 2002 жылдың 25 ақпанында салынған объектілерді пайдалануға қабылдау ... ... ... ... ... ... ... қабылдау комииссиясын құру туралы шешім қабылдады.
Басқарманың міндеті мен қызметі
Алматы қалалық құрылыс басқармасының негізгі міндеттері:
* Алматы ... ... үй ... ... шешу;
* Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру мен несиелеу сызбасын ұйымдастыруға қатысу;
* Құрылыс саласына инвестициялар тарту үшін жағдайды жақсартуға қатысу және ... үй ... ... Қала ... мен ықшам аудандарды әлеуметтік, инженерлік және транспорттық инфрақұрылым нысандарымен қамтамасыз ету арқылы тиімді тұрғын үй салу;
* Құрылыс өнімдерін тұтынушылардың құқығын ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету және нысандарды пайдалануға беру;
* Отандық құрылыс өнімдерінің сапасы мен ... ... ... ... жағдайларды қалыптастыру, жаңа құрылыста инвестицияларды тиімді пайдалану.
Басқарма заңмен белгіленген тәртіпке келесі қызметтерді атқарады:
* Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс саласындағы ... ... және оның ... ... Құрылыс саласындағы өңірлік ғылыми-техникалық саясатты жасайды және жүзеге асырады;
* Инженерлік ... ... ... ... ... ... келтіру,жетілдіру, күрделі жөндеу және көріктендіру саласындағы нысандар мен ... ... ... ... қатысады, транспорттық және инженерлік инфрақұрылымдарды қалыптастыруға қатысады;
* Мемлекеттік тұрғын үй саясатын, ... ... өз ... ... ... үй ... бағдарламаларын жүзеге асыру үрдісіне қатысады;
* Мемлекеттік бюджет қаражаты, ҚР үкіметтік кепілдендірумен ұсынылатын сыртқы займ есебінен қаржыландырылатын нысандарды жобалау мен оның ... ... мен ... ... ... бағдарламалар мен жобаларды, сондай-ақ Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық даму ... ... ... ... жылдық жопарды әзірлеуге қатысады;
* Өз құзыры шеңберінде басқа мемлекеттік органдар құрылыс мекемелерінің құрылыс саласындағы инвестициялық бағдарламаларының орындалуы ... ... ... Өз ... ... ... мекемелерінің мен ұйымдарының қызметін үйлестіреді;
* Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын ... ... ... жөндеу, қалпына келтіру, жетілдіру, күрделі жөндеу және көріктендіру нысандары мен кешендерінің қала құрылысын игеру кезінде ... ... мен ... ... ... ... Құрылыс саласында әлеуметтік, экономикалық және техникалық саясатты әзірлеу мақсатында қоғамдық ... және ... да ... ... істеп келеді;
* Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жоюға қатысты шараларды әзірлеуге ... 4 ... ... ... ... қарым-қатынасты қажет ететін міндеттердің көрсеткіштері
Ведоствоаралық қарым-қатынас жасалатын мемлекеттік орган
Мемлекеттік органдардың атқаратын шаралары
1-стратегиялық бағыт . Қала ... ... ... бақылауы басқармасына жүктелген міндеттерді сапалы және уақтылы орындалуы.
1.1- мақсат. ... ... ... ... мен ... сәйкес сапасын қадағалау.
1.1.1.-міндет. Құрылысты елді мекендердің бекітілген бас ... ... ... ... елді мекендердің бекітілген бас жоспарына сәйкестігін қамтамасыз ету
Алматы облысы әкімдігінің сәулет және
қала құрылысы басқармасы
Жобалық құжаттарды қазіргі заманғы сәулет келбетіне және елді ... ... бас ... ... [17] ... ... ... құрастырған.
Үстіміздегі жылы құрылыс-монтаж жұмыстарына 681 рұқсат құжаты берілді (2009 жылы 697 рұқсат құжат). Осы ... ... 558 ... аяқталған нысандар пайдалануға қабылданды. Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп ... ... ... барысы және сапасы әрдайым бақылауда болады. Білім саласындағы құрылыстардың сапасын тексерудің қорытындысы бойынша барлық аудандарда ... ... ... пайдалануға енгізу кезінде көптеген құрылыс нормаларын бұзушылық анықталды.
Бекітілген жобасыз және мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынбай, бұрын пайдаланылған құрылыс ... ... және ... ... ... ... ... қатар Заңының талаптарын бұзғаны үшін, заңды және жеке тұлғаларға 163 әкімшілік құқық ... ... іс ... ... ... 5995795 (бес ... тоғыз жүз тоқсан бес мың жеті жүз тоқсан бес) теңге айыппұл ... ... ... ... ... ... Егер ... қойылған сұрақтардың мазмұны мен маңыздылығы бойынша Басқарма басшысына баяндауды қажет етпесе, бөлімде тіркелгеннен соң тиісті бөлімше бастығына жіберіледі, ... ... қол қою ... ... ... ... ... міндеттелген құжаттардың орындаушыларға біруақытта тапсыру мақсатымен көшірмелері түсіріледі. мұндай жағдайларда құжаттың түпнұсқасы қарарда ... ... ... орындалуына жауапты адамға жіберіледі. Қалған барлық орындаушылар аталмыш міндет бойынша бірінші орындаушыға өзінің ұсыныстарын енгізулері қажет.
Басқармаға ... және жеке ... хат ... ... ... ... мерзімінен бастап сауалды аяғына дейін шешкенге дейін бақылау кәртішкесінде белгіленеді, шешілетін мәселе жөніндегі құжаттың түпнұсқасы жинақтау папкасына тігіліп ... ... бой ынша ... ... ... Құжаттарды дайындаған кезде Мемлекеттік билік және Басқарма органдарының, қоғамдық ұйымдардың, кәсіпорындар мен мекемелердің атауларын ... ... ... ... ... ... ... ала отырып бірыңғай жазылу тәртібін сақтау қажет. Қызметтік құжаттар (шешімнің ... ... мен ... хаттар, баяндамалар, есептер мен т.с.с.) қысқа, әрі нақты түсінікті және белгіленген үлгідегі бланкіде басылуы керек. Құжаттың ... ... оған қол ... мерзімі, хаттама және акт мерзімі болып- орын алған ... ... ... және ... өзге ... ... бекітілуі керек.Әр құрылымдық бөлімшеге істер номенклатурасына сәйкес бөлімше индексі, номенклатура бойынша ... ... ... және ... ... ... секілді үш бөлімнен тұратын сандық маңыздылығы түріндегі шығыс индекс ұсынылады. Құжатты орындаушының тегі, оның қызметтік телефонының нөмірі басқы ... ... орын ... ... ... беттің сырт жағындағы сол жақ төменгі бұрышына орналасады. Осы Ережедегі белгіленген талаптар бұзушылығымен ... ... және ... құжаттар мен жадығаттар қайта жіберілмейді және тиісті ... ... ... ... кадр және ... ... ... ету бөлімінен тыс қызметтік құжаттарды жіберуге тыйым салынады. Кеңсе қызметкерлері шығыс хат-хабарлардың құжаттарда көрсетілген мекен-жайы бойынша өз уақытында жіберілуіне ... ... және ... ... ету бөліміне жалпы шолу.
Осы ережеде Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасында құжаттармен жұмыс істеу жүйесін ... және ... емес ... ... ... ... ... рәсімдеу, өткізу және бақылау тәртібін анықтайды. Азаматтар мен мекемелермен хат алмасу мемлекеттік немесе орыс тілінде жүргізіледі. Басқарманың ... ... осы ... және ... ... ... өзге де құжаттармен қол қоюлары арқылы танысулары қажет. Іс жүргізу қызметімен айналысатын ... ... ... ... қамтамасыз ету жауапкершілігі Басқарма бастығына, іс қағаздарын жүргізу, құжаттарды ... алу, ... және өз ... ... бөлімдерде орындалуы бойынша бақылау жасау жауапкершілігі ‒ бөлім бастығына жүктеледі. Өзінің ... кадр және ... ... ету ... ... ... ... заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарын, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының Ережесі мен осы Ережені ... ... ... ... ... мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасында құжаттармен жұмыс істеу жүйесін ... және ... емес ... ... ... ... ... рәсімдеу, өткізу және бақылау тәртібін анықтайды. Азаматтар мен мекемелермен хат ... ... ... орыс ... жүргізіледі. Басқарманың барлық қызметкерлері осы ережелермен және басқарманың жұмысын реттейтін өзге де құжаттармен қол ... ... ... ... Іс ... ... ... қызметкерлерге жұмысына қажетті жағдайларды қамтамасыз ету жауапкершілігі Басқарма бастығына, іс ... ... ... ... алу, ... және өз ... ... бөлімдерде орындалуы бойынша бақылау жасау жауапкершілігі - бөлім бастығына жүктеледі. Өзінің ... кадр және ... ... ету ... ... ... ... заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарын, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, ... ... ... ... Ережесі мен осы Ережені басшылыққа алады. Кадр және әдістемелік-құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің негізгі міндеттері:
* Кадрды талап етілетін мамандықтағы мамандармен қамтамасыз ету, ... ... ... дайындау және қайта дайындау, кадрды тіркеу жүйесін ұйымдастыру;
* Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... шешімдерін ресімдеу;
* Іс жүргізумен аяқталған құжаттардың сақталуын және ... ... ... іріктеу және өз уақытында мемлекеттік сақтауға тапсыру болып табылады.
Бөлімнің негізгі міндеттері:
* қала құрылысы ... ... ... мен ... ... сәйкес болуына және олардың құрылысы сапасына бақылау жүргізеді;
* алматы қаласының тұрақты дамуы жағдайын қамтамасыз етуде қоғам мен ... ... мен ... ... тыныс-тіршілікпен қамтамасыз ету жүйесін жүзеге асыру, тарихи және мәдени мұралар нысандарын, табиғи құндылықтарды ... ... ... құрылыс-жинақтау және пайдаланылатын құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрылымдары сапасының құрылыс саласындағы нормативтік актілердің талаптары мен жобаларына ... ... ... өмір сүру ... экологиялық жағдайды жақсарту, сәулет және құрылыс саласындағы шаруашылық қызмет нәтижесіндегі ... ... ... ... ... бойынша адамның денсаулығы, қалалық инфрақұрылымы нысандарының тұтастығы, сейсмотұрақтылығы мен құрылыс саласында бекітілген өзге де ... ... ... ... әр ... ... ала ... болдырмау шарасын қарастыру.
Бөлімнің негізгі қызметтері:
* құрылысы жүріп жатқан және құрылысы ... ... ... жүргізу, құрылыстағы (кеңейтіліп жатқан, жаңартылып, күрделі жөндеу жұмысы жүргізіліп ... ... мен ... ... мен ... ... бақылау жүргізеді; нысандар мен кешендерді пайдалануға қабылдау ісіне қатысады; ... ... ... ... ... және нормативтік актілердің жобаларын дайындауға қатысады;
* сәулет, құрылыс, қала құрылысы ... ... ... ... ... ... өнімдерінің лицензиялық жағдайлары мен сертификациясына сәйкес болуы бойынша тексеру, лицензия, сертификаттың әсер ету мерзімін уақытша ... ... ... ... түрде құрылыс материалдары мен құрылымдары сертификациясы және сәулет- қала құрылысы қызметін лицензиялау органдарына кері қайтару туралы ұсыныстарды енгізеді;
* мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... материалдары мен бұйымдарын, құрылымдарды, жабдықтарды қолдануға тыйым салады;
* мемлекеттік нормативтер бұзылғанда және ... ... ... (жобалық шешімдерден) ауытқыған жағдайда құрылыс-жинақтау жұмысын тоқтатады;
* ... ... ... нысандарға кедергісіз бару, өзіне жүктелген міндетті орындау үшін ... ... және ... ... ... ... ... құрылымына келетін болсақ, бас дизайнер бөлімі мемлекеттік қала құрылысы саясатының басты ережелерін халыққа түсіндіру және кеңес беру, жеке тұрғын үй ... ... ... ... сәйкес болу мәселесіне байланысты қала аудандарында сәулет-қала құрылысы саласында жеке және ... ... ... ... ... ... Нобайлық жобаларды қарау және келісу, қала ортасының дизайнын белгілеу және құру, кіші сәулет үлгілерін, қала ... ... мен ... қас ... ... ... ... ұйымдастырады. Қалалық ландшафтың сәулетті дамыту бағытын қалыптастырады. Жарнаманың нобайлық жобаларын ... ... ... ... тұжырымдамасын келіседі, жобаларын жасайды және сақтайды.
Бөлулер және сәулеттік-жоспарлау тапсырмалар бөлімі бекітілген сәулет-жоспарлау тапсырмалары ... ... ... ... ... ... тапсырмаларын әзірлеу және берумен айналысады.
Пайдалануға берілетін объектілерді қабылдауды бақылау және қала ... ... ... ... қала құрылыстық құжаттамамен, қала құрылыстық тәртібінің сақталуымен, аумақтық құрылыс ережелеріне сәйкес Алматы қаласының бас ... ... ... ... ... ... ... асырылуын бақылауды іске асырады. Бөлімнің міндетіне құрылыс бас ... ... ... және ... ... ... жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау, мемлекеттік басқару органдарында бөлулерді ресімдеу бөлімінің мүдделерін білдіру, қала құрылысы кадастрының даму деңгейлерін қалыптастыру, ... ... ... ... жүргізу жатады. Бөлім субъектілердің қала аумағын игеруіне бақылау жасау мәселелері бойынша, базалық деңгейдегі қала құрылысы ... ... ... ... ... және қала ... ... жүргізу бөлімі жобалау мекемелерімен негізгі қызмет мәселелері бойынша өзара әрекет етуді, бекітілген нобайлық ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Базалық деңгейдегі мемлекеттік қала құрылыстық кадастрын жүргізу бойынша жұмыстарды үйлестіреді.
Ұйымдастыру-кадрлық жұмыс бөлімі Басқарманың кадрларын іріктеу және орналастыру ... ... ... ... ... ... ... кадрлар құрамындағы өзгерістер мен беталысын бақылайды, кадр потенциалын құру стратегиясын әзірлейді және енгізеді, кадр резервін ... Кадр ... ... ... ... ... ... мен нұсқаулықтарды енгізу жұмысына қатысады.
Бақылау және құжатайналым бөлімі Басқарманы құжаттамамен қамтамасыз ету қызметтерінің жұмысын ұйымдастыру, жоспаррлау және ... жеке және ... ... ... ... ... беруді, іс жүргізу жағдайын бақылайды. Мемлекеттік сақтауға тапсырылатын құжаттарды іріктеу жұмыстарын жүргізу, сақтау жұмысын және құжаттардың құндылығын сараптау жұмысына ... ... ... ... ... ... ... береді. Басшыға қол қоюға ұсынылатын бұйрықтардың, нұсқаулардың, қаулылардың, өкімдердің және басқа құқықтық сипаттағы құжаттардың заңнама талаптарына ... ... ... ... жүзеге асырады қолданыстағы заңнаманы насихаттау бойынша материалдар дайындайды. Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі қаржы ресурстары қозғалысын басқаруды және ... ... ... ... ... ... және ағымдағы қаржы жоспарларының жобаларын әзірлеуге басшылық етеді. Басқарманың барлық бағынышты мемлеекеттік кәсіпорындарының қызметіне экономикалық талдау жасайды. Жоспарлы ... ... ... ... ақша ... ... құндылықтардың толық есепке алынуына, бюджетке төлемдерді дұрыс және уақытында аударуға, еңбекақы қорының дұрыс жұмсалуына бақылау жасайды, лауазымдық еңбекақы мөлшерін ... [14].
2.2 ... және қала ... ... ... стратегиялық бағыттары мен мақсаттары.
Жоспардың мақсаты ауданның сәулеттік-қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясаттың басты бағыттарын өндіру болып табылады.
Елді ... ... ... нәтижелі дамуы және аудан елді мекендерінің сәулеттік келбетін көркейту. Қала құрылысы регламенттерін, картографиялық, статистикалық және мәтіндік ақпараттарды қосатын мәліметтер ... ... ... орналастыру және тарату шарттарымен қамтамасыз ету.
Негізгі мақсаттар - елді мекендер аэрофототүсірілімдері, тұрғындар саны ... ... елді ... ... ... жасау. Аудан орталықтарының бас жоспарларын әзірлеу. Тұрғындар саны 500-ден ... елді ... бас ... ... ... ... мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жасап жүргізу. Елді мекендерді көркейту мен көгалдандыру концепциясын әзірлеу.
Көрсеткіштер: Сәулет және қала құрылысы саласындағы Қазақстан ... ... ... ... ... ... елді мекендерін дамыту, көркейту және көгалдандыру [15].
Кесте 5
Елді мекендерді ... және ... ... ... ...
өлшем бірлігі.
Есепті кезең
Межелі кезең
2009
(бағалау)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1.1. Мақсат. Құрылыс барысына сапалы және дер ... ... ... ету, ... ... ... құжатын және мемлекеттік лицензия беру.
Нысаналы индикаторлар:
Құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат құжатын беру
өлшем бірлігі.
697
681
-
-
-
-
-
Мемлекеттік лицензия беру
өлшем бірлігі.
135
196
-
-
-
-
-
5-ші ... ... ... ... бойынша қызмет ұсыну.
100 мектеп-100 аурухана бағдарламасы, тұрғын-коммуналдық шаруашылық нысандары және ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша құрылыс нысандарында құрылыс ... және ... ... ... ... үй
мың.м[2]
3,4
15,2
11,7
9,3
9,3
9,3
9,5
ауыз сумен қамтамасыз ету
мың.м[2]
9
10
19
19
20
15
17
Білім
мың.м[2]
39
3
2,1
1,5
1,0
0,8
0,5
денсаулық сақтау
мың.м[2]
14
13
6
14
13
12
14
Ескерту: [15] әдебиет бойынша автор құрастырған.
Мемлекеттік органның стратегиялық ... ... және ... стратегиялық мақсатына сәйкестігі. Стратегиялық бағыт: Құрылыс барысына сапалы және дер ... ... ... ету, ... ... ... құжатын және мемлекеттік лицензия беру. Мақсат: Құрылыс барысына сапалы және дер кезінде бақылауды қамтамасыз ету, құрылыс-монтаж жұмыстарына ... ... және ... ... ... ... ... стратегиялық мақсатын жүзеге асыруға бағытталған қызметі: Облыс әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасына жүктеген міндеттерді сапалы және уақтылы ... ... ... ... қала ... және ... саласында мемлекеттік саясатты жүргізу бойынша бағдарламаларды жүзеге ... ... ... енетін мәселелер бойынша заңды және жеке тұлғалар мен ақпарат ағарту жұмыстарын ұйымдастыру; Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын мемлекет аралық нормативтерді, ... ... ... қала құрылысы регламенттерін сақтай отырып ведомствалық аумақта ведомствалық бағыныстылығы және меншік нысанына қарамастан ... және ... ... ... мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асырады; жобалық кұжаттардың ішінара сапасын ... ... ... ... ... сапасын қамтамасыз ету бойынша мердігердің (бас мердігердің) қадағалау кызметінің және ... ... ... тапсырыс берушілердің техникалық қадағалау әрекетін бақылау; құрылыс сапасын тексеру нәтижелерінің талдауын және ... ... ... ... жатқан (қайта құрылатын, кеңейтілетін, жаңартылатын, күрделі жөнделетін) нысандар мен кешендердің мониторингін жүргізу; құрылыс-құрастыру жұмыстарын жүргізуге белгіленген ... ... беру және ... құрылыстағы мердігердің жұмыстарына мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық комиссиялардың, салынған нысандарды пайдалануға ... ... ... қабылдау және мемлекеттік қабылдау комиссияларының құрамында, сондай-ақ құрылысы салынып және қайта құрылып жатқан нысандардағы құлау және апат болу ... ... ... комиссиялар құрамына қатысу; өкілеттігі шегінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс ... ... ... беру функциясын жүзеге асыру, мемлекеттік лицензияларды есепке алуды жүргізу мен тіркеу, лицензияттардың белгіленген ... ... ... және ... лицензиялық ережелерді сақтауын бақылауды жүзеге асыру [16].
Кесте 6
Басқарманың функционалдық мүмкіндіктерін дамыту.
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және міндеттері
Мемлекеттік органның стратегиялық ... мен ... іске ... ... ... ... мерзімі
1-стратегиялық бағыт. Құрылыс барысына сапалы және дер кезінде бақылауды қамтамасыз ету, құрылыс-монтаж жұмыстарына ... ... және ... лицензия беру.
1.1-мақсат. Құрылыс барысына сапалы және дер кезінде бақылауды қамтамасыз ету, құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат құжатын және мемлекеттік лицензия беру.
1.1.1-міндет. Құрылыс ... ... ... ... ... ... жүргізу.
Құрылыс инспекторларының деңгейін арттыру, қызметкерлердің біліктілігін арттырып, ынталандыру
2011-2015 жылдары
Ақпараттық жүйелерді жетілдіру.
2011 жыл
Заманауи технологиялармен жабдықтау.
2011 ... [17] ... ... ватор құрастырған.
Құрылыс саласында да басқа сала сияқты көптеген тәуекелдері болады. Ол тәуекелдерді басқару әр бір кәсіпорын үшін ... ... ... ... ... өкілеттігі және жауапкершіліктері қаралады және бөлімнің міндетін іске асыру мақсатында өзіндік ішкі қорларын (материалдық, техникалық, ... ... ... ... ... баса назар аударылады.
Сәулет және қала құрылысы бөлімінің ішінде лицензиялық негізде жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу үшін ... ... ... Келешекте осы бағыттағы мүмкіншіліктерін кеңейту және лицензиялық қызмет түрлерін арттыру жоспарлануда. Алматы қаласы сәулет-құрылыс бақылау басқармасы келесідей көрсеткіштерді есептік кезең мен ... ... ... ... ... ... басқару жөніндегі шараларды қабылдамаған жағдайда мүмкінді салдар
Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар
Мүмкін тәуекелдің атауы
Сыртқы тәуекелдер
Тұрғын-азаматтық тұрғыдағы ғимараттар мен ... ... ... ... ... ... ... мен имараттардың сапасы
Ішкі тәуекелдер
Мерзімді немесе қосалқы бағыттағы ғимараттар
Құрылыс саласы мамандарының біліктілігін арттыру
Сапаға қол жеткізу мақсатында атқарылатын ... 1. ... [17] ... ... автор құрастырған. Тәуекелдерді басқару.
2010-2012 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын орындау үшін сәулет және қала құрылысы ... ... ... ... ... ... ... көркейту бойынша жүргізілген бағдарламалар.
Көрсеткіш атауы
Өлшем
бірлік
Есепті кезең
Жоспарлық кезең
2008ж.
2009ж.
2010ж.
2011ж.
2012ж.
2013ж
2014ж
Елді мекендердің топографиялық карталарын жасау
бірлік
1
1
-
100
102
105
107
Бас ... ... ... ... және ... ... ...
бірлік
-
1
-
1
1
1
1
Сапа көрсеткіштері
-
-
-
-
-
-
-
Нәтиже көрсеткіштері
-
-
-
-
-
-
-
Бағдарламаны орындау шығындары
млн. теңге ... [17] ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалар және бюджеттік даму бағдарламалары бойынша бөлініп, жоспарлық кезең бойынша жүзеге асырылып ... ... ... ... ... кезең
2008ж.
2009ж.
2010ж.
2011ж.
2012ж.
1. Қолданыстағы бағдарламалар, олардың ішінде:
5187
8084
8366
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
2,9
4,3
5187
5588
5695
Бюджеттік даму бағдарламалары
2,0
2,15
-
2496
2671
2. Әзірленуге ұсынылатын бағдарламалар, ... ... ... ... ... кестенің жалғасы
Бюджеттік даму бағдарламалары
-
-
-
5000
6829
Ескерту: [18] әдебиет бойынша автор құрастырған.
Көрсеткіштер бойынша бағдарламаны ... ... млн ... ... ... ... бағдарламалар оның ішінде ағымдағы бюджеттік бағдарламалар 2008 жыл мен 2009 жыл ... 7,2 ... ал ... даму ... 4,15 ... ... ... 2. Жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар [18].
Әзірленуге ұсынылатын бағдарламалар, олардың ішінде ағымдағы бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік даму ... 2011 жыл мен 2012 жыл ... 11829 млн ... құрады. Ал жоспарлық кезеңде ағымдағы бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік даму бағдарламалары 16450 млн.теңгені ... ... ... ... үй ... саласында қолданылатын өнімдердің тауар айналымы.
Көрсеткіш
Мәні, млн. теңге
Үлесі, %
Тұрғын үй-коммуналдық шарушылығы саласында қолданылатын өнімдердің ... ... оның ... ... ... ... оның ішінде
218 092,8
77,7 %
Ресейден
76 878,5
35,2 %
Қытайдан
31 861
14,6 %
Ескерту: [19] әдебиет ... ... ... ... сектор саласы үшін тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің жекелеген түрлерінің өндірісінде қазақстандық қамтудың үлесін арттыру бойынша әлеуеттің бар екенін атап ... жөн. Оны ... ... ... ... болады.
Сурет 3. Тұрғын үй шаруашылығы саласында қолданылатын өнімдердің ... ... ... ... ... ... ... өнімдердің тауар айналымы 280548,8 млн.теңгені көрсетіп отыр. Оның ішінде ... 62456 ... ал ... 22,3 ... ал ... 218092,8 млн.теңге ол 77,7 пайызды құрайды.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ... ... ... 2009 ... ... және сыртқы сауда көрсеткіштері бойынша отандық тауарлар ... ... ... ішкі ... ... ... қабілетінің жоғары емес екенін көрсетеді.
Елді мекендер дамуының бас жоспарларын іске асыру үшін нақты жоспарлау жобаларын әзірлеу қажет. Нақты-қала немесе ауылдық елді ... жеке ... және ... ... ... ... жағдайда-тұрғындар саны 50 мың адамға дейінгіелді мекеннің барлыық аумағына ... қала ... ... ... уақытта бас жоспарларды іске асыру нақты жоспарлау жобалары әзірлеусіз іске ... ... ... ... ... бағдарламалары жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтері айқын көрсетілген.
Кесте 10
Бюджеттік ... ... ... ... ... сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама
Жергілікті денгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласындағы ... ... іске ... ... ... ... күрделі шығындары
Сипаттама
Айлық жалақысы, қосымша ақшалай және компенсациялық төлем ақылары, әлеуметтік аударымдары, автотранспорттардың сақтандырылуы, байланыс қызметінің төлемдері, ... ... ... ... майларына, баспасөз басылымдарына жазылуға, жиһаз алуға, қосалқы бөлшектерді толықтыруға, ... ... ... ... жалақыларына, іс-сапарына, банк қызметі төлеміне, техникаларды техникалық байқаудан өткізуге, іс сапарына, қоршаған ортаның ласталуына байланысты салық ... және ... емес ... алуға. Қызметкерлердің біліктігін көтеру және қайта даярлау төлемдері. Активтер, ... ... ... ... ... және ... ... қызметкерлерінің бөлмелерін керекті жабдықтармен жабдықтауға және т.б. 15 мемлекеттік қызметкерді ұстау.
Бюджеттік бағдарламаның түрлері
Мазмұнына байланысты
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге ... және ... ... мемлекеттік қызметтерді көрсету
Жүзеге асыруына байланысты
Жеке
Ағымдағы/дамуы
Ағымдағы
Стратегиялық бағыт
Қала әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасына жүктеген міндеттерді сапалы және ... ... ... ... ... ... міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін оның қызметін қамтамасыз ету; ... ... ... қала құрылысы және құрылыс қызметін жүзеге асыруда азаматтар мен қоғамның қолайлы, экологиялық қауіпсіз ортада өмір сүру және тіршілік ... ... ... бұзу ... ... ... ... және жобалау өнімдері тұтынушыларының мүдделері мен құқықтарын мемлекеттік ... ... ... және бекемдігін, соғылған нысандардың пайдалану кезінде тұрақтылығын қамтамасыз ету, оның ... ... ... жоқ тұлғалардың сәулет, қала құрылысы және кұрылыс саласында лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыруына жол бермеу; жобалаудың тиісті ... қол ... ... (жобалау-сметалық) құжаттарында бекітілген жобалау шешімдерінен, құрылыс көлемінен қолданылатын құрылыс материалдарынан (бұйымдар), инженерлік және технологиялық жабдықтардан ауытқуларға жол бермеу; ... ... ... ... ... ... ауытқуды, стандарттарға және техникалык талаптарға сай келмейтін құрылыс материалдарын ... ... жол ... ... ... және ... ... асырылатын атқарушы техникалық құжаттардың тиісті жүргізілуін бақылау жолымен қамтамасыз етуді.
Міндеті
Мекеме қызметінің мәні және ... ... ... ... ұстау және материалдық -техникалық жабдықтау ; сәулет, қала құрылысы және ... ... ... ведомствалық аумақты мемлекеттік саясатты жүргізу; жергілікті сәулет және қала ... ... ... [20] ... ... ... ... қаласы сәулет-құрылыс басқармасында өз алдына салынып жатқан объектер де бар. Өз алдына салынып жатқан объектер [20].
Кесте 11
Салынып жатқан объектілердің ... ... ... үй кешенінің аты
Саны (бірлік)
Жалпы тұратын аудан
Жалпы пәтер саны
Үлесшінің сатып алған пәтерлер саны
Дайындық дәрежесі
Құрылыстың аяқталу уақыты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Барлығы:
10 тұрғын үй ... ... жыл, ... ЖШС, ... ж, желтоқсан
3
ЖШС
8
59752
429
203
62%
2011 ж, қаңтар
4
ЖШС
8
37073
376
376
85%
2010 жыл қараша
5
ЖШС
4
17607
116
56
41%
211 ж, қазан
6

2
15643
166
85
75%
2011 ж, желтоқсан
7
ЖШС
2
12540
72
55
36%
2011 жыл ... [14] ... ... ... ... сәулет-құрылыс бақылауы басқармасына жүктелген міндеттердің барынша тиімді орындалуы үшін оның қызметін қамтамасыз ету; ... ... ... қала ... және ... қызметін жүзеге асыру қажет.
2.3 Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылыс басқармасының жобаларының қазіргі жағдайын талдау
Басқарма, уәкілетті орган бола ... ... ... ... және қала маңы аймағында сәулет, құрылыс және қала ... ... ... ... ... және ... ... Басқарма өзінің құзыретін жүзеге асыру шеңберінде сәулет-қала құрылысы қызметі саласында мемлекеттік реттеу және басқару бойынша ұсыныстар әзірлейді, аумақтық бағдарламаларды ... ... ... әлеуметтік-экономикалық жоспарларын әзірлеу және келісуге тікелей қатысады. Сәулет ... ... бас ... ... беруші болып табылады. Сонымен Басқарма Бас жоспардың қағидаларының сақталуын, қала құрылыстық нормативтердің және қала ... ... салу ... ... қала ... қызметті реттеу регламенттерінің талаптарының сақталуын бақылайды.
Басқарма сонымен қатар Алматы және қала маңы ... ... ... ... қала ... және ... қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтер жобаларын (мемлекеттік нормативтік құжаттар); Қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстардың қайта жаңарту үдерісін, соның ішінде тұрғын ... ... және ... ... ... ... ... реттеу қағидасын келіседі.
Басқарма Алматы қаласының аумағында және қала маңы аймағында сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласында мемлекет ... ... ... ... ... және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес қаланың құрылысын, көлік, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымын кешенді қалыптастыруға, абаттандыруға және ... ... ... міндетіне тарихи-мәдени мұра ескерткіштерінің сақталуын және сәулет, қала құрылысы және ... ... ... ортаны қамтамасыз ету енеді. Бұдан басқа, Басқарма сәулет-қала ... және ... ... заңнама нормаларының, мемлекеттік нормативтердің және белгіленген тәртіпте бекітілген сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің және қала аумағы мен қала маңы ... ... ... ... ... ... қала ... игеру барысында басқа жобалау құжаттамаларына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау ... ... ... ... ... ... ... нысаны 2010 жыл бойынша жалпы тексерулер.
Кесте 12
Мемлкеттік сәулет-құрылыс бақылау органы ... ... ... ішінде топтар бойынша
жоғары тәуекел дәрежесі
орташа тәуекел дәрежесі
1
2
3
4
5
6
Тіркелген тексерулер
1
4
4
4
Өткізілген тексерулер
2
Жоспарлы тексерулер
3
2
2
2
Бұзушылықтар анықталмаған тексерулер
4
Жоспардан тыс тексерулер
5
2
2
Бұзушылықтар анықталмаған тексерулер
6
Қысқартылған тексерулер
7
2
2
Аяқталмаған ... [19] ... ... ... ... жыл ... мемлекеттік мекеме сәулет-құрылыс бақылау басқармасы текесеру жүргізіп отырады.
Сурет 4. Бақылау басқармасының тексерулері [19].
2010 жылды қорытындылайтын болсақ ... ... және ... ... саны ... ... ... 2 есеге көбейір отырғанын байқауға болады.
Бұзушылықтар анықталмаған тексерулер, оның ішінде, әкімшілік және қылмыстық саны бұзушылықтар анықталғанына ... әлде ... көп ... ... ... сәулет-құрылыс бақылау басқармасында қайта жоспарлау және қалпына келтіру бөлімінде 2010 жыл бойынша тұрғын үй және ... емес ... ... ... ... ... ... 11 орынға құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат берілген, олардың ішінде:
Алмалы ... ... ... ... орынға рұқсат берілген.
Есептілік мерзімінде тұрғын үй саны-53 объект, тұрғылықты емес-24 объектіні құрады. Олардың ішінен іске ... ... ... ... ... 175 әкімшілік материалын құрады.
Егер 2010 жылңы тексерумен 2011 жылғы тексеруді салдыстыратын болсақ есептілік нысаны 2010 жылғыға ... ... ... ... ... ... бойынша тіркелген, өткізілген, жоспарлы тексерулер жалпы саны өткен жылғымен салыстырғанда әлде қайда артып ... ... ... ... әр жыл ... мемлекеттік бақылау басқармасы өз жұмыстарын жақсы атқарып, сапалы құрылыс орындарының санын артып отыруына өз үлесін қосып отыр. 2011 жыл ... ... ... бақылау басқармасына өндірістік жұмысқа ордерлерді беру бойынша мәлімет. Мәлімет 2011 жыл бойынша берілген ... ... ... жыл ... ... өткізілген және жоспарлы тексерулер.
Аудан
Берілген ордерлер саны
Солардың ішінен жабылғаны
Берілген
ордерлер
Жабылған
ордерлер
Өңдеуге берілген ордерлер
Солардың ішінен жабылғаны
Келісілген жобалар
Заңды және жеке тұлғалардан
2011жылдың ... ... ... ... ... ... ...
Балығы
Алатау
30
15
1
2
5
0
157
4
27
190
217
Алмалы
113
44
1
4
6
0
163
2
8
1294
1302
Әуезов
81
26
9
7
5
1
190
10
77
285
362
Бостандық
103
39
4
7
4
1
135
5
15
453
468
Жетісу
37
12
1
4
2
0
109
6
10
270
280
Медеу
86
29
9
4
5
2
192
7
35
541
576
Түркісіп
39
16
1
0
1
1
151
2
20
364
384
Барлығы:
489
181
26
28
28
5
1097
36
192
3397
3589
Ескерту: [19] әдебиет ... ... ... қаласына берілген ордерлер әр аудан бойынша бөліп беріледі. Жалпы аудандарға берілген ордерлер саны-489 құрайды. Берілген ордерлер саны жабылған ордерлер ... ... аз ... көреміз.
Сурет 5. Алматы қаласы бойынша берілген ордерлер [19].
Келісілген жобалардың барлығы 1097, ол өткен жылғымен салыстырғанда әлде қайда көп. ... ... әр жылы ... болу үшін ... апта ішінде бақылау жұмыстарын жүргізіп отырады. Оны төмендегі диаграммадан көруімізге болады. Бұл дегеніміз басқарма өз жұмысын жақсы ... ... ... ... ... саны 28-ді ... ... тұрғын және тұрғын емес орын-жайларды, ғимараттарды, жеке тұрғын үйлерді қайта жаңарту, ішкі ... ... және ... ... ... ... өзгертуді және қосымша жер учаскесін қосуды талап етпейтін, ... ... ... қас ... ... ... шешім қабылдайды.
Кесте 14
Алматы қаласы бойынша салынып жатқан тұрғын үйлер ... ... үй ... аты
Саны (бірлік)
Жалпы тұратын аудан
Жалпы пәтер саны
Үлесшінің сатып ... ... ... ...
Құрылыстың аяқталу уақыты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бүкіл бөлім бойынша барлығы
27 тұрғын үй кешені
200
1528429
14254
6153
14-ші кестенің жалғасы
Барлығы:
3 тұрғын үй кешені
86
766690
5930
1593
ұлттық әл-ауқат ... АҚ-- ... ... ... үй кешені
65
546853
4295
1304
1
ЖШС
тк
65
546853
4295
1304
38%
2010 жыл қараша
ұлттық әл-ауқат қоры>> АҚ- АҚ- сызбасы бойынша
Барлығы:
2 ... үй ... ... ... жыл ... ... [19] ... бойынша автор құрастырған.
Заңнамамен бекітілген тәртіпте Басқарма пайдалануға берілетін объектілерді ... ... ... ... АҚ ... ... бойынша қаржыландыру көзі.
Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылыс басқармасы мен ұлттық ... ... АҚ ... ... үй ... салынып, солардың жалпы көлемін, пәтерлер санын, үлесшінің сатып алған ... ... ... ... ... 2010 ... ... айында және 2011 жылдың тамыз айы мын желтоқсан айында біткен. Дайындық дәрежесін сонымен бұл пәтерлер қанша ... алып ... ... болады. ұлттық әл-ауқат қоры>> АҚ қаржыландырып ... ... үй ... саны көп және соны ... өз ... ... ... тигізіп отыр. Оны төмендегі диаграммадан көруге болады.
Сурет 6. Алматы ... ... ... ... ... ... саны [19].
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының негізгі міндеті, құрылысы ... ... ... ... ... келтіру. Бірінші кезекте техникалық қадағалаушыларға, авторлық қадағалаушыларға, ... ... ішкі ... ... ... ... бекітілген нормативтерге, сәулет-қала құрылысы, экологиялық немесе басқа талаптарға, Алматы қаласының сәулет және қала ... ... ... және бекітілген сәулет-жоспарлау тапсырмаларына және бастапқы-рұқсат құжаттарына жауап бермейтін жобаларды ... бас ... ... ... ... ... құрылысы қызметі саласында Қазақстан Республикасы заңнамаларының бұзылуына айыпты тұлғаларды тәртіптік, әкімшілік жазаға немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін материалдарды ... ... ... механизмдердің жұмысын тоқтатуы (әлеуметтік-экономикалықты қосқанда) елді мекендердің инфрақұрылымдарын ... мен бір ... ... жаңа ... ... ауыларалық аумақтарды игеру, дамыту және аумақтарды мемлекеттік қалыптастыру негізінде салу белгілі келеңсіз жағдайларға әкеліп соқты. ... ... ... және қала құрылысы саласында төмендегідей мәселелер (экологиялық, әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-демографиялық және әлеуметтік жоспарлау) бар:
* ... ... қала ... ... кешенді жобасының, қала құрылысы құжаттарының (бас жоспарының, жоспарланған детальды жобасының, елді мекендердегі құрылыс жобасының), топографо-геодезиялық түсіру мен елді мекендердің ... ... ... ... және қала ... мемлекеттің төмен деңгейде қаржыландыруы;
* Елді мекендердің сәулеттік бетін жақсарту бойынша сәулет-құрылыс концепциясының біртұтастығының қажеттілігі.
Кесте ... ... ... ... ... ... ... алаңы мың шаршы метр.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ақмола
39
56
108
147
162
209
157
156
Ақтөбе
92
102
297
420
352
370
382
404
Алматы
133
146
257
377
468
527
561
620
Атырау
191
304
432
495
492
508
515
548
Батыс Қазақстан
77
109
173
213
228
219
189
207
Жамбыл
273
81
161
218
211
234
240
218
Қарағанды
37
136
241
315
479
484
491
231
Қостанай
35
49
113
144
162
187
188
195
Қызылорда
74
92
158
205
214
218
255
252
Маңғыстау
122
168
234
359
461
471
477
501
Оңтүстік Қазақстан
314
382
766
929
813
609
180
229
Павлодар
46
57
114
170
165
143
142
82
Солтүстік Қазақстан
43
62
120
151
143
217
107
104
Шығыс Қазақстан
82
115
206
245
194
230
209
222
Астана қаласы
261
421
1 007
1 024
1 152
1 ... ... ... ... ... ... 056
Қазақстан Республикасы
2 111
2 591
4 992
6 245
6 679
6 848
6 ... ... [19] ... ... ... ... ... айырмашылықты төмендегі диаграмма арқылы көруге болады.
Сурет 7. Қазақстан бойынша тұрғын үйлерді беру негізіндегі ... ... ... ... қаласы бойынша 2010 жылы 1050 мың шаршы метр пайдалануға берілсе, 2011 жылы 1056 мың ... метр ... ... ... ... үйлерді пайдалануға беру туралы ай мен 3 жыл аралығындағы көрсеткіштері және пайыздық көлемі [19].
Кесте 16
Тұрғын үйлерді пайдалануға беру.
қаңтар
ақпан
наурыз
сәуір
мамыр
маусым
шілде
тамыз
қыркүйек
қазан
қараша
желтоқсан
Тұрғын үйлерді пайдалануға ... ... ... мың ... ... ... өткен айына %-бен
Тұрғын үйлерді пайдалануға беру
2010
59,0
48,1
145,3
71,9
109,2
195,2
69,2
118,4
80,1
120,1
106,9
208,7
2011
34,9
132,8
58,6
109,2
99,3
196,6
75,5
84,5
126,9
91,7
143,5
156,0
2012
60,1
81,6
86,2
67,8
өткен жылдың тиісті айына %-бен
Тұрғын үйлерді пайдалануға беру
2010
142,6
59,3
85,3
78,2
85,2
98,0
103,9
116,3
90,6
110,5
109,8
111,0
2011
65,8
181,6
73,2
111,3
101,3
102,0
111,4
79,5
126,0
96,2
129,0
96,4
2012
165,9
101,9
149,9
93,0
Ескерту: [19] ... ... ... ... қабылдаған шешімдерді, Алматы қаласының аумағындағы барлық заңды және жеке тұлғалар орындауға міндетті. Басқарма сәулет, қала құрылысы және құрылыс ... ... ... ... және ... ұйымдарда Алматы қаласы әкімдігінің мүддесін білдіреді.
Сурет 8. Тұрғын үйлерді пайдалануға беру [19].
Көріп отырғынымыздай жылдың аяғында ... ... ... беру ... өскенін байқаймыз [22].
3 ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ ЖОБАНЫ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... мәселелерді шешу жолдары.
Елді мекендердің инфрақұрылымын жаңартудың және қоныстанбайтын ... ... ... ... ... ... қоса алғанда) тоқтатылуы, сонымен бір мезгілде мемлекеттік реттеу негізінде аумақтарда ұйымдастырудың, дамытудың, жайластыру мен оларға құрылыс салудың жаңа қағидаттарының ... ... бір ... зардаптарға әкеп соқтырады.
Нәтижесінде, қала құрылысын салу саласында қазіргі уақытта мынадай негізгі мәселелер орын алуды:
* Экологиялық ... ... және ... ... ... Елді мекендерді дамыту мен аумақтарды игеру (жайластыру) серпініндегі әлеуметтік-демографиялық;
* ... Жеке ... ... үй қоры ... ғана ... танытатын жылжымайтын мүлік нарығының жеткіліксіз деңгейде дамуы.
Міндеттер
Қала құрылысы саласындағы негізгі міндеттер халықтың өмір сүру және ... ... ету ... ... қала құрылысы қызметі кезінде аумақтарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаның экологиялық жағдайын жақсарту үшін мемлекеттік қала құрылысы саясатын ... ... ... [23].
Іс-шаралар
Аталған міндеттерді іске асыру үшін мынадай бағыттар белгіленген:
* Мемлекеттік қала құрылысы саясатының әзірленген тұжырымдамасын іс ... ... ... ... жаңа ... ... Инфрақұрылымды орналастыру мен дамыту жүйесімен бірге Қазақстан Республикасының Аумағын ұйымдастырудың бас сызбасын әзірлеуді бастау;
* Елдің аумағын ұйымдастырудың бас сызбасының негізінде ... қала ... ... ... ... инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың аймақаралық және аймақтық кешенді сызбаларын ... ... ... ... мен ... ... ... мен жайластыруды реттейтін бас жоспарлардың және басқа да қала құрылысы ... ... ... ... ... ... ... (республикалық маңызы бар қалалар) және аудандық деңгейлерде мемлекеттік қала құрылысы кадастрының жүйесін қалыптастыру.
Күрделі құрылыс
Күрделі құрылыстағы инвестициялар ... ... ... құру мен ... ... ... шығындар 2008 жылдың 12 айы ішінде 243,1 миллиард теңге болды. Соңғы 3 жылдың ішінде осы салада инвестициялардың ... өсуі ... 2011 ... бері орын алған күрделі құрылыс көлемінің он еседен астам қысқаруы, бір жағынан, өнеркәсіптегі негізгі қорлардың моральдық және табиғи ... ал ... ... құрылыс кешенінің күні кеше ғана қуатты мүмкіндіктерінің сұранымсыз қалуына әкеп соқты.
Күрделі құрылысқа жұмсалатын инвестициялардың ... ... ... ... ... қорларының ұдайы өсуі мен елдің экономикалық дамуының жоспарларында көзделген жаңа кәсіпорындардың құрылысын салуды қамтамасыз ететін деңгейге дейін ... ... ... мен ... және ішкі ... тарту үшін тиісті нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөнінде, оның ішінде салық салу мәселелері ... де ... ... ... ... Осы ... орай Қазақстан Республикасының және Заңдарын біріктіретін және шетелдік пен отандық инвесторлардың құқықтарын теңестіретін Қазақстан ... Заңы ... ... ... ... ... ... көзделген тікелей инвестицияларды мемлекеттік қорғау саясаты дәйекті жүргізілетін болады [24].
Тұрғын үй саласындағы негізгі мәселелер.
Қазіргі уақытта республикадағы тұрғын үй ... ... ... 253 ... ... ... ... саны 15 млн адам халықтың бұл орта есеппен әр адамына 17 ... ... ... ... ... он жыл ... ... үй құрылысының көлемі ұдайы төмендеді және 2002 жылдағы 7,9 миллион шаршы метрден 2011 жылы 1,1 миллион шаршы метрге ... ... ... ... ... үй қорын қарапайым ұдайы өсіру жағдайын негізге алатын болсақ, жылына кем дегенде 3 миллион шаршы метр ... үйді ... беру ... ... ... ... кооперативтеріне қарайтын көп пәтерлі тұрғын үйлерді күрделі жөндеу барлық жерде тоқтатылды деуге болады.
Нәтижесінде, жылдан жылға ... ... ... ... үй ... шешілмеген күйінде қалып отыр, тұтастай алғанда, тұрғын үй қоры тозды, апатқа ұшырай қаупі Жоғары және тозығы жеткен тұрғын үйлердің саны ... ... ... ... жұмыс көлемі күрт төмендеді. Жаппай құрылыс салудың алғашқы жылдарында тұрғызылған ірі панельді үйлерді жаңғырту мен елеміздің сейсмикалық ... ... ... ... мен ... сейсмикалық төзімділігін арттыру пробемалары өз шешімін тауып келеді.
Құрылыс саласын жүйелі қайта құрып, сәулет, қала ... және ... ... ... ... ... жетілдіріп, қазіргі заманғы болмыстарға бейімдеп, құрылыс саласын жандандыру үшін түбегейлі реформалар қажет. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс ... ... ... ... және ... нормативтер түбегейлі қайта құруды қажет етеді. Соның салдарынан құрылыс саласында жобалау ісінде баға белгілеу жүйесінде ... ... үй ... ... және ... үй ... сақтау үшін жағдайлар жасау. Тұрғын үй қорын қарапайым ұдайы өсіру жағдайын негізге ала отырып, таяу ... ... үй ... ... ... 3 млн ... метрге дейін жеткізу қажет. Сенімді және халық сенімін иеленетін ... ... ... жүйесін құру ‒ тұрғын үй құрылысын дамытудың негізгі бағыты болады, ол адал салымшыларға сыйлық түрінде мемлекеттік қолдау көрсетеді. Осы мақсатта 2000 ... ... ... ... ... Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізілді. Қазіргі нормативтік құқықтық базаны жетілдіру арқылы ипотекалық несие жүйесі одан әрі ... ... ... пен қызметтік тұрғын үйлер құрылысын салу жалғасады, ол үшін барлық деңгейдегі бюджеттерде қажетті қаражат ... ... ... ... ... кезекте бюджеттен тыс қаражаттарды тарту есебiнен тұрғын үй құрылысын салу жеделдетiлген қарқынмен жалғастырылады.
Жаппай құрылыс салудың алғашқы жылдарында тұрғызылған iрi ... ... ... ... ... сондай-ақ Қазақстан Республикасының сейсмикалық қауiптi аймақтарындағы үйлер мен ғимараттардың ... ... ... ... ... ... және республикалық iс-шаралар жоспарлары әзiрленетiн болады. Тұрғын үйлердiң нормативтiк тұрғыдан күтiп, ұсталуына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру және ПМК-iне ... ... ... ... 2001 жылы ... ... мемлекеттiк инспекциялаудың жүйесi құрылатын болады.
Құрылыстағы мердігерлік жұмыстардың негізгі мәселелері.
Соңғы он ... ... ... ... ... ... байланысты өнеркәсiп құрылысының да, тұрғын үй құрылысының ... де күрт ... ... ал жалпы iшкi өнiмнiң құрылымында олардың үлесi 2002 жылдағы 12 пайыздан 2011 жылғы 4,8 пайызға дейiн төмендедi. Сонымен бiр мезгiлде, ... ... ... ... ... ... мәселелерiнiң пысықталмауы және құрылыстағы мердiгерлiк жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) сатып алуға конкурстар ... мен ... ... ... ... ... ... жұмыстарының едәуiр көлемiн шетелдiк фирмалар орындауда. Iстiң мұндай жағдайына отандық мердiгерлердiң айналым қаражатын толықтыруға арналған несиелiк ... ... ... ... ... iрi ... ... бойынша мердiгерлiк жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) сатып алу конкурстарына қатысқан кезде ... өз ... ... және ... ... ... ... қол жеткiзе алмауы ықпал етедi.
Нәтижесiнде, отандық құрылыс-монтаж ұйымдарының жүктемесi де, тиiсiнше олар орындайтын жұмыс көлемi де күрт ... ... ... ... ... және кадр ... бiртiндеп айрылуда, нәтижесiнде сәулет-құрылыс мамандықтары бар жұмысшылар арасындағы жұмыссыздықтың жоғары деңгейде екендiгi байқалады.
Елдiң құрылыс-монтаж ұйымдарының өндірістік-техникалық және кадр әлеуетiн сақтау және ... үшін ... ... ... ... ... ... кезiнде мемлекеттiк реттеудi жетiлдiруге, Қазақстандағы объектiлер құрылысына, оның iшiнде ... ... ... отырып салынып жатқандарына отандық құрылыс-монтаж ұйымдарының қатысуын кеңейту үшiн жағдайлар жасауға бағытталған қазiргi нормативтiк ... ... ... ... мен ... ... ... отыр. Құрылыс саласындағы жұмыссыздықты азайту мақсатында шетелдiк жұмыс күшiн әкелудi ретке келтiру жөнiнде шаралар қабылданатын болады. Құрылыс-монтаж ... ... ... үшiн ... ... ... сапасын басқарудың халықаралық стандарттарына көшiру жөнiнде шаралар әзiрленетiн болады. Құрылыста баға белгiлеу мен ... ... ... ... шаралар қабылданатын болады. Құрылыс-монтаж ұйымдарын осы заманғы машиналармен, механизмдермен және жабдықтармен қамтамасыз ету мақсатында құрылыста лизингтi ... ... ... ... ... ... кәсiпорындарды шетелдiк фирмалардың басқаруына беру жөнiндегi Үкiметтiң жекелеген шешiмдерiнiң нәтижесiнде жинақталған дебиторлық берешектердi кезең-кезеңiмен өтеу ... ... ... ... ... ... ... мен құрастырмаларының өндірісі
Республикадағы құрылыс кешенiнiң негiзi болып табылатын құрылыс материалдарының өндiрiсiн дамыту елiмiздiң құрылыс саласын өрiстетудегi басымдықтардың бiрi ... ... ... ... ... ұзақ уақыт бойы дағдарысты жұмыс iстеуi және республикаға едәуiр мөлшерде құрылыс ... ... ... ... ... ... мен бұйымдарының өндiрiс көлемiн құлдыратып жiбердi. Мәселен, құрылыс материалдары өнеркәсiбiнiң республиканың өнеркәсiптiк өнiмдерiнiң жалпы құрылымындағы үлесi 2006 жылдағы 4,1 ... 2011 ... 0,89 ... ... ... ... бiрге, кәсiпорындардың ескiрген, тозу деңгейi 60-80 пайызды құрайтын, энергияны көп қажет ететiн технологиялық желiлермен және жабдықтармен жарақталуы iшкi ... ... ... қабiлеттi өнiм жасауға мүмкiндiк бермедi. Iшкi рынок импорттық құрылыс материалдары мен ... ... ... ... одан әрi ... ... ... қатар, бәсекеге қабiлеттi отандық материалдарды, бұйымдар мен құрастырмаларды қолданудан негiзсiз бас ... ... етек ... ... тұрақтандыру мен дамыту, құрылыста бәсекеге қабiлеттi отандық ... ... ... мен ... ... ... үшiн нормативтiк құқықтық және экономикалық алғышарттар жасау.
Құрылыстың келешегi бар, бәсекеге қабiлеттi және сұранымға ие ... ... ... ... материалдарының өнеркәсiптiк кәсiпорындарын жаңғырту немесе техникалық қайта жарақтандыру жобалары Мемлекеттiк инвестициялар бағдарламасына белгiленген тәртiппен енгiзiлетiн болады. Осындай жобаларға Yкiмет ... оның ... ... ... мен ... iздестiру мен тарту, табиғи ресурстарды өндiруге, жайластыру мен пайдалануға ... ... ... және ... ... ... арналған шарттарға тиiстi қағидаларды енгiзу арқылы ұйымдастыруда атаулы қолдау көрсетедi [26].
Отандық құрылыс материалдарының, бұйымдары мен ... ... ... ... ... ... Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу үшiн Қазақстан Республикасының Парламентiне тиiстi ұсыныстар әзiрленедi және ұсынылатын болады.
Отандық құрылыс өнiмдерiн өндiрушiлердi ... ... ... ... Заңымен берiлiп отырған мүмкiндiктер пайдаланылатын;
* тиiстi тауарларды ... ... ... баж ... ... ... жағдайда қайта қаралатын болады.
Тапсырыс берушiлердi, мердiгерлер мен жобалау ұйымдарын Қазақстанда өндiрілетiн бәсекеге қабiлеттi құрылыс материалдары, бұйымдары мен ... ... ... ... ету үшiн ... олардың өндiрiстiк мониторингi ұйымдастырылады және жаңартылған тиiстi тiзiмдемесi мезгiл-мезгiл ... ... ... Толық немесе iшiнара мемлекеттiк инвестициялар есебiнен қаржыландырылатын жобаларда импорттық құрылыс материалдарын, ... мен ... ... ... ... ... ғана қолданылуы көзделетiн тәртiп енгiзiлетiн болады.
Құрылыс тауарларының, оның iшiнде халықаралық ... ... ... ... ... ... ... қала құрылысы мен құрылыс қызметiнің нормативтiк-техникалық базасы басым көпшілiгi Кеңестiк Одақ кезiнде әзiрленген, оның үстiне, бұлар негiзiнен ... ... және ... ... ... ... астам нормативтiк-техникалық құжаттар бiрлiгiнен тұрады.
Бұлжымас техникалық прогреске, жаңа технологиялардың, ... ... мен ... ... ... экономикалық және қоғамдық қатынастардың өзгеруiне байланысты нормативтiк-техникалық құжаттар ұдайы жаңарту мен нақтылауды талап етедi. Мердiгерлiк жұмыстар (қызмет көрсетулер) мен құрылыс ... ... ... ерекшелiгiн ескере отырып, дүниежүзiлiк қоғамдастықтағы құрылыстың сметалық құнын айқындау қағидаттарын қабылдауға көшу мiндетi айрықша өзектi болып табылады.
Отандық ... ... ... ... және ... ... мәселелерi, қолданбалы ғылым мен жобалау-iздестiру iсiнің проблемалары өз шешiмiн талап етедi.
Сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметiнiң халықаралық талаптарға жауап беретiн осы ... ... ... ... және ... ... мен жаңа ... жетiстiктерiн ескерiп, оны ұдайы сонымен сүйемелдеп отыру.
Нормативтiк базаны жүйелi және жоспарлы реформалау мен ... ... жаңа ... ... ... ... ... Бiрiншi кезекте нарықтық экономика талаптарынан, құрылыста жаңа технологиялардың пайда болуынан туындайтын аса маңызды проблемаларды шешуге ... ... ... құжаттарды әзiрлеу көзделiп отыр.
ТМД елдерi Үкiметтерi басшыларының Мемлекетаралық келiсiмдерi шеңберiнде бiрыңғай нормативтiк базаны қалыптастыру жүйесiн сақтауға, ... ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған нормалар мен стандарттарды әзiрлеу жөнiнде ... ... ... одан әрi ... ... ... стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi Мемлекетаралық ғылыми-техникалық комиссия шеңберiнде ... ... ... ... ... ... инженерлiк жүйелердi, жылу-энергия үнемдеу, үйлер мен ғимараттардың төзiмдiлiгiн, өрт-жарылыс қауiпсiздiгiн және т.б. ... ... және ... ... ... ... ... құжаттар әзiрлеу ұйымдастырылады.
ТМД елдерiнiң ұлттық нормативтiк базасы зерделенедi және осы нормативтiк құжаттарды ... алу мен ... ... ... ... енгiзу мүмкiндiгi туралы жұмыс жүргiзiледi. Құрылыс саласындағы ғылыми-техникалық әлеуеттi сақтау мақсатында осы ... ... ие ... және жобалау ұйымдарының күшiмен ұлттық техникалық нормативтер әзiрлеу жөнiндегi жұмыс жалғасады [27].
2010-2012 ... ... ... ... құнын айқындаудың жаңа жүйесi әзiрленiп, сынақтан өткiзiледi және оны енгiзу басталады.
Саяси-экономикалық ... ... ... және ... ... ... байланысты егемендi Қазақстан бұрынғы кеңестiк ақпараттық, нормативтiк-техникалық және әлеуметтiк қамтамасыз ету көздерiнен айрылып қалды, ал ... ... ... ... жобалау мен ғылыми-қолданбалы рыноктың ауқымы едәуiр тарылды.
Бұрынғы мемлекеттiк ғылыми-зерттеу және жобалау-iздестiру ұйымдарының көпшiлiгi жаңа жағдайларда ... ... ... және кадрлық әлеуетiне қарамастан қажетсiз болып қалды.
Қала құрылысы мен құрылыс объектiлерiн жобалау саласындағы да, өндiрiстi, күрделi құрылысты дамыту ... да ... iшкi ... ... ... ... даярлаумен және жаңа кадрларды даярлаумен, сондай-ақ тұтастай экономикалық және әлеуметтiк проблемалармен ... ... ... ... ... ... және қала ... жоспарлау, инженерлiк iздестiрулер, сейсмикалық төзiмдi құрылыс пен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттiк функцияларды және ... да ... ... ... ... және ғылыми-зерттеу институттардағы iстiң жайы ерекше алаңдату ... ... ... ... сәулет, қала құрылысы мен құрылыс саласындағы мiндеттердi шешу үшiн ғылыми және жобалау-iздестiру әлеуетiн сақтау мен дамыту, сондай-ақ ұлттық ... ... ... ... және ... ... мен қорларды сақтау мемлекеттiк жобалау iсiн жетiлдiру мәселелерiндегi басты мiндет болып ... ... ... ... ... ... ... Аумақтарды ұйымдастырудың бас сызбасын әзiрлеу бөлiгiнде конкурстардың (тендерлердiң) негiзiнде мамандандырылған қала құрылысын жобалау ұйымдарының күшiмен бас ... мен ... да ... ... әзiрлеу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тапсырмалары орындалады.
Сейсмология, ... ... ... ... ... ... және жалпыұлттық маңызы бар басқа жұмыстар саласында ... ... ... ... ... жұмыстар жалғасады.
Мемлекеттік басқару жүйесі
Саладағы мемлекеттiк басқару жүйесiнiң негiзгi ... ... ... ... ... ... орталық атқарушы органы мен жергiлiктi атқарушы органдарының құрылымындағы мемлекеттiк сәулет, қала құрылысы мен ... ... ... ... ... iс-қимылдың болмауы;
* сәулет-қала құрылысы мен құрылыс бақылауы ... ... ... ... ... ... атқарушы органдардың қайталауы;
- салалық ведомстводан құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын сертификаттау жөнiндегi уәкілеттiктерiн алып қоюы ... ... ... ... реттеудiң заң базасының толымсыздығы мен пысықталмағандығы;
4) белгiленген ... ... ... қала ... ... болмауы.
Негiзгi мiндет сәулет, қала құрылысы мен құрылыс саласында ел экономикасын дамытудың осы заманғы ... ... ... ... басқарудың тиiмдi жүйесiн құру болып табылады.
Сәулет, қала құрылысы мен құрылыс саласындағы мемлекеттiк реттеу жүйесiн ... ... ... ... ... оның аумақтық еншiлес кәсiпорындарымен мемлекеттiк мекемеге қайта құру;
* Облыстарда және Астана мен Алматы қалаларында Энергетика, индустрия және сауда министрлiгi ... ... ... ... оларға лицензиялау, мемлекеттiк сәулет-құрылыс инспекциясының және жергiлiктi жерлерде құрылыс өнiмдерiн ... ... ... ... ... ... ... Құрылыс iстерi жөнiндегi комитеттiң құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын ... және ... ... ... осы салада келiсiлген саясат жүргiзу негiзiнде Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің Мемстандарттарымен бірлесе отырып күшейту;
* ... ... ... орталық орган және жергiлiктi бюджет есебiнен аумақтық бөлiмшелер құра отырып, Қазақстан Республикасында тұрғын үй-жайлардың техникалық жай-күйi мен сақталуының мемлекеттiк инспекциялау ... ... ... және ... ... ... істері жөніндегі комитетінің құрылымын оларға жүктелген саланы мемлекеттiк басқару жөнiндегi мiндеттерге сәйкес жетiлдiру жүзеге асырылады.
Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелер
Бағдарламаны іске ... ... ... ... және ... жағына елеулi әсерiн тигiзедi. Мемлекеттiк қала құрылысының жүйелi саясаты аумақтық-жоспарлау және экологиялық проблемаларды шешудi қамтамасыз ... ... ... ұтымды пайдалануға мүмкіндік туғызады, шаруашылық есеп қағидаттарында жұмыс iстейтiн қала құрылысы кадастрының ақпараттық ... ... бiр ... ... құрылысқа оның тұрақтануы мен одан әрi өсуi үшiн, оның iшiнде ... ... ... ... ... ... ... көтермеленетiн болады. Аталған процесс, тәуекелдi сақтандыру жүйесiн енгiзудi қоса алғанда, тиiстi нормативтiк кесiмдердi күшiне енгiзудiң мемлекеттiк ... ... ... және ... халық сенiмiне иеленген құрылыс жинақ ақшасы мен ипотекалық несие беру жүйелерiн құру ... үй ... ... құлдырауын тоқтатады және 2002 жылғы берілген 1,072 млн. шаршы метр көлеммен салыстырғанда тұрғын үйдi ... беру 2011 жылы ... ... 1,310 млн. ... метрге өсуге әсерiн тигiзедi. Қолданыстағы тұрғын үй қорын қайта жаңарту мен жаңғырту саласындағы жұмысты ... үшiн ... және ... ... ... ал ... ... мемлекеттiк инспекциялау жүйесiн енгiзу олардың тозуы мен қирап, iстен шығуын күрт төмендетедi.
Нормативтiк құқықтық базадағы өзгерiстер мен толықтырулар отандық ... ... ... ... ... 2002 ... 78%-дан 2011 жылы 90%-ға арттыру үшiн алғышарт жасайды.
Бағдарламада көзделген құрылыс материалдары мен құрастырмаларының өнеркәсiбiн атаулы қолдау, инвестицияларды iздестiру мен ... ... ... ... ... республикадағы өнеркәсiп өнiмдерiнiң жалпы құрылымындағы құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының 2002 жылғы 0,89% үлесiн 2011 жылы 4%-ға ... ... ... ... ... осы ... ... техникалық базасын жасау, ғылымның алдыңғы қатарлы жетiстiктерiн ескере отырып, ұдайы сонымен сүйемелдеу құрылыс жұмыстары мен ... ... ... ... ... ... ұйымдарға құрылыстық қызмет көрсетудің халықаралық рыногына кіруіне мүмкіндік береді.
Күрделі құрылыстағы тәуекелді сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... және бірлескен фирмалар жүргізетін, оның ішінде мұнай-газ саласында және көліктік инфрақұрылым құрылысын салу кезіндегі мердігерлік жұмыстарға арналған тендерлерге шетелдіктермен ... ... ... ... ... көзделген мемлекеттік басқарудың жетілдірілген жүйесі кәсіпкерлікті, шағын бизнесті дамытуға, бәсекеге қабілетті ... ... ... ... және жаңа ... ... ... мүмкіндік береді. Елдің қоғамдық-саяси және экономикалық құрылысындағы өзгерiстер сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметiн жүзеге ... жаңа ... ... ... Жаңа ... ... ... тұрғын үй мен әлеуметтік сала құрылысын дамытуда мемлекеттiң қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн ... ... ... көтеру және олардың сенiмдi жұмыс iстеуi үшiн ... ... ... таңда, республика экономикасындағы айқын оң өзгерiстердiң нәтижелерiне қарамастан, құрылыс саласы жаңа тұрғын үй ... ... ... ... ... қорлардың моральдық тозуымен және жедел iстен шығуымен, жұмыссыздықтың өсуiмен, құрылыстық қызмет көрсетулер мен ... ... ... ... бiрге, құрылыс белгiлi бiр жағдайларда ел экономикасын жеделдете өркендету негiздерiнiң бiрi бола ... ... ... отандық салалардың бiрi болып табылады. Осындай мақсатқа қол жеткiзу үшiн басты талаптардың ... ... қала ... мен құрылыс саласында дәйектi мемлекеттiк саясат жүргiзу қажет деп танылады.
Қазақстан Республикасында Сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметiн дамытудың осы ... 2030 ... ... ... ... Стратегиялық дамуын ескере отырып әзiрлендi және 2012 жылға дейiнгi кезеңге есептелген. Бағдарламада саланы тұрақтандыруға және оны ... ... ... ... ... жазылған. Бағдарламада көзделген мемлекеттік басқарудың жетілдірілген жүйесі ... ... ... ... ... ... ... материалдары өндірісінің өсуіне және жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік ... ... ... ... жақсартуда мемлекеттің рөлін арттыру
Алматы қаласы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы тиісті құрылыс өнімдерінің сапасына, қала құрылысы ... ... ... жоба ... ... ... ... және ережелерінің орындауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.
Авторлық қадағалауды күшейту мақсатында олардың осы қызмет түрінің жобасын жасауда ... ... үшін ... ... қала құрылысы және құрылыс қызметі тізбесіне енгізілген. Алматы қаласы ... ... ... ... ... Өз ... аясында тарихи ескерткіштерді және мәдени мұраларды қорғауға көмектесу.
Облыс көлемінде білім беру, денсаулық сақтау, елді сумен қамтамасыз ету және ... ... ... ... жатқан объектілердің бекітілген графиктен ауытқымай уақтылы бітуіне, тапсырыс берушімен бірге сапалы орындалуын қадағалау басқарма мамандарының бақылауына алынған. Әлеуметтік нысандардың құрылысын ... ... ... өндірісті жүргізу кестесі болмайды. Бұл құрылыстың аяқталу уақтының белгіленбегені болып табылады. Аталған кемшілік тапсырыс ... ... ... ... де ... ... жұмыстарын жүргізу кезіндегі жобалық-сметалық құжаттардың өз деңгейінде жасалмағандығынан бас мердігерлердің қайта жобалау және ... ... ... ... ... ... өзгертулеріне жол берілген.
Сейсмикалық қауіпті аудандарда орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарындағы құрылыс ... ... ету ... ... ... ... орындалуына басқарма көңіл бөліп келеді.
Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасымен жыл басынан жеке құрылыс жүргізушілерден, яғни ... ... ... ... ... ... орындарының құрылысын жүргізушілерден міндетті түрде талап етіледі. Қазіргі таңда ... ... күш ... ... мекемемен берілген ұсынысқа сәйкес сейсмикаға қарсы шаралар орындалмай шикі саман кірпішті пайдалануға тиым салынғандығы туралы ескерту ... ... ... ... ... 2010 ... 19 наурыздағы №958 Жарлығымен бекітілген Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың 2010-2014 жылдарға арналған ... ... ... ... ... үй және ... ... құрылысын бюджеттен қаржыландыру одан әрі жалғасын табады. Мұнда қаржыландыру ... ... ... ... ... ... деңгейінен аспайды. Бұл бағдарламаны іске асыру үшін салалық бағдарлама әзірленді. Салалық ... ... ... ... үй ... ... ... әлеуетін пайдалана отырып, 2011-2014 жылдары жалға берілетін және несиеге ... ... ... ... ... Өз ... ... әрекеттер тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға пайдалы болады деп ойлаймын. Бұл ... ... ... айта ... жайт ‒ ... ... үй саласына қатысты біршама оң істер атқарылып жатыр. Сондықтан өз басым болашақта бұл саланың да кем-кетігі толыққанды шешіледі деп ... ... ... ... Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі ... ... ... ... ... ... басым секторлары үшін инновацияларды дамыту және технологиялық ... ... ... ... ... ... бағыттар бойынша құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу көзделген:
* Мүмкін болатын талқандамалы жер сілкінісінің сейсмикалық тәуекелі мен ... ... ... ... шешімдер мен технологиялар әзірлеумен ғимараттардың (құрылыстардың) беріктігін және ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз ету [30].
Осыған ... ... ... үй ... ... ... 2014 жылға қарай жалпы қуаты жылына 900 мың ... метр алты ... ... ... ... ... ... Олардың негізінде болашақта энергияны аз тұтынатын тұрғын үйлер салу ұйымдастырылады деп ... Бұл ... өзі ... ... дамуғы бір қадам жақындай түскенімізді айқындайды. Бұл орайда Ақтөбе, Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы алты индустриялық құрылыс комбинатының төңірегінде ... ... ... 60 ... және орта ... ... ... жаңа технологиялық тұрғыда жабдықталған өнімділігі жоғары жабдықтарды енгізу, комбинаттар ашу құрылысы материалдарының сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ қазіргі уақытта ... іске ... ... ... ... ... Осы ... қарастырылған іс-шаралар кешендерін іске асыру үшін жергілікті жағдайларға бейімделген еуропалық нормалар мен стандарттарға кезең-кезеңімен көшу қажет.
Сонымен ... ... ... үшін ... ... ... ... Республикасының құрылыс индустриясын және құрылыс материалдары өндірісін дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаның жобасында көрсетілген. Бұдан басқа 2009 жылдың IV ... ... ... ... іске ... бастады. Онда 2014 жылдың соңына дейін құрылыс саласындағы барлық нормативтік-техникалық құжаттарды және нормативтік құқықтық актілерді ... ... ... жасау көзделген. Нормативтік-техникалық база жүйесін реформалау мынадай негізде еуро кодтардың бейімделуіне бағытталған:
* Бірінші, құрылыстағы ... ... ... ... ... бойынша есеп беру материалдарын талдау;
* Екінші, Украина, ... ... және ... Федерациясының реформалау тәжірибесін зерделеу.
Міне, бұл орайда осындай шаруалар атқарылып ... ... таяу ... ... ... отандық өнімді пайдалану үлесі артады деуге толық негіз бар. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты ... 2020 ... ... ... ... атты ... халқына Жолдауын орындау үшін әзірленді. Осы бағдарлама ... ... ... байланысты екі негізгі бөлік бойынша әзірленді: оның біріншісі ‒ коммуналдық сектор, мұның ішінде сумен, газбен, ... ... ... және су ... ал ... ‒ көп ... тұрғын үйлер және жеке үй құрылыстары бар коммуналдық қызметтердің негізгі тұтынушысы ‒ тұрғын үй секторы. Сондай-ақ халықты ауызсумен ... ету ... ... ... ... елді ... ... жабдықтау мәселелері жеке бағдарламаға енгізілді. Сондықтан осы ... ... ... ... су бұру, жылумен, электрмен және газбен жабдықтау, сонымен бірге тұрғын үй қатынастары ... ... ... ... барысында дамыған елдердің тәжірибесі ескерілді. Құжаттың негізгі мақсаты тұтынушыларды тиісті ... ... ... тіршілік ету жүйелерінің сенімді жұмыс істеуі мен тұрғын ... ... ... тиімділігін арттыру болып табылады. Бұл бағдарлама тұрғын үй саласына тың серпін береді деп ... ... ... ... ... ... Жылумен, электрмен, газбен жабдықтау және бұру жүйесін одан әрі дамыту;
* Екінші, энергия және ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу;
* Үшінші, қайтарымды негізде ... ... ... ... ... тетіктерін енгізу;
* Төртінші, коммуналдық сектор басқармасының тиімді нысандарын және әдістерін енгізу болып табылады.
Бағдарламада коммуналдық секторды дамытуда одан әрі жеке және ... ... ... ... жаңа ... және құрылыстарды салу республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен жүргізіледі. ... ... ... ... ... өлшемдері коммуналдық қызметтермен қамтылған халықтың үлесін арттыру соңғы нәтиже болып табылады. Бұдан кейінгі тағы бір жүйе коммуналдық меншікке ... ... ... жөндеу және қайта жаңарту кәсіпорындардың өзіндік қаражаттары және бюджет қаражаттары есебінен қаржыланады. Бұдан соң жекеменшікке жататын желілерді және ... ... және ... ... толық кәсіпорындардың өзіндік қаражаттары есебінен қаржыланады.
2020 жылға қарай жүйелі тәсілдер қолдану нәтижесінде коммуналдық сектордың ... ... және ... ... қайта жаңартуды толық аяқтау көзделіп отыр. Аталмыш бағдарламаның жеке бөлімінде көп пәтерлі тұрғын үйлерді ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған шаралар қарастырылған. Мұнда тұрғын үй инспекциясы қызметін заңнамалық түрде жетілдіру, ... үй ... ... үлгі ... ... қарастырылған. Негізінде, халықаралық жүйеге сүйенсек, мұндай қадамға біз ... ... ... ... 2009 жылғы 6 наурыздағы № 265 Қаулысына сәйкес ұлттық әл-ауқат қорының жүз ... ... ... ... қоры ... Қор ... негізгі бағыттары құрылысы аяқталған немесе тұрғын үй құрылысы салынып жатқан нысандарды тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сатып алу, ... ... ... басқаруды қамтамасыз ету болып табылады. Ол қор директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді. Осы ереже ... ... ... ... сондай-ақ жалға алу, сатып алумен жалға алу және ... сату ... ... және ... ... орын беру ... ... Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жалға берілетін тұрғын үй ... 30,8 млрд ... ... ... үй ... 49,8 млрд ... бөлінді. Мемлекеттік бағдарламаның басынан бастап барлығы жалпы алаңы 336,5 мың шаршы метр жалға берілетін тұрғын үй (4517 пәтер) және 1139 мың ... метр ... ... үй (13462 ... ... ... ... өңірлер (облыстар, Астана мен Алматы қалалары) бойынша бөлінді. Ал жергілікті атқарушы органдар одан әрі ... үй ... ... ... Мұнда ақшаны агенттік аударады. Егер сіз бұл жерде қаржыны агенттік арқылы емес, тікелей облыстардың, Астана мен Алматы қалалары әкімдіктерінің өздеріне ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар қолдаса, бұл мүмкін деп санаймыз. Заңының 31-бабы 1-тармағының 2-тармақшасына сәйкес, жеке тұрғын ... ... ... жергілікті маңызы бар нысандар құрылысына инспекция жүргізу жолымен атқарылатын бақылау функциялары шегінде жергілікті атқарушы органдар ... ... ... ... ... ... бақылау жүйесін жетілдіру мақсатында Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі сәулет, қала құрылысы және құрылыс, ... ... ... лицензиялау істері жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың қызметіне уәкілетті мемлекеттік органның бақылау функциясын белгілейтін Заңға ... ... ... аталған құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалауға нормативтік құжаттарды өзгерту ғана ... ... ... ... ... және ... жүйесін толық өзгертетін бақылау мен қадағалау жатады. Сондықтан елімізде құрылыстың сапасы және қауіпсіздігі бойынша талаптар қатайтылады. Агенттік осы бағытта ... ... ... Екі проблемалық мәселені атап өтейін. Бұл біздің елде аса ... ... үй ... ... ... өткен дағдарыстан алған сабақтар, атап айтқанда, үлестік құрылыстың алданған қатысушыларының проблемалары мемлекеттік тұрғын үй ... ... ... ... ... үй ... ... үшін тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесінің әлеуеті зор. Бұл ... ... да ... ... арналған Жолдауында айтқан болатын. Сондықтан біздің агенттік мүдделі ... ... ... ... ... ... ... банкінің тетіктерін пайдаланумен халықтың қалың жігі үшін пәтерлерді салу және сату ... ... Бір ... ... құны ... 950,807 және 600 АҚШ ... (өңірге байланысты азаю жағына қарай). Яғни банктің жобасы бойынша белгілі бір құны және жайлылық сыныбы бойынша тұрғын үйді сатып алғысы ... ... пулы ... ... ал ... инженерлік инфрақұрылым жүргізілген жер учаскелерін бөлуге тиіс. Жергілікті атқарушы орган арқылы тұрғын үйді салу және сату кезінде Банк тұрғын үйлерді салу үшін оған ... ... ... ... ... ... несиелер есебінен тұрғын үйлер салады. Тұрғын үйді пайдалануға ... ... ... атқарушы орган банк салымшыларымен сатып алу-сату шартын жасасады, ал банк салымшылардың қаражатын жергілікті атқарушы ... ... ... ... ... республикалық бюджеттен несиелерді өтейді. Жеке инвестор арқылы тұрғын үй салу және сату кезінде осындай тетік пайдаланылады, тек жеке инвестор тұрғын үйді өз ... және ... ... ... салады.
Ел Президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қаблданған болатын. Осы ... ... ... ... ... 15,8 млн. ... ... орнына 17,9 млн. шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Мәселен, 2009 жылы ... ... 6,9 млн. ... метр ... үй ... ... берілсе, 2010 жылы 6,4 млн. шаршы метр тұрғын үй ... ... ... ... 1 ... шаққанда 2010 жылы 0,40 шаршы метр тұрғын үй ... ... Бұл ... үй ... дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қабылданғанға дейінгі көрсеткіштен 2,4 есе артық.
Әкімдіктер жүргізілген инфрақұрылымы бар жер учаскелерінің бар екенін растады. Осы тетіктерді іске ... ... ... аймақтарында пилоттық жобалар түрінде ағымдағы жылы бастау көзделген. Әрине, көбі қаражатқа тіреліп тұр. ... ... ... ... несиелік қаражат қажет болады. Алайда азаматтардың тұрғын үй ... ... ... ... ... ... ... арада өзінің мақсатына қол жеткізетініне сенемін.
Екінші мәселе мені ғана емес, барлық қазақстандықтарды да толғандырады. Бұл еліміздің коммуналдық ... ... Көп ... бері ... ... өзі ... істеп келді, мұнда коммуналдық саланы реформалаудың нақты жүйесі болған жоқ. ... аса ... ... шешу үшін ... ... Жолдауында аталғандарға сәйкес Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртудың 2020 жылға дейінгі салалық бағдарламасын әзірледі [31].
ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасына жүктелген міндеттердің ... ... ... үшін оның ... ... ету; ... ... сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жүзеге асыруда азаматтар мен қоғамның қолайлы, ... ... ... өмір сүру және ... ... ... ... бұзу әрекетінің алдын-алу, сондай-ақ құрылыс және жобалау өнімдері тұтынушыларының ... мен ... ... ... ... қауіпсіздігін және бекемдігін, соғылған нысандардың пайдалану кезінде тұрақтылығын қамтамасыз ету, оның ішінде: сәйкес лицензиясы жоқ ... ... қала ... және ... саласында лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыруына жол бермеу; ... ... ... қол ... жобалау (жобалау-сметалық) құжаттарында бекітілген жобалау шешімдерінен, құрылыс көлемінен қолданылатын құрылыс материалдарынан (бұйымдар), инженерлік және технологиялық жабдықтардан ауытқуларға жол ... ... ... анықталған құрылыстың технологиялық процессінен ауытқуды, стандарттарға және техникалык талаптарға сай келмейтін құрылыс материалдарын (бұйымдар) қолданылуына жол бермеу; тапсырыс беруші және ... ... ... ... ... құжаттардың тиісті жүргізілуін бақылау жолымен қамтамасыз етуді. Мекеме қызметінің мәні және тапсырмалары: мемлекеттік органның аппаратын ұстау және материалдық -техникалық ... ... қала ... және құрылыс қызметі саласында ведомствалық аумақты мемлекеттік саясатты жүргізу; ведомствалық аумақта ... ... қала ... және құрылыс кызметтері бойынша жергілікті атқарушы және өкілетті органдармен өзара қарым-қатынаста. Алматы қаласы әкімдігінің мемлекеттік ... ... ... ... құрылыс өнімдерінің сапасына, қала құрылысы тәртібіне, мердігер ұйымдардың жоба ... ... ... ... және ... ... ... бақылауды жүзеге асырады.
Күрделі құрылысқа жұмсалатын инвестициялардың бәсекеге ... ... ... ... ... ... өсуі мен елдің экономикалық дамуының жоспарларында көзделген жаңа кәсіпорындардың құрылысын салуды қамтамасыз ететін деңгейге дейін арттыру.
Қорытындылай келе, ... ... ... болады: жалпы дағдарысқа қарсы стратегиялар сала құлдырау жағдайында болған кезде кәсіпорындармен қолданылады. Бұл жерде құлдыраудың ішкі және сыртқы факторлары ... ... ... ... ескере отырып мынадай ұсыныстар жасауға болады:
* Мемлекеттік қала ... ... ... ... іс ... ... ... Республикасының жаңа Заңын қабылдау;
* Инфрақұрылымды орналастыру мен дамыту жүйесімен бірге Қазақстан Республикасының Аумағын ... бас ... ... бастау;
* Елдің аумағын ұйымдастырудың бас сызбасының негізінде аумақты қала құрылысына жоспарлаудың, өндірістік, көліктік, ... және ... ... дамытудың аймақаралық және аймақтық кешенді сызбаларын әзірлеуді ұйымдастыру;
* Қалаларды дамыту мен салуды, аумақтарды игеру мен ... ... бас ... және басқа да қала құрылысы құжаттамасының негізінде жүзеге асыру;
Сыртқы факторлар: технологияның өзгеруі, ... ... ... ... өзгеруі, нарықтың нақты сегменттерінің молықтырылуы, бәсекелестердің әрекеттері, өндірістік сала құрылымдарының өзгеруі, салалардағы сату ... ... ... ... ... ... ... бақылау, маркетинг аумағындағы жеткіліксіз күш-жігер, сәтсіз сатып алулар және қосылулар, өндірісті (операцияларды) әлсіз басқару, сауда-өндірістік қызметтің шамадан тыс ... ірі ... ... есептелген салымдар.
Бұндай факторлар құлдырауға әкеліп соқтырады және келесідей белгілер бойынша сипатталады: ... сату ... ... ... ... ... ... ағымдағы және мерзімді өтімділік көрсеткіштеріндегі өтімділіктің проблемалары, персоналдың елеулі ... және де ... ... ... ... ... таңдағы қолайлы жағдайын қолдана отырып, экономикалық өсудің инвестициялық түріне көшу ... Бұл үшін ... ... құрылымдау және өздерінің нарықтық жайғасымдарын жақсарту бойынша кәсіпорындардың күш-жігерімен ... ... ... ... ... ... мақсатында мемлекеттік билік органдарының белсенді макроэкономикалық саясаты қажет.
Бұл жерде басымдық беріп айта кететін жайт бүгінде тұрғын үй саласына қатысты ... оң ... ... ... Сондықтан өз басым болашақта бұл саланың да кем-кетігі толыққанды шешіледі деп ... ... ... ... ... ... Том 2. ... 1998г
* Лапыгин Ю.Н.Управление проектами: от планирования до оценки ... ... , 2008. ‒ ... ... Ф. Грей, Эрик У. Ларсон , 2002 жыл
* Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для ... ... по ... к ... ... ... , 2008. С.416.
* Том ДеМарко Deadline. Роман об управлении проектами. , 2006. ... Ким ... ... управление проектами. , 2005. С.517.
* Стэнли Э. ... ... ... для "чайников" Project Management For Dummies. М.: , 2006.С. 368.
* Рассел Д. Арчибальд Управление высокотехнологичными программами и проектами = Managing High ... Programs and ... М.: , ... А.А. ... Д.А. Новиков, А.В. Цветков , 2005жыл
* И.И. ... В.Д. ... Н.Г. ... , 2004 жыл
* Ә. Әмірқанов, А.К. Тұрғұлова . Оқу құралы. Алматы, 2002 ж. 177-190бб
* Құрылыс туралы заң ... ... ... ... ... ... ... , Майкл Е. Портер
* http://www.icbk.kz/?i=28
* http://e.gov.kz/wps/wcm/connect/3a556f80450aa157a835aafd5501a254/%D0%97%D0%A0%D0%9A_%D0%9E%D0%B1+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7.html?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
* ҚР статистика агенттігі www.stat.kz
* www.google.kz
* http://www.saulet.astana.kz/taxonomy/term/1064
* http://baq.kz/kaz/news/cat/5/34
* Баспана мәселесінің қазіргі ... // ... ... ... Хабаршысы, қаңтар- наурыз 2007, -№1 (3), 74- 76 б., 1,3 б/б.;
* Тұрғын үй құрылысы нарығының ... ... мен ... // атты ... ... конференция материалдары, университеті, Алматы,18-19қазан 2007,256-261б.
* Тұрғын үй нарығын дамытудың шетелдік тәжірибесі // КазЭУ Хабаршысы, 2008, -№4 (64), 177-180 ... ... ... ... Нарықтық экономикадағы тұрғын үй саясатының дамуы // атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Халықаралық бизнес университеті, ... 8 ... 2007, 93-96 ... ... ... и развитие рынка жилья в Казахстане // атты ... ... ... материалдары, Украина, 16-31 сәуір 2008, 25-30 б., 0,4 б/б.;
* Нарық жағдайындағы тұрғын үй жүйесінің экономикалық дамуы // ... ... ... ... 2007, -№ 4, 157-160 ... Жаңалық сайты http://www.bnews.kz/kk/news/post/28339/
* http://www.ads.gov.kz/kz/index.php?option=com_content&view=article&id=198:2010-08-31-04-22-58&catid=21:2010-01-19-06-57-59&Itemid=233
ҚОСЫМША
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен елімізде тәуелсіздік алған жылдардан бері ... ... ... ... ел ... ... жоғары баспалдақтарына көтерді. Сонау бір тоқсаныншы жылдардың тығырыққа тіреген кезінде Елбасы тарихта теңдесі жоқ батыл бастама көтеріп, еліміздің астанасын ... ... ... көшіру туралы шешім қабылдады. Сол кезде Елбасы , деп атап көрсеткен болатын. Уақыт тынысын тамыршыдай тап ... ... ... айтқаны келді, мақсат орындалды. Өткен жылы еліміздің ішкі жалпы өнімі көлемінде құрылыс саласының үлесі 8 пайызды ... ... ... ... ... 2009 жылы ... саласының негізгі капиталына тартылған инвестиция көлемі 4546,9 млрд. теңге болды. Бұл одан ... ... ... 2,1 ... ... еді. ... жұмыстарын игеру көлемі 1825,7 млрд. теңгені құрады. Тұрғын үй құрылысы саласына 290,4 ... ... ... ... 6,4 млн. ... метр ... үй ... пайдалануға берілді. Кез келген елдің әлеуметтік әлеуетін ... ...... ... ... үйлердің көлемі. Елімізде тұрғындардың тұрмыс жығдайын жақсарту мақсатында тәуелсіздік алғанжылдардан бері тұрғын үй құрылысы саласын дамытуға барынша басымдық беріліп ... ... ... мәселелерді ескере отырып, Қазақстан Республикасында 2008-2010 жылдары тұрғын үй құрылысын ... ... ... ... ... мен ... енгізілді. Атап айтқанда, мемлекет тарапынан қамқорлық көрсетілуі тиіс азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жалға берілетін пәтерлер құрылысы көлемін ... ... 15 ... ... қаржы бөлінді. Бұл жалпы көлемі 250,8 мың шаршы метр ... ... ... 3000 ... ... мүмкіндік берді.
Мемлекет басшысының тапсырмасымен еліміздің үлескерлерінің мүддесін қорғау мақсатында Үкімет бірқатар ... ... ... ... Осы ... үшін ... ... 518,782 млрд. теңге қаржы бөлінді. Оның ішінде республикалық бюджеттен және ... ... 215,782 ... ... ... қордан 240 млрд. теңге ҰӘҚ 33 млрд. теңге, Стресті активтер қорынан 30 млрд. теңге аударылды. ... ... және ... ... ... ... мына ... Алматы қаласы әкімдігіне 62,7 млрд. теңге, Алматы ... ... 11,6 ... теңге берілді. Үлескерлерді қолдау мақсатында қабылданған осындай қолдау шараларының нәтижесінде 2007 жылдың қыркүйегінен 2010 жылдың маусымына дейін 62 мың ... ... ... жеке меншік тұрғын үй құрылысының (ЖТҚ) үлес салмағы да соңғы жылдары едәуір ... ... ... ... үй құрылысы көлеміндегі үлесі бұрынғы жылдары 58-60 пайыз ... ... ... ... ... ... ... қысқарып, 2010 жылы 51 пайызды құрады. Тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй нысандары бой көтеретін аймақтардың инженерлік инфрақұрылымын дамытуға ... ... өңір ... ... 155,5 ... ... оның ішінде ЖТҚ салынатын аймақтарға 50 млрд. теңге қаржы бөлінген. Құрылыс саласын жандандыру арқылы біз ел экономикасының дамуына ықпал етіп қана ... ... ... халық мүддесін, оның ішінде үлескерлердің проблемасын шешуге қол жеткіздік. Дағдарыс жағдайында бірде-бір елдің мысалында ... ... ... ... ... мақсатындағы кешенді шаралар белгіленген жоқ. Халық мүддесін бәрінен жоғары қоятын Елбасының қамқорлығының арқасында ... ... ... ... ... ... ... көмегінің нәтижесінде пәтер кілттерін алуға қол жеткізді. Еліміздің даму стратегиясы аясында тұрғын үй ... ... ... ... ... жақсартуға жан-жақты жағдай жасалынды. Үкіметтің тұрғын үй құрылысын дамыту мақсатында алға қойып отырған ... ... ... да осы ... ... ... ... "Нұр Отан" партиясының 2009 жылғы 15 мамырда ... ... тыс ... ... ... еліміздің құрылыс индустриясын және құрылыс материалдары өндірісін дамыту мақсатында жаңа ... ... ... ... ... ... ... басшысының тапсырмасына сәйкес өткен жылы Қазақстан Республикасында 2010-2014 жылдарда құрылыс индустриясын және құрылыс ... ... ... жөніндегі бағдарлама жасалып, жүзеге асырыла бастады. Бағдарламаның негізгі мақсаты Қазақстанда тұрақты да жоғары мәдениетті құрылыс индустриясын қалыптастыру үшін қолайлы ... ... ... үй ... ... ... шешу мақсатында сапалы да қауіпсіз құрылыс материалдарын шығару, тұрғындардың басым ... ... ... ... ... ету, тиімді, экологиялық таза құрылыс материалдары өндірісін одан әрі кеңейту және құрылыс саласына жаңа технологиялар енгізу болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... бойынша жүзеге асырылады. 2010-2012 жылдар аралығындағы бірінші кезеңде құрылыс саласын ... және ... ... ... базасын нығайту көзделініп отыр. Бағдарламаның 2012-2014 жылдарға арналған екінші кезеңінде құрылыс саласында қалыптасқан әлеуетті тиімді пайдалана ... одан әрі ... ... көзделініп отыр. Тұрғын үй құрылысы "Қазақстан-2030" Стратегиялық даму ... ең ... ... бірінен саналады. Ол сонымен бірге жалпыұлттық мақсаттағы алда тұрған көкейкесті міндеттердің бірі болып табылады. Аталмыш ... іс ... ... ... ... халқымыздың басым бөлігін қолжетімді, атап айтқанда, бір шаршы метрі 56 515 ... ... ... үймен қамтамасыз ету мәселесін шешпек. Бұл ретте пәтерлердің ... ... бір ... ... ... ... ... мемлекеттік сараптау жобаларын жүргізу арқылы анықталатын болады. Бағдарлама шеңберінде тұрғындарға банктер тарапынан сыйақы ставкасы ... ... бөлу ... да ... ... ... ... бағдарламасына қатысушылар үшін жергілікті атқарушы органдар белгіленген тәртіп бойынша 2010-2012 ... ... ... бюджеттен бөлінген қаржы есебінен нөлдік ставка бойынша несие беру мәселелерін қарастырады. ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік жағдайын жақсартуға мүмкіндігінше басымдық беріліп келеді. Соның бір айқын ... ... ... ... кезде бой көтерген тұрғын үй құрылысы нысандары болып табылады. ... ... ... ... ... ... бағдарламада құрылыс индустриясын дамытумен қатар, тұрғындарды қолжетімді, арзан пәтерлермен қамтамасыз етуге де барынша қолдау көрсету ... ... ... түрлерін өндіру
Құрылыс өндірісін
ұйымдастыру
Құрылыс өнімдерін
өңдеуді ұйымдастыру
өнеркәсібі
Шикізаттарды өңдеу
Кәсіпшілік қызмет көрсетуші фирмалар
Құрылыс шикізаттарының өндірісі
Құрылыс шикізаттарын ... ... ... ... шикізаттарының бөлшек саудасы
Өңделген өнімді өткізу
Аралық өнімдерді сату
Көтерме сауда
Бөлшек сауда
Мамандандырылған мекемелер
Құрал-жабдықтарды әкелушілер
Мамандырылған технологиялық қызметтер
Мердегерлер
Кәсіби қызметтер
Сурет 9. Дерек көзі [31].

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстанның тарихи-сәулет ескерткіштері8 бет
Қолайлы қоршаған ортаны және орнықты қызмет ететін инфрақұрылымды ұстау12 бет
Автономны энергияны үнемдеуші экоүй жобасы16 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Алматы қаласына шолу экскурсиясы» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу39 бет
Алматы қаласының орналасуы мен климаты23 бет
Алматы қаласының физикалық-географиялық орны13 бет
Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктері91 бет
Экскурсиялық құжатты жобалау (Алматының архетектуралық көрінісінің ерекшелігі)28 бет
Айша бибі кесенесі және тарихи орындар11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь