Кәсіпорында дайын өнімді өндіру, жөнелту және сату

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 ДАЙЫН ӨНІМДЕРДІ ӨНДІРУ,ЖӨНЕЛТУ ЖӘНЕ САТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.1 Дайын өнімдер туралы ұғым және оны өндіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.2 Дайын өнімдерді жөнелту және сату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.3 Кәсіпорынның технико . экономикалық сипаты және есеп саясаты ... ... ... .14

2 КӘСІПОРЫНДА ДАЙЫН ӨНІМДІ ӨНДІРУ, ЖӨНЕЛТУ ЖӘНЕ САТУ ЕСЕБІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
2.1 «Беккер и К» ұйымында дайын өнімдерді өндіру және оның есебі ... ... ... ...27
2.2 Кәсіпорынның дайын өнімді өндіруде шығындарды есептеу әдісі және өзіндік құнына жатқызылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
2.3 Кәсіпорындағы дайын өнімдер қозғалысының талдамалы және жинақтамалы есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41

3 ДАЙЫН ӨНІМДЕРДІ ӨНДІРУ МЕН САТУДЫҢ ТАЛДАУЫ,ІШКІ АУДИТІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
3.1 Дайын өнімдерді өндіру мен сатуды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
3.2 Дайын өнімді өндіру мен сатудың ішкі аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
3.3 Дайын өнімді өндірудегі қызмсеттің экономикалық маңызын арттырудағы жетілдіру жолдарын жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..63

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75
Нарықтық жағдайда шаруашылықтанудың жаңа талаптары мен олардың әріқарай дамуы ұйымның экономикалық жұмысының барлық жүйесінің елеулі қайта ұйымдастырылуын талап етті. Кеңес үкіметі кезеңінде ұзақ жылдар бойы отандық ұйымдардың көпшілігі жоспарлау, бухгалтерлік есеп және экономикалық талдаудан көп тәжірибе жинақтады. Бірақ бұл тәжірибе нарықтық экономика ұстамдарынан едәуір ерекшеленетін, теориялық негіздегі орталықтандырылған жоспарлы экономика жағдайында қалыптасты.
Елбасымыз басқа елдердің бәсекелес өндірістері мен салаларына, сондай-ақ нақ сол халықаралық нарықтарға қатысатын трансұлттық корпорацияларға салыстырмалы талдау жүргізіп, біздің келешегі зор өндірістерді, соның ішінде ішкі нарықты дамыту жөнінде жасалаған іс-қимылдың тиімділігіне баға беріп, олардың экспорттық әлеуетін арттыру мүмкіндігін қарастыру қажеттілігін атап көрсетті.
Сонымен қатар, Қазақстанда халықаралық бәсекеге қабілеттілік деңгейіне жете алатын, жоғары технологиялық жаңа өндірістерді дамыту қажетігі мен өнеркәсіптік құрылымды өзгертуге қабілетті, әрі ауқымды зор жобалар әзірлеу қажеттілігіне аса назар аударылды.
Бүгінгі нарықтық экономиканың жағдайында бухгалтерлік есепті жүргізу басқару жүйесінің ең маңызды және міндетті шарты болып табылады. Бухгалтерлік есеп өндірістің хал ахуалын, экономикалық жағдайын анықтап негізгі міндеттерді нақты сипаттайтын бірден-бір жүйе. Бүгінгі күні тауарды сатуға байланысты саланы алатын болсақ, ең алдыңғы қатардағы мәселелерге, өндіретін өнім түрлеріне зор мән бере отырып, өндіруге кеткен шығындардың ауқымын неғұрлым азайтып және өзіндік құнын дұрыс әрі дәл анықтау міндетті шарт.
Өндірістік – шаруашылық қызметтің барлық мәселелерін тиісті ақпарат негіздерінде және оларды талдау арқылы, сонымен қатар өндірістік қызмет түрлерін түбегейлі қайта құру арқылы мәселелерді ұйымның өзіне шешуге тура келді. Бірақ, ұйымдық нысандар тұрғысынан кәсіпорындар ішінде бұрынғыдай жоспарлау сақталып қана қоймай, тіпті оның мәні күшейе түсті, бухгалтерлік есеп, сонымен бірге өндірістік-қаржылық қызметті жан-жақты экономикалық талдау да жалғастырылды. Бірақ, олар көпшілік жағдайда айдың соңында жүргізілгендіктен, оның тиімділігі онша жоғары дәрежеде болмады.
Дегенмен де, түбегейлі өзгерістер, ең алдымен бұрынғы жоспарлау, есеп, бақылау және талдау әдістемесінде басқару үшін экономикалық ақпаратты қалыптастыру мен пайдалану жүйесінде қажет болды. Қазіргі жағдайда өндіріс шығындары мен қаржылық нәтижелер туралы ақпараттарды қалыптастырудың, оларды басқарудың жаңа жолдарын құру, жедел талдау үшін алынатын мәліметтердің жеделдігі мен құндылығын арттырудың дәстүрлі емес жүйесін құру – қазіргі шаруашылық қызметтің бухгалтерлік есебі мен бақылауының және талдаудың өзекті мәселелерінің бірі болып табылады [1].
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 2003
2. Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы, 20 қараша 2008жылы. №304 (өзгертулері мен толықтыруларымен).
3. Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңы, 17 сәуір 2005ж. №2200 (өзгертулерімен және толықтыруларымен).
4. Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңы, №234 28 ақпан 2007
5. ҚР-ның «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер туралы» Заңы 22.04.2008.
6. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан – 2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы»;
7. Бухгалтерлiк есептi жүргiзу қағидасы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2007 жылғы 22 маусымдағы № 221 бұйрығы
8. «Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы № 1677 Жарлығы;
9. Бухгалтерлiк есептiң типтiк жоспары, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi, Алматы 2007 - 48 б.
10. З.Н.Әжібаева, Н.Ә.Байболтаева, Ж.Ғ.Жұмағалиева «Аудит»: Оқулық. - Алматы: 2006 - 104 б.
11. Абленов Д.О. Аудит негіздері: Оқулық. – Алматы: Экономика, 2005- 68 б.
12. С.Б.Баймұқанова. Қаржылық есеп. Алматы Экономика 2009 – 89 б.
13. Байдәулетов М., Байдәулетов С.М., «Аудит»: оқу құралы.- Алматы: Қазақ Университеті, 2004 – 121 б.
14. Кодекс этики профессиональных аудиторов и международные стандарты аудита, 2001 г М;,2003 – 56 б.
15. Адамс Р. Основы Аудита: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова М.:Аудит; 2009 – 145 б.
16. Дюсембаев К.Ш., «Аудит и анализ в системе управления финансами» Алматы 2003 – 78 стр,
17. Кеулiмжаев Қ.Қ., Әжiбаев З.М. т.б. «Қаржылық есеп». Алматы 2001г.
18. Назарова В.Л. «Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп»: Оқулық, Алматы: Экономика, 2005- 88 б
19. Радостовец В.К. «Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп». Алматы 200 –169 стр
20. Рахимбекова Р.М., «Финансовый учет на предприятии»: Учебник. Алматы: Экономика,2005 – 55 б.
21. Сейдахметова Ф.С. «Современный бухгалтерский учет». Алматы 2000г. Султанова Б.Б. Налоговый учет. Алматы Экономика 2007 г – 123 сир
22. В.П. Суйц «Аудит» - Москва: Высшее образование, 2007 – 78 б.
23.ПриказМФ РК "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета" №438 от 18.09.2002 г.
24.Стандартыбухгалтерского учета №5; №11; №30. Национальная комиссия Республики Казахстан. -1996-2005гг.
25.Абдыманапов А. Концептуальные основы и принципы бухгалтерского учета: учебное пособие. – Алматы, 2003 – 78 стр
26.Абдыманапов А. Терминология и признание элементов финансовой отчетности // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003 146 стр.
27.Абдыманапов А., Даимов С. Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности: (учебник) – Алматы, 2005.
28.Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері (халықаралық стандарт). Алматы, 2006.
30.Андросов А.М., Викулова Е.В. Бухгалтерский учет. - М.: Финансы и
статистика 2009 – 12 стр
31.Нурсеитов Э.О. Руководителю о контроле за бухгалтерским учетом. -
Алматы: 2003 – 32 б.
32.Радостовец В.К., Ғабдуллин Т.Ғ., Радостовец В.ВГ, Шмидт О.И.Бухгалтерский учет на предприятии. - Алматы: ЦентраудитКазахстан,
2003 – 16 стр.
33.Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования:Справочное пособие. -М: Высшая школа, 2003 – 78 б.
34.Справочник бухгалтера. 2001-2005 г.
35.Тасмагамбетов Т.А., Тлеужанова М.А., Омаров А.Ш., Мурзагалиев Ж.Н., Юсупова М.П. Анализ и аудит в системе управленияпредпринимательской деятельностью. -Алматы: 2003 – 69 б.
37.Тасмағамбетов Т.А., Әбленов Д.О. Бизнестегі есеп пен талдау.Алматы,2003.
38.Тулешова Г.К. Система бухгалтерского учета в РеспубликеКазахстан. - Алматы: 2003 – 169 б.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ........................................................................................................................4
1 ДАЙЫН ӨНІМДЕРДІ ӨНДІРУ,ЖӨНЕЛТУ ЖӘНЕ САТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ..........................................................................................7
+ Дайын өнімдер туралы ұғым және оны өндіру..................................................7
+ Дайын өнімдерді ... және ... ... ... - ... сипаты және есеп саясаты.............14
2 КӘСІПОРЫНДА ДАЙЫН ӨНІМДІ ӨНДІРУ, ЖӨНЕЛТУ ЖӘНЕ САТУ ЕСЕБІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ........................................................................27
2.1 ... ... ... ... және оның есебі...............27
2.2 Кәсіпорынның дайын өнімді өндіруде ... ... ... және ... ... жатқызылуы.....................................................................................34
2.3 Кәсіпорындағы дайын өнімдер қозғалысының талдамалы және жинақтамалы ... ... ... ӨНДІРУ МЕН САТУДЫҢ ТАЛДАУЫ,ІШКІ АУДИТІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... мен ... ... ... Дайын өнімді өндіру мен сатудың ішкі аудиті...............................................54
3.3 Дайын өнімді өндірудегі қызмсеттің экономикалық маңызын ... ... ... ... асыру..........................................................................63
ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................70
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР......................................................................73
ҚОСЫМШАЛАР.......................................................................................................75
КІРІСПЕ
Нарықтық жағдайда шаруашылықтанудың жаңа талаптары мен олардың әріқарай дамуы ұйымның экономикалық жұмысының барлық жүйесінің елеулі қайта ұйымдастырылуын талап ... ... ... ... ұзақ жылдар бойы отандық ұйымдардың көпшілігі жоспарлау, бухгалтерлік есеп және экономикалық талдаудан көп тәжірибе жинақтады. Бірақ бұл ... ... ... ... ... ... теориялық негіздегі орталықтандырылған жоспарлы экономика жағдайында қалыптасты.
Елбасымыз басқа елдердің ... ... мен ... ... нақ сол ... нарықтарға қатысатын трансұлттық корпорацияларға салыстырмалы талдау жүргізіп, біздің келешегі зор өндірістерді, соның ішінде ішкі нарықты дамыту жөнінде ... ... ... баға беріп, олардың экспорттық әлеуетін арттыру мүмкіндігін қарастыру қажеттілігін атап көрсетті.
Сонымен ... ... ... ... ... деңгейіне жете алатын, жоғары технологиялық жаңа өндірістерді дамыту қажетігі мен өнеркәсіптік құрылымды өзгертуге қабілетті, әрі ... зор ... ... ... аса ... ... ... экономиканың жағдайында бухгалтерлік есепті жүргізу басқару жүйесінің ең маңызды және міндетті шарты болып табылады. Бухгалтерлік есеп өндірістің хал ахуалын, экономикалық ... ... ... ... ... сипаттайтын бірден-бір жүйе. Бүгінгі күні тауарды сатуға байланысты саланы алатын болсақ, ең алдыңғы қатардағы мәселелерге, өндіретін өнім ... зор мән бере ... ... ... шығындардың ауқымын неғұрлым азайтып және өзіндік ... ... әрі дәл ... ... ... - ... ... барлық мәселелерін тиісті ақпарат негіздерінде және оларды талдау арқылы, сонымен қатар өндірістік қызмет түрлерін түбегейлі қайта құру арқылы ... ... ... ... тура ... ... ұйымдық нысандар тұрғысынан кәсіпорындар ішінде бұрынғыдай жоспарлау ... қана ... ... оның мәні күшейе түсті, бухгалтерлік есеп, сонымен бірге өндірістік-қаржылық ... ... ... ... да ... ... олар ... жағдайда айдың соңында жүргізілгендіктен, оның тиімділігі онша жоғары дәрежеде болмады.
Дегенмен де, түбегейлі өзгерістер, ең алдымен ... ... ... ... және ... әдістемесінде басқару үшін экономикалық ақпаратты қалыптастыру мен пайдалану жүйесінде қажет болды. Қазіргі жағдайда өндіріс шығындары мен қаржылық нәтижелер туралы ақпараттарды ... ... ... жаңа ... ... жедел талдау үшін алынатын мәліметтердің жеделдігі мен құндылығын арттырудың дәстүрлі емес жүйесін құру - ... ... ... ... ... мен ... және талдаудың өзекті мәселелерінің бірі болып табылады [1].
Экономикасы жоғары дамыған елдерде ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың мол тәжірибесі жинақталған, мұны отандық кәсіпорындардың есеп тәжірибесінде пайдалану өте қажет.
Басқарушылық есеп ... ... ... бойынша басқарылатын әрбір объектінің есептік жүйесі, жопарлауы, бақылауы мен шығындары туралы мәліметтерді талдауы болып көрінуі, ... ... ұзақ және ... мерзімді уақытқа ұйымның қызметін оңтайландыру мақсатында әртүрлі тиімді басқарушылық шешімдерін жедел қабылдау үшін ақпараттың негізі болып саналады. Себебі бұрын ... ... ... жедел және стратегиялық жоспарлау мен бюджеттендіру, жабдықтау, өндіріс пен өнімді өткізуді басқару үшін ақпараттарды дайындаумен айналыспаған. Бірақ, соңғы кезде экономикалық ... ... ... ... көп жылдар бойы өндірістік - шаруашылық қызметті жоспарлау, болжау, есепке алу және талдау арасындағы көбіне шартты түрде ... ... ... ... ... ет және ... ... өнеркәсібінің тұрақты дамуына және осы саладағы өнімдердің сапалылығы мен сұранысқа ие ... ... ... тиімділігіне ұйымдық-технологиялық жетістіктермен қатар, өндіріс шығындарының басқарушылық есебі мен бақылауы және жедел талдауының ... орны өте ... ... өндірілген өнім халық сұраны-сына ие болуы жоғарылап, кәсіпорын қызметін табыстылыққа апарады.
Яғни, ... ... ... ұстап, табысты қызмет көрсетуде дайын өнім есебін дұрыс және ұтымды ұйымдастыруды қарастыру және ... ... ... ол үшін мына ... ... ... дайын өнімнің бірыңғай номенклатурасы мен жоспарлы есеп айырысу бағасын ... ... ... ... ... ... құжат айналымының дәл жүйесін белгілеу және дайын өнімді есепке алу мен ... ... ... ... ... бірыңғайланған алғашқы есеп құжаттары нысандарының түрлерін белгілеу, компьютерлендіру және олармен ұйымның барлық бөлімін қамтама-сыз ету;
* өндірістегі ішкі ... ... жаңа ... ... ... ... есептеу тәсіл-дерін анықтау.
Сонымен қатар дайын өнімді алдағы уақыттарда пайдалану үшін ... ... және ... ... ... сақтауға берілетін мөлшерін белгілеп, айналым жолдарын жетілдіріп отыру керек.
Белгіленген тәртіп бойынша дайын ... ... ... ... ... ... ... және олардың нәтижесін дер кезінде есепке алып отыру қажет.
Осы ... ... ... үшін зерттеу объектісі болып табылатын Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ет ... және ... ... ... ерекшеліктеріне қарай жабдықтау-дайындау қызметіндегі, сонымен қатар өндірістік және коммерциялық-сату қызметтеріндегі дайын өнім ... ... ... шығындар мен пайданың өзара байланысын, шығындарды төмендету жолдарын қарастыру, жұмсалған шығындарға ішкі бақылау мен жедел талдау ұйымдас-тыруды жетілдіру өзекті ... ... ... ... ... ... - нарықтық қатынастар жағдайында дайын өнім өндірудегі жүргізілетін ... есеп және оның ... ... қарастыру мақсатында ет-шұжық өнімдерін өндіретін кәсіпорынның өндірістік қызметінің есебін ұйымдастыру және оған ... ... ... ... болып саналады.
Осы аталған мақсатқа қол жеткізу үшін зерттеу барысында мына төмен-дегі міндеттер алға қойылды:
- ... ... ... және оның ... қызметіндегіэкономикалық мәні мен маңызын анықтау;
- дайын өнімді өндіру, жөнелту және сатудың теориялық негізінетоқталу;
- ет-шұжық өндірісінің ұйымдық және технологиялық сипатына
байланысты ... ... ... ... және оның ... қызметтегі рөлін анықтау;
- шұжық өнімдерін өндіретін кәсіпорындардың өндірістік
қызметіндегі өзара байланысын талдаудың нәтижесінде әдістемелік ұсыныстар жасау;
- шұжық ... ... ішкі ... ... мен ... ... ... мен тәжірибесін зерттеп, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар беру.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: дипломдық жұмысымның бірінші бөлімінде дайын өнімдерді өндіру,жөнелту және сатудың ... ... ... ... ... ... ... және сату есебінің ұйымдас-тырылуы,ал үшінші бөлімінде дайын өнімдерді өндіру мен сатудың тал-дауы,ішкі ... және оны ... ... ...
Дипломдық жұмысым 73 беттен,кіріспеден,үш негізгі бөлімнен, қоры-тындыдан,пайдаланған әдебиеттен, қосымшалардан 9 кестеден 6 суреттен құралған [1].
1 ДАЙЫН ӨНІМДЕРДІ ӨНДІРУ,ЖӨНЕЛТУ ЖӘНЕ ... ... ... Дайын өнімдер туралы ұғым және оны өндіру
Дайын өнім - негізгі және қосалқы цехтарының ... ... ... ... өнімнің өндірісте жасалғаны, оның біртұтастығы, стандатрпен немесе техникалық шарттарға сәйкестігі, техникалық бақылау (сынау) қызметінен өткендігі, паспорты, сертификаты (яғни сапасы) және ... ... ... қоймаға тапсырылғаны, тапсырыс берушілердің қабылдап алғаны және басқа жайлары - міндетті түрде актімен рәсіиделеді.
Дайын өнімді есептеу үшін 1320 деп ... ... ... ... шот ... ... өнім ... айналым қаражатының құрамына кіреді және ол қаржылық есеп беруде нақты өзіндік құны бойынша көрініс ... ... ... ... құны ... ... (ай) аяқталғаннан кейін ғана анықталады. Ағымдағы есептік кезеңде өнім ... ... ... ... ... ... ... болады, сондықтан өнім ағымдағы есеп үшін есептік бағасы бойынша шартты түрде бағаланады, ол үшін ... ... ... ... ... ... айдағы нақты өзіндік құны, тіркелген бағасы пайдаланылуы мүмкін [2].
Есептік кезеңнің соңында ауытқудың пайызы мен сомасымен есептеу жолымен ... оның ... ... ... өзіндік құнына дейін жеткі-зеді.
Дайын өнімнің бухгалтерлік есебінің және оны сатудың негізгі міндеті болып:
* өніммен болатын барлық ... ... ... және ... құжаттау, өнімді өндіру, сақтау, жылжу жоспарының орындалуын бақылау;
* босатылған тауарларды есептеу және босатылған тауарларды сатып алушылармен ... ... сату ... ... ... ... ... қорын анықтау және басқалары табылады.
Тауар өнімінің құрамына:
1) Дайын бұйым ... ... ... ... ... ... мен ... сәйкес, кәсіпорынның техникалық бақылауымен қабылданып, қоймаға тапсырылған немесе осы өнімге белгіленген қабылдау тәртібіне сай тапсырыс ... ... ... ... ... ... және сатылған;
3) Өнеркәсіптік сипаттағы жұмыс, шетте жасалған құралдар кіреді.
Өндірістік кәсіпорындарда және бірлестіктерде (комбинаттарда) жасалатын ... ... ... ... нәтижесі - өнім болып табылады. Оның көлемінің, технико-экономикалық сипатының және тұтыну-шылық қасиетін ... ... ... ... және ... ... көтерілуін қамтамасыз етеді.
Кәсіпорынның негізгі цехтарымен шығарылған және басқа сатып алушы-ларға, сонымен қатар өзінің өнеркәсіптік шаруашылығына және ... ... ... сатуға арналған дайын бұйымдар өнеркәсіптік өнім құрамының басты элементі болып табылады.
Технологияық процестердің барлық кезеңдерінен өткен бұйымдар дайын өнім болып ... Олар ... ... ... ... және ... жабдықталған, уәкілетті техникалық бақылау бөлімшесімен тексерілген және қабылданған, бекітілген стандарттарға сай екендігін куәләндыратын сертифи-кат немесе басқа да құжаттармен жабдықталған.
Әдетте, ... өнім ... ... ... сай болатын бұйым-дар кіргізілуі мүмкін, егер оларға жүкқұжат (накладной) толтырып сату бөлімінің қоймасына тапсырылса. Жүкқұжатта: өнімнің аты, өлшем ... ... ... ... ... жазылады. Бірақта ережеден тыс жағдайлар да болады.
Кейбір химиялық өнімдерді олардың өндірісі аяқталғасын цехтан тыс жекелеген қоймаларға апармай-ақ, оларды сатып алушыларға ... ... цех ... сақтаған дұрыс. Өнімнің басқа да ерекшеліктері болады, осы ерекшеліктеріне байланысты оларды жеке қоймаларға босату мүмкін емес болады. Осындай жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... және сату бөлімі қабылдаған кезден жазылады.
Екінші жағынан, өнімдерді қоймаға өткізгеннен кейін өнімдерді әр ... ... деп ... ... ... егер ... немесе техникалық жағдайлар өнімдерді қорапта болу керек деп есептесе, онда олар ... ... ... ғана ... болып есептеледі, тіпті қораптау цехта емес қоймада болсада [2].
Дайын өнімдерді өнім құрамына қосу үшін оларды ... ... ... ... ... ... айда дайын өнім құрамына тек осы айдың соңғы күнінде 24 сағатқа дейін босатылған ... ғана ... Егер ... ... ... ... графикке сай жұмысын 24 сағатқа кейін аяқтаса, онда бұйым дайын өнімнің ... ... ... ... ... ... ... 8-ге дейін қоймаға тапсырса.
Бұл мерзімдер ... ... да ... ... ... ... қораптаса немесе сатып алушыларға босатқанда дайын өнім құрамы-на жатқызылады.
Өнеркәсіптік өнім құрамының екінші элементі жартылай фабрикаттар жә-не сатып алушыларға, өзіндік өнеркәсіптік ... ... ... капиталдық құрылыс үшін босатылған өнеркәсіптік типтегі көмекші және қосалқы цехтардың (өндіріс) өнімдері болып табылады. Олар дайын өнім қатарына босатылған ... ... ... ... ... кейбір салаларында дайын өнімнің құрамына осы кәсіпо-рынның басқа негізгі цехтарында әрі ... ... ... өнделуіне) арнал-ған өзіндік өндірістің жартылай фабрикаттары да жатады. Тоқыма өнеркәсі-біндегі кәсіпорындарында жуылған жүн осы болып табылады, ол кейіннен жіп өндіруге ... осы ... ... өнім ... ... дайын мата жасалады.
Өнеркәсіптік өнім құрамының үшінші элементі - бұл өнеркәсіптік сипат-тағы жұмыс.
Өнім ... және оны сату ... ... және ... ... үшін қажет мәліметтерді уақытылы алуды қамтамасыз ететін мақсатты процесс.
Бұл есептің мақсаты сатып ... ... ... ... келісім-шарт міндеттемелерін және өнім өндірудің өндірістік бағдарламасын орындауды бақылау болып табылады. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... қолда бары, оның қабылданған қор нормасына сәйкестігі (құралдардың айналымын жеделдету үшін ... сату ... ... ... жеткіліктілігі, қоймадағы және сатып алушыға жөнелтілген тауарлардың сақталуы бақыланады. Босатылу және ... ... ... ... ... ... ... түсуін және сату барысында шығындар пайда болатын өткізу сферасындағы үнемдеу тәртібін қадағалау мақсатын көздейді.
ЖШС сыра өнімдерін тек 1 литр және 5 ... ... ғана ... яғни ... ... өз ... жүргізбей отыр. Тұтынушылардың сұранысының негізгі көрсеткіштері бойынша қана-ғаттандыру арқылы өнім ... ... ... Бұл ... ... ... нәтижесі тұтынушылардың көпшілігінің 0,5-1 литр және 1-1,5 литр көлемдегі өнімге сұранысы жоғары екендігін көрсетті.
Сурет 1 - ЖШС ... ... ... ... ... босату және сату бойынша дұрыс басқару шешімін қабылдау үшін кәсіпорынның басқару ... ... ... ... алып ... ... ... өнім өндіру жөніндегі күнделікті хабар тәуліктік тапсырманың және ... ... ... ... ... түрде бақылап отыруына және жоспардан ауытқып кеткен жағдайда қажетті шара қолдануға ... ... ... ... ... туралы мәлімет кәсіпорынның күнделікті потенциалды мүмкіндігі туралы талдау жасауға мүмкіндік береді. Босатылған өнімнің қалдығы туралы мәлімет ... ... ... ... ... ... оның ... болжау үшін, және де осы маңызды көрсеткіштер бойынша жоспардың орындалу жолын болжау үшін қажет [2].
Кәсіпорынның сыртқы есеп беру ... ... көзі ... де есеп ... өте ... ақпаратын алуды ұйымдастырушы және оның қалыптасу тәртібін орындаушы кәсіпорын бухгалтериясы болып табылады. Оның өнімді шығару, босату және сатуды ... ... ... ... ... өнім ... ... құжатты толтыруын қамтамасыз ету - оның қоймаға түсуі (өндірістен шығуы) және сатып алушыларға жөнелтуі;
* ... ... ... ... және уақытылы қабыл-дануын және оның сақталуын, сонымен қатар бекітілген нормативтерге оның запастарының сай болуын бақылау;
* келісім-шарттарды орындаудың нақты тәртібін, ... ... ... ... ... ... мен ассортименті, оның босатылу мерзімін ұйымдастыру. (Осы оперативті есепті жүргізуді негізінен сату бөліміне жүктейді);
* өнімді сатып ... ... ... ... ... және ... құжаттарын толтыру;
* ағымдағы есеп тіркемелерінде және бухгалтерлік шот ... ... ... ... және сату ... жазу;
* өнімді сатумен байланысты өндірістік шығындарды белгілеу және олардың шамасы мен құрамын ... ... сату ... орындауды бақылау;
* кәсіпорынның сыртқы есеп беру көрсеткіштерін дайындау немесе олар-ды есептеу ақпараттары.
1.2 Дайын өнімдерді жөнелту және ... ... өнім ... ... ... өткізілуге және сатуға дайындалады. Дайын өнімді сатып-өткізу бойынша іс-шаралар атқарылуы тиіс.
Ондай іс-шараларға алдын ала ... алу ... ... ... ... ... сатып-өткізу бойынша келісім-шарт жасау немесе мәмілеге келу болып табылады.
Сатып алушылар мен ... ... ... үшін ... ... ... келісім негізінде орындалуы тиіс.
Сату үшін арналған дайын өнім - тауар ... ... ... ... қүқығын сатып алушыға берген жағдайда, мәміле бойынша нақты немесе күтілетін шығындарды бағалау жоғары дэрежедегі анықтықпен жүзеге ... ... ... ... түскен табыс танылады.
Сатушыдан сатып алушыға тауарға меншік ... ... ... ... ... дәлелдейтін кұжатты толтырған кезде өтеді. Қазақстан Республика-сының Азаматтық Кодексінің 239-бабына сәйкес, ... ... оны ... ... ... ... ұйым ... байланыс органдарына тапсыруды айтамыз. Тауарды тапсырумен бірге кономасент немесе жіберу (тиеу) фактісін дәлелдейтін басқа да құжат та ... ... ... ... ... иесі ... тауарға деген құқы мен міндеттемелерін сақтайтын болса, онда мәміле сату болып табылмайды және табыс есептелмейді [3].
Сатып алушыға меншік ... ... ... ... ... ... ... етілмеген мәміле шарттарын қанағат-сыз орындалуына байланысты, субъект міндеттемелерді сақтайды (тауарды қалыпты жұмысы барысында кепіл ... ... ... ... ... және ауыстырылуы керек, мысалы, тоңазытқыш, кір жуу машина бір жыл кепіл мерзімі бола ... да, бір ай ... ... ... ... ... көзделген себептерге байланысты сатып алушы тауарды сатып алудан бас тартуға құқы бар және сатушы тауардың қайтарылып беретініне күмән білдіреді (эксперименталды ... ... ... ... және күтілетін шығындарды бағалау жоғары дәрежедегі анықтықпен жүзеге асады, себебі келісім - шартта тауардың құны ... және ... ... дейінгі тасымалдау шығын-дары бекітілген тарифтер бойынша көліктік ұйымдардың құжатымен растала-ды.
Тауарларды сату барысында мынадай мәмілелер түрі жүргізілуі мүмкін: тауарды ... ... ... ... Мұндай мәміле түріне сәйкес, сатып алушыға тауар, меншік құқығымен беріледі, бірақ оның жабдықтаушы қоймасынан босатылуы белгілі бір уақытқа тоқталады. ... ... ... ... ... ... тауардың меншік құқығын беру моментінде келесідей шарттарды сақтаған кезде ... ... ... жеткізіп беруі (босатылуы) келісім - шартта көрсетілген мерзімде ... ... ... ... ... (босатуға) тауарлар бар, сатылған тауарларды жеткізіп беру құны төленуі тиіс ... ... ... ... соң төлеуі керек.
Кейінге қалдырылған сату. Кейінге қалдырылған сату - тауарды босату (тиеу), тек ... ... ... ... ... есеп айырысқан жағдайда ғана жүргізіледі. Мұндай жағдайда сатып алушыға тауар жеткізілгеннен (берілгеннен) кейін ғана ... ... ... егер ... көп бөлігі сатылған жағдайда және оған төлем алдын ала ... ... ... тауар сатып алушыға жіберілуге (босатылуға) дайын болса, онда табыс танылады.
Жұмыстар мен қызметтерді сату. Егер есепті датаға мәміленің аяқталу стадиясы ... ... ... ... ... ... және мәмілені аяқтау үшін қажетті шығындар жоғары дәрежедегі анықтықпен бағаланса, онда жұмыс тар мен ... ... ... ... ... ... жақтармен, талап беру күші туралы және жақтардың қызметтерді алу және ... ... ... ... ... ... ... әдісі мен шарттары бойынша келісімге қол жеткізілгеннен кейін, кэсіпорын жоғары дәрежедегі анықтықпен табысқа бағалау жүргізеді. Басқаша айтқанда, жұмыстарды орындау және ... ... ... шартта - орындалған жұмыстар мен қызметтерді қабылдау тәртібі және оның құны, төлеу тәртібі нақты көрсетілуі ... ... ... ... ... ... ... тәртібін қарастыратын болсақ;егер тауар бір жылға немесе одан аз ... ... одан ... ... ... ... болса, онда табыстың белгілі бір сомасы кейінге қалдырылады. Оны ... ... ... оны күту үшін қызмет көрсету мерзімі ішінде, сол кезеңнің табысы ретінде танылады. ... ... сома - бұл осы ... ... ... таза ... бірге, келісім - шарттың шарттары бойынша күтілетен шығындарды жабатын сома.
Заңдық тұрғысынан сатып алушыларға тиелген өнім, оның төлем талап - ... ... ... жабдықтаушының меншігінде қала береді. Тиелген (босатылған) тауарлардың есебін 1210 ... ... ... ... жүргізеді.
Бұл ведомосттерді шот - фактуралар, бұйрық - накладнойлар және осылар негізінде жазылған төлем ... - ... ... ... Шот ... төлем туралы белгі кәсіпорынның банктегі есеп айырысу және валю-талық ... банк ... ... қойылады.
Төлем талап -тапсырмасы банкке инкассаға беріледі. Инкассо (итальян сөзі)-есеп айырысу тәртібін көрсетеді. Бұл кезде банк төлеушіден ... ... алу ... ... берген тапсырмасын, орындауды өз мойнына алады.
Өнімді сату тәртібінде тиеу, босату, тапсырыс берушілермен жасалған келісім шарт немесе тауар ретінде ... ... ... ... сату негізінде жүзеге асырылады.
Өнімдерді сату келісім - шарттар негізінде орындалады. Олар жеткізіп беру ... - ... ... ... - ... ... келісім - шарты және тағы басқа шарттар.
Дайын өнімдерді жеткізу келісім - шарттарында ... ... ... ... және ... өнімнің сапасын (маркасы, түрі, профилі және т.б. бойынша), бағаларын, жеңілдіктерін, үстемелерін, есеп ... ... ... ... мен жабдықтаушының пошталық және төлем реквизиттерін және ... ... ... да ... көрсетуге мүмкін. Келісім - шарттар тұтынушы - ... ... ... ... - ... ... және ... сауда және тағы басқа), әдетте ұзақ уақытқа жасалады.
Жалпы қолданылып жүрген тәжірибе бойынша жеткізіп беру шарты әдетте ... ... ... ... - шарт ... ... жақтар-дың белгілері, келісім - шарт пәнінің сипаттамасы, төлем шарты мен бағалар, ... ... ... және ... - ... ... бас тарту мүмкіндігі, оралу, тасымалдау, сақтандыру шарттары, меншік құқығына өту принциптері жеңе алмайтын жағдайлар (форс - ... ... өнім үшін ... ... - шарт міндеттемелерін орындау кепілі, зияндарды өтеу тәртібі, мәмілені жасаудың жалпы жағдайлары, келісім - шартқа қосымшалар ... ... ... ... ... және ісі ... ... тура-лы ескертпе, келісім - шарт шарттарынан шығатын келісім [5].
Кейбір ... ... ... экспортқа шығарғанда, жоғарыда аталған шарттардан басқа, келісім - шарттарда өнімге иелену, пайдалану және билік ету ... ... ... және ... сатып алушыға (тапсырыс берушіге) жеткізілу кезендегі кездейсоқ жойылу қаупі айтылуы мүм-кін.
Келісілетін жақтар ... жеке және ... ... да болуы мүмкін. Осы уақытта заңды тұлғалардың атынан жарғы негізінде қызмет жасайтын немесе қоғамдық ... ... ... ... ... жеке тұлғалар бола алады.
Жеткізіп беру туралы келісімнің заңдылығының алғы шарты жақтардың эрекет істей алатыны болып табылады. Бағаны нақты ... ... ... ... қою керек немесе келісім - шарттан мүлдем алып тастау тиіс. Елден шет жерде жасалатын мәмілелер бойынша, есеп айырысатын валюта түрі ... бұл ... ... ... ... ... көбіне өзіне бір жақ алады. Әдетте, жеткізіп беру мерзімі келісім - шартта көрсетіледі. Егер ол жақ ... ... ... ... мен ... ... ... онда тауарды сатып алушы жеткізіп беруді кез-келген уақытта талап етуге құқы бар.
Өнімді жеткізіп беру келісім-шарттары бойынша міндеттемелерді орындамау, ... ... және ... ... ... ... ... және оынң салдары ретінде жабдықтаушы кәсіпорын мүліктік ... ... Оның ... ... ... имиджі және бэсеке-лестікке төтеп беру қабілеті кенеттен төмендейді.
Бухгалтерлік маркетинг (өткізу) бөлімімен ... ... ... ... жеткізіп беру келісім-шарттарының жағдайларының барлығын орындау мақсатында, сатып алушының шоттарды толық және уақытылы төлегеніне ... ... ... ... ішінде жеткізіп беру шарты бойынша, міндеттемелердің орындалу уакыты болып қабылдау-тапсыру актісінің немесе өнімді алу ... ... ... ... болып табылады, ал өнімдерді басқа қалаларға тиеген уақытта - олардың көліктік ұйымдарға немесе байланыс органдарына (пошта бөліміне) тапсырған күні болып ... ... ... ... ... ... ... карточкаларда, журналдарда немесе кітаптарда жүргізіледі. ЭЕМ пайдаланылса, күнделікті тиелген өнім ... ... ... ... ... ... өнімге накладной немесе басқа құжат (жіберу туралы хабарлама, қағаз, босатуға бұйрық және тағы сол сияқты) жазылады. Онда өнімнің атауы, номенклатуралық ... ... ... ... ... саны, алушының аты-жөні мен мекен-жайы көрсе-тіледі. Нақты жібері (босату) туралы ... ... ... дана ... ... ... ... тапсырма-шот) толтырылады. Оның бірі, сатып алушы төлеу үшін көліктік құжаттармен жіберіледі (беріледі), ал басқасы ... ... ... ... құжаттармен бірге өткізіледі. Егер жеткі-зіп беру келісім-шарты бойынша, өнім үшін алдын-ала төлем көзделген болса, онда сатып ... ... ... ... ... ... соманы аударады [5]
Есеп айырысу құжаттарында жабдықтаушының және сатып алушының атауын, мекен-жайын, ... ... ... ... ... ... жеткізіп беру келісім-шартының нөмірін, жөнелту түрін, көліктікұйымның түбіртегінің нөмірін, төлем сомасын көрсетеді. ... ... баға ... өнім ... ... ... төленетін ыдыс жәнеорама кұны, сонымен қатар егер сатып алушы төленетін ... ... ... Қала ... ... алушыларға өнім, әдетте автомобилькөліктерімен жеткізіледі.
Басқа қалалар тұтынушыларына өнім, жабдықтаушыға және сатып алушыға ең ... ... ... ... (теміржол, су жолы, автомобиль немесе әуе жолы).
Жеткізіп беру шартында ... ... ... ... ... жабдықтаушы немесе сатып алушы төлейді.
Егер дайын өнімдерді автокөлікпен шығарған кезде, онда оны тиеу ... ... және ... ... оның ... есебіне жүргізіледі, ал сатып алушының қоймасында жүкті түсіру - сатып алушының күшімен және қаражатымен немесе оның қаржысы есебінен жүргізіледі. Егер ... беру ... ... құны өнім ... үстінен төленетін болса, онда ыдыстың құны төлеу сомасына енеді.
Өнімдерді орап, түю шығындары, ... ... тыс ... ... ... қатарына жатады. Егер дайын өнім сақталған жерінен яғни, жабдықтаушыныңқоймасынан босатылатын болса, онда ... ... ... ... алу кұқы үшін ... көрсетуі керек. Әдетте, кәсіпорын территориясынан дайын өнімді шығару үшін ... ... ... Әр ... ... жіберілген өнімге рұқсат қағаздар мен сенімхат-тар сәйкес ... ... ... ... ... ... үшін ... есеп айырысу құжаттары максималды толық және оперативті болу керек, ... ... ... ... ... ... ... және тиелген тауарларға ссуданың төленуі байланысты. Көп жағдайда, өнімді кэсіпорын территориясынан шығарған кез-ден ... ... ... мен ... берушілер оны төлегенге дейін, өкім тиелген болып саналады [6].
+ Кәсіпорынның технико - экономикалық сипаты және есеп саясаты
ЖШС ... ... ... ... ... ... заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.
Қоғамның толық атауы мемлекеттік тілде: ЖШС ЖШС 25 ... 1997 жылы ... ... ... ... Әділет министрлігіне қарасты юстиция басқармасында мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ... ... ... ...
ЖШС ... бірлескен қазақ-герман кәсіпорыны қызметінің негізгі мақсаты:
* ұн тартатын өндіріс;
* ет және шұжық өнімдерін өндіру;
* сауда саттық, импорт-экспорт операцияларын жүзеге ... ... ... ... ХТТ, ... ... ... және сату;
* делдалдық, коммисиондық сауда, тауарларды сақтау ... ... ... және жарнамалық қызмет;
* шет елдерде демалыс орындарын ұйымдастыру және пайдалану;
* шаруашылық қызмет және басқару салалар бойынша ... ... ҚР ... ... ... ... коммерциялық және басқа да қызмет түрлері болып табылады. ... ... ... ... осы ЖШС ... бірлескен қазақ-герман кәсіпорыны қызмет көрсету және оны тұтынушыларға ұсыну болып табылады. Көрсетілетін қызмет және ... ... ... ... ... қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы кіріс табу болып табылады. ... ... ... ... тыйым салынбаған кез келген түрлерін атқару. Лицензия ... ... ... ... ... үшін ЖШС ... бірлескен қазақ-герман кәсіпорыныҚазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте лицензия алу міндетті.
ЖШС ... ... ... ... ... ... 050016, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Розыбакиев көшесі 95 үй. ЖШС формасындағы бірлескен қазақ-герман ... ... ... ... оның ... ... уәкілетті мемлекеттік органында мемлекеттік тіркеуден өткен кезінен бастап ... және ... ... ... ... ... деңгейі орташадан жоғары жеке және заңды тұлғалар болып табылмайды.
ЖШС формасындағы бірлескен қазақ-герман кәсіпорыны ... ... ... ... ... табыс алу, ол үшін кәсіпорын өзінің сату және өткізу жұмыстарын ұлғайтады және қызмет көрсету сервисін жетілдіреді, ... оның ... ... бір ... тұр [6].
ЖШС формасындағы бірлескен ... ... ... ... ... ... Әділет Министрлігінің органдарымен ... ... ... ... ... құқықтарын иеленеді. ЖШС формасындағы бірлескен қазақ-герман кәсіпорыны өз қызметін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... 22.04.1998 ж. - 1939435 теңге
* Ағымдағы активтің жалпы соммасы ағымдағы және ұзақмерзімді міндеттемелердің қосындысынан артық ... АІІ > ... ... ... бұл ... келесідей түрге ие болады:
Жыл басына 290690 > 250451
Жыл ... 10581348

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Береке» ЖШС негізінде «Дайын өнімді және оның өткізілуін есепке алу және талдау»83 бет
Дайын өнiм есебiн ұйымдастыру58 бет
Дайын өнім есебінің мақсаттары. дайын өнімді бағалау5 бет
Тауарлар және дайын өнім есебі18 бет
Қазақстанның әлем шаруашылығына енуі. Қазақстанда сыртқы экономикалық байланыстың қалыптасуы және дамуы26 бет
Өндіріс шығындарының бухгалтерлік есебі42 бет
«Станциялардың түрлері. Аралық станция»7 бет
«сұрыптау станциясының жұмысын ұйымдастыру»28 бет
«Халықаралық автомобиль тасымалдары»12 бет
Адам өмірінің қауіпсіздігі19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь