Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Кіріспе
1. Агроөнеркәсіптік кешеннің теориялық аспектілері және оны мемлекеттік реттеу мәселелері
1.1 Агроөнеркәсіптік кешеннің түсінігі, қағидалары мен құрылымдық ерекшіліктері
1.2 Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы мемлекет саясатының рөлі және оның қағидалары мен әдістері
1.3 Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру шараларын құқықтық қамтамасыз ету бағыттары
1.4 Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудағы агромаркетингтің рөлі және оны жетілдіру бағыттары
2. Қазақстан Республикасы агроөнеркәсіптік кешенінің қазіргі жағдайы және бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағыттары
2.1 Агроөнеркәсіптік кешенінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы әлемдік тәжірибелер және оларды Қазақстанда қолдану механизмдері
2.2 Астық рыногын Қазақстанның негізгі экспорттық әлеуетінің бірі ретінде дамыту жолдары
2.3 Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту республиканың азық.түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің алғы шарты ретінде
2.4 Кластерлік жүйе . агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың құралы ретінде
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бүгінге әлемнің көптеген елдері мен аймақтарында орын алып отырған азық – түлік жетіспеушілігі әлемдік қоғамдастықтан агроөнеркәсіптік кешен салаларын дамыту арқылы азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жаңа бағыттары мен жолдарын қарастыруды талап өтуде. Өз кезегінде әлемдік қоғамдастықтың бір мүшесі ретінде Қазақстанда мұндай мәселелерден тысқары қала алмайды. Агроөнеркәсіп кешені республикадағы экономикасы жоғары әлеуетті, мүмкіндігі мол, ұдайы өндірістік және әлеуметтік мәні жоғары негізгі салалардың бірі болып саналады. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан басталған экономикалық реформалар, билік орындары қабылдаған нормативтік - құқықтық актілер мен басқа да іс-шаралар тұтастай алғанда агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабылеттілігін арттыруға шешуші роль атқара алмай отырғаны ақиқат . Осы жерден ауыл шаруашылығы саласының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың жаңа әрі тиімді механизмдерін жасау қажеттілігін байқаймыз.
Агроөнеркәсіптік кешен қырылымында үш сфераны ажыратады: бірінші – ауыл шаруашылығы, тамақ және ет – сүт өнеркәсібін, дайындау жүйесін өндіріс құрал-жабдықтарымен қамтамасыз ететін өнеркәсіптік салалар жиынтығы; екінші – ауыл шаруашылығың тікелей өзі (егін, мал және орман шаруашылықтары); үшінші ауыл шаруашылығы шикізатын дайындауды, тасымалдауды, сақтауды және өңдеп, ұқсатуды қамтамасыз ететін салалар мен өндірістер жиынтығы.
Қазақстандағы аграрлық реформа барысында А.Ө.К.-тің ұйымдастыру-экономикалық , қаржылық және құқықтық жағдайлары түбегейлі өзгертілді. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері шаруашылық жүргізудің ұйымдастыру құқықтық формаларын , өзінің өндірістік –қаржылық қызметін жоспарлауды, өндірілген өнім мен табысты пайдалануды, өткізілетін өнімге баға тағайындауды таңдауда дербес құқыққа ие болды.
Аграрлық реформаның мәні, ол – меншік қатынастарын өзгерту және соның негізінде ел экономикасында көп салалы аграрлық секторды қалыптастыру болып табылады. Заманауи ғылым мен практика шаруашылық жүргізудің талаптарға сай жолдарын ұсынады. Бүгінгі таңдағы аграрлық секторға қойылатын талаптар келесі концепция нұсқаулықтарымен байланысты болса керек. Олар :
- мемлекеттік мақсатты бағдарламалар ресурстық мүмкіндіктердің шектеулілігіне сәйкес А.Ө.К. дамуының басым бағыттары бойынша қабылдануы тиіс; осыған байланысты ішкі резервтерді мейлінше пайдалануға үлкен мән беріледі, сондай-ақ А.Ө.К –тің ішкі экономикалық қатыстарын жетілдіруге, яғни тік және көлбеу байланыстағы құрылымдарды жасауға назар аударылуы қажет, ауыл шаруашылығы тек экономика секторы ғана емес, сонымен қатар қоғам өмірінің құрамдас бөлігі ретінде қарастырылуы керек, сондықтан ол мемлекеттік саясаттың объектісі болуы тиіс;
1. «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» Қ.Р президенті Н.Ә. Назарбаевтің халыққа жолдауы 29.01.2011 ж
2. Шеденов Ө.Қ, Ядгаров Я.С, Досқалиев С.Ә. Экономика ілімдерінің тарихы. /Оқу құралы/ - А .: «Қазақ университеті», 2003. – 313 б.
3. Әкімбеков С, Баймұхаметова А.С, Жанайдаров У.А, Экономикалық теория./Оқу құралы/ - Астана. – 2002. – 464 б
4. Оспанов М.Т, Аутов Р.Р, Ертазин Х. Агробизнес теориясы мен тәжірибесі, - А.: «Білім», 2000. – 320 б
5. Есполов Т.И, Бельгибаев К.М, Сулейменов Ж.Ж. Аграрная экономика ./Учебная пособие/ - А.: «КазНау»,2005.-320 с.
6. Серова Е.В. Аграрная экономика. М.: 2005, 476 с.
7. І.А. Бибатырова, Б.Ж. Кекилов. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу. /Оқу құралы/-А.: «Қазақ университеті», 2007. – 102 б.
8. Бимендиева Л.А. Аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің теориялық мәселері. А.1999. – 115 с
9. Қ.Е. Құбаев, Ж.О. Ихданов, А.Ш. Кәрібай. Аграрлық сектор экономикасын мемлекеттік реттеу мәселелері . /Оқу құралы/ - А.: «Экономика», 2002. – 88 б.
10. А. Кайдародцев. «Государственное регулирование АПК как фактор обеспечения продовольственной безопасности» /Транзитная экономика/. – 2006 ,№1, – С. 30-38
11. Аубакиров Я.А. Национальная экономика в условиях глобализации. – А.: «Қазақ университеті», 2005. – 340 с.
12. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» ҚР -ның 2005 жылғы 8 шілдедегі № 66-111314 Заңы.
13. Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты http://www.akorda.kz
14. Қазақстан Республикасының Конституциясы. А. 2007
15. Жусупбекова М.К. Правовые основы государственного регулирования аграрного сектора Республики Казахстан в рыночных условиях /Диссертация на соискание ученой степени канд. юрид. Наук. – А.:2003. – 119 с.
16. Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. А. 2006
17. Дж. Порте Кредитная система в сельском хозяйстве Нидерландов //АПК-экономика, управление. – 2005. - №8. – С. 132 – 136
18. Приходько Т. Новая система налогов в Чехии // АПК-экономика , управление. – 2004. - №3. – С .93-98
19. Коваленко Н, Янушкеевич Д. Организация сбыта плодоовощной продукции в восточных землях ФРГ //АПК-экономика, управление. – 2005. - №11. – С. 77-82
20. Ж.Я.Аубакирова, Агропромышленной комплекс Республики Казахстан рост: конкурентоспособности //Вестник КазНу. Серия экономическая. – 2007. №1(59). – С. 95-100
21. Қ.Р. Статистика агенттігінің мәліметтері http://www.stat.kz
22. К.Маркс , Ф. Энгельс. Сочинение Т.9 320 с.
23. Баяндин Б.К. Конкурентоспособность, открытось и безопастность казахстанской экономики. // «Макромаркетинг Республики Казахстан: теория и практика» Материалы Международной научной конференции 25-26 апреля 2002г. – А.: «Қазақ университеті» 2002. – 303с.
24. Е.Б. Жатканбаев, К.И. Байзакова, Г.Т. Куренкова. Приоритеты национальной безопасности в условиях глобализации. – А.: «Қазақ университеті», - 2006. – 330с.
25. А.Б. Молдашева. Жамбыл облысының азық-түлік қауіпсізідігін қамтамасыз етуді бағалау // ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы – 2008. - №3(67). – 106 -110б.
26. Cтатистикалық бюллетень – Алматы, 2010. №12 (96) – 515б
27. «Дағдарыстан – жаңару мен дамуға» ҚР Президентінің 2009 жылғы халыққа Жолдауы .// «Жетісу» - 2009. - №29(17155). – 7 наурыз
28. Н.Қ. Мамыров, Ф.Акчура Қазақстандағы адам дамуы. Оқулық – A.:«Taimas Printhouse» 2004. - 412б
29. В.И. Ленин. Полный сборник сочинении Т.36 188с
30. М.С. Тулегенова Кластерный подход в создании интегрированных структур //Вестник КазНу. Серия экономическая. – 2004. - №2(42). – С. 104-111
31. С.А. Жаутикова. Особенности кластера текстильной промышленности Казахстана // Аль-Пари. – 2007. - №3-4. С.164-168
32. И.Д. Ашимова Перспективы формирования и развития молочного кластера в Казахстане.//Транзитная экономика. – 2008. - №1. – С.70-75
        
        Кіріспе
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бүгінге әлемнің көптеген елдері мен аймақтарында орын алып ... азық - ... ... әлемдік қоғамдастықтан агроөнеркәсіптік кешен салаларын дамыту арқылы азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жаңа ... мен ... ... ... өтуде. Өз кезегінде әлемдік қоғамдастықтың бір мүшесі ретінде Қазақстанда мұндай мәселелерден тысқары қала ... ... ... ... экономикасы жоғары әлеуетті, мүмкіндігі мол, ұдайы өндірістік және әлеуметтік мәні жоғары негізгі салалардың бірі болып саналады. ... ... ... ... ... ... реформалар, билік орындары қабылдаған нормативтік - құқықтық актілер мен басқа да іс-шаралар ... ... ... ... ... ... арттыруға шешуші роль атқара алмай отырғаны ақиқат . Осы жерден ауыл шаруашылығы саласының бәсекеге ... ... жаңа әрі ... механизмдерін жасау қажеттілігін байқаймыз.
Агроөнеркәсіптік кешен қырылымында үш сфераны ажыратады: бірінші - ауыл ... ... және ет - сүт ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін өнеркәсіптік салалар жиынтығы; екінші - ауыл ... ... өзі ... мал және орман шаруашылықтары); үшінші ауыл шаруашылығы шикізатын дайындауды, ... ... және ... ұқсатуды қамтамасыз ететін салалар мен өндірістер жиынтығы.
Қазақстандағы аграрлық реформа барысында А.Ө.К.-тің ... , ... және ... ... ... ... Ауыл ... тауар өндірушілері шаруашылық жүргізудің ұйымдастыру құқықтық формаларын , өзінің ... - ... ... ... өндірілген өнім мен табысты пайдалануды, өткізілетін өнімге баға тағайындауды таңдауда дербес құқыққа ие болды.
Аграрлық реформаның ... ол - ... ... ... және ... ... ел экономикасында көп салалы аграрлық секторды ... ... ... Заманауи ғылым мен практика шаруашылық жүргізудің талаптарға сай жолдарын ұсынады. Бүгінгі таңдағы аграрлық ... ... ... ... ... нұсқаулықтарымен байланысты болса керек. Олар :
* мемлекеттік мақсатты бағдарламалар ресурстық мүмкіндіктердің шектеулілігіне сәйкес А.Ө.К. ... ... ... ... ... тиіс; осыған байланысты ішкі резервтерді мейлінше пайдалануға үлкен мән беріледі, сондай-ақ А.Ө.К - тің ішкі экономикалық қатыстарын ... яғни тік және ... ... ... ... ... аударылуы қажет, ауыл шаруашылығы тек экономика секторы ғана ... ... ... қоғам өмірінің құрамдас бөлігі ретінде қарастырылуы керек, сондықтан ол мемлекеттік саясаттың объектісі болуы тиіс;
* ауыл шаруашылығы мен азық-түлік ... ... ... реттеу қажеттілігі бар, себебі тиімді құрал ретіндегі реттеу іс-әрекеттерінен аталмыш сала шаруашылығының нәтижесі белгілі болады.
Рыноктық ... ... ... ... ... ... толықтыруы қажет.
Агроөнеркәсіптік кешенді өркендетуде өзіндік өндірістік мүмкіндіктерге басымдықтар беріледі.
Бұл отандық азық-түлік рыногын қалыптастырудың негізгі ... ... ... ... ... ... өнім шығару есебінен ет, құс, сүт, жұмыртқа, картоп және ... ... ... ішкі тұтынуды қанағаттандыруға мол мамандандырылған аймақтар ... ... ... ... ... ... өнеркәсіп кәсіпорындарын технологиялық қайта жарақтандыруда материалдық, қаржылық қолдау көрсетіп отыр. Мұнын өзі отандық өнімнің ... ... ... ... анық . Сондықтан аграрлық саяси ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді тұрақтандырып, жоғарылату ісіне қызмет көрсетуі ... ... ... ... ... ауыл ... ... маңызды сферасы ретінде мемлекеттің қолдау объектісі болып отыр. Өндірістің бұл саласындағы басты қағида еркін рынок жағдайындағы сұраныс пен ... ... ... ... ... ... ... керек.
Батыс елдерінде мемлекет ең маңызды деген ауыл шаруашылық өнімдеріне минималды бағалар тағайындайды және оны ... ... ... ... әрекеттер арқылы өндірушілер бағаның тым төмендеп кетуінен қорғалады. Аграрлық саясатты жүргізуге байланысты шығындар мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылады. ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Сонымен, агроөнеркәсіптік өндірісті мемлекеттік реттеу- бұл ауыл шаруашылығы өнімдерін, шикізатты және азық-түлікті өндіру, ... және ... ... ... ... ... және материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша мемлекеттің экономикалық әдістер арқылы әсері ... ... ... ... реттеуші қызметі келесі бағыттар бойынша жүзеге асады:
* Заңнамалық база ... ... ... ... ету. ... реттеу монополдық құрылымдарың теріс әсерін болдырмауға бағытталуы тиіс. Қазақстанда аграрлық ... ... ... ... ... ... ... азық-түлік рыноктары қалыптасты. А.Ө.К - пен шектес салалардың монополизмі, ... ... ... ... туындатып, ауыл шаруашылығында жасалған жалпы табысты монополистер мен делдалдардың пайдасына қайта бөліп, ... ... ... ... ... кедергі келтірді.
* Аграрлық рыноктардың барлығында бәсекелік орта қалыптастыру. Мұның өзі А.Ө.К.-тің түпкі табысын оның барлық буындарының шығындарына сәйкес қайта ... ... ... қоса баға теңсіздігін жою үшін энергетикалық кешен, көлік, байланыс кәсіпорындарының қызметін реттеуде мемлекет-рөлін лүшейте түсетін ... ... ... ... ... ... дамыту, тауар өндірушілерді рынок шарттарына бейімдеу жағдайларын ... ... ... ... ... ... ... қызметіне тамақ өнімдері мен ауыл шаруашылығы шикізаттарына орнықты сұранысты қолдау жатады. Мемлекет А.Ө.К. өнімдеріне, мемлекеттік тапсырысқа ... баға ... ... ... халықтың табысын қалыптастырыға әсер етіп, тұрғындардың төлем қабілеті бар ... ... ... ... ... протекционизм саясатын жүргізу және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету кедендік тарифтер, импорттық ... ... ... ... ... ... Шетелдік инвесторлар үшін қолайлы ахуал жасау. А.Ө.К.-тің біріккен кәсіпорындарын құру, озық техника мен ... ... ... ... ... ... үшін ... кепелдіктер беру.
* А.Ө.К. - проблемалары бойынша шешуші ғылыми бағыттарды қаржыландыру, әлемдегі стандарттарға сай жаңа ... ... ... ... ... ... ... өндірісті мемлекеттік реттеу бірқатар экономикалық құралдар арқылы жүзеге асады. Бұлардың ішінде бағаның рөлі ерекше. Баға - рыноктық ... ... ... бірі ... табылады. Бағаларды ырықтандыру ұсынысты да; сұранысты да қысқартты және бағалар ... ... ... А.Ө.К-тің негізгі баға жасаушы буындары бойынша бағалар теңсіздігін реттеу қажеттілігі туып отыр. Бұл диспаритеттер : ... - ... ... ... үшін ... ... саларының өнімі - ауыл үшін қызмет көрсету - ауыл шаруашылығы шикізаты - өңдеу, тамақ өнімдері ... ... ... ... ... ... мақсаттары мен міндеттері. Диплом жұмысының мақсаты агроөнеркәсіптік кешеннің бүгінді жағдайы мен өзекті мәселелеріне ғылыми талдау жасап, оның нарықтық ... ... ... ... және ... ... ұсыныстар дайындау болып табылады. Алға қойған мақсатқа сәйкес келесідей міндеттер ... ауыл ... ... ... ... ең ... құрамды бөлігі ретінде зерттеледі, оның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы мемлекеттік реттеудің рөлі ... ... ... дамыту азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің алғышарты ретінде зерттеледі, оның қазіргі жағдайына ғылыми-теориялық тұрғыда баға беріледі, саланың ... ... ... шетелдік тәжірибелер мен құқықтық құралдар зерттеленіп, оны Қазақстан Республикасында қолдану ерекшеліктері сараланады.
Диплом жұмысының ... ... ... ... ... мен ... ... кешені мен оның жекелеген салалары диплом жұмысының объектісі болып табылады.
Диплом жұмысының зерттеу пәні. Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру шаралары, оны ... ... ету ... және ... ... ... ... диплом жұмысының зерттеу пәні болып табылады.
Тақырыптың ғылыми зерттеліну дәрежесі. Ауыл шаруашылығы экономикасының бірден-бір ерекшелігі ретінде оның ... ... ... ... ... онда ... ... ежелден басталады деген пікір айтуға толық негіз бар. Бұл тұжырымды экономикалық ілімдер тарихынан белгілі физиократтар ... ... ... ... түспек. Ауыл шаруашалағы экономикасын КСРО-да 20-30 жылдарда А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев зерттесе, кейінгі жылдары Л.И. Абалкин, В.Ф. Башмачников, А.Г. ... П.Г. ... С.В. ... , А.Е. Булатов, О.К Ястребова, И.Н. Буздалов, М.Д. Мацкуляк, Е.В. Серова ... ... ... Одан өзге ауыл ... ... және ... мәселелері отандық экономист-ғалымдар Ғ.А. Калиевтің, С.С. Сатыбалдинның, Я.Ә. Әубәкіровтың, Р.Ю. Куватовтың, Д.К. Кабдиевтің, Е.Б Жатқанбаевтың, Н.К Мамыровтың, А.Ф.Дебердеевтың, Т.И. ... Р.К ... Р.Р. ... А.Қ ... Ж.О. Ихдановтың, С.Н. Нысанбаевтың, Ө.Қ Шеденовтың. Қ.Е Кубаевтың, М. Кемельдың, Л.А Бимендиеваның, Ж.Я. Әубәкірованың зерттеу еңбектеріне арқау болып ... ... ... теориялық және іс-тәжірибелік негізі. Ауыл шаруашылығы тақырыбына жазылған шетелдік және отандық монографиялық еңбектер мен оқулықтар, сондай-ақ оқу құралдары, шетелдік және ... ... ... жұмыстары мен ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық конференциялар материалдары, Қазақстан Республикасының Конституциясы және соған сәйкес Заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдаулары, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар мен пактілер, ҚР ... ... ... ... ... ҚР Ауыл ... ... және сауда министрліктерінің материалдары, бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары, мерзімді басылым мақалалары ... ... ... ... іс-тәжірибелік негізін құрайды. Зерттеу жұмысында дәстүрлі салыстыру, статистика-экономикалық талдау және логикалық талдау әдісі қолданылады.
Диплом жұмысының теориялық және іс-тәжірбелік маңыздылығы. ... ... қол ... ... мен ... ... ... тұжырымдарды іс-тәжірибеде сынақ ретінде қолдануға болады.
Қорғауға шығарылатын тұжырымдар.
- агроөнеркәсіптік кешеннің теориялық мәні мен мазмұны;
- астық ... ... ... ... ... ... ... жолдары;
- елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі агроөнеркәсіпік кешеннің рөлі;
- агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы кластерлік жүйенің орны.
Диплом ... ... ... жұмысы кіріспеден, 2 бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен қосымшылардан (слайдтар). тұрады. Бірінші бөлімде агроөнеркәсіптік кешеннің ... ... мен оны ... ... ... ... тәжірибелер мен оларды отандық АӨК-нің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда қолданудың өзекті мәселелеріне және Қазақстан АӨК-нің қазіргі жағдайы мен аграрлық ... ... ... ... рөлін зерттеуге арналған.
1. Агроөнеркәсіптік кешеннің теориялық аспектілері және оны мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... мен ... ерекшіліктері
Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігің арттырудағы аса маңызды сала - аграрлық тиімділігін ... ... ... ... ... ... Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға жатқан тұста бұл мәселенің өзектілігі арта түседі. Алайда, саланың бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... оның теориялық аспектілерін негіздеп алған жөн.
Кіріспеде көрсетілгендей агроөнеркәсіптік кешенді зерттеумен көптеген отандық және шетелдік ғалымдар айналасып келеді. Олардың ... ... әр ... ... болғанымен, жалпы тұжырымдары, байламдары мен ғылыми пікірлері бір ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-теориялық тұрғыдан алғанда әлі де толық ... ... ... ... ... ... ... зерттеуді оған берілген анықтамалардан бастасақ, бұл саладағы ғылыми қөзқарастар да әр түрлі бағытта ... ... оқу ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аграрлық өнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу90 бет
Қазақстан агроөнеркәсіптік кешенінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың экономикалық-құқықтық мәселелері56 бет
Алмаз алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және жобалау әдістері18 бет
Бизнесті бағалаудың негізгі принциптері және құн түрлері7 бет
Кеуде ішілік лимфа түйіндерінің туберкулезі9 бет
Кәсіпорын (бизнес) құнын бағалау қағидалары39 бет
Кәсіпорын бизнесін бағалау құнына қатысты түсініктемелер8 бет
Кәсіпорын құнын бағалау қағидалары13 бет
Тұрбат ескерткіштері3 бет
Электрондық оқу-әдістемелік кешендері53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь