Шағын ұйымда есепті ұйымдастыру мен негізгі экономикалық көрсеткіштері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1. ШАҒЫН ҰЙЫМДА ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН НЕГІЗГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Шағын және орта бизнес ұйымдарының нарықта және ел экономикасын дамытуда алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Ұйымның негізгі экономикалық көрсеткіштерінің сипаттамасы ... ... ...

2. ШАҒЫН ҰЙЫМНЫҢ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Активтердің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Міндеттемелердің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Меншікті капитал мен жұмылдырылған капиталдың есебі ... ... ... ... ... .
2.4 Шағын ұйымдардағы есептіліктерді ұсыну тәртіптері ... ... ... ... ... ... ... .
2.5 Шағын ұйымдар үшін оңтайландырылған салық есебі ... ... ... ... ... ... ...

3. ШАҒЫН ҰЙЫМДАРДЫҢ ЕСЕБІНІҢ АУДИТІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1 Аудиттің мақсаттары, міндеттері және шағын ұйымда жүргізу тәртіптері мен аудиторлық бағдарламаны құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 800 . ші аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес арнайы аудит тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3 Аудиторлық қорытындыны құру қателерді талдау негізінде бағалау ... .

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДІЕБИЕТТЕРІ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОСЫМШАЛАР
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылы Қазақстан халқына Жолдауында отандық өнім өдіру мәселесін қозғау, «Ендігі бір өзекті міндет – шағын және орта бизнесті мәселесін шешу. Баспанаң болмайынша, түтін түтетіп, бала өсіру қиын...» деп баяндайды. Сондай-ақ «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында: Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстанның әлемнің бәсекеге барынша қабілетті әрі серпінді дамып келе жатқан мемлекеттерінің қатарына қарай қадам басуы жолындағы негізгі басымдықтардың ішінде өндірісті және жылжымайтын мүлік нарығын дамыту мәселелері де қарастырылады. Осыған байланысты Президенттің Жолдауында «өнім өндіру салада табыстар мен кемшіліктерді тыңғылықты зерделеп және шағын және орта бизнес үшін жан-жақты жеңілдіктер жасалу керек» деп баяндалады.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2011жылдың 28 қаңтарындағы «Болашақтың іргетасын бірге қалаймыз!» атты Қазақстан Халқына Жолдауында «Бизнес қуатты болса, мемлекет те қуатты» деп атап көрсетті. Осыдан кәсіпкерлік саласының еліміз үшін эконмиканың негізгі қозғаушы күші екендігін білеміз.
Қазіргі экономикалық даму теорияларында кәсіпкерлік қызмет соңғы орында емес, себебі шағын және орта кәсіпорындар экономикалық ахуалды жасқартуға зор әлеуетке ие. Осыған сәйкес бұл теориямен мемлекет кәсіпкерлік белсенділікті ынталандырудың оңтайлы және тиімді әдістерін табуы тиіс. Қазақстан мысалында экономикалық дамудың кәсіпкерлік моделі жалпы экономикалық дамудың маңызды факторына айналуда.
1. ҚР Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 2007 жылғы 28 ақпандағы №234-III Заңы
2. «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 жылғы 31 қаңтардағы № 124-III Қазақстан Республикасының Заңы
3. «Прима» ЖШС-тің жарғысы
4. Байболтаева Н.Ә., Бухгалтерлік есеп принциптері: Оқулық, Алматы, 2002 ж.
5. Баймуханова С.Б. Бухгалтерлік есеп: Оқулық Жалпы редакциясын басқарған, э.г.д., профессор Дүйсенбаев К.Ш. 2-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған. – Алматы: Издат.Маркет, 2005 ж.
6. Дүйсенбаев К.Ш. , Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. (Оқу құралы.) – Алматы: Экономика 2001.
7. Ержанов М.С., Ержанова А.М. бухгалтерлік есеа негіздері мен жаңа шот корреспонденциясы оқу құралы – Алматы, “Ержанова и К”, 2003 г.
8. А.Н.Токсанова. Развитие малого предпринимательства: концептуальный подход. Алматы, 2006г.
9. Феномен предпринимательсва в преходных общестах:состояния, проблемы, перспективы. \\ сборник научных работ. Алматы, 2007г.
10. Николас К. Сирополис управление малым бизнесом. Москва, 1999 г.
11. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп принциптері: Оқу құралы. – Алматы: Экономик ' С, 2003 ж.
12. Ковалев В.В., Волкова О.Н. кәсіпорынның шаруашылық субъектісін талдау, М., Сервис. 2000г.
13. Міржақыпова С.Т. Банктегі бухгалтерлік есеп: Оқулық.- Алматы: Экономика, 2004 ж.
14. Алиев М.К., Халықаралық қаржылық есеп стандарттары , Алматы: оқу құралы / Каз ККА. М. Тынышпаев атындағы, 2005 г.
15. Сейдахметова Ф.С. Қазіргі бухгалтерлің есеп оқу құралы – Алматы. Экономика 2000г.
16. Тасмағанбетов Т.А., Әлібекова Б.А., Байболтаева Н.А. және басқалар Қаржы есебі. Оқу құралы-Алматы:Дәуір, 2002 ж.
17. Радостовец В.К., Ғабдуллин Т.Ғ., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп, Қазақстан - орталық аудиті тәуелсіз аудиторлық компаниясы. А., 2003ж-410б.,
18. Төлегенов Э.Т. Бухгалтерлік ақпарат жүйелері, А., Экономика. 2001ж.
19. Укашев Б.Е., Әжібаева З.Н. Бухгалтерлік есеп теориясы, А., Ұлағат университеті. 2002ж.
20. Бухгалтер бюллетені №6, ақпан 2006 жылы ХҚЕС бойынша шоттардың жұмысшы жоспарын жасаймыз. БИКО баспа үйі.
21. Бухгалтер бюллетені №7,ақпан 2006жылы ХҚЕС талаптарына сәйкес кәсіпорынның есеп саясаты. БИКО баспа үйі.
22. Әбіленов Д.О. «Аудит негіздері», Алматы – 2003 ж.
23. Родостовец В.К, Ғабдулин Т.Ғ, Родостовец В.В, Шмидт О.И, Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп, Қазақстан-орталық аудиті тәуелсіз аудиторлық компаниясы А., 2003ж-410 б.
24. Родостовец В.К, Шмидт О.Н, Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета А., Центр аудит Казахстан. 2000г-310 с.
25. Сатмурзаев А.А, Укашев Б.Е, Аудиттің теориясы, А., Ұлағат университеті. 2004ж
26. Төлегенов Э.Т, Бухгалтерлік ақпарат жүйелері, А., Экономика. 2001ж
27. Тасмағамбетов Т.А, Омаров А.Ш, Әлібеков Б.А, Рабатов О. Ж, Байболтаев Н.Ә, Родостовец В. К, Қаржы есебі, А., Дәуір 2004
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.............................................................................................................
1. ШАҒЫН ҰЙЫМДА ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН НЕГІЗГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ..........................................................
1.1 Шағын және орта бизнес ұйымдарының ... және ел ... ... ... ... Ұйымның негізгі экономикалық көрсеткіштерінің сипаттамасы............
2. ШАҒЫН ҰЙЫМНЫҢ ЕСЕБІН ... ... ... ... есебі...............................................................................
2.3 Меншікті капитал мен жұмылдырылған капиталдың есебі.....................
2.4 Шағын ұйымдардағы есептіліктерді ұсыну тәртіптері.............................
2.5 Шағын ұйымдар үшін оңтайландырылған салық ... ... ... ... АУДИТІ.......................................
3.1 Аудиттің мақсаттары, міндеттері және шағын ұйымда жүргізу тәртіптері мен аудиторлық бағдарламаны құру..............................................
3.2 800 - ші ... ... ... сәйкес арнайы аудит тағайындау...........................................................................................................
3.3 Аудиторлық қорытындыны құру қателерді талдау негізінде бағалау.....
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДІЕБИЕТТЕРІ ... ... ... ... Назарбаев 2005 жылы Қазақстан халқына Жолдауында отандық өнім өдіру мәселесін ... деп ... ... ... ... ... Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстанның әлемнің бәсекеге барынша қабілетті әрі серпінді ... келе ... ... ... ... ... ... жолындағы негізгі басымдықтардың ішінде өндірісті және жылжымайтын мүлік ... ... ... де ... Осыған байланысты Президенттің Жолдауында деп баяндалады.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2011жылдың 28 қаңтарындағы атты ... ... ... деп атап ... Осыдан кәсіпкерлік саласының еліміз үшін эконмиканың негізгі қозғаушы күші екендігін білеміз.
Қазіргі экономикалық даму теорияларында кәсіпкерлік қызмет соңғы ... ... ... ... және орта ... ... ахуалды жасқартуға зор әлеуетке ие. Осыған сәйкес бұл теориямен мемлекет кәсіпкерлік белсенділікті ынталандырудың оңтайлы және тиімді әдістерін ... ... ... ... ... дамудың кәсіпкерлік моделі жалпы экономикалық дамудың маңызды факторына айналуда.
Дипломдық жұмысытың тақырыбының өзектілігі. Соңғы жылдары шағын және орта ... ... ... ... ролі ... келе ... 2006 жылы Қазақстандағы шағын және орта бизнес секторымен өндірілген жиынтық өнімдердің ЖІӨ - ге ... 17% - ды ... ал 2007 жылы осы ... субъектілерінің бұл макроэкономикалық индикаторындағы үлесі 20% - дан ... ... ... Осы ... ... ... отырғандай шағын және орта кәсіпкерлік секторының қазақстан экономикасындағы маңыздылығы ... ... ... ... ... 2008 ... осы сектордың ЖІӨ - ге қатынасының болжамды көсеткіш деңгейі 30%.
Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлік едәуір ... ... ... ... үш жылда жұмыс істейтін шағын кәсіпкерлік үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 71%-ден 73%-ға көбейді. 2009-2011 жылдары ... және орта ... ... үлесі 30%-дан 33%-ға дейін ұлғайды. (бұл ... ... ... ҚР - ның ... ... жылы ... ... қарастырылып, бекітілген).
Бәрімізге мәлім кәсіпкерлік секторы экономиканың диверсификациялауға, тұрақты қарқындармен ... ... ... Осы ... ... ... ... қойған жоқ. Сондай - ақ ... ... ... ... ... ... ... мардымсыз болып табылады. Мұндай ... ... ... ... мен ... және ... ... пен орта кәсіпкерліктің ішкі және сыртқы орталарына қатысты ... ... ... мен ... ... ... осы дипломдық жұмыстың өзектілігі жоғарыда аталған әртүрлі аспектідегі ... және ... шешу ... зерттеумен анықталады.
Сонымен қатар шағын және орта бизнес ... ... ... ... ... (БСҰ) кіруіне байланысты проблемаларды зерттеу осы ... ... ... ... ... ... ортаға қатысты бүкіл ... ... ... ... өте ... талқылануының себебі, шағын және орта ... тек қана ішкі ... ... ... ... ... төмендігінде. Сондықтан егер біздің еліміз БСҰ - ына кірсе, онда осы ... ... ... әртараптандыруға мүмкіндігі болмай қалады. ... орай осы ... ... ... ... осы сектордың бәсекелік қабілеттерін жоғарлатуға ... ... ... зерттеу жоғарыда аталғандай, осы зерттеу жұмысының ... ... ... ... ... ... мақсаты. Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуында ... ... ... ... ... оларды шешу жолдары арқылы осы секторды дамыту жолдан зерттеу ... ... ... мақсаттарға сәйкес мынадай міндеттер орындалуы тиіс:
* шағын және орта кәсіпкерліктің ... ашу, даму ... ... ... ... мен қызметтерін саралау;
* Қазақстан облыстарындағы, шағын және орта ... даму ... ... және ... ... ... ... және орта кәсіпкерлікке туындайтын мәселелерге мониторинг жүргізу;
* Аймақтағы кәсіпкерліктің бәсекеге қабілеттігін көтеру ... ... ... ... Бұл диплом жұмыстың зерттеу пәні ҚР - дағы ... және орта ... ... ... мен ... ... ... зерттеу, сондай - ақ осы сектордың дамуындағы мәселелер.
Диплом жұмысының міндеттері:
1) Шағын және орта ... ... ... ... ... ... арқылы ролін қарастыру;
2) Шағын және орта бизнес субъектілерінің ... ... ... мен ... терең талдау мен сипаттамаларын бітіріп кету;
3) Терең талдау ... ... шешу ... зертеу арқылы ҚР - дағы шағын және орта ... ... ... ... әзірлеу.
Дипломдық жұмыстың маңыздылығы. Бұл жұмыстың теориялық маңыздылығы қазіргі жағдайда өте ... ... - ақ бұл ... жұмыста тәжірибелік маңыздылығы да бар. Оның ... ... ... ... ... және орта ... қамтуындағы проблемалармен қиындықтарды шешу жолдарының шынайы өмірге, ... ... ... ... ұсынумен анықталады.
Жұмыстың зерттеу объектісіне ... ... " ... ... серіктестіктің 2010-2011 жылдарының мәліметтері алынған.
Жұмыстың құрылымы. Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... және сурет келтірілген.
1 ШАҒЫН ҰЙЫМДА ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН НЕГІЗГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
1.1 Шағын және орта бизнес ұйымдарының нарықта және ел ... ... ... ... ... ... қалаушы XVIII ғасырда ең алғаш рет кәсіпкерді өзі шешім қабылдайтын және қиын жағдайларда өзінің қажеттілігін ... ... ... ... ... ... ... (1680-1734) болып табылады. Бұл ғалым кәсіпкердің табысы - бұл тәуекелдің жемісі, ... ... ... ... бола тұрып, жалдаған жұмысшыларының жалақысын төлейді, белгілі бір бағамен тауарлар мен шикізаттарды ... ... деп ... ... ... ... - ... ойлап, іс-әрекеті қалыптасатын, табыс табуға деген үміті мен шығынға ұшырау қаупін ... ... ... ... ... ... ... тұрақсыз табыс таба отырып, өзінің қорқынышы мен теуекеліне жұмыс жасайды. Р.Катильон тұрақты табысқа ие мемлекеттік ... ... ... ... ... ең ... ... - тәуекелге ұмтылуы және осы үшін табыс табуы. ... ... ... ... қиын ... ... тәуекел үшін төлем екендігін аңғарамыз.
Шағын және орта бизнес түсінігінің мәнін ашпас бұрын, алдымен оның ... ... ... алу ... ... ... ... алғашқы анықтамасына қатысты қайшылықтар бар. Көптеген теоретиктер кәсіпкерліктің шығуын франсуз экономисі ... (18ғ) ... ... ол кәсіпкерлікті сипаттайтын функционалдық негізі ретінде тәуекелділікті ... яғни ... ... ... келетін адамдардың қызметі. Бірақ соңғы уақытта кейбір теоретиктер әйгілі араб ойшылы Ибн-Кальдунның кәсіпкерлік теориясын ұстанады, түсінігі негізгі құраушы категория ... ... ... ... ... ... бизнес барлық ежелгі мәдениетте дамыған деп тұжырымдайды. Бұл істе арабтар, вавилондықтар, египеттіктер, иудилер, гректер, финикшілер және римдіктер ерекшеленген. Мұнын дәлелі ... мен ... ... ... ... ... болып табылады. Қазіргі уақыттағы алдынғы қатарлы ғылыми-техника дамудың теоретигі Кристофер Фример және менеджмент теоретигі Питер Друпердің айтулары бойынша ... ... ... ұсынған, оны алғаш зерттеген Иозеор Шулепеттер болып табылады. Теорияның мәні келесіде, ... ... ... ... ... ... қазіргі ұрпақ теоретиктеріне кәсіпкерліктің алғашқы пайда болу төңірегіндегі сұрақтарын бірнеше рет қарастыруларына тура келеді, бұл бір ... ... мен ... ... емес ... ... қорғайды.
Көптеген шетел мемлекттерінің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, шағын бизнеске байланысты мемлекеттік саясат маңызды өз бетінше жүйелік бағыт болып табылады. Ұйымдық ... және ... ... қолдау механизмдерін басқа мемлекеттерде зерттеу қандай да болмасын ұлттық ерекшеліктерге ... ... ... ... ... ... ... 1)
1 кесте - ұйымдық құрылымдарды және ... ... ... механизмдері

Дамыған мемлекеттер тәжірибесі
ҚР деңгейін бағалау
1
Мемлекттік саясат мақсаттарын анықтайтын кәсіпкерлік қызметті қолдау сұрақтарын реттейтін әлеуметтік құқықтық актілер болуы.
Даму үстінде
2
Мемлекеттік қаржылық, ... ... ... және ... ... ... ... құрастыру және жүзеге асыру
Даму үстінде
3
Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың тікелей және ... ... ... ... ... деңгейдегі бюджеттерден шағын кәсіпкерлікті қолдау жобаларын жүзеге асырудың ассигновациясын анықтау
Даму үстінде
5
Шағын бизнес саласындағы барлық міндеттерді міндеттерді реттейтін ... ... ... ... ... ...
Жоқ
6
Орталық, аймақтық және жергілікті билік органдарының функцияларын ... ... бөлу ... үстінде
7
Мемлекеттік билік органдарының шағын бизнес мүдделерін қорғайтын ұйымдармен өзара қарым - қатынасы
Жоқ
8
Шағын бизнес ... ... ... ... ... - ... қолдауға бағытталған
Даму үстінде
Ескерту-
Бизнестің ішкі және сыртқы ортасын сараптаудан екі ... ... ... жөн: ішкі және ... ... ... және ... өзгеру деңгейі. Кәсіпкерлікке барлық сыртқы ықпалдарды өз кезегінде ... және ... деп ... болады.
Ішкі немесе бақыланатын факторларға кәсіпорын қызметіне байланысты факторларды жатқызады. Енді әртүрлі тәжірибесіне келейік, яғни өркениетті дамыған елдердің тәжірбиесінде кеңінен ... ... - ғы ... бизнес. Әдетте америкалық фирмалардың көлемі жұмысшылардың санымен бағаланады: өте ұсақ фирмалар - 20 адамға дейін жұмысшылары бар, шағын ... 99 ... ... ... 100-ден 499-ға дейін, ірі 500 адамнан көп (2 сурет). Көрсеткіштерді салалар бойынша құрады: бөлшек саудада 100 жұмысшысы бар, ... ... 500-ге ... ... бар фирмалар шағынға жатады.
АҚШ тәжірибесі көрсетіп отырғандай, шағын бизнес ортаның өзгерісіне тез ... ... ... жаппай ликвидациясы кәсіпкерлерге кері әсерін тигізбейді. Жұмысшы күшінің және капиталдың территориялық және саналық ағымы жақсарады, тұтынушы сұранысының және жоғары өндіріс ... ... ... қимылының жеделдігі жоғарылайды. Бір шағын кәсіпорындар жабылса, екінші біреулері ашылады.
Қазіргі уақытта АҚШ халқының 53 % шағын және орта ... ... ... ... АҚШ ... ... бизнес ірі өндірістің өзгерістерге, жаңа міндеттемелерге бейімделуін және ... ... ... ... ... ... қызметі арнайы ұйымының - 1953ж АҚШ ... ... ... ... ... ... кіреді. Сол жеке сектордың құқықтық негізгі болып табылатын шағын бизнес туралы Заң қабылданды. 1953ж ... ... ... ... елде ... және ... болатын. Экономиканы жандандыру үшін - шағын бизнес әкімшілігін (ШБӘ) құрды. Ол өз ... ... ... ... уақытта АҚШ-та шағын бизнесте 22 млн кәсіпорын бар, онда елдегі ... ... 54 % ... етеді. Шағын бизнес кәсіпорындарының өндіріс және сату көлемі ... ... сату ... 52 % ... және 99,7 % ... - бұл ... бизнес басшылары. Шағын бизнес әкімшілігі - шағын кәсіпорындарға қаржылық және кеңестік көмек көрсетеді. Басты міндеті - шағын кәсіпкерлікті ... ... және өмір ... ... ... шағын бизнес. Қазіргі кезде Германиядағы кәсіптік өндірісте, өнеркәсіп пен өндірістік емес салаларда, ... ... ... ... мен еркін мамандар бойынша 3,3 млн.-нан астам шағын және орта кәсіпорыдар, жеке кәсіпкерлер бар. Германияда мемлекеттік қолдауға емес, кәсіпорындардың өз ... ... ... ... кең жол ашылған. Экономикалық мүдделерге сай жалпы алғанда мемлекеттік орта және ұзақ мерзімі келешектерде нарық жағдайындағы ... ... ... құқы жоқ. ... өзі ... бой ... ... тиімділігі жоқ кәсіпорындар мен салалар нарықтан шығып кетіп отырулары тиіс дегенді білдіреді.
Испаниядағы шағын бизнес. Испаниядағы шағын кәсіпкерліктің дамуы өз ... ... 70 ... ... Испаниядағы шағын кәсіпорындардың көп бөлігін ауыл шаруашылығы - 80%, ал құрылыс, өнеркәсіп ... ... ... 25-30%. ... шағын кәсіпкерліктің дамуының себептерін қарастырайық.
Испаниядағы шағын кәсіпкерлік дамуына ықпал етіп отырған бюрократия деңгейінің төмендігін айтуға болады. Шағын кәсіпорынды ... үшін және ... алу үшін ... 24 сағат жұмсайды екен. Мұндай шарттар елдің резидент емес азаматтарына да қолданылады. Нәтижесінде, шетел азаматтары елдің шағын кәсіпкерлігінің ... үлес ... ... ... ... мәліметтері бойынша Қытайда 2005 жылы 3 млн шағын кәсіпорын және 30 млн жуық ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарынң көп бөлігін құрайды. Осы шағын кәсіпкерлік саласында еңбекке жарамды халықтың 60% жұмыс жасайды.
Франциядағы шағын бизнес. Кәсіпорындарды шағын ... ... ... кең ... ... бірі - ... ... саны. Мысалы, он адамнан аз жұмысшылары бар фирмалар ұсақ болып табылады, 10-49 адамдар - шағын, 50-499 - ... 500 көп - ірі ... ... ... ... ... мемлекеттің мақсатттарының бірі - шағын фирмаларды қолдау. Шағын бизнеске ерекше ... ... ... Францияда кеңінен тарады. Шағын бизнесті дамыту үшін үкіметтен қаржылық, салықтық және әкімшілік ... ... жоба ... ... ... қаржылық ынтаға көп көңіл бөледі. Ол жаңадан кәсіпорын құруға, фирмалардың басқа аймақтарға ауысуына, инвестицияның өсуіне, шағын және орташа фирмалардың ынтымақтастығын ... ... ... ұсынады. Мемлекет ұсақ және шағын фирмаларға несие беретін бірқатар ұйымдар құрды. Оның ішінде - ... даму ... ... даму ... ... ... қаржыландыратын компаниялар және т.б. Францияда несиелерді кепілдендіретін 50 жуық ұйымдар бар. 80-ші жыл басында несиелерді кепілдеудің ... қоры ... Қор ... және орташа фирмаларды тәуекел капиталды ұсынатын компапияның қарамағында. Ол шағын бизнеске әр ... ... ... ... ... 65% ... қамтамасыз етеді. Қоғам шағын фирмаларға құрал алу үшін және оны жұмыс бабында ұстап тұру үшін қаржылық ... ... және ... кәсіпорындағы жұмысшылардың жалпы саны 16 500 000 адам. Орташа және шағын кәсіпорындардың орташа көлемі - 7 ... ... ... шағын және орташа кәсіпорындар - 1400. Мемлекеттің жалпы экспорт көлеміндегі шағын және орташа кәсіпорындар пайдасына жүргізілетін француз үкіметінің ... ... бұл ... ... ... ... ... шағын және орта бизнестің экономикадағы рөлі бағалауға келмейтіндей жоғары ... ... ... Ал ... ... ... салаларына әсерін тигізеді: жұмысшылар саны бойынша, өндірілетін тауарларының көлемі ... ... ... мен ... ... бойынша жекелеген елдерде шағын және орта бизнес субъектілері маңызды рөль ойнайды. Экономика үшін шағын ... ... ... оның ... ... ... сұрақтар болып табылады. Тіпті, шағын және орта бизнестің даму деңгейіне байланысты, мамандар елдердің өзгермелі ... ... ... ... талдайды. Қазақстан үшін шағын бизнестің қалыптасуы жоғары дамыған қоғамға, ... ... ... ... ... болуы қажет. Қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге қарамастан шағын және орта бизнес даму үстінде, экономиклық, әлеуметтік, ғылыми-технологиялық мәселелерді щеще ... ... ... ... және орта ... дамыту келесі мәселелерді шешеді:
-қоғамның және халықтың қажеттіліктерін жақсы қанағаттандыруға мүмкіндік береті, өркениетті бәсекелестік нарықтық ... ... ... ... мен ... мен қызметтердің сапасының артуы. Тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылу арқылы, шағын бизнес қызмет көрсету мен өнім ... ... ... туғызады;
-тауарлар мен қызметтердің нақты бір тұтынушыларға жақындауы;
-экономиканың құрылымдық өзгеруіне әсер ету. ... ... ... ... ... береді;
-өндірісті дамытуға халықтың өз ақшаларын тартуы. Шағын кәсіпорын ... өз ... өз ... ... ... салады;
-қосымша жұмыс орындарының ашылуы, жұмыссыздық деңгейінің қысқаруы;
-адамдардың шығармашылық мүмкіндіктерін ... ... ... ... әр ... қолөнердің дамуына ықпал етеді;
-еңбек қызметіне ірі кәсіпорындар белгілі - бір шектеу қоятын ... ... ... (үй ... ... зейнеткерлер, мүгедектер, оқып жатқан адамдар) тарту;
-меншік иелері, кәсіпкерлер, басқарушылардың әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ірі кәсіпорындар қалдықтары қолдану және игеру;
- ірі кәсіпорындарға бұйымдарды дайындау және жеткізу ... ... және ... көрсету өндірісін құру арқылы әсер ету;
- арендаға алу ... ... алу ... ... рентабельді және тоқыраудағы кәсіпорындардан мемлекетті босату;
осы барлық аталған және басқа да шағын және орта бизнестің экономикалық, әлеуметтік функцилары, оның ... ең ... ... ... экономиканың ажырамас бөлігі ретінде қалыптастырады. Бірақ шағын және орта бизнестің ролін ... ... оның ... кедергі болатын себептерді айтпауға болмайды.
Біріншіден, Қазақстан Республикасындағы күрделі ... ... ... ... ... ... ... үзілуі, төлемеушілік, несиені пайдаланудағы жоғары пайыз, кәсіпкерлердің құқықтық қорғалуы).
Екіншіден, кәсіптіліктің төменгі деңгейі, ... өз ... ... ... кәсіпкерлерге толық сенімнің болмауы.
Төртіншіден, шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың әлсіздігі, тіпті, керісінше мемлекеттік органдардың жиі араласуы.
Бесіншіден, қазіргі ... сай ... ... құрал - жабдық, технологияның болмауы, күрделі есеп беру жүйесінің және ... ... ... ... болуы.
Сонымен кәсіпкерліктің одан ары кеңеюі мемлекеттік маңызды мәселелерінің бірі ... ... ... ... шешу үшін ... - ұйымдық, технологиялық, техникалық ресурстар қолданылуы қажет.
Қазіргі уақытта қалыптасқан экономикалық жағдайда мемлекеттік тікелей немес жанама қолдау көрсететін елеулі ... жоқ. ... ... күш ... ... ... ... бағытталуы керек. Бұл бағытты жүзеге асыру үшін ... ... ... ... және ... базалар ары қарай қалыптасуы мен дамуы, өндірісті қолдайтын ... ... ... элементтерін қалыптастыруы, бюджеттен тыс қаражаттар есебінен кәсіпкерлікті қаржылық қолдлау аясын ... әсер ету, ... ... ... ... ... ... тәртіпке келтіру.
Соңғы жылдары шағын және орта бизнесті дамыту мен кәсіпкерлік қызметті қолдау бойынша бірқатар шаралар әзірлеген болатын. Ол өзінің ... ... ... ... ... тіркелген кәсіпкерлердің санының артуы, жұмыспен қамтылған халықтың үлесіне де әсерін тигізген. Шағын кәсіпорындардың өнім ... ... ... үлес салмағы артып келеді. Шағын және орта бизнестің ролінің артуын ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамыту қорының құрылу, барлық екінші деңгейлі банктердің шағын кәсіпкерлік субъектілеріне несие ... ... ... ... ... ... қоржынының негізгі қарыздан 10 % - тен аз болмау), орта және ... ... ... ... ... ... ... қолдау бойынша әкімдердің қызметін қатаң қадағалау, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыстарына жағдай жасау және ... ... ... - 96 ... ... ... ... және дамыту, екі мемлекеттік бағдарламаның жүзеге асыру шағын ... ... мен ... ... бола алады. Бұл кезеңде шағын кәсіпкерлікпен айналысатындардың ... ... ... ... саны ... ... қатынасты құрады: 1992 жылы - 6%, 1993 жылы - 4%, 1994 жылы - 4%, 1995 жылы - 5%, 1996 жылы - 5,2%. ... ... ... саны 24030 ... дейін артты7. 2000 жылы тіркелгендердің саны 118429 бірлік, олардың ішінде 107134 - шағын кәсіпорындар, және 59244 - ... ... ... болды. Жұмыстылық туралы статистика жалпы тұрғындардың жағдайын бiлдiрмейдi, ... ... саны 2010 - 2011 ... ... 2,1 -ға ... ... жұмыссыздар керiсiнше 4,5 -ға өстi.
Сонымен, ... ... ... ... ... және орта бизнес саясаты стагнациялық экономикадан шығудың ... жолы бола ... ... ол екі ... ... байланыстырады - жұмыспен қамту және ... ... ... ... экономикаға барлық көрсеткіштер бойынша өзгерістер алып келуі мүмкін. Өзін жұмыспен қамтуды ынталандыру және ... ... ашу ең аз ... ... ... ... жол ретінде қарастырылады. Соңғы он жылдықты дамыған елдердегі экономиканың даму ... ... ... саласына өтумен байланысты. Осы салаға бәсекелестікті ынталандыру, кәсіпкерліктің жандануы, қоғам ресурстарын толығырақ қолдану және инновациялық ... ... ... ... үміт арттырған. Батыс елдерінде шағын бизнес тиімді дамуды қамтамасыз ету және мемлекеттік ... ... қосу ... ... Мемлекеттік протекционистік шағын бизнестің нақтылануы қажет еткен, ... ... тек ... кәсіпорындарға берілетін. Шағын кәсіпорындарды ажырату барысында сандық сипаты бойынша, әр елдегі ... ... ... әр ... ... ... Жалпы сипаттамасы ұйымдастырылуының қарапайымдылығы, жаңа өнім шығаруға тез бейімделе алуы, нарыққа қызмет ету, яғни нақты тапсырыстармен сатуға, ... - ақ ... ... басқару және меншікті біріктіру дәрежесі болып табылады.
2009 жыл Қазақстандағы орта және ... ... ... ... дағдарыс салдарынан соңғы 1,5 жыл ішінде кәсіпкерлік деңгейі 70 пайызға ... ... ... ... ... көмекті күте-күте шаршаған бизнес өкілдері болып отырған рейдерлік әрекеттерге де үкімет тосқауыл қойсын деп отыр.
Дағдарыстың ... ... ... ... Кәсіпкерлер дағдарыстың өз жеке шаруаларына ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады.
Біз қаржыландыру мәселелеріне алаңдап отырмыз. Президент ... ... ... ... әлі ... дейін экономиканың нақты секторларына жеткен жоқ. Дағдарыстың етек алғанына 1,5 жыл болды. Бүгінгі күні ... ... ... 1 млрд ... көлеміндегі қаржысы бізге қажет қаржының оннан бір бөлігі ғана,- деді ... ... ... ... айтуда.
Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, қаржының жоқтығы салдарынан елде жаппай бизнес ошақтары жабылуда.Шағын және орта бизнес республикадағы ... ... 65 ... ... ... бұған үкіметтің неге жайбарақат қарап отырғанына таңдануға болады.
Алматыда 2011 жылдың басында 69 мың кәсіпорын болған. Соның ішіндегі нақтылы ... ... ... ... 14 мың ... ... Енді қарасақ, одан да екі есеге азайды. Мысалы, біздің қауымдастығымызға айына 30 кәсіпорын кіреді. Ал 15-20-ы қайтадан ... ... ... 90 ... жабылу себебі -жұмыстың жоқтығы. Ешқандай тапсырыс түспегендіктен кәсіпорын жұмысшыларына ... ... ... жоқ. ... кейін жабылуда.
Кәсіпкерлер сонымен қатар елдегі инфляция деңгейін ескере отырып, кәсіпкерлерге екінші деңгейдегі банктер арқылы берілетін несиенің де ... ... ... ... ... ... ... иелеріне 14 пайыздық көрсеткішпен бермек болып отырған несиесі де аса қолайлы емес. Кәсіпорын аяғынан тік тұрып ... үшін бұл ... кем ... 7-8 ... дейін азайтылуы керек. Себебі, нақты сектор саласында іс жүзінде салық көлемі төмендетілген жоқ. Ал банктің проценттері өсуде, - ... ... ... ... қоса ... ... ... жеке кәсіп иелерін жеңнен тартып, аяқтан шалып отырған рейдерлік әрекеттерге де наразылық танытады. Олар ... ... ... ... ... құбылыспен күресуге президент пен үкіметтің өзі араласауы керек деп санайды.
Қазақстан Республикасы бойынша шағын және орта кәсiпкерлiктi ... ... ... ... қарастырылған
2 кесте - шағын және орта кәсiпкерлiктi дамытудың көрсеткiштерi
Көрсеткіштер
2011 жылдың 1 ... айы ... ... - ...
Белсенді субъектілердің саны
Қамтамасыздығы
Өнім өндіру
Ақмола
105,8
96,9
110,1
Ақтобе
123,6
100,6
102,3
Алматы
84,7
87,3
100,5
Атырау
135,9
102,7
102,2
Батыс Қазақстан
120,6
95,7
102,9
Жамбыл
88,8
103,6
103,8
Қарағанды
107,6
96,2
102,6
Қостанай
99,9
96,3
109,1
Қызылорда
125,8
99,0
100,6
Маңғыстау
136,0
90,2
100,5
Оңтүстік Қазақстан
93,2
98,2
102,2
Павладар
109,7
91,1
102,8
Солтүстік Қазақстан
103,1
95,6
117,1
Шығыс ... ... ... ... күні елде ... және орта ... қолдау бағдарламаларының сапалы түрде іске асырылуы үшін тікелей жауап беретін мемлекеттік орган жоқ.
Сонымен қатар, шағын және орта ... ... ... ... ... ... жоқ. ... және орта кәсіпкерлікті қолдаудың қолданыстағы инфрақұрылымы тұтастай алғанда тиімсіз және кәсіпкерлік субъектілерінің біркелкі ... ... ... және орта ... ... ... қарапайым әрі қол жетерлік болуы тиіс.
Кез-келген кәсіпкердің мемлекеттік қолдау туралы ақпаратты ... әрі ... ... ... болуы керек. алайда қазіргі уақытта шағын және орта кәсіпкерліктке қолдау көрсететін ... ... көбі ... ал олар ... ... шараларының сан-алуандығы соншалық, олар туралы ақпаратты іздеудің қиындығына ... оның ... дер ... ... ... бұл ... тиімді деп тануға болмайды.
Қазақстан аймақтарындағы шағын және орта ... ... ... ... және орта кәсіпкерліктің дамуын кешенді қорғауды қамтамасыз ... және ... ... ... ... шығындар орын алады.
1.2 Ұйымның негізгі экономикалық көрсеткіштерінің сипаттамасы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасы тұрғындарының, кәсіпорындарының ұйымдарының халық тұтынатын ... ... ... ... ... ... тұтады. ЖШС Алматы қаласының әділет департаментінде тіркелген. ... ... ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 98 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің жалпы сипаттамасы.7 бет
«Банк Центр Кредит» АҚ-ның мысалы негізінде Қазақстанда шағын және орта бизнесті несиелендіруді ұйымдастыруды жетілдіру77 бет
«Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті несиелендіруді ұйымдастыру»59 бет
Казақстан республикасындағы шағын және орта кәсіпорындардың ұйым-заңды формалары36 бет
КГП ПХВ «Ателье» шағын кәсіпорынның ақша қаражаттарының бухгалтерлік есебін ұйымдастыру66 бет
Шағын және орта бизнестерін ұйымдастыру42 бет
Шағын комплектілі мектепте өзбетінше жұмысты ұйымдастыру46 бет
Шағын кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мәселелері және оларды шешу жолдары8 бет
Acom компьютерлік дүкенінінің ақпараттық жүйесін құру57 бет
«Ата-тек-Астана» шағын бизнес орталығының басқару жүйесін талдау43 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь