Экономиканың инновациялық дамуы жайлы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. ЭКОНОМИКАНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1. Инновация теориясының қалыптасуы және оның қазiргi кездегi концепциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Аймақтардың инновациялық әлеуеті: мәні, мазмұны және факторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
1.3. Аймақтық инновациялық саясат: мәні, мақсаты және міндеттері ... ... ... .19

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ДИНАМИКАСЫ МЕН СТРАТЕГИЯЛАРЫН ТАЛДАУ (БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА) ... ... ... ... ... ... ... ... 28
2.1. Қазақстандағы инновациялық қызметтің негізгі көрсеткіштерінің динамикасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
2.2. Батыс Қазақстан облысы экономикалық дамуының ағымдағы жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
2.3. Батыс Қазақстан облысы аймақтық инновациялық дамуының басымдықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50

3. ҚР АЙМАҚТАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН КЕЛЕШЕК ДАМУ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
3.1 Аймақтардың инновациялық даму стратегиясындағы кластерлердің ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
Әлем дамуының негізгі басымдылығы қазіргі таңда ғылым және экономиканың тиімді ұштасуы мен жаңа технологияларды қажет ететін инновациялық даму болып отыр. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында ХХІ ғасырдың жаһандық он сын-қатері көрсетілген [1]. Сын-қатерлердің алдын алуда балама жолдарды қолдану арқылы инновациялық технологияларды жаңғыртудың мәні зор.
Бүгiнгi әлемдiк экономикада Қазақстан Республикасының өзiндiк орны айқындалып қалды. Елбасымыз атап көрсеткенiндей “мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылуы керек” деп атап көрсеттi. Сондықтанда болар бүгiнгi күнi экономикалық дамудың тиiмдi жолдарын табу туралы мәселелi сұрақтар кең түрде талқылауға түсiп отыр [2].
Қазақстан Республикасының қазіргі уақыттағы жетiстiктерге жетуi жер қойнауындағы минералды қорымыздың бай болуымен және соңғы жылдары мұнай және метал бағасының өсуiмен тiкелей байланысты. Елiмiз экономикасы әлi де шикiзаттық негiзде дамып отыр. Ал дамыған елдердiң қай-қайсысын алып қарамасақ олар шикiзаттық өндiрiстен сервистiк-технологиялық өндiрiске өтiп, индустриялды-инновациялық дамуға бет алған. Ал шикiзаттық өндiрiспен даму жағынан артта қалған және дамушы елдер ғана айналысады. Елбасы атап өткендей, елiмiз жоғары дамыған елдер қатарына қосылу үшiн және экономикамыз шикiзаттық өндiрiске тiкелей байланысты емес тұрақты экономикалық өсу үшiн бүгiнде инновациялық саясатты тиiмдi жүргiзiп, әлемдегi дамыған елдердiң қатарына қосылуымыз керек, реформалар жүргiзiп және ұзақ мерзiмдi стратегиялар мiндеттi түрде керек болды. “Бiздiң елiмiздiң болашағы – оның интеллектуалдық қоры, ғылым және инновация жетiстiктерiнде”- деген болатын елбасымыз халыққа арналған “Қазақстан – 2050” Жолдауында [1].
Әлемдегi озық дамыған елдер тәжiрибесi тұрақты экономикалық өсуге қол жеткiзу инновациялық қызметсiз жүзеге аспайтындығына көрсетті. Елiмiзде ұлттық инновациялық жүйе қалыптасуда. Осы үрдісте Қазақстан аймақтарының инновациялық стратегияны тиімді жүзеге асыруы ұлттық экономиканың инновациялық дамуына үлкен серпін береді.
Сондықтан диплом жұмысы «Ұлттық экономиканың аймақтық-инновациялық даму стратегиясы» тақырыбында орындалды.
Бұл тақырып бойынша көптеген шетелдік танымал ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізген, олардың ішінде нновациялық теорияның негізін қалаушы атақты австриялық ғалым Й.Шумпетер, және Г.Менш, П.Друкер, Р.Фостер, Б.Санто, М.Портер, Б.Твисс, т.б.
1. Н.Ә.Назарбаев. «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» жолдауы //Егемен Қазақстан, Астана 12 желтоқсан 2012 ж.
2. Индустрияландыру картасының жобаларын іске асыру бойынша ақпарат - www.mint.gov.kz
3. Касымбаев М.М. Проблемы ииновационного развития АПК Казахстана Автореферат на соискание ученой степени к.э.н. Алматы 2010
4. Қазақстан Республикасында Инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламасын мониторингілеу бойынша есеп - www.mint.gov.kz
5. Вранчан Н.А. Региональная инновационная политика России // Российское предпринимательство. — 2011. — № 5 Вып. 1 (183). — c. 40-44. — http://www.creativeconomy.ru/articles/11674
6. Jean-Eric Aubert. PROMOTING INNOVATION IN DEVELOPING COUNTRIES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK World Bank Policy Research Working Paper 3554, April 2005
7. Қазақстан Республикасының Индустриалдық-инновациялық дамуының 2003-2015жылдарға арналған стратегиясы. ҚР Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы №1096 Жарлығымен бекітілген, Астана.
8. «Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы» Қазақстан
9. Республикасының 2006 жылғы 23 нарыздағы Заңы.
10. «Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін сапалы жаңа деңгейге жеткізудің 2008-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1332 қаулысы.
11. «Мемлекеттің қатысуымен 2007-2009 жылдары қалыптастырылатын индустриялық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1331 қаулысы.
12. Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2013 2017 жылдарға арналған болжамы 2012 жылғы «11»қазандағы №191 облыс әкімдігінің қаулысымен бекітілген
13. 2011-2015 жылдарға арналған Батыс Қазақстан облысының аумағын дамыту бағдарламасы. Облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 29-1 шешімімен бекітілген (енгізілген өзгерістермен)
14. Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы қаулысымен БЕКІТІЛГЕН
15. Батыс Қазақстан облысының 2006-2008 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму Аймақтық бағдарламасы БҚО мәслихатының 2007 жылдың 5 шілдесінде № 40-9 шешімімен бекітілген
16. Қазақстан Республикасы Президентінің «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан 06.03.2009 жыл.
17. М.Б.Кенжеғазин, В.Ю. Додонов. С.А.Шебелев. Тұрақты экономикалық өсудің Қазақстандық үлгісін қалыптастыру және жүзеге асыру (тұжырымдамалық көзқарастар). –Алматы, ИЭ МОН РК, 2001._
18. Тургинбаева А.Н. Особенности регионального развития в Казахстане. Москва, материалы международ. Конф., 2012 г.
19. Тургинбаева А.Н. Проблемы и перспективы государственного регулирования инновационной деятельности в Казахстане. Алматы: «ИП Волкова», 2010.- 165 стр.
20. Скурихина Е. В. Инвестиционно-инновационный потенциал региона: сущность, содержание, факторы состояния и развития [Текст] / Е. В. Скурихина // Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 192-195.
21. Жиц Г.И. Способности и возможности: рассуждения о некоторых аспектах методологии оценки влияния инновационного потенциала на развитие социально-экономических систем различного уровня сложности // Инновации. 2008. №11.
22. Исабек б. т. Инновациялық дамуды аймақтық тұрғыдан зерттеу http://www.g-global.kz
23. Индустриалды-инновациялық саясат – экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етудің құралы http://www.g-global.kz
24. Болысбек А.Қ.Садықова П.А. «Қазақстан - 2050» стратегиясы – инновациялық технологияларды іске қосуда экономикалық қайта жаңғырудың басты парадигмасы http://www.g-global.kz
25. Баудиярова Э.Н., Бахтиярова А.Ж. Индустриялды-инновациялық саясат http://www.g-global.kz
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе......................................................................................................................3
1. ЭКОНОМИКАНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ........................................................................................................5
1.1. Инновация теориясының қалыптасуы және оның қазiргi кездегi концепциялары................................................................................5
1.2. Аймақтардың ... ... ... ... және факторлары.......................................................................................................12
1.3. Аймақтық инновациялық саясат: мәні, мақсаты және міндеттері.............19
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ДИНАМИКАСЫ МЕН СТРАТЕГИЯЛАРЫН ТАЛДАУ (БАТЫС ... ... ... ... инновациялық қызметтің негізгі көрсеткіштерінің динамикасын талдау.............................................................................................28
2.2. Батыс ... ... ... дамуының ағымдағы жағдайы..................................................................................................................35
2.3. Батыс Қазақстан облысы аймақтық инновациялық дамуының басымдықтары.......................................................................................................50
3. ҚР ... ... ... ... ... МЕН ... ДАМУ БАҒЫТТАРЫ...................................62
3.1 Аймақтардың инновациялық даму стратегиясындағы кластерлердің ролі..........................................................................................................................62
Қорытынды............................................................................................................73
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі........................................................................76
КIРIСПЕ
Әлем дамуының негізгі басымдылығы қазіргі таңда ғылым және ... ... ... мен жаңа ... қажет ететін инновациялық даму болып отыр. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты>> атты ... ... ... ХХІ ... ... он ... ... [1]. Сын-қатерлердің алдын алуда балама жолдарды қолдану арқылы инновациялық технологияларды жаңғыртудың мәні зор.
Бүгiнгi әлемдiк экономикада ... ... ... орны ... қалды. Елбасымыз атап көрсеткенiндей "мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы қатарлы елдер қатарына ... ... деп атап ... ... ... ... күнi ... дамудың тиiмдi жолдарын табу туралы мәселелi сұрақтар кең түрде талқылауға түсiп отыр [2].
Қазақстан Республикасының қазіргі ... ... ... жер қойнауындағы минералды қорымыздың бай болуымен және соңғы жылдары мұнай және метал бағасының өсуiмен тiкелей байланысты. ... ... әлi де ... ... дамып отыр. Ал дамыған елдердiң қай-қайсысын алып қарамасақ олар шикiзаттық өндiрiстен сервистiк-технологиялық өндiрiске өтiп, индустриялды-инновациялық дамуға бет алған. Ал ... ... даму ... ... қалған және дамушы елдер ғана айналысады. Елбасы атап ... ... ... ... ... қатарына қосылу үшiн және экономикамыз шикiзаттық өндiрiске тiкелей байланысты емес тұрақты экономикалық өсу үшiн бүгiнде инновациялық ... ... ... ... ... ... ... қосылуымыз керек, реформалар жүргiзiп және ұзақ мерзiмдi стратегиялар мiндеттi түрде керек болды. "Бiздiң елiмiздiң болашағы - оның ... ... ... және ... ... деген болатын елбасымыз халыққа арналған "Қазақстан - 2050" Жолдауында [1].
Әлемдегi озық дамыған елдер тәжiрибесi тұрақты экономикалық өсуге қол ... ... ... ... аспайтындығына көрсетті. Елiмiзде ұлттық инновациялық жүйе қалыптасуда. Осы үрдісте Қазақстан аймақтарының инновациялық стратегияны тиімді жүзеге ... ... ... инновациялық дамуына үлкен серпін береді.
Сондықтан диплом жұмысы тақырыбында орындалды.
Бұл тақырып бойынша көптеген шетелдік танымал ... ... ... жүргізген, олардың ішінде нновациялық теорияның негізін қалаушы атақты австриялық ғалым Й.Шумпетер, және Г.Менш, П.Друкер, Р.Фостер, Б.Санто, ... ... ... ақ Ресейлік экономистердің де инновациялық даму мәселелерін зерттеуге қосқан үлестері көп, оларды атап кетсек: Н.Кондратьев, П.Завлин, С.Глазьев, В.Иванченко, Е.Киселева, ... ... ... ... Е.Иванова, И.Егоров, И.Булкин, А.Фонотов және т.б.
Отандық ғалымдар да бұл мәселені зерттеуге белсене қатысып жүр, олар А.А.Алимбаева, ... ... ... ... К.Е. Кубаев, А.К.Канатчинова, А.К.Қошанов, М.Б.Кенжегузин, К.А.Сагадиев, С.К. Джумамбаев, С.Т. Купешова, А.Н. ... және т.б. ... ... осы ... ... ... негізделген, дегенмен де, аймақтардың инновациялық дамуы, инновациялық саясаты, инновациялық әлеуеті енді қолға алынып жүрген, терең зерделеуді қажет ететін, ... ... ... ... біз ... жұмысында ұлттық экономиканың аймақтық-инновациялық дамуын Батыс Қазақстан облысының мысалында ... ... ... мен ... ... ... - ... экономиканың аймақтық-инновациялық дамуының теориялық негіздерін зерделей келе және шет ел тәжірбиесі мен ... ... ... ... ... мен стратегияларын талдау негізінде оны жетілдіру жолдарын ұсыну.
Диплом ... ... ... ... ... ... айқындалды:
* инновациялық дамудың теориялық аспектілерін зерделеу;
* аймақтардың инновациялық ... ... мән - ... ... ... инновациялық саясаттың экономикалық маңыздылығын негіздеу;
* Қазақстан Республикасының инновациялық көрсеткіштер динамикасы мен стратегияларын республикалық және ... ... ... ҚР ... ... ... ... мәселелерін айқындап, олардың келешек даму бағыттарын белгілеу
Зерттеу объектісін Қазақстан Республикасының аймақтарының инновациялық даму ... және ... ... ... шаралары жатады. Диплом жұмысы 3-бөлімнен, кіріспеден, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. ... ... ... 10-сурет бейнеленген. Барлығы 78 бет
1. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ ... ... ... ... ... және оның ... кездегi концепциялары
Жалпы "Инновация" терминi XV ғ. 1-шi жартысында пайда бола бастады. Бұл ағылшын сөзi "innovation" яғни "жандану" ... ... ... жаңа ... деген мағынаны бiлдiредi.
Австрия ғалымы Й. Шумпетер XX ғ. ... ... ... ... ... ... Оның ... инновация тұтынушылар тауарларының жаңа түрлерiн қолдану , жаңа өнеркәсәптiк және рынок пен өнеркәсiптiң жаңа ұйымдарының пайда болуымен ... ... ... ... - тек ... емес, ол жаңа өндiрiстiк функция болып табылады.
Атақты экономист Джеймес Брайен Куинн инновацияллардың көптеген ... ... ... бір жүйеге келтіпріп, келесідей етіп топтастырды :
* Инновациялар тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған;
* Олар ықтималдық қасиетке ... Аса ... ... Көп ... керек етеді;
* Күтпеген жерде өзгерістерге, қарсылықтарға, тәуекелге тап болады;
* Әдетте ... ... ... ... ... ... дамиды.
Қазіргі кезде инновациялық қызметті реттейтін дүниежүзілік ұйым бар. Ол ұйым Италияның Фраскати қаласында 1993 жылы ... ... ... ... атты ... ... ... күні бүкіл мемлекеттер инновациялық қызмет саласын осы негізінде реттеп отырады. Осы құжат ... ... ... - ... ... ... әлеуметтік салада пайдаланылатын жақсартылған немесе тіпті жаңа өнім мен ... ... ... ... ... ... сөздігі бойынша "инновация" бұл жаңалық енгізу, жаңашылдық, өзгеріс деген ағыныны білдіреді. Инновация ... ... ... ... редакциясы В.А.Макоренконың "қазіргі кездегі түсініктер мен терминдер" сөздігінде: "инновация" (ағылшын "innovation" -жаңалық енгізу, "жаңалық", латын тілінде ... - ... ... бұл:
1. Техника мен технологияның алмастыруды қамтамасыз ету үшін экономикаға жұмсалынатын қаражат.
2. Ғылыми-техникалық прогрестің жетістігі болатын жаңа техника мен техноголия ... ... ... жаңа ... ... ... Жаңа ... моделдер құру, оларды өмірге енгзуді қамтамасыз ететін саяси бағдарламалар, т.б.
4. Тіл білімінде - жаңа білімнің пайда болуы, морфологиядағы жаңа ... ... ... ... ... ... ... ғылыми техникалық зеріттеулер мен интеллектуалды еңбектің нәтижесінде пайда болған жаңа немесе ... өнім және жаңа ... ... технология.
Егер жаңалықтың экономикалық және әлеуметтік құны ... онда ол ... ... ... инновация деп өндіріске енгізілген белгілі бір пайдалы әсерді қамтамасыз ... ... ... ... ... Қазіргі заманғы экономикалық әдебиеттерде инновациялық өнімнің міндетті түрде белгілі бір тиімділікке негізделуі дәлелденген. ... ... ... ... ... ... :
* экономикалық тиімділік, инновациялық өнім немесе технология міндетті түрде пайда ... ... ... ... ... тиімділік - инновациялық өнім экономикалық тиімділікке ие болмауы ... ... ол ... оң ... ие ;
* ... - техникалық тиімділік дегеніміз, өндіріске енгізілген инновациялық өнім немесе ... ... ... ... ... мүмкін, бірақ ол ғылым мен техникаға теориялық жаңалық әкеледі;
* әлеуметтік тиімділік - ... ... ... ... ... ... ... жасау.
Инновация категориясының экономикалық талдауда басты төрт аспектiсiн көрсетуге болады:
* инновация - ол ... ... ... яғни ... арқылы бәсекелестiкке төтеп бередi;
* инновация - бәсекелестiк күш, яғни ... ... ... бірақ басқа да инновацияларға жол ашады;
* жаңа өнiм және жаңа процесс қоғамға оң нәтижесiн тигiзедi;
* инновация - ... өсу ... ... ... ... ... бiздiң елiмiз үшiн маңызды болып табылады.
XX ғ. 50 жылдары американ ғалымы ... ... ... ... басты факторы ғылыми техникалық прогрес екендiгiн айтқан. Мұны Саймон Кузнецте қолдады. Оның ... ... ... ... өсуiн, қоғамның тұтынуын қамтамасыз етуде технологиялық прогрестiң маңызы ерекше екенiн айтты.
Инноватика теориясының қалыптасуы - Й. Шумпетер ... ... 1920 ... ... ... ... ... еңбегінде экономикалық теория ғылымдырында алғаш рет инновация ... ... ... Оның ... экономикалық тұрақтылықты жаңашыл кәсіпкерлер бұзады. Бұл кәсіпкерлер рынокқа жаңа өнім әкеліп, басқа ... ... ... Әр кәсіпкер бәсекеден қалып қоймау үшін, өз тарапынан басқа да жаңа өнімдер ойлап табуға мәжбүр болады. Әр кәсіпорынның ішкі ... ... ... яғни ... ... ... да жаңалық алуға болады деді.
И. Шумпетер жаңа комбинациялардың бес түрін көрсетті:
* жаңа өнімді қалыптастыру;
* жаңа ... ... ... ... ... жаңа ... пайдалану;
* сатудың жаңа рыноктарына шығу;
* ресурстардың жаңа түрлерін ... жаңа ... ... Шумпетер бойынша инновация - тек жаңалық енгізу емес, сонымен қатар өндірістегі жаңа қызмет болып табылады, кәсіпкерлік бұл ... ... ол ... ... ... ... нарығына жылжу қабілеті. Кәсіпкерлік технологиялық дамумен, инновациямен және экономикалық өсуімен тығыз байланысты.
И. Шумпетер өз ... ... ... ... ... ... ... теориясын циклдер теориясымен байланыстыра отырып Г.Менш, К.Фримен т.б ғалымдар жалғастырды.
Ал американдық кеңес беруші "МакКинзи" компаниясының ... ... ... ... ... ... Р.Фостердің айтуынша кез келген технологияның S - сияқты белгілі бір өмірлік циклі болады. Әр кәсіпкер өз технологисының өмір ... ... ... ... ... ... ... жақындаған уақытта ол технологияны жаңартуға немесе ауыстыруға даяр болуы керек.
пайда ... ...
1- ... ... ... осы ... бір технология өзінің шегіне жеткенде келесі жаңа технология пайда болады да, бұл жаңа технология ... ... ... ... жаңа ... жаңа ... яғни ... алып келеді.
Р.Фостердің теориясында инновация - бұл "технологиялық айырылымның" жаңа технологияның пайда болуы, өндірістің және басқарудың жаңа әдісінің ... ... ... ... өмірде өнім-инновация және үрдіс-инновация бір-бірімен байланысты үрдістер. Жаңа өнім, жаңа ... ... ... ... жаңа технологияларды талап етеді.
Экономикалық эволюцияда көптеген ғалымдар тұжырымы бойынша олар техника - экономикалық зерттеуiнде инновациялық процесс ... ... ... ... ... ... ... мен экономикалық өсудi қозғаушы фактор инновациялық негiздегi бәсеке болып табылады;
* экономикалық дамуда бiлiм мен интелект басты ... ... ... ... ... ... оның ... мен негiзi болып табылады.
Инновация теориясы экономикалық өсу теориясында да қарастырылады. Көптеген ғалымдар мен ... ... ... ... ... ... факторы: білім, интеллект, инновация болып табылады.
ХХ ғ. 50 ... ... ... ... ... ... өсудің жетекші факторы ҒТП болатынына назар аударды. Ұзақ болжамдарды басқа да экономистер: Джон Кендрик, Эдвард Денисон ... ... ... ... ... ерекше ролін Сайман Кузнец көрсетті. Оның ойынша, қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын, ұлттық ... ... ... ... прогрестің арқасында жетеді. Кейіннен Э.Денисон экономикалық өсу факторларының сипаттамасын жасады. 23 фактордың: 4-і ... ... ... 14-і ... жемісі.
Инновация - ғылыми-техникалық зерттеу, өндіріс, маркетинг және менеджмент сияқты әртүрлі салаларда ... ... ... ... ... әртүрлі өлшемдер бойынша жіктелінеді. Нәтиженің бағыттылығына байланысты инновациялар жалпы үш түрге жіктеледі:
+ Инновация ... ... ... ... қызмет нәтижесінде модернизацияланған немсе тіпті жаңа өнім ... ... ... ол өнім ... көп ... ... өйткені оның жаңалығы көп (жаңа функциялары бар, ыңғайлы, экологиялық таза, имидж)
+ инновация - процесс (технологиялық инновация), ... өнім ... ... бұрын белгілі өнім жаңа, ресурсты үнемдей алатын технологиямен ... ... - ... ... ... бұл ... ... ұйымдық құрылымын өзгертуге немесе ұйымның жаңа түрлерін ойлап табуға жатады.
Өнім-инновациясы ең көп ... және ... ... ... ... - бұл өнім ассортиментінің кеңею, ал басқалар үшін өнімнің тұтынушы сапасын көтеру ретінде көрсетіледі.
Технологиялық инновацияның мақсаты өнім сапасын ... ... ... ... ... және шығарылатын өнім ассортименті мен наменклатурасын кеңейту мақсатында жасалатын инновациялар болып табылады. ... ... ... ... деңгейлерінде қызметкерлер мен бөлімшелерді, жаңа бөлімдерді ұйымдастырумен сипатталады.
Атақты ... ... ... ... пайда болу көздеріне сәйкестіріп мынадай түрлерге жіктейді:
* күтпеген жағдай, күтпеген сәттілік, күтпеген сәтсіздік ... ... ... ... ... ... ... етуге негізделген инновациялар;
* сана құрылымы мен нарықтық өзгерістердің нәтижесіндегі инновациялар;
* жаңа білімдерге негізделген инновациялар.
Ұзын ... ... ... ... ... инновацияларды келесі түрлерге бөледі:
* Адам өмірінде жаңа өндіріс саласы мен жаңа ... ... ... ... инновациялар, мысалы автомобильдің, телефон және интернеттің пайда болуы.
* Саладағы бар ... ... ... ... пайда болған инновациялар, мысалы түрлі түсті теледидардың шығуы.
* Псевдоинновациялар, олар базалық ... ... ... ... ... өнімдер, мысалы ең алғашқы ұялы телефон - базалық инновация болса, одан кейінгі тек функциялары түрлендірілген ұялы телефондар ... ... ... ... ... ... тығыз байланысты. Инновациялық идеяның пайда болғанынан бастап оның өндіріске енгізілгенге дейінгі кезеңі инновациялық үрдіс деп ... ... ... келесідей буындардан тұратын құрылым ретінде қарастыруға болады: инновацияны өндіруші сала, инновацияны таратудың ұйымдастырушылық экономикалық механизмі, инновациялық өнімді ... Бұл ... ... ... және ... ... ... инновациялық үрдіс барысында атқарылатын қызметтер инновациялық қызмет деп ... ... ... үш ... ... орналасқан ұйымдар жүзеге асырылады:
* мемлекеттік деңгейде, ол түрлі ғылыми зеріттеу институттары, технопарктік құрылымдар, ғылыми орталықтар
* ірі кәсіпкерліктегі ... ... ... инновациялық компаниялар.
Инновациялық кызметті атқарушы тұлғалар мыналар
* инновацияны жасаушы және iске асырушы жеке және ... ...
* ... ... ... технологиялық инкубаторлар, инновациялық қорлар, инновациялық орталықтар және инновациялық қызмет инфрақұрылымының өзге де ұйымдары;
* ... ... ... ... ... ... ... жасаушылар мен тұтынушылардың мүдделерiн бiлдiретiн және қорғайтын қоғамдық бiрлестiктер
Инновацияны өндіруші
сала
инновацияны таратудың ұйымдастырушылық экономика
лық ... ... ... зерттеулер
мемлекет
Коммерциялық емес ұйымдар
Қолданбалы зерттеулер
Үй шаруашылықтары
Тәжірибелік конструкторлық жұмыстар
Басбқару ұйымдары
2-сурет. ... ... ... ... ... ... ... түрлерi жатады:
1) қоғамды басқару саласына жаңа идеялар мен ғылыми бiлiмдердi енгiзу;
2) экономикалық айналымда iске асырылатын жаңа ... ... ... (жұмысты, көрсетiлетiн қызметтi), жаңа немесе жетiлдiрiлген технологиялық процестi жасауға бағытталған ... ... ... ... және ... жұмыстарды орындау мен оларға қызмет көрсету;
3) инновациялық тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзу рыногын ...
4) ... ... ... ... және дайындауды жүзеге асыру;
5) жаңа технологиялық процестердi, тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сертификаттау мен стандарттау мақсатында ... ...
6) ... ... инновациялық жоба өтемдiлiгiнiң нормативтiк мерзiмiне жеткенге дейiн жаңа немесе жетiлдiрiлген өнiм (жұмыс, көрсетiлетiн қызмет) өндiру және (немесе) жаңа ... ... ... қолдану;
7) инновациялық инфрақұрылымды құру мен дамыту;
8) инновациялық қызмет нәтижелерiн насихаттау және тарату;
9) игеру және iске ... ... ... ... ... ... ... ашылмаған ғылыми, ғылыми-техникалық және технологиялық ақпаратқа) құқықтарды қорғау, беру және ...
10) ... ... ... ... ... жасауға бағытталған өзге де қызмет түрлерi жатады. ... ... ... ... ... ... ... мәселесі өте өзекті, өйткені экономиканың бәрі адам ... ... ... ал адам өмірін тек экологиялық таза өнім жасаумен, өмір сүру ортасын түрлі техникамен жақсарту ... ... ... ... ... ... ... қатар мемлекеттің жалпы экономикалық дамуын жоғырылатады, өйткені жаңа технология арқасында, ғылым мен білім арқасында экономикалық мәселелерді шешудің жаңа жолдарын ... ... ... инновация дегеніміз интеллектуалды еңбек нәтижесі ретінде рынокқа тіпті жаңа ... ... өнім және жаңа ... жаңартылған технология түрінде шығарылатын жаңалықты айтамыз. Бірақ ол өнімнің тек жаңалық қасиетіне иелігі инновация болуына жеткіліксіз. Ол нағыз инновация деп ... үшін ... бір ... ... ие болу ... Мәселен ол жаңалықтар экономикалық, экологиялық, ғылыми техникалық немесе әлеуметтік тиімділіктер әкелуі тиіс. Ал ... ... ... мен ... әкелуі үшін инновациялық қызметті дұрыс ұйымдастырып, реттеп отыру қажет.
Инновациялық үрдіс жүзеге асуы үшін инновациялық әлеуетті бағалау маңызды. ... ... ... ... ... немесе компанияның, жеке тұлғаның белгілі бір инновациялық қызметті жүзеге асыру мүмкіншілігінің деңгейі, яғни барлық ресурс түрлерінің, атап ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологиялық, адами, басқа да ресурстардың жиынтығы. Инновациялық ... ... ... ... Сонымен қатар аймақтың (саланың) инновациялық әлеуеті түсінігі де қолданылады, яғни аймақтың (саланың) тиімді инновациялық қызметті ... ... ... және ... ... ... инновациялық әлеует экономикалық әлеуеттің жетекші факторы болып табылады. Бұл мәселелер жұмыстың келесі бөлімінде қарастырылады.
1.2 Аймақтардың инновациялық әлеуеті: ... ... және ... ... ... ... ... үшін Қазақстанда шаруашылық жүргізудің объективті шарттарымен, ресурстық-өндірістік ... ... және ... мәселелер сипатымен ерекшеленетін аймақтарды төрт топқа бөлінуі негізінде, ҚР Экономика институтымен ұсынылған үлгіні алуға болады.
І топ - ... ... ... ететін, өндіріс үшін қолайлы экономикалық шарттары және жоғары ғылыми-техникалық әлуеті бар облыстар. Бұл аймақтар технико-технологиялық озып ... ... ... ... яғни ... даму үшін ... бастапқы деңгейі бар Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары жатады.
ІІ топ - стратегиялық ... ... ... ... ... бар және ғылыми-өндірістік әлеуеттің дамуында жоғарғы деңгейдегі облыстар. Бұл аймақтар тобында халық шаруашылығының салалық құрылымы рационалды емес, минералды шикізаттың қазу және ... ... ... ... ... Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстары жатады.
ІІІ топ - еліміздегі сауда әлуетінде басты орын ... ... ... ... Ақмола, Қостанай, Жамбыл, Көкшетау, Оңтүстік Қазақстан, Талдықорған, Батыс Қазақстан, Алматы облыстары жатады.
IV топ - ... емес ... ... ... ... ... шектелген экстремалды технико-технологиялық шарттарымен сипатталатын облыстар және дағдарыс аудандары жатады.
Сонымен, аймақтардың ғылыми-техникалық ... үшін ... ... әр ... ... бұл жағдайлар қоғамдық-экономикалық даму стратегиясының таңдау жолдарын дифференциаланған ізденістермен шартталады.
Жоғарғы ғылыми-өндірістік әлуетті аймақтарға - Солтүстік және Орталық Қазақстан, ... - ... және ... ... және ең төмен - Оңтүстік Қазақстан аймақтары жатады. Сондықтан, Солтүстік және Орталық Қазақстан кәсіпорындарын инновациялық даму үлгісін өңдеу үшін ... ... ... ... ... Бұл ... индустриалды кешеннің басты салалары, қалыпты ғылыми-өндірістік потенциал, біліктілігі жоғары инженерлік-техникалық әлеует шоғырланған.
Жалпы, аймақтардың ... ... және ... ... үрдістері құрылымдық-инвестициялық үрдістер деформациясымен, сонымен қатар аймақтардың өзін-өзі қаржыландыру мүмкіншіліктер негізінде қалыптасады.
Жаңа енгізулерде және өндіріс ... ... ... ... ... ... ... сәйкес және тезірек жауап беруге икемдірек келеді (3 сурет).
Ал кластер құрамындағы фирма мен сатып ... ... ... ... ... онда олар сатып алушылардың қажеттіліктерін білетін және олармен тұрақты қарым-қатынаста болатын компаниялар шоғырынан, ұқсас салалардағы фирмалардан, ақпарат жинаудың мамандандырылған ... ... ... ... Бұл фирмалар тұтынушылық сұраныс тенденцияларын өздеріне бәсекелес фирмаларға қарағанда тезірек анықтайды. Мысалы, Силикон алқабында компьютерлік компаниялар тапсырыс берушілердің ... мен ... тез және ... ... ... бұл қатынаста ешкім жарыса алмайды.
Кластерге қатысу жаңа технологияларға қол жеткізуге, жұмыс әдістеріне және тауарды ... ... ... ... ... Кластерге кіретін фирмалар технология прогресі туралы, жаңа компонеттер мен жабдықтарға қол жеткізу туралы, маркетинг пен ... ... жаңа ... ... ... ... Өйткені бұл міндеттер кластердің басқа мүшелерінің қатынасымен жеңілдетіледі. Бұған қарама-қарсы жағдай, жекелеген фирманың ақпаратқа жолы болмағандықтан, ол көбірек шығынданады және ол ... ... ... жаңа ... жету үшін ... қаражат шығарады. Инновацияның мүмкіндіктері үшін кластердің артықшылығы өте ... ол ... ... тез жауап тауып алып қимылдауға мүмкіндік береді.
Өндірістік кәсіпорындар
Ғылыми
ұйымдар
Технологиялық
кластер
Инновациялық
инфрақұрылым
Жоғарғы және орта оқу ... ... ... 3- ... ... ... ... формасы (4)
Бірінші топ облыстарының ерекше рөлі елдің индустриалды-инновациялық даму Стратегиясын іске ... ролі өте зор. ... ең ... ... ... және ғылыми сыйымды өнімдер мен өндірістерді ұйымдастыруды жатқызуға болады. Бұл қағиданы көрсету үшін мысалдар келтірейік. ... ... ... ... индустриалды дамыған аймағы. Университеттер, оқу, ғылыми-зерттеушілік және жобалық-конструкторлық ұйымдар қызмет етуде. Оның территориясында телекоммуникациясы және космос байланыс орталығы ... ... ... және қара ... ... және т.б. пайдалы қазбалардың қорлары анықталды. Облыс мемлекетімізге көмірді өндіруден алдыңғы орында. ... ... ... ... ... ... ... көмірді терең өндірудің технологиясын шығару және оны қолдану, жерде өте сирек кездесетін металдар мен сұйық ... ... ... ... ... ... алу және оны ... қолдану жатады. Қарағанды көмірлерінің басқа көмірлерден айырмашылығы, оны көмірлік-химиялық цикл бойында қайта ... ... Әр ... бағалы химиялық өнімдерді алумен, аймақта көмірлі-химиялық саланы жүзеге асыруды қарастыруға болады.
Сақталған ғылыми-техникалық болашақ, ... база және ... ... ... ... ... ... технологиялық парктің құрылуын, тау-кен өндірістік техниканы өндіретін және жөндейтін, тау-кен техникалық машина жасау саласында технологиялық парктің құрастырылуын ... ... ... ... ... ... ... өздерінің зерттеу нәтижелеріне негізінде өндіріс саласындағы өте қажетті болып табылатын арнайы кокс өндірісін кеңейтуге өздерінің үлкен септігін тигізді.
Қара металлургияда ... ... ... ... ... және ... ... болаттың тоқтаусыз құйылуын қарастыруды үйрену, сорттық прокатты, арнайы болаттарды және мұнай трубаларын әр түрлі сортаментпен шығарылуы керек. ... ... ... даму ... бар. ... ... металлургияда техникалық алдын-ала қарулануды және өндірістік үрдістердің, экспортталатын өнімнің қосымша құнын жоғарылату және Лондондағы металдар биржасында тіркелуі мақсатында дамыту ... ... ... Мыс катанкасы өндірісінің көлемін ұлғайту және эмаль-сым, үлкен ... мыс ... ... ... сонымен қатар Балқаш қаласындағы ААҚ корпорациясындағы мыс зауытының қуатын игеру бүгінгі ... ... сай. ... бар ресурстар базасында резиналық және пластмасса бұйымдарын шығару және оларды экспортқа жеткізу үшін ... сала ... ... ... ... ... қажет.
Павлодар облысының индустрия кешенінің құрылуының негізі болып минералды-шикізат ресурстарының, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... хромиттердің және т.б. рудалардың бай қоры табылды.
Инновациялық аймақтардың өзекті міндеттеріне:
* өнімнің сапасы мен бәсекеқабілеттілігін ...
* Ақсу ... ... іске ... ... ... ... және дамуы;
* аяқталған технологиялық циклдағы алюминий прокатын, шығаратын алюминий өндірісін кеңейту ... ... ... өнімдерін, дәрілік заттарын, қиын тұрмыстық техника және басқа жоғары технологиялық өнім өндірісі бойынша қуатты арттыру көзделеді.
Шығыс Қазақстан ... ... ... ресурстарды терең қайта өңдеу, машина жасау және металл өңдеу өнімдерімен қамтамасыз ету арқылы елдің экспорттық ... ... ... оң ... қол ... ... табылады. Облыс экономикасының негізі түсті металлургия болып табылатын ИСО - 9000 ... ... ... ... ... және ... концентраттарын, титанның губкасын, атомдық реакторлар үшін отынның, бериллийдің, необийдің, танталдың, сирек жерлік элементтердің экспорттық өнімдерін мүмкіншілігін арттыру болып табылады. Облыста ... 10 ірі және ... ... ... ... ... қосымша құн өнімінің үлесін арттыру мақсатында модернизациялау және техникалық қайта қаруландыру үрдістерін жүргізу қажет. Сонымен қатар экспорттық металдар ... ... ... сиымды салаларды құру мәселелері қарастырылуы қажет.
Мұнайдың болжаулық қорлары бойынша бесінші орын алатын, хромит ... тас ... ... ... және т.б. ірі ... бар ... Қазақстанның республиканың индустриалды-инновациялық дамуында рөлі жоғары. Сондықтан ,басымдық негіздегі міндеттер төмендегідей:
- мұнай мен газды өндіру;
- комплекстік ... ... жаңа ... ... мұнай-химия саласын дамыту;
- аймақтық индустриалды-инновациялық қызметті қалыптастыру және дамыту;
- инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін жоғары ... ... ... ... ... және ... ... артуымен байланысты қоршаған ортаны қорғау;
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып Батыс Қазақстан - бұл ... ... ... ... даму ... деп ... ... болады.
Аймақтардың нақты мүмкіндікшіліктерін есепке алып, ғылыми-техникалық мен ... ... ... ... бөлу ...
Үлкен аймақтарда табиғи ресурстардың тең бөлінбеуі, кейбір аймақтардың әлеуетінің әлсіздігі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуында белгілі бір ... ... ... ... және ... ... жаңа ... саясатты қолдана отырып, аймақаралық шаруашылықты және ғылыми-техникалық байланыс пен құрылымдықтың қалыптасуы негізінде экономикалық элеуетті дамытуға ... ... ... ... даму институттары, инвестициялық және инновациялық қорлар аймақтың әлеуетін әрі қарай толық пайдалануына және дамуына, қаржылық ресурстар ... ... ... экспортының табысынан, жоғары технологиялық өнім өндірісінен түскен табысқа біртіндеп орналасуына көмектеседі.
Қазіргі заманғы технологияның негізінде аймақтардың экономикасын қайта қалыптастыру, ... ... ... ... ... ... ал ол жоғарыда көрсетілген әлеуметтік-экономикалық жүйе территориясының сапа көрсеткіштерін дамытады. Талдау негізінде өндірістік инфрақұрылымды территориялық ұйымдастыру ... ... ... ... шығу ... ... топ ... кері әсерін тигізетіні анықталды.
әлеуметтік мәселесіне назар аударсақ, ... ... ... ең ... ... субъекті - ол минералды-шикізат базасы немесе кешен болып табылады. Эксперттердің баға ... ... ... ... істейтін кәсіпорындардың шикізат базасы 10-15 жылға жетеді. Дәл осындай жағдайда ғалымдардың көмегі қажет.Сонда кәсіпорындардың шикізатты өндіріп қана ... ... ... ... ... және ... қажет ететін, техногенді шикізатпен жұмыс істейтін өндірістерді ұйымдастырыу қажет. Бұл мәселелер өте маңызды, олар әрбір аймақта, әрбір ... ... ... ... ... ... ... қызмет территориялық басқаруға сай келеді. Шет елдерде ... кіші ... саны 20 % ... ... ... кіші ... ... таралуы тиімді болып табылып отыр. Олардың түрлері жеке фирманың спецификасына тән. Сондықтан, кіші ... ... ... ... ... ... ... дамыған инфраструктурасын құру мақсатында салынатын ірі инвестициялар болмаса, онда көптеген облыстардың ... ... ... ... болмайды. Индустриалды-инновациялық қызмет негізінде ғана инвестицияны тарту ... ... ... ... және ... ... ... қайтадан өндіріп шығару тиімді емес. Ал индустриалды-инновациялық қызмет белгілі деңгейде оң нәтижеге жетуі үшін міндетті түрде капитал салымы ... ... ... қатар қазіргі өндірістік және әлеуметтік инфраструктураны толығымен ауыстыру қажет. Құрылымдық өзгерістерді жүзеге асыру негізінде кәсіпкерлерге қалыптасып,дамуы үшін экономикалық еркіндік берілуі ... Сөз жоқ, ... іске ... әлеуметтік-экономикалық дамудың теңсіздігін және диспропорцияны минимумға түсіру мүмкіншілігі пайда болады. Сондықтан, әрбір аймақ өзінің ерекшеліктеріне байланысты жаңа ... ... ... керек. Ал ол өз уақытында, Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жүйенің жоғары дәрежеде орындалуы төмендегі іс-әрекеттерді жүзеге ... ... ... ... ... ... жағдайын анықтау;
* индустриалды-инновациялық қызметтің басымдылықтарын анықтау;
* аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму моделінің бір бөлігі ретінде ... ... ... ... ... ресурстарын бағалау;
* ғылыми- инновациялық сфераны реттеудің тетіктерін анықтау;
* ... ... ... ... ... білікті-эксперименталдық және ақпарат - аналитикалық құрылымдар, жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары құрылымдық ... ... ... ... ... - 34, ... ... облысы - 28, Павлодар облысы - 23, Ақтөбе облысы - 20 және ... ... ... ... ... ... ... негізінде (1 кесте), зерттеулер жүргізудегі неғұрлым белсенді ғылыми ұйымдар мен кәсіпорындар Алматы қаласында орналасқан және ол жалпы жұмыс ... үлес ... 35 % ... Ал облыстар бойынша: Шығыс Қазақстанда - 33,1%; ... - 9,6%; ... - 7,7%; ... - 5,6% -дық көрсеткіштерін құрайды.Сонымен қатар, осы аймақтарды инновациялық дамыту және кластер құру үшін үлкен ғылыми-техникалық әлеуеттер бар. ... ... ... даму ... екі ... ... ... керек:
* аймақтардың индустриалды-инновациялық қызметтін даму стратегиясы негізінде;
* индустриалды-инновациялық жобалар тізімін құрау негізінде.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ие бола ... ... бөлігі ретінде, әрбір облыс пен қалаға алдымен жергілікті ғылыми-техникалық әлуетті кең көлемде қолдана отырып, әлеуметтік-экономикалық дамудың аймақтық бағдарламасын ... ... ... ... ... ... ... да қуатты болады.
Кесте 1 - Ғылыми зерттеулердің Қазақстан аймақтарындағы үлес салмағы
Облыстар ... мен ... ... ... мың ... үлес ... %
ҚР ( барлығы)
8902509,9
100
Ақмола
183610,0
2,2
Алматы
128692,4
1,4
Атырау
690365,5
7,7
Шығыс Қазақстан
2943950,0
33,1
Батыс Қазақстан
9342,5
1,0
Қарағанды
504372,8
5,6
Маңғыстау
856564,2
9,6
Оңтүстік Қазақстан
44480,2
0,49
Астана қаласы
60530,7
0,67
Алматы қаласы
3141610,1
35,3
ҚР Статистика Агенттігінің ... ... ... 2003ж.
Мысал ретінде, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау бойынша, аймақтық индустриалды-инновациялық қызметтің стратегиясын Павлодар облысында 2002 жылы жаңа ... ... ... ... ... бойынша жұмыстар басталды. Бірінші кезеңде Павлодар облысының 2002-2005 ж.ж. әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... Екінші кезеңде, құрастырылды. Үшіншіде - құрылды.
Аймақтық стратегияның мақсаты қолда бар факторлар мен ... ... ... ... жолымен аймақтың материалды өндіріс құрылымын жетілдіру болып табылады. Ол Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтарын жузеге асырушы мемлекеттік баскару органдарының ... ... ... ... айтуға болады. Аймақтық стратегия белгілі бір дәрежеде индустриалық өндіріспен байланысты ... ... ... ... ... тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін индустрианы жаңа, неғұрлым жоғары даму деңгейіне ауыстыру қажет. Оны ... ... ... шешу ... ... ... ... инвестицияларды ынталандыру негізінде индустриалық дамуды әртараптандыру;
* мемлекеттік реттеуді ынталандыру және нарық инфрақұрылымын дамыту;
* индустриалды-инновациялық қызметті ... ... ... технологияларды құрастыру және енгізу.
Индустриалды-инновациялық стратегия шегінде шешімдерді қабылдаудың маңызды принципі:
- мемлекет пен бизнес ... ... ... ... шараларды құрастыру кезіндегі шаруашылық субъектілердің жоспарларын ескеру болып ... ... ... үшін өнімнің бәсекеқабілеттілігін және өндірістің әртараптандырылуын жоғарылату мақсатында белсенділігін ынталандыратын іс-әрекеттермен ... ету ... ... ... ... стратегиясы, өндірістік басымдықтар дамуы негізінде инвестициялық жобалар бизнес жоспарлар портфеліне жинақталған. Инвестициялық ... ... ... ... ... кезі индустриалды-инновациялық қызметтің ең күрделі бөлігі болып табылады. Өйткені оларды іске асыру үшін ресурстардағы қажеттіліктерді ... ... және ... ... ... қажет. 2010 жылға кезеңге дейін 900 млн. АҚШ долларын құрайтын 39 инвестициялық жобаларының бизнес жоспарларын іске асыру көзделген.
Қорытындылай ... ... ... ... және ... ... ... үлкен әлеуетке ие деуге болады. Әлемдік тәжірибеде сыннан өткен инновациялық даму ... ... ... аталған қолда бар әлеует елдің әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттарына барынша ... ... ... Осы ... ... ... саясаты маңызды және бұл мәселе жұмыстың келесі бөлімінде қарастырылады.
1.3 ... ... ... ... мақсаты және міндеттері
Ұлттық экономиканың инновациялық дамуына аймақтар үлкен серпін беруі тиіс. Бүкіл әлемде ... ... ... және ... ... ... ... қозғалтқыш ретінде қарастырылады. Басқаша айтқанда, аймақтар қуатты болса, ұлттық экономика да қуатты болады
Шетелдерде аймақтық инновациялық саясатты көп ... (new economic ... деп ... яғни оның ... ... елдің инновациялық даму үрдісіндегі маңыздылығы көрінеді. Оның себептерін бірқатар факторлар құрайды:
- біріншіден, кез ... ... ... ... және тәуелсіздігі аймақтардың сыртқы және ішкі орта өзгерістеріне жедел бейімделу қабілеттілігіне тәуелді;
- екіншіден, ірі ... ... ... ... орынан қазіргі уақытта ғылым сыйымдылығы жоғары өнімдер дәуірі келуде, ол инновациялық технологияларды енгізу есебінен өнім және қызметтердің ... ... ... Бұл ... ... ел ... қарағанда жекелеген аймақтар неғұрлым тиімдірек шеше алады;
- үшіншіден, жекелеген субъектілер деңгейіндегі инновациялық қызметтің шегінде ... ... ... ... ... ... ... аймақтың ғылыми-инновациялық қызметінің бекітілген мақсаттары және даму басымдықтарының, оларға қол жеткізу ... мен ... ... болып табылады.
Аймақтық инновациялық саясаттың қалыптасуы, зерттеушілердің пікірінше, жаңашылдықтар үшін қолайлы орта жасау теориясына негізделеді. Оның орталық ... ... ... ... ... ... болса, негізгі құралы - жергілікті деңгейде инновациялар мен технологиялардың таралуы (технологиялардың трансфері).
Аймақтық инновациялық саясаттың мәні ... ... ... ... ... ең ... оның ... және инновациялық әлеуетін арттыру арқылы аймақтың инновациялық-ұдайы өндірістік даму механизмдерін қамтамасыз етуден көрінеді.
Аймақтық инновациялық саясат тұтас ... ... және оның ... ... ... ... экономикасының ғылыми-инновациялық қызмет саласын дамытуға, аймақтың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін оның инновациялық әлеуетін тиімді қолдану есебінен ... ... ... ... ... инновациялық саясаты ҚР индустриалдық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы, Қазақстан Республикасының 2006 ... 23 ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін сапалы жаңа деңгейге жеткізудің 2008-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы және ҚР ... ... ... үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге ... 2007 жылы ... ... ... ... қалыптастырылатын индустриялық аймақтардың тізбесін бекітілді. Инновациялық саясатты реттеуші нормативті құжаттар ҚР өңірлерінің ғылыми-техникалық және ... ... ... заңды түрде күшеюіне жағдайларды қалыптастырды.
Аймақтық инновациялық саясат мақсаттарының ... мен ... ... ... негізделуі қажет:
- аймақтық мақсаттар мемлекеттің индустриалды-инновациялық даму тұжырымдамасына сәйкес болуы және мемлекеттің стратегиялық жоспарларына қайшы келмеуі қажет;
- аймақтық мақсаттарды ... ... ... және ... ... ... мақсаттар құрылымын және тұтас алғанда мақсатты бағдарламаларды жасау заманауи әдіснама деңгейінде тәуелсіз сарапшылар мен сараптамалық ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылуы қажет;
- халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастық;
- мемлекеттік ... даму ... ... ... ... әлеуетінің даму саясаты.
Аймақтық инновациялық саясат мемлекеттің инновациялық саясатының тармағы ретінде аймақтың инновациялық даму үлгісінде басқарушылық буын қызметін атқарады, яғни ... ... ... ... ... мен сипатын анықтайды.
Аймақтық инновациялық стратегиясын жүзеге асырудың нәтижелері ресурс үнемдеудіңсапалық жаңа деңгейі, еңбек өнімділігінің артуы, ... ... ... ... ... энергия сыйымдылығының төмендеуі, өнімнің жоғары бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу және осы арқылы ... ... ... ... сала сипатын арттыру болып табылады.
Аймақтық деңгейде инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау келесідей нысандарда жүргізіледі:
* ҒЗТКЖ бюджеттік және бюджеттен тыс ... ... ... ... зерттеушілік және жасалынымдар арасында бекітілген ғылыми басымдықтарға сәйкес бөлу ... ... ... ... ... ... және жеке секторларында ғылымды және оның жетістіктерінің игерілуін салықтық, амортизациялық, патент, кеден саясаты, сондай-ақ шағын инновациялық кәсіпорындарды ... ... ... ... ... үрдіс субъектілеріне әртүрлі жеңілдіктерді ұсыну (тікелей инновациялықпен қызметпен айналысатын кәсіпкерлермен қатар осы қызметке қолдау көрсететін инфрақұрылым ... ... ... ... ... ... және ... мен жасалынымдарды қамтамасыз ететін инфрақұрылымды қалыптастыру (ғылыми-техникалық ақпарат қызметі, патенттеу және лицензиялау, стандартизациялау, ... ... және ... ... саясат негіздерін талдауда осы саладағы шетелдік тәжірибені қарастырған жөн. Шет мемлекеттердің тәжірибесі инновациялық ... ... ... ... үдемелі екендігін байқатады. Мысалы, АҚШ-да арнайы (semipublic) экономика түсінігі қалыптасты, ол жеке ... мен ... ... ... ... ... нығаю тенденциясын бейнелейді. Бұл тенденциясының пайда болу себебі - ұлттық бәсекелестік артықшылықтардың қалыптасуы бүгінде тек ішкі және сыртқы инвестициялау ... ... ... ғана ... ... ... мемлекеттің ұлттық және халықаралық деңгейдегі мақсатты бағытталған саясатына тәуелділігін түсіну.
Инновациялық қызметтегі мемлекеттің орны оның ... ... ... анықталады. Əлемдік тəжірибе көрсеткендей, дамыған елдерде ғылымға бөлген қаражаттары жыл сайын өсіп, ЖҰӨ-нің 2,5-3,8%-ын ... ... Бұл ... ... мемлекет үлесіне тиесілі. Бұндай мемлекеттерге Оңтүстік Корея, Израиль, Швейцария, Жапония, Швеция,Финляндия кіреді. 90-шы ... ... ... ЖІӨ-нің 3,04%-ын, Америка 2,64%-ын, Еуропа Одағы 1,92%-ын ғылымға ... ... ... ... жəне ... ... ... деңгейі Еуропа мен одан тыс жерлерде əптүрлі: егер Жапония мен АҚШ-та ғылымдағы коммерциялық құрылымдардардың үлестері сəйкесінше 75 жəне 77%-ы ... ... 66%-ды ... ... ... ... ҒЗТКЖ-ды мемлекеттік қазынадан қаржыландырудан келесілер алдынғы орындарды алып отыр: Португалия (70%), Италия мен ... ... ... ... (58%), ... (53%),Словакия (48%) жəне Чехия (42%). Əлемдік нарыққа ғылыми өнімді шығарудан көшбасшы тұрған елдер ЖІӨ есебінен ғылымға бөлінген қаражаттарға ... ... ... Ол үшін ... тарапынан салықтық жеңілдіктер, бюджеттік қолдау, инвестициялар тарту, құрал-жабдықтар лизингі сияқты экономикалық механизмдер қолданылады. ... ... ... ... ЖІӨ ... ғылымға бөлінетін үлес- 0,5%-ды құрайды. Қазақстан да осындай елдердің құрамына кіреді. 2005 жылы ... ... мен ... ... ... бөлді, соның ішінде бюджеттің қатысуы 51,2%-ды құрап огыр. Осындай шектеулі қаржыландырудың арқасында Қазақстанның əлемдік нарыққа ғылыми өнімді шығару деңгейі ... тең ... ... салыстырсақ, ғылыми өнімді шығару жағынан əлемдік нарықтағы Ресей үлесі 0,3-0,5%, Еуропа Одақ елдері-35%, ... ... ... ... ... ... Ғылыми өнімді шығару жағынан əлемдік нарықтағы мемлекеттер үлесі ... жəне ... ... ... көрсеткіші болып табылады. Инновациялық қызметті дамыту жолында жетістіктерге жеткен ... ... ... ... жаңа ... енгізудің тəуекелдіктерді төмендету, ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету, нарық субъектілерінің ғылыми-зерттеу əзірлемелер ... ... ... ... ... ... ... төмендету үшін мемлекет дамыту субъектісі ретінде үлкен қаражаттар жұмсайды. Еуропа мен Солтүстік Американың дамыған елдерінде инновациялық қызмет экономиканы дамытудың негізгі ... ... ... ... ... ... ірі жəне шағын инновациялық кəсіпорындардың үлесі 60-тан 90%-ға дейін жетеді. Қазақстан Республикасы инновациялық қызметті мемлекеттік баспалдақтарында тұр. Қазақстан үшін ... ... ... ... ... дамыған мемлекеттердің тəжірибесімен танысу өте маңызды болып келеді. Мысалы АҚШ-тың мол ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің құрылымы туралы көптеген қорытындылар жасауға көмек береді. АҚШ-тың инновациялық инновациялық қызметінің ... ... ... ... ... ... ... актілері болып табылады.
Олардың ішіндегі маңыздылары: Доул-Бейлидің , С.Уайлдердің (1980,1986), (1988), , , (1995). АҚШ-та инновациялық қызметтегі мемлекеттік саясатты ... 20-ға жуық ... заң мен ... ... ... ... басқаратын əртүрлі мемлекеттік органдар мен мекемелер бар. Алайда мемлекетте инновациялық қызмет ... ... ... жоқ. Мемлекеттік деңгейде инновациялық қызметке қатысы бар енгізгі органдар: Президент əкімшілігі жанынан құрылған ғылыми-техникалық саясат басқармасы, Конгресстің ғылыми ... оның ... ... бюджеттік басқарма. Ғылыми-техникалық саясатты құруда маңызды рөлді мемлекеттік емес органдар атқарады: Ұлттық зерттеу одағы, ... ... ... ассоциациясы, РЭНД корпорациясы жəне т.б. Өндіріске жаңалықтарды енгізу процесін тездету мен ... ... ... ... ... ... ... орган - Сауда Министрлігі. Оның құрамында стандарттар мен технологиялардың ұлттық ... ... ... ұлттық мекемесі жəне технологиялық саясат басқармасы сияқты үш құрылымды біріктіретін технологиялар əкімшілігі құрылды.
Технологиялық саясат басқармасы - федералды үкіметте ... ... ... ... асыруда бірден бір маңызды орган. Яғни бұл орган өндіріс салаларының даму ерекшеліктері мен ... ... ... жəне ... ... ... ... өндірістік компаниялардың тездетіп шығаруы мен əзірлемелер жасауына əсер ететін факторларды анықтайды. Қазіргі кезде АҚШ-тың инновациялық дамыту облысындағы мемлекеттік саясат ... ... ... бағытталған:
жеке сектордың бəсекеқабілеттілігін арттыратын, инновация саласындағы қызметін белсенді жүргізу үшін қолайлы ... ... ... іске асыру жəне ғылыми зерттеулерді қаржыландыру;
АҚШ өндірісінің бəсекеқабілеттілігін арттыру үшін ХХІ ... ... ... жəне ... ҒЗТКЖ-лардың интеграциясы, яғни алда қойылған міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету;
ғылымға негізделген жəне үнемі өзгермелі экономика жағдайына белсенді маманданған жұмыс күшін ... ... жəне ... ... мемлекеттік басқарудың негізгі механизмі бюджеттен тікелей қаржыландыру болып табылады. Бұдан басқа ғылыми-техникалық зерттеулер мен ... ... ... ... бірі инновациялық қызметті жанама бақылаудың түрлі əдістері қолданылады.
Олар:
1. Салықтық жеңілдіктер. Жеке кəсіпкерлік сектордың инновациялық қызметі үшін ... ... құру ... ... ... өнімнің өзіндік құнына кіргізу;
ғылыми құрал-жабдықтарды шығару кезінде амортизацияның тездетілген нормаларын қолдану;
ғылыми-техникалық жобаларды несиелеуде жеңілдіктер ... ... ... үшін жеңілдік шарттармен не ақысыз түрде мемлекеттің меншігіндегі мүліктерді немесе жер учаскелерін беру.
Сыртқы ... ... ... технологиялы қызметтер мен өнімдер экспортын бақылау мен ... жəне ... сала мен ... ... ... ... табылатын тікелей шетелдік инвестицияларды тарту;
инновациялық қызметті заңнамалық қамтамасыздандыру. Патент саясаты мен ... ... ... ... мемлекеттік инновациялық қызметтің ажырамас бөлігі ретінде қарастыру;
инновациялық қызметті басқарудың маңызды механизмі болып табылатын мемлекеттік ... ... ... ... ... өзгертулер енгізу - ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерді бірлесіп жүргізу үшін ... мен жеке ... ... құру кезіндегі кейбір шектеулерді алып тастауға бағытталған.
АҚШ-тағы ... ... ... ... ... ... 5,5 ... долларды құрап отыр, алайда жеке қолдау бұл соманың ... ... ... ... ... инновациялық кəсіпкерлікті қолдаудың арнайы бағдарламасы бар, оның ішінде шағын кəсіпкерлікті қолдау мен дамытуға қарыздар беру - 0,8 ... ... ... ... - 3,1 млрд.доллар, шағын кəсіпорындардың шығындарын бірлесіп жабу - 0,6 ... ... ... Осы ... үкімет іске асырады. Қолдаудың жеке формалары да бар. Оларға тəуекелді венчурлық қорлар (0,75 млрд.доллар) жəне жеке инвесторлар ... ... ... ... ... ... əлемдік нарықтағы жоғары бəсекеқабілеттілік жағдайында тек дамыған инфрақұрылымы бар ... ... ... ... ... ... ... телекоммуникациялық жəне сауда желілері, технопарктер, инновациялық-технологиялық орталықтар, консалтингтік фирмалармен қаржы құрылымдары жатады.
Инновациялық инфрақұрылым ұлттық инновациялық жүйенің ... ... ... ... Инновациялық инфрақұрылымды құру өте ұзақ уақытты қажет етеді. Оларды құру үшін АҚШ, Жапония, Германия сияқты озық ... 10-15 жыл ... ... ... ... ... ең ... инновациялық инфрақұрылымды құрумен байланысты. Оларға технопарктер, бизнес-инкубаторлар, технополистер кіреді. Мемлекеттегі жалпы саны 700-ге ... ... ... ... ең маңыздысы - технопарк. Оның қызметі - ғылыми-технологиялық ашулар мен жаңалықтарды, зерттеулер мен ... ... ... ... ... бел ... кəсіпорындарға қолайлы жағдайлар туғызу жəне т.б. Əлемдегі алғашқы технопарктің негізін қалаушы ... ... ... ... ... (50-ші ... басында). 1997 жылы АҚШ-та 160-қа жуық технопарк болды жəне олар əлемдегі технопарктердің 30%-ын құрады. Ал Еуропада технопарктер тек өткен ғасырдың ... ... ... ... түрлі инновациялық орталықтармен бірігіп, ұлттық ғылыми-технологиялық парктердің негізі қаланды. Олардың қызметтерінің мақсаттары келесідей:
ғылыми жəне технологиялық жетістіктерді ... ... ... мен ... жүзеге асыру;
шағын инновациялық кəсіпкерлікті дамыту;
ҒЗТКЖ-ды жүргізуде шағын инновациялық кəсіпорындарға қолдау көрсету;
қажетті ақпаратпен ... ... ... ... ... халықаралық қатынастарды қалпына келтіруде қызметтер көрсету;
зияткерлік меншікті қорғау.
Қытайдағы инновациялық орталықтар жоғары жəне жаңа технологиялар ... ... ... болып табылады, яғни оларды кəсіпкерлер мен жоғары оқу орындарын байланыстыратын ретінде қарастыруға болады.
Жапонияға келетін ... бұл ел ... ... ... алдыңғы орындарға ие болып отыр. Жапонияның ЖІӨ құрамындағы шағын инновациялық кəсіпорындар үлесі 52%-ды (3 трлн. доллар шамасында), капитал ... - 40% ... ал ... ... ... ... 15%-ды құрап отыр. Осы жағдайда мемлекеттің рөлі өте маңызды. Жапонияның кəсіпкерлік жүйесі мемлекеттің негізгі екі ... ... ... бұл мамандандырылған мемлекеттік мекемелер - бұл шағын инновациялық кəсіпорындардағы жиналыс комиссиялары, оларды қолдайтын басқарма, ... ... кіші ... ... ... ... корпорациясы, шағын инновациялық кəсіпорындар Академиясы жəне т.б. Екіншіден, қаржылық кепілдіктер мен қаржылық көмек. Оны мемлекеттік қаржылық корпорация жүзеге асырады. Оның ... 59 ... ... ... ... сауда жəне өндірістік корпорациялардың орталық банкі, шағын инновациялық кəсіпорындардың несиелерін сақтандыратын корпорация, инновациялық кəсіпорындар кіреді. Сонымен қатар Жапонияда шағын ... ... ... ... ... қолданылады жəне оны деп атайды. Яғни егер жай несие жылына 4-8%-ға берілсе, инновациялық қызметпен айналысатын кəсіпорындар үшін ... ... ... ... қатар инновациялық кəсіпорындарды корпоративке біріктіру саясаты да ... ... ... Бұл шағын инновациялық кəсіпорындар үшін тиімді, өйткені оларға жаңа технологияларды жүзеге ... үшін жер, ... ... ... ... ... ... алу үшін қаражаттар беріледі.
Көршілес елдер, соның ішінде Ресейдің мемлекеттік инновациялық қызметті қолдаудың тəжірибесіне де баса назар аудару өте ... ... ... ... ... ... ... жəне технология Министрлігі жəне РФ-сының білім Министрлігі жауапты. Сонымен қатар Ресейде мемлекеттік деңгейде ... ... ... ... ... дамыту қоры, ғылыми-техникалық салада шағын кəсіпорындарды дамыту қоры, Санкт-Петербургтегі ғылыми-техникалық дамытудың аймақтық қоры жұмыс ... ... 1997 ... ... ... бағдарламасы жүзеге асырылып отыр. Оны білім Министрлігі, ғылым Министрлігі,Ресейдің технологиялық дамыту қоры жəне жəрдемдесу қоры ... ... ... сондықтан оны деп те атайды. Оның мақсаты - ... ... жаңа ... ... ... табылатын инновациялық технологиялық орталықтарды (ИТО) құру. ИТО - бұл бір ... ... ... ... ... ... Оған шағын кəсіпорындарды қолдау үшін күрделі қаржы салымдары бөлінеді. Осы бағдарламаның нəтижесінде 18 ИТО құрылды жəне ... ... ... ... санын екі есеге өсірмек болып отыр. 1999 жылы инновациялық инфрақұрылымның тағы да бір жаңа элементі - ғылым мен жоғары ... ... ... ... ... ... 1999 жылғы Үкіметтің қаулысына сəйкес, ҒЖТФО мəртебесі экономика саласындағы жоғары технологиялы салалардың маңызды ... ... ... ... ... тиіс.
ҒЖТФО статусын иеленген кəсіпорындар мемлекет тарапынан кепілді қаржыландыру мен əртүрлі жеңілдіктерге ие болады. Ресейде қазіргі кезде 40 ... жуық ... ... ... ... ... Аймақтарда 70-ке жуық технологиялық парктер мен 40-қа жуық инновациялық-технологиялық орталықтар орналасқан. Олардың құрамына əзірлемелермен айналысатын жəне ғылыми, бəсекеге қабілетті ... ... ... шағын кəсіпорындар кіреді. Яғни Ресейдегі инновациялық саясаттың мақсаты- тұрақты экономикалық өсу үшін жағдайларды жасау, инновациялық өнімді сыртқы жəне ішкі ... ... ... ... ... ... жəне бəсекеге қабілетті отандық өнімдермен алмастыру.
Инновациялық қызметтің шетелдік тəжірибесін жалпыласақ, мемлекеттің инновациялық саясат шаралары инновациялар үшін қолайлы əлеуметтік- ... ... ... ... жəне ... ... ... реттейтін болып екіге бөлінеді. Инновацияларды таратудың маңызды жалпы экономикалық шарттары бəсекеге қабілеттілікті ынталандыру, монополияларды шектеу болып табылады.
Шетел ... ... ... ... ... ... даму деңгейінде көрініс табады. Глобальді экономикалық бəсекеде ... ... үшін ... ... туғызатын мемлекеттер ғана жеңіске жетеді.
Қорыта келгенде, экономикалық тұрғыда дамыған мемлекеттер қатарына жоғарғы технологиялы өнімдер нарығында бәсекеге түсе алатын елдерді жатқызуға ... Ал ... ... инновациялық жүйе бәсекеге қабілетті ұлттық экономиканы құру мен қалыптастырудың басты механизмі. Дұрыс өңделген ... ... ... ... жетекші тізгіні ретінде отандық ғылыми сыйымды өндірісті дамыту мен бәсекеге қабілетті ұлттық экономиканың негізгі құралы бола ... Осы ... ... ... ... стратегияларын жүзеге асырудың негізінде қол жеткізген әлеуметтік-экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға мүмкіндік береді
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ДИНАМИКАСЫ МЕН СТРАТЕГИЯЛАРЫН ТАЛДАУ (БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА)
+ . ... ... ... ... көрсеткіштерінің динамикасын талдау
Ғылым және инновация статистикасы ғылым және инновациялардың индикаторларын әзірлеу және жетілдіруге, ... ... ... және ... ... жағдайды толық және кешендік келбеттеуге жағдай жасайтын жаңа анықтамалар мен олардың өзара ... ... ... ... ... статистиканың халықаралық ақпараттық қоғамына ықпалдануына бағытталған.
Кесте 2. ... ... ... 2012 ... ... белсенділігі
Респонденттердің саны, барлығы
соның ішінде
инновация саласындағы белсенділік деңгейі, пайызбен
инновация саласындағы енжарлық деңгейі, пайызбен
инновация барлары
аяқталған инновацияны жүзеге асырмағандар
Барлығы
4 660
296
4 364
6,4
93,6
Дерек ... ... ... ... 2012 ... ... ... 1 кестеде ұсынылған. Мұнда, Респонденттердің саны - 4 660 бірлікті құраған. Соның ... ... ... - 296 ... ол инновация саласындағы белсенділікті пайызбен 6,4 деңгейінде құрады. Аяқталған инновацияны жүзеге асырмаған Респонденттердің саны -4 364 бірлікті құраған.
Сурет 4. ... ... ... 2012 ... инновациялық белсенділік құрылымы
Дерек көзі. http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
4 сурет, 2 кесте мәліметтер негізінде құрастырылған, Өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпорындардың 2012 жылғы ... ... ... ... инновацияны жүзеге асырмағандар үлесі басым екендігі кқрініс табады.
Кесте 3. ... ... ... ... көрсеткіштері
2010ж
2011ж
2012ж
Респонденттер саны, барлығы
10 096
10937
10723
одан:
инновациясы бар
399
467
614
инновация саласындағы белсенділік деңгейі, ... ... ... ... ... деңгейі, %
96,0
95,7
94,3
Ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық бөлімшелердің саны
688
723
793
ондағы:
қызметкерлердің тізімдік саны, адам
0
11191
12554
Дерек көзі. http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
Кәсіпорындардың инновациялық ... ... ... бойынша, инновациясы бар респонденттер саны жылдан жылға өсу қарқыны көрсетуде, ол 2010 жылы - 399, 2011 жылы - 467, 2012 жылы - 614 ... ... ... ... ... белсенділік деңгейі, 2010 жылы - 4,0%, 2011 жылы - 4,3%, 2012 жылы - 5,7 % ... ... ... саны 2010 жылы - 688, 2011 жылы - 723, 2012 жылы - 793 ... құрады.
Кесте 4. Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі
Респонденттер барлығы
Соның ішінде
инновациялық белсенді кәсіпорындардың саны
инновация саласындағы белсенділік деңгейі, %
2010ж
2011ж
2012ж
2010ж
2011ж
2012ж
2010
2011
2012
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Қазақстан Республикасы
10 096
10 937
10 723
399
467
614
4,0
4,3
5,7
Ақмола
589
764
728
7
5
7
1,2
0,7
1,0
Ақтөбе
397
440
436
16
27
37
4,0
6,1
8,5
Алматы
695
750
610
10
7
28
1,4
0,9
4,6
Атырау
276
245
212
8
9
14
2,9
3,7
6,6
3 ... ... ... ... ... ... қаласы
705
695
707
15
18
29
2,1
2,6
4,1
Алматы қаласы
2 259
2 466
2 490
151
133
143
6,7
5,4
5,7
Дерек көзі. http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі Қазақстан Республикасы бойынша респонденттер санындағы белсенділік ... ... ... кәсіпорындардың саны 2010 жылы - 151, 2011 жылы - 133, 2012 жылы - 143 ... ... ... ... ... белсенділік деңгейі, 2010 жылы - 6,7%, 2011 жылы - 5,4%, 2012 жылы - 5,7% ... ... ... кәсіпорындардың саны 2010 жылы - 56, 2011 жылы - 67, 2012 жылы - 71 ... ... ... ... ... белсенділік деңгейі, 2010 жылы - 6,2%, 2011 жылы - 7,0%, 2012 жылы - 7,2% ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың саны 2010 жылы - 47 бірлің, 2011 жылы - 60 ... 2012 жылы - 70 ... ... Олардың инновация саласындағы белсенділік деңгейі, 2010 жылы - 5,9%, 2011 жылы - 6,4%, 2012 жылы - 8,1% ... ... ... кесінді бойынша кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі жоғары болуы Алматы, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарында байқалады.
Қазақстан Республикасындағы инновациялық ... ... өнім ... ... ... аймақтық кесінді бойынша кәсіпорындары инновациялық белсенді Павлодар, Шығыс Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарында байқалады.(Кесте 5)
Павлодарда, 2010 жылы - 35 420,1 ... 2011 жылы - 72 592,6 ... 2012 жылы - 73 279,0 ... ... 5. ... ... ... өнім көлемі, млн.теңге
2010ж
2011ж
2012ж
Қазақстан Республикасы
82 597,4
142 166,8
235 962,7
Ақмола
1 039,0
6 959,6
9 822,5
Ақтөбе
4 428,3
9 792,3
16 880,9
Алматы
419,5
521,0
5 498,1
Атырау
55,3
126,1
1 ... ... ... 190,4
723,8
11 251,8
Қарағанды
14 412,4
14 897,7
14 388,6
Қостанай
1 848,3
1 966,9
12 453,0
Қызылорда
66,7
0
2 281,3
Манғыстау
133,0
233,2
618,6
Оңтүстік Қазақстан
4 422,5
4 859,9
15 ... ... ... ... Қазақстан
2 751,0
2 880,6
1 469,5
Шығыс Қазақстан
6 939,5
13 854,5
33 592,5
Астана қаласы
31,1
72,2
1 ... ... ... ... 601,4
Дерек көзі. http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
Шығыс Қазақстанда 2010 жылы - 6 939,5 млн.теңге, 2011 жылы - 13 854,5 ... 2012 жылы - 33 592,5 ... ... ... ... ... қызметтен алынған өнім көлемі 2010 жылы - 728,7 млн.теңге, 2011 жылы - ... жоқ, 2012 жылы - 24 804,9 ... ... 5. ... ... ... ... аймақтар кесіндісіндегі көлемінің құрылымы
Дерек көзі. http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ... - ... ... мен ... ... ... ... түрдегі нақты шығыстар. Ішкі шығындар - есепті жылдың ішінде ... өз ... ... ... ... шығындар - есеп беретін ұйымдармен ... ... ... ... ұйымдар орындаған ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің құны.
Кесте 6. Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар, млн.теңге
2010ж
2011ж
2012ж
Қазақстан Республикасы
38 988,7
33 466,8
43 351,6
Ақмола
482,6
574,5
471,0
Ақтөбе
492,4
627,3
628,1
Алматы
537,0
705,1
1 007,8
Атырау
1 ... ... ... ... 589,0
212,9
353,7
Жамбыл
1 153,8
1 221,9
198,2
Қарағанды
489,3
939,4
1 528,4
Қостанай
1 206,0
214,7
250,6
Қызылорда
361,0
80,7
79,5
Манғыстау
80,8
3 064,8
5 150,9
Оңтүстік Қазақстан
3 138,0
450,7
440,5
Павлодар
303,3
198,8
385,6
Солтүстік Қазақстан
129,8
112,1
101,9
Шығыс Қазақстан
357,9
5 099,2
4 175,9
Астана қаласы
4 448,5
4 445,6
9 280,9
Алматы қаласы
18 336,2
13 ... ... ... ... мен ... ... ішкі ... Қазақстан Республикасы бойынша 2010 жылы - 38 988,7 ... 2011 жылы - 33 466,8 ... 2012 жылы - 43 351,6 ... ... Оның ... ... қаласы бойынша 2010 жылы - 18 336,2 млн.теңге, 2011 жылы - 13 319,8 ... 2012 жылы - 16 287,6 ... ... ... зерттеулер мен әзірлемелер - ғылыми білімнің жиынын көбейту және оларды тәжірибеде қолдануға жаңа ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын ғылыми қызмет.
Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер құрамына іргелі, қолданбалы зерттеулер мен ... ... ... ... түрлері бойынша іргелі, қолданбалы зерттеулерге, әзірлемелерге топталады.
Іргелі зерттеулер - жаңа білімдерді ... ... ... да бір нақты мақсат қоймай жаңа білім алуға бағытталған ... ... ... ... жатады. Олардың нәтижесі - болжамдар, теориялар, әдістер, т.с.с. Іргелі зерттеулер алынған ғылыми нәтижелерді іс жүзінде пайдалану ... ашу үшін ... ... ... ... ... ... ғылыми жарияланымдар, т.с.с. жасаумен аяқталуы мүмкін.
Қолданбалы зерттеулер - нақты тәжірибелік міндеттерді шешу ... жаңа ... ... ... жаңа маңызды жұмыстар. Қолданбалы зерттеу іргелі зерттеулердің нәтижелерін пайдаланудың мүмкін болатын жолдарын, бұрын қалыптасқан ... ... жаңа ... ... ... - ... ... практикалық тәжірибе нәтижесінде алынған бар білімге негізделген, және жаңа материалдарды, өнімдерді, үдерістерді, құрылғыларды, қызмет көрсетуді, жүйелерді немесе әдістерді құруға ... ... ... ... Бұл ... ... бар обьектілерді елеулі жетілдіруге бағытталуы мүмкін.
Кесте 7. Ғылымның жағдайы мен дамуының негізгі көрсеткіштері
2010ж
2011ж
2012ж
Жалпы ішкі ... ... ... ... ... мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар қолданыстағы бағада, млн. теңге
38 988,7
33 466,8
43 351,6
жалпы ішкі өнімге пайызбен
0,23
0,15
0,16
Зерттеулер мен әзірлемелерді ... ... ... және ... айналысатын персонал саны (жыл соңына), адам
15 793
17 ... ... ... ... ... ... ... 338
13470
0
бейіні бойынша докторлары
0
0
1 486
ғылым кандидаттары
2 734
3 041
3 286
Зерттеулер және әзірлемелермен айналысатын ұйымдардың негізгі қаражаттары, млн. ... ... ... мен ... ... ... ... көзі. http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
Ғылымның жағдайы мен дамуының негізгі көрсеткіштері ... ... ... 2010 жылы - 38 988,7 ... 2011 жылы - 33 466,8 млн.теңге, 2012 жылы - 43 351,6 ... ... ... ... ішкі ... ... ... пайызбен 2010 жылы - 0,23, 2011 жылы - 0,15, 2012 жылы - 0,16 ... ... 6. ... ... мен ... ақшалай негізгі көрсеткіштерінің динамикасы
Дерек көзі. http://www.kaz.stat.kz
Зерттеулер және әзірлемелермен айналысатын ұйымдардың негізгі қаражаттары 2010 жылы - 22 003,3 ... 2011 жылы - 22 810,9 ... 2012 жылы - 29527,5 ... ... 8. ... ... ... ғылыми-техникалық жұмыстарға жұмсалған ішкі шығындар, млн. теңге
2010ж
2011ж
2012ж
Ағымдағы ішкі шығындар, барлығы
38 538,0
40 414,5
44 513,3
соның ішінде:
іргелі ... ... ... ... ... 373,5
18 088,0
20 864,3
ғылыми-техникалық әзірлемелер
6 009,4
9 536,4
9 867,3
ғылыми -техникалық қызметтер
7 ... ... ... ... (қызметтер)
3 448,1
0
0
Дерек көзі. http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
Жұмыстардың түрлері бойынша ғылыми-техникалық жұмыстарға жұмсалған ішкі шығындар, барлығы 2010 жылы - 38 988,7 млн.теңге, 2011 жылы - 33 466,8 ... 2012 жылы - 43 351,6 ... ... ... ішінде: іргелі зерттеулер 2010 жылы - 4 107,5 млн.теңге, 2011 жылы - 4 490,4 млн.теңге, 2012 жылы - 7 475,9 ... ... ... ... 2010 жылы - 17 373,5 ... 2011 жылы - 18 088,0 млн.теңге, 2012 жылы - 20 864,3 ... ... 9. ... ... ... ... %
2010ж
2011ж
2012ж
Инновациялық өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі, %
0,51
0,66
0,86
Дерек көзі. http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
Инновациялық өнімдерінің ЖІӨ-дегі ... ... ... өсу ... білдіреді, ол 2010 жылы - 0,51%, 2011 жылы - 0,66 %, 2012 жылы - 0,86 % ... ... 10. ... ... ... технологиялық инновацияларға жұмсалған шығындар, млн. теңге
2010ж
2011ж
2012ж
Қазақстан Республикасы соның ішінде:
61 050,9
235 501,7
194 990,9
мемлекеттік меншік
4 691,6
7 839,6
8 091,4
жеке меншік
41 074,3
218 ... ... ... олардың заңды тұлғалары мен азаматтарының ... ... ... ... ... http://www.kaz.stat.kz/digital/nayka_inov_kz
Меншік нысандары бойынша технологиялық инновацияларға жұмсалған шығындар, млн. теңге жеке ... ... ... көп ... ол 2010 жылы - 41 074,3 млн.теңге, 2011 жылы - 218 666,4 ... 2012 жылы - 137 451,5 ... ... Мемлекеттік үдетілген индустриялық-инновациялық бағдарламаны табысты жүзеге асырып, ел экономикасының қарқынды дамуын ... ету үшін ... пен жеке ... яғни ... және орта ... ... өзара ұғынысып, тізе қосып жұмыс істегені ләзім. Соңғы жылдары мемлекет тарапынан кәсіпкерлердің кәсібін ... ... және орта ... субьектілерінің тынысын кеңейту үшін жүйелі жұмыстар жасалып келеді.
Ғылыми-техникалық сала ғылымның, білімнің, ғылымды қажетсiнетін салалардың, әлемдiк рыноктар - технологияларының Даму ... - бай және ... ... ... ... ... серпiндi экономикалық өсiмнiң негізiн құрайтыны, күштер орталықтарын қалыптастырудың маңызды факторы болып табылатыны анық болды. Ғылыми-техникалық саладағы ... ... оның ... даму ... шеңберiнен шығатын мәнге ие болды. Сонымен қатар жаһандану үдерістері және ... ... ... ... ... ... ... міндетін барынша қиындата түседi және жекелеген мемлекеттiң инновациялық әлеуетiн дамытуға меншiкті стратегиялық әдiстердi дұрыс белгiлеу ... ... ... ... ... облысы экономикалық дамуының ағымдағы жағдайы
Батыс Қазақстан Облысы Қазақстан Республикасының индустриалды және аграрлы әлеуеті жоғары өңірі. Батыс ... ... ( БҚО) 1932 ... 10 ... ... (1962 ... 1992 жылға дейін - Орал облысы), Қазақстан Республикасының батыс бөлігінде орналасқан және ... ... және ... ... ... болып табылады. Облыстың аумағы 151,3 мың шаршы км, бұл республика ... 5,6% ... ... ... ... ... ... Жайық өзені кесіп өтеді, ол солтүстікте Орынбор облысымен, оңтүстікте ... ... және ... теңізімен жалғасады. Облыс Ресейдің бес облысымен шекаралас жатыр: Астрахан, Волгоград, Саратов, Самара, Орынбор және Қазақстанның екі облысы - ... және ... ... ... 12 ауылдық аудан мен 2 қалаға (Орал мен Ақсай- Бөрлі ауданының орталығы) бөлінген. Облыс орталығы Орал қаласында ... ол 1613 жылы бой ... ... 4 ... 159 ... және ... ... 475 ауылдық елді мекен бар.
Облыс халқының саны (бағалау) 2007 жылдың 1 қаңтарына 612,4 мың адамды, оның ішінде қалалық- 268,4 мың ... ... 344,0 мың ... ... БҚО тұрғындарының жалпы санынан 43,8% жуығы Орал мен Ақсай ... ... ... ... және ... серпінді дамуы үшін арнайы Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттары есебімен әзірленген Батыс Қазақстан облысының ... ... ... ... ... ... жасақталған, және 2011 жылдан бастап аймақтың дамуындағы іс қимыл векторы осы бағдарлама бойынша жүргізілуде. Бағдарламаны іске асыру мақсатында 2011-2015 жылдарға ... ... ... ... (2011 жылғы 14 ақпандағы №2 облыс әкімінің шешімі).
Облыстың экономикалық және әлеуметтік ... ... ... ... газ өндіру кешені елеулі әсер етеді. Салыстыра кететін болсақ, БҚО 2007 жылы 713 млрд ... ... ... ... 645 млрд теңгесі яғни 91 пайызы Қарашығанақ кенішіне тиесілі. Дегенмен, қазіргі бүкіл әлемдік дағдарыс жағдайында және ... ... ... ... ... ... әртараптандырудың маңызы зор. Осы орайда облыста өңдеуші саланы өркендетуге баса назар аударылып отыр және ол жетекші салалардың бірі болып ... ... күні ... ... экономикалық беталысына сәйкес дамуда. Соңғы 5 жылда өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемі - 2,5 ... ... ... ... ... ... ... 5,2 есеге өсті.
Республиканың өнеркәсіп өндірісінде облыстың үлес салмағы жоғары және 2011 жылы 9,3% құрады (1480,7 млрд. теңге, Атырау және ... ... ... 3-ші ... 2009 ... ... өнеркәсіп өндірісінің көлемі 1,8 есе өсті. Аумақтың мамандандырылуын тау-кен өнеркәсібі айқындайды, ол ... ... ... 90,8% құрайды. Тау-кен өнеркәсібінде ең жоғары үлеске мұнай өндірісі ие, оған қоса газ конденсаты, шикі мұнай, табиғи газ да бар. ... газ ... ... ... ... ... 98,8% ... газды игеру - 43,6%-ды (Қазақстан аумақтарының ішінде ... ... ... ... агроөнеркәсіптік кешенге ие. 2011 жылы ауыл шаруашылық саласының жалпы өнімі құндық тұлғалауда 82,8 млрд. теңгені құрады, ол 2009 ... ... ... 1,6 есе жоғары. Елдің ЖІӨ-сіндегі ауыл шаруашылығының үлес салмағы 3,6%-ды құрайды.
Негізгі ... ... ... ... облыс бойынша 3,4%-ы тиесілі.
Сыртқы сауда айналымының көлемі облыс бойынша 2011 жылы 8437,0 млн. АҚШ ... ... бұл 2009 ... деңгейден 4,6 есе жоғары.
Экспорт құрылымында минералдық өнімдер (99,1%), ... емес ... және ... жасалған бұйымдар (0,6%), машиналар мен жабдықтар (0,1%) және өсімдіктен алынатын өнімдер (0,1%) басым болып ... ... ... ... ... және ... ... құралдар (19,6%), бағалы емес металдар және олардан жасалған бұйымдар (17,3%) және минералды өнімдер (10,3%) жатады.
Облыстың жалпы өндірілген аймақтық өнім көлемі 2011 жылы 1323,5 ... ... ... ... көлем индексі - 104,3%. Республикадағы ЖІӨ облыстық үлесі 4,8%-ға тең ... ... ... ... ... ЖӨӨ құрылымында ең жоғары үлес салмағы өнеркәсіп саласына тиесілі (53,1%), ... және ... ... ... ... 6,8% және ... келеді. Облыстың ЖӨӨ құрылымындағы ауыл шаруашылық үлесі елеусіз және 3,6%-ды құрады.
11-кесте
Батыс Қазақстан облысының ЖӨӨ құрылымы
2009 ж.
2010 ж.
2011 ... ... ... ... және ... ... көзі : ... Қазақстан облысының статистика департаменті, Интернет-қоры: www.batys.stat.kz
Облыстың ЖӨӨ нақты өзгертулерінің индексі 2009 жылы алдыңғы ... ... ... ... 2010 жылы - 102,6%, 2011 жылы - ... ЖІӨ құрылымының ең жоғары үлесіне Батыс Қазақстан облысының өнеркәсіп секторы ие - 8,1%.
12-кесте
Республиканың жалпы өңірлік өніміндегі Батыс ... ... ... ... ... ... ж.
Барлығы
4,8
4,8
4,8
Өнеркәсіп
8,3
7,8
8,1
Ауыл шарушалығы
3,1
3,6
3,4
Құрылыс
3,9
4,1
2,8
Көлік және байланыс
4,5
5,3
5,3
Сауда
2,7
2,4
1,8
Мәлімет көзі : Батыс Қазақстан облысының ... ... ... ... ЖӨӨ ... өзгеруіне әкелетін дамыған салаларға тау-кен және өңдеу өнеркәсібі, құрылыс, көлік және ... ... және ауыл ... ... ... ... өнім тұрғындардың жан басына шаққанда 2009 жылы облыс бойынша 1369,1 мың теңгені құрады, 2010 жылы - 1730,4 мың ... 2011 жылы - 2168,2 мың ... ... ... ... 130,2%-ды құрайды.
2012-2015 жылдардағы экономика өсімі негізінен Индустрияландыру картасы бойынша жаңа өндірістік қуаттарды енгізу, агроөнеркәсіптік ... жеке және ... ... ... индустриалдық және инфрақұрылымдық жобаларға инвестициялар салу есебінен қамтамасыз етіледі.
Өнеркәсіп саласы өңір экономикасының ең ірі саласы болып табылады. Аймақ әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... әлеуетке ие.
Талдау бойынша, тау-кен өндіру кәсіпорындарының қызметі есебінен өнеркәсіп өнімдерінің өсіміне қол жеткізілді, бұл ең ... ... газ ... кен ... қарқынды игерумен байланысты, нәтижесінде өндірістік өнеркәсіптің жалпы көлемінде тау-кен өндірісі үлесінің 2011 жылы ... ... өсуі ... ... Онда 90-шы жылдары қорғаныс кәсіпорындарының арқасында өнеркәсіп өндірісінің құрылымында өңдеу өнеркәсібіне негізгі үлес - 85,4% тиесілі болды.
13-кесте
Батыс Қазақстан облысының өнеркәсіп ... ... ... ... ... жылмен салыстырғанда 2011 жылғы
өсу қарқыны, %
Өнеркәсіптің 2011 ж. салыстырмалы үлесі, ... ... ... ... 480 ... ... ... 344 777,7
105,2
90,8
Өңдеу өнеркәсібі
74 407,5
83 015,2
106 669,9
106,3
7,2
Электрмен жабдықтау, газ,бу беру және ауа баптау
19 514,9
21 422,2
24 768,7
101,7
1,7
Сумен жабдықтау; кәріз ... ... ... және ... ... 598,1
4 001,3
4 499,5
110,9
0,3
Мәлімет көзі: Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті, Интернет-қор: ... ... ... ... өнімінің көлемі 1,8 есе өсті (825,1 млрд. теңгеден 1480,7 млрд. ... ... ... ... өнеркәсіптің ЖӨӨ үлесі 52,1%-ды құрады.
Өңірдің мұнай-газ секторының қарқынды дамуы - ... ... ... ... ... төндірсе де, екінші жағынан, өнеркәсіптің басқа салаларының дамуына жағдай туғызып отыр.
Өңірдің экономикалық ... және ... ... ... ету ... ... ... шеңберінде 2010-2011 жылдары жалпы сомасы 245,4 млрд.теңгеге 19 ... ... іске ...
Тау-кен өнеркәсібін мұнай-газ секторының кәсіпорындары құрайды, олар отын-энергетикалық кешеннің негізі болып ... ... ... ... шикізатының жалпы болжамдық қоры 4,2-ден 7,6 млрд. тоннаға дейін ... 20 ... және кіші кен ... ... ... жылдары аралығында мұнай және газ конденсатын өндіру 1,9%-ға, табиғи газ шығару - 9,9%-ға өсті.
Өңірдің өнеркәсіп өнімінің құрылымында ... ... ... 2011 жылы ... ... бұл ... мұнай-газ кешеніндегі өндіріс көлемдерінің өсуімен түсіндіріледі.
Өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі 2009 ... 2011 ... ... 1,4 есе өсті ... 106,7 млрд. теңгеге дейін).
Облыстың өңдеу өнеркәсібінің құрылымы кәсіпорындар қызметінің барлық ... ... ... отыр.
Облыс мұнай өнімдерін қайта өңдеу саласында мамандандырылған ... ең ... төрт ... бірі ... ... ... және ... қайта өңдеуге арналған Қарашығанақ қайта өңдеу кешені, аз тоннажды құрылым сияқты қуат көздері бар, олар газойл, отын ... және ... май ... ... ... ... ... әрі қарай дамыту мақсатында мұнай өнімділігі жылына 400 мың ... ... ... (бастапқы тазалау), қуаттылығы жылына 2 мың тонна мұнай құю терминалы, магистралды ... ... ... кен ... газ ... қондырғысының құрылысы, Қарашығанақ өңдеу кешеніндегі көмірсутегі шикізатын терең тұрақтандыру және тазарту қондырғысы пайдалануға берілді.
2011 жылы жалпы сомасы 36,6 ... ... ... ... ... ... ... 34,3%-ын құрайтын мұнай өнімдері өңдірілді.
Тамақ өнеркәсібі өңдеу секторының барлық өнімдерінің 25,5%-н ... ... ... ... ... ... көлемі 10,8%-ға өсті. 2012 жылдың қаңтар-қазан айларында тамақ өнеркәсібі өндірісінің физикалық көлем индексі 2011 жылдың сәйкесті ... ... 112,5% ... Бұл артудың себебін өндіріс орындарына жаңа технолиялардың енгізілуінен және шикізат базасының нығаюынан іздеуге болады. Тамақ өнеркәсібінің ... ... ... ... ... ... тығыз байланысты, Осы орайда егін және мал шаруашылықтарының екпінді өсуі тамақ өндіруге негіз бола алады. ... ... ең ірі ... ... ... АҚ ... ... және екінші сортты ұн, ұнтақ жарма, макарон өнімдері, кебек), нан өнімдері комбинаты>> АҚ (жоғары, бірінші және екінші ... ұн, ... ... қалдықтары); АҚ (сыра, квас).
Облыстағы машина жасау кешені мұнай-газ машина жасау, соның ішінде мұнай және газды айдау және тасымалдау, ... ... - ... мен ... ... жабдықтар, ауыл шаруашылық машиналары, газ компрессорлық станциялар және жоғарғы қысымды ... ... ... ... сұр ... ... ... және басқа да бұйымдар шығару сияқты басым бағыттар бойынша салаларды дамытуға бағытталған жоғары әлеуетке ие.
2011 жылдың қорытындысы бойынша ... ... ... ... 16,9 ... ... сомасына өнім өндірілді. Нақты көлем индексі 107,5%-ды құрады.
Металлургия өнеркәсібі саласындағы өндіріс көлемі 2011 жылы 4,1 млрд ... ... ... ... - 99,9% ... ... ... азаматтық маңызы бар өнімдерді шығаруға қайта бейімдеу өңірдің индустриялық дамуының басты бағыты болып табылады.
Орталықтандырылған тапсырыстар бойынша өнімдер шығарып келген ... ЖШС, АҚ, АҚ, ӘӨК>> ЖШС жаңа өнім ... ... ... ... ... кәсіпорындары жыл сайын ішкі және сыртқы нарықта талап етілетін бәсекеге қабілетті ... жаңа ... ... ... ... ... ... соңғы жылдары жабдықтың жаңа түрлерінің өндірісі игерілді, соның ішінде кешенді ауа тазартқыш құрылғылар, құбырлы ауа ысытқыш, мұнай ... ... ... ... және ... ... арналған құралдар.
Қазіргі уақытта кәсіпорын негізінде акционерлік қоғамы тапсырысы бойынша ГТК-10-4 ... ... ... және ГТ-750-6 турбоагрегаттардың жөндеуі жүргізілуде.
Келешекте отандық машина жасау ... ... ... ... ... ... ... тек кейбір елдерінде өндіретін қосалқы және периферийлік жабдық қолданумен газ турбиналық электр стансасы және газ айдау агрегаттарының ... ... ... ниет бар.
Орал ... ... ... 2009 жылы бастаған жаңа FС-19 тез жүретін патрульдік катердің құрылысын аяқтады. Қазіргі уақытта үшінші ... ... ... жүргізілуде.
прибор жасау зауыты>> акционерлік қоғамы 207 ... ... ... ... көлемі Оңтүстік Қазақстан облысы үшін дайындалды.
Құрылыс индустриясындағы ең ірі кәсіпорындарға ЖШС, ЖШС, АҚ ... ... ... ... ... ... шығарылады (бетоннан жасалған бұйымдар, силикат кірпіші, әктас және басқалар).
2011 жылдың қорытындысы бойынша осы саланың кәсіпорындарымен 6,9 млрд. теңге сомаға өнім ... Бұл сала ... ... көлем индексі 159,8%-ды құрады.
Сала кәсіпорындарымен өндірілетін өнім ішкі нарықтың қажеттіліктеріне бағытталған.
ЖШС базасында құны 1,2 млн. еуро ... ... ... ... цехы ... ... Өндіру жұмыстары "Weiler" неміс компаниясының жабдықтарында жүргізіледі - ол Еуропадағы темір бетоннан жасалған бұйымдарды өндіруге ... ... және ... ... және жеткізуші жетекші компаниялардың бірі болып табылады. Осы ... іске ... ... 18 ... ... қуыс плиталарды өндіруге мүмкіндік берді.
2 кәсіпорын үй құрылысы комбинаттарын ұйымдастыру жобаларын іске ... ... ( ЖШС, ЖШС). ... ... үш жылда келесі нысандар іске қосылды:
* жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жылына қуаты 30 мың текше м. дейін керамзитті фракциялау ... және ... 25-30 мың ... м. ... ... ... бойынша желілер орнатылды.
* жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен зауыт аумағы бойынша өтетін екі тұйығымен теміржол тарауының құрылысы аяқталды. ... және ... ... ... ... 3-ші желі және ... құрылымдарын өндіру бойынша цех іске қосылды.
Тоқыма бұйымдары мен киім өнеркәсібі саласында бірнеше орта кәсіпорындар қызмет етеді, мысалы ЖШС, ЖШС, ЖШС және ... ... ... ... ... ... ... киізден жасалған бұйымдар шығарумен айналысады.
Тоқыма өнімдердің көлемі 2011 жылы 277,5 ... ... ол 2010 ... ... салыстырғанда 1%-ға төмен, киім-кешек өндіру - 236,2 млн. теңге (45,5%-ға аз). Өңдеу өнеркәсібінің ... ... бұл ... ... ... ...
2011 жылдың қорытындысы бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 170,4 млрд. теңгені құрады.
Шетелдік инвесторлар қаржысы негізгі капиталға салынатын инвестициялардың ... көзі ... ... ... ... 2011 жыл ... ... 46,2%-ды құрайды.
Инвестициялардың негізгі көлемі тау-кен саласын дамытуға бағытталды (97,0 ... ... ... ... ... 3,8 ... теңге бағытталды, бұл негізгі капиталға салынатын инвестициялардың жалпы көлемінен 0,2%-ды құрайды. ... ... ... ... және ... ... ... ету жөніндегі облыс экономикасының маңызды секторы болып табылады. Оның негізін ауыл шаруашылық саласы құрайды, онда еңбекке жарамды халықтың үштен астам ... ... ... және ... аймақтық өнімнің 3-4%-ын қалыптастырады. Еліміздің ауыл шаруашылығы жалпы ... ... ... ... 2011 жылы ... ... ... өнімін өндіру көлемі 2009 жылы 52,2 млрд. теңгеден 2011 жылы 82,8 ... ... ... ұлғайды. Ауыл шаруашылығының даму қарқыны: 2009 жылы - 83,2%, 2010 жылы - 97,3%, 2011 жылы - 123,1% құрады. ... ... ... 2011 жылы 3,9 ... ... соның ішінде ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін субсидия түрінде мемлекеттік қорғау 1,5 млрд. теңгеден астам ... Ауыл ... ... өндірушілер арнайы АӨК ұйымдарынан 2,2 млрд. теңге көлемінде несие алды.
Ауыл шаруашылығы өнеркәсібін техникалық қамтамасыз ету мақсатында машина-трактор парктерін ... ... ... ... бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 433,3 млн. теңгеге 55 трактор, 2 астық комбайндары, 1 егістік кешендері, 86 бірлік ауыл ... ... мен ... ... ... бірге, ауыл шаруашылық техникасы мен құралдардың ескіріп, тозудың жоғарғы (70-80%) ... ... және ауыл ... ... тез ... ... ... етеді.
АӨК ғылыми әлеуеті саланың дамуына негіз болып табылады және ауыл шаруашылығы саласының тиімділігін жоғарылату үшін ... ала ... ... Облыстың аграрлық ғылым саласы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті және Орал ауыл шаруашылық тәжірибе станциясымен ұсынылған. Жәңгір хан ... ... ... ... асыл ... мал ... дамыту және ветеринария саласына ғылыми-практикалық көмек көрсетілуде. Орал қаласының ауыл шаруашылық тәжірибе станциясында жергілікті бидайық тұқымдарын ... ... ... ... ... ... ... сынақтар жүргізілуде, майлы дақылдар (мақсыр) және көпжылдық шөптер алу технологиясы жасақталды.
Қайта өңдеу өнеркәсібі салаларының арасында бидайды және етті өңдеу ... ... Ұн ... ... 5 ірі ... және 20 ... жұмыс істейді, сүт саласында - 6 кәсіпорын, етті өңдеумен 7 кәсіпорын айналысады, ауыл ... ... ... ... қайта өңдеу бойынша 5 ӘКК және 2 СДО құрылды. Қайта өңдеудің ірі кәсіпорындары Орал қаласында және қала сыртындағы аймақта ... және ... ... ... ... жылы 2009 ... салыстырғанда ет және ет өнімдерін өндіру - 12,5%-ға, еттен жасалған консерві - 2 есе, ... ... - ... ... майы - 11,4 есе, ... сүт пен ... ... - 7,5%-ға, макарон өнімі - 3,1 есе өсті.
2009-2011 ... ... ... 7,4 мың ... ... майын өңдейтін зауыт, жылына 38 мың тонна астық өндіретін диірмен кешені, жылына қуаттылығы 2 мың тонна етті алғашқы өңдеу инфрақұрылымымен 8,6 мың бас ірі қара ... ... ... ... 12 мың ... ... ... кешенінің құрылыстары аяқталып, ірі инвестициялық жобалар іске асырылды.
Шығарылатын өнімдердің сапасын жақсарту және кәсіпорындарды халықаралық стандарттарға көшіру бойынша жұмыстар ... ... ... ИСО және ... ... ... негізінде сапа менеджменті жүйесін саланың 33 кәсіп орны ... ... ... ішкі ... ... ... ... өнімдерімен тұрақты және толық қамтамасыз етуге және агроөнеркәсіптік кешеннің сыртқа шығаратын өнімдерін толықтырып отыруға мүмкіндік береді. Ауыл ... ... ... қолдау, қазіргі экономикалық жағдайларға сәйкес заң базаларының болуы, облыстың аграрлық секторының әрі қарай дамуына базалық ... ... ... ... ... арттыруда шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы маңызды. 2012 жылдың 1 қаңтарына облыстың белсенді шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 27805 ... ... оның ... ... ... ... - 7% (1929 бірлік), жеке кәсіпкерлер - 80% (22178 бірлік), шаруа қожалықтары - 13% (3698 бірлік).
7-сурет
Батыс ... ... ... ... және орта ... ... құрылымы
2011 жылы шағын және орта кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтіндердің жалпы саны 85449 адамды құрады. Шағын және орта ... ... 292,4 ... ... ... ... ... атқарып, қызметін көрсетті.
2009-2011 жылдары белсенді шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 18986 бірліктен 27805 ... ... (146,4% ... Өңделген өнімді (жұмыстар, қызметтер) шығару нақты көлем индексі бойынша 10,3%-ға өсті.
Жұмыс істейтін адамдар саны 1,7% -ға (86,9 мың ... 85,4 мың ... ... ... және орта ... ... істейтін адамдардың үлесі экономикалық тұрғыдағы белсенді халықтың жалпы саны 2009 жылы 26%-дан 2011 жылы ... ... ... ... ... ШОК субъектілерімен өндірілген өнімдер, атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызметтер көлемі, млрд. теңге
14-кесте
Батыс Қазақстан ... және орта ... ... ... бірлігі
2009
ж.
2010 ж.
2011 ж.
2011 ж.
2009 жылға
%-бен
Белсенді ШОК ... ... ... ... ... (жұмыстар, қызметтер)
млн. теңге
397786
564227
292400
110,3 *
* - нақты индекс ... ... ... ... Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті, интернет-қоры: www.batys.stat.kz
Облыстың шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері, негізінен, Орал қаласында (жалпы ... 76,9%) және ... ... (12,1%) ... жылы ... және орта кәсіпкерлікпен айналысатын заңды тұлғалар үлесіне өндірілген тауар, көрсетілген қызметтер мен атқарылған жұмыстардың жалпы көлемінен 75,5%, жеке ... - 14,9% және ең кіші ... ... ... ... ... ... - 9,6%.
Мемлекет тарапынан жүргізілетін шағын және орта бизнесті кең ... ... ... ... ... ... пен инвестициялық ахуалды дамытуға қолайлы жағдай жасалып отыр.
Облыстағы шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылық қолдау екінші деңгейлі 17 банк ... 10 ... ... серіктестіктермен, 14 қор және микронесиелік ұйымдармен жүзеге асырылып отыр. 2009-2011 ... ... ... ... ... ... 54,6 ... теңге несие бөлінді.
Жалпы, облыстағы кәсіпкерлікті дамыту индустрияландыруды дамытуда, халықты жұмыспен ... және жаңа ... ... ... ... өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігін жоғарылатуда, шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайтуда ... және орта ... ... ... ... береді. Сонымен қатар, облыстағы шағын және орта кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... шоғырланған, соның ішінде саудада - 31,4%, құрылыста - 22,2%, көлік және байланыста - 7,1%, ауыл ... - 5,9%, ... ... ... ... ... ... етпейтінін айтып өту керек.
Сонымен қатар облыста кәсіпкерліктің дамуына ... ... ... ... бар, ... ішінен мыналарды атап өтуге болады: шағын және орта кәсіпкерліктің қызметін реттейтін заңнамалық базаның ... жеке ... және ... ... ... ... несиелерді алу қиындығы, білікті мамандардың жетіспеушілігі, әкімшілік кедергілер.
2010 жылдан бастап облыста бағдарламасы іске асырылуда, ол ... емес ... ... ... кәсіпкерліктің тұрақты және тұрлаулы өсуін қамтамасыз етуге, бар ... ... ... және жаңа ... ... ... ашуға бағытталған.
Бағдарлама аясында республикалық бюджеттен 2010-2011 жылдары индустриялық ... ... - 793,5 ... жеке ... ... 836,8 млн. ... ... трансферттер бөлінді.
Ұзақ мерзімді кезеңдегі басты мақсат шағын және орта ... ... ... және ... бизнес жүргізудің құнын төмендету үшін бизнес-ахуалды жақсарту болып табылады.
бағдарламасын жүзеге асыру несиелерге пайыздық ставкаларды субсидиялау және кредиттерге ... ... ... ... ... ... ... орындалады.
Облыстың бөлшек тауар айналымының көлемі 2011 жылы 107,8 млрд.теңге құрады, нақты көлемінің индексі - 104,1% (15-кесте). ... ... ... ... және ... тауар айналымы көлемі
млрд. теңге
Бөлшек тауар айналымының жалпы
көлемі
Көтерме тауар айналымының көлемі
2009ж.
2011 ж.
Жалпы көлемдегі ... 2011 ж., ... ... қарқыны орта есеппен 2009-2011ж.ж. %
2009 ж.
2011 ж.
Жалпы көлемдегі үлесі, 2011 ж., %
Өсу ... ... орта ... ... ... ... ... Қазақстан облысының Статистика департаменті, интернет-қоры: www.batys.stat.kz
Ішкі сауда саясаты инновациялық технологияларды ... және ... ... ... ... өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін және сауда саласындағы тиімділікті арттыруға бағытталады.
Аймақтың сыртқы экономикалық ынтымақтастығы әлемнің 105 елімен жүргізіледі. Облыстың негізгі сауда серіктестеріне ... ... ... ... ... 45,1%), ... (16,1%), Нидерланды (13,6%), Ресей (6,2%), Украина (4,0%), Финляндия (3,3%), Біріккен патшалық (3,1%), Испания (3,4%), Түркия (2,4%), АҚШ (1,8%) жатады.
Кедендік ... ... ... ... сыртқы сауда айналымы 2011 жылы 7939,0 млн. АҚШ долларын құрады, бұл 2010 ... ... 4,3 есе көп (2010 жылы - 1855,3 млн. АҚШ ... ... ... 7579,0 млн. АҚШ ... құрады (тауар айналымының жалпы көлемінен 95,5%), бұл 2010 жылдың ... 6,3 есе көп (2010 жылы - 1203,9 млн. АҚШ ... 2011 жылы ... ... ... аймақтық экспорттың негізгі үлесін минералдық өнімдер 99,5% құрайды ... ... 360,0 млн. АҚШ ... ... ... айналымының жалпы көлемінен 4,5%), бұл 2010 жылғы деңгейден 44,7%-ға төмен (2010 жыл - 651,3 млн. АҚШ ... ... ... ... дені - ... ... ... құрал-жабдық және транспорт құралдары, химия өнеркәсібінің өнімдері және азық-түлік. Азық-түлік өнімдерінің импорттағы үлесі әлі де ... ... ... ауыл ... ... ... ... дамытса, облыс өз ауыл шаруашылығы өнімдерін пайдалануына болар еді.
2011 жылы сыртқы сауда ... ... 7219,0 млн. АҚШ ... сомасында оң қалыптасты. 2012 жылы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыста бірлескен шетелдік қатысумен 199 кәсіпорын тіркелді.
8-сурет
Аймақтық экспорт ... 2011 жыл ... ... ... ... ... департаменті, интернет-қоры: www.batys.stat.kz
Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында Батыс Қазақстан облысының үдемелі ... ... ... өңірлік Үйлестіру Кеңесі жұмыс істейді, республикалық және өңірлік Индустриялық Картасы іске асырылуда.
Республикалық және аймақтық индустрияландыру картасы ... 490 ... орны ... жалпы құны 53,3 млрд.теңгеге 10 инвестициялық жоба іске асырылуда:
* (Сырым ауданы);
* ;
* ;
* ;
* ;
* ;
* ;
* ;
* ... ... .
... ... ... бюджеттен индустриялық инфрақұрылымды дамытуға - 410,6 млн. теңге, жекеменшік кәсіпкерлікті қолдауға - 797,4 млн. ... ... ... ... бөлінді. Сонымен қатар, бағдарламасы шеңберінде ауылдағы кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге - 3172,8 млн. теңге, бағдарламасына ... ... ... 72,3 млн. ... ...
2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша бағдарламаның бірінші және үшінші ... ... ... үйлестiру кеңесiмен жалпы сомасы 14,2 млрд. теңгеге 108 жоба ... ... ... шеңберінде 2000-нан астам жұмыс орнын ашу жоспарлануда.
Бөлімді қорытындылай келгенде, бүгінгі күні Батыс Қазақстан облысы республикадағы ірі өндірістік-аграрлық аймақ болып табылады. ... ... ... ауа ... ... және өндірістік дамуы жағынан облыс мынадай ішкі мамандануға бейімделген:
* солтүстік аймақ: мұнай-газ өндіріс орындары ... ... ... және ... ... жеңіл және тағам өндіріс, құрылыс шикізаты өндірісі, астық өндіру, ... мал ... және құс ... ... ... ... мал ... азықтық шөп дайындау, қой шаруашылығы, табындық жылқы шаруашылығы, сондай-ақ, ауыл шаруашылық машиналарын жөндеу, құрылыс ... ... және ... да , ауыл ... ... ... ... шаруашылық түрлері.
Батыс Қазақстан облысы экономикасының аймақтық дамуының ағымдағы талдауын біз орта ... ... ... ... - ... даму ... және бәсекелік артықшылықтарын тежеуші факторларды SWOT әдісімен қорытындылаймыз.
Күшті жақтары
Әлсіз ... ... ... бай кен орындарының болуы (табиғи газ, мұнай, құрылыс материалдары);
- ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсібіндегі жоғары индустриялық әлеует;
- Ауыл шаруашылық өнімінің негізгі түрлерінің өндіріс көлемдерінің өсуі, аграрлық ... ...
- ... және орта ... ... ... және ... инфрақұрылымның болуы
- Өңірдің жоғарғы ресурстық тәуелділігі;
- Өңдеу секторының жоғары емес үлесі және өнеркәсіптік ... ... ...
- ... жер ... аймағы;
- ауыл шаруашылығы жабдықтарының тозуының жоғары деңгейі;
- Шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... Индустриялық-инновациялық дамудың жоғары қарқыны;
- Өңдеу өнеркәсібі салаларының ... ... ... ... ауыл ... ... ... ұлғайту және ауыл шаруашылық өнім өндірісі мен өңдеу ... ... ... және орта ... ... ... дамыту
- Өңдеу өнеркәсібінің қысқаруы;
- Қолайсыз табиғи-климаттық жағдайлардан аграрлық сектор ... және ... ... төмендеуі;
- Жаңа өндірістер ашуда және қолданыстағы өндірістерді әртараптандыруда кәсіпкерлік бастаманың төмендеуі;
- ... ... ... ... ...
Орта мерзімді перспективада Қазақстан Республикасының келешегі мұнай-газ кешенінің бұдан әрі ... ... ... ... байланысты облыс мұнай және газ өндіруді бұдан әрі кеңейту және қалыптасқан мамандандырылу есебінен, белсенді шекаралық ынтымақтастығы, АӨК және ... ... ... ... ... табиғи газды қайта өңдеу және көмірсутектік шикізатты өндірудің жетекші орталықтарының бірі болып қала береді. ... ... ... ... ... өңір ... ... Қазақстан облысының аймақтық дамуының негізгі мақсаты халық ... ... сапа ... және ... ... ... ... ете алатын, екпінді дамитын, теңгерілімді, әртараптандырылған және бәсекеге қабілетті экономиканы құру болып табылады.
2.3. Батыс Қазақстан ... ... ... ... ... ... дамуының мақсаты - Батыс Қазақстан облысы экономикасының шикізат емес секторының бәсекеге қабілеттілігін индустриялық-инновациялық даму, сыртқы экономикалық ынтымақтастықты ... және ... ... ... Осы ... БҚО да орта ... кезеңдердегі аймақтық даму бағдарламалары шеңберінде инвестициялық- инновациялық жобалар жүзеге ... ... ... ... құны 10,6 ... 8 ... ... жүзеге асырылды, соның ішінде:
2006 жылы:
1) Орал зауыты>> АҚ су ... 200 ... - ... ... бас ... ... АҚ ... кернеулі (1000 В) электр қуатын тарату және басқару электр қалқандарын дайындау және монтаждау ... ... АҚ ҰК>> АҚ үшін ... ... ... технологиялық жабдықты шығарды;
4) Жаңа-Өзен қ. (Маңғыстау облысы) АҚ филиалы құрылды, өндірістік базасы АҚ өндіретін және аймақтағы ... газ ... ... және ... қызмет көрсету жұмыстарының барлық түрлері бойынша арналған;
5) АҚ ... ... және жер асты ... үшін ... ... игерді;
6) Жапон компаниясымен бірлесіп, Орал ЖЭО-да қуаты 28,5 МВт ... ... ... ... жылы:
1) АҚ сыра өндіруді қайта жаңғырту;
2) ЖШС ... ... ... 39 мың ... ... және ... құбырлар өндіру бойынша цех құрылысы.
Сондай-ақ, Батыс Қазақстан облысының 2006-2014 жылдарға арналған өнеркәсіптік құрылыс материалдарын, бұйымдарды және құрылымдарды дамыту Аймақтық бағдарламасы ... 7 жоба ... ... соның ішінде:
2006 жылы:
1) қуаты жылына 360 мың ... метр ... ... ( ... ... жылына 30 млн. дана қызыл қыш кірпіш өндіру бойынша зауыт ( ЖШС).
2007 жылы:
1) ҚҚБК ... ... ... 5 мың. тонна жобасы жүзеге асырылды;
2) Батыс Қазақстан құрылыс материалдар корпарациясы>> АҚ-да АҚ бірлесіп, жоспарының 1 ... ... ... 1 ... ... ... жылына 45 мың тонна жоғары сапалы құрылыс және технологиялық әк және қуаты жылына 15 мың тонна құрғақ ... ... ... желілерді енгізді.
2008 жылы:
1) АҚ қуаты жылына 33 млн. дана кірпіш Герман ... KSP 801 ... ... 3-ші ... ... ... құру ... ЖШС ұзындығы 18 метрге дейін қуысты тақта шығару игерілді;
3) КТБҚ>> ЖШС 2008 жылдың қыркүйек ... ... ... ... үшін ... ... ... бұйымдарын өндіру бойынша зауыт іске қосылды ( жобасы).
Облыстың индустриалды-инновациялық даму бойынша іс-шаралар Жоспары және Батыс Қазақстан облысының ... ... ... ... ... ... бұйымдарды және құрылымдарды дамыту Аймақтық бағдарламасы шеңберінде құны ... 161,2 ... ... ... ... ... 35 инвестициялық жобаларын жүзеге асыру жоспарланған. Ірі және орта өңдеу өнеркәсіп кәсіпорындарында 2006 жылдан бері жаңа өндіріс құру және ескі ... ... ... 598 ... орны ... ... Батыс Қазақстан облысында 4 жобаны жүзеге асыру жүргізілуде:
1. "Металл құрылымдарын ыстықтай мырыштау бойынша қызмет ... ... ... ( БӨК>> ЖШС). Жоба ірі ... ... құрылымдарына, жол қоршауларына, көпірлік тоннельдік құрылымдарға, темір жолдардың байланыс желілерінің тіректері мен аспаларына, автомобильдер кузовтарының тетіктеріне, құбырларға, метиздерге және ... ... 60000 ... дейін металл бұйымдарына мырыштық жабынды өндіру ұйымдастыруды қарастырады.
Бүгінгі күнге осы жобаның жүзеге асырушылары АҚ және БӨК>> ЖШС ... ... Жоба құны - 625 ... б.в. ... ... құны 267 млн. ... ... фирмасының жабдығы алынды. АҚ қаражаты есебінен инженерлік тораптар: су құбыры, электр жарығы, электр қамсыздануы, сыртқы газ ... ... ... каркасы дайындалды, құрылыс-монтаж, металл құрылымдарын монтаждау жұмыстары жүргізілді.
Қазіргі уақытта жабдықтарды монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Жобаны ағымдағы жылдың соңына ... ... ... ... ... ... 150 жұмыс орнының құрылуы жоспарланған. Қазіргі уақытта жобаға қатысушалардың біреуінен ( АИО>> АҚ) құжаттарды толық емес заңды ... ... АҚ ... ... тоқтатылды.
2. "Газкомпрессорлық және газ айдау кәсіпорындары үшін жабдықты өндіру" ("БҚМК" АҚ)
Жоба бастапқы кезеңінде газ айдау агрегаттарының түйіндерін жөндеу және дайындауды, ал ... газ ... ... ... ... Газ ... агрегаттары магистралды газ құбыры бойынша табиғи газды ... үшін газ ... ... ... ... Олар бөлек түйіндер мен агрегаттардан тұрады: газтурбиналық жетек, айдауыш, ауа ... ... ауа ... ... Осы жоба шеңберінде кәсіпорынмен ауа жылытқыш, кешенді ауа ... ... және ... ... ... ... Жоба құны 640 млн.теңгені құрайды.
Жобаны жүзеге асыру барысында құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілді, қажетті ... ... және ... ... ... екі турбоблоктың біреуін жөндеу бойынша жұмыстар аяқталды, оны сынауға дайындалуда, екінші ... ... ... жұмыстар жүргізілуде. Енгізіліп жатқан өндірістік қуатты толықтай жүктеу және жобалық ... ... ету үшін газ ... ... ... және ... ... мемлекеттік тапсырыс қажет. Жобалық қуатқа шығу кезінде 100-ге дейін жұмыс орнын ашу жоспарланған.
Осы жоба шеңберінде ҰК>> АҚ ... ... ... ... ... Жоспары бекітілді және АҚ қажеттілігі үшін шетел ... ... және ... ... ... ... ... газ айдау агрегатын өндіруді ұйымдастыру бойынша ынтымақтастық туралы ... қол ... ... және қызмет көрсетулерді қазақстан өндірушілердің жалпыұлттық форумы шеңберінде АҚ және ҚазМұнайГаз>> БӨ>> АҚ-мен 740 млн. ... ... ... ... ... ... ... Батыс Қазақстан машина жасау комипаниясы>> АҚ және АҚ-мен 700 млн. теңге сомасында турбоблок және газ ... ... ... ... ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды.
3. ("БМ" ЖШС)
Биохимия саласында бидай дақылдарын (бидай және қара ... ... ... және ... азық ... ... өндіру бойынша биохимиялық зауыт құрылысы ұсынылған. Өндірістің жобалық ... ... ... ... - ... 12 мың тонна, азық қосымшалары - жылына 27 мың тонна, биоэтанол - жылына 30 млн. литр. Жоба құны - 53,4 млн. АҚШ ... ... Орал қ. ЖЭО ... ... ... 5 ... ... орналасқан. Ауданы 9,7 га жер телімі бар. Өндіріс технологиясы зиянды шығындарсыз ... ... ... ... ... ... - бидай және алынатын өнімдер, крахмал, кілегей, күнжара, түп, биоэтанол, ... ... ... бар ... өнім ... табылады. Осы жоба бойынша технологиялық және көмекші жабдықты, ... ... ... ... және таза ... ... ... АҚ-мен буды жеткізуге бас тартуына байланысты өз қазандығын салу ... ... ... ... ... ... ... ету сорғылық станса және градирня салуға жобаны дайындау бойынша жұмыстар ... ... ... ... ... 25 ... 2 ... алынып және жеткізілді.
Қазандықты қамтамасыз ету үшін газды жеткізуге АҚ-нан техникалық шарттар алынды. Газ ... ... ... ... ... ... үшін ... Газ құбырының жобасы дайындалып және монтаж жүргізілуде. ... ... ... 7500 ... құрайды. Қазіргі уақытта 1800 м3/сағат жеткізу бойынша АҚ-мен келісім бар. Құны 40 млн. теңге жер асты бас ... 2 ... ... ... ... ... ... қажетті сумен қамтамасыз ету үшін МКК-мен екі ұңғыма құрылысына келіссөздер жүргізілуде. Жобаны жүзеге асыруда құрылыс кезеңінде 200 ... ... және ... беру ... 550 ... орнын құру жоспарлануда.
Құрылыс материалдары құнының қымбаттауына байланысты Орал биохимиялық комбинаттың пайдалану мерзімі 2010 ... ... ... ... қуаты жылына 1200 мың тонна цемент зауыты құрылысы ( ЖШС. Бұл жоба Батыс Қазақстан облысы Тасқала ... ... ... ... ... 1,2 млн. ... ... 2 кезеңде қуаты жылына 2 млн. тонна цементті құрайтын ... ... ... ... өнім номенклатурасы: М-400, М-500, сульфатқа тұрақты портландцемент, тампонажды портландцемент. Цемент өндіру үшін шикізат болып Тасқала ауданы аумағындағы бор, сазбалшық және опок кен ... ... ... ... уақытта геологиялық-ізденіс және инженерлік-геологиялық жұмыстар жүргізілді. Сараптамашылардың деректері бойынша кен ... ... қоры 60 ... ... ... (құрылыс кезеңіне) электр, сумен қамсыздандыру бойынша жобалық-сметалық құжаттама дайындалды.
Шаруашылық пен ауыз және техникалық сулардың барлау - пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жұмыстары ... ... ... ... химиялық құрамы анықталды. Екі тегеурінді су мұнарасын монтаждау, құдықтарды ... қосу ... ... ... ... ... кен орны және ... бойынша жерді қайта қалпына келтіру және қоршаған ортаны қорғау жобалары, электр ... ... ... ... өту ... топо-геодезиялық түсіру жасалды. Құрылыс алаңын шаруашылық-ауыз және техникалық су, магниттік өріс, радон, электрмагниттік сәуле шығару бойынша санитарлық-эпидемиялық қадағалау органдарынан оң ... ... ... ... алдын-ала көлемінің жобасы дайындалды. Жобаның қоғамдық тыңдауы өтті.
ӨК уақытша электрмен жабдықтау үшін ВЛ-10кВт құрылысы ... ... ... ... 8,5 ... 5 шақырымға Семиглавый Мар қосалқы стансасынан ВЛ-10кВт электр берілісі желісін ... ... ... ... ... ... 60 га ... зауыт құрылыс алаңының тікелей жобаламасы аяқталды. Жоғарғы өсімді және құнарлы қабатының кесіндісі және оны уақытша сақтау орындарына қоймалау жүргізілді.
... ... ... ... ... ... ... келісім жасалды. Жабдықты жеткізу мерзімі 2010 жылға жоспарланды. Алматы қ. компаниясымен темір жол тораптар ... ... ... ... ... ... ... - компанияның өз меншігіне алынған Екібастұз көмір кесіндісінің көмірін пайдалану қарастырылады. Сондықтан, ... ... ... ... ... ... ету ... қарастырылмайды. Зауытқа қуаты 50 мВт дейін электр энергиясын жеткізу АҚ 220/500 кВт ... ... ... ету ... ... ... ... электрмен қамтамасыз ету мәселесін келісу және техникалық шарттарды дайындау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жобаны жүзеге ... ... ... 300 ... орнын және пайдалануға беру кезінде 300 жұмыс орнын құру жоспарлануда.
Жобаның жүзеге асырылуы ЖШС өз қаражаты ... ... ... ... ... қосымша қаржыландыруға өтінім жолданды, қазір қарастыруда жатыр.
қытай компаниясымен ... ... жаңа жоба ... ... ... ... ... нақтылануда. АҚ желісі бойынша қосымша қаржыландыруға мәселесін тездету қажет.
Сондай-ақ, ... ... ... ... ӘКК>> ҰК>> АҚ желісі арқылы 2 жоба жүзеге ... ... ... ... куаттылығы 54 МВт газтурбиналық электрстансасының құрылысы
2008 жылдың сәуір айында Батыс Қазақстан облысының әкімшілігі, ӘКК ҰК АҚ, ИК және ... ... іске ... жоба ... 4 жақты меморандумға қол қойылды.
Жобаның бір міндеті Батыс Қазақстан облыс бойынша энергияның жетіспеушілігін жою, ... 40-50 МВТ ... ... ... ... Орал ... ... дамуы бойынша тұрақтырандыратын факторының бірі келешекте құрылыстар жүргізілетін ... ... ... - 7-9 ... аудандар.
Бұл жоба газтурбиналық электрстансасының құрылысы когенерациялық цикл үш газотурбиналық қондырғы 18 МВт-тан, жою қазандары жылылық қуатымен 25 Гкал/сағатты құрайды.
Бүгінгі күнде ӘКК ҰК ... ... ... ... 2 га жер ... ... жыл ... 150 млн. текше м. газ беруі туралы келісім шарт ... ... ... нөлдік циклы бітті, негізгі корпустың құрылысы жүргізіліп жатыр. АҚ технологиялық жабдықтар бірінші бөлімі - ... ... ... ... ... жеткізуі бойынша ресей компаниялармен келісім шарт жасалды. Алдын-ала төлем жартылай төленді. Газтурбиналық электрстансасынан Орал ... ... ... ... ... ... өткізу жөнінде жобалы-сметалық құжаттарды дайындау тендеры БҚО құрылыс басқармасымен 2008 ... ... ... ... ... ... жобалы-сметалық құжаттарды дайындау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әрі қарай ... ... ... және ... ... Орал ... ... аудандарына дейін электр беру желісін өткізу үшін қаражат мәселелерін шешу керек.
2. Теректі ауданының Пойма а. АҚ ... ... - ... ... 18,5 мың ... май ... қайта өңдеу және жылына 7,4 май шығымы тазартылған ... ... ... ... Жоба құны 1,7 ... ... Жобаны жүзеге асыру ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және ... ... ... ... ... ... ... қарастыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік агро азық-түлік бағдарламасына толық ... ... және ... ... етеді:
- экологиялық таза отандық өнімді нарыққа шығару;
- басқа ... ... ... көлемін азайту;
- өсімдік майына бағаны төмендету;
- ауыл шаруашылық тауар өндірушілерден шикізатты сатып ... ... 50 жаңа ... ... ... ... АҚ және ӘКК>> АҚ ... табылады. ӘКК>> АҚ 187 млн. теңге сомасында 24 % шамасында жай акциялар пакетін алу арқылы жобаны қаржыландыруды ... ... ... ... үшін зауыт-өндірушілердің техникалық жағдайы алынып, бекітілді, қазіргі уақытта жобалық жұмыстар аяқталуда. Бүгінгі күні әкімшілік-тұрмыстық корпусқа, зертханаға, таразыға, тұқымды ... ... және ... ... ... құжаттама дайын. Пресстеу цехы, рафинациялау, дезодорациялау және тоңазыту цехы бойынша, дайын өнімдер қоймасының фундаменты және қабырғаларының жоспары алынды. Май ... ... ... және ... бойынша цехты жобалау аяқталу кезеңінде.
Sineko компаниясымен (Чехия Республикасы) құрылыс-монтаждық жұмыстарға келісім жасалды.
Әкімшілік-тұрмыстық кешен құрылысы жүргізілуде, бүгінге ... ... және ... ... ... аяқталды, зертхана және таразы құрылысы басталды. Қаржыландыру мәселесін шешуге шамамен 800 млн. ... ... ... ... стансасынан жоғарғы вольтті (10 кВт) электр берілісі желісін тартудан құрылысқа техникалық шарттар алынды, жобалауға тапсырма берілді. Мәселе жұмыстану кезеңінде ... ... ... ... ... ... шешілді.
Келесі нысандарды қаржыландыру мәселесін шешу қажет:
Өндірістік цехтар- 270 ... ... ... және ... желісі - 155 млн.теңге.
Әкімшілік-тұрмыстық корпус - 65 млн.теңге.
Зертхана - 15 млн.теңге.
Таразы - 14 ... ... - 180 ... ... - 80 ... ... 800 млн. теңге қажет.
Индустрияландыру Картасы шеңберінде 2009 жылы 255,4 ... ... 1300 ... ... ... 29 ... жоба ... асырылуда. Оның ішінде, 157,5 млрд. теңгеге 11 инвестициялық жоба іске қосылып, 271 жұмыс орны құрылды:
1. ... ... ... ... ... мен резеңке бұйымдарын қайта өңдеу өндірісін ұйымдастыру ( ЖШС);
4. ( ЖШС);
5. ( ЖК);
6. ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... (КПО ... жылдары өңiрлiк үйлестiру кеңесiмен 27 отырыс өтті, жалпы сомасы 10,4 ... ... 67 жоба ... Мақұлданған жобалардың шеңберінде 1300 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланды.
2012 жылы 4,7 млрд. теңгеге 365 жұмыс орнын құру қарастырылған 8 ... іске қосу ...
1. ... ... ... ... ... оқшаулаушы бұйымдар өндіру ( ЖШС);
2. Қуаты ауысымына 20 тонна шұжық цехын жаңғырту ( ... ... ... ұйымдастыру ( ЖШС);
4. Индустриалды парк құрылысы ();
5. Матрацтар және корпустық жиһазға арналған пенополиуретан өндірісін ұйымдастыру ( ЖШС);
6. Мал шаруашылығы ... ... ... Мал шаруашылығы кешенінің құрылысы ( ШҚ);
8. Цемент-жаңқа плиталарын ... ... цех ... ... Лес" ... ... ... маңызды бағыты әрине, бұл аймақтағы инновациялық белсенділікті күшейту ... ... ... ... ... бір ... ... кәсіпорындардың, немесе олардың жеке түрлерінің инновациялық қызметті жүзеге асыруға қатысу деңгейі. Инновациялық белсенділік әр ... ... ... ... ... (кесте 7.8).
Кесте 16 - Инновациялық белсенділікті анықтайтын негізгі факторлар ... ... ... ... ... ішкі ... ... мен төлем қабілеттілігінің деңгейі;
* несие-қаржы және банк жүйесінің қалыптасуының тұрақтылығы;
* инфляция деңгейі;
* экономикалық сферадағы жемқорлық пен қоғамдағы қылмыс ... ... ... ... қамтамасыз етілуінің деңгейі;
* кәсіпкерлік және инвестициялық қызметтің нормативтік базасының ... қор ... ... ... ... технологияның даму деңгейі.
Аймақтың инновациялық белсенділігі:
* жағрафиялық орналасуы;
* табиғи ресурстармен қамтамасыз етілуі және ... қол ... ... ... ... экономиканың құрылымдылық әр-түрлілігі;
* нарықтық инфрақұрылымының ахуалы мен дамуы;
* халықтың ... мен ... ... ... тұрақтылық;
* экономикалық тұрақтылық;
* басқару органдарының кәсіпорындармен өзара іс-әрекеті;
* ақпараттық коммуникациялық ... ... ... ... ... ... нарықтың деңгейі;
* азық-түлік өнімдері нарығының монополизациялану деңгейі;
* бағаның икемділігі;
* капиталға табыстылық нормасы;
* саланың капитал сыйымдылығы;
* салық ауыртпашылығының деңгейі;
* бәсеке деңгейі;
* ... ... ... ... бірлестіктердің қалыптасуы және басқа да контрагенттермен өзара ... ... ... мен өндірістің күрделілік деңгейі;
* инвестициялық нарық инфрақұрылымының даму деңгейі;
* саланың мемлекеттік реттеу деңгейі.
Кәсіпорынның инновациялық белсенділігі:
* меншік түрлері;
* кәсіпорынның ... ... ... ... жаңа ... кіру мүмкіндігі және өз ұстанымын нығайту;
* инвестициялық қызметті жүргізу үшін қаржылардың болуы;
* инвестициялық жобалармен басқару тиімділігі;
* ... ... ... ... ... ... ... ынталандыру жүйесі;
* инновациялық белсенділік деңгейі;
* негізгі қорлардың тозу деңгейі;
* өнімге төлемге ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның көптеген өндірістік кәсіпорындарда әлеуметтік-экономикалық саясатында инновациялық құраушылары бойынша келесідей тенденциялар байқалып отыр:
* ... ... тек ... ғылыми зерттеулер мен жеке зерттеулердің дамуы. Іргелі зерттеулер жүргізу ғылыми-зерттеу институттары мен университеттерімен тығыз интеграциялану есебінен жүзеге асырылады;
* неғұрлым ... ... ... ... басқару бөлімін құру үшін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық ұжымын (ҒЗТКҰ) және маркетинг бөлімдерін біріктіру мақсатында қайта ... ... ... ... ... ... ... жылдың қорытындысы бойынша облыста 205 кәсіпорынның инновациялық қызметіне статистикалық бақылау жүргізілді. 2011 ... 26 ... ... ... ... ... ... белсенділігі 12,7%-ды құрады. Республика бойынша инновациялық белсенділік деңгейі бойынша облыс 1 ... 2015 жылы ... ... кәсіпорындардың үлесі 13,5%-ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.
Инновациялық өнім ... 2011 ... ... ... 24,8 ... құрады, 123,9 млн. теңгеге инновациялық сипаттағы қызмет көрсетілді. Шығарылатын өнімдер: катерлер, қайықтар, стандартты емес ... ... ... ... ... ... КВОУ, газ айдаушы агрегаттарға қосалқы бөлшектер). Технологиялық инновацияға күрделі және ағымдағы шығын 47,3 млрд. теңгені құрады.
Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық ... ... ... ... ... бағдарламасына сәйкес, бағдарламаны өңірлік деңгейде іске асырудағы даму институттарының ... ... ... ... жобаларды іске асыруға бизнеспен бірлесіп қатысу, шетелдік инвесторларды тарту, индустриялық аймақтарды, технопарктерді, ... ... ... жеке бизнес үшін тартымды болып табылмайтын, бірақ маңызды ... ... ие ... ... дамыту және көбейту (мысалы, сервистік-дайындау орталықтарын құру және басқалары), кәсіпкерлікке сервистік қызмет көрсету ... ... даму ... ... атқарады.
Облыста инновациялық қызметті қолдау және жылжыту бойынша ... ... үшін ... ... жанынан инновация және жаңа технологиялар бойынша Кеңес жұмыс істейді. Оның негізгі міндеті ... ... ... ... сала ... ... және технологиялық кооперацияны дамытуға қатысу экономиканың нақты секторында алдыңғы қатарлы технологияны ендіруді ... ... ... ... және ... қызметті ынталандыру.
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы мемлекеттің және жеке инвесторлардың қаржы - лай ... ... ... - гия - лы ... ... ... асыруда. Жаңа жобаларды жүзеге асыру - мен қатар әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы жұмыс істеп тұрған тиімділігі төмен ... ... - ... ... ... өңірлердегі әлеуметтік, экономикалық және мәдени жобаларды қосымша ин - вес - ... ... де ... - ды. Батыс Қазақстан облысында ӘКК>>ҰК>> АҚ-ның жүзеге асыруға қатысқан инвестициялық жобалары тек Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық ... ... ... ... ... ... іске ... негізгі бағыттарының ішінде экономиканы әртараптандыруды және оның бәсекеге қабілеттігінің өсуін қамтамасыз ететін басым секторларын дамыту бойынша, ішкі сұраныс негізінде салаларды ... ... 1 ... ... әлеуеті бар салаларды қолдау бойынша, оның ішінде агроөнеркәсіптік кешенді қолдау мақсатында 5 жоба, секторларын дамыту бойынша оның ішінде энергетика ... ... 1 жоба ... ... ӘКК>> ҰК>> ... базасында инвестиция тарту және инновацияны дамыту бойынша орталық құрылды. 2012-2014 жылдарға арналған БҚО-ның инновациясын дамыту бойынша ведомстволық жоспары жасалды және ... ... ... іске ... ... жұмыстар жүргізілуде. ЖШС , ЖШС -нің ... іске ... ... ... пеноәйнек,жасанды қиыршық тас бойынша жұмыстар жүргізілуде, ... ... ... ЖШС, ЖШС ... ... институттары қызмет етуде. Энергияны үнемдеу мақсатында АҚ-да РМК-мен бірлесе энергияның жаңартылатын көздерін - жел ... ... ... жоба ... ... Қазіргі уақытта қуаттылығы 1,5 кВт тәжірибелік үлгілері орнатылған.
Қазіргі таңда ЖШС-нда жобалау және кеме ... ... ... қалпына келуші энергия көздері, мұнай-газ саласы үшін стандартты емес ... ... ... ... кіші ... ... және ... қызметтер үшін өндірістік және лабораториялық-зерттеу базалары жұмыс ... ... ... ... 69х5х6 м гидродинамикалық бассейн, 1000 кг/кв.см қысымдық автобаспалар, климотермобарокамералар, вибростендтер, ... ... ... ... ... ... ... сынақ базасы). Кәсіпорын негізі қаланғаннан бері өзі жүретін және буксирмен тартатын су асты аппараттарын жасау жөніндегі 10-нан ... жоба ... олар суға ... кеткен (кемелер, тікұшақтар және тағы басқа) объектілерді іздеп, зерттеу үшін пайдаланылады. Сондай-ақ, ҒЗИ Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ... ... ... ... тиімді іс-әрекет коэффициентімен ерекшеленетін көлденең роторлы жел қондырғыларына зерттеулер жүргізуде.
Қазақстандық қамту мәселелерінде негізгі міндеттерін іске ... ... ... ... және ... сатып алу кезінде ұлттық компаниялар және қойнауды пайдаланушылардың сатып алуындағы ... ... ... ... ... ... ... өндірушілерді қолдау жөнінде жалғаспалы жұмыстар жүргізілуде.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 шілдедегі №745 жүйе ... ... ... АҚ, АҚ, ЖШС, АҚ, ЖШС, ... ... Қазақстан, Астана 12 желтоқсан 2012 ж.
* Индустрияландыру картасының ... іске ... ... ... - www.mint.gov.kz
* Касымбаев М.М. Проблемы ииновационного развития АПК Казахстана Автореферат на соискание ученой степени к.э.н. Алматы 2010
* ... ... ... дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламасын мониторингілеу бойынша есеп - www.mint.gov.kz
* Вранчан Н.А. Региональная ... ... ... // ... ... -- 2011. -- № 5 Вып. 1 (183). -- c. 40-44. -- ... Jean-Eric Aubert. PROMOTING INNOVATION IN DEVELOPING COUNTRIES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK World Bank Policy Research Working Paper 3554, April ... ... ... ... ... ... арналған стратегиясы. ҚР Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы №1096 Жарлығымен бекітілген, Астана.
* ... ... 2006 ... 23 ... Заңы.
* Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1332 қаулысы.
* Қазақстан ... ... 2007 ... 28 ... № 1331 ... ... ... әлеуметтік-экономикалық дамуының 2013 2017 жылдарға арналған болжамы 2012 жылғы қазандағы №191 облыс әкімдігінің қаулысымен бекітілген
* 2011-2015 жылдарға арналған ... ... ... ... дамыту бағдарламасы. Облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 29 ... № 29-1 ... ... ... ...
* Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының 2011-2015 ... ... ... жоспары Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы қаулысымен БЕКІТІЛГЕН
* Батыс Қазақстан облысының 2006-2008 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму ... ... БҚО ... 2007 ... 5 ... № 40-9 ... бекітілген
* Қазақстан Республикасы Президентінің атты Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан 06.03.2009 жыл.
* М.Б.Кенжеғазин, В.Ю. Додонов. С.А.Шебелев. Тұрақты ... ... ... ... ... және ... ... (тұжырымдамалық көзқарастар). - Алматы, ИЭ МОН РК, ... ... А.Н. ... регионального развития в Казахстане. Москва, материалы международ. Конф., 2012 г.
* ... А.Н. ... и ... ... регулирования инновационной деятельности в Казахстане. Алматы: , 2010.- 165 стр.
* Скурихина Е. В. Инвестиционно-инновационный потенциал региона: ... ... ... ... и ... [Текст] / Е. В. Скурихина // Молодой ученый. -- 2012. -- №3. -- С. ... Жиц Г.И. ... и ... рассуждения о некоторых аспектах методологии оценки влияния инновационного потенциала на развитие социально-экономических систем различного уровня сложности // Инновации. 2008. ... ... б. т. ... дамуды аймақтық тұрғыдан зерттеу http://www.g-global.kz
* Индустриалды-инновациялық саясат - экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етудің құралы http://www.g-global.kz
* ... ... П.А. ... - ... ... іске ... экономикалық қайта жаңғырудың басты парадигмасы http://www.g-global.kz
* Баудиярова Э.Н., Бахтиярова А.Ж. ... ... ... ... http://www.kaz.stat.kz
* www.batys.stat.kz

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 84 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инновациялық экономиканың теориялық негіздері62 бет
Инновациялық экономиканың теориялық негіздері жайлы17 бет
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында Қазақстанның инновациялық дамуының теориялық моделін37 бет
Экономиканың индустриаддық- инновациялық дамуы7 бет
Экономиканың инновациялық дамуы19 бет
Экономиканың инновациялық дамыту101 бет
Елдің технологиялық және инновациялық алмасуы13 бет
Индустриалды даму66 бет
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын 2007-2009 жылдары iске асыру42 бет
Инновация - өндіріс тиімділігін жоғарылатудың негізгі көзі5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь