Қарапайым түсініктер. Сандар номенклатурасы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.5

І. БІРІНШІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚАРАПАЙЫМ
ТҮСІНІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6.13
1.1 Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастырудағы мазмұны,
міндеттері және ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6.10
1.2 Қарапайым математикалық ұғымдарды оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11.13

ІІ. ҚАРАПАЙЫМ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРДІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ОЙЫН
ТЕХНОЛОГИСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.22
2.1 Бастауыш сыныпта математикалық сауаттылықты қалыптастыру.
Алғашқы ондық сандарды оқыту. Сан және цифр ұғымдарын
анқытау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.17
2.2 Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру
әдістемесінде ойын технологиясын ұйымдастырудың маңызы ... ... ...18.22

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23.24

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
Курстық жұмыстың тақырыбы: «Қарапайым түсініктер. Сандар номенклатурасы».
Жұмыс жоспары 3 бөлімнен тұрады: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Тақырыптың жалпы мақсаты: сандардың арифметикасы (сандардың аталуы, жазылуы, салыстыру, қосу мен азайту және шамалар, мәселен, ұзындық және оны өлшеу) жайында түсініктер, алгебра мен геометрияның өте қарапайым элементтері, жалпы математикалық сауаттылығын қалыптастыру.
Қарапайым түсініктер 1 сыныпта қарастырылады және оған 16 сағат бөлінген. Осы 16 сағаттың ішінде қарастырылатын тақырыптар:
- әр түрлі заттарды санауды үйрену және соларға жаттығу. Соның нәтижесінде «Қанша?» (неше? нешеу?) деген сұраққа жауап беру үшін оқушылар заттарды санауды меңгереді. Ал «нешінші?» деген сұраққа жауап беру үшін заттарды көрсетіп, берілген ретте ғана санау қажеттігін игереді.
- заттарды әр түрлі белгілеріне (түсіне, өлшемінде, пішініне) қарай салыстыру.Салыстырудың қорытындысын білдіретін «бірдей», «әр түрлі» сөздерін игеру және «түстерін бірдей», «пішіндері бірдей», «үшбұрыш», «ұзын-қысқа» сөздерімен танысу.
- заттарды ұзындығына қарай салыстыру, заттың ұзындығын сантиметрмен өлшеу, кесіндінің ұзындығын өлшеу және ұзындықтың өлшем бірлігі ретінде сантиметрдің енгізілуі жайында түсінік қалыптастыру.
- заттардың екі тобын салыстыру. Қайсы топта заттың артық (кем) екенін немесе бір топта қанша зат болса, екіншісінде де сонша екенін анықтауды үйрету. Қорытынды нәтиже: «артық», «кем», «сонша», сөздері мен сөз тіркестерін игеру және салыстыру.
- кеңістік туралы түсінік, заттардың кеңістіктегі орналасу қалпын сөзбен («жоғары», «төмен», «алдында», «артында») білдірудің үлгілері көрсетіледі.
- уақыт аралығы туралы түсінік. Соның нәтижесінде құбылыстың өту ретін білдіретін сөздердің («бұрын», «кейін», «таңертен», «кешке», және т.б.) мән-мағынасын түсіндіру.
- заттарды санау (Heшінші?), апта күндерінің, жыл мезгілдерінің, айдың атаулары және peтi;
- біріктірy және бөліп алу, Заттың екі тобынан бір ғана топ құрастыру,заттың тобынан қандай да белгісіне қарай бірнеше затты ажыратып, топтан бөліп алу, осыларға ұқсас фигураны құрамды бөліктерге жіктеу және бөліктерден фигураны құрастыру.
- сызықтар (түзу, қисық сызық, тұйықталған қисық сызық, тұйықталмаған қисық сызық); нүкте. Сәуле. Бұрыш. Keciнді және оны сызу. Кесіндінің ұзындығын өлшеу (сан¬тиметр).
Математикалық сауаттылықты қалыптастыра отырып балаларды санауға, яғни сан, цифр ұғымымен таныстырамыз. Цифрды балаларға түсіндірмес бұрын алдымен, олардың үлгілерін жазып көрсетеміз. Сандар нумерациясын үйрету барысында оқушыларға: әр сан қалай аталады және баспа және жазба цифрмен қалай белгіленетінін, 1-ден 10-ға дейінгі сандардың ретін, қай саннан кейін қайсысы тұратынын, сандардың санау жүйесін түсіндіруіміз қажет.
Балалардың санау жүйесі қалыптасқаннан кейін 1-ден 10-ға дейінгі сандарды қосып, азайтуға үйретеміз. Мысалға алсақ, 2+1 өрнегін балаларға ойын арқылы жеткізуімізге болады: «тал басында 2 көгершін отыр, оған тағы 1 көгершін ұшып келді, сонда нешеу болды?» деп түсіндірсек болады. Қазіргі уақытта сабақтарда ойын технологиясын кеңінен қолдануда. Ойын барысында балалар әртүрлі жаттығуларды орындап, сабаққа қызығушылығы оянады, сондай-ақ логикалық ойлау қабілеті де дами түседі.
Сөзімді атақты ғалым Д. И. Писаревтың қанатты сөзімен аяқтағым келіп тұр: «Математика оқыту әдістемесінде сан алуан жетілдірулері болатындығына қарамастан, шәкірттер үшін әрдайым қиын жұмыс болып қала береді».
1. Леушина A.M. Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру
әдістемесі. - Алматы, 1987ж.
2. Отбасында және балабақшада баланы мектепке дайындау бағдарламасы. -
Алматы, Шартарап, 2000ж.
3. Балабақшада 5-7 жастағы балаларды мектеп алды даярлау бағдарламасы.
Астана-Алматы, 1992ж.
4. Адамтаева Г. «Білімді тиянақтау». Бастауыш мектеп 10-2004ж.23бет.
5. Асқарова Ж. «Интелектуалды ойын». Бастауыш мектеп 2-2002ж.Зббет.
6. Ақбаева «Дидактикалық ойындар». Бастауыш мектеп 3-2000ж.
7. Құрманалина , С.Ш. Сәрсенбаева , Өміртаева «Математикадан
дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалар. 1-сынып». Алматы
«Атамұра» 1997ж..
8. Оспанов Т. Қ., Құрманалина Ш. Х. , Құрманалина С. Х., «Бастауыш
мектепте математиканы оқыту әдістемесі». Астана. «Фолиант»-2007ж.
9. Мамырбаева «Жаңа технологиялар сабақта». Бастауыш мектеп 7-2004ж.
10. Наурызбайқызы Ә, С.Мұхамедқызы «Математикадан
дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалар». Алматы
«Рауан» 194ж.
11. Нурахметова А. «Ойын әдістерін қолдануға студенттерді кәсіби тұрғыдан
даярлау». ¥лт тағылымы 4,5-2001ж.124бет.
12. Нұрғаева Г. «Ойын сабақ» Бастауыш мектеп 7-2001ж.35бет.
13. Оразбекова «Дидактикалық ойындардың маңызы» Бастауыш
мектеп 2-2000ж.40бет.
14. Оспанова «Бастауыш мектеп кластарында математиканы
оқыту». Алматы «Мектеп» 1987ж.
15. Балабаева А. Б. Қарапайым математикалық ұғымдармен таныстыру.
«Бастауыш мектеп» 2007ж. №2
16. Кемазанова С. Білім берудегі ойын технологиясы. «Қазақстан мектебі»
1974ж. №8
17. Леушина А. М. Мектеп жасына дейінгі балаларда элементар
математикалық түсініктерді қалыптастыру. 1982ж.
18. Баймұратқызы Б. , Сансызбайқызы М. , Ниязбекқызы Ф. , Ғалиқызы С.
«Отбасында баланы мектепке дайындау», Алматы, «Шартарап», 2000
19. Әзімханова Т. «Отбасы мен балабақша арасындағы өзара әрекеттестіктің
әлемдік тәжірибелік сипаты». Білім, 2006ж. №3.
20. Барсай Б. Т. «Бастауыш мектепте математиканы оқытудың теориясы мен
технологиясы: Оқу құралы». Атырау-2008ж.
        
        Аннотация
Курстық жұмыстың тақырыбы: .
Жұмыс жоспары 3 бөлімнен тұрады: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Тақырыптың ... ... ... арифметикасы (сандардың аталуы, жазылуы, салыстыру, қосу мен азайту және шамалар, мәселен, ұзындық және оны өлшеу) ... ... ... мен ... өте ... элементтері, жалпы математикалық сауаттылығын қалыптастыру.
Қарапайым түсініктер 1 сыныпта қарастырылады және оған 16 сағат бөлінген. Осы 16 сағаттың ішінде қарастырылатын тақырыптар:
* әр ... ... ... ... және ... жаттығу. Соның нәтижесінде (неше? нешеу?) деген сұраққа жауап беру үшін оқушылар заттарды санауды ... Ал ... ... жауап беру үшін заттарды көрсетіп, берілген ретте ғана санау қажеттігін игереді.
* заттарды әр түрлі ... ... ... ... ... салыстыру.Салыстырудың қорытындысын білдіретін , сөздерін игеру және , , , сөздерімен танысу.
* заттарды ... ... ... ... ... сантиметрмен өлшеу, кесіндінің ұзындығын өлшеу және ұзындықтың өлшем бірлігі ретінде сантиметрдің енгізілуі жайында түсінік қалыптастыру.
* заттардың екі тобын салыстыру. Қайсы ... ... ... (кем) ... немесе бір топта қанша зат болса, екіншісінде де сонша екенін анықтауды үйрету. Қорытынды нәтиже: , , , ... мен сөз ... ... және ... ... ... ... заттардың кеңістіктегі орналасу қалпын сөзбен (, , , ) білдірудің үлгілері көрсетіледі.
* ... ... ... түсінік. Соның нәтижесінде құбылыстың өту ретін білдіретін сөздердің (, , , , және т.б.) ... ... ... ... (Heшінші?), апта күндерінің, жыл мезгілдерінің, айдың атаулары және peтi;
* біріктірy және ... алу, ... екі ... бір ғана топ ... ... қандай да белгісіне қарай бірнеше затты ажыратып, топтан бөліп алу, осыларға ұқсас фигураны құрамды бөліктерге ... және ... ... ... ... ... қисық сызық, тұйықталған қисық сызық, тұйықталмаған қисық сызық); нүкте. Сәуле. Бұрыш. Keciнді және оны ... ... ... ... (сан - ... ... ... отырып балаларды санауға, яғни сан, цифр ұғымымен таныстырамыз. Цифрды балаларға түсіндірмес бұрын ... ... ... ... ... ... ... үйрету барысында оқушыларға: әр сан қалай аталады және баспа және жазба цифрмен қалай белгіленетінін, 1-ден 10-ға дейінгі сандардың ... қай ... ... ... ... ... ... жүйесін түсіндіруіміз қажет.
Балалардың санау жүйесі қалыптасқаннан кейін 1-ден 10-ға дейінгі сандарды қосып, азайтуға үйретеміз. Мысалға ... 2+1 ... ... ойын ... жеткізуімізге болады: деп түсіндірсек болады. Қазіргі уақытта сабақтарда ойын технологиясын кеңінен қолдануда. Ойын барысында балалар ... ... ... ... қызығушылығы оянады, сондай-ақ логикалық ойлау қабілеті де дами түседі.
Сөзімді атақты ғалым Д. И. Писаревтың қанатты сөзімен аяқтағым келіп тұр: .
МАЗМҰНЫ:КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастырудағы мазмұны,
міндеттері және ерекшеліктері...................................................................6-101.2 ... ... ... ... ... ... ...
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ОЙЫН
ТЕХНОЛОГИСЫ................................................................................... 14-222.1 Бастауыш сыныпта ... ... ... ... ... сандарды оқыту. Сан және цифр ұғымдарын
анқытау........................................................................................................14-17
2.2 Қарапайым математикалық түсініктерді ... ... ойын ... ... маңызы...........18-22
ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................23-24ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...............................................25
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Матматиканы оқытуда, біздіңше, қарапайым түсініктерді қалыптастыру мен дамыту жолдарын анықтаудың негізі ... ... жеке ... ... ... деген қызығушылықтың ыңғайынан алған абзал.
Қарапайым түсініктерді қалыптастыру оқушылардың танымдық ... ... ... ... яғни ... ... ... орындауда білімі, біліктілік және машықтарға ие болуларына бағытталған қауырт оқу танымдық іс-әрекеті ретінде көрінеді. Осындай іс-әрекетті басқаратын, ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекетінің шығармашылық сипатында өрбуіне жетелейтін әдістемені жасау қажеттілігінен туып отыр.
Бастауыш мектепте қарапайым түсінікті ... ... ... Л. В. Заиков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, В. А. ... ... ... ... бәрі ... математиканы оқыту процесінде шығармашылық және логикалық есептерді біртұтас және ... ... ... оқушылардың дамыта оқытуына дамыту әдістемесін құрудың көкейкесті екенін көрсетеді.
Қарапайым түсініктерде балаларға жақсы таныс ойын технологиясында айтып өткен жөн. деп ... ... ... ақыл ... ... ... жоқ және олай ... мүмкін емес. Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеттес, ол арқылы баланың рухани ... ... ... ... айналадағы дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз - ... ... ... пен ... ... жанар оты.
Ойын процесіде балалардың өздері ойнаушылардың мінез - құлқы мен ... ... - ... ... және ... ереже белгілейді.Баланың танымын алғашқы күннен бастап дамыту құралы да, ... оқу мен ... ... негізін қалыптастыратында - ойын әрекеті болып саналады.
Қандай ойын түрі болсын, дидактикалық па, шығармашылық па, қимылды ма, ... ме, әлде ... ... ... ой ... ... ... қорын молайтады, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады, қиялдау, ойлау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіреді.
Орыс педагогы В. А. Сухомлинский: "Ойын баланың алдынан өмір ... ... оның ... ... дамытады, ойынсыз ақыл - ойдың қалыптасуы мүмкін де емес" десе, ғалым Е. А. Покровский өзінің балалардың ойындарына арналған ... ... ... ойын ... ... ... береді.Мысалы: ежелгі гректерде "ойын" түсінігі балалардың қимылы деген ұғымды білдіреді, ал еврей халқында "ойын" сөзі қуаныш, шаттық сезімдерін ... - деп, ... ... ойын ... түп - тамырының сабақтасып жатқандығы туралы тұжырым жасайды. Ойын - таным процесініңдамытудың ... ... ... тәрбиеші ұстаз оқыту мен тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен ... ... ... ... ... ... үшін ... ойындардың мазмұны мен өткізілу әдістемесін жете білу, әр бір ... ... оқу ... ... оқу ... ... ойынның тәрбиелік және танымдық мақсатын аша білу, ойын арқылы баланы танымына әсер ... даму ... ... зерттеу жүргізу талаптары қойылады.
Қазіргі кезде әлеуметтің - экономикалық дамудың оқу - тәрбие жұмысының ... ... ... саласының бастауыш сыныптағы тәрбиелеу, білім беру буынында шешуін күткен мәселелер тұр.
Сондықтан, мектептегі оқу үрдісі оқушылардың жеке ... ... ... ... ішкі ... ... жан-жақты зерттеу негізінде оқу-тәрбие жұмысын оқушылардың тез арада дамуына бағыттау. Сонымен зерттеу өзекті сипат ... деп ... ... 1 ... ... ... ... қарапайым түсініктерге оқытуды ұйымдастыру үшін сабақтар ұйымдастыру. ... ... ... ... үшін ... ... барлық әдіс тәсілдерді қолдану. Оқыту тәсілдерін қолдану арқылы жүзеге асыру. Оқушылардың қызығушылығын әр түрлі ұлттық ойын, ... ... ... ... ... ... мақсаттары жалпы білім беру, тәрбиелік және практикалық болып саналады. Оқушылардың қарапайым түсініктерді қалыптастыру, математикалық ... ... ... ... ... ... ... болуын қамтамасыз ету.
Зерттеу міндеті:
- 1 сынып оқушыларын математика сабақтарында қарапайым түсініктерді қалыптастыруда ... ... ... ... ... қарастыру.
- бастауыш сынып оқушыларының таным қызығушылығын жетілдірудегі әр түрлі көрнекілік материалдарының мүмкіндіктерін анықтау.
- оқушылардың таным қызығушылық ... ... ... ... ... жолдары мен әдістерін айқындау.
- бастауыш сынып топтарының оқу тәрбие үдерісіне ... ... ... және оны ... ... қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесінде ойын технoлогиясын ұйымдастыруда ғылыми-әдістемелік, педагогикалық, психологиялық әдебиеттерді талдау, мазмұнын, мәнін ашу;
- қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру ... ойын ... ... ... ... жолдарын анықтау.
Зерттеу пәні: 1 сыныптың математика сабақтарында оқушыларды қарапайым түсініктерді қалыптастыруды оқытуды ұйымдастыру жолдары.
Зерттеу объектісі: 1-сыныптың математика сабақтарындағы оқыту процесі.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... алып, оқушылардың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын қалыптастыруға болады.
Курстық ... ... ... екі ... ... және ... ... тұрады.
І. БІРІНШІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚАРАПАЙЫМ
ТҮСІНІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
+ Қарапайым ... ... ... ... міндеттері және ерекшеліктері
1-сыныптағы математикалық білімнің мазмұнын , , , , > ... ... ... ... құрайды. Мұнда: сандардың арифметикасы (сандардың аталуы, жазылуы, салыстыру, қосу мен азайту және шамалар, мәселен, ұзындық және оны ... ... ... ... мен ... өте қарапайым элементтері қарастырылады.
Геометриялық фигуралар жайындағы мәліметті балалар алғаш рет ойыннан алады. Бұл уақытта баланың қабылдауын ... түсу ... әр ... ... ... түсінік жинақтау керек. Алғашқы баланың шар және ... ... ... ... Олар ... кубтың үстіне кішісін қойып, бірденелерді құра бастайды.
Геометриялық ... ... ... ... ... ... ... қадағалау маңызды болып саналады. Мұғалім фигураны көрсетіп оны атайды, ... ... соны ... ... кейін балалармен бірігіп дәл сондай қимыл жасауға шақырады. Балалар тәрбиешісінің қолына ... дәл соны ... ... ... ... үшін ... ... да бір қимыл жасауын сұрайды, фигураларды дөңгелеткен бала дөңгелекті домалақ, ал тік төртбұрышты домала ... көз ... Не үшін тік ... ... алмайды? Өйткені бұрыштары кедергі жасайды. Тік төрт ... ... ... жоқ, ... домала алмайды.
Фигура туралы түсінік құру үшін оның моделін қолданады (дөңгелек, төртбұрыш, үшбұрыш т.б.) картоннан, қағаздан істелгенін ... келе ... ... ... ... әр ... фигуралардың ішінде төртбұрышты, үшбұрышты, дөңгелекті таба алады.
Мектепке келген балалар келесі геометриялық фигураларды ажыратып, дұрыс атай білуі ... ... ... шар, ... ... мазмұны: заттарды санау, заттарды және олардың топтарын салыстыру, заттардың топтарын және сияқты практикалық іс-әрекеттер орындау, кеңістік және ... ... ... қарапайым геометриялық фигуралар жайындағы түсініктер, фигураны мен оны сияқты практикалық іс-әрекеттер орындау және т.б. бір-біріне байланысты материалдардан ... Әр ... ... ... ... және ... жаттығу. Соның нәтижесінде (неше? нешеу?) деген сұраққа жауап беру үшін оқушылар кез ... ... ... санауды меңгереді. Ал деген сұраққа жауап беру үшін заттарды көрсетіп, ... ... ғана ... ... ... ... ... осы сұраққа жауап беру үшін ұйымдастырылатын әр алуан практикалық жаттығуларды орындау барысында оқушылар зат пен ... ... ... сандар қатарының ретін түсіндіреді. Осы түсініктердің мән-мағынасы ... ... ... ... ... ... және апта күндерінің, айдың атаулары мен ретін қарастыру барысында және т.б. ... ... ... бәрі ... натурал сандардың есептік және реттік сипаттамаларымен оқушыларды таныстырудың негізін қалайды және соларды оқытып-үйретуге ... ... ... ... яғни сан ... ... ... нәтижесі ретінде қалыптастыру мүмкін болады.
2. Көптеген практикалық жұмыстарды орындаудың нәтижесінде заттардың екі тобын салыстыруды, қайсы топта заттың артық (кем) ... ... бір ... қанша зат болса, екіншісінде де сонша екенін анықтауды үйрету. Орындалған ... ... ... ... екі ... ... әр ... тәсілдерімен нақтылы іс-әрекет үстінде танысады. Екі топты теңестіру тәсілдерін де кездестіреді. Қорытынды ... , , , ... мен сөз ... игеру және салыстыру кезінде нақты практикалық іс-әрекеттер орындауға жаттығу. Мұның бәрі ілгеріде , және т.б. ... ... ... жасалған дайындық болып табылады.
3. Заттардың екі тобын біріктіру және топтан бірнеше затты бөліп алу мен фигураны бөліктерге бөлу, оны бөліктерден ... ... ... ... ... өте ұқсас, сондай-ақ практикалық іс-әрекетке негізделіп түсіндірілетін өзара тығыз байланысты және табиғи бірліктегі ... ... ... ... екі ... бір ғана топ құрастыру,заттың тобынан қандай да белгісіне қарай бірнеше затты ажыратып, топтан бөліп алу, осыларға ұқсас ... ... ... жіктеу және бөліктерден фигураны құрастыру ілгеріде қосу және азайту амалдарының мән-мағынасын ашу ... және сол ... ... ... және ... табумен байланысты) есептерді-қарастыру барысында қолданылатын тірек білімнің қатарына жатады.
Осы амалдар арқылы кез келген ... ... ... ... негіздей отырып, сан жайында түсінік қалыптастырудың қажеттігін де ескермеуге болмайды, яғни ... ... ... нәтижесі ретінде қарастыру мүмкін болады.
4. Нақтылы іс-әрекет үстінде заттарды әр түрлі белгілеріне (түсіне, өлшемінде, пішініне) ... ... ... ... практикалық дағдылардың үлгілерімен танысу. Сонда қандай да бір мәнді белгілеріне қарай ... ... ... ... ... жүйелі жұмыстың бастама кезіндегі іс-әрекеттің үлгісі көрсетіледі. Қорытынды нәтиже: салыстырудың қорытындысын білдіретін , сөздерін ... және , , , , , ... сөз ... ... ... сондай-ақ, , , , , , ... ... ... ... ... жиі ... тура келеді, сондықтан да олар дайындық сипатындағы мәселелердің қатарына жатады.
5. Заттарды ұзындығына қарай салыстыру, ... ... ... ... ... ұзындығын өлшеу және ұзындықтың өлшем бірлігі ретінде сантиметрдің енгізілуі, ұзындықты сантиметрмен өлшеу сияқты мәселелер, қарапайым шама ... және оны ... ... түсінік қалыптастыруды көздейді. Мұнда: заттардың ұзындықтары әр түрлі тәсілмен салыстырылады, ұзындықты өлшеу шартты өлшеуіштің қажеттігіне негізделеді. Ұзындығы 1см ... ... ... ... ... айтылады және соның көмегімен заттың ұзындығын, соның ішінде кесіндінің ұзындығын өлшеу процесінің ерекшелігі ... Осы ... ... ... ... ... өте маңызды мәселе өз шешімін табады, атап ... шама ... ... ... екендігі жайлы түсінік беруге қажетті дайындық жүзеге асырылады.
6. Геометриялық фигураларлың 1-сыныпта бұрын беріліп жүргеннен гөрі ... ... ... ... пәнішілік мұқтаждықтан және қажеттіліктен туындар отыр. Өйткені, олар ілгеріде көрнекілік ретінде жиі ... ... ... ... жаттығулар мен тапсырмаларды орындауда тірек білім болып табылады: ал олардың ішіндегі шығармашылықпен байланыстылары, ... ... ... ... бөлу және бөліктерді құрастыруды көздейді. Сондықтан , , , көпбұрыштың түрлерінің атаулары, түзу және ... ... , , , ... ... ілгеріде өте жиі кездесіп отырады. Осыған орай, бұлармен ... ... ... ... асырылған. Негізгі мақсат: оқушыларға геометриялық фигуралардың әрқайсысын ... және ... ... ... үйрету. Ал кесіндіні сызу және оның ұзындығын өлшеу ... ... ... ... ... нәтижесі ретінде сипаттау мақсатында қарастырылып отыр. Олай болса, математикалық алғашқы тақырыбынан бастап-ақ, геометриялық түсініктердің, сандардың арифметикасына қызмет жасауға бағындырыла ... ... ... ... барысында өте жиі қолдануға тура келетін кеңістік туралы әр алуан түсініктермен танысу, соның нәтижесінде заттардың кеңістіктегі орналасу қалпын сөзбен (, , , , , , , , , , , , , , және т.б.) ... ... ... және ... ... ... ... Мақсат: сөздерге орай сәйкес іс-әрекеттер жасауға жаттығу.
Келесі мәселе - уақыт аралығы жайында ... ... ... ... ... өту ... білдіретін сөздердің (, , , , , , , , , және т.б.) ... ... ... ... ... ... ... машықтандыру.
Жалпы алғанда кеңістік және уақыт аралығы жайында ... ... ... ... ... ... оқытып үйретуде тірек білім болумен қатар, баланың ой-өрісін, қиялын және т.б. ... ... ... ... ... ... шолу ретінде ғана қарастырылған қарапайым түсініктер негізінен оқулықта ... ... ... ... Ал сол ... практикалық сипаттағы қырларын таңдау арнайы математика дәптерлерінддегі тапсырмаларды орындау кезінде жүзеге асырылады. Мәселен, әр ... ... ... салу, суретті бояу, әр түрлі әшекейлерді безендіру сияқты тапсырмаларды дәптерге орындау ... ... ... бала ... ... ... еттері дамиды. Қорытынды нәтиже - ілгеріде цифрларды, амалдардың және қатынастардың таңбаларын ... ... ... ... ... жоғарыда қарастырылған бағыттардың әрқайсысы бойынша алған тірек ... ... ... ... үйретіледі. Мұндағы сан және цифр жайында түсінік: санды шығарып алудың әр түрлі жолдары (санауға ... ... ... нәтижесі ретінде, қосу мен азайту амалдарын орындау арқылы) қосу мен азайту амалдарының мән-мағынасын ашу және сәйкес , ... ... ... және теңдіктер мен теңсіздіктер, сәйкес , >, ұғымдарына дайындық ретінде заттардың екі ... ... Қосу және ... амадарын оқытып үйретуге, сондай-ақ сан ұғымын анықтауға тірек білім болып табылатын ... екі ... ... және ... ... ... ... алуға үйрету;
* және ұғымдарын оқытуға дайындық ретіндегі заттардың ұғымдарын салыстыру, заттың, кескіннің ұзындығын өлшеу және өлщем бірлігі -1см-ді ... ... ... ... ... фигуралардың қарапайым түрлері, заттардың бір-біріне қатысты орналасуымен және амалдар мен әрекеттің өсу ... ... ... ... және ... ұғымдарына дайындық ретінде фигураны бөліктерге бөлу және оны бөліктерден қалыптастыру;
10)Дәптермен ... ... оның ... ... алу, жаза білуге
дайындық ретінде қарапайым элементтерді жазуға үйрету.
Осыған байланысты бастауыш сынып оқушыларының математикалық ... ... ең ... ... ... қалыптастыру.
Цифрдың жазылуына нұсқаулар және олармен таныстыру әдістемесі:
* Барлық цифрлар торға толығымен, он жақ жартысына қабырғасын бойлай ... ... ... ені оның ... шамамен екі есе кіші болуы қажет.
* Цифрды жазуды ... ... ... ... ... көрсетіп, мұғалімнің басшылығымен әр цифр қандай элементтерден тұратынын талдау қажет (таяқша, ирек, ирек сызық).
Сан ... ... ... ең ... ... бірі. Адамзат мәдениет еісігн аша бастағанда математикадағы ең ... амал ... ... ... санау нәтижесінде натурал сандар шыққан. Натурал сандардың әрқайсысын белгілеу үшін жасалған таңбалар цифрлар деп аталады.
Цифрлар: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 және 0. Бұл сандар ... Үнді ... ... ... ... бұл ... ... әкелген. Осыдан бұл цифрлар араб цифрлары деп аталған.
Сандардың аталуының және ... ... ... ... жүйесі деп атайды. Санау жүйелері - сандарды өрнектеудің ... бір ... және оған ... ... әрекет жасау ережелері деп те айтады. Бұрынғы және қазіргі қолданылып ... ... ... ... позициялық және позициялық емес санау жүйелері цифрдың мәні орналасу мәніне тәуелді, ал позициялық емес ... ... ... емес.
Позициялық емес санау жүйелерінің мынадай кемшіліктері бар:
1)Үлкен сандарды жазу үшін әрдайым жаңа таңбалар ... ... ... және теріс таңбалы сандарды өрнектеу мүмкін емес.
Позициялық емес санау жүйесінің мысалы ретінде Римдіктерде ... ... ... ... ... ... ... Рим цифрларымен жазуда осы бестік жүйе қолданылған: бір-І, бес-V, он-Х, елу-L, жүз-С, бес жүз-D, мың-М таңбларымен ... ... ... ... ... ...
2.2 Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру ... ойын ... ... ... ... балаларды тек қана қызықтырып, уақыт өткізудің ... деп ... ... берілетін танымның, білім мен тәрбиенің құнды негізгі деп ... ғана ... ... қол ... мақсатына жете алады. Сабақта ойынды дұрыс қолдану үшін ұстазға ойындардың ... мен ... ... жете білу, әрбір тақырыпқа байланысты оқу жылының басында оқу ... ... ... ... және ... мақсатын аша білу, ойын арқылы баланың танымына әсер етіп, даму барысына ... ... ... ... ... Қорыта келе айтарым, баланың өсіп жетілуіне ықпал ететін басты құралы ойын деп білем. Педагог балаларды ойнатып қана қоймай, олардың ... ... ... ... ... назардан тыс қалдырмау керек.
Қазіргі уақытта балаларды оқытуға арналған әдістемелер соның ішінде ойын технологиясы кеңінен пайдалану үстінде. ... ... ... балаларды жан - жақты болуына зор ықпалын тигізеді. Балалардың оқу іс - әрекетін арттыру үшін ойын ... ... ... ... Ойын ... бала қоғамдық тәжірибені меңгереді, сондықтан әр сабақ ... ... ойын ... ... ... ... мазмұнына, мақсатына, жас ерекшелігіне сәйкес таңдалуы керек екендігі назарға алынғаны дұрыс. Яғни, бала тілін дамыту барысында ойын элементтерін қолдана отырып, ... ... ... ... ... ... жетілуге қабілетті тұлғаны қалыптастыруға арналған бірден - бір таптырмас ... ... ... ... өздеріде байқамай әр түрлі жаттығуларды орындай бастайды. Ойын баланы іздену жолына бағыттайды, жеңіске деген қызығушылығын оятады, ал осыдан шыға келе олар ... ... ... ... болуға, ойын шартын сақтап отырып тапсырмаларды нақты орындауға тырысады.
Ең алдымен таным көзі - сезім арқылы қабылдауы, бала өз ... ... ... тануынан тұрады. Сезіну процессі кезінде бала бір нәрсені немесе заттың қасиетін, құрылымын таниды.
Баланың логикалық ойлау түсінігі ең ... оның ... ... ... ... ... дұрыс меңгеруі, баланың дамуы, жас ерекшеліктеріне байланысты болып табылады.Балаларға математикалық қарапайым ұғымдарды түсіндіру, бекіту.Сондай-ақ бала заттың санын, затты ... ... ... ... саны мен ... ... қарай) табу тәсілдерін меңгереді.
Жаңа материалдарды бағдарламаның кез ... ... ( , , т.б.) ... 2-5 ... ... ... ... 2-ші бөлімінде оқытқан жөн.
Математикалық түсініктерді қалыптастырудың негізгі жұмыс формасы - сабақ. Сабақ барысында бағдарламаның үлкен бөлігі шешімін табады. ... бір ізді жүйе ... ... ... ... тәсілдері.
Балаларды әрі дұрыс, әрі тез санауға үйретудің алуан түрлі жолдары бар.

Ойын ... ... ... бетіне сан ретімен карточкаларды қояды. Сонан соң балаларға карточкалардың қалай тұрғандарын есіне сақтап қалуды ескертеді. Олар көзін жұмады, сол кезде ... бір ... алып ... Балалар көзін ашады да, қай санның жоқ екенін табады. Кім бірінші жоқ санды атайды, сол бала ... ... ... рет қайталанып ойналады.

атты ойында аталған санның көршілес сандарын атау мақсат етіп қойылады. Ең алдымен балалар шеңбер құрып ... ... ... ортасында тұрып допты бір балаға лақтыра отырып, ойына келген бір санды атайды. Доп ұстаған бала сол саннан ... ... ... ... Егер доп ... бала ... ... бермесе, басқалары хормен жауабын айтады.

Мақсаты: Реттік ... ... ... балалардың ақыл-ойын дамыту. Бұл ойынға түрлі-түсті орамалдар пайдаланылады. Балалар сол орамалдарды ... ... ... ... деп ... ... ... . Жүргізуші дұрыс жауап берсе, келесі жүргізушіні өзі тағайындайды.
Балаларды реттік есепке жаттықтыру, затты сипап білушілік қасиетке дағдыландыру үшін ойынын ... ... ... ... түйме тағылған карточка пайдаланылады. Ойыншылар сапқа тұрады, қолдарын артқа қояды, олардың алдында он орындық қойылады. Тәрбиеші бәріне карточка ... ... ... ... сипап отырып, санын есептейді. Сонан соң тәрбиеші белгі береді . Ойыншылар өз ... ... сай ... ... ... Бұл беріліп отырған ойындардың міндеті - балалардың білімін бекітіп, сезімталдық қабілеттерін дамытады.
Күнделікті өмірде және ... ... ... мен ойын ... ... Дидактикалық ойындардың оқу іс-әрекетінен тыс уақытта ұйымдастыру, баланың ... ... ... ... ойын ... Дидактикалық ойындар негізінен оқыту барысында жан - жақты, бағыт - ... ... ... ... оқыту ісі жаңа материалдармен жұмыс жасау, қайталау, кезектестіріп оқыту түрлерін қолдану, баланың белсенділігін арттырады.
Сабақ құрылымының - көлемі, ... ... сай, ... жас ... сәйкес жоспарланады және үйретіледі.
Мынадай жаңа материалдармен жұмыс ... 3 түрі бар: ... - ... ... жаңа ... ... үлгі көрсетеді, математикалық объектіні негіз етіп алады.Балалар педагогтың іс-әрекетін бақылап, оның нұсқауларын тыңдайды, сұрақтарына жауап ... Ақыл ойды ... және ой ... дамытуда математика маңызды рөл атқарады
Математика сабақтарында дидактикалық ойындарға ерекше көңіл бөлемін. ... ... ... ... т.б. Өзімнің математика бойынша сабақтарымда жұмбақтарды пайдаланамын, өлеңдер, тақпақтар таңдаймын,логикалық ойлауға арналған тапсырмаларға мақалдардан, қанатты сөздерден, ертегілерден және де ... ... ... ... жасаймын. Әртүрлі қызықты материалдарды қолдану педагогикалық үрдістің тиімділігін арттырады, сондай-ақ, олар ... ақыл - ... ... ... ... ете отырып, балалардың ойлауына, есте сақтауына себеп болады. Балаларды ойын үрдісіне оқыта ... ... ... қуаныш оқу қуанышына ұласуы үшін, ары қарай ... ... ... қалыптастырудағы сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Заттарды санауСабақтың мақсаты:
1. Математика пәні жайында түсінік беру. Математика ғылымының қажеттілігі мен пайдасы. ... ... ... ... ... Оқушыларды санауға үйретудің тәсілдерімен таныстыру, зат пен санды сәйкестендіруге үйрету. 2. ... ... ... ... ... білімдерін одан әрі дамыту. 3. ... ... ... ... ... толық жауап беруге, зейінділікке тәрбиелеу.Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру:
Шаттық шеңбер.
Қуанамын мен де,
Қуанасың сен де.
Қуанайық, достарым,
Арайлап ... ... мына ... ... неге жылап тұр деп ойлайсыңдар?
-Көжек,балалар, мектепке бірінші сыныпқа келіпті, оның қолында не бар? -- ... ... ... ... алыпты, соған жылап тұр екен.
-Көжекке көмектесеміз бе?
-Санап шарлардың жібін көжектің қолына ұстату.
-Жақсы балалар, сонымен неше шар бар екен?
-10 шар.-Жақсы, балалар, ... ... енді ... ... Оған енді керек?
-дұрыс оқулықтар.
-санауға, есептер шығаруға бізді қай пән ... қай ... ... ... ... ... сыйға тартайық. Ол орман мектебінде барып математика ғылымын оқып,зерттесін.
- ал енді біз де кітабымызды ... ... ... ... ... ... ... Оқулықпен жұмыс.
Оқушылардың назарын оқулыққа аудару.
№1 тапсырма. Заттарды ата, сана.
Тура ... кері ... Әр ... санау, барлығын бірге санау.
№ 2 тапсырма. Сурет бойынша жұмыс.
* Кімдерді көріп отырсыңдар?
* Мұғалім ... ... ... Оң ... неше ... Сол ... неше бала? т.т
№3. Қояндар нешеу? Тәтті тоқаштар нешеу? ... ... ... жете ме? ... үлестіру алдағы уақытта үлес тақырыбына дайындық) торттың бір бөлігі, бірден екі бөлігі, ... төрт ... ... ... ... ата, ... боя. ... фигураларды ата, сана,
боя.
2. Жемістерді ата, сана, тиісті суретін ... ... мен ... ... ... ... қарадым - аспан көрдім,
Төмен қарадым - жер көрдім.
Оңға ... ... ... ел ... ... ... ... қаламды дұрыс ұстауды қадағалау.
V. Сабақты қорытындылау:
* Математика пәні не үшін керек?
* Бүгін не істедік?
* Сендерге не ұнады?
№ 4 тапсырма. Аю неше ... ... ... ... кері ... Оқушыларды мадақтау.Үйге тапсырма: дәптердегі 3 тапсырма.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келгенде, бастауыш мектеп ... ... ... оқушыларымен математика сабақтарында қарапайым түсініктерді қалыптастыра отырып және өз сабақ барысында қолдану дайындағын қалыптастыру мақсатында жүргізіліп, оқытудың әдіс-тәсілдері, оқушылардың ... ... оқу ... ... ... ... жолдарында қарастыру болып табылады.
, - деп жазған атақты ... Д. И. ... ... математиканың қиындығына, күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пәнге қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін ... зор ... ... ... ... ... болуы тиіс. Бұл бастауыш сыныпта оқытуда орындалады.
Оқушылардың математикалық түсініктерді қалыптастыру мәселесі бүгінгі таңда біздің ... ... ... ... ... ... бірі ... табылады. Себебі кез келген оқушының сабаққа немесе ... ... ... ... онда оның ... ... тұрақты болмайды, және ол алған білімін болашақта пайдалы бағытта ... ... ... ... мен мәдениеттің өркендеген кезінде, әсіресе математика ғылымының дамуы барысында оқушыларды қарапайым ... ... ... ... ойын жеткізе білуге, оқыған қарапайым түсініктерді дұрыс тани біліп, қолдана алуға баулудың ... ... ... ... Сондықтан оқушыларды қарапайым түсініктерді біліп қана қоймай, оның қолдану ерекшеліктерін тани алуға, олардың практикалық жұмыстарында ... ... ... қажеттігі келіп туады.
Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру ... ойын ... ... ол ... ... ... назарын аударарлықтай болу керек. Сабаққа жасалған барлық көрнекіліктер заман талабына сай әрі ... ... сай болу ... ... ... түсініктерді қалыптастыру әдістемесінде ойын технологиясын ұйымдастырғанда өзімнің ұсынысым балаларға берілген тапсырма ойын түрінде болса, дәлірек айтсақ жаңа технологиямен ертегі желісін ... ... ... тапсырманы орындатсақ сабақ әрі қызықты, әрі балалар жаңа технологияныда меңгерулеріне өз септігін тигізген болар еді. Егер бұл ... ... ... ... ... ... ертеңміз болған жас ұрпақ жаман талабына сай, ойы ұшқыр, зейіні жоғары, басқа ұлт өкілдері қызығарлықтай азамат және азаматшалар болып ер ... ... ... білім нұры тасып, топтан ... ... ... баланың ішкі дүниесі, сыртқы ортамен байланысты дамып, бала дүниетанымы арта ... ... ... ... ... ... - логикалық жаттығуларды ... ... ақыл - ... ... ой ... дамытудың ең ұтымды тәсілі.
Соңғы жылдары оқу-тәрбие процесінде математика негізінде логикалық ойындар, өз ... ... ... жаттығулар, жұптық жұмысқа арналған тапсырмалар, зерттеу өзгешелігі бар немесе үйреншікті емес ... ... ... ... ... ... қатесін табуға арналған жаттығулар, граф арқылы орындалатын жаттығуларды енгізу мектептерде ... өріс ... ... мен мектепке дейінгі тәрбие мекемелері жеткіншек ұрпаққа ұлттық мәдениетті, салт-дәстүрлерді үйретудің түрлерін іздестіруде.
деп В.А.Сухомлинский айтқандай, ойынсыз ақыл ойдың қалыпты ... жоқ және олай ... ... ... Ойын ... ... ... жарық терезе іспеттес, ол арқылы баланың рухани байлығы жасампаз өмірмен ұштасып айналадағы ... ... ... алады.
Бала саналы, мәдениетті, адамгершілігі мол болып, жан-жақты ... үшін және ... ... сөз ... дамыту үшін және айналадағы өмір құбылысын ұғыну үшін пайдаланудың маңызы ... ... ... ... қасиеттері, қабілеті мен белсенділігі де көрінетіні туралы аса ... ... А. С ... ... ... . Сондықтан келешекке адамды тәрбиелеу - бәрінен бұрын ойын арқылы жүзеге асыралады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. ... A.M. ... ... ... қалыптастыру
әдістемесі. - Алматы, 1987ж.2. Отбасында және ... ... ... ... ... - ... Шартарап, 2000ж.3. Балабақшада 5-7 жастағы балаларды мектеп алды даярлау бағдарламасы.
Астана-Алматы, 1992ж.4. Адамтаева Г. . ... ... ... ... Ж. . ... мектеп 2-2002ж.Зббет.6. Ақбаева . Бастауыш мектеп 3-2000ж.7. Құрманалина , С.Ш. ... , ... . ...
... ... Т. Қ., ... Ш. Х. , Құрманалина С. Х., . ... ... ... . Бастауыш мектеп 7-2004ж. 10. Наурызбайқызы Ә, С.Мұхамедқызы . Алматы
... ... А. . Yenлт ... 4,5-2001ж.124бет.12. Нұрғаева Г. Бастауыш мектеп 7-2001ж.35бет.13. Оразбекова Бастауыш ... ... ... . Алматы 1987ж.
15. Балабаева А. Б. Қарапайым математикалық ұғымдармен таныстыру.
2007ж. ... ... С. ... ... ойын ...
1974ж. №8
17. Леушина А. М. Мектеп жасына дейінгі балаларда элементар
математикалық түсініктерді қалыптастыру. ... ... Б. , ... М. , ... Ф. , ... С.
, Алматы, , 2000
19. Әзімханова Т. . Білім, 2006ж. №3.
20. Барсай Б. Т. . Атырау-2008ж.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ауыл шаруашылығы өнімдері, сапасы туралы түсініктер11 бет
Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы22 бет
Файл. Файл типтерi18 бет
Анатомиялық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі туралы ақпарат6 бет
Географиялык карта туралы жалпы мәліметтер9 бет
Карта номенклатурасы5 бет
Картаның номенклатурасы7 бет
Картаның номенклатурасы жайлы ақпарат4 бет
Картаның номенклатурасы жайлы мәлімет5 бет
Тауар және оның қасиеттері. тауар қасиеттерінің альтернативті теориялары14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь