Басқарудағы персонал еңбегі

Кіріспе

1 Басқарудағы персонал еңбегінің теориялық негіздері
1.1 Персоналды басқарудың мақсаттары және басқару жүйесінің құрылымы
1.2 Ұйымдағы персоналдың еңбегін ынталандыру теориясы

2 «ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ.ның ұйымдастырушылық.экономикалық қызметін талдау
2.1 «ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ.ның жалпы ұйымдастырушылық сипаттамасы
2.2 «ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ.ның қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау


Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Нарықтық экономика жағдайында елімізде кез келген ұйымның әлеуметтік – экономикалық тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін персоналды басқарудың қазіргі кездегі түрлері мен әдістерін тәжірибеде пайдалану мәселелері ерекше мәнге ие болып отыр.
Қазіргі кезде меншік түрі әр түрлі ұйымдарда нарықтық қатынастардың дамуы мен кәсіпкерлікті ынталандыруға бағытталған ұйымдық құрылымды басқару әдістері мен түрлерін қайта өзгерту көбінесе тиімсіз және қойылған мақсатарға жеткізбей отыр. Мұның негізгі себептерінің бірі – елімізде жүргізіліп отырған реформаларды нарықтық экономиканың күрделі мәселелерін жоғары кәсіптік деңгейде, дәстүрлі емес жолмен шешуге қабілеті бар қажетті кадрлардың аздығы. Бұл мәселелерді шешу үшін персоналмен жұмыс істеудің тиянақты жүйесі керек.
Экономиканың қазіргі даму кезеңінде дүние жүзінің көптеген елдеріндегі негізі проблемаларының бірі персоналмен қалай жұмыс жасау болып отыр. Бұл мәселені шешу жолдарының көптігіне қарамастан өнеркәсібі дамыған әр түрлі елдерде кадрларды таңдау процедуралары мен әдістерін бір қалыпқа келтіру; оларды бағалаудың ғылыми критерийлерін дайындау; персоналды басқарудың қажеттілігін талдауға ғылыми әдістерді пайдалану, кадрлық шешімдерді негіздеу және олардың жариялылығын кеңейту; мемлекеттік және шаруашылық шешімдерді кадрлық саясаттың негізгі элементтерімен жүйелі түрде байланыстыру негізгі ортақ үрдіске айналып отыр.
Ұйымдарда менеджменттің тиімділік факторы есебінде персоналды басқару проблемасына кейінгі уақытта аса көңіл бөлініп отырғанына персонал менеджментінің маңыздылығын ғалымдар мен ұйым басшыларының мойындауы себеп болып отыр.
Кейінгі 20-30 жылдың ішінде персоналды басқару тәжірибесінде күрделі өзгерістер болуы мүмкін. Бұрын маман бұл салада қызметкерлердің іс қағаздаымен, инструкциялармен, ережелермен, сонымен қатар жұмыстың күрделілігін және жалақы мәселелерін шешумен ғана айналысатын еді. Ал қазіргі уақытта персоналды басқару функцияларының айырмашылығы мен рөліне келесі өзгерістер әсер етіп отыр:
- басқару жүйесі мен ұйымдардың қарым-қатынастары түбегейлі өзгерді;
- персоналмен жұмыс істеуге көмектесетін көптеген үйлестіруші әдістемелік орталықтар жойылды;
- басқару және шаруашылықпен айналысудың жағдайлары күрт өзгеріске ұшырады, ал бұл болса ой-пікірдің селсоқтығына, арқа сүйенушілік сана сезіміне, қызметкерлердің немқұрайлы қарауына қайшы келді.
Қазақстан Республикасының Президентінің 2010 жылғы Қазақстан халқына Жолдауы бойынша 2030 жылға дейінгі Қазақстанның Даму стратегиясының қарпі мен рухын негізге ала отырып, біз ХХІ ғасырдың алғашқы он жылдығында белгіленген барлық міндеттері шешілді деуге болады.
1 Бердалиев К.Б. Менеджмент (лекциялар курсы), - Алматы, Экономика, 2006ж.
2 Ильин В. В. Система управления качеством [Текст] : российский опыт / В. В. Ильин. - СПб. : Невский проспект, 2007. - 224 с.
3 Шеденов Ө.Қ., Ілиясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет көрсету аясындағы маркетингтің даму ерекшеліктері: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 220 б.
4 Эванс Д. Р. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие: Пер с англ. / Джеймс Р. Эванс. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
5 Сәлімбаева Б.Қ. Еңбекті мөлшерлеу: оқу құралы. – Алматы: Жалын, 2003. – 72 б.4 Лига М. Б. Качество жизни как основа социальной безопасности [Текст] / М. Б. Лига. - М. : Гардарики, 2006. - 223 с
6 Татарников А. Управление кадрами в корпорациях США, Японии, Германии. – М., 1992.
7 Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления (Основы управления персоналом). – М: Дело, 1993. – 200 с.
8 Пронников В.А., Ладанов И. Д. Управление персоналом в Японии. – М.: Наука, 1989.
9 Гордиенко Ю.Ф., Обухов Д.В., Самыгин С.И. Управление персоналом. Серия “Высшее образование”. – Ростов н/Д: Феникс, 2004 –220
10 Салимова Т. А. Управление качеством [Текст] : учебник / Т. А. Салимова. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 414 с.
11 «ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ-ның 2007-2009 жылдардың қор қызметі
12 «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ-ның Салымшылардың шоттар саны
13 ҚР-ның Статистикалық Комитетінің ҚР-сы бойынша еңбекке жарамды халық саны
14 ҚР-ның Статистикалық комитетінің ҚР- бойынша еңбекпен қамтылған халық саны
15 «ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ-ның 2007,2008, 2009 жылдар бойынша есеп беру көрсеткіштері
16 «ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ-ның 2007,2008,2009 жылдар бойынша есеп беруі
17 «ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ-ның қызметкерлерінің еңбекақысының құрылымы
18 Басовский Л. Е. Управление качеством [Текст] : учебник / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 212 с.
19 Статистический ежегодник Казахстана, 2009г. / Агентство РК по статистике.-Астана, 2009.-516с.
20 Огвоздин В. Ю. Управление качеством: основы теории и практики [Текст] : учеб. пособие / В. Ю. Огвоздин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 288 с.
21 Аристов О. В. Управление качеством [Текст] : учебник / О. В. Аристов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 240 с.
        
        Мазмұны:
Кіріспе
1 Басқарудағы персонал еңбегінің теориялық негіздері
1.1 Персоналды басқарудың ... және ... ... ... ... персоналдың еңбегін ынталандыру теориясы
2 ЖЗҚ>> АҚ-ның ұйымдастырушылық-экономикалық ... ... ЖЗҚ>> ... ... ұйымдастырушылық ... ЖЗҚ>> ... ... негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Нарықтық экономика жағдайында елімізде кез келген ұйымның әлеуметтік - экономикалық тиімділігін ... ... ... персоналды басқарудың қазіргі кездегі түрлері мен әдістерін тәжірибеде пайдалану мәселелері ерекше мәнге ие болып отыр.
Қазіргі кезде меншік түрі әр ... ... ... ... ... мен ... ... бағытталған ұйымдық құрылымды басқару әдістері мен түрлерін қайта өзгерту көбінесе тиімсіз және ... ... ... отыр. Мұның негізгі себептерінің бірі - елімізде жүргізіліп отырған реформаларды нарықтық экономиканың ... ... ... ... ... ... емес жолмен шешуге қабілеті бар қажетті кадрлардың аздығы. Бұл ... шешу үшін ... ... ... ... ... керек.
Экономиканың қазіргі даму кезеңінде дүние жүзінің көптеген елдеріндегі негізі проблемаларының бірі персоналмен қалай жұмыс жасау болып ... Бұл ... шешу ... ... қарамастан өнеркәсібі дамыған әр түрлі елдерде кадрларды таңдау процедуралары мен әдістерін бір қалыпқа келтіру; оларды ... ... ... ... персоналды басқарудың қажеттілігін талдауға ғылыми әдістерді пайдалану, кадрлық шешімдерді негіздеу және ... ... ... ... және ... ... кадрлық саясаттың негізгі элементтерімен жүйелі түрде байланыстыру негізгі ортақ ... ... ... ... ... ... ... персоналды басқару проблемасына кейінгі уақытта аса көңіл бөлініп ... ... ... ... ... мен ұйым ... ... себеп болып отыр.
Кейінгі 20-30 жылдың ішінде персоналды басқару тәжірибесінде күрделі өзгерістер болуы мүмкін. ... ... бұл ... ... іс ... ... ережелермен, сонымен қатар жұмыстың күрделілігін және жалақы мәселелерін ... ғана ... еді. Ал ... ... ... басқару функцияларының айырмашылығы мен рөліне келесі өзгерістер әсер етіп отыр:
* басқару жүйесі мен ұйымдардың қарым-қатынастары түбегейлі өзгерді;
* ... ... ... көмектесетін көптеген үйлестіруші әдістемелік орталықтар жойылды;
* басқару және шаруашылықпен айналысудың жағдайлары күрт өзгеріске ұшырады, ал бұл болса ой-пікірдің ... арқа ... сана ... ... ... қарауына қайшы келді.
Қазақстан Республикасының Президентінің 2010 жылғы Қазақстан халқына Жолдауы бойынша 2030 жылға дейінгі ... Даму ... ... мен ... ... ала ... біз ХХІ ... алғашқы он жылдығында белгіленген барлық міндеттері шешілді деуге болады.
* Басқарудағы персонал еңбегінің теориялық негіздері
1.1 ... ... ... және ... ... ... ... экономика дамуы мен қоғамды өзгертуде өте күрделі мәселелер ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық бағыт басқару жүйесін жетілдіруді талап етеді. Басқару ... ... ... бірі ... адам ... табылады. Әсіресе, ұйымда персоналды басқару мәселелерінің маңызы зор. Персоналды басқарусыз кәсіпорынның, ұйымның ... ... іске асуы ... ... Сондықтан да ұйымның қызметін тиімді атқару үшін персоналды басқару мәселесін бірінші орынға қою ... ... ... ... ... ... ... шешіледі, яғни кадырлық бөлімшесінде жұмысшыларды жұмысқа қабылдаудан бастап жұмыстан шығаруға дейінгі міндеттері қойылған. Нарықтық экономика жағдайындағы ұйымның персоналы шаруашылық ... ... ... ... және еңбек потенциалы өндіріске сәйкес келетін жалға алынған, сондай-ақ өзінің меншікті жұмысшыларының барлық ... Жаңа ... ... және ... ... әдістерінің дамуына байланысты персоналдың ролі артуда. Еңбек өзгеруі ХХ ... ... ... ... ... ... ... мен еңбек құралдары бөлініп қарастырыла бастады. Автоматизация, компьютеризация - ... ... жаңа ... ... ол ... жаңа ... талап етуде. Өйткені, автоматизация, компьютеризация арқылы тек физикалық жұмыстарды істеткізе қоймай интелектуалдық жұмыстарды (мысалы, ... ... ... ... Сол ... ... интелектуалдық қызметін басқару, қадағалау қиын. Осы салада басқарудың жаңа технологияларын, ... құру ... ... ... ... ролінің жоғарлауы қызметкерлерді бағалау, қадағалау мүмкіндіктері және өз өзін бақылау, өз өзін тәрбиелеу мәндерінің жоғарлауына байланысты. Еңбек процесіндегі бұл ... ... ... ... ... ... ... , әдістерден жаңа аса күрделі персоналды басқару технологияларына алып келді. Өндірістегі персоналды ... ролі ... ... ... ... Оған ... нарықтағы бәсекелестіктің жоғарлауын тұқтынушылардың талғамы мен сұранысын, өнім сапасының ... және т.б. ... ... ... ... ... ... технологиялардың өзгеруі. Мұндай өзгерістерінің біріне ұйымдағы еңбекті ұйымдастыру ұжымдық формада пайдалануды жатқызуға болады. Ол макродеңгейде - ... ... ал ... - тек ... ... Қызметкерлердің білім, мәдениет деңгейінің жоғарлауы еңбек қызметінде және оның жеке қажеттіліктерінің өсуіне алып келуде. ... жай ... ... ... жоғары мамандарды басқару, бақылау күрделі болып келуде. 90 жылдардан қызметкерлердің типі қалыптаса бастады. Ол өмір мәнін еңбек қызметінде табуға ... ... ... ... ... және ... басқарудың бір бөлігін өзіне қаратқысы келеді. Қоғамда, өндірісте демократияның дамуы персоналды басқаруға жаңа ... ... ... ... ... ... яғни ... деңгейде персоналды басқаруға әсер етуі екі бағыт ... әсер ...
* ... ... әсер ету, яғни жеке ... қастерлеу оның ішінде әлеуметтік және еңбек құқықтары, басқарудың демократиялық стилін күту, ұйым қызметіне ... ...
* ... қолдану арқылы, қызметкерлердің құқығын қорғау және өндірісте еңбек қатынастарын реттеу.
Өндірістік демократия тікелей персоналды басқару технологияларына әсер етеді. ... ... ... ... ... ұйымда демократияның әр формалары кездеседі. Оларға: өндірістік кеңестер, ... ... ... ... кәсіподақтар және т.б. жатады. Осы өндірістік демократия ұйымдармен қарым қатынасты түзеу персоналды басқару қызметінің мңызды бағыты ... ... ... - бұл ... жеке ... күрделі жиынтығы, оның ішінде әлеуметтік-психологиялық қасиеттері басты рол атқарады, персонал - ұйымның ... және ... ... маңызды бөлігі. Персонал - бұл ұйымның болашағын анықтайтын стратегиялық фактор, себебі, тек адамдар ғана жұмысты орындайды, идеяларды ... және ... әрі ... ... ... ... Персонал - түсінігін қамтитын ... кең ... ұғым ... табылады, сондықтан персоналды басқару негізі болып ұйым мақсаттарына жету, өндірістік жүйелердің қызмет етуінде жұмыскерлердің потенциалын неғұрлым толық және тиімді пайдалану мен ... ... ... ... процесінде қызметкерлердің арақатынасы өте маңызды орын алады.
Персоналды басқару - кез келген ұйымда қызметкерлерді басқару ісі манызды орын алады. ... ... ... ... адамдарсыз өз мақсаттарына жете алмайды. Адам факторы ұйымдардағы өндірістік процестің негізгі элементі болып табылады.
Бәсекелестік қабілетін көтеруге мүдделі ұйым ... ... ... ең озық ... ... ... алады, олар технологиялар, жабдықтар, қызметкерлер. Бүгінгі заман ... сай ... ... ... инновациялық келешегіне бағыт ұстанған компаниялар ғана жетістікке жетеді. Озық ... ... ... ... ... ... ... ұсынумен (еңбекпен қамту, марапаттау және мықты ұйымдық құрылымдар) қатар, жаңа-білімді кеңейтуге, біліктілікті арттыруға, үздіксіз дамуға, персоналды шарушылық шешімдер қабылдауға тарту ... ... ... ... Бұл дегеніңіз менеджменттің персоналмен жұмыс жүргізудің жаңа тәсілдерін қалыптастыруға деген беталысы [1].
Персонал басқаруға кешенді тәсіл жүргізудің мәнісі. Әр бір ... ... ... ... ... орай оған ... тәсілдер мен түсініктер болуы мүмкін. HR-менеджмент саласында түрлі мектептегі көзқарастарды ... және ... ... келе ... түрлі жіктелімдер болады. Компания, сөз жоқ, персоналды ... ... ... кең ауқымдағы тізбені бірден меңгере алмайды. Ең алдымен соның ішіндегі ең ... ... алу ... және оны сәби түрде қабылдауға үйрену керек. Яғни, ... ... ... ... ... дайындау, бақылау, реттеу және т.с.с. құру. Барлық ... ... ... ... бір саты ... ... басқарудағы кешенді тәсілдің бірінші пункті компнияның, оның бөлімшелерінің және ... ... ... айқындау және адамдардың ара қатынасын белгілеу болып табылады. Міне, бұл деп аталады. Екінші кезеңі, ол көп ... іс ... ... өз ... ... мақсаттардың ара қатынасы функциялар мен міндеттерге қатысты. Одан кейінгі үшіншісі, адам ... ... ... тәсілде маңызды аспекті болып табылатын бақылау. Тиімді бақылау ұйым мақсаттарына қызмет етеді, бағалау критерилерінен тұрады, тиімділікке бағалануы мүмкін. Кешенді ... ... ... ... ... ... ретінде көрінеді - онда адамның нені қалайтынын біледі, ең бастысы, оны не үшін жасауы керектіген түсінеді.
Жүйелі тәсіл ... ... ... мен ... ... құрылымды құраудан, бақылау мен уәждеуді ұйымдастырудан тұрады. Бұл ... ... ... ... ... басшыларын тартуға арналған стратегиялық және тактикалық деңгейлері болуы тиіс. Бастысы персоналды басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерінде керекті функцияларды дұрыс орындауға, ең ... ұйым мен оның ... ... ... келтіру мен үйлестіру есебінен қол жеткізу. Компания сонымен қатар тұрақты негізде орындалуға тиісті персоналды ... ... ... ... алу керек. Бұл функциялар ауқымы адам ресурстарын басқару қызметінің орны мен құрылымын айқындайды [2].
Персоналады басқарудың компания ... ... ... ... ... оның ... әсер ... бірден бір функциясы болып табылады. Материалдық емес активтер компанияда болатын барлық істерге күшті әсер етеді. Сонымен ... ... ... ... қиын ... келеді. Адам ресурстарын компания құнын көтеруші адам ... деп ... ... Адам активтерінің басқа активтерден айырмашылығы, компанияға тиесілі емес, ол, қызметкерлердің кәсіби әлеуетіне шоғырланған. Ол қызметкерлердің ... ... ... қаблеттіліктерінің, шеберліктері мен жеке қасиеттреінің жиынтығы. Адма ресурстары ол жүзеге асырылған әлеует: қызметкерлердің ... ... және ... келеді. Активтер - ол қызметкерлер сапасы, ресурстар, яғни ... ... ақша ... ... қиын, бірақ адам ресурстарының басқармаса, онда бизнеске айтарлықтай шығын келуі және табыс көзін ... алу ... ...
1.2 Персоналдың еңбегін ынталандыру теориясы
+
Ұйымдағы қызметкерлердің алдына қойған мақсаттарын және тапсырмаларын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... Сезімнің оянуы мотивация еңбегі жолымен іске асырылады. Мотивация - менеджмент персоналының ... ... бірі ... табылады. Қызметкердің мотивациясы немесе ұйымның мақсатына жетуқызметіне байланысты олардың топтары өзінің ... ... ... ... асырады. Мотивация негізінде екі категорияға бөлінеді: мотив және стимудер болып. Мұндағы мотив - ол ішкі ... күш, ... ... ішкі ... Ал ... - ... ... немесе басқа да марапаттау. Мотивация мәні (ынталандыру) қызметкерге немесе олардың топтарына нақты деңгейдегі стимулдарды таңдау болып табылады. Осылайша, ... ... ... мотивтерін анықтау жатады. Қазіргі кездегі мотивацияның теориясы ... және ... ... нәтижесіне және нақты өндірістегі адамдар құрылымына бағытталады. Қажеттілік деп тұлға үшін маңызды нәрсенің жетіспеуі және әрекет ... ... ... ... ... мен ... және олардың өз кемшіліктері мен артықшылықтары бар. Сондықтан әрбір жүйе белгілі бір жағдайда тиімді жүзеге асырылуы мүмкін. Персоналдың ... ... ... ... ... ... ...
Тейлор жүйесі. Автордың пікірінше шығынды төмендету басқару негізін құрайды. Оған жету үшін ол мынаны ұсынады:
* әрбір ... ... ... ... ... беру;
* әрбір қызметкерді марапаттау қажет;
* жоғарғы көрсеткіштерге ... ... ... ... ... ... ... төлеу қажет.
Тейлор кесімді ақыны мотивация құралы ретінде ұсынған. ... ... жеңу үшін ... ... ... ... болды. Осылайша Тейлор негізгі стимул ретінде жалақыны ... ... ... ... ... ... емес болғанда тиімді болады. Бірақ жалақы белгілі бір деңгейге дейін ... ... бола ... ... ... мотивациясының теориясы. Бұл теорияда барлық факторлар екі топқа бөлінген: еңбекпен қанағаттануға мүмкіндік туғызатын және кедергі туғызатын.
Бірінші топ: еңбектің ... ... ... ... ... өзінің еңбек процесі, жауапкершілік деңгейі, қызмет бабы бойынша өсу, кәсіби өсу.
Бұл ... ... ... оң мотивтерін күшейтеді.
Екінші топ: жұмысты сақтау кепілі, әлеуметтік статус, ұйымның еңбек саясатына ... ... ... ... ... қарым-қатынасы, жеке бейімділігі, жекеаралық қарым-қатынас, жалақы.
Герцбергтің теориясы ... бұл ... ... ... еңбек әрекетінің оң мотивациясын күшейтпейді. Берілген факторлаға қанағаттанбау мотивацияны әлсіретеді. Бұл теорияда алдымен екінші топтық факторлаға ... жою ... ... ... оң ... ... қажет.
Дуглас Макгрегордың Х және У теориясы. Бұл теория екі ... ... ... - Х және У. ... Х ... адамды жалқау, ниетінен айырылған, соңғы жағдайда ғана ... ... ... өз мойнына ала алмайтын және ұмтылмайтын түрде көрсетіледі. Осыдан қызметкерлерді қорқыныш, ашкөздік, күшпен басқаратынын көруге болады. ... ... ... ... ... қажет. Ал У теориясындаеңбек адамның қажеттілігі ретінде көрсетіледі. Сыртқы бақылау және мәжбүрлеу еңбекке оятудың тиімді формасы емес. Мұнда адам ... ... және ... ... ... ... алады. Дуглас Макгрегордың қолданбалы теориясының мәні нақты жағдайдағы Х және У теориясының элементтерін қосу болып ... ... ... ... Ол ... бес деңгейге бөлген:
- Физиологиялық (тамаққа, түске, жылуға және т.б. қажеттілік);
- Қауіпсіздікке байланысты қажеттілік. Олар ... және ... ... ...
- ... ... Адам қажеттілігі белгілі бір әлеуметтік топқа жататынын көрсетеді;
- Құрметке ие болу қажеттілігі;
- ... ... ... ... ... иерархия бойынша пирамида түрінде құрылған, негіз болатын ... топ, ал басы ... топ. ... және екінші топтағылар алғашқыға, ал үшіншіден бесіншіге дейінгілерді - қосымшаға жатқызуға болады. ... ... бір ... ... ... ... мәні болып табылады. Бірақ адам иерархия бойынша ... ... ... ... ... ынталандыру қажеттіліктер деңгейімен сәйкес істеу керек. Бірақ та қызметкердің талғамы басқа ... ... ... ...
Мотивацияның басқа да теориялары мен жүйелері болады. Сондықтан персоналды ... ... ... ... ... Нақты жағдаймен байланысты ынталандыру жүйесін құру қажет. Мұндай жүйелер жеке теорияларға немесе олардың комбинацияларына сүйенеді.
Жалпы мотивация әдісін бес категорияға ... ...
- ... ... ... ... психологиялық марапаттауға негізделген әдістер;
- теріс стимулдарды жоюға негізделген әдістер;
- дисцеплинаға негізделген ... ... ... ... және т.б.);
- ... ... ... әдістер (персонал жиналысын ұйымдастыру, қызметкерді оқыту, курстарды ұйымдастыру және ... ... ... мен құрылымы. Басқару ісі ұйымға өте маңызды, ... ... ... ... Ұйым ... табысты іс-әрекеттер жасауы үшін басқару жөніндегі жұмыстар өте анық ... ... ... ... көрсетілуі тиіс, яғни ұйымның басқару қызметкерлері болуы қажет. Олар өздерінің міндеттемелері мен ... ... ... алуы ... ... басшысының көзқарасы тұрғысынан алып қарағанда, басқару қызметкерлері үш категорияға бөлінеді. Социолог Талкот Парсонстың анықтамасы бойынша, техникалық деңгейдегі ... ... ... үзіліссіз тиімді жұмысты қамтамасыз етуге немесе қызметкөрсетуге қажетті күнделікті іс-әрекеттермен айналысады. Басқару деңгейіндегі адамдар негізінде басқару мен ұйым ішіндегі ... ... ... Олар ... ... ... мен ... әр бөлімшелерінің күш-жігерлерінің үлестері жөнінде пікірлеседі. Институционалды деңгейдегі басшылар негізінде ұзақ мерзімді жоспарлар жасаумен, мақсаттарды айқындаумен және ұйымның түрлі ... ... ... ... ... қызметкерлері төмендегідей болып бөлінеді:
* төменгі буын басшылары;
* ортаңғы буын ...
* ... буын ... ... буын ... - ... мен ... да бақарушы емес қызметкерлерді тікелей қадағалайтын ұйымдастыру деңгейі. Олар ... ... ... ... ... ... ... етілуін бақылайды. Бұл буынның басшылары бөлініп берілген ресурстардың (шикізаттар, құрал-жабдықтар) қолданылуына, ... ... ... ... ... буын ... ... смена мастері, бөлім меңгерушісі, бизнес мектебінің кафедра меңгерушісі қызметіндегі адамдар жатады. Күнделікті жұмыс процессімен айналысатын ... ... ... ... басшылары бақылап, үйлестіріп отырады. Басқарудың ортаңғы буынының басшылар қызметіне мысал ретінде колледж деканын, жөндеу жұмысын жүргізетін ... және ... ... ... ... ... буын басшылары көп жағдайларда ірі бөлімшелерді немесе ұйымның бір бөлімін басқарып отырады. Оның жұмысының сипаты бөлімше еңбегінің мазмұнымен анықталынады. ... ... ... ... қызметі негізінде төменгі буын басшыларының еңбегін басқару мен ... ... ... яғни еңбек өнімділігі жөніндегі мәліметтерді талдау және жаңа өнім жасап шығару жөнінде инженермен ... буын ... ... ... ... ... ... вице-президенті және корпорацияның бас бухгалтерлерін келтіруге болады.
2 ЖЗҚ>> АҚ-ның ұйымдастырушылық-экономикалық қызметін ... ЖЗҚ>> ... ... ұйымдастырушылық сипаттамасы
Бүгінгі ЖЗҚ>> - салымшыларының саны, жинақталған зейнетақы қаражатының және төленген зейнетақы ... ... ... ... ... ие, еліміздегі ең ірі зейнетақы қорларының бірі болып табылады. Зейнетақымен ... ... ... ... ... қазірдің өзінде әлемдік деңгейде ең табысты үлгінің бірі ретінде бағаланаып отыр. Сонымен қатар жинақтаушы зейнетақы ... көшу ... ... ... ... және ... ... дейінгі кезеңде түпкілікті аяқталады деп болжануда.
ЖЗҚ>> АҚ зейнетақы нарығындағы өзінің қызметін 2005 ... 10 ... ... зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін ұйымдастыру жөніндегі № 0000006 ... ... ... ... жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қызметімен айналысуға берілген лицензиямен қатар Қордың бағалы қағаздар нарығында брокерлік-делдалдық қызметімен, ... ... ... ... қызметімен айналысуға лицензиялары бар. Бұдан басқа, сапа менеджменті жүйесінің ИСО 9001:2000 талаптарына сәйкес келу ... бар. ... ... ГНПФ акционерлерінің құрамына Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары және халықаралық қаржы мекемесі Еуропа қайта құру және даму банкі кіретін бірден-бір жинақтаушы ... қоры ... ... ... ... ... қызметі Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы №136-1 Заңының ережелерімен, қазіргі заңнамамен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы ... ... және ... ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік ... ... ... ... ... ... Жарғысымен реттеледі.
Қор жарналарды тартуды салымшылармен міндетті, ерікті және ерікті кәсіби ... ... ... ... ... ... ... жасасу жолымен жүзеге асырады. Келісім-шарттарды уәкілетті тұлғалар (операциялық бөлімшенің қызметкері, сату бөлімшесінің қызметкері, ... ... ... ... ... ... сенімхаттар негізінде жасайды. Жасасылған келісім-шарттардың негізінде Қор салымшыларға дерекқордан жеке зейнетақы шоттарын (ЖЗШ) ашады, келіп түскен зейнетақы ... ... ... ... ... ... қаражатының, есептелген инвестициялық кірістің дербестендірілген есебін жүргізеді.
ЖЗҚ АҚ ... ... ... ... болсақ: - Қазақстан Республикасының Үкіметі жабық акционерлік қоғамы құрылып, 1998 жылғы 19 қаңтар - ГНПФ ... ... ... ... ... зейнетақы жарнасын қабылдады да 1999 жылғы тамыз - ГНПФ Қазақстан жинақтаушы ... ... ... алғашқы болып зейнетақы активтерін дербес басқаруға лицензия алынады. ... ... ... - ГНПФ ISO ... сапа ... ... табысты енгізіп, Moody International халықаралық сертификатына ие болды.
2005 жылғы желтоқсаннан бастап - ГНПФ басқа жинақтаушы зейнетақы қорларының арасында ... және ... ... ... үшін ... комиссиялық сыйақы сомасын төмендетті.
2005 жылғы желтоқсан - ГНПФ-қа жоғарғы награда - Қазақстан Республикасының зейнетақы секторын ... ... ... ... ... үшін ... маркетингілік зерттеулер орталығынан (EMRC-Бельгия) EuroMarket Award тапсырылды.
2005 жыл - ГНПФ сертификатын алды. ... ... ... - ... ... ... халықаралық қаржы ұйымы - Еуропа қайта құру және даму ... ... ал ... ... - ... Қор биржасының дипломы, қыркүйекте - "Қазақстанның зейнетақы нарығы - жүйелік реформаларға 10 жыл" ... ... ... ... кейін тамыз айында - ГНПФ ISO 9001:2000 халықаралық талаптарына сәйкес келетін сапа менеджменті жүйесін ... ... өтіп ... ... ... қоғамының акционерлер құрылымы:
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі -90,01%
- Еуропа қайта құру және даму банкі - ... ... ... Ұлттық Банкіндегі Салымшылардың саны: 1 млн. 761 мың адамнан артық, ал ГНПФ-тың меншікті капиталы: 14 млрд. теңгеден ... ... ... ... ... зейнетақы қаражаты: 285 млрд. теңгеден артық, оның ішінде: салымшылардың инвестициялық табысы (қызмет басынан бергі): 120 ... ... ... ЖЗҚ>> ... ... құрылымы төмендегі көрсетілген 1-суреттегі мәліметтерге қарағанда Жинақтаушы зейнетақы қоры Директорлар Кеңесі, ары қарай Басқарма оның құрамына Басқарма Төрағасы және 4 ... ... ... Ішкі аудит бөлімі өзінше бір бөлім болып табылғандықтан басқармаға тәуелді емес, тек Директорлар Кеңесіне бағынады. Әрбір Басқарушы Директор тек өз ... ... ... ... ... кеңесі
Басқарама жетекшісі
Ішкі аудит бөлімі
Бас бухгалтер
3- Басқарушы диреткор
2- Басқарушы директор
1-Басқарушы директор
Ақпараттық қауіпсіздік бөлімі
Қызметкерлер құрамымен ... ... ... - ЖЗҚ>> АҚ-ның ұйымдық құрылымы
ЖЗҚ>> АҚ-ның ұйымдық құрылымы директорлар кеңесінен және ішкі ... ... ... ... кеңесі басқарма жетекшісінен, 3-басқарушы директордан және бас бухгалтерден құралған.
1- Басқарушы директор
Ақпарат жүйесін автоматтандыру бөлімі
Ақпараттық ... ... ... ... және ... ... бағдарламасымен қамтамасыз ету бөлімі
Бюджетті жоспарлау және бақылау
Компьтерлік бағдарламаны үйлестіру бөлімі
Администрациялау ... - ... ... ... ... ... директордың құрамында әдістеме және дамыту Департаменті, тәуекелдерді басқару Департаменті, ақпараттық технологиялар ... және ... ... ... ... ... істейді.
2-Басқарушы директор
ЖЗҚ>> АҚ-ның Аймақтық бөлімшелері
Сатулар ... ... ... ... ... ... ... бөлімі
Мемлекеттік Сатып алулар бөлімі
Қызылорда обл ф-л
Алматы қаласында
VIP клиенттер-мен жұмыс жасау бөлімі
Зейнетақылық қызметін дамыту және Маркетинг бөлімі
Қостанай обл ... обл. ... обл. ... ... ... жасау секторы
Павлодар обл. ф-л
ШҚО филиалы
Жарнамалау және қоғаммен байланыс бөлімі
Семей қ. ... ... ... обл. ... бөлімі
Жамбыл обл. Ф-л
Солтүстік Қазақстан обл. Ф-л
Канцелярия
БҚО филиалы
Ақмола обл. ф-л
Қарағанды обл ... обл ... - ... басқарушы директордың құрамы
Екінші басқарушы директордың қарамағында Заң Департаментімен сатулар Департаменті және ... ... мен ... ... ... Бұл ... құрамында мынадай бөлімдер бар: мемлекеттік сатып алулар бөлімі, зейнетақылық қызметін дамыту және маркетинг бөлімі, жарнамалау және қоғаммен байланыс ... ... ... ... ... VIP ... ... жасау бөлімі, агенттермен жұмыс жасау секторы, шаруашылық бөлімі және канцелярия ... ... ... мен ... мына ... мен облыстарда орналасқан: Астана, Алматы, Қостанай, Жезқазған ... ... ... ... ... ... ... Солтүстік Қазақстан облысы, Батыс Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан ... ... ... ... ... ... Қазақстан облысы, Жамбыл, Семей, Павлодар, Атырау облыстары.
3-Басқарушы директор
Инвестиция бөлімі
Сауда операция бөлімі
Операцияны үйлестіру және бақылау бөлімі
Инвестицияны ... ... - ... ... ... құрамы
Үшінші басқарушы директордың қол астында мынадай бөлімдер жұмыс істейді: Инвестицияны талдау бөлімі, сауда операция ... ... ... және ... ... инвестиция бөлімі. Инвестицияны талдау бөлімі жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамның ... ... ... ... және соған байланысты операцияларды орындайды. Сауда операция бөлімі саудадағы қызметке байланысты қызметтерді атқарады. ... ... және ... ... ... жұмысын қадағалайды. Инвестиция бөлімі инвестицияға байланысты барлық жұмыстарды атқарады.
Бас бухгалтер
Үйлестіру Департаменті
Бхгалтерлік есептеу және есепке алу Департаменті
Зейнетақы ... ... және ... алу Департаменті
Зейнеатақы жинақтарын аудару
Бухгалтерлік есептеу және есепке алу бөлімі
Зейнетақы ативтерін есептеу бөлімі
Зейнетақы төлемдерін өтеу бөлімі
Салықты есепке алу секторы
Қаржы ... ... алу ... ... шарттарын есепке алу бөлімі
Есептеу бөлімі
5-сурет - Бас бухгалтердің ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы активтерін есептеу және есепке алу Департаменті, бухгалтерлік есептеу және есепке алу Департаменті, үйлестіру Департаменті. ... ... ... және ... алу ... үш ... ... істейді. Бухгалтерлік есептеу және есепке алу Департаментінде бір бөлім және бір сектор, ал үйлестіру Департаментінде үш ... ... ... ЖЗҚ>> ... ... және ... ... дамыту бөлімі ЖЗҚ>> АҚ-да өзінше құрылымдық ... ... ... сонымен қатар тәуекелдерді бағалау, ішкі бақылау жағдайын бағалау, қордың ішкі тәуекелді басқаруын ұйымдастыру құжаттарына қарай қордың бизнес-үрдісіндегі ... ... ... ... негізгі мақсаты - қордың бәсекеге қабілеттілігін қамтамассыз ету ... ... ... ... ... ... ... және әдістемелік қамтамасыз ету болып табылады.
Бөлім өзінің іс-әрекетін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... басқа да Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін, Қор ... ... ... ... ... ... Директорлар Кеңесін, Қордың ішкі нормативтік және күнтізбелік құжаттарын, ... сапа ... ... ... ... ... ... зейнетақымен қамсыздандыру Ережесін басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.
Бөлімнің құрылымын және штаттағы адамдар санын Қордың атқарушы органның жетекшісімен ... штат ... ... ... ... ... ... бөлу бұйрығына сәйкес Қордың іс-әрекетін басқаратын жетекшіге тікелей бағынады.
Қордың іс-әрекетін Қор бағынатын жетекші бұйрығымен алдын ала кандидатурасын келісу ... ... және ... бөлім бастығы жүзеге асырады.
Бөлім бастығы Қордың тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыруды реттеуші ішкі құжаттарына сәйкес Қордың тәуекел-бақылаушысы және қызметтерді іске асырушы және осы ... ... ... табылады.
Бөлім бастығы болмаған кезеңде оның міндеттерін бекітілген ... ... ... ... бас ... ... асырады және барлық атқарылған іс-әрекеттерге жауапты болып табылады.
Бөлім қызметкерлерінің міндеттері Қор ережесіне негізделеді және сонымен қатар ... ... қол ... Қордың іс-әрекетін басқаратын жетекшімен бекітіледі.
Бөлімнің барлық қызметкерлері өздеріне жүктелген міндеттерге ... ... және Қор ... ... әрқайсысы жеке-жеке жауапты болады.
Қордың негізгі міндеттері:
1) Қордың ... ... ... ... ... және ... жоспарын жасау;
2) маркетингтік жүргізілген шаралардың және қызметтерді жылжытуда қолданылған әдістердің тиімділігін және сапасын бағалау;
3) маркетинг ... ... ... барысындағы болып жатқан өзгерістерге үздіксіз мониторинг жүргізу.
Бөлім келесідей негізгі функцияларды атқарады:
- бар салымшыларды ұстап қалу, жаңа ... ... ... ... ... және енгізу;
- зейнетақы қызметі нарығына талдау жүргізу; туындайтын жағдайларға уақтылы ... ... ... ... ... ... ... талдау жүргізу;
- Қордың филиалдар жүйесін дамыту мен жетілдіру ... ... ... ... ... пункттер, филиалдар ашу және т.с.с.);
- ағымдағы маркетингтік іс-шаралардың нәтижесін, ... және ... ... ... ... сату ... ... бөлімшелердің іс-әрекетінің мінездемесі мен нәтижелері туралы ақпараттарды талдау; зейнетақы қызметін жылжыту процесінің жоспардан ауытқу көрсеткіштерін зерттеу және оны ... ... ... нұсқаулықтар жасау;
- сату жөніндегі менеджерлер мен агенттердің жұмысын ынталандыру (мотивация жүйесі) жөнінде нұсқаулықтар жасау;
- нарықты сегменттеу ... ... ... ... ... сату бөлімінің қызметін оңтайландыру үшін сегмент көрсеткіштерін зеттеу;
- қосымша қызметтерге (банктік, сақтандыру, медициналық және т. б.) ... ... ... ... ... ... кеңейту, осы қызмет түрін көрсететін ұйымдармен серіктестік келісімін бекіту және серіктес-компанияның қызметін үйлестіру және ... ... ... ақпараттық технологияны қолданумен байланысты жаңа қызметтерді дамыту;
- маркетинг облысында аймақтық бөлімшелердің іс-әрекетіне пайдалы ... ... және ... салымшылардың қалаулары мен қажеттіліктерін зерттеу; олардың Қордың қызметтеріне деген қарым-қатынасын зерттеу (сауалнама, сұраулар және т.б.);
- Қордың салымшыларына ... ... ... ... ... ақпараттарды жинау және талдауды жүзеге асыру, ұсыныстарды қарастырып, оған жедел түрде жауап қайтару;
- салымшылармен қарым-қатынас орнату шараларын жасау және енгізу, ... ... жеке ... ... салымшыларға кеңес беру, қызмет көрсетумен байланысты сұрақтарды қарастыру, оларды тарту мен ұстап қалу; соның ішінде арқылы қарым-қатынас орнату;
- ... ... ... ... ... ... қатысу және іс жүзінде қызмет көрсету, жаңа салымшыларды тарту және бар салымшыларды ... қалу ... ... ... Қордың іс-әрекеті туралы аймақтық бөлімшелерді және Қордың орталық аппараты бөлімшелерін оперативті ақпаратпен ... ету; ... ... ... ... ... жалпы ақпаратпен қамтамасыз ету;
- Қордың аймақтық бөлімшелерінің ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... жүргізу және оларды жетілдіру мен жақсарту жөніндегі нұсқаулықтар дайындау;
- салымшыларға қызмет көрсету, жаңа ... ... және бар ... ... қалу ... әдістемелік нұсқаулықтар, инструкциялар, жағдайлық жобаларды дайындауға қатысу;
- зейнетақы қызметі нарығындағы Қордың өкілдерінің имиджін мінсіздендіруге ұсыныстар беру;
- Қордың ішкі корпоративтік мәдениетін ... ... ... ... ... (ішкі маркетинг);
- Қордың аймақтық бөлімшелерінің қызметкерлеріне сату және коммуникация, семинарларды ұйымдастыру әдістерін оқыту жүйесін ... ... ... ... ... ... ... мақсатында программалық-техникалық қамтамассыз ету жүйесін модернизациялау жөніндегі нұсқаулықтарды дайындау;
- Қордың ... мен ... ... ... ... ... жөнінде нұсқаулықтар мен ұсыныстар дайындау;
- Қорға бөлім бюджетіне және мемлекеттік сатып алулар жоспарына байланысты тауарлар, қызметтер және ... ... алу ... ... асыру.
Бөлім өзінің жұмысында аймақтар бойынша бөліммен тығыз қарым-қатынас жасайды, Қордың имиджін ... ... ... және ... стратегия қалыптастыру үшін жарнама, қоғаммен байланыс бөлімімен және ... ... ... ... болады. Бөлім өз жұмысы барысында барлық құрылымдық бөлімшелермен, Қордың филиалдарымен өз ... ... ... ... ... Қордың құрылымдық бөлімшелерінің алдында тұрған міндеттерді бірігіп шешуге қатысады.
Бөлім ... ... ... арқылы мемлекетік органдармен, жинақтаушы зейнетақы қорларымен, банктермен, сақтандыру компанияларымен және басқа да қаржылық ұйымдармен, салымшылармен сұрақтары бойынша өз ... ... ... ... іс-әрекетін Қордың Ережесі негізінде Қордың штаттық кестесі, ішкі құқықтық реттеушілік құжаттары негізінде іске ... ... ... және ... ... ... басшысымен, жетекші басшымен, Қордың ішкі аудит бөлімшесімен, сонымен қатар берілген өкілеттілігі негізінде мемлекеттік органдар жүзеге асырады.
Бөлім қызметкерлері ... ... және ... Қордың ішкі еңбек талаптарын басшылыққа алады.
Бөлімнің қайта құрылуы атқарушы орган басшылығының шешімі негізінде Қор құрылымының өзгеруіне ... ... ... ... ... істеу бөлімі
Жетекші маман
Жетекші маман
Жетекші маман
Бас маман
6-сурет - ЖЗҚ>> АҚ-ның қызметкерлер құрамымен жұмыс істеу бөлімінің ұйымдық ... ... ... ... және ... ... ... жетекшісі категориясына жатады. Бөлім бастығының жұмысына жетекші ... баға ... ... ... ... ... біліктілік және міндеттерінің өз уақытында орындалуы жатады.
Бас маман менеджер және зейнетақы ... ... ... ... ... ... Қордың атқарушы органының басшылығының бұйрығымен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады, сонымен қатар Бөлімнің қызметін бақылаушы жетекші басшының келісімімен де тағайындалады және ... ... ... ... ... және ... ... дамыту Бөлімінің басшылығына бағынады, өз іс-әрекетін менеджер және ... ... ... ... Ережесіне және қызметтік нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырады.
Бас ... ... ... ... ... заңы және жеке еңбек шартында, қызметтік міндеттемеде көрсетілген өзінің қызметтік міндеттемесін толық емес ... ... ... ... жауапқа тартылады.
Бас маман жұмыс орнында болмаған жағдайда (еңбек демалысы, ауру, іс-сапар және т.б.) оның ... ... ... ... ... бөлімнің басқа маркетинг және зейнетақы қызметтерін дамыту бөлімінің басшылығымен тағайындалған қызметкерлерінің біреуі алмастырады және ... ... ... ... ... жауап береді және құқыққа ие болады.
2.2 ЖЗҚ>> АҚ-ның қызметінің ... ... ... талдау
Жинақтаушы зейнетақы акционерлік қорының қызметін талдау барысында тәуекелдің артуына байланысты басқарудың нашарлауы мен миграцияның ... ... ... ... ... жоқтығы жинақтық зейнетақыдағы пайданың төмендегенін көрсетеді. Көптеген жинақтаушы зейнетақы қорындағы маркетинг технологиясын енгізу теріс пиғылды ... ... мен ... жалған жолмен тартуға ұласты. Салымшылардың өмір ұзақтығы, зейнетақыға шығу жасы, басқа мемлекетке тұрақты түрде қоныс ... ... ... ... ... сияқты факторлар есепке алынбады.
Бүгінгі күні ГНПФ еліміздің ең ірі жинақтаушы зейнетақы ... бірі ... ... және ... ... арасында салымшылар саны бойынша көшбасшы үштігіне кіреді, ол халық тарапынан көрсетілген сенім дәрежесін көрсетеді. Сонымен қатар ГНПФ ... ... мен ... ... ... және жинақтаған зейнетақы қаражатын төлеу бойынша да жетекші позицияға ие.
1-кесте - ЖЗҚ>> АҚ-ның ... ... ... ... ... ... ... жыл
2008 жыл
2009 жыл
МЗЖ бойынша салымшылар саны
1 672 487адам
1 689 892 ... 742 157 ... ... ...
293 326 951 теңге
293 357 166 теңге
Есепке алынған инестициялық кіріс
122551639 теңге
122677997 теңге
122 804 ... ... ...
28297136 теңге
28 591 629 теңге
Жарғылық каптиал
4956031 теңге
4961140 теңге
5 012 771 теңге
Меншікті капитал
11530161 теңге
11650157 ... 771 402 ... АҚ- ның 2007- 2009 ... ... ... ... ... талдау жасасақ, Міндетті зейнетақы жарналары бойынша адам саны 2007 жылы 1 672 487, 2008 жылы 1 689 892 ... ал 2009 жылы 1 742 157 адам ... ... ЖЗҚ>> ... ... ... ... бойынша адам саны 2007- 2008 жылдармен 2009 жылдар аралығын салыстырғанда 7% жоғарлаған. Зейнетақы ... 2007 жылы ... мың ... ... 2008 жылы 293326951 мың теңге болса, 2009 жылы 293357166 мың теңге болды. Зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... отырмыз. Есепке алынған инестициялық кіріс 2007 жылы 293024825 мың теңге, ал 2008 жылы 293 326 951 ... ... 2009 жылы 122804 485 мың ... ... үш ... ... ... инестициялық кірістің жоғарлай қоймағанын байқаймыз. Зейнетақы төлемдері 2007 жылы 28005676 мың теңге, зейнетақы ... 2008 жылы 28297136 мың ... ... ал 2009 жылы 28 591 529 мың ... ... Заң ... сай, әр ұйым жыл сайын жарғылық каптиалын құрады. ЖЗҚ>> АҚ- ның ... ... 2007 жылы 4956031 мың ... ... 2008 жылы 4961140 ... 2009 жылы 5 012771 ... құрады. Үш жылдық жарғылық капитал 2007- 2008 жылдарды салыстырғанда 5109 теңгеге жоғары болса, 2008-2009 жылдар ... ... 51631 ... ... ... ... ... қоғамның меншікті капиталы 2007 жылы 11530161 мың теңгені құрады, 2008 жылы 11650157 мың теңге болды, ал 2009 жылы 11 771 402 мың ... ... ... ... 2007-2008 жылдар аралығында салыстырғанда 119996 теңгеге ұлғайса, 2008-2009 жылдар аралығы 121245 мың теңгеге ұлғайды. Кесте бойынша қортындылайтын болсақ, үш жыл ... ... ... ... ... яғни ... ұйымның қызметінің тұрақтылығын байқауға болады.
34290064135
7-сурет - Салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты
7-ші ... ... ... ... ... ... 1 742 157 ... немесе 22,53% ГНПФ салымшылары болып табылады және олар қорға өз зейнетақы қаражаттарын қалыптастыруды, инвестициялық кіріс алу мақсатында оларды басқаруды сеніп ... ... - ... ... жүйесі бойынша 2007-2009 жылдардағы жинақтаушы зейнетақы шоттар саны
Жинақтаушы зейнетақы
қорлары
Жинақтаушы ... ... ... ... жарналары бойынша
Ерікті зейнетақы жарналары бойынша
Ерікті кәсіби зейнетақы жаранлары бойынша
2007
жыл
2008
жыл
2009
жыл
2007
жыл
2008
жыл
2009жыл
2007
жыл
2008
жыл
2009
жыл

ЖЗҚ
1795589
1814276
1833157
117
118
119
3
4
5
ЖЗҚ
5867214
5928275
5989971
37580
37971
38366
3989
4030
4071
ЖЗЖ
7662803
7742551
7823128
37697
38089
38485
3994
4035
4076
[12]
Бұл кестеде көріп ... ... ... ... ... ... зейнетақы жүйесі бойынша шоттар саны -2007 жылы 7573668, 2008жылы 752488, ал 2009 жылы 7 732 128 ... ЖЗҚ>> ... ... жинақтаушы зейнетақы жарналары бойынша үлесі 2007 жылы шоттар саны-1795589, 2008жылы 1814276 құрады, ал ... 1833157 ... 23,7% ... ... ... ... бойынша ЖЗҚ>> АҚ-ның үлесі 2007 жылы ерікті зейнетақы жарналары бойынша 117 құраған, 2008жылы 118 болса, 2009 жылы 119 ... ... ... бір бірлікке жоғарлаған. Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша шоттар саны 2007 жылы 3, ал 2008 жылы 4 ... ал ... бір ... ... 5 ... ... Ерікті зейнетақы жарналарымен, ерікті кәсіби зейнетақы жарналарының шоттар саны бойынша үлкен көрсеткішті иеленбейді, яғни ... ... ... өз ... ... ... ... десекте болады. Осы талдауда көріп отырғанымыздай, зейнетақы жарналарының түрлері біркелкі дамымай отыр. Бұл ... ... ... ... жеке ... өз ... ... инестиция салу құралдарының көбейгенін көрсетіп отыр. Осы кестеде берілген мәлімететрді төменгі суреттен көруге болады.
8-сурет - ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорның бірінші диаграммасындағы көрсеткіштер байланысты мыналарды айтуға болады 2007, 2008, 2009 - ... ... ... ... бойынша көрсеткіштері көрсетілген. 2007 жылда зейнетақы жарнасы - 33 ... ... ... ал ... 2008 жылы - 33 ... ... яғни, 2007 жылдағы көрсеткішпен тең екенін көруге ... ал 2009 жылы - 34 ... ... өткен 2007, 2008 жылдарға қарағанда жоғары екенін байқауға болады.
9-сурет - Ерікті зейнетақы ... ... ... ... ерікті зейнетақы жарналары бойынша көрсеткіштер көрсетілген. Бұл ... 2007 ... ... ... ... - 33 ... ... 2008 жылы - 33 пайыздық көрсеткішті ... ал 2009 жылы - 34 ... ... көрсетіп, бірінші суреттегі міндетті зейнетақы жарналарымен бірдей, тең көрсеткішті көрсетіп ... - ... ... ... ... ... диаграммада ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша көрсеткіштері көрсетілген. 2007 жылда зейнетақы жарнасы - 25 пайыз ... ал 2008 жылы - 33 ... ... 2009 жылы - 42 ... ... ... ... біршама жоғары және олардан ерекше екенін көрсетті.
ГНПФ инвестициялық стратегиясы сенімділік, тұрақтылық, қауіпсіздік және салымдарды тиімді басқару талаптарына сай келетін ... ... ... ... ... зейнетақы қаражатын сақтауға бағытталған.
Қордың инвестициялық саясаты , , ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыру ережелеріне, пруденциалық нормативтерге және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық ... ... ... ... ішкі ... ... сәйкес әзірленді. Инвестициялық саясаттың басты қағидаттары - зейнетақы активтерінің тұрақты өсімін қамтамасыз ету және салымдардың сақтанымпаз саясаты. ... ... ... активтердің түрлі сыныптарын - үлестік бағалы ... ... ... ... ... ... банктердегі салымдарды, баламалы инвестицияларды және ақша қаражатын оңтайлы байланыстыру есебінен тәуекелдіктің белгіленген деңгейі кезінде инвестициялардың өсімін қамтамасыз етуге ... Бұл ... Қор ... ... ... ... сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, тәуекелдік деңгейін қолданады. Аталған ... ... ... ... рейтингілік бағамы бар және/немесе листингінің ең жоғарғы санаты бойынша сауда ұйымдастырушының ресми тізіміне кіретін сенімді және тұрақты эмитенттердің ... ... ... ... асырылады.
Қордың инвестицияларының құрылымы екі қоржыннан - өтімді және инвестициялық қоржындардан тұрады. Өтімді қоржынның мақсаты ... ... ... мен ... аударымдары бойынша міндеттерін орындау үшін қажетті тұтынымды қолдаудан тұрады. Өтімді қоржын ... ... ... шет ... ... өтімді мемлекеттік бағалы қағаздарынан, сонымен бірге Қазақстан Республикасы агенттіктерінің және шет мемлекеттердің федералды агенттіктерінің облигацияларынан тұрады.
Инвестициялық ... ... ... ... және ұзақ ... перспективада инвестициялық кірістер алуға негізделген. Шетелдік валютадағы қаржылық активтердің үлесі зейнетақы активтерінің жалпы ... ... ... емес ... ... ... алатын комиссиялық сыйақының мөлшері:
1) инвестициялық кірістің 15%,
2) зейнетақы активтерінен айына 0,0475%.
ГНПФ инвестициялар қоржыны жетекші ... ... ... сыныптамасы бойынша кредиттік рейтингінің халықаралық шәкілі бойынша бағаланған жоғары сенімді қаржы құралдарынан құралған. ГНПФ зейнетақы активтерінің басым бөлігі 30,1% ... ... ... ... рейтингілік бағамы бар қаржы құралдарына инвестицияланған.
Қордың ... ... ... ЖЗҚ>> ... ... ... ... зерттеу барысында экономикалық және демографиялық факторлары тереңірек қарастырылады.
Экономикалық фактор: 2008 жылдың көрсеткіштері бойынша 15 жастан жоғары ... ... ... халық саны (алдын ала көрсеткіштер) 8,4 млн. адамды құраған. Республика экономикасында 7,9 млн. адам жұмыс істеуде. 2008 жылдың аяғында жалдамалы ... саны 5,2 млн. ... ... оның ... 4,2 млн. адам ... және ... емес ұйымдарда, 0,6 млн. адам - заңды тұлғаларда, 0,4 млн. адам - ... ... ... істейді.
3-кесте - Экономикалық еңбекке жарамды халық саны ... ... ... ... халық саны
2006
2007
2008
Қазақстан Республикасы
8028,90
8228,30
8421,35
Ақмола облысы
422,3
427,3
441,9
Ақтөбе облысы
380,8
387,4
394,3
Алматы облысы
861,1
834,1
860,2
Атырау облысы
235
245,8
256,2
Шығыс-Қазақстан
756,8
764,2
765,1
Жамбыл облысы
510,7
548,6
566,4
Батыс-Қазақстан
321,3
327,5
334,8
Қарағанды облысы
740,7
744,3
739,7
Қостанай ... ... ... облысы
408,9
419
430,1
Солтүстік-Қазақстан
394,7
393,9
384,1
Оңтүстік-Қазақстан
1050,00
1081,50
1122.0
Астана қаласы
302,8
314,7
356,5
Алматы қаласы
643,4
677,3
711,5
[13]
Экономикалық еңбекке жарамды халық саны бойынша қысқаша тоқтала кететін болсақ Алматы облысында 2006 жылы 861,1 ... ал 2008 жылы 860,2 ... ... 2007 жылы 327,5 ... ... ... ... облысында 2006 жылы 740,7, 2007 жылы 744,3 болды, ал 2008 жылы 739,7 ... ... Осы ... 2006 ... 2008 ... ... болсақ 1%-ға азайған, ал 2006 жылды 2007 жылмен салыстырғанда 3%-ға өскен. Қала бойынша, Алматы ... 2008 жылы 711,5 ... ... ... қарағанда біршама өскен. Астана қаласында 2006 жылы 302,8, 2007 жылы 314,7 ... ал 2008 жылы 356,5 ... ... ... деп айтуға болады. Осы көрсеткішке қарап 2007 жылды 2008 жылмен салыстыратын болсақ 2008 ... ... ... ... ... ... Яғни, бұл көрсеткіш бәрімізді де қуантып отырған белгілі.
4-кесте - Еңбекпен ... ... саны ... адам
Еңбекпен қамтылған аумақтар
2006
2007
2008
Қазақстан Республикасы
7403,50
7631,10
7862,10
Ақмола облысы
385,8
393,2
410,1
Ақтөбе облысы
348,2
358,5
370,0
Алматы облысы
758,3
778,2
805,5
Атырау облысы
215,2
227,5
239,8
Шығыс-Қазақстан
704,4
713,7
715,8
Жамбыл облысы
463,9
506,2
529,2
Батыс-Қазақстан
293,7
302
312,7
Қарағанды облысы
689,6
694,8
694,5
Қостанай облысы
513,2
518,4
513,7
Қызылорда облысы
271,2
282,6
282,9
Маңғыстау облысы
172
177,8
189,8
Павлодар облысы
378,7
390
402,6
Солтүстік-Қазақстан
366,1
366,7
359,2
Оңтүстік-Қазақстан
947,3
1006,50
1048,50
Астана қаласы
278,5
290,8
331,7
Алматы қаласы
590,5
624,3
656,1
[14]
2008 жыл ... ... ... халық саны жалпы алғанда 7 862 10 мың адам болды. Соның ішінде Алматы облысында 2006 жылы 758,3 ... 2007 жылы 778,2, ал 2008 жылы 805,5 ... ... ... ... ... ... 2006 жылы 366,1, 2007 жылы 366,7, осы екі жылды салыстырғанда арасындағы айырмашылық аса ... ал 2008 жылы ... ... ... ... ... облысындағы халық саны 2006 жылы 348,2 болса, 2007 жылы 358,5 болып , халық санының 10%-ға өсуі ... 2008 жылы ол ... ... Ал ... ... облысында еңбекпен қамтылған халық саны 2006 жылы 704,4 құраса, 2007 жылы 713,7 құрап, өсу көлемі 15%-ды ... ал 2008 жылы 715,8 ...
... ... ... акционерлік қоғамының стратегиялық зерттеу барысындағы келесі қызмет демографиялық фактор болып табылады.
Демографиялық фактор: ЖЗҚ>> АҚ ... ... ОПВ ... пенсионного взноса) бойынша салымшылар құрылымына гендерлік талдау.
Зейнетақымен ... ... ... ... жеке ... ... ... туралы мәліметтер негізінде Қордың зейнетақы жинақтамасының көлемі және ... жеке ... ... есеп ... 2009 ... 1 қазанында 1527865 есеп (счет) болды, оның ішінде 750245 ер адамдар, 777620 әйелдер. Салымшы ер адамдардың да (196410 ... 26,2%), әйел ... да (227918 ... 29,3%) ... ... 41-50 жас ... ... шоғырланған.
5-кесте - Зейнетақылық қамсыздандыру туралы ... ... ЖЗЕ (ИПС) ... ... ... бойынша өзгерістер
01.10.07-ден 01.10.08
01.10.08-ден 01.10.09
ер
әйел
ер
әйел
ер
әйел ... ... ... ... 364
23 042
12 863
19 784
12 862
-15
499
-3 258
1
21-30
216 526
210 607
226 489
209 ... ... ... ... 177
-60 442
39 802
31-40
247 454
282 871
251 673
281 289
186 036
215 792
4 219
-1 582
-65 ... ... ... ... ... 317
196 410
227 918
1 099
-5 753
-60 570
62 399
51-60
175 ... ... ... ... ... ... ... 735
29 657
61-70
30 120
8 412
34 972
9 847
33 565
7 773
4 852
1 435
-1 407
-2 074
71-80
1 ... ... ... жас және одан да ...
949 ... ... ... 071
750 245
777 620
25 602
-6 293
-225 069
199 451
[15]
Кезеңдер бойынша соңғы 2008-2009 жылдарды салыстырғанда Қормен келісім-шартқа отырған салымшылар санында кері ... ... ... ... 21-30, 31-40, 41-50 және 51-60 жас ... ... санында үлкен өзгерістер байқалған. Гнор.....сы жерде айта ... ... 21-30 жас ... зейнетақылық қамсыздандыру туралы келісім-шартқа отырған адамдар бойынша көрсеткіште 2007 жылы ерлер саны 216 526, ... саны 210 607, 2008 жылы ... саны 251 673, ... саны 209 430, ал 2009 жылы ... саны 166 047, ... саны 169 628 көрсетілді. Ал енді 51-60 жас аралығындағы көрсеткіш 2007 жылы ... саны 175 542, ... саны 172 241, 2008 жылы ... саны 180 763, ... саны 172 398, 2009 жылы ... саны 147 028, ... саны 142 741 болды. Кезең бойынша өзгерістер 41-50 жас аралығындағы 2007-2008 жылдары ... саны 1 099, ... саны -5 753 ... ал 2008-2009 жылдары ерлер саны -60 570, әйелдер саны 62 399 көрсеткішті ... Бұл ... үш ... да ... арасында айырмашылықтарды салыстыруға болмайды. Жалпы Қормен келісім-шартқа отырған салымшылар саны 2007 жылы: ерлер 949 712 болса, ал ... 983 364 ... Бұл 2009 ... ... ... саны 225 069, ал ... саны 199 451 ... кеміген. Төмендегі 11-суретте ер және әйел салымшылардың жасы бойынша топтарға бөлінуі көрсетілген. ... - ... ер және ... әйел ... жасы бойынша топтарға бөлу
01.10.2008-ден 01.10.2009 жыл аралығындағы кезеңде жеке зейнетақылық есеп санында ерлер 25 602 ... ... ... 6 293 ... қысқарған. Негізінен ерлердегі өзгерістер барлық категория бойынша өссе, ... 50 ... ... ... ... ... және 51 жас және одан ... категориясы өскен.
12-сурет - Салымшылар санының 2008-2009 жылдардағы жыныстық өзгеруі
Қорытынды
Нарықтың ... ... ... ескі ... әдістер мен тәсілдер негізінде кадрлар қызметін шешуге мүмкін болмайтын жаңа мәселелердің қатарына ... ... ... ... ... ... бірі ... кадрлар жұмысын қайта құру ... ... ... ... ... ... салаларындағы сияқты өнеркәсіпте де:
* ... ... ... оның ... жоғарылату;
* ардақты және тапшы кадрлық ... ... ... ... олар үшін жаңа ... ... үйрену және өмір сүруі үшін алдыңғы қатарға шығып, ең ... ... ие бола ... ... ... ... басы бірікпеушіліктің әсерінен кадрлармен жұмыс ... ... ... ... ... және ... ... мәселелерін кешенді түрде шешуге бұл келеңсіздік мүмкіндік бермеді. ... ... ... кадрларды іріктеуге, орналастыруға және пайдалануға байланысты жұмыстарды сызықтық жетекшілер ... ал ... ... ... ... тапсырмаларды өз уақытында сапалы ... ... кадр ... ... білімі, уақыты болмағандықтан, олар жұмысты ... ... ... ... ... ұйымды жұмысқа дайындауды жақсарту үшін бізге қысқа мерзім ішінде ... ... ... ... - ... ... және ... іріктеу; даярлау; біліктілігін жоғарлату; жетекші қызметкерге резервтер дайындау жұмысын ... ... құру ... ... ... кадрлар қызметіндегі жұмыскерлердің де өздерінің ... ... ... ... ... ... жетекшілер өздерінің қол астындағы ... ... ... ... ... және айқындауда іс ... ... ... ... ... ... - ... басқару шеңберінде таңдалған саясаи бойынша басқаруға бел ... ... ... қоса ... құрылымдық бөлімшелердің жиынтығы.
Кадрлық ... ... ... және ... ... даму ... өндіріс алдында тұрған мақсаттар мен мәселелерді орындауда персоналдың атқаратын ... ұйым ... ... ... байланысты.
Бүгінде отандық ұйымдардың ... ... ... жұмыс күшін жалдау, жұмыстан босату, іс-қағаздарын жүргізу, оқытуды ұйымдастыру, кадрлардың біліктілігін жоғарылату және ... ... ... ... ... функцияларды орындау үшін кадрларды дайындау немесе ... ... ... Бұл келеңсіздік кадр бөлімін сырттан жұмыс күшін жалдау қатынастарында ... ... ... ... мен ... ... ... ғана орындайтын мәртебесі жоқ қосалқы құрылымдық бөлімшеге айналдырды.
Кадрлар бөлімі кадрлық ... ... те, ... та, ... де орталығы емес. Олар құрылымдық жағынан еңбекті ұйымдастыру және ... ... ... қорғау және қауіпсіздік техникасы, құқық бөлімдері және басқа да ... ... ... ... ... ... Көбінесе ұйымдарда әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әлеуметік зерттеу және қызмет ... ... өз ... жеке құрылады.
Сонымен қатар, әр түрлі кадрлық ... ... ... ... бөлімдері: еңбек және еңбекақы төлеу бөлімі ... ... ... ... ... ... және ақы ... бөлімі (жұмысшы санын жоспарлау, жұмысшы күшінің шығынын жоспарлау); кәсіподақтық ұйымы (тұрмыс ... ... ... ... ұйымдастыру); қауіпсіздік техникасы бөлімі, бас технолог ... ( ... ... және ... ... ... ... анықтайтын еңбекті операциялық бөлісуді қалыптастыру); техникалық ... ... ... даярлау) және т.б. бөлімдері айналысты.
Басқарушылық ... ... ... ... ... ... сипаттайтын белгілі бір ... ... ... ... ... ... Онда ... тиімділігін еңбек әлеуетінің іс жүзіндегі жағдайының жоспарланған жағдайға жақындылығымен ... ... ... ... және жаңа ... ... ... бағалауға болады. Бірақ персоналды басқарудың соңғы мақсатын бір көрсеткішпен ... ... ... сондықтан оның еңбек әлеуетінің әр түрлі жақтарын ... ... ... (персонал саны, кәсіби-біліктілік құрылым, ... ... ... т.б.). ... келе ... ... ... өндірісінің: өндіріс, тарату, тұтыну ... ... ... ... ...
Персоналды басқару тиімділігін келесі үрдістердің бағыты бойынша шығаруға және ... ... ... кадр ... ... ... кадрларды дайындау және ... ... ... ... ... ... кадрлардың бейімделу мерзімін қысқартуға бағытталған ... ... ... ... да ... көзі - ... ... жету үшін қаражатты үнемдеу ... ... ... ... ... бағалаудың басты мақсатты тапсырмасы - жұмыс күшіне шығымды максималды ... ... ... ... бір ... және ... ... қамтамасыз ететін еңбек әлеуетіне қол ... ... атап ... жөн. Ал ... ... күші - ... ... бірдей жақсы бола бермейді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
* Бердалиев К.Б. Менеджмент (лекциялар курсы), - Алматы, Экономика, 2006ж.
* ... В. В. ... ... ... ... : ... опыт / В. В. ... - СПб. : Невский проспект, 2007. - 224 с.
* ... Ө.Қ., ... Д.Қ., ... Г.Д. ... ... ... ... даму ерекшеліктері: Оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2007. - 220 ... ... Д. Р. ... ... ... : ... ... Пер с англ. / Джеймс Р. Эванс. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 ... ... Б.Қ. ... ... оқу ... - ... ... 2003. - 72 б.4 Лига М. Б. ... ... как ... ... безопасности [Текст] / М. Б. Лига. - М. : ... 2006. - 223 с
* ... А. ... кадрами в корпорациях США, Японии, ... - М., ... ... Дж. М., ... А.А. ... ... управления (Основы управления персоналом). - М: Дело, 1993. - 200 с.
* Пронников В.А., ... И. Д. ... ... в Японии. - М.: Наука, 1989.
* Гордиенко Ю.Ф., ... Д.В., ... С.И. ... ... Серия "Высшее образование". - Ростов н/Д: ... 2004 - ... ... Т. А. ... ... [Текст] : учебник / Т. А. Салимова. - 2-е изд., ... - М. : ... 2008. - 414 ... ЖЗҚ>> ... 2007-2009 жылдардың қор қызметі
* ЖЗҚ>> АҚ-ның Салымшылардың шоттар ... ... ... ... ... бойынша еңбекке жарамды халық саны
* ҚР-ның Статистикалық комитетінің ҚР- бойынша еңбекпен қамтылған ... ... ЖЗҚ>> ... ... 2009 жылдар бойынша есеп беру көрсеткіштері
* ЖЗҚ>> ... ... ... ... есеп ... ЖЗҚ>> ... қызметкерлерінің еңбекақысының құрылымы
* Басовский Л. Е. Управление качеством ... : ... / Л. Е. ... - М. : ... 2008. - 212 ... Статистический ежегодник Казахстана, 2009г. / Агентство РК по статистике.-Астана, 2009.-516с.
* Огвоздин В. Ю. Управление качеством: основы теории и ... ... : ... ... / В. Ю. Огвоздин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и ... 2007. - 288 ... ... О. В. ... ... ... : ... / О. В. Аристов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 240 с.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Басқарудағы персонал еңбегі туралы76 бет
Басшылық пен жетекшінің менеджменттегі әсері23 бет
KEGO ААҚ персоналының еңбекақысын ұйымдастыру37 бет
«Данон» компаниясының персоналдың дамыту процесін басқару22 бет
«Казиндустрия» ЖШС персоналының еңбек потенциалының қалыптастыру, бағалау және оны дамыту мақсатындағы іс-шаралар жүйесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау66 бет
«Кәсіпорын немесе ұйым менеджментіндегі персоналды басқару»31 бет
«Кәсіпорындарды персональды басақару және еңбекақы төлеу»28 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі22 бет
«Туркуаз» - топ компаниясындағы персоналдарды басқару жүйесіне талдау60 бет
«Эйр Астана» әуекомпаниясында сауалнама және тест жүргізу арқылы персоналдың мінез-құлқын бағалау7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь