Тас жол салуға қолданылатын бетондар

КІРІСПЕ 9
1 ӘДЕБИ ШОЛУ 11
1.1. Тас жол салуға қолданылатын бетондар 12
1.1.1. Асфальтбетон. Құраушы материалдар мен оларға қойылатын талаптар 13
1.1.2. Цементбетон 19
1.2. Асфальтбетонды өндіру технологиясы 20
1.2.1. Асфальтбетон өндіру кезіндегі қауіпті және зиянды факторлар 22
1.3. Асфальтбетонды төсеу технологиясының қауіпсіздігі 23
2 ЗЕРТТЕУ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 25
2.1 Битумның физикалық.химиялық қасиеттерін зерттеу 25
2.2 Құмның физикалық.химиялық қасиетін анықтау әдістері 26
2.3 Қиыршықтастың қасиетін анықтау әдістері 27
3 ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ОНЫ ТАЛДАУ 28
3.1 Тас жол салуға қолданылатын асфальтбетон массасын құраушы материалдар құрамымен танысу 28
3.2 Асфальтбетон өндіру технологиясымен танысу 33
3.3 Тас жол жасау материалдарының сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру 37
3.3.1 Битумның сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру 37
3.3.2 Қиыршықтастың физикалық қасиетін стандартқа сәйкестігін тексеру 45
3.3.3 Минералды ұнтақтың сапасын тексеру 46
3.3.4 Асфальтбетонның сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру 49
3.4 Тас жол салу технологияларының қауіпсіздігін анықтау 51
3.4.1 Тас жол төсеу орнын және төсемесін дайындау кезіндегі қауіпсіздік 51
3.4.2 Асфальтбетон қоспасын төсеу кезіндегі қауіпсіздік 52
3.4.3 Асфальтты жол катоктарымен нығыздау кезіндегі қауіпсіздік 54
ҚОРЫТЫНДЫ 56
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57
ҚОСЫМША 59
Кез-келген мемлекеттің тарихы, оның дамуы көлік жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Жол жоқ жерде, қайнаған өмір де жоқ. Қазақстандағы тас жол сапасы шетелдік жолдарға қарағанда әлдеқайда төмен болып келеді, себебі шетелде тас жол жасаудың озық технологиялары мен жол салуға қажетті сапалы материалдар қолданылады, сонымен қатар елімізде жол сапасын тексеретін мамандардың және заманауи технологиясы бар зертханалардың тапшылығын да жоққа шығаруға болмайды. Алайда соңғы жылдары Қазақстан тас жолдың сапасына көңіл бөле бастады және тас жол салуда Ресей, Қырғызстан мен Украинаны озып кетті. Дүниежүзілік экономикалық форум рейтингінде 2013 жылы Қазақстан жол сапасы бойынша 144 елдің ішінен 117-орын алды. Эксперттер жеті балдық жүйемен есептегенде Қазақстанның жолдарына 2,7 деген баға қойды. Солай бола тұра, Қазақстанда жол салуға кететін шығын басқа елдерге қарағанда әлдеқайда көп. Қазақстандағы тас жолдардың жалпы ұзындығы 128 мың шақырымды құрап отыр. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, Жапонияда аталған көрсеткіш 1 млн. шақырымға жетті.
Алматы облысы жолдарының жалпы ұзындығы 9472 км құрайды, соның ішінде: республикалық маңызы бар – 2519 км; облыстық және аудандық маңызы бар – 6953 км.
Автомобиль жолдарындағы басты мәселе – жол төсеніштерінің ескіріп, тозуы. Облыстың көптеген автомобиль жолдарының бөлігі 1960-1980 жылдары салынған. Сол кездегі нормативтер алты тоннадан аспайтын болса, ол норматив қазіргі кезде он тоннаға дейін артып отыр. Бірақ та, облыстың жолдарымен аталған жүктемеден бірнеше есе артық ауыр жүк тасымалдайтын және жол төсеніштерін бұзатын көліктер жүреді.
Тас жол сапасын 5 техникалық дәрежемен есептегенде, облыстық және аудандық маңызы бар автожолдардың басым бөлігі 4-ші техникалық дәрежеге жатады, ал кейбір ауылдық елді мекендерге кіреберіс жолдары 5-ші техникалық дәрежеге жатады. Бұл көрсеткіш автожолдардың сапасының төмендігін көрсетіп отыр. Облыстық және аудандық маңызы бар жолдардың шамалы бөлігі жақсы күй жағдайда – 11%. Қалған жолдарды қанағаттанарлық жағдайда деп бағалауға болады - 49 % және қанағаттанарлықсыз жағдайда - 40 %.
Көлік қатынасының жиілігі, ауа райының және жолдың барлық қабаттарының сапасы автомобиль жолдарының жоғарғы қабатының тозуына әсер етеді. Сондай-ақ, жолдармен жүк көтергіштік қабілеті шамадан тыс жүк автомобильдерінің және шынжыр табанды техникалардың жүруі айрықша кері әсерін тигізуде, нәтижесінде жол төсемінде жолдың сапасын төмендететін сүрлеулер, жарықтар және кедір-бұдырлар пайда болып, жүргенде қолайсыздық келтіреді және көлік құралдарының жүруіне қауіп тудырады. Автомобиль жолындағы жарықтар, автокөліктердің ізінен басылып төмендеген тегіс емес жерлері көлік қатынасына зардабын тигізеді. Автокөліктердің ізінен басылып төмендеген жерлеріне жиналған сулар автокөліктердің сырғанауына байланысты автокөліктердің қозғалысына үлкен қауіп келтіруде.
1. «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары.
2. Матуа В.П., Чирва Д.В., Мирончук С.А. Испытание материалов //Автомобильные дороги. – 2013. С. – 86-89.
3. Полякова С.К. Важная роль вяжущих материалов //Автомобильные дороги. - 2014. С. – 56-59.
4. Радовский Б.С. Хрупкость битума определяет прибор //Автомобильные дороги. – 2014. С. - 60-61.
5. Иванов Ф.М. Цементный бетон. Популярная техническая библиотечка рабочего дорожника. – Автотрансиздат, М.: - 1957
6. Қопаева К. Жолдар мен жобалар //Ақтөбе облыстық қоғамдық-саяси газет. – 2014. – №11(27).
7. Сатеков Б.С. Табиғи және жасанды құрылыс материалдары мен бұйымдары: жоғары оқу орындарындағы өнеркәсіптік-азаматтық құрылыс және құрылыс индустриясы мамандықтарында оқитын студ.бакалавр және магистратураға арналған оқулық. – Тараз: Сенім.
8. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» //Межгосударственный стандарт.
9. К СНиП 3.06.03-85 И СНиП 3.06.06-88 Пособие по строительству асфальтбетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. – Москва.
10. ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ» //Межгосударственный стандарт.
11. СТ РК 1374-2005 «Битумы и битумные вяжущие. Метод определения растяжимости» //Межгосударственный стандарт.
12. ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования» //Межгосударственный стандарт.
13. Бетоны для автодорожного строительства //Промышленный Казахстан путеводитель по рынку технологий и оборудования. – 2014. - №7(103) июль., - 14с.
14. ГОСТ №135-85 взамен СНиП 111-40-78 «Правила производства и приемки работ. Автомобильные дороги».
15. СТ РК 1227-2003 «Битумные и битумные вяжущие. Определение точки размягчения методом кольцо и шара».
16. СТ РК 1226-2003 «Битумные и битумные вяжущие. Метод определения глубины проникания иглы».
17. СТ РК 1217-2003 «Песок для строительных работ. Методы испытаний».
18. СТ РК 1213-2004 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отхдов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний». – Астана.
19. Ворожейкин В.М. Научная база асфальтбетона //Автомобильные дороги. - 2013. - №08(981).
20. ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтбетонные дорожные, аэродромные и асфальтбетон» //Межгосударственный стандарт.
21. «Жол – құрылыс материалдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптарын» бекіту туралы Қазақстан үкіметінің регламенті. – 2008.
22. Майданова Н.В. Модификация нефтяных битумов приодными асфальтитами. – Санкт-Петербург, 2010. – 210с.
23. Майданова Н.В., Розенталь Д.А., Куликова В.А. Влияние мелкодисперсной гранитной пыли на состав и свойства битума //ЖПХ. – 2008. Т. 81, Выпуск 10. С. - 174-175.
24. Интернет-журнал о строительстве дорог. Источник: RoadMasters.ru.
25. Кенбеилова С.Ж. Радиационно и химический функционализированный атактический полипропилен для модификации битума: диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD). – Алматы. - 2003.
26. Радовский Б.С., Суперпейв: Требования к вяжущему //Автомобильные дороги.- 2014. - №06(991).
27. Кенбеилова С.Ж., Бойко Г.И., Любченко Н.П., Шайхутдинова Е.М., Каганович Е.В., Исмайлова Г.Г. Новые композиционные органические вяжущие для дорожных покрытий //Доклады девятых международных научных надировских чтений «Научно-техническое развитие нефтегазового комплекса». – Алматы. - 2011. С. – 328-334.
28. Ижорин Г.А. Порошок порошку рознь //Автомобильные дороги. – 2013. - №5(978). С. – 62-63.
29. Бочков Н.Н, Шепелев И., Алгебраистова Н.К. Методика определения степени гидрофобности активированного минерального порошка для асфальтбетона //Международный научный журнал «Инновационная наука». - УДК 669.71:622.023.
30. ГОСТ 16557-78 «Порошок минеральный для асфальтбетонных смесей» //Межгосударственный стандарт.
31. Дубина С.И., Никольский В.Т., Дударева Т.В. Надежные покрытия. Модифицированные битумные вяжущие и асфальтбетоны, устроенные на их основе (современный аспект). Основные положения повышения сдвигоустойчивости асфальтбетона. //Автомобильные дороги. – 2013. - №4(977). – 52с.
32. Воейко О.А., Васильев Ю.Э., Субботин И.В., Царьков Д.С. Как улучшить стойкость асфальтбетона? //Автомобильные дороги. 2014. - №12(997). С. – 74-77.
33. Строительные машины и оборудование //Справочник.
        
        ТҮЙІНДЕМЕ
Диплом жұмысы 59 беттен, 6 суреттен, 16 кестеден, 33 әдебиет көздерінен тұрады.
Кілт сөздер: асфальтбетон, цементбетон, ... ... ... ... технология, тас жол, минералды ұнтақ, қиыршықтас, құм.
Жұмыстың мақсаты: ЖШС Фирма тас жол жасау материалдарының сапасын ... және тас жол салу ... ... ... мақсатқа жету үшін келесідей міндеттер қойылады: тас жол салуға қолданылатын асфальтбетон массасын құраушы ... ... ... ... өндіру технологиясымен танысу; тас жол жасау материалдарының сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру; тас жол жасау технологияларының қауіпсіздігін анықтау.
РЕФЕРАТ
Дипломная ... ... на 59 ... и состоит из 6 рисунков, 16 таблиц и содержит 33 список используемой литературы.
Ключевые слова: Асфальтобетон, цементобетон, битум, качество, ... ... ... ... минеральный порошок, щебень, песок.
Цель работы: Определить качество материалов асфальтобетонной смеси и проверить безопасность технологии укладки асфальтной ... на ТОО ... ... ... ... с ... ... асфальтобетонной смеси, которые используются для укладки асфальтной дороги; ознакомиться с технологией производства асфальтобетона; проверить ... ... ... ... ... для асфальтной дороги; определить безопасность технологии укладки асфальтной дороги.
ABSTRACT
Diploma work consist of 59 page and 6 picture, 16 tables and contains the 33 list of the used ...
Key words: Asphalt ... cement ... bitumen, quality, ... safety, ... asphalt, mineral powder, crushed stone, ... purpose of work: Determine the quality of materials and asphalt mix test the safety technology of laying asphalt road on LLP Company ... ... preview of the ... of the asphalt mix ... used for asphalt paving of the road; to familiarize with the technology of asphalt ... check the ... of quality ... of ... used for asphalt road; to determine the safety technology of laying asphalt ... ... ГОСТ 8267-93 ... ...
* ГОСТ 16557-78 //Межгосударственный стандарт.
* ГОСТ 22245-90 //Межгосударственный стандарт.
* СТ РК ... ... ... СТ РК ... .
* СТ РК ... .
* СТ РК ... .
* СТ РК ... . - Астана
* ГОСТ №135-85 взамен СНиП ... .
* ГОСТ 8736-93 ... ... СТ РК ... .
ГОСТ 9128-97 //Межгосударственный стандарт.
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
АБЗ
-
асфальтбетон зауыты
БАЗ
-
беттік - активті заттар
ШРК
-
шекті ... ... ... ... ... ...
полимерлі битумды тұтқыр
ОАПП-Н
-
азқышқылданған атактикалық полипропилен
БНД
-
жол мұнайлы битумы
СТ РК
-
Қазақстан Республикасының стандарты
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
9
1
ӘДЕБИ ШОЛУ
11
1.1.
Тас жол салуға қолданылатын бетондар
12
1.1.1.
Асфальтбетон. ... ... мен ... ... ... ... технологиясы
20
1.2.1.
Асфальтбетон өндіру кезіндегі қауіпті және зиянды факторлар
22
1.3.
Асфальтбетонды төсеу технологиясының қауіпсіздігі
23
2
ЗЕРТТЕУ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
25
2.1
Битумның ... ... ...
Құмның физикалық-химиялық қасиетін анықтау әдістері
26
2.3
Қиыршықтастың қасиетін анықтау әдістері
27
3
ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ОНЫ ТАЛДАУ
28
3.1
Тас жол салуға ... ... ... ... ... ... ... өндіру технологиясымен танысу
33
3.3
Тас жол жасау материалдарының сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру
37
3.3.1
Битумның сапасын стандартқа сәйкестігін ... ... ... ... ... тексеру
45
3.3.3
Минералды ұнтақтың сапасын тексеру
46
3.3.4
Асфальтбетонның сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру
49
3.4
Тас жол салу технологияларының қауіпсіздігін анықтау
51
3.4.1
Тас жол ... ... және ... ... кезіндегі қауіпсіздік
51
3.4.2
Асфальтбетон қоспасын төсеу кезіндегі қауіпсіздік
52
3.4.3
Асфальтты жол катоктарымен нығыздау кезіндегі қауіпсіздік
54
ҚОРЫТЫНДЫ
56
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
57
ҚОСЫМША
59
КІРІСПЕ
Кез-келген мемлекеттің ... оның ... ... ... ... ... байланысты. Жол жоқ жерде, қайнаған өмір де жоқ. Қазақстандағы тас жол сапасы шетелдік жолдарға қарағанда әлдеқайда төмен болып ... ... ... тас жол жасаудың озық технологиялары мен жол салуға қажетті сапалы материалдар қолданылады, сонымен қатар елімізде жол ... ... ... және заманауи технологиясы бар зертханалардың тапшылығын да жоққа шығаруға болмайды. ... ... ... Қазақстан тас жолдың сапасына көңіл бөле бастады және тас жол салуда Ресей, Қырғызстан мен Украинаны озып кетті. ... ... ... ... 2013 жылы ... жол ... ... 144 елдің ішінен 117-орын алды. Эксперттер жеті балдық жүйемен есептегенде Қазақстанның жолдарына 2,7 деген баға қойды. Солай бола ... ... жол ... ... шығын басқа елдерге қарағанда әлдеқайда көп. Қазақстандағы тас ... ... ... 128 мың шақырымды құрап отыр. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, Жапонияда аталған көрсеткіш 1 млн. шақырымға ... ... ... ... ... ... 9472 км құрайды, соның ішінде: республикалық маңызы бар - 2519 км; ... және ... ... бар - 6953 ... жолдарындағы басты мәселе - жол төсеніштерінің ескіріп, тозуы. Облыстың көптеген автомобиль жолдарының бөлігі 1960-1980 жылдары салынған. Сол ... ... алты ... аспайтын болса, ол норматив қазіргі кезде он тоннаға дейін артып отыр. Бірақ та, облыстың жолдарымен аталған жүктемеден бірнеше есе артық ауыр жүк ... және жол ... ... ... жүреді.
Тас жол сапасын 5 техникалық дәрежемен есептегенде, облыстық және аудандық маңызы бар автожолдардың басым бөлігі 4-ші техникалық дәрежеге жатады, ал ... ... елді ... ... ... 5-ші ... дәрежеге жатады. Бұл көрсеткіш автожолдардың сапасының төмендігін көрсетіп отыр. Облыстық және аудандық маңызы бар жолдардың шамалы бөлігі жақсы күй ... - 11%. ... ... ... жағдайда деп бағалауға болады - 49 % және ... ... - 40 ... ... ... ауа ... және ... барлық қабаттарының сапасы автомобиль жолдарының жоғарғы қабатының тозуына әсер етеді. Сондай-ақ, жолдармен жүк көтергіштік қабілеті шамадан тыс жүк автомобильдерінің және ... ... ... ... ... кері әсерін тигізуде, нәтижесінде жол төсемінде жолдың сапасын төмендететін сүрлеулер, жарықтар және кедір-бұдырлар пайда болып, жүргенде қолайсыздық келтіреді және ... ... ... ... ... ... жолындағы жарықтар, автокөліктердің ізінен басылып төмендеген тегіс емес жерлері көлік қатынасына зардабын тигізеді. Автокөліктердің ізінен басылып төмендеген жерлеріне жиналған сулар ... ... ... ... ... ... қауіп келтіруде. Жол бойының жоғарғы қабатындағы үлкен ойықтар автомобиль жолының мерзімінен бұрын істен шығуына және жүргізушінің автокөлікті басқаруына кері ... ... жол ... ... ... есебінен адам өлімінің артуы орын алады. Аталмыш жағдайлардың болмауы үшін ... жол ... ... ... ... ... отыру қажет [1].
Жолдың сапасын жоғарылату үшін сапалы және тиімді асфальтбетон қоспасын өндіру қажет, ал ол үшін ... ... ... зауыттары мен жергілікті ресурстарды қолдану керек. Сонымен қатар, тас жол салу ... ... ... ... ... қажет. Себебі әрбір өндіріс орнындағы жұмысшылардың қауіпсіздігі ең ... ... ... ... Тас жол сол салу - ... ... ол - ... сатылы жұмыстардан тұратын күрделі процесс. Ең алдымен, асфальтбетон ... ... ... ... ... ... ... климаты, жер бедері, грунтты - геологиялық жағдайлары, гидрологиясы мен гидрогеологиясы, топырағы, өсімдік пен жануарына ... ... ... ... ... ...
Асфальтбетон массасын құраушы материалдардың сапасын тексеру - сапалы тас жол жасаудың бірден бір кепілі, ал сапалы тас жол салу ... ... ... ... ... ... жақсы өмір сүруіне мүмкіндік туғызары мәлім. Тас жол салу технологияларының қауіпсіздік ... ... ... ... қамтамасыз етудің кепілі болып табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты - ЖШС Фирма тас жол жасау материалдарының сапасын анықтау және тас жол салу ... ... ... ... жету үшін келесідей міндеттер қойылады:
* Тас жол салуға қолданылатын асфальтбетон массасын құраушы материалдар құрамымен танысу;
* ... ... ... танысу;
* Тас жол жасау материалдарының сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру;
* Тас жол салу технологияларының қауіпсіздігін анықтау.
1 ӘДЕБИ ШОЛУ
Қазіргі ... ... ... автомобиль жолдарында барлық техникалық талаптарды сақтай отырып ... ... ... 2-3 жыл өткен соң шұқырлар пайда болады. Жолдың мерзімінен ерте бұзылуына есептеулер мен жол төсемелерін конструкциялау әдістерінің ... ғана ... ... ... жол ... ... ... зерттеудің дұрыс жүргізілмеуі де себеп болып табылады. Негізінде асфальтбетонның іздердің пайда болуына тұрақтылығын лабораторияда ... ... - ... кесу, бұрғылау және т.б зерттеу түрлері нақты нәтиже бермейді және шартты немесе ... ... ие. Шет елде ... ... ... пайда болуына зерттеу әдістерінің ішінде - дөңгелекті ... ... ... ... ... жүктеме қондырғысы көмегі арқылы зерттеу әдісі; төсемені іздердің пайда болуына зерттеуге ... ... ... ... ... ... әдісі; Гамбургский құралымен зерттеу әдісі кең таралған. Қазіргі кезде асфальтбетонның тек ... ... ... қолданылады, алайда іздердің пайда болуына тек төсеме беті ғана емес, сонымен қатар жер асты ... да әсер ... ... ... ... оң ... бермейді. Осы кемшілікті ескере отырып, іздердің пайда болына төзімділігін зерттейтін лабораториялық қондырғыны жасап шығарды. Қондырғының жұмыс істеу принципі ... әр ... ... ... ... жүктеме түсіруге негізделеді. Үлгілердің диаметрлері 250 мм-ге дейін және биіктігі 150 мм болатын көрсеткіштері рұқсат етіледі. Материалдарды әр түрлі температурада ... үшін ... ... ... ... Қондырғыда материалдарды зерттеу нәтижесі мыналарды көрсетті: асфальтбетонның деформацияға ұшырауға төзімділігіне басқа факторлармен қоса, оның ... типі де әсер ... ... ... үлгі - ... ... минералды байланыстырғышпен байланысы, ал ұсақ тасты-құмды қоспаның минералды байланыстырушымен байланысы диформацияға ұшырады [2].
Битумды тұтқыр материалдардың сапасын арттыру - жол ... ұзақ ... ... ... ... саласындағы ең маңызды сұрақтардың бірі. Сапасын анықтау мақсатында Ресей жолдарында қолданылатын БНД 60/90 және БНД 90/130 маркалы ... ... ... салыстыру арқылы зерттеу жүргізу келесіні көрсетті: ең жоғары қолданысқа ие битум маркасы - БНД 60/90 маркасы; ... ... ... ... ... келесі көрсеткіштері бойынша ГОСТ 22245 - 90 ... сай ... 0°С ... ... бату тереңдігі, қыздырудан соң жұмсару температурасының өзгеруі, 0°С ... ... ... ұйым ... ... айтарлықтай ауытқулар көрсетілмеген. Асфальтбетон төсемесінің сапасын жақсартуға септігін тигізетін бағыттардың бірі - жол битумдарының физикалық-химиялық ... ... ... 22245-90), полимер-битумды тұтқырларды (ГОСТ Р 52056-2003) және әр түрлі беттік-активті заттарды қолдану. Қазіргі кезде әр ... ... ... қосу ... ... ұнтақты қолдану мүмкіндігі, синтетикалық көміртекті талшықтарды пайдалану тиімділігіне баға беретін түрлі зерттеулер жүргізілуде. Битумға ... ... ... ету тек ... ... жоспарлы жұмыстарда жүзеге асырылуы мүмкін. Битумның қыздыру температурасын арттыру битумның ескіруіне әкеледі және ... ... ... болады. Зерттеу нәтижесі БНД маркалы жол битумымен салыстырғанда полимерлі-битумды тұтқыр маркаларын пайдалану ... ... ... ... ... ... ... құрал жасап шығарды. Құрал асфальтбетон төсемесінде көлденең жарықтардың болуымен күресетін битумның жарамдылығын бағалау үшін қажет. Көлденең жарықтар суық мезгілдерде пайда ... ... ... ... бар болуы немесе жоқ болуы байланыстырғыштың қасиетіне байланысты. Бұл ... ... бірі - ... ... ол ГОСТ 11507-78 ... ... ... анықталады. Фраас әдісі бойынша зерттеу жүргізу кезінде болат пластинканың үстіне жұқа қабат (0,5) битумды ... 11 с ... ... соң шығарады. Зерттеу барсында біртіндеп температураны төмендетіп отырады. Битумды пленкада жарықтың пайда болған температурасын Фраас ... ... ... деп ... ... ... ... - битумды қабаттың үзілуі суыту жүктемесінен емес белгілі температурада механикалық әсерден болады. Ал Огайо штатындағы университет қызметкері ұсынған жаңа ... бұл ... жоя ... зерттеуге арналған. Құрал қарапайым: Силикон формаға салынған металл сақина - ішінде температура датчиктері мен деформация датчиктері орналасқан, ал ... ... мен ... ... арасындағы бос орынға битум құйылады. Құйылған битумды бөлме температурасына дейін суытады, содан соң бастапқы берілген температурада термокамерада ұстайды да, ... бір ... ... - ... 10С/сағ. Температура және деформация датчигі компьютерге қосылған және зерттеу нәтижесі сол жерден көрінеді. Құралдың артықшылығы - тез ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді [4].
+ Тас жол салуға қолданылатын бетондар
Бетон - табиғи тас материалдарды - құм, ұсақ ... ... ... ... ... ... біріктіру нәтижесінде алынатын жасанды материал. Бетондар табиғи тас материалдары біріктірілетін тұтқыр затқа байланысты ажыратылады. Ең кең ... ие түрі - ... зат ... ... ... ... ... Жол құрылысында тұтқыр зат битумдар мен дегттер болып ... ... мен ... ... ... Бетонның сыртқы бейнесіне қарағанда, ол көпірдің тіреуі болсын, су өткізгіш құбыр болсын немесе жолдың бетонды төсемесі болсын сұр тастардан ... ... ... ... ... ... өлі, ... материал елестейді. Цементті бетон туралы айтатын болсақ, шын мәнінде - бұл ... ... оның ... ... өсу, қартаю процесстері жүреді. Бетонды дайындап қана қоймай, оны нығыздау қажет, содан соң жоғары төзімділікке ие ... ... ... ... ... тас жол салуда бірнеше бетон түрлері қолданылады. Қазақстанның батысындағы жолдарға қиыршық тасты-мастикты асфальтбетон жамылғысымен қоса геоторлар пайдаланылады. Геотор -- ... ... ... ... суды әрі ... өткізбейтін қасиетке ие. Қазіргі салынып жатқан жолдардың салмақ көтеретін қалыңдығы -- 73 сантиметр. Оның 27 ... ... ... ... ... ... -- қиыршықтас. Бұндай жолдар 10-15 жылға дейін жақсы сақталады. Әр бес жыл сайын орташа жөндеу ... ... ... ... ауыр жүк көлігінің бір білігі 13 тоннаны тартуы тиіс.
Жалпы жол құрылысында материалдар ауа райына, аймақтың климатына байланысты пайдаланылады. Суық ... ... ... ... ... асфальтбетон жамылғысын төсеген тиімді. Ал 20-25 жылға дейін сыр бермейтін цементті-бетон жамылғысы ол аймақ үшін қолайсыз. ... ... ... жол ... болғандықтан, мұз қатса тайғақ келеді. Сондықтан бұндай жолдар еліміздің оңтүстік өңірлерінде салынады ... ... ... сығу ... жоғары мықтылыққа ие: 10 сантиметрлі бетонды шаршы 20 - 40 ... ... ... ... заманғы бетондар одан да жоғары төзімділікке ие, әрбір квадратты сантимер ... 500-600 ... ... ... ... ... ... төзімділігі әлдеқайда төмен [5].
Асфальтті бетондар цементтіге қарағанда коррозияға айтарлықтай төзімдірек, алайда сұйық жанар - ... мен ... ... ... ... ... ... цементті бетондарға қарағанда жоғары болғандықтан, асфальтбетонды кеңінен өндіруді қолға алу көзделіп ... ... тас жол ... ... ... төсеу кеңінен қолданылатындықтан, жұмыс барысында асфальтбетон туралы толығырақ тоқталынатын болады.
o Асфальтбетон. Құраушы материалдар мен оларға қойылатын талаптар
Асфальтты бетон (асфальтбетон) - ... ... ... ... ... бар минералды толықтырғыштардың (қиыршық тас, құм, ұсақталған ... ... ... ... ... ... ... жасанды құрылыс материалы. Асфальтбетонды ірі толықтырғышсыз (қиыршық тас) құмды асфальт немесе асфальтті ерітінді деп атайды.
Асфальтбетонды қоспаны өндіру - бұл жол ... ең ... ... ... ... ... энергетикалық ресурстардың шығыны, барлық автокөліктер мен қондырғылардың жағдайына ... ... ... ... ... ... жол, ... және тағы да басқа төсемелер кезінде, гидротехникалық, көпір, өндірістік, тұрғын-азаматтық және басқа ғимараттар мен құрылыстар кезінде қолданады. ... ... оның ... байланысты болып табылады. Атап айтқанда ірі магистральдар үшін төселетін асфальтқа құм немесе басқа да ұсақ материалдар ... тек ірі және ... ... ... ... ал аса ... ... түсірмейтін жолдарға, мысалы тратуарлар мен тек адамдар, велосипедтер және сол ... ... ... ... ... ұсақ материалдарды қолданады.
Асфальтбетонды төсеу үдерісі кезінде және асфальтбетон мен ерітінділерді нығыздау кезінде ... ... ... ... ... ... ... құйылған деп бөлуге болады.
Қатты және иілгіш массаларды нығыздау үшін ауыр және орташа ауыр ... ... ... асфальтбетон массасын жиі арнайы қаумалағыштар (валками), жеңіл катоктар көмегімен нығыздайды немесе мүлдем ... ... ... ... ... ... - ... түрлері жатады. Құрылыста сирегірек қолданылатын түрі - дегтебетон.
Жылы ... ... ... қабатты төсеу кезінде қолданады. Жылы асфальтбетонды дайындау үшін БНД 200/300 және БНД 130/200 ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар ыстық қоспалардағыға қарағанда ұсақталған әкті ұнтақ; қиыршық тас, жасанды құм, төзімді қож ... ... ... жылы массаның араластырғыштан шығар кездегі температурасы 90 - 130°С болу керек. Төсемеде нығыздау кезінде массаның рұқсат ... ... ... - 50°С, жылы ауа-райында және СГ 70/130 маркалы битум кезінде; жоғарғы - 100 °С, суық ауа-райында жұмыс істегенде және СГ 130/200 ... ... ... ... ... жеңіл және ауыр (12т) катоктармен жүзеге асырады; суық ауа-райы кезінде массаны суытып алмау үшін және оның ... ... ... ... үшін ... төсеген соң бірден нығыздау ұсынылады. Нығыздалмаған қабат қалыңдығын жобаланған қалыңдықтан 15-20%-ға көбірек тағайындайды.
Суық асфальтбетон сұйық асфальт массасын ... ауа ... ... ... ... ... ... немесе сұйылтылған тұтқыр битумнан тұрады. Суық асфальтбетонды дайындау ыстық және суық ... ... ... ... ... ... ... үшін сұйық немесе сұйылтылған битумды, ал суық күйде - ... ... ... Суық ... ... жоғарғы қабатын жасау үшін және жөндеу жұмыстарын жасағанда қолданылады. Ылғал ауа-райында жұмыс істеген кезде битумды эмульсияда ... суық ... ... Суық ... ... ... ... заттардан (әктастан, доломиттардан) жасалған қиыршықтасты және сығу кезінде беріктігі 8 МПа-дан кем емес шектегі доменді шлактарды қолданумен дайындалады. ... ... ... ... ... және жабысқақтық әсерін арттыру үшін суық асфальт құрамына ... ... ... ... асфальт қоймада (8-10 айға дейін) ұзақ уақыт бойы борпылдақ түрде сақталуға қабілетті. ... суық ... ... ... ... ... қыста дайындау АБЗ-қа жыл бойы жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Суық асфальттың борпылдақ массасын өте ұзақ ... ... ... ... ... ... да, үйінділер пайда болады, бұл жағдайда қайтадан оны ... ... ... ... ... ... ... оның басылуын азайту үшін 2-3% хлорлы темір мен басқа арнайы ... ... қосу ... ... механикалық жұмсарту оның сапасын төмендетеді.
Суық асфальт ... ... ... бөлігі оптималды құрамды жобалаумен орнатылады. Төсеу кезінде суық асфальттың сапасы оның ... ... 1,5 -- 2,0 және 1,0 -- 1,5 ... ... және суға ... ... сығу кезінде төзімділігімен, суға төзімділік коэффициенті 0,6 - 0,8 кем емес көрсеткішімен және басқа да ... ... ... ... бұл түрі органикалық мөлшерде қолданылады, бірақ оны төсеу перспективті болып табылатындығын атап кету ... ... ... ... және ... қойылатын талаптар. Асфальтбетон массасын дайындау кезінде қиыршықтас, ірі құмдар, құмдар, минералды ұнтақ және ... ... - ... 5-70 мм ... ... үшін 150 мм) тас кесектері. Оны берік және ... ... тау ... ... ... уату ... алады. Ұсақ тас (дресва) деп аталатын табиғи қиыршықтас та кездеседі. Тау жыныстарын қиыршықтасқа ұсақтау үшін жиі граниттар, диабаздар, ... ... ... доломиттар, сонымен қатар мықты доменді шлактар қолданылады. Қиыршықтас немесе ірі құмдар таза, 20 ... 40, 10...20 және 5...10мм фракцияларға бөлінген, ... ... ... кем ... жұмсақ климаттық жағдайда - Мрз15-тен кем емес ... ... ... төсем тасты, жарылған немесе жұмыр тасты, ернеулі тастарды қолданады. Бұл бұйымдарды атқылаған немесе шөгінді тау жыныстарынан жасайды, олардың беріктігі жоғары, суды ... ... ... және ... ... жақсы қарсыласуы, аязға төзімді болуы, сондай - ақ мүжілумен бұзылмауы тиіс [7].
Техникалық талаптар. Қиыршықтас пен ұсақ ... ... ... ... ... ... сай ... тиіс. Қиыршықтас пен ұсақ тастарды 5(3) - тен 10 ... 10 - нан 15 ... 10 - нан 20 ... 15 - тен 20 ... 20 - дан 40 ... 40 - нан 80(70) мм-ге дейін және қоспа фракциясы 5(3) - тен 20 мм-ге дейін фракцияда шығарады. Өндірушінің ... ... ... және ұсақ тастарды жеке фракциядан құралатын басқа да қоспа түрінде шығарады. Қиыршықтас пен ұсақ тастар суыққа ... ... ... ... ... ... F15, F25, F50, F100, F150, F200, F300, F400. ... пен ұсақ тастар қоспаға кедергі жасайтын бөгде заттарды құрамауы тиіс [8].
Қиыршықтастың түйіршіктері куб түрде немесе тетраэр формалы болуы ... ... ... және жаңғақты формалы түрі нығыздау кезінде жоғары ұсақталу ... ие. ... ... А және Б типті түрлерінде негізгі жүктеме 65%-ды құрайтын қиыршықтасқа түсетін болғандықтан, инелі және жаңғақты ... ... ... ... 15 және 25 % -бен ... Түйіршіктердің формасы асфальтбетонның қозғалуға төзімділігіне айтарлықтай әсер етеді. Асфальтбетонның суға және ... ... ... ... ... бетімен, сонымен бірге қиыршықтастың жабысуы арқылы анықталады. Ең жақсы жабысатын қиыршықтас түрлеріне негізгі және ультранегізгі тау жыныстарының атқылауынан пайда ... ... мен ... шөгінді жыныстардан жасалған қиыршықтастар жатады [9].
Құм - түйіршіктерінің ірілігі 5 ... ... ... ... сусымалы материал. Құм өндіруші өнеркәсіппен бекітілген технологиялық ... сай ... ... Құм ... ... көрсеткіштеріне (түйіршіктердің құрамы, шаң тәріздес және балшықты бөлшектердің болуы) байланысты екі классқа бөлінеді. ... ... ... тау жыныстарының төзімділігіне тәуелді маркаларға бөледі. Атқылаған және метаморфты тау жыныстар 60 ... кем емес қысу ... ал ... жыныстар 40МПа-дан төмен емес қысымда төзімділік шегіне ие болуы керек. Бетонды құраушы ретінде қолдануға арналған құм ... ... ... әсеріне тұрақты болуы қажет. Құмның тұрақтылығын минералды-петрографиялық құрам бойынша және зиянды компоненттер мен ... ... ... ... ... құм натрий гидроксиді (ГОСТ 8735 бойынша органикалық қосылыстарға колориметриялық сынама) ерітіндісімен өңдегенде қоспаға ... ... ... ... ... ... қоюлау түс бермеуі қажет. Құмға қолдану аясына байланысты радиационды-гигиеналық баға берілуі тиіс [10].
Минералды ұнтақ сығу кезінде 20,0 МПа - дан кем емес ... шегі бар және ... ... 5% ... ... және ... сонымен қатар доменді шлактар немесе асфальтті түрлерін ұсақтау жолымен дайындалады. Ұсақтау деңгейі бойынша ұнтақ (ылғал кезінде) 1,25 мм тесіктері бар тор ... өту ... ал 0,071 мм - дан ұсақ ... болу 70%, ал 0,315 мм - ден кем ... - 90% болу ... ... ұнтақтың кеуектілігі аз, асфальтбетонда біркелкілікпен араласқан болады және асфальтбетонның битум ... ... ... ... жылу ... су ... жоғарылатуға септігін тигізеді. Оның үстіне, активтендірілген ұнтақты пайдаланғанда бетон қоспаның температурасын төмендету, араластыру уақытын ... және ... ... ... ... туады [7].
Техникалық талаптар. Минералды ұнтақ өндіруші өнеркәсіппен бекітілген технологиялық құжаттарға сай ... ... ... ұнтақ борпылдақ болуы керек. Активтендірілген минералды ұнтақ түсі мен құрамы бойынша біркелкі болуы қажет. Бір партияда ұнтақ сынамасына қосылатын ... ... ... ... ... +- 0,15 % - тен ... ...
Кесте 1.
Минералды ұнтақтың физикалық-химиялық қасиеті
Ұнтаққа арналған норма
Көрсеткіш атауы
активтендірілген
Активтендірілмеген
Түйіршік құрамы, % массасы ... кем ... мм - ден ... 0,315 ... 0,071 ... % ... ... артық емес
30
35
Ұнтақ қоспасын үлгілерінің битуммен ұлғаюы, % көлемі бойынша, артық емес:
Ұнтақта балшықты ... ... ... жоғары емес (бір жарымдық Аl2O3 + Fe2O3 қышқылдары массасына сәйкес 1,7 %-дан жоғары емес)
1,5
2,5
Ұнтақта ... ... ... ... ... емес (бір ... Аl2O3 + Fe2O3 ... массасына сәйкес 5 %-дан жоғары емес)
Битумсыйымдылық көрсеткіші, г, артық ... ... ... ... 5%-дан жоғары емес (бір жарымдық Аl2O3 + Fe2O3 қышқылдары массасына сәйкес 1,7 %-дан жоғары емес)
50
65
Ұнтақта балшықты қоспалардың болуы 15%-дан ... емес (бір ... Аl2O3 + Fe2O3 ... ... ... 5 %-дан ... ... % массасы бойынша
0,5
1,0
Активтендірілген минералды ұнтақ гидрофобты болуы қажет [11].
Битумдар табиғи және мұнайлы болады. Табиғи битум мұнайдың жасанды түр өзгерту өнімі ... ... Олар ... таза ... ... ... қатты қалдықтар түрінде - асфальтиттер, бірақ жиі тау жыныстары - ... ... ... ... ... ... 10-80 %. Бұл жыныстардан битумды әр түрлі ... ... ... ... ... ... жол салу үшін ... асфальтбетон үшін мұнайлы битумды қолданады. Олардың бағасы табиғи битумға қарағанда, 5 - 6 есе төмен ... ... ... 2.
Битумның физикалық-химиялық қасиеті [12]
Көрсеткіштер атауы
БНД 200/300
БНД 130/200
БНД 90/130
БНД 60/90
БНД
40/60
БН
200/300
БН 60/90
Зерттеу әдістері
Иненің бату тереңдігі, 0,1 мм:
25°С кезінде
0°С ... кем ... ... ... ... ... °С, төмен емес
35
40
43
47
51
33
45
ГОСТ 11506
Созылмалылығы, см, кем емес
25°С кезінде
0°С кезінде
-
20
70
6,0
65
4,0
55
3,5
45
-
-
-
70
-
ГОСТ 11505
Сыну температурасы, °С, жоғары емес
-20
-18
-17
-15
-12
-14
-6
ГОСТ 4333
Асфальтбетон массасын дайындау ... ... ... ... ... кей ... ... активті заттар (БАЗ: анионды - және катионды органикалық ерітінділер) қосады, олар дайын асфальтбетон сапасын ... ... БАЗ ... ... ... ... ... және олардың тұздарын, катионактивтілерден - төртіншілік аммонийлік негіздерін, амин тұздарын түзеді. ... БАЗ ... ... ... ілінісуін жақсартады. Әсіресе, ылғалды минералдық толтырушыларды қолданғанда, асфальтбетон массасының қызу температурасын төмендетіп, араластыру ұзақтығын қысқарту үшін, битумның ... ... және жол ... ... ... үшін БАЗ ... өте тиімді. Бұл заттар құрылыс мезгілінің уақытын ұзартады, ... ... ... және ... ... ... ... [7].
o Цементбетон
Цементті бетон туралы айтпас бұрын, цементтің өзімен танысып алған жөн. Цемент - ұсақталған минералды ... олар ... ... ... ... құрап, уақыт өте келе қатты тасты денеге айналады. Кеңінен қолданылатын портланд - цемент деп аталатын цементтің түрін ... ... ... ... ... ... балшық және басқа материалдармен араласқан жасанды қоспасын жоғары ... ... ... ... алады. Күйдіру арнайы пештерде жүргізіледі. Әдетте цементті ... пеш - ... ... 100 -150 ... іші отқа ... кірпішпен қапталған және ақырын айналатын көлденең орналасқан цилиндр.
Жол құрылысында әдетте портланд цементті ... ... бұл ... ... ... ... жағдайларға (суыққа төзімділікке) төзімділікке және температуралар ауысуына тұрақтылыққа ие болуы тиіс. Аталмыш талаптарға сай портланд - цементті ... ... ... ... Жол ... ... цементке қойылатын техникалық жағдайлар тұрақтылығы төмен минерал - үш кальцийлі алюменаттың мөлшерін (9% - ке ... ... ... Жол ... маркасы 500-ден кем емес болуы қажет. Портланд - ... 300; 400; 500; 600; және 700 ... ... ... Цемент маркасы - шартты шама және стандартқа ... ... ... және цементті қоспадан дайындалған үлгілерді сығу кезінде төзімділігі ... ... ... төмен болмайтындығын білдіреді.
Төзімді, ұзақ мерзімді, тозуға төзімді цементті бетон - жол төсемесі мен ... ... ... ... ... ... бетонды қолданған кезде халық шаруашылығына үлкен үнемдеу әкелетінін көрсетті. 1913 жылдың өзінде Тифлиста ең ... ... ... қолданылған бірінші жол салынды. Тікелей экономикалық тиімділікпен қатар, жолды эксплуатациялау ... ... ... айтарлықтай техникалық - экономикалық артықшылықтарды береді. ... ... ұзақ ... ... ... ... ... дейін қысқартады. Жақсы салынған цементбетонды төсеме қолданылатын жолдар жөндеу жұмыстарынсыз бірнеше ондаған жылдар бойы қызмет көрсете алады. Цементбетонды жол ... 18-24 ... ... ... ... ... [5].
Қазіргі уақытта тас жол жасау құрылысында цементті бетондар кеңінен қолданылады. Бұл автомобиль жолдарының негізіне және төсеуге қойылатын талаптардың жоғарылауына ... ... және ... жол ... алу үшін автомобиль жолдарын салу технологиясын, цементбетонның сапасын ... ... ... ... қатар өндірістің қалдықтарын қолданған жөн. Цементті бетондарды қолданған кезде аз энергия жұмсалады, байланыстар арасындағы (швами) қашықтық өседі, аз шөгінді ... ... және ... ... ... ... ... темірлі кварциттердің ылғал магнитті сеперациясының қалдықтары негізінде аз су қажет ететін тұтқыр мен ұсақталған цементті қолдану құрылыс ... ... мен ... ... ... оның мықтылығын өзгертіп, бетон құрамын модельдеу мүмкіндігін туғызады және бетонды қоспаның ең қымбат тұратын компоненті - ... ... ... ... ... елде ХХ ғасырдың 80 жж.-нан бері төселетін бетонды зерттеулер алғашқы рет жүргізіле бастады. Бастапқы кезде оны ... ... ... ... ... да қолданылып жүр) [13].
Цементті бетон - маңызды құрылыс материалы, бірақ одан ... ... шын ... ұзақ ... және ... болу үшін бұл ерекше материалды жақсы білу қажет. Цементті бетонның басқа материалдардан ерекшелігі - оның ... ... ... ... Цементті және бетонды дайындау техникасы үздіксіз дамып келеді. Бұның негізінде жол жасау құрылысының техникасы да даму үстінде. ... ... - жол ... ... ... - ... пен бетонның қасиетін жақсы меңгеріп, бұл материалдарды рационалды және тиімді түрде қолдану [5].
+ Асфальтбетонды өндіру технологиясы
Асфальтбетонды массаны өндіру тұрақты және ... ... ... ... ... асфальтбетон зауыты (АБЗ) - массаны көп мөлшерде шығарады және ірі құрылыс нысандарында бірнеше жылға шыдайтын асфальтбетон ... ... ... ... ... жол ... салу үшін арналған АБЗ. Уақытша АБЗ үлкен емес немесе ірі объекттілерді, бірақ бір ... ... - ... ... ... және басқаларын асфальтбетон массасымен қамтамасыз ету үшін арналған.
Асфальтбетон ... ... ... ... ... ... жатады. Заманауи зауыттарда технологиялық процесстерді толық механикаландыру мен автоматтандыруға қол жеткізілген. Зауыт құрамына мыналар кіреді: араластырғыш цех, асфальтбетон массасын ... ... ... мен ... ... ... үшін ... цех, минералды ұнтақты дайындау үшін ұнтақтағыш цех, битумды шаруашылық цехы, энергияқуатты және буқуатты бөлім, қоймалық шаруашылық, жөндеу - ... ... және ... ... ... бөлімі ішіндегі лаборатория.
Технологияның негізгі операциясы - жобалық ... ... ... бір ... ... бастапқы және дайындалған материалдарды араластыру. Араластырғыш аппараттан шығатын массаның температурасы 15 - 180°С (жылы массаларда жоғары, ал суық ... ... ... Кейде асфальтбетон массасының құрамына битуммен бірге арнайы дозатор көмегімен дозаланған беттік-белсенді заттарды енгізеді.
Үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштарда ... ... ... ... ... негізгі жұмыстардан тұрады: минералды материалдарды дайындау (қиыршықтас пен ұсақ тастарды қажет ... ... ... және қыздыру, алдын-ала фракциялары бойынша дозалау және жіберу); суық минералды ұнтақты дозалау және жіберу; битумды дайындау (жұмыс температурасына ... ... ... ... беттік активті заттарды қосу, тұтқыр затты дозалап араластырғышқа жіберу); ыстық минералды материалдарды суық ... ... және ... ... араластыру, араластырғышқа битумды жіберу; минералды материалдарды битуммен араластыру, содан соң дайын асфальтбетон қоспасын жинағыш бункерге немесе ... ... ... ... ... ... құм және ұнтақ қалдықтарынан алынған құм) қоймадан ленталы ... ... ... ... немесе көлемдік дозаторлары бар қабылдағыш бункерлерге, құрғатқыш барабанға материалдарды дозалау үшін ... ... ... әр ... ... ... бункерлерге жіберіледі. Бункер қабырғасының биіктігі материалдарды көршілес бункерге шашыраудан қорғайтындай болуы ... ... ... ... ... бункерлерге материалдар бірдей уақытта жіберілуі қажет.
Дозаланған суық және ылғал минералды материалдар құрғатқыш агрегаттың ... ... Ол ... материалдар құрғатылып, 150-160 °С -қа дейін қыздырылады.
Ескерту: құрғатқыш барабанның температурасын реттеу ... ... ... асады. Егер құрғатқыш барабанға түсетін минералды материалдардың ылғалдылығы жоғары болса, оның ылғалдылығын ... ... ... ... арқылы емес, құрғатқыш барабанға жіберілетін ылғал материалдарды шектеу арқылы азайту керек.
Құрғатқыш барабаннан қиыршықтас пен құм іріктегіш-дозалаушы қондырғыға ... ... ... минералды материал виброгрохот жүйесі арқылы асфальтараластырғыштың ыстық бункеріне жеке - жеке фракциялары бойынша жеткізіледі. Белгілі бір ... ... ... ... ... салмақтық бункер-дозаторға жіберіледі. Фракцияланған ыстық минералды материалдарды дозалау салмағы бойынша ... ... ... ... суық ... жеке ... құрғатылған жұмыс температурасына дейін қыздырылған тұтқыр битумды битум сорабы ... ... ... ... ... ... ... арқылы береді.
Ескерту: Үздіксіз жұмыс істейтін сорап битумды жұмыс қазандығынан сорады немесе дозалайтын қондырғыға ... ... ... ... ... резервуарлар араластырғыштармен немесе коллоидты араластырғыштармен қамтамасыз етілуі тиіс.
Тұтынушыға жіберілетін дайын асфальтбетон қоспасының температурасы ауаның температурасына сәйкес ... ... (+25 °С -тан ... ... ... жұмыс кезінде минералды материалдың ылғалдылығын есепке алу қажет. Минералды материалдардың ылғалдылығын ... ... ... ... және ... шығынын бақылап отыруға мүмкіндік береді.
Қоспаны дайындау кезінде қателік қиыршықтас пен құм үшін +-3%, ал ... ... пен ... үшін +-1,5%-дан аспауы тиіс.
Суық асфальтбетон қоспасын жазғы уақытта ашық штабельде 2 айдан аспайтын уақытқа дейін сақтауға болады. Қыста ... ... ... ... немесе шатырдың астында сақтаған жөн.
Асфальтбетон массасын суытып ... үшін оны ... ... ... ... автомобиль - самосвал кузовын брезент, ағаш қалқандар және тағы басқалар арқылы жауып қою керек ... ... ... ... ... және ... ... және басқа түрлі қоспаларды дайындайтын техникалық қондырғылар шығатын зиянды газдардан тазалау жүйесімен қамтамасыз ... ... ... ... ... ылғалдылық өзгерген кезде және материалдарды жіберу сатысында, шығарылатын қоспаның құрамы өзгерген сәтте, қондырғыны өшіру немесе қосу кезінде ... ... ... ... ... жүйелі түрде тексеріліп отыруы тиіс. Асфальтбетон қоспасын өндіруде адам ағзасына кері ... ... ... және ... ... ... ... зауытының аймағында зиянды заттар негізінен келесі цехтарда шығарылады: битумды дайындау ... ... ... ... мен өндіру цехында (қиыршықтас пен құмның қоймаларында, ленталы тасымалдағыштар, діріл); қазандықтарда, гаражда, ГСМ қоймаларында.
Жұмыс аймағында негізінен келесідей заттар ... ... ... әр ... қостотықты кремнийі бар бейорганикалық шаң, көмірсутектер, карбит көміртегінің оксидтері, күкіртті ангидрит, күкірт оксиді, күл, қорғасын және оның бейорганикалық қосылыстары.
Асфальтбетон ... ... және ... факторларға тастардың, минералды материалдардың ленталы тасымалдағыштан сыртқа ұшуы, жоғары кернеумен жұмыс ... ... ток соғу ... ... ... жарылуы немесе өздігінен тұтануы, битум резервуарынан битумның сыртқа атқылап шығуы есебінен түрлі ... ... алу, ... ... ернеуінен жарақат алу, зиянды заттардың көп мөлшерде шығуы есебінен улану, үздіксіз жүретін процесстен ... ... ... ... ... бұзылуы, есту мүшесінің зардап шегуі, діріл, бейорганикалық шаңдар, аэрозольдер жатады.
Қоршаған ортаның минималды ластануын қамтамасыз ету үшін үш түрлі типті ... ... ... ... ... ... және қол ... бар шаңұстағыштар қолданылады. Құрғақ шаңұстағышты әдетте басқа жүйелердің алдында орнатып, біріншілік ... деп ... ... ... ... ... және қол фильтрлері бар шаңұстағыштар екіншілік шаңұстағыштар деп аталады. Біріншілік шаңұстағышты түтінді газдарды толтырғыштардың ірі ... ... ... ал ... шаңұстағыштарды синералды материалдардың ұсақ бөлшектерінен (шаң) тазарту үшін ... ... ... ... ... шаңдар шығады. Шаңдар сонымен қатар араластырғыш агрегатта құрғақ араластыру үдерісінде де шығады. Атмосфераға аздисперсті шаңдардың шығуын азайту үшін ... ... ... ... ... ... ... минимумға дейін азайту керек.
Сонымен қатар битумқабылдағыштарға автоматты газталдағыштарды ... ... ... жоқ ... ... түрде ауа ортасын лабораториялық талдауды жүргізу керек.
Зиянды ... ... ... ... ... 2) асып ... ... ең алдымен, температуралық режимді сақтау керек, үнемі профилактикалық қараулар және қондырғыны жөндеуді, оны тексеруді жүзеге асырып отыру қажет ... ... ... ... ... ... ... төсегіштермен төсейді. Ауа температурасы жоғары және аймақ желден ... ... ... ... ... ... көп ... Мысалы, +25°С-тан жоғары температурада және желден жақсы қорғалған жағдайда жолақ ұзындығы 100 - 200 м-ді, ал +5 -- 10°С ... 25-60 м-ді ... Жол ... ... ... ... болғанда ыстық массаны нығыздаудың ең кеңінен таралған түрі - ... ... ... ... ... ... пневмодөңгелекті), ал ғимараттарда - аудандық вибраторлар арқылы нығыздау қолданылады. ... ... ... ... асфальт төсегіштің тегістегіш брусы арқылы жүзеге асады. Төсемедегі тұтас асфальтбетон белгілі техникалық талаптарға сәйкес болуы керек.
Асфальтбетон қоспасын нығыздау. Вибрациялық ... ... ... ... жиілігі максималды болу керек - 2500-3000 ... ... ... см ... ... ... үшін (нығыздалған түрде 3 см шамасында) вибрациялық әсері бар катоктар әдетте тұрақты режимде (дірілсіз) ... ... 3-10 см ... вибрациялық катоктар аз амплитудамен жұмыс істеуі қажет.
Қалыңдығын көбейту ... ... ... ... ... 0,1 ... дейін көтеру керек.
Катоктардың жылдамдығы тегісвалды катоктар үшін - 2-2,5 км/сағ-нан көп ... ... ... үшін - 3 ... ... ... Тегісвалды катоктардың бірінші жүрісінде бастаушы валдар алдында жүруі керек.
Нығыздауды катоктардың жолақтың шетінен ортасына ... ... ... ... ... ... ортасынан шетіне қарай іздерді 20-30 см-ге жауып жүру керек. Катоктардың қозғалысы біркелкі болуы тиіс. Нығыздалып ... ... ... ... ... ... ... ауыр катоктың жүрісінен кейін жабында білінетін іздер қалмаған кезде тоқтатады.
Қоспаны ... ... ... ... және ... қозғалуы керек. Нығыздалған немесе кеппеген қабатта катоктарды ... ... ... ... үшін кейінгі катоктың ізі алдыңғыдан ары қарай болу керек. Нығыздау кезінде каток жол ... ... ... тиіс ... ... НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
Зерттеу нысаны ретінде ЖШС ... ... ... ... ... қолданылатын келесі материалдар алынды: Алматы қаласындағы зауытынан тасымалданатын ... БНД 60/90 ... жол ... ... ... ... қиыршықтас пен ұсақ тастар және құм; Текелі қаласынан алынған активтендірілген минералды ұнтақ.
Асфальтбетон қоспасын дайындауға қолданылатын материалдарды ... ... ... ... құжаттарға сәйкес келеді:
Қиыршықтас (ұсақ тастар, ұсақ тастардан жасалғал ... - СТ РК ... ; СТ РК 1284 -2004 ... - СТ РК ... ; ГОСТ 8736-93 ... ... - СТ РК 1221-2003 ; СТ РК 1276-2004 .
Битумдар - СТ РК 1226-2003 ; СТ РК ... ; СТ РК ... ; СТ РК ...
Асфальтбетон қоспасы мен асфальтбетонның барлық қасиеттерін ГОСТ12801-84, СТ РК 1218-2003 ; СТ РК ... ... ... анықталды.
2.1 Битумның физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеу
2.1.1 Мұнайлы битумның созылуын анықтау әдісі. Үлгілерді дайындау және зерттеу ГОСТ 11505 талаптарына сай ... ... ... ... жүзеге асырылды.
1 сурет. Битумға арналған форма.
Созылуға зерттеу 25°С температурада, созылу жылдамдығы 50 мм/мин жағдайда жүргізілді. Үлгілерді алу және дайындау СТ РК 1288 ... сай ... ... (Д) - бұл ... ... созу ... Ол белгіленіп алынған жүктемеде және 25°С (Д25, 0°С (Д0) ... ... ... ... пайда болған ұзындық арқылы анықталды [11].
2.2.2 Сақина мен шар бойынша ... ... ... ... Үлгілерді дайындау және зерттеу ГОСТ 11505-73 талаптарына сай КиШ-04 сақина мен шар ... ... ... мәні зерттеу жағдайындағы берілген сақина ішінде орналасқан битум ... ... ... әсерінен (25.0+-0.4) мм болатын тесіктен өтіп, төменгі пластинкаға тиген сәт жұмсару температурасы деп белгіленеді. Битумның жұмсару температурасын (Тр) анықтау жол ... ... ... ... ... үшін қолданылады [15].
2.2.3 Иненің бату тереңдігі арқылы анықтау әдісі. Пенетрация (П) - ... ... ... ... мәні ... ... ... зерттелетін үлгісіне пенетрометр инесінің бату тереңдігі арқылы қаттылығын ... (0,1 мм). ... ... және ... ПНБ-03 пенетрометрінде ГОСТ 11501-78 талаптарына сәйкес жүргізілді:
а) Р = 100 г, иненің бату уақыты t = 5c, температура Т = 25°С ... Р = 200 г, t = 60c, Т = ... ... ... ... ... 22°С; Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45%; Зерттеу жүргізу барысында ғимаратта жел жоқ, желдету жүйесі сөндірілген [16].
2.2 Құмның физикалық-химиялық қасиетін анықтау әдістері ... ... ... ... ... ... ... Әдістің мәні - жүйеленген қатыру мен еріту кезінде ... ... ... ... ... 1000 г массаға дейін қысқартылып, екі тор арқылы өткізілді: зерттелетін материалдың ірілігіне байланысты бірінші - ... 5 мм ... бар тор және ... - № 1,25; 0,16 ... бар ... өткізілді де, тұрақты массасына дейін құрғатылды, содан соң массасы 400 г болатын екі ілме (навес) таңдап алынды. ... ... ... ... ... ... ... формула арқылы анықталды:
(1)
мұндағы m -- зерттеуге дейінгі ілменің массасы, г;m1 -- зерттеуден кейінгі №1,25 немесе 0,16 ... бар ... ... қалған ілме массасы, г.
Зерттеу нәтижесі үтірден кейінгі екі санға дейінгі дәлдікпен алынды [17].
2.3 Қиыршықтастың қасиетін анықтау әдістері
Шаңтәріздес және ... ... ... ... ... ... Әдіс мәні қиыршықтастағы шаңтәріздес және балшықты бөлшектердің болуын анықтауда және шаңтәріздес және балшықты бөлшектерді ... ... 0,05 ... кем) ... кейін үлгілердің массасының өзгеруін анықтауда болып табылады. Массасы 5 кг құрғатылған қиыршықтастың аналитикалық сынамасы алынды.
Қиыршықтастағы шаң тәріздес және ... ... (П) ... ... көрсетіледі, массасы бойынша 0,1% дәлдікте мына формула бойынша есептелді:
(2)
мұндағы, m -- сынаманың алғашқы массасы, г;
m1 -- ... ... ... ... ... ... НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ОНЫ ТАЛДАУ
3.1 Тас жол салуға қолданылатын асфальтбетон массасын құраушы ... ... ... ... тас жол жасауға кеңінен қолданылатын қоспа түрлеріне асфальтбетон мен цементбетон жатады. Алайда асфальтбетон цементті бетонға ... ... ... ... ... суыққа төзімсіз, олардың құрылысына шығынның аз мөлшері кетеді. Қазақстан аумағында тас жол салуға көбінесе асфальтбетонды қолданатындықтан, жұмыс асфальтбетонның сапасын тексеруге ... ... ... ... ... құм, минералды ұнтақ пен байланыстырушы материал - битум жатады. Жұмыс барысында асфальтбетонды құраушы материалдар тексеріліп, дайын қоспа ... ... ... ... ... ішінде ең маңызды материал - байланыстырғыш зат (2 сурет) [3]. Шетелдің авторларының мақалаларында [19] қиыршықтас негізгі жыныстардан, құм - ... ... ... қалдықтарынан алынған жасанды, минералды ұнтақ тек негізгі ... ...
2 ... ... ... құрамы 4 негізгі компоненттен тұрады. Асфальтбетон дайындау үшін зерттеу төмендегідей нәтиже көрсетті:
қиыршықтас (ұсақ тастар) 10-20 мм фр - ... мм фр - ... мм фр (құм) - ... ... ... - ... БНД 60/90 - ... бойынша қиыршықтас мөлшері 57% (10-20 мм фракцияларының мөлшері - 23%, 5-10 мм фракцияларының мөлшері - 34%), құм мөлшері 41%, ... ... ... - 2%, БНД 60/90 ... ... ... - 5%.
Бұл шамалар ГОСТ 9128-97 талаптарына сай келеді. [20] Талап бойынша зерттелінген асфальтбетонның құрамында 50 - 60% ... ... ... 30 - 50% құм, 4 - 6% ... және 2 - 4% ... ... ... қосылу тиіс.
Асфальтбетон төселетін жағдайына қарай: ыстық асфальтбетон (120 °С -тан ... емес ... ... ... ... ... ... қолданылуымен жасалған қоспа) және суық асфальтбетон (5 °С -тан кем емес температурада төселетін сұйық битумдарды қолдану арқылы жасалатын қоспа) деп ... ... ... ... ... ... қарай маркалар түрлері болады (кесте 3). Жұмыста зерттеуге асфальтбетонның ыстық кеуекті ІІ маркалы асфальтбетон қоспасы алынды. ... 3. ... ... ... ... түрі мен ... ... А
Тығыз: Б, Г
Тығыз: В, Д
Кеуекті және жоғары кеуекті
Суық:
Бх, Вх
Гх
Дх
І
І, ІІ
І, ІІ, ІІІ
ІІ, ІІІ
І, ІІ
І, ІІ
І, ІІ
ІІ
Асфальтбетон қоспасын ... үшін 5-тен 10 ... ... ... 20 (15) мм-ге дейін, 20-дан (15) 40 мм-ге дейін фракциядағы қиыршықтас пен ұсақ тастар қолданылады. Дайындауға қажет ... ... ... СТ РК ... ... ... бойынша анықталады. Қоспа жасауға алынған қиыршықтас ГОСТ 25607-94 нормативті құжатының талаптарына сай келуі қажет. Қиыршықтастың алыну көзі - ... ... ... ... ... қолданылатын қиыршықтасты - құмды қоспаның ішіндегі ұнтақталған түйіршіктердің мөлшері СТ РК 1284-2004 нормативті құжатының ... ... ... массаның 60%-нан кем емес болуы керек. Қиыршықтасты-құмды қоспаның ұнтақталған түйіршіктерінің мөлшері СТ РК 1213-2003 құжатындағы көрсетілген әдіс ... ... ... түйіршіктердің мөлшерін анықтау үшін ГОСТ 29329 бойынша циферблатты ... ... ... таразылар, торлар қажет болды.
Қиыршықтас инелі және жаңғақты формалы түрлері нығыздау кезінде жоғары ұсақталу қасиетіне ие, сондықтан асфальтбетон құрамындағы ... ... ... пішінде болуы тиіс. Асфальтбетонды қоспаның А және Б типті ... ... ... 65%-ды құрайтын қиыршықтасқа түсетін болғандықтан, инелі және жаңғақты формалы түрлерінің мөлшері сәйкесінше 15 және 25% -бен ... ... ... ... ... мөлшерін анықтау нәтижесінде қиыршықтастың 40мм-ден жоғары фракция құрамында 75,5%, 20-40 мм фракцияның құрамында 83,5%, 10-20 мм фракцияда 63,5%, ал 5-10 ... ... ... 66,8% ... ... ... анықталды. Орташа есеппен алғанда алынған сынаманың құрамында 73,3% ұнтақталған түйіршіктер мөлшері бар екендігі есептелініп шығарылды. Ұнтақталған ... ... ... ... құрамындағы қиыршықтастың әсерінен асфальтбетон төсемесінің қозғалуға төзімділігін арттыруға ... ... ... ... ... ... ... ГОСТ 9128-2009 талаптарына сәйкес келеді (кесте 4).
Кесте 4.
Асфальтбетон құрамындағы қиыршықтасты-құмды ... ... ... ... ... мм
Сынамадағы фракцияның мөлшері, %
Зерттеу алдындағы массасы, г
Ұнтақталған ... ... ... ... мөлшері, %
40 жоғары
20,1
5100
3850
75,5
20-40
31,8
8050
6720
83,5
10-20
12,9
3260
2070
63,5
5-10
8,8
2230
1490
66,8
Сынаққа алынған асфальтбетон құрамындағы қиыршықтастың ұнтақталған түйіршіктерінің мөлшері 72,3%, бұл көрсеткіш СТ РК 1284-04 нормативті құжатының ... сай ... (3 ... ... ... ... төселетін жерді дайындап, жолдың негізін жасайды. ЖШС Фирма тас жол ... ... ... ... кеуекті түрі қолданылады, ал жолдың беткі төсемесіне қолданылатын асфальтбетон құрамына кіретін қиыршықтасты-құмды қоспаның түрі - тығыз А типті қиыршықтасты-құмды қоспа. Екі ... да ... ... ... ... мөлшері анықталып, нормативті құжат талаптарына сай келетін түрі ... ... ... ... ... ұнтақталған және ұнтақталмаған мөлшері.
Асфальтбетон құрамындағы минералды материалдардың түйіршіктерінің фракциялары әр түрлі. Фракция түрлері 40; 20; 15; 10; 5; 1,2; 0,63; 0,315; 0,16; 0,071 мм ... ... Егер ... ... ГОСТ 9128-2009 талаптарына сәйкес келмесе, асфальтбетон сапасының төмендеуі мүмкін, себебі минералды ... ... ... ... ... ... ... немесе біріңғай кіші болатын болса, қоспа біркелкі араласпайды және асфальтбетонды нығыздау кезінде ірі бөлшектер ұсақталып кетеді де, ұсақ бөлшектер түзу ... ... бола ... ... ... ... минералды материалдардың фракция мөлшерін тексере отырып, ГОСТ 9128-2009 талаптарына сәйкестігі анықталды. Бұл сәйкестік минералды материалдарды асфальтбетон қоспасына қосып, жол ... ... ... ... ... ... ... 5.
Асфальтбетонның түрлері мен типі бойынша қоспадағы материалдардың түйіршік құрамының стандартқа сәйкестігі
Түйіршіктердің ... мм, ... жол салу ... ... ... кеуекті түрі
40
20
15
10
5
2,5
1,25
0,63
0,315
0,16
0,071
Кесте 5 - жалғасы
ГОСТ 9128-2009 бойынша С-4 қоспасына рұқсат ... ... ... ... нәтижесі бойынша сынамадағы түйіршік құрамы, %
95
88
78,9
70,8
45
56,2
47,9
30,8
20,3
13,4
3,2
Түйіршіктердің мөлшері, мм, ұсақ
Жолдың беткі төсемесіне қолданылатын: тығыз А типті
20
15
10
5
2,5
1,25
0,63
0,315
0,16
0071
ГОСТ 9128-2009 бойынша С-4 қоспасына ... ... ... ... ... ... ... сынамадағы түйіршік құрамы, %
94
86,8
90,3
46,5
35,6
23,3
16,8
15
9,7
7,7
Сонымен, тас жол салуға ... ... ... ... ... ГОСТ 9128-97 талаптарына сай асфальтбетонның құрамында 50 - 60% ... ... ... 30 - 50% құм, 4 - 6% ... және 2 - 4% ... ... мөлшері қосылу тиіс. Зерттелінген асфальтбетон массасының құрамында
қиыршықтас мөлшері 57% (10-20 мм ... ... - 23%, 5-10 мм ... ... - 34%), құм мөлшері 41%, активтендірілген минералды ұнтақ - 2%, БНД 60/90 маркалы битум мөлшері - 5% құрады. Бұдан ... ... ... ... сай ... ... ...
Асфальтбетон құрамындағы қиыршықтасты - құмды минералды материалдар түйіршіктерінің мөлшері асфальтбетон сапасына тікелей әсер етеді. Егер қиыршықтасты - ... ... ... ... ... ... көп ... нығыздау кезінде қиындық тудырады, сәйкесінше аз болса төсемеге іздердің пайда болуын тездетеді. Сынаққа алынған асфальтбетон құрамындағы қиыршықтастың ұнтақталған түйіршіктерінің ... 72,3%, бұл ... СТ РК 1284-04 ... ... ... сай келеді, яғни талап бойынша мөлшері 60%-дан жоғары болуы тиіс. Құрамында активтендірілген минералды ұнтағы бар ... ... ... ... және ... ... ... төзімділігі жоғары болады. Асфальтбетон құрамына кіретін әрбір материал - асфальтбетон ... әсер ... ... ... ... ... ... ГОСТ 9128-97 талаптары сақталуы тиіс, бұл - сапалы ... ... ... ... ... ... ... технологиясымен танысу
Асфальтбетонды өндіру арнайы АБЗ зауыттарында жүзеге асырылады. ТОО Фирма зауытындағы ... ... ... зауыт J3000 типті СССC Xi`an Road Construction Machinery Co., Ltd ... ... ... ... ... тас жол ... ... асфальтбетон қоспасын дайындау үдерісін білу үшін танысылды.
Асфальтбетон массасын өндіру ... - ... ... ... ... ... араластырғыш цех, асфальтбетон массасын дайындауға арналған машиналар мен қондырғылар, қиыршықтас дайындау үшін ұсақтағыш-бөлгіш цех, минералды ұнтақты дайындау үшін ұнтақтағыш цех, ... ... ... ... және ... ... қоймалық шаруашылық, жөндеу - механикалық ұстахана және сапаны техникалық бақылау бөлімі ішіндегі лаборатория ... ... ... ... - ... ... бойынша белгілі бір мөлшерде алынатын бастапқы және дайындалған материалдарды араластыру. Асфальтбетон қоспасын өндіру ... ... ... ... ... қыздыру мен құрғату;
* Беттік-активті заттарды дайындау;
* Қиыршықтас пен құмды алдын-ала ... және ... ... ... ... ... ... Минералды материалдарды фракциялары бойынша бөлу;
* Берілген материалдарды дозалау;
* ... ... БАЗ және ... ... ... ... жинағыш бункерға немесе автомобиль - самосвалдарға жіберу.
Минералды материалдарды дайындау үдерісінде: ... ГОСТ 8267-93 , құм ГОСТ 8736-93 ... ГОСТ ... сәйкес дайындалады.
1 -- шаңұстағыш қондырғы; 2 - ... ... ... 3 - битумбалқытқыш қондырғы; 4 - қуаттандыру қондырғысы; 5 - ... ... 6 - ... ... 7 - ... ... ... Асфальтбетон массасын өндірудің технологиялық сызбасы.
Құрғатқыш барабаннан қиыршықтас пен құм іріктегіш-дозалаушы қондырғыға жіберіледі, мұнда ыстық минералды ... ... ... ... ... ... ... жеке - жеке фракциялары бойынша жеткізіледі. Белгілі бір фракциядағы минералды материалдар жиналатын бункерлерден салмақтық ... ... ... ... ... ... дозалау салмағы бойынша жүзеге асады. Минералды ұнтақты суық күйінде жеке дозалайды. Материалдарды сәйкес бункерлерге ... соң, суық ... ... ұнтақты дозалап жібереді. Минералды материалдар араластырғышқа жіберіледі. Дозаланған суық және ылғал минералды материалдар ... ... ... ... Ол ... ... ... 150-160 °С -қа дейін қыздырылады.
Алдын-ала құрғатылған жұмыс температурасына дейін қыздырылған ... ... ... ... ... ... ... немесе көлемдік дозалайтын қондырғы арқылы беріледі.
БНД 40/60, БНД 60/90 маркалы битумдарды қолданғанда, ... ... ... ... ал БАЗ-ды қолданғанда 120-130°С орнатады.
Қиыршықтас пен құмды ... ... ... ... ... - ала ... қорытынды салмақтық дозалауды құм електен бөлінген соң жүзеге асырады. ... - ала құм мен ... ... үшін ... ... ... ... басқарылатын қуаттандыру агрегаттарын қолданады. Қиыршықтас пен құмды бункерлерге тасымалдау қоймадан ленталы тасымалдағыштар, мостты крандар, сонымен қатар бульдозерлер арқылы жүргізеді. ... ... ... жұмысының нақтылығы +-5 %.
Минералды материалдарды құрғатқыш барабандарда ... мен ... ... ... ... біркелкі қыздыру және ылғалды толық шығаруды қамтамасыз етеді.
Құрғатқыш барабаннан шығу кезіндегі қиыршықтас пен құмның жұмыс ... ... ... °С - ... ... ... ... °С - БАЗ қолданғанда асфальтбетонды қоспаны дайындау;
190-220 °С - жаяу жүргіншілер үшін ... ... ... ... °С - ... тас ... ... қиыршықтас қосылған асфальтбетон қоспасын дайындау кезінде.
Материалдарды қыздырудың температуралық режимін бақылауды қамтамасыз ету үшін құрғатқыш барабанның материалдар құйылатын жеріне (ссыпной ... ... ... ... ... Құрғатылған және қыздырылған қиыршықтас пен құм шөмішті элеватор арқылы тас ... ... ... ... бөлшектейтін отсектеріне фракциялау мен бөлу үшін жіберіледі.
Минералды ұнтақ қоймадан немесе ұсақтағыш қондырғыдан жеке линия ... ... не ... ... ыстық бункердің арнайы отсегіне жіберіледі. Бункерден алдын - ала дозаланған минералды ұнтақ араластырғышқа апарылады.
Асфальтбетон қоспасының ... ... ... ... ... ... жіберіледі. Материалдарды араластыру үздіксіз жұмыс істейтін қалақты араластырғыштар арқылы жүзеге асырылады. Минералды ... ... ... араластыру) араластыруға ерекше көңіл бөлу керек. Құрғақ араластырудың уақыты біткен соң ... ... ... ... ... ... ... ашу арқылы шығарады. Қоспа скипті көтергіштер немесе автомобиль-самосвалдардың кузовына шығарылады.
Битумды резервуарлар араластырғыштармен немесе коллоидты араластырғыштармен қамтамасыз етілуі ... ... ... ... асфальтбетон қоспасының температурасы ауаның температурасына сәйкес келу керек (+25 °С -тан ... ... ... ... ... минералды материалдың ылғалдылығын есепке алу қажет. Минералды материалдардың ... ... ... ... жанар-жағармайдың және электрэнергияның шығынын бақылап отыруға мүмкіндік береді.
Қоспаны дайындау кезінде қателік қиыршықтас пен құм үшін +-3%, ал минералды ... пен ... үшін ... ... ... қоспасын өндіру кезінде адам денсаулығына кері әсер ... ... және ... ... факторлар болады. Сәйкесінше асфальтбетон өндірісі кезінде қандай ҚЗӨФ болатынын және оларды жою ... білу ... ... ауасына негізінен құрамында әр түрлі кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң, көмірсутектер, карбит көміртегінің оксиді, күкіртті ангидрид, күкір оксиді, күл, қорғасын және оның ... ... ... ... ... ... ... заттардың ШРК-сы 2 қосымшада көрсетілген. Зиянды заттар шығарындыларының мөлшерін төмендету үшін өнімнің әрбір нақты түріне арналған өндірістің ... ... ... ... ... режим бойынша талаптарын сақтау қажет.
Асфальтбетон өндіру жұмыстарын орындау барысында келесі зиянды және ... ... ... ... кезде жұмысшыларға қауіпсіздік қамтамасыз етілуі тиіс: ауаның шаңдануы мен газдалуы, шу мен діріл деңгейі, жеткіліксіз ... ... ... ... ... пен ауа ... ... температураның оптималды нормадан ауытқуы; қолданылатын машина мен қондырғылардың электрқауіпсіздігі.
Діріл тудыратын жабдық дірілдің жабдықтан топыраққа, жұмыс орнына және үй-жай конструкциясына ... ... ... ... ... ... діріл деңгейі 12 децибелден аспауға тиіс, дыбыстық қысым деңгейі кез келген октава жолағында - 135 ... көп шаң ... ... ... ... материалды елекке, конвейерге беру орны) шағылтас пен қиыршықтасты сұрыптау, тазалау ... ... ... тас ... ұшып ... қорғау үшін қалқалармен оқшаулау керек (шарбақ, қалқалар және басқа түріндегі қоршау құрылғыларымен). Периодты әрекетті асфальтараластырғыш ... үшін үш ... аз ... ... ... шығу көздерін атауға болады: тас елегішке ыстық материалды жіберуге арналған элеватор мен ... ... ... ... елегеннен кейін, аз дисперсті шаңдар пайда болады. Ол сонымен қатар араластырғыш қондырғыда құрғақ араластыру циклының үрдісінде пайда болады. Атмосфераға аздисперсті ... ... ... үшін тас ... герметикалық қаптамамен жауып, құрғақ араластыру циклын минимумға жақындату керек.
Кездейсоқ жанасу үшін қол жетімді, қозғалатын және айналатын ... ... егер олар ... көзі ... ... болса, тұтас немесе торлы қоршаулармен жабдықтау қажет.
Жарақаттану қауіпін барынша азайту үшін, тас ... тиеу ... ... ... ... ... ... битумды қазандықтар, битумды балқытатын және араластыратын қондырғылардың ... мен ... ... ... ... ... ... сақтандыратын қалқалардың тиеу саңылауының үстіне орналастыра отырып, ернеулермен қоршайды.
Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың мөлшері және микроклимат параметрлері ГОСТ 12.1.005-88-де көрсетілген ... ... ... ... ... машинадан шығатын шу мен дірілдің деңгейінің рұқсат етілген шамасы ГОСТ12.1.003-83 және ГОСТ12.1.012-90-қа сәйкес ... ... ... аймақтарда асфальтбетон қоспасын дайындау жұмысын орындау кезінде өндірістік жұмысқа рұқсат реттілігі, сонымен қатар ... ... әсер ... ... ... шегі СНиП III-4-80 ... ... болуы тиіс [21].
Қорыта келе, үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштарда ... ... ... ... ... негізгі жұмыстардан тұрады: Минералды материалдарды дайындау (қиыршықтас пен ұсақ тастарды қажет температураға дейін құрғату және қыздыру, алдын-ала фракциялары бойынша дозалау және ... суық ... ... ... және ... ... дайындау (жұмыс температурасына дейін қыздырып, қажет жағдайда беттік активті заттарды қосу, тұтқыр затты дозалап араластырғышқа жіберу); ыстық минералды материалдарды суық ... ... және ... ... ... ... ... жіберу; минералды материалдарды битуммен араластыру, содан соң дайын асфальтбетон қоспасын жинағыш ... ... ... - ... жіберу.
3.3 Тас жол жасау материалдарының сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру
Тас жол ... ... ... ... асфальтбетон қоспасына тәуелді. Асфальтбетон сапасын анықтау үшін қоспаның материалдарының сапасын жеке-жеке стандартқа сәйкестігі зерттелді. Асфальтбетон қоспасының негізгі құраушы материалдары - ... ... ... құм, ... ... пен ... зат ... Ең негізгі құраушысы - битум болғандықтан, алдымен зерттеу битум материалынан ... ... ... ... ... сәйкестігін тексеру
Қазақстанда және ТМД елдерінде өндірілетін жол битумдары ... ... ... ... ... - бастапқы шикізат. Әлемде 1500 түрлі мұнай маркалары белгілі және олардың тек ... түрі жол ... ... жарамды. Жол битумдарын өндіруге қолданылатын шикізаттың ең жақсы түрі - ауыр жоғарысмолалы, күкіртті, ... ... ... ... жол құрылысына арналған битумды негізгі өндірушілердің қатарына "Shell", "Total", "Elf", "Ess", "Nynas", "BP" секілді ірі мұнай компаниялар жатады ... ... ... жеткізетін ел - Ресей. Жыл ... ... ... 300 мың ... ... жол битумдары кіргізіледі. Алайда ресейлік және ТМД елдерінде өндірілетін битумдардың техникалық сипаттамасы Қазақстанның ... ... ... келе ... ... ел битумды қалдық принципі бойынша жасайды, сол себепті ... ... ... ... мүмкіндік аз. Қазақстанға битумды Ираннан да жеткізеді.
Қазіргі уақытқа дейін барлық мемлекеттің тәжірибесінде битумның физикалық-химиялық қасиетін анықтау үшін ... ... ... ... ... жұмсару температурасын сақина мен шар бойынша анықтау, иненің бату тереңдігін анықтау, ... ... және т. б. Бұл ... битумның реологиялық сипаттамасын толық бермейді, алайда көрсеткіштер тұтынушыға ... ... әрі аз ... ... ... ... бөлуге мүмкіндік береді [23].
Қазақстанда қазіргі уақытта импортты битумнан бөлек, екі ... ... ... өнеркәсіп: Павлодарлық мұнайхимялық зауыт және Алматы қаласындағы АО ... ... ... ... битумдар СТ РК 1373-2005 нормативті құжатына сай келеді [24].
Жұмыста дәстүрлі әдістер [11, 15, 16] ... ... тас ... ... жатқан битумның физикалық-химиялық қасиеттері анықталды.
БНД 60/90 маркалы битумның созылмалылығын анықтау СТ РК 1374 ... ... ... ... мәні ... жылдамдықта және берілген температурада (25°С) созу кезінде ... ... ... ... ... тұрақты 50 мм/мин созу жылдамдықта дуктилометр құралының көмегімен жүргізілді. Зерттеу екі рет ... ... мәні ... ... бір үтір ... алынды. Бірінші зерттеу нәтижесі 139 см, екінші зерттеу нәтижесі 141 см - ді ... ... мәні ... 140,0 см мәні ... ... созылмалылығын анықтау жоғары температураға төзімділігі мен минералды материалдарды біркелкі массаға біріктіре алу қабілетін анықтауға мүмкіндік ... ... ... 60/90 ... ... ... мен шар ... жұмсару температурасын анықтау СТ РК 1227 құжатында көрсетілген әдіс бойынша зерттелді. Зерттеудің мәні зерттеу жағдайындағы ... ... ... ... битум жұмсарып, болат шардың әсерінен (25.0+-0.4) мм болатын тесіктен өтіп, төменгі пластинкаға тиген сәт жұмсару ... деп ... ... ... ... (Тр) зерттеу жол төсемесінің жазғы температурасының шегін анықтау үшін қажет. ... ... ... екі ... орындалды. Бірінші нәтиже мәні - 49°С, ал екінші нәтижесі - 51°С болды. Осыдан орташа мән ... 50,5°С ... ... 60/90 ... ... иненің бату тереңдігі арқылы қаттылығы СТ РК 1226 нормативті құжатында берілген әдістер арқылы пенетрация құралында анықталды. Зерттеу екі рет ... екі ... ... ... мәні ... Иненің бату тереңдігі 25°С температурада 76,0 мм, ал 0°С температурада 31,0мм ... ... ... ... суық мезгілдерінде шытынауға төзімділін анықтау үшін зерттелді. Берілген жұмсару температурасында ... ... ... ... сайын, жылуға тұрақталығы жоғары болады (кесте 6).
Битумның физикалық-химиялық қасиеттерін ... ... ... нәтижелер СТ РК 1373-2005 нормативті құжатының талаптарына сәйкес келеді.
Битумның сапасын арттыру әдістері.
Қазіргі уақытта битумның сапасын арттыру үшін әр түрлі ... ... ... Модифицирлеуші қоспалар араластыру үдерісі кезінде битуммен жақсы үйлеседі және сақтау кезінде ... ... ... Соны ... ала ... ... ... қоспа қосу арқылы сапасын арттыру зерттелді.
Кесте 6.
БНД 60/90 битумының ... ... ... ... РК ... 60/90
БНД 60/90
АО
25°С кезіндегі созылмалылығы, см, кем емес
СТ РК 1374
55 кем емес
140,0
КиШ бойынша жұмсару температурасы, °С, төмен емес
СТ РК ... ... ... 25°С ... 0,1 ... 0°С ... 0.1 мм ... РК 1226
61-90
76,0
20 төмен емес
31,0
Автор [25] жұмысында битуммен атактикалық пропиленнің (АПП) үйлесуінің оптималды режимдерін таңдап, модифицирлеуші қоспа концентрациясының әсерін ... ... ... ... соң, оның физикалық-химиялық қасиеті өзгеретіні көрсетілген (кесте 7).
Кесте 7.
БНД 60/90 маркалы битумның ... ... ... соң ... ... қасиеті (араластыру уақыты 30 мин)
Көрсеткіштер
Зерттеу әдістері
БНД 60/90
АО
ОАПП қоспасы бар БНД 60/90 ... ... ... ... °С кезіндегі созылмалылығы, см, кем емес
СТ РК 1374
135,0
98,0
90,0
85,5
90,0
КиШ бойынша жұмсару ... °С, ... ... РК ... 25 °С ... 0,1 ... 0°С ... 0.1 мм, кем емес
СТ РК 1226
74,0
61,5
53,5
59,0
64,0
31,0
22
23,5
22,5
23,0
Бастапқы кезде битумның 25°С-та созылмалылығы 135,0 см ... 1,0% ... ... бұл көрсеткіш 98,0 см-ді құрады және 4,0% модификатор ... 90,0 см ... КиШ ... ... ... ... ... 48,0°С, ал, 1,0% модификатор қосқанда бұл көрсеткіш 51,5°С -ты құрады; 4,0% модификатор қосқанда 52,0 см ... яғни ... ... ... ... көрсеткішінің төмендеуіне, ал көрсеткішінің жоғарылауына алып келді (кесте 7). ... (П) - ... ... ... Зерттеудің мәні берілген жүктемеде битумның зерттелетін үлгісіне пенетрометр инесінің бату тереңдігі арқылы ... (0,1 мм). ... ... ... , ... ... ... көбееді, бұл битумның сапасынының өзгергенін көрсетеді (кесте 8).
Модифицирленген битумның жеке физикалық-химиялық ... ... ... 9). ... жаңа ... - БНД 60/90 битумнының құрылымын өзгертетін, битум-полимерлі тұтқырдың физикалық-механикалық ... ... яғни ... мықтылығына, жоғары эксплуатациялау температурасына тұрақтылығын жақсартатын зат.
АҚШ-та 1920-шы жж-дан бастап қоспаны мехникалық зерттеу мен қоспа құрамындағы битумның оптималды ... ... ... ... жобалаудың үш сандық әдістері ұсынылған: Хаббарда-Филл, Хвим және ... 8. ... 60/90 ... модифицирленген битумның араластыру уақытына тәуелділігі (ОАПП-С-3%, араластыру температурасы 180°С)
Көрсеткіштер
Зерттеу әдістері
Араластыру уақыты, сағ
0,5
1,5
5,0
25 °С кезіндегі созылмалылығы, см, кем емес
СТ РК 1374
85,5
66,0
12,9
КиШ ... ... ... °С, ... ... РК 1227
54,0
55,7
63,0
Пенетрация 25 °С кезінде, 0,1 мм
Пенетрация 0°С кезінде, 0.1 мм, кем емес
СТ РК 1226
59,0
45,0
31,5
22,5
19,0
31,5
Кесте 9.
БНД 60/90 ... әр ... ... ... ... ... органикалық тұтқырдың физикалық-мехнаикалық қасиеті (битум массасынан 3%, ... ... - 90 мин, ... ... - ... ... ... тұтқыр
Битум+
ОАПП-Н
Битум+
ОАПП-С
Битум+
ОАПП-В
25 °С кезіндегі созылмалылығы, см, кем емес
67,0
80,0
85,5
90,5
КиШ бойынша жұмсару температурасы, °С, төмен емес
54,0
54,5
53,7
53,0
Пенетрация 25 °С кезінде, 0,1 мм
Пенетрация 0°С кезінде, 0.1 мм, кем ... ... ... ст. сай: СТ РК 1226, СТ РК 1227, СТ РК 1374
Ф. Хвим әдісінің негізгі ойын бірнеше сөзбен ... ... ... ... ұзақ ... қызмет етуін қамтамасыз ету үшін қоспа ішіндегі битум мөлшері көп ... ... ... ... ... ... ... сақталуы тиіс. Битумның оптималды мөлшері бірнеше этап бойынша анықталатын. Соңғы әдістері - үлгілерді стабилометрде механикалық зерттеу мен суда ... ... ... ... - оның ... ... ... және қажетті қондырғының үлкендігі.
Б. Маршалл әдісінде тасты материалдарды таңдауға көп көңіл бөлінеді; ... ... ... ... цилиндрлік жүк соғатын механикалық компакторда нығыздайды; асфальтбетон құрамын көлемі бойынша ... ... ... ... Бұл ... әр ... ... битумды қосу арқылы анықтайды да, содан соң оптималды ... ... ... ... - ... қондырғының ықшамдылығы.
Екі әдістің де айтарлықтай кемшіліктері болды: - жол төсемесі бұзылуының үш негізгі түрлерінің тек бір түріне - ... ... ... ... - ... ... материалдарға емес басты түрде асфальтбетонға қойылды.
Сондықтан, 1980-ші жж-дың аяғында аталған екі әдістің орнына АҚШ-та битумның реологиялық қасиеттерін зерттеудің жаңа ... ... ... әдісінің мәні автомобильді жолдардың экплуатациялық сипаттамасы мен ұзақ мерзімділігін ... ... -тің ... ... ... битумға қойылатын техникалық талаптар, асфальтбетон қоспасына талдау мен ... ... және ... қамтамасыз ету жатады. Басты назар қолданылатын битумдардың сапасына, олардың физикалық - механикалық қасиеттерін ... ... ... ... ... Сонымен қатар температуралық сезімталдылық көрсеткішіне және төсеменің максималды және минималды есептерін есепке ала отырып, тозуға зерттеу жүргізген соң ... ... ... ... ... маркасын таңдауға ерекше назар аударылады. Берілген әдістеменің ерекшелігі - байланыстырушылардың маркалары үшін талап етілетін физикалық қасиеттер ... ... бұл ... қол ... ... шамасы байланыстырушы қолданылатын жердің климаттық жағдайына тәуелді өзгереді [26].
әдісі бойынша Алматыда полимерлі - ... ... ... әр ... ... интервалында эксплуатация жағдайларына сәйкестігін зерттеді [27].
БНД 60/90 ... ... ... Қазақстанда асфальтбетонды жол жабынын өндіру үшін кеңінен қолданылады. Полимерлі модификатор ретінде азқышқылданған атактикалық полипропилен (ОАПП-Н) қолданылды. Модификатор ОАПП-Н мөлшері ... 3-5% ... ... ... ... ... - ... қасиеті СТ РК 1373-2005 бойынша стандартты әдістер арқылы алынды.
Иненің бату тереңдігінің шамасы алғашқы битум үшін ... ... үлгі үшін 53 мм - ге ... өзгерді (кесте 10). Пенетрацияның азаюы ОАПП-Н битумға құрылымдық әсер етуіне ықпал етеді.
Модификаторды масса бойынша 3-тен 5%-ға ... ... ... ... ... битуммен салыстырғанда 49°С - тан 59°С-қа дейін ұлғаяды, бұл ПБТ-дың асфальтбетонға ең маңызды қасиет - ыстыққа ... ... ... ... 10. ... 60/90 ... ... ОАПП-Н модификаторы қосылған соң алынған физикалық-химиялық қасиеті (араластыру уақыты 180 мин)
Көрсеткіштер
Зерттеу әдістері
БНД 60/90 маркалы битум
Битумполимерлі тұтқырдың маркасы
ПБТ/
ОАПП-Н3
ПБТ/
ОАПП-Н4
ПБТ/
ОАПП-Н5
25 °С ... ... см, кем ... РК ... бойынша жұмсару температурасы, °С, төмен емес
СТ РК 1227
49,0
58,5
58,5
59,0
Пенетрация 25 °С кезінде, 0,1 ... 0°С ... 0.1 мм, кем ... РК ... ... үшін СТ РК 1224-2003 бойынша тозуға төзімділікті анықтайтын әдіс (RTFOT) қолданылады. RTFOT әдісі екі мақсатта қолданылады. Оның ... - ... тозу ... ... физикалық қасиеттеріне зерттеу жүргізуге қолданылуы мүмкін битумды тұтқырды алу. Екінші мақсат - осы ... ... ... ұшып ... ... ... массасы бойынша санын анықтау. Ұшқыш қосылыстардың жоғалуы тозу көрсеткіші болып табылады. RTFOT зерттеуін ... үшін ... ... пеш ... ... үлгілерді ұстап тұратын және өз центрі бойынша айналатын домалақ тік платформа орналасқан. Пеш 163°С-қа дейін қыздырылды. Термостатты пеш осы ... ... ... ... ... соң 10 ... ... келетіндей орнатылды. RTFOT -колбаларына 35 г тұтқыр салынды. Үлгілер 75 минут бойы ауа ағыны 4000 мл/мин және ... 15 ... ... ұсталды (кесте 11).
Иненің бату тереңдігі (Н) процент бойынша мына формуламен ... Р1 - ... ... 25°С ... кезінде иненің бату тереңдігі; Р2 - зерттеуге дейінгі 25°С температура кезінде иненің бату ... ... үшін ... ... ... ... ... Барлық маркалар үшін массасын жоғалтуы 1,00%-дан аспауы тиіс. КиШ ... ... ... ... ... ... үшін ... кейін жұмсару температурасы өзгеріссіз қалды (кесте 11).
Кесте 11.
RTFOT әдісі бойынша БНД 60/90 ... ... ... модификаторы қосылған соң алынған тозуға төзімділігі (зерттеу температурасы 163°С)
Көрсеткіштер
Зерттеу әдістері
БНД 60/90 маркалы битум
Битумполимерлі тұтқырдың маркасы
ПБТ/
ОАПП-Н3
ПБТ/
ОАПП-Н4
ПБТ/
ОАПП-Н5
Массаның ... ... РК ... бойынша жұмсару температурасы, °С
СТ РК 1227
52,0
58,5
58,5
59,0
Пенетрация 25°С кезінде, 0,1 мм
СТ РК 1226
78,0
76,0
84,0
83,0
Салыстырмалы зерттеулердің ... ... ... үшін ... кейін және оның алдындағы сақина мен шар әдісі бойынша жұмсару температурасы тұрақты ... ... ... 8 және кесте 7), бұдан шығатын қорытынды: қышқылданған ... ... ... ... құрылымын тұрақтандырғыш қана емес, сонымен бірге ПБТ-дың тозуын ... ... ... ... ... қасиетін анықтау - сапалы битумды таңдаудың кепілі. Зерттеуге БНД 60/90 ... ... ... ... ... мен шар ... бойынша жұмсару температурасы жылдың жаздық мезгілдерінде температураға төзімділік шегін анықтау үшін СТ РК 1227 ... ... ... ... ... нәтижесі сақина мен шар әдісі бойынша БНД 60/90 маркалы битумның жұмсару температурасы 50,5°С-ты көрсетті. Битумның пенетрациясы жылдың суық ... ... ... ... ... ... үшін СТ РК 1226 ... берілген әдіс байынша зерттелді. Зерттеуден алынған нәтиже: 25°С кезінде 76,0 мм, ал ... 31,0 мм. Бұл ... ... СТ РК 1373 ... ... ... ... келеді. Битумың сапасын арттыру үшін әр түрлі модификаторларды қолдануға болады. БНД 60/90 маркалы битумды ОАПП-Н маркалы ... ... ... байланысты физикалық-химиялық қасиеті жақсаратыны немесе төмендейтіні анықталды. Модификаторды масса бойынша 3-тен 5%-ға ұлғайтқанда, ПБТ-дың жұмсару ... ... ... ... 49°С - тан ... дейін ұлғаяды, бұл ПБТ-дың асфальтбетонға ең маңызды қасиет - ыстыққа төзімділігінің жоғарылауын көрсетеді. Зерттеу нәтижесі бойынша модификаторды қосып, ... ... ... ... ... жоғары болатындығын көрсетті, сонымен қатар техникалық жағдайларына сәйкес зерттелген үлгілер Қазақстан Республикасының көптеген территория бөлігінде климаттық жағдайларға сай.
3.3.2 ... ... ... стандартқа сәйкестігін тексеру
Асфальтбетон қоспасына қосылатын материалдардың көп бөлігін қиыршықтас құрайды. Қиыршықтастың ... ... және ... бөлшектер шаю әдісі арқылы СТ РК 1213-2003 нормативті құжаты бойынша анықталды. Қиыршықтастардың түйіршік мөлшері 0,05 мм-ден кіші. Шаю ... ... ... ... массасының өзгеруіне негізделеді. Сынама ретінде құрғатылған, шығу көзі - ... ... ... 5 кг ... алынды.
5 сурет. Шаюға арналған ыдыс.
Зерттеу нәтижесі СТ РК 1549-2006 бойынша нормативті құжатқа сәйкес келеді (кесте 12). Зерттеу үш рет ... ... ... үш ... ... ортасы алынды.
Кесте 12.
Қиыршықтастың физикалық құрамы
Физикалық қасиеті
НҚ бойынша талаптар
Алынған нәтиже,%
Құрамында шаңтәрізді және балшықты бөлшектердің болуы
max ... ... ... ... қасиеті, яғни шаңтәрізді және балшықты бөлшектердің құрамындағы мөлшері ... ... ... ... шаңтәрізді және балшықты бөлшектердің мөлшері 0,9%-ды көрсетті. СТ РК 1549-2006 нормативті құжаты бойынша ... және ... ... ... 5%-дан аспауы керек, демек алынған нәтиже нормативті құжаттың талаптарына сай келеді. ... және ... ... ... аз ... ... ... (қиыршықтасты-құмды) құрғақ болуын қамтамасыз етеді, ал ол асфальтбетон қоспасын дайындау барысында байланыстырғыш затпен араласуын тездетеді.
3.3.3 ... ... ... тексеру
Минералды ұнтақ - асфальтбетон қоспасының негізгі компоненттерінің бірі, одан және ... ... ... басқа компоненттерін біріктіретін асфальттық тұтқыр пайда болады. ГОСТ Р 52129-2003 бойынша ... ... екі ... МП-1, МП -2 шығарылады. МП-1 карбонатты жыныстардан жасалады және сапалы, ал МП - 2 ... ... ... да, ... ... ... ... МП - 1 маркалы минералды ұнтақ екі түрде: активтендірілген және активтенсіздірілген шығарылады. Біріншісі гидрофобты, ал екіншісі - гидрофильді. ... ... ... ... қондырғы өте қымбат тұрады, сол себепті бұндай қондырғыны әрбір зауыт иемдене бермейді.
Қазіргі кезде кейбір асфальтбетон өндіретін зауыттарда шығынды азайту мақсатында ... ... ... ... ... бұл шығарылатын қоспаның сапасына тікелей әсер етеді. Активтенсіздірілген ұнтақты ... ... ... ... ... кезде біркелкі емес қоспаны алу қауіпі бар, өйткені активтенсіздірілген минералды ұнтақ гидрофильді, ал мұнайлы битум гидрофобты болып ... ... ... ... дейін араластыру қиын жұмыс. Бұл флокулдардың, яғни араласпаған минералды ұнтақтың битумдағы ірі бөлшектерінің пайда болуына ... Жол ... ... ... олар ... әсерінен ақырындап суланып, асфальтбетонның бұзылуына септігін тигізеді. Бұл мәселені оңай шешуге ... ... ... ... ... екі - үш ... ... немесе битумның мөлшерін арттыру керек. Әрине бұндай шараға ешбір зауыт бармайды. Шешім біреу - ... ... ... ... ... ұнтақтың сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру үшін ең маңызды физикалық қасиеті - гидрофобтылығы Бочков Н.Н және өзге авторлар [29] ... ... әдіс ... ... Әдістеме көпіршікті флотацияны қолдану арқылы минералды ұнтақтың ... ... ... негізделеді. Әр түрлі минералдың флотацияланатын қасиеті бетінің сумен әрекеттесу қабілетіне байланысты. Сонымен қатар бір минералдар ұсақ ұнтақталған жағдайда сулы ... ... ... ... ... су ... ... шығады; екіншілері суланбайды, ауаның көпіршіктерімен жабыспайды және көлем ішінде қалады.
Зерттелетін минералды ұнтақ (МҰ) ретінде ... ... ... ... ... алынды. Текелі әктас көзінен алынған минералды ұнтақ тау жыныстық ұсақ ... ... ... қою-сұр түсті (ақ түстілері де кездеседі) болады. Активтендірілген минералды ұнтақтың гидрофобтылық қасиетін зерттеу үшін ... ГОСТ 16557-78 ... ... ... ... ... көпіршікті флотация бойынша технологиялық зерттеу МФ 189 ФЛ флотмашинасында жүргізілді. ... ... ... ... ... ... түрде жүзеге асырылды. Зерттелетін салмағы 50г ұнтақталған минералды ұнтақтың сынамасы лабораториялық флотмашинаға ... ... ... ... - ... пайда болуына дейінгі мерзім. Лабораториялық зерттеу үшін флотмашинаның камерасын 0,3 дм3 көлемде алынды. Флоткамераға реагент-гидрофобизатор - БАЗ (ЖК-1 ... ... ... ... ПО-1 маркалы май қышқылдарның қоспасы) дозаланды. Флотация кезінде қаттының сұйыққа қатынасы Қ:Ж = 1:4 құрады.
Кесте 13.
Әктасты минералды ұнтақтың ... ... ... ... ... ... активтендірілген минералды ұнтақ бетінің гидрофобтылығы флотация кезінде көпіршік өнімінің шығуына әсер ететінін көрсетті. Жүргізілген лабораториялық зерттеулерден ... ... ... минералды ұнтақтың гидрофобтылығына және көпіршіктің пайда болуына реагент - активатордың шығыны әсер етеді деген ... ... ... ... ... - ... ... кезінде көпіршіктің шығуы (активтендірілген минералды ұнтақ) 80-96% - БАЗ шығыны МҰ массасынан 1,0-2,0%. Сонымен қатар, активтенсіздірілген ... ... ... аз ... ... оның ... ... көпіршіктің шығуы 68,2%.
Кесте 14.
МҰ флотациясы кезінде көпіршіктің пайда болуының ... ... ... ... ... жағдайы
Флотация кезінде БАЗ-дың шығыны, %
МҰ флотациясы кезінде көпіршіктің пайда болуы, г
1.
Активтендірілмеген МҰ флотациясы
0
34,1
2.
Май қышқылдарының қоспасы қосылған активтендірілген МҰ флотациясы
0,25
38,9
0,5
41,9
1,0
45,7
1,5
46,5
1,75
46,8
2,0
47,5
Флотация ... ... ... %
6 ... МҰ ... ... көпіршіктің пайда болуының БАЗ-ға тәуелділігі.
Қорыта келе, активтендірілген минералды ... ... ... ... ... ... ... шығуына байланысты минералды ұнтақ гидрофобтылық деңгейінің сандық шамасын анықтауға болатынын көрсетті; минералды ... ... ... ... ... - ... шығыны әсер етеді; ұсынылатын әдістеме минералды материалдың гидрофобтылығын салыстырмалы түрде қысқа уақытта гидрофобтылықтың сандық көрсеткішін алуға мүмкіндік береді. ... ... ... ... бар асфальтбетон төсемесі жоғары тығыздылық, жылуға төзімділік және жоғары температура кезінде мықтылық қасиетіне ие болады. ... ... оны ... ... ... ... ... көрсеткіштерін жақсартады: шығарылатын қоспа температурасын төмендетуі мүмкін, ... ... және ... ... ... ... ... активтендірілген минералды ұнтақты қолдану арқылы азаюы мүмкін. Басқа сөзбен ... ... ... ... ... және ... жоғары сапалы асфальтбетон қоспасын шығару кезінде альтернативсіз болып табылады [28].
3.3.4 Асфальтбетонның сапасын стандартқа сәйкестігін тексеру
Асфальтбетонның сапасының стандартқа сәйкестігі СТ РК 1218 - 2003 ... ... ... физикалық - химиялық қасиеттерінің ішінде ең ... ... ... ... ... ... ... қалдық кеуектілігі, сумен қанығуы, суға тұрақтылығы, мықтылығы анықталды. Зерттеу үш ... ... ... ... орташа арифметикалық шама алынды: битумның құрамы 5%, ауадағы салмағы 1895,3г, судағы салмағы 1076,20г, орташа тығыздығы 2,28г/см3, қоспаның ... ... ... ... ... 8,64%, сумен қанығуы 6,73, суға тұрақтылығы 0,86, мықтылығы 0,62.
СТ РК 1225-2003 нормативті құжатының ... ... ... бөліктің кеуектілігі 23%-дан жоғары емес; қалдық кеуектілігі 5,0-10 дейін; сумен ... 5,0-10 ... суға ... ... кем ... мықтылығы 0,5-тен кем емес болуы керек.
Асфальтбетонның физикалық - ... ... СТ РК ... ... ... талаптарына сәйкес келеді (қосымша 1).
Қазіргі уақытта әр түрлі автомобильді жол жабындарын ... үшін ... ... транспортты-эксплуатационды талаптарға сай және автомобиль транспорттары қозғалысының қарқындылығына шыдауы тиіс, сонымен қатар құрылыс ... ... - ... жағдайларына төзімді болуы керек. Төзімділігі, түзулігі бойынша эксплуатациялық талаптардан басқа, жол ... ... ... ... пластикалық деформацияға және орташа және төмен теріс температура кезінде шытынауға шыдамды болғаны дұрыс.
Асфальтбетон төсемесі үшін ... ... ... - ... ... ... ... қамтамасыз ету, мұнымен автомобиль транспорттары қозғалысының қауіпсіздігі тікелей байланысты.
Асфальтбетонның барлық жобалау кезінде қозғалысқа төзімділігіне әсер ететін ... ... ... ... ... Асфальтбетон төсемелерін жобалау кезінде климаттық және эксплуатациялық жағдайлардың ерекшеліктері ескеріле отырып жасалуы тиіс. Асфальтбетон төсемесінің параметрлеріне әсер ететін негізгі фактор - ... ... ... тайғанауға қарсы қолданылатын реагенттер. ВСН 20-87 құжатында хлорлы тұздар асфальтбетон төсемесіне зиянды әсер етпейді делінген. Сонымен ... бұл ... ... мен ... ... ... ... төселген төсемесіне қолдануға тыйым салды. Қазіргі уақытта қолданылып ... ОДН ... ... ... тайғанауға қарсы реагенттер қоршаған ортаға экологиялық жүктемені ... тиіс және адам мен ... улы әсер ... ... ... ... ... бетон, былғары, резеңкеге агрессивті әсер бермеуі керек деп ... ... ... ... ... әсер ... туралы жазылмаған.
Асфальтбетон жабынының ұзақ мерзімді қызмет көрсетуі ... мен ... ... ... ... ... мерзімдік мұздату мен еріту, тайғанауға қарсы қолданылатын реагенттердің әсеріне төзімділік қабілетіне ... ... ... ... ... ... транспорттардың механикалық жүктемесі мен тайғанауға қарсы реагенттердің агрессивті ерітінділерінің әсерінен ... және ... ...
Тайғанауға қарсы қолданылатын белгілі реагенттердің кеңінен таралған түрлері асфальтбетонның компоненттерімен байланысып, оның құрылымын өзгертеді және ... ... ... ... Бұл ... ... ... және битумның жеке компоненттері еруінің концентрациясын жоғарылату нәтижесінде болады. Асфальтбетонның бетіндегі рН ... ... ... ... тұзды реагенттердің қолданылуы есебінен болады. Сілтілік көбейген кезде тұзды ... ... ... қосылыстарды, сонымен қатар майлар мен басқа мұнай өнімдерін ерітеді. Осы ... ... ... ... ... ... тозуы мүмкін.
Асфальтбетон төсемесінің коррозиялық тұрақтылығын арттыру әдістерінің кең таралған түрі - асфальтбетон жүйесінен адгезиялық ... қосу және ... ... ... ... ... ... әдісі немесе құрамына әктас, цемент және т.с.с заттарды қосу әдісі. Аталған әдістер ... ... ... ... ... ... ол битум арасынан минералды материал түйіршіктері бетіне судың және тұзар ... мен ... ... тежеп, минералды ұнтақтың ішіндегі кальций карбонатының сулануына шектеу ... ... ... ... ... үшін ... тұздар және реагенттермен реакцияға түспейтін коррозияға төзімді компонеттерді енгізу керек. Бұндай материал ретінде ... ... ... ... ... күкірттің кристаллды күйінде реакциялық қабілеті аз - оның қатысымен қатты ... ... баяу ... ... ... галогендер, сутек, басқа металлдармен және бейметаллдармен байланысқа ... ... ... - ... қышқылдармен реакциясы жүреді. Көптеген күкірттің реакциялары жоғары температурада болады. Битумды байланыстырғыштың компоненті ретінде ... ... ... ... ... ... қана қоймай, сонымен қатар оның сапасын артырады. ... ... ... ... ... ... ... өндіру технологиясының температурасын төмендетуге болады. Күкіртті асфальтбетонды жатқызады. Бұл асфальтбетон түрі шет елдерде көп қолданылады, себебі күкіртті ... ... ... ... Тағы бір артықшылығы - күкірттің бағасы битумның ... ... ... ... - күкіртті асфальтбетон қоспасын дайындау температурасы 160°С-тан жоғары болмауы тиіс, егер көрсетілген температурадан асып кететін болса, ... ... ... улы ... мен ... пен ... ... газдардары бөлінеді [32].
Сонымен, асфальтбетонның сапасын анықтау үшін асфальтбетон қоспасының физикалық-химиялық қасиеті анықталды. Асфальтбетонның физикалық-химиялық қасиеті СТ РК ... ... сай ... ... ... ... кезінде асфальтбетонның суыққа төзімділігі және сығу кезіндегі төзімділігі анықталды. Асфальтбетон қоспасының сапасын арттыру үшін асфальтбетон ... ... және ... ... білу ... ... коррозиялық төзімділігі жол төсемелерінің сапасы мен қызмет ету уақытына, сонымен қатар ... ... әсер ... ... ... қолданылатын тұздардың ерітінділері органикалық байланыстырғыштармен қатар, минералды ұнтаққа кері әсерін тигізеді. Асфальтбетонның коррозиялық төзімділігін арттыру әдісі - байланыстырушының құрамына техникалық ... ... ... ... ... асфальтбетон тайғанауға қарсы қолданылатын тұздар реагенттерінің әсеріне тұрақты екендігін көрсетті.
+ Тас жол салу технологияларының қауіпсіздігін анықтау
Асфальтты ... ... ... этаптардан тұрады. Бірінші этап: жер жұмыстары және жол төсемесін дайындау. Содан соң ... ... ... ірі ... асфальтбетонды төгіп, арнайы катоктармен нығыздайды.
3.4.1 Тас жол төсеу орнын және төсемесін дайындау кезіндегі қауіпсіздік
1. Жер ... ... ... ... ... ... баға ... кіру және шығу жолдарының орналасу сызбасын құрастырады. Сонымен қатар жер асты ... мен ... ... ... ... ... ағаштарға көңіл бөледі, себебі ағаштардың тамырлары уақыт өте келе асфальт жабынын жыртып кетуі ... ... ... ... жердің беткі қабатын алу жұмысы жүреді. Жердің ... ... алу ... ... ... - ... эксикатор, грейдер арқылы жүргізеді. Алынған үйінділерді жұмыс аймағынан сыртқа шығарып тастайды.
2. Асфальтті төсеу үшін ... ... ... ... ... екі түрлі: тығыз (жол плиталары) және тығыз емес (құм, қиыршықтас немесе ұсақтастар) болады. Қиыршықтасты ... және ... ... ... ... ... ... оның қалыңдығы 10 см шамасында болады. Барлық қабатын төсеп болған соң, үстінен су себеді. Нығыздау үшін ... ... ... жол ... ... ... барысында байланыстырғыш затты (битумды) автогудронатор ДС-43253/АГ-7 арнайы машинасымен төгеді [33].
3.4.2 Асфальтбетон қоспасын төсеу кезіндегі қауіпсіздік
Асфальтбетонды төсеу жұмыстары 2015 жылы сәуірдің 15-і күні ... Ауа - райы 15°С, ... ... ... ... ... төсеу орны - Алматы-Өскемен трассасы.
Асфальтбетон қоспасын төсеумен немесе нығыздаумен айналысатын жұмысшылар мен машинисттардың бригадасы қолайсыз ауа-райынан қорғайтын ... ... ... етілген. Ол жерде дәрі - дәрмек қобдишасы сақталатын орын, ауыз суы бар бочка мен құрал-жабдықтар бар. ... ... ... тегі ... ... ... жұмысшы қабылдайды. Ол қоспасы бар машинаны қосып, онымен төсейтін аймаққа дейін бірге барады. Температураны қондырғы тоқтап тұрған кезде ғана ... ... ... ... ... көрсеткішті көрсетті. Бірнеше катоктардың кезектесіп жұмыс істеуі кезінде катоктардың арасы, сонымен қатар асфальттөсегіш пен катоктар ... 15 м ... ... ... ... ... бойынша бұл қашықтық 10 м-ден кем емес болуы керек.
Асфальтбетонды ... ... ... ... ... ал кешкі уақытты машиналарға техникалық қызмет көрсетеді [33].
Жөндеу ... ... ... өту жолы орнатылды, ал жұмыс орны ескерту белгілерімен қоршалды. Әрбір қауіпті ... ... тиіс ... 15).
Қоспаны төсеу мен оны төсегішпен нығыздау үдерісінде: ... ... ... ... ... ... ... жақындауға немесе камерадан қоспаны алуға; катоктың жұмысы кезінде жаңа төселген қоспаның үстінде ... ... ... ... ... асфальттөсегіштің қабылдағыш бункерына құралдарды қоюға тыйым салынады. Жұмыс аяқталған соң, әрбір механизм қауіпсіз аймаққа немесе арнайы жерге ... Егер ... ... ... ... орналасқан жер жарықтандырылып, олардың жұмысы кезінде күн батқан соң қосулы ... және ... ... ... ... ... ... жауапкершілік жұмыстың басшыларына және жол ұйымдарының еңбекті қорғау инженерлеріне жүктеледі.
Кесте 15.
Тас жол жасау орнын және төсемесін дайындау және асфальтбетон ... ... ... ... тексеру нәтижелері
Қауіп түрлері
Шығу көзі
Қауіпсіздік шаралары
Талапқа сәйкестігі
1
2
3
4
Термиялық күйік
Автогудронатор
Байланыстырушы материалды автогудронатордан төгу алдында форсунка сөндіріліп, оған жанармай жіберілетін ... ... ... ... ыстық металл бөлшектеріне қолғапсыз ешкім жақындамады. Битумды шлангтан төгу кезінде машинасттан өзге ешкім төгу орнынан 15 м-ге дейін ... ... ... ... төгу ... 20 м ... ешкім жақындамады. Жұмысшылар ыстыққа төзімді арнайы киіммен қамтамасыз етілген.
ГОСТ №135-85 взамен СНиП 111-40-78
Битумның буы мен ... ... ... буы мен ... ... үшін казандықты жұмыс орнынан жел бағытына байланысты 50м ... ... ... ... ... орнынан битум қазандықтары арасындағы қашықтық 62 м болды. Қазандықты арнайы жұмысшы басқарады; қазандыққа басқа адам жақындамады. Қазандықтан битумды қосалқы ... ... ... ... гудронаторды шөміштермен және шелектермен толтыруға болмайды. Егер гудронатордан немесе ... ... ... ... ... ... ақауды жөндейді,
ГОСТ №135-85 взамен СНиП 111-40-78
1
2
3
4
алайда жұмыс барысында ондай ақаулар орын алған жоқ. Жұмысшылар ыстыққа төзімді арнайы киіммен қамтамасыз етілген.
Асфальтбетон ... ... ... ... ... ... термиялық күйік
Машиналар, төсегіш бункер, ыстық асфальтбетон
Машинаның қозғалысы ... ... ... ... ... ... ... мен автомобиль арасында жұмысшылардың тұруына болмайды. Бұл қауіпсіздік талаптары қатаң сақталды. Кузовта қалған қоспаны саптары 2м-ден ұзын болатын күректермен ... ... ... ... ... ... қолданылатын құралдарды қозғалмалы қазандықтарда қыздырды. Құралдарды оттықта қыздыруға тыйым салынады.
СНжәнеЕ 3.06.03-85 және ... ... 15 - ... ... жол ... ... кезіндегі қауіпсіздік
Бастапқы екі сатыдан өткен соң асфальтбетон массасын Bomag vw161av 5 тонналық, 10 тонналық және 15 тонналық жол катоктарымен ... ... ... ... жасы 38-ге, 25-ке және 32-ге толған, катоктарды жүргізу күәлігі бар, машинаны пайдалану бойынша инструкцияланған, асфальт төсеу кезіндегі қауіпсіздік ... ... ... және ... ... ... машинисттер жіберілді.
Жол төсемесін жасау кезінде оқыс оқиғалар мен авариялардың болу себебі - техника ... ... ... жол катоктарының жұмыс жағдайымен таныс болуының жеткіліксіздігі. Сондықтан жол катоктарымен жұмыс кезіндегі негізгі қауіпсіздік талаптарының бірі - катокты ... ... ... қатаң сақтау және құрылыс жолдар мен асфальтты төсеу кезінде техника қауіпсіздігін сақтау. Машинист жұмыс бастар алдында жол катогын мұқият ... ... және ... су ... ... ... ... жанар-жағармайды, валдарды сулау үшін сұйықтық, катоктардың барлық жұмыс органдарын мықтап ... ... ... ... ақауларды жөндеу құралымен қамтамасыз етіледі. Қозғалыс бағытын анықтап алғаннан кейін машинист дабыл ... бұл ... ... бос екеніне көз жеткізеді.
Катокты жүргізуші машинист арнайы киім комбинезонда жұмыс істейді. Катоктың машинистіне: катоктың қозғалтқышы ... ... ... ... басқару аймағын өзге заттармен толтыруға; ақауы бар тежегіштермен ... ... ... ... бара ... жөндеуге және дұрыстауға тыйым салынады. Жұмыс барысында аталған барлық талаптар ... ... ... ... ... ... ... түрі
Қауіп түрлері
Қауіпсіздік шаралары
Талапқа сәйкестігі
Bomag vw161av маркалы 5 тонналық, 10 ... және 15 ... жол ... ... ... ... түсіп кетуі, адамдардың дене мүшелерін жарақаттау қауіпі, өрттің туындау қауіпі, радиатордың ыстық буынан күйік алу
Асфальтты ... ... ... ... ... ... катоктардың арасындағы қашықтық 8 м-ді құрады. Катокта бөтен адамдар отырмады. Сонымен қатар катокты жұмыс істеп тұрған кезде басқарусыз ... ... және ... ... ... одан түсіп-шығуға тыйым салынады. Бұл талаптардың барлығы қатаң сақталды. Жол ... ... ОУ - 5 ... ... ... орнатылған.
СНжЕ 3.06.03-85
Қозғалтқышты қосу кезінде оны қыздырғыш шаммен, ыстық факельмен және т.б қыздыруға ... ... ... ... ... су құю ... ... асырады. Қозғалтқыш қызып кеткен жағдайда радиатордың бекіткішін ... ... ... ... ... ... қалу ... бар. Катоктардың жұмыс кезінде және жанғышты құю кезінде темекі шегуге болмайды. Ашық ... ... ... ... киіммен жақындауға болмайды. Өрт кезінде өрт ошағына жанармайдың келуін шектеу қажет. Жанып жатқан жалынды өртсөндіргіш арқылы ... құм, ... ... және т.б. ... ... және ... сумен өшіруге тыйым салынады [9].
Қорыта келе, асфальттөсеудің әрбір сатысында қауіпсіздік талаптары сақталады. Соңғы бес жылда ешқандай оқиға орын ... 2010 жылы ... ... ... жарылысы орын алған. Оқиғаның себебі анықталып, зардаптары жойылған. Асфальтбетонды төсеу негізгі - төселетін жерді дайындау, ыстық массаны төгу мен ... ... ... ... ... ... ... нығыздау кезінде, ең алдымен, битумның резервуарын қолданудағы талаптар сақталады. Ыстық массаны төгу кезінде, асфальтбетон қоспасын төгетін автосамосвалдарға ... ... ең ... - ... шалу ... ... керек. Асфальтбетон массасын нығыздау процессі катоктардың көмегімен жүзеге асырылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
1. ЖШС ... тас жол ... ... ... ... ... ... сапасы анықталды. Қиыршықтас мөлшері 57% (10-20 мм - 23 %, 5-10 мм - 34 % ... ... құм ... 41 %, ... минералды ұнтақ - 2%, БНД 60/90 маркалы битум мөлшері - 5% ... ол МеСТ 9128-97 ... ... ... Асфальтбетон құрамындағы қиыршықтастың ұнтақталған түйіршіктерінің мөлшері 72,3%, бұл көрсеткіш СТ РК 1284-04 нормативті құжатқа сай.
2. Асфальтбетон ... ... МеСТ ... ... Тас жол ... материалдарының сапасын стандартқа сәйкестігі тексерілді. Зерттеуге алынған БНД 60/90 ... ... ... - ... қасиеттері анықталды. Зерттеу нәтижесі сақина мен шар әдісі бойынша БНД 60/90 маркалы битумның жұмсару температурасы 50,5°С-ты көрсетті; иненің бату ... 25°С ... 76,0 мм, ал ... 31,0 мм болды; 25°С кезіндегі созылмалылығы 140 см нәтижені берді. Алынған нәтижелер СТ РК ... ... ... ... ... келеді.
Қиыршықтастың физикалық қасиеті зерттелді. Құрамындағы шаңтәрізді және балшықты бөлшектер мөлшері 0,9% көрсетті, СТ РК ... ... ... сай ( ... ...
* Тас жол салу ... қауіпсіздігі тексерілді. Асфальт төсеудің әрбір сатысында: төселетін жерді дайындау, ыстық массаны төгу мен асфальтбетон ... ... ... талаптары сақталады (СНжЕ 3.06.03-85, СНжЕ 3.06.06-88).
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* ММ 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары.
* Матуа В.П., ... Д.В., ... С.А. ... ... ... ... - 2013. С. - ... Полякова С.К. Важная роль вяжущих материалов //Автомобильные дороги. - 2014. С. - 56-59.
* Радовский Б.С. Хрупкость битума ... ... ... дороги. - 2014. С. - ... ... Ф.М. ... ... ... техническая библиотечка рабочего дорожника. - Автотрансиздат, М.: - 1957
* Қопаева К. Жолдар мен жобалар //Ақтөбе облыстық қоғамдық-саяси ... - 2014. - ... ... Б.С. Табиғи және жасанды құрылыс материалдары мен ... ... оқу ... ... құрылыс және құрылыс индустриясы мамандықтарында оқитын студ.бакалавр және магистратураға ... ... - ... ... ГОСТ 8267-93 ... ...
* К СНиП 3.06.03-85 И СНиП 3.06.06-88 Пособие по ... ... ... и ... ... ... и аэродромов. - Москва.
* ГОСТ 8736-93 //Межгосударственный стандарт.
* СТ РК 1374-2005 //Межгосударственный стандарт.
* ГОСТ 22245-90 ... ... ... для ... ... ... Казахстан путеводитель по рынку технологий и оборудования. - 2014. - №7(103) июль., - 14с.
* ГОСТ ... ... СНиП ... .
* СТ РК ... .
* СТ РК ... .
* СТ РК ... .
* СТ РК 1213-2004 . - Астана.
* ... В.М. ... база ... ... ... - 2013. - №08(981).
* ГОСТ 9128-97 //Межгосударственный стандарт.
* ... ... ... ... ... - ... Майданова Н.В. Модификация нефтяных битумов приодными асфальтитами. - ... 2010. - ... ... Н.В., Розенталь Д.А., Куликова В.А. Влияние мелкодисперсной гранитной пыли на состав и свойства битума //ЖПХ. - 2008. Т. 81, ... 10. С. - ... ... о строительстве дорог. Источник: RoadMasters.ru.
* Кенбеилова С.Ж. Радиационно и химический функционализированный атактический полипропилен для модификации битума: диссертация на соискание ученой ... ... ... (PhD). - ... - ... ... Б.С., ... Требования к вяжущему //Автомобильные дороги.- 2014. - №06(991).
* Кенбеилова С.Ж., Бойко Г.И., Любченко Н.П., ... Е.М., ... Е.В., ... Г.Г. ... ... органические вяжущие для дорожных покрытий //Доклады девятых международных научных надировских чтений . - ... - 2011. С. - ... ... Г.А. Порошок порошку рознь //Автомобильные дороги. - 2013. - №5(978). С. - ... ... Н.Н, ... И., ... Н.К. ... определения степени гидрофобности активированного минерального порошка для асфальтбетона //Международный научный журнал . - УДК 669.71:622.023.
* ГОСТ 16557-78 //Межгосударственный стандарт.
* ... С.И., ... В.Т., ... Т.В. ... ... ... ... вяжущие и асфальтбетоны, устроенные на их основе (современный аспект). Основные положения повышения сдвигоустойчивости асфальтбетона. //Автомобильные дороги. - 2013. - ... - ... ... О.А., ... Ю.Э., Субботин И.В., Царьков Д.С. Как улучшить ... ... ... ... 2014. - ... С. - ... Строительные машины и оборудование //Справочник.
ҚОСЫМША
Қосымша 2. Зиянды ... ... ... ... ... ...
Заттың атауы
Елді мекендердің атмосфералық ауасындағы ШРШ шамасы, мг/м 3
ОБУВ мг/м 3
Жұмыс аймағының ауасындағы ШРШ шамасы, мг/м 3
Қауіптілік сыныбы
орташа тәуліктік
ең үлкен бір ... ... ... ... ... көмірсутектер С 1 -С 10 (С есептегенде)
-
1,0
300
IV
Фенол
0,003
0,01
0,3
ІІ
Сутегі хлориді
0,1
0,2
5
ІІ
Фосфорлы сутек
0,001
0,01
ІІ
Фторлы сутек
0,1
0,5
І
Цианисті сутек
0,3
І
Пентан
300,0
IV
Күкіртсутек
10,0
ІІ
Сірке ... ... (N a ОН ... ... Натрий гидроксиді
0,01
0,5
ІІ
Шыны тәрізді силикаттар (натрий силикаты)
0,3
4
ІІІ
Натрий триполифосфаты
0,5
10
ІІ
Ванадий пентаксиді
0,002
0,5
ІІ
Қосымша 2 - жалғасы
1
2
3
4
5
6
Көміртек оксиді
3,0
5,0
20
IV
Керосин
1,2
300
IV
Бензин
1,5
5
100
IV
1,3-бутадиен
1,0
ІІІ
Винилцикло-гексан
0,03
ІІІ
Ксилол
0,2
ІІІ
а-метилстирол
0,04
ІІІ
Этилбензол
0,02
ІІІ
Метил-метакрилат
0,01
IV
Акрил қышқылының ... SіО 2 > 70 % ... ... емес шаң ... ... ... ... гидроксиді
0,01
0,03
0,2
2
ІІІ
Кальций карбонаты
0,5
-
ІІІ

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Құрылыс конструкциялары - 1" пәнінен дәрістер конспектісі144 бет
12-қабатты және екі қабатты авто паркингті тұрғын үй комплексі47 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары39 бет
«Медеу бөгетінің суағытқыштары» ТУ абж үшін ОРС-серверді Masterscada құралдарымен жобалау және баптау44 бет
«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»70 бет
Іле Алатауының кіші алматы шатқалындағы көрікті жерлер5 бет
Алматы метрополитені нысандарының технологиясы44 бет
Аралмен солтүстік Қазақстан аман алып қалуды қалайды21 бет
Асфальтобетон қондырғылары8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь