Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару қызметтінің теориялық негіздері және талдау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1 МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.1 Мемлекеттік қызмет мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру құралы ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2 Мемлекеттік басқару қызметтің ұғымы, құрлымы және қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3 Мемлекеттік басқару қызметтің заңнамалық негіздері ... ... ... ... ... .11

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУЫН СИПАТТАЙТЫН ҮРДІСТЕРДІ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.1 Мемлекеттік қызметті дамыту мен экономикалық жағдайдың өзара байланысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.2 Әлеуметтік саланың дамуындағы мемлекеттік органдардың іс.әрекетін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.3 Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін көтеру жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформалардың басымдылықты бағыттары мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру болып табылады.
Осыған байланысты Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясында еліміздің даму басымдықтарының бірі ретінде кәсіби үкімет пен мемлекеттік басқару және мемлекеттік басқару қызметтің тиімді жүйесін құруды анықтады.
Қазақстан Республикасы егемендік алған кездің алғашқы жылдарында–ақ мемлекеттік қызметті дамыту мәселесі қолға алынған болатын. Бірақ оның заңнамалық негізі әлі де болса жетілдірілмеген еді. 1999 жылы қабылданып, 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қызметтің осы түрінің кеңінен дамуына жол ашып берді. Содан бері қарай мемлекеттік қызмет саласында көптеген нормативтік-құқықтық құжаттар қабылданып, іске асырылды да.
Қазақстан кең көлемді территорияны иеленеді, осыған байланысты еліміздің аймақтары табиғи байлықтарының қалыптасуына, климаттық жағдайларына және т.б. негізделген әртүрлі экономикалық әлеуетке ие. Сонымен қатар аймақтар демографиялық, этникалық және тарихи ерекшеліктері бойынша бөлінеді. Осыларға байланысты мемлекеттік қызметті дамытуда да басқа елдермен салыстырғанда өзіндік ерекшеліктері болады. Осыған орай мемлекеттік басқару қызметтің даму барысын зерделей отырып, оны болашақта дамыту мәселелерін қарастыруға деген қажеттілік туындайды.
Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құруға қойылып отырған жаңа талаптар мемлекеттік басқару қызметтің жағдайын зерттеу, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің мәртебесіне қатысты мәселелерді зерделеу қажеттігін негіздейді. Осылардың барлығы да курстық тақырыптың өзектілігін негіздейді.
Елбасымыз «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың ең басты мақсаты» деп аталатын Қазақстан халқына Жолдауында атап көрсеткенiндей: «Үкімет әкімшілік реформада көзделген Қазақстанның мемлекеттік басқару жүйесін үздік халықаралық тәжірибені ескере отырып, нәтижелілік, ашықтық және қоғам алдындағы есептілік негізінде дамыту жөніндегі шараларды жедел қарқынмен іске асыруға тиіс».
Курстық жұмысының мақсаты – Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздерін қарастыру негізінде қазіргі жағдайдағы мемлекеттік басқару қызметтің даму барысын талдау және оның тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар жасау болып табылады.
1. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы. Алматы, 1997
2. “Қазақстан Республикасының Конситуциясы” Алматы “Жеті жарғы”, 2003ж
3. «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР Заңы. /Егемен Қазақстан, 1999ж. 6 тамыз
4. «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы ережелері). - //Егемен Қазақстан, 2005 ж. 5мамыр.
2. Концепция разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений. Одобрена постановлением Правительства РК от 10 февраля 2003 года №147 // Собрание актов Президента РК и Правительства РК, №7, 2003.
3. Қазақстан Республикасының Статитика Агенттігі Қазақстан 1991-2002. Бет 502.
4. Статистикалық жылнама, Алматы, 2007 ж.
5. Баянов Е. Мемлекеттік қызмет. Оқу құралы – Алматы, 2005. – 40 б.
6. Уваров В.Н. Государственная служба и управление. Учебник – Петропавловск: Сев. Каз. юрид. академия, 2004. – 416 с.
7. Уваров В.Н. Государственная служба. – Алматы:КазГУЮ, 1996.
8. Государственная служба: организация, кадры, управление. М., 1994.
9. Лазарев Б.М. Государственная служба. М., 1993.
10. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. Учебное пособие. – М.:Юрист, 1996.
11. Совершенствование принципов государственного управления //Казахстанская правда, 13. 03. 2003 г.
12. Ғали Ә. Қазақстан қоғамын демократияландыру деген не? // Мемлекет, №15 (2801). 11.04.2003ж. бет 3.
13. Адасбаев Е, Кантарбаева А. Децентрализация государственного управления в Казахстане: проблемы и пути решения //АльПари №3-4, 2000 г. бет 27.
14. Уваров В.Н. Теория государственного управления. Часть 2. Учебное пособие. Алматы, 2001г. бет 6.
15. Мүсіреп Ғ. Орталықсыздандыру біртіндеп жүзеге асады // Егемен Қазақстан, 18. 01. 2002 ж. №11 (22914). бет 2.
16. Децентрализация: эксперименты и реформы. Под редакцией Тамаша М.Хорвата. Органы местного самоуправления в Центральной и Восточной Европы. Том 1. Отпечатано в Будапеште, Венгрия, май, 2000г.
17. Козбаненко. В. Формы и методы государственного управления //Проблемы терии и практики управления, №2, 2000г. бет 46.
18. Кубаев К. Экономическая модель эффективного государства //Транзитная экономика, №4, 2001ж. Бет 49-50.
19. Чиркин В.Е. Государственное управление. Юристъ, Москва, 2002. б.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.........................................................................................................3
1 МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ................................................................................4
1.1 Мемлекеттік қызмет мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру құралы ... ... ... ... қызметтің ұғымы, құрлымы және қағидалары...............................................................................................................7
1.3 Мемлекеттік басқару қызметтің заңнамалық негіздері.....................11
2 ... ... ... БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУЫН СИПАТТАЙТЫН ҮРДІСТЕРДІ ТАЛДАУ ..............................................................................................................15
2.1 Мемлекеттік қызметті дамыту мен экономикалық жағдайдың өзара байланысы..............................................................................................................15
2.2 Әлеуметтік саланың дамуындағы мемлекеттік ... ... ... Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін көтеру жағдайын талдау ... ... ... ... әкімшілік реформалардың басымдылықты бағыттары мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру болып табылады.
Осыған байланысты Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев ... 2030 ... ... Даму ... ... даму ... бірі ретінде кәсіби үкімет пен мемлекеттік басқару және мемлекеттік басқару қызметтің тиімді ... ... ... ... Республикасы егемендік алған кездің алғашқы жылдарында - ақ мемлекеттік қызметті дамыту мәселесі қолға алынған ... ... оның ... ... әлі де болса жетілдірілмеген еді. 1999 жылы қабылданып, 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген Қазақстан ... Заңы ... осы ... ... ... жол ашып берді. Содан бері қарай мемлекеттік қызмет саласында көптеген нормативтік-құқықтық ... ... іске ... да. ... кең ... ... иеленеді, осыған байланысты еліміздің аймақтары табиғи байлықтарының қалыптасуына, климаттық жағдайларына және т.б. негізделген әртүрлі экономикалық әлеуетке ие. Сонымен ... ... ... ... және ... ... бойынша бөлінеді. Осыларға байланысты мемлекеттік қызметті дамытуда да басқа елдермен ... ... ... ... ... орай мемлекеттік басқару қызметтің даму барысын зерделей отырып, оны ... ... ... қарастыруға деген қажеттілік туындайды.
Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құруға қойылып ... жаңа ... ... ... қызметтің жағдайын зерттеу, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің мәртебесіне қатысты мәселелерді зерделеу қажеттігін негіздейді. Осылардың барлығы да ... ... ... ... деп ... ... халқына Жолдауында атап көрсеткенiндей: .
Курстық жұмысының мақсаты - Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... негіздерін қарастыру негізінде қазіргі жағдайдағы мемлекеттік басқару қызметтің даму барысын талдау және оның тиімділігін арттыру ... ... ... болып табылады.
1 МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ... ... ... ... басқаруды жүзеге асыру құралы ретінде
Тәуелсіз мемлекет ретінде Қазақстанның алғашғы ... ... ... ... ... күшейтуге, халықаралық аренада орын алуға, әлеуметтік экономикалық сферда ... ... ... ... ... ... яғни тәуелсіздіктің жалпы ұлттық негізі құрастырылған кезде басымдылықты тапсырмалардың бірі мемлекетік қызметті дамыту ... ... ... басқару қызметтің даму барысын зерттемес бұрын, мемлекеттік басқару, оның ... мен ... ... және т.б ... анықтауға тоқталған жөн.
Нарықтың азаттық, бәсеке және демократиялық тәртіп барын сипаттайтын қазіргі экономикада маңызды орын мемлекеттік ықпалға ... ... ... ... ... ... тиімді қызмет етуін; таза нарықтық механизмдерді қолдану мақсатсыз және тиімді емес әлеуметтік, экологиялық және ... ... ... ... масштабында мемлекеттілікті және мемлекет позициясын бекітуді күшейтуге қызмет етуі керек.
Мемлекеттік басқару - ... ... ... және ... ... ... ... процесстерге, адамдардың танымына, іс-әрекеттеріне және қызмет етулеріне бағытталған, ... әсер етуі ... Ол ... субьективті фактор шегінде жүзеге асырылады және билікті құрылым негізінде ұйымдасқан адамдардың материялдық әлеуметтік және басқа ... ... ... ... ... салаларында қызмет ететін адамдарды басқару әсерін білдіреді .
Мемлекеттік басқару тероиясындағы атақты маман Г.В ... осы ... ... келесі мәселені береді: мемлекеттік басқару бұл - ... ... ... ... ... ... ... қайта құру мақсатында тәжрибелік, ұйымдастырушылық және реттеушілік әсері.
Бұл анықтама мемлекеттік басқарудың үш қасиетін қамтиды: а) іс-әрекеттін жүзеге асыру кезінде ол ... ... ... ... ... ... б) басқарушылық әсерінен оның маңызды процестерін құбылыстарын, өзара байланысын реттей отырып, қоғамға ... ... ... в) ... ... ... себебі екі күрделі құрылымдардың, мемлекеттік басқару аппараты мен қоғамның жариялы ... ... ... ... ... ... монографиясында мемлекеттік басқаруға - деп анықтама берген.
Қазіргі уақытта мамандардың көпшілігі мемлекеттік басқару мен мемлекеттік әкімшілік биліктің үш ... - заң ... ... және сотпен байланысты деп санайды. Мұндай бағытты Д. Вильсон, У.Дмон, ... ... ... ... Ф.Нигро, М.Роскин, ұсынады.[17] Бұл көзқарас әсіресе американ ғалымы Л.Нигро мен Ф. Нигронның атты монографиясында анық бейнеленген. Авторлар мемлекеттік ... ... ... берген:

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адвокаттық қызметі10 бет
Банктік қызметтер теориясының аспектілері34 бет
Банктің ұйымдастырылу құрылымы және оның функционалдық қызметтері мен әдістері75 бет
Отбасы мен бала бақша арасындағы өзара әрекеттестік4 бет
Отбасы мен балабақша ынтымақтастығы туралы9 бет
Психологиялық зерттеу әдістерінің классификациясы5 бет
Туристік кәсіпорындарда жарнама қызметі70 бет
Экономикалық қауіпсіздік туралы44 бет
Қазақстан Республикасының банкттерінің қызметтері25 бет
Қазақстан Республикасын мемлекеттік басқару жєне мемлекеттік билік органдарының жүйесі20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь