Геодезиялық аспаптардың метрологиялық сипаттамасы, стандарттары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1 ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАРДЫҢ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ, СТАНДАРТТАРЫ, ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ... ... ... ... ... ... ... ..

4
1.1 Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамасы¬¬¬ ... ... ... ... ... 4
1.2 Геодезиялық аспаптарды метрологиялық және техникалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6
1.3 Геодезиялық аспаптарға қойылатын негізгі талаптар, жүйелері мен стандарттары және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10
1.4 Қазіргі замандағы геодезиялық өлшеу құралдары және олардың метрологиялық сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
14
2 SOKKIA SET 530 RK . 3 ТАХЕОМЕТРІМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ, МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ, ӨЛШЕУ ЖҮРГІЗУ МӘЛІМЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... .

25
2.1 SET 530 RK . 3 электронды тахеометрінің техникалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25
2.2 SET 530 RK . 3 электронды тахеометрін баптау ... ... ... ... ... ... ... ... . 30
2.3 Өлшеу жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32
2.4 Кері геодезиялық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.5 Тікелей өлшеуге болмайтын арақашықтықты анықтау ... ... ... ... ... ... . 34
2.6 Тікелей өлшеуге болмайтын объектінің биіктігін анықтау ... ... ... ... ... 37
2.7 Ауданды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
2.8 Мәліметтерді дербес компьютерге экспорттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
2.9 Мәліметтерді электронды тахеометр жадына импорттау ... ... ... ... ... . 44
3 ӨЛШЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
Қазіргі электронды теодолит бұл оптикалық-электронды аспап, оның құрамы теодолитпен, микропроцессорлы қашықтық өлшегіш пен өлшеу нәтижелерін сақтау және өңдеу функцияларымен қамтылған. Лазер қондырылған LDT5D SOKKIA теодолиті тоннель, жерасты жұмыстарында жарығы әлсіз жерлерде жұмыс істеуге таптырмайтын аспап. Бұл аспап электронды теодолит пен лазерлі көздегіштің қосындысын береді. Сәуле таратқыш лазер екі режимде жұмыс істейді: фокусталған сәуле және параллель шоғырланған сәуле. Екі осьті компенсатор бұрыштық өлшеулердің дәлдігін максимал алуға мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімді лазерлі диодтың екі сәулелену қуаты бар (1МВт-200 м немесе 2,5МВт-400 м). Аспаптың функционалды батырмалары өте ыңғайлы әрі қолайлы етіп жасалған. Стандартты жинаққа аспап, аккумуляторлар BDC25A 2 дана, зарядты құрылғы, нұсқаулар, футляр жатады. Дүние жүзінің әр елінде SOKKIA кәсіпорынының өкілдіктері ашылды.
Қазіргі таңда кәсіпорынның өкілдіктері Нидерландыда, Европада, Оңтүстік Корей елінде, Африка, Австралия, Оңтүстік және Солтүстік Америка елдерінде де бар. Кәсіпорынның өнімдері осы аймақтарда жоғары сұранысқа ие. SOKKIA кәсіпорнының бір ерекшелігі кәсіпорнын толықтай геодезиялық құралдар шығаруға негізделген. Әсіресе кеңейтілген ауқымда. SOKKIAның өнімдерінің оптикалық, сандық, лазерлік теодолиттері, тахеометрлері және нивелирлері кең сұранысқа ие.
Жұмыстың мақсаты: Sokkia жер өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларымен танысу, оларды тәжірибелік тұрғыдан анықтау және анализ жасау.
Дипломдық жұмыстың міндеті:
• Sokkia SET 530 RK – 3 электронды тахеометрінің метрологиялық сипаттамаларымен танысу,
• Sokkia SET 530 RK – 3 электронды тахеометрімен өлшеу жүргізу
• Өлшеу нәтижелерін өңдеу
Жұмыстың публикациясы: « Сапалы білім, озық ғылым, Жасыл экономика болашағы» атты Қазақ Қыздар Педагогикалық Университетінде өткен халықаралық – ғылыми конференцияда жарық көрді.
1Нұрпейісова М.Б., Геодезиялық өлшеу және оның нәтижелерін өңдеу; Геодезическое измерение и обработка их результатов: (190140, 460240,20340, 320240, 011140 маманд. студенттері үшін лаб. жұмыстарды орындауға арн. әдістемелік нұсқау); Алматы: ҚазҰТУ, 2003. 2-бөлім.- 27 б.
2Нұрпейісова М.Б., Геодезиялық аспаптар: оқу құралы: Алматы: ҚазҰТУ, 2010.- 243, ISBN 978-601-228-204-7.
3Нұрпейісова М.Б., Геодезиялық және маркшейдерлік аспаптар: оқулық / Маржан Байсанқызы Нұрпейісова, Қанай Бақытұлы Рысбеков.- Астана: Фолиант, 2013.- 190, ISBN 978-601-282-691-0.
4Виноградов Н.С., Воронцов Е.А., Беленков С.В., Глейзер В.И. Применение систем технического зрения для метрологического исследования 19 геодезических средств измерений // Маркшейдерский вестник. 2010. № 2. С. 49-52.
5Виноградов Н.С., Воронцов Е.А. Оптоволоконный базис для поверки дальномерных блоков тахеометра // Научно-технический вестник СПбГУ ИТМО. 2011. Вып. 3(7). С.15-19.
6Попов В.Н., Чекалин С.И., Геодезия, Горная книга, Москва, 2007., 519 стр., ISBN: 5-91003-028-6.
7Геодезические инструменты SOKKIA SET 530 RK – 3 . Руководство по эксплуатации
8Поклад Г.Г., Гриднев С.П., Геодезия, Академический проект, Москва, 2013 г., ISBN: 978-5-82911-482-4.
9Макарова С.В., Обработка материалов и построение плана тахеометрической съемки на основе теодолитно-высотного хода: Методическое пособие к расчетно-графической работе. – Хабаровск: ДВГУПС, 2010.
10 Анисимов В.А., Макарова С.В. Инженерная геодезия. Учебное пособие: сб. лекций. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2009. – 150 с.
11Матвеева С.И., Инженерная геодезия и геоинформатика, Академический проект, Фонд «Мир», ISBN: 978-5-8291-1356-8; 978-5-919840-08-4: 2012. – 484 с.
12Ворошилов А.П., Спутниковые системы и электронные тахеометры в обеспечении строительных работ: Учебное пособие. – Челябинск: АКСВЕЛЛ, 2007. – 163 с.
13Чернявцев А.А.,Компании Sokkia – 85 лет, Научно технический журнал по геодезии, картографии и навигации Геопрофи, г. Москва, 2005.
14Зубов А.В.,Зубова Т.В., Особенности точных линейных – уловых измерений электронными тахеометрами, Научно технический журнал по геодезии, картографии и навигации Геопрофи, г. Москва, 2005.
15Ворошилов А.П., Определение постоянной поправки дальномера электронного тахеометра, Научно технический журнал по геодезии, картографии и навигации Геопрофи, г. Москва, 2005.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................................................
3
1
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАРДЫҢ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ, СТАНДАРТТАРЫ, ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ... ... ... ... - - - - ... ... метрологиялық және техникалық қамтамасыз ету.........................................................................................
6
1.3
Геодезиялық аспаптарға қойылатын ... ... ... мен ... және ... ... геодезиялық өлшеу құралдары және олардың метрологиялық сипаттамалары.................................................................
14
2
SOKKIA SET 530 RK - 3 ... ... ... ... СИПАТТАМАЛАРЫ, ӨЛШЕУ ЖҮРГІЗУ МӘЛІМЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ.............................
25
2.1
SET 530 RK - 3 электронды ... ... ...
SET 530 RK - 3 ... тахеометрін баптау.................................
30
2.3
Өлшеу жүргізу..........................................................................................
32
2.4
Кері геодезиялық есеп...............................................................................
33
2.5
Тікелей ... ... ... ...
Тікелей өлшеуге болмайтын объектінің биіктігін анықтау...................
37
2.7
Ауданды есептеу.......................................................................................
38
2.8
Мәліметтерді дербес ... ... ... ... ... жадына импорттау.....................
44
3
ӨЛШЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ.......................................................
51
ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................
53
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ........................................
54
КІРІСПЕ
Қазіргі электронды теодолит бұл оптикалық-электронды аспап, оның құрамы теодолитпен, микропроцессорлы ... ... пен ... нәтижелерін сақтау және өңдеу функцияларымен қамтылған. Лазер қондырылған LDT5D SOKKIA теодолиті тоннель, жерасты жұмыстарында ... ... ... ... ... таптырмайтын аспап. Бұл аспап электронды теодолит пен лазерлі көздегіштің қосындысын береді. Сәуле таратқыш лазер екі режимде жұмыс істейді: фокусталған сәуле және ... ... ... Екі ... ... ... өлшеулердің дәлдігін максимал алуға мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімді лазерлі диодтың екі сәулелену қуаты бар (1МВт-200 м ... ... м). ... ... ... өте ... әрі қолайлы етіп жасалған. Стандартты жинаққа аспап, аккумуляторлар BDC25A 2 дана, зарядты құрылғы, ... ... ... ... ... әр елінде SOKKIA кәсіпорынының өкілдіктері ашылды.
Қазіргі таңда кәсіпорынның өкілдіктері Нидерландыда, Европада, ... ... ... Африка, Австралия, Оңтүстік және Солтүстік Америка елдерінде де бар. Кәсіпорынның өнімдері осы аймақтарда жоғары сұранысқа ие. SOKKIA ... бір ... ... ... ... құралдар шығаруға негізделген. Әсіресе кеңейтілген ауқымда. SOKKIAның өнімдерінің оптикалық, сандық, лазерлік теодолиттері, тахеометрлері және нивелирлері кең сұранысқа ие.
Жұмыстың мақсаты: Sokkia жер ... ... ... ... танысу, оларды тәжірибелік тұрғыдан анықтау және анализ ... ... ...
* Sokkia SET 530 RK - 3 ... ... ... сипаттамаларымен танысу,
* Sokkia SET 530 RK - 3 электронды тахеометрімен өлшеу жүргізу
* ... ... ... ... > атты ... ... Педагогикалық Университетінде өткен халықаралық - ғылыми конференцияда жарық көрді.
1 ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАРДЫҢ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ, СТАНДАРТТАРЫ, ... ... ЖӘНЕ ... ... ... Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамасы
Метрологиялық көрсеткіштермен және өлшеу құралдарының мен ... ... ... ... ... ... шкала бөліндісінің бағасы, шкала бөліндісінің ұзындығы, сезімталдық пен ... және т.б. ... ... ... - ... ... және ... мәнімен шектелген шкала мәнінің облысы. Шкалада белгіленген өлшеніп жатқан шаманың ең үлкен және ең кіші мәні құрал шкаласының ... және ... мәні деп ... ... оптиметрдің ИКВ-3 түрі үшін - шкаламен көрсеткіш ... +-0,1 мм ... ... өлшеуіштің ИЗВ түрі үшін - ... ... ... 0 - 100 мм ... ... ... - өлшеу құралының нормалданған қателіктер жіберуімен өлшеніп жатқан шама мәнінің облысы. Оптиметрдің ИКВ-3 түрі үшін өлшемдерінің өлшемі ... 0 - 200 мм ... ... өлшеуіш үшін - 0 - 250 мм.
Шкала бөлігінің бағасы - шкаланың екі көрші белгілеріне сәйкес келетін мөлшер мәнінің ... ... ... мен ... ... үшін - 0,001 мм , ал микрометр үшін - 0,01 мм.
Шкала бөлігінің ұзындығы - . ... кіші ... ... өткен, көзбен елестеген сызық бойымен екі көрші шкала белгілерінің осьтері арасындағы қашықтық. Шкала бөлігі ұзын ... ... ... ... және ... ... ақпаратын қабылдау ыңғайлы болады.
Өлшем құралының сезімталдығы - . өлшеу құралы шыққан кездегі сигнал өлшенген шаманың өзгеруін ... ... Егер де х = 100 ... ... ... диаметрі өзгерген кезде, 0,01мм ге тең өлшенген шаманың өзгеруі, көрсететін құралдың бағыттаушысы10мм ге ... ... ... ... сезімталдығы 10/0,01 = 1000 құрайды, салыстырмалы сезімталдық 10 :: (0, 01/100) = 10.000 тең.
Шкаласы бар ... ... үшін ... ... ... таратқыш қатынасқа тең және де шкаланың бөлу бағасы өзгергенімен құралдың сезімталдығы өзгенрмейді. ... та ... ... ... ... ... ... Сезімталдық түсінігі таратқыш функциясымен, сигналдың түрлендіргіштен кіру мен шығу қатынасының функциясымен ... ... ... ... ... ... шама немесе осы функцияға тәуелді шама болады. Егер де функция ... ... онда ... ... ... болады, егер де керісінше болса, сызқтық емес болады. Шкаланың сызықты болуы тек қана түрлендіргіш сипаттамаларына ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... ... болады.
Сезімталдық түсінігімен қатар сезімталдықтың табалдырығы деген түсінік бар. Сезісталдықтың табалдыдырығы құрал көрсете алатын ... ... ... ... ... ... табалдыдырығы қаншалықты төмен болса, сезімталдық соншалықты жоғары болады. Сонымен қатар, оған ... ... ... әсер ... ... кіші ... көрсеткіштер тұрақтылығын, үйкеліс шамасын және т.б. байқау мүмкіндігі.
Өлшеу құралының көрсеткіш нұсқасы - өлшеу диапозонының бір нүктедесінде ... ... ... ... нұсқасы дегеніміз өзгертпейтін жағдайларындағы бір шаманы қайта қайта өлшеу кезіндегі ең кіші және ең ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерінің тұрақты болмауымен сипатталады [1].
Құралдың градуирлі сипаттамасы - бұл ... ... шама ... шығу және кіру арасындағы формула, кесте немесе графика түрінде көрсетілетін ... ... ... шкала бөліктерінің бағасы градуирлеудің максималды қателігін асыратындай градуирлейді, бірақ осы ... ... іске ... Сонымен, дәлдік пен сезімталдық арасында белгілі сәйкетік болғанымен, оларды шатастыруға болмайды. Құралдың градуирлі сипаттамасы өлшеу ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы үшін өлшеу күші маңызды. Өлшеу күші өлшеу бойында және бөлшек бетінің өлшеу ұшындағы деформацияны тудыратын орнында құрылады ... ... ... және ... бола ... Аналогты өлшеу құралдарында көрсетулер шкала бойынша анықталады және өлшеу шамасының өзгеруінің үздіксіз функциясы болып табылады. Сандық құралдарында өлшенген ... ... ... ... және де ... ... форматта бейнеленеді.
Геодезиялық аспаптардың негізгі метрологиялық сипаттамалары ретінде әдетте өлшеудің орташа квадраттық қателігі ... ... ... бұрыш, нивелирде өзара биіктік, қашықтық өлшеуіште қашықтық.
Негізгі метрологиялық ... ... ... ... белгілі:
* ықтимал қателік бойынша v ретті тәуелсіз тең нүктелі өлшеу:
m=√(v2)\(n1) ... ... ... ... ... ... (эталон) құралдары арқылы алынған мәннен ∆ ... ... ... өлшеуде ῶ өлшеу алшақтығы бойынша:
m=√(w2)\(qn) ... екі ... ... d ... ... ... ... q ... ... ... саны; n - қателік саны
M ... ... ... ... ... ... жабдықтарымен артық ақпарат алу мүмкіндігін сыналатын аспаптың міндеті мен қолдану жағдайына ... ... ... ... ... міндеті мен қолдану жағдайына қарай анықталады.
Негізделген жағдайда аспаптың ... ... ... m және ... m ... ... ... элемент бойынша бақылау әдісі жүргізіледі.
m=m²+m² ... ... ... n тәсілдерінің орташа нәтижесінің орташа квадраттық қателігін мынадай формула бойынша ... ... m ... ... ... орташа квадраттық әсері.
Орташа квадраттық ... ... өту ... ... таралу заңы мен берілген сенімді ықтимал негізінде іске асырылады.
Соңғы кезде интервалды ... ... ... ... өлшеуді бағалау қолданылады; өлшенетін шаманың нақты мәні берілген ықтималдықпен р болады. Басқаша айтұанда р ... мен \∆\

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
GPS құрылғылары және геодезиялық аспаптар мен жабдықтар51 бет
Асханалық ыдыс – аяқтар мен құрал – аспаптар5 бет
Оркестрге лайықтап түсіру6 бет
Сыбызғы, қобыз, домбыра атауларының құрылымы мен мән-мағынасы6 бет
Фольклорлық музыка аспаптары14 бет
Қобыз өнерінің тарихи бастауы және даму кезеңдері8 бет
Ұлттық аспаптар100 бет
(IAS) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТТАРЫ28 бет
«Қазгидромет» кәсіпорны және кәсіпорынды метрологиялық қамтамасыз етудің мәні99 бет
Іeee 802.х стандарттарының құрылымы3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь