Көңіл көтеру бағдарламалары

КІРІСПЕ
1 КӨҢІЛ КӨТЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Көңіл көтеру бағдарламасының ұғымы
1.2 Көңіл көтеру тарихына шолу
1.2 Көңіл көтеру бағдарламаларының типологиясы
2 ҚОНАҚ ҮЙ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ КӨҢІЛ КӨТЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ТАЛДАУ
2.1 Қонақ үй қызметіндегі анимациялық бағдарламалардың маңызы мен ұйымдастыру технологиясы
Шетел қонақ үйлеріндегі ерекше көңіл көтеру бағдарламалары
2.3 Қазақстандағы көңіл көтеру бағдарламаларын талдау
3 ҚОНАҚ ҮЙ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ КӨҢІЛ КӨТЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАР ЖОБАСЫ
3.1 Қазақстан қонақ үйлеріндегі анимациялық бағдарлама туралы әлеуметтік сауалнама
3.2 Курорттық қонақ үйге ұсынылған көңіл көтеру бағдарламалар жобасы
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Соңғы кездері туризм саласы қарқынды дамып келеді. Қонақ үйлер, туристік комплекстер, туроператорлар мен турагенттік фирмалар, экскурсиялық бюролар саны жылдан жылға көбеюде, сыйлық сататын кәсіпорындар, ақпараттық және жарнамалық қызметтер көрсетіледі. Яғни, туристің қажеттілігін қанағаттандыру үшін көрсетілетін қызметтер көбеюде.
Бүгінде туризм индустриясы – бұл көп адамдарды қатыстыратын үлкен шаруашылық компексі болып табылады. Бұл адамдардың квалификациясына осы комплекстің өнімділі тәуелді.
Туристік анимация – туристік ұйымдағы құрамдас іс – әрекеттің бөлігі, жоғары біліктіліктің бейнесі, турөнімнің маңызды құрамдас бөлігі. Сондықтан, туристік индустрияның басқа да қызметі сияқты анимация ұйымдастырылған, регламенттелген, нақты басқарылатын және материалдық, финанстық, кадрлық ресурстармен қамтылған болуы керек. Себебі туристің қажеттілігі - бұл туристің саяхат алдындағы жағдайы, оның бұл жағдайын жақсы жаққа өзгертуге деген ынтасы. Туристің қонақжай шаруашылығымен қанағаттануы - бұл оның саяхат жасағаннан кейінгі сапалы бағасы, мақсатының орындалуы. Көбіне саяхатқа жиналған туристер тек орналастыру мен тамақтандыруды ғана ойлап қоймай, қазіргі кезде анимациялық бағдарламаларының болуы мен олардың дәрежесіне мән береді.
Көңіл көтеру, яғни анимациялық қызмет қазіргі кезде актуалды тақырып, себебі қазіргі туризм күннен күнге дамып, туристердің қажеттіліктері артуда. Соның бірі осы анимациялық қызмет. Барлық туристер демалысын жақсы ұйымдастырылған және есте қаларлықтай өткізгісі келеді.
Бұл дипломдық жұмыста анимациялық бағдарламалар туралы, олардың ұйымдастырылуы және маңызы туралы жазылады. Осы тақырыптың зерттеу маңыздылығы бірқатар себептерге байланысты. Анимациялық қызметтің маңызын көп орналастыру орындары түсінбейді, әсіресе Қазақстанның орналастыру орындары. Жалпы анимациялық бағдарламалар ұйымдастыру үшін қолайлы материалдық база қажет. Бірақ көптеген өте жақсы материалдық базалары бар туристік кәсіпорындар бұл мүмкіншілігін жартылай да қолдана алмайды. Себебі, кадр ресурстары жоқ. Шетелде туристік кәсіпорындарда көңіл көтеруді ұйымдастыратын қызметкерлерді аниматорлар деп атайды. Ол жақта бұл салаға көп көңіл бөлінеді. Мысалы, американдық колледждерде және жоғары оқу орындарында 50-ші жылдардан бері осы көңіл көтеруді ұйымдастыратын жоғары білікті басқарушылық кадрларды дайындап, оқытады. Сонымен қатар, басқа елдерде де туристік аниматорлар дайындау жүйелері бар.
1 Биржаков М.Б. Введение в туризм. – М., 2002. – с. 320-322
2 Аксенов В.С., Наумов А.П. Технические средства в культурно-просветительной работе. – М.: Просвещение, 1998. – 120 с.
3 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Толковый словарь туристских терминов. – М., 2004. – 290 с.
4 Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М., 1998. – 98 с.
5 Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. – Алматы, 2002. – б.165-166
6 Әлем мәдениеттері жайлы ресми сайт //www.worldsculture.ru/
7 Фролов Э.Д. Парадоксы истории – парадоксы Античности: очерки. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2004. – 255 с.
8 Елизаров Е.Д. Античный город. – М.: Олма-пресс, 2003. – 88 с.
9 Рим империясы жайлы ресми сайт //www.gladiatorz.org.ua/
10 Волощенко Г.Г. Досуг как явление культуры: генезис и развитие. – Омск, 2006. – 249 с.
11 Әдем тарихы жайлы ресми сайт //www.world-history.ru/
12 Гаранин Н. И., Булыгина И. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. – М.: Советский спорт, 2004. – 127 с.
13 Усыскин Г. С. Очерки истории российского туризма. –СПб.: Герда, 2000. – 46 c.
14 Қазақстанның басылымдары туралы ресми сайты //www.info-tses.kz/
15 Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: «Аруна Ltd.» ЖШС, 2010. – 128 б.
16 "Қазақстан" ұлттық энциклопедиясы. – Алматы: – Қазақ энциклопедиясының редакциясы, 1998.- Т.1 – 395 б.
17 Абилов А.К., Евдокимов В.В. Казахстан в древности. Учебное пособие. – Алматы, 1991. – 395 с.
18 Булыгина И. И.. Значение курса анимации в подготовке менеджеров туризма. –М.,1999.- 156-159 c.
19 Гольцов Г.Г. Проектирование социально-культурной деятельности. – Орел, 1998. – 68 с.
20 Грушин Б. Творческий потенциал свободного времени. – М.: Профиздат, 1980. – 57 с.
21 Гуляев В.Г. Организация туристкой деятельности. – М.: Нолидж, 1996. – 250 с.
22 Дурович А. Маркетинговые исследования в туризме. – М.:Новые знания, 2002. – 347 с.
23 Гуляев В.Г. Организация туристкой деятельности. – М, 1996 – 98 с.
24 Егорычева В., Хохлов А. Спутник: 40 лет в туризме. –М.: Новые знания, 1998. – 65 с.
25 Вильчковский В.Н. Методика физического воспитания. – М., 2004. – 290 с.
26 Квартальнов В.А. Биосфера и туризм. – М., 2002. – 296 с.
27 Бекина С. Будем спортом заниматься. Песни, стихи, игры для детей младшего возраста. – М., 1977. – 47с.
28 Борисова Ю. К, Гаранин Н. И. и др. Менеджмент гостинич¬ного и ресторанного обслуживания. – М., 1997. – 265.
29 Корсунцев С. Л. Без праздника нет детства. – М., 1998. –79 с.
30 Культурно-досуговая деятельность / Под ред. А.Д.Жданова, В.М.Чижикова. – М., 1998. – 188 c.
31 Чудновский А.Д. «Гостиничный и туристический бизнес», – М, 1998. – 23c
32 Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприим¬ства / Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1995. – 258 c.
33 Гальперина Т. И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации. – М.: РИБ «Турист», 2004. – 54 с.
34 Громкова М. Т. Адаптация незанятого населения к изменяю¬щимся социальным условиям. – М., 1994. – 215 c.
35 Электрондық кітапхана сайты //www.wikipedia.ru/
36 Әлем қонақ үйлері жайлы ресми сайт //www.hotelscombined.ru/
37 Қазақстанның ресми туризм туралы сайты // www.vizitkazakstan.kz/
38 Қазақстанның ресми статистика туралы сайты // www.kazstat.kz/
39 «Скай-Игл» турфирмасының ресми сайты //www.sky-eagle.kz/
40 «Ақбұлақ» демалыс курорттық кешенінің ресми сайты //www.akbulak.kz/
41 Жуков М. Н. Подвижные игры: Учебник для педвузов. – М.: Академия, 2000. – 45 c.
42 Усыскин Г. С. В классе, в парке, в лесу: Игры и соревнования юных туристов. – М., 1996. – 89 c.
        
        КІРІСПЕ
Соңғы кездері туризм саласы қарқынды дамып келеді. Қонақ үйлер, туристік комплекстер, туроператорлар мен турагенттік фирмалар, экскурсиялық бюролар саны ... ... ... сыйлық сататын кәсіпорындар, ақпараттық және жарнамалық қызметтер көрсетіледі. Яғни, ... ... ... үшін ... ... ...
Бүгінде туризм индустриясы - бұл көп адамдарды қатыстыратын ... ... ... болып табылады. Бұл адамдардың квалификациясына осы комплекстің өнімділі тәуелді. ... ... - ... ... ... іс - ... ... жоғары біліктіліктің бейнесі, турөнімнің маңызды құрамдас бөлігі. Сондықтан, туристік индустрияның басқа да қызметі сияқты анимация ұйымдастырылған, регламенттелген, ... ... және ... ... ... ... қамтылған болуы керек. Себебі туристің қажеттілігі - бұл туристің ... ... ... оның бұл ... ... ... өзгертуге деген ынтасы. Туристің қонақжай шаруашылығымен қанағаттануы - бұл оның саяхат ... ... ... ... ... ... Көбіне саяхатқа жиналған туристер тек орналастыру мен ... ғана ... ... ... кезде анимациялық бағдарламаларының болуы мен олардың дәрежесіне мән береді.
Көңіл көтеру, яғни анимациялық қызмет қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ... дамып, туристердің қажеттіліктері артуда. Соның бірі осы анимациялық қызмет. Барлық туристер демалысын жақсы ұйымдастырылған және есте қаларлықтай өткізгісі ... ... ... ... анимациялық бағдарламалар туралы, олардың ұйымдастырылуы және маңызы туралы жазылады. Осы ... ... ... ... себептерге байланысты. Анимациялық қызметтің маңызын көп орналастыру орындары түсінбейді, ... ... ... ... ... анимациялық бағдарламалар ұйымдастыру үшін қолайлы материалдық база қажет. Бірақ көптеген өте жақсы материалдық ... бар ... ... бұл мүмкіншілігін жартылай да қолдана алмайды. Себебі, кадр ресурстары жоқ. ... ... ... ... ... ұйымдастыратын қызметкерлерді аниматорлар деп атайды. Ол жақта бұл салаға көп көңіл бөлінеді. ... ... ... және ... оқу орындарында 50-ші жылдардан бері осы көңіл көтеруді ұйымдастыратын жоғары білікті басқарушылық ... ... ... ... қатар, басқа елдерде де туристік аниматорлар дайындау жүйелері бар.
Дипломдық жұмыстың обьектісі - анимациялық ... ... пәні - ... үй ... ... ... маңызы мен жағдайы.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі:
Таңдалған тақырып актуалды және қызықты, себебі қазіргі заманғы нарықта қонақжай индустриясында маңызды орынды ... іс - ... ... ... ... ... ... табыс көзі осы анимация болып табылады. Сонымен қатар, турөнімге қызығушылықты арттырады. Жұмыста анимациялық бағдарламалардың маңызы анықталып, жағдайына талдау жасалынды.
Дипломдық жұмыстың ... ... - ... ... ... ... үй қызметіндегі маңызын анықтай отырып, Қазақстанның курорттық қонақ үйлеріне анимациялық бағдарлама құрастырып, ұсыну.
Аталған мақсаттарға жету үшін ... ... ... ... анықталды:
- анимация ұғымын анықтап, түсінік беру;
- анимацияның негізгі түрлерін ... ... ... пайда болу тарихын түсіндіру;
- негізгі маңызын анықтап, ұйымдастыру технологиясын көрсету;
- анимацияның қонақ үй бизнесінде маңызын көрсету;
- ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы көңіл көтеру жағдайын анықтау;
-Қазақстанның курорттық қонақ үйілеріне лайықты бағдарлама құрастыру.
Дипломдық жұмыстың ғылыми ... ... ... ... қызмет жағдайын зерттеп және курорттық қонақ үйлерге анимациялық бағдарлама құрастыру.
Тақырыпты теориялық маңызы:
Тақырыпты зерттеу актуалдылығы бірнеше ... ... ... ... ... ... индустриясында маңызды орынды анимациялық іс - әрекет алады. Қонақ үйдің үлкен ... ... көзі осы ... ... ... Және бұл қызмет туристердің көңілін аулап, қонақ үй мәртебесін көтеруге ықпал етеді. ... ... ... ... ... үй ... маңызын түсіндіріп, курорттық қонақ үйлерге анимациялық бағдарлама ұсыну.
Дипломдық жұмыстың ... мен ... - ... кіріспе, үш тарау, қорытынды және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жалпы көлемі 63 бет.
Ақпараттық база ретінде Қазақстан Республикасының статистика ... ... ... ... ... мекемелер статистикалары негіз болды.
1 КӨҢІЛ КӨТЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
+ Көңіл көтеру бағдарламасының ұғымы
Соңғы уақытта турфирмалар мен ... ... ... ... көңіл көтеру сияқты қосымша қызмет түріне көп көңіл бөле бастады. Қазір көңіл көтеру бағдарламалары анимация деген ресми атау алды. Бұл сөз ... ... ... ... ене бастады. Жиі, аниматор сөзін естігенде бірден ұйымдастырушы- бастаушы ретінде қабылдайды. Бірақ, ... ... ... ... ... ауқымды.
ұғымы латын тілінен шыққан (anima ... ... - жел, ауа, жан; animatus - ... және ... ... белсендiлiкке тiршiлiк күштер, тарту деген мағына білдіреді.
Анимация - бұл ... ... ... ... ... ... ... қызмет, және сонымен бiрге - бұл жарнаманың өзiндiк формасы, пайдалылықты жоғарылату және туристiк кәсiпкерлiктiң пайдалылығы үшiн қонақтарды және олардың ... ... ... ... Ол ... өнiмнiң нарықта алға басуын көздейді [1].
Анимация - бұл туристiк ... ... ... круиз теплоходы, пойыз және тағы басқалар) iске асатын туристiк қызметтің бiр түрi.
Туристiк ... - бұл ... ... әрекетке түсуін қатыстыратын туристiк қызмет. Туристтiк анимация туристпен (аниматор) тураниматордың дербес адамгершiлiк байланыстарына, адамгершiлiк жақындықтарына, ... ... ... және туристтiң бiрлескен қатысуына негiзделеді.
Туристiк анимация - (қонақ үй, ... iрi ... және тағы ... ... ... ... қызметтiң ең маңызды бөлiгi. Бұл тек қана ермек емес, туристiк қызметтiң мамандылығының биiк дәрежесiнiң өрнегi, туристiк өнiмнiң ең ... ... ... ... ... кәсiпорындағы кез келген басқа қызметер сияқты анимация жоспарланатын, айқын регламент ... және ... ... ... ... ... Ол ... қаржы және кадрлық қорлармен қамтамасыз етілген болуы тиіс.
Туристiк анимацияның негiзгi мақсаты демалыста туристің ... ... ... ... Туристiк анимацияның ең маңызды рекреациялық функциялары осы болып табылады.
Демек, туристiк анимацияның мәнi сапаның жоғарылауында, ... пен ... ... ... ... ... жүктеменiң жоғарылауы, оның қолдануының тиiмдiлiгiн жоғарылату және де ... ... ... жоғарылауы мен тұрақты клиенттердiң санының үлкеюi. Туристің демалыстағы қажеттілігін тудыратын ... ... ... және оның ... өсуі оған ... ... қызмет көрсеткенде туады. Яғни материалдық - техникалық базада, ... ... ... ... және ... ... персонал жұмысын атқарғанда көрінеді.
Туристің қажеттілігі- бұл туристің саяхат алдындағы жағдайы, оның бұл жағдайын жақсы жаққа өзгертуге деген ынтасы. Туристің ... ... ... - бұл оның ... жасағаннан кейінгі сапалы бағасы, мақсатының орындалуы.
Табиғи комплекс - бұл ... ... мен ... байланысы, ресурс және туристің қажеттілігінің қанағаттануы. Табиғи комплекс анимациялық іс - әрекетте белсенді қолданылады [2].
Мәдени - ... ... - бұл ... іс- ... және ... ... ... қолданылатын материалды және материалды емес мәдени және тарихи байлықтардың байланысы.
Көне заманнан бастап керуен сарайларда, жолай тамақтандыратын орындарға қонақтарды ... үшін ... ... ... ... көтеру шаралары мен спорттық жарыстарды да қолданатын болған. Қазіргі кезде олар анимациялық бағдарламалар деп аталып, туристік индустрияның ... ... ... ... ... бос ... ... үшін арнайы бағдарлама құрастыру болып табылады. Анимациялық бағдарламалар спорттық ойындар мен ... би ... ... хобби, рухани қызығушылықтан тұрады. Бұл туризм саласындағы үшін жасалған туристік бағдарлама және сол арқылы клиенттер тарту әдісі. ... ... ... ... ... анықтама берілген:

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жоғарғы оқу орнындағы академиялық ұтқырлық және студенттік орын алмасу жағдайы мен мәселелері3 бет
Гусшілер қозғалысы еуропа реформациясының жаршысы29 бет
Тауарды өткізуді ынталандыру23 бет
Қазақстан Республикасының заңы94 бет
“ШҚО 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау” өңірлік экологиялық бағдарламасы6 бет
«ҚР Білім саласындағы лицензиялар беру мәселелері»13 бет
Білім беруді ақпараттандыруда педагогикалық технология11 бет
Жаңа заманға сай геодезиялық аспаптар6 бет
Компьютердің келіп шығу тарихи және түрлері10 бет
Педагогикалық технологияның мәні мен мазмұны12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь