Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... .. 3

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ЖАҺАНДАНУ ДӘУІРІНДЕГІ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛЫ МЕН АЛҒАН БАҒЫТЫ

1.1 Дәстүрлі БАҚ пен Ғаламтор: проблемалары мен даму үрдерісі ... ... ... ... 7
1.2 Электронды БАҚ аудиториясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
1.3 Қазақстар ғаламторындағы әлеуметтік желілер, блогтар, сайттар ... ... ... 33

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ҺӘМ МЕМЛЕКЕТТІҢ МЕДИА САЯСАТЫ

2.1 Мемлекеттік ақпарттық саясат және БАҚ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 46
2.2 Дәстүрлі БАҚ және ғаламтордың ҚР ақпарат кеңістігіндегі бәсекеге қабілеттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
2.3 Жаңа ақпараттық технологиялар және БАҚ даму үдерісі ... ... ... ... ... ... .. 76

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 97

ҚОСЫМША
Ең алғаш ХХ ғасырдың екінші жартысында әскери мақсатта құрылған ғаламтор өз өрісін кеңейту барысында көпшілік қолданысындағы құралға айналды. Құрал дейтін себебім, қажетті деректердің барлығы болмаса да денін таба алатын мүмкіндігі бар. Ал алғашқы адамдардың тасқа қашалған мәліметтері түрлі кезеңдерден өтіп түрі мен түсін өзгерткені белгілі. Қолданысқа қалам, қағаз еніп хат, хабар, бұйрық, үкім, құжаттар мен заңдар жазыла бастағанда олардың бұқара қолданысына көшу тәсілдері пайда болды. Тарих қойнауындағы бірінші мемлекеттерде бұл мәселенің мән жайын өз тұсында жетік меңгерді. Осылай Ежелгі Рим немесе сол кезеңдерден кейінгі һәм бұрынғы алап империялардың алаңдарынан бастау алған дәстүрлі БАҚ жаңалықтарды желілік түрде жылдам жинауға жағдай жасайтын интернет келген кезеңде, көлеңкеде қалғаны рас. Сондай-ақ қоғамдық қолданыстан толық қалмаса да жаңа толқынның тасасында тұрған газет, журнал, радио, теледидар әлеуметтік қажеттілікті аз қамтитын ақпатар арналарына айналары сөзсіз. Осыған орай жалқы мақсаттан жалпы міндеттерді атқарушы арна болып қалыптасқан ғаламтордың болашағы қандай? Оған салалас келетін дәстүрлі БАҚ бағыттарына деген сұраныс қалай? Аталған тақырыпқа арқау болған сұрақтар.
«Адамзат еңбекпен адам болды» деп келетін ауыз екі сөзді «ақпаратпен» деп ауыстысақ ойымызда орнығып қалған ұғымды еркін өзгерте алар едік. Жаратылыс ақпаратсыз жүйелі болмайды. Себебі, қандай болмасын тіршілік тектік (гендік) тамырға тіреледі. Ал сол өте ұсақ ұқсастық пен үйлесімділікті тасымалдаушы жасушалар ақпарат ретінде алып жүреді. Бұл тіршілікте табылатын табиғи дәлдік.
ХХІ ғасыр саяси сарапшылардың айтуы бойынша «автоматпен емес ақпаратпен соғысатын» дәуір. Қандай оқиғаны болмасын орнықты, лездік пен дәлдігін сақтай отыра баяндау, осы бағыттағы барлық мамандардың мақсаты.
Диссертацияның өзектілігі: таңдалған тақырып төрткүл дүниені тегіс қамтыған ақпарат құралдарының ара жігін анықтау. Соңғы жылдар еншісінде жаһандану үдерісінің жандануына тікелей әсерін тигізген ғаламтордың дәстүрлі БАҚ пен бір қоғамда қатар қызымет етуі. Сондай ақ аталған ақпараттық арналардың бірін бірі толықтырп, өзара бәсекелестіктің проблемаларын зерттеу. Жұмыс тақырыбының өзектілігі ақпараттың әлемдегі рөлінің күннен-күнге артып келе жатқандығы және ақпараттық қауіпсіздіктің кез-келген жоғары дамыған мемлекеттің ұлттық қауіпсізідігің ажырамас саласына айналғандығымен байланысты. Негізі тереңде жатқан журналистиканың мән-маңызы туралы қазақ еліндегі аталған бағыттардың негізін салушылардың бірі М. Барманқұловтың [1] тұжырымы басты бағытқа арқау бола алады.
1. Барманқұлов М. Телевизия: бизнес әлде билік? / Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 216 б. 18 б.
2. Әбдіманов. Ө. Қазақ газеті. – Алматы: Қазақстан, 1993. -17 б.
3. Дулатов М. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1991. -304 б
4. Исабай Қ. Байжан-ата Хұзырхат // Парасат. №1, 1996. -19 б
5. Қазақ газеті. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998. -10 б
6. Тіл құрал. Мемлекеттік тілдің Алматы қаласының қоғамдық өміріндегі ахуалы. Алматы. 2008.- 125-128 бб.].
7. Молдабеков Ж. Ақпараттық ресурс ұлттық құндылық. // www. Kazgazeta.kz.
8. Castells M. The Information Age.Economy, Society and Culture. Vol. 1. The Rise of the Network Society. Blackwell, 1996.; Кателлс М. Информационная эпоха. Экономика. Общество и Культура. -М. 2000.
9. Журналистика в переходный период (тезисы международной научной конфереции). –М., 1997. (под ред. Засурсского Я.Н.); Засурский Я.Н. Основные понятия теории журналистики. –М.: Изд-во МГУ. 1993
10. Нысанбаева Ә. Адам және ашық қоғам. –А.: Қазақ энциклопедиясы. 1998. -272 б.; Нысанбаева Ә. Қазақстан. Демократия. Рухани жаңару. –А.: Қазақ энциклопедиясы. 1999. -416 б.
11. Қарин Е.Т. Қазақстан Республикасы ұлттық қауыпсіздігінің ішкі саяси аспектілері. Саясаттану ғ. канд.д. қ. диссерт. –А. 1999. 120 б.
12. Гречихин, Максим Васильевич. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com (кандидаттық диссертация)
13. Медиамәтінді зерттеу. /Добросклонская Т.Г. кітап. 2-33б.б.
14. Абдикерим Ж. «Интернеттегі қазақ тілін дамыту» тақырыбында дөңгелек үстел өтті, // www.yvision.kz.
15. [Интернеттегі қазақ тілі, // www.iak.kz.
16. Ғаламтор сайтынан. Хабарды орнатқан: amangeldi79: Кәрім Мәсімов: «Дәстүрлі БАҚ интернетпен бәсекеге қабілетті болуы тиіс» 2011-01-13
17. http://www.newskaz.kz/society/ 20:03 21/11/2011 АСТАНА, – Қазақстан жаңалықтары АА.
18. шеттілдерден енген сөздердің орыс тіліндегі түсіндірме сөздігі, 2006, Комлев Н.Г.
19. http://silamedia.ru, БАҚ және Медиа. Различия в понятиях
20. «Chocolife.me» компаниясының Электрондық сауда саласында жүргізген «Euromonitor International, Deloitte & Touche «Hidden Heroes. The next generation of retail markets» сауалнамасы.
21. Игбаева Ж.Т. Университетский курс «Психология журналистики» // Вестник КарГУ. Серия филология. - 2008. - №4 (52) – С 103-107. 105 б.
22. Есенова Қ.Ө. Қазіргі қазақ медиа-мәтінінің прагматикасы (қазақ баспасөз материалдары негізінде: филол. ғыл. док. ...автореф.: Алматы, 2007. – 50 б. 3 б.
23. Әбдіжәділқызы Ж. Тағы да тіл мәдениеті туралы // Журналист. – 2005. - №3 (28). – 16б. – 3 қараша. 205б,
24. Барманқұлов М. Телевизия: бизнес әлде билік? / Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 216 б. 41-42бб.
25. Кәмшат ТАСБОЛАТ “Айқын” газеті Ақпарат иесі: www.abai.kz http://45minut.kz Республикалық ұстаздар сайты 19.12.2011 Кәмшат ТАСБОЛАТ. Интернет-ресурстары БАҚ-қа теңестірілді
26. Сембиева Г. БАҚ-тағы қазақ блогшыларының рөлі қандай? // zanmedia.kz.
27. Құралай Жолдыбаева. Ғаламторда мемлекеттік тілді дамытудың кейбір мәселелері. www.el.kz.
28. Аleksа.com сайтының деректері 10.05.12.
29. www.socialbakers.com сайтының деректері.
31. O. Toffler. Толқындар теориясы, 8-б
33. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030. –А.: Білім, 1998 -19-б.
32. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/ vol13/issue1/boyd.ellison.html
33. The Role of Information Communication Technologies in the “Arab Spring” - Implications beyond the Region. PONARS - Ekaterina Stepanova. Eurasia Policy Memo No. 159, May 2011
34. Цирель С.В. Революции, волны революций и арабская весна. — В кн.: Арабская весна 2011 года, с. 153.
Хроника жасминовой революции в Тунисе, начавшей «арабский переворот». РИА «Новости» (17 декабря 2011 года).
35. Кислова, М. Президент Туниса покинул страну, армия взяла власть в свои руки. РИА «Новости» (14 января 2011 года).
Кислова, М. Премьеру Туниса предложено сформировать коалиционное правительство. РИА «Новости» (15 января 2011 года).
36. Ущерб от беспорядков в Тунисе составил 1,6 млрд евро. РИА «Новости» (17 января 2011 года).
37. Возможность переворота в Египте полностью исключить нельзя — Наумкин. РИА «Новости» (26 января 2011 года).
38. Черненко, Е. «Это была настоящая информационная война, и мы её выиграли». «Коммерсантъ-Online» (9 марта 2011 года).
39. Зуауи, Н. Хосни Мубарак покинул пост президента Египта. РИА «Новости» (11 февраля 2011 года).
Oreskovic, A. Twitter site blocked in Egypt: Harvard's Herdict. Reuters (25 января 2011 года).
CHRISTIAN CARYL, Where the Arab Spring Has Not Yet Sprung// http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/17/where_the_arab_spring_has_not_yet_sprung
34. Шаймағанбетов C. БАҚ тағы тіл тазалығы, // Егемен Қазақстан. 31.08.2011. №401-404.-4 б.
35. Еркімбай А. Қазақ тіліндегі жаңа медиа: матасу мен шатасу, // minber.kz].
40. news.nur.kz/kk НұрKZ Қазақстандық портал,» Ғаламтор алаяқтарымен күресетін "К" басқармасы құрылды», 9 қараша 2011. (Дереккөз: Алаш Айнасы)
41. Inform.kz –ҚАЗАҚПАРАТ. 27.09. 2012
42. Author: Айнұр Рақышева Categories: News., БАҚ-тың 70%-ы мемлекеттік тапсырысты күтеді. Published: 08 Dec, 2011
43. Назерке Саниязова http://ainamkoz.kazjur.kz/2012/04/24/
44. Истрате П. Лингвостилистические и риторические особенности спортивного репортажа как жанра СМИ (на материале футбольного репортажа): автореф. ...канд. филол. наук: 10.02.01. – М.: Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина, 2006. – 20 с. 45 б.
46. Бисмильдина Д. Ресми телехабарлар тілі (оқу-әдістемелік құралы), «1С-Сервис» баспасы, Астана-2010, 109-111 бб.\.
48. Rauan Nadirov, «Ғаламторда табыс табу мүмкін бе?», сәрсенбі 20. 02.13. \yourbloginformer.blogspot.com\
49. Дайындаған: Сабина Зәкіржанқызы http://www.aikyn.kz/ Дәстүрлі БАҚ-тың болашағы бар ма? 07.08.12.
50. Әнуарбек ӘУЕЛБЕК, «Ғаламтордағы әдебиет әлемi және басқа да мәселелер туралы» 2010-11-25, (Алматы Ақшамына сілтеме жасалған) http://www.kazakhadebieti.kz/ Қазақстандық алғашқы әдебиет порталы
51. Википедия жақсы бастама көтеріп жүр, // www.Mtdi.kz.
52. Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. – М.: ЧеРо, 1996. – 288с. 239б.\. 53. \Волков А.А. Курс русской риторики. М.: Изд-во храма св. муч. Татианы, 2001. – 480 с. 58-60бб.
55. BNews.kz сайты, «Қазақстан ғаламтор желісін пайдаланудан әлем бойынша 28-ші орында тұр», АСТАНА. 7. 09.12,(«Еуразия» бірінші арнасына сiлтеме жасалған)\
56. Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. – М.: ЧеРо, 1996. – 288с. 241-242 бб.
57. Назарбаев Н. Қазақстан жолы, – Қарағанды, 2006 – 39 б.
58. Землянова Л.М. Современная американская коммуникавистика: теоритические концепции, проблемы, прогнозы. М.: Изд-во МГУ, 1995. -215 б.
59. Кәмшат ТАСБОЛАТ. Дәстүрлі БАҚ пен жаңа медиа серіктес пе, әлде бәсекелес пе? http://www.aikyn.kz/,. 19.05.11.
60. inform.kz (ҚазАқпарат), «Интернет кітап оқығаннан гөрі миды анағұрлым сергітеді», 04.04.12, АСТАНА.
61. Денис Филенковтың VIII халықаралық PR форумында келтірген дерегі, 17. 05.12. Алматы.
62. Inform.kz ҚазАқпарат АСТАНА. 18.05.2012,
63. Жания Әбдібек http://qamshy.kz/ Жаңа медиа: аңызы мен ақиқаты
64. Қуандық Шамахайұлы, Абай ақпарат http://kaznews.mn/index. БАҚ: ықпалды әрі қозғаушы күш., 13.09.2012.
65. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. – Москва: РИП-холдинг. 2001. – 249 б.
66. Бейісбайұлы Б. Тәуелсіз Қазақстанның журналистикасы // Қазақстан. -2001. -13 желтоқсан.
67. Павликова М.М. Сколькл лет «новой журналистике». Вестник МГУ. Серия журналистика. 2000. -№5-С. 101 – 115.
68. Засурский Я.Н. Средства Англии, Испании, ЮАР в 1999 году. Вестник МГУ. Серия журналистика. 2000. -№3-С. 44.
69. Солганик Я.О. О новых аспектах изучение языка СМИ. Вестник МГУ. Серия журналистика. 2000. -№3-С. 31-38.
70. Омашұлы Н. Жол үстінде – журналист. –Алматы: Атамұра. 1999.
71. Информационно-коммуникационные технологии… (ИКТО-2004) // Мастер. междунар. конф. 28 май 2004. –М.: СГА, 2004.
72. Carrier C.A., Lambright J.L. Preparing teacher fo using computers in instruction \\ Educ. Technologies. –N.V., 1984. – P. 16-20.
73. Paulson F. Control data PLATO. System overview: A multimedia computer-based educational delivary system. – Minnesota: CDC, 1996. – 80 p.
74. Darling-Hammond L. Teacher professionalism and accountability \\ The education digest. -1989. –Vol.55, №1.-P.27-35
75. MeCollum K. Collegs urged to use technology to promote «lifelong learning » \\ The chronic of higer education. -1999. -№24. –P.15-18
76. Юртаев В.В. Телевидение и компьютерные технологии… // Телекоммуникации и информатизация. -2005. - №4. –С.50-55.
77. Қамзин К. Мен ұлттық журналистикаға қызмет етемін! // http://abaі.kz.
78. Каравченя Э.М. Основы информатики, компьютерной графики… / Учебное пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – С.5.
79. Унгарбаева Ш.У. Жоғары мектептің білім беру үдерісінде ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалану тиімділігін артырудың педагогикалық негіздері. п.ғ.к. дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Алматы, 2010. 12-13 б.
        
        МАЗМҰНЫ
* ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР ТІЗІМІ .......................... 3
КІРІСПЕ ... 4
1 ... ... ... ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛЫ МЕН АЛҒАН БАҒЫТЫ
1.1 Дәстүрлі БАҚ пен ... ... мен даму ... ... 7
1.2 Электронды БАҚ аудиториясы .................................................................... 19
1.3 Қазақстар ғаламторындағы әлеуметтік ... ... ... ........... 33
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ҺӘМ МЕМЛЕКЕТТІҢ МЕДИА САЯСАТЫ
2.1 Мемлекеттік ... ... және БАҚ ... ... ... БАҚ және ... ҚР ақпарат кеңістігіндегі бәсекеге қабілеттілігі ........................................................................................................... 59
2.3 Жаңа ... ... және БАҚ даму ... ... 76 ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ .............................................. 97
ҚОСЫМША
* ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР ТІЗІМІ
*
* АҚ - ... ... АС - ... ... АТ - ... технологиялар
* АКТ - ақпараттық коммуникациялық технологиялар
* АҚЖДК - Ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары
* БКҚ - ... ... ...
* ҒАҚ - ... ... ...
* ҒАИ - ғаламдық ақпараттық ... ДКҚО - ... және ... байланыс кеңестік қауымдастықтар одағы
* ЖБА - баспа агенттігі
* ЖІӨ - Жалпы ішкі өнім
* ЕҚЫҰ - ... ... және ... ...
* КОТА - ... Одағының Телеграф агенттігі
* КШӘО- командалы-штабтық әскери ойын
* CNN - Кабельдік жаңалықтар ...
* ҰАИ - ... ... инфрақұрылым
* ҰИҚ - Ұлттық инновациялық қор
* ҰИЖ - ұлттық инновациялық жүйелер
* ХЭО - Халықаралық электробайланыс ... ХАҚ - ... ... ... ЭҮ - ... ...
* USIA (ЮСИА) - Америка Құрама Штаттардың ақпараттық агенттігі
* ICANN - ... мен ... беру ... интернет-корпорация
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* ...
* Ең ... ХХ ... ... ... әскери мақсатта құрылған ғаламтор өз өрісін кеңейту барысында көпшілік қолданысындағы құралға айналды. Құрал дейтін себебім, қажетті ... ... ... да денін таба алатын мүмкіндігі бар. Ал алғашқы адамдардың тасқа қашалған мәліметтері ... ... өтіп түрі мен ... ... ... ... ... қағаз еніп хат, хабар, бұйрық, үкім, құжаттар мен заңдар ... ... ... ... ... көшу ... ... болды. Тарих қойнауындағы бірінші мемлекеттерде бұл мәселенің мән жайын өз тұсында жетік меңгерді. Осылай Ежелгі Рим немесе сол кезеңдерден кейінгі һәм ... алап ... ... ... ... ... БАҚ ... желілік түрде жылдам жинауға жағдай жасайтын интернет келген кезеңде, көлеңкеде қалғаны рас. ... ... ... ... ... да жаңа толқынның тасасында тұрған газет, журнал, радио, теледидар әлеуметтік ... аз ... ... ... айналары сөзсіз. Осыған орай жалқы мақсаттан жалпы міндеттерді атқарушы арна болып қалыптасқан ғаламтордың болашағы қандай? Оған салалас ... ... БАҚ ... ... ... ... ... тақырыпқа арқау болған сұрақтар.
* деп келетін ауыз екі сөзді деп ауыстысақ ойымызда орнығып қалған ұғымды ... ... алар ... Жаратылыс ақпаратсыз жүйелі болмайды. Себебі, қандай болмасын тіршілік тектік ... ... ... Ал сол өте ұсақ ... пен ... тасымалдаушы жасушалар ақпарат ретінде алып жүреді. Бұл тіршілікте табылатын табиғи ...
* ХХІ ... ... ... ... бойынша дәуір. Қандай оқиғаны болмасын орнықты, лездік пен дәлдігін сақтай отыра баяндау, осы бағыттағы барлық ... ...
* ... ... таңдалған тақырып төрткүл дүниені тегіс қамтыған ақпарат құралдарының ара жігін анықтау. Соңғы жылдар еншісінде жаһандану үдерісінің жандануына тікелей ... ... ... ... БАҚ пен бір ... қатар қызымет етуі. Сондай ақ аталған ақпараттық арналардың бірін бірі толықтырп, ... ... ... ... Жұмыс тақырыбының өзектілігі ақпараттың әлемдегі рөлінің күннен-күнге артып келе жатқандығы және ақпараттық қауіпсіздіктің кез-келген жоғары дамыған ... ... ... ... саласына айналғандығымен байланысты. Негізі тереңде жатқан журналистиканың мән-маңызы ... ... ... ... бағыттардың негізін салушылардың бірі М. Барманқұловтың [1] тұжырымы басты бағытқа арқау бола алады.
* Соңғы жылдарғы ақпараттық технологиялардың қарқынды ... деп ... ... өз ... ... ... ... ақпараттық төңкеріс нәтижесінде мемлекеттің рөлінің өзгеретіндігін ескертеді. Оның пікірінше ақпараттық ... ... бірі - ... құрылымдардың рөлінің төмендеуі. Сонымен қатар ақпараттық технологиялар халықаралық қақтығыстардың жаңа түрлерін тудырғанын атап өтеді.
* Сонымен қатар ғылыми еңбекті жан-жақты зерттеуде ... М. [1], ... Ө. [2], ... Ж. [7], ... Қ. [4], Castells M. [8], Нысанбаева Ә. [10], Қамзин К. [77], Омашұлы Н. [70], Засурский Я.Н.[68], Toffler O.[31], Еркімбай А. [35] ... өз ... ... Осы ... орай жазылған жұмыстардың аз болуына байланысты кей тұстары пікірлермен толықтырылған. Соңғы уақытта көпшілік көңіл бөліп жүрген бұл көріністерге ... ... ... ... ... ... ауқымын зерделеу барысында зейін қойылған зерттеулер ғылыми түсініктен ... ... ...
* ... БАҚ ... ... ... Дәстүрлі медиа ұғымымен бірге жаңа медиа өнімдері жарыққа шықты. Бұл БАҚ ... ... әсер ... ... қай ... ... жөн, БАҚ-тың жаһандық желіге қосылуы неге әкеледі?
* Сан сұрақтарды ашу ... ... К. [59], ... Ж. [63], ... Б. [66], ... L. [74], Paulson F. [73] ... мазмұны алынған. Кейінгі уақытта дәстүрлі ақпарат құралдарындағы мәліметтерді ғаламтор арқылы тұтынатындар қатары ... ... ... ... алмасатын алаң болғандықтан медиа нарықтағы ойыншылар бұл алаңды да тиімді пайдалануды көздейді. Нәтижесінде ақпаратты дәстүрлі емес жолмен, яғни ... ... ... теледидар арқылы жеткізумен шектелмей оны түрлендіріп беру құбылысына ұласты. Ғаламтор мүмкіндігі тұтынушыға бір сайттан мәтін оқып, видео көріп, аудиосын ... ... ... ... алумен қатар, оны әрі қарай дамытуға да мүмкіндік беріп отыр. Осылайша технологияның дамуы ақпаратты әзірлеу, қабылдау, тұтыну және таратуға ... ... алып ...
* ... БАҚ бәсекеге қабілетті болуы үшін бүгінгі редакциялық саясатына өзгерістер енгізуі керек. Бүгінгі оқырман ... ... ... ... ... ... көпшілігі телефонан арқылы ақпарат алады. Сондықтан ... БАҚ ... ... ... ... оқырман интернетте жүрсе, интернетке, телефонға лайықталған ақпарат таратуды қолға алуы керек.
* Ғылыми жұмыстың ... ... мен ... БАҚ ... ... алмасу жүйесінің жетістіктерін жариялау. Олардың өзара даму үрдісіне ... ... ... ақ ХХІ ғасырдың негізгі ақпарттық арнасын айқындау.
* Магистрлік ізденістің мақсаты: Диссертациялық зерттеудің мақсаты ғаламтор мен ... БАҚ тың ... ... және ... бәсекелестіктерін зерделей отырып қазіргі ақпараттық кеңістіктегі құбылыстарды көрсету.
* Қазіргі заманғы ғаламдану үрдісі аясындағы ақпараттандыру мәселесінің өзектілігіне қарамастан, отандық ғылымда ... ... ... үрдістердегі алатын орны мен ықпалын жүйелі түрде қарастыратын әдебиеттер өте аз.
* ... ... ... ақпарат көздерімен қатар Интернет материалдары, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттік органдардың ресми Web-сайттары, ресейлік және ... ... ... ... ...
* Әлемде түрлі саланың технологиялық қамтымасыз етілуі қатты қарқын алғаны белгілі. Соныме қатар бұл бағыт басқа ... ... ... да ... өзгерістер енгізді. Жұмыстың әдістемелік және теориялық негізі ретінде салыстырмалы әдіспен үйлестірілген жүйелік ... ... ... ... мәліметтерді сараптау және ғаламдық ақпараттық технологиялардың дамуына ... ... ... ... ... қатарлы мемлекеттерінің және Қазақстанның саясатын сипаттайтын ресми құжаттарды талдау әдісі алынды. Зерттеудің теориялық негізінің елеулі компонентін отандық және шетелдік белгілі ... ... ... ... ... ғылымының өзекті мәселелері, сонымен қатар әлемдік дамудың жаһандану дәуірінде туындайтын жаңа міндеттері ... ... ... ... ... оның ... ... аспектісіне, мақсаты мен міндеттеріне негізделген. Ол кіріспе, екі тарау, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады. ... ... 100 ...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 1 ... ... ... ЖАҢА ... ҚҰРАЛЫ МЕН АЛҒАН БАҒЫТЫ
* 1.1. Дәстүрлі БАҚ пен Ғаламтор: проблемалары мен даму үрдісі
*
* [1], -дейді ғалым М. ... ... осы ... ... ... ... расында ақпарат арнасын қай бағытқа бұрсаң да бұқараның біліктілігін арттыратын тың тәлім екенін танисың. Тарихқа зер салсақ тізілген сөздердің талай ... биік ... ... жығып, жеңілгенге жеңімпаздың тәжін сыйлағанын тануға болады. Қазақ елінің өткенін өзгертпей өгей саясаттың тұсында тап басып таңбалаған ... бар. ... ... орын ... ... ... жазған басылымдар өз кезеңіндегі биліктің кесапаты мен ... ... ... қоғамдағы орны ерекше. Оның тарихы ХІХ ғасырдың екінші жартысынан ... ... ... ... елі Ресей империясының құрамына енгеннен кейін, бұл аймақта өз саясатын орнықтырып, насихаттау мақсатында газеттер ашты. Қазақ баспасөзін зерттеген ғалым Ө. ... ... ... беташарлары қазақ тілінде шығарылған газеті (1870-1882) мен газеті (1888-1912) болғанымен, негізінен, патша өкіметінің орыстандыру ... ... ... ... ... ... рөлін атқарғанын айтады. [2] Және бұл газеттерді қазақ ... ... ... ... ... ... аппараттары алдымен аударма ретінде шығарып, бірте-бірте олар дербес газет дәрежесіне дейін көтерілген.
* Бұған дейін ... ... ... зиялыларымыз да өз кезінде осы мәселені айтып ... ... ... сол кезде баспасөзді күшейту, көркейту жолында істелетін шаралар қандай болу керек, соларды жобалап, ұйғарған шараларды жүзеге асыру үшін ... ... ... ... айта ... ... Дулатов М. қазақ, қырғыз тілінде Қазақстан, Түркістанды қоса санағанда сол кезге дейін шығып тоқтаған, шығып тұрған газет, ... ... , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , т.б. ... ... ... ... Алаш ақпаратының негізі болғанын білдіреді. Сонымен қатар біздің елдегі дәстүрлі БАҚ-тың бастауы болған бұл басылымдар қазақ өміріне өз ... ... ... ... ... ... ... Ақмола уезі Ереймен, Қоржынкөл, болыстарындағы атты қазақ тобының 1905 ... ... ... ... уезі ... ... Бұғылы, Шаған, Қызыладыр болыстары қазақтарының одан 8 күн ... ... және сол ... айында жазылып, 13 мыңдай адам қол қойған (петициялары) көрсетілген жылы империя астанасы Санк-Петербург қаласына, патша ... ... ...
* Осы ... ... ... де қарастырылған:
* [4]. Қазақ тілінде шыққан газеттердің екінші тобы Ресейде болған 1905-1907 жылдардағы революция дүмпуімен дүниеге ... одан ... ... ... ... ... ... шыға бастаған.
* Өркениетті халықтар тарихында оның ұлттық мүддесіне сай баспасөздің жарыққа шығуы - аса зор тарихи оқиға. 1913 ... 2 ... ... ... ... ... ... басылған газетінің бірінші санында газет редакторы - қазақтың белгілі ғалымы Ахмет Байтұрсынұлы оқырмандарына арнап, атты ... ... ... өміріндегі атқарар рөлін атап кетті. Мұнда газеттің аса бағалы 4 ... ... ... .
* Екінші, .
* Үшінші, .
* Төртінші, [5]. Осындай анықтамалармен отаның орнықты даму жолында журналистиканың қай ... ... ... ... ... ... құралдарының негізі болған баспасөз діттеген ойды дәл жеткізе білетін журналистердің ... ... ... ... жол салды.
* Қазіргі таңға келсек, Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының қызмет ете бастағанына аз уақыт ... жоқ. Бұл ... ... ... ... ... ... жабылды. Олардың ішінде партиялық, қоғамдық-саяси, экономикалық, білім мәселелері, денсаулық, мәдениет пен өнер ... ... ... мен ... ... ... да ... [6]. Мемлекетіміздің қарқынды даму заманында бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі күннен-күнге күшейіп келеді. Оның халық өміріне өз әсерін тигізері ... ... ... ... радионың қызметі оның санымен емес, ұлттық мүддеге негізделген қызметімен өлшенеді. Бұған дейін оқырман тек мәліметті түрлі тармақта оқумен, көрумен немесе ... ғана ... ... бүгінгі оқырман интернет арқылы мәліметті көріп, тыңдап, оқып қана ... ... ... ... ол ... өзгелерге хабарлап, тіпті өзі де ақпарат жасаушыға айналады. Бір сөзбен айтқанда оқырмандар өздерінің газеттерін өздері ... ... ... ... ... Осы орайда жаңа медиа дегеніміз мол мүмкіндіктерге жол ашқан ... ... деп ... болады.
* Соңғы мәліметтер біздегі интернет пайдаланушылардың саны - 5 милионнан асқанын көрсетті. ... ... ... ... ... ... ... көмегімен ғаламдық ақпарат қосылып отырғандарды датеңестірдік. Бұл бізде жаңа медиа құралдары кең қолданыла бастайтынын ... ... ... ... ... ... ұлт мүддесіне жұмыс істеткізу ісінде іркілу бар. Бізде жаңа медиаға ... ... ... ... өнім ... кәсіби мамандардан құралған ұйым өз аяғына нық тұрған жоқ. Қазақ газеттерінің ... ... ... ... ... ғана ... ... Әрі қарай сайт иелері виртуалды оқырмандарымен белсенді жұмыс істемейді. Дамыған елдерде жаңа медиа дәстүрлі медианы басып озуға ...
* ... ... ... соң, Қазақстанда жаңа медиа сөзсіз дамиды. Бірақ қазақ тілінде дамытатын контентмейкерлер керек. Интернет тұтынушыны ... ... ... өнім болмаса, интернет қолданушы сөзсіз өзге тілдегі ... ... ... ... ... интернет қолданушылардың басым бөлігі Ресейдің немесе АҚШ-тың ... ... ... дәлел Қазақстанда жиі қолданатын төрт ресурсты айтсақ, ... ... mail.ru, ... ... ... үшінші орында Google-дің орысша баламасы, төртінші ... ... ... шет елдік компаниялар. Бұл арқылы әрбір қазақстандық қолданушы ғаламторға шыққан сайын шет елдік компанияның даму ... үшін ... ... ... Ал ... ... ... әзірлейтін мамандар, ұйымдар болса, онда біріншіден ақпараттық қауіпсіздік мәселесі шешіледі, екіншіден бұл - ... ... ... ... әрі өз нарқымызды қалыптастыруға себеп болады. Қазақша ресурстардың мазмұны ағылшын немесе орыс тіліндегі ресурстарды түгелдей алмастыра алмас. Себебі, ағылшын тілі ... ... ... айналды. Әйткенмен шет тіліндегі сайттарды қолданудың артықшылықтары болғанымен, өзіндік қаупі бар. Мысалы, ресейлік mail.ru ойын-сауықтық коммуникациялық порталы қазақша ... ... Оны ... қазақша сауатты жазудан қалып барады. Интернет қолданушылар жай ғана ұсынған өнімнің жетегінде кетпей өзіне ... ... өзі ... үшін ІТ ... ... ... ... ІТ сауаттылық дегеніміз - тек интернетке кіріп шығуды ... ... ... ғана ... ол интернеттегі бар бағдарламаны өз қажеттілігіне икемдей алу. Пайдаланушы ... бар ... ғана ... соның жетегінде кетсе оны сауатты қолданушы деу қиын.
* Жаңа ... ... ... ... ... ... жаңа медиа тек құрал, ақпарат жеткізудің тәсілі. Бұған ... ... бір ... хабар көретін болса, енді 5 минуттық телефонннан көре ... ... ... керек, бұрын газеттен көлдей мақала оқитын болса, енді интернеттен ... ... ... ... безендірілген мақала керек. Қазір адамдардың өмір сүру деңгейі өзгерді, заман жылдамдықты талап етеді. Уақыт ... ... әрі тез ... беру ... Біз бұдан қашып құтыла алмаймыз. Интернет күн сайын дамып жатыр, қолданушылар саны артып келеді. Осы тұрғыдан жаңа ... ... ие ... ... ... медиа өмір сүре береді. Себебі, ақпараттың негізгі мазмұны өзгерге жоқ. Бар ... оны ... ... ... Менің ойымша, дәстүрлі БАҚ таяу болашақта салалық болып бөліне бастайды. Жаңа ... ... ... алмастыра алады деп ойламаймын. Себебі телефонмен немесе интернетпен берілген мақала сараптаманы қамти алмайды. Сондықтан салалық ... ... ... аз ... аймақтарда жергілікті газеттер әлі де негізгі ақпарат көзі болып қала бермек. Ал қазіргідей саяси-қоғамдық газеттер таяуда бұқаралық сипаттағы бағытын өзгертуі ... ... бұл ... ... ... отыр. Көптеген қоғамдық-саяси басылымдар жабылып жатыр. Оларға жарнама, қаржы жаңа медиадан ... ... ... олар сол жағын дамытуда, жаңа медиаға, яғни интернет ... ... ... ...
* ... ... ... және оның тіліне байланысты көптеген ой-пікірлер айтылып жүр. БАҚ туралы қазіргі ... ... Оның ... қандай бағыттар басымдық етуде? Бұқаралық ақпараттық құралы (БАҚ немесе бұқаралық-медиа) дегеніміз: а) бұқараның мінез-құлқы үлгілерін іріктейтін және шектейтін, соған ... күш; ә) ... ... және музыкалық информацияны жаппай көбейтетін, әрдайым тарататын, ... ... ... ... ... ... комплекс [7].
* Әлеуметтанушылар Калифорния университетінің профессоры Мануэл Кастеллстің деген терминін ... ,[8] - ... ... ... айтар ойы орныққан саланың дамуы. Расында ХХ ... ... елу ... газет, журналдар мен қатар радио өз аудиторияларының ауқымын едәуір ауқымды қылды. Дегенмен, көгілдір экран көпшілік назарына ұсынылғаннан кейін ақпараттар ағынын ... ... ... ... болды. Көзбен көріп, құлақпен есту бір терезеге бағынды. Ала йда басылымдар мен радио бұрынғы деңгейлерінен түскен жоқ. Бұл БАҚ арасында бәсекелестікке ... ... ...
* ... профессор Я.Н. Засурский мыныдай тұжырым айтады: [9].
* Шын ... ... ... ... журналистиканы жаңа сапалық деңгейге көтерді, әрі журналистиканың шығармашылық мүмкіндігін арттырып, ... өз ойын ... кең ... ашты - ақпарат алу мен таратудың еркіндігі берік орнықты, оған тосқауыл болар күш әлсіреді. Көз алдымызда дәстүрлі БАҚ ... жаңа ... ... ... бір ... қол ... жаңа медиа қалыптасуда. ЮНЕСКО маманы Генрих Юшкиявичус 1998 жылы ... TRBE-98 ... атты ... ... ... ... Жаңа технологияларды пайдалану әр түрлі ақпараттық жүйе түрлері арасындағы шекараны жояды>> [10]. Бұл ... ... ... ... ... еді. ... ... көпшілік қолданысындағы жаңа медианың жанына шоғырланды. Мәліметті мәтіндік тұрғыда таңдап, дыбыстық толқында тыңдап, теледидарда көріп келген жұрт бір ... бір ... ... ... ... қол ...
* ... таңда қашықтан оқыту технологиялары, автоматтандырылған офистер, бұйымдардың ... ... ... ... ... ... экологияны, үкіметтердің ақпараттық саясатын басқаруға арналған геоақпараттық жүйелер ... ел ... ... ... ... және ... құралдарының тиімділігі мен даму деңгейіне тәуелді болып отыр, яғни қоғамды ақпараттандыру процесі, ... ... ... ... құру ... ... ... Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы №217 Заңында делінген[2]. ... ... ... ... ... құру және ... ... негізінде азаматтардың, мемлекеттік органдардың, жергілікті басқару органдарының, ... мен ... ... ... ... ... ... тиісті жағдай жасау керек, сонымен қатар азаматтардың ақпараттық ... ... тиіс ... білдіреді.
* Ақпаратты тарату мен орналастырудың қазіргі заманғы түрлі әдістері мен ... ... ... ... ... Белгілі ғалым Г. Ибраева ақпараттық және медиакеңістікке мынадай түсініктемелер береді:

Пән: Журналистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 138 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
2006 жылдың 11 мен 16-желтоқсан айында жарық көрген қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарындағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің қызметі туралы жарияланымдарға шолу52 бет
Бұқаралық ақпарат құралдары5 бет
Бұқаралық ақпарат құралдары - қоғамдағы төртінші билік25 бет
Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық пікір қалыптастырудағы рөлі52 бет
Девиантты мінез-құлық және бұқаралық ақпарат құралдары4 бет
Оңтүстік Қазақстан облысындағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы жалпы мәліметтер9 бет
Саясаттанудағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі4 бет
Қазақ тіліндегі электронды бұқаралық ақпарат құралдары және оларға шетелдік ақпарат агенттіктері материалдарының қажеттілігі66 бет
Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдарының маркетингі24 бет
Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдарының редакцияларындағы маркетинг51 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь