Гальваникалық өндіріс қалдықтарынан асыл металдарды алу

Бет
КІРІСПЕ 7
1 ӘДЕБИ ШОЛУ 11
1.1 Өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу.қоғамның заманауи талаптары.
11
1.2 Электрондық қалдықтардың сапалық және сандық сипаттамасы 15
1.3 Қайта өңдеуде физикалық және физико.химиялық әдістердің қолданылуы
18
1.3.1 Қайта өңдеу сатылары 18
1.3.2 Гидрометаллургиялық процестер 21
1.3.3 Пирометаллургиялық процесстер 26
1.3.4 Шетелдік кәсіпорындардағы электронды қалдықтардан металдарды алудың өндірістік үдерістері
28
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 33
2.1 Зерттеу нысанын таңдау және оның сипаттамасы. Бастапқы дайындау. 33
2.2 Іріктелген бөлшектердің сапалық.сандық сипаттамасы. Құрамындағы құнды металдар мөлшерін анықтау.
35
3 АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛДАУ
3.1 Қымбат металдарды бөліп алу.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША
Қазіргі заманда жер қойнауы кендеріне қарағанда урбанистік қалдықтарының «кендері» 40-50 есе бай, мысалы алтын мөлшері кендердің 1 тоннасында 0,1-0,5 г, ал екіншілік шикізаттың тоннасында 50-200 г шамасында. Қазіргі кезеңде жыл сайын компьютерлер, планшеттер мен ұялық телефондарды жасауға 320 т алтын, 7500 т күміс жұмсалады [1].
Екіншілік қолданысқа ие қымбат металдар пайдалану құндылығын зақымдалу немесе моральды ескіру нәтижесінде жоғалтқан өнімдер - электрондық және электрлік жабдықтардың қалдықтары (ЭЭЖҚ) немесе өндірістік өңдеуқалдықтарнемесе ақауы бар бұйымдар ретінде, сонымен қатар түрінде шығарылуы мүмкін. Жалпы қымбат металдардың сынықтары мен қалдықтары стандартталған және металдардың атаулары физикалық белгісі, химиялық құрамы және сапа көрсеткіші бойынша бөлінеді.Екіншілік қымбат металдардың металлургиясы өз алдына жеке бір сала болып табылады, бірақ сынаманы дайындап іріктелуіне және әр түрлі дайындау, байыту және балқыту үдерістеріне, пайдаланған суларды тазарту әдістеріне, ауаның газ күйіндегі ластануларына қатысты біріншілік металлургия өндіріс орындарының теориялық және практикалық тәжірибелерін кеңінен қолданады. Екіншілік қымбат металдар металлургиясының ерекшелігі қалдықтардың физикалық үлгісінің және химиялық құрамының алуан түрлілігінде [2, 3].
Енді алтынды қарастырсақ, 2001 жылы электрондық және электротехникалық өндірістерінде алтынның бүкіл әлемдік жеткізілімнің 5,3%-ы (197мың тонна) , ал 2011 жылы 7,7%-ы (320мың тонна) қолданылған. Атап айтатын болсақ бұл сандар АҚШ-тың Форт-Нокстағы Нью-Йорк Федералдық сақтық банкіндағы алтын-валюта қорларының 2,3%-на тең [4].
Әлем бойынша жылына өндірісте алтынның өндірілуі 15%-ға өскен, шамамен айтқанда 2001 жылы 3900 тоннадан 2011 жылы 4500 тоннаға дейін .
Қалдық құрамындағы қымбат металдардың көлемінің және құндылығының арқасында, дамыған мемлекеттерде электрондық қалдықтардан қымбат металдарды алу 80-90 %-ға жетіп отыр. Дамыған елдерге қарағанда жағдайлары төмен елдерде бұл көрсеткіш 10-15%-ды көрсетіп отыр,ал қалған 85-90%-ын жоғалтып отыр.
Жалпы алтынның біршама көп бөлігі біріншілік бөлшектеу кезінде жоғалтылады. Соған қарамастан дамып келе жатқан елдерде алтынды алу 50%-ды құрап отыр (салыстыра алатын болсақ дамыған елдерде 25%) [4].
Біздің елде жоғары технологиялық бұйымдарға сұраныс өте жоғары деңгейде, құрамында қымбат металдары бар РЭЛ-ды сатып алумен айналысатын кішігірім кәсіпорын қатарлары көптеп ашылуда. Осы жылдан бастап айқын өзгерістер бар. 2014 жылдың сәуір айында Қазақстанда Республикасының үкіметі мен БҰҰ және “Samsung Electronics” арасында “Электрондық қалдықтарды басқару” атты ұялы телефондарды утилизациялау жобасы басталды[5].
1 Environmental Protection Agency./"Statistics on the Management of Used and End-of-Life Electronics". US Environmental Protection Agency. 2012-03-13. Retrieved from http://www.epa.gov/epawaste/conserve/materials/ecycling/manage.htm
2 Rao S.R.R. Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes. Waste Management Series 7.Amsterdam:ElsevierScience, 2006 - 557 p.
3 Лолейт С. И. Извлечение благородных металлов из электронного лома. – М.: Издательский дом «Руда и металлы», 2009. – 156 с.
4 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Handbook. Edited by V Goodship, A Stevels. Cambridge: Elsevier, 2012г.– 752 р.
5 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын». Информационно-аналитический порталАО «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫНА» 19.12.2013 https://sk.kz/news/view/3754/4
6 Gold Statistics and Information. U.S.GeologicalSurvey. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/gold/
7 United Nations University. "E-waste: Annual gold, silver 'deposits' in new high-tech goods worth $21B; less than 15% recovered." ScienceDaily. ScienceDaily, 6 July 2012. http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120706164159.htm
8 As E-Waste Mountains Soar, U.N. Urges Smart Technologies to Protect Health, UN NEWS CENTRE (Feb. 22, 2010). Retrieved from. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33845&Cr=waste&Cr1;=#.UJ_0ueQ3boZ.htm.
9 Ю. А. Котляр, М. А. Меретуков, Л. С. Стрижко. Металлургия благородных металлов. Учебн. В 2-х кн. М: ИД "Руда и Металлы". – 2005. – 392 с.
10 Abdul Khaliq, Muhammad Akbar Rhamdhani, Geoffrey Brooks and Syed Masood. Metal Extraction Processes for Electronic Waste and Existing Industrial Routes: A Review and Australian Perspective // Resources. - 2014. – v. 3. – p. 152-179
11 European Parliament. Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Off. J. Eur. Union 2003, L37, 24–38.
12 European Parliament. Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Off. J. Eur. Union 2012, L197, 38–71.
13 Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME). Plastics—A Material of Choice for the Electrical and Electronic Industry-Plastics Consumption and Recovery in Western Europe 1995; APME: Brussels, Belgium, 2004; p. 1
14 Ogunniyi, I.O.; Vermaak, M.K.G.; Groot, D.R. Chemical composition and liberation characterization of printed circuit board comminution fines for beneficiation investigations. Waste Manag. 2009, 29, 2140–2146.
15 Luda, M.P. Recycling of printed circuit boards. Integr. Waste Manag. 2010, 2, 285–299.
16 Moltó, J.; Font, R.; Gálvez, A.; Conesa, J.A. Pyrolysis and combustion of electronic wastes. J. Anal. Appl. Pyrolysis 2009, 84, 68–78.
17 Wienold, J.; Recknagel, S.; Scharf, H.; Hoppe, M.; Michaelis, M. Elemental analysis of printed circuit boards considering the ROHS regulations. Waste Manag. 2011, 31, 530–535.
18 Jie, G.; Ying-Shun, L.; Mai-Xi, L. Product characterization of waste printed circuit board by pyrolysis. J. Anal. Appl. Pyrolysis 2008, 83, 185–189.
19 Veit, H.M.; Bernardes, A.M.; Ferreira, J.Z.; Tenório, J.A.; de FragaMalfatti, C. Recovery of copper from printed circuit boards scraps by mechanical processing and electrometallurgy. J. Hazard. Mater. 2006, 137, 1704–1709.
20 Li, J.; Xu, Z.; Zhou, Y. Application of corona discharge and electrostatic force to separate metals and nonmetals from crushed particles of waste printed circuit boards. J. Electrost. 2007, 65, 233–238.
21 Lu, H.; Li, J.; Guo, J.; Xu, Z. Movement behavior in electrostatic separation: Recycling of metal materials from waste printed circuit board. J. Mater. Process. Technol. 2008, 197, 101–108.
22 Yamane, L.H.; de Moraes, V.T.; Espinosa, D.C.; Tenório, J.A. Recycling of WEEE: Characterization of spent printed circuit boards from mobile phones and computers. Waste Manag. 2011, 31, 2553–2558.
23 Shuey, S.A.; Taylor, P. A Review of Pyrometallurgical Treatment of Electronic Scrap. In Proceedings of the SME Annual Meeting, Denver, CO, USA, 23–25 February 2004.
24 Kim, B.S.; Lee, J.C.; Seo, S.P.; Park, Y.K.; Sohn, H.Y. A process for extracting precious metals from spent printed circuit boards and automobile catalysts. JOM 2004, 56, 55–58.
25 Iji, M.; Yokoyama, S. Recycling of printed wiring boards with mounted electronic components. Circuit World 1997, 23, 10–15.
26 The Composition of Valuable Substances in E-Waste. Available online: http://ewasteguide.info (accessed on 19 November 2013).
27 Hagelüken, C. Improving Metal Returns and Eco-Efficiency in Electronics Recycling—A Holistic Approach for Interface Optimisation between Pre-Processing and Integrated Metals Smelting and Refining. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, Scottsdale, AZ, USA, 8–11 May 2006.
28 Meskers, C.E.M.; Hagelüken, C.; Salhofer, S.; Spitzbart, M. Impact of Pre-Processing Routes on Precious Metal Recovery from PCs. In Proceedings of the European Metallurgical Conference (EMC), Innsbruck, Austria, 28 June–1 July 2009.
29 Guo, J.; Xu, Z. Recycling of non-metallic fractions from waste printed circuit boards: A review. J. Hazard. Mater. 2009, 168, 567–590.
30 Guo, J.; Cao, B.; Guo, J.; Xu, Z. A plate produced by nonmetallic materials of pulverized waste printed circuit boards. Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 5267–5271.
31 Yin, J.; Li, G.; He, W.Z. Preparation of a Composite plate Using Nonmetallic Materials Powder from the Waste Printed Circuit Boards. In Proceedings of the 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE), Chengdu, China, 18–20 June 2010.
32 Sohaili, J.; Muniyandi, S.K.; Mohamad, S.S. A review on printed circuit boards waste recycling technologies and reuse of recovered nonmetallic materials. Int. J. Sci. Eng. Res. 2012, 3, 138–144.
33 Veit, H.M.; Bernardes, A.M.; Ferreira, J.Z.; Tenório, J.A.; de FragaMalfatti, C. Recovery of copper from printed circuit boards scraps by mechanical processing and electrometallurgy. J. Hazard. Mater.2006, 137, 1704–1709.
34 Chehade, Y.; Siddique, A.; Alayan, H.; Sadasivam, N.; Nusri, S.; Ibrahim, T. Recovery of Gold, Silver, Palladium, and Copper from Waste Printed Circuit Boards. In Proceedings of the International Conference on Chemical, Civil and Environment Engineering (ICCEE), Dubai, United Arab Emirates, 24–25 March 2012.
35 Dhawan, N.; Kumar, M.; Kumar, V.; Wadhwa, M. Recovery of Metals from Electronic Scrap by Hydrometallurgical Route. In Proceedings of the Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology (REWAS), Cancun, Mexico, 12–15 October 2008; pp. 693–698.
36 Dhawan, N.; Kumar, V.; Kumar, M. Recovery of Metals from Electronic Scrap by Hydrometallurgical Route. In Extraction and Processing Division (EPD) Congress; The Minerals, Metals and Materials Society: Warrendale, PA, USA, 2009; pp. 1107–1109.
37 Delfini, M.; Ferrini, M.; Manni, A.; Massacci, P.; Piga, L. Antonio Scoppettuolo Optimization of precious metal recovery from waste electrical and electronic equipment boards. J. Environ. Prot. 2011, 2, 675–682.
38 Park, Y.J.; Fray, D.J. Recovery of high purity precious metals from printed circuit boards. J. Hazard. Mater.2009, 164, 1152–1158.
39 SadeghSafarzadeh, M.; Bafghi, M.S.; Moradkhani, D.; OjaghiIlkhchi, M.A review on hydrometallurgical extraction and recovery of cadmium from various resources.Miner. Eng. 2007, 20, 211–220.
40 Ritcey, G.M. Solvent extraction in hydrometallurgy: Present and future. Tsinghua Sci. Technol. 2006, 11, 137–152.
41 Yang, B. Ion exchange in organic extractant system. Ion Exch. Adsorpt.1994, 10, 168–179.
42 Shamsuddin, M. Metal recovery from scrap and waste. J. Metals 1986, 38, 24–31.
43 Tavlarides, L.L.; Bae, J.H.; Lee, C.K. Solvent extraction, membranes, and ion exchange in hydrometallurgical dilute metals separation. Sep. Sci. Technol. 1985, 22, 581–617.
44 Cui, J.; Zhang, L. Metallurgical recovery of metals from electronic waste: A review. J. Hazard. Mater.2008, 158, 228–256.
45 Paretsky, V.M.; Antipov, N.I.; Tarasov, A.V. Hydrometallurgical Method for Treating Special Alloys, Jewelry, Electronic and Electrotechnical Scrap. In Proceedings of the Minerals, Metals & Materials Society (TMS) Annual Meeting, Charlotte, NC, USA, 14–18 March 2004; pp. 713–721.
46 Sheng, P.P.; Etsell, T.H. Recovery of gold from computer circuit board scrap using aqua regia. WasteManag. Res. 2007, 25, 380–383.
47 Quinet, P.; Proost, J.; van Lierde, A. Recovery of precious metals from electronic scrap by hydrometallurgical processing routes. Miner. Metall. Process. 2005, 22, 17–22.
48 Chmielewski, A.G.; Urbański, T.S.; Migdał, W. Separation technologies for metals recovery from industrial wastes. Hydrometallurgy1997, 45, 333–344
49 Zhou, P.; Zheng, Z.; Tie, J. Technological Process for Extracting Gold, Silver and Palladium from Electronic Industry Waste. Chin. Patent 1603432, 6 April 2005.
50 Kogan, V. Process for the Recovery of Precious Metals from Electronic Scrap by Hydrometallurgical Technique. Int. Patent WO/2006/013568, 9 February 2006.
51 Mecucci, A.; Scott, K. Leaching and electrochemical recovery of copper, lead and tin from scrap printed circuit boards. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2002, 77, 449–457.
52 Hilson, G.; Monhemius, A.J. Alternatives to cyanide in the gold mining industry: What prospects for the future? J. Clean. Prod. 2006, 14, 1158–1167.
53 La Brooy, S.R.; Linge, H.G.; Walker, G.S. Review of gold extraction from ores. Miner. Eng. 1994, 7, 1213–1241.
54 Antrekowitsch, H.; Potesser, M.; Spruzina, W.; Prior, F. Metallurgical Recycling of Electronic Scrap. In Proceedings of the EPD Congress, San Antonio, TX, USA, 12–16 March 2006; pp. 12–16
55 US Environmental Protection Agency (EPA). Lead Smelting Process. Available online: http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch12/final/c12s06.pdf (accessed on 2 December 2013).
56 Anindya, A.; Swinbourne, D.R.; Reuter, M.A.; Matusewicz, R.W. Distribution of elements between copper and FeOx-CaO-SiO2 slags during pyrometallurgical processing of WEEE. Miner. Process. Extr. Metall. 2013, 122, 165–173.
57 Hagelüken, C. Recycling of electronic scrap at Umicore’s integrated metals smelter and refinery. Proc. EMC 2005, 59, 152–161.
58 Hagelüken, C. Recycling of electronic scrap at Umicore precious metals refining. ActaMetall. Slov. 2006, 12, 111–120.
59 Reuter, M.A. Metal Recycling—Opportunities, Limits and Infrastructure; United Nations Environment Programme (UNEP): Nairobi, Kenya, 2013.
60 Mark, F.E.; Lehner, T. Plastics Recovery from Waste Electrical and Electronic Equipment in Non-Ferrous Metal Processes; Association of Plastics Manufacturers in Europe: Brussels, Belgium, 2000.
61 Veldbuizen, H.; Sippel, B. Mining discarded electronics. Ind. Environ. 1994, 17, 7–11.
62 Huisman, J.; Stevels, L.N. Eco-efficiency of take-back and recycling, a comprehensive approach. IEEE Trans. Electron. Packag. Manuf. 2006, 29, 83–90 .
63 Hoang, J.; Reuter, M.A.; Matusewicz, R.; Hughes, S.; Piret, N. Top submerged lance direct zinc smelting. Miner. Eng. 2009, 22, 742–751.
64 Lehner, T.; Vikdahl, A. Integrated Recycling of Non-Ferrous Metals at Boliden Ltd. Ronnskar Smelter. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Electronics and the Environment (ISEE), Oak Brook, IL, USA, 4–6 May 1998; pp. 42–47.
65 Lehner, T.; Wiklund, J. Sustainable Production: The business of Non-Ferrous Smelting in Sweden. In Proceedings of the International Congress on Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Melbourne, Australia, 11–13 September 2000.
66 Meskers, C.E.M.; Hagelüken, C.; van Damme, G. Green Recycling of EEE: Special and Precious Metal Recovery from EEE. In Extraction and Processing Division (EPD) Congress; The Minerals, Metals and Materials Society: Warrendale, PA, USA, 2009.
67 Maeda, Y.; Inoue, H.; Kawamura, S.; Ohike, H. Metal Recycling at Kosaka Smelter. In Proceedings of the 4th International Symposium on Recycling of Metals and Engineered Materials, Pittsburgh, PA, USA, 22–25 October 2000.
68 Nikko, L. Pride in Value Smelter—Smelt Passion, Refine Future; LS-Nikko Copper Inc.: Seoul, Korea, 2013.
69 Day, J. Recovery of Platinum Group Metals, Gold and Silver from Scrap. U.S. Patents 4,427,442, 24 January 1984.
70 Aleksandrovich, S.; Nicolaevich, E.; Ivanovich, E. Method of Processing of Products Based on Ahalcogenides of Base Metals Containing Metals of Platinum Group and Gold. Russ. Patent 2112064, 11 February 1998.
71 Recycling Technology—Aurubis’ Multi-Metal Recycling. Available online: http://www.aurubis. com/en/our-business/raw-materials/recycling/technology/ (accessed on 24 November 2013).
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Әл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Сайынов Ануар Сайынұлы
Гальваникалық өндіріс қалдықтарынан асыл ... ... ... - ... ... ... Білім және Ғылым министрлігі
Әл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Аналитикалық, коллоидтық химия
және сирек элементтер технологиясы
кафедрасының меңгерушісі,
х.ғ.д., профессор.
______________Қамысбаев Д.Х.
__________2014 ж.
... ... 5B072000 - ... курс студенті
А.С.Сайынов
Ғылыми жетекшісі
х.ғ.к., доцент
Б.Б.Демеев
Норма бақылаушы х.ғ.к., доцент
А.Г.Исмаилова
Алматы, 2014
РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысы 43 ... 7 ... 7 ... 71 қолданылған әдебиет көзінен тұрады.
Кілт сөздер: Радиоэлектрондық сынықтар, компьюторлық сынықтар, электрондық скрап, қалдықтарды кәдеге ... ... ... ... ... металдарды бөліп алу, флоппи-дискеталық дисковод.
Зерттеу объектісі: күрделі құрамды қымбат, түсті және қара металдар, органикалық және бейорганикалық ... ... ... ... қалдықтар.
Жұмыстың мақсаты: Екіншілік өнімді қайта өңдеу және сол өнімнен асыл металдарды алу. Гальваникалық өндіріс қалдықтарынан металдарды ... мен ... ... ... ... қымбат металдарды өндірудің тиімді технологиясын жасау.
Жұмыс процесінде қолданылғандар:
Әдістер: Атомдық-абсорбциялық анализ, ... және ... ... ... ... ... Shimadzu 6200, Потенциостат - гальваностат AUTOLAB PGSTAT-302N, Тура ток көзімен қоректендіргіш RXN-305D.
Алынған нәтижелер: Электрондық қалдықтарды өңдеудің қазіргі кезеңдегі жағдайы ... және ... ... 3,5 ... флоппи-диск дисководтардың құрамындағы алтын мен күміс мөлшері талданды, электронды қалдықтарды өңдеудің қарапайым технологиясы жасалды.
РЕФЕРАТ
Выпускная работа состоит из 43 страниц, 7 ... 7 ... 71 ... ... Радиоэлектронный лом, компьютерные отходы, электронный скрап, утилизация, получение ... ... ... ... ... флоппи-дисковод.
Объект исследования: черные, цветные и драгоценные металлы сложного состава, органические и неорганические пластиковые массы компьютерных отходов.
Цель работы: Переработка ... ... и ... из них ... металла. Подготовка методов получение и концентрирование драгоценных металлов из гальванических отходов.
Использованные в процессе работы:
Методы:Атомно-абсорбционный ... ... и ... ... потенциодинамический вольтамперометрия.
Оборудование:Атомно-абсорбционный спектрофотометр Shimadzu 6200, потенциостат-гальваностат AUTOLAB PGSTAT-320N, прибор RXN-305D.
Полученные результаты: Было исследовано состояние переработки ... ... в ... ... и ... объем золота и серебра которые входят в состав негодных 3,5 дюйм флоппи дисков, ... ... ... переработки электронного отхода.
ABSTRACT
Final work consists of 43 pages, 7 figures, 7 tables, 71 sources ... ... scrap, computer waste, ... scrap, ... getting precious metals, ... ... metals, floppy ... of research: black, colored and precious metals complex composition, organic and inorganic waste plastic mass computer.
Objective: Recycling and receiving from them the precious metal. ... methods of ... and ... of precious metals from ... ... in the ... Atomic absorption analysis, galvanostatic and potentiostatic electrolysis, potentiodynamic voltammetry.
Eguipment: Atomic absorption ... Shimadzu 6200, ... AUTOLAB ... ... was ... ... of ... waste currently and analyze the volume of gold and silver which are part of Belial 3,5 inch floppy disk drive, do the usual method of ... ... ... ... ... ... ... заманауи талаптары.
11
1.2
Электрондық қалдықтардың сапалық және сандық сипаттамасы
15
1.3
Қайта өңдеуде физикалық және физико-химиялық әдістердің қолданылуы
18
1.3.1
Қайта өңдеу сатылары
18
1.3.2
Гидрометаллургиялық ... ... ... ... ... ... алудың өндірістік үдерістері
28
2
ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
33
2.1
Зерттеу нысанын таңдау және оның сипаттамасы. Бастапқы дайындау.
33
2.2
Іріктелген бөлшектердің сапалық-сандық сипаттамасы. Құрамындағы құнды металдар мөлшерін ... ... ... ... ... ... ... тізімі
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Қазіргі заманда жер қойнауы ... ... ... ... 40-50 есе бай, ... алтын мөлшері кендердің 1 тоннасында 0,1-0,5 г, ал екіншілік шикізаттың тоннасында 50-200 г шамасында. ... ... жыл ... ... ... мен ұялық телефондарды жасауға 320 т алтын, 7500 т күміс жұмсалады [1].
Екіншілік қолданысқа ие қымбат металдар пайдалану құндылығын зақымдалу ... ... ... нәтижесінде жоғалтқан өнімдер - электрондық және электрлік жабдықтардың қалдықтары (ЭЭЖҚ) ... ... ... ақауы бар бұйымдар ретінде, сонымен қатар түрінде шығарылуы мүмкін. Жалпы қымбат металдардың сынықтары мен қалдықтары стандартталған және металдардың ... ... ... ... ... және сапа ... ... бөлінеді.Екіншілік қымбат металдардың металлургиясы өз алдына жеке бір сала ... ... ... ... ... ... және әр ... дайындау, байыту және балқыту үдерістеріне, пайдаланған суларды тазарту әдістеріне, ауаның газ күйіндегі ластануларына қатысты біріншілік ... ... ... ... және ... тәжірибелерін кеңінен қолданады. Екіншілік қымбат металдар металлургиясының ерекшелігі қалдықтардың физикалық үлгісінің және химиялық құрамының алуан түрлілігінде [2, 3].
Енді алтынды ... 2001 жылы ... және ... өндірістерінде алтынның бүкіл әлемдік жеткізілімнің 5,3%-ы (197мың тонна) , ал 2011 жылы 7,7%-ы ... ... ... Атап айтатын болсақ бұл сандар АҚШ-тың Форт-Нокстағы Нью-Йорк Федералдық сақтық банкіндағы алтын-валюта ... ... тең [4]. ... ... жылына өндірісте алтынның өндірілуі 15%-ға өскен, шамамен айтқанда 2001 жылы 3900 ... 2011 жылы 4500 ... ... ... ... қымбат металдардың көлемінің және құндылығының арқасында, дамыған мемлекеттерде электрондық ... ... ... алу 80-90 %-ға ... ... ... елдерге қарағанда жағдайлары төмен елдерде бұл көрсеткіш 10-15%-ды көрсетіп отыр,ал қалған ... ... ... ... ... көп бөлігі біріншілік бөлшектеу кезінде жоғалтылады. Соған қарамастан дамып келе жатқан ... ... алу 50%-ды ... отыр ... ... ... дамыған елдерде 25%) [4].
Біздің елде жоғары технологиялық бұйымдарға сұраныс өте ... ... ... қымбат металдары бар РЭЛ-ды сатып алумен айналысатын ... ... ... ... ... Осы ... бастап айқын өзгерістер бар. 2014 жылдың сәуір айында Қазақстанда Республикасының үкіметі мен БҰҰ және "Samsung Electronics" арасында "Электрондық қалдықтарды ... атты ұялы ... ... ... ... ... ... екіншілік ресурстарын металдардың жоғарғы мөлшері бар шикізат ретінде қарастыруға ... ... ... ... ... Au,Ag және ... алу тиімдірек, себебі біріншілік өндіруге қарағанда материалдың, электрэнергияның, жанармайдың шығыны аз. ... ... ... ... ... ... металдар өндірісінде меншікті энергетикалық шығын 2-10 есе жоғары. Қазіргі уақытта ... ... ... және ... өтей ... ... осы металл ресурстарын мобилизациялау мүмкіндігін пайдалану керек жәнеекіншілік асыл металдарды пайдалану рөлі ... ... және ... бағасының күрт өсуі әсерінен рудаға қарағанда құрамында Au Ag Pt Pd бар қалдықтардан өндіру тиімдірек. Экологиялық ... ... ... ... ... ... өндірілген өнімді қайтадан пайдалануды тиімдірек етеді.
Сонымен қатар электрондық ... ... ... ... ... ... үшін ... асыл металдардың мөлшері төмендепкеледі. Қорыта келгенде компьютерлердің модернизациялануымен оның құрамындағы алтынның мөлшері ... және ... ... алтын мен күмісті алу қиындап келеді. Осыған байланысты компьютерлер мен электроникалардан асыл металдарды алу және өндіру әдістері мен ... ... ... ... ... өнеркәсіптегі және өндірістегі компьютерлік техникаларға қатысты асыл металдарды пайдалану технологиясының ақпараттық базасын үнемі толықтырып отыру керек.
I ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 ... және ... ... ... ... - ... заманауи талаптары
Өндірістік және тұрмыс қалдықтары бір жағынан қоршаған ... ... ... ... ... ... қайта өңдеу арқылы алынған құнды заттардың көзі болып табылады.
УРБАНИСТІК (ҚАЛАЛЫҚ) ҚОҚЫСТАРЫНЫҢ ЖЕР ... ... ... АНАҒҰРЛЫМ БАй
Қазба кендері
:: Au ~ 5 г/ткен
:: Платина тобының металдары (ПТМ) да сол ... ... 200 г/т Au, 80 г/т Pd &Ag, Cu, Sn, Sb, ... ... платасында
:: 300 г/т Au, 100 г/т Pd ... ұялы телефондарда
:: 2000 г/тПТМ PGM in автокөлік катализаторларында
-35560-7619Мөлшері төмен, өңделетін ... зор, ... ... шоғырланған
40-50 есе бай

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
БП-ның өзіндік бағасын табу3 бет
Полимерлі материалдарды пайдалану19 бет
Сезгіш элементтердің жұмыстары және қолданылатын ортасы 10 бет
Өндірістегі қауіпсіздік категорияларын есептеу8 бет
Бейімбет Майлин17 бет
Түркі халықтарының рухани құндылықтары4 бет
Жасанды былғары жасау процессінде қолданылатын әдістер6 бет
Металдар коррозиясы12 бет
Табиғи резервуарлар6 бет
Тотығу - тотықсыздану реакциялары6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь