Корпоративті табыс салығы


ҚР –да корпоративті табыс салығы салықтардың ішіндегі ең күрделісі және салық сомасы жағынан ең ауқымдысы. Корпоративті табыс салығы бюджет түсімдерінің 27,2 % құрайды. Салық кодексі қабылданған кезеңге дейін салықтың бұл түрі заңды тұлғалардың табыстарынан алынатын табыс салығы деп аталды. Кейіннен атауы өзгеріп, халықаралық стандартқа сәйкес «корпоративті табыс салығы» деп аталынды. Корпоративті табыс салығын салық салу объектілері бар заңды тұлғалар төлейді.
Заңда тұлғалар екі топқа бөлінеді:
• Коммерциялық ұйымдар;
• Коммерциялық емес ұйымдар.
Коммерциялық ұйымдар дегеніміз –белгілі бір табыс көзі бар заңды тұлғалар.
Кіріс түсіру негізгі мақсаты болып табылмайтын және алынған таза кірісті қатысушылар арасында бөлмейтін заңды тұлға коммерциялық емес ұйым деп аталады.
Корпоративті табыс салығын төлеушілер:
• ҚР –ң резидент заңды тұлғалары(ҚР Ұлттық Банкі мен мемлекеттік мекемелерді қоспағанда);
• ҚР –да қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе ҚР –дағы көздерден табыс алатын резидент емес заңды тұлғалар.
Корпоративті табыс салығы бойынша салық салу объектілеріне:
• Салық салынатын табыс;
• Төлем көзінен салық салынатын табыс;
• ҚР –да қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы жатады.
Салық салынатын табыс
Корпоративті табыс салығының бірінші салық салу объектісі –ол салық салынатын табыс. Корпоративті табыс салығын төлеуші заңды тұлғалар ең алдымен салық салынатын табысын есептеп алуы қажет. Ал, салық салынатын табыс жылдық жиынтық табыспен және түзетулер ескерілген, шегерімдер арасындағы айырма ретінде айқындалады, яғни:

Салық салынатын табыс = Жылдық жиынтық табыс – Шегерімдер (түзетулер)
ССТ = ЖЖТ –Штүзету

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Корпоративті табыс салығы
ҚР –да корпоративті табыс салығы салықтардың ішіндегі ең күрделісі және
салық сомасы жағынан ең ауқымдысы. Корпоративті табыс салығы бюджет
түсімдерінің 27,2 % құрайды. Салық кодексі қабылданған кезеңге дейін
салықтың бұл түрі заңды тұлғалардың табыстарынан алынатын табыс салығы деп
аталды. Кейіннен атауы өзгеріп, халықаралық стандартқа сәйкес корпоративті
табыс салығы деп аталынды. Корпоративті табыс салығын салық салу
объектілері бар заңды тұлғалар төлейді.
Заңда тұлғалар екі топқа бөлінеді:
• Коммерциялық ұйымдар;
• Коммерциялық емес ұйымдар.
Коммерциялық ұйымдар дегеніміз –белгілі бір табыс көзі бар заңды
тұлғалар.
Кіріс түсіру негізгі мақсаты болып табылмайтын және алынған таза
кірісті қатысушылар арасында бөлмейтін заңды тұлға коммерциялық емес ұйым
деп аталады.
Корпоративті табыс салығын төлеушілер:
• ҚР –ң резидент заңды тұлғалары(ҚР Ұлттық Банкі мен мемлекеттік
мекемелерді қоспағанда);
• ҚР –да қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе ҚР
–дағы көздерден табыс алатын резидент емес заңды тұлғалар.
Корпоративті табыс салығы бойынша салық салу объектілеріне:
• Салық салынатын табыс;
• Төлем көзінен салық салынатын табыс;
• ҚР –да қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент
емес заңды тұлғаның таза табысы жатады.
Салық салынатын табыс
Корпоративті табыс салығының бірінші салық салу объектісі –ол салық
салынатын табыс. Корпоративті табыс салығын төлеуші заңды тұлғалар ең
алдымен салық салынатын табысын есептеп алуы қажет. Ал, салық салынатын
табыс жылдық жиынтық табыспен және түзетулер ескерілген, шегерімдер
арасындағы айырма ретінде айқындалады, яғни:

Салық салынатын табыс = Жылдық жиынтық табыс – Шегерімдер (түзетулер)
ССТ = ЖЖТ –Штүзету

Резидент заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы салық кезеңі ішінде ҚР
және одан тыс жерлерден алынуға тиіс табыстардан құралады.
Жылдық жиынтық табыс мыналардан құралады:
1. тауарларды (жұмыс, қызмет көрсету) өткізуден түскен табыс;
2. үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды, сондай –ақ амортизациялауға
жатпайтын активтерді өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс;
3. міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс;
4. күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар;
5. мүлікті жалға беруден түсетін табыс;
6. кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім үшін
алынған табыстар;
7. ортақ үлестік меншіктен түсетін табысты бөлу кезінде алынатын
табыстар;
8. дивиденттер;
9. сыйақылар;
10. ұтыстар.
Салық төлеушінің жылдық жиынтық табыс алумен байланысты шығыстары салық
салынатын табысты анықтау кезінде шегеріледі және бұл шегерім деп аталады.
Шегерімдерді жылдық жиынтық табысты алуға байланысты шығыстарды растайтын
құжаттары болған кезде салық төлеуші жүргізеді.
Шегерімге жататындар:
1. қызмет бабындағы іссапарлар кезіндегі және өкілдік шығыстар
бойынша өтемдер сомаларын шегеру;
2. сыйақы бойынша шегерімдер;
3. ғылыми –зерттеу, жобалау, іздену және тәжірибн –конструкторлық
жұмыстарға жұмсалатын шығыстар бойынша шегерімдер;
4. сақтандыру сыйлықақылары бойынша шығыстарды шегеру;
5. әлеуметтік төлемдерге жұмсалған шығыстарды шегеру;
6. табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және оларды өндіруге
әзірлік жұмыстарына жұмсалған шығыстар бойынша шегерімдер және жер
қойнауын пайдаланушылардың басқа да шегерімдері.
Төлем көзінен ұсталатын салық
Корпоративті табыс салығы бойынша екінші салық салу объектісі –төлем
көзінен ұсталатын салық.
Төлем көзінен салық салынатын табыстарға жататындар:
1. дивиденттер;
2. депозиттер бойынша сыйақы;
3. ұтыстар;
4. резидент емес тұлғалардың ҚР –дағы көздерден алған, осындай
резидент еместердің тұрақты мекемесімен байланысы жоқ табыстары;
ҚР –да қызметін тұрақты мекеме жүзеге асыратын резидент емес заңды
тұлғаның таза табысы
Корпоративті табыс салығы бойынша үшінші салық салу объектісі –ҚР –да
қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды
тұлғаның таза табысы болып табылады. ҚР –да қызметын тұрақты мекеме арқылы
жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы корпоративті табыс
салығы бойынша салық салу объектілері болып табылады және корпоративті
табыс салығының үстіне 15 % ставка бойынша салық төлейді.

Салық төлеуші заңды тұдғалардың кейбір санаттарына салық салу тәртібі
Сақтандыру ұйымдарына салық салу.
Сақтандыру мен қайта сақтанушылардан салық кезеңі ішінде сақтандыру
шарттары бойынша алуға жатқызылған сақтандыру сыйақыларының қайта
сақтандыру шарты бойынша төленген сақтандыру сыйақыларына азайтылған сомасы
түріндегі табысы сақтандыру ұйымдарына олардың сақтандыру және қайта
сақтандыру қызметін жүзеге асыратын бөлігінде корпоративті табыс салығын
салу объектісі болып табылады. Сақтандыру ұйымдары салық кезеңі ішінде
алуға жататын табыстарынан 30 % ставка бойынша корпоративті табыс салығы
салынуға тиіс. Сақтандыру ұйымдары сақтандыру сыйақылары түріндегі табыстар
бойынша салық органдарына есепті айдан кейінгі айлың 15 –нен кешіктірмей
бір ай ішінде есептелген корпоративті табыс салығы бойынша ай сайынғы есеп
–қисапты табыс етеді. Салық кезеңінің қорытындысы бойынша сақтандыру
ұйымдары барлық табыстар жөнінде декларацияны есепті жылдан кейінгі жылдың
31 наурызынан кешіктермей табыс етіледі.
Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу.
Акционерлік қоғамдар, мекемелер мен тұтыну кооперативтерінен басқа, ҚР
–ң азаматтық заңдарына сәйкес коммерциялық емес ұйым мәртебесі бар, өз
қызметін қоғамдық мүддені көздеп жүзеге асыратын және мынадай шарттарға сай
келетін:
1. осындай қызметіне орай табыс алу мақсаты жоқ;
2. алынған таза табысты немесе мүлікті қатысушылар арасында бөлмейтін
ұйым коммерциялық емес ұйым деп аталады.
Коммерциялық емес ұйымның сыйақы, грант, кіру немесе мүшелік жарналар,
қайырымдылық көмек, өтеусіз берілген мүлік, өтеусіз негіздегі аударымадар
мен қайырымдылық түрінде алған табыстарына жоғарыда аталған шарттар
сақталған жағдайда, салық салынбайды.
Әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу.
Әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға жылдық жиынтық
табысының кем дегенде 90 %, қызметтің мынадай түрлерінен:
1. косметологиялық қызметтері қоспағанда, медициналық қызметтер
көрсетуден;
2. мектепке дейінгі тәрбие және оқыту; бастауыш, негізгі, орта,
қосымша білім беру; бастауыш, орта, жоғары және оқу орнынан
кейінгі кәсіптік білім беру; қызметтің осы түрлерін жүргізу
құқығына тиісті лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын қайта
даярлау және біліктілік арттыру саласында қызмет көрсетуден;
3. ғылым, спорт, мәдениет саласында қызмет, тарихи және мәдени
мұраны, мұрағаттық құндылықтарды сақтау бойынша, сондай –ақ
балаларды, қарттар мен мүгедектерді қорғау және оларды әлеуметтік
қамсыздандыру саласында қызмет көрсетуден;
4. кітапхана қызметін көрсетуден алынуға тиіс кіріс құрайтын ұымдар
жатады.
Мұнай ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Табыс салығы
Корпорациялық табыс салығы туралы
Жеке табыс салығы
Корпоративтік табыс салығы туралы
Корпоративтік табыс салығы
Корпоративтiк табыс салығы жайлы
Жеке табыс салығы жайлы
Корпорациялық табыс салығы
Жеке табыс салығы туралы
Шетелдегі корпорациялық табыс салығы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь