Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыру және олардың банкроттығы және Қазақстанда сақтандыру ісінің тиімділігіне олардың әсері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
I. Сақтандыру компанияларын ұйымдастырудың негіздері ... ... ... .
1.1 Сақтандырудың экономикалық мәні мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Сақтандыру компанияларын қайта құру және банкроттығы ... ... ... ...
1.3 Сақтандыру компанияларын қайта құрудың шетелдік тәжірибесі ... .

II. Қазақстан Республикасының сақтандыру компанияларының жағдайы және үрдістерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Қазақстандағы сақтандыру компанияларының жай . күйін талдау..
2.2 «Алтын полис» Сақтандыру компаниясының банкротқа ұшырауы...
2.3
III. Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыру және олардың сақтандыру ісіне тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1 Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыруды қайта жетілдіру..
3.2 Сақтандыру компаниясының банкроттығы және олардың сақтандыру ісіне тиімділігінің әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3 Сақтандыру компаниясының даму мәселелері мен оны шешу жолдары

IV. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
V. Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Біздің қоғамның даму процесі кезінде сақтандыру барынша, айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Жалпы алғанда сақтандыру тәуекелділікпен тікелей байланысты. Тәуекелділік дегеніміз, мүмкін болатын қауіптермен байланысты. Мысалы: (кәсіпорынның ресурсының белгілі бір бөлігінен айырылу, табысының кіріске толық түспеуі және сол сияқты тағы басқа салалардағы қауіптер). Себебі нарықтық экономикада тәуекелдік факторы кәсіпорынның іс барысына, жалпы экономикаға әсер ететіндіктен, кейінгі кезде Қазақстанда сақтандыру нарығына баса назар аударыла бастады, сөйтіп оның экономикалық өмірде маңызы біршама артып отыр. Және де бұл сала қаржы ұйымдарының аса бір қызығушылығын танытып отыр. Алайда сақтандыру нарығының оң және позитивті өзгерістеріне БАҚ-ның тарапынан көңіл бөлінбеуінің салдарынан, қоғам ішінде сақтандыру ісіне байланысты немғұрайлық байқалады. Сөйткен күннің өзінде, жоғарыда айтқанымдай бұл салаға Қазақстанның қаржы ұйымдары үлкен бет-бұрыс жасады, себебі сақтандыру дамыған елдерде дұрыс жолға қойылған және де бұл нарық үлкен табыстың көзі.
Қазақстанның сақтандыру рыногы қалыптасу стадиясында тұр: экономикалық Және құқықтық негіздемелері бойынша (ұзақ дағдарыс, жетілмеген заңнамалық база) ол дүниежүзілік деңгейден айтарлықтай арта қалып келеді. Дамыған нарықтық қатынастары бар елдерде сақтық қызметтер көрсетудің ассортименті 500 түрге жетіп отыр, ал Қазақстанда ол не бары 40 түрін қамтиды. Жеке басты сақтандыру және азаматтардың мүлкін сақтандырудың көптеген түрлері нашар дамыған, Бұл халықтың табысының төмен болып отырған деңгейіне байланысты.
Дүниежүзілік тәжірибе сақтық ісі бизнестің кең таралған және пайдалы сферасы екендігін дәлелдеп отыр, ал қуатты сақтық компаниялары өзінің қызметін бизнестің шектес салаларына әртараптандыра отырып, негізгі және қаржылық орнықты рыноктық құрылым бола отырып, нарықтық әкономикада тұрақты жайғасымдарда алып отыр.
Нарықтық экономикаға көшумен байланысты Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қызметтің монополиясы өзгерді, сақтандыру кеңістігі едәуір кеңейді, сақтандыру қызметтердің кең спектрін ұсынатын мемлекеттік емес акционерлік сақтандыру компаниялары пайда болды.
Елімізде сақтандыруды дамытудың негізгі мақсаты - мемлекеттің, азаматтардың және шаруашылық жүргізуші субъектілерінің мүддесін қорғаудың нақты құралы бола алатын толыққанды, орнықты жұмыс істейтін ұлттық сақтық рыноғын қалыптастыру болып табылады.
1. Н.Назарбаев Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында, 1 наурыз 2006 жыл.
2. Рейтман Л.И. Страховое дело. Москва,1992.
3. В.В. Шахов, «Введение в страхование». Москва, 1992 ж.
4. Қазақстан Республикасының Заңы "Сақтандыру қызметі туралы" 18.02.2000.Ж.
5. Г.И.Маянлаева Теория и практика страхового дела (в схемах, таблицах). Алматы, 2005.
6. Маянлаева Г.И. Организация страхового дела в Республике Казахстан. Алматы: 2000 ж.
7. 2002 -2004 жылдарга арналган Қазақстан Республикасының сақтандыру рыноғын дамыту бағдарламмасы. 27.11.2000 ж., №491
8. Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамыту тұжырымдамасы. 28.07.2003 ж., №753.
9. 2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының сақтандыру рыноғын дамыту Багдарламасы. 01.07.2004 ж., №729
10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша KJP агентігі басқармасының қаулысы. 27.11.2004 ж., №335.
11. Бойе Р. Әкономическая теория. Москва, 1997 ж.
12. Макконнелл. Әкономикс. Таллин, 1993.
13. Самуәьсон П. Әкономика. Москва, 1992.
14. Черкасов «Әкономическая теория». Москва, 1999 ж.
15. Шихов «Страхование». Москва, 2000 ж.
16. Гомелля В.Б. Основы страхового дела. Москва, 1998.
17. Словарь страховых терминов. Под ред. Коломина Е.В., Шахов В.В. Москва, 1994 ж.
18. Зубец А.Н., Зернов А.А. «Управление деятельностью страховой компании». Москва, 1999 ж.
19. Гостенко Л.Н. Страхование, учебное пособие. Алматы: 2003 ж.
20. Лукинов «Функционирование единого страхового рынка ЕС». Журнал «Страховое ревю», №6, 2004 ж.
21. Савинский, Богатенков «Особенности страхования в КНР». Журнал «Страховое дело». №7, 2004 ж.
22. Сухаруков «Современное состояние и развитие страхового дела в России». Журнал «Финансы». №3, 2004 ж.
23. Силласте «Формирование единого страхового пространства в странах СНГ». Журнал «Страховое дело». №9, 2003 ж.
24. Темирханова А.Ә. Развитие страхового рынка в РК // Известия, МОН РК. Серия общественных наук. - 2005. - №3.
25. Шарипбаев Н.Ж. Некоторые вопросы развития страхового рынка РК //Аналитик, 2002. №1.
26. Жуйриков К.К. Бизнес и страхование. - Алматы, 2005 ж.
        
        «Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыру және олардың банкроттығы және
Қазақстанда сақтандыру ісінің тиімділігіне олардың әсері» тақырыбына
Дипломдық жұмыс
«Қаржы және ... ... ...... » мамандығы
Дипломдық жұмысты орындауға
Тапсырма
Студент ________________________________________________________
Дипломдық жұмыс тақырыбы «Сақтандыру компанияларын қайта ... ... ... және ... ... ісінің тиімділігіне
олардың әсері»
20__ жылғы «__» ...... ... ... ... жұмысты өткізу уақыты ________________________
Алғашқы материалдар мен мәліметтер
стпаттамасы_________________________________________________________________
_________________________________________________________
Дипломдық жұмысты дайындауға жататын сұрақтар тізбесі:
1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
Ұсынылатын негізгі әдебиеттер
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Графиктік ... ... ... ... беру күні «____» ... ... ... ________________ ______
Тапсырманы орындауға қабылданған студент: ____________ ______
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.............................
I. ... ... ... ... ... ... мәні ... Сақтандыру компанияларын қайта құру және банкроттығы...............
1.3 Сақтандыру компанияларын қайта құрудың шетелдік тәжірибесі.....
II. Қазақстан ... ... ... ... ... ... сақтандыру компанияларының жай – күйін талдау..
2. «Алтын полис» Сақтандыру компаниясының банкротқа ұшырауы...
3.
III. Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыру және ... ... ... ... қайта ұйымдастыруды қайта жетілдіру..
2. Сақтандыру компаниясының банкроттығы және олардың сақтандыру ... ... ... даму ... мен оны шешу ... ... ... Кіріспе
Біздің қоғамның даму процесі кезінде сақтандыру барынша, айтарлықтай
өзгерістерге ұшырады. Жалпы алғанда ... ... ... Тәуекелділік дегеніміз, мүмкін болатын қауіптермен байланысты.
Мысалы: (кәсіпорынның ресурсының белгілі бір бөлігінен айырылу, табысының
кіріске ... ... және сол ... тағы ... салалардағы қауіптер).
Себебі нарықтық экономикада тәуекелдік факторы кәсіпорынның іс барысына,
жалпы экономикаға әсер ... ... ... ... ... баса назар аударыла бастады, ... оның ... ... ... ... ... Және де бұл сала қаржы ұйымдарының аса ... ... ... ... ... ... оң және позитивті
өзгерістеріне БАҚ-ның тарапынан көңіл бөлінбеуінің салдарынан, қоғам ішінде
сақтандыру ... ... ... ... ... ... өзінде,
жоғарыда айтқанымдай бұл салаға Қазақстанның қаржы ұйымдары үлкен ... ... ... ... ... ... жолға қойылған және де бұл
нарық үлкен табыстың көзі.
Қазақстанның ... ... ... ... тұр: экономикалық
Және құқықтық негіздемелері бойынша (ұзақ ... ... ... ол ... ... ... арта ... келеді. Дамыған
нарықтық қатынастары бар елдерде сақтық ... ... ... ... ... ... ал ... ол не бары 40 түрін қамтиды. Жеке
басты сақтандыру және ... ... ... көптеген түрлері
нашар дамыған, Бұл халықтың табысының ... ... ... ... ... ... ісі бизнестің кең таралған және пайдалы
сферасы екендігін дәлелдеп отыр, ал қуатты сақтық ... ... ... ... ... ... ... негізгі және
қаржылық орнықты рыноктық құрылым бола отырып, нарықтық әкономикада тұрақты
жайғасымдарда алып отыр.
Нарықтық экономикаға көшумен ... ... ... ... ... ... сақтандыру кеңістігі едәуір
кеңейді, сақтандыру қызметтердің кең спектрін ұсынатын мемлекеттік ... ... ... пайда болды.
Елімізде сақтандыруды дамытудың негізгі мақсаты - ... және ... ... ... ... ... ... бола алатын толыққанды, орнықты жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... ... рыноғының толыққанды жұмыс істеуі, сонымен
қатар актуариилерлер (сақтық ... ... ... ... ... енгізуді, уәкілетті аудиторлар
мен басқа да мамандарға қойылатын тиісті талаптарды қажет етеді.
Бүгінгі таңда ... ... ... - өндірістік қатынастарды
сипаттайды. Бұл сақтандыру компанияларының ... ... ... ... кезде сақтандырудың көптеген түрлері мен
тәсілдері ... Егер ... ... әдістермен анықталатын
ықтималдылыққа ие болса, онда ... ... ... болады.
Сақтандыру кәсіпорын қызметімен ғана емес, сондай - ақ барлық қоғамдық
қатынастармен ... ... ... қажет.
Жаңа әкономикалық қатынастардың дамуымен, ... ... мен ... субъектілерінде өздерінің қызметін қорғауды
қамтамасыз ету қажеттілігі туындады. Өзінің қызметінің ... ... ... ... ... Олар ... ... ұйым персоналының қызметімен, мүдделі тұлғалар қызметімен,
мемлекеттік ... ... ... және т.б. байланысты. Осы
тәуекелдерден мүмкін болатын зиянды ... ... ... ... ... қорларды құруға немесе сақтандыру фирмалары және
ұйымдарының көмегіне ... тура ... ... ... ... сақтандыру қызметінің
ережелерін қарастыратын заң ... Бұл өте ... ... ... ... және ... байланысты қатынастарды құру мен ... ... ... ... нормативтік актілер бар, сақтандыру
мәселері бойынша нормативтік базаны ары қарай дамыту ... ... даму мен ... 50 ... ... ... құрамына енуді
болжайтындықтан, біздің елімізде осы саланы дамытудың үлкен перспективалары
бар. Осыған сәйкес ... ... ... түрінің дамуы түрлі
тәуекелдердің болуымен байланысты, ал бұл ... ... ... ... ... саласын дамыту қажеттігін тұдырады.
Осы дипломдық жүмыстың ... - ... ... қайта ұйымдастыру, олардың банкроттығы және сақтандыру ісіне
олардың ... ... ... ... ... ... міндеттер қарастырылады:
• Сақтандырудың экономикалық мәні мен мазмұны;
• Сақтандыру компанияларын қайта құру және ... ... ... ... ... шетелдік тәжірибесі;
• Сақтандыру компаниясының даму мәселелері мен оны шешу жолдары
• Қазақстандағы ... ... жай – ... ... ... полис» Сақтандыру компаниясының банкротқа ұшырауы
• Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыруды қайта жетілдіру
• Сақтандыру компаниясының банкроттығы және ... ... ... ... ... мен ... ... республикадағы сақтандырудың
құрылу кезеңдерін, бүгінгі таңдағы жағдайын және даму қарқынын қарастырдым.
Сондай-ақ сақтандыру ісін ... ... ... мәселесімен
байланысты материалдар зеріттелді. Сақтандыру саласындағы Қазақстан
Республикасының заңнамалық және ... ... ... ... ... ... реттеу мен қадағалау бойынша агенттігінің талдаулық ... ... ... ... қызметті жүргізетін компаниялар
дайындаған мақалалар ... ... ... ... қызметінің рыноғын дамыту,
азаматтар мен заңды тұлғаларды сақтандыру ... ... ... туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, сақтандыру ... ... ... және ... ... мен қаржы ұйымдарын реттеу
және қадағалау Агенттігінің нормативтік актілерімен реттеліп отырады.
Дипломдық жұмыс 3 тараудан ... ... ... ... ... ... ... аса маңызды делдал – сақтандыру компаниясы.
Сақтандыру компаниясы – ... ... ... ... бейнелейтін көне категорияларының бірі. Сақтандыру сферасы
адам өмірінің, өндірістік және әлеуметтік-экономикалық қызметінің барлық
жағын ... ... ... ... ... себеп – бұл өндіріс пен
адам өмірінің қауіп-қатерлі ... ... ... ... азаматтардың жекелеген санаттарының өмір тіршілігі мен әл-
ауқатын қолдап ... ... ... ... алу үшін ... ... ... топтарының (салалық және аумақтық ... ... ... ... да ... резервтерін де сондай-ақ ақша
ресурстарында кіріктіретін қажетті қаражаттары да болуы тиіс. Мұндай ақша-
қаражаттары ... ... және ... қорлары түрінде қалыптасады.
Зерттеушілердің айтуы бойынша, сақтандырудың қазіргі формасы сонау
құл-иеленушілік дәуірінде ... ... ... Ерте ... ... ол ... ... маман иелері мүше болды; бұл коллегияға кіру
үшін алғашқы 100 сестериций және ай ... 5 ас ... ... ... ... осы ... ... қайтыс болған жағдайда оның жанұясына 300
сестериций көлемінде төлем төленді. Ал ... ... қаза ... жанұясына 500 денарий төленген екен. Қазіргі күнге дейін
сақталған ... ... ... ... ... 2-3
ғасырларына дейін өмір сүрген.
Орта ғасырларда, жойылып кеткен ... ... ... ... ... Олар тек қайтыс болғанның жанұясына
көмектесіп қана ... ... ... ... жүзу және теңіз саудасынның
тәуекелділігін өз мойындарына алды. Ғасырдың ортасында Ломбардия ... ... ... ... кең қанат жайды. Сақтандырудың қазіргі
заман элементтері бар ең ерте ... ... 1347 жылы 23 ... ... Бұл ... ... хаттамасы түрінде 107 күміс фунтқа
бағаланып, егер 6 ай көлемінде «Санта-Клара» ... ... ... ... алушы көрсетілген сомманы өз мойынына ... Ал ... 1761 жылы ... ... ... жайлы жинақ жарық көрген және де
осы ... ... сол ... ... қолданылып жүрген жинақтың
мәтініне сәкес келген, ал ол өз ... ... XIV ... ... тәртіпке ұқсаған.
Бертін келе теңіз сақтандыруы Ллойд(с атымен байланысты, ... ... көне ... ... Олар ... ... ... мәліметтер бойынша 1688 жылы) Лондон кафелерінің бірінде бірнеше
теңіз тасымалына байланысты келісім-шарттар ... Осы ... ... ... ... ... ... және ол операциялар қазіргі
британ сақтандыру операцияларының негізі болып есептеледі.
Ал АҚШ-та ... жеке ... ... ... 1720 ... ... ... сақтандыруды игеру сол кездегі «бір күндік»
компаниялардың пайда болуымен ... ... Олар ... бетте
банкротқа ұшырап жатты, ал ол өз алдына тұтынушылар арасында алаңдаушылық
тудырды. Сол ... ... ... саласын екі компанияның
құзіретіне берді, ... The London ... ... және The ... Assurance Corporation. Бұл компаниялар АҚШ сақтандыру нарығында
осы күнге дейін жұмыс істейді. ... сол ... ... ... сақтандыру ісімен негізінен Ұлы ... ... ... ... ... ... ... экономиканың
қарқынды дамуы, олардың өз ұлттық ... ... ... талап
етті. 1752 жылы Б. Франклин тұңғыш оттан ... ... ... ... ... болып, сақтандыру ісінің
дамуына ықпал ... ... ... ... ... және қолдану процесі
жүзеге асырылып, экономикалық қатынастар пайда болады, жеке, ... ... ... туады.
Сақтандыру компаниясы – сақтандыру қорының ... ... ... қоғамдық формасы болып табылады. Нарықтық экономикаға өту, оның
рөлін, ұйымдық құрылымын және экономикалық ... ... ... Ол ... ... өмірінің толық құқылы субъектісіне айналады.
Сақтандыру компаниясы – коммерциалық ұйым. Ол ... ... ... ... келісім шарттарын жасау және орындау ... ... ... ... ... ... ... мен
акционерлері заңды және жеке тұлғалар, Қазақстан ... ... ... емес ... ... табылатын акционерлік қоғам формасында
құрылады. Сақтандыру ұйымдарының құрылтайшысы мемлекетте бола ... ... тек ... ... ... ретінде ғана болады. Сонымен
қатар, жарғылық капиталының ... ... ... ... ... және ... бола ... Сақтандыру компаниясының
жарғылық капиталы тек қана ұлттық валюта ... ... ... мұнда
тартылған акция мен қарыздық қаражаттарды қолдануға тиым ... ... ... ... Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық
ұйымдарды реттеу және ... ... ... ... қажетті
құжаттарды ұсынғаннан кейін береді:
• Сақтандыру ұйымдарын қайта құруға рұқсат алу үшін өтініш;
• Құрылтайшылық құжаттар;
• Сақтандыру ... құру ... ... ... ... ... және тағы ... қызметін жүзеге асыруға лицензия алу үшін ... ... ... ... ... беру туралы өтініш;
• Мемлекеттік ... және ... ... ... ... куәландырылған көшірмелері;
• Құрылтайшылық құжаттардың нотариалды ... ... ... минималды көлемін толық төлегенін растау
және меншік капиталы көлемі бойынша минималды талаптарды
орындауы туралы ... ... ... ... ... ... Сақтандыру ережелері;
• Ішкі аудит қызметі турал ереже.
Сақтандыру ұйымдары өз ресурстарын сақтандыру жарналары есебінен
қалыптастырады және ... ... ... салымдарды
жүзеге асыруға ... ... ... ... ... шектеу бойынша ... бар. Онда ... ... қандай түрлерінде салымдарға
лимиттер бар екендігі көрсетіледі.
Сақтандыру компанияларына тән ерекеліктердін бірі – ... ... ... ... ... сату. Олар алынатын табысты
біріншіден, басқа компаниялардың ... мен ... ... ... қағаздарына салады. ... ... ... ... ... ұзақ ... ... береді.
Қазақстан Республикасы аумағындағы сақтандыру ұйымдары «өмірді
сақтандыру» және ... ... ... ... ... ... істейді. «Жалпы сақтандыру» саласындағы қызмет «өмірді
сақтандыру» саласындағы қызметпен бірлесе және ... ... ... медитциналық сақтандыруды қоспағанда, жинақтаушы
сақтандыру формасында жүргізе ... ... ... ... өзге ... ... Инвестициялық қызмет
• Жинақтаушы сақтандыру келісімшартына сәйкес қарастырылған
• Сома ... ... ... займдар беру;
• Сақтандыру ұйымдарының қызметін автоматтандыру үшін
• Ерекше бағдарламалық қамтамасыз ... ... ... ... ... әдебиеттерді сату;
• өзінің қжеттіліктері үшін ... ала ... ... ... ... ... байланысты өзінің
иелігіне түскен ... ... беру ... ... ... бойынша консалтинг;
• cақтандыру немесе қайта сақтандыру салаларында ... ... ... ұйымдастыру және жүргізу;
• сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалы;
Сақтандыру ... ... ... ... ... нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу ... ... ... осы ұйымдар үшін ... ... ... ... ... ... ... бекіту жолымен жүзеге ... ... жеке ... ... ... ... ... етуші сақтандыру келісімшарттары ... ... ... ... ... ... ... үшін ғана берілген меншікті капитал мен ... ... 10 ... аспауы керек.
Сақтандыру ұйымдары сақтандырушылар одақтары мен қауымдастықтарына
біріктірілуі мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... бойынша нормативтік және
заңды актілер ... ... ... ... ... ... ... семинарлар мен
курстар ұйымдастыру, сақтандырушыларды қаржылық тұраұтылығын нығайту
туралы ... ... жане т.б. үшін ... ... ... ... ... көптеген компанияларды біріктіретін
50 кәсіби ... ... мен ... ... еткенде,
Қазақстанда тек сақтандыру ұйымдарының бір ғана кәсіби одағы қызмет етеді.
Олардың кәсібі мамандырылған, мысалы ... сала ... ... Ел ... ... ... қорғайтын
негізгі ұйым құрамында 350 сақтандыру ... бар ... ... болып табылады. Қазақстанның сақтандыру ұйымдары
филиалдар, өкілдіктер және еншілес компаниялар құруы мүмкін.
Сақтандырудың мақсаты қоғамдық ... ... ... ету үшін ... ... ... процестерін қоғамдық
және ұжымдық қорғау болып табылады.
Сақтандыру категориясы үшін мына белгілер оған тән ... ... ... ... сипаты;
2) қатынастардың төтенше (жай емес) сипаты ... ... ... ... ... кәсіпорын немесе оның бөлімшесі, жеке адам
деңгейінде).
Сақтандыру категориясы мен қаржы категориясымен ... ... ... ... ... ... ... өнімнің құнын қайта бөлуге қатысуы;
оның іс-қимылы ақша қорларын жасап, пайдаланумен қосарланып отырады;
сақтық қатынастарының бір ... ... ... ... ... ... пайдалану кезіндегі сақтық баламалығы барлық
жағдайда бола бермейді (қатынастардың баламасыздығы).
Сақтандыру шеңберінде ... ... ... ... ... ... ... жалпы мемлекет қаржысының құрамды
бөлігі болып табылады, қалған барлық жағдайда сақтық ісін ... ... жүйе ... ... сақтанушыға немесе оның
қайта бөлу процестерін жүзеге асаратын арнаулы қаржы-кредит институты
ретінде ... ... ... мәні ... ... ... оқыс ... ұшырағанға көмек көрсетілетіндігінде. ... ... ... мен ... ... болған кезде жеке және
заңды тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау және ... ... ... үшін ... ақша ... құру және ... жөніндегі қайта
бөлгіштік қатынастардың айрықша сферасы.
Сақтандырудың экономикалық мәніне бұл категороияның ... ... ... оның ... ... жинақтық және бақылау
функциялары сай келеді.
Бөлу функциясы: Бұл функцияның өзгешелегі қайта бөлу ретінде көрінуі.
Ол ... алу ... ... ... алу ... қаржыландыру жолымен
сақтық жағдайының болу мүмкіндігін жоюға бүгіледі. Жеке ... ... ... ... ... түрлерінің жинақтық функциясына
бүгіледі.
Бақылау функциясы ... ... ... және ... ... ... пайдалануды қамтамассыз етуге байланысты болатын тараптардың
нақты қатынастарында көрінеді.
Соңғы уақытта бір ... ... ... ... ... үшін ... ... қарауды ұсынады, өйткені
сақтық тәуекелі сақтандырудың негізгі арналымымен – ... ... ... ... ... байланысты.
Қазіргі даму кезеңіндегі Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымдары
1992 жылы ҚР «Сақтандыру туралы» Заңы қабылданғаннан кейін, ... аз ... мен ... жеңілдіктер, олардың қызметі үшін
жағымды жағдай жасау мен ... ... ... ... ...... ... дүмпуінің» пайда болуына
саебепшші болды. Егер 1991 жылдың аяғында бірнеше ғана компания тіркелген
болса, 1991 ... ... ... ... саны 500 – ден ... ... әсері болғанына қарамастан, оның бір қатар кемшіліктері болды:
• Сақтандыру ұйымдарына төмен деңгейлі талаптар қойылды;
• Негізгі ... тыс ... ... ... де ... ... ... реттеудегі кемшіліктер.
1994 жылдың 19 сәуіріндегі «Сақтандыру нарығын дамыту және қалыптастыру
бойынша ұйымдастырушылық – ... ... ... ... ... бизнесін мемлекеттік реттеу жүйесі енгізілген. Соған сәйкес
сақтандыру компаниясының сақтандыру ... ... ... алу ... ... ... 2 млн ... кем болмауы керек. Бұдан басқа
сақтандыру компанияларына қосымша ... ... тиым ... Осынығ
нәтижесінде 1995 жылдың аяғында 53 – ке ... ... 2000 ... ... 70 ... ... өз ... жүргізуге лицензиялары
болды. Бірақ 2000 жылдың аяғында тек 42 ұйым ғана ... ... қның ... өмірді сақтандыру бойынша 1 сақтандыру ұйымы, 3 шетел
инвесторларының және мемлекеттің  100% – дық қатысуымен 3 ... ... үшін ... ... ... ...  800 – ... компания, Нидерландыда – 275 – тен аса, ... - 972 ... ... ... ... лицензияланған қызметті жүзеге
асыратын 32 сақтандыру ұйымы бар, оның ... ... ... бойынша –
1, Қазақстан Республикасының резиденті емес ... – 5 ... ... ... 28 ... және 34 ... ... бар.
Республикада сақтандыру ұйымдарының 300 – ден ... ... және ... ... агенттерінің жүйесі бар. Шығыс
Қазақстан облысында ең көп – 46 ... ... Мұны ... ... ...... комбинаты, Үлбі металлургиялық зауыты сиақты
алыптардың қызмет етуімен байланыстыруға ... ... ... олардың
Қарағандыда – 36 филиалы және Ақмола облысында – 35 филиалы бар. ... бар ... ... ... мүмкіндік береді және осыған
орай мүлікті, жауапкершілікті және тағы басқаларды сақтандыруға ... ... ... ... ... құру және ... ... жұмыстарының тұрақтылығы мен қызметінің қаржылық
бекемдігін қамтамасыз ету үшін қайта сақтандыру ... ... құру ... ... ... жүйесінің жұмыс істеуін ... ... ... ұшыраудан қорғап, экономикалық табысқа жетуге
кепілдік береді. Қайта сақтандырудың мақсаты – аса ... ... ... Бұл ... ... және де сақтандыру баланысымен
алғанда теңгермешілік өлшемнің ең соңғысы ... Міне ... ... мен ... ... ... ... және де
әлеументтік ... аса ... ... ... ... ... көлемін өсіру процесіндегі
сақтандыру ұйымы жүргізетін қызметтің ... ... де ... рөлі ... Осы ... де ішкі сақтандыру нарығында ... ... құру ... ... де ... ... ... өте маңызды әрі актуальды мәселе бола түсуде. ... ... ... қаржылық бекемдігін қамтамасыз ететін
шалғай шетелдерде кең ... бұл ... рөлі мен мәні ... ... ... келеді.
Қайта сақтандырудың өзінің байырғы дәстүрі болғанымен де,
оның мәні ең алдымен Қазақстан ... да ... өту ... ... индустриализациямен айырықша байланысты. Сонғы онжылдықтар ... АҚШ пен ... ... ... үлкен де ірі
қателер мен қауіптердің кешенді көздерінің аса зор ... ... олар ... сақтандырушының, ал кейбір ... ... ... ... ... ... өсіреді.
Экономиканың, ғылым мен техниканың қуатты өркендеуі қатерлер
мен аса қатерлі қаржылық комбинациялардың күрт өсі мен ... ... ... бұл жай ... экономикалық өмірдің барлық укладтарын
анықтай тұра, сонымен қоса олар әлі де ... пен ... ... тұрақты түрде жетілдіріп, жаңартып әр жаңа күрделі
қаржы үшін батыл тәуекелге бару ғана әлгі ... ... ... ... жағдайларды болдырмайды. Міне бұл сақтандыру мен қайта
сақтандырудың басты міндеті.Клиенттердің ... ... ... ... ... өз ... к лиенттердің қатерден
аман болуын немесе оны клиенттердін мүддесіне орай азайтуға бұруға тиіс.
Қатерді жабу үшін ... ... ... кепілдік беру
керектігі жұмыстын өзіне сай келетін нысандар мен әдістерді талап ... ... ... ... ... нарықтық қозғалмалы құрылым
мен өнімдеріне, болашақтағы жаңа қатысушыларға ыңғайластырылуға ... ... ... ... ... ... жетілдіру
Қазақстанда сақтандыру жүйесін өзгертудің басты міндеттерінің бірі
мемлекеттік сақтандыру ... ... ... ... ... ... табылады, оның шешілуіне жұмсалған қажыр-
қайрат табысқа ... 1991 ... 22 ... ... Республикасының
Министрлер Кабинеті өзінің Қаулысымен мемлекеттік сақтандыру ... ... ... ... шығарды. Осылайша олар жергілікті
органдарда өздерінің бөлімшелері бар дербес мемлекеттік ұйым ... әрі ... ... ... ісін ... ... қорды, сондай-ақ өз қаржыларын өздері қалуынша ... ... ... ... ... ... жариялауына
байланычты республиканың саяси және экономикалық дербестігінің артуы, оның
халықаралық байланыстарының дамуы мен өзге де, ... ... ... ... жаңаша ойлауға мәжбір етіп әрі оның ... одан әрі ... ... ... қатынастың қатал жағдайындағы жұмыс істеуге әзір болу
қажеттілігі пайда болып,сақтандыру ісін енді бұрынғыдан да ... ... ... ... ... жүзеге асыру қажет.
Тек мемлекеттік сақтандыру жүйесінің жаңартылған, нарықтық қатынастың
артықшылықтарын ... түрі ғана ... ... ... ... ... ... процесін реттеуде өзінің абыройлы
рөлін атқара алады.
1991 жылдың 10 сәуіріндегі Қазақстан сақтандыру ... ... ... ... ... ... орнында жергілікті жерлерде фирмалары мен филиалдары ... ... ... ... ... компаниясын
құру туралы шешім қабылдап, Жарғысы мен компания Кеңесі жөніндегі ... оның ... ... ... 7 ... Қазақстан үкіметі «Қазақ ССР мемлекеттік
сақтандыру Басқармасын Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... етіп ... құру ... ... ... және оның
Жарғысын бекітті. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті ... ... 25 ... № 156 Қаулысымен коммерциялық сақтандыру компаниясының
Жарғысына ішінара өзгерістер мен ... ... ... ... ... сақтандыру
компаниясы өзінің активтері мен пассивтері бар, ... ... ... сөз жоқ, ... ... ... өзінің орынын
алуға, әрі Қазақстанның сақтандыру ісін дамытудағы өзінің жетекші рөлін
сақтап қалуға ... ... мен ... ... ... ... ... еріктілігі мен жауапкершілігін арттыру,
нарықтық экономика жағдайындағы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
Министрлер Кабинеті 1991 ... 7 ... ... ... сақтандыру басқармасын Қазақстан Республикасының ... ... ... етіп қайта құру туралы» ... ... ... 22 ... демонополизациялау ісі әрі мемлекеттік, акционерлік,
кооперативтік және басқа сақтандыру ұйымдары ... ... ... сақтандырудың көлемін нарықтық экономикасы дамыған елдердің деңгейіне
көтеруде қуатты күш болып отыр. Талдаудың көрсетіп отырғанындай, резервтер
сақтандырудың ... ... ... ... ... ... ... көбі- халық шаруашылығы салаларының ... ... ... қызметі салаларында, олар шаруашылық қатерінің
өсуімен, осыдан ... ... ... ... және ... ... сақтандыру қызметіне деген
сұранымының өсуінде, рентабелділігі төмен кәсіпорындардың банкрот ... ... оның ... ... ... бойынша азаматтық
өнімдер шығаруға көшкен ... ... ... қатынастар жүйелерімен өзара байланысы
қазіргі жағдайда анық айқындала түсуде: ... ... ... бөлу
механизмі, шаруашылық жүргізудің жаңа тәсілдерінің пайда болуы сияқты,
мемлекеттік сектордағы ... ... және т. б. ... обьективті
заңдылығы қолдан жасалған күштеп шешу ... бұзу ... ... орай мәні мен ... жағынан сан алуан жүйелерді мемлекеттік
(бюджеттік) ресурстардың есебінен емес, керісінше қоғамдық ұдайы ... өз ... ... ... бар ... ... ... құру қажеттігі туындайды.
Сақтандырудың өңдіргіш күштермен өзара байланысы да қиындай түсуде.
Жаңа техникалар мен ... ... ... жаңа көздерін және
көлік құралдарын ... ... ... аппаттың қктеріне соқтырып,
оған айтарлықтай зардабын тигізеді. Мұндай жағдайда сақтандыру ... ... ... әрі ... ... мүдделеріне
кепілдікті қамтамасыз ететің міндетті фактор болады.
Нарық экономикасының заңы болып сұранымнан ұсынысқа ... даму ... ... да осындай болып, одан әрі шаруашылық өзіне ... ... ... ... өз қызметтерінің сипатынан шығатын
сақтандыруды таба алуы керек. ... ... ... ... ... ... әрі ... қатерден таба алады. Бұл
кәсіпорынды кездейсоқ болуы мүмкін ... және осы ... ... ... ... ... ғана емес және экономикалық
конъюнктурадағы жағымсыз өзгерістерден өзін-өзі қорғайтын ... ... ... ... ... және ... мәнсіз заң
актілерінің залалынан қорғау. Мұндағы сақтандырудың ... ... - ... ... ... болып жатқан меншікті мемлекет меншігінен алу,
кәсіпкерлік бостандық, өзгеде ... ... ... әр ... пайда болып, сақтандырушыларының көптеген жаңалары мен жаңа
потенциалды ... ... Мұны ... ... ... коммерциялық сақтандыру компаниясының Басқармасы қысқа кезен
ішінде ерікті сақтандырудың 50 жаңа түрін ойлап шығарып, іске ... ... ... ... ... барынша қанағаттандыруға құлшынуда, сөйтіп
көрсетілетін қызметтер ассортиментін ... ... ... ... ... оның ... ... беретін қызмет көрсетілуде.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы, ... ... ... ... ... ... ... ішкі тауар өңдірушілер
мен жұртшылықтың, ... ... ... мүдделерін
сақтандыру жағынан қорғауды барынша кеңінен талап етеді. Бұл ақыры ... ... ... ... жетекші шетелдік сақтандыру
және брокер фирмаларының өкілдіктерінің аккредитациясын құру қажеттігіне
әкеп ... ... ... Болашақта бізде де шетел
фирмаларының үлгісінде брокерлік бөлімше-сақтандыру ұйымы мен ... ... ... ... ... ... бір ғана сақтандыру
ұйымының мүддесі үшін жұмыс істесе, брокер ... ... ... ... ... ... ұйымдарына өз қызметін ұсына алады.
Бұл бағыттағы алғашқы қадам ... ... ... ... ... ... ... еңбегіне ақы төлеу жағдайы жетілдіріп,
қазір ... ... олар ... ... ... байланысты.
Еңбек тиімділігі артып: шындығында сақтандыру төлемі3,5 есе ... ... штат ... ... бәрі ... ... ... одан
әрі дамуы үшін жағдай жасайды.
Бірлескен және де ... ... ... ... әрі ... ... ... шетел кредиттерін, инвестициясы мен
технологиясына сақтандыру операцияларын ... ... ... ... ... және импорт жөнінде шетел нарығымен тығыз
байланысты жабдықтармен, өнімдермен, шикізат әрі материалдармен қамтуға
тиіс. ... 42 ... ... ... ... мен қызметінің қаржылық
бекемдігін қамтамасыз ету үшін қайта сақтандыру (бірігіп сақтандыру)
жүйесін құру аса ... ... ... ... ... ... ... материалдық шығындарға ұшыраудан қорғап, экономикалық
табысқа жетуге кепілдік береді. Қайта сақтандырудың мақсаты- аса ... ... жоя ... кең ауқымды кепілдіктердің кеңістігін
кеңейту мен нығайту. Бұл интернационалдық экономикалық және де ... ... ... ... ең ... ... Міне ... сақтандыру мен қайта сақтандыру техникалық, экономикалық және де
әлеументтік прогрестің аса мңызды құралы ... ... ... көлемін өсіру процесіндегі сақтандыру
ұйымы жүргізетін қызметтің бастапқы кезеңінде де қайта сақтандырудың рөлі
ерекше. Осы себепті де ішкі ... ... ... ... ... міндеті бізде де барған сайын нарықтық экономикадағы өте маңызды әрі
актуальды мәселе бола түсуде. ... ... ... операцияларының
қаржылық бекемдігін қамтамасыз ететін шалғай ... кең ... ... рөлі мен мәнін барынша жан-жақты ашып көрсеткіміз келеді.
Қайта сақтандьырудың өзінің байырғы дәстүрі болғанымен де, оның ... ... ... экономикасына да жүріп өту керек болып тұрған
индустриализациямен ... ... ... ... ... Еуропада,
АҚШ пен Жапонияда индустриализацияның нәтижесінде үлкен де ірі ... ... ... көздерінің аса зор потенциалдары пайда болып, олар,
жекелеген сақтандырушының, ал кейбір жағдайларда тіпті сақтандыру нарқының
қаржылық мүмкіндігін ... ... , ... мен техниканың қуатты өркендеуі қатерлер ... ... ... ... күрт өсуі мен ... түсуіне әкеп
соғуда. Сөйтіп бұл жай қазіргі ... ... ... ... ... ... қоса олар әлі де белгісіздік пен ... Ал, ... ... ... жетілдіріп, жаңартып әрі жаңа
күрделі қаржы үшін батыл тәуекелге бару ғана әлгі ... ... ... ... даму мәселелері (кезеңдері) мен оны шешу
жолдары
Отандық сақтандыру ісінің тарихы ... ... ... ... монополиялық түрде құрылған мемлекеттік сақтандыру ... Оның ... ... сол ... ... ... ... қатар осы саланың өндіріс пен шаруашылыққа әсері болды.
Нарықтық қатынас жағдайында, яғни барлық ... ... ... ... ... ... ... кешенін қаржы жағынан сауықтырудың,
тұрғындардың бұдан кейінгі сұранымдарын да барынша ... ... табу ... ... ... сақтандыру белгілі түрде біздің
Қазақстанның тағдырын анықтайтын осы және өзге де ... ... сырт ... тиіс еді.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары біздің ел экономикалық әрі саяси
күрделі жағдайда болды. Сөз жоқ, ... ... да сол ... ... ... ... жағдайға икемделе түсті. Сонымен бірге
сақтандыру ұйымдары сол қиыншылықтарға төтеп берді. Осыған орай отандық
сақтандыру ... ... ... ... ... альтернативтік сақтандыру компаниялары пайда бола бастады.
Нарықтық экономика жағдайында, шаруашылықты жүргізудің ... ... ... ... ... ... орнына тәуелсіз
демократиялық мемлекеттердің құрылуы жеке меншікке деген көзқарасты
түбегейлі ... ... ... ... жеке ... ... түбегейлі өзгерген жаңа қоғам пайда болып, сондықтан ... ... ... ... ... күшейді, сөйтіп сақтандыру ... ... ... ... ... жағдайын одан әрі
нығайту көзделді.
Нарықтық қатынас ... ... ... ... экономикасында
алдыңғы жетекші орындарды иеленуге тырысты. Сөйтіп сақтандыру ұйымдары мен
олардың қызметінің ... ... ... мен ... принципті түрде
өзгерді. Өндірістің жаңа ... ... ... ... ... ... өздерінің қатерін сақтандыру
тарапынан ... ... ... ... ең ... ... ретінде кемелденген сақтандыру
нарығын құрудың объективті қажеттілігі туды. Осыған орай ... ... ... ... құру мен одан әрі жүргізу жалғастырылып,
құрылтайшылары ретінде, мәселен ... және ... жол, ... құрылыс
концеріндері мен ауылшаруашылық кәсіпорындары тағы басқа ... ірі ... ынта ... мен ... ... ... ... экономика өзара
байланысқан әрі бөлінбейтін категория, қай жерде өзінің объективті ... ... ... де солай қимылды жасайды, немесе керісінше, қай жерде
қатер болса сол ... ... ... ... ... ... ... ұғым бір орталықтан басқарылатын экономика жағдайындағыдан мүлдем
басқаша.
Жалпы алғанда Қазақсанның ... ... ... ... ... ... ... бұл кезеңді нарықтық экономикаға өтер алды кезең деп
атауға болады (80-ші жылдардың соңы, 90-шы ... ... Бұл ... ... ... қатынастардың алғашқы элементтерінің
қалыптасқан кезеңі деуге ... Осы ... ... ... ... ауыр уақыт болды, 1991 жылдағы 2000%-дық инфляция көрсеткіші,
экономиканы ... ... ... ... сақтандыру жүйесін өзгертудің басты
міндеттерінің бірі мемлекеттік сақтандыру органдарын Қаржы министірлігінің
тікелей бағыныштылығынан ... ... Және оның ... ... ... ... жетіп: 1991 жылдың 22 қаңтарында ҚР-ның Министрлер Кабинеті
өзінің ... ... ... органдарын қаржылық жүйенің
ұйымдық құрылымынан шығарды. Осылайша олар ... ... ... бар ... мемлекеттік ұйым болды. Сөйтіп әкімшілік әрі
бюджеттік қысымнан босанып, ... ісін ... ... ... сондай-ақ өз қаржыларын өздерінің қалаулары бойынша жұмсауға
мүмкіндік алды.[2;
Экономиканы ... ... ... ... ... республиканың саяси және экономикалық дербестігінің артуы, оның
халықаралық байланыстарының дамуы мен өзге де ... ... ... ... ... ... мәжбүр етіп әрі оның ... одан әрі ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуге әзір болу
қажеттілігі пайда болып, сақтандыру ісін енді ... да ... ... ... ... білімділікпен жүзеге асыру қажет
болды.
Тек мемлекеттік сақтандыру жүйесінің жаңартылған, нарықтық қатынастың
артықшылықтарын пайдаланған түрі ғана ... ... ... ... ақша-қаржы процесін реттеуде өзінің абыройлы рөлін атқара
алады.
1991 жылдың 10 сәуірінедегі Қазақстан сақтандыру қызметкерлерінің
құрылтай ... ... ... ... ... орнында жергілікті жерлерде фирмалары мен филиалдары бар
Қазақстан Республикасы мемлекеттік ... ... ... ... шешім қабылдап, Жарғысы мен ... ... ... ... оның ... сайлады.
1991 жылдың 7 мамырында Қазақстан үкіметі «ҚазКСР мемлекеттік
сақтандыру Басқармасын Қазақстан ... ... ... компаниясы етіп қайта құру туралы» қаулы қабылдап және ... ... 1992 жылы 25 ... № 156 ... ... ... ішінара өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.[2;
Екінші кезең, (1992-1994 жылдар ... осы ... ... ... ең қиын ... ... болады. Дәл осы кезде
Қазақстанда сақтандыру компаниялары ... ... ... коммерциялық сақтандыру ... ... мен ... бар, ... ... ... бірге сөз
жоқ, сақтандыру нарығында өзінің орнын алуға, әрі Қазақстанның сақтандыру
ісін дамытуға өзінің ... ... ... ... тиіс ... ... сақтандыру туралы» алғашқы заңы 1992 жылдың 3 шілде
айында қабылданып, 1 қыркүйектен ... іске ... ... ... ... ... шикі ... Бұл заңның басты кемшілігі – онда сақтандыру
ұйымдарын тіркеу, лицензиялау және ... ... ... ... ... Сол ... сақтандыру ұйымдары арасында әділ
бәсекелестік болмай, соның салдарынан ... ... ... келе бұл ... ... 1994 жылы 16 ... ... № 1658
ҚР-ның Президентінің Жарлығымен түзетілді.
Осы түзетулерге ... ... ... жанынан бақылаушы
департамент құрылды.[2;
Үшінші кезең, (1995-1996) бұл ... ... ... сұраныс
пен ұсыныстың сәйкес келмеуімен байланысты. Алайда елдегі ... ... сол ... ... қорларын құруды қажет етеді.
1995 жылы 3 ... ... ... Жарлығымен қабылданған
«Сақтандыру туралы заң» осы саладағы дұрыс қаланған фундаменттердің ... Бұл заң ... ісін ... зор ... жасады.
Төртінші кезең, (1997-1999 ж.) экономиканың тұрақтануымен байланысты,
сонымен қатар макроэкономикалық көрсеткіштердің өсуімен, және де сақтандыру
саласының ... ... ... ... Бұл ... нарығын реттейтін негізгі құжат, ол «1996-1998 жылдар
аралығындағы ... ... ... ... негізгі даму
бағыттары» атты құжат болды. Осыған сәйкес бұл ... ... ... ... ... және де сақтандырудағы сақтандыру қызметтер аясы
кеңейе түсті. Осы салаға байланысты ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі туды. Алайда
сақтандыру компанияларының әлі де болса капиталының аздығының себебінен,
олар ірі ... ... ... ... болмады. Егер
олар тіпті орта деңгейдегі тәуекелділіктерді өз мойындарына алатын ... өзі ... ... сақтандыру компаниялары арқылы. 1999 жылғы ұлттық
валютаның ... ... ... ... ... ... ... әкеп соқтырды. Осының салдарынан
сақтандыру ... ... ... Сол ... мемлекеттің
сақтандырушылардың жарғылық капиталын ұлғайтуға ... ... ... ... әсерін тигізпес еді. Керісінше бұл саясат өзі
де қиын жағдайды одан әрі ... ... еді. Бұл ... ... ... қиын жағдайда күн көруге үлкен сабақ болды.
Сонымен ... осы ... ... дамуымен бірге ... ... шыға ... ... басы 2000 ... ... Осы жылы 18 ... «Сақтандыру туралы» заңмен байланысты. Кейіннен 16 ... ... ... 11 ... 2003 жылы ... 11 ... де 2003 жылы №483-11
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Бұл шаралардың бәрі ... ... үшін ... ... ... ... басқада
сақтандыруға байланысты іс-шаралар атқарылды.[5;31]
Қазақстан сақтандыру рыногына тән ерекшелік сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... жоқ болуы, сақтандыру мәдениетінің
әлсіз деңгейі, сақтандыру қызметіне халық пен ... ... ... жариялаулардың болмауы болып табылады. Сақтандыру
рыноғының дамуы мен қалыптасуы үшін ... ... ... ... ету бойынша міндетті түрдегі талаптарды ... ... ... ... ... ... мен қадағалау сақтандыру
қорғанысының дүрыс жұйесін ... ... ... ... ... сақтандыру нарығының дамуын ілгері ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Сақтандыруды - мемлекеттің мүдделерін қорғау, азаматтардың және
шаруашылық субъектілерінің мүдделерін қаржылық, әлеуметтік және ... ... ... және ұзақ ... ... ... көзінің
тиімді механизмі ретінде қарастыра отырып, ұлттық сақтандыру индустриясын
дамыту және қайта ... ... ... ... ... даму ... жетуіне және бұл саланың одан ары дамуын және
жаңғыртуының алғы ... ... ... ... ... ... республикасында қадағалау мен реттеудің
халықаралық стандарттарын ескере отырып жасалған негізгі сақтандыру ... ... ... ... ... ... қолданылады,
сақтандыру ұйымдарының қызметіне деген талаптар жоғары деңгейге ... ... мен ... ... ... ... ... заңды мүдделерін ... ... ... ... іске ... ... ... инфра
құрылымының пайда болуы мен дамуының жұйесі қалыптасты. Сонымен қатар,
ұлттық ... ... ... ... ... де ... да ... тенденцияларымен шарттастырылған жаңа міндеттері
пайда бола бастады. Сондықтан да, республикамыздың ... ... ... ... ... және ... іске асыру жолдарын
қарастыру өте маңызды болып табылады.
2004 жылы 1 шілдеде ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының сақтандыру рыноғын ... ... Бұл ... 2003 жылы 28 ... ... №753 ... мақүлданған, Қазақстан Республикасы қаржы
секторының даму тұжырымдамасына сай отандық сақтандыру секторы дамуының
негізгі шараларының іске ... ... ... ... ... ... бірқатар қиыншылықтарды
бастан өткізуде. Олар: ... ... жеке ... басқа да
түрлерінің дамуының жетіспеушілігі, сақтандыру ... ... ... ... ... және ... сақтандыру
ұйымдарының қызметі жөніндегі стастистикалық және ... да ... ... қол жеткізуді ... ету, ... ... ... Сақтандыру секторындағы шешілмей
жүргенмәселелерге ерікті сақтандырудағы көрсетілетін қызметаясының тарлығы,
оның ішіндеөмірді жинақтық сақтандыру, үзақ ... ... ... ... ... ... ... етілмегендігі), кейбір
сақтандыру ұйымдарының рыноктағы ... ... ... ... ... қызығушылығының төмендігі, әсіресе
өмірді сақтандыруға деген қызығушылығының төмендігі, сақтандыру ұйымдарының
меншікті тәуекелдерін ... ... ... ... ұйымдарында
өмірді жинақтық сақтандыру шарты бойынша сақтандырушыларға займдарды ұсыну
жұйесінің нашар дамығандығы, халықтың сақтандыру ... ... ... (аздығы), сақтандыру компанияларындағы қызмет ... ... ... ... ... ... айлакерлік
әрекеттердің болуы жатады.
Алдыңғы бөлімдерде айтылғандай, жеке сақтандыру жеткіліксіз дамыған,
оның ішінде үзақ мерзімді түрлері нашар ... ... 37 ... ... тек ... қана ... ... сыныбы бойынша
лицензиялары бар Ресейде 1408 компаниялардың 200-дейі өмірді сақтандырумен
айналысады.
Дамыған елдерде өмірді ұзақ мерзімге сақтандыру - ... ... ... ... ... ... ... дамыған елдерде өмірді
сақтандырудың сақтандыру ... ... ... 5,9% болып келеді. Ал
бұл көрсеткіш Қазақстанда ... ... ... перспективасы мемлекеттік мәселелерді
шешудегі қаражат табу мәселесіншешуге ... ұзақ ... ... көзі ... табылатын қосымша ресурстарды тарту
болып табылады. Жеке сақтандырудың ... ... ... ... ... күш-салмағын (жүктеме) азайтады, ... ... ... ... ... ... ... Сөйтіп,
мемлекет табысы төмен халықтарды қамтамасыз етуге мүмкіндігін алады.
Сонымен ... жеке ... ... ... ең бір ғылымды қажет
ететін салалары ретінде жаңа еңбек орнының пайда ... әкеп ... және ... ... жүргізіліп жатқан реформалар,
сонымен қатар еліміздің әкономикасындағы жақсы өзгерістер жеке сақтандыру
институтының дамуының ... ... Жеке ... саласындағы
мәселелерді шешу үшін, әсіресе аннуитеттерді қарастыру үшін 2004-2006
жылдарға арналған ... ... даму ... мынадай бағыттарды
қарастырады:
• аннуиттеттерді беру саласындағы сақтандыру заңдылықтарын қайта ... және ... ... ... ... соның ішінде жаңа
сақтандыру өнімдерінің пайда болуын қамтамасыз ететін сақтандыру,
сонымен қатар ... ... мен ... сыныптауды нақтылаудың
маңыздылығын қарастыру мүмкіндігі;
• өмірді сақтандырумен айналысатын ұйымдарда ... ... ... ұзақ ... ... сақтандыруды дамыту мақсатында салық салу
режимін жақсарту;
• өмірді ... ... ... үшін жағдай туғызу;
• өмірді сақтандырумен айналысатын ұйымдарды ұзақ мерзімді инвестициямен
қамтамасыз ету мүмкіндіктерін кеңейту.
Қазақстан ... 2004 жылы 14 ... №1377 ... ... ... сақтандыру компаниясының құрылуы ұзақ
мерзімді жеке сақтандырудың дамуындағы қосымша импульс болып табылу керек.
Қазақстан Республикасыда өзара сақтандыру ... ... те ... ... ... ... ... сақтандыру қазіргі таңдағы сақтандыру
рыноғының негізгі әлементі болып табылады.Өзара сақтандыру жеке және заңды
түлғалардың мүліктік ... және ... ... өзара сақтандыру
қоғамдарын құру арқылы жасалады. Әдетте, мұндай қоғамдар ... ... ... ... ... Бұл сақтандырудың
түрлерінің қажеттілігі тәуекелдің санының үлкен ... да, ... ... әр ... ... ... бас
тартады, мысалы: таза шығындар, ... ... ... ... ... ... өзара сақтандыру қоғамының саны өте
көп: АКДІ-та 2 мыңнан аса, Нидерланды мен Швецида 500-ден аса, ... аса? ... ... аса ... мен ... 100-ден аса.
Сақтандырудың үлттық рыноғында 5 ең ірі елде - ... ... АКДІ пен ... - ... ... ... ... барлық сақтандыру сыйақысының 40% құрайды.
Қазақстандағы өзара сақтандыру институтының дамымау себебі өзара
сақтандыру қоғамдарының заңды статусы мен ... ... ... заңнамалық актілерінің жоқ болуында.
Сақтандыру мен сақтандыру қызметін ... ... ... ... ... қалпына келтіру және оны ары қарай арттыру.
Қазіргі таңда біз сақтандыру рыноғындағы дамудың ... ... ... ... деп айтуымызға болады. Бұл
мәселенің тағы бір ... ... ... деген жағымсыз көзқарасында
деп айтуға болады. Осы уақытқа дейін халық әлеуметтік және басқа да көмекті
үкімет ... ... ... ... сонымен қатар сақтандыру
өнімдері жайында қажетті ақпаратың болмауы, сақтандыру ұйымдарьшьщ қызметі
жайында ... ... ... жарнамалық қызметінің төмендігі,
сақтандыру қызметінің мән-мағнасын тұсінбеу, ... ... ... ... ... ... ... материалдардың
болмауы, сақтандырудың халықтың табысына сай емес жоғары тарифтері,
сақтандырудың ... ... ... ... ... ... ... әке соқты. Халықтың сақтандыру ... ... ... мен ұйымдардың ролі өте зор. Олар бұқаралық ақпарат
құралдарымен байланысты жандандыруы керек, халық арасында ... ... ... ... ... қызметіне
сұранысты жүргізетін маркетингтік зерттеулерді жасау, ... ... ... сақтандыру өнімін жасауы керек. Отандық сақтандыру ұйымдары сақтандыру
қызметінің аз түрлерін көрсетеді,бар болғаны 40-50 түрі ғана, егер ... онда 3000 ... ... бар, ал Европада 400-500 түрлері
бар.
Халықтың сақтандыру мәдениетін арттыру саласында және осы мәселелерді
шешу үшін мынадай шараларды ... ... ... ... ... ... жөнінде шынайы, толық ақпарат алу
үшін, қаржы қызметін түтынушылардың қүқығын ... ... шешу ... ... ... қатысушылар өзара бірге
отырып халық арасында сақтандыру рыноғы қызметі ... ... ... ... сақтандыру рыноғындағы қатысушылардың кәсіптік білім деңгейін көтеру
үшін үнемі тақырыптық конференциялар мен семинарлар өткізіп ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетілгендігі
жөнінде халықты ақпаратпен ... етіп ... ... ішінде
сақтандыру агенттері, Қазақстан Республикасы азаматы емес сақтандыру
ұйымдары - делдалдар т.б.);
• сақтандыру қызметінде қолданылатын ... ... ... жасағанда қажетті терминдерді бірегейлендіру, сәйкестендіру.
Сақтандыруды дамытудың қажетті факторларының бірі - статистикалық және
басқа да деректер қорының үлкен ... ... ... ... біздегі
бар мемлекеттік статистика сақтандыруды толығымен қолдана алмайды.
Сақтандыру статистикасының деректер ... ... ... мен
сақтандыру резервтерінің есебінің сапасын жақсарту шараларын жүзеге асыру
мүмкін емес. Деректер қорында халықтың ... ... ... ... ... ... ... мүгедектер өлім-жітімі
мүгедектіктен арылу ... ... ... ... т.б. ... ... болуы керек. Халықаралық тәжірибе
көрсеткендей, сақтандыру статистикасының деректер қорының болуы ... ... ... мен сақтанушыларда сақтандырудың әртүрлерін
жүргізу процесінде пайда ... ... ... мен ... ... ... Мысалы:
• "қалтарыстағы" айналымдағы сақтандыру сыйақыларына жариялық сипат
беру;
• айлакерлік, алаяқтықты болдырмау, ... ... ... жағдайында екі немесе одан да көп ... ... ... сақтандыру кезінде шынайы шығынның көлемінен асып кеткен
жағдайда сақтандыру төлемін алдырмау, сақтандыру ... ... ... жағдайы болғаннан кейін сақтандыру полисін
толтыру, сақтандыру ұйымдарының қызмет көрсетуінің лицензиясы болмауы,
жарамсыз сақтандыру полистерін беру т.б.);
... ... ... ... ... ... ... құралдары иелерінің ұстінен бақылау жүргізуін қадағалау,
сонымен ... ... ... өз ... ... ... сақтандыру тарифтерін есептеу барысында ... ... ... ... міндетті сақтандыруда көлік құралдары иелерінің
азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің ... ... құру ... ... ... тәуекелдігі мен сақтандыру
жағдайлары бойынша базаның деректер ... ... ... қолға
алынып жатыр, Соңғы жылдары міндетті сақтандырудың қолданылу аясы ... ... ... ... ... қорғау, мемлекет пен заңды
түлғаларды табиғаттық, техногендік, қаржылық, әкономикалық, ... ... ... мүдделерін қорғау түрғысынан ... ... ... даму ... ... ... ... жоғарыда айтылған тәуекелдерден ... да ... ... ... ... ... ... жеті түрін
қамтиды. Осы салада біріңғай мемлекеттік жұйенің болмаунан отандық ... ... әлі де ... мәселелер көп. Мысалы, әр түрлі
мемлекеттік органдар сақтандырудың ... бір ... ... ... ... ... ... есепке алмай, ұлттық
сақтандыру рыногының нақтылы жағдайы мен келешектегі сақтандырушылардың
қаржылық мүмкіндігін есепке ... Осы және ... да ... шешуде
міндетті сақтандыру саласындамемлекеттік саясаты қалыптастыру, міндетті
сақтандыруда заңдарды ... ... ... сақтандыру жұйесіне
ену перспективалары мен шарттарын белгілеу, міндетті сақтандыру саласында
халықаралық келісімдер ... ... ... ... ... ... Қазақстанмен көршілес елдерде көлік құралдары иелерінің ... ... ... ... ... ... ... қатынасы мәселелерін шешу керек. Осы кезеңде
ЕврАЗЭО немесе ТМД елдерікөлік құралдары ... ... ... ... мәселелерді шеіпу керек. Кейінірек осы жұйеге қосылу үшін
автосақтандырудың халықаралық ... ... ... негізгі моделін
қолданған жөн.
Сақтандырудың инфра құрылымының ... ... ... негізгі әлементтері ... ірі ... ... ... рыноғының актуарии, сақтандыру делдалдары
(брокерлер мен сақтандыру агенттері), сюрвейерлер, авария комиссарлары,
әджастерлер т.б. ... ... ... Бұл ... қйржылық, техникалық нақты бағалауы мен сақтандыру жағдайы туған
кезде пайда болған зиян мөлшерін бағалау үшін керек. ... ... ... сақтандыру қызметінің сапасын жақсартуда және
тұтынушыларға жеткізуде үлкен роль ... ... ... ... ... ... ... тек сақтандыру делдалдары
мен актуариилер ғана ресми түрде тіркелген. Бұл жерде қолданылып жүрген
заңдылықтар әлі де ... олар ... ... мен ... ... ... қажет етеді. Бұл аты аталған сақтандыру
рынғына қатысушыларды ... ... ... ... керектігін
білдіреді (әсіресе, ірі тәуекелді сақтандыруға байланысты). Осыған ... ... ... ... ... мен жауапкершілігін
анықтайтын заң қажет. 2003 жылы құрылған ... ... ... ... және ... тәуекелден қорғайтын сақтандыру
рыногын ... ... ... ... мен ... ... ... корпорациясын дамытуға арналған
шараларды жүзеге асыру керек. Сонымен қатар, 2003 жылы ... ... ... қорының қызметінің мәселелерін де
қарастыру керек, оның мақсаты - халықтың әл-ауқатын кредит ... ... ... ... және оның қызмет етуін жақсарту болып табылады.
Осы аталған қорды сақтандыру ... ... құру ... ... Ол
үшін қазіргі сақтандыру заңнамасына қажетті түзетулер еңгізу керек. Жалпы
алғанда мұндай ... ... ... ... ... ... сақтандыру кредиттерін жүзеге асыруды ... ... ... ... ... ... кредиттері бар.
Ипотекалық сақтандыру кредиттік тәуекелді төмендетудің құралы болып
табылады (егер де қарыз алушы қарызын өтей ... ... ... ... баға ... ... және ... алущы бастапқы
жарнаның жарты құнын сақтандырған кезде ... ... ... ... кредитордың қаржылық тұрақтылығымен тығыз
байланысын ескере отырып, ... ... ... ... ... тұрғысынан анықтау мәселелерін қарастыру керек. Бұл кезекте ипотекалық
кредиттерді ... ... ... сақтандыру мүліктік сақтандырудың
басқа түрлеріне қолданбауы керек.
Осы ... ... ... ... ... ... ... қызметіне деген арнайы талаптарды қою ... ... ... ... ... ... ... мен
төлемқабілеттілігінің деңгейін көтеруге мүмкіндік береді, бұл ипотекалық
сақтандыру рыноғының тартымдылығы мен сапалылығының пайда ... ... ... сақтандыру рыногының әртүрлі кәсіби қатысушыларының
басын қосатын өзін-өзі реттеу ұйымдарына аса ... бөлу ... Бұл ... ... ... ... кейбір кәсіпқой қатысушыларына
лицензия жәнё рүқсат етуді осы өзін-өзі реттеу ұйымдарына беру ... ... ... жұйесін еңгізу көзделіп отыр,
бұл сақтандыру рыноғына қатысушылардың жүргізетін ... ... ... ... ... ... жүмысшылардың күнделікті
еңбегін оңтайлауға, есеп беру процесін тездетуге, ақпаратты өңдеу ... ... ... ... ... ... ... қызметін қадағалау және
реттеуді жақсарту мақсатында мынадай міндеттер тұр:
• сақтандырудың үлттық режимін халықаралық стандартқа және ... ... кіру үшін ... қатысуының шектеуін
біртіндеп азайту арқылы);
• сақтандыру ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру
қызметін ... ... оған ... ... ... ... ... рейтингісінің барлығына талап
ету кіреді;
• сақтандыру рыноғының қатысушыларының қызметінің құқықтық негіздерінің
бар болуын бақылау, сақтандыру брокерлері мен сақтандыру ... ... қою және ... ... ... ... ... қаржылық түрақтылығы мен
төлемқабілеттілігіне деген ... ары ... ... актуарийлер мен ішкі және сыртқы аудиторлардың қызметін қолдану
жөніндегі нұсқаулығын жасап шығару, ... ... ... ... ... қарым-қатынасын реттейтін сақтандыру ұйымдарының ішкі
ережелеріне деген талаптарды жасау;
• тәуекелді басқару және корпоративтік басқару жұйесіндегі талаптар
жасау;
• сақтандыру ... ... есеп ... ... ... есеп берулердің айқындылығын жоғарлату;
• сақтандыру тарифтерінің есептерін бір қалыпқа келтіру талаптарын
орнату;
• сақтандыру ... ... ... ... басқа
қаржылық ұйымдарға қойылған ... ... ... ... ... ... ... мен
біріктіру;
• тәуекелді бағалау жұйесіне негізделген, тәуекелдің алдын алу ... ... ... және ... ... ... ... сақтандыру рыноғының жетілмеген проблемалары бар.
Олар ерекше қызметтің түрі ретіндегі қайта сақатндыруды ... ... ... ... ... ... тәуекелдің
басым бөлігін шетел қайта сақтандыру ұйымдарына тіркейді. 2004 жылы
резидент еместер ... ... ... ... 42,8% ... ... ... механизімі өзінің кең тәжірибелік қолдану
орнын таппаған.
Осыларды ескере отырып, мемлекет ... ... және ... механизімін дамытуды ынталандыру бойынша бірқатар ... ... ... ... ... ... ... үшін қажетті
құқықтық негіз құру қажет. Қазіргі таңда қайта сақтандыру және ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру заңын жетілдіру қажеттілігі туралы ... ... ... ... шарттарының стандарты жағдайын анықтау,
Қазақстанның қайта сақтандыру рыноғында іскерлік айналымын құру қажет.
Сонымен қатар, ... ... ... ... бақылауды қамтамасыз
ету мәселелерін қарау, яғни шекарааралық қайта сақтандыру операцияларын
қолдануды және алдын алу, ... ... ... және ... үшін ... ... ... заңына сәйкес, сақтандырушылардың
өзіндік ұстап қалу ... ... ... ... қарастыру
қажеттілігінен олардың қаржылық ... ... және ... ... ... ... тенденциясы кейінгі
жылдарда байқалуда. Осы шара ұлттық сақтандыру рыноғының көлемін ұлғайту
және шекарааралық ... ... ... ... шетелге валюталақ
құралдардың ағымын азайтуға әкеледі.
Сақтандыру ұйымларының сақтандыру пулдарына міндетті қатысуы туралы
талаптарды, сақтандыру ... ... ... яғни ... міндетті түрлерін жүргізуге және ... аса ... ... ... ... ... ... сақтандыру) пулдарын қамтамасыз ... ... ... ... базаны қалыптастыру қажеттілігі
туындайды. Сонымен қатар, сақтандыру шарттарын ... ... ... анықтау, жауапкершілікті бөлу? өзара есеп айрысуды
ұйымдастыру керек.
Қазақстанның Әлемдік ... ... ену ... ... мәселесі
-үлттық сақтандыру секторының шетел ... ... ашық ... ... ... операторлары үшін шектен тыс ашық қол жеткізу
халықаралық қаржы рыноғыңа ... ... ... ... ... ... ... және басқа жағымсыз
жағдайларға әкеледі.
Әкономикатяың даму мүддесі және әкономикалық қауіпсіздікті ... ... ... жұйесінде қажетті интеграцияға жетудегі сақтандыру
саласының "ұлттық тәуелсіздікті" сақтауды қажет ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелердің бөлігін
алуда, Қазақстанның сақтандыру ... орта және ұзақ ... ... анықтайды. Бұл сәйкесінше ... ... баса ... ... ... ... және ... стратегиялық әкономикалық мүдделерімен салыстыруды қажет
етеді.
Осы ... ... ... ... ... қол ... болашақтағы саясатын анықтау қажет. Тәжірибе
көрсеткендей, ӘСҰ кіруші елдер (Орталық Африка, ... ... ... ... ... ұлттық басылымдықтардан
қорғаудан бас тартты. Бұл жағдай ұлттық сақтандыру рыноғының жоқтығымен
байланысты болады.
Көптеген ... ӘСҰ кіру ... ... сақтандыру салаларының
"тәуелсіздігін"сақтау бағытына бағытталады. Осы мақсатта, шектен тыс ... ... және ... ... ... ... алдын алу бойынша шараларын қарастырады ... ... ... ... бойынша). Үндістан, Бразилия, Чили, Индонезия және
бірқатар басқа мемлекеттер - ӘСҰ ... ... ... ... қабылдамайды және сақтандыру рыноғына қол
жеткізу бойынша шектеулер енгізу қүқығын өз еріктерінде сақтайды.
Сонымен ... ... ... ... ... алу ... жеке ... рыноғында ірі халықаралық сақтандыру ұйымдарының
қатысуы, жаңа ... ... ... ... ... және ... жоғарлатуға мүмкіндік береді. Сол сияқты
бәсекелестіктің деңгейін жоғарлатуға да мүмкіндік береді.
Жаңа технологиялар ... ... ... айналысатын
ұйымдардағы бизнесті жүргізу әдістерін радикалды өзгертеді. Бүгінгі күнде
күшті импульстердің бірі ... ... ... ... ... интеграциясы болып табылады. Интернационалды
әлектронды жұйелердің қызмет ... қоса ... ... (The
World Wide Web) құрайтын компаниялар, банктер және басқа ... ... ... ...... мен масштабтарын өзгертеді. Қазіргі
кездің өзінде Қазақстанда статистикалық мәліметтер базасы ... ... даму ... сақтандырудың түрлерін дамыту,
өзекті есептерді, сыйақылар қойылымының есептерін ... ... ... ... қажеттілігі туып отыр. Телекоммуникацияның жақсы
дамыған жұйесі жай, әкономикалық байланысты бас ... ... ... бөлімшелері, сақтанушылар, брокерлер арасыңдаға
ақпаратпен алмасуды қамтамасыз ету үшін қажет. Бір ... ... ... ... және сақтандырушылардың бірігуінің ақпараттық
жұйелері республикадағы сақтандыру рыноғының жағдайын тиімді қадағалау және
талдау, бұл ... ... ... ... ... ... галамдық телекоммуникациялық жұйелерге интегралдауға
мүмкіндік береді.
Қазақстанда сақтандыру ... ... ... ... ... ... ол ... тұжырымдалуы керек:
• оның барлық салалары және түрлері кең ауқымда дамуы;
• жүргізудің ерікті және ... ... ... ұйлесуі;
• оның барлық кезеңінде тәуекелді басқару механизімін жетілдіру;
• сақтандыру қорғанысы жұйесіне ең қауіпті және ірі ... ... ... сақтандыру бойынша ұзақ мерзімді кезеңге түрғындармен өзара
қарым қатынасын ынталандыру;
• шеккен зиянды ... және ... ... ... сақтандыру сомаларын
және тарифті белгілеуден сақтандырудың барлық шарттарын жетілдіру;
• сақтандыру компаниялары сақтанушы алдында өзінің міндеттемесін ... және ... ... ... ... етеді.
Бұл мәселелерді шешу үшін сақтандырудың реттеуі және ... ... ... ... және ... ... ... реттеуі қажет.
Ал енді Қазақстанның сақтандыру нарығының қазіргі жағдайына үңілсек.
Қазіргі ... ... ... 32 ұйым ... ... ... ... «Евразия» тағы сол сияқты. Қазіргі ... ... ... ... ... ... мен
өкілдіктері жүйелі жұмыс істеуде. Атап айтсақ Шығыс Қазақстан облысында 46
сақтандыру компанияларының филиалдары жұмыс істейді, бұл ... ... ... ... ... ... осы аймақтағы ірі кәсіпорындардың
шоғырлануында, олар «Қазцинк» АҚ, Үлбі ... ... ... Қарағанды облысында – 36 филиал және Ақмола облысында – 35. Бұл
аймақта көмір өндіру шахталары және ... ... ... ... ірі ... ... ... дамуының бірден-бір
себебі. Сол арқылы сақтандыру компаниялары да қарқынды жұмыс істейді. Және
осы сақтандыру компанияларының ... ... ... 2005 ... ... 24,1 ... теңге көлемінде болды, бұл көрсеткіш былтырғы жылдың
көрсеткішінен 29,8%-ға көп. Тағы бір айта ... ... осы ... ... жылы ... сақтандыру сыйақысынанда көп (22,6 млрд. теңге). Сонымен
қатар сақтандыру төлемдері осы жылы 10 ай ... 3,3 ... ... бұл ... ... осы ... арасымен салыстырғанда 80%-ға өскен.
Сондай-ақ, сақтандыру төлемдерінің 15,8%-ті (0,5 млрд. ... ... ... ... ... ... және ... ұйымдарының жағдайын зерттеу үшін ... ... (ол ... ... ... сыйақысына
қатынасы). ҚР-да бұл көрсеткіш орташа алғанда 40%-ды ... ... ... бойынша 38,9%, өз еркімен сақтандыру бойынша 36,6%, ... ... ... ... 8%. Кей жағдайларда бұл көрсеткіш 100
пайыздық көрсеткішке жетіп жатады. Ал ... ... ... ... көп ... және де олар бұл ... қор биржаларына салады – ол
арқылы олар өздерінің табыстылығын арттырады, сонымен ... сол ... ... ... ... ... Ал біздің елде ... ... ... әлі де ... ... ... ... біраз ілгері басушылық байқалады. Ол
жайлы Ұлттық банктің ... ... ... директорының
орынбасары Қанат Досмұхамедов: «Қазіргі таңдағы мәліметтер бойынша, соңғы
кезде сақтандыру ... ... ... үлкен сенімділік пайда болғандығы
көрінеді. Сонымен қатар, бұл нарықта позитивті өсу тендециясы ... де ... екі ... ... ... инфраструктурасы құрылуда, сол
сияқты мемлекет бұл саланың ... ... ... ... ... ... ... ете бастады» дейді. Сонымен қатар
сақтандыру төлемдеріне кепілдік беретін қор құрылуда. Қанат Досмұхамедовтың
айтуы бойынша ... ... ... нарығында қаржылық мәселе жақсарды,
және де Ұлттық банк сақтандыру ісіндегі ... ... ... ... әсіресе Евро одақ мемлекеттерімен. [7]
Жақандану процесінде Қазақстанның экономикасы, сонымен ... ... де ... ... ... қайта құрылуларға ұшырауы тиіс. Қаржылық
– экономикалық саланың көп деңгейлі өсу жолдарын анықтау керек болады. Сол
себепті мемлекет өзінің ... ... ғана ... сонымен қатар макроэкономикалық деңгейде де өзгерістер жасауы
керек, оның ... ... ... ... ... ... Өзіміздің
дамуымыздың негізі ретінде, әлемдік интеграцияларға баса назар аударуымыз
керек. Қазақстан қазір Бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіруге ... ... Ал бұл өз ... ... ... және де ... ісі
инвестицияның және қаржы көздерінің қауіпсіздігін қамтамассыз ету ... ... ... ... сақтандыру саласындағы заңдардың толық қанды әлемдік
стандарттарға сәйкес келмеуі, олардың әлі де жетілмегендігі ... ... ... және ... ... ... ... мүше мемлекеттерде, өз
сақтандыру нарығында шетелдік сақтандыру ... ... ... ... Бұның себебі олар сақтандыру ісіндегі іс-шараларды ішкі
нарықта атқарады.
Тәжірибенің көрсететініндей, ұлттық ... ... ... ... шетелдік компаниялардың ішкі нарықта тікелей жұмыс ... ... ... немесе ашық жұмыс істеу ... ... өте ... ... іс ... қажет. Кез-келген экономика, сонымен қатар
сақтандыру нарығы да интеграцияға түсуі қажет. Сақтандыру ісінде интеграция
негізінен қайта сақтандыру механизмі ... ... ... бұл ... ... ... ... қайта сақтандыру нарығының
тәуекелділіктері шетелдік нарықта орын тауып жатады.
Осыдан жасайтын қорытындымыз, сақтандыру бизнесін дамыту үшін нарықты
сатылы ... ... ... Алайда жақандану процесінде істі тез атқару
керек болады, бірақ ол өз ... ... ... ... ... ... де ... Европа және Балтық мемлекеттері бұл проблемаларды
шешіп, ... жаңа ... көше ... Оның ... себебі олар
шетелдік сақтандыру компанияларының ішкі нарықта жұмыс істеуіне белгілі
дәрежеде жеңілдіктер жасады.[4; 56]
Сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... ол мемлекет тарапынан жасалатын сақтандырудағы
ұсыныс пен сұранысты қамтамассыз етуі. Сондай-ақ бұл саланы ... рөл ... ол ... жүйесі.
Келесі бір сақтандыру саласын жетілдірудің қолайлы механизмі, ол
мемлекет тарапынан ... ... ... ... Бұл
дегеніміз сақтандыру жағдайы туындағанда, сақтандырушылардың сақтандыру
төлемін ... ... ... ... қызметтер. Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкісі құрған ... ... ... алатын
қор» жұмыс істейді. Ол егер қандай да бір сақтандыру компаниясы қандай да
бір себептермен жұмысын ... ... оның ... үшін шығынды өз
мойнына алады. Әр сақтандыру компаниясы тоқсан ... бұл ... ... ... қаржының 1% аударып тұруы қажет. Қазіргі таңда бұл қор
жиі және көп кездесетін міндетті сақтандыру түрлеріне ... ... ... ... ... ... оның қызмет көрсету аясы
кеңеюі керек.
Сонымен ... ... ... ... байланысты шаралар,
ол Қазақстан Республикасының ... ... ... ... проблемалар, ол заңдық құжаттардың халықаралық стандарттарға
келтірілуі болып табылады.
Бұл проблеманы шешу жолы ... ... ... ... Дәлірек айтқанда халықаралық транспорт иелерінің ... ... ... жүйе «Жасыл карта». Бүгінгі күні «Жасыл карта»
жүйесіне 45 ... ... ... ... ... Евро Одақтың елдері және
кейбір Азия және Африка мемлекеттері, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... Молдавия, Латвия, Литва,
Эстония мемлекеттері. Бұл жүйенің ... ... Бұл ... мүше ... халықаралық сақтандыру полисін алып осы елдерде жүре алады. Сол
себепті жақын арада істелінетін ... ол ... ... ... ... ... бір ... жүйеге келтіру болып
табылады. [4; 57]
Біздің елде 2003 жылдың 1-ші ... ... ... ... ... ... сақтандыруға тиіс. Өйткені, «Қазақстанның көлік
құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру
туралы» Заң сол жылдың ... ... ... ... [6; ... жерде жоғарыда айтылған халықаралық интеграцияны жетілдіру
әдісі нақты этаптармен және белгілі бір ... ... ... анықталуы тиіс. Осы атқарылатын істер арқылы кешенді түрде
сақтандыру нарығына анализ, талдау ... ... ... ... ... ... Сол себепті механизм жеке сақтандыру салаларына
басты назар аударылуы ... ... ... ... проблемалар айқындала
бастайды. Мысалы, қазіргі ... ... ... тиіс мәселелер, ол
Қазақстандық заңдарды әлемдік стандарттарға келтіру болып табылады.
Осы айтылған мәселелер бойынша, жалпы сақтандыру ... ... ... және ... ... ... ... шаралар
атқарылып жатыр. Қазір елімізде сақтандыру ұйымдарының одағы құрылған, оның
функциясы сақтандыру ... ... ... әдістемелік,
ұйымдастырушылық ақпараттар беру және ... ... ... өткізу болып табылады. Алайда, бұл кәсіптік одақ тек ... ... ... ... 50-ден астам кәсіптік одақтар бар, оларға барлық
дерлік сақтандыру ... ... ... ... ... бір ... ... одақтар мысалы, кейбіреулері тек ... ғана ... ... ... Бұл олардың жұмысының
оңтайлы жұмыс істеуіне ықпал етеді.
Сол себепті қазіргі ... ісін ... етіп ... ... ... ... айтылған проблемалар мен оларды шешу ... ... ... ... ... ... мен осы ... мемлекеттің негізгі қызметі мен шешу жолдарын көрсеттсем деймін. Ол
екі деңгейде болады: ... ішкі ... және ... деңгейде.
Ұлттық деңгейде:
- Бірыңғай мемлекеттік сақтандыру саясатының анықталуы.
- Қазақстанда көп векторлы сақтандыру саласын ұйымдастыру.
- ... ... даму ... ... қолайлы
сақтандыру ісін құру.
- Әртүрлі ... ... және ... ... міндетті
сақтандыру ісіне жүйелі мемлекеттік қолдау көрсету.
- ... ... ... ... келе, сақтандыру
инфрақұрылымын құру.
Халықаралық деңгейде:
- Сақтандыру нарығын либералдау.
- Тікелей инвестициялауды қамтамассыз ету.
- Интелектуалдық меншіктің қауіпсіздігін қамтамассыз ету.
- Халықаралық ... ... ... ... сақтандыру ісімен айналысатын субъектілерге барынша
еркін қимылдауға мүмкіндік берілуі керек. Олардың қаржылық қызметтерінің
нәтижесіне жауапкершілігі ... ... ... ... тең ... оның ... жеке меншіктің құқығы да жоғары
білікті кадрларды көтермелеу жолымен қамтамассыз ... ... ... ... жұйесінің ажырағысыз әлементі ретіндегі
сақтандырудың ... мен ... ... ... сақтандыру
жүйесін құруда мемлекеттің қатысу ролі айқын. Сонымен қатар, сақтандыру
рыногының нақты даму, ең ... ... ... ... ... ... және ... сақтандыру рыноғын құруға
ұмтылуына байланысты.
Қорытынды да, дамыған ... ... ... ... ... әлеуметтік-әкономикалық жұйедегі ... ... ... ... жеделдетілген
қарқынмен дамуы талап етіледі.
Тұрмыстық, шаруашылық, кәсіпкерлік қызметте, яғни ... ... ... ... ... немесе жоюда, ертеңгі күнге
сенімділігін арттырады, Сенімділік белсенді қызметті туындатады, ... ... ... тез дамуына, сәйкесінше қоғамның өзінің
дамуына әкеліп соқтырады.
Біріншіден, ... ... ... ... әкономикалық
дамуына септігін тигізеді.
Екінші жағынан, сақтандыру кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі ретінде
табысты (пайдалы) түрі болып ... ... ... ... ... мемлекетте бүданда аумақты таралады деп күтілуде. Біздің
ойымызша, жаңа ... ... ... ... ісіндегі жаңа
қызметтің пайда болуы, ... ... ... ... жинақталатын ірі ... ... ... ... олардың ары қарай жылдам және табысты дамуына
әкеледі.
Нарықтық экономикаға көшуде сақтандыруға деген ... ... ... ... ... дамыту үшін негізделді.
Халық шаруашылығында пайда болған, ... емес ... ... ... сұранысын табады. Яғни, жеке ... ... ... ... ... ... қаржылық кепілдік ала алмай, меншік иелері мүмкін
болатын туәкелдерден өздерін сақтандыруға ... ... ... қорғаудың үш негізгі көздері бар.
Бірінші Бұл шаруашылықтық ... емес ... ... ... ... мен ... ... қабілеттілігінің жоқтығы
сақтандыруға табиғи қажеттілігін тудырады. ... ... ... қанағаттанарлықсыз жағдайы, созылмалы әкономикалық
дағдарыс және тоқырау жағдайында сүраныстың жаппай ... ... ... жүрген сүраныс сақтандырудың кейбір ... ... ... ... ... ... ... қорын сақтандыру) және сақтандырушыларға өте үлкен салықтардан қашып
кете алатын сақтандыру схемаларын қолданумен белгіленеді.
Сақтандыру ... ... ... көзі тұрғын ұй қорын
жекешелендірумен, түрғын ұй - ... ... ... ... ұй ... ... және халықтың кейбір бөлігінің хал-
ахуалының өсуімен ... ... ... ... ... көзі - халықтық масса.
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру жұйесі беретін ... ... ... әлдеқайда төмен. Үкімет өз азаматтарына ... ... бере ... ... ... алып тастап отыр. Бұл
жағдайдажеке және мүліктік сақтандырудың әр ... ... ... ... Бұл ... ... басына қиындық туған кезде
көмек ... ... ... қамтамасыз ететін, сапалы
медициналық ... ... т.б. ... ... ... тудырады.
Қазіргі таңда қазақстандық сақтандыру рыноғының даму мүмкіндігіне
кедергі келтіретін факторлар: ... ... ... жеке және ... ... ... ... мен сақтанушылардың
төмен сақтану мәдениеті, сақтандырушы компаниялар көтеретін ... ... ... ... ... ... сыйымдылығы.
Қазақстандық сақтандырушылардың сақтандыру резервтері мен меншік ... ... ... бере алмайды. Егер де олар мүндай тәуекелдерді
өз мойындарына ... олар ... ... ... ... ... Бұл
тәжірибе халықаралық сипаттағы сақтандыруға сай. Дегенмен де5 Қазақстан
сақтандыру салымдарының бүгінгіден ... ... елде ... және ... дамуына жүмсалуына қызығушылық танытып отыр.
Қазақстанның әкономикасының тығырыққа тірелуінен шыққаннан ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру
әкономикалық дамудың қажетті компаненті, ол оның ... ... ... қазақстандық сақтандырудың кішкене көлемі оның дамуының орасан
зор потенциалының жоқтығын көрсетпейді. Қазақстандағы еркін ... ... болу ... бар болғаны бірнеше жыл және ол тек енді дамып
келе жатыр, осыны үмытпаған жөн.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Н.Назарбаев Қазақстан өз ... жаңа ... ... ... ... 2006 ... ... Л.И. Страховое дело. Москва,1992.
3. В.В. Шахов, «Введение в страхование». Москва, 1992 ж.
4. Қазақстан ... Заңы ... ... ... ... Теория и практика страхового дела (в схемах, таблицах).
Алматы, ... ... Г.И. ... страхового дела в Республике ... 2000 ... 2002 -2004 ... ... ... Республикасының сақтандыру
рыноғын дамыту бағдарламмасы. 27.11.2000 ж., №491
8. Қазақстан ... ... ... ... тұжырымдамасы.
28.07.2003 ж., №753.
9. 2004-2006 жылдарға арналған ... ... ... ... Багдарламасы. 01.07.2004 ж., №729
10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша ... ... ... ... ж., №335.
11. Бойе Р. Әкономическая теория. Москва, 1997 ж.
12. Макконнелл. Әкономикс. ... ... ... П. ... ... ... ... «Әкономическая теория». Москва, 1999 ж.
15. Шихов «Страхование». ... 2000 ... ... В.Б. ... ... ... ... 1998.
17. Словарь страховых терминов. Под ред. Коломина Е.В., ... В.В. ... ... Зубец А.Н., Зернов А.А. «Управление деятельностью страховой компании».
Москва, 1999 ж.
19. Гостенко Л.Н. Страхование, учебное пособие. Алматы: 2003 ж.
20. ... ... ... ... ... ЕС». ... ... №6, 2004 ж.
21. Савинский, Богатенков «Особенности страхования в КНР». Журнал
«Страховое ... №7, 2004 ... ... ... ... и развитие страхового дела в России».
Журнал «Финансы». №3, 2004 ж.
23. Силласте «Формирование единого страхового ... в ... ... «Страховое дело». №9, 2003 ж.
24. Темирханова А.Ә. Развитие страхового рынка в РК // Известия, МОН ... ... ... - 2005. - ... ... Н.Ж. Некоторые вопросы развития страхового рынка РК
//Аналитик, 2002. ... ... К.К. ... и ... - ... 2005 ж.

Пән: Сақтандыру
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халық денсаулығының негізі8 бет
Қазақстан сақтандыру нарығының рөлі7 бет
Ағарту ісінің басты бағыттары9 бет
Жанұямен танысқанда алған пікірлерді талдау. Жанұямен қарым-қатнаста жеткен жетістіктерді және қиыншылықтарды талдау3 бет
Музей ісі4 бет
Тмд елдеріндегі кітап басып шығарудың дәстүрлі әдістері47 бет
Францияның кітап басу ісі33 бет
ХІХ ғ .бірінші жартысындағы Ресейдегі мектеп пен педагогика5 бет
Қазіргі қазақ кітап ісінің даму деңгейі51 бет
Қазақстан музейлерінің қалыптасу және даму тарихы52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь