Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару кодексі бойынша соттаушылардың құқықтық жағдайына сипаттама

Кіріспе
1. Құқытық мәртебенің түсінігі және құрылымы
2. ҚР Конституциясының азаматтардың құқықтық мәртебесін реттеудегі маңызы
3. Сотталғандардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері
4. Сотталғандардың құқықтық жағдайының мазмұны
5. Бас бостандықтан айыру жазасы
6. Қамау алу жазасы
7. Бас бостандығын шектеу жазасы
8. Өлім жазасына сотталғандардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Қазақстан Республикасының экономикалық, әлеуметтік, саяси салаларындағы түбірлі өзгерістер жағдайында азаматтарға және меншіктің түрлі нысандарына қол сұғылмаудың және тұлғаның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын нақты қорғаудың сенімді кепілдіктерін қамтамасыз ету ерекше мәнге ие. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан – 2030» халыққа жолдауында «заңның абсолютті үстемдігін орнату және азаматтарды қылмыстылықтан қорғау» қажеттігінің аталып өткені бекер емес [1].
Еліміздің Президенті мен Үкіметі аса маңызды міндеттердің қатарына нарықтық қатынастардың заңдылықтары мен ерекшеліктерін айқын көрсететін, қылмыстылықпен күресудің қазіргі кезгі стратегиясын қалыптастыруды және құқық қорғау органдарының қызметінің тиімділігін арттыруды жатқызады.
Қарақшылық шабуылдардың көбеюі Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықтың жалпы өсімімен тығыз байланысты. ҚР ІІМ статистикалық мәліметтеріне көз жүгіртсек, ҚР қылмыстылықтың соңғы жылдардағы өсуі келесідей: 2002 жылы – 173858; 2003 жылы – 200873; 2004 жылы – 206006; 2005 жылы – 201796; 2006 жылы – 183913; 2007 жылы – 183977; 2008 жылы – 162491; 2009 жылы – 160895. Бұл көрсеткіштерден көрініп тұрғандай, қылмыстылықтың өршуі 2003-2005 жылдарда айқын байқалады, ал 2006 жылдан бастап біртіндеп азая бастаған. Алайда, ескеріп өтетін бір жайт, тіркелген қылмыстардың жалпы құрамының ішінде қылмыстардың ауыр түрлерінің, солардың ішінде қарақшылық шабуылдардың өсуінің тұрақтылығы сақталуда.
ҚР ІІМ мен ҚР Бас Прокуратурасының жанындағы Құқықтық статистика және ақпараттар орталығының мәліметтері бойынша еліміздің аумағындағы қарақшылық шабуылдардың жалпы көрсеткіші мынадай: 2002 жылы – 1400; 2003 жылы – 2308; 2004 жылы – 2330, 2005 жылы – 2140; 2006 жылы – 2097; 2007 жылы – 2046; 2008 жылы – 1968; 2009 жылы – 1938.
2000 жылғы 22 сәуірде Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің отырысында ҚР Президенті құқық қорғау органдарының қызметін, олардың жұмысындағы жекелеген кемшіліктерді қатаң сынға алып, сыбайлас жемқорлықпен күреске, зорлық және пайдакүнемдік сипаттағы қылмыстарды ашуға қатысты жұмыстардың жеткіліксіздігін көрсетті.
Қылмыстылықпен күресте құқықтық ғылымдар да, солардың ішінде қылмыстық құқық ғылымы да ерекше рөлді иеленуі тиіс. Өйткені, қылмыстық құқық ғылымының жетістіктері мемлекеттің заңшығарушылық қызметіне де, құқықбұзушылықтармен күрес жүргізуші органдардың тәжірибесіне де тікелей әсер етеді. Бұл ретте қылмыстық құқық ғылымының маңызды міндеті болып меншік нысандарының барлығын қылмыстық қол сұғушылықтан жан-жақты қорғауды және сақтауды қамтамасыз ету мен нығайту табылады. Яғни, республикамыздың әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету жағдайында мемлекеттік және қоғамдық аппараттың қызметінің сапасы ерекше мәнге ие бола түспек.
I. Нормативтік құқықтар актілер.

1. ҚР Конституциясы 30 тамыз 1995ж.
2. ҚР Қылмыстық кодексі 1997ж
3. ҚР Атқару кодексі. 1997 ж
4. Қазақ ССР Қылмыстық кодексі. Алматы. 1958ж.
5. Жоғарғы Сот Пленумының қаулысы Жаза тағайындалғанда соттардың заңдарды қолдану тәжiрбиесi туралы 24 маусым 1993ж.

II. Арнайы әдебиеттер:

6. Алауханов Е. , Рахмметов С. Жаза өркенист 1999ж.
7. Кистаковский А.Р. Исследование о смертной казни. М.,2000г.
8. Против смертной казни. Сб.материалов. М.199ІГ.
9. Смертная казнь за и против. М.1989г.
10. А.Л. Лаврин. 1001 смерть. М.,1991г.
11. Н.өсерұлы. Жеті жарғы. Алматы ,1996ж.

III.Басылымдар

12. Бабушкин А.В. “Обречение насмерть” Труд. 1999г.
13. Бирюков Е. Против жестокости-жестокостью. Соц.законность. 1990г. №11.
14. Борик А. “Расстрелять дешевле” Лит.газета. 1998г. 17 июнь.
15. Ваксян А. “Маратори на исполнение смертной казни? Вторая попытка”.
Рос. Юстиция. 1998г. №5.
І6. Грибов В. “Просторные камеры для смертников” Преступление и наказание.1998г. №.
17.Карпей И.И. “Высшая мера: за и против”. Сов.государство и право.
1991г.№7.
ІЗ.Катанян К. “Смедэтная казнь временно отменяется” Известия 1999г. 3 февраль.
19. Квашис В.Е. Смертная казнь и общественное мнение”. Гос.право. 1997г. №4.
20. Крашенников П. “Смертная казнь - это кровная месть”. Лит.газета. 1999г. 7-13 июля.
21. Михлин А.С. “Способы применения смертной казни” Государство и право. 1997г. №1.
22. Никитский Л. “Убить” смертную казнь, чтобы вздохнуть в суды присяжных. Моск.новости., 1999г. 7-14 февраль.
23. Приставкин А. “Кого же мы казним”. Московские новости. 1999г. 7-14 февраль.
24. “ Разговор о смертной казни”. Человек и закон 1997г. №2.
25. Рудненко Р. “Привести в исполнсние о смертной казни в России” Аргументы и факты.1997г. №21.
26. Савицкий В. “Смертная казнь пока отменяется”. Труд-7. 1999г. 5 февраль.
27. Онгарбаев С. өлім жазасын алып тастау әлі ерте. Түркістан. 1999ж 10-1бнаурыз.
28. Арбабаева Г. Панорама. 1997-24 январь.
29. Ардаев В. “Убийство в законе” Известие. 1996 - 5 июнь.
30. Калеева Т. “Смертная казнь: между “за” и “против”. Каз.правды. 1997 -31 январь.
31. Мерцалов В. Высшая мера. Чем ее измерить? Каз.правды. 2000-20 январь.
32. Сулсймслов К. “Главный полицейский Казахстана выступаст за отмену смертной казни.” АиФ Казахстан. 1999г. №47.
33.Шаймерденов К. “Высшая мера наказания” Фемида. 1998г. №7.
34. Шаймерденов К. “Какие цели у высшей меры? Наука Казахстана. 1999г. 16-30 ноябрь.
35. Вестник КазГУ. Сер.юридическая. 1997г. №5. - стр. 154-163.
36. “Смертная казнь и пределы гуманизма”. Вест. КазГУ. Сер. юрид. 1998г. №9.
37. Вестник Мин. юстиц. РК. 1996г. №7. Стр. 29-30.

IV. Оқу кұралдары.

38. Қылмыстық құқық. Жалпы бµлім. Ағыбаев А.И. Алматы 1998ж.
39. Уголовное право. Наумов А.В. М., 1996г.
40. Мамытов А А. Советтік қылмыстық құқық. 1958ж
41.Уголовное право. Часть общая; Уголовыное наказание; понятие, виды, назначение. 1 том, Екатеринбург. 1994г.
42. Уголовно исполнительное право России. А.И. Зубкова. М., 1997г.
43. Уголовно и исполнительное право Казахстана. Алматы, 1997г.
        
        Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару кодексі бойынша соттаушылардың құқықтық жағдайына сипаттама
Жоспар
Кіріспе
* Құқытық мәртебенің түсінігі және ... ҚР ... ... ... ... реттеудегі маңызы
* Сотталғандардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері
* Сотталғандардың құқықтық жағдайының мазмұны
* Бас ... ... ... ... алу ... Бас ... шектеу жазасы
* Өлім жазасына сотталғандардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе
Қазақстан Республикасының экономикалық, ... ... ... ... ... ... ... және меншіктің түрлі нысандарына қол сұғылмаудың және тұлғаның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын нақты қорғаудың сенімді кепілдіктерін ... ету ... ... ие. ... ... ... халыққа жолдауында қажеттігінің аталып өткені бекер емес [1].
Еліміздің Президенті мен ... аса ... ... қатарына нарықтық қатынастардың заңдылықтары мен ерекшеліктерін айқын ... ... ... ... ... ... ... және құқық қорғау органдарының қызметінің тиімділігін арттыруды жатқызады.
Қарақшылық шабуылдардың көбеюі ... ... ... ... өсімімен тығыз байланысты. ҚР ІІМ статистикалық мәліметтеріне көз жүгіртсек, ҚР қылмыстылықтың соңғы ... өсуі ... 2002 жылы - 173858; 2003 жылы - 200873; 2004 жылы - 206006; 2005 жылы - 201796; 2006 жылы - 183913; 2007 жылы - 183977; 2008 жылы - 162491; 2009 жылы - 160895. Бұл ... көрініп тұрғандай, қылмыстылықтың өршуі 2003-2005 жылдарда айқын байқалады, ал 2006 жылдан бастап ... азая ... ... ... ... бір ... ... қылмыстардың жалпы құрамының ішінде қылмыстардың ауыр түрлерінің, солардың ішінде қарақшылық шабуылдардың өсуінің тұрақтылығы сақталуда.
ҚР ІІМ мен ҚР Бас ... ... ... ... және ... ... ... бойынша еліміздің аумағындағы қарақшылық шабуылдардың жалпы көрсеткіші мынадай: 2002 жылы - 1400; 2003 жылы - 2308; 2004 жылы - 2330, 2005 жылы - 2140; 2006 жылы - 2097; 2007 жылы - 2046; 2008 жылы - 1968; 2009 жылы - ... ... 22 ... ... ... ... ... отырысында ҚР Президенті құқық қорғау органдарының қызметін, олардың жұмысындағы жекелеген кемшіліктерді қатаң сынға алып, сыбайлас ... ... ... және ... ... қылмыстарды ашуға қатысты жұмыстардың жеткіліксіздігін көрсетті.
Қылмыстылықпен күресте құқықтық ғылымдар да, ... ... ... құқық ғылымы да ерекше рөлді иеленуі тиіс. Өйткені, ... ... ... ... ... ... ... де, құқықбұзушылықтармен күрес жүргізуші органдардың тәжірибесіне де тікелей әсер етеді. Бұл ретте қылмыстық құқық ғылымының маңызды міндеті болып ... ... ... ... қол ... жан-жақты қорғауды және сақтауды қамтамасыз ету мен нығайту ... ... ... ... ... ... жағдайында мемлекеттік және қоғамдық аппараттың қызметінің сапасы ерекше ... ие бола ... ... бір ... ... ... 1997 ... 21 шілдеде қабылданған жаңа Қылмыстық кодексімен мүліктік қылмыстардың құрамдарына елеулі өзгертулер енгізілді. Бұл өзгертулер меншіктің барлық ... ... ... ҚР 1995 жылғы 30 шілдедегі Конституциясында анықталды. Конституцияның 6-бабында былай деп жазылған: .
Егер ... ... ... ... ... меншікке қатысты екі тарау болса (социалистік меншікке қарсы қылмыстар және ... жеке ... ... ... ... ... олар бір тарауға деп біріктірілген. ҚР ҚК тарауында меншіктің барлық нысандарын ұрлықтан, ... ... ... ... қорқытып алушылықтан және меншікке қатысты өзге де қол сұғушылықтардан теңдей қорғауды қамтамасыз ететін нормалар бекітілген. Бұл ретте ҚК-те ... ... ... ... ... баптарда, мүлік деп жазылған. Бөтен мүлікті ұрлау туралы сөз ... ... ... ... ... ретінде ірі мөлшер көрсетілген. Меншікке қарсы қылмыстардың көптеген құрамдарына бұрын ... ... ... ... ... Бұл ... өз ... ғылыми тұрғыдан түсіндіруді қажет етеді.
1.Құқытық мәртебенің түсінігі және құрылымы
Біз ... ел ... ... тереңіне бой тартсақ, қазіргі Қазақ мемлекетінің құрылуынан бастап, табиғи болмыс-бітімімен бірге қайнасып, бойына сіңген әдет ғұрып, ... ... ... заңдар үлгісі - билер бітімі сот ісін биік ... ... ... тауынан Қап (Кавказ) тауының баурайындағы Қара теңізге дейінгі аралықтағы ұлан-байтақ далада үстемдігін жүргізіп отырған Сақ, Ғұн, Үйсін, Түрік, ... ... ... Оғыз, Алтын Орда, Ақ Орда, Дешті Қыпшақ тәрізді ұлыстар мен мемлекеттердің түпнұсқалық жүйелі заңы ел басқаруда, келелі кеңес ... ... ... ... ...
Бұл жайлы Еуразия тарихын тереңінен зерттеп, зерделеп, өзінің шығармаларында пікірін айтқан ғұлама ... Лев ... өте ... ... ... ... мемлекеттердің құрамында болған қазақ ұлысының да өзіне тән заң ережелері, сот ісінің озық ... ... ... ... ... нормалардың қағидаларын (принциптерін) атқарып келді. Қазақ даласында ... бойы ... ... ... ... ел арасындағы түрлі дау-шараларды шешіп отырғаны да тарихтан белгілі. Бүгінгі ұрпақдардың құлағына айқын жеткізіліп, көкейлеріне дөп қонған: деген ғұлама ... ... тым ... жатыр.
Еліміздегі билер сотының осы Майқы биден тарау алатыны - тарихи шындық. Содан бері ... ... ... билер бітімі әр кезеңдегі мемлекеттік құрылым - жүйеге қарай дамып, өркендеп отырды. ... ... ... ... хан ... деп ... заң жарлығы (1511-1523 жылдары билік құрған), Есім хан (1598-1628 жылдар аралығында билік ... ... өз ... ... ... ... жинақталған озық үлгісі қатарында болды.
Ғасырдан ғасырға жалғасқан осындай ... ... ... ... ... ... сай жаңаша жасаған, он жетінші - он сегізінші ғасырдағы Әз Тәуке ханның (1680-1717 жылдар аралығында хандық құрған) заңдар ... ... зор ... ... ... ... ... осындай ерекшеліктерімен халық мүддесін, ұлттық салт-дәстүрге қызмет етіп келген көне заңдар ережесі, ... соты 1917 ... ... ... ... өз ... ... дәстүрлі қазақ заң құқықтарының нормалық жиынтығы болып келгендігі баршамызға белгілі еді.
Алайда, жаңа социалистік қоғам үстемдік құрған аралығында билер соты ... ... ... ... ... Оның ... ... одақтас республикалардың Жоғарғы Соты құрылып, олар КСРО Жоғарғы Сотына бағынышты болды, ... есеп ... ... ... ... ... ... кейін, біздің еліміздегі сот жүйесі 11 сәуір 1923 жылы РСФСР Жоғарғы Соты Қазақ бөлімі болып құрылғаннан соң, Қазақ ... КСР ... ... ... ... 1936 ... дейін, Ресей Федерациясы Жоғарғы Сот құрамында болып келді.
Тек, 1936 жылы КСРО жаңа ... ... ... дербес республика боып танылған соң ғана, Қазақ ССР-і Конституциясы бойынша сот ... ... ... ... ... ... ... негізделіп құрылды. Азаматтық, қылмыстық істерді қарайтын халық соттарының учаскесі ауданда болды. Бұл ең төменгі ... сот ... ... ... ... ... ... облыстық соттар тұрды. Ол облыс көлеміндегі азаматтық, ... ... ... ... ... және халық сотының шешімдері мен үкімдері бойынша келіп түскен ... ... мен ... қарап, билік айтты.
Қазақ ССР-і Жоғарғы Соты - ... ең ... сот ... ... ... Өзінен төменгі соттарға қарап, шешім қабылдаған істер бойынша шыққан үкімдерді наразылық келтіру тәртібімен қайта қарауға мүмкіндік алды. Сондай-ақ соттардың ... ... ... ... күшінде қалдырылған шешімдерді немесе кассациялық шағым заңда көрсетілген мезгілде сотқа берілмесе, оны наразылық келтіріп, қайта ... ... ... ССР-нің Жоғарғы Соты Конституциядағы 85 баптың талабына сай республикадағы барлық сот істеріне билік етті. Аталған бапта: , - деп ... Атап өтер бір ... ... ... ... ... сот ... қызметтерін қадағалау КСРО Жоғарғы Сотының қарауында болған.
Республика ... ... ... ... ССР-нің Жоғарғы Кеңесі 5 жылға сайлап бекітті. Оның ... ... ... ... Жоғарғы Соттың мүшелері және халық заседательдері енді, Қазақ ССР Жоғарғы Сотының құрамында қылмыстық істер жөніндегі сот ... және ... ... ... сот ... жұмыс жасады.
Жеке республикалар мен одақтас елдердің жалпы мемлекеттік заңдарына талдау жасағанда, 1936 жылы қабылданған КСРО Конституциясында сот өндірісі мен сот ... ... ... ... КСРО құзыретіндегі одақтас республикаларға да тән екендігі айтылған. Бірақ, ... мен ... ... ... кодекстері заң нормасы ретінде 1959 жылға дейін қолданылып ... ... ... 1959 жылы Қазақ ССР-і Жоғарғы Кеңесінің екінші сессиясы аса маңызды үш бірдей заң ... ... Сот ... ... заң, ... кодекс және Қылмыстық іс жүргізу кодексі болатын.
Аталған бұл заңдар 1958 жылғы 25 желтоқсандағы КСРО мен ... ... ... қарап бекіткен КСРО Жоғарғы Кеңесінде жан-жақты талданып, сараптаудан өткен еді. Қазақ ССР-нің Жоғарғы Кеңесі ... сот ... ... жаңа заң ... Қазақ ССР-нің Жоғарғы Соты жанынан Пленум құрылды. Бұдан бұрынғы заңдарда мұндай өкілеттілік тек РСФСР Жоғарғы Сотының ... ғана ... ССР ... ... ... ... былай республика аймағында сот істеріне қолданылатын заңдар бойынша сот басшыларына түсінік беру, статистикалық мәліметтерді сараптап көрсету, сот тәжірибесі туралы талдау ... ... ... ... ... ... ... Соты Төралқасының шығарған қаулысы бойынша наразылықтарды қарау, Жоғарғы Соттың әрбір сот алқасының қызметі туралы алқа төрағасы жасаған есепті ... ... ... құзырына ие болды. Сонымен қатар, Пленум көрсетілген заң ... ... ... ... ... Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің Төралқасына маңызды мәселе қою құқығына иеленді. Сондай-ақ, Жоғарғы Сотқа республикадағы барлық соттардың іс жүргізудегі қызметтеріне басшылық ... ... ... ... ... құқық берілді.
Қазақ ССР Жоғарғы Соты Төралқасының да ... ... ... ... ... ... ... Жоғарғы Сот төралқасының құрамы Төраға және оның орынбасары мен мүшелерінен құрылды. Төралқа Қазақ ССР ... ... сот ... ... ... ... мен үкімдері бойынша келтірілген наразылықтарды қарап, олар бойынша шешім қабылдады. Оған республика ... ... оның ... міндетті түрде қатысып отырды.
Республика Жоғарғы Сотының Төралқасы мен ... ... ... 47 және 49 баптар бойынша белгіленіп көрсетілген болатын. Онда Жоғарғы Сот Төралқасы мен Пленумы бұған ... ... заң ... ... пәрменді болды. Сонымен бірге, олар республика аймағындағы сот істері мен оның қызмет істеуіне және басқару жүйесіне де бақылау жасады.
1957 жылы ... ССР ... ... ... ... ... оның құрамы кеңейтілді. Сол жылы республика Жоғарғы Соты құрамында Төраға және екі орынбасар, 19 сот ... ... ҚР ... азаматтардың құқықтық мәртебесін реттеудегі маңызы
Мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы және сот билігі тармақтарына бөлу - бұл ... ... ... ... ретіндегі қызметінің ең басты принципі. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясында былай деп көрсетілген: Республикада мемлекеттік ... ... ... мен ... ... заң ... ... және сот тармақтарына бөліну принципіне сәйкес жүзеге асырылады.
Билікті тармақтарға бөлудің ... ... ... ... ... яғни ... бірдей міндетті мінез-құлық ережесін бекітуге, оларды орындауға және төрелігін жүргізуге, яғни адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау, осы ережені бұзғандарға жаза ... ... ... байланысты іркілісті, қақтығысуды және басқа өзекті мәселелерді шешу болып есептелінеді.
Биліктің тармақтарының былайша бөлінуі табиғи ... ... ... ол ... заңымен ұштасып жатады. Сонымен бірге, бұл мәселенің басқа да қырлары бар екендігін ... ... ... ... оның ... ... Демократия жеңістіктерін сақтауда, оны қамтамасыз етуде мемлекет қызметінің үш бағытын әр түрлі үш мемлекеттік органдардың арасында бірдей бөліп, ... бір ... ... ... ... алмайтындай етіп ұстап тұру мақсаты әрбір билік иелерінің жадында болуы тиіс.
Өйткені билік ... ... оны өз ... ... ... мүмкін, оның өзі озбырлыққа, адам тағдырын аяққа басып менмендікке ... ... ... Ең ... - ... ... емес үш тармақтар билігі өздерін өздері бақылап тұруы, бір органның заңды бұзғанына орасан зор көңіл бөлулері қажет. Осы ... үш ... ... өзі бірін-бірі ұстап тұруға жәрдемдесетіні сөзсіз.
Демек, билікті бөлу принципін шынайы іс жүзіне ... ... ғана ... әр үш тармағына қатысты мемлекеттік органдардың өкілдігі өз шеңберінде еркін ... ... ... ... ... ... ... әрі тепе-теңдік әдістері көп пайдасын тигізетіндігіне кәміл сенеміз.
Мемлекеттік билік - бұл ... ... ... мен ... ... Осылардың көмегімен билік етуші субъектілердің ерік-жігері іске асырылады немесе ... ... ... әлеуметтік және рухани салаларын басқару жүзеге асырылады. Олардың іс-қимылдары сан алуан. Бұл дегеніміз осындай бола ... да ... ... ... ... және де ... заңдарда белгіленген өз өкілеттілік шеңберінен тыс шығып кетулеріне құқығы жоқ.
Билікті бөлу ... өзі ... ... ... заң ... қызметін тек өкілді, заңды органдар жүзеге асырса, ал заңдарды орындау, атқарушы-ұйымдастырушылық қызметі ... ... ... ... сот ... қисынын тәуелсіз сот органдары табады. Сойтіп, заң шығарушы, атқарушы және сот ... ... ... өз ... ... ... ... алады және олар заң жүзінде тәуелсіз.
Сонымен қатар, олардың іс-қимылдары Конституцияға сәйкес болып, Ата заңымызды бұлжытпай орындауларына бағытталуы тиісті. ... ... тек ... реттелініп, оның өзі Конституцияның жоғарылығына, мемлекеттік құқықтық мәнін кепілдендіруіне әкеліп соқтыратыны ақиқат.
Осыған орай, құқықтық ... ... бірі - сот ... заң шығарушы және атқарушы билік тармақтарына тәуелсіз қызмет атқаруы болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі еліміздің Конституциясымен және 2000 ... 25 ... ... ... және де ... да заң ... ... Аталған сот жүйесі туралы конституциялық заңы біздің мемлекетімізде жеке адамның мүддесі үшін, бүкіл халықтың ... үшін жаңа ... ... ... ... мақсат етіп қойған ел ретінде Қазақстан Республикасының сот жүйесінің гуманистік сипатын белгілейді.
Қазақстан ... сот ... ... мына ... жағдайлармен қамтамасыз етіледі:
Конституцияда, аталған конституциялық заңда, іс-жүргізу және өзге де ... ... ... ... мен ... үшін ... және ... сот төрелігі принциптерімен;
сот билігін барлық соттар үшін сот ісі жүргізудің заңдарда белгіленген бірыңғай нысандары ... ... ... ... барлық соттарының қолданыстағы құқықты қолданумен;
заңдарда судьялардың бірыңғай мәртебесін баянды етумен;
заңды күшіне енген сот актілерін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында орындаудың ... ... тек қана ... ... есебінен қаржыландырумен.
Сот билігін жүргізуші органдарының қызметін ұйымдастыру және оның тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен нақтыланады және мынадай конституциялық принциптерге негізделеді:
1. Сот ... тек сот қана ... ... Сот ... ... ... атынан жүзеге асырылады және ол азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, Республика Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік-құқықтық ... ... ... ... ... ... қызмет етеді.
Бұлар азаматтық, қылмыстық және заңда белгіленген өзге де сот ісін ... ... ... ... ... ... да өзге ... мен тұлғалардың судья өкілеттігін немесе сот билігі функцияларын иеленуге құқығы жоқ. Сот ... іске ... сот ... ... бір ... араласуға жол берілмейді және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соқтырады. Нақты істер бойынша судьялар ... есеп ... ... ... сот ... ... судьялар, сондай-ақ заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен қылмыстық сот ісін жүргізуге тартылған алқа заседательдері арқылы соттарға тиесілі.
2. Заңдылық. Өзге ... ... ... ... ... тек ... ... Конституциялық Кеңестің, Жоғарғы Соттың нормативтік актілеріне негізделуі ... ... ... ... ... қажет. Өйтпеген жағдайда олардың үкімдері мен шешімдері заңсыз болып табылып, жойылуға немесе өзгеруге тиіс.
3. Судьялардың ауыстырылмайтындығы. Судьялар қызметке Конституцияға және ... ... ... ... ... ... немесе тағайындалады және тұрақты негіздегі өкілеттіктерге ие болады. Судьяның өкілеттілігі тек заңда көзделген негіздер мен тәртіп ... ғана ... ... Судьяның тәуелсіздігі және оның ҚР Конституциясына, заңдарға ... ... сот ... ... ... дербес ешкімнің еркіне ықтиярсыз, бағынбай, тәуелсіз, тек қана еліміздің Конституциясы және өзге заң актілеріне бағынады. Демек, олардың тәуелсіздігі заңмен қорғалады. ... ... мына ... ... етіледі:
судьяның сот төрелігін іске асыру жөніндегі қызметіне араласқаны үшін, сондай-ақ сотты құрметтемегені үшін ... ... ... ... тиіспеуімен;
судьяны қызметке сайлау, тағайындау, судьяның өкілеттілігін тоқтату және тоқтата тұру тәртібімен, судьяның орнынан түсу құқығымен;
судьяларға мемлекет есебінен ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік қамсыздандыру, сондай-ақ оны нашарлатуға тыйым салу арқылы.
5.Судьяның тәуелсіздігі, жоғарыда айтқандай, оған ... ... ... ... ... үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жағдайларды қоспаған жағдайда, тұтқынға алуға, күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен белгіленген әкімшілік жазалау шараларын ... ... Сот ... ... ... ... ... Президентінің келісімінсіз, ал Конституцияның 55 бабының 3 тармақшасында белгіленген жағдайда (оған ешкімнің тиіспеуі жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... оны қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Судьяға қатысты қылмыстық істі Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры ғана қозғайды.
6. ... ... ... қарау әдетте, коллегиялды түрінде жүргізіледі. Мұның өзі істің жан-жақты, толық және объективті түрде қаралуына жағдай ... ... ... ... жағдайларда сотта істерді қарау судьяның жеке басшылығымен жүргізіледі.
Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық сот ісін жүргізу алқа ... ... ... ... (ҚР ... 75 бап, 2 тармақ).
7. Сот іс жүргізу тілі туралы ... ... ... Конституциялық Кеңесінде және т.б. мемлекеттік органдарда іс жүргізу, олар қабылдайтын шешімдер қазақ, орыс тілдерінде жүзеге асырылып, жазылуы тиіс. Іске ... ... іс ... ... меңгермеген болса, онда олардың ана тіліне немесе олар ... ... ... ... тілмәшпен қамтамасыз етілуі қажет.
8. Кінәсіздік презумпциясы - адам мен азаматтың құқықтары мен ... ... ... іс ... ... негізгі принципі. ҚР Конституциясының бабына сәйкес адамның ... ... ... ... енген сот үкімімен танытылғанға дейін ол жасалған қылмысқа кінәлі емес деп ... ... әрі ... ... отырып айтатын болсақ, айыпталушы өзінің кінәлі емес екендігін барлық жағдайда, ешкімнің алдында дәлелдеуге міндетті ... ал ол ... ... ... жөніндегі кез келген күдік айыпталушының пайдасына шешіледі.
9. Бір ... ... үшін ... де ... ... ... әкімшілік жауапқа тартуға болмайды. Бұл өте маңызды принциптердің бірі болып ... Ол ҚР ... 77 бабы 3 ... 2 ... ... және мұның өзі ҚР ҚІЖК дамытыла түседі. Онда егер осы жағдайлар анықталған болса қылмыстық іс ... ... ал іс ... ... ол күшін жояды. Сондай-ақ егерде айыпты адамның үстінен шығарылып қойылған заңды күшіне енген үкім болса, ал оның кінәлі емес ... ... ... ... қаралып, өз дәлелін тапса, онда іс сот мәжілісінде қысқартылуға тиіс.
10. Білікті заң ... алу ... Осы ... ... сай ... ... тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған адам, сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған мезеттен бастап адвокаттың (қорғаушының) көмегін пайдалануға ... ... ... ... ... ... істерде заң көмегі тегін көрсетіледі. Осы принциптің нақтылы іс-жүзіне асырылуына кепілдікті сот жүйесі бере ... ... мен ... процесстің теңдігі мен жарыспалылығы принциптері негізінде соттардың істерді қарауына қатысады.
Сөйтіп, Қазақстан Республикасы егемендікке жеткен шынайы демократияның орнығуы жағдайында ғана адам мен ... ... ... баян ... ... ... мен ... орындалуын қамтамасыз етуге нақты мүмкіндік алды.
Осы конституциялық қағиданы іске асыруда сот төрелігін іс жүзінде іске ... сот ... ... рол ... ... Ғ.С. ... өзінің деген ғылыми еңбегінде - деп көрсетеді [5].
Сот билігіне ... ... ... ... ... бұл ... оған ... өкілеттік шегінде жүзеге асырылады. Адамның және азаматтың танылған және кепілдік берілген құқықтары мен ... ... ... сот ... ... ... отырып, Конституция бұл құқықтар мен бостандықтардың конституциялық құрылысты, ... ... ... ... мен ... ... және ... имандылықты қорғау мақсатында қажет болған жағдайда тек заңмен ғана шектелуі мүмкін екенін ... ... ... жағдайының ерекшеліктері
Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды топтастыру, ол оларды тиісті белгілерімен ... ... бөлу ... мақсатына жету үшін қолайлы жағдай жасау болады.
Сотталғандарды топтастыру ... пен ... ... ... бір түрі ... жекелендіруді бір ізбен іске асыру үшін жүргізіледі. Жазаны жекелендіру сот ... ... және оны ... ... ... ... ... жекелендіру -- ол еңбекпен түзеу құқығының нормалары белгілеген, әрбір сотталғанның жеке басын сипаттайтын мәліметін еске ала ... ... ... ... ... және тиісті еңбекпен түзеу принциптерімен әсер ету.
Бас бостандығынан айыруға ... ... ... ... ... арналған:
а) қоғамға қауіпті қылмыскерлердің, қауіпті деп күдік ... ... ... әсер ету ... ... ... ... әр түрлі топтарға бөлу;
ә) түзеу мекемелерінің тиімді жүйесін тұрғызу;
б) түзеуге әсер ету амалдары мен әдістерін жекелеп қатал қолдану;
в) ... ... ... ... және ... яғни ... шараларының қоғамдық қауіптілігінің дұрыс арақатынастығы;
г) жазаны атқаруға тиісті жағдай жасау.
Көрсетілген мәселелерді шешуді тек ғылыми негіздегі топтандыру қамтамасыз ете алады. Қазіргі ... күші бар қыл - ... ... заңдары бас бостандығынан айы - руға сотталғандарды ғана топтастыруды қамтиды. Сот әлі шешім қабылдамағандарды ... ... мен сот ... жазаға сотталғандарды қылмыстық атқа - руға топтастырудың айырмашылығы бар деп есептеуге болады. Қылмыстық-атқару топтасуының негізі қылмыскерлердің ... ... ... ... ... мен қылмыстық-құқықтық топтасуларының өзара байланысы былайша түсіндіріледі; біріншіден, қылмыстық-құқықтықтоптасудың негізгі ... ... ... ... ... дәрежесі мен қылмыстық жазаны өткергенде еске алынатын қылмыскердің жеке басы болады да, екіншіден, екі топтасудың міндеті -- ... ... ... ... ... ... болады.
Сонымен бірге тікелей мақсатының айырмашылығы -- ол қандай оқиға үшін топтастырылуында, сондықтан қылмыстық-құқықтық және қылмыстық-атқару ... деп ... ... ... қылмыскерлерді топтастырудың негізгі мақсаты -- ол жауапкерді қылмыстық жауапқа тартқанда және жаза ... ... ... ... мен істелген қылмыстық қоғамдық қауіптілігі дәрежесіне және қылмыскердің жеке ... ... да, ол ... ... әділ шешім қабылдауды қамтамасыз ету. Бас бостандығынан айы - руға сотталғандарды топтастырудың негізгі мақсаты -- ол ... әр ... ... ... ... ... және осы жазаның түрін барынша тиімді атқаруды қамтамасыз ету. Бас ... ... ... заң ... пе - ... және ... ... топтастырылады. Көрсетілген өлшемдер жиынтығы тағы екі өлшемге бөлінуі мүмкін: ... ... және ... өлшемімен топтастыру -- ол барлық бас бостандығы - нан айрылғандарды сыр-сипатымен жасалған қылмыстын қоғамға ... ... және ... жеке ... ... ... ... топтарға бөлуді айтады.
Барлық бас бостандығынан айыруға сотталғандар бұл белгіге ... ... ... а) өмір бойы бас ... айы - руға және тез өткеруші адамдарға; ә) ... бас ... - нан ... ... ... оған бірінші рет сотталған - дар; б) әр ... ауыр ... ... ... ... в) ... ... істеп сотталған (рецидив) адамдар мен қайталанған аса қауіпті қылмыс және ... ... ... ... -- бүл ... бас бостандығынан айыруға сотталғандарды жынысына, жасына, денсаулығына байланысты бөлу.
Бұл белгімен бас бостандығынан айыруға ... бы - ... ... а) ... және ... ә) ... ... (18 жасқа толғандар) және кәмелетке толмағандар (14-тен 18 жасқа дейінгілер); б) ... ... мен ... в) ... сау мен ауыр ... барларға; г) әйел - дерге, аяғы ауыр және 8 жасқа ... ... бар ... өлшеммен топтастыру -- бұл бас бостанды - ғынан айыруға сотталғандарды тікелей педагогиканың міндетіне байланысты, қандайда болмасын ... ... ... тура ... ... ... әсер етудің тиісті амалдары мен әдістерін қолданудың орындылығымен белуге болады.
Бұл өлшемнің негізінде сотталғандарды, олардың оған дейінгі және бас ... ... ... ... қатынасы (еңбекті адал ниетімен істейді немесе жалқау), түзеу мекемелеріндегі мінез-құлқы мінез-құлқы ... ... ... ... ережесін бұзушы) және т.б. байланысты белуге болады.
Психологиялық өлшеммен ... -- бұл әр ... ... ... ... ... Мұндай белу жалпы және пенитеншарлык психологиянын мінез-құлык түрін ... - ру ... ... ... ... ... жұмысын дұрыс ұйымдастыру үшін бұлармен бірге жеке басыньщ да қасиетін білу тиіс.
Психологиялық өлшемге ... ... ... ... орынды сияқты:
а) аса қауіпті мемлекеттік қылмысқа сотталғандарды және басқа әр ... ... ... ... ... ... және абайсызда істелген қылмысқа сотталғандарды;
б) өмірге, денсаулыкқа, адамның денесіне қол сұкпаушылығына қауіп төндіргені үшін ... ... ... үшін ... ... үшін сотталғандар;
д) пайдақорлығы үшін емес, қызметін немесе мамандык функциясын орындауға байланысты жасалған қылмысы үшін сотталғандар;
е) басқа да ... үшін ... ... топтастыру тәрбие процесін дұрыс ұйымдастыруға жағдай жасайды, себебі ол сотталғандардың бір тобыньщ ... ... кері ... ... және ... ... амал ... әсер етуге мүмкіндік береді.
Заңда қабылданғандай сотталғандарды топтастыруға сәйкес түзету ... ... ... ... ... ... ... мекемелер жүйесі заңдық (құқықтық) және физиологиялық (биологиялық) өлшемдерге негізделген.
Педагогикалық және психологиялық өлшемдер түзеу ме - кемелер ... ... ... ... ... ... ... пайдаланып жеке-жеке істеу үшін және сотталғандардың әр біреуімен тәрбие жұмысын ұйымдастыруға әсер етеді.
4.Сотталғандардың құқықтық ... ... ... ... тиісті режимін, жазаны қай жерде өткеретінің, сотталғанға бастапқы топтастыруды белгілейтін жалғыз орган -- ол сот ... ... ... ... ... мекемесінің бірінен екіншісіне аударуға негіз пайда болады. Өйткені, ұстау жағдайын өзгертуге ... ... ... ... немесе қатаң режимнен қоныстану колониясына аудару. Бірақ бұл ... ... ... ... өйткені сот белгілеген режим түрі жазаны өтеу мерзімінде өзгермей қалып қояды.
Егер сотталған еркіндігінен айыру орнында тағы да қыл - мыс ... ... ... ... онда сот үкім ... ... жаза ... түзеу мекеме түрін қалдыруы және қатаңдау ұстайтынын белгілеуі мүмкін.
Сот үкім шығарғанда ... ... әлде ... ... түрін белгілегенде қате жібере қалса, жоғары тұрған кассация жөнімен немесе бақылау ретінде сотталғандарды ұстау режим ... ... өзі ... ... ... ... енгеннен соң және оның орыңдауды айтқан күнінен ... 10 күн ... ... бас бос - ... ... ... ... өтеуге жіберіледі. Түзеу мекемесіне жіберуді ол адам сотталғанша ІІМ қылмыстық-атқару жүйесі ... ... ... ... ... ... қапасының әкімшілігі орындайды. Жол-дамада сотталып жіберілген ерлер мен әйелдердің жалпы саны, сотталған заңның баптары, өтпейтін ... ... ... көрсетіледі. Жолдамаға тергеу қапастарынын арнайы бөлімі жүргізілген таспаға басылған сотталғандардың жеке басының істері және жолдама тізім -- ... онда ... ... ... ... ... ... жеке бас істің нөмірлері, тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, сотта қойылған баптары, жаза ... мен ... ... ... түрі ... жеке басы ... анкета, дактило-карта, танитын фотографиясы, үкімнің көшірмесі, үкімнің немесе ұйғарымның заңды күшіне енгені туралы анықтамасының көшірмесі, сотталғаны немесе сотталмағаны туралы ... ... ... ... мекемелеріне сотталғандарды қабылдауды мекеме бастығы немесе оның оператив, сондай-ақ режим жұмысы жөніндегі орынбасары төрелік ететін үздіксіз істейтін комис - сия ... ... ... әр ... бөлім немесе қызмет, мекемені күзететін әскери бөлімше өкілдері кіреді. Жекелеген немесе кішігірім ... ... ... ... лауазымды адамдары (бастығы, оның орынбасары, бастықтың кезекші көмекшісі) және ... ... ... ... Комиссия немесе лауазымды адамдар бас бостандығынан айыруға сотталғандарды қабылдаған ... ... ... ... құжаттарда көрсетілген мәліметтермен сәйкестігін тексеру. Түзеу мекемесіне қабылдауға жатпайтын-дар:
1. Үкім заңды күшіне енбегендер.
2. Түзеу мекемесінің басқа түріне жататындар.
3. Құжаттағы мәліметтері ... ... ... ... ... ... жылы басқа және т.с.с).
Ондайларды табылған бойда түзеу мекемесінің орналасқан жеріндегі қылмыстық-атқару жүйесі басқармасына хабарлайды және оларды әкетуге рұқсат-жолдама сұралады.
Сотталғандарды қабылдаған ... ... ... жеке ... ... одан ... медициналық тексеруден өткізіледі. Керек болса олар санитарлық тазалаудан өтеді. Осылардан өткеннен соң мерзімі -- 2 ... ... ... ... ... ... 3 дана етіп акт ... біріншісі конвой бастығына беріледі, екіншісі -- түзеу мекемесіндегі іске тігіледі, ал ... -- ... бас ... ... ... ... ... мекемесіне жаңадан қабылданғанның әр қайсысына 24 сағаттың ішінде үкім ... ... ... ... ... Сотталғандардың отбасын, жақын туыстарына, мекемеге келген күннен бастап 10 тәулік ішінде мекеменің мекен-жайы, беруге немесе почтамен ... ... ... тағамдар мен өте қажетті заттар тізімі сотталғандармен жолығысудың негізгі ережелері хабарланады.
Сотталғандарды түзеу мекемесіне қабылдау тек қана ... заң ... ғана ... ... ... тәрбие жұмысының басталуы. Жаңадан келген сотталғанмен бірінші күннен бас - тап ... ... онда оны ... ... ішкі ... міндеттері, яғни құқығымен, тәртіптік жаза қолдану мен мадақтау шараларының ... және ... ... ... сотталғанның карантинде болған кезінде, мекеменің әкімшілік комиссиясы, әрқайсысының жеке басының ерекшелігін, мүмкіндігіне ... ... ... және т.б. еске ала ... ... ... ... шешім қабылдайды.
Бас бостандығынан айыруға сотталғандар үкім заңды күшіне енгеннен бастап жаңа дәрежеге ие болады. Бірақ оларға берілген құқықты және міндеттерін ... шын ... ... ... түзеу мекемесіне қабылдағаннан кейін басталады. Сонымен сотталғанды мекемеге қабылдаумен құқық маңызының ... ... ... ... жазасы
Азаматтардың жеке басына, құқықтары мен бостандықтарына қол сұғатын қыл - мыс - тар біздің қоғамымызға ... ... ... Сол ... ... қылмыстармен ше - шу - ші күрес жүргізу ҚР құқық қорғау органдарының маңызды міндеті болып та - бы - ... ... ... үшін ... ... ... күрес жүргізетін мем - ле - кет - тік ор - ган - дардың жұмысын жақсартудың, сол ... ... ... одан әрі же - тіл - ді - ру - дің ... зор. Қылмыстық-құқықтық ғылым тәжірибеші-заңгерлер қыл - мыс - тық заң - ды ... ... ... ... ... ... ... - дауы керек.
Көшпелі қазақ қоғамының жағдайында құқықты жасаудың бірден бір тәсілі ретінде әдет-ғұрып ... 1917 ... ... ... аумағында қазақтардың әдет-ғұрыптық қылмыстық құқық нормалары, шариат-мұсылмандық құқығы және жалпы империялық қылмыстық заңдар, соның ішінде 1885 жылғы жазалар ... ... ... ... ... ... ... өзіндік дербес заңдар-1997 жылы Парламентпен қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі мен Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... ... кіруіне байланысты біз, Ресей заңнамасының біздің еліміздің құқықтық өмірінің дамуына әсер ету фактісін ... ... ... ... ... -- бұл азаматтардың негізі жеке құқықтарына ба - ғыт - талған ... ... ... ... ... ... Бұл ... қыл - мыс - тар - дың көпшілігі ауыр және аса ауырға жатады, олар моральдық және ... зиян ... ... ... бұл ... бірінші орынға жылжыту ҚР қыл - мыстық заң - намасының негізгі реформасындағы ... ... ... яғни аза - - мат - тар - ды ... мен денсаулығы, оның заңды мүдделерінің құқықтары мен бостан - дық - тарын айрық - ша қорғауға сәйкес еді.
Әрекетсіздік әрекет ... ... ... ... болып табылады, сондықтан да ол әрқашан саналы сипатқа ие. Егерде қоғамдық қауіпті әрекет кінәлінің белсенді ... ... онда ... болу керек және істелуі мүмкін әрекеттің істел - меуі - нен ... ... ... ... орындауда тұлғаның міндеті мына - лар - дан шығады: а) заң мен ... ... ... ә) ... ... мен қыз - мет - тік ... б) ... шарттар; в) жеке өзара қатынастан; г) кінәлінің алдағы қыз - ... ... ... ... ... жағы тек ... - дық ... - ті әрекеттен туады.
Ұлттық заңнаманың ұқсамаушылығы ұлттық ... ... даму ... және ... ... көз ... айырмашылықтардан, сонымен қатар қалыптасқан ұлттық құқықтық мектептер мен өзекті ғылыми бағыттардың әсер етуінен туындайды.
Тұлғаның жеке бас ... қол ... ... ... ... 1917 жылға дейінгі ресейлік заңнама қызығушылық тудыруда. Бұл жерде 1885 жылғы редакциясындағы жазалар туралы Ережелер жөнінде сөз ... ... ... 1903 ... ... сол күйі күшіне енген жоқ. Жалпы жеке бас бостандығын шектейтін қылмыстарға: 1) Мәжбүрлеу; 2) Шын ... ... ... (қамау және ұстау); 3) Адам ұрлау; 4) Қорқыту; 5) Басқа адамның тұрғын үйіне қол сұғушылық ... ... ... ... орай аталған құқық бұзушылықтардың бөлігі ұсақ қылмыстық қол сұғушылықтардың жалпы ұғымы болып ... ... заң ... адам ... ... ... бөлді: а) құлдыққа сату (Ереженің 1410 бабы); б) негрлерді сатуға қатысу (1411 бап); в) нәрестелер мен балаларды ұрлау (1407 және 1408 ... г) ... ... ... (1409 б); д) әйел ... (1529, 1530, 1549, 1580, 1581, 1582 баптар). Анағұрлым ... ... ... қылмыс түрлері де кездеседі, олар

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмыстық құқықтағы айыппұл156 бет
Азаматтық іс жүргізудегі диспозитивтік қағида: түсінігі және мәні5 бет
Әкімшілік құқықтың қайнар көздерінің түсінігі мен түрлері4 бет
Азаматтық процесстегі катысушылардың арасындағы тараптардың орны36 бет
Апелляциялық іс жүргізудің мәні, маңызы20 бет
Жезөкшелікпен айналысудың себептері және онымен күресу жолдары26 бет
Жеке табыс салығының есебі4 бет
Жер заңдарының принциптері мен міндеттері8 бет
Жер салығы туралы мағлұмат40 бет
Жер қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы мемлекеттік органдардың функциялары жайында14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь