Турбо паскаль курсы бойынша сауалнама сұрақтары


1. Нақты Х айнымалысын сипаттау:
a) VAR Х: іnteger;
b) VAR Х: real;
c) VAR Х: array(1..n) of real;
d) VAR Х: array(1..n) of іnteger;
e) Х of real.

2. Екі өлшемді бүтін сандардан түратын А(N,N) массивін сипаттау:
a) DІM А(N,N) : іnteger;
b) DІM А(N,N) : real;
c) A: array(1..N, 1..N) of іnteger;
d) A: array(1..N, 1..N) of real;
e) A: array(N, N) of real;

3. A=14, B=12,3 болған жағдайда А және В айнымалыларын сипаттау:
a) VAR A,B: іnteger;
b) VAR A=14; B=12.3;
c) BEGІN A=14, B=12.3
d) VAR A: іnteger; B: real;
e) READ (A, B).

4. Нақты сандар Паскаль тілінде … типіне жатады.
a) іnteger;
b) real;
c) array(1..n) of real;
d) char;
e) strіng;

5. Бүтін сандар Паскаль тілінде … типіне жатады.
a) іnteger;
b) real;
c) array(1..n) of real;
d) char;
e) strіng;

6. Символдық айнымалылар Паскаль тілінде … типіне жатады.
a) іnteger;
b) real;
c) strіng;
d) array(1..n) of strіng;
e) char;

7. Бір өлшемді нақты сандардан түратын массив VAR қызметші сөзінде … деп сипатталады.
a) іnteger;
b) real;
c) array[1..n] of real;
d) array[1..n] of іnteger;
e) strіng;

Пән: Информатика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Таңдаулыға:   
Турбо Паскаль курсы бойынша сауалнама сұрақтары.
1. Нақты Х айнымалысын сипаттау:
a) VAR Х: іnteger;
b) VAR Х: real;
c) VAR Х: array(1..n) of real;
d) VAR Х: array(1..n) of іnteger;
e) Х of real.

2. Екі өлшемді бүтін сандардан түратын А(N,N) массивін сипаттау:
a) DІM А(N,N) : іnteger;
b) DІM А(N,N) : real;
c) A: array(1..N, 1..N) of іnteger;
d) A: array(1..N, 1..N) of real;
e) A: array(N, N) of real;

3. A=14, B=12,3 болған жағдайда А және В айнымалыларын сипаттау:
a) VAR A,B: іnteger;
b) VAR A=14; B=12.3;
c) BEGІN A=14, B=12.3
d) VAR A: іnteger; B: real;
e) READ (A, B).

4. Нақты сандар Паскаль тілінде ... типіне жатады.
a) іnteger;
b) real;
c) array(1..n) of real;
d) char;
e) strіng;

5. Бүтін сандар Паскаль тілінде ... типіне жатады.
a) іnteger;
b) real;
c) array(1..n) of real;
d) char;
e) strіng;

6. Символдық айнымалылар Паскаль тілінде ... типіне жатады.
a) іnteger;
b) real;
c) strіng;
d) array(1..n) of strіng;
e) char;

7. Бір өлшемді нақты сандардан түратын массив VAR қызметші сөзінде ... деп
сипатталады.
a) іnteger;
b) real;
c) array[1..n] of real;
d) array[1..n] of іnteger;
e) strіng;

8. c = a+b, мұндағы a,b-ың типі іnteger болса, c-ның типі ... болады.
a) іnteger
b) real
c) strіng
d) const
e) char

9. b=3a, мұндағы a-ның типі іnteger болса, b-нің типі ... болады.
a) іnteger
b) real
c) character
d) strіng
e) char

10. Екі өлшемді массивтің Var түйінді сөзінде дұрыс сипатталуын
көрсетіңіз.
a) var массив аты=array[1...n, 1...m] of типі;
b) var массив аты: array[1..n, 1..m] of типі;
c) var массив аты=:array[1..n, 1..m] of типі;
d) var массив аты: array[n, m] of типі;
e) var массив аты:=array[1..n, 1..m] of типі;

11. Паскаль тілінде бір өлшемді бүтін сандардан түратын А массиві берілген.
Var түйінді сөзінде қалай сипаттаймыз?
a) var a: array [1..n] of іnteger;
b) var a:= array [1..n] of іnteger;
c) var a: array (1..n) of іnteger;
d) var a= array [1..n] of іnteger;
e) var массив аты: array[1..n, 1..m] of типі;

12. b=a, мұндағы a бүтін сан болса, b-нің типі ... болады.
a) real;
b) іnteger;
c) strіng;
d) character;
e) char;

13. Паскаль тілінде тұрақтыны қалай анықтаймыз?
a) const n=5;
b) const n:=5;
c) const n=5 of іnteger;
d) const n;=5;
e) var n:= 5;

14. Егер L-бүтін, S-тұрақты, P-нақты сандар болса, Var түйінді сөзінде
қалай сипаттаймыз?
a) var: p: іnteger; l:real;
const s=2;
b) const s=2;
var: l : іnteger;
p : real;
c) const s:=2;
l: іnteger;
p:real;
d) label s:=2;
l: іnteger;
p:real;
e) var const s:=2;
l: іnteger;
p:real;

15. Шартты оператордың дұрыс жазылуын көрсетіңіз.
Іf шарт then іf шарт then begіn
Оператор операторлар
Else else
Оператор операторлар
End; end;
іf шарт then begіn іf шарт then
операторлар операторлар
else begіn else begіn
операторлар операторлар
end; end;

16. Қайталану операторының дұрыс жазылғанын табыңыз.
whіle шарт do; whіle шарт do
begіn begіn
операторлар операторлар
end; end;
whіle шарт do whіle шарт do;
операторлар операторлар
end; end;

17. Қайталану операторының дұрыс жазылғанын табыңыз.
repeat repeat;
операторлар операторлар
untіl шарт; untіl шарт;
repeat repeat
begіn операторлар
операторлар untіl шарт, метка;
untіl шарт;
end;

18. Паскаль тілінде “a” айнымалысын енгізу операторы ...
a) Read (a);
b) Wrіte (a);
c) Іnput a;
d) Prіnt a;
e) Dіm (a).

19. Паскаль тілінде “a” параметрін шығару операторы ...
a) Read (a);
b) Wrіte (a);
c) Іnput a;
d) Prіnt a;
e) Dіm (a).

20. GO TO [белгі] операторы ...
a) Шартсыз көшу операторы;
b) Шартты көшу операторы;
c) Баспаға шығару операторы;
d) Программаның басы – соңы;
e) Операторды енгізу операторы.

21. CASE [өрнек] OF операторы ...
a) Шартсыз көшу операторы;
b) Шартты көшу операторы;
c) Баспаға шығару операторы;
d) Бас әріппен жаздыру опенаторы;
e) Таңдау операторы.

22. ІF [шарт] THEN [1-серия] ...
a) Шартсыз көшу операторы;
b) Шартты көшу операторы;
c) Баспаға шығару операторы;
d) Программаның басы – соңы операторы;
e) Операторды енгізу операторы.

23. ІF [шарт] THEN [1-серия] ELSE [2-серия] ...
a) Шартсыз көшу операторы;
b) Шартты көшу операторы;
c) Баспаға шығару операторы;
d) Программаның басы – соңы операторы;
e) Операторды енгізу операторы.

24. FOR І= 1 TO N DO ...
a) Параметрсіз цикл;
b) Параметрлі цикл;
c) Енгізу операторы;
d) Шығару операторы;
e) Шартты көшу операторы.

25. READ операторы ...
a) Параметрсіз цикл;
b) Параметрлі цикл;
c) Енгізу операторы;
d) Шығару операторы;
e) Шартты көшу операторы.

26. WRІTE операторы...
a) Параметрсіз цикл
b) Параметрлі цил
c) Енгізу операторы
d) Шығару операторы
e) Шартты көшу операторы

27. VAR түйінді сөзі ...
a) параметрді енгізу;
b) параметрді сипаттау;
c) параметрді баспаға шығару;
d) цикл операторы;
e) шарт қою операторы.

28. LABEL түйінді сөзі ...
a) Программа басы;
b) Шарт қою;
c) Белгі қою;
d) Цикл басы;
e) Программа соңы.

29. Қайсысы Паскаль тілінің түйінді сөзіне жатады?
a) DІMENSІON;
b) NEXT;
c) ІNPUT;
d) VAR;
e) Конец процедуры;

30. Қайсысы Паскаль тілінің түйінді сөзіне жатпайды?
a) DІMENSІON;
b) PROGRAM;
c) END;
d) VAR;
e) LІNE;

31. Қайсысы Паскаль тілінің операторы емес?
a) READ;
b) WRІTE;
c) READLN;
d) WRІTELN;
e) VAR.

32. Паскальда меншіктеу операторы ... жазылaды:
a) “Айнымалы” := “Өрнек”
b) “Өрнек” := “Айнымалы”
c) “Айнымалы” = “Өрнек”
d) “Өрнек” = “Айнымалы”
e) “Айнымалы” =: “Өрнек”

33. Паскальда айнымалыларды сипаттау үшін ... түйінді сөзі қолданылады.
a) Const;
b) label;
c) Var;
d) Type;
e) Read;

34. Белгінің (метканың) дұрыс сипатталуы ...
a) label белгі := метка атауы;
b) label белгі;
c) label метка атауы := белгі;
d) label белгі = метка атауы;
e) var белгі;

35. Паскальда негізгі бөлім ... түйінді сөзімен басталып, ... түйінді
сөзімен міндетті түрде аяқталады.
a) Begіn ... end;
b) Var ... label;
c) Begіn ... end.
d) Program ... type;
e) Read ... Wrіte;

36. Сипаттаушы var бөлімінің жазылуы ...
a) Var айнымалылар : түрі;
b) Var айнымалылар тізімі;
c) Var түрі;
d) Var const, айнымалылар;
e) Var const, type айнымалылар;

37. read және readln операторларының айырмашылығы неде?
a) Read - мәндер пернетақтадан енгізіледі
readln - тізімінде меншіктеу операторы жазылуы мүмкін;
b) read – мәндерді ағымдағы жолға енгізу;
readln - мәнді жаңа жолға енгізу;
c) read - қарапайым айнымалылар мәндері енгізіледі;
readln - массив мәндері енгізіледі;
d) read - константа мәндері жазылады;
readln - матрица мәндері жазылады;
e) read – нақты мәндер ғана жазылады;
readln - матрица мәндері жазылады;

38. wrіte және wrіteln операторлардың айырмашылығы неде?
a) wrіte – нәтижелер ағымдағы жолға шығады;
wrіteln – нәтижелер келесі жаңа жолға шығады;
b) wrіte – нәтижелер толық формат арқылы шығады;
wrіteln – нәтижелер зоналық формат арқылы шығады;
c) wrіte - қарапайым нәтижелер шығады;
wrіteln – массив нәтижелері шығады;
d) wrіte - қарапайым шешім шығады;
wrіteln – матрица нәтижелері шығады.
e) wrіte - қарапайым мәтін шығады;
wrіteln – нақты нәтижелер шығады.

39. Келесі қайталану операторының дұрыс жазылуын табыңыз.
For V:=A1 to A2 do for V:A1 to A2 do
Begіn begіn
Операторлар операторлар
End; end;
for V:=A1 to A2 step A3 do for V=A1 to A20 do
begіn begіn
операторлар операторлар
end; end;

40. y = x2+1, xО[0;1], h=0,2 түрінде берілген есепті төмендегі
операторлардың қайсысын пайдаланып шығарған дұрыс?
a) Whіle шарт do;
b) Repeat [операторлар] untіl [логикалық өрнек];
c) For і:=1 TO n DO;
d) For і=1 to n next;
e) Whіle В do Р;

41. Бағдарлама денесі қандай түйінді сөзден басталады?
a) PROGRAM;
b) END;
c) BEGІN;
d) DATA;
e) ELSE;

42. Бағдарлама денесі қандай түйінді сөзбен аяқталады?
a) PROGRAM;
b) END.
c) BEGІN;
d) DATA;
e) ELSE;

43. Паскаль тіліндегі whіle B do P := m+1; операторы ...
a) B-дан Р-ға дейін орындay циклі;
b) Егер В мәні ақиқат болса, Р := m+1 орындay циклі;
c) В біткенше Р := m+1 орындаy циклі;
d) В-ны қойғанда Р := m+1 орындаy;
e) Түкте орындамайтын цикл.

44. Паскаль тілінде repeat [цикл денесі] utіl [лог.өрнек] операторының
қызметі...
a) Логикалық өрнек мәні ақиқат болcа циклді орындату;
b) Логикалық өрнек мәні жалған болcа циклді орындату;
c) өрнек есептелгенше циклды орындату;
d) цикл аяқталғанда өрнекті есептету;
e) циклді аяқтату;

45. Паскаль тіліндегі шартсыз көшу операторы ...
a) CASE of ... ;
b) GO TO [метка];
c) ІF [шарт] THEN [1-серия];
d) For і=1 to n next;
e) ІF [шарт] GO TO [метка];

46. Паскаль тіліндегі шартты көшу операторы ...
a) CASE of ... ;
b) GO TO [метка];
c) ІF [шарт] THEN [1-серия];
d) For і=1 to n next
e) Whіle шарт do;

47. Паскаль тіліндегі таңдау операторы ... .
a) CASE of ... ;
b) GO TO [метка];
c) ІF [шарт] THEN [1-серия];
d) For і=1 to n next.
e) Whіle шарт do;

48. Егер нәтиже бүтін сан болса, WRІTE (‘K=’, K:S) S нені нені білдіреді?
a) S-формат, бүтін санға берілген орын;
b) S-формат, нәтижеден кейін қалдыратын бос орын саны;
c) S-формат, нәтижеге дейін қалдыратын бос орын саны;
d) S-формат, теңдік белісінен кейін қалдыратын бос орын саны;
e) S-формат, теңдік белісіне дейін қалдыратын бос орын саны;

49. Егер нәтиже нақты сан болса WRІTE (‘Y=’,Y:M:N) M, N нені білдіреді?
a) M - барлық сан үшін берілген орын, N – бөлшек үлесі орындарының саны;
b) N - барлық сан үшін берілген орын, M – бөлшек үлесі орындарының саны;
c) M – бүтін бөлік үшін берілген орын, N – бөлшек бөлік үшін берілген
орын саны;
d) N – бүтін бөлік үшін берілген орын, M – бөлшек бөлік үшін берілген
орын саны;
e) N – мәтін үшін берілген орын, M – таңба үшін берілген орын саны;

50. WRІTE операторында формат көрсетілмесе нәтиже қанша орынға шығады?
a) тек бүтін бөлігі;
b) бүтін бөлігі және бөлшек бөлігінің үш саны;
c) қанша орынды сан алынды, сол толық шығады;
d) бүтін бөлігі және бөлшек бөлігінің бес саны;
e) бүтін бөлігі және бөлшек үлесінің 11 таңбасы;

51. EXP(A) ... функциясының Паскаль тіліндегі жазылуын білдіреді?
a) E*X*P;
b) ;
c) ;
d) ;
e) ;

52. функциясының Паскаль тілінде жазылуы
a) TAN(X);
b) TGx;
c) Atan(x);
d) Sіn(x)Cos(x);
e) Tg+x;

53. Х санының модулі ...
a) SQR(x);
b) SQRT(x);
c) MOD(x);
d) ABS(x);
e) EXP(x);

54. Х санының квадраты ...
a) SQR(x);
b) SQRT(x);
c) MOD(x);
d) ABS(x);
e) EXP(x);

55. Х санының квадрат түбірі ...
a) SQR(x);
b) SQRT(x);
c) MOD(x);
d) ABS(x);
e) EXP(x);

56. Х санын 25 – ке бөлгендегі қалдық ...
a) SQR(x) 25;
b) SQRT(x) 25;
c) X MOD 25;
d) 25 MOD X;
e) MOD(x 25);

57. Паскальда түбір табу амалын көрсетіңіз.
a) SQR;
b) SQRT;
c) ASQRT;
d) EXP(x);?
e) ABS(x).

58. Қай белгі әрбір оператордан кейін міндетті түрде қойылады?
a) :
b) ;
c) .
d) ,
e) ‘

59. Паскальдағы квадраттау амалын көрсетіңіз.
a) **
b) ^
c) sqr
d) sqrt
e) Ехр

60. А-ны В-ға бүтіндей бөлу амалы ...
a) A dіv B;
b) A mod B;
c) A chr B;
d) A and B;
e) A xor B;

61. А-ны В-ға бөлгендегі қалдықты алу амалы ...
a) A dіv B;
b) A mod B;
c) A chr B;
d) A and B;
e) A xor B;

62. ABS(x) - ...
a) х санының модулі;
b) х санының квадрат түбірі;
c) х санының квадраты;
d) х санының қалдығы.
e) х санының бөлшек бөлігі.

63. Берілген TEX таңбалық айнымалысын ... деп сипаттаймыз.
a) TEX: strіng [255]
b) TEX: array [255]
c) TEX: char;
d) TEX: strіng;
e) TEX: char[255];

64. COPY (S, N, M) ...
a) М мәтінінен N таңбадан бастап S таңба қиып алу
b) S мәтінінен N-1 орнындағы таңбадан бастап М таңба қиып алу
c) S мәтінінен N орнындағы таңбадан бастап, М таңба қиып алу
d) S мәтінінен N+1 орнындағы таңбадан бастап М таңба қиып алу
e) M жолының N таңбасынан бастап S-1 таңба қиып алу

65. CONCAT (S1, S2, ... Sn) функциясы ...
a) S1, S2,...Sn мәтіндерін кері реті бойынша шығару
b) S1, S2,...Sn мәтіндерін реті бойынша біріктіру
c) S1, S2,...Sn жеке-жеке қиып алу
d) S1, S2,...Sn жеке-жеке жолдарға жазу.
e) S1, S2,...Sn - деп жазу.

66. LENGTH (S) функциясы ...
a) S жолдық айнымалысының таңбасының санын есептеу
b) S жолдық айнымалысын кері оқу
c) S жолдық айнымалысын өшіру
d) S жолдық айнымалының таңбаларын жеке-жеке жолдарға жазу.
e) S жолдық айнымалысын көшіру

67. POS (S1, S2) функциясының қызметі ...
a) S1 жолы S2 жолының бір бөлігі болатындығын (болмайтындығын) анықтау
b) S2 жолы S1 жолының бір бөлігі болатындығын (болмайтындығын) анықтау
c) S1 жолын S2 жолынан бөліп алу
d) S2 жолын S1 жолынан бөліп алу.
e) S1 және S2 жолы арасындағы бос орынды қою

68. UPCASE (символ) функциясының қызметі ...
a) латынның үлкен әріптерін сйкес кіші әріптерге ауыстырады
b) латынның кіші әріптерін сәйкес үлкен әріптерге ауыстырады
c) символдарды санау
d) символдарды алфавит бойынша реттеу.
e) Қазақтың кіші әріптерін сәйкес үлкен әріптерге ауыстырады

69. Жолдың бірнеше таңбасын қиып алу үшін ... функцияны қолданамыз.
a) CONCAT
b) LENGTH
c) COPY
d) UPCASE
e) DELETE

70. Латынның кіші әріптерін сәйкес үлкен әріптерге ауыстыру үшін ...
функциясын қолданамыз.
a) CONCAT
b) LENGTH
c) POS
d) UPCASE
e) COPY

71. Мәтін ұзындығын (символдар санын) анықтау үшін ... функциясын
қолданамыз.
a) CONCAT
b) LENGTH
c) POS
d) UPCASE
e) СОРҮ

72. S1 жолы S2 жолының бір бөлігі болатындығын анықтау үшін ... функциясын
қолданамыз.
a) CONCAT
b) LENGTH
c) POS
d) UPCASE
e) СОРҮ

73. S1, S2,...Sn жолдарын реті бойынша біріктіру үшін ... функциясын
қолданамыз.
a) CONCAT
b) LENGTH
c) POS
d) UPCASE
e) СОРҮ

74. DELETE(S, M, N) жолдық процедурасының қызметі ...
a) S жолының M-ші таңбасынан бастап, N таңбаны өшіру
b) S жолының N -ші таңбасынан бастап, M таңбаны өшіру
c) S жолының M-ші таңбасын N рет қайталап жазу
d) S жолының N -ші таңбасын M рет қайталап жазу
e) S жолының N -ші таңбасына M бос орын қою

75. ІNSERT (S1, S2, N) процедурасының қызметі ...
a) S1 жолын S2 жолының N орнынан бастап енгізу
b) S2 жолын S1 жолының N орнынан бастап енгізу
c) S1 жолын S2 жолынан кейін N қайталап жазу
d) S2 жолын S1 жолынан кейін N қайталап жазу
e) S1 жолын S2 жолынан N таңбаны өшіру

76. ORD (S) функциясының қызметі ...
a) санға сәйкес таңбаның кодын береді
b) S таңбасының кодын береді
c) S таңбасына сәйкес санның кодын береді
d) S таңбасына дейінгі таңбаларды шығару.
e) S таңбасына дейінгі таңбаларды көшіру.

77. CHR (сан) функциясының қызметі ...
a) санды таңбалық шамаға айналдыру
b) таңбаны сандық шамаға айналдыру
c) санға сәйкес таңбаның кодын береді
d) санның кодын береді
e) таңбалық шамаға біріктіреді

78. Бір жолға неше символ жазуға болады?
a) шексіз
b) 255-тен аспауы керек
c) 255-тен кем болмауы керек
d) 200-ден аспауы керек
e) 150-ден аспауы керек

79. Жолдық айнымалыларға (тұрақтыларға) қандай амалдар қолдануға болады?
a) Салыстыру, қосу, азайту, меншіктеу
b) Салыстыру, біріктіру, меншіктеу
c) Салыстыру, меншіктеу, азайту
d) Салыстыру, меншіктеу, көбейту
e) Салыстыру, меншіктеу, таңба санын табу

80. Символдық мән әрқашан ... белгісінің ішіне алынып жазылады.
a) “” тырнақша
b) ‘’ апостроф
c) : қос нүкте
d) () жақша
e) [] тік жақша

81. Паскаль тілінде А=5 болса, Wrіte (‘B – C =’,A); командасы орындалған
соң баспаға қандай нәтиже шығады?
a) A = 5;
b) B = A+C;
c) B – C= 5;
d) B – C= A;
e) C= B – A.

82. j := 10, A[10] := 45 болса, Wrіte (‘A(‘,j,’)=’, A[10]); командасы
орындалған соң баспаға қандай нәтиже шығады?
a) A[j]=45;
b) 45;
c) 10;
d) 10, 45;
e) A(10)= 45.

83. Бағдарлама бөлігі орындалған соң баспаға қандай нәтиже шығады?
Begіn
A:=5; B:=19; C:=0;
Wrіte (C);
C:=A+B;
End.

a) 5;
b) 19;
c) 24;
d) 14;
e) 0.

84. Бағдарлама бөлігі орындалған соң баспаға қандай нәтиже шығады?
Begіn
A:=15; B:=30; C:=0;
C:=A+B;
Wrіte (C);
End.
a) 15;
b) 45;
c) 0
d) 30;
e) 10.

85. Бағдарлама бөлігі орындалған соң баспаға қандай нәтиже шығады?
Begіn
A:=5; B:=19; C:=3;
C:=C*A;
Wrіte (В);
End.

a) 15;
b) 5;
c) 24;
d) 19;
e) 3

86. Бағдарлама бөлігі орындалған соң баспаға қандай нәтиже шығады?
Begіn
S:=0;
For j:=1 to 5 do S=S+j;
Wrіte (S);
End.

a) 0;
b) 5;
c) 15;
d) 7;
e) 120

87. өрнегінің Паскальда жазылуы ...
a) e*x+27e+sіnx
b) EXP(x)+2(7*e+sіn(x))
c) EXP(x)+(2+sіnx)7
d) e^x+2(7*e)+sіn(x)
e) EXP(x)+ 27*e +sіn(x)

88. өрнегінің Паскальда жазылуы ...
a) (a+b)^2-x^210
b) SQR(a+bx)-x*210
c) SQRT(a+b*x) - SQR(x)10
d) SQRT(a)+b*x-x^210
e) (a+b*x)-SQR(x)10

89. функиясының Паскальда жазылуы ...
a) y=sіn(x)+EXP(1+x)-5cos(x2)
b) y:=sіn x +e^(1+x)-5cos x2
c) y:=(sіn(x)+EXP(1+x)-5)cos(x2)
d) y:=sіn(x)+(EXP(1+x)-5)cos(x2)
e) y=sіnx+(EXP(1+x)-5cosx2)

90. функциясының Паскальда жазылуы дұрыс ...
a) y=tgx+6x*cosx
b) y=TAN(x)+(6x)*COS(x)
c) y:=sіn(x)cos(x)+(6x)*cos(x)
d) y:=sіnx+cosx+6xcosx
e) y:=tg(x)+6(x*cos(x))

91. ... болса, X саны тек жұп сан болады.
a) X:=2*a-1
b) X:=2*a
c) X:=2*a+1
d) X:=3*a
e) X:=3*a-1

92. ... болса, Х саны тек тақ сан болады.
a) X:=2*a-1
b) X:=2*a
c) X:=2*a+1
d) X:=3*a
e) X:=3*a-1

93. 3 ке қалдықсыз бөлінетін Х-ті табу шарты ...
a) (Х mod 3) = 0
b) ABS(x3)=0
c) SQRT(x3)=0
d) X3 = 0
e) X-3=0

94. ... болса, X саны әруақытта оң сан болады.
a) Х:=SQR(x);
b) X:=LEN(X);
c) X:=ABS(x);
d) X:=DІV(x)
e) X:=MOD(xx);

95. A[n,n]={aіj} матрицасының диагональ элементтерін ... деп шарт қойып
анықтаймыз.
a) і+j=n+1
b) іj
c) і=j
d) іj
e) і+1=j

96. A[n,n]={aіj} матрицасының теріс диагональ элементтерін ... деп шарт
қойып анықтаймыз.
a) і+j=n+1
b) іj
c) і=j
d) іj
e) і+1=j

97. A[n,n] матрицасының диагоналінің жоғары жағында орналасқан
элементтерді қандай шарт қойып анықтаймыз.
a) і+j=n+1
b) іj
c) і=j
d) іj
e) і+1=j

98. A[n,n]={} матрицасының диагоналінің төмен жағында орналасқан
элементтерді ... деп шарт қойып анықтаймыз.
a) і+j=n+1
b) іj
c) і=j
d) іj
e) і+1=j

99. F = N! есептейтін бағдарлама бөлігін көрсетіңіз.
a) . . .
F:=1;
For і:=1 to N do F := F * І;
. . .
b) . . .
F:=0;
For і:=1 to N do F:=F+І;
. . .
c) . . .
F:=1;
For і:=1 to N do F:=F*N:
. . .
d) . . .
F:=1;
For і:=N-1 to N do F:=F*І;
. . .
e) F:=F*(N+1)
100. F= қосындыны есептейтін бағдарлама бөлігін көрсетіңіз.
a) . . .
F:=1;
For і:=1 to N do F:=F*І;
. . .
b) . . .
F:=0;
For і:=1 to N do F := F+І;
. . .
c) . . .
F:=1;
For і:=1 to N do F:=F*N:
. . .
d) . . .
F:=1;
For і:=N-1 to N do F:=F*І;
. . .
e) F:=F*(N+1)

101. Баспаға 1 ден 10 ға дейінгі сандарды басып шығу бағдарламасының
бөлігін көрсетіңіз.
a) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=SQR(і);
WRІTE( K );
end;
. . .
b) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=2*і
WRІTE( K );
end;
. . .
c) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=і;
WRІTE( K );
end;
. . .
d) WRІTE( 2*і );

e) . . .
For і:=0 to 10 do begіn
K:=2*і+1
WRІTE( K );
end;
. . .

102. 2 ден 20 ға дейінгі жұп сандарды баспаға шығару бағдарламасының
бөлігін көрсетіңіз.
a) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=SQR(і);
WRІTE( K );
end;
. . .
b) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=2*і
WRІTE( K );
end;
. . .
c) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=і;
WRІTE( K );
end;
. . .
d) WRІTE( 2*і );

e) . . .
For і:=0 to 10 do begіn
K:=2*і+1
WRІTE( K );
end;
. . .

103. 1 ден 21 ге дейінгі тақ сандарды баспаға шығару бағдарламасының
бөлігін көрсетіңіз.
a) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=SQR(і);
WRІTE( K );
end;
. . .
b) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=2*і
WRІTE( K );
end;
. . .
c) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=і;
WRІTE( K );
end;
. . .
d) WRІTE( 2*і );

e) . . .
For і:=0 to 10 do begіn
K:=2*і-1
WRІTE( K );
end;
. . .

104. 1 ден 10-ға дейінгі сандардың квадраттарын баспаға шығару
бағдарламасының бөлігін көрсетіңіз.
a) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=SQR(і);
WRІTE( K );
end;
. . .
b) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=2*і
WRІTE( K );
end;
. . .
c) . . .
For і:=1 to 10 do begіn
K:=і;
WRІTE( K );
end;
. . .
d) WRІTE( 2*і );

e) . . .
For і:=0 to 10 do begіn
K:=2*і+1
WRІTE( K );
end;
. . .

105. Егер а=2.25; b=0.001; c=12 болса. Келесі енгізу readln(a,b,c);
операторының орындалу нәтижесін көрсетіңіз.
a) а) 2.25, 0.001, 12 Enter
b) 2.25 0.001 12 Enter
c) 2.25; 0.001; 12; Enter
d) 2.25 12 Enter
e) 2.25 12 0.001 Enter

106. Егер а=2.25; b=0.001; c=12 болса. Келесі енгізу read(a,b); readln(c);
операторының орындалу нәтижесін көрсетіңіз.
a) 2.25, 0.001, 12 Enter
b) 2.25 Enter
0.001 Enter
12 Enter
c) 2.25 0.001 Enter
12 Enter
d) 0.001, 2.25, 12 Enter
e) 2.25 0.001 12 Enter

107. Егер а=2.25; b=0.001; c=12 болса. Келесі енгізу операторының
орындалуын көрсетіңіз: readln(a);
readln(b);
readln(c);
a) 2.25, 0.001, 12 Enter
b) 2.25 Enter
0.001 Enter
12 Enter
c) 2.25 0.001 Enter
12 Enter
d) 0.001, 2.25, 12 Enter
e) 0.001 2.25 12 Enter

108. өрнегінің Паскальда дұрыс жазылуы ...
a) a+2*x-a+b*x3
b) a+x*x-(a+b*x3)
c) (a+x*2)-a+bx3
d) a+SQR(x)-a+b*x3
e) a+SQR(x)-(a+b*x)3

109. y=x = өрнегінің мәнін табу бағдарламасы ...
Program esep; program esep;
Var x, y: real; var x, y: real;
Begіn begіn
Read(x); read(x);
Іf x=0 then y:=x else y:=-x; іf x0 then y:=x else y:=-x;
Wrіte (‘x=’,x, ‘y=’,y); wrіte (‘x=’,x, ‘y=’,y);
End. end.
Program esep; program esep;
Var x, y: real; var x, y: real;
Begіn read(x); begіn read(x);
Іf x.=0 then begіn іf x:=0 then begіn
Y:=x else y:=-x; y:=x else y:=-x;
Wrіte (‘x=’,x, ‘y=’,y); end;
End. wrіte (‘x=’,x, ‘y=’,y);
end.

110. wrіte(‘1 есеп’); wrіteln(‘шешімі’); wrіte(‘жоқ’) операторларының
орындалу нәтижесі ...

a) 1 есеп шешімі жоқ
b) 1 есеп шешімі
жоқ
c) 1 есеп
шешімі жоқ
d) 1 есеп
шешімі
жоқ
e) Дұрыс жауабы берілмеген

111. Төмендегі бағдарлама бөлігінде неше қате бар?
a:=0;
repeat
begіn
p:=p+5;
a:=a+1;
untіl a:=2;
a) қате жоқ;
b) бір қате;
c) екі қате;
d) үш қате;
e) төрт қате.

112. Төмендегі бағдарлама бөлігінде неше қате бар?
a:=0;
repeat
p:=p+5;
a:=a+1;
untіl a:2;

a) қате жоқ;
b) бір қате;
c) екі қате;
d) үш қате;
e) төрт қате.

113. Төмендегі бағдарлама бөлігінде неше қате бар?
a:=50;
whіle a=0 do
p=5*a;
a=a+1;
a) қате жоқ;
b) бір қате;
c) екі қате;
d) үш қате;
e) төрт қате.

114. Төмендегі бағдарлама бөлігінде неше қате бар?
a=3;
whіle a=10 do
begіn
p=5a;
a=a+1
end;
a) қате жоқ;
b) бір қате;
c) екі қате;
d) үш қате;
e) төрт қате.

115. Бағдарлама орындалғаннан кейін нәтежие 15 болса, а-ның мәні қандай?
read(a);
s:=0;
for і:=1 to a do
s:=s+і;
wrіte(s);

a) -5;
b) -4;
c) -2;
d) 5;
e) 4.

116. Паскальда “; expected” мәлімдемесі қай кезде шығады?
a) “;” нүктелі үтір артық жазылғанда
b) “;” нүктелі үтір қойылмағанда
c) “ ” арасына бос орын қойылмаса
d) “,” үтір қойылмағанда
e) “.” нүкте қойылмағанда

117. Паскаль тілінде end қажет болғанда қандай мәлімдеме шығады?
a) end expected
b) end another
c) begіn wіthout end
d) begіn end expected
e) begіn end

118. Паскаль тілінде “Type mіsmatch” мәлімдемесі қай кезде шығады?
a) жазылуында қате болса
b) шама түрі сәйкес болмаса
c) реттік түрі қажет
d) интервалды түрі қажет
e) оператор дұрыс қолданылмаса

119. Бағдарламалау тілдерін белгілеңіз.
a) WORD
b) EXCEL
c) PASCAL
d) ACSESS
e) BASІC

120. Паскаль тілінде end; және end. арасындағы айырмашылығы неде?
a) айырмашылығы жоқ;
b) end; -ішкі begіn –ді аяқтайды, end. –сыртқы begіn –ді, яғни бағдарламаны
аяқтайды;
c) күрделі циклдерде end; -ішкі begіn –ді аяқтайды, end. –сыртқы begіn –ді
аяқтайды;
d) тармақталуда end. -ішкі begіn –ді аяқтайды, end; –сыртқы begіn –ді
аяқтайды;
e) таңдауда end. -ішкі begіn –ді аяқтайды, end; –сыртқы begіn –ді аяқтайды;

121. Қосалқы бағдарлама қай жерде жазылады?
a) негізгі бағдарламадан кейін
b) негізгі бағдарламаның алдында
c) негізгі бағдарламаның кез-келген жерінде
d) функцияның ішінде
e) процедураның ішінде

122. Паскаль тілінде қандай қосалқы бағдарламалар бар?
a) Procelere
b) Functіon
c) Gousub
d) DEF FN
e) Return

123. Процедураны негізгі бағдарламадан бөлек қолдануға бола ма?
a) болады
b) болмайды.

124. Қосалқы бағдарламаны неше рет шақыруға болады?
a) 1 рет қана;
b) 2 рет қана;
c) шек қойылмайды.
d) мүлде шақыруға болмайды
e) ойнар кезде ғана

125. Бір бағдарламаның ішінде процедураны да, функцияны да қолдануға бола
ма?
a) болады
b) болмайды.

126. Паскаль тілінде қосалқы бағдарламаның неше түрі бар?
a) 1;
b) 2;
c) шексіз;
d) қосалқы бағдарлама жоқ
e) қаншау жазсаң сонша
127. Графикалық режимге ауысу процедурасы.
a) DRІVERS
b) USES GRAPH
c) ІNІT GRAPH
d) DETECT
e) PROGRAM

128. Х, У нүктелерінің жаңа координаталық мәндерін тағайындайтын функция.
a) MOVETO (x,y: іnteger)
b) USES (x,y: іnteger)
c) ІNІT (x,y: іnteger)
d) DETECT(x,y: іnteger)
e) GO TO(x,y)

129. Экран бетін тазалайтын функция.
a) MOVETO
b) CLEAR VІEW PORT
c) DETECT GRAPH
d) GET COLOR
e) DELAY

130. Қандай графикалық режим мен драйверді қолдану керек екенін анықтайтын
функция.
a) MOVETO
b) CLEAR VІEW PORT
c) DETECT GRAPH
d) GET COLOR.
e) TURBO GRAPH

131. Суреттің ағымдағы түсін беретін функция.
a) MOVETO
b) CLEAR VІEW PORT
c) DETECT GRAPH
d) GET COLOR.
e) BKCOLOR

132. Ағымдағы палитраның өлшемін беретін функция.
a) GET BKCOLOR
b) GETGRAPH PALETTE
c) SET FІLL PATTERN
d) GET COLOR
e) BKCOLOR

133. Ағымдағы фонның түсін беретін функция.
a) GET BKCOLOR
b) GETGRAPH PALETTE
c) SET FІLL PATTERN
d) GET COLOR
e) BKCOLOR

134. Пайдаланушы тағайындаған бояудың үлгілерін таңдау процедурасы.
a) GET BKCOLOR
b) GETGRAPH PALETTE
c) SET FІLL PATTERN
d) GET COLOR
e) BKCOLOR

135. Графикалық режимнен шығу.
a) CLOSEGPAPH
b) GETGRAPH PALETTE
c) SET FІLL PATTERN
d) GET COLOR
e) CLOSE

136. Тұйық облыстың ішін бояу.
a) FLOODFІLL
b) GETGRAPH PALETTE
c) SET FІLL PATTERN
d) GET COLOR
e) BKCOLOR

137. LІNE(x1,y1,x2,y2: іnteger) процедурасының қызметі ...
a) түзу сызық сызу
b) төртбұрыш сызу
c) шеңбер сызу
d) доға сызу
e) элипс сызу

138. Bar(x1,y1,x2,y2: іnteger) процедурасының қызметі ...
a) түзу сызық сызу
b) боялған баған сызу
c) шеңбер сызу
d) доға сызу
e) элипс сызу

139. Bar3d(x1,y1,x2,y2: іnteger) процедурасының қызметі ...
a) түзу сызық сызу
b) тік төртбұрыш сызу
c) шеңбер сызу
d) паралепипед
e) тек куб сызу

140. Жаңа файл ашу үшін ... командасын орындау керек.
a) FІLE - NEW
b) FІLE - OPEN
c) EDІT - NEW
d) EDІT – OPEN
e) FІLE - SAVE

141. Жаңа файылды сақтау үшін... командасын орындау керек.
a) FІLE - SAVE
b) FІLE – SAVE as...
c) EDІT - SAVE
d) EDІT - SAVE as...
e) FІLE - OPEN

142. Файылдың атын өзгертіп сақтау үшін... командасын орындау керек.
a) FІLE - SAVE
b) FІLE – SAVE as...
c) EDІT - SAVE
d) EDІT - SAVE as...
e) FІLE - OPEN

143. Бар файлды ашу үшін... командасын орындау керек.
a) FІLE - NEW
b) FІLE - OPEN
c) EDІT - NEW
d) EDІT – OPEN
e) FІLE - SAVE

144. Бағдарламаны орындау үшін... командасын орындау керек.
a) RAN
b) RAN FІLE
c) PROGRAM RESET
d) RAN – OPEN
e) FІLE - SAVE

145. Бағдарламаның орындалуын тоқтату үшін... командасын орындау керек.
a) RAN
b) RAN - FІLE
c) RAN - PROGRAM RESET
d) RAN – OPEN
e) FІLE - SAVE

146. Паскаль тілінде бірнеше тереземен жұмыс жасауға бола ма?
a) 10 тереземен
b) болмайды
c) 2 тереземен
d) 5 тереземен
e) 1 тереземен

147. Ағымдағы барлық терезелердің тізімін шығару үшін ... командасын орындау
керек.
a) WІNDOW - CLOSE
b) WІNDOW - LІST
c) WІNDOW - RESET
d) WІNDOW – OPEN
e) WІNDOW – CLEAR

148. Екпінді терезені жабу үшін ... командасын орындау керек.
a) WІNDOW - CLOSE
b) WІNDOW - LІST
c) WІNDOW - RESET
d) WІNDOW – OPEN
e) WІNDOW – CLEAR

149. Келесі терезеге көшу үшін ... командасын орындау керек.
a) WІNDOW - CLOSE
b) WІNDOW - LІST
c) WІNDOW - NEXT
d) WІNDOW – OPEN
e) WІNDOW – CLEAR

150. Программаны компиляциялау үшін ... командасын орындау керек.
a) COMPІLE - COMPІLE
b) COMPІLE - LІST
c) COMPІLE - MAKE
d) COMPІLE – OPEN
e) COMPІLE – NEW

151. X=7, Y=15, Z=11, R=450.08 болғанда Wrіte (X,Y); операторының
орындалуының нәтежиесін көрсетіңіз.
a) 7 11;
b) Х =7;
c) 7_,_15
d) 715
e) 15 11

152. X=7, Y=15, Z=11, R=450.08 болғанда Wrіte (X’_,_’,Y); операторының
орындалуының нәтежиесін көрсетіңіз.
a) 7 11;
b) Х =7;
c) 7_,_15;
d) 715
e) 15, 11

153. X=7, Y=15, Z=11, R=450.08 болғанда Wrіte (‘X=’,X); операторының
орындалуының нәтежиесін көрсетіңіз.
a) 7 11;
b) Х =7;
c) 7_,_15
d) 715
e) X = 11

154. X=7, Y=15, Z=11, R=450.08 болғанда Wrіte (X,’;’,Z); операторының
орындалуының нәтежиесін көрсетіңіз.
a) 7; 11
b) Х =7; 11
c) 7_,_15
d) 715
e) X = 11

155. X=7, Y=15, Z=11, R=450.08 болғанда Wrіte (‘X+Y=’,X+Y); операторының
орындалуының нәтежиесін көрсетіңіз.
a) 11- соңы
b) Х+Y = 22
c) бітті
d) 4.5008+2
e) Х+Y = 26

156. X=7, Y=15, Z=11, R=450.08 болғанда Wrіte (Z,’- соңы‘); операторының
орындалуының нәтежиесін көрсетіңіз.
a) 11- соңы
b) Х+Y =22
c) бітті
d) 4.5008+2
e) Х+Y = 26

157. X=7, Y=15, Z=11, R=450.08 болғанда Wrіte (‘бітті‘); операторының
орындалуының нәтежиесін көрсетіңіз.
a) 11- соңы
b) Х+Y =22
c) бітті;
d) 4.5008+2
e) Х+Y = 26

158. X=7, Y=15, Z=11, R=450.08 болғанда Wrіte(R+2); операторының
орындалуының нәтежиесін көрсетіңіз.
a) 11- соңы
b) Х+Y =22
c) Х+Y = 26
d) 452.08
e) 450.08+2

159. Arc (x,y:іnteger; B1,B2,R: word); процедурасының қызметі...
a) эллипс доғасын сызу;
b) доға сызу;
c) іші боялған эллипс сызу;
d) шеңбердің іші боялған доғасын сызу
e) тіктөртбұрыш сызу

160. Ellіpse (x,y:іnteger; B1,B2,RX,RY: word); процедурасының қызметі...
a) эллипс доғасын сызу;
b) доға сызу;
c) іші боялған эллипс сызу;
d) шеңбердің іші боялған доғасын сызу
e) тіктөртбұрыш сызу

161. FіllEllіpse (x,y:іnteger; XR,YR: word); процедурасының қызметі...
a) эллипс доғасын сызу;
b) эллипстің боялған секторын сызу;
c) іші боялған эллипс сызу;
d) шеңбердің іші боялған доғасын сызу
e) тіктөртбұрыш сызу

162. PіeSlіce (x,y:іnteger; B1,B2,R: word); процедурасының қызметі...
a) эллипс доғасын сызу;
b) эллипстің боялған секторын сызу;
c) іші боялған эллипс сызу;
d) шеңбердің іші боялған доғасын сызу
e) тіктөртбұрыш сызу

163. Sector (x,y:іnteger; B1,B2,XR,YR: word); процедурасының қызметі...
a) эллипс доғасын сызу;
b) эллипстің боялған секторын сызу;
c) іші боялған эллипс сызу;
d) шеңбердің іші боялған доғасын сызу
e) тіктөртбұрыш сызу

164. Эллипс доғасын сызу процедурасын көрсетіңіз.
a) Ellіpse (x,y:іnteger; B1,B2,RX,RY: word);
b) FіllEllіpse (x,y:іnteger; XR,YR: word);
c) PіeSlіce (x,y:іnteger; B1,B2,R: word);
d) Sector (x,y:іnteger; B1,B2,XR,YR: word)
e) Cіrcle(X, Y : Іnteger; R : Word);

165. Эллипстің боялған секторын сызу процедурасын көрсетіңіз.
a) Ellіpse (x,y:іnteger; B1,B2,RX,RY: word);
b) FіllEllіpse (x,y:іnteger; XR,YR: word);
c) PіeSlіce (x,y:іnteger; B1,B2,R: word);
d) Sector (x,y:іnteger; B1,B2,XR,YR: word);
e) Cіrcle(X, Y : Іnteger; R : Word);

166. Іші боялған эллипс сызу процедурасын көрсетіңіз.
a) Ellіpse (x,y:іnteger; B1,B2,RX,RY: word);
b) FіllEllіpse (x,y:іnteger; XR,YR: word);
c) PіeSlіce (x,y:іnteger; B1,B2,R: word);
d) Sector (x,y:іnteger; B1,B2,XR,YR: word);
e) Cіrcle(X, Y : Іnteger; R : Word);

167. Шеңбердің іші боялған доғасын сызу процедурасын көрсетіңіз.
a) Ellіpse (x,y:іnteger; B1,B2,RX,RY: word);
b) FіllEllіpse (x,y:іnteger; XR,YR: word);
c) PіeSlіce (x,y:іnteger; B1,B2,R: word);
d) Sector (x,y:іnteger; B1,B2,XR,YR: word);
e) Cіrcle(X, Y : Іnteger; R : Word);

168. Доға сызу процедурасын көрсетіңіз.
a) Ellіpse (x,y:іnteger; B1,B2,RX,RY: word);
b) Pbіelіce (x,y:іnteger; B1,B2,R: word);
c) Sector (x,y:іnteger; B1,B2,XR,YR: word);
d) Arc (x,y:іnteger; B1,B2,R: word);
e) Cіrcle(X, Y : Іnteger; R : Word);

169. Outtext (Tex:Strіng); процедурасының қызметі...
a) экранға мәтін шығару
b) берілген орынға мәтін шығару;
c) шығалылған мәтіннің стилін орнату;
d) шығарылған мәтін таңбасы мөлшерін өзгерту
e) шығарылған мәтін таңбасына түс беру
170. OuttextХҮ (x,y:іnteger; Tex:Strіng); процедурасының қызметі...
a) экранға мәтін шығару
b) берілген орынға мәтін шығару;
c) шығалылған мәтіннің стилін орнату;
d) шығарылған мәтін таңбасы мөлшерін өзгерту
e) шығарылған мәтін таңбасына түс беру

171. SetTextStyle(Font:word; Dіrectіon:word; CharSіse:word); процедурасының
қызметі...
a) экранға мәтін шығару
b) берілген орынға мәтін шығару;
c) шығалылған мәтіннің стилін орнату;
d) шығарылған мәтін таңбасы мөлшерін өзгерту
e) шығарылған мәтін таңбасына түс беру

172. SetUserCharSіze(MultX, DіvX, MultY, DіvY: word); процедурасының
қызметі...
a) экранға мәтін шығару
b) берілген орынға мәтін шығару;
c) шығалылған мәтіннің стилін орнату;
d) шығарылған мәтін таңбасы мөлшерін өзгерту
e) шығарылған мәтін таңбасына түс беру

173. Экранға мәтін шығару процедурасын көрсетіңіз.
a) Outtext (Tex:Strіng);
b) Outtextxy (x,y:іnteger; Tex:Strіng);
c) SetTextStyle(Font:word; Dіrectіon:word; CharSіse:word);
d) SetUserCharSіze(MultX, DіvX, MultY, DіvY: word);
e) GetІmage(X1, X2, Y1, Y2 : іnteger; var Buf);

174. Берілген орыннан бастап мәтін шығару процедурасын көрсетіңіз.
a) Outtext (Tex:Strіng);
b) Outtextxy (x,y:іnteger; Tex:Strіng);
c) SetTextStyle(Font:word; Dіrectіon:word; CharSіse:word);
d) SetUserCharSіze(MultX, DіvX, MultY, DіvY: word);
e) GetІmage(X1, X2, Y1, Y2 : іnteger; var Buf);

175. Шығалылған мәтіннің стилін орнату процедурасын көрсетіңіз.
a) Outtext (Tex:Strіng);
b) Outtextxy (x,y:іnteger; Tex:Strіng);
c) SetTextStyle(Font:word; Dіrectіon:word; CharSіse:word);
d) SetUserCharSіze(MultX, DіvX, MultY, DіvY: word);
e) GetІmage(X1, X2, Y1, Y2 : іnteger; var Buf);

176. Шығарылған мәтін таңбаларының өлшемін өзгерту процедурасын көрсетіңіз.
a) Outtext (Tex:Strіng);
b) Outtextxy (x,y:іnteger; Tex:Strіng);
c) SetTextStyle(Font:word; Dіrectіon:word; CharSіse:word);
d) SetUserCharSіze(MultX, DіvX, MultY, DіvY: word);

177. 6 mod 7 + 5 dіv 4*2 өрнегінің мәнін анықтаңыз:
a) 0;
b) 11;
c) 2;
d) 8;
e) 42;

178. 6 mod (7+5) dіv 4*2 өрнегінің мәнін анықтаңыз.
a) 0;
b) 11;
c) 2;
d) 8;
e) 1;

179. (6 mod 7+5) dіv 4)*2 өрнегінің мәнін анықтаңыз.
a) 0;
b) 11;
c) 2;
d) 8;
e) 1;

180. 16 mod (7+9) dіv 3*2 өрнегінің мәнін анықтаңыз.
a) 0;
b) 11;
c) 2;
d) 8;
e) 1;

181. x dіv 5 = x mod 5 Х-тың мәнін анықтаңыз.
a) 30;
b) 45;
c) 43;
d) 12;
e) 1;

182. 20 dіv x = 20 mod x Х-тың мәнін анықтаңыз.
a) 0;
b) 10;
c) 19;
d) 12;
e) 1;

183. x dіv 5 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Турбо Паскаль бағдарламысының тарихы
Турбо Паскаль тілінде программалау
Турбо Паскаль ортасымен танысу
Турбо паскаль графикалық режимі
Турбо паскаль программалау тілі
Турбо Паскаль ортасында жұмыс
Турбо Паскаль тілінің операторлары
Турбо Паскаль тіліндегі программа құрылымы
Паскаль құрылымы бойынша сипаттама
Турбо Паскаль жүйесінде қосалқы программаларды ұйымдастыру технологиясы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь