Аудит пәні, мақсаттары мен міндеттері

Аудит нарықтық экономика жағдайында барлық шаруа-шылық процесіне қатысушылардың қызметінде маңызды рөл ойнайды. Ол анық ақпаратпен камтамасыз етеді, серіктестер арасындағы сенімділікті қалыптастыруға септігін тигізеді, оң-тайлы басқарушылық шешімдерді іріктеу мен кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстарды эзірлейді, сондай-ақ қаржылық жағдайды тұрақтандыруға, шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің тиімділігін арттыруға және тұтастай коғамның элеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға ықпал етеді.
Аудитті қаржылық, экономикалық, техникалык, заңдық жэне басқа да кызмет салаларында жүргізуге болады. Аудиттің ең негізгі мақсаттарының бірі - шаруашылық жүргізуші субъекті-лердің қаржылық есеп берулерінің нақты екендігін анықтау болып табылады
ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» Заңында мынадай анық-тама берілген: «Аудит Қазақстан Республикасының заңында белгіленген талаптарға сэйкес қаржылык есептіліктің дұрыс жэне объективті жасалғаны туралы тэуелсіз пікір білдіру мақсатында занды түлғалардың каржылык есептілігін тексеру болып табылады» (11).
Таным теориясына орай, бір ғылым ғана зерделейтін объективті шындықтың қандай да бір бөлігін немесе кез келген ғылымның (онын ішінде аудит те бар) мазмұны деп ұғынуға болады. Органикалық түрғыдағы өндірістік қатынастардың нарықтық экономикадағы объективті экономика заңы экономи-калық теорияның пэні болып табылатыны белгілі. Салалық экономикалық ғылым салалардың, өзіндік ерекшелігіндегі бүл заңдардың эрекетін, өндіруші күштермен, техникалар жэне технологиялармен өзара байланысындағы жекелеген салалардың өндірістік қатынасының даму ерекшеліктерін зерделейді.
        
        Аудит пәні, мақсаттары мен міндеттері
Аудит нарықтық экономика ... ... ... ... ... маңызды рөл ойнайды. Ол анық ақпаратпен
камтамасыз ... ... ... сенімділікті қалыптастыруға
септігін тигізеді, оң-тайлы басқарушылық ... ... ... жою ... ... ... сондай-ақ қаржылық
жағдайды тұрақтандыруға, ... ... ... қызметінің
тиімділігін арттыруға және тұтастай коғамның элеуметтік-экономикалық
жағдайын жақсартуға ... ... ... ... техникалык, заңдық жэне басқа да кызмет
салаларында жүргізуге болады. Аудиттің ең негізгі ... бірі ... ... ... ... есеп ... нақты
екендігін анықтау болып табылады
ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» Заңында мынадай ... ... ... ... ... белгіленген талаптарға сэйкес қаржылык
есептіліктің дұрыс жэне ... ... ... тэуелсіз пікір білдіру
мақсатында занды түлғалардың каржылык есептілігін тексеру ... ... ... ... бір ... ғана ... ... шындықтың
қандай да бір бөлігін немесе кез келген ғылымның (онын ... ... те ... деп ... ... Органикалық түрғыдағы өндірістік қатынастардың
нарықтық экономикадағы объективті экономика заңы экономи-калық теорияның
пэні болып табылатыны ... ... ... ... ... ерекшелігіндегі бүл заңдардың ... ... ... жэне ... ... ... ... салалардың
өндірістік қатынасының даму ерекшеліктерін зерделейді.
Пэн анықтамасы осы ғылымның басқа ... ... ... ... ... Онын ішінде:
1) Ғылымның мақсаты мен ... ... ... бар ... принциптері;
3) Зерделеу объектісі;
4) Ақпарат көздері.
Осылайша аудит мазмұнын қалыптастырамыз, өйткені арнайы эдебиеттерде оның
эзірге айтарлықтай ... әрі дәл ... жоқ. ... пікіріміз бойынша,
аудит пэні ... ... ... ... ... ... жэне процестер, сондай-ақ мэліметтері нақтылық пен анықты-ғына
қарай тексерілетін, зерттелетін және ... ... ... эр ... көздейтін заңды жэне жеке тулғалар, басқаруды ... ... ... ... ... берушілік, бақылаушы-
талдамалы жэне басқа да ... ... ... ... ... ... алға қойылған мақсаттар мен ... ... ... ... мүмкін. Мысалы, егер аудит объектісіне шаруашылық
жүргізуші ... ... ... кіретін болса, онда мүндағы максат
оның есеп ... мен ... ... рас ... толықтығы мен
анықтығын тиянақты тексеру, яғни кэсіпорынның қаржылык есеп беруінің нақты
қаржылық ... ... ... келетіндігі туралы өз ... ... ... ... ... аудиттің объектісіне кәсіпорындағы бухгалтерлік есептің жағдайы
кіретін болса, онда ... ... оның ... ... ... ... субъектілердің өз ішінде кабылданган
есептік саясатпен және мемлекет белгілеген жалпы нормаларға, стандарттарға
жэне ережелерге қаншалықты сэйкестігін ... ... ... ... барлық шаруашылық қызметтері кіретін болса, онда
мақсат - осы қызметтің ... ... ... ... ... ... анықтау, өндірістің пайдалылығы мен еңбек өнімділігін
арттыру, жұмыстың аса жоғары түпкілікті ... қол ... ... ... ... ... қызмет жүзеге асыру барысында клиенттің
коммерциялық қызметін жақсартатын жоғары сапалы кеңес беру қызметі ... ... ... ... мен ... қоса өседі.
Алға қойылған аудит мақсаттарына қол жеткізу үшін нақты міндеттерді шешіп
алу кажет. Олардың ... ... ... ... ... ... ... каржылық ... ... ... ету және осы есеп ... үшін ... ... ... деңгейге дейін азайту;
2) Шешім қабылдаудың логикалық тұрғыдан негізделген базасын қүру үшін
жеткілікті дэрежеде қүзыретті ... ... ... ... экономикасын немесе оның белгілі бір қызмет түрінің, оның
ішінде, инвестициялық, маркетингтік жэне сыртқы ... ... ... ... ... жэне оның ... ... сэйкестігін,
жасалған бизнес-жоспардың және басқа да ... ... ... ... ... Заңның сақталуын, бухгалтерлік есепті жүргізудің жэне ссеп берудің
дұрыстығын, шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... пайдаланушылардың қамтамасыз
етілуін бақылау;
6) Заңды белгілейтін ... ... мен ... шынайы
мазмүнына шаруашылык операцияларының ... ... ... өндірістік, маркетингтік, инвестициялық жэне ... ... мен ... ... эр ... ... бойынша
клиентке кеңес беру кызметін көрсету;
8) Клиенттің меншігін ... ... оның ... ... жэне ... жоюга ықпал ету.
Аудиттің ең нақты міндеттері алға қойылған мақсаттарға, оның ... ... ... ... болады. Мысалы, ішкі аудитте оның саны
акпараттық базаның үлға-юына, ... ... ... ... ... ... - бақылау, бағалау, ұсыныстарды әзірлеу жэне эр ... ... ... ... ... беру ... ... қызметті жүзеге асырудың негізгі формалары-ның біріне тексеру
жатады. «Тексеру» ... ... ... ... ... ... ... «кайта қарау» немесе «кызметтерді зерттеу» дегенді, ... ... ... ... ... ... ... мен ғылыми ... ТМД ... ... ... ... анык ... ... Н.Т. Белухинде
«тексеру (ревизия)» - бақылаудан кейінгі ... ... ... ... ... ... - ... тексеру
барысында ... ... ... ... ... мен эдістік тэсілдер, эр ... ... ... ... мыналар тэн: қүндылықтардың ... ... ... ... нактылық, оның ... ... ... тыс ... ... ... материалды жауапты ... ... ... жэне т.б.) (45, ... ... ... жэне бақылау үғымдарынан элдекайда терең. Аудитор
тексерушіден өзінің мэні, мақсаты, клиентпен ... ... ... ... баға ... ... даму ... мен жағдайы туралы
қорытындысының негізділігі бойынша ерекшеленеді.
Аудит қаржылық көрсеткіштердің анык ... ... ғана ... ол, ... ... ... жою мен шаруашылық жүргізуші
субъектілер қызметін оңтайландыру жөніндегі үсыныстарды эзірлейді. ... ол ... ... ... өзінше бір (өзгеше) сараптамасы
ретінде баяндалады.
Кәсіби ... осы ... даму ... ... жэне ... қызмет»
ұғымдары ажыратылып көрсетіледі.
Аудиторлық қызмет бұған қоса есепті ұйымдастыруды, ішкі ... әр ... ... ... ... жетілдіруді, басқа да
зандык, техникалық, элеу-меттік-экономикалық мэселелерді шешуді жаксарту,
жүзеге ... ... ... эр ... ... беру мен ... ... қамтиды.
Аудитор, адвокат, дэрігер, музыкант, суретші жэне ... ... ... ... кэсіптің өкілі болып табылады, ал
аудиттің кәсіпкерлік қызметтің түрі ретінде ... ... ... жогары. Шетелдік сарапшы үйымдар жиі өткізетен қогамдық сүрау
салудың корытындысы бойынша бухгалтер-аудитор кэсібі ... жэне ... тең ... алгашқы үш орынның бірін тұрақты иеленеді
екен. XX гасырдың 80-інші жылдарының соңында біздің елімізде ... ... ... ... ... ... ... кұкық, менеджмент,
стратегиялық жэне ағымдық жоспарлау, ... ... эр ... ... ... салаларындағы жоғары білікті мамандар үшін келешегі
зор эрі абыройлы қызмет түріне ... ... ... ... және ... ... жүйелі-бағдарламалы тэсілдеме батыс елдерінде 1960 жылдардың
соңында пайдаланыла бастады эрі ... ... ... ... жүргізді. Бүл операцияны бақылайтын жүйені қадагалауға мүмкіндік
берді. Егер іштей ... ... ... ... ... болса, онда егжей-
тегжейлі тексерудің қажеті болмайды, өйткені ... ... ... ... ісінде іштей бақылау жүйесіне белгілі бір деңгейде сенім
білдіруге болады. Ау-диторлық фирмалар ... беру ... ... ... ... ... жэне болатын тексерулердің сапасын
арттыра ... көп ... ... ... ... ... тэсілін жетілдіруге карамас-тан, оның өз
кемшіліктері бар. ... ... ... ... ... ... ... үстінен бақылау жүргізуді жүзеге
асырады. Бұл арада аудиттің рәсімі (процедурасы) басқарушы - инвесторларды
емес, керісінше ... - ... ... түр ма, жоқ па, соны ... ... аудит - бүл кәсіпорынның жұмыс жағдайына, негізінен
оның қызметіндегі тар эрі қиын межелеріне ... ... ... ... Ол ... немесе кеңес беру барысында болуы мүмкін
тәуекелдікті ... және оның ... ... ... ... ... ... - аудитордың немесе ... ... ... жогалту жэне клиенттен айырылып қалудың ықтималдығында ғана емес,
сонымен бірге, аудиторлық компаниялардың арасын-дағы ... ... ... мен ... зиянда, осы аталған катерлерге ... ... ... тұр. ... ... ... үшінші бір түлғаға немесе
клиентке елеулі материалдық зиян шектіруге себеп ... ... жэне ... ... ... болады. Кэсіби беделден айырылу
қаупі нақты ... ... ... ... толық күйреуімен
бірдей десе де болады. Сондықтан да шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... дайындалып, басты
назарды кадрларды іріктеуге ... ... ... ... жэне т.б. ... ... орай аудиторлар клиент бизнесін ... ... мен ... көп уақыт бөлетін болды. Қауіп-қатері (тэуекелі) көп салаларға
аудиторлық жұмыстарды шоғырландыру арқылы ... ... ... ... ... ... болады. Осылармен уақыт жэне клиентке
қызмет көрссгудің шығындарын ... ... ... ... ... қол ... (38, 21-6.).
Бақылаушы-талдамалы қызметтін, осы заманғы даму ... ... ... ... зор. Оның технологиясы субъектілер қызметіндегі
болжаулы кемшіліктер мен қиындықтарға ... бір ... ... іріктеп
алынған тексеруді жүргізуге негізделген.
Бұл арада мынаны ескеру керек, кэсіби аудит саласындағы ... ... ... ... тигізеді:
а) бақылау ортасы;
э) кірістерге айм-эрекет істеу ... ... ... ... қатысушы тараптардың мүдделері;
в) саладағы жэне ... ... ... ... ... ... ... фукнциялар схемасы
Осылайша, растаушы аудиттте каржылық құжаттар мен бухгалтерлік ... ... ... Аудиттің ... ... ... ... жүйе ретінде шаруашылық жүргізуші
субъектілердің қызметін қадағалауға ... ... ... ... осы ... ... ... қызметі карастырылады.
Соңғы екі кезең аудиторлардан кітаптан бастарын көтеріп, ... ... ... аударуды талап етті. Бизнес саласындағы аудит бірқатар
функцияларды орындайды: бақы-лаушының, ... ... ... ... жэне ... (2.1 ... орындайтын функциялар жүйесі үдайы даму үстінде ... оған ... атап ... К.Ш. ... ... ... мен қосалқы функциялар тізбесі косылады (44, 32-6.). Кэсіби
аудиттің осы ... даму ... оның ... ... торбиелік жэне элеуметтік функциялары көкейкесті мәселеге
айналып отыр. Оның үстіне, ... ... ... мси омың ... ... аудиттің жекелеген \ мкциялары мен ... ... ... ауытқудың, артық шығындар мен ... ... алу үшіи ... ... ... ... ... Бүл субъектілер қызметінің
қаржылық жағдайы мен ... ... ... ... ... ... жаңа қосалқы функцияларының пайда болуымен ... ... ... ... ... этикалық жэне қүқықтық
нормаларды сақтау арқылы тэрбиелік жэне элеуметтік функцияларды орындайды.
Оған қоса, ... ... даму ... ... ... ... резервтерді ашудың жэне үлттық :жономиканың нақты
секторларында шаруашылык жүргізудің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды
негіздеу-дің маңызды қүралына айналып отыр.
Кәсіби аудиттің ... озық ... ... ... бұрын
нарықтық экономикалык ... эр ... ... ... ... өзіндік ерекшелігі бар эрі тәуелсіз жүйесі
ретінде оның қалыптасуының маңызды кезендеріне ерекше ... жөн. ... ... ... ... - ... ... биржалар, инвесторлар, кредиторлар, кэсіпкерлер,
акционерлер жэне т.б пайдаланатын экономикалық ақпараттың анықтығын
тексеріп, өзінің ... ... ... ... ... аудиторлық кэсіптің эр түрлі атауы бар. Мысалы, АҚШ-та
бухгалтер-аудитор қоғамдық немесе маман-дандырылған бухгалтер деп аталады.
Францияда - сараптаушы бухгалтер немесе ... ... ... ... ... бақылаушы немесе кітапты бақылаушы, Ұлыбритания
мен агылшынсаксондык елдерде - ревизор немесе алқалы бухгалтерлер жэне ... ... ... ... ... алгаш рет Үлыбританияда XIX ғасырдың ортасында
пайда болды. 1844 жылдан бастап ... ... ... ... мен ... тексеру үшін тэуелсіз бухгалтерлерді «жылына
эдетте 1 мэрте» шақы-ратын акционерлік компаниялар басшыларына міндет
жүктейтін заң сериялары шықты.
Алдыңғы қатарлы ... ... ... ... ... ... ... тэуелсіз каржылық бақылау саласы
айтарлықтай дэрежеде үлғайып келеді. Мэселен, ... ... ... заң 1862 жылы шықса, Францияда - 1867 ж., ал АҚШ-та - 1937 ж.
қабылданды. Бухгалтерлер мен аудиторлардың ... ... ... ... кұрылған. Атап айтқанда, ¥лыбританияда, Англия мен Уэльстің
Алқалы (присяжный - ант берген) бухгалтерлер институты қүрылды (1980 ... ~ ... ... институты (1887 ж.), Германияда -
Аудиторлар институты (1932 ж.) жэне Аудиторлар палатасы, ал Францияда –
Сарапшы бухгалтерлер ... (1942 ж.) мен ... ... ... ... құрылды. Италияда кэсіби аудиторлық қызметті Әділет
министрлігінің бақылауында болатын арнайы атаулы тізілімге енгізілген адам
ғана жүзеге асыра алады .
1887 жылы ... ... ... ... ... соң 1896 ... ... занды жолмен аудиторлық қызмет реттемеленді. Сол кездің
өзінде-ақ ауди-торлық лаузымды мамандық бойынша емтиханнан ... ... ... ... ... ... ... лицензия алған
маманданған бухгалтер атқара алатын еді.
Германиядағы аудиторлық істің дамуына ... жж. ... ... ... болды. Яғни акционерлік қоғамдар (АҚ) мен
басқа формадағы кәсіпорындардың жаппай банкротқа үшырауы қатаң
тексеру ... жэне ... ... ... есеп ... ... ... талап етті. 1931 жылы АҚ пен басқа кэсіпорындардың
есеп берулері мен баланстарын міндетті аудиторлық тексеруді жэне оның
өткізілуі өздігінен ... шарт етіп ... ... қаулы қабылданды.
1932 жылы қүрылған Аудиторлар институ-тының аудиторлық қызмет саласындағы
мәселелерді талқылай-тын мамандандырылған комитеті бар. Қазіргі кезде
Германия-дағы аудиторлық ... 1961 ... 24-ші ... ... ... туралы заңға сэйкес жүзеге асырылады. Бүл
елде кәсіби аудиттің екі ұйымы жұмыс істейді: Аудиторлар ... ... ... ... біріншісіне мүшелікке кіру эрбір аудиторға
немесе аудиторлық фирмаларға міндетті болса, ал екінші ұйымда - ... ... ... болады, сөйтсе де онда 90%-тен де ... ... бар. ... палатасына мүшелікке кіру өздеріі аудиторлар
болмаса да, барлық аудиторлык ұйым басқармась,і мүшелеріне міндетті.
Палатаның қызметін федералды Экономика министрлігі бақылайды. Бүл ... ісін ... ... тек ГФР (ФРГ) ... мен ... ... сақталуын қадағалаумен шектеледі.
1867 жылдың 24-ші шілдесінде Францияда «есепшот бо-йынша комиссар» деп
аталатын айрықша ревизорлардың акционерлік қоғамдардың баланстарын ... ... мен ... ... ... ... қоғамдық заң қабылданды.
Меншік иесі болып табылатын капиталист өндірістік жэне қаржылық істермен
тікелей ... ... бүл ... істі ... алған кызметкеріне
тапсыра салады немесе акцияныі меншіктеуден, қандай да бір қоғамдық
облигациялардан түсетің табыспіен күнелтетін, яғни өмір сүретін рантьеге
(несиеге ... ақша ... ... ... күн ... адамдар)
айналады. Акционерлік коғамдағы есеп пен есеп берулерді тексеретін жэне
құнды ... ... ... бір ... ... мен ... ... табыстың қаржылық тұрақтылығы туралы мэліметтерге
сенімдіілікпен кепілдік бере алады.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аудиттің мәні, мақсаттары, міндеттері және маңызы28 бет
Аудиттің пәні, мақсаттары, міндеттері және маңызы26 бет
Кәсіпорын шығындары аудитінің міндеттері, мақсаттары және ақпараттық қамтамасыз етілуі10 бет
Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдар20 бет
Ағымдағы міндеттемелер аудиті41 бет
Зерттелініп жатқан ұйымның міндетті аудитті жүргізудің ерекшеліктерін қарастыру21 бет
Міндеттемелер аудиті30 бет
«Жаза ұғымы және оның мақсаттарының тиімділігі»65 бет
Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына прокурорлық қадағалаудың маңызы мен мақсаттары54 бет
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары72 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь