Түйінді потенциалдар әдісін қолдану туралы

Мазмұны

1. Кіріспе
ЭТН.ге жалпы шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.5

2. Негізгі бөлім
Түйінді потенциалдар әдісін қолдану туралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6.10

3. Есептің қойылуы (шығу жолы) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11.17

4. Қорытынды
Түйінді потенциалдар әдісі .электрлік тізбектерді есептеудің тиімді
әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18

6. Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
Кіріспе

Қоғамның дамуындағы электр энергиясының рөлі мен маңызы елеулі орын алатындығы көпшілікке мәлім. Өндірістің, көліктің әр түрлерінің, ауыл шаруашылығының, байланыстың және тұрмыстың барлықсалаларында электр энергиясы кеңінен пайдаланылуда.
Электр энергиясы өмірдің барлық салаларында соншалықты кең таралуының басты себебінің бірі – электромагниттік энергияны өте аз шығынмен алыс қашықтыққа беру және оны энергияның басқа да түрлеріне: механикалық, жарық, жылу, химиялық және тағы басқа түрлендіру ыңғайлы.
Электр энергиясы кез-келген қуаты бар қабылдағыштарға оңай таралады. Байланыс техникаларындағы, автоматикадағы және есептеу техникаларындағы қолданылатын қондырғылардың пайдаланатын қуаттың өлшемдері ваттың үлестерімен есептелінсе, электрлік қондырғыларда (двигательдерде, жылытқыш қондырғыларда) қуаттың өлшемдері мыңдаған және он мыңдаған киловатты көрсетеді.
19 және 20 ғасырларда электр туралы ілім даму үстінде болды. Мұнда көңіл аударатын мәселе, электротехниканың дамуының алғашқы сатысына, ол физиканың тарауы ретінде жүріп, өрбіді.
Ломоносовтың және оның досы Рихманның, сол сияқты Франклиннің, Гальванидің, Вольттің және тағы басқа электр энергиясының көзі (волбттің бағанасы, гальвани элементтері) және жайтартқыштарды ойлап табудағы жасаған зерттеу жұмыстары, электрлік құбылыстарды жүйелік түрде зерттеудің бастамасы болды.
В.В.Петров электр тізбегіне тәжірибе жасады. Соның нәтижесінде ол 1802 жылы атмосфералық қысым жағдайында екі көмір электродтарының арасындағы электр доғасын тауып және оны зерттеді. Бұл зерттеулердің нәтижелері “Гальвани вольттік тәжірибелерден хабар” атты кітапта жарық көрді (1803 жылы).
1819жылы Эрстед электр тогының магнит тіліне мееханикалық әсерін тапты. Ал Ампер 1820 жылы тогы бар соленоидтың магнит қасиетін ашты. Сонымен токтың жүрісі магниттік құбылыспен ұштасатыны белгілі болды.
1831 жылы М.Фарадей электромагниттік индукция құбылысын ашып, оны тұжырымдады.
Электродинамиканың фундаментальдық принципінің яғни электромагниттік инерция принципінің көрінісі болатын, индукциялық токтың бағытын анықтау ережесін 1833 жылы Э.Х.Ленц тағайындады. 1844 жылы Ленц өз бетімен Джоульдан тәуелсіз, Джоуль-Ленц деп аталатын, электротехниканың маңызды заңын ашты.
19 ғасырдың екінші жартысында, электр және магнитизм жөнінде тәжірибелерді теориялық жағынан қорытындылаудың нәтижесінде, Дж.Максвелл кеңістікте таралатын, электромагниттік өрістің болатындығы жөнінде болжам жасады. Оның жасаған өріс теориясы, 1873 жылы шыққан, “Электр жіне магнетизм туралы трактат” деген еңбегіндежарық көрді.
Г.Герц 1888 жылы жарияланған еңбегінде, кеңістікте таралатын өрісті тәжірибе жүзінде дәлелдегенін хабарлады. Алайда, Г.Герц және сол заманда электрмагниттік өрісті зерттеген көптеген ғалымдар, өздерінің лабораторияларының шегінен шыға алмады, электромагниттік толқынды сымсыз байланысқа қолдану жолын ойластыра алмады.
Мұндай мақсатты алғаш рет ойдағыдай шешкен атақты орыс ғалымы А.С.Папов болды. Ол дүние жүзінде алғаш рет радио байланысты 1895 жылы жүзеге асырды. Радионың ашылуы адамзат тарихында жаңа дәуірдің бастамасы болды.
Россияда “Электротехниканың теориялық негіздерінің” өз алдына пән болып қалыптасуы 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басына сәйкес келеді.
1904 жылы проф. В.Ф.Миткевич Петербург политехникалық институтында “Электрлік және магниттік құбылыстардың теориясы” деген курстан дәрістер оқыды. Шамамен дәл сол кезде, Мәскеудің жоғары техникалық училищесінде, электротехникалық мамандықтан инженерлер дайындалып, онда 1905 жылы проф. К.А.Круг “Айнымалы токтар теориясы” курсынан дәрістер оқуға кірісті.
“Электротехникалық теориялық негіздері” курсының пәні деп, тізбектер мен өрістердегі өтетін электромагниттік процестерді сандық және сапалық жағынан оқып үйренуді айтады. Физика және жоғары математика курстарына негізделген бұл курс, осы заманғы электротехникалық ғылымдардың әр түрлі кең кластарына қолданылатын инженерлік есептеулер және талдау әдістеріне толы болады. Сонымен қатар ЭТН курсы өндіріске қажетті болашақ мамандардың электротехника мен радиотехникадан ғылыми көзқарастарының қалыптасып жетілуінде аса маңызды рөл атқарады жіне бұл курсқа арнайы электротехникалық және радиотехникалық пәндер негізделеді.
ЭТН курсында электрлік және магниттік құбылыстарды екі тәсілмен сипаттап жазу қолданылады.
Тіхбектер теориясында нақты электротехникалық құрылымдарды жобамен идеялизацияланған схемалармен ауыстыру қолданылады. Бұл схема анықталуғатиісті кернеулерді және токтары бар тізбектің бөліктерінен тұрады. Инженерлік практикада, тізбектер теориясы аралық токтар арасынадағы кернеуді есептеуге жүгінбей-ақ, қарастырылып отырған тізбектің бөлігінің ұштарының арасындағы кернеуді тікелей дәл анықтауға мүмкіндік береді. Токтарды және өткізгіштің қимасының әр түрлі нүктелеріндегі оның тығыздықтарын ешқандай есептеусіз-ақ анықтайды.
Өріс теориясы кеңістік пен уақыттағы нүктеден нүкеге дейінгі электрлік және магниттік шамалардың өзгерісін зерттейді. Ол электрлік және магниттік өрістердің кернеуліктерін электр энергиясының сәуле шығаруымен, көлемдік зарядтың таралуы, токтардың тығыздықтары және тағы басқа зерттеулемен шұғылданады.
Тізбектер теориясы және өріс теориясы деп шектен бөлу шартты түрде алынған. Мысалы, электр өткізгіштік байланыс желілеріндегі электр сигналдарының таралу процесі тізбектер теориясы әдісімен де, өрістен теориясы әдісімен де зерттеледі. Мұнда тізбектер теориясына тән кернеу ток деген ұғымдар сай келсе, электромагниттік энергияның таралу жылдамдығы өріс теориясына тән болады.
ЭТН курсында диалектикалық ойлауды қалыптастыратын симметрия принципі, энергияның минималдық принципі, зарядтың сақталу заңы, магнит ағынының үздіксіздік принципі деп аталатын жалпы физикалық принциптер қолданылады.
Лабораториялық жұмыс жасау барысындастуденттердің теориядағв әңгіме етілген құбылыстардың нақты екеніне көоздері жетеді.
Электр тізбектерін есептеуді екі әдіспен баяндап жеткізуге болады. Бірінші әдіс бойынша, есептеу жұмыстары синусойдалық токтың электр тізбектерінің теориясы бойынша баяндалады. Ал екінші әдіс бойынша, әуелі есептеу әдісі резетивтік тізбектер (тұрақты ток тізбектер) қатысты қарастырылады да, сонан соң бұл әдістер синусойдалық ток тізбектеріне ауысады. Біздің көзқарасымыз бойынша, екінші тәсіл әдістемелік жағынан ұтымды өз алдына жеке екі бөлікке бөлінген материалды студент бойына жеңіл және берік сіңіреді.
Сонымен қатар қолдану облысы кең, ауқымы тұрақты ток тізбектерінің есептеулерін жүргізудің нәтижесінде, студенттердің бойында оларға қажетті білік дағдалары қалыптасады.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Г.В.Зевеке , П.А.Ионкин , А.В.Нетушил , С.В.Страхов – “Основый теорий
цепей”.
2. А.С.Касаткин
3. М.С.Шебес , М.В.Каблукова
4. Л.А.Бесонов
5. Попов – “Основы теорий цепей”.
6. Ю.А.Бычков – “Основы теорий электрических цепей”.
7. О.Е.Гольдин – “Задачник по теорий электрических цепей”.
8. В.И.Константинов – “Сборник задач и упрожнении по теорий цепей”.
9. ИНТЕРНЕТ.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
ФАКУЛЬТЕТ: ИНЖЕНЕРЛІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КАФЕДРА: ҚОЛДАНБАЛЫ ИНФОРМАТИКА
Пәні: «Электр тізбектерінің ... ... ... ... ... ... ... ... потенциалдар әдісін ... ... ... (шығу жолы)............……………………………..........11-17
4. Қорытынды
Түйінді потенциалдар әдісі –электрлік тізбектерді есептеудің тиімді
әдісі.......................................................................
...........................................18
6. Пайдаланған әдебиеттер тізімі………………………………………………19
Кіріспе
Қоғамның дамуындағы электр ... рөлі мен ... ... ... ... мәлім. Өндірістің, көліктің әр түрлерінің, ауыл
шаруашылығының, байланыстың және ... ... ... ... ... ... өмірдің барлық салаларында соншалықты кең таралуының
басты себебінің бірі – электромагниттік ... өте аз ... ... беру және оны энергияның басқа да түрлеріне: механикалық, жарық,
жылу, химиялық және тағы басқа ... ... ... ... ... бар қабылдағыштарға оңай таралады.
Байланыс техникаларындағы, автоматикадағы және есептеу техникаларындағы
қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... қондырғыларда (двигательдерде, жылытқыш
қондырғыларда) қуаттың өлшемдері мыңдаған және он мыңдаған ... және 20 ... ... ... ілім даму ... ... ... аударатын мәселе, электротехниканың дамуының алғашқы сатысына, ол
физиканың ... ... ... ... және оның досы ... сол сияқты Франклиннің,
Гальванидің, Вольттің және тағы ... ... ... көзі ... ... элементтері) және жайтартқыштарды ойлап табудағы жасаған
зерттеу жұмыстары, электрлік құбылыстарды ... ... ... ... ... ... ... жасады. Соның нәтижесінде ол 1802
жылы атмосфералық қысым жағдайында екі көмір электродтарының арасындағы
электр доғасын ... және оны ... Бұл ... ... ... ... ... атты кітапта жарық көрді (1803
жылы).
1819жылы Эрстед электр тогының магнит тіліне ... ... Ал ... 1820 жылы тогы бар ... ... ... ... токтың жүрісі магниттік құбылыспен ұштасатыны белгілі болды.
1831 жылы М.Фарадей электромагниттік индукция құбылысын ашып, ... ... ... яғни электромагниттік
инерция принципінің көрінісі болатын, индукциялық токтың ... ... 1833 жылы ... ... 1844 жылы Ленц өз бетімен
Джоульдан ... ... деп ... ... маңызды
заңын ашты.
19 ғасырдың екінші жартысында, электр және ... ... ... ... ... ... ... таралатын, электромагниттік өрістің болатындығы жөнінде болжам
жасады. Оның ... өріс ... 1873 жылы ... ... ... ... ... деген еңбегіндежарық көрді.
Г.Герц 1888 жылы жарияланған еңбегінде, кеңістікте таралатын өрісті
тәжірибе жүзінде дәлелдегенін ... ... ... және сол ... ... ... ... ғалымдар, өздерінің
лабораторияларының шегінен шыға алмады, ... ... ... ... ... ... ... мақсатты алғаш рет ойдағыдай шешкен ... орыс ... ... Ол дүние жүзінде алғаш рет радио байланысты 1895 жылы
жүзеге асырды. Радионың ашылуы адамзат ... жаңа ... ... ... ... ... өз алдына пән
болып қалыптасуы 19 ғасырдың аяғы мен 20 ... ... ... ... жылы ... ... ... политехникалық институтында
“Электрлік және магниттік құбылыстардың теориясы” ... ... ... ... дәл сол ... Мәскеудің жоғары техникалық училищесінде,
электротехникалық мамандықтан инженерлер дайындалып, онда 1905 жылы ... ... ... ... ... ... ... кірісті.
“Электротехникалық теориялық негіздері” курсының пәні деп, тізбектер
мен өрістердегі өтетін ... ... ... және ... оқып ... ... Физика және жоғары математика курстарына
негізделген бұл курс, осы заманғы электротехникалық ғылымдардың әр ... ... ... инженерлік есептеулер және талдау әдістеріне
толы ... ... ... ЭТН ... ... ... болашақ мамандардың
электротехника мен радиотехникадан ... ... ... аса ... рөл ... жіне бұл курсқа арнайы
электротехникалық және радиотехникалық пәндер негізделеді.
ЭТН курсында ... және ... ... екі ... жазу ... ... нақты электротехникалық құрылымдарды жобамен
идеялизацияланған схемалармен ауыстыру ... Бұл ... ... және ... бар тізбектің бөліктерінен
тұрады. Инженерлік практикада, тізбектер теориясы аралық токтар ... ... ... ... ... тізбектің бөлігінің
ұштарының арасындағы кернеуді тікелей дәл анықтауға ... ... және ... ... әр түрлі нүктелеріндегі оның
тығыздықтарын ешқандай ... ... ... ... пен уақыттағы нүктеден нүкеге дейінгі электрлік
және магниттік шамалардың өзгерісін зерттейді. Ол электрлік және ... ... ... ... ... ... көлемдік
зарядтың таралуы, токтардың тығыздықтары және тағы басқа зерттеулемен
шұғылданады.
Тізбектер теориясы және өріс ... деп ... бөлу ... ... ... ... ... байланыс желілеріндегі электр
сигналдарының ... ... ... теориясы әдісімен де, өрістен
теориясы әдісімен де зерттеледі. Мұнда тізбектер теориясына тән кернеу ... ... сай ... ... ... ... жылдамдығы өріс
теориясына тән болады.
ЭТН курсында диалектикалық ойлауды қалыптастыратын симметрия принципі,
энергияның ... ... ... ... заңы, магнит ағынының
үздіксіздік принципі деп аталатын жалпы физикалық принциптер ... ... ... барысындастуденттердің теориядағв әңгіме
етілген құбылыстардың нақты екеніне ... ... ... ... екі ... баяндап жеткізуге болады.
Бірінші әдіс бойынша, есептеу ... ... ... электр
тізбектерінің теориясы бойынша баяндалады. Ал екінші әдіс бойынша, ... ... ... ... ... ток ... ... да, сонан соң бұл әдістер синусойдалық ток тізбектеріне
ауысады. Біздің көзқарасымыз ... ... ... әдістемелік жағынан
ұтымды өз алдына жеке екі ... ... ... ... ... жеңіл
және берік сіңіреді.
Сонымен қатар қолдану облысы кең, ауқымы тұрақты ток тізбектерінің
есептеулерін жүргізудің ... ... ... ... ... ... ... бөлім
Түйінді потенциалдар әдісі.
Э . қ . к - нен ... ... кез – ... ... ... ... үшін Ом заңы бойынша табуға ... ... ... ... үшін , ... ... ... білу керек . Схемаларда түйіндердің ... ... ... , ... ... ... түйіндік потенциалдар әдісі деп ... . ... ... n - ... ... . ... кез - ... ( бір ) ... ... ... ... ... ... ... қосылуы
мүмкін болғандықтан , схеманың бір ... ойша ... , яғни оның ... нөлге тең деп аламыз . Соның
нәтижесінде , ... саны n – нен n – 1 - ге ... ... ... заңы бойынша , схема үшін ... ... саны , ... ... ... ... тең ... керек . Схемадағы ... саны ... кем ... ... аз болған
жағдайда , бұл қарастырылатын әдісіміз ... ... ... өте ... ... .
28 . 1 – ... схемаға көңіл аударсақ , онда көп ... және ... ... ... аз ғана ... . Егер 4 – ші түйінді ойша жермен ... , яғни q4 – ... ... , онда тек қана үш ... q1 , q 2 және ... анықтау керек . 28 – параграфтағы ... ... болу үшін ... екі ... ... ... : ... индекс ток ... ағып ... ... ... ... , ал ... – ағып келетін тоққа
сәйкес ... . ... ... де екі ... . ... ... 21 – ші ... кіріс және ... ... ... жоқ екенін еске сала ... .
28 . 1 - ... ... ... сәйкес бірінші
түйін үшін , Кирхгофтың ... заңы ... , ... ... ... - I’’ + I’’’ - I’ + I’’ + I = 0 ... E’41 – ( q1 – q4 ) ] g41 - [ E14 – ( q4 – q1 ) ] g11 + [ 0- ( q1 – q2 )
] g12 – [ E12 – ( q2 – q1 ) ] g12 + [ E21 – ( q1 – q2 ) ] g12 + [ ... ( q1 – q3 ) ] g13 = 0 ... ... төмендегідей түрде жазамыз :
q1 G11 + q2 G12 + q3 G13 = J11 ... = g41 + g13 + g12 + g41 + g12 + g12 ... = - ( g12 + g12 + g12 ) ; G13 = - g13 ... = E41 g41 + E31 g31 + E21 g21 – E14 g14 – E12 g12 ... ұқсас теңдеулерді схеманың қалған түйіндері үшін ... ... . Егер ... n - ... болса , онда оған
сәйкесті n – 1 теңдеулер ... ... :
q1 G11 + q2 G12 +…+ q n-1 G1 n-1 = J11 ;
q1 G21 + q2 G22 +…+ q n-1 G2 n-1 = J22 ;
q1 G n-1 + q2 G n-1,2 +…+ q n-1 G n-1 = J n-1 ... ... , k – ... жинақталатын Gkk - ... ... ... ; сол ... k - және m ... тікелей қосатын Gkm - тармақтар ... , ол ... ... ... . Егер ... ... түйіннің арасындағы тармақ жоқ ... , онда ... ... тең ... . ... біз , k - ... Jkk - түйіндік тоқты тіркегенде ( құрғанда ) , тек ... ... э . қ . к – і көзі ... тоқ ... тармақтар қатысатынын көреміз . Егер p - тармағының э .
қ . к – і Ep – нің ... k – ... ... болса , онда
оның Jkk - ны құрудағы ... Ep Gp - ға тең , ал егер ... . қ . к - і k – ... бағытталса , онда оның ... – Ep ... ні ... . Егер k – ... тоқ ... ... болса ,
онда ол Jkk болып плюс ... ... , егер бұл ... ... ... ... , онда ол Jkk ( - ) ... ... . ( 28 . 2 ) ... жүйесін потенциалдарға
байланысты шешкеннен кейін , тармақтардағы ... э . қ . к - ... , ... бөлігі үшін Ом ... ... ... ... Максвелл барлық ... да , ... ... таралуында , жүйенің ... ... ... өтетіндігін тағайындап көрсетті . ... ½ ... ... әр тармақтағы ... екі ... екі рет ... ... . ... ... негізделген : ( 28 . 2 ) теңдеулерінің ...... ... ... ... ... .
Теңдеу құрғанда тағы да есте сақтайтын ... бірі ... ... бір ... ... э . қ . к көзі ... , яғни сол ... кедергі нөлге тең болады . Сол
кезде осы ... ... ... ... пайда
болады . ... ... ... ... ... ... . Осы ... құтылу үшін шартты түрде ... бір ... ... нөлге теңеу керек . Сонда
сол ... ... ... ... э . қ . к. ... ... да оның ... ... деп ... . ... нөлге тең тармақтағы ... э . қ . к – ін ... ... ... кедергісі бар басқа ... э . қ . к ...... ... э . қ . к – ... ... . Осы Э . Қ . К – ін ... ала ... ... .
Үшінші түйіннің потенциалын нөл деп аламыз немесе q3 = 0 ... ... ... ... . ... , әрбір тармақтағы тоқ
потенциалдарының абсолюттік мәніне емес , ... ... ... ... ... ... ... тоқ бағыттарын ... ... . ... ... ... тоқты оң таңбамен , ... ... ... теріс
таңбамен аламыз . Қабылдап алынған тоқтардың бағыты мен ... және ... ... үшін ... ... заңына
жазылған теңдеулер құрамыз :
I5 - I4 – I1 + I6 = ... – I6 – I2 + I3 = 0
Э . қ . к – і ... ... ... ... бағытталса
, Еg көбейтіндісі ( + ) оң таңбамен ... , ал егер Э . қ .
к – і ... ... ... тыс ... ( - ) теріс
таңбамен алынады . ... ... ... ... бағытына
байланысты болмайды . Қарастырылып ... ... ... , ... ... бар түйіндер Gkk .
Егер электр схемасы тек қана ... ... э . қ . ... нен ғана емес , тоқ ... де ... ... , ... бірінші заңына байланысты алынған ... ... ... ... да ... . ... құру кезінде
берілген тоқ көзінің тоқтарын әр ... үшін ... ... ... ... ... . Бұл ... да тоқ
көзінің ... ... ... ... ... ( + ... , ал ... бағытталса ( - ) теріс ... . ... ... ... :
Төртінші түйіннің потенциалын нөлге ... . q4 =0,1,2 және ... үшін ... ... – q2g12 – q3g13 = j + ... q1g21 + q2g22 – q3g23 = E2g2
- q1g31 – q2g22 + q3g33 = ... = g1 + g5 + g3; g22 = g2 + g3 + g6; g33 = g4 + g5 + g6 ... = g21 = g3 ; g13 = g31 = g5 ; g23 = g32 = g6 ... ... ... ... =8Ом R2 =14Oм R3 =5Oм R4 =11Oм R5 ... =9В Е2 =26В Е3 =8В Е4 =32В Е5 ... ... = 4A
1. Рассчитать ток в сопротивлении R2 по ... ... ... ... ... по ... Кирхгорфа, методу контурных
токов, ... ... ... Для любого выбранного контура построить потенциальную диаграмму.
Провести экспериментальную проверку результата расчетов.
Есептің шығарылуы.
Эквивалент генератор тәсілімен R2 кедергісін ... ... ... оның электр қозғаушы күші бар параметрін анықтаймын.
токты контурлы токтар тәсілін пайдаланып табамын.
Эквивалентті ток көзінің ... Rэкв ... ... ... үшін кернеу көзін қысқа тұйықталған бөлікке ауыстыру
арқылы схеманы өзгертемін.
Бастапқы I2 токты Ом заңы ... ... заңы ... ... ... -14 0
30 0 -14 ... 30 0 =22 -5 13 +14 0 ... -5 13
+(-14*13-0)=8580-2548=6032
4 -14 0 30 0
50 0
50 30 0 =4 ... -5 13 -5 13
0 ... 4 0 50 ... ... 50 0 =22 ... 0 13 0 13
0 ... -14 4 30 ... ... 30 50 =22 ... -5 0 -5 0
0 ... ... ... бөлім
Жұмысты қорытындылай келгенде, түйіндік потенциалдар әдісі
дегеніміз схемаларда ... ... ... ретінде
қабылдап , электрлік тізбектерді есептеу ... ... ... заңы ... , схема үшін құрылатын
қажетті теңдеулер саны , ... ... ... ... тең ... ... .
Бұл жұмыстан мен Максвелл барлық ... да , ... ... ... , ... жылулық функциясы
минимум болып ... ... ... ... ... ... заңына байланысты алынған ... тоқ ... ... да кіреді екен . Теңдеуді құру
кезінде ... тоқ ... ... әр ... ... оң ... ... ... табылады . Бұл
жағдайда да тоқ көзінің ... ... ... ... ( + ) оң , ал ... бағытталса ( - ) ... ... ... тағы да есте ... ... ол ... бір тармағында идеалды э . қ . к ... ... , яғни сол ... ... ... тең ... ... кезде осы тармаққа ... ... ... ... . Себебі осындай тармақтың өткізгіштігі ... ... . Осы ... ... үшін ... ... ... бір ұшындағы потенциалды нөлге ... ... ... ... ... ... , ... , А.В.Нетушил , С.В.Страхов – “Основый теорий
цепей”.
2. А.С.Касаткин
3. М.С.Шебес , М.В.Каблукова
4. Л.А.Бесонов
5. Попов – “Основы ... ... ...... ... ... цепей”.
7. О.Е.Гольдин – “Задачник по теорий электрических цепей”.
8. В.И.Константинов – “Сборник задач и ... по ... ... ...

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Түйінді потенциалдар әдісі12 бет
Іскерлік ойындарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі3 бет
Асинхронды электрқозғалтқыш27 бет
Ақырлы элементтер әдісінің негізгі концепциясы18 бет
Зоналық және магистральдық байланыс желілеріне арналған тобж цифрлық аппаратуралары7 бет
Лингвомәдениеттану ғылым саласы ретінде мақсаты мен міндеттері8 бет
Талшықтық-оптикалық беру жүйелері байланысын ұйымдастыру әрекеттері9 бет
Тейлериоз індетімен күресуі64 бет
Ток тізбегі және оның түрлері12 бет
Электр тізбектерінің теориясы17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь