Қазақстанның Оңтүстік бөлігінің тарихи карталарын құрастыру негіздері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1. ҚАЗАҚСТАНДА ТАРИХИ КАРТА САЛУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ... ... ... ...
1.1. Қазақстанда тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2. Ұлттық тарихи білімнің даму кезеңдері мен бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3. Қазіргі уақыттағы табылып жатқан тарихи мұралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК БӨЛІГІНІҢ ФИЗИКАЛЫҚ . ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Алматы облысының физикалық.географиялық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Жамбыл облысының физикалық.географиялық жағдайы ... ... ... ... ... ... ...
1.3. Оңтүстік Қазақстан облысының физикалық.географиялық жағдайы ... ... ..
1.4. Қызылорда облысының физикалық.географиялық жағдайы ... ... ... ... ... ... .

3. ТАРИХИ КАРТАЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ РЕДАКТІЛЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.Тарихи карталарды құрастыру және редактілеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2. Тарихи карталардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Тарихи карталарды безендіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4. Археологиялық барлау. Барлаулар нәтижесінде тарихи карта құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


4. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК БӨЛІГІНІҢ ТАРИХИ КАРТАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.1. Археологиялық карта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2. Тарихи туристтік карта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.3. Мәдени мұра картасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.4. Оңтүстік аймақтағы мәдени маңызы бар тарихи ескерткіштер ... ... ... ... ..


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Бітіру жұмысының тақырыбы – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК БӨЛІГІНІҢ ТАРИХИ КАРТАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ .
Жұмыстың негізгі мақсаты: Қазақстанның Оңтүстік бөлігінің тарихи карталарын түрлі негіздерге сүйене отырып құрастыру.
Жұмыстың бастапқы мәліметтері: Ұсынылған дипломдық жұмыстың негізін топографиялық және тақырыптық карталар қолданыс тапты. Жұмыс алдына қойылған міндеттерді орындау кезінде басылымдағы әдебиеттер көздері, газет-журналдар, ғаламтор, қор материалдары пайдаланылды.
Жұмыстың өзектілігі: Археологиялық ескерткіштер еліміздің тарихындағы бірнеше өзекті мәселелердің басын ашуға, сондай-ақ ежелгі және ортағасырлық кезеңдердегі халқымыздың байлығы мен өркениеті, мәдени мұраларымен толықтырып отырады, осыған негізделіп түрлі тақырыпта карталар құрастыру. Археологиялық мәдени мұра осы жәдігерлердің маңызды бөлігін құрайды. Мәдени мұраның заттай бөлігі халықтың материалдық түйсігі. Археологиялық мәдени мұра осының негізі бөлігін құрайды.Алайда тарихымыздың кейбір парақтары әлі күнге дейін ашылмай сан құпияны бауырына басып жатса, кейбірі ашылғанмен де өткенімізбен толық таныса алмайды.
Жұмыстың құрылымы: беттен, 3 картадан, суреттен, кіріспеден, 4 тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыс нәтижесінде зерттеу аумағының масштабы 1:2 000 000 археологиялық, мәдени мұра, тарихи –туристтік карталары құрастырылып, олардың электрондық және қағаз бетіндегі нұсқаларын дайындау іске асырылды.
1. Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы. 4-том Алматы, 1999 ж
2. С.Ж. Асфендияровтың тарихи білімді дамыту мұрасы // Ізденіс-Поиск. – 2006. – № 1. – 300-306-бб.

3. Отандық тарихи білімнің ғылымға дейінгі даму ерекшеліктері // Қазақ тарихы. – 2006. – № 4. – 13-16-бб.
4. Абай және ауызша тарих айту дәстүрі // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. – 2006. – № 3 (11). – 56-59-бб.
5. Әдебиеттің аясында дамыған тарихи білім // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. – 2006. – № 2 (41). – 108-113-бб.
6. Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы қазақ тарихының жазылу мәселелерінен // Отан тарихы. – 2006. – № 3. – 64-72-бб.
7. Тарихшы С.Ж. Асфендияровты жазалаудың қалтарыс жағы // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. – 2007. – № 4(41). –18-24-бб.
8. Тарихи оқиғаны әдебиеттегі шындықпен ауыстыру әдісі // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. – 2007. – № 1(12). – 19-25-бб.
9. ХХ ғасырға дейінгі тарихи білімнің рухани қазыналары // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Тарих сериясы. – 2008. – № 3. – 79-84-бб.
ә) өзге басылымдар мен республикалық және халықаралық конференция материалдарының жинақтарында:
10. Көп сатыла оқыту жүйесіне көшуде бастауыш сынып мамандарын даярлауды ұйымдастырудағы гуманитарлық пәндердің рөлі // Проблемы подготовки будущего учителя начальных классов в условиях многоступенчатого образования: Межвузовский сборник научных трудов. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 1996. – 29-33-бб.
11. Жас ұрпақты Отанды сүюге тәрбиелеудің кейбір мәселелері // Проблемы подготовки будущего учителя начальных классов в условиях многоступенчатого образования: Межвузовский сборник научных трудов. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 1996. – 54-58-бб.
12. Әлеуметтік гуманитарлық пәндерді оқытудың барысындағы пәнаралық байланыстың арқауы // Актуальные проблемы подготовки будущих учителей начальных классов: теория и практика: Межвузовский сборник научных трудов. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 1998. – 44-48-бб.
13. Отан тарихын мемлекеттік стандартпен үйлестіріп оқытудың жолдары // Болашақ бастауыш сыныптар мұғалімінің дидактикалық даярлығы: Жоғары оқу орындары аралық ғылыми еңбектер жинағы. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 1999. – 13-16-бб.
14. Қазақстан тарихының білім беру мен тәрбие ісін мемлекеттік стандартпен ұштастыру // Теория и практика реализации Госстандарта при подготовке будущих учителей начальных классов: Межвузовский сборник научных трудов. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 2000. – 60-64-бб.
15. Тарихи білім мазмұнын іріктеудегі ұлттық деректердің рөлі // Материалы международной научно-практической конференции «Казахстан на рубеже XXI века: межгосударственные и межнациональные отношения». – Алматы, 2001, 15-16 мамыр. – Алматы, 2001. – 173-178-бб.
16. В.Н. Владимиров. История, карта, компьютер:о возможностях исторического компьютерного картографирования // Круг идей: модели и технологии исторической информатики. М.,1996. С. 297-298.
17. Караваева З. Ф., Некоторые вопросы создания исторических карт. – Геоиздат. – 1956
18. Байпаков К.М. Археологическая карта Казахстана, -246-б, N3521
19. Оңтүстік Қазақстан облысы тарих және мәдениет ескерткіштерінің жинағы. Отырар ауданы. Алматы: Баур, 2007. 424 б.
20. Смагулов Е.А. Находки гемм в Отрарском оазисе // Археологические памятники на Великом Шелковом пути. Алматы, 1993. С. 163-171.
        
        Қазақстан Республикасының ғылым және білім Министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
М.С.САТЫЛҒАНОВА
Бітіру жұмысы

050711 - мамандығы бойынша
Алматы 2012
Қазақстан Республикасының ... және ... ... ... ... ... Университеті

Кафедра меңгерушісі: ... ... - ... ... ... жетекші ... ... ... ... ... ... ... 2012
РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысының тақырыбы: .
Бітіру жұмысы кіріспе, 4 тарау, қорытынды және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Бітіру жұмысы ... ... ... және ... тұрады.
Жұмыстың өзектілігі: Тарихи ескерткіштер еліміздің тарихындағы бірнеше өзекті мәселелердің басын ашуға, сондай-ақ ежелгі және ортағасырлық кезеңдердегі халқымыздың ... мен ... ... ... ... ... ... көне қала мен қоныс орындары, суару жүйелері мен зират кешендері сынды ... ... ... Олар ... хронологиялық және этникалық сипаттары бойынша біркелкі емес, ... нақ осы жай ... ... ... ... ... ... көне тарихи ескерткіштерді зерттеулердің алатын орны ерекше болып ... ... ... тірілтпей көп ұлтты Отанымыз - Қазақстанның бүгінгісін, оның ... қол ... тану ... ... Сондықтан да халық тағдырын баян етер ... пен ... ... әр ... отан сүйгіштікке, өз елінің азаматы болуға ... ... ... кейбір парақтары әлі күнге дейін ашылмай сан ... ... ... ... кейбірі ашылғанмен де өткенімізбен толық таныса алмайды.
Отанымыздың ұлан ғайыр аумағында әлі де зерттелмеген ... ... ... ... қоры, оның жоғалмас байлығы болып саналады.
Жұмыстың мақсаты мен ... ... ... ... тарих пен мәдениетке деген талаптың, қызығушылықтың артуы кезеңінде, қоғамдағы сұранысты қанағаттандыру мақсатында, Қазақстанның Оңтүстік бөлігінің тарихи карталарын құрастыру болып ... ... ... ... ... және ... тарихымызды тануға, зерттеуге көңіл аударыла бастады. Алайда тарихымыздың кейбір парақтары әлі күнге дейін ашылмай сан ... ... ... ... ... ашылғанмен де өткенімізбен толық таныса алмайды.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................................................................
* ҚАЗАҚСТАНДА ТАРИХИ КАРТА САЛУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ...............
1.1. Қазақстанда ... ... ... мен ... ... ... ... даму кезеңдері мен бағыттары................................
1.3. Қазіргі уақыттағы табылып жатқан тарихи мұралар......................................
2. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК БӨЛІГІНІҢ ... - ... ... МЕН ... ...
1.1. Алматы облысының физикалық-географиялық жағдайы..............................
1.2. Жамбыл облысының физикалық - географиялық ... ... ... ... физикалық-географиялық жағдайы..........
1.4. Қызылорда облысының физикалық-географиялық жағдайы.........................
3. ТАРИХИ КАРТАЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ... ... ... және редактілеу..............................................
2.2. Тарихи карталардың жіктелуі...........................................................................
2.3. Тарихи карталарды безендіру...........................................................................
2.4. Археологиялық барлау. Барлаулар нәтижесінде тарихи карта құрастыру...................................................................................................................
4. ... ... ... ... КАРТАЛАРЫ.............................................................................................................
3.1. Археологиялық карта.........................................................................................
3.2. Тарихи туристтік карта......................................................................................
3.3. Мәдени мұра картасы.........................................................................................
3.4. ... ... ... маңызы бар тарихи ескерткіштер..................
ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...............................................................
КІРІСПЕ
Бітіру жұмысының ... - ... ... БӨЛІГІНІҢ ТАРИХИ КАРТАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ .
Жұмыстың негізгі мақсаты: Қазақстанның Оңтүстік бөлігінің ... ... ... ... ... отырып құрастыру.
Жұмыстың бастапқы мәліметтері: Ұсынылған дипломдық жұмыстың негізін топографиялық және тақырыптық карталар қолданыс тапты. Жұмыс алдына қойылған ... ... ... ... ... ... ... ғаламтор, қор материалдары пайдаланылды.
Жұмыстың өзектілігі: Археологиялық ... ... ... ... ... мәселелердің басын ашуға, сондай-ақ ежелгі және ортағасырлық кезеңдердегі халқымыздың байлығы мен өркениеті, мәдени мұраларымен толықтырып ... ... ... ... ... ... ... Археологиялық мәдени мұра осы жәдігерлердің маңызды бөлігін құрайды. Мәдени мұраның ... ... ... ... ... Археологиялық мәдени мұра осының негізі бөлігін құрайды.Алайда тарихымыздың ... ... әлі ... ... ... сан ... ... басып жатса, кейбірі ашылғанмен де өткенімізбен толық таныса алмайды.
Жұмыстың құрылымы: беттен, 3 картадан, ... ... 4 ... ... ... ... ... тұрады. Жұмыс нәтижесінде зерттеу аумағының масштабы 1:2 000 000 ... ... ... ... - туристтік карталары құрастырылып, олардың электрондық және қағаз бетіндегі нұсқаларын дайындау іске асырылды.
* ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСУЫ
1.2.Қазақстанда тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуы
Кез келген дәуірдегі тарихи мәселені ғылыми ... ... ... алдындағы бір немесе бірнеше дәуірлердегі кезеңдермен байланыстыра қарастыруға тура келеді. Тарихты осылайша сабақтастықта қарай білу ... ... ... ... ... ... кейбір жаңсақ пікір білдіруден сақтандырып, дұрыс тұжырымдар жасауға, ақиқат ой қорытуға жол ашады Бұл арада, ең алдымен, ... ... ... ... ... ... орнығуының ғылыми-теориялық негіздер желісін түзу керек болады.
Қазақстан тарихшыларының ішінде ... ... ... ... ... тарихи білім ұғымына ғылыми баға беру ең алғаш зерттеуші В.П. Юдинде кездеседі. Ол айтады:

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Табиғат жағдайларын зерттеу тарихының басты кезеңдері30 бет
Латын Америка елдері6 бет
Қазақстандағы ислам жайлы51 бет
Әлемдік қар мен мұз қорлары7 бет
Адам өміріне қарсы қылмыстар23 бет
Ауырлатылған жағдайда кісі өлтіру63 бет
Газ фракциялаушы қондырғыда пропан газын алу60 бет
Жылдық қуаты 1 млн. т/ж болатын ромашкин мұнай майын фурфуролмен тазалау қондырғысы жобалау33 бет
Жүйке жүйеснің вегетативті бөлігі4 бет
Саяси элита және саяси көшбасылық3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь