Қабылдауды ұйымдастыру технологиясы және қонақтарды орналастыру қызметі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
I. ҚАБЫЛДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ҚОНАҚТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ
1.1 Қызмет көрсетудегі операциялық процесс және қабылдау қызметі және орналастыру функциясы.
1.2Тіркеу тәртібі және қонақтарды орналастыру және құжаттама номерлік фондты қолдану үшін міндеттеме беру
1.3 Қабылдау және орналастыру қызметіндегі автоматтандырылған өңдеу
.Электронды құлып жүйесін пайдалану
1.4 Қабылдау және орналастыру қызметін айналысатын қызметкерлер ...
II. "Алматы " қонақ үйінде жалпылама сипаттама және " қонақ үйде қабылдау және орналастыру қызметтері.
2.1"Алматы " қонақ үйіне жалпы сипаттама.
2.2. "Алматы " қонақ үйінде тіркеу тәртібі және қонақтарды орналастыру және құжаттама толтыру тәртібі
2.3"Алматы " қонақ үйінде қабылдау және орналастырумен айналысатын қызметкерлер ...
II. Қазақстан қонақ үйлерінің қонақтарды тіркеу және орналастыру қызметіне талдау

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Осы курстық жұмыстың өзектілігі: мен осы қонақ үй бизнесін дамыту жолындағы ережелерді қарастыра отырып, қонақ үйдегі қабылдау және орналастыру қызметінінің өте маңызды бір бөлігі екенін түсіндім. Қонақ үй бизнессі Қазақстанда нарықтық қатынастарды қалыптастыруда жетекші салалардың біріне айналып отыр. Экономикалық қызметтің сферасы ретінде қонақ үй бизнессі қаржылық ауытқуларға шалдығуда. Бүгінде қонақ үй секторы бизнесте өз үлесін алуға талпынады және ол үшін туристерді ақшасын қздерінің қызметін тұтынуға,жұмсауға көндіруге тырысады. Ол үшін қонақ үй өзінің клиенттеріне жайлылықпен жайдарлы көңіл күй сыйлай білу керек. Қонақтардың жақсы әсер алуына қонақ үйдің барлық функционалды жүйелері және ең алдымен басшылық жауапты. Клиенттер өзіне достық қарым-қатынаста көрсетілген қызметті жақсырақ қабылдайды. Қазіргі кезде көптеген қонақ үйлер өз орындарын сақтап қалу және кеңею үшін өздеріне қажетті құралдарды пайдалануға тырысады. Олар: кіріс және пайда. Ал ақша құралдарының көзі клиент болып табылады. Қонақ үй өздеріне клиенттерді тарта білуі қажет. Ол үшін қонақ үйде атқарылатын әр функционалды қызметтер мен оны орындаушы персоналдардыңда сыртқы келбетімен атқарып жатқан қызметтерініңде сапасының маңызы бар.
Курстық жұмыстың мақсаты: Қонақ үй шаруашылығындағы қабылдау және орналастыру қызыметінің деңгейін дамыта отырып,жаңа идеялар қосу. Қонақ үй индустриясының дамуына жаңа бағыт бағдар беру, сонымен қатар еліміздің қонақ үйлерін салыстыру. Аталған мәселені қарастыру ісі барысында өз зерттеуіме Алматы қаласынғы танымал қонақ үйлерінің бірі «Алматы» ашық акционерлік қоғамының меншігіндегі «Алматы» қонақ үйінің негізінде жүргізіледі. Жұмыстың тәжірибелік құндылығы одан алынған нәтижелер мен ұсыныстарды қаладағы басқа да қонақ үйлерінің қызмет сапасын талдауда пайдалануға болатындығында.
1. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенез Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. Учебник для ВУЗов. / Пер. с англ.- М,: ЮНИТИ, 1998-332с.
2. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. Л.П. Шматько – М.: ИКЦ «Мар Т», 2003. 352 с.
3. Гостиничный и туристский бизнес// Под ред. Чуковского А. Д., М.: Тандем – Экмос, 1998.
4. Гостиничный и туристский бизнес. – Учебник. – М.: Тандем, 1998. –с.5-36.
5. Гостиничный и туристский бизнес. Под.ред.Чудновского А.Д. –М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 1998.-352с.
6. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес: Учебное пособие. – Ростов на Дону. Феникс, 2004.-352с.
7. Гостиничный и туристический бизнес. -Учебник /Под. ред. прроф. Чудновского А.Д.-М.: Экмос, 1998.-351с.
8. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. – Ростов Н/Д., 2003. – 285 с.
9. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов: Учебное пособие, 2004. – 392 с.
10. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и рестаранов. – Учебное пособие. – Мн.: Новое знание. 2003. – 368 с
11. Основные санитарно-гигиенические требования к туристическим базам, гостиницам, кемпингам. – М.: ЦРИБ, 1997. – 47 с.
12. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев.: БИРА -Р-, 2001. – 206 с.
13. Кусков А.С. Гостиничное дело. - Учебное пособие. Дашков и К. 2009. – 328 с.
14. Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. - Учебник. М.: Финансы и статистика. 2005. – 288 с.
15. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. – М.: Альфа М: ИНФРА – М, 2006. – 304 с.
16. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. – М.: Профиздат, 2001. 208 с.
17. Сервисная деятельность/ С.Н. Коробкова, В.И. Кравченко, С.В. Орлов, И.П. Павлова / Под ред. В.К. Романович. – СПб.: Питер, 2005. 156 с.
18. Сапрунова В.И. Туризм. Эволюция. Структура. Маркетинг. М.,1997. – 160 с.
19. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес. Учебник.-м.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005-239с.
        
        МазмұныКіріспе....................................................................................I. ҚАБЫЛДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ҚОНАҚТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ
1.1 Қызмет көрсетудегі операциялық процесс және қабылдау қызметі және орналастыру функциясы.
1.2Тіркеу тәртібі және ... ... және ... ... ... ... үшін міндеттеме беру
1.3 Қабылдау және орналастыру қызметіндегі автоматтандырылған өңдеу
-Электронды құлып жүйесін пайдалану
1.4 ... және ... ... ... ... ... " ... үйінде жалпылама сипаттама және " қонақ үйде қабылдау және орналастыру қызметтері.
2.1"Алматы " қонақ үйіне ... ... ... " ... үйінде тіркеу тәртібі және қонақтарды орналастыру және құжаттама толтыру тәртібі2.3"Алматы " қонақ үйінде қабылдау және ... ... ... Қазақстан қонақ үйлерінің қонақтарды тіркеу және орналастыру қызметіне талдауҚорытынды...........................................................................................................Пайдаланылған әдебиеттер тізімі......................................................
Кіріспе
Осы курстық жұмыстың өзектілігі: мен осы ... үй ... ... ... ережелерді қарастыра отырып, қонақ үйдегі қабылдау және орналастыру қызметінінің өте маңызды бір бөлігі екенін түсіндім. Қонақ үй бизнессі ... ... ... қалыптастыруда жетекші салалардың біріне айналып отыр. Экономикалық қызметтің сферасы ретінде қонақ үй ... ... ... ... ... ... үй секторы бизнесте өз үлесін алуға талпынады және ол үшін туристерді ақшасын қздерінің қызметін тұтынуға,жұмсауға көндіруге тырысады. Ол үшін ... үй ... ... ... ... ... күй сыйлай білу керек. Қонақтардың жақсы әсер ... ... ... ... ... ... және ең ... басшылық жауапты. Клиенттер өзіне достық қарым-қатынаста көрсетілген қызметті жақсырақ қабылдайды. Қазіргі кезде көптеген қонақ үйлер өз ... ... қалу және ... үшін өздеріне қажетті құралдарды пайдалануға тырысады. Олар: кіріс және пайда. Ал ақша ... көзі ... ... ... ... үй ... клиенттерді тарта білуі қажет. Ол үшін қонақ үйде атқарылатын әр функционалды қызметтер мен оны ... ... ... келбетімен атқарып жатқан қызметтерініңде сапасының маңызы бар.
Курстық жұмыстың мақсаты: Қонақ үй ... ... және ... ... ... ... ... идеялар қосу. Қонақ үй индустриясының дамуына жаңа бағыт бағдар беру, сонымен қатар еліміздің қонақ үйлерін салыстыру. Аталған мәселені ... ісі ... өз ... ... қаласынғы танымал қонақ үйлерінің бірі ашық акционерлік қоғамының меншігіндегі қонақ үйінің негізінде жүргізіледі. Жұмыстың тәжірибелік құндылығы одан алынған ... мен ... ... басқа да қонақ үйлерінің қызмет сапасын талдауда пайдалануға болатындығында.
Қойылған мақсаттарға сәйкес берілген жұмысымызда келесі мәселелер шешіледі: ... ... ... ... ... ... ... үйлерінің орналастыру қызметінің сапасын талдау тәсілдерін жан-жақты қарастыру;
*​ орналастыру қызмет сапасын басқару ... ... ... ... ... жоғарылауына әкелетін, қонақ үйінің қабылдау және орналастру қызмет сапасын талдау тәсілдерін таңдау.
Зерттеу ... ... ... үй ... аясындағы қабылдау және орналастру қызметінің орындалуын талдау мәселесі болып табылады.
Зерттеу объектісі - ... ... жоба ... ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ҚОНАҚТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ
1.1 Қызмет көрсетудегі операциялық процесс және қабылдау ... және ... ... ... қызмет көрсету процесін мынадай категорияларда қарастырамыз (таблица 2.1):
- қонақ үйге алдын-ала тапсырыс беру (брондау);
- қабылдау, қонақтарды тіркеу;
- қонақтарға тамақты ... ... ... тазалау);
- қонақтарға қосымша жеткізу қызметтері;
- соңғы есептеу және ... ... ... ... ... үйге ... ... беру
Бөлім меңгерушісін брондау немесе қабылдау қызметі
Брондауға арыз. Төлемге кепілдеме.
Шотқа тіркеуденбастап кіреді. Администрацияны орнықтыру
Кездесу ... ... ... ... ... администраторы, кассир,
Сауалнама,орын ауыстыруға рұқсаттама, шот, визит картасы
Шот бойынша: орын тарифы, салықтар, арнайы жиындар
Негізгі және қосымша қызметтерді жеткізу
Қабылдау қызметі, тамақтану ... ... ... аниматорлар, медициналық қызметкерлер, спорттық және туристік құралдар, тігін қызметі, шеберхана
Қызметтерге заказдыауызшанемесебланктітолтыру арқылы беру
Сәйкес келетін шоттар ... ... ... ... және ... ... ...
Шот бойынша
Орындағы алдын-ала тапсырыс беру, орналасуға тіркеу, тұрғаны және көрсетілген қызмет бойынша шот, ... және төл ... ... яғни ... ... ... және ... Қабылдау қызметі және орналастыру қонақтардың қонақ үй жайлы ең ... әсер ... ... ... ... негізгілері: қонақ үйдегі брондау, туристерді тіркеу және ... әр ... ... дер ... ... отыру.
Көп қонақ үйлерде қабылдау қызметі жұмысшылары 24 сағаттан азанғы 9 сағат арасында жұмыс істейді. Администратор жұмысын бастамас бұрын, журналды бір ... шығу ... Бұл ... смен ... ... ... ... т.б. жағдайлар көрсетіледі. Сонымен қатар, жұмыс алдын бос орындармен тәулікте ... ... ... ... ... ... керек.
Кассир.Өз уақытындағы төлемдерді, қызметтен түскен төлемдерді т.б. жағдайларды бақылап, бухгалтерияға тапсырып отырады.
Паспорт саласының қызметшілері құжаттарды тексеріп, ... ... ... ... тәртібі және қонақтарды орналастыру және құжаттама номерлік фондты қолдану үшін міндеттеме беру
Операциялық ... ... ... -- ... тіркеулерден, кілтті беру және номерге дейін апарып салудан тұрады. Кездесудің екі түрі болады:
1) Аэропортта немесе вокзалда күтіп алу (алыс жер);
2) ... үй ... ... ... ... үй холы) күтіп алу (жақын жер).
Алыс жерден қонақтарды қарсы алу келген қонақтарды қонақ үймен таныстыруға, қызмет көрсету программасын ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Мұндай кездесуде брондау қызметін келіседі. Жоғарғы кластағы қонақ үйде қонақтарды алдымен сәлемімен бірге Швейцар ... ... Ірі емес ... ... қонақтар ең алдымен оларды сәлеммен күтіп алатын ... яғни ... және ... ... келеді. Егер клиент қонақ үйге бірінші рет келіп тұрмаса, онда мейлінше администратордың атымен атаған дұрыс. Бұл оң әсер қалдырады.
Көп ... ... ... ... ... ... ... тұрып тұрады. Бұл қасиет оның қонақтарға деген қызметін білдіреді. Тіркеуге келген клиенттердің екі түрін ажыратады. Біріншісі, қонақ үйде орынды ертерек ... ... ... ... үйде клиенттерді орналастыру жөніндегі брондау қонақ үйде автоматталған болса, онда ол аз ... ... ... ... клиенттің брондау жөніндегі өтініші белгілі болады. Администратор өтініш номерін нақтылап, компьютерлік жүйеде модульдік және тіркеуден өткізеді. ... тек қана ... ... қол қою ... етіледі. Алдын-ала брондалмаған қонақтарды тіркеу процесі көп уақытты алады, кейде 5 ... ... ... қатар, қонақтармен кездескенде мынадай сұрақтарды талқылау керек. Номер бағасы қанша, орналасу ақыты, төлем тәртібі. Қызмет көрсету барысында қонақ үй қызметшісі ... ... ... ... ... қабілетті жағдайларына байланысты басқа да сұрақтарды қояды. Қонақтан төлемге қабілетті, ... бар ... ... сұралады.
Қонақ үй жағдайы мезгілге (сезонға), жергілікті ауданның жұмыс активіне, экномикалық және политикалық ситуацияларына байланысты. Саяси жағдайдың тұрақты ... сол ... ... туристердің қызығушылығы төмендейді. Мезгіл кезінде қонақ үй екі жақтама ... ... ... ... ... -- бұл ... үйде бір ... екі клиентке бір датада бірдей қызмет көрсету. Мұндай жолды таңдаған қонақ үй ... ... Егер екі ... бірдей келсе, қалай болады? Әрине, бұл жерде бір клиент алдын-ала тапсырыс бергенін арызбен ... ... ... күні ... ... Онда ... бұған шешімін табады. Бірақ, егер екі клиент қонақ үйге бірдей келіп қалды, онда ... ... ... адам иеленеді. Екінші клиентті қанағаттандыратын әртүрлі жолдар бар, яғни екі жақты брондау қызметін пайдалану. Мынандай жағдай кездескенде, яғни бір ... екі ... келі ... ... ... ... ... жасамаса, ал қонақ үйде орын жоқ болса, фирмамен байланысқа шығып, тұрғын үйлерді жалға алып, қонақ үйге жақын етіп орналастырылады. Кейде ... ... ... ... ... ... ... үйге жіберуі мүмкін. Бұл кезде қонақ үйді ауыстыру жөнінде міндетті түрде клиентке ескертіп, келісімін алу ... үй ... ... үшін ... ... ... ... жөн.
Қазіргі уақытта көптеген туристік фирмалар келісімді белгілі бір анықталған ... ... ... ұмтылады. Әдеттегідей клиенттерді әкеліп отырған туристік фирмаларға қонақ үй ... ... ... ... ... және ... қызметтерге жеңілдік жасап отырады.
Келісімде қонақ үй мен туристік ... ... ... ... ... ... арыз ... срокты қамтиды;
- қашан және қандай мақсатпен төлемақылар жүргізіледі;
- қонақ үйде орынды немесе номерді брондау әдістерінің бірнеше түрі бар. Олар:
- жазбаша;
- ... ... ... арыз және ... аннуляциялар тіркелуі қажет. Егер брондау жөніндегі менеджерлер тапсырысты уақытысында жоймаса, номер қате түзелмейінше ешкімге берілмей, бос тұра ... Арыз тек қана ... ... бекітілсе ғана номерге тапсырыс беріліп, төленеді.
Егер орналасуға рұқсат берілсе, қонақ атқарушы мен тұтынушы арасындағы тіркеу карточкасын ... ... ... ... ... ... ұйым ... тұрғылықты төлемін және төлеу түрін (нақты, кредиттік карточка) көрсетіледі.
Санкт-Петербург қонақ үйінде анкета екіданадатолтырылады.Бір данасын ... үй ... ... жібереді, ал, екіншісі, қонақ үйдің құжат столында сақталады. Дұрыс толтырылмаған мекн-жай клиенттерге жолданатын ... ... ... үйде ... қалған затын салып жіберуге мүмкіндік туғызбайды. Сонымен ... ... ... ... ... алуға кепілдеме береді, яғни қонақ қызметтерге төлемей кеткен жағдайда.
Күнін ... қате ... ... сатылмай тұрып қалуына әкеледі. Ал келген қонақ тағы қалуға жоспарласа номер басқаға сатылып ... ... ... да ... ... ... қонақ, қонақ үймен келісім жүргізе отырып, тұратынына ақша ... ... ... толтырып болған соң, анкетаға қоақтың тұратын номерін, келу және кету уақытын ... Ары ... ... ... ... жазады , яғни номерді пайдалануға бергенқұжат. Орналасуға рұқсаттама екіданадажазылукерек ... және ... ... ... және ... ... ... төлегеннен соң, оған төлем шотының екінші данасы беріледі. Қонақты тіркеуден өткізгеннен соң оның тұратынына шот жазылады. Оған номер тарифтері (орын), тұру ... ... ... ... ... ... ... кіреді. Қонақ үйге кіру құқығы және номер кілтін алу үшін ... ... ... ... Қонақ картасы бір данада толтырылады және онда келесілер болуы керек: қонақтың ... ... ... және тұру ... ... ... үйлер визиттік картасын реклама ретінде пайдаланады. Ол визиттік карточкасында қонақ ... ... ... ... ақпарат, сонымен қатар қосымша қызметтер: орналасуы, жұмыс сағаты жайлы ақпарат беріледі.
Құжатты безендіріп ... соң ... ... ... ... ... ... Тіркеу кезінде багаж қонақ үйдің каридорында тұрады. Көптеген ... ... ... багажы тұратын арнайы орналастыру орны бар. Багажды идентификациялағанда клиенттің фамилиясы бар талонды пайдаланған ыңғайлы, ал, тіркеуден өткеннен соң багажға ... ... ... ... ... қонақ үйге кірер алдында қонаққа есік алдындағы күзетші ... ... ... ... ... Егер ... жоқ болса, онда қонақ өзінің багажын, орналасуға құжаттамасын көрсетеді, ал, жүк көтеруші багажды ... ... ... ... ол ... комнатаның құралдарын қалай қолдану керектігін және қауіпсіздік ережесін түсіндіреді
Туристік топты тіркеу ерекшеліктеріАлдын-ала берілген тапсырыс номерге орналасуға дайындықты администратор қызметін жоспарлауға ... ... ... администратор дайындық картасын және орналасу номерін (брондаукартасы) толтырады.
Туристік топты орналастырар алдын топтың жетекшісі ... ... ... ... ... ... ... туристік топтың қонақ үйде тұруға құқықты растайтын құжат және кепілдеме, төлемі төленгені туралы) және құжатқа сәйкес топ ... ... ... топ үшін ... ... номерін хабарлайды. Әдетте, топтағы туристер екі орынды номерге ... тек ... ғана бір ... ... ... ... ... анкета толтырып, графадакелудегі мақсаты -- туризм деп көрсетеді.
Администратор әрбір ... ... ... ... ... ... ... багажға номер жарлықтарын (ярлык) береді. Жарлықтағы номер топтағы туристердің қатар санымен сәйкестендіріліп, топ жетекшісінде болады. Топтағы тізімномерімен багаж номерін ... жүк ... ... ... ... жүктерді сондаапарады.
Уақыттары келген туристер тұрып жатқан номерлерін босатып, жүктері күзет нысанына өткізіледі.
Шетел туристерін тіркеу ерекшеліктері-әр ел ... виза ... ... Виза -- бұл ... ... құқығына рұқсаттама, басқа территорияда тұру немесе транзитті жол шегу.
Рұқсаттама құжатта енемесе жеке құжатта (мысалы, туристік топ ... ... ... ... ... бір ... және көп реттік (одноразовые и многоразовые);
- жеке және топтық;
- студенттік;
- кіру, шығу, транзитті және ... ... ... елге ... үш күннің ішінде мереке күндер және демалыс күндерді қоспағанда құжаттарын тіркеуден өткізуге міндетті. Қонақ үй шетел азаматтарын өздігінше тіркеу үшін, ... ... ... ... алу ... ... кезінде администратор визаның өтелу мерзіміне мұқият қарап, визаға қонақтың тіркеу номерін, қонақ үйдің атын және тіркену күнін жазып қояды. Кейбір ... ... ... ... ... толтырмайды.
Дипломатиялық визада баж салығы төленбейді. Әр күні қонақ үй паспорт-виза қызметіне шетел азаматтарының қанша тіркелгені мемлекеттік баж ... ... ... ... есеп беріп отырады.
Құжаттама номерлік фондты қолдану үшін міндеттеме беру-құжаттан басқа, ... ... ішкі ... қолдануда құжат толтырады. Автоматты жүйелендірілген қонақ үйлерде барлық документтердің бұл түрлері қонақты тіркеуден өткізгеннен кейін автоматты түрде қалыптасады. Қжаттарды қолмен ... ... ... әлі ... дейін номерлік фондты қолдану негізгі құжаты номерлік фонд қимылының мәлімет жинағы (ведомсть). Бұл құжаттардың барлығымен кезекші администратор ... ... бос ... ... ... ... жағдайларда номерлерге қосымша кроваттарнемесераскладушкалар қойылады. Бұл қонақ үйде орынболмай қалған жағдайда немесетуристербірномердебірге ... ... ал ... үйде ... ... бос болмаған жағдайда болады. Қосымша кроваттарсонымен қатар қонақтың қалауы бойыншакішкентай балаға да қойылады. Қосымша орын қосқаны үшін төлем, егер ... ... ... ... 100% деп ... соның 80%-н төлейді.
Бірақ көп қонақ үйлерде мұндай қызмет түрлері көрсетіле бермейді. Жоғарғы ... ... ... көп ... ... балалар үшін кроваттар және дивандар бар. Тұру процесінде номерді ауыстыру керек болады. Бұл ... ... ... ... егер ... шум ... ... қызметтер дұрыс істелмесе. Қонақтарды басқа номерге ауыстырғанда ... ... ... ... және ... ... номердің өзгергенін белгілеп қояды. Егер ауыстырған номер қымбаттырақ болса, онда ... ... ... ... Егер номер арзан болса, онда қонақ үй төлемнің артығын қайтарады.
Тұрғындармен есептесу түрлері-қонақ ... ... екі түрі ... ... және ... (қонақ үй шотына ақша аудару). Жоғарғы класты отельдерде қолма-қолсыз шотты кредит карталары арқылы қабылдайды. Оны жеке туристер төлейді. Брондауға ... ... ... ... ... ... жүйесінің аты және өтелу мерзімі көрсетіледі. Пластикалық карталардың көмегімен төлеу үшін қонақ үйде арнайы импринтер ... ... ... болу ... ... карта -- пластиктік карта немесе пластина клиенттердің банктеннемесе басқа да кредит-финанстық ... ... ... ... ... алу. Онда иегердің аты, қолының көшірмесі, өзіндік номері және карточканың өтелу мерзімі көрсетілген. Кредитті ... ... ... үйдің кассиры карточканың дұрыстығын, ішіндегі ақшаның көлемін тексереді.
Қолма-қолсыз есеп айырысуда жолдық және атаулы чектар қолданылады. Жолдық чектар ... бір ... ... сондықтан клиент қонақ үйде немесе мейрамханада осы суммаға лайық қызметті таңдайды. Жолдық чек бір адамнан басқа адамға берілуі ... ... ... оны кез-келген банктен қолма-қол ақшаға ауыстырып алуға болады. Атаулы чектар қонақ әр кезде ... ... ... ғана ... алады. Әлем зерттеуібойынша:
1. Орында кредит картасымен есеп айырысу;
2. Орында чектар;
3. Орында қолма-қол ақшалар.
Шетелдердегі отельдерде ... ... ... өте ... ... және ... қызметіндегі автоматтандырылған өңдеу
Қонақ үйде жоғарғы деңгейде қызметпен қамтамасыз ету жаңа технологияларсыз қиынға соғады. Автоматтандырылған жүйе еңбек ... ... және ... ... ... бағытталады. Ешқандай жоғарғы технологяины қонақ үй қазіргі кезде әлемдегі компьютерлік ... ... ... ... емес. Интернет жүйесі арқылы іскер патнерларды тауып, олармен қарым-қатынас жасап, қызметтерге жарнама жасау ... ... ... қатар бұл жерге компьютер жүйесімен брондау, яғни интернет желісі арқылы орнынан брондап және номерлерді резервілеу.
Халықарарлық компьютерлік ... ... ... күнге өте жоғары қарқынмен дамып келе жатыр.
Интернет жүйесі арқылы брондау үйді брондау, авиабилеттерді және ... да ... ... ... ... ... өзі ұйымдасытыра алады. Интернетте тек қана көріп қоймай, турды барлық түріне (қонақ үй, ... ... ... ... ... алады.
WEB -- қатарлары немесе арнайы серверлердің құрылуы электронды тиімді тәсілі болды. Ақпараттарды интернеттерді пайдаланған адамдардың барлығы біле алады. ... ... ... ... ... ... орналасуы, аты, түрі (қонақ үй, мотель, турбаза), қонақ үйге тәуелділігі, қызметтерді талап ету және бағасы. Бірер минуттан ... ... ... ... ... көрінеді, оларды адамдар таңдайды№ Экранда қонақ үй түрінің фотографиясы, ал туристік мәліметтер ... ... бар, ... жабдықталуы) шығады. Брондау үшін анкета толтырып, кредиттік картаның ... жазу ... ... ... ... ... кең түрде қолданылады. Олардың көмегімен резервтерді басқаруға, комнаталарды бөлуге, тамақтарға бақылау жасауға болады. Қонақ үйде персоналдардың жұмыс орны автоматтандырылуы ... ... ... ... ... ... бірігуге, бөлімдер арасанда ұйымның болыуына көмектеседі.
Кез-келген қонақ үй өздерінің қызметтерін, ... ... ... көмегімен орындайды: реклама құру, хаттар және сұраныстарды жіберу, есептерді безендіру. Қонақ үйдің қызметшілері ережелермен, нормалармен регламенттеледі. Бұл ... , ... ... Сонымен қатар, қонақ үйдің басқа да қызметтерін ... ... ... ... шаруашылығы -- инфсклад программасының көмегімен барлық компьютерленген жүйелерде. Мүмкін:
- номерді және орынды брондау;
- клиенттерді тіркеу;
- қонақ ... ... ... ... ... ... ... функциялардың барлығын автоматтандырған режимде жүргізсе қонақтарға қызмет көрсету сапасы жақсарады.
Электронды құлып жүйесін пайдалану
Жоғарғы класты ... ... ... орындарында электронды құлып жүйесін қолданып, тек қана электронды кілтпен ашады. Ондай кілт пластингте магниттік жеке кодымен безендіріледі. ... ... ... ... басқарылады. Магниттік картада қызмет көрсетудің уақыты мен күні кодталады. Уақыттың бітіп қалғаны немесе номерге төлем ... ... ... ... ... ашу ... ... Мұнда электронды құлып жүйесі қонақ үйде жоғарғы қызмет дәрежесінің көрсеткіші және персональдармен қонақтарды қауіпсіздігімен ... ету. ... ... ... ... айналымдарды көрсетеді: мини-терминал, яғни электронды карта кілттерін оперативті жеке кодымен жасау; арнайы технологиялармен жасалынған ... ... Егер ... кілт жасалынатын болса, онда кілттің алдыңғы коды автоматты түрде жойылады. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... жоғалған кілті қолданысқа енбейді.
Электронды кілттер әртүрлі жұмыс режимдерінде қолданылуы мүмкін: клиент, кі ... ... ... ... ... ... ... директор, авария, артық кілт, бір реттік кілт. Әрбір қонақ өзінің комнатасының құлпына түсетін кілтті алады.
1.4 ... және ... ... айналысатын қызметкерлер
Бұл қызметті атқаратын бөлім құрамына орналастыру ... ... ... ... менеджері, қарсы алу және орналастыру қызметі, тазалаушылар, портье, консьерж, қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... гардеробщик, гараж шаруашылығының қызметкерлері кіреді.
Паж - қонақтарды номерге шығарып салады, номерді ашады, дайындығын тексереді, қонаққа номер жабдықтарының ... ... ... Front office қызметіндегі клиентке көрсетілетін басқа да қызметтерге қаржы қызметін, пошта қызметтері, қала жайлы ақпараттар беру қызметтері жатады. Қонақ үй ... ... ... номерлерді брондау, келетіндерді орналастыру, тіркеу жатады.
Швейцар жұмыс бабында жеке тазылықты ұстанып, дәрігерлік бақылаудан өтуі ... ... үйде ... ... ... ... ... жерге, адамға хабарлауы керек.
Швейцар:- Қонақ үйге ... ... ... ... есік ашып ... ... ... тапсырысымен такси немесе жүк тасушыны шақырады;- Қонақтарға номерлердің орналасуцы жөнінде, бос орындардың көлемін, қонақ үйде орналасқан басқа да қажетті жерлер ... ... ... Кіре берістегі тазалықты бақылайды;- Қонақ үйдің дәлізіндегі терезелерін, дуалдарын тазалайды;- Есіктердегі темір бұйымдардың тазалығын бақылайды;- Есіктердің ашылып, жабылуында бөгеттер ... ... ... ... ... уақытылы қосып, өшіреді;- Қонақ үйдің сигнализациясын тексереді.
Тіркеушінің атқаратын қызметтері:1. Қонақтарды қабылдап, оларға ақпараттық қызмет көрсету;2. Қонақтарды қызықтырушы ақпараттарды тікелей немесе ... ... ... ... ... ... ... ақпараттарды тіркеп, соларға тиімті құжаттарды әзірлеп отырады;4. Қонақтардың іскери кездесулерін ұйымдастырады;5. Қонақтарды қабылдап, ... ... ... ... ... ... бағыттайды;6. Қонақ үйде көрсетілген ақылы қызметтердің есебін айырады;7. Бюллетень немесе газет−журнал, парақтар арқылы ақпараттар таратады;8. Басқа ... іс ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетушілер қатарына енеді. Портьенің міндеттері:1. Қонақтарды қабылдайды;2. Берілген рұқсат қағазын толтырады;3. Номерлердің кілтін қабылдайды;Портьенің атқаратын қызметтері:1. Қонақ үйдің ... ... ... жүргізеді;2. Клиентерге паспортнемесежеке куәлігін көрсеткен жағдайда рұқсат қағазын толтырады;3. Қажетті құжаттарды қабылдап, тіркеумен ... ... ... берілуі алдындда оның уақытылы дайындығын бақылайды;5. Құжаттандыру жұмыстарын белгіленгенформасына қарай жүргізеді;6. ... ... үй ... дұрыс пайдаланылуын бақылап отыру;7. Қонақтарды уақытылы төлем ақысын төлеуін, қарызданып қалмауын, барлық көрсетілген қызметтеріне ақыларын алыпотырады;8. Қонақ үйге келетін ... ... ... ... ... куәлігі болуын қадағалайды;9. Қонақтарға көрсеткен қызметтердің жоғарғы деңгейде болып, қонақ пен қызмет көрсетушінің арасында келіспеушілік туындасасоны шешугетырысады;10. Күнделікті ... ... ... ... Бухгалтерияға өзінің жүйесі бойынша құжаттар есебін тапсырады;12. Номерлердің ... ... ... ... ... ... атқарады;13. Қонақ үйдегі ақылы қызметтер туралы қонақтарға айтып, оларға тапсырыс алады;14. Қонақтарға келгенкорреспонденцияны (хат, ... ... ... Өз басшысының бергентапсырмасын орындайды.Портьенің жауапкершілігі . Портье мынандай жағдайларда ... ... Егер ... ... ... ... еңбек ету заңы бойыншабекітілген тікелей немесе қосымша қызметін атқармаса;- Егер ... өз ... ... ... ... үйде белгіленген тәртіпті бұзса, құқық бұзушылықпен айналысса, өз міндетін толық орындамауының себебінен қонаққа зиян келтіретін іс жасаса;- Егер ... ... үйді ... да бір шығынға ұшыратушы болса, ол Қазақстан Республикасының еңбе ету заңнамасы бойынша жауапқа тартылады.
ІІ. "Алматы " қонақ үйіне ... ... және " ... үйде қабылдау және орналастыру қызметтері.
2.1"Алматы " қонақ үйіне жалпы ... үй ... - ... үйі 3 ... - Қазақстанның және Алматы қаласының ең үздік қонақ үйлерінің бірі. Қонақ үй ... ... және ... ... болып табылады. Орналасу орны қаланың орталығында жақсы таңдалған, тура қасында әкімшілік ғимараттар, театрлар, супермаркеттер және басқа да мәдениет ... ... үй ... аймағында орналасып, Іле Алатау жотасына керемет көрініс ашылады. Қонақ үй ... 300 ... ... 255(283) ... , и санатындағы бөлмелерінде қабылдауға дайын.
Тарихы -Алма-Ата қонақ үйінің құрлысын 1962 жылы ... 1967 жылы ... Жоба ... ... И.А. ... ... Инженерлер: С.Каламкаров А.Брохвич И Ширшова. Сегіз қабатты ғимарат, жобалау құаты-520орын.
Қонақ үйдің ашылуы-қонақ үй - өткен ... ... ... ... мәдени ғимаратының бірі. Сол өткен ғасырдың революциялық сәулеті,таңдаулығы сонымен қатар эксклюзивті деп атауға болады.
Қонақ үй директоры-2005 жылдан бүгінгі ... ... ... Қуанышұлы Сұлтанов болып табылады.
Қонақ үйдің төрағасы Ташкын Аднан Курун қонақ үй саласында 25 жылдық тәжірибесі бар. Көптеген жетістіктерінің бірі ... оның ... ... және ... ... енгізіп, қонақ үй жұмысының табыстылығын шығыстар мен шығындарды тиімді басқару арқылы арттырды. Сондай-ақ кәсіби жұмыс жылдары бойынша Курун мырза ... ... және ... ... ... ... үнлі мейрамханаларын Noodles, Cosmopolitan, Guns S Rosts Louge Bar Fly ... ашық ... ... жаңа ... ... ... көркемөнер суреттері мен мозаикаларымен әшекейленген. Қонақ үй алдындағы авансахынасында 2000 жылы орын ... ... ... деп ... ... ... қайта жөндеу жұмысынан өткен бассейн, субұрқақ, боскеттер мен гүлзарлар орналасқан.
Сәулет ескерткіші болып табылып, 1992 ... 18 ... ... және ... ... ... енгізілді.
Ғимарат 8 қабаттан, үш павильоннан тұрып, жоба бойынша ... ... ... ... ... ауқымды күнқағар орындалған. Дәліз түріндегі жоғарғы қабаттың жобалық құрылысы екі жақ бетке шығады, 540 нөмірден тұрады.Қонақ үй ... ... ... бөлмелері, шаштараз, дүкен, пошта, әуе билеттерін сатуға арналған касса бар. Ғимараттың солтүстік бет жағында Байсейтов ... ... тау ... ... шыға ... бар. ... тәрізді басқыш көгалдандырылған ауладан жалғай салынған бірқабатты мейрамхананың жазғы алаңына шағысыз (бұл ... ескі ... ... ... ... ең ... ... біріболыпІлеАлатауы жотасының иілген мұздығына ұқсаған қонақ үй ғимараты бет жағының жұмсақ иідімі болып табылады. ... бет жағы ... ... әсер ... ... мен жарық аймақтармен кездестірілген әйнектер мен лоджия көлемдерімен оралып, ... ... ... ... Ғимарат пен аспан бассейн айнасында, субұрқақ ағынымен және жарық пен ғимарат түстерінің ойынында бейнеленеді. Ғимараттың жарық-ауа ... ... мен ... көше ... ... ... үй қызыл сызықтан шегеріліп, бұрынғы Әскери Собор тұрған Қызыл алаңның орнында орналасқан. Кейін Калинин көшесінде (қазіргі Бөгенбай ... ... ... ... ... ... жас көрермендер театры (ғимарат өртеніп кеткен), бір қабатты Алма-атадағы бес қабатты ... ... ... ... ... қызметтері
Қызмет түрі Қызмет құрамы
1 Қабылдау және орналастыру қызметі Орналастыру ... ... ... ... ... қарсы алу және орналастыру қызметі, тазалаушылар, портье, консьерж, қауіпсіздік қызметі, біріккен сервис қызметі: швейцар, парковщик, каридорщик, гардеробщик, гараж шаруашылығының ... ... ... ... ... ... ... қызметі, эколог, өрт қауіпсіздік инспекторы
3 Қоғамдық тамақтандыру қызметі Асхана, мейрамхана, бар, кафе және банкетинг қызметкерлері
4 Қаржылық-коммерциялық қызмет Коммерциялық директор және ... ... ... ... Бас ... ... ... жұмыстарының қызметі, аймақты жақсарту қызметі.
2.2. "Алматы " қонақ үйінде тіркеу тәртібі және қонақтарды орналастыру және құжаттама толтыру тәртібі
Қонақ ... ... ... ... ... ... бөлімі- жайғастыру-кездесулерден, тіркеулерден, кілтті беру және номерге дейін апарып ... ... ... ... сай ... екі түрі ... Аэропортта немесе вокзалда күтіп алу (алыс жер);2.Қонақ үй алдында немесе вестибюлде (қонақ үй холы) күтіп алу (жақын жер).
Қонақ үйде ... ... үй ... ... ... күтіп алу арқылы іске асырылады.Алыс жерден келген қонақтарды қарсы алып ... ... ... ... ... программасын құруға, қонақ үйдегі қызмет көрсету туралы таныстырып өтеді.Бұл кездесуде қонақпен брондау қызметін келіседі.Қонақ үйде қонақтарды алдымен сәлемімен бірге Швейцар ... ... ... ... үйде ... ең алдымен администраторға яғни қабылдау және орналастыру бөліміне келеді.Көп ... ... ... бойынша, администратор отырмай, мінбеде тұрып тұрады. Бұл қасиет оның қонақтарға деген қызметін ... ... ... ... екі ... ... Біріншісі, қонақ үйде орынды ертерек брондағандар, екіншісі, брондамағандар. Қонақ үйде клиенттерді ... ... ... ... үйде ... ... онда ол аз уақытты қамтиды.
алдын-ала тапсырыс берген клиенттің брондау жөніндегі өтініші белгілі болған жағдайда. Администратор ... ... ... компьютерлік жүйеде модульдік және тіркеуден өткізеді. Қонақтан тек қана тіркеу карточкасына қол қою талап етеді. Алдын-ала брондалмаған қонақтарды тіркеу процесі көп ... ... ... 5 ... ... ... кездескенде мынадай ақпарттар беру қажет: номер бағасы, орналасу ақыты, төлем тәртібі. Қызмет көрсету барысында қонақ үй қызметшісі психологияны пайдалана отырып, ... ... ... ... ... ... да сұрақтарды қояды. Қонақтың келісіп болған соң қонақтан төлемге қабілетті, кепілдемесі бар кредиттік карточ-калары сұралады. Егер ... ... ... соң, қонақ атқарушы мен тұтынушы арасындағы тіркеу карточкасын толтырады. Анкетада қонақ өзінің тұрғылықты жерін, ұйым адресін, тұрғылықты төлемін және ... ... ... ... карточка) көрсетеді.
қонақ үйінде анкета екіданадатолтырылады.Бір данасын қонақ үй орталық бюроға ... ал, ... ... үйдің құжат столында сақталады. Анкета толтыру барсында келесідей ... мән ... ... ... ... мекен-жай клиенттерге жолданатын материалдардың немесе қонақ үйде қонақтардың қалған затын салып жіберуге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... алуға кепілдеме береді, яғни қонақ қызметтерге төлемей кеткен жағдайда. Күнін анкетада қате ... ... ... ... ... әкеледі. Ал келген қонақ тағы қалуға жоспарласа номер басқаға ... ... ... ... да ... ... ... соң қонақ, қонақ үймен келісім жүргізе отырып, тұратынына ақша төлейді. Қонақ анкетаны толтырып болған соң, анкетаға қонақтың тұратын ... келу және кету ... ... Ары қарай администратор орналасуға рұқсат жазады , яғни номерді пайдалануға бергенқұжат. ... ... ... (кассирге және этаждағы кезекші қызметкерге).
Қызметке және тұрғанына қонақ төлем төлегеннен соң, оған ... ... ... данасы беріледі. Қонақты тіркеуден өткізгеннен соң оның тұратынына шот жазылады. Оған номер тарифтері (орын), тұру күнінің қосындысы, брондау төлемі, ... ... ... ... ... үйге кіру ... және ... кілтін алу үшін администратор визиттік картасын толтырады. Қонақ картасы бір данада толтырылады және онда келесілер ... ... ... фамилиясы, комнатаның номері және тұру уақыты. Көптеген қонақ үйлер ... ... ... ... ... Ол ... ... қонақ үйдің орналасқанын, транспорт туралы ақпарат, сонымен қатар қосымша ... ... ... ... ... ақпарат беріледі.
қонақ үйінде құжатты безендіріп болғаннан соң қонаққа номер беріліп, багажын апаруға көмектеседі. Тіркеу кезінде багаж қонақ үйдің ... ... ... ... үйлерде қонақтардың багажы тұратын арнайы орналастыру орны бар. Багажды идентификациялағанда клиенттің фамилиясы бар талонды пайдаланған ыңғайлы, ал, ... ... соң ... ... ... жазылады. Мұндай талонды қонақ үйге кірер алдында қонаққа есік алдындағы күзетші немесе багаж ... ... ... Егер ... жоқ ... онда ... өзінің багажын, орналасуға құжаттамасын көрсетеді, ал, жүк көтеруші багажды қонақтың номеріне апарады. Номерде ол қонаққа комнатаның құралдарын ... ... ... және ... ... ... ... үйде туристік топты тіркеу ерекшеліктеріалдын-ала берілген тапсырыс номерге ... ... ... ... ... ... ... келералдын администратор дайындық картасын және орналасу номерін (брондаукартасы) толтырады.Туристік топты орналастырар алдын топтың жетекшісі администраторға ... ... ... ... ... (құжат, туристік топтың қонақ үйде тұруға құқықты растайтын құжат және кепілдеме, төлемі төленгені ... және ... ... топ ... жібереді. Администратор топ үшін брондалған комнатаның номерін ... ... ... ... екі ... ... ... тек жетекшіге ғана бір орынды номер ұсынылады. Барлық туристер анкета толтырып, графадакелудегі мақсаты -- ... деп ... ... ... ... ... жазады. Туристікфирмалар туристке путевкаменбірге багажға номер жарлықтарын (ярлык) береді. Жарлықтағы номер ... ... ... ... ... топ ... ... Топтағы тізімномерімен багаж номерін салыстырған жүк тасушытурситердің комнатасының номерін анықтап, жүктерді сондаапарады.Уақыттары келген туристер тұрып жатқан номерлерін босатып, жүктері күзет ... ... үй ... қалада орналасқындықтан онда шетел туристерін тіркеу ерекшеліктері бар.Қонақ үй шетел азаматтарын өздігінше тіркеу үшін, халықаралық туристік іс-әрекеттен ... алу ... ... ... администратор визаның өтелу мерзіміне мұқият қарап, визаға қонақтың тіркеу номерін, қонақ үйдің атын және тіркенлу ... ... ... үйде шетел азаматтары анкета толтырмайды.Әр күні қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... баж салығын төлегені жайлы хабарды есеп беріп отырады.
Қонақ үйде құжаттама номерлік фондты қолдану үшін міндеттеме береді-құжаттан басқа, администратор қонаққа ішкі ... ... ... ... ... үйде барлық документтердің бұл түрлері қонақты тіркеуден ... ... ... түрде қалыптасады. Бұл құжаттардың барлығымен кезекші администратор қонақтарды орналастыруды, бос орындармен номерді айқындап отырады.Кейбір жағдайларда номерлерге қосымша кроваттарнемесераскладушкалар қойылады. Бұл ... үйде ... ... жағдайда немесетуристербірномердебірге тұрғысы келгенде, ал қонақ үйде көпорынды номерлер бос болмаған жағдайда ... ... ... ... ... ... бойыншакішкентай балаға да қойылады. Қосымша орын қосқаны үшін төлем, егер ... ... ... ... 100% деп ... ... 80%-н төлейді.
Тұрғындармен есептесу түрлері- қонақ ... ... екі түрі ... ... және қолма-қолсыз (қонақ үй шотына ақша аудару). ... үйде ... ... ... ... арқылы қабылдайды. Оны жеке туристер төлейді. Брондауға өтініш жасалғанда кредиттік ... ... ... ... аты және өтелу мерзімі көрсетіледі. Қолма-қолсыз есеп айырысуда жолдық және атаулы чектар қолданылады. Жолдық чектар ... бір ... ... ... ... ... үйде немесе мейрамханада осы суммаға лайық қызметті таңдайды. Жолдық чек бір ... ... ... ... ... емес, бірақ оны кез-келген банктен қолма-қол ақшаға ауыстырып ... ... ... ... ... әр кезде өзіне керекті төлемді ғана жаздырып ... ... үйде ... төлем кезінде қонақ үйдің кассиры карточканың дұрыстығын, ішіндегі ақшаның ... ... " ... ... ... және орналастырумен айналысатын қызметкерлер
"Алматы " қонақ үйіндеқабылдау және орналастыру қызметі орналастыру бойынша директор, брондау қызметінің ... ... алу және ... қызметі, тазалаушылар, портье, консьерж, қауіпсіздік қызметі, сонымен қатар біріккен сервис қызметі: швейцар, парковщик, каридорщик, гардеробщик, гараж шаруашылығының қызметкерлері ... ... ... ... паждың міндетті - қонақтарды номерге шығарып салады, номерді ашады, дайындығын тексереді, қонаққа номер жабдықтарының олдану ... ... ... швейцардың міндетті келген клиентерге есік ашып беру мен қатар өзіне берілген міндеттерін ... ... ... ... ... жеке ... ұстанып, дәрігерлік бақылаудан өтуі тиіс. Қонақ үйде келеңсіз ... ... ... тиісті жерге, адамға хабарлауы керек. Клиент қонақ үйге кірген соң қонақ үйдегі тіркеушіге барады. "Алматы " қонақ үйінде бұл ... түрі де ... ... ... ... қонақтарды қабылдап, оларға ақпараттық қызмет көрсету,қонақтарды қызықтырушы ақпараттарды ... ... ... ... ... біліп, жеткізіп тұрады,қабылданған ақпараттарды тіркеп, соларға тиімті құжаттарды әзірлеп отырады,қонақтардың іскери кездесулерін ұйымдастырады,қонақтарды қабылдап, оларға қажеттң ақпаратты беріп, керекті персоналына ... үйде ... ... қызметтердің есебін айырады,сонымен қатар олар қонақ үй ережесіне қарай жұмыс атқарады.
Қонақ үйдегі портье. ... ... ... көрсетушілер қатарына ене-ді. Портьенің міндеттері:1. Қонақтарды қабылдайды;2. Берілген рұқсат қағазын толтырады;3. Номерлердің ... ... ... ... ... ... ... фондының санағын жүргізеді,клиентерге паспортнемесежеке куәлігін көрсеткен жағдайда рұқ-сат қағазын толтырады,қажетті ... ... ... ... ... клиентерге берілуі алдындда оның уақытылы дайындығын бақылайды;Портьенің жауапкершілігі . Портье мынандай жағдайларда жауапқа тарты-лады:- Егер портье өзінің Қазақстан Республикасының еңбек ету заңы ... ... ... ... қызметін атқармаса;- Егер портье өз қызметін атқару барысында қонақ үйде белгіленген тәртіпті бұзса, ... ... ... өз ... ... ... ... қонаққа зиян келтіретін іс жасаса;- Егер портье қонақ үйді қандай да бір шығынға ұшыратушы болса, ол ... ... еңбе ету ... бойынша жауапқа тартыла-ды.
Қонақ үй қызметкерлерінің атқаратын қызмет ... ... ... ... ... ... көрсету сапасымен деңгейін анықтауға болады, сондықтанда әр қонақ үй өзінің деңгейін көтеру үшін қонақ үй ... көп ... ... "Алматы " қонақүйінде де қызметкерлерге арналған өздерінің аранайы қызмет ережелерімен міндеттері бар.
IІІ. Қазақстан қонақ ... ... ... және ... ... ... және ... үйлерінің тәркеу және орналастыру қызметтерінің ерекшеліктерімен кемшіліктерін талдау.
-қонақ үйінің тіркеу және орналастыру қызметінің ерекешелік-тері мен кемшіліктері.
қонақ үйінің 8 қабатты ... ... ... ... үлгісімен қамтамасыз етілген 283 жайлы номер ұсынады. Қонақ ... 2 ... ... ... ал қалған 6 қабаты тұрғын номерлерден тұрады. Қонақ үйдің бөлмелері бір, екі және үш орындық бөлмелер болып бөлінеді. 7 және 8 ... ... ... ... өткізіліп, төрт жұлдызды қонақ үйдің стандарттарына сәйкестендіріліп жасалған.
бақ-қонақ үйі территориясында үлкен қаланың шуы мен ... тыс дем ... ... ... қолданылған. Парк аллеясында күннің шуагынын астында, таза, мөлдір ауасымен дем алып, тыныштықта серуендеп жүрудің өзі бір ...
... ... ... оның ... жердің ең көркем түкпірінде, елдің көзінен алыс орналасуы, ең жаңа жабдықтармен жабдықталуы саялы демалысты табиғи көркімен, тау ... және таза көл ... ... ... береді. Қонақ үй категориясына кіретін қонақ үйлерге қойылатын халықаралық стандарттарға сәйкестіріп салынған.
Тіркеу және ... ... ... ... қызметкерлері арнайы форма киіп жүеді.Қабылдау және орналастыру қызметкерлері мен портье ақ жейде, қара шалбар, жейде сыртынан жасыл түсті күрдеше ... ... ... ... ... форма киіп жүреді. Қабылдау және орналастыру қызмекерлері ақ жейде қара шалбар,классикалық ... ... ... ... ... ... сыртынан киген күрдешеде қазақы оюлар салынған.
Ал қонақ үйінде ондай киім үлгісі қолданылмайды.
қонақ үйіндегі жаңа ... бірі - ол ... ... ... ... ... ... шетелдік азаматтарды түркеу жүргізіледі (қонақ үй тұрғындары 12-02 телефонына қоңырау шалу арқылы біле алады).
қонақ үй курорттық ... үй ... ... ... түрі қарастырылмаған.
Қонақ үйлердегі тіркеу қызметі:
қонақ үйіне қонақтар көптеген, әр түрлі ... ... ... көбі ... мәселелерді шешу үшін немесе кәсіби мақсатта келіп ... ... ... барысында арнайы рұқсаттама құжатта немесе жеке құжатта (мысалы, туристік топ визасы) жазылып ... ... де бұл ... түрі ... ... администратор визаның өтелу мерзіміне мұқият қарап, визаға қонақтың тіркеу номерін, қонақ үйдің атын және ... ... ... ... ... үйде ... ... анкета толтырмайды.
Брондау -- осы 2қонақ үйдегі номерлерге және жергілікті жерге алыдн-ала тапсырыс беру қызметінің орындалу еркешеліктері:
қонақ үйінде ... ... ... брондау әдістерінің бірнеше түрі бар:
Олар:
- жазбаша;
- ауызша;
- компьютерлік.
Яғни бұлардың бәрі алдын ала ... ... ... ... үйінде де брондау әдістері алдын ала брондау арқылы яғни интернет арқылы,телефон желісі арқылы немесе жазбаша түрде жүреді. Бұл ... үйде ... ... ... қонақ үйдің арнайы интернет желісіндегі сайтына кіру арқылы тапсырыс береді.
Қонақ үйдегі орналастыру кезіндегі ... ... ... ... ... ... 24сағатқа номер брондаса онда қонақ үйде таңғы ас тегін ... ... ... ... ... ... ас, ... орталығының қызмет көрсетулері. 2. 14 жасқа дейінгі балалардың тұру мен таңғы асы тегін. 3. Үлкендерге ... ... ... ... 5000 тенге.
қонақ үйіндегі бөлмелерге арналғын бағалар.
Қорытынды
Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі қонақтарға технологиялық қызмет көрсетумен анықталады. Қонақ үйдегі технологиялық ... ... ... кіргізеді:
- қонақтарды қонақ үй алдында күтіп алу;
- тіркеу, құжаттарды безендіру және қонақтарды орналастыру;
- номерде қызмет көрсету;
- тамақтануда қызмет көрсету;
- мәдени ... ... ... және ... қызметтерін қанағаттандыру;
- шығарыпсалуынбезендіру, жолғашығарып салу.
Қызметтер дайын, біткен ... ... ол ... ... ... ... ... қалыптасады. Өндіру процесі және қонақ үй қызметтерін тұтыну қонақ келгеннен бастап, ... ... ... ... үйде ... ... мейрамханаларда, номерде, қонақ үй кәсібінің барлық жерінде қызмет көрсетіп, байланыс орнатып отырады. Сонымен қатар ... ... ... ... ұстап, қоғамдық орында нормаларды орындайды.
Сонымен қатар мен өзімнің осы курстық жобамда өзім "Достық" қонақ үйін алып сол туралы нақты мәліметтерді ... ... бір ... ... ... ... үй Алматы қаласында орналасқан 4жұлдызды үлкен қонақ үйлердің қатарына жатады. Оның қабылдау және ... ... ... келе онадғы қызмсеткерлердің жұмыс барысымен олраға тән этикаларымен, қонаққа ... ... ... ... ... ... ... талдадым.
Қонақ үйлерді зерттей келе мен біздің еліміздің қонақ үйлерін өз дәрежесіне байланысты салытыру жасадым. Біздің ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету дәрежесі жағынан да әлде қайда дамып кеткен. Қонақ ... ... ... сай ... ... ... ... үйлері орналастыру қызметі жағынанда қарқынды дамып кеткен, олардың қонақтарға көрсетеін ... өзі ... ... ... әлде ... ... бірақ осы зерттеуімді қорытындылай келе біздің қонақ үйлерді де жоғары деңгейде ... ... бар, оның барі ... ... ... ... операциялары мен қабылдау қызметінің функциялары
Қызмет түрлері
Қызметкерлер
Құжаттары
Ақысын төлеу
1
2
3
4
Алдын-ал қонақ үйден орын дайындау
Менеджерлік брондау бөлімі мен қабылдау қызметі
Бронға сұраныс ... ... үй ... ... ... тіркелуден бастап кіреді, ұжым тағайындайды
кездесу
Шабарман , автотұрақ, швейцар
тіркеу
Қабылдау қызметін ... ... ... жайғасуға рұқсат алу, есептесу, визиттік картасы
Есеп бойынша: орынның құны, ... ... ... және қосымша қызмет көрсету түрлері
Қабылдау, тамақтандыру, медициналық және т.б. түрлі қызмет ... ... беру ... немесе арнайы қағаз толтырумен қабылданады.
Есеп айырысу әр қызмет ... ... ... ... (тарифі бойынша бекітілген)
Киім жуу, жөндеу түрлері мен спорттық қызмет түрлері де ұсынылады
Қайтатын уақытында қызмет түрлеріне ақшасын төлеу ... ... ... ... ... бағасы
Бөлме категориясы
жабдықталуы
28.02-01.04.07, 30.04-31.08.07, 15.12-15.01.08
16.01.-28.02.07., 01.04.-30.04.07, 01.09.-147.12.07
2 орынды стандарт (қос. 1 орын)
Көлемі 30 шаршы метр 1 ... ... 2 ... төсек немесе 2 жатын төсек, тумбочки, спутниктік ТВ, ... ... ... ... ... ... ... балкон.
26800
21800
2 орынды жарты люкс (қос. 2 орын)
Көлемі 35 шаршы метр екі ... ... ... ... ... ... екі орынды жатын төсек, жұмсақ жиһаз, журнал үстелі, ... ТВ, ... - бар, ... ... ... ... телефон, балконсыз.
36100
27300
2орынды люкс (қос.2 орын)
Көлемі 80 шаршы метр екі ... люкс ... ... ... ... екі орынды жатын төсек, жұмсақ жиһаз, журнал үстелі, спутниктік ТВ, ... - бар, ... ... ... үй ... халықаралық телефон, балкон.
57000
46000
VIP апартаменттері
Көлемі 100 шаршы метр үш ... ... ... 2 ... ... 2 ... екі ... жатын төсек, жұмсақ жиһаз, журнал үстелі, спутниктік ТВ, шағын - бар, климат-контроль, электронды сейф, үй кинотеатры, LCD ... ... ... ... ... ... Ф., Боуэн Д., Мейкенез Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. Учебник для ВУЗов. / Пер. с ... М,: ... ... ... и ... ... / Под ред. Л.П. Шматько - М.: ИКЦ , 2003. 352 с.
3.​ Гостиничный и туристский ... Под ред. ... А. Д., М.: ... - ... ... Гостиничный и туристский бизнес. - Учебник. - М.: ... 1998. - ... ... и ... ... ... А.Д. - М.: Ассоциация авторов и издателей . Издательство ЭКМОС, 1998.-352с.
6.​ ... Ю.Ф. ... в ... и ... ... ... пособие. - Ростов на Дону. Феникс, 2004.-352с.
7.​ Гостиничный и туристический бизнес. -Учебник /Под. ред. ... ... ... ... ... Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. - Ростов Н/Д., 2003. - 285 ... ... О.П., ... Н.А. ... ... и ... Учебное пособие, 2004. - 392 с.
10.​ Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и рестаранов. - ... ... - Мн.: ... знание. 2003. - 368 с
11.​ Основные санитарно-гигиенические требования к туристическим базам, гостиницам, кемпингам. - М.: ... 1997. - 47 ... ... С.И. ... ... ... ... сертификация. - Киев.: БИРА -Р-, 2001. - 206 с.
13.​ Кусков А.С. Гостиничное дело. - ... ... ... и К. 2009. - 328 ... ... И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. - Учебник. М.: Финансы и ... 2005. - 288 ... ... А.В. ... ... в ... и туристских комплексах: Учебное пособие. - М.: Альфа М: ИНФРА - М, 2006. - 304 ... ... И.Ю. ... и технология гостиничного обслуживания. - М.: Профиздат, 2001. 208 с.
17.​ Сервисная деятельность/ С.Н. Коробкова, В.И. ... С.В. ... И.П. ... / Под ред. В.К. ... - СПб.: ... 2005. 156 ... ... В.И. Туризм. Эволюция. Структура. Маркетинг. М.,1997. - 160 с.
19.​ ... С., ... Х. ... ... Учебник.-м.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005-239с.
20.​www.stat.kz

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қонақ уйдегі қызмет көрсетуді ұйымдастыру13 бет
Отель қызметінің ұйымдастыру мәселелерін талқылау28 бет
Қонақ үй номерлері жайғастыру қызметінің негізгі элементі12 бет
Қонақ үй қызметінің түсінігі, сипаттамасы мен ерекшеліктері12 бет
"Түйсік пен қабылдаудың патологиясы."3 бет
Magic planet қонақ үйіндегі тіркеу тәртібі жане қонақтарды орналастыру22 бет
OLAP ТЕХНОЛОГИЯСЫН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ ҚОЛДАНУ4 бет
«БҚО, Бөрлі ауданындағы Қарағанды селолық округінде орналасқан «Тулеугалиев Б.Е.» шаруа қожалығының территориясын ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасы»78 бет
«Жамбыл» ЖШС жері егістік алқаптарының пішіні және көлемін қайта орналастыруын анықтау60 бет
«Мектеп жасына дейінгі балалардың қабылдауды дамытуға арналған психологиялық әдістеме қолдану мүмкіндіктері»32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь