Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасы

1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
2. 2006 жылдың қорытындыларын және экономиканы дамыту
үрдістерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің стратегиялық мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ..6
4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 . 2009 жылдарға арналған
бағдарламасының басым бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
4.1. Мемлекеттік жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
4.2. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізу тиімділігін арттыру ... ... ... ...8
4.2.1. Фискалдық саясат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
4.2.2. Инфляцияға қарсы саясат және қаржы секторын дамыту ... ... ... ... ... ... ...10
4.2.3. Бәсекені дамыту, бәсекелі ортаны қорғау және табиғи
монополиялардың қызметін тиімді реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
4.2.4. Бизнестік ортаны дамыту және кәсіпкерлікті қолдау ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
4.2.5. Мемлекеттік меншікті тиімді басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
4.3. Орнықты дамуға көшу, халықтың өмір сүру сапасын арттыру
және адами капиталды дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
4.3.1. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
4.3.2. Білім беру, кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесін дамыту ... ... 19
4.3.3. Ғылымды дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
4.3.4. Медициналық қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету ... ... ... ... ..24
4.3.5. Халықты әлеуметтік қолдау, еңбек қатынастары және көші.қон ... ... ... ..27
4.3.6. Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау мен дамыту ... ... ... ... ... ... ... ..30
4.3.7. Мемлекеттік тіл саясатын іске асыру және мәдениет саласын дамыту ... .31
4.3.8. Туризм мен спортты дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
4.4. Құқық тәртібін және өмір сүру қауіпсіздігін нығайту ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
4.4.1. Қылмысқа қарсы күрестің тиімділігін арттыру, қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
4.4.2. Қылмыстық.атқару жүйесін одан әрі дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
4.4.3. Сұрапыл зілзалалардың, авариялар мен апаттардың алдын алуға және оларды жоюға бағытталған шараларды іске асыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
4.5. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..40
4.5.1. Индустриялық.инновациялық даму стратегиясын іске асыру ... ... ... ... ... 40
4.5.2. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
4.5.3. Жер қатынастары, геодезия және картография ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
4.5.4. Минералдық шикізат кешенін дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49
4.5.5. Тұрғын үй құрылысының әлеуметтік бағдарланған саясатын
іске асыру және тұрғын үй.коммунальдық шаруашылығын дамыту ... ... ... ... ..51
4.6. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
4.7. Инфрақұрылымды дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
4.7.1. Көлік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
4.7.2. Электр энергетикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
4.7.3. Телекоммуникация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
4.8. Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігінің өсуін қамтамасыз ететін
аумақтық даму ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
4.9. Қазақстандық экономиканың әлемдік экономикаға
табысты кірігуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .63
4.10. Жаңа жағдайларда әрекет етуге қабілетті мемлекеттік аппаратты
қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
4.10.1. Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту: мемлекеттік аппараттың кәсібилігін, тиімділігін арттыру және оның қызметті үйлестіруді
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
4.10.2. Ұсынылатын мемлекеттік қызметтер көрсету
сапасын арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
4.10.3. Мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ...67
5. Үкімет Бағдарламасын іске асыруды құқықтық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... .68
6. Бағдарламаны іске асырудан күтілетін негізгі әлеуметтік.экономикалық нәтижелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 – 2009 жылдарға арналған қызметі ел Президентінің 1997 жылғы 10 қазандағы Қазақстан халқына Жолдауында баяндалған Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын іс жүзінде іске асыруға бағытталатын болады.
Қазақстан Республикасы Үкіметі бағдарламасының басым бағыттары ел Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» (Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы) және 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына жолдауларының, Қазақстан Республикасының 2007 – 2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасының негізінде қалыптастырылды.

2. 2006 жылдың қорытындыларын және экономиканы дамыту үрдістерін талдау
2006 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі отандық экономиканың тұрақты өсуі мен дамуын қамтамасыз етуге, халықтың әл-ауқатының деңгейін арттыруға, экономикалық қауіпсіздікті нығайтуға, елдің әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған жұмысты жалғастырды.
2006 жылы өткен жылдардағы сияқты экономика өсуінің жеткілікті түрде жоғары қарқыны сақталды. Бұл ретте 2006 жылы экономика 2005 жылға қарағанда неғұрлым жедел қарқынмен дамыды.
2005 жылы экономика өсуінің қарқыны нақты мәнде 9,7 %-ті құрады.
2006 жылы ЖІӨ-нің көлемі 9,7 трлн-нан астам теңгеге жетті, ал нақты өсім болжамды мәннен 2,1 проценттік пунктке артып, 2005 жылдың деңгейіне қарағанда 110,6 %-ті құрады. Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ мөлшері 2006 жылдың қорытындылары бойынша 5046 АҚШ долларын құрады, бұл
2005 жылдың көрсеткішінен 1,3 есеге жоғары.
Нақты жағдай Қазақстанның 2010 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарында қойылған ЖІӨ-ні
2000 жылдың деңгейіне қарағанда екі еселеу жөніндегі міндет 2008 жылдан кешіктірмей орындалатын болады.
Өнеркәсіптік өндірісі көлемінің өсімі 2006 жылы 2005 жылмен салыстырғанда 7%-ті, өңдеуші өнеркәсіпте – 7,3 %-ті, тау-кен өнеркәсібінде –
7 %-ті құрады. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі көлемінің өсімі 2006 жылы өткен жылмен салыстырғанда 7 %-ті құрады. Көлік қызметтері 5 %-ке, байланыс қызметтері 20,4 %-ке, құрылыс жұмыстарының көлемі 20,1%-ке ұлғайды. Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 10,6 %-ке ұлғайды.
Сыртқы сауда айналымы 2006 жылы 37%-ке, оның ішінде экспорттың көлемі 37,3 %-ке, импорт 36,4 %-ке өсті.
        
        Қазақстан Республикасы
Президентінің
2007 жылғы
№ Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 – 2009 жылдарға арналған ... 2007 ... 2006 ... қорытындыларын және экономиканы дамыту
үрдістерін
талдау......................................................................
...................................4
3. Қазақстан ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің 2007 – 2009 жылдарға арналған
бағдарламасының ... ... ... ... ... ... ... Фискалдық
саясат......................................................................
........................8
4.2.2. Инфляцияға қарсы саясат және қаржы секторын
дамыту...........................10
4.2.3. Бәсекені дамыту, бәсекелі ортаны ... және ... ... ... ... ... ... және кәсіпкерлікті
қолдау..................................14
4.2.5. Мемлекеттік меншікті тиімді
басқару...........................................................15
4.3. Орнықты дамуға көшу, халықтың өмір сүру ... ... ... ... ... ... және қоршаған ортаны
қорғау..................................16
4.3.2. Білім беру, кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесін
дамыту........19
4.3.3. ... ... ... жоғары сапасын қамтамасыз
ету..................24
4.3.5. Халықты әлеуметтік қолдау, еңбек қатынастары және көші-қон
..............27
4.3.6. Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау мен
дамыту..............................30
4.3.7. ... тіл ... іске ... және мәдениет саласын
дамыту.....31
4.3.8. Туризм мен спортты
дамыту......................................................................
....33
4.4. Құқық тәртібін және өмір сүру қауіпсіздігін
нығайту....................................34
4.4.1. Қылмысқа қарсы күрестің ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету...................................................................34
4.4.2. Қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі
дамыту...............................................37
4.4.3. Сұрапыл зілзалалардың, авариялар мен апаттардың алдын алуға және
оларды ... ... ... ... ... жаңғырту және
әртараптандыру..............................................40
4.5.1. Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске
асыру....................40
4.5.2. Агроөнеркәсіптік кешенді
дамыту.................................................................46
4.5.3. Жер ... ... және ... ... ... кешенін
дамыту..........................................................49
4.5.5. Тұрғын үй құрылысының әлеуметтік бағдарланған саясатын
іске асыру және ... ... ... ... ... жаңа ... ... ... ... ... қабілеттілігінің өсуін қамтамасыз ететін
аумақтық
даму........................................................................
.................................61
4.9. Қазақстандық экономиканың әлемдік экономикаға
табысты кірігуін қамтамасыз
ету.........................................................................
....63
4.10. Жаңа жағдайларда әрекет етуге қабілетті мемлекеттік аппаратты
қалыптастыру................................................................
...........................................64
4.10.1. Мемлекеттік ... ... ... ... аппараттың
кәсібилігін, тиімділігін арттыру және оның қызметті үйлестіруді
қамтамасыз
ету.........................................................................
..................................64
4.10.2. Ұсынылатын мемлекеттік қызметтер көрсету
сапасын
арттыру.....................................................................
...................................66
4.10.3. Мемлекеттік қызметтің оң имиджін
қалыптастыру...................................67
5. ... ... іске ... ... ... Бағдарламаны іске асырудан күтілетін негізгі әлеуметтік-экономикалық
нәтижелер...................................................................
................................................70
1. Кіріспе
Қазақстан ... ... 2007 – 2009 ... ... ел Президентінің 1997 жылғы 10 қазандағы Қазақстан халқына
Жолдауында баяндалған ... 2030 ... ... Даму стратегиясын іс
жүзінде іске асыруға бағытталатын болады.
Қазақстан Республикасы Үкіметі бағдарламасының басым бағыттары ... 2006 ... 1 ... ... өз дамуындағы жаңа
серпіліс жасау қарсаңында» (Қазақстанның әлемдегі ... ... елу ... қатарына кіру стратегиясы) және 2007 жылғы 28 ақпандағы
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты ... ... ... Республикасының 2007 – 2024 жылдарға арналған орнықты ... ... ... қалыптастырылды.
2. 2006 жылдың қорытындыларын және экономиканы дамыту үрдістерін
талдау
2006 жылы ... ... ... ... ... өсуі мен ... ... етуге, халықтың әл-ауқатының ... ... ... ... ... ... деңгейдегі
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған жұмысты жалғастырды.
2006 жылы өткен жылдардағы сияқты экономика өсуінің жеткілікті түрде
жоғары ... ... Бұл ... 2006 жылы ... 2005 ... қарағанда
неғұрлым жедел қарқынмен дамыды.
2005 жылы экономика өсуінің қарқыны нақты мәнде 9,7 %-ті құрады.
2006 жылы ЖІӨ-нің көлемі 9,7 трлн-нан ... ... ... ал ... өсім
болжамды мәннен 2,1 проценттік пунктке ... 2005 ... ... 110,6 %-ті ... ... жан басына шаққандағы ЖІӨ мөлшері
2006 ... ... ... 5046 АҚШ ... ... ... ... көрсеткішінен 1,3 есеге жоғары.
Нақты жағдай Қазақстанның 2010 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық
дамуының стратегиялық жоспарында қойылған ЖІӨ-ні
2000 жылдың ... ... екі ... ... міндет 2008 жылдан
кешіктірмей орындалатын болады.
Өнеркәсіптік өндірісі көлемінің өсімі 2006 жылы 2005 ... 7%-ті, ... ... – 7,3 %-ті, ... ... %-ті ... Ауыл ... жалпы өнімі көлемінің өсімі 2006 жылы
өткен жылмен салыстырғанда 7 %-ті құрады. Көлік қызметтері 5 %-ке, ... 20,4 %-ке, ... ... ... ... ... Негізгі
капиталға инвестициялардың көлемі 10,6 %-ке ұлғайды.
Сыртқы сауда айналымы 2006 жылы 37%-ке, оның ішінде экспорттың көлемі
37,3 %-ке, импорт 36,4 %-ке ... ... ... ... ... ... және жалақы
деңгейін одан әрі арттыру байқалды. Жұмыссыздардың саны 2,4 %-ке ... ... 2005 ... ... 0,3 ... пунктке азайды
және 7,8 %-ті құрады. Халықтың нақты ақшалай кірістері 10,7 %-ке өсті.
Орташа айлық ... ... ... ... түрлері бойынша
2006 жылы 40775 теңгеге жетті және нақты мәнде 10,2 %-ке ұлғайды.
Қаржы нарығы экономиканың ең ... ... келе ... ... ... ... Ел ... тартылған кредиттердің көлемі 2006
жылы 2005 жылмен салыстырғанда 82,7 %-ке ұлғайды және 4,7 ... ... ... ... ... ... ... жалпы
көлемі 2006 жылы 2005 жылмен салыстырғанда 88,4 %-ке – 3,1 трлн. теңгеге
дейін ұлғайды.
2006 жылы инфляциялық ... ... ... және экономиканың
«қызып кету» қаупін төмендету үшін ақша-кредит саясатын қатаңдату ... ... ... ... қайта қаржыландырудың ресми ставкасы екі
рет: 2006 жылғы 1 ... ... ... %-тен 8,5 %-ке ... 1 ... ... 9,0 %-ке ... арттырылды.
Екінші деңгейдегі банктерден тартылатын депозиттер бойынша ставкалар 3,5 %-
тен
4,5 %-ке ... ... ... ... мерзімді ноталар бойынша
кірістілік 2005 жылдың аяғындағы 2,24 %-тен 2006 жылдың аяғында 4,76 ... ... ... ... ... 2006 жылы ... деңгейі
2005 жылдың орташа жылдық көрсеткішінен 1 проценттік пунктке
(7,6 %) және 2006 ... ... ... ... ... 6,9 – 8,5 ... 0,1 проценттік пункт артып, айтарлықтай жоғары деңгейде – 8,6 ... ... АҚШ ... ... ... ... айырбас бағамы бір
жылда номиналды мәнде 5,06 %-ке нығайып, 2006 жылы орта ... 1 ... 126 ... ... ... нарығын дамыту, оны халықаралық капитал нарығымен
кіріктіруді қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... қаржы орталығы, сондай-ақ оның қызметін
реттейтін Агенттік құрылды.
Ұлттық қордың активтері жыл басынан бастап 74,5 %-ке ... ... 31 ... 14,1 ... АҚШ долларын құрады. Алтын-валюта
резервтерінің көлемі оларды ... ... 33 ... ... АҚШ ... ... ... 2006 жылы 2005 жылмен салыстырғанда 40,3
%-ке ұлғайды және 909,7 ... ... ... ... ... ... бюджетке түсетін кірістер ... ... ... ... орындау байқалды. Мемлекеттік бюджетке түсетін
түсімдер жоспардан 6,5 %-ке ... 2,54 ... ... ... ... 2,39
трлн. теңге сомасына немесе жоспардың 98,6 %-іне жүргізілді. Жоспарланған
136,4 млрд. теңге тапшылық кезінде іс жүзінде 81,6 ... ... ... ... ... ... экономикасының перспективаға серпінді және
қарышты дамуын қамтамасыз етуге ықпал ететін оң алғышарттар байқалды.
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің стратегиялық мақсаты
Үкімет қызметінің орта ... ... ... мақсаты орнықты
даму принциптерінің негізінде елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін
және оның азаматтарының өмір сүру сапасын ... үшін ... және ... ... ... ... бағыттайды.
Осы мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасының ... ... ... ... ... ... 2007 – 2009 ... арналған
бағдарламасының басым бағыттары
4.1. Мемлекеттік жоспарлау
Мақсаты
Мемлекеттік жоспарлаудың стратегиялық мақсаттарға қол ... ... ... ... ... ... іске ... тұтас және тиімді жүйесін қалыптастыру.
Міндеттері
1. Мемлекеттік ... ... ... ... ... түпкілікті нәтижелерге (мақсатты индикаторлар) қол ... ... ... ... ... әзірлеуге
және ұстауға жаңа тәсілдерді көздейтін мемлекеттік жоспарлау ... және ... ... ... қисынды жігін құру: мемлекеттік мақсаттар
– мемлекеттік органдардың стратегиялық мақсаттары – ... ... ......... Мемлекеттік органдар қызметінің және олардың бюджет қаражатын
пайдалануының ашықтығын және қоғамның бақылауында болуын қамтамасыз ету.
4. ... ... ... қол ... тиімділігінің
мониторингін жүзеге асыру бөлігінде ... ... ... жолдары
Үкімет экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің сапалы жаңа ... ... ... қол ... стратегиясын әзірлейді және
Бәсекеге қабілеттілік пен экспорт жөніндегі ұлттық кеңес құрады.
Нәтижелерге бағдарланған ... ... жаңа ... және ... ... ... мемлекеттік органның өзінің дамуының стратегиялық жоспарын
(5 жылға арналған) және оның негізінде мемлекеттік ... ... ... ... ... әзірлеуін көздейді.
Үкімет пен ... ... ... ... ... ... отырып, үш жылдық кезеңге ... ... ... Жыл сайын мемлекеттік органдардың қызметі туралы есептер
жарияланатын болады. Өңірлерде осыған ұқсас жүйе енгізілетін болады.
Мемлекеттік ... жаңа ... ... ... жүзеге
асырылатын болады. 2007 – 2008 жылдары олар ... ... ... және екі ... ... ... ... 2009 жылдан бастап
барлық мемлекеттік органдар мен өңірлердің мемлекеттік жоспарлаудың жаңа
жүйесіне көшуі ... ... жаңа ... іс ... іске ... үшін ... құқықтық база жасалатын болады.
Мемлекеттік жоспарлаудың қисынды жігін құру үшін мыналар ... ... ... дербестігі мен қызметтің нәтижелеріне
жауапкершілігін күшейтетін Үкіметтің ... ... ... ... ... ... ... органдарда стратегиялық
жоспарлау жүйесіне көшу;
мемлекеттік ... ... ... ... ... ал жоспарлардың міндеттерін шешуге бағытталған
іс-шаралардың бюджеттік ... кіші ... ... ... аралық және түпкілікті ... ... және ... ... ... әзірлеумен
байланысуы;
мемлекеттік орган қызметінің жоспарланған ... ... ... ... ... ... ... қалыптасқан және
мемлекеттік органдардың стратегиялық мақсаттарын болжамды ... ... ... құрамдас бөлігі ретінде практикаға
енгізу;
мемлекеттік органдардың жоспарларын әзірлеу және іске асыру ... ... жаңа ... ... ... ... олардың
дербестігі мен жауапкершілігін күшейту;
мемлекеттік органдардың ... ... ... индикаторлар
жүйесін әзірлеуі;
мемлекеттік стратегиялық мақсаттар мен тиісті түпкілікті нәтижелерге
қол ... ... ... енгізу.
Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне көшкенге дейін қолданыстағы
бағдарламалық құжаттарды біріктіру, ... және ... ... ... ... деңгейіне беру жолымен оларды оңтайландыру
жүргізілетін ... ... ... және ... бюджет қаражатын
пайдалануының ашықтығын және қоғамның бақылауында болуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... және олар іске асыратын бағдарламаларды
үкіметтік емес ұйымдар (қоғамдық бірлестіктер) мен ... ... ... сапасы туралы пікірлерін ескере, осы бағалау
нәтижелерін міндетті түрде ... және ... ... ... жақсарту үшін ұсынымдар әзірлей отырып, түпкілікті нәтижелерге қол
жеткізу мәніне бағалау институтын енгізу;
бюджеттік бағдарламаларды іске асыру ... ... ... ... ... қол ... қамтамасыз ету мақсатында
мемлекеттік сатып алуды жүргізу рәсімдерін жетілдіру;
мемлекеттік жоспарлау және оны іске ... ... ... ... үшін ... ... және ... атқару рәсімдерін
ықпалдастыру мақсатында қолданыстағы ақпараттық жүйелерді оңтайландыру және
жаңғырту.
Мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол ... ... ... ... ... мемлекеттік статистика жүйесін
жетілдіру үшін мемлекеттік ... ... және ... ... ... ... ... орындау процесінде
нысаналы индикаторлар жетістіктеріне ... ... ... ... ... енгізілетін болады.
Нәтижелері
Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу.
4.2. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізу тиімділігін арттыру
4.2.1. Фискалдық ... ... ... мен оны ... арттыру,
әлеуметтік-экономикалық дамудың басым міндеттерін шешу ... ... ... ... ... Салық-бюджет жүйесінің орнықтылығын қамтамасыз ету, фискалдық
тәртіпті арттыру, мемлекеттік ... ... ... ... ... Ұлттық қордың активтерін тиімді басқаруды жүзеге асыру.
2. Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға, салықтық ... және ... ... арттыруға бағытталған салық саясатын
жүргізу жолымен шаруашылық жүргізуші субъектілер мен ... ... ... ... ... қаражатының мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың
негізгі міндеттерін ... ... ... ... ... жүйесінің макроэкономикалық тұрақтылығын және
орнықтылығын қолдау үшін ... ... ... ... ... ... номиналды қарқынынан аспайтын
мемлекеттік бюджет шығыстары өсімінің номиналды қарқынын қамтамасыз ету;
бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығын бірте-бірте төмендету;
Ұлттық қордың ... ... ... ... ... ... мен пайдалану тетігін жетілдіру;
мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз бен ... ... ... басқару, оның ішінде сыртқы қарыздарды
мерзімінен бұрын өтеу, бюджет тапшылығын қаржыландыру құрылымында ... алу ... ... ... ... борыш құрылымын оңтайландыру.
Салық салудың қолданыстағы жүйесін талдау мен бағалау және әлемдік
тәжірибе ... ... ... белсенділіктің өсуін ынталандыру
мақсатында мыналар көзделеді:
орта мерзімді кезеңде ... ... ... ... жеке ... ... ... әлеуметтік осал
топтарына жүктеме деңгейін арттырмастан кезең-кезеңімен қайта бөлу бойынша
салық заңнамасына ... мен ... ... ... ... және ... ... жүргізу;
салық және кедендік рәсімдерді одан әрі оңайлату және олардың
ашықтығын ... ... ... ... ... емес ... ... және
орта бизнестің жобалары бойынша инвестициялық салықтық ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі ... ... ... бюджет шығыстарын бағдарлау үшін мыналар көзделеді:
стратегиялық, орта ... және ... ... мақсаттары мен
міндеттерін ықпалдастыру;
бюджетті жоспарлау және атқару процесін бюджеттік шығыстардың
тиімділігі мен ... ... ... ... ... ... мен ... процесінің ашықтығын қамтамасыз ету;
бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне ... ... ... ... талаптарды күшейту;
бюджет ақшасын (қолма-қол ақшаны) басқарудың сапасын арттыру.
Нәтижелері
Салық-бюджет саясаты ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін толық орындау.
4.2.2. Инфляцияға қарсы саясат және қаржы секторын дамыту
Мақсаты
Ырықтандыру жағдайында баға тұрақтылығын, қаржы ... ... ... ... ... ... Инфляцияның деңгейін берілген параметрлерде ұстап тұру.
2. Қазақстанның қаржы ... ... оның ... ... ... ... кәсіпорындар мен халықтың қаржы секторының
қызметтерімен қамтылуын кеңейту, оның жекелеген сегменттерін одан ... ... ... ТМД мен Орталық Азия өңірі шеңберінде
қаржы ағындарын тиімді қайта бөлуді қамтамасыз ететін өңірдің ... ... ... ... жолдары
Инфляцияның деңгейін берілген параметрлерде ұстап тұру ... ... мен ... Банкінің бірлескен іс-қимылдарымен
жүзеге асырылатын болады.
«Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... сәйкес Ұлттық Банк өзінің негізгі мақсатын орындауға
бағытталған мемлекеттік ... ... ... болады. Атап
айтқанда, бұл ақша-кредит саясатының құралдары мен ... ... ... ... банк ... шамадан тыс өтімділігі проблемасының
өткірлігі сақталған жағдайда ... ... ... ... өз ... ... Банк ... негізгі мақсатын
орындауға, оның ішінде мынадай ... ... ... ... болады:
көбінесе өндірістің тиімділігін арттыру және еңбек өнімділігін ... ... ... ынталандыру;
өлшемдері ақша-кредит саясатымен келісілетін біркелкі қатаң фискалдық
саясат жүргізу;
шикізат ресурстарына жоғары баға кезеңінде ... ... ... ... жүргізу;
орта мерзімді тарифтік жоспарлар ... ... ... ... мен ... көрсетуіне бағаны реттеу;
үстем (монополиялық) жағдайға ие ... ... ... ... баға ... бақылау;
баға жөнінде сөз байласу фактілерін, теріс пиғылды бәсекелестікті
анықтау және жолын кесу;
бәсекелі ортаны, бәсекелі ішкі ... ... үшін ... ... ... қалыптасуы және оны дамыту;
сауда инфрақұрылымын дамыту;
ішкі тауар ... ... ... ... ... ... оның ішінде ақша-кредит саясатының
бағдарлары, сондай-ақ тараптардың ... қол ... ... ... ... Үкімет пен Ұлттық Банктің жыл сайынғы бірлескен мәлімдемелерінде
айқындалатын болады.
Экономиканы ырықтандыру жағдайында қаржы жүйесінің ... ... ... ... ету Қазақстан Республикасының қаржы
секторын дамытудың 2007 – 2011 жылдарға ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ мыналарға:
қаржы институттарының орнықтылығы мен ... ... ... ... және ... қол ... арттыруға;
қаржы қызметтері нарығында бәсекені арттыру мақсатында қаржы секторын
реттеу стандарттарын жақсартуға, оны одан әрі ... ... ... ... және ... ... реттеу мен қадағалау
агенттігі және Үкімет арасында қаржылық тұрақтылық мәселелері ... ... банк ... ... экономиканың перспективалық
секторларына нарықтық ... ... ... үшін ... ... және
өңірлік экономикалық жобаларда, оның ішінде ... ... ... ... ... күшейтуге;
Қазақстанның жиынтық сыртқы борышының оңтайлы мөлшерін ... ... ... ... ... қарыз алуды шектеу жөнінде қолданылатын
шаралардың тиімділігі туралы мәселені қарауға;
тиімді жұмыс істейтін қаржы нарығын құруға және ... ... ... ... ... ... инвестициялауға тартуға;
электрондық банктік қызметтердің инфрақұрылымын кеңейтуге байланысты
болады.
Халықтың инвестициялық сауаттылығын ... ... ... ... ... ... болады.
Қазақстан Республикасының ТМД мен Орталық Азия өңірі шеңберінде
негізгі ... ... ... ... ... секторының жекелеген
сегменттерінің көшбасылық өңірлік ұстанымдарға қол ... ... ... ... ... ... ... және оның тиімді жұмыс
істеуі;
ТМД мен Орталық ... ... ... және қол ... ... ... бағалы қағаздар нарығын дамыту;
валюталардың негізгі түрлері бойынша ... ... ... ... қалыптасуы;
қазақстандық қаржы институттарының (банктердің, зейнетақы қорларының,
сақтандыру компанияларының және басқа да қаржы институттарының) ТМД мен
Орталық Азия ... ... ... ... ... ... инвестициялары мен мүдделерін қолдауды,
өңірлік нарықтарға жылжытуды қамтамасыз етуге қабілетті ірі ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер: тұрақтылық,
орнықтылық, айқындылық, сондай-ақ қаржы өнімдерінің деңгейі, сапасы ... ... ТМД мен ... ... ... бойынша
экономикалық жағынан дамыған елдердің стандарттарына қол ... ... ... ... ... ... алдағы Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі
жағдайында отандық қаржы ... ... ... мен ... ... маңызды міндеттердің бірі болып табылады.
Нәтижелері
Қолданылатын шаралар:
инфляцияны жылына 5 – 7 % ... ... ... ... даму ... оның ... ... арттыруға, бұл өз кезегінде Қазақстанның ТМД мен Орталық
Азия өңірі шеңберінде ... ... ... ... ... ... ... алғанда республика экономикасының дамуына оң әсер етеді;
халықтың инвестициялық сауаттылығы деңгейін арттыруға;
Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
4.2.3. Бәсекені дамыту, бәсекелі ортаны ... және ... ... тиімді реттеу
Мақсаты
Еркін бәсекені одан әрі дамыту, табиғи монополиялардың ... ... ... орта құру және ... барлық субъектілеріне тең
жағдай жасау.
2. Инвестицияларды активтерді жаңғыртуға және ... ... ... монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің
тиімді жүйесін қалыптастыру, олар ұсынатын қызметтердің сапасын арттыру.
3. ... ... ... ... ... ... ... шешу үшін мыналар көзделеді:
тарифтік және техникалық реттеу функцияларын ... ... ... жасау жолымен реттеуші органдардың рөлін, функциялары
мен құрылымын қайта қарау;
экономиканың инфрақұрылымдық салаларында, оның ішінде темір ... ... және ... ... ... ... ... жою, осы салаларда бәсекені дамыту;
жаңа компаниялардың нарыққа, оның ... ... ... шығуын бөгейтін кедергілерді жою жөніндегі
шараларды іске асыру;
үстем ... ие ... ... ... ... ... ашық конкурстар өткізу жолымен монополиялық түрде
сатылатын тауарлардың (жұмыстардың және ... ... ... ... әсер ... ... (жұмыстарды және қызмет көрсетулерді)
сатып алуды жүргізу;
ұлттық заңнамаға халықаралық стандарттарға сәйкес ... ... оны ... ... ... ... үшін ... шаралар мен айыппұл
санкцияларын енгізу;
мұнай өнімдерінің айналымы және газбен жабдықтау, электр энергетикасы
саласында халыққа коммуналдық қызметтер көрсету аясында ... ... әсер ... ... ... ... алып тастау;
тауар биржаларының ашық және тиімді жұмыс ... ... ... ... ... айқын тетігін, биржа саудасына
қатысушылар арасында адал ... ... ... ... биржалары
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясын қабылдау;
бәсекені ... ... ... ... институционалдық
күшейту;
қызметтерді тұтынушылардың бәріне кедергісіз және кемсітпейтін қол
жеткізуді ... ету ... ... ... ... мен қызметтеріне қол жеткізуді ұсыну тәртібін қайта қарау;
табиғи монополиялар субъектілері персоналының санын және ... ... ... ... әр түрлі шығыстарын нормалау
тәсілдерін қайта қарау;
мыналарды:
табиғи монополиялар субъектілерінің активтерін жаңғыртуға ... ... ... ... ... ... ... арттыруға, менеджментті және қызмет көрсеткіштерін жақсартуға;
табиғи монополиялар субъектілерінің ... ... ... және ... ұтымды етуге;
табиғи монополиялар субъектілерінің тарифтерді қалыптастыру кезінде
ескерілетін ... ... ... ... ... ... ... актілер әзірлеу.
Нәтижелері
Республиканың тауар нарықтарында еркін және адал бәсекені ... ... ... ... ... үшін тең ... ... монополиялар салаларын қысқарту, реттелетін тауарларға
(жұмыстар мен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің ... ... ... және алдын ала белгілі болуын, табиғи
монополиялар субъектілерінің негізгі өндірістік қорларын жаңартуға ... ... ... ... ... арттыруды және оларды
өсіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік ... ... ... қалыптастырылатын
болады.
4.2.4. Бизнестік ортаны дамыту және кәсіпкерлікті ... ... ... үшін заңнамалық және институционалдық
сипатта қолайлы ... ... ... ... одан әрі қысқарту,
шағын және орта бизнесті, оның ішінде мемлекеттік холдингтердің қолдауы.
Міндеттері
1. Бизнесті дамытуды бөгейтін ... ... ... Бизнес ахуалды жақсарту.
3. Шағын және орта бизнесті мемлекеттік холдингтермен ынтымақтастыққа
тарту үшін ынталық туғызу.
Шешу жолдары
Алға қойылған міндеттерді шешу үшін ... ... және орта ... ... есептілігін оңайлату;
жаңа кәсіпорындар мен компаниялар құру процесін жетілдіру, оның ішінде
фирманы тіркеудің мерзімін 2 – 3 күнге дейін ... ... ... ... ... ... ... «бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі» ұғымын енгізу бөлігінде
өзгерістер мен ... ... жою және ... беру ... мен ... ... келісу, сертификаттау, стандарттау, аккредиттеу және
аттестаттау рәсімдерін оңайлату;
аудиторлық қызмет туралы ... ... ... ... және ... «көлеңкеден» одан
әрі шығуы үшін салық заңнамасын жетілдіру;
кеден заңнамасына экспорттық және импорттық рәсімдерді ... ... мен ... енгізу;
елдің шағын қаржы секторын дамыту;
Қазақстанның барлық өңірлерінде инфрақұрылым объектілерінің қызметін
жақсарту және кеңейту ... ... және орта ... ... және ... ... ... кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның кредит беруінің ... ... ... ... ... үшін ұзақ мерзімді кредит
беруді енгізу;
мемлекеттік холдингтердің құрамына кіретін ұлттық компанияларға тән
емес функцияларды шағын және орта ... беру ... ... ... ... ұлттық компаниялардың
тапсырыстарын Қазақстанның шағын және орта бизнес кәсіпорындары ... ... ... ... (Doing ... ... сәйкес бизнесті
жүргізу жеңілдігі рейтингінің мынадай индикаторлары жақсартылатын болады:
бизнес ашу, лицензиялау, меншікті ... ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде Қазақстанның жалпы рейтингі
2006 жылы ... 2007 жылы 58-ге, 2008 жылы 53-ке ... жылы 48-ге ... ... болады.
4.2.5. Мемлекеттік меншікті тиімді басқару
Мақсаты
Корпоративтік басқару принциптерін енгізу арқылы ... ... ... ... ... ... ... қоғамдарда корпоративтік басқару
принциптерін енгізу.
2. Мемлекеттік меншікті оңтайландыру.
Шешу ... ... ... қатысатын акционерлік қоғамдарда
олардың жұмыс нәтижелерін ... ... ... ... ... ... басқа да принциптерін енгізу жолымен корпоративтік
басқару жүйесін жетілдіретін болады.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... және ... қызметінің айқындылығын қамтамасыз ету
жөнінде шаралар енгізілетін, ... ... ... ... ... ... ... оларды дамыту
стратегиялары қабылданады.
Мемлекет қатысатын ... ... және ... ... ... үшін Корпоративтік басқарудың үлгі кодексі бекітілетін болады.
Мемлекеттік меншікті оңтайландыру үшін мемлекеттік ... ... ... ... ... ... кезең-кезеңімен
қабылданатын болады. Заңнамалық актілерге мемлекеттік ... ... және ... ... ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар дайындалатын болады.
Мемлекеттік міндеттерді ... үшін ... және ... ... ... ... ... бәсекелі ортаға беруге ұсынылатын мемлекет ... ... ... ... ... және ... ... айқындалатын болады.
Нәтижелері
Мемлекеттік меншікті басқару тиімділігін арттыру және мемлекетке
тиесілі активтердің ... ... ... ... көшу, халықтың өмір сүру сапасын арттыру және
адами капиталды дамыту
4.3.1. Табиғатты пайдалану және ... ... ... өмір сүру ... арттырудың экономикалық, әлеуметтік және
экологиялық аспектілерінің теңгерімі негізінде орнықты дамуға және ... ... көшу үшін ... ... ... табиғи ресурстарды ұтымды
және тиімді пайдалану.
Міндеттері
1. Елдің ... ... ... ... ... ... тиімді тетігін жасау.
2. Табиғи ресурстарды, оның ішінде су, орман, балық ресурстарын,
жануарлар әлемін, ... ... ... ... ... энергия
көздерін орнықты және ұтымды пайдалану үшін жағдай жасау.
3. Нысаналы көрсеткіштер мен квоталарды ... ... ... іске ... ... ... ... қоршаған ортаға эмиссияларды төмендету.
4. Экология (жердің тозуы, биологиялық әртүрлілік және басқалар) ... ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз етуде Қазақстанның рөлін жандандыру.
5. Ең жаңа экологиялық таза ... ... ... ... ... ... ... қайта жаңартуды
ынталандыратын тиімді тетіктерді қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... ... халықты ауыз
сумен қажетті мөлшерде және кепілдік беретін сапада ... ... қол ... жолдары
Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын ... ... ... енгізудің тиімді тетігін жасау үшін мыналар жүзеге асырылатын
болады:
дамудың экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... ... өткір
экологиялық проблемаларын шешуге мүмкіндік беретін экологиялық орнықтылық
индексі бойынша Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... кіруін қамтамасыз ету мақсатында кешенді экологиялық саясат
жүргізу жөніндегі шаралар;
елдің ... мен ... үшін ... ... нысаналы
көрсеткіштерін әзірлеу және бекіту, бағдарламалық құжаттардың орнықты даму
принциптеріне сәйкестігіне ... ... ... ... ... өсімдіктер мен жануарлар әлемін, ерекше
қорғалатын табиғи ... ... ... көздерін орнықты және
ұтымды пайдалануға жағдай жасау үшін ... ... ... ... ... басқарудың ғылыми негізделген мемлекетаралық, ұлттық
және өңірлік бағдарламалар негізінде өзен бассейндерінің ағынын реттеу мен
бөлудің қазіргі жүйесін ... ... және ... ... ... ... су
ресурстарын, ормандар, өсімдіктер мен жануарлар әлемін сақтау және ұтымды
пайдалану жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу;
өнеркәсіптің базалық ... мен ауыл ... су ... су ... ... және ... ... және су
пайдаланудың қалдықсыз технологияларын әзірлеу мен енгізуді ынталандыру;
үш ... ... ... екі ... ... резерват құра
отырып, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін дамыту, қазіргі төрт
табиғи ... үш ... ... ... ... ... ... балық ресурстарын және жануарлар әлемін қорғау ... ... жеке ... капиталды белсенді тарту, табиғат
пайдаланушылардың осы салалардағы жауапкершілігін арттыру.
Бұдан басқа, ... ... ... көздері жөніндегі
инновациялық ... ... ... ... және ... даму
проблемалары орталығын құру жөніндегі мәселелер пысықталатын болады.
Нысаналы көрсеткіштер мен квоталарды белгілеу, Экологиялық ... іске ... ... ... енгізу
есебінен қоршаған ортаға эмиссияларды төмендету үшін мынадай шаралар
қабылданатын болады:
қоршаған орта ... ... ... эмиссияларға өңірлік
квоталар енгізу, жетекші технологияларға кезең-кезеңімен көшуді қамтамасыз
ету негізінде экологиялық ... ... және ... беру ... ... кодекске сәйкес нормативтік құқықтық база қалыптастыру,
табиғат қорғау заңнамасын халықаралық стандарттармен одан әрі үйлестіру;
көмірсутек ресурстарын өндіретін, тасымалдайтын және ... ... ... қатаң экологиялық стандарттарға сәйкестікке
сертификаттау бойынша ... ... ... ... және ... ресурсы бар технологиялар мен жабдықтарды елге әкелуге
тыйым ... ... ... 4R ... ... сәйкес қалдықтарды
басқарудың бірыңғай жүйесін құру;
гидрометеорологиялық қызмет жүйесін реформалап және ... ... орта мен ... ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік
жүйесін құру;
ел аумағындағы «тарихи ластануды» ... және ... ... ... ауқымды шаралар әзірлеу;
шаруашылық қызметті жүзеге асыру процесінде өңірдің экологиялық
сыйымдылығын ... үшін ... ... ... ... ... кешенді мониторингтік зерттеу.
Экология және климатты сақтау мәселелерінде трансшекаралық ... ... ... ... ... ... ... жандандыру
үшін орнықты даму трансшекаралық аймақтары ... ... ... ... кезекте, Балқаш-Алакөл, Жайық-Каспий, Ертіс аймақтарында
мемлекетаралық келісімдер мен бағдарламалар іске асырылатын ... жаңа ... ... таза ... ... ... құруды немесе қазіргі кәсіпорындарды ... ... ... су ресурстарын қорғау саласында халықаралық стандарттарды
енгізуді ынталандыратын тиімді тетіктерді қалыптастыру, халықты ауыз ... ... және ... ... ... орнықты қамтамасыз ету үшін:
экологиялық проблемаларды шешу үшін халықаралық ұйымдар мен донор
елдердің мүмкіндіктерін пайдалану;
Орнықты органикалық ... ... ... ... ... БҰҰ Конвенциясының биоқауіпсіздік жөніндегі
Картахен хаттамасын және Климаттың өзгеруі ... БҰҰ ... ... ... ратификациялау мәселелерін пысықтау;
мынадай:
эмиссия үшін ақының және ... ... ... ... үшін
айыппұл санкцияларының ынталандырушы сипатын арттыру;
прогрессивті технологияларды енгізу есебінен ... ... ... ... ... ... шеңберінде экологиялық қауіпсіз өнімдер мен
қызметтер ... ... үшін ... сатып алу принципін пайдалану
жолымен табиғатты ... мен ... ... қорғаудың жаңа экономикалық
тетіктерін енгізу;
жұртшылықтың экологиялық ақпаратқа қол жеткізуін, жұртшылықтың
шешімдер ... ... ... емес ұйымдармен ынтымақтастықтың
нығаюын кеңейту;
халықты қажетті мөлшерде және ... ... ... ауыз ... ету ... ... кешенін іске асыру, ауыз су сапасының
сараланған стандарттарын әзірлеу жөнінде шаралар қабылданатын ... ... мен ... ІSO: 14001 экологиялық менеджменттің
халықаралық стандарттарымен неғұрлым кеңірек қамту жөнінде, қоршаған орта
сапасының стандарттарын ... ... ... ... ... ... ... континентте су ресурстарын зерттеу мен қорғау
мәселелерін кешенді түрде шешуге арналған Еуразиялық су ... ... ... ... ... Республикасы халқының сапалы ауыз суға қол
жеткізуін кемінде 15 %-ке ұлғайту қамтамасыз етілетін ... ... ... табиғи қорық қорының аумағы
кемінде 1 232,6 мың га-ға ұлғайтылады.
Ормандарды молайту және орман өсіру жөніндегі жұмыстардың жыл ... 45 мың ... ... бір ... ... ... 20 %-ке, су объектілеріне
– 12 %-ке, орналастырылатын қалдықтарға – 14 %-ке төмендейді.
Баламалы және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану үлесі өседі.
Экологиялық орнықтылық ... 68 ... ... 14001 стандартына сәйкестігіне сертификатталған компаниялардың
салыстырмалы көрсеткіші ЖІӨ-нің 10 миллион долларына шамамен 1-ден келеді.
Ірі ... ... ... ... индексі 21 %-ке
төмендейді.
Қоршаған ... ... улы ... ... 8 %-ке
төмендейді.
Экологиялық ахуал жақсарады және «тарихи» экологиялық проблемаларды
шешу үшін жағдайлар қалыптастырылады.
4.3.2. Білім беру, кадрларды даярлау және ... ... ... ... ... ... берудің, кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың
нақты экономикалық жағдайларға барабар бәсекеге қабілетті жүйесін ... ... беру ... ... жаңа ... енгізу.
2. Білім беру қызметтерінің жоғары сапасын қамтамасыз ету.
3. Жаһандық экономиканың талаптарына жауап ... ... ... ... ... күшін даярлау жүйесін дамыту.
Шешу жолдары
Үкімет нысаналы индикаторларды белгілеу ... ... ... қол
жеткізуге, республиканың барлық өңірлерінде мектептегі және ... ... беру ... және тең де ... ... қамтамасыз
етуге бағдарланған білім беру жүйесін басқарудың жаңа ... ... ... ... мақсатта білім беру саласының бюджет қаражатын орталықтандыру және
өңірлік коэффициенттерді ескере ... жан ... шағу ... негізінде
оларды бөлу, министрлік пен жергілікті атқарушы органдар арасында білім
беру қызметтерін көрсету, ... беру ... ... ... үшін
жауапкершілікті бөле отырып, білім беруді ... ... ... ... ... болады. Білім беру қызметтерінің ... ... одан әрі ... білім беру қызметтерінің сапасын арттыру саласындағы күш-
жігері мынадай бағыттар ... ... ... беру ... жақсарту, дәл және инженерлік ғылымдарға ерекше
көңіл бөле ... ... ... ... ... жалпыға бірдей
міндетті білім беру стандарттарын жетілдіру мен үйлестіру;
мемлекеттік білім беру ұйымдарының ... ... және ... ... оқу ... тиісті технологиялармен
қамтамасыз ету.
Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі одан әрі ... ... ... ... беру ... ... мектепке дейінгі
ұйымдардың балаларды қамту деңгейін арттыруға, сондай-ақ мектепке дейінгі
ұйымдар үшін білікті кадрлар ... ... ... ... ... сүру ... ... және инклюзивтік білім беруді дамыту жөнінде
шаралар кешені қабылданатын болады.
Мектепке барар алдындағы ... ... ... ... ... орта ... беру ... жылдан бастап 12 жылдық орта білім беруге кезең-кезеңімен көшу
жүзеге асырылады;
Қазақстанның ... ... ... ... ... орта білім беру ұйымдарының желісін дамыту жөніндегі жұмыс
жалғастырылады, бұл оның ... үш ... ... жою ... ... ... ... қайта жаңартуды жүзеге асыруға
мүмкіндік береді;
үздік мектептерге жыл ... ... ... ... оның ... 12 ... білім беру жүйесі үшін ... ... ... ... орта білім беретін мемлекеттік ... ... ... ... ... ... жұмысын бағалау және сыйлық беру жүйесі
жетілдіріледі;
отандық, оның ... ... ... ... мен енгізу, білім
беру процесіне қазіргі заманғы ақпараттық және ... оның ... оқу ... ... ... жұмыс
жалғастырылады;
мемлекеттік жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия ... ... ... және мультимедиялық кабинеттермен
жарақтандыру ... ... ... ... ... ... ... беру
желісі» көп функционалдық жүйесі енгізіледі;
білім алушылардың жетістіктерін бағалау тетіктері жетілдіріледі;
педагог қызметкерлерге еңбекақы төлеу ... ... ... жалғастырылады.
Кәсіптік жоғары білім беру саласында:
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беруді ... ......... моделіне ауыстыру;
техникалық білім беруді дамытуға ден қоя отырып, жоғары оқу ... ... ... жаңа университет құрылысын жалғастыру;
жоғары оқу орындарын аккредиттеудің халықаралық моделіне көшуді жүзеге
асыру ... ... ... 2008 ... бастап жекелеген білім
беру бағдарламаларын ... ... ... ... ... Оған қол жеткізу үшін нормативтік құқықтық база жетілдірілетін
болады;
сырттан бақылау жүйесін құру;
аспирантурада оқитындардың санын бір ... ... ... докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылардың санын ұлғайту;
мамандық пен жоғары оқу орнының мәртебесіне қарай мемлекеттік білім
гранттарын саралауды міндетті ... ... ... ... білім беру
тапсырысын қалыптастырудың жаңа принципін енгізу;
экономиканың басым салалары бойынша кадрлар даярлауды қаржыландыруда
мемлекеттік-жеке меншік ... ... ... оқу орындарына шетелдік оқытушылар мен
консультанттарды ... ... ... ... ... ... оқу ... базасында ақпараттық ресурс орталықтары жүйесін
құру;
Қазақстан ... ... ... ... ... азаматтарды әлемнің үздік жоғары оқу орындарында
оқыту жөніндегі жұмыс ... ... ... талаптарына жауап беретін қазіргі заманғы
кәсібилігі жоғары жұмыс күшін даярлау жүйесін ... үшін ... ... ... ... беру ... ... экономиканың қажеттіліктеріне
сәйкес келтіруге мүмкіндік беретін өзара іс-қимыл жасаудың «мемлекет – ...... ... жаңа ... құруға;
техникалық және кәсіптік білім берудің білім бағдарламаларын ... беру ... ... ... ... бойынша техникалық және қызмет көрсету
еңбегі кадрларын даярлау және қайта ... ... ... ... құруға;
еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыратын техникалық ... ... ... мамандарын даярлауға шоғырландырылатын болады.
Нәтижелері
2009 жылға қарай кемінде 50 мемлекеттік жалпыға ... ... ... стандарттары жетілдіріледі және үйлестірілетін болады.
Осы кезеңге қарай мектепке дейінгі ұйымдардың балаларды қамтуы кемінде
30 %-ті, мектеп алдындағы даярлық 80 %-ті ... жылы 12 ... ... ... балаларды қамту 494 мың ... ... ... ... ... жылы ТIМSS ... зерттеуінде шамамен 55-тен төмен емес орынды
алуға мүмкіндік береді.
Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде 100 ... ... іске ... ... ... кемінде 31 мың педагог қайта
даярлаудан өтеді.
Жыл сайын ... 30 ... ... ... ... жылға қарай мектеп оқушыларының компьютерлермен қамтамасыз етілуі
20 оқушыға кемінде 1 компьютер келетін арақатынасты құрайды.
2008 жылы білім беру ... 4 және ... ... 50 %-і ... ... ... қамтылатын болады, ал ҰБТ
рәсіміне қосымша пән енгізіледі.
2007 жылдан бастап ... ... ... ... ... ... ... басталады және жоғары оқу ... ... ... ... 2008 ... ... ... беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу жөнінде жұмыс
жүргізілетін болады.
2009 жылға ... ... ... ... ... техникалық
және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын ... және ... ... 2 ... ... ... ... болады, сондай-ақ тағы да
осындай 2 орталық құру жөніндегі жұмыс жалғастырылады.
4.3.3. Ғылымды дамыту
Мақсаты
Жаңа білімдерді тиімді ... мен ... ... ... ... ұлттық инновациялық жүйенің негіздерін құру.
Міндеттері
1. Ғылыми және инновациялық қызмет үшін қазіргі заманғы ... ... ... ... мен ... оқу орындары ықпалдастығын
қамтамасыз ету.
3. Ғылыми зерттеулерді қаржыландырудың тиімді жүйесін құру.
4. Ғылыми-зерттеуді және конструкторлық қызметті жүргізуде жеке меншік
сектор үшін ... ... ... ... даярлау сапасын арттыру және қазақстандық ғылымның
әлемдік ғылымға кірігуі үшін жағдайлар жасау.
6. Ғылыми қызметкерлердің жалақысының деңгейін арттыру.
Шешу жолдары
Мемлекет ... ... ... айқындайтын басым бағыттар
бойынша болашақ инновациялық экономиканы құру үшін ... ... ... ... ... ... бөлетін болады.
Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді қаржыландырудың гранттық жүйесі
дамиды.
Шетелдік үздік ғалымдарды ... ... ... мен ... тәуелсіз сараптама жасау ғылыми жобаларды іріктеу ... ... ... ... ... ... ... қосымша нысандары, оның ішінде
«Ғылым қоры» акционерлік қоғамы ... және жеке ... ... ... ... ... қолданбалы ғылымды қаржыландыру саласындағы озық тәжірибе мен
білімді енгізу, ... ... ... ғылыми зерттеулер мен
әзірлемелерді дамыту саласындағы қазіргі заманғы басқару ... ... ... бағытта жұмыс жүргізетін болады.
Қабылданған халықаралық практикаға ... ... ... және
отандық кадрлар даярлау жүйесі ... ... ... ... ... оқу ... жанынан ғылымды дамытудың
5 басымдығы бойынша инженерлік бейінді 15 зертхана ... ... ... ... ... ... ... және тау-кен металлургия өнеркәсібіне арналған
жаңа технологиялар, сондай-ақ ғарыштық ... ... ... мен ... ... және жеке ... сектор үшін ашық қолжетімді 5
ұлттық зертхана құрылатын болады.
Ұлттық ғылыми зертханалардың қызметі ... ... пен ... үшін ... ... ... және ... дамудың белгілі
бір мемлекеттік басымдықтары шеңберінде халықаралық ... ... ... болады.
2009 жылы ұлттық ғылыми зертханалардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізудің ... ... ... ... ... ... ... Practice – тиісті зертханалық практика, Good Scientific
Practice – тиісті ғылыми ... ... ... ... ... ... жетілдірілетін
болады.
Ғылыми әлеуетті барынша пайдалану мақсатында академиялық ғылыми
мекемелер мен ... оқу ... ... ... бағытталған
құрылымдық реформалар жүргізілетін болады.
Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ... ... үшін ... беру ... ... жүзеге асырылатын болады.
Ұлттық компаниялармен бірлесіп, олардың негізгі қызметіне байланысты
болжамды перспективалық проблемаларды шешуге бағытталған ... ... ... ... болады.
Жоғары ғылыми-техникалық комиссия жанынан халықаралық сараптамалық
кеңес ... ... оның ... ... ... дамытудың әлемдік
трендтерін талдау және отандық ғылыми-техникалық әлеуетке сараптама жүргізу
болады.
Шетелдік ғалымдарды, ұйымдар мен ... ... ... шетелдегі қазақ диаспорасының өкілдерін ... ... ... ... іске ... ұйғарылып отыр.
Ғылым саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру
жөнінде жұмыс жүргізілетін ... ... ... ... ... 5 ... ... зертхана және
басым ғылыми бағыттар бойынша жоғары оқу орындары жанындағы ... 15 ... ... болады, сондай-ақ олардың
стратегиялық даму жоспарлары әзірленеді.
2008 – 2009 жылдары ... ... ... ... ... ғалым үшін қысқа мерзімді тағылымдамалар ұйымдастырылатын
болады.
2008 – 2009 ... ... ... ... бес ... ... ... ғылыми-техникалық бағдарламалар, сондай-ақ шетелдік
ғалымдарды, ұйымдарды қатыстыра отырып, шамамен 10 қазақстандық ғылыми ... ... ... мен ... оның ... шетелдегі қазақ
диаспорасының өкілдерін қатыстыра отырып, іске асырылатын болады.
4.3.4. Медициналық қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ... ... ... және ... ... жүйесін құру.
Міндеттері
1. Денсаулық сақтауды басқарудың жаңа моделін енгізу.
2. Медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыру.
3. Денсаулық сақтаудың әлеуметтік мәні бар ... ... ... фармацевтикалық білімнің және денсаулық ... ... ... сапасын арттыру.
Шешу жолдары
Денсаулық сақтауды басқарудың жаңа моделін құру ... ... үшін ... ... ... сақтандыру жүйесін және бәсекеге қабілетті жеке
меншік секторды одан әрі ... ... ... ... ... ... ... органдары мен ұйымдары қызметінің түпкі нәтижелерге
қол жеткізуге бағытталған нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштерін әзірлеу
және ... ... ... ... ... кадрлармен қамтамасыз ету
үшін денсаулық сақтау менеджерлерін даярлау ... ... осы ... оның ... ... ... қажеттілігі мен кезеңділігін айқындау;
денсаулық сақтау ұйымдарына шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік
кәсіпорын мәртебесін беру және өзге де ... ... ... ... дербестігін кезең-кезеңімен ... ... жаңа ... енгізу;
түпкі нәтижеге бағдарланған еңбекақы төлеудің сараланған жүйесін одан
әрі жетілдіру;
саланы басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында Халық денсаулығы және
денсаулық сақтау жүйесі туралы ... ... ... ... сақтаудың біртұтас ақпараттық
жүйесін құру» ... іске ... осы ... техникалық-экономикалық
негіздемесіне, оның ішінде пациенттердің электрондық ... құру ... ... өзгерістер енгізу.
Үкімет сонымен қатар денсаулық сақтау саласындағы бюджет қаражатын
орталықтандыру, оларды өңірлік коэффициенттерді ескере отырып, жан ... ... ... ... медициналық көмек көрсету, мемлекеттік
денсаулық сақтау объектілерінің жұмыс ... үшін ... пен ... атқарушы органдар арасында бөле отырып, денсаулық
сақтауды басқарудың бірыңғай құрылымын құру мәселелерін пысықтайтын болады.
Медициналық көмектің қолжетімділігін және оның ... ... ... көзделеді:
бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының желісін мемлекеттік
нормативке ... ... және ... үшін ... және
ыңғайластырылған үй-жайларда орналасқандарының орнына үлгі ... ... ... ... ... арналған тұрғын үй салу;
аурухана секторын халықаралық тәжірибені ескере отырып, көп ... ... ... ... ... және біріктіру жолымен
қайта құрылымдау. Көп бейінді стационарларды дамыту инвестициялық саясаттың
басымдығы болып айқындалады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... жаңа объектілерді салу және пайдалануға беру
қазіргі объектілерді ауыстыра және тиімсіз жұмыс істейтін төсектік қорды
қысқарта ... ... ... ... – 2010 жылдар аралығында, оның ішінде мемлекеттік-жеке меншік
әріптестік тетігін пайдалана отырып, оларға аса ... ... ... ... объектісін салу;
медициналық қызмет көрсетулердің сапасын арттырудың орнықты жүйесін
қалыптастыру үшін медициналық ... ... ... ... ... жүйесін дамыту жолымен тұтынушылар үшін медициналық
ұйымдар қызметінің ашықтығын арттыру;
медициналық қызметтерді қоса алғанда, салада пайдаланылатын рәсімдерді
одан әрі стандарттау, сондай-ақ оларды ... ... ... ... ... ескере отырып, дәрілік препараттардың
қолжетімділігін, ... ... және ... ... ... ... ... жаңа моделін әзірлеу және енгізу.
Денсаулық сақтаудың әлеуметтік мәні бар ... шешу ... ... жетілдіріп, қан айналымы жүйесі ауруларымен ауыратын
сырқаттар мен ... ... ... алудың, ерте
диагностикалаудың, емдеудің және ... ... ... ... ... ... ... кардиохирургиялық бейіндегі
мамандарды даярлап және олардың біліктілігін арттыра отырып, кардиологиялық
және кардиохирургиялық көмекті дамыту;
инфекцияның таралуын тиімді ... ... ... ... ... ... күшейте, халықаралық стандарттарға ... ... ... сатып алынатын препараттардың сапасын жақсарта,
жұқпалы шағын түйіршікті нысандарымен ауыратын созылмалы сырқаттарды емдеу
жөніндегі оңтайлы схемалар мен ... ... ... ... халықты
туберкулезден қорғау;
трансфузиялық көмектің қауіпсіздігін, сапасын және қолжетімділігін
қамтамасыз ету, АҚТҚ/ЖҚТБ-мен аурудың өсу қарқынын ... үшін ... қан ... ... сынақтан табысты өткен нақты ... мен ... ... ... ... ... ... тірі туу және өлі
туу ... ... ... асыра және медициналық-статистикалық
көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... мораторий жариялай отырып, ана мен бала өлімін азайту;
халықтың медициналық және санитарлық ... ... ... қызметтің бастапқы медициналық-санитарлық
көмекпен өзара іс-қимылын арттыру, ауыз ... ... ... күшейту,
мектепке дейінгі және мектеп мекемелерінде алдын алу ... ... ... беру ... медициналық пункттер желісін кезең-кезеңімен
қалпына келтіру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру көзделеді.
Медициналық, фармацевтикалық ... және ... ... ... зерттеулердің сапасын арттыру үшін мыналар көзделеді:
медициналық және ... ... ... реформалау
тұжырымдамасын іске асыру;
халықаралық талаптарды ... ... ... ... әрі ... және фармацевтикалық білім берудің ... ... ... ... ... беру және ... ... біліктілік
деңгейін арттыру үшін халықаралық тәжірибе негізінде сертификаттау
тетіктерін енгізу;
халықаралық талаптарға ... ... ... оқу орындарын ұлттық
аккредиттеу жүйесін енгізу;
танылған шетелдік агенттіктердің медициналық жоғары оқу орындарын
халықаралық аккредиттеуді ... үшін ... ... ескере отырып, мамандардың ауылдық жерлерде одан ... ... ... ... даярлауға арналған мемлекеттік тапсырыс
шеңберінде квота белгілеу;
медицина қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жетілдіру үшін дәрігерлердің
білімін бағалау жүйесін ұйымдастыру ... ... ... зерттеулер жүргізудің халықаралық стандарттарын енгізуді
көздейтін медицина ғылымын реформалау ... ... ... ... сұраныстарын негізге ала отырып, медициналық зерттеулердің
негізгі бағыттарын қалыптастыру;
Астана қаласында құрылатын медициналық кластер базасында ... ... жаңа ... ... беру және ... технологияларының
трансфертін жүзеге асыру.
Нәтижелері
Медициналық көмек сапасының индикаторларын қоса ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетулерінің қолжетімділік деңгейі мен
олардың сапасының ... ... ... ... ... ... ... жақындатуға қол жеткізу.
Ана мен бала өлімінің көрсеткіштерін (қазіргі есептеу әдістемесіне
орай), ... ... және одан ... болуды азайту, басқа да
әлеуметтік мәні бар аурулар бойынша ахуалды тұрақтандыру.
Медициналық жоғары оқу орындары мен ... ... ... және ... ... даярлау сапасын арттыру.
4.3.5. Халықты әлеуметтік қолдау, еңбек қатынастары және ... және ... ... ... ... ... ... саясатын жетілдіру және еңбек қатынастарын дамыту.
Міндеттері
1. Халықты әлеуметтік ... көп ... ... дамыту.
2. Нарықтық қатынастарға негізделген атаулы әлеуметтік көмек көрсету
(тұрмысы төмен азаматтарға, оның ішінде әйелдер мен ... ана ... ... ... ... ... жөніндегі қағидаттарды жетілдіру.
3. Өңірлік және салалық аспектілерін ескере отырып халықтың тұрақты
жұмыспен қамтылуын ... ету және ... ... ... ... ... ... әлеуметтік диалогты нығайту және
ұжымдық келіссөздер жүйесін одан әрі дамыту. Бюджет саласында ... ... ... ... мен ... ... тыныс-тіршілігінің барлық салаларында
тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін іске асыру үшін жағдайлар жасау.
Шешу жолдары
Мемлекеттік бюджеттен берілетін зейнетақы ... мен ... ... ... ... болады, зейнетақы төлемдерінің
мөлшерін индекстеу тұтыну бағасы индексінің ... ... 2 ... ... ... ... асырылады.
Зейнетақы активтерін инвестициялау үшін қаржы құралдарының ... ... ... ... ... қорларынан зейнетақы төлемдерін төлеу жүйесі
жетілдіріледі, ... ... ... және ... ... ... жөніндегі мемлекет кепілдіктерінің тетігі әзірленеді.
Халықты жинақтаушы зейнетақы жүйесімен және міндетті әлеуметтік
сақтандырумен қамтуды кеңейту ... ... ... ... әлеуметтік жауапкершілігін арттыру мақсатында ... рөлі ... және ... берушілердің зиянды өндірісте жұмыс
істейтін қызметкерлердің ... ... ... ... жүзеге
асыруы үшін шарттық әлеует пайдаланылады.
Әлеуметтік диалогты одан әрі нығайту, ұжымдық шарттар ... ... ... ... ... ... мен ... және
өзге де уәкілетті қызметкерлер, барлық деңгейдегі адамдар мен ... ... ... ... ... ... Республикасы
Еңбек кодексінің жобасында қамтылған жаңа қағидаттардың негізінде жүзеге
асырылатын болады.
Халықтың ... ... ... ... қолдау жүйесін одан әрі
дамыту мақсатында:
1998 жылғы 1 қаңтарға зиянды және ауыр ... ... ... ... адамдарға қосымша жәрдемақылар енгізіледі;
балалы отбасыларға төленетін мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері
ұлғайтылады;
жүктілігі бойынша демалыста және бір ... ... бала ... ... ... ... Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры жүзеге
асыратын ... ... ... ... ... жалғастыра
отырып, жұмыс істейтін әйелдер үшін жүктілікті, бала ... және ана ... ... ... ... көмек көрсетудің атаулылығы күшейтіледі;
тұрмысы төмен халықтың жұмыссыз бөлігі арасында жұмыспен қамтудың
белсенді нысандары пайдаланылады;
мүгедектерді, оның ... ... ... ... ... ... ... етіледі.
Орнықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін жергілікті атқарушы
органдар жаңа ... ... құру және ... ... ... ... қабылдайтын болады.
Еңбек нарығында отандық мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру
және ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып, өңірлік аспектіде
шетелдік жұмыс күшін ... ... ... шешуге бағытталған
көші-қон саясатын жетілдіру;
Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі жағдайында ішкі ... ... және ... мен ... Азия ... елдерінің арасында
білікті жұмыс күшінің басқарылатын қозғалысына бағытталған ... ... ... даярлауға және қайта даярлауға айрықша
ден қоя отырып, шетелдік мамандарды ... ... ... ... ... ... өңірлік және салалық қажеттіліктерін ескере отырып,
жұмыссыздарды ... ... және ... даярлаудың икемді жүйесін
құру;
кәсіптік даярлыққа және ... ... ... ... ... ... басым құқық беру жөнінде жұмыс жүргізілетін болады.
Жұмыс берушілердің еңбек ... ... ... ... ... ... әлеуметтік стандарттарды халықаралыққа кезең-кезеңімен
жақындатуға сәйкес жұмыс күшінің қарапайым молықтырылуын қамтамасыз ететін
жалақының ең ... ... ... ... ... ... ... төлеу жүйесін одан ... ... ... ... ... ... мекемелердің
мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын және ... ... ... демалысына шыққан кезде сауықтыру жәрдемақылары
енгізіледі.
Республика ұйымдарында қауіпсіз ... ... ... ... еңбекті қорғауды басқару жүйесінің халықаралық стандарттарын
енгізу жөніндегі жұмыс жалғастырылады.
Республика ұйымдарында ... ... ... ... ... алу ... сондай-ақ қауіпсіздік нормаларын сақтауды
мемлекеттік және ведомстволық бақылау күшейтіледі.
Отбасының жағдайын жақсарту, ерлер мен әйелдердің ... ... ... ... ... мақсатында Қазақстанда неке мен
отбасының беделін арттыру жөніндегі іс-шаралар кешені әзірленетін болады.
Гендерлік саясатты одан әрі ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық ағарту ісі және білім
беру жүйесіне гендерлік білімді енгізу жалғастырылады.
Дағдарыс орталықтарын дамыту, сенім телефондарын, ... ... ... ... мен ... желісін құру үшін шаралар
әзірленетін болады.
Нәтижелері
2008 жылы шамамен жарты ... жуық ... ... ... бір ... ... ... алушыларға базалық зейнетақы мөлшері 35
процентке арттырылатын болады.
Бала тууына байланысты және бала бір ... ... ... ... ... ... ... болады. Халықты жинақтаушы
зейнетақы жүйесімен ... ... ... және ... ... зорлық-зомбылық проблемаларын шешу үшін жағдай жасалатын
болады.
4.3.6. Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау мен дамыту
Мақсаты
Жастардың жан-жақты дамуы үшін әлеуметтік-экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... Жас ұрпақтың азаматтық өзіндік сана-сезімін дамыту.
3. Жастардың әлеуметтік мәні бар бастамаларын іске ... ... ... ... үшін ... мен кепілдіктерді қамтамасыз
ету мақсатында:
жастар саясатын іске асыру саласындағы стандарттарды ... ... ... үшін ... ... ... ... мен индикаторлары әзірленеді;
жас отбасыларды тұрғын үймен басым қамтамасыз ету мәселесін шешу
жөнінде шаралар ... ... ... ету және ... ... ақпараттық-
түсіндіру жұмысы тұрақты жүргізіледі;
әрбір салада жастар үшін әлеуметтік қызметтер ... ... ... ... ... іске асырылады;
«Жасыл ел» ұлттық жобасын іске асыру жалғастырылады және жастарды
елдің әлеуметтік-экономикалық ... ... ... жаңа ... ... сана-сезімді қалыптастыру, өз елімен ұштастыру мен
сәйкестендіру жөніндегі шаралар кешенін іске ... ... ... негізде табысты жас қазақстандықтың имиджін қалыптастыру
жөніндегі жұмыс жалғастырылады.
Нәтижелері
2009 жылы жастар үшін ... ... ... ... ... болады.
Қолданыстағы заңнамаға жас отбасыларды тұрғын үймен басым ... ... ... ... және кәсіпкерлікті ... ... мен ... ... ... ... ету және оны насихаттау ... ... ... ... ... ... ... беру жүйесін дамыту мен оның ... ... ... ... жылы әрбір облыста облыс деңгейінде кемінде – екі және ... бір ... ... әлеуметтік қызметтер жұмыс істейтін
болады.
Жыл сайын әрбір өңірде жастардың ... бір ... ... ұйымдарының кемінде 60 % қызметі жастарға патриоттық тәрбие
беруге жұмылдырылатын болады.
4.3.7. Мемлекеттік тіл саясатын іске ... және ... ... ... және рухани әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету,
мемлекеттік тілдің ... ... ... кеңістіктің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру, қоғамдық-саяси тұрақтылықты сақтау.
Міндеттері
1. Қазақстандық мемлекеттілікті нығайтудың факторы ретінде мемлекеттік
тілдің, сондай-ақ орыс және ... ... ... арттыру.
2. Қазақстандық мәдениет пен өнерді дамыту, тарихи-мәдени мұраны
сақтау.
3. Мемлекеттік бұқаралық ... ... ... ... ... ... жетілдіру.
5. Мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың әріптестігі тетігін
жетілдіру.
Шешу жолдары
Мемлекеттік тілдің ... ... ... ету ... инновациялық-технологиялық әдістемелерді пайдалана отырып,
мемлекеттік тілді оқытудың тиімділігін арттыру;
мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту;
тіл туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде шаралар қабылданатын болады.
Бұдан ... орыс және ... ... одан әрі ... жөнінде
шаралар қабылданады.
Қазақстандық мәдениет пен өнерді дамыту, тарихи-мәдени мұраны сақтау
үшін:
Қазақстан халықтарын ... ... ... құру туралы мәселе
зерделенеді;
мәдениет саласын жаңғырту, инновациялық менеджментті енгізу, орталықта
және жергілікті жерлерде ... ... ... ... ... ... іске асырылады;
отандық мәдениет пен өнерді елде және шетелде одан әрі ... ... ... ... тарихи-мәдени мұрасын сақтау мен тиімді пайдалану жөніндегі,
оның ... ... ... базаны жетілдіру ... ... ... ... маңызды халықаралық мәдениетаралық және
конфессияаралық диалог орталықтарының бірі ретінде ... ... ... ... ... ... ... жаңғыртылуы мен бәсекеге
қабілеттілігін арттыру үшін олардың технологиялық базасын ... ... ... ... мен ... ... ... кешені кезең-кезеңімен іске асырылатын болады.
Діни сенім бостандығын қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік ... әрі іске ... үшін ... қатынастарды жетілдіру
жөніндегі шаралар жүзеге асырылатын болады.
Мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың әріптестігі ... одан ... ... ... тапсырысты іске ... ... емес ... диалог тетіктерін одан әрі нығайту және
дамыту үшін жағдай жасалады;
азаматтық ... ... ... нормативтік құқықтық базасын
жетілдіру жөнінде шаралар қабылданады;
қазақстандық патриотизм идеяларын насихаттау негізінде этникааралық
келісімді одан әрі ... ... ... ... ... ... ... тілді оқыту орталықтарының жұмыс істеуі.
2009 жылға қарай оны меңгермеген мемлекетттік қызметшілерді мемлекетттік
тілді оқытумен 100 % ... қол ... ... ... ... ... қамтамасыз етудің
дәйекті жұмыс істейтін және тұрақты дамып келе жатқан қазіргі ... ... жылы – 25 ... және мәдениет ескерткішін, 2008 жылы –
39 тарих және мәдениет ескерткішін қалпына келтіру.
Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары ұстанатын ... ... ... және ... ... қамтамасыз етудің диалог
тетіктерінің рөлін нығайту және қоғамдағы төзімділікті сақтау.
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс көлемін кезең-кезеңімен ... ... мен ... ... денсаулығын нығайту және жоғары жетістіктер спортын дамыту
үшін бәсекеге қабілетті туристік индустрия және дене ... мен ... ... құру.
Міндеттері
1. Туристік кластерлерді одан әрі дамыту, ... ... ... және ... ... ... ... жағдайлар жасау.
2. Жоғары жетістіктер спортын және халықтың салауатты өмір салтын
қалыптастыру үшін бұқаралық спортты ... ... ... ... ... отырып, Қазақстанның өңірлерінде
туристік кластерлерді одан әрі ... ... ... ... су қоймасының жағалауында және Щучинск-Бурабай курорттық
аймағында туризм мен ойын-сауық ... ... ... бар
туристік орталықтар құрылады. Жібек жолы бойынша ... ... ... ... ... Каспийде жағажайлық және круиздік туризмнің дамуы
үшін жағдайлар жасау жөнінде шаралар қабылданады;
елдің тартымды туристік ... ... ... және тіркеу
рәсімдерін оңайлату, туристік ... ... ... ... сәйкес келтіру жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады.
Спорт саласында:
спорт ... ... ... ... дамыту жөніндегі жұмыс
жалғастырылады және халықтың ... ... ... ... түрлерімен
шұғылдануға тарту үшін жағдай жасалады;
2011 жылғы қысқы Азия ойындарын Алматы қаласында өткізу үшін спорт
объектілерін ... ... және салу ... ... ... резервін, халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау жүйесін
жетілдіру ... ... ... ... спорты проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу
институты құрылады.
Нәтижелері
Туризм саласында туристер ағынының өсуі ... ... ... ... ... 2007 ... 3400 мың туристен 2009 жылы
4000 мың туристке дейін;
сырттан келушілер туризмі бойынша 2007 жылғы 4500 мың ... ... 6000 мың ... дейін.
Сырттан келушілер туризмін дамыту есебінен халықтың туризм саласында
жұмыспен қамтылуы 2007 жылғы 447,6 мың ... 2009 жылы 499,4 мың ... ... етілетін болады.
Спорт саласында:
жүйелі түрде дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын ... ... ... ... шұғылданатын балалар мен
жасөспірімдердің саны 8,5 %-ке ... ... ... саны 2007 ... 400-ден 2009
жылы 420-ға дейін ұлғаяды;
аудан орталықтарында, республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда
дене шынықтыру-сауықтыру кешендері салынады;
2011 жылғы қысқы Азия ойындарын ... ... ... үшін ... ... жаңғырту және салу қамтамасыз етіледі;
жоғары жетістіктер спортының ғылыми-әдістемелік базасы құрылады.
4.4. Құқық тәртібін және өмір сүру қауіпсіздігін нығайту
4.4.1. Қылмысқа қарсы ... ... ... ... ... қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Мақсаты
Құқық тәртібін нығайту, құқық қорғау органдары жүйесін одан әрі дамыту
және ... ... және ... ... ... ... ... заңсыз көші-қонға қарсы күресті күшейту, қоғамдық
тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті, оның ... жол ... ... ... ... ... Қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, құқық қорғау
органдарын нығайту және дамыту, олардың қызметін үйлестіруді жақсарту.
2. Озық ... және ... ... ескере отырып, қылмыстардың
және құқық бұзушылықтардың алдын алу мен ескертудің мемлекеттік ... ... ... қызметінің, бірінші кезекте, ұйымдасқан қылмыстың
неғұрлым қауіпті түрлеріне, терроризм мен діни ... ... ... ... жеке ... ... ауыр және аса ... қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі қызметтің тиімділігін арттыру.
4. Мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... салаларында сыбайлас жемқорлық деңгейін азайту.
Экономиканың ... ... ... азайту бойынша ... ... ... иелерінің құқықтары мен заңдық мүдделерін олардың мүлкіне
заңға қайшы қол сұғушылықтардан қорғаудың ... ... ... ... ... қайшы жасалған әрекеттер үшін жазаны бұлтартпауды қамтамасыз
ету.
7. Құқық қорғау органдарының қызметіндегі заңдылықты күшейту.
Шешу жолдары
Құқық қорғау органдары мен ... да ... ... ... ... ету ... ... үйлестіру күшейтілетін
болады.
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл ... ... ... күрес
саласындағы халықаралық ынтымақтастық пен тәжірибе алмасу кеңейтіледі.
Үкімет криминологиялық және ... ... ... ... шетелдік озық тәжірибені ... ... ... қызметі мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіру жөнінде ... ... ... ... ... етуді
жетілдіру және кіріктірілген деректер банктерін құру бөлігінде аумақтық
ішкі істер органдарының жедел басқару орталықтары ... ... ... ... бұзушылықтың алдын алу жұмысына жұртшылық пен халықты кеңінен
тарта отырып, ... ... ... ... жүйесі құрылады.
Азаматтардың құқық қорғау органдарына сенімін нығайтуға бағытталған
халықпен өзара іс-қимылдың әлеуметтік бағдарланған әдістеріне негізделген
алдын алу ... ... жаңа ... ... және
қолданылады.
Құқық қорғау органдары басшыларының қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, полиция мен ... ... ... ... ... насихаттау мәселелері бойынша халықпен
тұрақты есеп беру кездесулерін өткізуі ... ... ... ... ... ... ... көрсетулердің
стандарттары әзірленіп, енгізіледі.
Елде құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы ... 2008 – 2010 ... ... ... ... ... ... тыныс-тіршілік үшін жағдайлар жасау және қылмыс пен құқық
бұзушылықтарды жасау үшін мүмкіндіктерді азайту ... елді ... ... талаптар әзірленетін болады.
Девиантты мінез-құлықты жасөспірімдердің құқық бұзушылықтарының алдын
алу мен ... ... ... ... ... ... ... мәселелерін шешуге бағытталған тәрбие
жұмысының ... ... ... ... ... ... ... жолын кесу,
есірткінің таралу фактілері анықталған көңіл көтеру ... ... ... ... және ... орындарының басшылары мен иелерінің
жауапкершілігін қатаңдату жөнінде қосымша шаралар ... ... ... қарсы күрестің нысандары мен әдістері
жетілдіріледі. Мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... ... алдын алу мәселелері бойынша өзара
іс-қимыл жақсартылатын болады.
Тергеушілердің іс жүргізу тәуелсіздігі күшейтіледі, олардың мәртебесі
арттырылатын болады, ... ... ... ... ... ... ... кадрлардың тұрақтамауын азайту үшін жағдай жасалады.
Адвокаттардың мәртебесі арттырылады әрі ... және ... ... құқықтарының сақталуы үшін адвокатураның
әлеуметтік жауапкершілігі күшейтіледі, ... ... ... адвокаттардың кезекшілік жасау практикасын енгізу жоспарланып
отыр.
Үкімет сот сараптамасы жүйесін материалдық-техникалық, ғылыми ... ... ... жақсарту жөнінде қосымша шаралар қабылдайды.
Құқық қорғау органдарының қатарында ... ... ... ... ... ... және паспорттық бақылаудың тиімділігі арттырылады, заңсыз
көші-қонға, терроризм мен діни ... ... ... ... ... ... иммигранттарының қазақстандық заңнаманы сақтауын ... ... ... ... ... ... отыр.
Үкімет жол-көлік оқиғалары құрбандарының санын азайтуға бағытталған
жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде қосымша шаралар ... ... ... ... ... қызмет көрсету функциясына көшу
жоспарлануда.
Азаматтар мен қоғамның құқықтарын, бостандығы мен заңдық ... ... ... ... етіледі, сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтың ... алу, оны ... және ... кесу ... ... база ... сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл нысандары
мен ... ... ... ... ... ... ... сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы
халықаралық ынтымақтастығы жандандырылады;
Елдің бәскеге ... ... ... мақсатында
коммерциялық шығындар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы әкімшілік шығыстарды
қысқарту жөнінде қосымша шаралар әзірленіп, іске ... ... ... ... ... ... ... иелерінің құқықтарын қорғауға және осы құбылысқа ықпал ететін іс-
әрекеттер үшін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін ... ... ... мен ... ... ... заңға қарсы қол сұғушылықтан қорғалу сезімін қалыптастыру,
құқық қорғау органдарының халықпен ынтымақтастығын дамыту.
Жеке тұлғаға қарсы ауыр және аса ауыр қылмыстардың, сондай-ақ ... ... және ... ... ... ... санын
азайту.
Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің арасында сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылықтарының ... ... ... ... сапасын арттыру, заңдылықты бұзу оқиғаларын
болдырмау, тергеу қызметкерлерінің нақты іс ... ... ... және ... ... қарсы күрес саласындағы уәкілетті
органдардың іс-қимылын үйлестіруді жақсарту, есірткінің заңсыз айналымының
ауқымын және нашақор қылмыскерлердің белсенділігін төмендету.
Заңсыз еңбек ... ... ... ішкі ... ... үшін ... ... жұмыс күшін бөлу.
Көлік құралының бір бірлігіне шаққанда жол-көлік оқиғаларының ... ЖКО ... ... ... ... ... одан әрі дамыту
Мақсаты
Қылмыстық-атқару жүйесі жұмысының тиімділігін арттыру.
Міндеттері
1. Қылмыстық-атқару ... (ҚАЖ) ... ... ұстау
жағдайларын жақсарту, сотталғандардың еңбекпен қамтылуын қамтамасыз ету
және қылмыстық ... ... ... арттыру.
2. Бас бостандығынан айыру орындарынан босаған адамдарды ... үшін ... ... Сотталғандарды қоғамнан оқшаулауға байланысты емес қылмыстық-
құқықтық әсер ету шараларының тиімділігін ... Кадр ... ... ... ... даярлау жүйесін
жетілдіру, ҚАЖ мекемелері персоналының құқықтық және әлеуметтік қорғалуын
арттыру, ҚАЖ ... ... ... жемқорлық құқық
бұзушылықтарының санын азайту.
Шешу жолдары
Үкімет ҚАЖ-ды одан әрі ... 2007 – 2009 ... ... ... болады.
Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде адамдарды ұстау жағдайларын
жақсарту ... ... ... ... ... ... ... арттырылады, қауіпті аурулардың алдын алу, ... мен ... ... ... ... ... ... іс-қимыл күшейтіледі.
Бас бостандығынан айыру орындарында қылмыстың алдын алу және түзеу
мекемелерінде сотталғандарды ... ... ... ету ... ... ... жұмыс күшейтіледі.
Қылмыстық-атқару жүйесінің кәсіпорындары үшін өндірістік ... және ... ... көзделеді.
Жергілікті атқарушы органдар жанындағы қылмыстық жазаны және өзге де
қылмыстық-құқықтық әсер ету шараларын орындайтын ... ... ... консультативтік-кеңесші органдардың, ... ... ... ... ... және өзге де ... ... ... жұмысы жандандырылады.
Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әлеуметтік
оңалту үшін, оның ішінде жұмыс берушілерді азаматтардың көрсетілген санатын
жұмысқа қабылдауға ... ... ... ... ... ... байланысты емес жазаларды орындаушы қылмыстық-
атқару инспекцияларының ... ... ... базасында
мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы сынақтан өткізу қызметі
құрылатын болады.
Тиісті өңірлердің жағдайларын ескере ... ... ... еңбекақы төлеудің сараланған жүйесі енгізілетін болады.
Нәтижелері
Қылмыстық-атқару жүйесі жұмысының, оның ішінде жедел және ... ... ... деңгейін және рецидивін, бас бостандығынан
айыру орындарындағы өлімді азайту бөлігінде тиімділігін арттыру.
Еңбекпен қамтылған сотталғандардың санын ... ... ... ... босатылған адамдарды әлеуметтік
оңалту үшін жағдайлар жасау.
Жазалаудың балама шараларын атқарудың тиімділігін ... ... ... ... емес ... ... арасында
қайталама қылмысты азайту.
ҚАЖ қызметкерлерінің сапалық құрамын жақсарту, ҚАЖ қызметкерлерінің
арасында сыбайлас ... ... ... үшін ... ... ... ... авариялар мен апаттардың алдын алуға
және оларды жоюға ... ... іске ... ... ... алу және ... ... жағдайлар
жүйесінің күші мен құралдарының сұрапыл зілзалалардың, авариялар ... ... ... дайындық деңгейін арттыру.
Міндеттері
1. Төтенше жағдайлардың (ТЖ) алдын алу және оларды жою саласындағы
мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру.
2. Республика ... ... 80 %-ін ТЖ ... хабарлау жүйесімен
қамтуды қамтамасыз ету, су тасқыны, топырақ көшкіні, сел және қар көшкіні
туындауы бойынша қауіпті ... мен ... ... %-іне ... ... ... ... оның ішінде азаматтық қорғаныс (АҚ) жүйесінің және ... ... ден қою ... мен ... дамыту.
4. Халықты оқытудың, ТЖ және АҚ саласында ... ... ... ... арттырудың тиімді жүйесін қалыптастыру.
5. Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ кезінде зардап шеккендердің
және қаза ... ... және ... болатын материалдық шығын
мөлшерін азайту.
Шешу жолдары
Жер сілкіністерінің мониторингі, оларды болжау және ... ... ... ... шаралар қабылданатын болады.
Халықты, объектілер мен аумақтарды ... ... ... ... ... ... және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешені
іске асырылатын болады.
Жаңадан салынатын және ... ... ... ... ... ... ... бақылау күшейтілетін болады.
Халықты ТЖ-дан қорғау саласында мемлекеттік қызмет көрсетулердің
стандарттары әзірленіп, ... ... ... ... аварияларды жою кезінде құтқару
операцияларын жүргізудің жаңа технологиялары енгізіледі.
Қазақстан Республикасының батыс өңірінде құтқару ... ... ... ... ... құтқару орталықтарын құру
мәселелері пысықталады.
Каспий теңізінде Төтенше жағдайлар министрлігінің ... ... ... және ... жабдықтарымен
жарақтандырылған мамандандырылған теңіздегі авариялық-құтқару жасағы
құрылатын болады.
ТЖ және АҚ ... ... ... ... ... желі құру ... пысықталатын болады.
Өртке қарсы қызметі жоқ шалғай елді мекендерді өрттен қорғау әрі дала
және ... ... ... ... ... құрылатын болады.
ТЖ саласында бақылау және рұқсат беру жүйелерін жетілдіру жөнінде
шаралар қабылданатын болады.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... мен апаттардың алдын алу және
зардаптарын жою саласындағы халықаралық ынтымақтастық кеңейтіледі.
Нәтижелері
ТЖ және АҚ саласындағы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... геосаяси
жағдайын ескере отырып, жаңа қауіп-қатерлер мен қыр ... ... ... ... ... ... ... аса маңызды мемлекеттік объектілер мен тыныс-
тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін, аумақтарды сұрапыл зілзалалардан,
авариялар мен апаттардан қорғау ... ... және ... сипаттағы төтенше жағдайлардан болатын залалды
азайту.
4.5. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру
4.5.1. Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске ... ... және ... емес ... ... ... процесін ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету.
2. Экономиканың шикізаттық емес ... ... ... ... ... тиімділігі бар жаңа технологиялық және
жүйе құрайтын өндірістерді дамыту, оның ... ... ... іске ... ... ... ... өңдеуші өндірістерді жаңғыртуды ынталандыру.
5. Өңдеуші өнеркәсіптің ғылымды қажетсінуін арттыру ... ... және ... ... белсенділігін
ынталандыру.
6. Нақты экспорттық «тауашаларды» айқындау және бағындыру жолымен
қазақстандық ... мен ... ... ... ... үшін жағдайлар жасау.
7. Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту.
8. Экономиканы білікті еңбек кадрларымен қамтамасыз ету.
Шешу жолдары
Әртараптандыру процесін ... ... ету ... ... ... ... ... дерекқорларын пайдалана
отырып, экономика секторларын талдау мен ... ... ... ... ... ... экономикасының негізгі салаларын жүйелі талдау мен
бағалау, ... да ... ... ... мен ... ... ... қатысатын трансұлттық компанияларға салыстырмалы
талдау жүргізіледі;
қазақстандық тауарлар мен қызмет көрсетулер үшін, оның ... ... жаңа ... ... айқындау;
қолда бар талдамалық, маркетингтік және технологиялық пайдаланымдарға
сыни талдау жүргізу және оларға қол ... ... ... ... ... ... ... органдар мен мемлекеттік холдингтердің
кейінгі іс-қимылдарын айқындау;
қазақстандық экспорттаушылар мен экономика секторларының ... ... ... немесе керісінше оларға бәсекелі артықшылықтар беретін
факторларды айқындау;
пилоттық кластерлерді және ... ... ... ... қолдауға бағытталған кластерлік бастамаларды іске асыруды ... ... ... ... ... «тауашаларды» анықтауды қамтамасыз ететін
технологиялық талдау мен мониторинг жүйесін әзірлеу;
перспективалық ... оның ... ... ... туралы отандық
компанияларды хабардар ету жүйесін құру;
Индустриялық-инновациялық даму ... іске ... ... ... ... ... тұрған өндіргіш күштерді, минералдық
ресурстардың қорын, инфрақұрылымды, сондай-ақ іске ... оның ... ... ... ... электрондық
картасын қалыптастыру;
жаңа экономикалық ... мен ... ... ... даму ... ... ... емес салаларында инвестициялық белсенділікті
ынталандыру үшін мынадай:
елде әлеуметтік-саяси, нормативтік, ұйымдастырушылық-экономикалық
факторлар ... ... ... ... базалық шарттарын
жетілдіру;
халықаралық стандарттарға жауап беретін тиісті өндірістік және көлік-
коммуникациялық инфрақұрылым құру және ... ... ... ... ... заманғы инфрақұрылымды дамыту жоспары әзірленетін болады;
экономиканың шикізаттық емес секторларының ... оның ... жаңа ... ашу рәсімдерін жеңілдету
есебінен теріс әсер ететін факторларды анықтау және жою жөнінде нысаналы
бағыттағы ... ... ... және ... ... ... ... оның ішінде шетелдік әріптестерді іздестіру
жөнінде жүйелі жұмыс ... ... ... ... жаңа ... енгізу жолымен мемлекеттік қолдау;
экономиканың шикізаттық емес секторларының ... ... ... ... ... ... өзара қорғау мен көтермелеу ... ... ... ... кеңейту;
ифрақұрылымдық жобаларға инвестицияларды жүзеге асыру үшін Қорлар
қорын құру, Қазақстандағы және ... ... ірі ... және жүйе құраушы өндірістерді дамыту жөніндегі ... ... ... бар жаңа технологиялық және жүйе
құрайтын өндірістерді дамыту, оның ... ... ... іске асыру мыналар арқылы жүзеге асырылатын болады:
едәуір ... ... ... ... мен ... бар экономиканың құрылымын өзгертуге қабілетті бірқатар жобаларды
айқындайтын «серпінді» инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі ... ... ... ... іске асыруға, ел аумағында
5-6 кластер жасауға және дамытуға ірі отандық бизнесті тарту әрі оның шағын
және орта ... ... ... ынталандыру;
шекара маңы аудандарында, өнеркәсіптік-сауда және қаржылық белсенді
орталықтарда жаңа сауда-экономикалық аумақтар құру және дамыту;
өңірлердің ... ... іске ... әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялардың белсенді қатысуы;
қаржы институттарын ұлттық және өңірлік деңгейлерде ірі ... іске ... ... ... пайдалану саласындағы қазақстандық сервистік ... ... ... ... оның ... ... ... мен
шетелдік инвесторлардың бірыңғай тізілімі» ... ... ... әзірлеу.
Минералдық шикізат кешенінің аралас және ілеспе өндірістерін, мұнай-
химия саласын, машина жасауды, химияны және өңдеуші ... ... ... ... ... көңіл бөлінеді.
Орта мерзімді перспективада мұнай-химия өндірісін әлемдік деңгейде
одан әрі ... ... ... ... ... ... ... кешені құрылады. Атырау облысында «Ұлттық
индустриялық мұнай-химия ... ... ... ... ... ... облысында мұнай-химия технопаркін ... ... ... кәсіпорындардың негізгі қорларының жай-күйіне талдау жасалады
және технологиялық дамуды ынталандыру жөнінде шаралар кешені әзірленеді.
Қазіргі заманғы технологияларды ... ... ... ... персоналды жұмыс істеуге міндетті түрде
оқытуды жүргізуді ынталандыру жөнінде шаралар қабылданатын болады.
Өңдеуші ... ... ... ... ... ... ынталандыру және ұлттық инновациялық
жүйені одан әрі ... үшін ... ... ... ... оның ішінде гранттық қаржыландыру
мен тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді бірлесіп қаржыландыру есебінен
институционалды және қаржылық қамтамасыз ету;
технологиялардың, оның ... ... ... ... ... жүйесін, оның ішінде патенттік белсенділікті арттыру
жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру жолымен одан әрі дамыту;
технопарктер мен ... ... ... ... мен ... ... ... барлық халықаралық конвенцияларды тануды қоса ... ... ... дамыту үшін жағдай қалыптастыру;
ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін экономиканың нақты секторына
беру тетігін әзірлеу;
автоматтандырылған ... ... ... ... ... мен ... ... желісін құру;
экономиканың басым бағыттары үшін жаңа ... ... ... ... ... ... ... сынақ әрі калибрлейтін
зертханалардың жұмысын жетілдіру;
ұлттық ... ... ... ... ... ... ... басқа да көздерге ашық қол жеткізуді
қамтамасыз ету мақсатында инновациялар патенттер ... ... ... ... ... және шетелдік венчурлік
қорлардың қызметін құру және ... ... ... жалғастырылады.
Мемлекет тарапынан венчурлік индустрияны дамытуға белсенді ... ... ... құру және ... ... ... АҚ ... жоғары технологиялық компанияларды сатып алу
және республика аумағына өндірістердің бір бөлігін ... ... ... ... қорлармен өзара іс-қимыл мәселелері жөніндегі
нормативтік-құқықтық база құрылады.
Технологиялық парктер желісін құру және дамыту ... оның ... ... ... ... ... ... екінші
кезегін салу, парктің инфрақұрылымын қалыптастыру, технологиялық толықтыру
жөніндегі жұмыс жалғастырылады.
Нақты ... ... ... және ... жолымен
қазақстандық тауарлардың сыртқы нарықтарға экспансиясын ынталандыру үшін
мыналар көзделеді:
қазақстандық тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... қабылдау, оның шеңберінде
перспективалық экспорттық тауарлар мен ... ... ... ... ... шығу ... ... экспорттық «тауашалар» айқындалады, ... ... ... ... жүйесі құрылады;
шетелдік сарапшыларды тарта отырып, тұрақты негізде экспортты жылжыту
мәселелері жөнінде семинарлар, ... мен ... ... ... ... кезінде әкімшілік рәсімдерді оңайлату, өңдеуші
өнеркәсіптің өнімін жеткізуге ... ... ... жүйесін құру, өңдеуші салаларға арналған экспорттық кредиттерді
кепілдендіру жүйесін қалыптастыру, байланыстырылған кредиттерді ... ... ... ... ... ... Ресей, Қытай, Орталық Азия, Каспий және Қара ... ... ... ... ... дамыту үшін ... ... ... және арнайы
экономикалық аймақтар, технопарктер, бизнес-инкубаторлар) қалыптастырудың
және дамытудың бірыңғай саясатын ... ... ... ... ... ... ... оларды құру мен орналастыру мәселелеріне жүйелілік беруге
бағытталған «Арнайы экономикалық аймақтар ... ... ... жаңа редакциясын қабылдау;
2007 – 2009 жылдар ішінде құрылатын индустриялық аймақтардың тізбесін
айқындау;
басым бағыттар ... оның ... ... ... мемлекеттік,
салааралық, салалық және өңірлік сипаттағы ... ... ... ... ... одан әрі ... учаскелерін бөлу, осы қызмет түріне арналған инвестициялық
преференциялар беру жолымен ... ... ... мен ... ... жеке ... ... тарту жөнінде шаралар кешенін
әзірлеу;
Үкімет пен мемлекеттік холдингтердің жеке ... ... ... ... ... ... және индустриялық аймақтарды
сапалы толықтыруға, сондай-ақ Өзбекстанмен, ... және ... ... ... ... ... өндірістерді өрістетуге
және кеңейтуге бағытталатын болады. «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығының
халықаралық орталығы негізінде «Қорғас-Шығыс ... ... ... ... ... ауқымында «өсу нүктесі» болатын өңірлерде де
қабылданатын болады.
2008 жылы ... ... ... ... ... ... ... оның өндірістік инфрақұрылымын дамыту
жөніндегі жұмыс жалғастырылады. Әлеуметтік-кәсіпкерлік ... ... мен ... ... ... ... жөніндегі жұмыс аяқталады.
Экономиканың өңдеуші секторына талап етілетін «тапшы» ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін
жыл сайын мамандықтардың тізбесі жасалады, олар ... ... ... ... ... ... шеберханалары, оқу жабдықтары бар қазіргі
заманғы, жақсы жарақтандырылған оқу орындарының желісін кеңейту ... ... ... қолдау әрі қаржыландыру принципі қайта
қаралады.
Техникалық орта білім беру ... ... ... ... ... беру тапсырысы бойынша оқитындарға мемлекеттік ... ... ... мен ... беру жолымен халықты оқуға тарту үшін
қосымша ынталандырулар туғызу мәселесін қарайды.
Кәсіптік техникалық училищелер түлектерінің талап ... ... ... ... ... ... заманғы өндірістік процеске
бейімделетін болады. Осы мақсаттарда оқу ... ... ... ... ...... ... түрде тартылады. Өнеркәсіп
кәсіпорындарында ұзақ мерзімді өндірістік практикадан жыл сайын ... ... ... ... салыстырғанда 2009 жылы мыналар күтіледі:
өңдеуші өнеркәсіпте өнеркәсіп өндірісі көлемінің нақты алғанда
8 – 9 % деңгейінде жыл ... ... қол ... өнеркәсіпке жыл сайынғы инвестициялардың көлемін 1,5 есеге
ұлғайту;
шикізаттық емес экспорттың ... 1,5 ... ... ... негізгі қорларының орташа тозу көрсеткішін
кемінде 10 %-ке ... ... ... ... ... 30 %-ке ... ... ғылымды қажетсінуін (ҒЗТКЖ-ға арналған ұлттық шығыстарға
қатысты (мемлекеттік және ... ... 0,5 %-ке ... арттыру;
ҒЗТКЖ-ға арналған ұлттық шығыстарда жеке меншік сектордың үлесін 45 ... ... ... ... ... 3 ... арттыру
(патенттердің санын арттыру);
өңдеуші өнеркәсіпте кемінде 5 ... ... іске ... ... ... ... кешеннің орнықты дамуын оның салалары өнімділігінің
өсуі мен кірістілігі негізінде қамтамасыз ету, ... ... ... ... Агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) ... ... ... Аграрлық өндірісті әртараптандыруды қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... нарықтарға жылжуы үшін негізгі
бағыттар мен «тауашаларды» айқындау және ... ... ... ... жобаларды іске асыру.
4. АӨК салаларын қазіргі заманғы прогрессивтік энергия, ылғал ... ... ... ... негізінде техникалық ... ... ... ... ... ... мен ... рөлін арттыру.
Шешу жолдары
Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ... ... ... ... ... жөніндегі 2009 – 2011 жылдарға
арналған шаралар ... ... және ауыл ... ... ... ... бағытталады. Балық шаруашылығын дамыту
жөніндегі іс-шаралар кешені әзірленетін болады.
Агроөнеркәсіптік кешенді ... ... ... ... ... ... ... құрылымдарын функционалдық талдау,
тиімділігін бағалау мен ... ... ... ... және оның ... дамыту
мақсатында:
агроөнеркәсіптік кешен салаларында өңірлерді мамандандыруды қамтамасыз
ету жөніндегі жұмыс жалғастырылады;
агроөнеркәсіптік кешен салаларының, ең алдымен, ауыл ... ... мен ... ... ... шаралар
кешені әзірленеді;
республикада ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... кешенді қолдаудың және оның өнімінің рыноктарын
реттеудің мынадай жаңа тетіктері енгізіледі:
Ауыл шаруашылығын ... ... ... қатысуымен микрокредит
ұйымдарын құру;
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге екінші деңгейдегі ... ... ... беру ... қалыптастыру;
ауылдық округ ... ... ... қамтамасыз ету.
Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... астықты белдеуі – Ақмола, Қостанай және
Солтүстік Қазақстан облыстарында экспортқа ... ... ... ... ... ... ... белдеуі – Алматы, Жамбыл және
Оңтүстік ... ... ... ... ... қайта өңдеуші
кәсіпорындардың қатысуымен бәсекеге қабілетті жеміс-көкөніс кластерін
дамытуда;
Қостанай ... ... ... ... ... ... дамытуда кластерлік қағидатты іске асыру есебінен қамтамасыз
етілетін болады.
Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі ... оның ... ... ... АҚ-ның қатысуымен дамиды.
Ауыл шаруашылығы салаларын ... ... ... ... ... экспорттық «тауашаларды»
анықтау жөнінде жұмыс жүргізіледі;
агроөнеркәсіптік кешен өнімінің сыртқы ... ... ... инфрақұрылымды қалыптастыру және оны одан әрі дамыту ... ... ... және оның ... ... өнімдерін сыртқы нарықтарға
тасымалдауды мемлекеттік қолдаудың ... ... ... ... және ... ... порттарында астық терминалдарын салу мен
жарақтандыруды қамтамасыз етеді.
Республикада қайта жаңартылған ресурстардан биоотын шығару ... ... ... бар осы ... ... алаңдарын
құру мен дамытуды ынталандыру мақсатында ... ... ... ... ... іске ... ... қазіргі заманғы прогрессивтік энергия, ылғал және ресурс
үнемдеуші технологияларды енгізу негізінде техникалық және ... ... ... ... ... ... ... және энергия, ылғал және ресурс үнемдеуші
технологияларды, ауыл шаруашылығында су ... мен ... ... және ... ... енгізуді ынталандыру
жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу;
ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сыналатын сорттарының сапасын бағалау
жөніндегі зертханаларды жарақтандыру;
ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... ... мен ұйымдастыру жөніндегі бас жобалау-конструкторлық
бюролар құру мен олардың тиімді жұмыс істеуі жөнінде шаралар әзірлеу.
Аграрлық ... мен ... ... ... үшін ғылыми
зерттеулер негізінде тиімділігі ... ... құру ... ... іске ... ... үшін ... беру кешендерін құру мақсатында салалас жоғары
оқу орындарының әлеуетін шоғырландыру ... ... ... бейінді ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарын білікті ғылыми
кадрлармен қамтамасыз ету жөнінде шаралар тұжырымдалады.
ғылыми-өндірістік ... ... ... мен ауыл
шаруашылығы жоғары оқу ... ... ... ... құрылады және «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ға
беріледі.
Нәтижелері
АӨК жалпы өнімінің ... 1 ... ... ... 300 АҚШ ... – 2009 ... тамақ өнеркәсібі өнімінің өндірісі көлемінің өсу
қарқыны жылына шамамен 7 %-ті құрайды.
Ауыл шаруашылығы өндірісінің энергиямен қамтамасыз ... 1 ... 178 ат ... құрайды.
Республиканың машина-трактор паркі жыл сайын 2 %-ке ... ... ... ... ... ... 70 %-ке
дейін ұлғаяды.
Суғаратын суды тұтынуды үнемдеу 20-30 %-ті ... Жер ... ... және ... қатынастары, геодезия және картография, сондай-ақ жер ресурстарын
пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың ... ... Жер ... оның ішінде жеке тұрғын үй құрылысына беру және
ресімдеу рәсімінің ашықтығын әрі ... ... ... жерді нарықтық айналымға тарту көлемін ұлғайту.
2. Жер ресурстарын басқару, жер қатынастарын, ... ... ... реттеу саласында заңнамалық, ғылыми-әдістемелік
және нормативтік құқықтық қамтамасыз ету.
3. Халықаралық талаптарға жауап ... және ... ... ететін геодезиялық және картографиялық өнім шығаруды ұлғайту.
Шешу жолдары
Алға қойылған қойылған міндеттерді шешу ... ... ... ... үшін қол ... ... ... учаскелерін беру тәртібінің ашықтығын және оңайлатылуын қамтамасыз ... ... мен ... енгізіледі;
жер қатынастарын, геодезияны және картографияны реттеу жөнінде ғылыми,
әдістемелік, нормативтік-техникалық құжаттама әзірленеді;
жерді қашықтықтан зондтау және ... ... ... ... келетін мемлекеттік топографиялық карталардың ауқымды қатарын
жаңарту жөнінде жұмыстар ... ... және ... өнімдерге мұқтажын қамтамасыз
ету жөнінде шаралар қабылданады.
Нәтижелері
Жер учаскелерін беру ... оның ... ... бизнес субъектілері
үшін он бес күнге дейін қысқартылады, жер учаскелеріне арналған құжаттарды
бір айға ... ... ... ... ... тартылған ауыл шаруашылығы ... саны ... ... ... кемінде бес процент деңгейіне жетеді.
Жер қатынастары, геодезия және картография саласында ... ... ... ... нормативтік-техникалық база
жасалады.
Мемлекеттік және басқа да ... ... ... сәйкес
келетін ауқымды қатардағы мемлекеттік топографиялық карталардың 20 ... ... ... оқу ... мен ... ... ... Минералдық шикізат кешенін дамыту
Мақсаты
Өндіруші сектор қызметінің тиімділігі мен экономикалық қайтарымын
арттыру.
Міндеттері
1. ... ... ... ... ... ... Табиғи ресурстарды ұтымды және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.
3. Қазақстанның әлемдік және ... ... ... ... ... ... ... жолдары
Республиканың минералдық шикізат кешенінің ресурстық базасын одан әрі
дамыту және нығайту.
Алға қойылған міндеттерді шешу үшін ... ... ... және ... ... ... жүргізу;
кенді аудандарды геологиялық-минерагеникалық картаға түсіру;
перспективалы учаскелерде іздестіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-
барлау жұмыстарын жүргізу;
пайдалы қазбалардың кен орындарын, ... ... ... ғарыштық болжау және іздестіру жүйесін құру;
жер қойнауын пайдалану, сондай-ақ жер асты ... және ... ... ... ... және өзінен-өзі құйылатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою
және тұмшалау;
геологиялық саланың басым бағыттарын ғылыми-техникалық қолдау;
жер қойнауы мен минералдық шикізат ... ... бар ... ... база құру.
Маңызды тау-кен өнеркәсібі және мұнай-газ өндіретін аудандар бойынша
жаңа буындағы геологиялық-картографиялық негіз ... ... ... орындары мен жер асты суларын орналастырудың ... ... ... сәйкес пайдалы қазбалардың ... ... ... ... ... осы ... ақпараттық технологиялар
базасында жер қойнауын пайдалануды басқару жүйесін жетілдіру ... ... ... дамыту шеңберінде «Қазақстан Республикасының
жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі» (ЖП ББМЖ)
ақпараттық жүйесін құру ... ... бұл ... және ... ... мен жер қойнауын пайдаланушылардың басқару және өзара іс-
қимыл, жер қойнауын пайдаланушылардың жер ... ... және ... жөніндегі келісім-шарттық міндеттемелерді, экология, әлеуметтік
сала, білім беру саласындағы міндеттемелерді, ... ... ... ... ... мен қызметтер көрсетушілер мен басқаларды
тарту жөніндегі міндеттемелерді орындау мониторингі мен ... ... ... ... ... база жер қойнауын пайдалану құқықтарын беру тәртібін
оңайлату бөлігінде оны беру ... ... ... жолымен
жетілдірілетін болады.
Қазақстанның Өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын (ӨСҚАБ)
енгізуі шеңберінде де тиісті жұмыстар жүргізілетін ... ... ... ... ... ... ... арттыру мақсатында Каспий ... ... ... ... Ақтау – Баку – Тбилиси – Джейхан
бағыты бойынша ... ... ... ... Қазақстан –Қытай
құбыржолын (ІІ кезең) салу ... ... ... ... ... ... ... экспорттық жүйесін құру
жөніндегі жұмыс жалғастырылады.
Газ саласын дамытудың жаңа стратегиясы әзірленетін болады.
Қытайға газ ... ... және ... ... ... Бейнеу –
Бозой және Шалқар – Самсоновка газ құбыржолын салу мәселесі қаралады.
Нәтижелері
Қабылданған шаралардың ... 2009 жылы ... ... ... ... мыс 245 мың тоннаны, қорғасын 100 мың тоннаны, ... 290 ... ... асты ... ... ... 937 ... елді мекен
қамтамасыз етілетін болады.
Мұнай өндірудің өсімі жылына 78 млн. тоннаға дейін және газ 35,7 ... ... ... ... ... ... ... экспорттық
әлеует ұлғайтылады. Атасу – Алашонкоу мұнай құбырының өткізу қабілеті
кеңейтіле отырып жылына 20 млн. ... ... ... үй ... әлеуметтік бағдарланған саясатын іске
асыру және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту
Мақсаты
Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету және ... ... ... ... үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту
Міндеттері
1. Тұрғын үй құрылысын, оның ішінде жеке меншік құрылысты дамыту.
2. Тұрғын үйді жалға беру секторын дамыту.
3. Тұрғын үй-коммуналдық ... ... ... үй ... сапасын арттыру.
Шешу жолдары
Үкімет Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының
2008 – 2010 ... ... жаңа ... әзірлейді және Қазақстан
Республикасының заңнамасына тиісті өзгерістер мен ... ... ... ... бәсекелі және ашық нарығын құру үшін мынадай
шаралар көзделетін болады:
жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар саласында әкімшілік ... ... ... ... ... ... рәсімдерді оңайлату және оларды
беру ... ... ... ... ... және онымен жасалатын мәмілелерді
мемлекеттік тіркеу жүйесін жетілдіру;
жылжымайтын ... ... ... ... ... бюджеттен тұрғын үй салынған ... ... ... ... ... бөлу ... жеке ... үй
құрылысы секторын дамытуды ... ... ... бюджеттен кредит қаражаты есебінен тұрғын үйлерді одан әрі
салу жоспарланады. ... ... ... ... ... ... үй ... оның ішінде тұрғын үй құрылысы жинақтарының жүйесін дамыту
арқылы жалғастырылатын болады.
Ипотекалық кредит беруге байланысты қызметтерді көрсететін сақтандыру
компанияларын ынталандыру үшін ... ... ... ... ... тұрғын үй құрылысын одан әрі дамыту мақсатында:
тұрғын үйді жалға беру (коммуналдық) секторын дамыту және жеке меншік
жалдау үйлерін ... ... үшін ... жасауды;
экономикалық өсу полюстерінің маңында құрылатын серіктес қалаларда
инженерлік коммуникациялық ... ... ... ... беру және ... үй ... жинақтарының жүйелерін
одан әрі жетілдіру жөнінде шаралар тұжырымдауды ұйғарып отыр.
Қолданыстағы өңірлік бағдарламаларға сәйкес апатты тұрғын үйлерді бұзу
жалғастырылатын болады.
Тұрғын ... ... ... ... ... инфрақұрылымды жөндеу және ... ... ... ... үй ... ... ... мәселесі зерделенетін
болады.
Үкімет құрылыс сапасын мемлекеттік бақылаудың тиімділігін арттыру
жөнінде шаралар ... ... ... ... ... ... оны
мемлекеттік қолдаудың, оның ... ... ... ... ... мен ... жаңа өндірістерін құруды
ынталандыру жөніндегі нысандары мен әдістері де айқындалатын болады.
Нәтижелері
2007 – 2010 ... ... ... ... 33,8 млн. ... метр ... үй
пайдалануға берілетін болады.
Әкімдіктерде коммуналдық (жалға алу) тұрғын үйін алуға кезекте тұрған
14,0 мыңнан астам ... және ... ... апатты тұрғын үйлерде тұрып
жатқан 5,0 мыңнан ... ... ... ... ... етілетін болады.
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2008 – 2010 жылдарға арналған жаңа ... ... ... тұрғын
үйлерді сатып алуға ипотекалық кредит беру жөніндегі ставка кемінде 10 %-
тен төмендейтін деңгейге дейін азайтылатын болады.
Құрылыс ... ... ... ... ... ... қажетсінуі, энергияны қажетсінуі және ... 25 – 30 %-ке ... ... ... ... ішкі ... қажеттілігінің шамамен 70 %-ін құрылыс
материалдарының, бұйымдардың және конструкциялардың ... ... ... ... ... ... жаңа моделіне көшу
Мақсаты
Адамның өмірі мен денсаулығы және ... орта үшін өнім ... ... қамтамасыз ету, отандық ... ... ... ... ... ... кедергілерді жою.
Міндеттері
1. Техникалық реттеу саласындағы заңнаманы жетілдіру.
2. Техникалық регламенттерде ең аз қажетті талаптарды ... ... ... ... ... ... мен ... қауіп төндіретін өнім туралы ақпарат
жинау және алмасу жүйесін жасау.
4. Мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен ... ... ... үшін ... базасын құру.
5. Аккредиттеу және сәйкестікті растау жөніндегі ... ... ... үшін ... ... Сәйкестікті растау жөніндегі отандық органдар мен зертханаларды
халықаралық деңгейде тану.
7. ... ... ... ... жүйесінің
стандарттарына өту үшін ынталандыру және оларға жағдай жасау.
8. Экономика салаларының қажеттілігін метрологиялық қамтамасыз ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыстарды үйлестіру жөніндегі функциялар
мен стандарттау және аккредиттеу жөніндегі функциялардың ара ... ... ... ... және ... ... ... ету
саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау.
Шешу жолдары
Қойылған міндеттерді шешу үшін ... ... ... ... ... және ... ... техникалық регламенттердің қабылдануымен
жойылуға жататын ведомстволық құжаттарды ... ... ... ... ... ... және өзге де нормативтік құжаттарға ... ... ... және қабылдау;
техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін ықтимал
қауіпті өнімнің есебін жүргізу;
өнімнің өмірлік кезеңінің барлық ... ... ... оны ... ... ... ... ажырату;
анықталған тәртіп бұзушылықтар үшін жазаның қайтымсыздығы мен шамалас
болуын қамтамасыз ... ... ... оның ... ... ... жүргізу үшін
арнайы жабдықпен қамтамасыз ету;
мемлекеттік метрологиялық қадағалау саласын қысқарту;
техникалық регламенттердің ... ... ... ... ... ... ... стандарттар әзірлеу;
республикада стандарттау жөніндегі жаңа техникалық комитеттер құру
және олардың Халықаралық ... ... (ISO), ... ... (IEC) мен ... ... комитеті (CEH)
халықаралық техникалық комитеттерінің жұмысына қатысуын қамтамасыз ... ... ... ... алу және ... ... оның ішінде материалдық, табиғи және энергетикалық ресурстарды
үнемдеу, телекоммуникация мен ... ... ... ... және орта ... ... үшін стандарттау жөніндегі
нормативтік құжаттарды қазақ және орыс ... ... ... ... ... және метрология саласындағы ... ... ... ... базасында стандарттау жөнінде ұлттық орган
құру;
салалық мемлекеттік органдарда стандарттау қызметтерін құру;
техникалық реттеу және метрология саласындағы ... ... ... ... ... сәйкестікті растау органдарын
аккредиттеу жөніндегі ұлттық орган мен зертханалар ... ... ... ... ... ... шаралар қабылдау және жұмыс істеп тұрған сынақ ... ... ... маңы ... орталықтарын салу шеңберінде, сондай-ақ бейінді емес
мемлекеттік активтерді бәсекелі ортаға беру есебінен өнім жөніндегі сынақ
зертханаларын ... ... оның ... ... ... ... аккредиттеу, сертификаттар мен хаттамалар жүйелерінің
баламалығы жөніндегі көп жақты және екі жақты ... ... ... ... ... ... жылжыту үшін «жасыл дәліз» құру);
ұлттық эталон базасын жетілдіру, оның ... ... ... ... қол ... ... ... ядролық технологиялар ... ... ... ... ... және ... ... арналған технологиялар және оларға ... ... ... ... және ... ... жоғары технологиялы өлшеу, сынау жабдығы құралдары ... ... және ... жарақтандыру жөнінде талдау жүргізу;
өлшеу құралдарын сынаудың мемлекеттік орталығын құру;
кәсіптік қауіпсіздік пен ... ... ... ... ... және ... ... қауіпсіздігі менеджменті
жүйелеріне арналған ... ... ... және ... ... ... кәсіпорындарында менеджмент жүйелерін жедел енгізу
үшін халықаралық ... ... ... ... және ... ... ... шығаратын кәсіпорындарды, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... сыйлығының және «Алтын
сапа» республикалық көрме-конкурсының лауреат кәсіпорындарын ынталандырудың
экономикалық және қаржылық ... ... ... ... ... ... даму ... қызметі шеңберінде жаңа өндірістер ашу кезінде
менеджмент жүйелерін енгізуді қамтамасыз ету;
халықаралық деңгейдегі ... ... ... және ... ... құралдарында техникалық реттеудің ... көшу ... ... ... ету.
Нәтижелері
Кемінде 100 техникалық регламент қабылдау.
Өнім қауіпсіздігі мен нарықты қорғау деңгейін және ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Өнімге және процестерге қойылатын талаптарды белгілеуде ведомстволық
нормалауды және мемлекеттік органдардың функцияларды қайталауын болдырмау.
Ұлттық стандарттарды ... ... ... ... %-ке ... жеткізу.
Жұмысына Қазақстан қатысатын халықаралық техникалық комитеттердің
санын 14-ке дейін арттыру.
«Сәйкестікті бағалау ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі кемінде 10 орган мен ... ... мен ... ... шет елде ... аккредиттеу жүйесін жетілдіру.
Сәйкестікті растау рәсімдерін қысқарту немесе қайталама рәсімді
болдырмау ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың саны 1500-ге дейін
артады.
Өлшеу құралдарын сынаудың мемлекеттік орталығын құру.
Метрология саласында бәсекелі ортаны дамыту және ... ... ... ... мен ... ... қамтамасыз етудің мемлекеттік
жүйесінің тиімді ұйымдық құрылымы.
4.7. Инфрақұрылымды дамыту
4.7.1. Көлік
Мақсаты
Экономика мен ... ... ... қажеттілігін
қанағаттандыруға қабілетті көлік-коммуникация ... озық ... ең ... ... ... ... ... біртұтас көліктік, оның
ішінде энергия-көліктік дәліздерге біріктіруге негізделген.
Міндеттері
1. Қозғалыс қарқындылығының перспективалық өсуін ескере ... ... ... ... ... ... сәйкес келтіру.
2. Темір жол саласын, әуе тасымалдары нарығын, транзиттік дәліздерді,
көлік-логистика орталықтарын дамыту.
3. Қазіргі заманғы ... ... ... көлігін, порт және
сервистік инфрақұрылым құру.
Шешу жолдары
Үкімет инфрақұрылым ... ... ... және құнын
азайтуға назар аударатын болады.
Автомобиль ... ... ... дәліздерін олардың
параметрлерін оське кемінде 13 ... ... бар кем ... ... ... ... жеткізе отырып, қайта жаңарту жалғасады,
жергілікті маңызы бар ... ... ... ... мен ... енгізу жолымен автомобиль жолдарын салу мен
оларға қызмет көрсету сапасын арттыру жөнінде шаралар қабылданатын болады.
Транзиттік әлеуетті дамытуда Батыс ......... – Батыс
Қытай бағытындағы автокөлік дәлізін, Каспий теңізінің қазақстандық теңіз
порттарын елдің шығыс ... ... ... ... және темір жол дәліздерін салу жөніндегі жобаларды іске ... ... ... болады.
Қазақстанның көлік тораптарында, оның ішінде Достық станциясында,
Ақтау теңіз портында, «Қорғас» және «Тасқала – ... ... ... және ... ... ... орталықтар құрылатын болады.
Инфрақұрылым объектілерін салу кезінде бұл процеске «Самұрық» және
«Қазына» акционерлік қоғамдары ... ... ... ... ... ... ... болады.
Экономиканың және халықтың темір жол ... ... ету үшін ... ... жол ... ... құрылымдау процесін аяқтау;
темір жол көлігімен тасымалдау саласында қызметтер көрсету құрылымын
қайта қарау және оңтайландыру;
«Қазақстан темір ... ... ... акционерлік қоғамын қайта
құрылымдау және темір жол ... ... ... ... темір жол саласын одан әрі дамыту жөніндегі ... ... және іске ... жол желісін жаңғырту;
жылжымалы құрамды жаңарту және жаңғырту, сондай-ақ локомотивтер мен
вагондардың отандық ... ... ... ... ... мәні бар ... бағыттарының халық үшін қолжетімділігін
сақтау;
контейнерлік тасымалдарды дамыту;
тасымалдар мен ... ... ... ... ... ... одан әрі ... мынадай жолмен жүзеге асырылатын
болады:
әуе кемелері паркін жаңарту;
жергілікті және сыртқы әуе нарығында бәсекелестікті дамыту;
ұшу ... ... ... ... ... жетілдіру және
дамыту;
Астананың, Алматының, Атыраудың, Павлодардың және Шымкенттің тораптық
әуежайларын және Қазақстанның өнеркәсіптік және ... ... ... Қызылорда, Қостанай, Орал) орналасқан әуежайларды қалыптастыру,
оларды халықаралық талаптарға сәйкес келтіру;
жер үсті және аэродром инфрақұрылымын жаңғырту және ... ... ... ... және өзен ... ... және жаңғырту
көзделеді.
Нәтижелері
2009 жылы 2006 жылмен салыстырғанда мыналар күтіледі:
жүк тасымалдарының көлемі құбыржол көлігін ескермегенде 2275,4 ... ... ... 24 ... ... ... 12910,2 млн. ... құрайды (өсім 22
%);
жалпы жүк айналымы құбыржол көлігін ескермегенде
306,8 млрд. тонна-км-ді құрайды (өсім 24 ... ... 147,4 ... жолаушы-км-ді құрайды (өсім 25 %);
Ақтау портында жүк аударудың жалпы көлемі 2009 жылға қарай
13 млн. ... ... ... ... 3,4 млн. ... ... (өсім 200 %);
жүктерді автомобиль көлігімен транзиттік тасымалдау 3,5 есеге ұлғаяды
және шамамен 0,5 млн. тоннаны құрайды; ... жол ... – 30 ... және 13,6 млн. тоннаны құрайды;
Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде ... ... ... саны 9 %-ке артады;
8425 км автомобиль жолдары жақсы, 9250 км-і ... ... ... жуық жаңа ... жол ... ... және ... жолдардың
жүк тасымалы жоғары учаскелерінің 1700 км-ден астамы электрлендіріледі;
Астана, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Павлодар, Жезқазған ... ... ... ... ... ИКАО ... сәйкес келетін болады.
4.7.2. Электр энергетикасы
Мақсаты
Экономиканың өскелең қажеттіліктерін қамтамасыз ... ... ... ... ... қуаттар мен электр желілік объектілерді жаңғырту және
озық дамыту.
2. Атом энергетикасының негіздерін жасау.
3. ... ... ... ... ... ... технологияларға көшуді ынталандыру.
Шешу жолдары
Елдің электр энергиясына деген өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету
үшін ... ... ... ... жаңарту және кеңейту әрі жаңаларын
салу жөніндегі ... ... іске ... ... ... ... Ақсу ... энергия блоктарын жаңғырту, Екібастұз
МАЭС-1-дегі жұмыс істемейтін энергия блоктарын оңалту және Екібастұз ... жаңа ... ... Астана қаласында ЖЭО-2-ні кеңейту және ... ... ЖЭО-3 ... ... ... ... ... кВ транзитінің екінші желісін салу және
іске қосу жөніндегі жұмыс ... ... бұл ... ... екі ... ... ұлғайтуға мүмкіндік береді. Қапшағай СЭС-інің
ең жоғары қуатын ұлғайтуға мүмкіндік ... ... ... ... қарсы реттеуіші) салу мәселесі пысықталатын болады.
Ақтөбе энергия торабын энергиямен қамтамасыз ету ... ...... облысы» ЖВЖ-500 кВ өңіраралық электр беру
желісін салу және Қандыағаш ҚЖЭС-ін салу арқылы ... ... ... ... ... ... ұлғайтылады және Қазақстан
Республикасы энергия жүйесінің сенімділігі артады.
Қазақстанның оңтүстігін энергиямен жабдықтау ... ... ... ... жаңа ірі жылу электр станциясын салудың әр
түрлі нұсқаларын қарастыратын болады.
Үкімет ... ... ... ... жүйе ... ... болады.
Энергетикалық қуаттарды дамыту мен қалпына келтірудің инвестициялық
тартымдылығын арттыру үшін шаралар кешені әзірленетін болады.
Ұлттық электр ... ... және ... ... халықаралық
стандарттарға көшіру жөніндегі жұмыс жалғасады және аяқталады.
Концессиялық ... ... ... салу жөніндегі
жобаларды іске асыруға «Самұрық» мемлекеттік холдингі және «Қазына» орнықты
даму қоры, ірі отандық және ... ... ... ... қорлары тартылатын болады.
Үкімет өңірлік ынтымақтастық ұйымдары шеңберінде ... ... ... мен ... ... ... ... өнеркәсібін және энергетиканы дамыту жөніндегі шаралар кешені
әзірленетін болады, оның ішінде:
Қазақстанда атом электр ... ... ... ... ... ... ... жобасын әзірлеу және оның құрылысын
бастау мәселесі қаралады;
Қазақстан Республикасының ... ... жылу ... ... жиналымдарды конверсиялау бойынша өндірістер құру жөнінде шетелдік
компаниялармен келіссөздер жүргізіледі;
ядролық реакторлардың инновациялық жобалары үшін ядролық отынның ... ... және ... ... ... жинақтағыш қуаттарын ұлғайтуға бағытталған жобаларды
іске асыру кезінде энергия теңгеріміне ... ... ... ... ... аударылатын болады. Ең алдымен, бұл – су энергетикасы,
жел энергиясы мен күн энергиясын пайдалану. Осыған байланысты ... ... ... энергия көздерін пайдалану әлеуетін анықтау жөніндегі
мақсатқа ... ... ... болады. Энергетиканың осы секторына
инвестицияларды ынталандыру шаралары әзірленетін болады.
Энергияны тиімді ... ... ... ... ... қажетсінетін энергия үнемдеу технологияларын және тәжірибе-
конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін енгізу ... ... ... ... туралы заң жобасының жаңа редакциясы
әзірленетін ... жылы ... ... ... шамамен 84 млрд. кВт/сағатты, көмір
өндіру 96 млн. тоннаны құрайды.
Электр энергетикасында «Солтүстік-Оңтүстік» транзитінің ЖВЖ-500 кВ
екінші желісін, ... ...... ... ... электр
беру желісін және Қандыағаш ҚЖЭС салу жөніндегі жұмыс аяқталатын болады.
Ұлттық энергетика ... ... ... ... бәсекелі нарығын серпінді дамыту бойынша жағдай
жасау және халықты сапалы әрі қолжетімді байланыс қызметтерімен қамтамасыз
ету.
Міндеттері
1. Мемлекеттік реттеу тетігін ... ... ... ... және
телекоммуникация саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
2. Телекоммуникация инфрақұрылымын, оның ішінде ауылдық жерде ... ... ... ... және оның қолжетімділігі үшін ... ... ... ырықтандыру және телекоммуникация желілерін
дамыту жалғастырылатын болады.
Ұлттық ақпараттық ... ... ... сондай-ақ
телекоммуникацияның, ұялы байланыстың жергілікті желісін, ... беру ... ... ... ... және ... ... кейіннен ауылдық байланыс желілерін дамытуды қамтамасыз ететін
тетікті ... ... ... байланыстың шығындарын субсидиялаудың
қолданыстағы тәртібін жетілдіреді.
«KAZSAT-1» байланыс және хабар ... ... ... ... ... ... сондай-ақ «KAZSAT-2» спутнигін жасау жөнінде
іс-шаралар ... ... ... орта ... перспективада
ұтқыр, тіркелген байланыс қызметтері және ... ... ... ... азайту жөнінде ... ... және ... болады. Цифрлық телерадио хабарларын тарату
жүйесі дамиды.
Ұтқыр байланыс нарығындағы бәсекені дамыту мақсатында радиожиіліктерді
1800 МГц диапазонында пайдалану жөнінде ... ... ... ... байланыс пен Интернет қызметтері нарығындағы
бәсекені одан әрі ... ... ... ... ... ... ... операторлары мен Интернет-провайдерлерге үстем
байланыс операторларының абоненттік желілеріне тең ... қол ... ... ... телефон желілерінің тығыздығы елдің 100 тұрғынына 20-ны;
ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы – ... 100 ... ... ... желілерін цифрлау деңгейі – 85 процент;
Интернетті пайдаланушылар тығыздығы – ... 100 ... ... ... ... ... тығыздығы елдің 100 тұрғынына 23-ті
құрайды;
ұялы байланыс абоненттерінің ...... 100 ... 60;
телекоммуникациялардың жергілікті желілерін цифрлау деңгейі – 90 %;
Интернетті пайдаланушылар тығыздығы – елдің 100 тұрғынына 10;
2009 жылы:
тіркелген телефон желілерінің ... ... 100 ... 24-ті
құрайды;
ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы – елдің 100 ... ... ... ... ... ... – 95 %;
Интернетті пайдаланушылар тығыздығы – елдің 100 ... ... ... нарығының оңтайлы құрылымы, ақпараттық
қоғамның экономикалық жағынан дамуына ... ... ... ... тиімді және дамыған телекоммуникациялық инфрақұрылым құрылатын
болады.
4.8. ... ... ... ... ... ... ... қабілетті мамандануды қалыптастыру негізінде ел өңірлерінің
орнықты дамуын қамтамасыз ету.
Міндеттері
1. Экономикалық өсу ... ... ... елдің және оның
өңірлерінің ұстанымының жаңа міндеттеріне ... ... ... ... ұйымдастыруды қалыптастыру.
2. Халыққа мемлекет кепілдік беретін қызметтер көлемінің өңірлер
бойынша тең ұсынылуын қамтамасыз ету.
Шешу жолдары
Өңірлік ... 2007 – 2009 ... ... даму ... ... және ... іс-шаралар арқылы іске асырылатын болады:
өңірлердің бәсекеге қабілетті мамандануын айқындайтын облыстардың,
Алматы қаласының 2015 ... ... даму ... ... ... ... ... дамыту стратегияларын әзірлеу;
облыс аумақтарын қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және
халықты таратып қоныстандыру мен ... ... ... жүйесін
қоса алғанда, оның негізгі ... ... ... ... ... ... бас ... әзірлеу;
өнеркәсіп орындары баламалы негізде орналасатын, индустриялық ... ... ... ... ... өсу орталықтарының
(тірек қалалардың) тізбесін айқындау;
Астана қаласында – оң жақ және сол жақ ... ... екі жаңа ... салу;
құрылысты ұтымды салу және олардың орналасу жиілігі мәселелерін шешу
мақсатында ірі мегаполис ... ... ... ... ... ... ... стратегияларының (бәсекелік стратегияларының)
мақсаттарын негізге ала отырып, ... ... ... кезеңге арналған нысаналы индикаторларын белгілей отырып, Астана
және Алматы ... ... ... ... ... объектілерін дамыту және құру жолымен ... аса ... ... ретіндегі шекара маңы аумақтарының
әлеуетін күшейту;
мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес-қауымдастықтар
және басқа да ... ... ... қатысуымен өңірлер
әкімдіктерінің жанынан консультативтік-кеңесші ... ... ... ... кеңестер құру;
аралас өңірлердің экономикалық белсенділігін шоғырландыратын ... ... ... ... ... ... ... ірі өңірлік орталықтарды құруға ықпал ететін өңірлік ... ... ... ... ... ... ... іске асыру үшін «Самұрық», «Қазына»
және «ҚазАгро» ... ... ... өсу ... ... ... ... бастамаларға
селективті қолдау көрсету және ... ... даму ... ірі ... ... ... ... пысықтау;
әр түрлі өңірлердегі халыққа бюджеттік қызметтердің бірдей ... ... ... ... ... ... ... жаңа
әдістемесін әзірлеу;
экологиялық жағынан қолайсыз және ауылдық аумақтардың проблемаларын
шешуге бағытталған ... ... іске ... ... ... дамуын
қамтамасыз ету.
4.9. Қазақстандық экономиканың әлемдік экономикаға табысты кірігуін
қамтамасыз ету
Мақсаты
Экономика салаларын Қазақстанның ДСҰ-ға ... ... ... ... ... іске ... және ... әлемдік нарыққа
кірігуі.
Міндеттері
1. Қазақстан үшін тиімді шарттарда ДСҰ-ға кіру.
2. Қазақстан нарығына импорттық тауарлар мен ... ... ... ... ... ... Өңірлік бірлестіктер (ЕурАзЭҚ, ШЫҰ және т.б.) ... ... ... ... ... ... ... құрауышы ретіндегі
шекара маңы ынтымақтастығын дамыту.
5. Барлық ... ... ... ... халықаралық
стандарттарына көшу процесін жеделдету.
Шешу жолдары
Қойылған міндеттерді шешу үшін ... ... ... болады:
Қазақстанның ұлттық мүдделерін ескере ... ... ... ДСҰ ... келісімдерінің нормаларына толық
сәйкес келтіру;
Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі жұмыс тобына мүше ... мен ... ... ұлттық экономикалық даму басымдықтарына
жауап ... ... ... ... ... жөніндегі екі жақты
келіссөздерді аяқтау;
Қазақстанның ... ... ... ... үшін оны мемлекеттік
қолдаудың іс жүзіндегі көлемімен салыстырғандағы ауыл ... ... ... ... ... ... ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөз процесін ескере отырып,
ЕурАзЭҚ ... ... ... ... ... ... жалғастыру;
ЕурАзЭҚ-ты дамытудың басым бағыттарын, ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің
сауда-экономикалық ынтымақтастығы жөніндегі ... ... ... тауарлардың сыртқы нарықтарға шығуын шектейтін сыртқы
сауда дауларын реттеу жөнінде шаралар қабылдау;
отандық өндірушілерді демпингтік және ... ... ... ... ... ... ... шет елдегі халықаралық көрмелерге,
жәрмеңкелерге қатысуын ... ... ... маңы ... халықаралық орталығын одан әрі
дамытудың 2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-
шаралар жоспарын (І кезең) іске ...... ... сауда-экономикалық аймағын құру;
Ресей Федерациясымен, Өзбекстан ... және ... ... ... құру;
қазақстандық инвестицияларды жылжыту жүйесін құру және ... ... маңы ... ірі өңірлік инвестициялық жобаларға
қатысуға ынталандыру, қазақстандық компаниялардың басқа елдерде ... ... ... ... жәрдемдесу;
қазақстандық инвестицияларды салу үшін ықтимал тартымды шетелдік
жобаларды (объектілерді) іздеу, ... және ... және ... ... ... мүдделі отандық компаниялармен консультациялар
өткізу;
сыртқы инвестицияларды қолдау және ... емес ... ... ... ... ... және ... жөніндегі Америка-Орталық Азия кеңесінің
шеңберінде (ТИФА) ынтымақтастықты жандандыру;
Еуропалық ... ... ... ... ... ... ... экономикасы бар ел мәртебесін алуы мәселесін одан ... ... жаңа ... талаптарына жауап беретін
бухгалтерлік есеп және аудит ... ... ... даярлау және
олардың біліктілігін арттыру үшін жағдай жасау.
Нәтижелері
Қазақстан ... ... ... ... және ... мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін
шарттарда ДСҰ-ға кіреді. Интеграциялық ... ... ... ... деңгейдегі саяси және экономикалық рөлі күшейеді,
шекаралас ... ... маңы ... ... ... ... ... Жаңа жағдайларда әрекет етуге қабілетті мемлекеттік аппаратты
қалыптастыру
4.10.1. Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту: мемлекеттік ақпараттың
кәсібилігін, тиімділігін арттыру және оның ... ... ... ... ... және ... есеп беру принциптерінде
әрекет ететін ұтқыр және кәсіби мемлекеттік аппарат құру.
Міндеттері
1. Мемлекеттік ... ... ... ... қол ... ... қызметшілердің кәсібилігін арттыру.
3. Мемлекеттік аппараттың тұрақтылығын, ... ... ... ... Жоғары білікті кадрларды мемлекеттік қызмет жүйесіне тарту және
оларды ... үшін ... ... ... ... ... қойылған міндеттерді іске асыру
барысында олардың саяси шешім қабылдаудағы дербестігі артады және ... ... қол ... үшін ... ... ... және әкімшілік қызмет арасындағы өкілеттіктердің аражігін
дәл ажыратуға және корпоративтік ... ... ... жаңа ... ... үшін ... ... негіз
жасайды. Бұл мемлекеттік органның мемлекеттік саясатты әзірлеу мен оның
қызметінің ішкі ... ... ... оның ... мемлекеттік
органдардың бас директорлары институтын енгізу жолымен көшуді көздейді.
Үкіметтің ауысуына қарамастан ... ... ... ... ... ... болады.
Оларды стратегиялық, жүйелілік, іске асыру, бақылау және ... ... бөле ... мемлекеттік функцияларды сыныптау, сондай-
ақ мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейлері арасында аражікті ажырату
тәсілдері ... және ... ... ... ... ... ... жүйелі негізде функционалдық ... ... ... ... ... ... және ... қызметкерлерінің санын оңтайландыру ... ... ... орган корпоративтік басқару ... және ... ... ... мақсаттары
мен басымдықтарын айқындайтын стратегиялық даму ... ... ... ... ... беру және ... түпкі
нәтижелерге қол жеткізуі үшін ... ... ... ... ... мен ... жөніндегі бюджеттік рәсімдер
жетілдірілетін болады.
Стратегиялық даму жоспары шеңберінде ... ... ... ... ... ... жөніндегі іс-шаралар
көзделеді.
Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін,
оның ішінде мемлекеттік ... ... ... ... ... халыққа
әлеуметтанушылық сауал қою нәтижелері ескеріле отырып, бағалау және ... ... ... ... ... жаңа ... ... мемлекеттік органдардың қызметін рейтингтік бағалауды
пайдалану ... ... ... ... ... туралы жыл сайынғы есептерді,
мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін ... және оның ... ... ... ... ... ... органдар қызметінің
ашықтығы мен есептілігі қамтамасыз етілетін болады.
Үкімет мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ... ... ... ... және ... ... ескере
отырып жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастырады. Мемлекеттік қызметшінің
жалақысы кәсібилігіне және ол ... ... ... ... және жеке меншік сектормен бәсекеге қабілетті деңгейге дейін кезең-
кезеңімен арттырылатын болады.
Мемлекеттік органдардың ... ... ... ... рәсімдер жөніндегі заңнама жетілдіріледі және мемлекеттік
органдардың арасында ... ... ... ... күшейтіледі.
Мемлекеттік органның үлгі регламенті қабылданады, оның ... ... ... өз ... ... ... және ықшам мемлекеттік аппаратты қалыптастыру,
мемлекеттік ... ... ... олардың жауапкершілігі мен
қоғамға есеп беруін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... арттыру
Мақсаты
Мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қол жетімділігін арттыру
Міндеттері
1. Халыққа мемлекеттік қызмет көрсетулердің ... ... ... ... Мемлекеттік қызметшілер мен ұйымдар қызметкерлерінің жоғары сапалы
мемлекеттік қызмет көрсетулерге бағдарланған уәждемесі жүйесін жасау.
3. Мемлекеттік қызмет көрсетулер ... ... ... ... жолдары
«Мемлекеттік қызмет көрсету» ұғымы заңнамамен бекітіледі ... ... ... үлгі ... бекітіледі. Мемлекеттік
қызмет көрсетулердің тізілімі, сондай-ақ оларды ... ... ... ... мен халыққа мемлекеттік қызметтер көрсететін
ұйымдар мемлекеттік ... ... үлгі ... ... әзірлейді және енгізеді.
Халыққа «жалғыз терезе» принциптеріне негізделген ... ... ... ... ... ... ... болады.
Үкімет мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау мен оның
аудиті элементтерінің бірі ретінде халыққа мемлекеттік қызметтер көрсетудің
сапасын ішкі және ... ... ... ... ... отыр. Осы
мақсатта мемлекеттік қызметтердің ... ... ... ... ... сауал қою енгізілетін болады. Бағалау нәтижелері
жалпыға бірдей қолжетімді бұқаралық ақпарат ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік басқару
академиясында және мемлекеттік қызметшілерді ... ... ... мемлекеттік қызметтер ұсыну мәселелері бойынша оқу
модульдері мен бағдарламалары іске ... ... ... ... ... мен ... ... қызметтер көрсететін
ұйымдардың жауапкершілігі күшейтілетін болады.
2007 жыл «электрондық үкіметті» ... ... ... жыл болып табылады, оның шеңберінде е-үкімет инфрақұрылымының
өзегі пайдалануға ... және ... ... мен ... қызметтер көрсетуіне көшуді нормативтік-құқықтық қамтамасыз
ету жетілдіріледі.
Халыққа мемлекеттік қызметтер көрсету үшін «Жеке тұлғалар», «Заңды
тұлғалар», ... ... ... ... тіркелімі» бірыңғай
дерекқорын кең ауқымда пайдалану енгізіледі және оны ... ... ... мен ... ұсынатын қызметтердің сапасы артады,
халыққа мемлекеттік қызметтер көрсетудің ... ... ... ... ... ... халыққа уақтылы жеткізу,
сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету қамтамасыз етіледі, әкімшілік
кедергілер жойылады, ... ... ... ... ... ... оң имиджін қалыптастыру
Мақсаты
Халықтың мемлекеттік билік органдарына деген сенімін ... ... ... ... және ... жемқорлыққа
төзбеушілікке, Мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексін қатаң ... ... ... Көпшілік санасында кәсібилік, адалдық, ашықтық, сыпайылық және
құзыреттілік ұғымдарына негізделетін ... ... оң ... ... ... ... іріктеу мақсатында әкімшілік мемлекеттік
қызметшілер лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары мен мемлекеттік
қызметке кіруге арналған тестілеу жүйесі жетілдірілетін болады.
Мемлекеттік ... оң ... ... ... бұқаралық
ақпарат құралдарында белсенді түсіндіру-насихаттау жұмысы жүргізілетін
болады. «Электрондық ... ... ... ... ... және
үздік мемлекеттік қызметшілер туралы материалдарды жариялау ... ... ... ... ... ... ... және азаматтық қоғам институттарының қызметін
үйлестірудің тиімділігін арттыру жөніндегі практикалық ... ... ... ... ... ... ... күрес саласындағы
жұмысының нәтижелілігі күшейтілетін болады. Атап ... ... ... сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысқа тарту,
бұқаралық ақпарат құралдарының халықтың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы
көзқарасты қалыптастыруға ... және ... ... мен ... сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті ... ... ... қызметтің ашықтығы, қолжетімділігі қамтамасыз етіліп,
патриотизмге тәрбиелеу жөніндегі жұмыс ... ... ... ... ... артады, мемлекеттік қызметшілерді, әсіресе
жастарды қоғамға және мемлекетке қызмет етудің, мемлекеттік қызметті жоғары
кәсібилік, патриоттық, адал атқарудың үздік ... ... ... ... болады.
5. Үкімет Бағдарламасын іске асыруды құқықтық қамтамасыз ... ... ... ... қол ... және ... іске асыру мақсатында оларды ... ... ... ету
жүзеге асырылатын болады.
Үкіметтің құқықтық саясаты, ең алдымен, Мемлекет басшысы белгілеген
Қазақстанның әлемдегі ... ... ... елу ... ... кіру
стратегиясын іске асыру үшін тиісті заңнамалық база құруға бағытталатын
болады.
Осы ауқымды әрі күрделі ... ... ... ... ... ... ... тиісті кезеңдерге арналған жоспарларында көрініс
табады.
Ұлттық заңнаманы, оның ішінде ... ... ... ... ... атаулы әлеуметтік көмек, банкроттық, тұрғын үй-
коммуналдық сала, жеке ... ... ... ... лицензиялау,
бағалау қызметі, міндетті сақтандыру, техникалық реттеу, зияткерлік меншік,
бюджет және ... ... ... ... ... ... ... жемқорлыққа қарсы күреске байланысты
қоғамдық қатынастар мәселелері бойынша, сондай-ақ ... ... ... ... ... және сот-құқықтық жүйесі
мәселелері бойынша жетілдіру жүзеге асырылатын болады.
Тиісті заң жобаларын және ... да ... ... ... арқылы әкімшілік реформа жүргізуді заңнамалық қамтамасыз етуді және
жергілікті өзін-өзі басқаруды ... ... ... ... ... қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында қолданыстағы
заңнаманы жүйелеу, оны ескі және қайталанатын нормалардан ... ... ... ... ... ... олқылықтардың орнын
толтыру, салалар бөлінісінде заңнаманы одан әрі ... ... ... барынша азайту және тікелей қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... норма түзуді
қысқарту жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады.
Нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... заң жобалау қызметін жоспарлау кезінде олардың кемшіліктерін
анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... назар
аударылатын болады. Заңдар мониторингін, оның ішінде ... ... ... ... ... ... болады, бұл құқық қолдану практикасына
ғылыми талдау жүргізуді қамтамасыз етуге ... ... ... ... норма түзудегі, заңнаманың
олардың құзыретіне жатқызылған тиісті құқықтық қатынастар ... ... және оны ... рөлі мен ... ... жаңа қоғамдық қатынастарды толыққанды әрі ... ... ... ... норма түзуді болдырмау және
тиімді жұмыс істейтін құқықтық база құру ... ... ... ... ... жүйе тұрақтылығын және заңдылықты нығайтуды қамтамасыз ететін
жүйелі шаралар қабылданатын болады.
Маңызды қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... принциптер мен нормаларды
белгілейтін заң жобаларын ғана әзірлеу ... Осы ... заң ... сыбайлас жемқорлық бастамаларына пәрменді тосқауыл жасауға
мүмкіндік береді.
Көрсетілген жұмысқа заңнамалық бастама ... ғана ... ... де, ... емес ұйымдар және жеке кәсіпкерлік
субъектілері де тартылатын болады.
Заң шығару қызметін тиісті заң жобасын ... ... ... қабылдау сатысынан бастап ... ... ... ... оның ... ... ... қарсы аспектілерге ерекше
назар аударылатын болады.
ЕурАзЭҚ шеңберінде Кеден одағын және ... ... ... ... ... міндеттемелерге сәйкес, сондай-ақ Қазақстанның ДСҰ-ға
кіруіне дайындыққа байланысты ұлттық заңнаманы біріздендіру және ... ... ... ... норма түзу қызметінің кешенділігі мен жүйелілігі ... оның ... ... ... ... ... ... принциптерінде мемлекеттік басқарудың сапалы жаңа моделін құру
стратегиясы аясында құқықтық іргетасты жаңғыртуға бағытталған.
Тұтас алғанда, ... ... іске ... ... ету ... ... ... іс-шаралар Қазақстанның
бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіруі жөніндегі ... шешу үшін ... ... ... ... дамыту және қалыптастыру
принциптерінің негізінде елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ... ... ... іске ... ... ... ... нәтижелер
Таяу арадағы үш жылда Үкімет Бағдарламаны орындаудың мынадай негізгі
көрсеткіштеріне қол жеткізу міндетін алға қояды.
2007 – 2009 ... ... ... ішкі ... нақты орташа
жылдық өсімі 8 – 9 %-ті ... бұл 2000 ... ... 2008 ... екі есеге арттыру жөніндегі стратегиялық міндетті шешуге мүмкіндік
береді. Бұл ретте 2009 ... ... ... жан ... ... 8900 АҚШ долларына дейін ұлғаяды, бұл 2006 жылғы деңгейден 1,8 есе асып
түседі.
Орташа жылдық инфляция деңгейі 2007 – 2009 ... 5 – 7 % ... ... ... ... ... ... бюджет тапшылығын
2009 жылға қарай ЖІӨ-ге 0,5 %-ке дейін, мұнайға қатысты емес тапшылықты ЖІӨ-
ге 2,5 %-ке ... ... ... ... бюджет шығыстары
өсімінің орташа жылдық номиналды қарқыны ЖІӨ-нің номиналдық ... 119 ... ... 115, 6 % ... ... ... өндірісінің жыл сайынғы өсу қарқыны
2007 – 2009 жылдары орта есеппен 7 – 8 % деңгейінде болжанып отыр.
Ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... 3 %-ті, ал құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі жылына 20 %-ті құрайды.
2007 – 2009 жылдары ... ... ... ... одан әрі ... отыр. Көлік қызметтері жылына орта есеппен 6 – 7 %-ке, ... ... ... көлемі жылына 20 %-ке өседі.
Негізгі капиталға салынатын инвестициялар көлемінің өсу ... ... ... орта ... 14 – 15 % -ті ... – 2009 ... нақты жалақы өсімінің орташа жылдық қарқыны
шамамен 9 – 10 %-ті, ал зейнетақы 6,5 – 7,0 %-ті ... ... ... ... ... саны 2006 жылмен
салыстырғанда бағалау бойынша 2,9 %-ке өседі және 15,8 млн. адамнан ...

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Туристік қызметті мемлекеттік реттеу3 бет
Экономикалық және әлеуметтік дамудың аймақтық бағдарламалары7 бет
Арнайы миссиялар73 бет
Арнайы педагогика26 бет
Деректану және тарихнаманың теориялық-методологиялық мәселелері. Дәрістер кешені80 бет
Жекелеген кәсіпкерлік қызмет түрлері үшін арнайы салық режимі14 бет
Станциялы қосылған жабдықтарды орналастыру бөлмелерінің инженерлеріне арналған арнайы киімге қойылатын талаптар4 бет
Тағамдық бояғыштар7 бет
ҚР қызмет ететін арнайы салық режимі9 бет
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану саясаты30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь