Инфляцияның теориялық негіздері, түрлері

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
I. Инфляцияның теориялық негіздері
1. Инфляцияның мәнi, түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
2. Инфляцияның себептерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 8
II. Инфляцияның ерекшеліктерін талдау
2.1. Инфляцияның экономикалық және әлеуметтiк салдары ... ... ... .. 14
2.2. Инфляцияны мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ..16
III. Инфляцияның әлеуметтік . экономикалық зардаптары ... ... 20


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 27
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 30
Инфляцияның өмiрдегi көрiнiсi – тауар бағаларының күрт өсуi. Осы көрiнiстi американдық ғалым және публицист Дж. Гелбрейт “ақшаның тауарды қууы” деп сипаттады. Инфляцияныңалғашқы себебi – айналымдағы ақша массасы мен сатуға тиiс тауарлар массасы теңдiгiнiң бұзылуы. Бұндай диспропорция, бiрiншiден тауарлар массасының аздығына қарамастан, мемлекет өз шығындарын өтеу мақсатында қағаз ақшаны көп шығаруынан болады.
Инфляцияның мәнi – ол тауарлар мен көрсетiлген қызметтердiңбағасының өсуi және тауар тапшылығы мен қызмет сапасыныңтөмендеуi салдарынан ақшаның құнсыздануы, оның сатып алу мүмкіндiгiнiң құлдырауы.
Сонымен қатар, курстық жұмыс барысында инфляцияның түрi мен ерекшелiгiн де атап өттiм. Қазiргi кезде инфляция тек бiр елдiң ғана жеке мәселесi емес, бұрын ол тек бiр елдiңтөңiрегiнде ғана әсер етсе, ал қазiргi кезде бүкіл елге әсер етедi.
Жалпы курстық жұмысым үш бөлiмнен тұрады. Бiрiншi бөлiмде, инфляцияныңмәнiн, себептерiн, түрлерін толық сипаттап, ал екiншi бөлiмде инфляцияның әлеуметтiк және экономикалық салдарын,
Инфляция қарқынының жай, орташа журуі кезінде бағанын өсуі 10%-тен аспайды. Экономикалық теория, мысалы, кейнешілер, мұндай инфляцияны экономикалық даму ушін оңды жағдай деп, ал мемлекетті тиімді эконо-микалық саясат жургізуші субъекті деп есептейді. Мұндай инфляция өндіріс пен сұраныстың өзгерген жағдайларына қарай бағаларды түзеп отыруга мүмкіндік береді.
Қазақстандағы қазiргi нфляцияның себептерiн нарықққа өтуге дейiнгi инфляцияны тудыратын факторлардан iздестiру керек. Олардың ең бастысы –шаруашылықты басқарудың жоспарлы - бөлу жүйесі. Ол шаруашылқтың шығнды механизм қалыптастыруға, халық шаруашылыығында материалды-ақшалық үйлесiмсiздiктiң тууына мүмкіндiк жасап, экономиканың барлық салаларына зян шеккiзедi.
Шикiзат пен энергия ресурстарының және оларды тасымалдаудың қымбаттауы, яғни материалдық шығынының өсуi бүкіл әлемде болатын заңды процесс. Оған қарсы тұратын фактор - өнiмнiң әр бiр өлшемiнiң шығындарын төмендететiн жаңа технологияны пайдалану.
1. Аубакиров Я. Экономикалық теория негiздерi. Алматы-1998ж
2. Ақша, несие , банктер. Валюта қатынастары. Б.А. Көшенова Оқу құралы Алматы “Экономика”-2000 жыл.
3. Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник /под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1989-365с.
4. Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. О. Лаврушина. Изд.2-е, перераб и доп.-. М.: Финансы и статистика, 1999-464с
5. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов/под ред. Е.Ф.Жукова.-. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ 1999-622с
6. Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. Г.С. Сейткасимова. Изд.2-е перерабидоп-Алматы: Экономика, 1999-432с.
7. Поляков В.П., Москвина Л.А. Денежное обращение и кредитная система.-М., 1997.
8. Аубакиров Я. Экономикалық теория негiздерi. Алматы-1998ж
9. Бибатырова И.А “Реттелетiн нарықты шаруашылық” Лекция курсы, Алматы, 1994
10. Жатқанбаев Е. “Аралас экономика негiздерi” А., “Қаржы -қаражат”, 1996
11. Аубакиров Я.°.“Экономика”.Оқу құралы.А. Эк., 1995
12. Жунисов Б “Нарықты экономика негiздерi” А. 1994
13. Аубакиров Я. “Экономикалық теория негiздерi” А,Эк,1998
14. Гельбрейт Дж. “Экономические теории и цели общества”. М., 1978
15. Макконелл К.,Брю С.Л. “Экономикс” М., Изд. Республ.,1992
16. Камаев ВВ. “Основы экономической теории” М., Изд.Респ.1994
17. Куликов Л. “Основы экономияеской теории” схема-конспект (єазає тiлiнде) 1994
18. Ливщиц А.Я. “Введение в рыночною экономику” курс лекции. М., 1991
19. Борисов Е.Ф. ”Экономическая теория”Учебн.пособие., М:Драйт,1999
20. Фрейнкман Е.Ю “Экономика и бизнес” М., Наука, 1994
21. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.
22. Барнгольц С.Б. Тация Т.М. Экономический анализ хозяйственной
деятельности предприятий и обеденений. Москва Финансы и
статистика,1986.
21. Ихданов Ж.О Орманбеков Ә Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері. Алматы, Экономика 2002ж.
22. Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуының индикативтік жоспары туралы 2000 жылдың 15 мамырындағы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы.
23. Медешов “ Нарықтық экономика өзiн-өзi реттеу жүйесi ретiнде“ 1996.ж.
24. “ХХl ғасырға қандай экономикамен кiремiз”. О.Сәбден .Алматы 1997ж.
25. Жүнiсов Б. Нарықтық экономика негiздерi. Алматы “Баспа” 1996 жыл.
26. Мәдешов Н. Нарықтық экономикаға кiрiспе. Алматы “Экономика” 1997 жыл.
27. Сейсенбаев Б. Нарық жолы – жарық. Егемендi Қазақстан 1994 жыл.
        
        Это HTML версия файла http://kzref.at.ua/_ld/7/780_hHX.doc.
G o o g l e автоматически создает HTML версии документов при ... ... ... Инфляцияның теориялық негіздері
1. Инфляцияның мәнi, түрлері…………………………………………..  5
2. Инфляцияның себептерi……………………………………………... . ... ... ... ... ... ... және әлеуметтiк салдары ………….. 14
2.2. Инфляцияны мемлекеттік реттеу………………………………. ……16 
III. Инфляцияның әлеуметтік – экономикалық зардаптары……..20
 
 
Қорытынды……………………..….……………………………...…….  ... ... ... ... ... ...... бағаларының күрт өсуi. Осы
көрiнiстi американдық ғалым және публицист Дж. Гелбрейт  “ақшаның тауарды
қууы” деп сипаттады.  Инфляцияныңалғашқы себебi – айналымдағы ақша ... ... ... ... ... ... ... Бұндай 
диспропорция, бiрiншiден  тауарлар массасының аздығына қарамастан,
мемлекет  өз шығындарын өтеу  мақсатында  қағаз ақшаны көп шығаруынан
болады. 
      Инфляцияның мәнi – ол ... мен ... ... ... тауар тапшылығы мен  қызмет сапасыныңтөмендеуi  салдарынан 
ақшаның құнсыздануы, оның сатып алу  ... ... ... ... ... ... инфляцияның түрi мен
ерекшелiгiн де атап өттiм.  Қазiргi кезде  инфляция тек бiр елдiң ғана ... ... ... ол тек бiр ... ғана әсер ... ал ... ... елге әсер етедi. 
     Жалпы курстық жұмысым үш бөлiмнен тұрады.  Бiрiншi бөлiмде,
инфляцияныңмәнiн, себептерiн, түрлерін толық сипаттап, ал екiншi бөлiмде
инфляцияның әлеуметтiк  және экономикалық ... ... жай, ... журуі кезінде бағанын өсуі 10%-тен
аспайды. Экономикалық теория, мысалы, кейнешілер, мұндай ... даму ушін оңды ... деп, ал ... ... ... ... субъекті деп есептейді. Мұндай инфляция өндіріс пен
сұраныстың өзгерген жағдайларына қарай бағаларды түзеп отыруга мүмкіндік
береді.
     Қазақстандағы қазiргi  нфляцияның  себептерiн нарықққа  ... ... ... ... ... ... ... ең бастысы
–шаруашылықты басқарудың жоспарлы - бөлу жүйесі. Ол шаруашылқтың шығнды 
механизм қалыптастыруға, халық шаруашылыығында  материалды-ақшалық
үйлесiмсiздiктiң тууына мүмкіндiк жасап,  ... ... ... ... пен ... ресурстарының және оларды тасымалдаудың қымбаттауы,
яғни материалдық шығынының өсуi ... ... ... заңды процесс. Оған
қарсы тұратын фактор - өнiмнiң әр бiр өлшемiнiң шығындарын төмендететiн
жаңа технологияны пайдалану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Инфляцияның  теориялық негіздері
1. ... мәнi, ... мәнi – ол ... мен ... ... ... және  тауар тапшылығы мен  қызмет сапасының төмендеуi  ... ... ... алу  ... құлдырауы. Инфляция -
қоғамдық ұдайы өндiрiстегi диспропорцияның көрiнiсi. Ол  мемлекеттiң табысы
мен шығынының үйлеспеуi ... ... ... ... тән ... Инфляция ұлттық  табысты экономиканың салдары
арасында, коммерциялық құрлымдар, халықтың топтары мен мемлекеттiң және
шаруашылық  субъектiлерi  арасында қайта  бөлуге ... ... ... терминiн қазақшаға аударғанда “қабыну,
iсiну” деген сөздi бiлдiредi. Шындығында да, қауырт жағдайларда мемлекеттiк
шығындарды  ... ақша ... ... ... ... ... ... ақшаның құнсыздануына  әкеп соқтырады. Оны әр елдегi
соғыс жылдарындағы  ақша айналысынан байқауға болады.  мысалы, АҚШ-тың
бостандық үшін  1775-1783 жылдары ... және ... ... Азамат 
соғысы (оныңсоңғы екi жылында доллардың сатып алу мүмкіндiгi 60 пайызға
дейiн төмендеген); XIX ғасырдың бас кезiндегi  ... ... ... ... жылдары француз революциясы. Әсiресе, Бiрiншi
дүниежүзілік соғыстан кейiн Германияда инфляция  жоғары қарқынға жеттi,
1923 жылы  күзiнде айналымға ақша ... 496 ... ... ал ақша ... ... есе ... Осы ... тарихи
мәлiметтер инфляцияның бұрыннан келе жатқан феномен екенiн ... ... ... ... тән  ... ерекшелiктер бар. Олар:
• егер бұрын инфляция  бiр жердiң шеңберiнен  аспаса, қазiргi инфляция 
елдiң бүкiл жерiн ... егер ... ... бiр ... ... ... ... инфляция көп
уақытқа  созылған құбылыс;      
• егер бұрын инфляция тек ақшаның әсерiнен туындаса,  қазiргi инфляция
көптеген ақшасыз факторларға ... ... ... ... байланысты жiктеуге болады:
1. Инфляциялық процестiң сипатына қарай:
o ашық инфляция, яғни бағаға ешқандайда ... ... ... өсуi ... ... ... яғни тауар тапшылығы жағдайында бағаға мемлекет
қатаңбақылау жасап отырады;
o инфляциялық шошыну, яғни бiр мезетте бiрден баға өсiп кетедi.
2. ... ... ... -   ... инфляция, яғни
баға бiр ғана елдiң   шекарасында өседi;
    - дүниежүзілік инфляция, яғни кейбiр елдер топтарын ... ... ...   ... ... ... Бағаның өсу қарқынына қарай:
o баяу инфляция - баға баяу қарқынмен бiртiндеп  жылына 10%-ғана
өседi.
o орташа инфляция - баға тез ... ... ... ... ... ... баға қарқыны  ауыр экономикалық және әлеуметтiк
зардаптарға шалдықтырады;
o ұшқыр инфляция - баға ... ... ... ... және ... ... ... Ұшқыр инфляция ақша жүйесінiң
құлдырауына әкелеп соғады. Мұндай ... да ақша ... ... жоғалта бастайды.     
    Өнеркәсiбi дамыған елдер үшін бiрiншi түрі тән болса, ал дамушы елдер
үшін екiншi және ... ... тән ... ... ... статистикалық көрсеткiшi - тұтыну бағаларының
индексi көмегiмен анықталады.
    Тұтыну бағаларының индексi 275-ке жуық тауарлар мен қызметтердiң
аттарын қамтитын тұтыну қоржыны негiзiнде анықталады.
    Дүниежүзілік ... ... мына ... ... ... ... қамтитын аумағына байланысты жергiлiктi және
әлемдiк инфляция;
o жүру қарқынына байланысты- бiркелкi (баға үнемi төмен қарқынмен
өседi), үздiксiз және сатылы (бiр қалыпты ... ... даму ... ... ... ... онда бағаның өсу
қарқыны жылына 5-10 проценттен аспайды; қарқынды инфляция – онда
бағаның өсу жылына орташа 10 проценттен 50 процентке ... ... 100 ... ... ... ... ( ... бағаның өсуi жылына 100 проценттен асады; Халықаралық
валюта қоры баға ... 50 ... ... ұшқыр инфляцияның
iшiндегi аса ұшқыр инфляция (супергиперинфляция) деп атайды.
Егер инфляция өндiрiстiң құлдырауымен ұштасса оны стагфлияция
деп атайды;
o әсер ететiн ... ...... ... және ... кездерге дейін дүниежузілік шаруашылықта инфляция, әдетте,
төтенше жағдайларға байланысты пайда болатын еді. Мысалы, соғыс жылдарында
мемлекеттер әскери шығындарын жабу үшін көп көлемде ... ... ... ... ... ... бірқатар елдердің экономикасы үшін ол
айықпас ауруға, удайы өндірістің тұрақты факторыиа айналды.
    Инфляция қарқынының жай, орташа журуі кезінде бағанын өсуі ... ... ... ... ... мұндай инфляцияны
экономикалық даму ушін оңды жағдай деп, ал мемлекетті тиімді эконо-микалық
саясат жургізуші субъекті деп есептейді. ... ... ... пен
сұраныстың өзгерген жағдайларына қарай бағаларды түзеп отыруга мүмкіндік
береді.
    Жоғары қарқынды (галопирующая) инфляция тусында бағаның өсуі 20-дан 200
процентке жетеді. Ал бұл ... үшін ... ... ... ... ... бағаның мұндай өсу қарқынын есепке алады. Аса зор,
шексіз инфляция (гиперинфляция) айналысындағы ақша мөлшері мен ... ... тым ... ... тыс ... ... Мысалы, Никарагуада,
азамат соғысы жылдарында бағаның жылдық өсуі ... ... ... Мұндай
жағдайда халық үлкен зиян шегеді, тіпті қоғамның ауқатты тобына да қиын
болады. Ұлттық шаруашылық бүлінеді. ... ... ... ... ... өсу қарқыны айналымдағы   ақша  мөлшерінің  
өсу   қарқынынан   әлдекайда ... ... ... себептерi
 
    Инфляция – бұл кез – келген экономикалық даму үлгiсiне тән объективтi
құбылыс. Инфляцияның себептерi айналыс және өндiрiс саласында орын ... ... ... ... байланысты болып келедi:
-   Ақша айналысының факторларына: бюджет ... ... ... көп ... ... ... ... аясыныңартық ақша
массасына толып кетуi; халық шаруашылығының артық несиеге толуы;
- Ақшалай емес факторларға: ... ... ... шаруашылықтың
шығындық механизмiне, мемлекеттiң экономикалық, саясаты, баға саясаты,
сыртқы экономикалық саясатына ... ... ... ... ақшалы факторларға байланысты туындайды, яғни
айналыстағы ақша массасы ... ... ... қабiлетi бар
сұраныста жоғары болады. Ал сол кездегi бiрқалыпты баға жағдайында
өндiрiстiң оралымсыздығы сұранысты қанағаттандыра алмайдды. Сөйтiп жиынтық
сұраныс экономиканың өндiрiстiк мүмкіндiктерiнен ... ... ... Ақша массасының “көтерiлуi” себептерiнiң ең негiзгiсi - ... өсуi, яғни ... ... техника күнбе-күнге өмiрде
колдануға жарамай тындықтан оның ақшалы эквивалентi бюджеттiң тапшылығын
тудырады. Тапшылықты жою үшін айналымға қосымша ақша ... ... ақша ... ... займдар орналастырылады. Бюджет тапшылығын
жоюдыңбiрiншi жолы өркендеген мемлекеттерге тән. Айналысқа қосымша ақша
массасын шығарудың алғашқы сатысында  өндiрiстiң дамыу, жұмыссыздықтың азюы
және ... ... ... ... ... ... тепе-тендiк орнайды. Сондықтан аз мөлшерлi инфляция пайдалы
деген қорытынды шығады, ... ... ... ... өндiру дағарысынан және
жұмыс орындарының қысқаруынын сақтандырады. Одан әрi бүкіл экономикада бос
жұмыс орны ... және ... ... ... ... ... жағдайда баға өседi. Осыдан кейiн өндiрiстiң құлдырауына,оның
тиiмдiлiгiнiң төмендеуне және инфляцияның қарқындауына себепшi ... ете ... ... ... ... ... ұсыныспен салыстырғанда
айналыста артық ақша массасының болуы бағаларды жоғарлатады және ақшаны
құнсыздандрады.
      Сұраныс инфляциясы келесiдей факторлардың әсерiнен туындайды:
    - әскери ... яғни ... ... ... ... ... ... ақша баламасы айналыс үшін артық болып
қалады;
- мемлекеттiк ... ... және iшкi ... өсуi, ... және орта мерзiмдi мiндеттемелерiн шығару есебiнен бюджет
тапшылығын жабу, нәтижесiнде мемлекеттiңiшкi ... ... ... ... яғни елдiң орталық банқiнiң коммерциялық банктер
мен үкiметке несие беретiн несиелер ... ... ... ... инфляция, яғни шетел валюталарын сатып алу барысында тауар
айналымына қажеттiлiктiң үстiне ұлттық валютаның эмиссиялануы;
-   ауыр ... ... өте көп ... ... жұмсау.
    Шығын инфляциясы өнiмге баға белгiлеуде әсер ететiн ақшасыз факторларға
байланысты туындайды. Ол ең алдымен жалақы төлеуге шығындардың өсуi.
    Тауар бағасының өсуi ... ... ... ... ... ... талап етедi. Жалақы өсуi өз кезегiнде өнiмдi өндiру
шығындарыныңөсуiне, пайданыңтөмендеуiне, қолданып жүрген баға бойынша
шығаратын өнiм ... ... әкеп ... ... ... ... ... тауар бағасын көтеруге мәжбүр болады. Нәтижесiнде
инфляциялық серiппе пайда болады: бағаныңкөтерiлуi жалақыныңөсуiн талап
етсе, жалақының өсуi ... ... Бұл ... мен ... ... ... деп аталады.
    Шығын инфляциясы өнiмнiңәр бiр өлшемiнiңшығыны көтерiлiп, соған
байланысты баға өскенде ғана ... ... ... ... ... ... бiреуi ғана. Сонымен қатар тауар өндiрiсi шикiзат, энергия
көздерiн алу, транспорт қызметiн алу, ... ... ... ... байланысты да қымбаттайды. Шикiзат пен энергия ресурстарының
және оларды тасымалдаудың қымбаттауы, яғни материалдық ... өсуi ... ... заңды процесс. Оған қарсы тұратын фактор - ... әр ... ... ... жаңа ... пайдалану.
    Өнеркәсiбi дамыған елдерде жылжымалы инфляция тән, яғни жылдан-жылға
ауысатын бiр қалыпты ақшаның құнсыздануы. Батыс экономистерiнiң жобалауынша
инфляцияның бұл түрі ... пен ... ... ... ... Ал ... ... қарқынды және ұшқыр инфляция басымдау болады.
Инфляцияға әсер ететiн факторлар, оның түрлері және инфляцияныңәлеуметтiк-
экономикалық зардаптарын жою ... да әр ... ... ... ... ... түбегейлi себептерi тауар айналымы және тауар өндiрiсi
аясында   болғанымен, оған елдегi саяси жағдайлар да әсер еттедi.
    Инфляцияға әсер ететiн  бiрiншi топтағы ... ... - ... ұсыныстан жоғары болуының нәтижесiнде ақша айналысы заңы
талаптарының ... яғни ... ... жою ... шамадан тыс
ақша шығаруға  байланысты  айналыстағы ақша массасының көбеюi, халық
шаруашылығындағы  несие ақшаларының көптiгi, ұлттық валютаның курсын
бiрқалыпта ұстау  үшін  ... ... ... ... ... ... және т.б. факторлар.
    Екiншi топқа тауарлар бағасын және шығындарды өсiретiн  ... ... ... ... ... ұдайы өндiрiс  құрлымының үйлеспеушiлiгi,
шаруашылық механизiмiнiң шығындылығы, мемлекеттiң экономикалық саясаты,
оныңiшiнде салық және баға саясаты, сыртқы ... ... ... ... ... мәнiндегi екi топтағы факторлар бiр-бiрiмен тығыз байланысып,
тауарлар мен  көрсетiлетiн  қызметтiңбағасын өсiрiп, инфляцияға
соқтырады.           
      Инфляцияның өмiрдегi көрiнiсi –тауар  ... күрт өсуi. ... ... ... және ... Дж. Гелбрейт   “ақшаның тауарды
қууы” деп сипаттады.  Инфляцияның алғашқы себебi –айналымдағы ақша массасы 
мен сатуға тиiс  тауарлар массасы  теңдiгiнiң бұзылуы. Бұндай 
диспропорция, бiрiншiден  ... ... ... ... өз ... өтеу  мақсатында  қағаз ақшаны көп шығаруынан
болады. 
    Алайда, айналымдағы ақша ... ... ... кей жағдайларда да 
инфляция болуы мүмкін. Мысалы, 4-70 ... ... ... ақша
массасы  бiр қалыпта болса да, айналымдағы  тауарлар мен көрсетiлетiн 
қызметтiңкөлемi қысқарып,  инфляциялық процестер туындады. Бұл ақша
айналымының шапшаңдығын  арттыру өзiнiң экономикалық  ... ... ... ... ... қосымша ақша массасын  шығарғанға тең.
    Инфляция кезiнде капитал  өндiрiс аясынан айналысқа  құйылады, себебi 
айналым аясының жылдамдығы   көптеген пайда түсiредi.  Бiрақ ол инфляция
әсерiн ... ... ... ...   ... және  тауарлар
ұсынысын қысқартады.  Сөйтiп, инфляция факторлары  екi ... ... және ... , ақша ... және айналым жылдамдығын  
өзгертуге әсер етедi.
    Инфляция - өндiрiс процесiнiң бұзылуы, шаруашылық салаларының  бiр-
бiрiмен  үйлесiмсiз  дамуы және мемлекеттiңэмиссиялық ... ... ... ... ... ... туындайтын
күрделi, әрi көп факторлы құбылыс.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. Инфляцияның ерекшеліктерін талдау
2.1. Инфляцияның экономикалық және әлеуметтiк салдары 
    Дамушы елдерде инфляцияның даму жағдайлары мен оған әсер ... ... ... ... ... топтағы елдерге Латын Америкасының дамушы мемлекеттерi жатады,
оларды  80 жылдардыңаяғы-90 жылдардың бас кезiнде экономикалық тепе-
теңдiктiң жоқтығы, ... ... ... ... iшкi ... ... ... мен үнемi индекстеу механизiмiнiң қолданылуы байқалып,
ал сыртқы экономикалық ортада жүйелi түрде Ұлттық валютаның курсы
төмендедi. Никарагуада, мысалы, 1990 ж ... ... 8500 ... ... ... ... Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Бирма, Иран, Египет, Сирия,
Чили елдерi кiредi, оларда да экономикалық тепе - теңдiктiң жоқтығы
байқалып, ал қаржы саясатында аз ... ... ... ... ұлғайту ерекше көңiл бөлiндi. Бұл елдерде қарқынды ... ... өсуi 20-40 өсуi ... ... ... бiрен-
саран индекстеу жүргiзiлуде, жұмыссыздықтың жоғары деңгейi сақталуда. 
    Үшiншi топқа жататын ... ... ... ... ... ... ... Катар, Сауд Аравиясы, Бахрейн- жеткiлiктi деңгейде
экономикалық тепе-теңдiгi бар мемлекеттер. Оларда жылжымалы инфляция (1-5
процент) ... ... ... ... ... дамыған
нарық жағдайында жұмыс iстеуде. Инфляцияға қарсы шаралар ретiнде тауарды
сыртқа шығару және шетел валютасының құйылуы зор рөл атқаруда, жұмыссыздық
бiр қалыпты деңгейде ... ... ... мемлекеттер әлемiне теңгерiлген бұрынғы
социалистiк мемлекеттер кiредi (ТМД елдерi, Қытай, Польша Вьетнам және
т.б.). Бұл мемлекеттердегi инфляция ... бөлу ... ... ... туындайтын объективтi процестерге байланысты болады. Себебi
инфляция факторлары, бiрiншiден , мемлекеттiк бюджеттiң бұрыннан ... ... ... ... ... айқндалады;
екiншiден, құрылым факторлары, мысалы, тез қайтарылымы болмайтын ауыр
өнеркәсiпке  салынатын инвестициялық ... өсуi; ... ... деп ... ауыл шаруашылығы  өнiмдерiнiңбағасымен
салыстырғандағы өнеркәсiп өнiмдерi бағасының қарқынды  өсуiнiң арасындағы
үйлесiмсiздiк. Құрылым  факторы тек бағаны  қаурыт көтерiп шығын
инфляциясына жағдай жасап  қана ... ... ... ... ... ... тигiзедi.
    Бұл мемлекеттер өндiрiстiң өсуi мен iшкi нарықтың аз сұранысы
арасындағы қайшылықтарды , бiр жағынан, зиянды ... ... ... ... ... шығарумен, екiншi жағынан шетел займдарын көптеген
мөлшерде тартумен  шешуге ұмтылуда. Нәтижесiнде бұл топтағы  мемлекеттерде
көп мөлшерде iшкi және ... ... ... болады. Сонымен дамушы
елдерге тән қарқынды және ұшқыр инфляциялардың нышаны- ақша айналымы
жылдамдығыныңөсуi, ақша массасының жиынтық сатып алу мүмкіншiлiгiнiң  кенет
төмендеуi және ақша ...   ұсақ ... ... бiрте-бiрте ұсақ
қағаз купюралардың да жойылуы.  Сонымен қатар сыртқы қарыздың өсуi
мемлекет  iшiнде доллардың ... ... ... валютасының қолданылуына 
және елден капиталдың  әкетiлуiне соқтырады.                
    Инфляцияның ... ... ... көпшiлiгiнiң материалдық  жағыныңжақсаруы;
o Ұлттық табысты  кәсiпорын – монополистердiң, мемлекеттiң,
экономика пайдасына бағаны   өсiру және тұрақты  халықтың таза
пайдасын төмендету арқылы  бұру;
o ... ... ... ... халық шаруашылығы  табысты
салаларындағы  өндiрiстердiң өсуi;
o онымен бiр уақытта басқа саладан  жұмысшы күшi ... ... ... ... ... ... экономикасының
өсуi.                                                   
 
2.2. Инфляцияны мемлекеттік реттеу 
    Қазақстандағы инфляция барлық  ТМД елдерi сияқты  ел экономикасының
мемлекеттiк монополияланған жүйеден нарықтық  қатынастарға өту кезiндегi 
өзгерiстерге байланысты. КСРО ... ... ... ... ... бойы мойындалған  жоқ. кеңес жүйесiнiң экономикасы 
жағдайында инфляция  болуы мүмкін емес, ол тек капиталистiк  өндiрiс
тәсiлiне тән деген үзiлдi – кесiлдi тұжырымдар ... ... ... себептерiн нарықққа  өтуге дейiнгi 
инфляцияны тудыратын  факторлардан iздестiру керек.  Олардың ең ... ... ... - бөлу ... Ол ... шығнды 
механизм қалыптастыруға, халық шаруашылыығында  материалды-ақшалық
үйлесiмсiздiктiң тууына мүмкіндiк жасап,  экономиканың барлық салаларына 
зян шеккiзедi. Әсiресе:
o Ұлттық өнiмдi жнақтау қорына  және ... ... ... соның
негiзiнде  инвестициялқ саясат жүргiзуде;
o құрал жабдықтарды өндiру және  тұтыну тауарларын өндiру
салаларында;
o мемлекеттiк баға белгiлеу жүйесінде;
o мемлекеттiк бюджеттiң кiрiсi мен шығынында;
o ... және ... ... қалыптастыруда байқалды.
  Қазiргi инфляцияның бiр көрiнiсi –тауар тапшылығы бiздiң экономикада 
ондаған жылдардан берi байқалуда, онң түпкi себептерi:
o ... ... ... ... бастап бұрынғы нарықтық
құрылымдарды  жоя бастауы;
o бұрынғы КСРО экономикасында  көп жылдар бойы үйлесiмсiздiк
қалыптасты, яғни бiр жағынан өндiрiстiк құрал-жабдықтар 
шығаратын ауыр өнеркәсiп жедел ... ... ... ... ... ... ... салалар қарқынсыз  жәй дамиды. Ол-
салалар ауыл шаруашылығы , тамақ, жеңiл ... ... ... ... ... Ұлттық табысының жартысына  жуығы жинақтау
қорына  кетсе, алдыңғы қатардағы  өркендеген мемлекеттерде ол-15-
25 пайыз болды;
o бұрынғы  КСРО ... ... ... 25-30 ... ғана ... құраса, өркендеген елдерде  ол көрсеткiш  60-65 пайыз
болды.  Жалақы да өте ... яғни ол ... ... 1/3 бөлiгiн
құрады, ал өркендеген капиталистiк елдерде ол 2/3 ... ... ... елде  инфляция тудыратын себептер көп жылдар бойы
қалыптасты. Бiрақ жоспарлы – әкiмшiлiк  экономика  жағдайында  ол
басылыңқы  ... ... ... да ... баға ... күнделiктi қажет заттарының бағасын тұрақты қалыпта  ұстауға
мүмкіндiк бередi.  ... ... ... ... ... ... өзгерiстердi есептемей  тұрақты қалыпта немесе  төмен денгейде
ұстап тұру  кейбiр тауарлар мен көрсетiлген  қызмет бағасының олардың құны
мен салстырғанда әлдеқайда  көп ... ... ... ... жүйелi
түрде көтерме , сатып алу бағаларын қайта ... ал  ... ... ... ... ... ... Бұл бағалар еңбектiң қажеттi 
қоғамдың шығындары мен  өнiмнiң ... ... ... ... ... пен ұсыныстың арақатынасын  көрсеткен жоқ, ол әлемдiк денгейден
бiраз ауытқыды.
    Сөйтiп ... ... ... алу  ... мен бөлшек  саудададғыы
бағалары  арасындағ үйлесiмсiздiк  жылдан-жылға тереңдей  түстi.  Оған
мемлекеттiк бюджеттен   дотация берiлiп отырды.  Бұл тауар өндiрушiлердiң
көтерме және дара ... ... ... ... ... ... әсерiнен кейбiр тауарлардың тапшылығына және  кейбiреулерiнiң сауда
орындары мен өнеркәсiпте жналып қалуына әкеп соқтырды.
    Өндiрушiлердiң ... ... ... оның өз ... ... ... Нәтижесiнде жылма-жыл  сауда оырндарында  тауарлар кем
бағамен  сатылып, немесе шығынға  жазылып ... ... бәрi ... айғақ белгiлерi.
    Қазақстанда 1992 жылдан бастап  нарықтық өзгерiстер  аясында
жүргiзiлген  баға белгiлеудi босату шаралары  ... ... ... ... ... өсуiне әсер еттi.  1993 жылы
айналымдағы ақша массасы 6,3 есе, ал баға 21,7  есе ... 1994 ... ... мен ... ... ... 845 және 125  ... өстi, осы
көрсеткiштер 1995 жыл 216 және 160 пайыз болды.  Ал 1996 жылы  ақша
массасының өсу қарқыны одан әрi баяулап, инфляцияның бiртiндеп  ... ... ... ... ... ... индексi
көрсетедi. Ол үй шаруашылығының“тұтыну қоржынының” үлес салмағын есептеу 
негiзiнде бiрсыпыра тауарлар мен көрсетiлген қзмет бағасыныңөсу  индексiнiң
қорытынды  ... ... ... ... ... жылы ... ... қоржынына” бiздiңелде 275 тауарлар мен
қызмет түрлері кiредi. Бағаның және ... ... ... ... ... ... қаралып тұрады.
    Тәуелсiз  Қазақстанның тәжiрибесi  инфляцияға қарсы күресте
энергоресурстарына, монополды құрылымдардың өнiмiне  және транспорт
қызметтерiне  баға белгiлеуде , ... ... пен ауыл ... ... ... ... мемлекеттiк  реттеудiң қажеттiлiгi 
аңғартты. 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ІІІ. Инфляцияның әлеуметтік – экономикалық зардаптары 
    Инфляцияның әлеуметтiк – экономикалық  зардаптары  төмендегi 
жағдайлардан: тауарлар бағасының өсуiнен, халықтың ақшалы жинағының,
шаруашылық ... және ... ... қаржысынң
құнсыздануынан, халықтың экономикалық белсендiлiгiнiң төмендеуi мен 
жұмыссыздықтың көбеюiнен, Ұлттық валютаның сатып алу мүмкіндiгiнiң
төмендеуi мен  басқа валюталарға қарағанда  оныңнақты курсының
бұрмалануынан, көлеңкелi ... ... өсуi мен ... ... ... көптеген көлеңкелi процестерден байқалады.
    Инфляция зардаптарын жойып, ақша айналамын тұрақтандырудың негiзгi
әдiстерi- ақша ... ... және ... ... ... да
саясаттар жүрг.iзу.
    Тарихта  ақша реормасын  жүргiзудiңекi формасы бар:
o жаңа ақша жүйесін құру-  ол алғашқы металл ақша жүйесін 
құрғанда, ... ... ... ... ... жүйе ... оның  орнына  отаршылықтан арылған саяси
тәуелсiз мемлекеттер пайда болғанда  және 90-жылдардың басында
КСРО-ның орнына ТМД ... ... бұл ... ... ... өзiне тән жаңа  ақша жүйесі пайда
болды;
o ақша жүйесінiң кейбiр ... ... яғни жаңа ... ... баға ... ... ... және  т.с.с.
өзгерту.
     Соғыс және революциядан кейiнгi жылдары көптеген мемлекеттер ақша
айналысын тұрақтандыру мен экономиканы қалпына келтiрудiң еңбiрн қажеттi
жолы ретiнде ... ... ... ... ... деноминаця.
      Нуллификация - ол құнсызданған ақшаны жойып, орнына жаңа валютаны
енгiзу  әдiсi.  Мысалы, 20 жылдары Германияда  соғыстан ... ... ... ... құнсызданып, 1924 жлы енгiзiлген  жаңа
маркаға 1:1 трлн.ескi рехсмаркаға  арақатынасымен айырбасталды. Сөйтiп
құнсызданған ескi ... ... ол ақша ... ... ... ... ... Мысалы, Англияда  Бiрiншi дүниежүзілік соғыстан кейiнгi  1925-1928
жылдардағы ақша ... ... фунт ... ... ... соғысқа
дейiнгi  қалпына келтiрiлдi. Ал Екiншi  Дүниежүзілік соғыстан кейiн 
реставрация – ревальвация ... ... ... ... ... ... ... арқылы  жүргiзiлдi.  Содан кейiн Халықаралық валюта
қоры ақша өлшемiнiңалтын  құрамын тiркеуден өткiздi.
      Девальвация- ақша өлшемiнiң алтын құрамын төмендету. Ол екiншi 
дүниежүзілік  ... ... АҚШ ... ... ... ... да, ... құрамын да төмендету. Долларды  екi рет 
девальвациялау  нәтижесiнде оныңалтын құрамы  1971 жылы желтоқсанда  7,89
пайызға, ал  1973  жылы ... 10 ... ... 1973 ... ... курсын  енгiзген соң, девальвация Еуропа валюта 
жүйесінде – “реттелетiн ... ... ... ... ... сызу” әдiсi, яғни баға  масштабын
iрiлендiру. Мысалы, КСРО-да 1961 жылдың1 қаңтарынан  бастап баға масштабы 
10 есе ... 1961 жылы ... жаңа 1 ... ескi 10 ... 1988 жылы ... ... жаңа ... өлшемi
–нокрузадо бұрынғы құнсызданған  1000 крузадоға  эквиваленттi  болды. 1998
жылы Ресейде  де  рубльге деноминация  1:1000 ескi рубльге  арақатынасымен
жүргiзiлдi.
      Инфляциямен күрес әдiстерi- мемлекеттiң экономиканы  ... ... ... ... жұмсарту және  оны жеңуге  мемлекет  нфляцияға қарсы шаралар
жүргiздi:
o баға мен жалақыны реттеу;
o жалақыны және басқа да ... ... ... ... да ұлғайту;
o қаржы-несие жүйесін сауықтыру
o күштi, инфляция мен экономииканың құлдырауы кезiнде  ақшаны
жаңадан пiшiндеу: ақша ... ... және ... ... ақша ... ... ... жүргiзiледi.   
    Жалпы экономикадағы инфляция деңгейін тұтыну бағасының индексі (ТБИ)
көрсетеді. Ол үй ... ... ... үлес ... ... ... тауарлар мен көрсетілген кызмет бағасының өсу
индексінің қорытындысымен есептелінеді. ... ТБИ 1991ж. ... ... ... елде 275 ... мен ... ... кіреді.
Бағаның және тұтыну тауарлары құрылымының өзгеруі ескеріліп ТБИ-нің
құрылымы да ... ... ... 1995 ... әр ... ... ... байланысты 1996ж. шілдеден бастап "тұтыну қоржынының"
төмендегідей құрамы бекітілді: азық-түлік - 62,6 процент (бұрынғысы 58,2),
азық-түлік емес ... - 23,2 ... ... 30), ... ... 14,2 процент (11,8) құрайды.
    Тәуелсіз Қазақстанның тәжірибесі инфляцияға қарсы куресте
энергоресурстарына, монополды құрылымдардың өніміне және транспорт
қызметтеріне баға белгілеуде, сондай-ақ өнеркәсіп пен ауыл ... баға ... ... мемлекеттік реттеудің қажеттілігін аңғартты.
    Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардаптары төмендегі жағдайлардан:
тауарлар багасының өсуінен; халықтың ақшалы жинағының, шаруашылык
субъектілерінің және мемлекеттік бюджет қаржысының кұнсыздануынан; халықтың
экономикалық ... ... мен ... ... валютаның сатып алу мүмкіндігінің төмендеуі мен басқа валюталарға
қарағанда оның нақты курсының бұрмалануынан, көлеңкелі экономиканың
белсенді өсуі мен оның салық төлеуден ... және с.с. ... ... ... ... ... ақша ... тұрақтандырудың негізгі
адістері - ақша реформасын жүргізу (ақша реформалары туралы келесі тарауда
жазылған) және инфляцияға карсы басқа да саясаттар жүргізу.
    Тарихта ақша ... ... екі ... ... ... ... ақша жүйесін кұру - ол  алғашқыда металл ақша 
жүйесін   құрғанда, ... ... ... құрылым өзгергенде, яғни
отаршылық (колониялық) жүйе құлап, оның орнына отаршылықтан ... ... ... ... ... және ... ... КСРО-ның
орнына ТМД елдері құрылғанда бұл елдердің даму ерекшеліктеріне   байланысты
өзіне  топ жаңа ақша ... ... ... ... ақша ... кейбір элементтерін өзгерту, яғни жаңа ақша
өлшемін енгізу, баға масштабын, акша ... және ... ... және ... кейінгі жылдары көптеген мемлекеттер ақша
айналысын тұрақтандыру мсн экономиканы қалпына ... ең бір ... ... мына ... қолданады: нуллификация, реставрация
(ревальвация), девальвация және деноминация.
    Бұл мемлекеттер өндiрiстiң өсуi мен iшкi ... аз ... ... , бiр ... ... ... ... яғни
ақша массасын  басып шығарумен, екiншi жағынан шетел займдарын көптеген
мөлшерде ... ... ... ... бұл ... ... ... iшкi және сыртқы қарыздар  пайда болады. Сонымен дамушы
елдерге тән қарқынды және ... ... ... ақша айналымы
жылдамдығының өсуi, ақша массасының жиынтық сатып алу мүмкіншiлiгiнiң 
кенет төмендеуi және ақша айналысынан   ұсақ ... ... ... ... ... да ... ... қатар сыртқы қарыздың өсуi
мемлекет  iшiнде доллардың немесе  басқа шетел валютасының қолданылуына 
және елден капиталдың  әкетiлуiне соқтырады.              
    Алайда, айналымдағы ақша массасы  тұрақты болған кей ... ... ... ... ... 4-70 –жылдарда  АҚШ-та айналымдағы ақша
массасы  бiр қалыпта болса да, ... ... мен ... ... инфляциялық процестер туындады. Бұл ақша
айналымының шапшаңдығын  арттыру өзiнiң экономикалық  тиiмдiлiгi жөнiнен,
басқа жағдайлар өзгермесе, айналымға қосымша ақша ... ... ... ... ... ... ... айналысқа  құйылады, себебi 
айналым аясының жылдамдығы   көптеген пайда түсiредi.  ... ол ... ... ... ... салынатын инвестицияны және  тауарлар
ұсынысын қысқартады.  Сөйтiп, инфляция факторлары  екi ... ... және ... ақша ... және ... ...   өзгертуге
әсер етедi.
    Қазақстандағы  қазiргi  инфляцияның  себептерiн нарықққа  өтуге
дейiнгi  инфляцияны тудыратын  факторлардан iздестiру керек.  Олардың ең
бастысы –шаруашылықты басқарудың жоспарлы - бөлу ... Ол ... ... ... ... ... ... тууына мүмкіндiк жасап,  экономиканың барлық салаларына 
зян шеккiзедi. Әсiресе:
o Ұлттық өнiмдi жинақтау қорына  және тұтыну қорына  бөлiп, соның
негiзiнде  инвестициялқ саясат ... ... ... ... ... ... тауарларын өндiру
салаларында;
o мемлекеттiк баға белгiлеу жүйесінде;
o мемлекеттiк бюджеттiң кiрiсi мен шығынында;
o несиелiк және қаржлық ресурстарды  қалыптастыруда ... ... бір ... - ... ... ... экономикада
ондаған жылдардан бсрі байкалуда, оиың түпкі себептері:
    біріншіден, бұрынғы КСРО-ның 20-жылдар аяғынан бас-іаи бұрыжы нарықтық
қүрылымдарды жоя бастауы;
    екіншіден, бұрынғы КСРО-ның экономикасында көп ... ... ... яғни бІр ... ... ... ауыр өнеркәсіп же-дел қарқынмен дамыса, екінші жагынан, тұтыну
құралдарын өндіретін салалар қарқынсыз жәй дамыды. Ол салалар -ауыл
шаруашылыгы, тамақ, жеңіл және басқа ... ... ... ... ... ... ... А тобындағы салалардың
үлесі 1928 ж. - 39,5%, 1940ж.- 61%,  1960 ж.- 72,5% болды;
үшіншіден, бұрынгы КСРО-ның ұлттық табысының жартысына жуығы
жинақтау ... ... ал ... ... өркендеген мемлекеттерде ол -
15-25 процент болды;
төртіншіден, бұрынгы КСРО-да ұлттық жиынтық өнімнін (ҮЖӨ-нің) 25-30
проценті гана тұтыну корын кұраса, өркендеген елдерде ол ... ... ... ... да өте ... яғни ол ... табыстың 1/3 бөлігін
қүрады, ал оркендеген калиталиетік елдерде ол 2/3 болігі болды.
     Сөйтіп, біздің елде  инфляцияны  ... ... көп ... ... ... ... ... жағдайында ол басылыңқы
сипатта өрбіді. Шындығында да директивалы баға белгілеу халықтың ... ... ... ... қалыпта ұстауга мүмкіндік берді. Көптеген
тауарлар бағасын өндірістегі, сұраныс пен ұсыныстағы өзгерістерді есептемей
тұракты қалыпта немесе төмен деңгейде ұстап тұру ... ... ... ... ... ... құнымен салыс-тырғанда әлдекайда көп
ауытқуына (деформация) әкеп соқтырды. Мемлекет жүйелі түрде көтерме, сатып
алу бағаларын қайта карап, ал бөлшек саудадағы ... ... ... ... Бұл ... ... ... коғамдық шығындары мен
өнімнің сапасын, олардың тұтыну қасиетін, оларға сұраныс пен ұсыныстың
арақатынасын көр-сеткен жоқ, ол әлемдік деңгейден біраз ... ... ... ... бағасы мен бөлшек саудадағы багалары
арасындағы үйлесімсіздік жылдан-жылға тереңдей түсті. Оған мемлекеттік
бюджеттен дотация (жәрдем қаржы) беріліп отырылды. Бұл ... ... ... және дара ... ... ... ... ұмтылысын күшейтіп,
соның асерінен кейбір тауарлардың тапшылығына және кейбіреулерінің сауда
орындары мен енеркәсіпте жинальш қалуына әкеп соктырды.
     Өндірушілердің өнімнің ... ... оның өз ... ... ... ... жылма-жыл сауда орындарында тауарлар кем
бағамен (уценка) сатылып, немесе шығынға жазылып (списание) отырды (жылма-
жыл 1,5-2 млрд сом). ... бәрі ... ... ... ... 1992 ж. бастап нарықтык өзгерістер аясында жүргізілғен
баға белгілеуді босату шаралары бағаның кенет көтерілуіне,сонымен бірге
иифляцияның қарқындап өсуіне әсер етті. 1993ж. ... ақша ... ... ал баға 21,7 есе ... 1994ж. ақша массасы мен инфляция қарқыны
әрқайсысы 845 және 125 ... ... осы ... 1995ж. 216 және ... ... Ал 1996ж. ақша ... өсу карқыны одан әрі баяулап,
инфляцияныи біртіндеп төмендеуін байқатты.
    Қорытынды
 
    Қорыта айтқанда. инфляциямен күрес әдістері - мемле-кеттің экономиканы
реттеудегі жүргізетін іс-әрекеттерінін ... ... ... ... шаруашылық салаларының  бiр-
бiрiмен  үйлесiмсiз  дамуы және мемлекеттiңэмиссиялық саясаты мен
коммерциялық банктердiң iскерлiгiнiң икемсiздiгi салдарынан туындайтын
күрделi, әрi көп ... ... көп ... ... ... ... себептерi бар:
o шектен тыс әскери және инвестициялық шығындар:
o қоғамдық ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк қаржы өзгерiстiгi, қарыздыңөсуi;
o ақша белгiлерiнiңшамадан тыс өндiрiлуi.
o несие экспансиясы,  яғни ... ... ... ... ... несиелеу;
o монополист- кәсiпорынның өз өнiмiне баға көтеруi;
o жалақыныңпайдасыз көтерiлуi.
    Ақша тауардың  ... ... ... ... барлық
тауардың құнына, яғни тауарлардың бағасына сәйкес  болуы керек.  
    Тәуелсiз  Қазақстанның тәжiрибесi  инфляцияға қарсы күресте
энергоресурстарына, монополды құрылымдардың өнiмiне  және транспорт
қызметтерiне  баға белгiлеуде , ... ... пен ауыл ... ... ... ... мемлекеттiк  реттеудiң қажеттiлiгi 
аңғартты.          
      Инфляцияның өмiрдегi көрiнiсi –тауар  бағаларының күрт өсуi. ... ... ... және ... Дж. ... ... тауарды
қууы” деп сипаттады.  Инфляцияның алғашқы себебi –айналымдағы ақша массасы 
мен сатуға тиiс  ... ... ... ... ... бiрiншiден  тауарлар массасының аздығына қарамастан,
мемлекет  өз шығындарын өтеу  мақсатында  қағаз ақшаны көп шығаруынан
болады. 
     Инфляциялық құбылысты қоздыратын ... ... ... нақты экономикалык жағдайына байланыс-ты. Айталық Батыс Еуропада II
дүниежүзілік соғыс біткеннен соң ... ... ... ... ... ... Одан ... жылдарда инфляция-лық күбылыстың
күшеюіне мемлекеттік шығыстар, бага мен жалақының ... ... ... келуі және т. б. факторлар себепші болды. Бүрынғы КСРО-ны
алсак жалпы заңдылықтармен қатар, соңғы жылдардагы инфляцияиың себептеріне
экономикадагы ерекше тепе-тенсіздік ... ... ол ... жүйе ... еді. ... ... тән ... ЖҮӨ-дегі
әскери шығындар улесінін коптігі, өндіру, бөлу және қаржы-нссие жүйесін
монопо-лияландырудың жоғары децгейі, үлттық табыстагы жалақы үлесінің
аздыгы және т. б. ... ... ... теорияларда инфляциянын альтерңативті
кайнар көздері ретінде сұраныс инфляциясы мен ... ... Бүл ... ... ... әр ... ... инфляциясы. Сұраныс пен ұсыныстың арақатысының бүзылуы
сұраныстан көрінеді. Мұндағы негізгі себептер: мемлекеттік тапсырыстардың
үлгаюы (әскери, әлеуметтік шығындар), ... ... ... ... ... ... өсуі, ендірістік қуаттардын, толық
жүмыс Істеуі-, кәсіподақтар арекетінің нәтижесінде еңбекшілердің ... ... ... ... ... т. б. Осының салдарынан айналымға
тауар көлемінен артық ақша түсіп, багалар өседі.у Мұндай жағдайда өндірісте
жүмыспен қамту юлык болганымен өндірушілер ... ... ... ... жауап бере алмай қалады. Басқаша айтканда айна-лымдағы толом
қаржылармның кобеюі щектелген тауар ұсынысына таіт болады, сөйтіп ... ... ... ... багалардыц әсуін, ондіріс шығындарының үлғаюымен
түсіндірді. Шығындардың көбеюі баға ... ... ... ... және финанстык саясатынан, шикізат
бағасының өсуінен, кәсіподақтын жалакыны көтеру талабынан және т. б.
болады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Пайдаланылған әдебиеттер 
1. Аубакиров Я. Экономикалық  теория ... ... ... ... , ... ... ... Б.А. Көшенова Оқу құралы
Алматы  “Экономика”-2000 жыл.
3. Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник /под ред. Л.Н.
Красавиной. – М.: Финансы и ... ... ... ... банки: Учебник /под ред. О. Лаврушина. Изд.2-е,
перераб и доп.-. М.: Финансы и статистика, 1999-464с
5. Деньги, кредит, банки: Учебник для ... ред. ... ... и ... ... 1999-622с
6. Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. Г.С. Сейткасимова. Изд.2-е
перерабидоп-Алматы: Экономика, 1999-432с.
7. Поляков В.П., Москвина Л.А. Денежное обращение и кредитная ... ... ... Я. Экономикалық  теория негiздерi. Алматы-1998ж
9. Бибатырова И.А  “Реттелетiн нарықты шаруашылық” Лекция курсы, Алматы,
1994
10. Жатқанбаев  Е. “Аралас экономика ... А., ... ... ... ... құралы.А. Эк.,  1995
12. Жунисов Б “Нарықты экономика негiздерi” А.  1994
13. Аубакиров Я. ... ... ... А,Эк,1998
14. Гельбрейт Дж. “Экономические теории и цели общества”. М., 1978
15. Макконелл К.,Брю С.Л. “Экономикс” М., Изд. Республ.,1992
16. Камаев ВВ. ... ... ... М., ... ... Л. ... ... теории” схема-конспект (єазає
тiлiнде) 1994
18. Ливщиц А.Я. “Введение в рыночною экономику” курс лекции. М., 1991
19. Борисов Е.Ф. ”Экономическая теория”Учебн.пособие., М:Драйт,1999
20. Фрейнкман Е.Ю ... и ... М., ... ... ... М.И. ... А.Д. ... экономического анализа.
22. Барнгольц С.Б. Тация Т.М. Экономический анализ хозяйственной
    деятельности предприятий и обеденений. Москва: Финансы ... ... ... Ж.О ... Ә ... мемлекеттік реттеудің өзекті
мәселелері. Алматы, Экономика 2002ж.
22. Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуының
индикативтік жоспары туралы 2000 жылдың 15 ... ... ... ... ... “ Нарықтық экономика өзiн-өзi реттеу жүйесi ретiнде“ 1996.ж.
24. “ХХl ... ... ... ... ... .Алматы 1997ж.
25. Жүнiсов Б. Нарықтық экономика негiздерi. Алматы “Баспа” 1996 жыл.
26. ... Н. ... ... ... Алматы “Экономика” 1997 жыл.
27. Сейсенбаев Б. Нарық жолы – жарық. Егемендi Қазақстан 1994 жыл.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Инфляцияның теориялық негіздері."37 бет
Жұмыссыздық пен инфляцияның байланысы, Филипс қисығы24 бет
Жұмыссыздық пен инфляцияның байланысы. Филлипс қисығы25 бет
Инфляция. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдары, тежеу шаралары мен әдістері, инфляцияға қарсы саясат25 бет
Инфляцияның көрініс табу формалары және мәні22 бет
Инфляцияның мемлекеттік басқарудағы жолдары28 бет
Инфляцияның мәнi, түрлері және пайда болу себептерi26 бет
Инфляцияның мәні және оның себептері14 бет
Инфляцияның мәні, негізгі мазмұны19 бет
Инфляцияның мәні, себептері және түрлері21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь