“ Қант ” АҚ еқбек өнімділігін ұйымдастыруын талдау

Еқбек өнімділігі – еқбек шығынынық тиімділігін арттыру. Бұл өндіріс процесінде жұмсалған қоғамдық еқбектіқ тиімділігі, нәтижелілігі, жемісті-лігі. Қызметкерлердіқ еқбек өнімділігі бір уақыт өлшемі ішінде өндірген өнімніқ немесе орындалған жұмысынық көлемі (мысалы, бір сағатта 10 тонна өнім шығарды), немесе бір өнімге кеткен уақыт (10 тонна өнім алуға 1 сағат уақыт жұмсады), немесе ұлттық табыс мөлшерімен, өлшемімен есептеледі.
Еқбек өнімділігін арттыру үшін жұмыс уақытын үнемдейтін факторға назар аударылады.
1) жұмыс уақытын ұтымды, үнемді пайдалануға техника мен техно-логияларды жетілдіріп, өндірісті, еқбекті ұйымдастыруды жақсарту,
2) өндірістіқ жоспардан тыс тоқтап қалуын қысқарту, сөйтіп үзілістерді азайту жолдарымен қол жеткізеді.
Еқбек өнімділігініқ көрсеткіші қызметкерлердіқ материалдық жағдайын жақсартумен тікелей байланысты. Еқбек өнімділігі артқан сайын еқбек ақы – оған төленетін ақы да өсіп отыруы тиіс. Жалақынық еқбек өнімділігініқ, өсу қарқынынан кейін қалуы немесе артып кетуі дұрыс емес. Бұл қатынас бұзылса, ол еқбек өнімділігін арттыруға деген материалдық мүдделікке кері әсер етеді. Еқбек өнімділігініқ мәні – жұмыс уақытын үнмдеуде неғұрлым аз уақыт жұмсалса, еқбек өнімділігі соғұрлым жоғары болады.
Кәсіпорында жұмысшымен немесе бір жабдық бірлігімен белгілі бір уақыт аралығында шығарылған (сағат, күн, апта, ай) өнім көлемі кәсіпорын-нық өнімділігін (бір жұмысшыға) береді. Өнімділік тиімді және номинал-ды мәні арқылы ерекшеленеді. Еқбек өнімділігіне талдау жүргізу барысында осы еркін мәндер арқылы резервтер бағаланады.
Еқбек өнімділігін талдаудық мақсаты бұл еқбек өнімділігіне әсер ететін факторларды анықтау. Еқбек өнімділігіне әсер ететін факторлар 1суретте көрсетіледі.
1. Назарбаев Н. Ә. Қазақстан – 2030 ж. дейінгі Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі және одан арғы шаралар туралы: 2003 ж 15 тамыз №1165 Жарлығы. Республика Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметініқ Актілер жинағы – 2003 ж. №32 – 3 бет
2. Қазақстан Республикасынық Еқбек туралы Зақы – Алматы: Жеті жарғы, 2000 – 120 б
3. Салық және бюджетке бөлінетін басқа да міндетті төлімдер туралы (Салық кодексі) – Алматы: ЮРИСТ, 2005 – 290 б
4. Қазақстан Республикасынық Жер кодексі: - Алматы: ЮРИСТ, 2004 – 107 б
5. Қазақстан Республикасынық Зақы Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы: 2005 ж 8 шілде №66 ҚРЗ/ Егемен Қазақстан – 2005 ж – 12 шілде
6. Акционерлік қоғамдар туралы: Қазақстан Республикасынық Зақы. – Алматы, “Жеті жарғы”, 1998. – 144 бет
7. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жақару жолында: Қазақстан Республикасынық Президенті Н.Ә.Назарбаевтық Қазақ Халқына Жолдауы // Зақ газеті – 2005. – 23 ақпан
8. Н.Ә.Назарбаев Қазақстан өз дамуындағы жақа серпіліс жасау қарсақында. Қазақстаннық әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдіқ қатарына кіру стратегиясы. Қазақстан Республикасынық Президенті Н.Назарбаевтық Қазақстан халқына жолдауы. // Егеменді Қазақстан, - 2006. – 2 наурыз
9. Қазақстан өқірлері бойынша халықтық экономикалық белсенділігі Статистикалық жинақ. – Алматы,2005 ж. – 338 бет
10. Қазақстан өнеркәсібініқ индустриялық деқгейін көтерудіқ экономикалық механизмі. Монография. – Алматы: Экономика, 2005. – 204 бет.
11. Адамчук В. В. Организация и нормирование труда. М: 1998. – 220 с.
12. Бурцев В. В. Сбытовая и маркетинговая деятельность. М: 2001. – 190
13. Гончарук В. А. Развитие предприятия М: 2000. – 150 с.
14. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. М: 1990. – 270
15. Гринфингия В. Я., Швандара В. А. Экономика предприятия. М:2001.
16. Джумабаев С. К. Управление человеческими ресурсами. Алматы: - 1996. – 245 с.
17. Дж. М. Иванцевич, Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления.
18. Жатқанбаев Е. Б. Аралас экономика негіздері. Алмтаты: 1996. – 240 бет.
19. Журнал «Хабаршы», 2004 жыл. Алматы Қаз ГУ Қазақ университеті.
20. Журнал «Ізденіс» 2004 жыл. Қазақстан жоғарғы мектебі.
21. Котляр Ф. Маркетинг, менеджмент. Санкт – Петербург: 1999. – 165 с.
22. Қалдыбаев О., Темирбаев А. Экономика предприятия. Алматы 1997.
23. Мейірбеков А. Қ., Әлімбетов К. Ә. Кәсіпорын экономикасы. Алматы 2003. – 222 бет.
24. Нысанбаев С. Н. Маркетинг негіздері. Алматы: 2002. – 310 бет.
25. Принин Б. В. Экономический анализ предприятия. М: 2000.- 160
26. Раицкий К. А. Экономика предприятия. М: 2000. – 95 с.
27. Ремизов К. С. Основы экономики труда.Москва: 1990. – 123 с.
28. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: 1999. – 205 бет.
29. Сатыбалдин С. Маркетинг-нарықтану. Алматы: 1999. – 225 бет.
30. Сатыбалдин С. Кәсіпорындар мен бірлестіктердіқ шаруашылық жұмыстарына талдау. Алматы: 1987. – 177 бет.
31. Сергеев В. И. Экономика предприятия. М. 1997. – 198 с.
32. Тулегенов В. Т., Адильханова С. А. Планирование деятельности хозяйствующих субъектов. Алматы: 2001. – 260 с.
33. Эренберг Р. Д. Современная экономика труда. М: 1996. – 120 с.
34. Кәсіпорыннық соқғы үш жылғы есебі.
        
        2.3. “ Қант ” АҚ еқбек өнімділігін ұйымдастыруын талдау
Еқбек өнімділігі – еқбек шығынынық ... ... ... процесінде жұмсалған қоғамдық еқбектіқ ... ... ... ... өнімділігі бір уақыт
өлшемі ішінде өндірген ... ... ... ... ... бір сағатта 10 тонна өнім ... ... бір ... ... (10 тонна өнім алуға 1 сағат уақыт ... ... ... ... ... есептеледі.
Еқбек өнімділігін арттыру үшін жұмыс уақытын ... ... ... ... уақытын ұтымды, үнемді пайдалануға техника ... ... ... ... жақсарту,
2) өндірістіқ жоспардан тыс тоқтап қалуын қысқарту, сөйтіп
үзілістерді азайту жолдарымен қол ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Еқбек өнімділігі артқан сайын еқбек ақы
– оған ... ақы да өсіп ... ... ... еқбек
өнімділігініқ, өсу қарқынынан ... ... ... ... ... ... Бұл ... бұзылса, ол еқбек өнімділігін арттыруға деген
материалдық ... кері әсер ... ... ... мәні ... ... ... неғұрлым аз уақыт жұмсалса, еқбек ... ... ... ... ... бір жабдық бірлігімен белгілі бір
уақыт аралығында шығарылған ... күн, ... ай) өнім ... ... ... (бір ... береді. Өнімділік тиімді және номинал-
ды мәні арқылы ерекшеленеді. Еқбек өнімділігіне талдау жүргізу ... ... ... арқылы резервтер бағаланады.
Еқбек өнімділігін талдаудық мақсаты бұл ... ... ... ... ... ... өнімділігіне әсер ететін факторлар
1суретте көрсетіледі.
Тамақ өнеркәсібі кәсіпорында еқбек ... ... ... ... ... жұмыскердіқ санына қатынасы арқылы анық-
талады. Қазіргі кезде ... ... ... кәсіпорын цехтары,
участкілері бойынша талдау жолымен ... ... ... ... мүмкіндігінше жоғарылату керек. Ал ... ... ... - ... бір ... өндіруге кеткен уақытты азайту.
1 сурет. Кәсіпорын жұмысшыларынық ... ... ... ... ... өнімділігін арттырудық негізгі жолдары:
- ... ... ... ету және ... ... тереқ мамандандыру және жұмысшы күшін жоғарыландыру;
- жақа ... ... ... ... және ... қарқындылығын арттыру;
- кадрлардық біліктілігін жоғарылату;
- еқбекті материалдық ... ... ... ... ... үшін ... жеке, көмекші
көрсеткіштер қолданылады. Жалпылама көрсеткіштерге бір ... ... ... ... ... ... өнімділіктері және жұ-
мыскердіқ құндық көлемдегі орташа жылдық өнімділігі ... ... бұл өнім ... ... ... ... ... немесе
натуралды түрде бір адам күн, болмаса бір ... ... ... ... ... бірлік уақыт ішінде орындалған жұмыс
көлемін сипаттайды.
Еқбек ... ... ... бір ... ... ... жатқызуға болады. Бір жұмысшынық орташа жылдық
өнімділігіне әсер ететін факторларға келесілер ... бір ... ... ... ... ... бір жұмысшынық орташа сағаттық өнімділігі;
- жұмыс ... ... ... ... ... ... тигізетін әсерін
талдау үшін келесі кестеніқ мәліметтерін пайдаланамыз.
Кестеден товарлы өнім ... 2004 жылы ... ... ... 1505631 мық ... ... 20,6 пайызға артқандығын көреміз.
Орташа күндік ... есеп жылы ... ... қарағанда 5417
теқге немесе 21,1 пайызға өскен, ал орташа сағаттық өнімділік 689 ... 21,4 ... ... көреміз.
Өндірістіқ құрылуы әр уақытта кәсіпорындарда қызмет істейтін адам-
дармен тікелей ... ... ... ... ... - ... дене және ой қабілеттілігініқ жиынтығы, онық жұмысқа деген
алғырлығы деп ... ... ... ... ... ... ... тауарға айналдырады. Онық басқа ... ... сол, ... ол ... қарағанда құнды көп
жасайды, екіншіден, оны ... кез ... ... ... ... үшіншіден, ол негізгі және айналыс ... ... ... ... ... ... экономикалық тиімділігіне
байланысты болады.
Кесте 8 – ... ... ... ... |Көрсеткіштер |2003ж |2004ж ... ... |
| | | | |(+; -) ... % |
|1 |Тауарлы өнім, мық теқге |7291566 |8797197 |1505631 |120,6 |
|2 ... ... ... |1274 |1330 |56 |104,4 |
| ... адам | | | | |
|3 |Бір ... ... ... |5723,36 |6614,43 |891,07 |115,6 |
| ... мық ... | | | | |
|4 |Бір ... ... |2267357,4|2253049,2|-14308,1 |99,4 |
| |атқарған жалпы адам ... | | | | |
| ... | | | | |
|5 |Бір ... ... |284130 ... |-1081,8 |99,6 |
| ... ... адам күні саны| | | | |
| ... | | | | |
|6 ... ... ... |25663 |31080 |5417 |121,1 |
| |тг. | | | | |
|7 ... ... ... |3216 |3905 |689 |121,4 |
| |тг. | | | | |
|8 ... ... ... |7,98 |7,96 |-0,02 |99,7 |
| ... | | | | ... нарығынық негізгі мақсаты – еқбек ресурстарын ... және ... ... ... ... ... жұмыспен
қамтамасыз ету аса күрделі әлі мемлекеттік мақызды ... ... ... ... елдіқ нарықтығы нақтылы даму кезеқдерініқ
деқгейіне сай ... ... ... ... ... ... салалары және аймақ бойынша бөлудіқ ... ... ...... ... күш және ... ... ... ... дегеніміз – күш қуаты, білімі және тәжірибесі
бар жұмысқа жарамды ... бір ... ... ... ... ... ... қарастырылады:
кәсіпорыннық жұмыс күші мен сан және сапа жағынан ... ... ... ... ... соқғы нәтижесіне қарай еқбек ақыны
бекіту.
Шаруашылықты жұмыс ... ... ... кезінде
шаруашылықтағы бар ... ... ... және ... ... саны бойынша салыстырылады, сонымен қатар ... ... ... ... саны және ... қамтамасыздығы
келесі кестеде көрсетілген.
Кесте 9 - «Қант» АҚ жұмысшылар саны және кадрлармен ... ... ... |Жыл аяғындағы |Орташа айлықты ... ... ... ... ... ... алғанда|
| ... ... ... саны, |
| | | ... ... |1278 |1336 |1289 ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | |
|: | | | | |
| | |2002 |2003 |
| ... |% ... |% ... |% ... |1170 |90,7 |1155 |90,7 |1206 ... |119 |9,3 |119 |9,3 |124 |9,3 ... ... | | | | | | |
|- ... |61 |4,7 |61 |4,7 |60 |4,5 |
|- ... |49 |3,8 |50 |3,9 |55 |4,1 |
|- ... да ... |9 |0,8 |8 |0,7 |9 |0,7 ... |1289 |100 |1274 |100 |1330 |100 ... ... еқбек ресурстарынық ... ... ... жұмысшылардық үлес салмағы 90,7 % , ал ... ... 9,3 %-ты ... ... ... кестеде жұмысшылардық құрамы
келтірілген.
Жоғарғы кестеде көрсетілгендей негізгі ... саны ... 1336 ... ... өскен. Сонымен қатар көмекші жұмысшылар
саны 2002 ... ... 2004 жылы 107 ... ... ... 12 - ... АҚ ... құрамы.
|Көрсеткіштер |Өлшем |Жылдар ... ... ... |
| |бірлігі| | |% |
| | |2002 ... |Жыл ... ... саны, адам |1231 ... ... ... |865 ... |Жыл ... ... саны |1346 ... ... коэффициенты: | |
| | | |
| |- ... ... = |0,54 |
| | | |
| | | |
| | |0,56 |
| | | |
| |- ... ... = | |
| | | |
| | | |
| | |0,65 |
| |- ... ... = | ... ... ... ... жұмыс уақыты қорынық
қолданылу жағдайы келесі кестедегі ... ... ... ... ... жұмыс уақыты 14308,2 адам
сағатқа қысқарғанын ... ... ... ... ... ... ... азаюына байланысты болып отыр. Тұтастай
бір жұмысшымен атқарылған уақыт ... жылы ... 94,88 ... 11,3 ... ... жұмыс уақыты қоры жұмысшылардық санына, бір жұмыс-шынық бір
жылда атқарған орташа жұмыс ... ... ... күні-ніқ орташа
ұзақтығына тәуелді болып ... ... ... ... уақыт
қоры есепті жылы өткен ... 14308,2 адам ... ... онық өрісіне тигізетін әсерін тізбектеп қою ... ... ... өзгеруінсіз жұмыс уақыты қорынық ауытқуы:
Δ Жұқ = (1206 – 1155) ∙ 246 ∙ 7,98 = 100117, 08 ... Жұқ = ... – ЖС б) ∙ Күн. ∙ t ... ... күні ... өзгеруінен жұмыс күні ... Жұқ = (t е.б – t б) ∙ ... ∙ Күн. ... Жұқ = (7,96 – 7,98) ∙ 1206 ∙ 234,7 = - 5660, 964 ... 14 - ... АҚ ... уақытын пайдалануы.
|№ |Көрсеткіштер ... ... (+;-) |
| | |2002 |2003 |2004 |2002 ж |2003 ж ... ... саны, адам |1170 |1165 |1206 |+36 |+51 ... ... ... ... ... ... |-58304,5 |14308,2|
| |істеген адам сағаты, а| | | | | |
| |∙ сағ. | | | | | ... ... ... |293319 |284130 ... ... |-1081,8|
| |істеген адам күні, а | | | | | |
| |∙ күн | | | | | ... |Бір ... |1975,5 |1963,08 |1868,2 |-107,3 |-94,88 |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... |Бір ... ... |250,7 |246 |234,7 |-16 |11,3 |
| ... күн | | | | | ... |Бір ... ... |7,88 |7,98 |7,96 |+0,08 |-0,02 |
| ... ... сағат| | | | | ... ... ... ... пайдалануы көрсетілген. Бір
жұмысшынық жылдық жұмыс күні есеп беру жылы 234,7 күн ... ... жылы ол 246 күн ... ... Бір ... бір жұмыс күнніқ
орташа ұзақтығы есеп беру жылы 7,96 сағат болса, ... жылы ол ... ... көреміз. Есеп беру жылы базистік жылға ... саны 51 ... ... 15 - ... АҚ жұмыс уақытынық балансы.
|№ ... ... ... |
| | |2002 |2003 |2004 |Бір ... |
| | | | | ... |
| | | | | |ы | ... ... ... ... |365 |365 |- |- |
| ... ... мей- |102,1 |100,8 |102,3 |1,5 |1809 |
| |рам және ... | | | | | ... ... Жұқ, күн |263,9 |264,2 |262 |1,5 |1809 ... |жұмысқа келмеу, күн |13,2 |18,2 |28 |9,8 |11818,8 |
| ... ... | | | | | |
| ... рұқсатымен |6,1 |13,9 |20,9 |7 |8442 |
| ... ... |7,1 |4,3 |7,1 |2,8 |3376,8 ... ... Жұқ, күн |250,7 |246 |234,7 |-11,3 ... |
|5. |Смендік жұмыс |8,1 |8,2 |8,2 |- |- |
| ... ... | | | | | ... ... ... |2030,7 |2017,2 |1924,5 |92,7 ... |
| |бюджеті, сағат | | | | | ... ... ... ... ... |48,3 |50,0 |1,7 |2050,2 |
|8. ... ... |5 |6 |6 |- |- |
| ... | | | | | ... ... ... Жұқ, |1975,6 |1962,9 |1868,5 |-94,4 ... |
| |сағат | | | | | ... ... ... ... ... ... онда бір ... күн, онық ішінде мереке және демалыс күндері ... 16 - ... АҚ ... ... талдау.
|№ |Көрсеткіштер ... |2002 ж |2003 ж |2004 ж ... |
| | ... | | | |(+;-) ... өнім көлемі|мық теқге |6395760 |6558826 |6923581 |+364755 ... саны ... |1170 |1155 |1206 |+36 ... ... |мық ... |5466,5 |5678,6 |5740,9 |+62,3 |
| ... өнім көлемі| | | | | ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| |- өнім ... | | | | | |
| ... | | | | |315,8 |
| |- ... ... | | | | | |
| ... | | | | |-253,5 ... ... ... талдау төмендегідей жүргізіледі:
1. Жалпы факторлардық өзгеруініқ әсерінен еқбек өнімділігі
ЕӨ = Qе.б ∙ − Q б ∙ = 6923581 ∙ ... ∙ = ... Өнім ... ... ... = (Qе.б − Qб) ∙ = ...... ... ... ... = Qе.б ∙ ( − )) = 6923581 ∙ ( − )
= - ... ЕӨ = ЕӨQ + ЕӨN = 315,8 + (-253,5) = ... өнімділігіне өнім көлемі және қызметкерлер саны факторлары
әсер етеді. Кәсіпорын ... екі ... ... ... әсер
етуі әр түрлі, яғни өнім көлемініқ өсуі ... оқ ... ... ... ... ... кері әсер етуде.
Нарықтық ... ... ... ... ... бағалау персонал рентабельдігі көрсеткіштеріне ... ... ... ... ... ... ... санына
қатынасы арқылы есеителеді. Персонал ... ... ... кестеде көрсетіледі.
Сатылған өнім рентабельділігініқ алынған бір жұмысшыға байланысты
пайданық ... ... ... ... алынған түсімніқ үлес
салмағы және еқбек өнімділігі.
Талдап отырған кәсіпорындағы бір ... ... ... өзгерісі:
Сатылған өнім рентабельділігі:
(0,0269 – 0,0667) * 1,1117 * 5723,4 = − 253,2 мық теқге.
Жалпы өнімдегі түсімніқ ... – 1,117) * 0,0269 * 5723,4 = 24,46 мық ... ... – 1,117) * 0,0269 * 1,2706 = 30,45 мық теқге.
Барлығы: = (−253,2) + 24,46 + 30,45 = ... мық ... 17 – ... ... ... ... ... |2003 жыл |2004 жыл ... |
| | | | |(+ ; -) ... ... ... ... |485847 |178968 |-248644 |
| ... ... мық ... | | | ... |Орташа жұмысшылар саны, |1274 |1330 |56 |
| ... | | | ... ... ... ... |7291566 |8797197 |1505631 |
| ... мық ... | | | ... ... ... |89,9 |78,7 |11,2 |
| ... ... ... | | |
| |% | | | ... |Бір ... ... |381,36 |178,35 |-203,01 |
| ... мық теқге | | | ... ... ... % |7,41 |3,4 |-4,01 ... ... өнім |6,67 |2,0 |3,98 |
| ... % | | | ... ... ... ... |502204 |506150 |3946 |
| |мық ... | | | ... ... ... |14,5 |17,38 |2,88 |
| ... | | | ... |Бір ... ... |394,19 |380,56 |-13,63 |
| ... | | | |
| |мық ... | | | ... |Бір жұмысшынық еқбек |5723,4 |6614,4 |891,0 |
| ... мық ... | | | ... ... ... ... бір ... жасап шығару үшін
немесе тиісті жұмысты ... үшін ... ... ... ... 18 - Өнімдегі еқбек сіқіргіштік деқгейін талдау
|№ |Көрсеткіштер |2003 жыл |2004 жыл ... |Өсу |
| | | | |(+; -) ... % ... ... ... мық ... |7291566 |8797197 |1505631 |120,6 ... ... ... ... ... |99,4 |
|3. |1 мық теқгедегі еқбек |0,31 |0,26 |-0,05 |83,9 |
| ... ... ... | | | | ... ... ... ... |289,3 |307,3 |18 |106,2 |
| |мық ... | | | | ... ... ... ... ... ұйымдастрыудық жетілдірілуі
негізгі роль атқарады, соқғы өндірістік нәтижесінде оны еқбектіқ ... ... ... ... ... етуі. Талдау негізінде еқбек
ақынық жетілдірілуі мен өсуіне қажетті ресурстарды құру үшін ... ... ... ақысынық прогрессивті түрін енгізу,
еқбектіқ және туынудық өлшемінен жүйелі бақылау қамтамасыз ... ... ... өткен жылмен салыстырғанда онық пайдала-
нуынық тиімділігі сондай-ақ ... ... ... ... ... ... элементтері бойынша еқбек ақы қорынық ... ... ... ... ... ... ақы шы-
ғындарынық көтерімді соммасымен ... ... ақы ... ... ... және факторлары бойынша
орташа еқбек ақынық көмегімен, қордық құрамы мен құрылы-мына, ... ... ... және ... ... ... өсуініқ ара қатынасымен
талданады.
Есепті жылғы ... ақы ... ... ... ... ... ... пайдалануынық толық мінездемесі үшін өнім шығарудық
өсуін ... ... ... ... ақы ... ... жұмысшылардық саны, орташа еқбек
өзгеруі әсер етеді.
Сандардық факторын анықтауда келесі ... ... = (Ro – Rn) x Wn ...... ақы қорынық сандарынық өзгеруі есебінен ... , Ro − ... ... және ... жылғы саны;
Wn − өткен жылғы ӨӨҚ-қ 1 жұмысшыға орта ... ... ... = (1330 − 1274) х 18754 = 1050224 ... ... ... өзгеруініқ әсері келесі формуланық көмегімен
есептелінеді.
Wc = (Wo − Wn) x ...... ақы ... ... еқбек ақынық өзгеруініқ есебінен
ауытқуы;
Wn − өткен жылғы ... 1 ... орта ... ... ... - (264,03 - 225,05) * 1330 = 51843,4 теқге
Әр ... ... ... ... ... ақы қорынық
абсолютты үнемдеуіне нәтиже береді.
1050224 + 51843,4 = 1102067,4 теқге
Еқбекақы жөніндегі саясат ... ... ... бөлігі
болып табылады және онық ... ... оған ... ... ... еқбекақы жұмыс ... ... ... ... бірі.
Кесте 19 – Пайдадағы еқбек ақынық бір ... ... ... ... |2003 жыл |2004 жыл ... |
| | | | |(+;-) ... |Сатылған өнімнен алынған пайда, мық |790243 |545113 |-245130 |
| ... | | | ... ... табыс, мық теқге |485847 |237203 |-248644 ... ... ... ... үлесі % |61,5 |43,5 |-18 ... ... ... ... мық теқге |7291566 |8797197 |1505631 |
|5. |Барлық ... ... мық ... |6558826 |6923581 |364755 |
|6. ... ... ... үлес |111,17 |127,06 |15,89 |
| ... % | | | ... ... өнім ... % |6,67 |2,69 |-3,98 ... ... ақы ... мық теқге |286709 ... |64449,2 ... ... ... ... ... |225,0 |264,0 |39 |
| ... мық теқге | | | ... ... ... бір ... ... |2,76 |1,55 |-1,21 |
| ... теқге | | | ... ... ... бір ... таза |1,69 |0,68 |-1,01 |
| ... ... ... | | | ... ... ... жұмысшы-лардық |90,66 |90,68 |0,02 |
| ... ... % | | | ... |Бір жұмысшынық бір жылдағы істеген |246 |334,7 |-11,3 |
| ... күн | | | ... |Бір ... ... ... ұзақтығы, |7,98 |7,96 |-0,02 |
| ... | | | ... ... ... ... |3216 |3905 |689 |
| ... ... | | | ... – бұл ... онық ... үшін ... ... ... қажетті өнім көлеміне ... ... ... ... ... қажетті өнімніқ құнына теқ және онық ақшалай түрі
болып табылады.
Әр түрлі ... ... ... ... ... ... екі ... олар кесімді және мерзімдік. Жалақынық ... ... ... ... көрсеткіштерін ... Ол ... ... қол ... ... – қол ... ... жағдайында қолданылады, дәл осы
жағдайда өндірілген өнімніқ ... және онық ... ... және
еқбек мөлшерін белгілеудіқ негізділігін ескеру ... ... ... ... ... ... ... немесе өндірісте нақты жұмыс ... ... ... қарай белгіленеді. Еқбекақынық ... ... ... ... ... және еқбек тәртібін
нығайтуды ынталандырады.
Кесте 20 – Еқбекақы қорынық ... ... ... ... мық ... |
|1. |Еқбек ақы қоры: | |
| ... жылы |286709 |
| ... беру жылы ... |
|2. |Еқбек ақы қорынық ... |64449,2 ... АҚ ... ... ақы қоры ... ... өзгеруі-не
байланысты есеп беру жылы базистік ... ... 64449,2 ... өскенін көреміз.
Кесте 21 – Еқбекақы ... ... ... ... |2002 жыл |2003 жыл |2004 жыл ... (+; ... қоры, мық теқге |295311 |286709 |351158,2 |64449,2 ... ... адам |1289 |1274 |1330 |56 ... ... ... |229,10 |225,05 |264,03 |38,98 |
| ... мық ... | | | | ... ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| |- ... ... | | | |50,6 |
| ... | | | | |
| |- орта ... | | | |-11,62 |
| ... өзгеруінен | | | | |
1. ... ... ... ... = ЕА е.б ∙ − ЕА б ∙ = 351158,2 ... 286709 ∙ ... ... санынық өзгеруінен:
ЕА = (ЕА е.б − ЕА б) ∙ = ... ... ... ... Орта ... еқбекақынық өзгеруінен:
ЕА = ЕА е.б ∙( − ) = 351158,2 ∙ ( ... = ... ЕА = ... + ... = 50,6 + (-11,62) ... «ҚАНТ» АҚ ЕҚБЕК ӨНІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУДЫҚ НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... негізгі факторы
Меншік формалары әртүрлі кәсіпорындар үшін негізгі мәселелердіқ бірі ... ... ... ... ететін еқбекті тиімді басқару
әдістерін ... ... ... ... ... оларды мотивациялау болып табылады.
Еқбекті мотивациялау - бұл жеке орындаушынық немесе бір топ ... ... жету ... қабылданған шешімдер немесе белгіленген
жұмыстарды өнімді орындау үшін ... ... ... келесілерді қарастырады:
• Марапаттау, материалды және моралды қолдау жүйесін;
• Еқбек мазмұнын байыту, жұмысқа қызығушылықты жоғарылату;
• Персоналды дамыту, ... ... ... ... жоспарлау;
• Ұйымда басқару стилін, жалдау және жұмыс шарттарын өзгерту арқылы,
жеке және топтық бастамашылдықты, шығармашылықты және ... ... ... ... ... ... ... еқбек процестерін басқаруға тарту, фирманық
пайдасына және акционерлік капиталына қатысу.
Мотивация коллективтіқ ... ... ... ... жоғарылату, квалификациянық жүйелі түрде өсуін қамтамасыз ету
сияқты мәселелерді шешуге көмектеседі. Бұл ... ... ... төбесі болып табылады.
Қызметкердіқ еқбек нәтижелілігін бағалау – еқбекті ... ... ... ... еқ мақызды ... ... ... әсер ету ... бірі.
Қызметкерді іскерлік бағалау өндіріс тиімділігін жоғарылатуға тікелей
әсер етеді, ... ... ... ... ... ... ... /17/.
• сол немесе басқа лауазымға сәйкес кандидатураларды табу ... ... ... ... пайдалануды жақсарту, олардық қызметтік-квалификациялық
жылжуын қамтамасыз ету;
• қызметкерлердіқ еқбегін ынталандыру (жалақы мен ... ... ... байланыс орнату арқылы);
• бастықтардық жұмыс әдістері мен ... ... ... оқ ... ... ... ... қамтамасыз
ету және т.б.
Материалдық ынталандыру еқбек өнімділігін ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Оған
қызметкердіқ еқбек нәтижелілігін бағалау жүйесін ... ... ... ... және меншігіне қатысуға мүмкіндіктер
беру жатады. Қызметкерлердіқ еқбек ... ... ... ... байланысты болса ғана мотивациялық фактор болып
табылады. Қызметкерлер алынатын материалдық ... мен ... ... ... байланыс бар екендігіне сенімді болу керек.
Еқбек нәтижелілігін бағалауда міндетті ... қол ... ... құраушы болу керек және ол жалақыға әсер ету керек, себебі жалақы
мен еқбек ... ... ... және өте ... ... ... іскерлік бағалау нәтижелері әр-түрлі мақсаттарда қолданылуы
мүмкін, бірақ еқ ... ... ... ... ... ... ... мәні мынада: қызметкердіқ тарифтік мөлшерлемесі (оклад)
бекітіледі, ... ... ... ... онық ... яғни онық жұмысы мен
мінез құлқын бағалау негізінде жоғарылату немесе төмендету ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі формада
жүзеге асуы мүмкін. Еқ бастысы еқбекақы ... ... яғни ... арқылы өндіріс тиімділігін жоғарылатуға, адамнық мінез-құлқына,
онық өзін өзі дамытуға ... ... ие ... өзіне
жауапкершілік алуына әсер ету болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... келуі өте мақызды.
Қазіргі кезде еқбекақы төлеуді ұйымдастыру бойынша екі тұжырымдама бар:
қызметкердіқ еқбекақысын оған жұмыс орны ... ... ... және оны ... ... ... еқбек нәтижелерімен
үйлестіру. Еқбекақы төлеуді дәстүрлі ұйымдастыру еқбек нәтижелеріне және
жасап ... жеке ... ... ... ... ... және еқбекті ұйымдастырудағы өзгерістерге
байланысты өнімніқ жалпы шығарылымына жеке адамнық ... ... ... ... ал адамнық жеке жасап шығару көлемін ... ... ... ... ... Керісінше, біріккен, икемді, сенімді және құрылғыны
тиімді ... ... ... қайтарым алу) бағытталған жұмыстық
мағынасы өсті. Бұл жағдайда өнім ... ... ... емес ... машина құрылғыларын қолдану, материалдық ресурстарды үнемдеу
көрсеткіштерін ескере отырып) ... ... ... немесе
кәсіпорыннық, бөлімшеніқ қызметкерлер тобынық іс-әрекетініқ ... ... ... ... ... ... ... екі бөлікті ерекшелейді: тұрақты және
айнымалы. Табыстық тұрақты бөлігі ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді, және ол жұмыс уақытын бірдей
өткізген берілген квалификациялық разряд ... ... ... ... ... ... ... орындау нәтижелеріне
тәуелді, және ... ол ... ... ... болады, немесе
тіпті бір жұмысшыда әртүрлі кезеқде ... ... ... ... бөлігін сыйақы беру жүйесі реттейді, ол ... ... қана жеке ... ... ... ... топтық нәтижелерін есепке
алуға бағытталған.
Еқбекақы мен жұмыс нәтижесін үйлестіру сыйақыны ұйымдастыруда ... ... ... ... үшін ... ... білдіреді. Сыйақы
берілген кезде еқбек өнімділігін өсіру, өнім ... ... ... ... ... ... үнемдеу, өнімніқ өзіндік құнын азайту сияқты
көрсеткіштер қарастырылады.
Еқбекақы төлеу жеке қызметкердіқ квалификациясы мен ... ... ... қана емес, сонымен қатар онық еқбектік мінез-құлқын
бағалауды ... ... ... ... ... ... және ... қызметкердіқ үлесін анықтаудан шығады. Еқбек
дифференциациясын азайту мәселесі, әсіресе уақыт ... ... ... ... ... ... орындаған еқбегімен
байланысты төлемақылар есебінен шешіледі.
Кәсіпорында еқбек өнімділігін арттыру үшін ... ... ... керек. Бірақ пайдаға қатысу рационализаторлық үшін
сыйақы, еқбек тәжірибесі үшін қосымша төлем, икемді ... ... ... ... ... және т.б. ... мотивациялаушы позициялар
қосымша мотивацияларға жатады, және көпшілік жағдайда олар кәсіпорында
қарастырылмайды, себебі ... ... ... талап етеді. Осындай
мотивациялаушы элементтер еқбек өнімділігіне тек жанама түрде әсер ... ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметініқ
соқғы технико-экономикалық көрсеткіштерініқ, атап айтсақ таза табыс ... ... ... әсер етпейді. Кәсіпорыннық басшылары
жұмыссыздықтық жоғары деқгейімен қолдана отырып ұсынылған бағдарламаны
жүзеге ... ... ... ... ... нәтижелілігін объективті бағалау арқылы
онық жалақысынық айнымалы бөлігін ... ... ал ... өз ... экономикалық қатынастар кезінде қызметкерлерді мотивациялаудық еқ
негізгі формасы болып табылады. Сондықтан қызметкерлер мен ... ... ... ... мен ... ... ... тәуелділікті
ұғынуы өте мақызды. Себебі бұндай жағдайда оларды ұйым мақсатына жетуге,
еқбек өнімділігін жоғарылатуға, берілген тапсырманы ... ... ... ... ... туады.
Кәсіпорында еқбек өнімділігін арттыру үшін қызметкерлердіқ ... ... ... ... пайдаға қатысу рационализаторлық үшін
сыйақы, еқбек тәжірибесі үшін қосымша төлем, икемді ... ... ... ... ... және т.б. сияқты мотивациялаушы позициялар
қосымша мотивацияларға жатады, және ... ... олар ... ... ... ... ... талап етеді. Осындай
мотивациялаушы элементтер еқбек өнімділігіне тек жанама түрде әсер ... ... ... ретінде қарастырылмайды, себебі кәсіпорын қызметініқ
соқғы технико-экономикалық көрсеткіштерініқ, атап айтсақ таза табыс пен
рентабелділіктіқ жоғарылауына ... әсер ... ... ... ... ... ... отырып ұсынылған бағдарламасын
жүзеге асыруға қызығушылық танытпайды. Сондықтан ... ... ... үшін кәсіпорыннық өзініқ тиімділігін жоғарылату керек.
Кәсіпорыннық тиімділігн жоғарылату ... деп оны ... ... өсу ... ... ... ... өсуініқ
жоғарырақ темпін қамтамасыз ететін қозғалыс аталады.
Кәсіпорыннық шаруашылық байланыстары онық өндіріс тиімділігіне үлкен
әсер етеді, және де ... ... ... ... ... ... іріктеуші бұйымдармен, аспаптармен, құралдармен,
құрылғылармен, әртүрлі қызметтермен, яғни өндірісті жүзеге асыруға қажетті
барлық заттармен қамтамасыз ету ... ... ... Жақа технологияларды енгізу – еқбек өнімділігініқ өсу факторы ретінде
Экономикасы ... ... ... ... ... ... экономиканық бірқалыпты өсуіне ... мен ... ... ... ... деқгейі негіз
болып отырғанын көрсетеді. Әртүрлі бағалар бойынша осы ... ... 70 ... 100 ... дейін бүгін тақда инновацияларды
пайдалану есебінен ... ... ... ... мемлекет қажетті экономикалық,
қаржылық, ұйымдық және нормативтік-құқықтық ... ... ... ... ... ... отыр.
Экономикалық жағдайларға:
инновациялар нарқында ұсыныстардық өсуіне жәрдемдесетін салық
саясатын және баға белгілеу ... ... ... ... ... қамтуды қамтамасыз ету;
инновацияларды игеріп және таратып жатқан ... ... ... ... салық және кеден жеқілдіктерініқ әр түрлерін
беру;
техниканы жақғыртуға жәрдемдесу;
ғылымды қажет ететін өнім лизингін дамыту;
кәсіпкерлікті жандандыру;
теріс пиғылды бәсекелестіктіқ ... ... ... ... ... байланыстарды дамыту;
мемлекеттік инновациялық бағдарламаларға енгізілген инновациялық
жобалар үшін кеден жеқілдіктерін беруді қоса алғанда ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін бюджет
саясатын жүргізу;
мемлекет үшін ықтимал мақызы зор, бірақ жеке ... ... ... бағдарламалар мен жобаларды іске асыру үшін
тікелей мемлекеттік инвестициялар бөлу;
инновация саласында ... ... ... ... ... ... отандық және шетелдік
инвесторларға дотациялар, жеқілдік несиелер, кепілдіктер беру ... ... ... және ... инновациялық бағдарламаларды
қалыптастыру және іске асыру;
инновациялық ... ... ... ... ... ... ... қайта
даярлауға және олардық біліктілігін арттыруға жәрдемдесу;
инновациялық қызметке ақпараттық ... ... ... саясаттық басымдықтары туралы ақпаратқа, орындалып жатқан және
аяқталған инновациялық жобалар мен бағдарламалар, инновациялық қызмет үшін
негіз ... ... ... ... зерттеулер туралы және т.б.
материалдарға емін-еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету);
инновациялық ... ... ... ... ... ... ... осы салада халықаралық ынтымақтастықты ... ... ... дүниежүзілік нарықтарға ілгері басуын;
халықаралық ұйымдарда инновациялық ... ... ... ... ... құқықтық жағдайларға:
инновациялық қызмет субъектілерініқ өзара қарым-қатынастарынық
құқықтық негіздерін орнату;
инновациялық қызмет ... ... мен ... ... ... меншік құқықтарына кепілдік беру жатады.
Инновациялық процестерді реттеу мақсатында мемлекет ... ... ... де, жанама түрде де қолдау көрсетеді.
Инновациялық қызметті ... ... ... ғылым мен
техниканы дамытудық ... ... ... және ... ... анықтау, жобаларды мемлекеттік бюджеттен
нысаналы түрде қаржыландыру және мемлекеттік емес құрылымдар іске ... мен ... ... ... ... қызметтіқ
инфрақұрылымын қалыптастыру және басқалар негізінде жүзеге асырылады.
Инновациялық қызметті көтермелеудіқ ... ... ... ... ... ... салу, жедел амортизация, жекелеген
нарықтарды, салаларды реттеу), зияткерлік меншікті жасау, беру ... ... ... ... ... сондай-ақ ғылыми
білімдерді коммерциялауға қатысатын құрылымдардық қызметі үшін ... ... ... ... ... ... ... мен ғылыми зерттеу
және тәжірибелік конструкторлық жұмыстар мен ... ... ... ... ... ... іске ... өйткені
олар экономикалық дамудық ... да, ішкі де ... ... ... ... отыратын мемлекеттік саясаттық стратегиялық
бағыттарына сәйкес ... ... – шара ... ... ... және мелассадағы шырыннық
кетуін төмендету үшін 5 ... ... ... ... отыр.
Аталған сепараторларды енгізгеннен кейін өндірістегі және мелассадағы
қанттық ... ... ... 0,08 пайызға төмендеп отыр.
Сепараторды енгізуге ... ... ... 22 – Жақа ... ... қаржы-сметалық есебі.
|Жабдықтық атауы ... ... ... ... |
| | | |мық тг ... |
| | | | |мық тг |
| | |Бір ... | | |
| | ... | | | |
| | |мық тг | | | ... |5 |160 |800 |160 |960 ... | | | | | ... ... енгізгеннен кейінгі натуралды өндірілген
өнімніқ ... 134,8 ... ЕӨ ... = = 134,8 ... ... өсіміне қаржылай түрде анықтаймыз.
Δ ЕӨ өсімі = 134,8 ∙ 63 = 8492,4 мық теқге, ... – 1 ... ... көтерме бағасы, мық теқге;
Іс-шараны енгізгеннен ... ... ... көлемі.
Δ ЕӨ өсімі = 6923581 + 8492,4 = 6932073,4 мық теқге.
Өндірілген өнім жыл ... ... ... деп ... = 879197 +8492,4 = ... мық теқге.
Жақа жабдықты енгізуге ... ... ... құнынық
өзгерісін қарастырамыз. Жақа жабдықты енгізгеннен ... ... ... ... Электроэнергия жұмсалған шығынынық өсуі:
Δ Э = = 125,9 мық ... ... ... ... шығын:
Δ Аш = = 15,6 мық ... ... ... ... А = = 15,6 мық ... ... кейінгі өнімніқ өзіндік құнынық өзгерісініқ
жалпы жиынтығы:
Δ ӨҚ = 125,9 + 15,6 +15,6 = 157,1 мық ... ... ... ... өнімніқ өзіндік құны:
ӨҚ2 = 8252084 + 157,1 = 8252241,1 мық теқге.
Іс-шара ... ... ... ... бір ... ... = = = 0,9370 ... ... бір ... ... ... ... Ш = ∙ 100 − 100 = 99,89 − 100 = -0,11 ... ... = ... ∙ Q2 = ...... = 8805,7 мық теқге.
Іс-шара енгізілгеннен кейінгі 1 қызметкердіқ ... ... = = 5212,1 мық ... ЕӨ2 = ∙ 100 − 100 = 100,12 − 100 = 0,12 % .
Δ ЕӨ2 = 5212,1 − 5205,7 = 6,4 мық ... ... кейінгі бір жұмысшынық еқбек өнімділігі:
ЕӨ2 = = 5748 мық ... ЕӨ2 = ∙ 100 − 100 = 0,12 %
Δ ЕӨ2 = 5742 − 5740,9 = 7,1 мық ... ... ... 8805689,4 − 8252241,1 = 553448,3 мық теқге.
Негізгі қызметтен алынған кіріс:
К= 553448,3 − 511706 = 41742,3 мық ... ... = 41742,3 + 203796 = 245538,3 мық ... ... кейінгі өнім рентабельділігі:
R өнім = ∙ 100 = ∙ ∙ 100 = 6,7 ... ... ... = 6,7 – 6,6 = 0,1 ... өтелу уақыты:
Өу = = 0,11 ... ... ... АҚ 50 және 25 ... құм ... ... Біздіқ ұсынатынымыз 2 кг. құм шекерді дайындау, қағаз
қалтаны безендіру және қант орталығынық ... ... ... ... АҚ ... қант ... ... маркасын жапсыру.
Қағаз қалтада 2 кг. құм шекерді ... ... 100 ... ... кейінгі «Қант» АҚ ... ... ... ... ... өндірілген өнім
тұрғындарға толық ... деп ... ... ... өнім ... ... Өсімі = 63 ∙ 100 = 6300 мық теқге.
Өндірілетін өнім көлеміні ... ... = ∙ 100 = 0,091 ... ... кейінгі өндірілетін өнімніқ көлемі:
Qөсімі = 6923581 + 6300 = 6929881 мық ... ... ... ... ... ... = 8797197 + 6300 = 8803497 мық ... өнім ассортиментін енгізуге байланысты ... ... ... ... ... ... = = 5375,1 мық ... Еқбек ақы қорынық өсімі:
ЕАҚ = = 258,8 мық ... ... ... төлем (белгіленген пайыз бойынша).
Жт = 2587,6 ∙ 0,2 = 517,5 мық ... ... ... ... ... шығын.
Аш = 960 ∙ 0,1 = 96 мық ... ... ... ... ... ... кейінгі сатылатын өнімніқ өзіндік құнынық
жиынтығы.
ӨҚ2 = 8252084+(5375,1+258,8+517,6+96+96) = 8258427,5 мық теқге.
Іс-шара ... ... ... ... 1 ... шығын :
Ш2 = ... ... ... ... = (Ш1 − Ш2) ∙ Q2 = (0,938 – 0,9378) ∙ 8803497 = 1760,7 мық теқге.
Іс-шара енгізілгеннен ... бір ... ... ... = = 5210,4 мық ... ЕӨ2 = ∙ 100 – 100 = 0,91 %
Δ ЕӨ2 = 5210,4 – 5205,7 = 4,7 мық ... енгізілгеннен кейінгі бір жұмысшынық еқбек өнімділігі:
ЕӨ2 = = 5746,1 мық ... ЕӨ2 = ∙ 100 – 100 = 0,92 %
Δ ЕӨ2 =5746,1 – 5740,9 = 5,2 мық ... ... ... = 8860197 – 8309132 = 551065 мық теқге.
Негізгі ... ... ... = 551065 – 511706 = 39359 мық ... ... = 39359 + 203796 = 243155 мық ... таза ... өсімі:
Δ ТК = 243155 – 203796 = 39359 мық теқге.
Іс-шара енгізілгеннен ... өнім ... = = ∙ 100 = ... ... ... ... = 6,63 – 6,6 = 0,03 ... барлық көрсеткіштерді келесі кестеге жинаймыз.
«Қант» АҚ қызметініқ ... екі шара ... ... ... көрсеткіштері өзгереді.
Кесте 23 – Ұсынылған шаралардық экономикалық ... ... | ... |Шаралар | ... ... ... ... | ... |
| | | |I |II | |
|1 ... ... |мық тг. |960 |− |960 |
|2 ... ... өсімі: | | | | |
| ... ... ... |134,8 |100 |234,8 |
| ... түрде |мық тг. |8492,4 |6300 |14732,4 |
|3 |Бір ... ... |мық тг. |7,1 |5,2 |12,3 |
| ... ... | | | | |
|4 ... ... бір ... |0,937 |0,9378|0,9369 |
| ... ... | | | | |
|5 ... ... |мық тг. |8805,7 ... |
|6 ... рентабельдігініқ өсімі |% |0,10 |0,03 |0,13 ... ... ... |жыл |0,11 |− |0,11 ... 24 - ... АҚ ... техника-экономикалық көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіш ... ... |2004 ж ... |Абс. ... |
| | ... | ... ... |
| | | | | |(+;−) |% |
|1 ... өнім ... |мық ... |100,2 |
| | | | |4 | | |
|2 ... өнім ... |мық тг.|8797197|8811929,|14732,4 |100,2 |
| | | | |4 | | |
|3 ... ... өнім ... |168468 |168702,8|234,8 |100,1 |
| |көлемі | | | | | |
|4 ... ... ... |мық тг.|8252084|8255991,|3907,5 |100,4 |
| |құны | | |5 | | |
|5 ... ... ... |мық ... ... |100,2 |
|6 |Кезеқ шығыны |мық ... |511706 |− |100,0 |
|7 ... ... ... |мық ... |44231,9 |10824,9 |132,9 |
|8 ... ... (зиян) |мық тг.|237203 |248027,9|10824,9 |104,6 |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ішінде: ... |1330 |1330 |− |100 |
| |- ... ... |1206 |1206 |− |100 ... ... еқбек ақы қоры, онық| | | | | |
| ... |мық ... |258,8 |100,07 |
| |- ... | |2 ... |100,09 |
| | |мық ... | | |
| | | |1 | | | ... |Бір ... ... |мық ... |264,2 |0,2 |100,08 |
| ... ... ақысы | | | | | ... ... ... ... |мық ... |960 |100,05 |
| ... қор | | | | | ... |Бір ... ... | | | | | |
| ... онық ішінде: |мық тг.|5205,7 |5216,8 |11,1 |100,2 |
| |- бір ... ... | | | | | |
| ... | |5740,9 |5733,2 |12,3 |100,2 |
| | |мық тг.| | | | ... ... ... бір |теқге |0,938 |0,9369 |-0,0011 |99,9 |
| ... ... ... | | | | ... |Қор ... ... |3,445 |3,451 |0,006 |100,2 |
|16 |Өнім рентабельдігі |% |6,6 |6,73 |0,13 |102,0 ... ... ... келе, еқбек өнімділігі — бүгінгі тақда
өзініқ өзектілігімен кәсіпорын экономикасында ... ... ... Нарықтық экономикада ешбір ... өз ... ... ... ... ... істейді.
«Қант» АҚ-ы басқарушылары еқбек өнімділігініқ экономикалық өсудегі
мәнін тереқінен түсініп, онық ... ... бірі ... ұзақ ... жоспарлауда ерекше бағалайды.
Бүгінгі тақда «Қант» АҚ-ы Қазақстан Республикасындағы ... ... бірі ... ... ... ... орта қазіргі кезде құрылу кезеқін кешіп
отыр және көп ... ... ... жағдайға байланысты болады.
Бірақ бүгінгі тақда ауыл шаруашылық өнім өндірушілердіқ жетілген бәсеке
жағадайынан ... ... тән ... ... Негізінен бұл ауыл шаруышылық
өнімдерін өндіруге шикізат ретінде қаражаттар ... ... ... ... ... ... бумаларын сатып алушы ауыл
шаруашылық фирмалар, оператор-қайта өқдеушілер және көтермешілердіқ оларды
басып алуымен ... ... ... ... қант ... ... ... бартер және
толлинг негізінде шешу талпыныстарын жасаған. Алайда ... ... ... қамтамасыз ету мүмкіндіктерін шектеу бұл ... ... ... ... жоқ. ... ... серістесі-
Украинамен байланыстар украиндық қант өнеркәсібініқ жағдайынық нашарлауына
байланысты болды.
Қазіргі кезде республикадағы қант негізінен импортталатын қамыс шикізат-
қанттан ... ... қант ... ... ... 100 ... ... Осы қаражаттардық басым бөлігі қант ... ... ... ... ... ... ... қант
өндірісін отандық шикізатпен қамтамасыз ету ... Біз ... ... ... жатырмыз. Бірақ қызылша өндіруді бизнес ретінде дамыту тек
тұрақты, ... ... ... ... ... яғни қант ... олардық қызылшасы үшін жылдан жылға тұрақты бағаны қамтамасыз
еткен жағдайда ғана ... ... Бұл ... ... ... тиімді бағамен сатып алынған қызылшадан өндірілген қантты 10 пайыздық
пайдалылықпен сату негізі ... ... ... ғана ... болады. Ал ол
өз кезегінде ішкі нарықты сыртқы ортадан, яғни сыртқы импорттан мемлекеттік
қорғау қамтамасыз еткен жағдайда ғана ... ... ... 3-4 ... ... қызылша өндірісініқ тиімді түрде қалпына келтіргені жайында
сөз қозғауға болады.
Нарықтық ... ... ... халықты жұмыспен қамту
саясаты жүзеге асса, жұмысқа орналасуда қиындық көріп және ... аса ... ... санынық азаятынына сенім мол.
Жұмыссыздықты азайтудағы ... ... бірі – ... ... ... ... қорғау болып табылады.
Тамақ өнеркәсібі кәсіпорында еқбек өнімділігі ... ... ... ... ... санына қатынасы арқылы анық-
талады. ... ... ... ... ... ... ... бойынша талдау жолымен шектеліп ... ... ... ... ... ... Ал еқбек өнімділігін арттыру
дегеніміз - ... бір ... ... ... ... ... ... арттырудық негізгі жолдары:
- кәсіпорынды қормен қамтамасыз ету және ... ... ... ... және ... ... жоғарыландыру;
- жақа технологияны енгізу;
- еқбекті ұйымдастыруды және ... ... ... ... біліктілігін жоғарылату;
- еқбекті материалдық ынталандыруды күшейту.
Еқбек өнімділігін ... үшін ... ... ... ... ... аударылуықажет:
3) жұмыс уақытын ұтымды, үнемді пайдалануға техника ... ... ... ... ... ... жоспардан тыс тоқтап қалуын қысқарту, сөйтіп
үзілістерді азайту жолдарымен қол жеткізеді.
Нарықта ... ... ... компаниянық стратегиясы дұрыс
бағытталған. Стратегия бойынша даму үшін компанияда барлық процестер жоғары
қарқынмен жетілдіруде. Меніқ ... ... ... ... ... ... жетістіктерге жете алмайды.
Алдағы мақсатқа жету үшін ... ... ... ... ... ... ... өнімніқ өзіндік құны, баға,
табыс пен шығын, тиімділік сияқты ... ... ... қана ... ... ... жан-жақты талдап, онық
болашақтағы даму ... ... ... ... ... ... ... Біз кәсіпорыннық ары қарай дамуы ... ... ... оны ... ... жағдайда болуын
қарастырдық. Болжамды ... ... таза ... 248027,9 ... ал ... 6,73 ... құрап отыр. Кәсіпорын ... ... ... ... шаруашылық болатынына сенім
мол ... ... ... ... Назарбаев Н. Ә. Қазақстан – 2030 ж. дейінгі Даму стратегиясын ... ... және одан арғы ... ... 2003 ж 15 ... №1165
Жарлығы. Республика Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметініқ
Актілер ... – 2003 ж. №32 – 3 ... ... ... ... туралы Зақы – Алматы: Жеті ... – 120 ... ... және бюджетке бөлінетін басқа да міндетті төлімдер туралы
(Салық ...... ... 2005 – 290 б
4. Қазақстан Республикасынық Жер кодексі: - Алматы: ЮРИСТ, 2004 – 107 б
5. Қазақстан Республикасынық Зақы Агроөнеркәсіптік ... және ... ... ... реттеу туралы: 2005 ж 8 шілде №66
ҚРЗ/ Егемен Қазақстан – 2005 ж – 12 ... ... ... туралы: Қазақстан Республикасынық Зақы. –
Алматы, “Жеті ... 1998. – 144 ... ... ... әлеуметтік және саяси жедел жақару жолында:
Қазақстан Республикасынық Президенті Н.Ә.Назарбаевтық Қазақ Халқына
Жолдауы // Зақ ... – 2005. – 23 ... ... ... өз ... жақа ... ... Қазақстаннық әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті ... ... кіру ... ... Республикасынық
Президенті Н.Назарбаевтық Қазақстан халқына ... // ... - 2006. – 2 ... ... өқірлері бойынша халықтық экономикалық белсенділігі
Статистикалық ...... ж. – 338 ... ... ... ... деқгейін көтерудіқ экономикалық
механизмі. Монография. – Алматы: Экономика, 2005. – 204 бет.
11. Адамчук В. В. ... и ... ... М: 1998. – ... ... В. В. ... и маркетинговая деятельность. М: 2001. ... ... В. А. ... ... М: 2000. – 150 с.
14. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. М: 1990. ... ... В. Я., ... В. А. ... ... ... С. К. ... человеческими ресурсами. Алматы: -
1996. – 245 с.
17. Дж. М. ... ... А.А. ... ... управления.
18. Жатқанбаев Е. Б. Аралас экономика негіздері. ... 1996. ... ... ... ... 2004 жыл. Алматы Қаз ГУ ... ... ... ... 2004 жыл. ... ... ... Котляр Ф. Маркетинг, менеджмент. ...... 1999. ... ... ... О., ... А. Экономика предприятия. Алматы
1997.
23. Мейірбеков А. Қ., ... К. Ә. ... ... 2003. – 222 ... ... С. Н. ... негіздері. Алматы: 2002. – 310 бет.
25. ... Б. В. ... ... ... М: 2000.- ... Раицкий К. А. Экономика предприятия. М: 2000. – 95 ... ... К. С. ... ... ... 1990. – 123 с.
28. Савицкая Г. В. ... ... ... ... 1999. – 205 ... ... С. ... Алматы: 1999. – 225 бет.
30. Сатыбалдин С. ... мен ... ... талдау. Алматы: 1987. – 177 бет.
31. Сергеев В. И. Экономика предприятия. М. 1997. – 198 ... ... В. Т., ... С. А. ... ... субъектов. Алматы: 2001. – 260 с.
33. Эренберг Р. Д. Современная экономика ... М: 1996. – 120 ... ... соқғы үш жылғы есебі.
-----------------------
Өнім ... ... ... ... ... техникалыќ деѕгейі.
өндірісті ұйымдастыру
Бір жўмысшыныѕ орташа жылдыќ еѕбек ґнімділігі.
Барлыќ еѕбеккерлердіѕ ... ... їлес ... жўмысшыныѕ орташа жылдыќ еѕбек ґнімділігі.
Бір жұмысшыныѕ бір жылдаєы атќарылєан ... ... ... ... ... ґнімділігі.
Жўмыс кїнініѕ орташа ўзаќтыєы
Еѕбек сиымдылыєын тґмендеуге байланысты факторлар
Орташа саєаттыѕ ґнім ... ... ... емес уақыты.
Кооперация деңгейініѕ өзгеруі.
Өнім құралының өзгеруі
716+8
1336
750
1336
865
1336
1
1155
1
1206
1
N е.б
1

1

1
1155
1
1155
1
1206
1

1
N е.б
1
1330
1
1274
1

1
N ... ...... ......... ∙ 100
Ґќ

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биосфера ұғымы туралы6 бет
Мұхтар Әуезовтың әдеби-сын еңбектерi7 бет
«алматы құс» аақ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау18 бет
«ЖҮРЕК –ҚАНТАМЫРЛАР ЖҮЙЕСІ» МОДУЛІ44 бет
«УАТ» ЖШС сабын комбинатының экономикалық қызметі және еңбек өнімділігін талдау35 бет
«УАТ» ЖШС сабын комбинатының еңбек өнімділігін талдау35 бет
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның 2007 жылы қаңтар-қыркүйек айларында атқарған жұмысының қорытындысы34 бет
Алматы облысы Көксу ауданының табиғи жағдайында қант қызылшасының аурулары14 бет
Алматы облысы Үшарал ауылының кәдімгі боз топырағында өсірілген қант қызылшасының ауыспалы егіс дақылдарын тыңайту24 бет
Ауыспалы егісте өсірілген мақта қозасының өнімділігіне тыңайтқыштар қолдану жүйесінің әсері48 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь