АҚ “Рахат” даму жолдары


Кіріспе

“Рахат” даму жолдары
1. “Рахат” АҚ технико.экономикалық көрсеткіштерін талдау
2. “Рахат” АҚ өндірістік маркетингтік іс . әрекеттерін дамыту жөніндегі ұсыныстар мен нұысқалар.
3. “Рахат” АҚ өндірісінде тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы .
Кондитерлік өндіріс
4. Акционерлік қоғамның еңбек мотивациясын экономикалық бағалау
5.«Рахат» Акционерлік қоғамындағы еңбек ақыны ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар

Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша
Соңғы жылдарда Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және қоғамдық өмірінде болып жатқан өзгерістер шаруашылық іскерліктің жаңа жолдарын іздеумен ғана шектелмей, республика кәсіпорындары алдына жаңа экономикалық шарттарда өміршеңдікті қамтамасыз ету үшін маңызды мәселердің бір қатарын жолға қояды. Осы шарттарда маркетинг ерекше орынға ие болады. Өйткені ол құрылымдық - ассортименттік саясатты қалыптастыру кезінде осы механизмнің ең көкейтесті құрамдасы ретінде сипатталады. Маркетинг кәсіпорындарда кеңінен тарай бастады. Яғни едәуір қаныққан нарығы бар үлкен қалаларда орналасқан ірі кәсіпорындарда маркетинг құрыла бастады.
Ішпек – жемек өнімі адам үшін бірінші қажеттілікте болуы және жекелей басшыларда осы сала үшін маркетинг орыны және ролі айтарлықтай маңызды емес деген ойлар туындауына қарай бұрын маркетинг аса көңіл аудармаған.Қазіргі уақытта маркетингтік және өндірістік өткізу бағдарлану кезінде кәсіпорындардың да мақсатты бағалау мен іскер белсенділік философиясы айырмашылықтары күшінде мұндай пікірдің қыйсынсыз екені айқын.
Нарықтың тауарлармен толу мөлшері бойынша кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық іс-әрекетін басқару кезінде маркетингтің принциптері мен әдістерін қолдану қажеттілігі артады. Кәсіпорынның жемісі ең алдымен технологияларды игеру арқылы пайда болатын қажеттіліктерге жауап беру икемділгі мен жылдамдығы, сонымен қатар тұтынушылық сұраным жағдайының анықсыздығына бейімделу дәрежесіне тәуелді болады. Кәсіпорындағы басқарудың принципті жаңа жүйесін қалыптастыру кезінде маркетинг өндірістік - өткізу іскерлігін ұйымдастыру мен басқарудың Қазақстан шаруашылық тәжірибесі үшін жаңа құралы болып табылып, ол осы іскерлікпен оның мақсаттары және мәселелері жәйлі бұрынғы көзқарастарын айтарлықтай ерекшеленеді.
1. С.Н Нысанбаев., Г.А. Садыханова «Маркетинг негіздерің
Алматы“Қазақ университеті”. - 2012ж. 8-120 бет.
2. Котлер Ф.,Армстронг Г.,Сондерс Дж., Бонг В.«Основы маркетингаң.
Пер. С анг.2-е издание М., С-Пет. Изд. 2009ж.
3. Котлер Ф. «Основы маркетингаң. - Пер. С анг. Прогресс, 2005ж .
4. Ф.Котлер. «Маркетинг негіздерің.- Алматы: Жазушы, 2010ж,550 бет.
5. Кожанаваров К. «Маркетинг негіздеріңң. - Л. 2007ж.
6. Маркова В.Д.«Маркетинг услугң . - М.Изд-во БЕК. 2005ж
7.Жүнісов Б.Ж «Нарықтық экономика негіздерің.- Алматы, 2004. 2 том.
8.Сеитжан Сатыбалды ұлы. «Маркетинг нарықтануң.-Алматы:
“Білім”,2009ж,283 бет.
9. Хожаназаров Қойлыбай. «Маркетинг негіздерің. (оқулық) –Алматы.
“Экономика” , 2005ж.
10. Қаржы-қаражат. Ф.Сейдахметова. «Маркетингтің ерекшелігің.2007ж
-№ 9.-36-38 бет.
11. ҚазМУ хабаршысы. «Экономика сериясың, - И4(26). –2011ж.
М.: Есимжанова С.Р. «Становление маркетинга в экономике.
Қазахстанаң 123-127 бет.Менеджмент, 2006ж.
12. ҚазМУ хабаршысы. «Экономика сериясың, -И2( 24-25).-2011ж.
Есимжанова С.Р. «Особенности развития маркетинга в переходной
экономике Қазахстанаң,117-121бет.
13. Моррис Р.«Маркетинг. ситуации и примерың. - М. 2006 ж.
14. Дихтль Е., хершген Х. Практический маркетинг.- М.: Высшая школа, 2006
15. Аникеев С.А. «Методика разработки плана маркетингаң. - М.2006ж.
16. Голубков Е.П. «Маркетинг: стратегия, Планы, струтурың.
17.Коволев А.И. «Маркетинг анализң. - М. 2007ж.
18. «Все о маркетингең. - М.: Азимут-центр, 1992ж.
19. Дурович А.П. «Маркетинг в предпринимательской деятельностиң.
Минск, 2007ж.
20. Карлоф Б. Деловая стратегия. М. Экономика, 1991ж.
21. Жан-Жак Лонбен «Стратегический маркетинг. Европейская
перспективаң. С-Пет. Наука. 2006ж.
22. Маркетинг. Под ред. Романова А.Н. - М.: “ЮНИТИ”, 2006ж.
23. Нысанбаев С.Н.,Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері.-А.,2012 ж.
24. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.
М. 2007ж
25. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М., 1991ж.
26. Маркетинг. Эванс Дж. Берман Б. – М.: Экономика, 1993ж.
27. Дихтль Е., Хершген Х.Х. «Практический маркетингң. М. 2005ж.
28. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. «Маркетингң.
Учеб. Пособие. С.-Пет. 2009ж..
29. Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. «Маркетингң.
М. 2011ж.
30. Моррис Р. «Маркетинг : ситуации и примерың. - М. 2006ж.
31. «Справочник по маркетингуң. -М. 2008ж.
32. Тим Амблер «Практичекий маркетингң.Пер.с англ. С-пет. 2009 ж.
33. «Исследования рынка: выбор главного направленияң.
М. Дело. 2006ж.
34. Социалистік нарық шаруашылығы жаңа формасын құру туралы Үрімші. – 2004ж.
35. Реформа және даму. Пекин. – 2008ж.
36. Шыңжаң жоғары ғылми журналы. Пекин. – 2006ж.
37. Ильин А.И.« Планирование на предприятииң. Минск. 2010ж.
38. Кретов И.И. «Маркетинг на предприятииң. - М. 2004ж.
39. Стати М. «Методика планирования маркетинговой деятельности
фирмың. Маркетинг ,2008ж. - №2-Бет.
40. Воитоич С. Медиальная стратегия в маркетинговой комиуникации// маркетинг. – 2008.- № 2. – . 39-43 бет.
41. Назарбәев Н.Ә.ғасырлар тоғысында. – Алматы, өнер, 2006-272 бет.
42. Нұрсейіт А.Ш. нарық ілімінің игеру, қоғамдық тәжірбие бастауы//қаржы - қаражат. –2007ж. - №9.
43. Сергеев И-В. Экономика предприятия: Учеб. Пособие.
М.: финансы и статистика. 2010ж.
44. Экономика предприятия /под. Ред.в.Я.Хрипача.
Минск: эконом пресс. 2010ж.
45.Аяпова т.т. Арысов. Е.м. іскер адамның орысша-қазақша
экономикалық түсіндірме сөздігі. - Алматы, 1993ж.
46.Экономикалық предприятия: учебник. Под ред. Н.А. Сафронова.
М.:Юрист.2010.
47. Экономика предприятия / Под ред. Академика в.т. Семенова.
М.: 2008ж.
48. Экономика предприятия: учебник для вузов, Под ред.В.Я. Горфинкеля .М.: Юнити, 2008ж.
49. Маркетинг: Учебное пособие /Под ред .д.э.н. проф. Мамырова Н.К. –Алматы: экономика , 2009,- 304 бет.
50. « Пищевя промышленность ң. Журналь.-№ 2 .-№ 3, 2012ж.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ЖОСПАРЫ

Кіріспе

“Рахат” даму жолдары
1. “Рахат” АҚ технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау
2. “Рахат” АҚ өндірістік маркетингтік іс - әрекеттерін дамыту жөніндегі
ұсыныстар мен нұысқалар.
3. “Рахат” АҚ өндірісінде тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы –
Кондитерлік өндіріс
4. Акционерлік қоғамның еңбек мотивациясын экономикалық бағалау
5.Рахат Акционерлік қоғамындағы еңбек ақыны ұйымдастыруды жетілдіру
бойынша ұсыныстар

Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша

Кіріспе

Соңғы жылдарда Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және
қоғамдық өмірінде болып жатқан өзгерістер шаруашылық іскерліктің жаңа
жолдарын іздеумен ғана шектелмей, республика кәсіпорындары алдына жаңа
экономикалық шарттарда өміршеңдікті қамтамасыз ету үшін маңызды мәселердің
бір қатарын жолға қояды. Осы шарттарда маркетинг ерекше орынға ие болады.
Өйткені ол құрылымдық - ассортименттік саясатты қалыптастыру кезінде осы
механизмнің ең көкейтесті құрамдасы ретінде сипатталады. Маркетинг
кәсіпорындарда кеңінен тарай бастады. Яғни едәуір қаныққан нарығы бар үлкен
қалаларда орналасқан ірі кәсіпорындарда маркетинг құрыла бастады.
Ішпек – жемек өнімі адам үшін бірінші қажеттілікте болуы және жекелей
басшыларда осы сала үшін маркетинг орыны және ролі айтарлықтай маңызды емес
деген ойлар туындауына қарай бұрын маркетинг аса көңіл аудармаған.Қазіргі
уақытта маркетингтік және өндірістік өткізу бағдарлану кезінде
кәсіпорындардың да мақсатты бағалау мен іскер белсенділік философиясы
айырмашылықтары күшінде мұндай пікірдің қыйсынсыз екені айқын.
Нарықтың тауарлармен толу мөлшері бойынша кәсіпорынның өндірістік-
шаруашылық іс-әрекетін басқару кезінде маркетингтің принциптері мен
әдістерін қолдану қажеттілігі артады. Кәсіпорынның жемісі ең алдымен
технологияларды игеру арқылы пайда болатын қажеттіліктерге жауап беру
икемділгі мен жылдамдығы, сонымен қатар тұтынушылық сұраным жағдайының
анықсыздығына бейімделу дәрежесіне тәуелді болады. Кәсіпорындағы басқарудың
принципті жаңа жүйесін қалыптастыру кезінде маркетинг өндірістік - өткізу
іскерлігін ұйымдастыру мен басқарудың Қазақстан шаруашылық тәжірибесі
үшін жаңа құралы болып табылып, ол осы іскерлікпен оның мақсаттары және
мәселелері жәйлі бұрынғы көзқарастарын айтарлықтай ерекшеленеді.
Қазіргі кезде маркетинг жетілген, әрі анықталған ғылыми және машықтық
құрамдас деңгейіне қолдануының айтарлықтай мол тәжірибесі мен сипатталып,
барынша көп жақтылығында және басқа да осы аумақтағы әйгілі мамандардың
еңбектерінде қарастырылған, тоқталып кетерлік жағдай, маркетинг осы орайда
қазіргі уақыттағы алдыңғы қатарлы елдерде қамтамасыз етілетін экономикалық
дамудың жоғарғы деңгейіне сай келеді.
Қазақстан Республикасында маркетингтің қалыптасу қажеттілгі басқару
теориясы мен тәжірибиесінің әлемдік даму тенденциялармен анықталады.
Сонымен бірге маркетингтің қоғамдық даму тенденцияларын уақыт пен сыртқы
орта өзгешіліктерін айқындайды. Сол себепті шешуші параметрлер қатары
бойынша осы аумақтағы батыстық тәжірибиеде дамыған елдерге тән емес және
белгісіз маркетингтің өзгеше мәселері пайда болады.
Біздің шартымызда маркетингтің классикалық схемасын енгізу процесі
айқын енкізіліп, кәсіпорында маркетингтің қалыптасу шарттарының әсерінде
құрылған ерекшелігі анықталған проблемаларға әкеліп,маркетингтің дамыған
моделіне қарай жылжуды бағыттайды.Осы бағытта жүргізілетін жұмыстің көп
жағдайда қалыптасқан шарттарға сәйкес айқын бағдарлы болып, тәжірибе
жүзінде агроөнеркәсіп салаларын дамытып, яғни нақты экономикалық негізі бар
ұзақ мерзімді мақсаттармен және маркетингтің ұйымдастырушылдық материалды-
техникалық қамтамасыз етілуі. Осы кезде маркетингті дамту арқылы азық -
түлік нарығын зерттеу негізінде нарықты өз өнімдерімен тұтынушылардың
қанағатын қанағаттандыру және қамтамасыз ету. Зерттеу теориялық негізі
болып, маркетинг түсініктемелерінде шетелдік ғалымдардың пайымдаулары
қолданылған.
Осы сипатта таңдалған тақырыпта жұмыстың орындалуы өз негізіне бір
жағынан, маркетинг бойынша шетел және отандық кәсіпорындардың даму жолдары
мен айырмашылықтары және озық техникаларын айта кеттік. Екінші тарауда
нақтылы – Акционерлік Қоғам “Рахат” фабрикасының сипаттамасымен
өнндірістік дамыту жолдарын негізгі көрсеткіштер мен үлгілерді көрсету
арқылы, зерттеу жүргізіп, өндірістік іс-әрекетінің теориямен ұштастырып,
ұйымдастыру процесі ерекшеліктері жөнінде талдау жасап, отандық
кәсіпорындар тәжірибиесінде келешекте пайдалану үшін,тәжірибелік
материалдар мен оның айтарлықтай жетістіктерін айта кеттік.
Осыған байланысты бұл ғылыми жұмыстың мақсаты-кәсіпорындағы
маркетингтің алатын орны мен оның атқаратын негізгі қызметтерін зерттеу
арқылы Қазақстан кәсіпорындардағы маркетинг қызметін жүзеге асыру
мәселелерін сипаттау негізінде тақырыптың мәнін ашу болып табылады.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелер анықталған.-маркетингтің
теориялық негіздері мен дамуы сипатталған;-маркетингтің негізгі
концепциялары сипатталған;-кәсіпорындағы маркетингтің атқаратын қызметтері
келтірілген;-Қазақстандағы және Қытай Халық Республикасының маркетинг
қызметінің даму ерекшеліктері айқындалған;-Рахатң акционерлік қоғамына
толық талдау жасалынып,ондағы маркетингтік қызметтің орны мен ролі
сипатталған;

ІІ-тарау. “Рахат” АҚ маркетингті пайдалану
және дамыту жолдары
2.1. “Рахат” АҚ технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау

Акционерлік Қоғам “Рахат” бұрынғы кондитер кәсіпорыны ретінде Алматыда
құрылған. Осы кондитерлік өнімдері ең алғашқы өндірісі соғыс кезінде
Харковтан Москва қаласына көшірілген ликер зауытының құралдары мен сол
зауыттың алаңдарында болған. 1958 жылы жаңа корпус салу мен бірге ең
алғашқы ірі реконструкциясы болды. Одан кейінгі ірі реконструкция 1978-1979
жылдар аралығнда болып өткен. Сонымен қатар административті-тұрмыстық
корпус салды49.
Қазақстан Республикасы өз алдына тәуелсіздік жариялауымен бірге 1991
жылы егемендік алып, нарықтық экономикаға көшіп , көптеген салаларға
өзгеріс жасады. Ал 1992 жылы кәсіпорын меншік түрін өзгертумен
айналсып,соңғы негізінде еңбек коллективімен кәсіпорын жекелешендіру
жүргізіп акционерлік қоғам құрылды. Кәсіпорын басшылығы акционерлер
кеңесімен жүреді, ол оның құрамына жұмысшылар мен кәсіпорын қызметкерлері
кіреді.
Ал 2004-95 жылдары кәсіпорын мүлдем жаңа және жаңартылған құралдар мен
техникалық қайта жабдықтау жүргізілді. Кәсіпорын орналасқан өндіріс көлемі
5,3 гектардан турады. Ал2006 жылы мемелекет экономикалық реттеитін заңдылық
жұйеде көптеген алға жылжулар басталып, кәсіпорынның жұмысына жақсы әсерін
тигізді. Сонымен қатар,кәсіпорын ішінде де антикризистық шаралар
қабылдады40. Соның нәтижесінде 2006 жылдың алғашқы айларындақ- сату
көлемі бұрынғы жылдармен салыстырғанда 2.5 есе өсті. Кәсіпорын
қызметінң негізгі түрі кондитерлік өнімдер өндіру және оларды сату болып
табылады.
Кәсіпорын атмосфераны ластауға қарсы әрекет жасайды және қоқыс (шаң)
тастаудың берілген шектік нормасынан аспайды.
“Рахат” акционерлік қоғамдағы жабдықтың бекітілген қуаттылығы 32,2
тонналық өндірістік максимал көлеміне жетіп 2009 жылы 12 мың тонаға жуық
кондитерлік тағамдар өндірілген.
Кәсіпорында 2010- нан астам адам жұмыс істейді. Соның ішінде 300-ден аса
мамандар мен инженер-техникалық жұмыскерлер істейді. өндірістің бір талай
құлдырауына қарамастан, оны дамыту бойынша мәселерді шашуға қабілетті еңбек
жұмысын сақтау үшін шаралар қолданды.
“Рахат”Акционерлік Қоғам кондитерлік тағамдарын шамамен барлық
түрлерін шығарады. Сонымен қатар дәстүрлі тағам - тәттілер шығарады.
Шоколад, Карамел Печенье, Вафли, Мармелад, Зефир (тәтті-қақ), Ирис,
Драже. мұнда жартылай фабрикаттар барлығы 200-ден аса атауға ие. Қазіргі
кезде кәсіпорынның алты цехы жұмыс істейді. мысалы: бисквит, корамель,
ирис, шоколад кәмпиттер, зефир, драже цехтері бар. қоймадағы дайын өнімдер
екі күннен артық жатпайды. Өзінің өнімінің тең жартысын Алматы қаласы мен
Алматы Обылстарға өткізумен айналсады. 2007 жылдардың өзінде-ақ өнім
түрлері 7 обылысқа таратылған49.
“Рахат”Акционерлік Қоғамдағы негізгі құралдардың құны 2009-2011жылдар
аралығында 1494.689 млн.теңге құрап,122.4пайыз өскен.Сонымен қатар негізгі
құралдарға кіретін түлерінде айта кетуге болады, мысалы: ғимараттар мен
құралдар 2009 жылы 155.205 млн.теңге болса, 2011 жылы 160.814 млн.теңге
құрап,өсу қарқыны118.5 пайызға жеткен. Ал машиналар мен саймандарда
1268.406 млн.теңге болып,122.9 пайыз құрап өсу қарқыны керісінше
төмендеген. Сонымен қатар негізгі құралдардан басқадай түрлеріде160.4
млн.теңге болып,өсу қарқыны 124.0 пайызға жетіп төмендеген.

(1-кесте)
“Рахат” Акционерлік Қоғамынің негізгі техника-экономикалық

көрсеткіштері
Көрсеткіштер Өлшеу Есеп Ауытқу- өсу
бірлігі шылық қарқы
2009ж. 2010ж.
1. Кондитер Тонна 3444 5489 +2045 159,4
өнімдері
2. Өнім көлемі Мың 332658 621506 +288848 186,8
(бар бағамен) теңге
3. Өнім көлемі Мың 211712 281912 +69200 132,7
(салстырмалы теңге
бағамен)
1 Тоннаның теңге 61473 51177 -102296 83,2
орта бағасы
Жұмысшылар- Адам 1087 942 -145 86,7
дың орта саны
Орта айлық теңге 6053 12189 +6136 2 есе
жалақы
Ақшалай теңге 216474 327785 +111311 151,4
көрсеткіш
8. Өнімнің Мың 548054 699149 +151095 68,3
өзіндік құны теңге

“Рахат” Акционерлік Қоғам негізгі экономикалық - техникалық
көрсеткіштерінің нәтижесінде кондитер өнімдеріні 2009 жылы
3444 тонна, яғни, 332.658 мың теңге көлемінде ол 2010 жылы 5488 теңге
(621506 мың теңге)көлемінде өспелі қарқынға ие болғанын көруге болады.
Сондықтан бұл кестеден жұмсшылардың орта саны 2010 жылы 2009 жылға
қарағанда азайып,86.7пайыз құрап, орта айлық жалақы 2 есе өскендігі. бұл
жағдай жұмсшының санын азайтып, қалған жұмысшының жалақысын көбейтумен
бірге оларды ынталандырған. Нәтижеде бұл көрсеткіштер өспелі сипатқа ие
болып, табысты қызымет жасауына ықпал етті деуге болады.
(2-кесте)

Акционерлік Қоғамның қаржы көрсеткіштері
Көрсеткіштер 2009ж. 2010ж. өсу қарқыны
млн теңге млн теңге %
01 Қорлардың барлығы 290143 280643 96,7
02 Соның ішінде шикзат пен 281131 251714 89,6
материалдар
03 Дайын өнім 9018 28929 320,8
Дебиторлардың барлығы 63317 63925 100,9
Ақша құралдары 1192 63925 779,9
06 Барлық ағымдағы 354652 353865 99,8
активтер(01+04+05)
Негіззгі активтер 4806662 4223654 87,9
Инвестициялар 19044 32345 169,8
Барлық активтер 5180358 4609864 88,9
(06+07+08)

“Рахат”Акционерлік Қоғамның соңғы мерзімдегі қөрсеткіштерін
жоғарғыдағы кесте бойынша ,қысқаша сипаттай кетуды жөн көрдік. мысалы:
2010 жылы қорлардың барлығы 280643 млн.теңге ,1990 жылмен салыстырғанда
төмендеп 96,7 пайыз құраған. Ал сәйкесінше дайын өнім өсіп 2010 жылы
28929 млн. теңге құрап ,өсу қарқыны 320,8. Сонымен қатар дебиторлар
мен ақша құралдарының өсу қарқыны 100,9 пайызбен 779,9 пайыз өскен, бірақ
негізгі құралдармен барлық активтердің жылдық көрсеткіштері мен
өсу қарқыны төмендеген.

(3-кесте)
Акционерлік қоғам нәтижесі мен пайдалылығы
Көрсеткіштер 2009ж. 2010ж. 2011ж. өсу қарқыны
2010 2011
2009 2010
1. Сатудан түскен табыс 3153,2 4308,4 5049,4 136,6 117,2
2. Өткізілген өнім құны 2647,9 3722,3 4331,2 140,6 116,4
3. Жалпы табыс 388,7 586,2 718,2 151 122,5
Жалпы шығындар 216,0 378,4 406,6 144,9 107,5
оның ішінде:
Жалпы және әкімшілік 134,3 276,7 247,4 206 111,8
Шығындар
6. Өткізу шығындары 56,2 78,7 127,4 140,0 162,1
7. Пайызды төлеу шығындары 19,7 23,0 31,6 116,7 137,4
Негізгі қызметтен 196,4 207,8 311,6 105,8 149,9
түскен табыс
9. Негізгі емес қызметтен
түскен табыс
10. Салыққа дейінгі қызмет- 196,4 207,8 311,6 105,8 149,9
тен түскен табыс
11. Табыс салығы
12. Салықтан кейінгі қызмет- 196,4 207,8 311,6 105,8 149,9
тен түскен табыс
13. Төтенше жағдайлардан
түскен табыс
14. Таза табыс 196,4 207,8 311,6 105,8 149,9
15. Тарату пайдалығы 75,2 54,9 76,6 73,0 139,5
16. Сату пайдалығы 50,5 35,4 43,4 70,0 161,3

Жоғардағы кестеден Акционерлік қоғамның нәтижесі мен пайдалығын
туралы көрсеткіштерді көре аласыздар . Мұнда жалпы табыс және жалпы шығын
көрсетілген,табыс әр жыл сайын артып отырған, мысалы: 2011 жылы 718,2 млн
теңге жетіп, өсу қарқыны 122,4 пайыз құраған. Ал жалпы шығында артып
отрған 2011 жылы
406,6 млн теңгеге жетіп,өсу қарқыны 107,5 пайыз құраған. Жалпы
бұл кестеден шығындар табыстан аспайтындығын, қызметінің оң
әсерлігін көрсетумен бірге , тауар пайдалығы мен сату пайдалылығы да
өскен.

2.2 “Рахат” АҚ өндірістік маркетингтік іс-әрекеттерін дамыту жөніндегі
ұсыныстар мен нұсқалар.

Жалпы бүгінгі таңда “Рахат”Ашық Акционерлік Қоғамы Қазақстандағы
тамақ өнеркәсібінің алдыңғы қатарлы табысты кәсіпорыны болып саналады. Оған
дәлел ретінде оның әлемдік стандартқа сай дәмді де сапалы және басқа
қабылетті өның түрлерін өндірумен байлансты деуге болады. Ал ол
кәсіпорынның қызметінің табыстылығы мен тиімділігін көрсетеді. Сонымен
қатар, “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамының қызметінің жемісті болуына ондағы
жүзеге асырып жатқан бірқатар маңызды іс-шаралармен тығыз байланысты. Атап
айтсақ, бұл кәсіпорын ашық акционерлік қоғам ретінде өзгерістер енгізді.
Және нарықтық қатынастар шеңбернде өз қызыметін нарық талаптарына сәйкес
толықтырады. Яғни, -құрал- саймандары мен өндірістік құрал-жабдықтары
жаңартылып, автоматизацияланды, жаңа өндірістік линиялар жүзеге
асырылды.
-қазыргі заманның талаптарына сәйкес кондитерлер мен технологтардың
білігтілігін жоғарлату мақсатында әртүрлі семинарлар, курстар, оқыту іс-
шаралары ұйымдастырылды; -кондитерлік өнеркәсіп үшін қажетті шикізаттар мен
құрал-жабдықтарды өндіретін әлемдік, әсересе европалық өндірушілермен
серіктестік қарым-қатынастар нығайтылды. Шет елден көбінесе какао,
кондитерлік майлар, ароматизаторлар (хош иістендіргіштер) және т.б.
тасымалданады. Дегенмен,әр уақытта кәсіпорының қызыметін дамытуда оны
жетілдіріп отыру қажет.Сондықтан “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамның табысты
да пайдалы өнімдерін өндіруде кездесетін бір қатар мәселерді шешу жолдары
туындайды.
Солардың бірі - жұмыскерлердің біліктілігін көрсету-кәсіпорынның ең басты
мәселерінің бірі. Әсересе инженерлер, технологтар,маркетинг
қызметкерлерінің біліктілігі мен білімін жетілдіру мақсатында әртүрлі
курстар мен семинарлар ұйымдастыруы қажет. Бұл мамандар қазіргі заманның
білім жүйелерін меңгеріп,жаңа өнім өндіру тиілділігін қамтамасыз етеді. Сол
үшін кәсіпорын тарапынан жоғары сапалы жұмыскерлерінің санын көбейту оның
өзекті мәселесі болуы тиіс. Бұл тұрғыда менің ойымша,маркетинг бөлімін
жандандыру негізінде баға, сапа, өткізу,тарату сияқты бөлімшелерінің
қызметін жетелеп бақылайтын жүйе құру керек. Яғни әр бөлімше өзінше
жауапкершілікпен тиісті білікті мамандары арқылы өз мәселеріне шешім
табуына мол мүмкіндігі болады. Сонымен қатар, шетелдік мамандардан білім
алмастыру немесе мерзімдік стажировкалар ұйымдастыру арқылы мамандардың
біліктілігін көтеруге болады. Әсересе кондитерлік өнеркәсіптің шебер-
кондитерлері Швейцарияның білікті қызыметкерлерінен шоколад өндіріс
технологиясын дамыту жөнінде семинарларды,қарым-қатынастарды нығайту қажет.
Менеджментті дамыту.Әрбір кәсіпорынның қызметін жүзеге асыруда басты мәселе
оның басқару тиімдлігінде болды. “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамның жүмысын
ұйымдастыруда негізгі мәселе оның қандай басқарылып, ұйымдастыруы
қарастырылады. Жалпы басқару қызыметін жоспарлау, бақылау, ынталандыру,
ұйымдастыру, функциялары арқылы жүзеге асырылады. Бұл кәсіпорында негізінен
бақылау функцияы әрбір өндіріс кезеңінде тұрақты түрде талданып отырады.
Бақылаудың қатаң жүйесі өнімді өндірудің барлық кезеңінде оның бәсеке
қабілеттілігін көрсетуге мүмкіндік береді және сауда торынан минималды
қайтарылу дәрежесін төмендетті деуге болады. Жалпы бақылау функциясын іске
асыру біріншіден, есеп және есеп беру жүйелерін ұйымдастыруға негізделеді.
Басқарушылық есеп берудің құру қағидалары ретінде жауапкершіліктің
қолдануын келтіруге болады. Сонымен қатар әрбір бөлімшелердің қызметін
қадағалау арқылы олардың пайдалылық деңгейі мен өзарақатынасын анықтауға
болады. Әрине бұл кәсіпорында ұйымдастырушылық-экономикалық қамтылу
дәрежесі жеткілікті, дегенмен оны қайта құру мен жандандыру мәселесі
ескерілуі тиіс. Ол үшін жаңа басқарушылық стильдері, модельдерді қарастыру
қажет. Менеджмент тұрғысынан ұйымның мақсаты мен миссиясына сәйкес жаңа
бағыттарды зерттеу керек, мысалы әрбір ұйым бөлімшелерінің қызметін тиімді
болуы үшін орталықсыздандыру жұйесін енгізуге болады. Яғни әр бөлімше
дербес экономиканың,ұйымдастырушының қызыметтерін өз бетінше
жауапкершілікпен жасаса, сонда өзінше әр бөлімнің тиімділігі артуы мүмкін.
Нәтижесінде ұйымның рентабілділігі артып, бөлімшелердің өкілеттіліктері
өседі. Сонымен,қатар тиімді менеджментті жүзеге асыру үшін ұйымның
ұйымдастырушының құрлымының қызыметін де ескеру керек.
Жарнаманы қалыптастыру мәселесі.Сонымен қатар, бұл кәсіпорында негізінен
жарнама қызыметін жетілдіру қажет сияқты. Себебі егер де жарнаманы табысты
және тиімді жүзеге асыру арқылы одан да табыстырақ кәсіпорын болуы мүмкін.
Сондықтан, жарнаманы қалыптастыру іс-шаралары болуы керек. Сапалы және
өтімді өнім түрлерін тұтынушыларға жарнама түрлері арқылы хабардар етуге
болады. Интернет сияқты тарату жолдарымен жеткізуге болады. Сонда
кәсіпорынның өнімдері тартымды жарнамалармен тұтынушылардың талғамына әсер
етеді. Сонымен қатар, Бұл ұйымға көбінесе өз өнімдерін таныту мен
жарнамалау бағытында әртүрлі сипаттағы көрмелерге, конкурстарға қатысу
қажет. Мысалы, “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамы сапаның алтын белгісінің
иегері атанып,“Қазақстаның белгісі” сиымен марапатталған . Сол сияқты ол
халықаралық және республикалық байқауларда сапалы өнім өндіру негізінде
жүлделі орындарға ие болып жүр. Сондықтан, келешекте де ұйымның табысты
қызмет атқаруына оның өнім сапасы мен тұтынушыға деген пайдалылығын ескеруі
тиіс.
Бұл жағдайда жарнаманы пайдалану және және оны үнемді ұйымдастыру ол
осы кәсіпорынның маңызды шараларының бірі ретінде қарастырылады. Жарнама
негізінен тауарды немесе қызметті тұтынушыға, жабдықтаушыға, сатып
алушыларға т.б. таныстыру мен жан-жақты таныстырудың бірден – бір тиімді
құралы. Ол неғұрлым сапалы және тартымды болса, соғұрлым халыққа дұрыс
танылады.
“Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамның өнімдері біздің елде айтарлықтай
танылған танылған деуге өнімдері біздің елде айтарлықтай танылған деуге
болады, бірақ кәсіпорынның қызметінің табыстылығына, өнімның өтімділігіне
жарнаманың алатын маңызы зор.
(1-үлгі)
Нарықтағы “Рахат” АҚ жарнамалық шараларының дәйектілігі
№ Сатып алушылар назарын Негізгі шаралар
пп жұмылдыру кезеңдері
І Тауар жәйлі білім алу Нарықта “Рахат” АҚ кондитерлік
Тауарларының пайда болуы және бар болуы
туралы ақпараттарды тарату.
ІІ Тауарға қатынас Тауардың тұтынушылық қасиеттермен
танстыру, осы тауарды сатып алған
тұтынушылар- дың онымен қанағаттануы
жәйлі ақпарат тарату.
ІІІ Сатып алуға ниет Потенциялды тұтынушылар мақсатты тобын
таңдау. Нақты кондитер тағамдар
қатынасында оларға жарнаманың тұрақты
әсер етуі.
V Сатып алу Бірінші сатып алуды және келесі жолы
оны қаиталауды ынталандыру.

Сыртқы экономикалық байланысын жетілдіру жолдары Шетелдік
серіктестермен, әсіресе Германия, Франция, Нидерланды т.б. Европа елдерімен
байланстарын нығайту арқылы техналогияны тәжірбиелік қолдану қағидаларын
игеру керек. Кондитерлік өнеркәсіптің құрал-жабдықтары мен жаңа машиналар
түрлерін, сонымен қатар қазыргі заманғы өзық технологияның түрлерін
шетелдік елдердег даму сипатын ескере отырып,іс-жүзінде қолдану
жағыдайларын ұйымдастыру. Мысалы, “Рахат” Ашық акционерлік Қоғамы бүгінгі
таңда бірнеше дамыған мемелекеттермен экономикалық байланстары бар:
❖ “Кондинаф” ,Голландия (какао бұршақтары);
❖ “Драгоко” , Австрия (жемс иістендіргіштер);
❖ “Кроклан” , Нидерланды ( кондитерлік майлар);
❖ “Нагема” , Германия (құрал-жабдықтар мен саймандары);
❖ “Сакада” , Франция (мұздатқыш құралдары);
❖ “Шнейдерэлектик” , Франция (электр құралдары);
Міне , жоғарыдағы аталған ірі кампаниялар негізінде “Рахат” Ашық
Акционерлік Қоғамы өз қызметін жетілдіру мен дамыту бағытында тұрақты және
өзара тиімді қарым-қатынас орнату арқылы жетістіктерге жетіп отыр. Яғни бұл
кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызыметін одан-әрі дамыту немесе жақсату
жолдарын қарастыру қажеттілігі туады. Ол үшін қазыргі уақытта әртүрлі өзара
серіктестік қатынастағы келісім-шарттар мен байланыс түрлері бар. Сонымен
қатар, бұл ұйім үшін шетелдік байланстарды нығайтуда интернет дүниежүзілік
байланыстарын пайдалануды да ұсынуға болады. Себебі, ол бірқатар
экономикалық шығындардың төмендеуінеәкелуі мүмкі. Сондықтан кондитерлік
өнімдерді сату-сатып алу несие олардың шикізаттарымен материялдарын
жабдықтауда интернеттің қосар үлесі де аз емес.

(2-үлгі)
“Рахат”АҚ тауарларының артықшылықтары мен кемшіліктері
тауар түрлері факторлар артықшылықтары кемшіліктері
Шоколад Тұтынушылардың денсаулыққа кейбір кезде
конфеты талаптары зиансыздығы. мезгілге қарай
сұранстың
азайуы.
Карамель Бәсекелестердің сапасы жоғары
конфеты тауарларды салстыру:деңгейде:
Сапа мен қасиеттері.демографиялық
Орналасқан аймағы. жағдайға
байлансты.
Ынталандыру жолдары.Базар орталығы- ның Базар
жанда орналасқан. орталы-ғында
Жаңа тауар шығару Жарнама тарату, саудан-ың
мүмкіншілігі. Көрме ұйымдастыру. көптігі.
Жаңа технология Қазақ тіліндегі
енгізу. Білікті ақпараттың
Ирис конфеты Тауарды мамандар дайындау. аздығы.
Бәсекелестерден
қорғау жолдары. Фирманың,
стратегиялық,
Мармелад тактикалық
жоспарлануы.
Тауар атының Базардағы барлық
танымалығы. тауарды
қадағалай алу.

3. “Рахат” АҚ өндірісінде тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы –
Кондитерлік өндіріс

Алматы кондитер фабрикасы Рахат АҚ өзінің алғашқы өнімін 1942 жылы
шығарды.
Қазіргі кезде Рахат АҚ-да кондитер өндірісінің дәстүрлі
технологиялар түрлері және салалық ғылым мен техника дамуының заманауи
деңгейіне сәйкес келетін техникалық параметрлері кездеседі. Кондитерлік
өнімнің 230-дан астам атауы өндіріледі: конфеты шоколадно-вафельные,
пралиновые, помадные и желейные, многослойные; карамель с фруктовыми,
сбивными, помадными и переслоенными начинками, леденцовая, глазированная;
ирис восьми наименований; мармелад на желатине, желейный мармелад в сахаре,
в каполе и глазированный; бело-розовый зефир и зефир глазированный;
плиточный шоколад десертный, молочный, горький, шоколад с добавками и
начинками, пористый шоколад; драже с корпусами из орехов, изюма; вафли
весовые и фасованные, глазированные; сахарное и затяжное печенье в
различной упаковке; восточные сладости четырех различных видов; в составе
зонтичного бренда “На здоровье!” шоколад, конфеты, печенье, вафли, драже на
заменителях сахара с пониженной калорийностью, разрешенные для употребления
больным диабетом.
"Рахат" – шоколадты өндіру бойынша толықтай өндіріс тізбегі бар, яғни
какао-тұқымын қайта өңдеуден бастап дайын өнім және жартылай фабрикаттар
шығаруға дейінгі өндіріс процесі жүзеге асатын, Қазақстандағы бірінші
кәсіпорын. Орталық Азия территориясында аналогы жоқ жоғары дәрежеде
өндіретін жабдық дәстүрлі шоколадтарды ғана шығармайды, сонымен қатар жаңа
европалық форматтағы шоколадтарды шығаруға м:мкіндік береді.

Какаодан шоколадқа дейін

Сұрыптау, тазалау, қуыру, ұсақтау, перемалывание, конширование – бұл
какао-бобтарды жеуге жарамды шоколадқа айналдыратын өндіріс циклының аз
бөлігі. Шоколад негізінде тәтті, құнарлығы жоғары (100г өнімде шамамен
550ккал), өз қасиетін жоғалтпай жылдар бойы сақтауға жарамды, бірегей өнім.
Шоколад құрамында 50-55% көміртегі, 32-35% май, 5-6% ақуыз болады. Сонымен
қатар, дубильные вещества (4-5%), стимуляторы - теобромин и кофеин (1-
1,5%), микроэлементы Na,К,Mg,Р,Fe и витамины В1,В2 и РР.
Шоколад өндірісіндегі заманауи фабрика электронды басқару арқылы жүзеге
асатын автоматтандырылған линияны сипаттайды. Кез келген сыртқы жағдайдан
жабық және техникалық жарақтандырылуы тапсырылған технологиялық
параметрлерді өндірістің әртүрлі кезеңінде ұстауға мүмкіндік береді, бұл
сәйкесінше өнім өндіруде тұрақтандырғыш заттар және консерванттарды
пайдаланбай, үзақ мерзімді сақтауға жарамды, жоғары сапалы өнім өндіруге
кепілдік береді.
Автоматтандырылған өндіріс линиясының жұмысы Виртуалды ми деп
аталатын компьютермен бақыланып отырады, яғни өндірілетін өнімнің түріне
байланысты осы компьютердің жадында сақталған бағдарламаны таңдайды және
өзі барлық процестердің дұрыс жүзеге асуын қадағалайды, сонымен қатар
сыртқы температура режимін және операциялардың атқарылуының тездігін
бақылайды. Қажет жағдайда өз жұмыстарын тексеріп, қажетті түзетулер енгізіп
отырады.

Өндіріс процестері:

Қуыру

Фабрикада какао-бұршақтарды тазалайды және сорттайды, сосын арнайы
аппарттарда 130—150°С температурада қуырады. Қуыру процесінде артық
ылғалдылықтары және қышқыл бөлшектері буланып, ұшып кетеді және бұршақтар
біртектес қара-қоңыр түске ие болады. Обжарка какао — это очень важный этап
всего производства, от которого (как и от ферментации) во многом зависит
качество будущего шоколада, его запах и вкус. Иногда для обжарки смешивают
разные сорта какао (или какао одного сорта, но выращенное в разных
странах). Большинство крупных производителей шоколада держат способы и
условия обжарки какао-бобов в секрете. После обжарки какао-бобы дробят на
какао-крупку и одновременно отделяют от нее шелуху (так называемую
какаовеллу).
Какао-тертое

Обжаренную и очищенную какао-крупку тщательно измельчают. Чем лучше
будет измельчена какао-крупка на этом этапе, тем более полным и тонким
будет вкус шоколада. Размер твердых частиц какао, прошедших через
измельчающее оборудование, не должен превышать 75 мкм — такое какао
называется какао-тертым.

Прессование

Какао-тертое содержит 54% какао-масла — очень ценного вещества,
необходимого для производства настоящего шоколада. Какао-тертое нагревают
до 95—105°С и прессуют. В результате какао-масло отделяется от твердого
остатка, который в дальнейшем используется для приготовления какао-порошка.
Смешивание и измельчение

Какао-тертое, сахар и часть какао-масла смешиваются в определенных
пропорциях. После смешивания масса поступает на измельчение. Эта стадия
является очень важной при выработке шоколада: чем выше степень измельчения,
тем нежнее вкус. Обратите внимание: общее содержание натуральных какао-
продуктов в такой смеси во многом определяет не только качество, но и
стоимость шоколада. Особенно это касается содержания какао-масла — продукта
сколь ценного, столь и дорогого. А вот в различных дешевых суррогатах какао-
масло почти наверняка отсутствует. Отсюда и возникают такие
привлекательные цены, которыми не слишком добросовестные производители
радуют не слишком искушенных клиентов.
Конширование

После смешивания и измельчения шоколадная масса подвергается
коншированию — интенсивному вымешиванию при высоких температурах.
Конширование — это весьма длительный (до 24 часов) процесс, в результате
которого из шоколадной массы испаряется лишняя влага, улетучиваются остатки
дубильных веществ, а твердые частицы какао округляются. Консистенция
шоколада при этом становится более однородной, а вкус — более нежным,
тающим. После обработки шоколадной массы в нее вносят оставшиеся
компоненты, предусмотренные рецептурой: какао-масло и лецитин — для
разжижения массы и оптимизации ее отливки в формы; натуральный ароматизатор
(ванилин) — для придания шоколаду более тонкого, изысканного аромата.
Темперирование

Темперирование — это ключевая стадия производства шоколада, сложный и
длительный процесс, который требует большого опыта и мастерства. Горячую
шоколадную массу после конширования нужно охладить, но из-за содержания в
ней какао-масла делать это приходится в несколько этапов. Дело в том, что
какао-масло — это полиморфный жир. При охлаждении оно кристаллизуется и
затвердевает, но в зависимости от условий охлаждения может принимать разные
формы. Темперирование необходимо для того, чтобы какао-масло перешло в
наиболее стабильную форму. Для этого горячий шоколад сначала охлаждают до
28°С, а затем снова нагревают до 32°С. Если хотя бы на одном из этапов
темперирования будет нарушена технология, это сразу же отразится на внешнем
виде и структуре шоколада. Например, на его поверхности может появиться
характерный белый налет. Такая седина — результат неправильного
темперирования. Причем, проявляется седина не сразу, а спустя некоторое
время. Кроме того, при неправильном охлаждении шоколад может стать
крупнозернистым и рассыпчатым. При этом его вкусовые свойства сохранятся,
но вот товарный вид будет безнадежно испорчен.
Формование

После темперирования шоколад разливают в подогретые формы. На этом же
этапе, если того требует рецептура, в шоколад вносят различные добавки
(например, орехи). После этого шоколад отправляют в холодильные камеры.
Здесь шоколад застывает, а его поверхность приобретает красивый блеск.
Затем формы с застывшим шоколадом переворачивают вверх дном — и вытряхивают
на конвейер.
Упаковка и маркировка

Последней стадией производства шоколада является его упаковка и
маркировка. И если шоколад произведен компанией ВК, то это будет именно
та упаковка, которую вы заказывали.
Условия и срок хранения

Шоколад следует транспортировать и хранить при температуре 18±3°С и
относительной влажности менее 75%. В случае несоблюдения этих условий
шоколад может поседеть и потерять свой товарный вид.

Срок годности шоколада ВК составляет 12 месяцев. Это выгодно отличает
наш шоколад от аналогичной продукции многих других производителей. Обратите
внимание, что такой срок годности обусловлен тщательным соблюдением
технологии на всех этапах нашего производства.

Выбор технологических линий ведущего оборудования
Подгруппа Выработка Линии или ведущее ПроизводитеКоличество
товарной оборудование льность, линий
продукции, тсмена ведущего
тсмена оборудовани
я
Конфеты с 8,0 Поточно-механизированная 9,36 1
помадными линия производства
корпусами
Конфеты с 6,0 Поточно-механизированная 6,24 1
пралиновыми линия
корпусами
Конфеты 2,0 Линия для производства 1,365 2
куполообразно конфет куполообразной формы
й формы
Формовой 4,2 Поточно-механизированная 2,26 2
мармелад линия производства
формового мармелада
Формовой 1,8 Поточно-механизированная 1,95 1
мармелад линия производства
отливкой в мармелада отливкой в сахар
сахар
Апельсиновые1,0 Поточно-механизированная 1,17 1
и лимонные линия производства
дольки желейного мармелада
Итого 23,0 - - 8

Выбор ассортимента по конфетному цеху

Изделия Процент к Выработка товарной продукции Вид
общей завертки и
выработке упаковки
тсмену тсут тыс.тгод
1 2 3 4 5 6
Конфеты с помадными корпусами
Ромашка 12,5 2,0 4,0 1,0 В
перекрутку
Буревестник 12,5 2,0 4,0 1,0
Цитрон 12,5 2,0 4,0 1,0
Северянка 12,5 2,0 4,0 1,0
Конфеты с пралиновыми корпусами
Маска 18,75 3,0 6,0 1,5 В
перекрутку
Чародейка 18,75 3,0 6,0 1,5
Конфеты куполообразной формы
Трюфели 6,25 1,0 2,0 0,5 В обтяжку
Красная 6,25 1,0 2,0 0,5
Москва
Формовой мармелад В пакеты по
330 г
Клюквенный 20,0 1,4 2,8 0,7
Медовый 20,0 1,4 2,8 0,7
Ежевичный 20,0 1,4 2,8 0,7
Формовой мармелад в сахаре
Яблоко 6,4 0,45 0,9 0,225
Вишня 6,4 0,45 0,9 0,225
Лимонный 6,4 0,45 0,9 0,225
Черная 6,4 0,45 0,9 0,225
смородина
Апельсиновые и14,4 1,0 2,0 0,5 В коробки
лимонные по 200 г
дольки
Итого 100 23,0 46,0 11,5 -

Описание работы цеха
Хранение сырья
Сырье, хранящееся на складах конфетного цеха, различается по своим
физико-техническим свойствам и требует разных условий при хранении.
Сахар-песок хранится бестарным способом в силосах. Доставляются
сахаровозом и через приемный щиток ХЩП-2 (1) при помощи пневмотранспорта
подаются в силоса для хранения (2). В складе хранения сахара-песка
необходимо поддерживать относительную влажность воздуха не выше 60 %. Это
должно быть хорошо проветриваемое, отапливаемое помещение.
Орехи поступают и хранятся в мешках по 50 кг или в герметически
упакованной таре. Склад орехового сырья должен быть сухим, светлым и
оборудован установкой для кондиционирования воздуха, обеспечивающий
температуру 10 – 15 оС и относительную влажность воздуха не более 70 %.
В складе скоропортящегося сырья поддерживается температура 0 - 4 оС и
относительная влажность воздуха не более 70 %. Там хранятся жиры (маргарин,
масло сливочное, кондитерский жир, кокосовое масло) в гофрокоробах массой
20 кг. Сгущенное молоко поступает в алюминиевых флягах.
Сухое молоко – в бумажных мешках с полиэтиленовыми вкладышами массой 20
– 25 кг.
Какао порошок привозится и хранится в крафт-мешках массой по 20-25 кг,
а шоколадная глазурь – в картонных коробках с полиэтиленовыми вкладышами
массой по 20-25 кг. Хранят в чистых, сухих, светлых, хорошо проветриваемых
складах при температуре 18±3 оС и относительной влажности воздуха не более
75 %. Молочная кислота поступает и хранится в полиэтиленовых канистрах
массой нетто 11,5 кг, ароматизаторы и эссенции – в полиэтиленовых канистрах
по 8-10 кг. Хранят их в закрытых затемненных помещениях при температуре не
выше 25 оС.
Фруктово-ягодное сырье (пюре, подварка) поступает на предприятие в
цистернах. Сырье хранится бестарно в емкостях ССЭн-20-5-30. Температура в
помещении для хранения должна быть не выше 6-8 оС, а относительная
влажность воздуха 70-80 %. Патока хранится в цистерне, которая оборудована
змеевиками для подогрева патоки (t=55-60 оС ) с целью снижения ее вязкости.
Патока хранится в том же помещении, что и пюре.

Подготовка сырья к производству.

Сырье, необходимое для производства кондитерских изделий, подвергается
предварительной обработке. Обработка заключается в очистке сыпучего сырья
(сахара-песка, орехов) от примесей, измельчении некоторых видов сырья для
придания им новых свойств и интенсификации производственных процессов.
Прошедшее предварительную обработку, сырье дозируется для получения
различных рецептурных смесей.
Подготовка сахара-песка к производству заключается в следующем: сахар-
песок из роторного питателя, расположенного под силосом ХЕ-176 при помощи
пневмотранспорта подается в приемный силос (3), откуда поступает на
просеивание в просеиватель Тарар (4). Просеивание ведется через
металлические сита с ячейками размером не более 2 мм. В сахаре-песке могут
содержатся мелкие частицы ферромагнитных примесей, для отделения которых
применяют магнитные уловители. Далее сахар-песок направляется в
автоматические весы АВ-50 МК (5), где происходит учет и контроль сырья.
Подготовленный таким образом сахар-песок поступает в производственный
бункер (6), откуда далее передается на производственные нужды.
Мешки с ядрами орехов и разным сыпучим сырьем должны быть предва-
рительно очищены, с поверхности щеткой и вспороты по шву. Концы и
обрывы шпагата после вскрытия мешков должны собираться в специальный
сборник и удалятся с производства. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Рахат» АҚ маркетинг қызметіне талдау
«Рахат» телеарнасының кәсіби деңгейі
Әлемдік энергетиканың даму жолдары
Этнопедагогика пәнінің даму жолдары
Жыраулар поэзиясының даму жолдары
САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
Қазіргі замандағы психологияның даму жолдары
Қазақстанда кәсіпкерліктің даму жолдары
Қазақ биінің даму жолдары
Рахат Акционерлік Қоғамындағы маркетингті пайдалану
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь