Мемлекеттік қаржылық бақылаудың артықшылықтары мен кемшіліктері

Мемлекеттік қаржы бақы¬лауы¬ның тиімділігін арттыру
Мемлекеттік қаржылық бақылаудың артықшылықтары
Мемлекеттік қаржылық бақылаудың кемшіліктері
Мемлекеттік қаржы бақы¬лауы¬ның тиімділігін арттыру ту¬ралы пікір көптен бері айтылып жүр. Әлемдік озық тәжірибені ес¬кере отырып, қаржылық бақы¬лау¬дың қазіргі және тиімді жүйесін қалыптастыруға бағытталған жан-жақты шаралар қабылдау қа¬жет¬тігі туралы да дүркін-дүркін сөз болып келеді. Мұны қаржы саласындағы нақ осы бақылау қызметінің на¬рықтық қатынастар жағдайында мемлекеттік қаржы ресурстарын тиімді басқару үдерісін қамта¬ма¬сыз етуге тиіс неғұрлым пәрменді тетіктердің бірі болып табыла¬тынымен түсіндіруге болады. Әңгіме, ең алдымен, мемлекеттік органдардың жұмысы мемлекет¬тің қатысуымен жүретін немесе мемлекеттің қызметіне байла¬ныс¬ты ұйымдардың қаржы және ша¬руа-шылық қызметін басқару жүйе¬сін ұйымдастыруды, мем¬ле¬кеттік бюджетті қалыптастырудың және бюджеттік қаражаттарды пайдаланудың ашықтығын қам¬тамасыз ету жөнінде болып отыр. Белгіленген тақырыптың баса назар аударылатын тұстары ту¬ра¬лы айту үшін жұмысты жаңадан бастауды ешкімнің де ұсынып отырмағанын қаперге салудың еш артықтығы жоқ. Өйткені, тәуел¬сіздік алғаннан бері респуб¬ли¬ка¬мызда нарықтық экономика та¬лаптарына сай келетін мемле¬кет¬тік қаржы бақылау жүйесін құру жөнінде жүйелі жұмыс жүргі¬зілу¬де. Осы орайда біршама тәжірибе жинақталды, алайда, бірқатар кем¬шіліктерге де жол берілді. Сон-дықтан қазіргі уақытта мемлекеттік қаржы бақылау ор¬гандары қызметінің тиімділігін арттыруға, олардың ойдағыдай жұмыс істеуінің құқықтық және әдістемелік негіздерін нығайтып, одан әрі жетілдіре түсуге бай¬ла¬нысты бірқатар проблемалардың төбесі қылтияды. Бұл ретте саны көп тексеру¬ші-лердің жұмысында белгілі бір мүдделердің қақтығысы бар еке¬нін жоққа шығаруға болмайды, өкінішке қарай, мұны бәрі бірдей көрсе де көрмегенсіп, жанай өт¬ке¬нді қалайды. Бұл неге бай¬ла¬нысты деген мәселеге келетін бол¬сақ, Үкіметтің бюджет қара¬жат¬тарын өзі бөлетіндігімен және олардың жұмсалуын да Қаржы министрлігінің Қаржылық бақы¬лау және мемлекеттік сатып алу ко¬митетінің атынан өзі бақы¬лай¬тындығымен байланысты екенін айтуға тиіспіз. Сыртқы және ішкі бақылауды жүзеге асыру жө¬ніндегі өкілеттіктерді заңнамалық бөлудің әлсіздігі салдарынан жұ¬мыс барысында бірін-бірі қай¬талау элементтері орын алып отыр. Атап айтқанда, Қаржы ба¬қылау комитеті заң бойынша ішкі бақылау қызметі бола отырып, іс жүзінде жергілікті бюджеттердің орындалуының ішкі бақылауын да жүзеге асырады, сөйтіп, мәс¬лихаттардың тексеру комиссия-лары¬ның функцияларын алмас¬тырумен айналысады. Оның үстіне бүгінде мемле¬кет¬тік қаржы бақылау орган¬дарында қалыптасып отырған штаттық құрылымы мен саны да бір-біріне бара-бар емес.
        
        Мемлекеттік қаржылық бақылаудың
артықшылықтары мен кемшіліктері
Мемлекеттік қаржы бақылауының тиімділігін арттыру туралы пікір көптен бері
айтылып жүр. Әлемдік озық ... ... ... ... ... және тиімді жүйесін қалыптастыруға бағытталған жан-жақты шаралар
қабылдау қажеттігі туралы да дүркін-дүркін сөз болып ... Мұны ... нақ осы ... қызметінің нарықтық қатынастар жағдайында
мемлекеттік ... ... ... басқару үдерісін қамтамасыз етуге тиіс
неғұрлым пәрменді тетіктердің бірі болып табылатынымен түсіндіруге ... ең ... ... ... ... ... ... немесе мемлекеттің қызметіне байланысты ұйымдардың ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджетті
қалыптастырудың және ... ... ... ... ету ... ... отыр. Белгіленген тақырыптың баса назар
аударылатын тұстары туралы айту үшін жұмысты жаңадан ... ... ... ... ... ... еш артықтығы жоқ. Өйткені, тәуелсіздік
алғаннан бері республикамызда нарықтық ... ... сай ... қаржы бақылау жүйесін құру жөнінде жүйелі ... ... ... ... ... ... алайда, бірқатар кемшіліктерге де
жол берілді. Сондықтан қазіргі уақытта мемлекеттік қаржы ... ... ... ... ... ойдағыдай жұмыс істеуінің
құқықтық және әдістемелік негіздерін нығайтып, одан әрі жетілдіре ... ... ... ... қылтияды. Бұл ретте саны көп
тексерушілердің жұмысында белгілі бір ... ... бар ... ... ... ... ... мұны бәрі бірдей көрсе де
көрмегенсіп, жанай өткенді қалайды. Бұл неге ... ... ... ... ... бюджет қаражаттарын өзі бөлетіндігімен ... ... да ... ... ... бақылау және мемлекеттік
сатып алу комитетінің атынан өзі бақылайтындығымен байланысты екенін айтуға
тиіспіз. Сыртқы және ішкі бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... ... жұмыс барысында бірін-бірі қайталау
элементтері орын алып отыр. Атап айтқанда, Қаржы бақылау ... ... ішкі ... қызметі бола отырып, іс ... ... ... ішкі ... да ... ... сөйтіп,
мәслихаттардың тексеру комиссияларының функцияларын алмастырумен
айналысады. Оның ... ... ... ... ... ... отырған штаттық құрылымы мен саны да бір-біріне бара-бар емес.
Мәселен, Есеп ... ... саны 70 ... яғни ... ... ... 4,7 ... құрайды. Барлық деңгейдегі
мәслихаттардың тексеру комиссиялары мүшелерінің саны – 287 адам (19,3 %).
Қаржылық бақылау ... – 1051 адам (70,8 %), ... ... ішкі бақылау қызметінде – 77 адам (5,2 %). ... ... ... ... ... қызмет істейтіндер санының нақ ... ішкі ... ... ... ... өкілеттіктерді
толыққанды жүзеге асыруына мүмкіндік бермей келеді.
Мына бір фактінің өзі назар аударуға ... Тек қана 2005 ... ... ... ... ... ашқан заң бұзушылықтар саны 2004 ... үш ... ... ... яғни 28,7 ... ... ... теңгеге дейін ұлғайды. Ал осы орайда Қаржы ... ... және ... ... алу ... саны ... ең ірі мемлекеттік
бақылау органдарының бірі бола ... Есеп ... ... ... 1,7 есе кем ашты.Жоғары қаржы бақылау ... ... ... мүше ... тәжірибесін зерделеу мемлекеттік
қаржы бақылаудың олардың басым көпшілігінде сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... үдерісті сыртқы
қаржылық бақылау құзыретіне кіретін ... ... ... ... ... ... ... (ҚБЖО) деген бір ізге түсірілген атау
пайдаланылады. ҚБЖО-ның қызметі кейбір елдерде арнайы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
қаражаттарды жұмсау аудитімен қатар, кірістерді есептеу, жинау және
жұмсаудың ... ... ... де жүзеге асырылады. Бұл орайда
олардың бюджетке ... ... ... ... мен ... ... ... жатады. ҚБЖО немесе жеке
аудиторлық ... ... ... қаражатты басқару тиімділігі
аудитінің нәтижелері міндетті түрде жұртшылық назарына ұсынылуға тиіс.
Бұдан басқа, әлемнің алпыстан аса ... оның ... ... ... Италияда, Пәкстанда, Польшада, Испанияда, Португалияда ҚБЖО-ның
жергілікті деңгейде бақылауды ... ... ... бар. Әдетте, біртұтас
мемлекеттердің жоғары қаржылық бақылау органдары осындай өкілеттіктерді
иеленеді. Халықаралық тәжірибе ішкі ... ... ... есеп ... ... ... түрінде негізінен бұрынғы социалистік ... бар ... ... ... қалған елдерінде, әдеттегідей, тек
сыртқы бақылау органдары: есеп ... бас ... ... ... ... және т.б. бар. Бұл ... ішкі ... әрбір
ведомствода құрылатын ішкі бақылау қызметі жүзеге ... ... ... тегіннен-тегін егжей-тегжейлі тоқталып өткен
жоқпын. Оның таңдаулы ... ... ... ... Есеп ... ... Республикасының 2010 жылға дейінгі Мемлекеттік ... ... ... ... жинақталған болатын.
Мемлекеттік қаржы бақылау жүйесін реформалауды екі кезеңде жүргізу ...... ... екінші кезең – 2008-2010 жылдар) ұсынылады, мұның
өзі экономикалық реформалар кешенінде неғұрлым маңызды құрауыштардың ... ... ... ... ... санатында мемлекеттік қаржы
бақылауын жүзеге асыратын органдар ... ... мен ... ... да, сондай-ақ олардың құрылымын оңтайландыру да белгіленген. ... ... ... жүзеге асыратын мемлекеттік органдар функциялары мен
өкілеттіктерінің ара-жігін айқын ажырату көзделеді. Осы және ... ... ... ... ... ... қаржы бақылау
саласындағы халықаралық стандарттарға жақындата түседі. Алайда мемлекеттік
қаржы ... ... ... ... ... ... асырудың басты
міндеті, менің ойымша, біздің еліміздің жоғары қаржы бақылау ... ... ... тиіс. Осы мақсатпен таяудағы уақыттың өзінде
Есеп комитетінің функциялық, ... және ... ... ету орынды болады деп есептеймін, бұл – ... ... ... ... Және, әрине, республикалық бюджеттің
орындалғаны туралы әрі ... ... ... ... ... ... ... объективті және дұрыс есепті қалыптастыру үшін
жеткілікті штат санымен қамтамасыз ету деген сөз. ... ... ... ... жөнінде соңғы кезде айтылған идеялар аз ... ... ... ... ... ... және ... сатып алу
комитетін аталған министрліктен (Мемлекеттік ... алу ... ... және ... ... ... ... Есеп комитетіне беру
арқылы қайта құруды ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік сатып алу комитеті мен ішкі бақылау қызметін
үйлестіруді жүзеге ... ... ... (басқарма немесе
департамент) құрылады. Бұған қосымша ел ... ... ... ... ... трансферттер мен субвенциялар түріндегі
қаражаттарының пайдаланылуына бақылауды ... ... ... ... Есеп ... ... ... құрылуға тиіс.
Осы таяуда ғана мәслихаттардың ... ... ... ... және олардың бақылауында қалатын мемлекеттік органдар болып қайта
құрылды, алайда әзірше оларда әдістемелік сипаттағы ... орын ... ... және ... үлгі ... де жоқ. Және, менің ... ... ... ... ... ... бақылау жүйесін реформалау
жөніндегі ұсыныстарды талқылауға тура ... ... мен ... ... ... жүзеге асырудың мемлекеттік қаржы бақылау
жүйесінің тиімділігін арттыруға, аппаратты ... ... ... ... ... ... ... және олардың мемлекеттік
стандарттарға сай келуін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстарды негізге алып қабылдау
мемлекеттік қаржы бақылау ... ... ... ... актілерге
тиісінше өзгерістер мен толықтырулар енгізуге әкеліп соғады. Есеп ... заң ... ... аса ... рөл ... тиіс. Ең бастысы – бұл
заңда мыналар назарға алынып айқын жазылуға ... ...... ... бағалауға мүмкіндік беретін Есеп комитетінің
тәуелсіздігі, екінші – Есеп ... есеп беру ... және ...... ... ... жүзеге асыру жөніндегі барынша
кеңейтілген өкілеттіктер. Есеп комитеті туралы ... ... ... ... ... ... қаражаттарын қалыптастыру мен
пайдаланудың тиімділігін ... ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дамыған елдердің бюджеттік – қаржылық бақылау органдарына сипаттама3 бет
Мемлекеттік қаржылық бақылаудың проблемалары4 бет
Қаржы. «Қаржы» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық109 бет
Бастауыш мектеп оқушыларының қабылдау процесінің ерекшеліктері8 бет
Жалпы білім беретін мектептерде тәрбие жұмысына сипаттама8 бет
Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизімін жетілдіру туралы14 бет
Өндірістік жарақаттануды сараптау әдістері. Кәсіби аурулар себебтері. Өндіріс орындарын желдету әдістері. Желдетуді есептеу тәсілдері10 бет
"Қазақстандағы жекешелендіру процесі және оның ерекшеліктері"4 бет
Астық-түйірді сақтау кезінде тәуекелді басқару3 бет
Ақпарат11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь