Бас бостандығынан заңсыз айыру және адамды саудаға салу

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1. Бас бостандығынан заңсыз айырудың түсінігі мен сипаттамасы
1.1. Адамды бас бостандығынан заңсыз айыру қылмысының түсінігі ... ... ... ..8
1.2 Бас бостандығынан заңсыз айыру қылмысының жалпы сипаттамасы ... ..15

2. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күрестің халықаралық реттелуі
2.1 Адамды сату және құлдық қылмыстарына сипаттама және оларды реттейтін халықаралық конвенциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.2. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күрес саласындағы халықаралық құқықтың жалпы танылған нормалары мен құқықтық тыйым салулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
2.3. Адамды сату және құлдық қылмыстары мәселелерін шешудегі халықаралық ұйымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
2.4. Адамды сату және құлдық қылмыстарының пайда болу және таралу себептері мен оған қарсы мемлекеттердің әрекеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36

3. Адамды сату және құлдық қылмыстарының халықаралық қылмыстық жіктелуі және қылмыстық жауапкершілік
3.1. Адамды сату және құлдық қылмыстарының қылмыстық жіктелуі ... ... ...42
3.2. Адамды сату және құлдық қылмыстарын жасаған айыптыларға қатысты қолданылатын санкциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46

4. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен ұлттық дәрежеде күрестің механизмдерін реттеу
4.1. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күресте Қазақстан Республикасының рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
4.2 Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күрес мәселелерін реттеудегі халықаралық және ұлттық құқықтың өзара қатынасы және өзара
әрекеттестігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
Кіріспе……………………………………………………………………………...4

1. Бас бостандығынан заңсыз айырудың түсінігі мен сипаттамасы
1.1. Адамды бас бостандығынан заңсыз айыру қылмысының түсінігі..............8
1.2 Бас бостандығынан заңсыз айыру қылмысының жалпы сипаттамасы......15

2. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күрестің халықаралық реттелуі
2.1 Адамды сату және құлдық қылмыстарына сипаттама және оларды реттейтін халықаралық конвенциялар................................................................ 20
2.2. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күрес саласындағы халықаралық құқықтың жалпы танылған нормалары мен құқықтық тыйым салулар....................................................................................................................28
2.3. Адамды сату және құлдық қылмыстары мәселелерін шешудегі халықаралық ұйымдар..........................................................................................32
2.4. Адамды сату және құлдық қылмыстарының пайда болу және таралу себептері мен оған қарсы мемлекеттердің әрекеттері.......................................36

3. Адамды сату және құлдық қылмыстарының халықаралық қылмыстық жіктелуі және қылмыстық жауапкершілік
3.1. Адамды сату және құлдық қылмыстарының қылмыстық жіктелуі...........42
3.2. Адамды сату және құлдық қылмыстарын жасаған айыптыларға қатысты қолданылатын санкциялар....................................................................................46

4. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен ұлттық дәрежеде күрестің механизмдерін реттеу
4.1. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күресте Қазақстан Республикасының рөлі..........................................................................................50
4.2 Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күрес мәселелерін реттеудегі халықаралық және ұлттық құқықтың өзара қатынасы және өзара
әрекеттестігі...........................................................................................................54

Қорытынды............................................................................................................58

Қолданылған әдебиеттер тізімі............................................................................61
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995ж.
2. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегі № 167 Қылмыстық Кодексі.
3. Қазақстан Республикасының «Қылмыстық іс жүргізуге қатысатын тұлғаларды мемлекеттік қорғау туралы» 05.07.2000г. №72 Заңы.
4. Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы № 2337 Заңы.
5. ҚР «Бала құқығы туралы» 08.08.2002 жылы қабылданған Заңы.
6. Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» 17.12.1998 ж. № 321Заңы.
7. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң адамдарды сатуға байланысты қылмысқа қарсы күрес, оны болдырмау және оның алдын алу жөнiндегi 2006 - 2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 10 сәуірдегі № 261 Қаулысы.
8. Адамдарды сатумен күреске байланысты Тәуелсіз Мемлекеттер достастығы мүше-мемлекеттерінің 2007-2010 жылдарға арналған ынтымақтастық Бағдарламасы.
9. Құлдыққа қатысты БҰҰ Конвенциясы. 25 қыркүйек 1926 ж.
10. ХЕҰ-ның мәжбүрлі және міндетті еңбекке қатысты Конвенциясы. 28 маусым 1930 ж. № 29
11. БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі жалпыға бірдей Декларациясы. 10 желтоқсан 1948 жыл
12. Үшінші тұлғалармен жезөкшелікті пайдалану және адам саудасымен күрес туралы БҰҰ Конвенциясы. 2 желтоқсан 1949 жыл
13. Құлдық, құлдарды сату және құлдыққа ұқсас әдет-ғұрыптар мен институттарды жою туралы БҰҰ қосымша Конвенциясы. 7 қыркүйек 1956 жыл
14. Мәжбүрлі еңбекті жою туралы № 105 ХЕҰ-ның Конвенциясы. 25 маусым 1957 жыл
15. Азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі Халықаралық пакт. 19 желтоқсан 1966 жыл
16. Балалар құқығы туралы Конвенция. 20 қараша 1989 жыл
17. Барлық еңбек етуші-мигранттар мен олардың жанұя мүшелерін қорғау туралы халықаралық Конвенция. 18 желтоқсан 1990 жыл
18. Халықаралық қылмыстық соттың Рим Статуты. 17 шілде 1998 жыл
19. Балалардың еңбегінің ең жаман нысандарының жойылуы бойынша тыйым салу мен тез арадағы шаралар туралы № 182 ХЕҰ Конвенциясы. 17 маусым 1999 жыл
20. Балаларды сату, бала жезөкшелігі мен бала порнографиясына қатысты балалар құқығы туралы БҰҰ конвенциясына № 2 Қосымша хаттама. 25 мамыр 2000 жыл
21. Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенция, 2000 жылғы 15 қарашадағы Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенцияны толықтыратын адамды сату, әсіресе әйелдер мен балаларды сатудың алдын алу мен ескерту туралы № 2 Хаттама. 15 қараша 2000 жыл

Оқулықтар мен мақалалар тізімі:
22. Қазақстан Республикасы Конституциясының түсіндірме сөздігі. - Алматы, 1996.
23. Мыңбаев М.А. Еріксіз еңбекті құқықтық реттеу. Алматы, 2004.
24. Искатова С.Т. Жезөкшелікпен айналысуға тартқаны және осы іс-әрекеттерге арналған притондар ұйымдастырғаны немесе ұстағаны үшін қылмыстық жауаптылық. Астана, 2003.
25. Мизулина Е.Б. «Торговля людьми и рабство в России». М., Юристъ. 2006.
26. Международное уголовное право / Под общ. Ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999.
27. Общая теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994.
28. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998.
29. Черданцев А.В. Теория государства и права. М., 2003.
30. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., Гардарики. 2002.
31. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. М., 1997.
32. Торговля людьми. Социокриминологический анализ. Центр по изучению транснациональной преступности и коррупции. Academia, Москва, 2002.
33. Габов Ю.А. «Незаконная миграция и торговля людьми». Миграционные потоки и национальный консенсус, № 200 Караганда Би. 2005.
34. Римашевская Н.М. Разорвать круг молчания. О насилии в отношении женщин. Москва, URSS. 2005.
35. Миграция в Центральной Азии: проблемы и перспективы. А.: Дайк-пресс, 2005.
36. Милевский А.И. Уголовно-правовая борьба с торговлей несовершеннолетними. Дисс. к, ю. н. / Московская академия МВД РФ. – М., 2000.
37. Нарикбаев Т.М. Криминологические проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Астана, 2007.
38. Тлегенова Г.А., Токтыбаева К.А. Трафик людей: информация как предупреждение. А., 2002.
39. Омашева А. «Адамдарды саудалауды халықаралық сипаттағы қылмыс ретінде қылмыстық-құқықтық саралау». Заң және заман №12, 2005.
40. Кенжебеков Б. «Бала асырап алудың сыртында сату тұрған жоқ па?». Құқықтық Қазақстан, № 16, 15.06.2004.
41. Әділ Қ. «Бала тауарының бағы ашалап тұр». Заң газеті, № 19, 10.03.2004.
42. Сәрсембина Б. Ақтөбеде адам саудасы қызып тұр. Жас алаш. 3 желтоқсан 2010 жыл .
43. Қалкөз Жүсіп. Адам саудасы асқынып барады. Заң газеті. №4, 14 қаңтар 2010.
44. Айхан Шәріп. Айқын газеті. 18 қаңтар 2010.
45. Найденова Л. Торговля людьми – одна из форм современного рабства. Адвокаты Алматы. 2006.
46. Шабатова А.М. Торговля людьми - как один из видов организованной преступности. Экономика и право Казахстана. 2007.
47. Бидаулетова А.Д. Роль ОБСЕ в предупреждении и борьбе с траффиком людей. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право.2007.
48. Гридчин А.А. «О борьбе международных полицейских организаций с торговлей женщинами и детьми» Правовая реформа в Казахстане. №2. 2006.
49. Сарсембаев М.А. Борьба с контрабандой мигрантов, незаконной миграцией в Казахстане и международное право. Казахстан-спектр. №3, 2005.
50. Ахметова С.Н. Нет работорговле. Юридическая газета, 25 января 2007.
51. Н. Балабаева. Унесенные в неволю. Мысль. №3, 2006.
52. Мукашева А.А. Когда обещания ложь. Огни Алатау. 8 февраля 2007.
53. Сейдинов Е. Правовой анализ национального законодательства в борьбе с вербовкой людей для эксплуатации. Экономика и право Казахстана. №3, 2004.
54. Бадикова Е. Торговля людьми как транснациональноая организованная преступная деятельность. Мир закона, №2, 2005.
55. Алжанкулова С.А. Причины возникновения и распространения торговли людьми. Вестник КазНУ. Серия Международные отношения и международное право. №3-4. 2007.
56. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қазақстан Республикасындағы АҚШ Елшілігіне адам саудасымен күрес бойынша сұрақтарына жауаптары.
57. Первый доклад Государственного Департамента США о торговле людьми в странах мира. 2001.
58. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report 2007.
59. http:/ usinfo.state.gov.
60. http: / SlaveryFund/ un.org/ russian.
61. Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. //Егемен Қазақстан №33-35 (25881). 30.10. 2010. ж.
62. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы. Ерекше бөлім. /Оқулық/. Екі томдық. 2-том. Алматы: “Дәнекер” институты, 2000.-378 б.
63. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов А.А. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. Оқулық. – Қарағанды: Болашақ- Баспа, 2005. – 248 б.
64. Өзбекұлы С. Көшпелі қазақ өркениетіндегі құқық. Право кочевой цивилизации казахов. Монография. –Алматы: «Мектеп баспасың ЖАҚ, 2009. –224 бет.
65. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Оқулық. Өңделген, толықтырылған, 2-басылым. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 560 б.
66. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. / Под ред. Рогова И.И. и Рахметова С.М. – Алматы: Баспа, 1999.
67. Рахметов С.М., Мукажанов А.К. Изнасилование (уголовно-правовые и криминологические проблемы). Научно-практическое пособие. Алматы, 2003.
68. Уголовный кодекс Республики Казахстан: (Особенная часть) Коментарий.-Алматы: ЗАО “Жеті Жарғы”, 2000. - 816 с.
69. Алматы қаласы Бостандық ауданы сотының архиві. 2000 жыл.
70. Уголовное право Казахстана (Особенная часть). Учебник для вузов./ Под ред. Рогова И.И. и Рахметова С.М. – Алматы: ТОО «Баспа», 2001.
71. Концепция правовой политики Республики Казахстан. Одобрена Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 // Юридическая газета от 2 октября 2002 года. № 40.
72. Молдабаев С.С. Проблемы субъекта преступления в уголовном праве Республики Казахстан. - Алматы: ТОО «Аян Эдетң, 1998.-156 с.
73. Қылмыстың алдын алудағы шенуліктер қандай болмақ. //Заң газеті. №19 (126) 13 мамыр 2008 жыл.
74. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Оқу құралы - Алматы: ЖШС “Баспа”, 2001.-176 б.
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
«Тұран» университеті
«Заңтану және ... ... ... ... және халықаралық
құқық» кафедраның меңгерушісі, з.ғ.к.
_____________Н.К.Амиров
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
тақырыбы: «Бас ... ... ... және адамды саудаға салу»
050301 «Құқықтану» - мамандығы
Орындаған ... ... ... ... ... және ... ... з.ғ.к.
_________________Н.К.Амиров
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАПСЫРМА
Студент Коджаев Ж.М.
1 Жұмыстың тақырыбы университет ... № 65 А «25» ... 2010 ... ... ... ... ... және адамды саудаға салу»
2 Студенттің аяқталған жұмысы ... күні «15» ... 2011 ... ... үшін ... ... Бас бостандығынан заңсыз ... ... мен ... ... сату және құлдық қылмыстарымен күрестің халықаралық реттелуі
3. Адамды сату және құлдық қылмыстарының халықаралық ... ... ... жауапкершілік
4. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен ұлттық ... ... ... Ұсынылатын негізгі әдебиеттер
1. Мыңбаев М.А. Еріксіз еңбекті құқықтық реттеу. Алматы, 2004.
2. Мизулина Е.Б. «Торговля ... и ... в ... М., ... ... ... ... Социокриминологический анализ. Центр по изучению
транснациональной преступности и ... ... ... ... ... Ю.А. ... миграция и торговля людьми». Миграционные
потоки и национальный консенсус, № 200 Караганда Би. ... Н.М. ... ... круг молчания. О насилии в отношении
женщин. Москва, URSS. ... ... А.И. ... ... с ... ... ... к, ю. н. / Московская академия МВД РФ. – М., 2000.
7. ... Т.М. ... ... ... с транснациональной
преступностью. Астана, 2007.
Тапсырманың берілген күні «19» ... 2010 ... ... ... ... ... ... ... ... Коджаев
Ж.М.
(қолы)
(аты-жөні)
«Бекітемін»
«Заңтану және ... ... ... ... ... ... |Жұмыс кезеңдері ... ... ... |
| | ... ... |
|1 ... ... ұшін ... беру | | |
|2 ... ... оқып ... және | | |
| ... ... ... ... ... | | |
| ... ... | | |
|3 ... ... ... ... оны ғылыми| | |
| ... ... | | |
|4 ... ... алғашқы нұсқасын жазу | | |
| ... оны ... ... | | |
|5 ... ... ... ... | |
| ... | | |
|6 ... ... ... ... қайта | | |
| ... ... және ... ... | | |
| ... ... ... өткізу | | |
|7 ... ... ... ... қорғау | | |
|8 ... ... ... ... | | |
| ... ... ... рецензиялау үшін | | |
| ... ... ... және ... түрде | | |
| ... алу | | |
|9 ... ... баяндаманың тезистерін | | |
| ... ... ... | |
| ... | | ... ... күні «19» ... 2010 ж.
Ғылыми жетекші ... ... ... ... студент ... ... ... Бас бостандығынан заңсыз ... ... мен ... ... бас ... ... ... қылмысының
түсінігі..............8
1.2 Бас бостандығынан заңсыз ... ... ... ... ... сату және ... қылмыстарымен күрестің халықаралық реттелуі
2.1 Адамды сату және құлдық қылмыстарына сипаттама және оларды реттейтін
халықаралық
конвенциялар................................................................
20
2.2. Адамды сату және ... ... ... ... ... жалпы танылған нормалары мен ... ... ... сату және ... ... ... шешудегі халықаралық
ұйымдар.....................................................................
.....................32
2.4. Адамды сату және құлдық қылмыстарының пайда болу және таралу ... оған ... ... ... сату және құлдық қылмыстарының халықаралық қылмыстық жіктелуі
және ... ... ... сату және ... ... қылмыстық жіктелуі...........42
3.2. Адамды сату және құлдық ... ... ... ... Адамды сату және құлдық қылмыстарымен ұлттық дәрежеде ... ... ... сату және ... қылмыстарымен күресте ... ... сату және ... қылмыстарымен күрес мәселелерін реттеудегі
халықаралық және ... ... ... ... және ... ... ... 1990 жылдардың бас кезінде пайда болып, бүгінгі
уақытта ең шырқау шегіне ... бас ... ... айыру, адам
саудасы әлемде есірткі мен қару-жарақ саудасынан ... ... ... тұр.
Әрине, табыстылығы мен таралу шеңбері бойынша мафияның жылдық бюджеті – 7
миллиард АҚШ долларының шамасында. ... да сол, ... ... ... ... ... тасымалдаудың қажеті жоқ. Жеткізу нүктесіне
өз аяғымен барады, қамшының астында жүріп, еңбегін ақтайды. Кеудесінде жаны
шыққанша немесе бұғаудан ... ... ... ... жағдайлар өте
сирек) қожайынға өте тірі табыс әкеледі. Өліп қалған жағдайда, құны жоқ.
Екінші алданған құл ... ... үй ... даяшы, бала бағушы жұмыстары ұсынылады. Қыз-
келіншектерге көбіне 500-700 доллар көлемінде жалақы уәде етіледі. Расында,
мұның сыртында күштеп жезөкшелікпен ... да тұр. Ер ... ... аса көп ... ... жұмыстармен қызықтырады. [42.2-бет]
Адам саудасымен күрес мәселелері бойынша Америка ... ... ... ... Джон ... ... ... – бұл құлдықтың
қазіргі нысаны және бүкіләлемдік мәселе» деп басып айтты.[59.] Біріккен
Ұлттар ... адам ... ... ... ... ... Арбурдың
пікірі бойынша: «Құлдық халықаралық қауымдастық күрес жүргізетін адам
құқықтары бұзылуының ... ... да, оның ... ... ... айту ... Оны ... жою үшін аса үлкен күш салу қажет. Бұған қоса құлдық
алуан ... ... ... Оның ... ... өте келе өзгеріп,
әлеуметтік-экономикалық және діни мағынасын көрсетеді».[60.] Адам саудасы ... ... ... ... ... пайдалану немесе жағдайдың
осалдығын пайдалану жолымен, немесе басқа тұлғаны ... ... алу ... төлемақы немесе олжа түрінде пара беру ... ... ... ... беру, жасырушылық немесе ... ... ... ... 1-бабында мемлекеттің жоғары
құндылықтары адам, адамның өмірі, ... мен ... ... ... ... ... ... халықаралық-
құқықтық актілермен бекітілген және танылған құқықтар мен ... ... және ... ... ... ... ... болып
табылады. Олар бөлінбес, ажырамас қасиетке ие және адамның жүріп-тұру
тәсілін ... ... ... ... ... оған қатысты ешкім
ешқандай тыйымдар мен шектеулер қоя алмайды.[22.77-бет]
Соған қарамастан, біз адамның жалпыға ... ... ... ... ... ... болып отырмыз. Адам құқықтары
бұзылуының әртүрлі нысандары пайда ... олар - ... өмір ... ... ... ... ... құқықтың шектелуіне дейінгі
нысандары. Соның ... ... ... адам ... бұзылу нысандарының
ең қауіптілерінің бірі – Бас бостандығынан заңсыз айыру және адам ... жылы 27 ... ... ... ... Н.Назарбаев 2010-
2020 жылдар кезеңіне арналған Республикалық Құқықтық саясат тұжырымдамасы
туралы ... қол ... ... ... ... ... сәйкес мемлекеттің құқықтық саясатының басты бағытын одан әрі
айқындау мақсатында Қазақстан Республикасы 2010-2020 жылға ... ... ... ... ... ... ... Бұл тұжырымдамада
мемлекеттің құқықтық саясаты салалық тиісті бағдарламалары, Қазақстан
Республикасы үкіметінің перспективалары және жыл ... заң ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілері жобаларын
жасауға негіз болып табылатындығын белгіленген болатын.
Ел басы Н.Ә. ... ... ... ... ... ішкі саяси
тұрақтылық – 2020 стратегиялық жоспарын іске асырудың сенімді іргетасы.
Ішкі саяси сала мен ... ... 2020 ... ... негізгі
мақсаттары қоғамда келісім мен тұрақтылықты сақтау, ел ... ... қала ... Жаңа онжылдықта біз өзіміздің экономикалық
жоспарларымыздың табыстарын дәйекті саяси жаңғырту арқылы бекемдеп, саяси
жүйемізді ... ... және ... ... реформа маңызды рөл
атқаратын болады, деп мәлімдеген.[61.]
Қай заманда болмасын адамды ... ... ... ең ... және үрей ... ... ... саналады. Адам саудасы дегенде,
әрбір кісінің жеке заңды құқығын ескерместен оларға зорлық-зомбылық жасау,
азапты ... ... ... ... аяққа таптау арқылы белгілі бір
топтардың, яғни оңай ... ... ... ... көзіне айналдыру секілді
теріс сипатында көз алдымызға келеді.
Әр жыл сайын дүние жүзі ... 4 ... жуық адам ... ... ... өз Отандарынан сырт мемлекеттерге әкетіліп,
тегін жұмыс күші ретінде ... ... ... ... ... ... ... дегеннен басқаша атау мүмкін емес.
Ішкі мазмұны, орындалу ... ... ... ...... шетелдерге жұмысқа жалдану, т.б. адам саудасының кеңінен жайылған
түрлері. Өкінішке орай, уақыт сілкінісінен түсініксіз күй кешкен ... ХХІ ... ... ... тұра ... ... ... мынадан-
ақ байқауға болады: біріншіден, адам саудалаушылар өздерінің қылмыстық
қызметтерін сырт көзге байқалмайтындай ... ... ... ... тұрақсыз, әлеуметтік жағдайы төмен ... ... ... ... ... болып шалынады. Үшіншіден, соғыс өрті
тұтанған немесе тұтануға жақын ... ...... қызған
орталығы деуге болады. Қалыпсыз аймақта адамды ешбір ... ... ... ... сатуға да болады. Тіпті, «тірі тауарды» өлтіріп тастау да
қиын емес. ... ... адам құны ... ... екі ... ... ... отыр. Бүгінгі күннің ең қатал, ең сұмдық, бірақ
даусыз ақиқаты «ешкімнің ... ... жоқ» ...... ... ... ... айналды.
Адам саудасының жолын кесу әзірге мүмкін емес. Қоғам, билік осы ... ... ... ... жоқ. ... ... саудасына) қарсы
бағытталған ақпараттық соғыстың тым бәсеңдеп кеткендігін де атап өткен ... оңай олжа ... ... ... айта беру ... компанияның әлсіздігі адам саудалаушы трансұлттық қылмыстық
топтар үшін де ... ... ... ... еш ... жоқ.
Жоғарыда көрсетілген жағдайды ескере отырып, осы дипломдық ... ... бас ... ... ... мен адам ... ... құқықтық реттелуін, онымен халықаралық-құқықтық күрес мәселелерін
ашып көрсету болып табылады.
Еңбектің әдістемелік негізі. Жұмысты жасау барысында келесідей ғылыми
әдістер ... ... ... ... ... талдау және комплекстік көзқарас әдістері.
Тақырыпты зерттеуде келесідей ғалым заңгерлердің еңбектері қолданылды,
соның ішінде отандық ... Е.Б. ... М.А. ... А. ... ... Е. ... С.А. Алжанкулова, Н. Балабаева, Г.А.Тлегенова,
К.А. Токтыбаева, Л. Найденова, А.М. ... А. ... ... ... Милевский А.И. Мизулина Е.Б. Н.М. ... ... атап ... ... ... мақсаты. Осы зерттеу ... ...... мен ... ... ... күрес мәселелерін теориялық тұрғыдан
қарау, әсіресе, қазақстандық және халықаралық дәрежеде осы ... ... ... адам ... және ... ... пайда болуының
себептері мен олармен ... ... ... Бұл ... ... ... ... туындайды:
- бас бостандығынан заңсыз айыру, адам ... және ... ... ... бас ... заңсыз айыру, адам саудасы және ... ... болу ... ... адамды сатумен күрес саласындағы халықаралық актілерді талдау;
- адам саудасы және ... ... ... мен ... адам ... және құлдық қылмыстарымен күрес бойынша ... ... пәні – Бас ... ... ... адам ... құлдық қылмыстарының пайда болуы, олармен күрес мәселелері, көрсетілген
қылмыстың пайда болу себептері.
Зерттеу жұмысының объектісі – Бас бостандығынан ... ... ... мен ... ... ... ... Дипломдық жұмыс кіріспеден, негізгі
бөлімнен, негізгі бөлім төрт ... ... ... ... мен ... ... Бас ... заңсыз айырудың ... мен ... ... бас ... заңсыз айыру қылмысының түсінігі
Азаматтардың жеке басына, құқықтары мен бостандықтарына қол ... ... ... үлкен зиянын тигізеді. Сол себепті ... ... ... ... ҚР ... қорғау органдарының маңызды
міндеті болып табылады. Қылмыспен күресу үшін ... ... ... ... ... ... ... жақсартудың, сол сияқты
қылмыстық заңнаманы одан әрі жетілдірудің маңызы зор. ... ... ... ... ... ... септігін
тигізетіндей құқықтық мәселелерді дайындауы керек.
Көшпелі қазақ қоғамының жағдайында құқықты жасаудың бірден бір ... ... ... 1917 ... ... Қазақстан аумағында
қазақтардың әдет-ғұрыптық қылмыстық құқық ... ... және ... ... ... заңдар, соның ішінде 1885 жылғы
жазалар туралы Ережелер әрекет еткен. Қазіргі ... ... ... заңдар-1997 жылы Парламентпен қабылданған Қазақстан Республикасының
Қылмыстық Кодексі мен Қылмыстық іс ... ... ... ... ... империясына кіруіне байланысты біз, Ресей заңнамасының
біздің еліміздің құқықтық өмірінің дамуына әсер ету фактісін мойындаймыз.
Жеке адамға ... ... — бұл ... ... жеке ... қоғамдық қауіпті әрекеттерді ҚК-де көзделген тобы. Бұл ... ... ауыр және аса ... ... олар ... ... зиян ... мүмкін. Қылмыстың бұл топтарын бірінші орынға
жылжыту ҚР қылмыстық ... ... ... ... ... яғни ... ... мен денсаулығы, оның заңды
мүдделерінің құқықтары мен бостандықтарын айрықша қорғауға сәйкес еді.
Әрекетсіздік әрекет сияқты ... ... ... ... ... да ол әрқашан саналы сипатқа ие. Егерде қоғамдық қауіпті әрекет
кінәлінің ... ... ... онда ... болу ... істелуі мүмкін әрекеттің істелмеуінен байқалады. Қоғамдық қажетті
әрекеттерді орындауда ... ... ... ... а) заң ... ... жазудан; ә) кәсіби міндеттер мен қызметтік
уәзіптерден; б) келісім шарттар; в) жеке ... ... г) ... қызметінен. Қылмыстың формальдық құрамының объективтік жағы ... ... ... ... ... ... ұлттық дәстүрдегі, экономиканың даму
деңгейіндегі және идеологиялық ... көз ... ... ... қалыптасқан ұлттық құқықтық мектептер мен
өзекті ғылыми бағыттардың әсер етуінен туындайды.[62.378-бет]
Тұлғаның жеке бас ... қол ... ... ... 1917 жылға дейінгі ресейлік заңнама қызығушылық
тудыруда. Бұл ... 1885 ... ... ... ... Ережелер
жөнінде сөз болып отыр. Өйткені, 1903 жылғы Ережелер сол күйі күшіне ... ... жеке бас ... ... ... 1) ... 2) Шын
мәнінде бостандығын шектеу (қамау және ұстау); 3) Адам ұрлау; 4) Қорқыту;
5) Басқа адамның тұрғын үйіне қол ... ... ... ... орай ... ... бұзушылықтардың бөлігі ұсақ қылмыстық қол
сұғушылықтардың ... ... ... табылады. Мысалы, заң бойынша ... ... ... ... а) ... сату ... 1410 ... б)
негрлерді сатуға қатысу (1411 бап); в) нәрестелер мен балаларды ұрлау ... 1408 ... г) ... балаларды ұстау (1409 б); д) әйел ... 1530, 1549, 1580, 1581, 1582 ... ... ... ... қылмыс түрлері де кездеседі, олар «қорқытуң деген жалпы атпен
танылады: ол ... ... ... ... бб) және ... ... ... туралы Жарғының 139-141 баптарында (бұл жерде
1885 жылғы редакциясындағы аралық соттармен тағайындалатын жазалар ... ... сөз ... ... ... жай ... ... Бірақ,
біздің зерттеуіміз тарапынан анағұрлым маңызды болып жеке бас бостандығына
қарсы қылмыстарға өзгенің тұрғын үйіне қол ... ... ... табылады. Жазалар туралы ережелерде осындай ... ... ... ... бап 1857 ... ... ... Ережеде болды, ол бап
өзгенің тұрғын жайына баса көктеп кіргендігі үшін жауаптылықты қарастырған
болатын), болған жоқ, бірақ, бұл ... ... ... ... ... туралы Жарғының 142 бабына сәйкес жауаптылыққа
тартылды.
Ең алдымен мұндай қылмыс түрінің маңызды ... тек қана ... ... тыс ... ол сонымен қатар басқа да ... ... ... ... осы ... тобында қазіргі уақытта
адамның жеке бас бостандығына қарсы қылмыстарға (отбасылық тыныштықты бұзу)
жатқызу қиынға соғатын ... ... ... ... айта ... ... ... жеке бостандық деп аталатын ... ... Жеке ... ... ... бір ... ... құқығы және әрекет және әрекетсіздікке өзіндік анықтаушылық
құқығы. Соңғы тұжырым қорқыту мен ... ... жеке ... ... ... ... енгізуге негіз ... ... үйге қол ... ... ... ол ... үйге қол ... шын мәніндегі бостандыққа қол
сұғылмаушылыққа теңестіруге байланысты, жеке бостандыққа қарсы жасалған қол
сұғушылық ретінде танылады.[64.224-бет]
Кеңестік кезеңдегі ... ... ... ... империясының
заңнамасынан елеулі айырмашылығы бар. Бірақ, мемлекеттік, ... ... ... да ... қол ... соның ішінде жеке бас бостандығына қарсы
қылмыстармен салыстырғанда анағұрлым аз мөлшерде өзгеріске ұшырады.
Әрекет кінәлінің жәбірленушіні еркін ... тұру ... ... ... оның өз ... бойынша орнын ауыстыру мүмкіндігінен
айырғанда жүзеге асырылады.[65.560-бет]
Қазақстан Республикасының Қылмыстық ... 126- ... ... жазаға тартылатын әрекет болып адамды бостандығынан оны ұрлаумен
байланыссыз бас бостандығынан айыру табылады. Бірақ, аталған ... ... да, ... ... ... да ... адам
ұрлаудың анықтамасы кездеспейді. Адам ұрлаудың белгілі бір нормативті
ұғымының болмауы құқық қолданушыдан әр ... ... да бір ... ... бас ... айру ... ұрлау болып табылатындығын дербес
бекітуді талап етеді.
Тергеу органдары мен соттың қорытындылары, істің материалдарына ... ... ... ... Жамбыл облыстық сотының 2002 ... ... ... сәйкес Оразбаев С. деген азамат кінәні ... адам ... мен ... бас ... ... ... үшін ... болып танылды. Істі екінші инстанция ... ... ... ... деген азаматшаның бостандығын
заңсыз айыруға бағытталған әрекеттерін жасамағандығы туралы ... деп ... ... қабылдау барысында Жоғарғы Сот алқасы келесі
жағдайларды көрсетті: ҚК 126 бабының мәні бойынша бостандықтан заңсыз ... ... өз ... ... орнын таңдауына, кеңістік пен уақытта
еркін жүріп-тұруына кедергі келтіруге бағытталған әрекетін түсінуге болады.
Осыған орай, кінәлі тұлға ... ... ... ... ... және осыны ниет етеді. Тергеу органдары мен ... ... ... ... айырды деген қорытындылары іс
материалдарынан туындамайды және Чистопольскаяның кереғар және ... ... ... ... ... ... ... белгілі
болғандай, ол Слуцкийдың пәтерінде таң ... ... ... одан ... ... ... ... жауаптарын дәлелдеп берді ... ... ұра ... ... ол одан ... ұрмауды өтініп, оны
өзінің денесімен жауып ... ... Оған ... арқасына бірнеше
жерден пышақ салады. Оразбаевтың көрсетуі бойынша ол өз күйеуінің қасында
оны Оразбаев өлтіре ме деп ... ... ... ... ... соң
Чистопольская орнынан тұрып орындыққа отырады, өйткені ... ... ... Оразбаев диванда отырып түнгі 12 ден 3 ке ... ... да ... ... ... 6 сағат шамасында Оразбаев кетіп қалады.
Кетіп бара жатып, ол ... ... пен ... ... ... ... сұрады. Аталған жағдайлар Оразбаевтың кейбір ... ... ... де, олар оны заңсыз бас бостандығынан
айыруға бағытталмаған. Оразбаев Чистопольскаяның әрекеттерін шектейтін өз
сөздерінде белгілі бір ... ... ... оны ... қамамаған,
оны байламаған және кетіп бара жатып оны пәтерде ... ... ... алқа ... ... ... ... Кодексінің
126 бабының 2 бөлігі г) тармағы бойынша ... ... ... ... қылмыс құрамының болмауына байланысты іс өндірісін ... ... деп ... ... ... әрекеттің нормативтік анықтамасының
қажеттілігі еркше аргументацияны талап етпейді. Тек ең ... ... ... ... ... ... қайшы әрекет түсінігі -
бұл осы ... ... ... мәні ... ... ... қайшы әрекеттің мәнінің нормативті-құқықтық анықтамасы тек құқық
қолданушыларға ғана емес, ... ... да ... да өз әрекеттерін
дұрыс бағалауға мүмкіндік береді; үшіншіден, нақты құқыққа қайшы әрекеттің
нормативтік-анықтамалық түсінігінің болуы саралау барысында ... ... ... ... ... ... құқықтық бағдар береді. Қылмыстық
заңнамада адам ұрлау мен адамды заңсыз бас ... ... ... ең ... ... ... ... заңнамада бар
ұқсас анықтамалық сипаттамаларды талап етеді.
Ұрлау - яғни жасырын ... алып ... ... ... адам ... ... ... жасырын түрде алып кету, ұрлауды ... ... ... ... көрсетпей жасырын түрде алып кету. Маңызды нақтылауды өткен
ғасырда И.В ... ... Оның ... ... жылжымайтын мүлікті ұрлап
алып кетуге бомайды, өйткені ... алып кету ... ... ... ... мағынаны білдіреді. Жылжымайтын мүлікке қатысты ... ... ... немесе өзге адамның иелігіндегі ... ... кіру ... ғана мүмкін.[65.560-бет]
Сондықтан да, ұрлау яғни затты иелену, алу, біздің жағдайымызда адамды
өзінің толық ... ... ... ... қозғалмалы зат болып
табылатын адам ұрлануы мүмкін.
Бірақ, адам бір өзі өмір ... Ол ... өмір ... және ... ... белгілі бір міндеттерімен байланысты. Сондықтан да адам
ұрлау (адамды заңсыз бас бостандығынан айыру) кезінде тек ... ол ... ... ... оның ... оған жақын адамдар зардап шегеді.
Міне, ол сол адамдардан ұрланады және сол ... ... алу ... және ... ... ... ... кезінде ең алдымен оның бостандығына нұқсан келтіріледі.
Еркін жүріп-тұру құқығы, әрбір адам ерекше қастерлейтін құқықтар қатарына
жатқызылады. Ол ... ... ... ... әрбір адамның қасиетті
құқығы- жеке бас бостандығының қарапайым және анағұрлым ... ... Осы ... осы ... ... ... үшін де, ... қоғам үшін де маңыздылығын айту қажет пе? Тұлғаның жеке бас
бостандығына қол сұғылмаушылық ... және ... ... ... ... әрекеттер үшін қылмыстық жауаптылық бекітілуінде көрініс табатын
адамдардың жеке бас бостандығын заңсыз айыру мен адамды ... ... ... ... ... ... ретіндегі құқық шығармашылық
елеулі кемшіліктерге ие. Олардың бірі - ол адам ұрлаудың түсінігінің заңдық
бекітілуінің болмауы болса, ал ... бас ... ... ... заңдық бекітілуінің болмауы. Тәжірибеде осы кемшіліктердің орын
алуы бас бостандығынан заңсыз ... адам ... және ... ... ... қылмыстарын ажырату кезінде қиындықтар туғызады.[63.248-бет]
Сонымен қатар, егер адам ұрлау мен бас бостандығынан заңсыз айырудың
терминдерін қарастыратын болсақ онда, олар бір ... ... ... ... ... адам - ... айырылады, бірақ әрбір бас
бостандығынан заңсыз айырылған адам - ұрланбайды. Яғни, бұл ... ... ... адам ... ал, ... болып заңсыз бас бостандығынан айыру
табылатын жекенің жалпыға қатынасы туралы сөз ... ... адам ... бас ... ... ... негізгі
айырмашылығы ретінде жәбірленушіні ұстау орнының жасырын сипаты табылады.
Жәбірленуші міндетті түрде ... ... және ... ... жерге орналастырылады.
Ұрлау барлық уақытта белсенді әрекеттердің жасалу жолымен жүзеге
асырылады. бас бостандығынан заңсыз ... тек ... ... ғана ... ... арқылы да жасалуы мүмкін. Мысалы, өз еркімен қозғала
алмайтын адамды мүгедектік арбасынан айыру немесе жәбірленуші оның ... ... ... ... жағдайында бас бостандығынан заңсыз айыру,
оны босату бойынша әрекеттерді жасаудан бас тартқан ... ... ... ... объективті жағы барлық уақытта үш ... ... ... алу, оның орнын ауыстыру және одан ары ұстау. Біздің
пікіріміз бойынша, адам ұрлау – бұл тірі адамды алдау ... ... ... ашық ... ... алуымен, оны табиғи микроәлеуметтік ортадан алып
кетумен, оны тұрақты немесе уақытша болу орнынан, оның ... ... ... ... ... ... қасақана әрекеті. Бас
бостандығынан заңсыз айыру «ұстау» деген бір әрекеттен тұрады.
Адамды заңсыз бас бостандығынан айыру ... ... ... ... ... Н.Н ... жәбірленушіге белгілі бір орыннан шығуға мүмкіндік
бермейтін әрекеттер жасалған уақытын санайды. Егер, бас бостандығынан айыру
қандай да бір ... ... ... ... онда оның ... сәті ... сол орынға апару мен оны сол жерде ұстаған уақытынан бастап
есептеледі.
Аталған әрекеттер субъективті жағы ... да ... ... ... ... ... ... денсаулығына зиян келтіру
қасақаналықпен қамтылмайды. Адам ... ... ... оны ... бас ... ... денсаулығына зиян келтіру немесе оны ... ... ... ... ... ... ... сатып алу құны
көтеріледі.
Р.Р Жансараева атап көрсеткендей, бас бостандығанан ... ... бұл ... өз ... бойынша орнын таңдауға, басқа адамдармен сөйлесуге,
кеңістік пен уақытта жүріп-тұруға ... ... ҚК 126 ... бас ... ... ... ... оның еркіне
қарсы ұстау мен оны мәжбүрлі түрде ұстауды білдіреді. Мәжбүрлі түрде ... ... ... ... ... ... арқылы, компьютер, пошта
арқылы) қолдану ... ... ... адамды шектеулі кеңістікте
ұстап отырумен түсіндіріледі. Бас бостандығынан заңсыз айырудың түсінігіне
жеке адамның еркін жүріп-тұру бостандығынан ... ... ... ... ... ... қарастырылып отырған қылмыстық-құқықтық
норманы, кең көлемде талқылауға септігін тигізеді. Осыған орай ... ... ... ... ... құқық саласындағы мамандар (теоретиктер болсын, практиктер
болсын) ... бас ... ... ... ... әрекеті болып
табылатындығы жөнінде пікір қалыптасқан. Сонымен қатар, 1959 жылғы Қазақ
КСР ҚК 115 ... ... бас ... ... ... айыруды зорлық
қылмысы ретінде қарастырылған норма аталған. Осыған орай, күш қолдану нақты
түрде емес, сондай-ақ психикалық болуы ... ... ... ... оның ... ... ұстау зорлық әрекетінсіз де жүзеге асуы мүмкін.
Мысалы, ұйықтап жатқан ... ... кету ... ... ... бас бостандығынан айырудың құрамы болу үшін жәбірленушінің ... бір ... ... ... оның ... қарсы айыру
фактісін түсінуі керек. Сондықтан да, егер, бөлме қылмыскермен жабылып,
кейін басқа тұлғамен ашылса онда қол ... ... ... ... жоқ, ал, адамды заңсыз бас бостандығынан айыруға бағытталған
тұлғаның әрекетері заңсыз бас бостандықтан ... ... ... ... мүмкін. Егер қылмыскер ұйықтап жатқан жәбірленуші ұйқысынан
оянбағанын біле тұра, өзі ... ... ... онда оның әрекетінінің
құрамында қылмыс жасаудан ерікті бас ... орын ... ... ... ... ... нақты зиян келген жоқ.[67.]
Бірақ, егер ұйықтап ... ... ... жәбірленуші ұйқысынан оянып
өзінің қамалғанын түсінген жағдайда, ... ... ҚР ҚК 126 ... ... ... ... ... бас бостандығанан айыру болып сондай-ақ, адасқан бөтен баланы
оның еркіне қарсы ұстау да табылады.[68.816-бет]
Аталған жағдайлар есі ауысқандарды, ... мас ... ... ... ... ... ... де қолданылады.
Сонымен қатар, егер есі ... ... мен ... мас ... адамдардың бостандығын аса қажеттілік жағдайында шектеу заңды
әрекет болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырушы ата-аналардың қылмыстық
жауаптылығы болмайды. Бас бостандығынан заңсыз айыру ретінде ... ... ... ... ... аса ... пен қажетті
қорғану мен қылмыскерді ұстау кезіндегі бостандығынан айыру танылмайды.
Бас бостандығанын заңсыз айыру ... ... ... ... ... бас ... ... құрамы үшін ең бастысы – бұл
қылмыскермен жүріп-тұруды қандай да бір ... ... қою ... ... ... ... ... табылатын жасанды немесе
табиғи кедергілердің жасалуы.
Қарастырылған ... ... бас ... ... ... да
болуы мүмкін. ҚК 126 бабымен бас бостандығынан ... ... ... ... ... айыру орындарында, олар қылмыскер қол сұғатын
орын таңдау бостандығын белгілі бір деңгейде иеленеді.
Бас ... ... ... – созылмалы қылмыс болып табылады.
Осыған орай, басқа қылмысты жасау кезінде бас бостандығынан ... ... ... әрекеттерін саралаудың проблемалық мәселесі де
туындайды.
Егер бостандығынан айыру басқа қылмыс ... ... ... ... ... болса, онда ол жеке қылмыс құрамы ретінде сараланбайды.
Егер де бас бостандығынан заңсыз ... ... ... ... ... ... ... орын алады. Мысалы, қылмыскер пәтер иелерін
қарақшылық жасау кезінде байлап қоюы. ... ... қоюы ... бас ... заңсыз айыру күш қолданудың бөлігі ғана болып, ... 126 бабы ... ... ... ... ... ... егер қылмыскер
жәбірленушіні қарақшылық жасап болған соң, сол байланған күйінде қалдыратын
болса, онда ... ҚК 126 ... ... құрайды. Егер де күш қолдану
әрекеттерін жасау уақыты аралығында жәбірленуші ... күйі ... ... ... топ ... ... жүзеге асырған тұлғалардың
әрекетін саралау туралы ... де, ... ... ... ... де, ... адамдар тобымен үздіксіз немесе бір адаммен жәбірленушіні
мәжбүрлі түрде алып кету арқылы жасалса, онда бас ... ... ... ... ... ... ... қылмыскерлерге тек
зорлау үшін ғана қажет болды. Осыған байланысты, С. ... ... ҚР ... бабы ... ... және оның әрекеттерін тек ҚР ҚК 120 бабы бойынша
саралаған соттың позициясы дұрыс. Өйткені С. ... ... ... жасқа
толмаған қызды алдау жолымен лифтіге кіргізіп, жоғарғы қабатқа ... ... ... ... ... ... ... толмаған қызды
күштеп ұстап, ... ... ... ... ... шығарып
жіберген.[69.]
Біздің пікірімізше, 126 бап бойынша әрекетті басқа ... ... ... тек ... ... ... орын алған кезінде ғана мүмкін
болады. Бас бостандығынан заңсыз айыру кезіндегі қылмыстың идеалды ... ... ... ... адамды бас бостандығынан заңсыз айыру
– бұл адамға өз орнын ... ... өз ... ... ... ... ... заңсыз қасақана әрекет деп қорытынды жасауға болады.
1.2 Бас бостандығынан заңсыз айыру қылмысының жалпы сипаттамасы
Бас ... ... ... жеке ... қарсы қылмыстардың
арасындағы тектік обьектісіне қарай адамның бостандығынан қол ... ... ... ... ... ... әрекет немесе әрекетсіздік құқыққа қайшы
сипатына иеленеді. Адам өміріне қылмыстық әсер ету тек адам ... ғана ... ... ... ... Адам өміріне қарсы
қылмыстың денсаулыққа қарсы ... ... ... — соңғысының
зардаптары өз мазмұны бойынша қай органға зиян келгендігіне, қандай ауру
күшімен, денсаулыққа зиян келу ... ... ... ... ... анықталады.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 қыркүйегіндегі
Жарлығымен мақұлданған, республикамыздың ... ... ... ... қорғаушы органдардың қызметінің заңдық базасын жетілдіруді
жалғастыру қажет және оның әрекет ... ... ... бөлігі
тартылады, демек қоғамдағы тұрақтылық, қоғам мен мемлекеттің мүдделері,
сондай-ақ адам мен азаматтың ... мен ... ... ... ... беріктігіне сенімділігі және елдегі құқықтық
тәртіптік жағдай, олардың тиімді қызмет етуі байланысты.[70.]
Кейінгі жылдарда ... ... ... ... ... ... Қылмыстың өсімі әлеуметтік тынышсыздықты ... ... ... жеке басы мен ... ... ... ... Мұндай жағдайда адам экономикалық тұрақсыздықты
сипаттайтын өмір жағдайларынан туындайтын қарама-қайшылықтарды шешу кезінде
алмастырушы монета ретінде қалып ... ... ... ... ... ... бірі ... ҚР ҚК 126 бабында көзделген,
нақтырақ айтсақ адамды бас ... ... ... танылады. Оның
қоғамға қауіптілігі заңсыз бас бостандығынан айырудың адамның жеке бас
бостандығына қол ... ... ... ... анықталады.
Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы жанындағы құқықтық
статистика мен ақпарат Орталығының мәліметтері бойынша 2007 жылы ... ... ... 50 фактісі, 2008 жылы – 119; 2009 жылы – 142 фактісі
тіркелген, олардың 37 - әйелдерге ... ал ... ... – 23; 2010 жылы – 123, ... 42- ... ... ал ... қатысты – 19 факті тіркелген. Егер ҚР ҚК 126 ... ... ... 2007 ... 2010 жыл ... ... онда ... Республикасында кейінгі бес жылда барлығы 582 ... ... ... фактісі тіркелгендігі жөнінде қорытынды жасауға
болады.
ҚР ҚК 126 ... ... ... ... ... ... 2006 жылы ... ( (50); ал 2007 жылы ... ... 2008 жылы ... (142); 2009 жылы (152168)-0,097 ( (148);
2010 жылы ... (123) ... ҚР ҚК 1 ... ... ... қарсы қылмыстарғаң талдау жасай отырып, бұл ... осы ... ... ... байқалып отырғанын айта кету керек: 2006 жылы ... 2007 ... (10880); 2008 жылы –7,6( (11422); 2009 ... 2010 ... 8,6( (11666) – бұл ... ... республикасында
тіркелген қылмыстардың жалпы санына шаққанда алынғаны (есептеу кезінде ҚР
Бас ... ... ... ... мен ақпарат Орталығының
мәліметтері қолданылды).
Статистикалық мәліметтер ауыр және аса ауыр қылмыстардың кейінгі
жылдары ... мен ... ... ... ... Егер 2006 жылы ... 76602 ... онда 2007 жылы 67830 тіркелген, яғни ... ... 11,5 ... ... ... 2008 жылы мұндай
қылмыстардың өткен жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 73160, яғни ... ал 2009 жылы бұл өсім 80744 ... ... 2010 жылы ... 2009 ... салыстырғанда 69042 қысқырғандығы байқалды. Ауыр
және аса ауыр қылмыстардың арасындағы бас ... ... ... салмағы 2006 жылы - 0,489 (; 2007 жылы-1,09 (; 2008 ... (; ... (; 2010 ... ( ... де он жылдық статистиканы алар болсақ, онда үш жыл ішінде (1988,
1989, 1990) Қазақ КСР-де қылмыстардың келесі саны ... ... ... бар: 1988 ... 1989 жылы-135338; 1990 жылы-
148053. Олардың ішінде жеке адамға қарсы қылмыстар 1988 ... ... ... 9107. Осы ... ... өсуі байқалуда.[71.]
Қылмыстылықтың жалпы себептері мен нақты қылмыстың себептері арасында
алынбайтын кедергі жоқ. Сонымен қатар, нақты қылмыстардың ... ... ... ... және нақты сатыдағы әлеуметтік дамудың
белгілі бір ... ... ... келеңсіз құбылыстармен
жүзеге асуы мүмкін және олар онымен ... ... ... ... ... қылмыс түрі үшін сотталғанның балалық шағындағы
тәрбиенің дұрыс болмауының көрсеткіші ... бас ... ... ... өтеп ... ... ... алу кезінде алынған
мәліметтер дәлелдейді.
Сотталғандардың 19,8 (-ның ата аналары тату өмір ... ал 54,4 ... ... ... 27,9 ( ... ішімдіктерді пайдаланған. Тек 44,7 (
толық отбасында ... ... 55,3 ( ... әкесіз-41,5 (, анасыз-
4,3 (, ата-анасыз 9,5 ( сотталған.
Бала кезінде ата-анасының біреуі немесе екеуі де болмаған сотталғандар
санынан 36,1 ( тек ... 7 (-тек ... 12 (-тек ... ... ... ... Толық емес отбасында туғанынан 9,6 (, 1 жасқа
толғаннан ... 6,2 (, үш ... 10,7 (, он ... 20,1 ( ... келтірілген мәліметтер сотталғандардың көпшілігінде мұндай
жағдайдың болмағандығын білдіреді. ... ... ... ... ... ... ... жартысынан көбісі толық емес отбасында
тәрбиеленген, әрбір үшінші сотталған әкесіз тәрбиеленген. Сотталғандардың
көбі ер ... ... ... ... ... болмауы олардың
тәрбиесіне кері әсерін тигізген. ... ... ... ... ... нәрселерді білмейтін отбасылар да ... ... ... болмауы қарастырылып отырған қылмыс
субъектіліерінің көбінде олардың ... ... ... әсер ... 2,6 ... өте ... оқыған, 16,4 пайызы жақсы, 48,4 орташа,
32,6-төмен оқыған.
Сонымен қатар полицияның ... ... ... ҚР ІІМ ... ... ... ... есепте сотталғандардың 36,9
пайызы тұрған.
Қарастырылып отырған қылмысты жасаудың бірден бір себебі ... ... ... ... үшін ... ... қоймайтындығы
қағидасын сақтамау танылады. Сотталғандарға олардың жасалған ... ... ... ... ... сұраққа сауалнама жүргізгенде,
олардың 93,6 ... ол ... ... ... ... ... және тәжірибеде «қылмыстылық факторың термині
кең қолданылады.
Біздің пікірімізше, жекелеген қылмыстардың себептері мен жағдайлары ... ... ... ... мақсат пен ниетті туғызатын объективті және
субъективті ... ... ... ... ... ... нақты қылмыстарға қатысты емес, сондай-ақ қылмыстың белгілі бір
санатына қатысты өзара әрекеттесу ... ... ... ... ... көп түрлілігіне байланысты жеке
емес, бір топқа біріктіріп қарастырған ... ... ... ... ... ... ... атауға болады: экономикалық, саяси,
ұйымдастырушылық, құқықтық, психологиялық, медициналық, техникалық.
Әрбір факторлық кешен жалпы ... және ... ... ... ... адамды кепілге алуға әсер етеді. [73.]
Криминологиядағы қылмыстылықтың себептерін ... ... ... ету ... ... және ... ерекше және
жекенің арақатынасының диалектикасымен анықталады. Осы топтаманың критерийі
ретінде қылмыстылықтың себептерінің топтастырылу дәрежесі табылады. ... ... ... а) қылмыстылық себептерінің жалпысына (барлық
қылмыс түрлеріне жалпы себептерге); б) ... ... ... ... ... ... ... бөлуге болады.
Жастар арасында қылмыс елеулі орын алуда. Статистика ... ... ... ... мен 2010 ... екінші жартысында
төмендегендігін көрсетеді. Кейінгі бес жылда 14-29 жас ... ... ... ... жартысынан көбін құрады. Жоғары қылмыстылық
әсіресе 18-29 жас аралығындағыларда байқалған.
Ауыл жастарының бірқатар бөлігі қалада ұрлық, тонау, ... ... ... өнімдердің, тамақ өнімдерінің заңсыз жасалуы мен
айналымы, наркобизнес, жезөкшелік секілді ... ... ... ... көп ... ауыл ... ... қатар, жастардың ортасында тоталитарлы діни секталардың, діни
экстремизмнің әсерлерін атап кету ... ... мен ... ... көп. ... ... аудандарында - Оңтүстік-
Қазақстан, Жамбыл, Қызыл-Орда, Алматы облыстарында ... ... ... ... ... түрі ретіндегі бас бостандығынан заңсыз айыруға
кері ... ... ... яғни ... ... түрлеріне тән
криминогенді факторлар алады.[74.176-бет]
Жүргізілген зерттеудің нәтежиелерін басшылыққа ала отырып, ... ... ... ... керек:
- бас бостандығынан заңсыз айыруды ... ... ... ... ... ... заттарға қол жеткізудің
оңтайлылығын;
- жүйелі тіркеуде ... ... ... ... бас бостандығынан заңсыз ... ... ... қатысатын
қызметкерлер мен оларға әрекеттесетін тұлғаларды құқықтық және
әлеуметтік қорғау жүйесінің ... ... ... құқық қорғаушы органдарға заңсыз бас бостандығынан ... ... ... ... сәйкес ынталандырудың болмауын;
- бас бостандығынан заңсыз айырумен күресті жүзеге асырушы органдардың
ұйымдастырушылық-басқарушы кемшліктерін;
- бас бостандығынан ... ... ... ... ... ... болады.
Бас бостандығынан заңсыз айыруды жүзеге асыруға ... ... ... ... ... тән ... жатқызуға болады.
Мысалы, қарастырылып отырған қылмыс күш ... ... ... қылмыстары),
алдын-ала сөз байласқан топпен (топтық қылмыстылық), ұйымдасқан топпен
(ұйымдасқан қылмыс), ... ... ... ... пайдакүнемдік ниетпен (экономикалық қылмыстар), қару ... ... ... ... ... ... ... (рецидивті
қылмыстылық) жасалған болуы мүмкін.
Бас бостандығынан заңсыз айыру ең басты жағдайда жеке адам ... ... ... да, оған жеке адам ... ... қылмыстарды
жасауға ықпал ететін факторлар тән ... ... ... ... бас
бостандығынан заңсыз айырудың ерекше сараланатын құрамында адамды ... ... ... да ауыр ... әкелетін жағдайлар да қамтылатын
болғандықтан, қарастырылып отырған қылмыстың салдарына ... ... ... ... ... ... факторлар тән. Осыны негізге ала
отырып, бас бостандығынан заңсыз айыруға ... да ... ... ... да ықпал ететіндігін атап кеткен жөн. Бас бостандығынан ... ... ... ... ... ... ... жасауға кері әсерін
тигізетін құбылыстар мен процесстерді қамтитын тікелей ... ... ... ... мен ... қарастыру қажет.
Жекелеген қылмыстың себебі болып индивидтің жеке тұлға болып қалыптасуына
кері әсер ... ... ... ... ... ... ... қылмысты жасауға итермелейтін сыртқы
объективті жағдайлармен өзара ... ... ... сату және ... ... ... ... реттелуі
2.1 Адамды сату және құлдық қылмыстарына сипаттама және оларды реттейтін
халықаралық конвенциялар
Халықаралық дәрежеде біз қылмыстылықтың жаһандануымен қақтығысамыз, ал
қоғамдық ... ... әр ... ... ... қабаты мен
кластарына тән көзқарастардың, әдеттердің, мінез-құлық және ... ... ... ХХІ ... халықаралық
қылмыстылығына 3 ерекшелік тән – ... ... оның ... ... ... ... ... мүлде кездеспеген қылмыс
түрлерінің пайда болуы.[30.238-бет]
Халықаралық ... ... ... ... ірі ... ... асып ... Осы ұйымдармен жасалатын ең көп
таралған қылмыс түрлеріне есірткінің ... ... қару және ... ... және ... материалдарды заңсыз жеткізу; ішкі ... ... адам ... ... ... әйелдерді және балаларды
сату; адам органдарын сату; автомобильдерді ұрлау және жасырын тарату.
Ұйымдасқан қылмыс ... ... пен ... ... кіру ... ... бір түрі халықаралық сипаттағы ... ... ... адам ... болып табылады. Оларға құлдық,
құлдарды ... ... ... ... ... сату және мәжбүрлі еңбек
жатады.[37.40-бет]
Халықаралық қауымдастық құлдық және құлдарды сатуды халықаралық қылмыс
деп таныды. Құлдық пен ... ... ... ... ... тағы ... ... бар. Ол әйелдерді сату (оның ішінде жезөкшелік, балаларды
сату және мәжбүрлі еңбек) .[26.135-бет]
"Адамдарды сату" пайдалану мақсатында адамдарды ... ... ... ... күш қолданамын деп қорқыту немесе оны қолдану немесе
мәжбүрлеудің, ұрлаудың, алаяқтықтың, алдаудың, билігін ... ... ... ... ... ... ... арқылы не басқа
адамды бақылайтын адамның келісімін алу үшін төлемдер немесе пайда ... ... алу ... ... ... ... Пайдалануға, кемінде,
басқа адамдардың жезөкшелігін пайдаланудың немесе сексуалдық пайдаланудың
басқа нысандары, мәжбүрлі ... ... ... ... құлдық не
құлдыққа ұқсас салттар, бағынышты жағдайды немесе дене мүшелерін кесіп алу
кіреді.[21.]
Құлдық дегеніміз меншік құқығының атрибуттары ... ... ... адамның жай-күйі мен жағдайы; Еріксіздерді сатуға кез-келген
басқыншылық актісі, ... ... ... ... сату мақсатында өткізу;
еріксіздерді сату немесе ... ... ... ... актілері;
сату не айырбастау мақсатында ... ... сату ... ... ... өткізу актілері, яғни еріксіздерді саудаға салу және
тасымалдаудың басқа да кез-келген актісі жатады деп түсініледі.[9.]
Қазіргі құлдарды ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық аспектіде адам саудасы және ... ... ... мен
балаларды сату дүние ... ... ауыр ... ... ... де, ұлттық генофондқа да қаупі бар.
- Халықаралық аспектіде адам ... әсер ... ... элементтер –
бұл ұлты мен азаматтығына қарамастан ұйымдасқан жүйедегі қылмыскерлердің
болуы. Мұндай құқықбұзушылық түрінен ешбір ... ... ... ... ... сату ... себептер ішінде,
бірінші кезекте, жәбірленушілердің құқықтық қорғалмағандығынан және ... ... ... ... ... ... ... емес ұйымдардың сараптамасы бойынша, құлдықтан қаша ... аса ауыр ... ... ... ... Ең ... бұл
психологиялық мәселе. Тағы бір негативті зардабы – бұл келуші мемлекеттің
лауазымды органдары жәбірленушілерге қарсы ... ... ... ... ... ... ... өте аз жағдайда келісімін
береді.[34.81-бет]
Қазіргі таңда халықаралық қауымдастықпен қабылданған адамды сату ... ... ... ... халықаралық актілер саны біршама.
Олардың барлығы да ... ішкі ... ... ... ... мен
жүйелеуді, келіспеушіліктерді жоюды, ... және ... ... ... ... ... ... қатар халықаралық актілердің
кодификациясы мен ресми ... ... ... ... ... ең бірінші міндетіміз – ... ... ... ... ... таңдау. Таңдау үшін критерийлер ретінде екі ... ... ... халықаралық актілердегі мынадай түсініктердің қолданылуы:
«адам саудасы», «құлдарды сату», «балалар ... ... ... және ... ... ... ... мағыналас түсініктер (мәселен, «адамды ұрлау»,
«заңсыз миграция» және т.б.);
2) онда нормативтік ережелердің, яғни бірнеше рет қолдануға
арналған ... ... ... ... ... және заңды жауапкершілік) болуы.
Сонымен бұл дипломдық жұмыста нормативтік негізі ... ... ... ... ... ... актілер қолданылады.
Адамды сатумен күреске бағытталған халықаралық құқық нормаларының
пайда болу тарихы құлдық және ... сату ... ... ... ... уақытқа өз түбірімен кетеді. Құлиеленушілік қоғамдық-
экономикалық формацияның құлауы құлдықтың автоматты түрде ... ... жоқ. ... пен ... сату ... ... өмір ... Өкінішке орай, олар қазір де ... ... ұяты ... саяси және моральдық кінәлаушылығы, ... ... ... ... пен ... сатудың барлық нысандарына заңи
тыйым салынуына қарамастан өмір сүріп келеді.
Ең алғаш рет, нақтырақ ... ... ... сатуға халықаралық
дәрежеде 1815 жылғы Вена конгресінің декларациясы құлдарды сатуға тыйым
салды. Бұл ... ... ... 1818 жылғы Аахендік конгресс жасады,
мұнда тек қана ... ... ... ... ... ... бұл ... деп жарияланды. Бірақ та бұл екі шешім де ... ... ... ... ... ... құлдық та, құлдарды сату да
табысты шаруашылық болып қала ... пен ... ... күрес бойынша алғашқы тәжірибелік шаралар
Англия, Франция, Ресей, Австрия және Пруссия мемлекеттерімен жасалған 1847
жылғы Лондон келісім-шартында ... ... ... ... сату ... ... тең жазаланып, ал келісуші мемлекеттердің әскери
кемелері ... ... мен Үнді ... батыс бөлігі кіретін күдікті деп
саналатын белдеу шегінде құлдарды сатумен айналысады деп күдік тудыратын
кемелерде ... ... ... ... 1862 жылы АҚШ пен ... ... деп ... кемелерді өзара тінту туралы келісім жасалды.
1885 жылы 16 мемлекет Берлин конференциясының Бас актісіне қол қойды,
онда құлдарды сату ... ... ... ... деп ... ... ... Конго өзенінің аумағын қара түсті құлдарды сату базары
ретінде қолдану және оларды тасымалдау ... ... ... ... ... маңызды акт – бұл 1890 жылғы Брюссель конференциясының Бас
актісі, онда құлдарды ... ... ... ... тәжірибелік шаралардың
қабылдануы көзделген. Ең маңыздысы – ... ... ... ... ... үшін қылмыстық жазаны орнататын ... ... ... ... ... ... алуға бағытталған арнайы іс-
шаралар ... ... ... ... ... ... жабу үшін арнайы әскери посттарды бекіту; порттарда сәйкес тәртіп
орнату және т.б.). Сонымен ... ... ... ... ... бекітілді, онда Үнді мұхитының батыс бөлігі, Қызыл теңіз және ... ... осы ... ... еріксіздерді сату жүргізілді, және
келісуші мемлекеттердің әскери кемелері күдік ... ... ... құқығы болды. Бас акті құлдарды сатумен күрес жөнінде ... ... ...... сату ... ... мен
ақпараттарды жинаумен айналысатын Халықаралық теңіз бюросы (Занзибар
қаласы) және осы ... ... ... және ... ... бойынша
делдал функцияларын атқаратын арнайы бюро (Брюссель қаласы).
Жоғарыда аталған халықаралық құқықтық актілер құлдықты ... ... ... ... ... ... ... Тек ХХ ғасырда құлдарды
сатуға ғана емес, құлдыққа ... ... ... құқықтық актілер пайда
болды. 1890 жылғы Брюссель бас актісін жойған 1919 жылғы Сен-Жермен келісім-
шарты келісуші мемлекеттерді құлдарды сату және ... ... ... ... ... міндеттейді. Осы саладағы халықаралық құқықтық актілер
әрі қарай даму тарихы халықаралық қауымдастықпен ... ... ... ... шегінде, содан соң ... ... ... ... 1924 жылы 12 маусымда даярланған баяндама
негізінде құлдық ... ... ... ... ... ... соң Құлдық
туралы конвенция қабылданды, 1926 жылы 25 қыркүйекте қол ... ... ... Бұл ... адам саудасымен күреске бағытталған
қазіргі халықаралық құқықтың нормалар жүйесінің ... ... ... ... бірі ... ... ... күреске бағытталған нормалары бар әрбір халықаралық
шарттың құқықтық маңыздылығын бағалау кезінде осы жұмыс
шегінде екі жағдай ескеріледі:
1) адам ... ... ... құқықтық саланың
құрылуына әсер ететін ... ... ... ... ... ... мен
көлемі, себебі заңды міндеттемелер ... ... ... ... және кәдімгі нормаларға, яғни
халықаралық стандарттар ретінде қаралатын ... И.И. ... пен А.В. ... ... «халықаралық қауымдастықпен
танылған қажетті ... ... ... ... жағдайда адам саудасымен күрес саласындағы, адам
құқықтарын жүзеге асыруға ұсынылған
стандарттар ретінде анықтайды. [26.262-бет]
Қазіргі таңда адамды сату мен ... ... ... оларды
жоюға бағытталған келісім-шарттар мен конвенциялар біршама. Оларға мына
конвенциялар жатады: 1926 ... 25 ... ... ... ... 1930 ... 28 маусымдағы №29 ХЕҰ-ның мәжбүрлі және міндетті
еңбекке қатысты конвенциясы, 1945 жылғы 8 тамыздағы ... ... ... ... ... ... мен соттау үшін
Халықаралық әскери трибунал жарғысы, 1948 жылғы 10 ... ... ... жөніндегі жалпыға бірдей декларациясы, 1949 жылғы 2
желтоқсандағы Үшінші ... ... ... және ... күрес туралы БҰҰ конвенциясы, 1950 жылғы 4 қарашадағы Адам
құқықтары мен ... ... ... ... ... 1956 ... 7
қыркүйектегі Құлдық, құлдарды сату және құлдыққа ұқсас әдет-ғұрыптар ... жою ... БҰҰ ... ... 1957 жылғы 25 маусымдағы
еріксіз еңбекті жою туралы №105 ... ... 1966 ... ... ... және саяси құқықтар жөніндегі Халықаралық пакт,
1966 жылғы 16 желтоқсандағы Экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... пакт, 1968 жылғы 26 қарашадағы Әскери қылмыстар мен
адамзатқа қарсы қылмыстарға ... ... ... ... ... 1980 ... 25 қазандағы Балаларды халықаралық ... ... ... ... 1979 ... ... Әйелдерге қатысты дискриминацияның ... ... ... конвенция, 1989 жылғы 20 қарашадағы Балалар құқығы туралы конвенция,
1990 жылғы 18 желтоқсандағы Барлық еңбек етуші-мигранттар мен олардың жанұя
мүшелерін ... ... ... ... 1993 ... 29 ... бала ... алуға қатысты ынтымақтастық және балаларды қорғау
туралы конвенция, 1998 жылғы 17 ... ... ... ... ... 1999 ... 17 ... Балалардың еңбегінің ең ... ... ... ... салу мен тез ... шаралар туралы
№182 ХЕҰ конвенциясы, 2000 жылғы 25 ... ... ... ... мен бала ... ... балалар құқығы туралы ... №2 ... ... 2000 ... 15 ... Трансұлттық
ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенция, 2000 жылғы 15 қарашадағы Трансұлттық
ұйымдасқан ... ... ... ... ... ... ... мен балаларды сатудың алдын алу мен ескерту туралы №2 ... ... ... ... ... ... берейік.
1926 жылғы 25 қыркүйектегі Құлдыққа ... БҰҰ ... ... 7 желтоқсандағы хаттамамен өзгертулер енгізілді) 1927 жылы 9 ... ... КСРО ... 1956 жылы 8 тамызда қосылды.
Осы конвенцияда мынадай түсініктердің анықтамасы берілген:
- ... (1 б. 1 т.), ... ... ... ... ... олардың
кейбір түрі жүзеге асырылатын жағдайы мен күйі» ... ... ... В.Н. ... пікірінше бұл түсінік қылмыстық заңнама үшін
онша қолайлы емес, не ... ... ... оның ... адам біреудің меншігі болуына жол берілмейді. Мемлекеттің ішкі заңы
осы терминнің мазмұнын әрі қарай аша алады.[26.136,137-бет]
- «еріксіздерді ... - ... сату ... ... ... ... және ... кез-келген актісін білдіреді; оны сату немесе
ауыстыру ... ... ... ... ... сату немесе
ауыстыру мақсатымен иемденген ... сату ... ... ... ... ... еріксіздерді сату немесе тасымалдауының кез-
келген актісімен тең» (1 б. 2 т.).
Конвенцияға қол қойған мемлекеттердің мынадай міндеттемелері бар:
1) ... ... жол ... және алдын кесу (2 б.«а» т.);
2) құлдықтың барлық нысандарын ақырындап және мүмкіндігінше
қысқа мерзімде толық жою (2 ... және 5 ... ... қысқа мерзімде еріксіздерді сату туралы ... ... (3 ... ... сату және ... ... қол жеткізу үшін басқа
мүше-мемлекеттерге өзара көмек көрсету (4 ... осы ... ... ... үшін ... ... ... (6 б.);
6) осы Конвенция ережелерін ... ... ... мен ... ... ... ... (7 б.).
1949 жылғы 2 желтоқсандағы Үшінші тұлғалармен жезөкшелікті ... адам ... ... ... БҰҰ ... БҰҰ Бас Ассамблеясымен ІV
сессиясында қабылданып, 1951 жылы 25 ... ... ... КСРО ... жылы 11 ... ... тұлғалармен жезөкшелікті пайдалану және адам саудасымен күрес
туралы БҰҰ конвенциясы төмендегі халықаралық ... ... ... ... акт болып табылады: 1948 жылғы 3 ... Бас ... ... ... ... ... ... 18 мамырдағы Ақ күңдерді сатумен күрес жөніндегі ... ... ... ... ... 1910 ... 4 ... Ақ күңдерді
сатумен күрес жөніндегі Халықаралық конвенция; 1947 жылғы 20 ... ... ... қабылданған Хаттамамен өзгертулер енгізілген, 1921 жылғы
30 қыркүйектегі Балалар мен әйелдерді сатумен күрес жөніндегі ... ... ... ... ... 1933 ... ... Кәмелетке толған әйелдерді сатумен күрес ... ... ... ... ... және адам саудасымен күрес
туралы БҰҰ конвенциясы ең алғашқы ... ... ... «ақ ... ... мен ... ... «кәмелетке толған әйелдерді сату»
түсініктерінің орнына «адамды сату» түсінігін енгізді. ... та ... ... анықтамасын бермейді, ол тек ... ... ... ... ... ... «адамды сату» қылмыс болып
саналады. Сонымен ... ... ... көздейтін адамды сату» және
«жезөкшелікті пайдалану» түсініктерін бөлу критерийлері түсініксіз.
Сол бір ... ... ... ... ... ... және онымен ере жүретін қастық, сол сияқты жезөкшелік мақсатын
көздейтін адамды ... ... ... ... ... ... ... көрсеткісі келгені, адам саудасы – ... ... ... ең ... ... ... ... мен әйелдерді,
адамды жеткізу тәсілі.
Үшінші тұлғалармен жезөкшелікті пайдалану және адам саудасымен күрес
туралы БҰҰ ... ... ... ... ... ... тұлғаға жаза тағайындау, екінші тұлғаның тән
құмарлығын қанағаттандыру үшін: сол ... ... ... ... ... ... ... және
азғыру; сол тұлғаның келісімімен де, тұлғаны жезөкшелікке
пайдалану; төзімділік үйін ұстау немесе оны ... ... үйін ... ... ... ... ... жезөкшелік мақсатында
қолданылатынын біле тұра ... ... оның ... ... ... жалға ... ... ... ... қастандық
жасаса, не оларды жасауға дайындық әрекеттерді жасаса ... ... ... ... оған ... ... ... қатысты ерекше құжаты болуды немесе
ерекше тіркеуге жататындығы туралы заң ... ... (6 ... ... ... тергеу қорытындыларын
орталықтандыру мен ... ... ... ... ... ... ... мақсатында ақпарат
жинау мен оларға жаза тағайындау; басқа мемлекеттердің
ұқсас органдарымен ынтымақтастықты сақтау. ... ... ... ... ... ... ... болу керек: әрбір қылмыс туралы толық
мәлімет; барлық іздеу жүргізу жағдайлары, қылмыстық
қудалау, ... алу, ... ... бойынша кінәлі
тұлғаларды жер ... ... ... ... қатар
олардың тұрғылықты жерін өзгертуі туралы, осы қылмыс
түрімен күрес үшін қажетті ... ... ... ... ... ... ... жұмыс әдісі туралы хабарлама, полиция
анықтамалары мен сотталу туралы анықтамалары (14-15 б.);
4) Жезөкшелікпен күрестің және жезөкшелік құрбандарын ... ... ... ... және ... ... және сонымен байланысты басқа да қызмет
көрсету түрлері ... ... және ... ... ... ... ... жағдайларға
қайтару және бейімдеу бойынша барлық қажетті шараларын
қабылдау мен мадақтау. (16 ... ... ... ... ... адам саудасын
ескерту мақсатында келесідей шараларды ... ... ... ... мен ... әсіресе,
балалар мен әйелдерді келу және ... ... ... жол жүру уақытында қорғау туралы; аталған
сауданың ... ... ... халыққа ақпарат тарату;
жезөкшелік мақсатын көздейтін халықаралық адам ... ... ... ... әуежай, порттар
мен басқа қоғамдық жерлерде, сонымен қатар жол жүру
кезінде ... ... ету; prima ... ... осы ... ... ... астасы,
басты айыпкері болып табылатын тұлғалардың келуі туралы
уәкілетті ... ... ету (17 ... ... ... ... шетелдіктер туралы,
олардың жеке басын куәландыру және әлеуметтік жағдайын
белгілеу мақсатында, ... ... ... өз мемлекетін
тастап кетуге мәжбүр еткен тұлғаларды табу мақсатында
билік жүргізушілердің мәліметтер ... ... ... ... ... аталған тұлғалардың
репартациялануы мақсатында ... ... ... ... осы ... ... (18-19 ... жылғы 7 қыркүйектегі Құлдық, құлдарды сату және құлдыққа ұқсас
әдет-ғұрыптар мен институттарды жою туралы БҰҰ ... ... ... қабылданды, 1957 жылы 30 сәуірде күшіне енді. КСРО үшін 1957 жылы
30 сәуірде күшіне енді.
1956 жылғы 7 қыркүйектегі Құлдық, құлдарды сату және ... ... мен ... жою ... БҰҰ ... ... құлдық
пен құлдарды сатуды ... ... ... оларға анықтама
береді. Онда:
1) ең алғаш құл және еріксіз жағдайдағы тұлға түсінігі беріледі. «Құл»
құлдық күйде немесе жағдайдағы ... (7 б. «а» т.). Ал, ... ... ... ... ұқсас әдет-ғұрыптары немесе институттары
нәтижесінде жасалған күйде немесе жағдайдағы тұлға» (7 б. «б» ... ... ... ... ... ... ... әдет-ғұрыптар
мен институттары көрсетіледі:
- «қарыздық езу», яғни қарыз адамның қарызды қамтамасыз етуі үшін ... ... оған ... ... ... салудан пайда болатын күй
немесе жағдай, егер орындалатын жұмыстың ... ... ... ... ... ... қатар жұмыстың ұзақтығы шектелмесе және
оның сипаты анықталмаса (1 б. «а» т.);
- «басыбайлы ... яғни заң, ... ... келісім бойынша басқа
тұлғаның иелігіндегі жерді пайдаланушы жерде тұру және жұмыс ... ... ... не ... төлем үшін, не ешбір төлемсіз сондай басқа тұлғаға
анықталған жұмысты атқару керек және осы ... ... ... (1 б. ... «кез-келген әдет-ғұрып немесе институт», мынадай жағдайды ... ... ... ... ... кез-келген тұлға немесе
тұлғалар тобы ақшалай немесе заттай ақы төлеу үшін ... ... ... ... күйеуге беруге уәде беруі;
2) әйелдің күйеуі, күйеуінің жанұясы немесе күйеуінің ағайындары
әйелді ақы ... ... ... ... ... үшін ... тұлғаға беру құқығы
бар;
3) әйел күйеуі қайтыс ... соң ... ... ... ... б. «с» ... 18 ... кіші жасөспірім немесе бала өз ата-аналарымен немесе
қамқоршысымен, осы баланы ... ... ... оның ... ... ақы ... ... ақысыз басқа тұлғаға беріледі (1 б. «д»
т.);
3) ең ... ... ... ... ... ... яғни «кез-
келген тұлғаны иелену, жаулап алу ... оны ... ... ... ... жүргізумен қатысты кез-келген іс-әрекеттер; құлды иеленумен
қатысты оны сату немесе алмастыру мақсатындағы барлық іс-әрекеттер; ... ... ... ... осы ... ... ... іс-
әрекеттер, және кез-келген көлік түрімен құлдарды тасымалдау немесе сату
бойынша ... ... (7-б. «с» ... ... құлдыққа ұқсас әдет-ғұрыптармен қатар Құлдық,
құлдарды сату және құлдыққа ... ... мен ... жою
туралы БҰҰ қосымша конвенциясына қатысушы мемлекеттер ... ... мына ... саналады:
1) құлдарды көлік құралдарымен бір мемлекеттен ... ... ... оған қатысу (3-б. 1 т.);
2) құлға немесе еріксіз жағдайдағы басқа тұлғаға күйдіру
арқылы ... басу ... ... тәсілмен оны жазалау
мақсатында немесе басқа бір себеппен ... ... ... осындай әрекеттер жасауға қатысу (5-б.);
3) басқа тұлғаны құлға айналдыру немесе өзін құл ... ... ... ... тәуелді тұлғаны құл қылу
немесе осындай әрекеттер жасауға қастандық ... ... ... ... осы ... ... жасырын
келісуге қатысу (6-б.).
2.2. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен күрес саласындағы халықаралық
құқықтың ... ... ... мен ... тыйым салулар
Құқықтың жалпы теориясының доктринасында құқықтық нормаларды бірінші
орында оның құқықтық реттеудегі функциясы бойынша реттеуші және ... бөлу ... Бұл бөлу ... нормалардың адамның тәртібін
реттеумен тікелей байланысты.[28.189-бет] Сондықтан бұл зерттеу жұмысында
құқықтық нормаларды ... әсер ету ... ... ... ... болады:
1) тыйым-нормалары немесе тыйым салушы (белгілі әрекет ... ... ... ... ... ... құқылық (белгілі әрекетті жасауға мүмкіндік
беретін);
3) міндет-нормалары немесе міндеттеуші ... ... ... жасаудың мүмкіндігін жоятын).
Адам саудасы мен құлдық саласындағы халықаралық құқық нормаларының
арасында ... ... ... ие. ... ... ... құлдыққа оның барлық түрлерінде тыйым (Адам құқықтарының ... ... 4 б.; 1950 ж. 4 ... Адам ... ... ... қорғау туралы Конвенцияның 4 б. 1 т.; Азаматтық ... ... ... Халықаралық пактінің 8 б. 1 т.);
2) құлдарды сатуға оның барлық түрлерінде ... ... ... ... декларациясының 4 б.; Азаматтық және саяси құқықтар туралы
Халықаралық пактінің 8 б. 1 т.);
3) ... ... ... ... ... ... немесе мәжбүрлі
еңбекке қатысты Халықаралық еңбек ұйымының №29 Конвенциясының 4 б. 1 ... ж. 4 ... Адам ... мен ... ... ... ... 4 б. 2 т.; Азаматтық және саяси ... ... ... 8 б. 1 т. «а» және «б» ... ... ... салыстыра келе, алдыңғы екі ... ... ... ... ... ... термині тек құлдық
және құлдарды сату тыйым-нормаларында кездеседі. Ал ... ... ... ... ... ... қолданылмайды. Сонымен қатар
халықаралық-құқықтық актілерде мұндай тыйым қолданылмайтын ... ... ... ... тізімі мазмұндалған (мысалы, Міндетті немесе
мәжбүрлі еңбекке қатысты ... ... ... №29 ... 2
б.), немесе, керісінше, міндетті түрде тыйымды түрлерінің тізімі (мысалы,
Мәжбүрлі еңбекті жою туралы Халықаралық еңбек ... №105 ... ... құлдыққа және құлдарды сатуға тыйым абсолютті болып табылады
және ешбір ... ... ... ... Ал ... ... ... тыйым халықаралық-құқықтық актілерде ... ... ... оның ... ... қолданылады. Құлдық пен
құлдарды сатудың кез-келген ... ... ... ... яғни бұл ... бұзу ... ... қудаланады.
Халықаралық актілерде толық немесе шамамен ... ... ... сату ... ... ... кездейсоқ емес.
Сол уақытта халықаралық-құқықтық актілерде құлдыққа тыйым құлдыққа
немесе «еріксіз жағдайға» тыйым деп жиі ... ... ... ... ... 4 б.; 1950 ж. 4 қарашадағы Адам құқықтары
мен негізгі бостандықтарын қорғау ... ... 4 б. 1 т.; ... ... ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенцияны ... ... ... ... мен ... ... алдын алу мен ескерту
туралы №2 Хаттаманың 3 ... ... ... өзі ... ... ... мен
институттар әрекетінің нәтижесінде пайда болатын тұлғаның ... ... ... ... сату және ... ... ... мен
институттарды жою туралы БҰҰ қосымша конвенциясының 7 б. «а» т.). Мұндай
институттарға, әдетте, қарыздық езу және ... күй ... ... ... қарағанда құлдың жағдайы немесе күйі емес.
Еріксіз жағдай құлдыққа ... ... ... ... ... пайда болған, құл жағдайына ұшыраған еркін адамның жағдайын
білдіреді. Еріксіз жағдайды ... ... ... ... ... ойымызша, құлдыққа тыйым тек оның барлық тікелей байланысты
түрлеріне емес, оған ұқсас түрлеріне де таралатынына көңіл аударады.
Егер ... ... сату және ... ... әдет-ғұрыптар мен
институттарды жою ... БҰҰ ... ... ... ... ... онда ... ұқсас еріксіз жағдай немесе
күйдің ... ... ... ... ... қатарын белгілеуге
болады:
1) бұл жағдай тек қылмыс нәтижесінде ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... болуы мүмкін;
2) құл емес тұлға мынадай ... бола ... ... адам, жерді
пайдаланушы, күйеуі қайтыс болған зайыбы, әкесі қайтыс болғаннан кейінгі
балалар;
3) осындай жағдайға ұшыраған тұлға ... ... ... ... ... оған ... ... міндетті;
4) осындай жағдайға ұшыраған тұлға өзі бұл жағдайды өзгерте алмайды,
жұмыстан ... ... ... бас ... алмайды.
Құлдыққа тыйымды еріксіз жағдайға да қолдану арқылы халықаралық-
құқықтық актілер сол арқылы құлдық түсінігінің кең ... ... ... ... ... құқықтың жалпы танылған нормасы
ретінде түсінуде, біздің ойымызша, үш жағдай маңызды болып табылады:
1) ... салу үшін адам ... ... ... оған ... күйде болып
тұр ма, құл немесе ... адам ба бәрі ... ... ... ... түрлеріне, сонымен қатар құлдыққа ұқсас
жағдайға да кең қолданылады;
3) құлдыққа ұқсас жағдай ненің нәтижесінде пайда ... ... ... ... жоқ: заң, ... ... келісім немесе тәжірибе
нәтижесінде.[19.]
Бұл жағдайда құлдыққа оның барлық ... ... ... ... өзара байланысты ережелерінің жүйесі
құлдыққа ... ... ... ... саудасы жағдайын қосқанда) құлдық
түрлеріне жатқызуды ұйғару деп түсіну керек.
Демек, халықаралық құқықта берілетін құлдықтың түрлеріне ... ... ... езу; ... күй; ... тұлғалармен
жезөкшелікті пайдалану немесе сексуалды ... ... ... ... ... ... көрсетулер; мүшелерді алу; құлдық жағдайы
немесе ... ... ... ... ... ... ... құлдыққа
ұқсас жағдайлар.
Демек, адам саудасымен күрес саласымен ... адам ... ... ғана емес, сонымен қатар оны құлдықпен де ... деп атау ... ... Адам саудасы тұлғаның құлдыққа ұқсас жағдайға ұшырауының ... ... ... ... құлдарды сатудың да, адамды сатудың да бір-
бірінен бір ғана ... ... сату - ... ... ... ал ... сату - құлдыққа ұқсас жағдайды.
Егер адамды сату құлдарды сатумен, құлдыққа ұқсас институттар мен әдет-
ғұрыптармен қатар адамды құлға айналдыру ... ... ... ... ... бірі ... ... сатуға құлдарды сатуға секілді тыйым
салынады. Оның ... ... бар: ... ... ... ... сату; белгілі бір тұлғаны иелену, жаулап алу немесе оны құлға
айналдыру ... оны ... осы ... ... ... ... ... нәтижесінде адам еріксіз жағдайда болатын құлдыққа ... ... ... ... адам саудасы; балалар саудасы;
адамды құлға айналдырумен қатысты басқа да әрекеттер ... ... ... ... ... ... міндетті еңбек құлдыққа ұқсас жағдайдың бір түрі болып
табылады. Бірақ халықаралық құқықта құлдықтың бұл түріне тыйым ескертіледі,
себебі (құлдықтың ... ... ... ... ... міндетті
еңбекке тыйым абсолютті емес.
Жалпы ереже бойынша ... ... ... ... ... сипаты
бар және олардан бас тартуға жаза қаупімен жасалатын еңбек ... ... ... еріксіздік және жасауға бас тартуға жаза ... ... ... міндетті еңбекті басқа еңбек түрлерінен (яғни, ерікті)
айыратын екі негізгі ... ... ... ... ... ... ... еңбек түрлерінің тізімі
берілген, олар мәжбүрлі немесе міндетті ... ... ... ... ... табылады (Міндетті немесе мәжбүрлі еңбекке қатысты
Халықаралық еңбек ұйымының №29 Конвенциясының 2 б., 1950 ж. 4 ... ... мен ... ... ... туралы Конвенцияның 4 б. 2
т.; Азаматтық және саяси құқықтар туралы Халықаралық пактінің 8 б., Барлық
еңбекші-мигранттар мен олардың ... ... ... ... ... ... 11 б.)
Халықаралық-құқықтық актілерде мәжбүрлі немесе міндетті еңбектің ... ... ... ... ... ... әсер ету ... тәрбиелеу үшін, немесе саяси, ... ... ... ... ... ... немесе идеологиялық
көзқарасы үшін жазалау шарасы ретінде, сонымен қатар ереуілдерге қатысқаны
үшін жазалау ретінде мәжбүрлі ... ... ... ... ... даму ... үшін жұмыс күшін қолдану және
мобилизация;
3) еңбек тәртібін қолдау құралы ретінде ... ... ... ... ... ... және ұлттық қатысы немесе сенімі ... ... ... ... ... ... ... еңбекті қолдану
(Мәжбүрлі еңбекті жою туралы Халықаралық ... ... №105 ... ... жеке ... ... немесе қоғамдар пайдасына мәжбүрлі
немесе міндетті ... ... ... мәжбүрлі еңбекке қатысты
Халықаралық еңбек ұйымының №29 Конвенциясының 4 б.);
6) балалар еңбегінің ең ... ... ... ... баларды қарулы
қақтығыстар кезінде пайдалану үшін мәжбүрлі ... ... ... ... айналысу үшін, анайы баспалар ... ... үшін ... немесе жалдау, қолдану; балаларды құқыққа қайшы әрекетпен
айналысу, әсіресе, есірткіні жасау және сату ... ... ... ... өз сипаты немесе шарттары бойынша балалардың ... ... ... ... ... жұмыстар (Балалардың
еңбегінің ең жаман нысандарының жойылуы бойынша тыйым салу мен тез арадағы
шаралар туралы №182 ХЕҰ конвенциясының 3 ... ... сату және ... ... ... ... халықаралық
ұйымдар
Адамды сату және оны құрайтын жүйелермен күрес жөніндегі мәселелерді
шешуде мемлекеттер арасында әр түрлі ... ... ... ... шешу үшін халықаралық қауымдастық жан-жақты шаралар қолдану керек
және бұл шаралар аталған қылмыстардың алдын алу, ол ... ... ... ... кінәлі тұлғаларды соттық қудалау, жәбірленуші тұлғаларды
қорғау ... ... ... бұл ... ... мақсатында
мемлекеттер бірігіп, халықаралық ұйымдар, мемлекеттердің өз мемлекет ... қызу ... ... Мұндай ұйымдар қатарына Біріккен Ұлттар
Ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ... ... ... ... ... ... ұйым, Хьюман Райтс Вотч, ИНТЕРПОЛ,
ЕУРОПОЛ т.б. қорлар мен үкіметтік емес ... ... ... сату
мәселесімен сонымен қатар ... ... ... ... Адам құқықтары жөніндегі Біріккен ... ... ... ... ... ... нысандарына қарсы Біріккен Ұлттар
ұйымының Қоры, ... ... ... ... ... ... ... алу және есірткіні қадағалау жөніндегі Біріккен Ұлттар
ұйымының Басқармасы, сонымен қатар білім беру және басқа да ... ... ... ... ... ... Біріккен Ұлттар ұйымының Жоғарғы
Комиссар Басқармасы мен Біріккен Ұлттар ұйымының Даму бағдарламасы. ... ... ... ... қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ)– бұл Еуропа,
Орталық Азия және ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етумен айналысады және қару-жарақты қадағалау,
алдын ала сақтандыру дипломатиясы мәселесімен, қауіпсіздік пен сенімділікті
қатайту ... ... ... адам ... қорғаумен, сайлауды
қадағалаумен, сонымен қатар экономикалық және ... ... ... мәселесін ЕҚЫҰ 90-жылдардың басында, Мәскеу ... ... ... ... ... адам өлшемі жөніндегі үшінші
конференцияда маңызды етіп қойған. Мәскеу құжатының 40.7 ... ... ... ... ... ... ... зорлау
нысандарын және әйелдер контрабандасының барлық ... ... ... ... ... ... ... заңды түрде тыйым салуға
және басқа да осыған сәйкес шараларды қабылдау арқылы жоюға ұмтылады».
Аталған ... тек ... ... қатысты, ал ЕҚЫҰ
ратификациялаған басқа да ... ... ... мен ... ... бір қатарға қойған. Соған қарамастан, конференцияға
қатысушылар адам құқығы жөнінде ... беру ... ... көңіл бөлген.
Мұнан әрі қарай адам трафигі ЕҚЫҰ ... ... және ... ... ... ... ететін қауіпсіздікке жаңа қатер»
деп саналды. Солай 1996 жылы Стокгольм декларациясында адам трафигінің өсіп
жатқан ... ... ... ... ... ... ... қылмыстың өсуімен байланыстылығы көрсетілген.
Бұл мәселелерді шешуге Адам құқықтары мен демократиялық институттар
жөніндегі ЕҚЫҰ Бюросы 2001 жылы ақпан айында адам ... ... ... ... күреске бағытталған ұлттық және аймақтық бастамасын дамыту
үшін ... ... ... ... оның ... ... ... трафикті ескерту, елдердің заңдарын ... ... ... ... трафикпен күресте қоғамдық құрамалардың
мүмкіндіктерін жоғарылату, ... және ... емес ... ... ... ... ... көмек көрсету
жатады. Мұндай ... ЕҚЫҰ ... ... ... ... Белоруссия, Босния, Герцеговина, Югославия, Қазақстан,
Қырғызстан, Польша, Украина, Өзбекстан мемлекеттерінде ... ... ... ... бағытталған, адам трафигін ескерту
бойынша көлемді ақпараттық кампанияларды жүргізу, сенім ... ... ... ... ... трафикті ескертудің
негіздері бойынша соттар мен ... ... ... беру, қайтару және
реинтеграция бойынша ... ... ... ... ... енгізу, сонымен қатар адам трафигімен күрес және ... ... да ... ... қызметінде мүше-мемлекеттердің заң базасын жетілдіру маңызды,
себебі трафикпен күреске және алдын ... ... ... ... талапқа сай емес. ЕҚЫҰ мүше-мемлекеттеріне халықаралық дәрежеде
адам трафигімен күрес ... ... және ... ... ресми, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінен
тұратын агенттік құру жөнінде ұсыныс жасалуда. Сонымен қатар әр ... ... ... ақпаратпен интенсивті алмасу және
әрекеттерді бағыттау ... адам ... ... ... істерді
жүргізу үшін полиция қызметкерлерін бөлу керек. Халықты ақпаратпен
қамтамсыз ету ... ... ... ... бола ... ауылдар мен
кіші қалаларға күш салу керек. ... ... ... ... ... мен ... қорғау органдарының қызметкерлеріне қатысты жүргізу
керек.[47.76-бет]
Қылмыстық полицияның ... ... ... заңсыз адам
саудасымен күрес саласында құқық қорғау ... ... ... ... ... ие. Осы ... ... және балалар саудасымен күрес бойынша жұмыс тобы құрылып қызмет
етеді. Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... қорғау
органдарының өкілдіктері кіреді. Осы ... осы ... ... күрес
бойынша нұсқаулар жасалып, ол бірнеше тілге аударылған.
2004 жылы наурыз айында осы топпен Шығыс Еуропа елдерінде осы ... ... ... ... ... ... ... мақсаты халықаралық дәрежеде құқық қорғау органдарымен жедел
ақпарат ... және ... ... ... ... қатар
құрбандарды заңсыз тасымалдау маршруттарын, қылмыстық топтардың ... ... ... ... баяндама елдерге әйелдер
саудасымен күрестің жаңа тәсілдері туралы ақпарат беруге бағытталған. ... өз ... ... кезде де атқаруда, осы салада ... ... ... ... артықшылықтарды көрсете отырып жаңа ... ... ... органдарын мәселе бойынша ақпарат алмасуға белсенді ... адам ... ... ... ... басқа да жобалар,
соның ішінде Азиядан, әсіресе ... ... ... ... ... ... ... Аталған жоба ұйымға кіретін
мемлекеттерді ұйымдасқан қылмыстық топтарды және ... ... ... жәрдемдесетін аналитикалық ақпаратпен қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар топ заңсыз миграция мен адам ... ... ... бастамашылық етеді және олардың халықаралық аспектілерін
үйлестіреді.
Бұдан басқа Интерполда ... ... ... қорғау органдарын
қызықтыратын балаларды жеңсік құмарлық пайдалану бедел бейнесінің дерек
базасы құрылған. Осы ... ... 2003 жылы ... құмарлық
зорлаудың 238 құрбаны идентификацияланған, ол алдыңғы жылға қарағанда 102
құрбанға көп.
Интерполдың И-24.7 глобалды коммуникациялық жүйесінің ... ... жаңа ... құқық қорғау органдарының арасында жедел ақпарат
алмасуға ықпал етеді. Топ ... ... ... ... ... ... ... осы қылмыспен күрес саласында
құқық қорғау органдарының қызметін жеңілдететін 10.5 ... ... ... ... ... ие. И-24.7 ... көптеген елдердің
миграциялық қызмет көрсету, мемлекеттің шекаралық пункттеріне ашық және «on-
line» режимінде ... ... ... ... ... ... ... миграция жөніндегі ұйымның (ХМҰ) адам саудасына қарсы
күресте және осы сауданың ... ... ... ... ... ... ... құзыретке сәйкес жүргізіледі. Бұл ұйым адам
саудасына қарсы күреспен қауіпті ... және ... ... беру
іс-шараларын өткізу арқылы, мүдделі мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... беру жүйесінің қызметкерлеріне, құқық
қорғау органдарының қызметкерлеріне, арнайы ... ... ... ... ... ... ... дүниежүзілік айналысады.
Бұдан басқа ХМҰ аталған тақырып бойынша зерттеулер жүргізеді.
Адам саудасына қарсы іс-әрекеттердің басым ... бірі – ол ... ... ... ... ... көрсету. Ең алдымен құрбандарға
ерікті еліне қайтуға көмек көрсету. ХМҰ құрбандарға келуші мемлекетте және
өз туған ... ... ... ... ... ... ... адам саудасының құрбандарына өз еліне қайтқанда өмір
жағдайына бейімделуге реинтеграциялық ... ... ... да ... ... ... ... нақты жерде еңбек нарығында талап
етілетін мамандықты алуға көмек көрсетеді.
Қазіргі таңда адам саудасына қарсы ХМҰ ... ... ... ... - 11, Өзбекстанда - 7, Тәжікстанда - 7, Қырғызстанда - ... ... ... етеді. Болашақта осындай желілердің санын көбейту
көзделіп отыр.
Осындай ыстық желілердің жұмысының ... ... ... ал содан соң құрбандардың өздері де ... ... ... ұйым ... ... ... алады. Нәтижесінде ұйым адам
саудасының нақты оқиғалары жайлы ақпаратты және ... ... ... ... ... ... алды.
ХМҰ өкілдері сарапшы ретінде заңдарды жасау бойынша әр ... мен ... ... құрамына кіреді.Осы аталған қызметтер
арқылы ХМҰ көптеген адам ... ... ... ... ... өз ықпалын тигізді.[54.99-бет]
Құлдықтың қазіргі нысандары бойынша БҰҰ ерікті ... ... 1991 жылы ... ... ... осы ... назарын аудару және оны
жою үшін, құрбандарға көмек көрсету үшін құрылған. Қор ... ... ... ... ... ... ... заңдық және қаржылық көмек көрсететін ұйымдарға жобаларын
жүзеге асыруға субсидиялар ... ... ... құлдықтың қазіргі
нысандары бойынша жұмыс тобының ... ... ... ... мен ... ... ... ұйымдарға жолға субсидиялар береді. Қор
үкіметтің, үкіметтік емес ... және ... да жеке ... мемлекеттік
құрылымдардың ерікті салымдарынан жинақталады. Қор Біріккен Ұлттар ұйымының
қаржылық жағдайы мен ережелеріне сәйкес Бас ... ... ... ... – ол ... ... ... жүйесі шегінде бірден-бір
құрылым, оның қаражаттары аса ... ... ... Ол ... ... аз ... құрбандарға көмек беруге ықпал етеді. Сонымен
қатар ... ... ... ... ... ... ұйымдарға
қосымша қаражат жинауға көмектеседі, Қамқоршылық кеңесі мүшелерінің қажетті
тәжірибесі мен күш-қуатын пайдалану арқылы ... ... ... ... халықаралық дәрежеде құрбандарға, үкіметтік емес
ұйымдардың өкілдеріне Біріккен Ұлттар ұйымының сарапшылармен жеке ... ... ... ... ... ... қоры Тогода адам саудасының құрбан-
қыздарына көмек көрсету жобасына 1999 жылы (7000 АҚШ долл) және 2002 ... АҚШ ... ... 1999 жылы 55 қызға, ал 2002 жылы 400 ... ... Ұйым ... ... ... ... және ... шаштараз
және тігін ісі саласында, 4-6 айда кәсіптік дайындықты қамтамасыз етеді.
Америкадағы ерікті ... қоры ... «Ле труа кар дю ... ... жылы 7500 АҚШ долл. және 2004 жылы 10000 АҚШ ... ... ... ... ... және ... ... балаларға, қорлыққа тап болған
панасыз балалардың ақтау орталығына қолдау көрсетті. Тамақтану мен баспана
100-ге жуық ... ... ... ... ... ... нәрестелі ана болды.
Көмек сонымен қатар ұсыныстар мен кеңес беруді ... ... ... қоры ... ... ... ... бөлінген 10000 АҚШ долл.
ауылшаруашылығы секторында, тас ... ... ... ... ... ... табуға және босатуға бағытталды. Кең
көлемді тәуелділік жұмысқа арналған ағартушылық кампания 350 ... және ... бұл ... ... түсінуіне алып келді.
Орталық Азия мен Еуропадағы ерікті салымдар қоры ... ... ... 2003 жылы 2000 АҚШ ... адам ... ... ... аймақта нұсқаушыларды дайындауды қолдауға бөлінді. Нәтижесінде кейбір
аймақтарда адам саудасы құрбандарына кризистік орталықтар мен ... ... ... ... білім беру саласы, құқық қорғау
органдарының өкілдері, азаматтық қоғамның белсенді тұлғалары мен ... ... ... ... ... сату және ... ... пайда болу
және таралу себептері мен оған қарсы ... ... ... адам ... мен ... ... масштабты иеленуде және
трансұлттық қылмыстың құрамдық бөлігі болды.
Адам саудасының себептері өте көп. Бұл себептер қиын және ... ... ... отырады. Егер адам саудасын халықаралық нарық деп
қарастырсақ, жәбірленушілер оның ... ... ал ... ... ... жеңсік құмарлық пайдаланушылар сұранысты құрады.
Аталған қылмыстарға қатысушы субъектілерін А қосымшасынан көруге ... ... ... ... жасайды, оларға
кедейшілік, басқа жерде өмір дәрежесін ... ... ... ... ... және экономикалық құрылымдар, жұмысқа жағдайдың жетіспеуі,
ұйымдастырылған қылмыс, ... мен ... ... мейірімсіздік,
әйелдерді шеттету, үкіметтік жемқорлық, саяси ... ... мен ... ... ... мәдени әдет-ғұрыптарды жатқызуға
болады. Кейбір қоғамдарда тәрбиелеу әдет-ғұрпы үшінші немесе төртінші
баланы ... ... ... еруімен қалалық орталыққа білім беруге
немесе кәсіпке үйретумен айырбас ретінде жұмысқа жіберу рұқсат етіледі. ... ... адам ... ... ... ... ... деп таныстырады, сол арқылы ата-аналарын баламен қоштастырып, содан
соң баланы жезөкшелік, үй құлы ... ... ... жұмыс үшін
сату объектісіне айналдырады. Нәтижесінде, жанұясы егер алатын болса,
бірсыпыра ақша ... ... бала ... ... ... ... қалады, ал экономикалық жағдайға деген үміт орындалмай қалады.
Сұранысқа келетін ... адам ... ... ... ... ... және ... жұмыс күшіне деген өсуші қажеттілік
жатады. Жеңсік құмарлық ... және ... оңай ... ... кеңейтетін және транзакцияларды тез жасауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... бала жезөкшелігін
дүниежүзілік индустрияға айналдырды. Сонымен қатар адам саудасын арзан,
қорғаныссыз және заңсыз ... ... ... ... ... ... болады.
Мәселен, Шығыс Азияның гүлденуші елдерінде кейде пайдалану немесе мәжбүрлі
еңбек жәбірленушілері болатын үй малайлары үлкен сұранысқа ие.
Адам ... ... ... – бұл ішкі және ... ... ол осалдыққа әсер ететін факторлар.
Кедей аймақта туылу немесе өмір ... ... сату ... мен
кедейшіліктің байланысы тікелей пропорционалды. Бұл пікір осы ... ... ... ... жағдай аймағындағы жас әйелдер осал
жағдайда екендігімен ... ... ... ... ... көрсетіледі: оқуды жалғастыру мүмкіндігінің төмендеуі; жұмыс
орындары санының азаюы; ... ... ... ... ... шешіміне мейірімсіз ортаның әсер етуі: жас адамның эмоциялық
тұрақтылығына әсер ету; еркін болу мақсатта осы ортадан ... ... ... ... жеке ... ... жаңа қатынас іздеу; адам
жағдайына алаңдану көрсеткен бейтаныс адамдарға деген сенімнің бір ... ... ... адам ... ... ... ... дәрежесіне кері пропорционалды. Білімінің төмендігі мына жағдайда
көрінеді: ақпараттың ... ... ... ... ... талдауға
қабілетінің болмауы; базалық құндылықтың болмауы; толық дәлелденбеген
шешімдер. Мұнда білімінің ... адам ... ... ... ... болуға ынта. Материалды тәуелсіз болуға ынтасы
бірінші ... ... ... ... қулығына оңай түседі. Табыс ... ... ... ... ... ... ... яғни белгілі бір тұлғаның өзін шетелде
орнықтыруы туралы оқиғаны білуі ... ... ... ... ... ықпал етеді; соған сәйкес олар саудагерлер тарапынан айлаға
оңай түседі. Бұл ... ... ... да, қала ... да
қатысты. Осал жастарға шетелде жұмыс жасаудың табысты моделі елден ... ... ... ... ... аталған модель
шетелде сәтсіздіктер болмайтындығын көрсетеді; ... өмір ... ... әрі жақсы көрінеді; жалдаушы мен оның әңгімелеріне деген сенім артады.
Адамды сатудың таралуына себеп болатын келесі жағдайларды ... ... өмір ... ... ... және жұмыссыздық;
- заңнаманың жетілмегендігі;
- жұмысқа тұрғызу агенттіктері, неке ... мен ... ... ... ... болмауы;
- жоғары жалақыға уәде беретін және жұмыс тәжірибесін талап етпейтін
жалдаушылардың ... ... ... көп бөлігі шетелге миграциясын өзінің әлеуметтік және
экономикалық мәселелерін шешудің жолы деп ойлауы;
- өз ... өзін ... ... ... ... ... өзгеруі көп адамдарды бөтен аумақта ақша
табудың қауіпті жолдарын іздеуіне итермелейді;
- адам саудасы – бұл өте пайдалы қылмыстық ... онда күн ... саны ... және одан бас ... өте ... құбылыс таралуының себептері туралы сөз қозғағанда, бұл мәселенің
моральді жағын ескермеуге болмайды, бірақ ... ... ... салуға
болмайды. Әйелдерді сату жезөкшелікпен және мемлекет ішіндегі коммерциялық
жеңсік құмарлықты қолданумен өте тығыз байланысты, бірақ бұл бір ... ... ... ... ... пен мәжбүрлі жезөкшелік,
жезөкшелікпен ерікті айналысу мен ... ... ... ... бар. ... ... ... Тәуелсіз
мемлекеттер достастығында кездеспейді.
Қазақстандағы адам саудасы тұрақты кеңеюге тенденциясы бар. ... ... ... ... ... ... болады.
Әйелдерді жеңсік құмарлыққа пайдалану таралуының себептерін зерттеу
қажет ... ... ... тура ... ең ... ... - ... және ұлтаралық дәрежеде әйелдер саудасын ескертудің
тиімді механизмдерін құру қажет.
Бұрынғы ... ... ... бұл ... ... ... ... тек ресми емес қайнар көздерге, жоғарыда аталған салада
қызмет жасайтын шетел ... емес ... мен ... ... ... ... ... жезөкшелікпен айналысатын әйелдердің
жартысынан көбі - ... ... ... ... апта сайын 10-ға жуық ... ... ... бұрынғы Кеңес Одағы мемлекеттерінен 3 мыңға жуық жезөкше
әйелдер жұмыс істейді; югославиялық ... ... ... тек
Сербияда барларда 1 мыңға жуық украиналық әйелдер күштеу арқылы жұмыс
істейді; Ресейдің ірі ...... және ... ... ... ... ... тәсілдерінің алуан түрлілігі мен осы ... ... атап ... ... ... тәсілдері:
а) жеке тұлғалардан тікелей ұсыныстар; көбінесе көңіл көтеру, сауық
орындарында (бар, кафе, клуб және дискотекаларда);
ә) «жеке» ... ... ... ...... және ... бұқаралық ақпарат құралдарында шетелде жұмысқа орналасу туралы, оқу
немесе күйеуге шығу ... ... ... ... ... ... ... бару, жұмысқа орналасуды
ұсынатын, некелік, саяхат агенттіктерін қоса, жұмысқа ... ... ... азаматтарға жұмыс ұсынатын барлық газеттерде
басылып шығады. «Жұмыс ... ... ... ... ... ... барысында (2006-2007 ж.ж. күз-қыс) әр нөмірде
жас және әдемі әйелдерді шақырушы сенімсіз жарнамалардың орташа ... ... 20-ға ... көруге болады. «Оңтүстік Кореяда жұмыс», «Грецияда ... ... ... да бар, ... жасы, жынысы мен келбеті
бойынша шектеулері бар жарнамалар да ... Ойға ... ... ... «Жас ... ... ... бойынша түнгі клубтарда
жоғары айлықпен ... ... ... ... ... ... ... болуы қажет. Жалақысы 2000 неміс маркасынан жоғары». Әрі ... ... ... ... Не мынадай хабарландыру: «Шетелде
жұмысқа бишілер ұжымы шақырылады». Және телефондары. Сол ... ... ... ... ... ... 80%-ға жуық ... ерлерге жұмыс
ұсынулармен баспаға шығады. Гендерлік ... ... ... ... ... 20%-ы әйелдерге арналған, арасында
жартысынан көбі – тігіншілер, содан соң үй қызметкерлері, хатшылар.[52.]
Шетелге жұмысқа ... ... мен ... Еңбек
Министрлігінен лицензия алуға міндетті. Бірақ министрлік ... ... ... ... ... ... ... делдалдар және ешкіммен тіркелмеген фирмалар береді. Бұл
жұмыс берушілердің ниеттерінің адалдығын ... ... ... ... ... хабарландыруымен, кейінгі уақытта адам саудасы мен құлдықтың
құрбандары болатын ... ... кемі ... ... құмарлық құлдықтың ... ... ... ... құрбандардың көбісінің кездейсоқ таныстардың
шақыруымен, яғни ... ... ... ... мен жеткізушілер
жүйесі арқылы баратынын көрсетеді.
Әйелдерді шетелге шығарудың тағы бір тәсілі – неке хабарландырулары
мен ... ... ... ... ... ... ... лицензия алуға міндетті емес.
Бүкіләлемдік «қалыңдықтар жүйесі» - Интернет ... да ... ... ... ... ... ... миграциялық заңнамамен таныс емес, олардың ойынша,
шетелдіктер шетелде өз мемлекет азаматтарымен тең жұмыс жасауға құқығы ... ... ... ... ... бар.
Талдау бойынша саудагерлердің ең басты мақсаты – ... ... ... Сондықтан олар құрбандарды ұстап қалу үшін тұрақты бақылауда
ұстайды. ... ... ... алуан түрлі механизмдерді
пайдаланады, көбіне психологиялық және нақты тұтқынға түсіру үшін ... езу ... ... Бұл ... адам ... мәселесінде
өте кең таралған. Құрбанды келуші мемлекетке тасымалдау өте ... ... ... аса ... мөлшерде ақшаны қайтаруға мәжбүрлейді. Бұл сомаға
аса жоғары пайыздар, пәтерге және жұртшылық ... орын үшін аса ... ... ... ... жарнамаларына шығындар, көлік шығындарын,
т.б. қосады. Құрбанның шығын туралы ешбір ақпараты болмайды, ал ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар қанаушылар
өз білгенінше, ешбір тәртіпсіз қаржы жазалаулары мен ... ... ... ... ... ... ... өсіп тұрады.
Идентификациялық құжаттарды тәркілеу арқылы ... ... ... соң ... бірден идентификациялық құжаттарын алып
қояды, соның нәтижесінде ол өзінің ресми ұқсастығын жоғалтады және ... ... ... ... ... Олар ... ... алмайды
және басқа мемлекетке қашып кетуге мүмкіндігі болмайды. Адам ... ... ... ... - ... ... «полиция жүгіну
емес, репрессия органы» деп саналатын мемлекеттерден болуы.
Саудагерлер сонымен манипуляция ... ... ... ... және ... сол мезетте мемлекеттен шығарып
жіберетінін айтады. ... ... ... ... ... ... түскен және идентификациялық құжаттары жоқ адам саудасы
құрбандарының көбісін ауыр ... ... ... ... ... олар
мемлекеттен тез арада қуылады. Көп жағдайда адамды заңсыз әрекеттер жасауға
мәжбүрлеп, қылмыстық әрекетке тарту ... ... ... осал болуын
көздейді.
Сонымен қатар өкінішке орай, ... ... ... ... сотқа
дейін жетпейді. Себебі, біріншіден, құрбандар, әсіресе шетелден өз еліне
оралған әйелдер сотқа арыз жазғысы келмейді, ... өз ... ... ... да ... бұл ... ... қызметіне қолдау жасайтын беделді адамдар бар. Екіншіден,
адам саудасының құрбандары осы ... ... ... ... ... осы ... өткен адамдар бұл
қиындықтан қайтадан өткісі ... ... ... ... ... ... әңгімеден қашады. Бұл өте күшті психологиялық жарақат және одан
аттап өту өте қиынға ... ... ... ... ... ... бірігіп,
ынтымақтасу арқылы күрес жүргізуде. Бұның дәлелі ретінде біз ... ... ... шарттар, конвенцияларды, ұйымдарды көре аламыз. Сонымен
қатар ... ... ... өз ... ... ... ... Ондай іс-шараларға мыналарды жатқызуға болады:
- Алдын алу және түсіндіру жұмыстарын ... ... ... қаупі
туралы қоғамды ақпараттандыру; адам саудасымен қатысты істерді тергеу және
жою, табу механизмдері және осы ... ... ... ... ету ... ... қорғау органдарының қызметкерлеріне оқыту
семинарларын өткізу);
- адам саудасының ұйымдастырушыларына қарсы ... ... ... ... және ... мәртебесін қатайту үшін
жағдайлар жасау;
- жұмысқа орналасу мәселесін шешуде білім беру және ақпараттық көмекті
нығайту;
- қауіп тобына ... ... ... ... құру ... ... жолымен адамдарды заңсыз шығару және кіргізудің
алдын алу, атап айтқанда олардың кәсіптік білім ... жаңа ... ... ... ... ... иеленуге мүмкіндік
беру;
- келуші мемлекетте ... ... ... шараларын қатайту және
транзит мемлекеттерінде халықты ақпараттандыруды күшейту;
- құлдық саудасымен күрес жүргізуші үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін
қатайтуға жағдай жасау;
- заңсыз еңбек ... ... ... ... ... ... ... заңнаманы және адам саудасының ... ... деп ... ... ... режимін бұзудың
жауапкершілігі ... ... ... Мұндай білім адамдарды
ойластырмаған қадамнан бас тартуға мүмкіндік береді.[51.45-бет]
Сонымен қатар елдерде адам ... ... ... және оның ... ... бақылау мақсатында конференциялар, дөңгелек үстелдер мен
тренинг, семинарлар ... Ішкі ... ... ... т.б. мемлекеттік органдарда бұл қылмыстармен күрес
жүргізуші басқармалар мен департаменттер құрылуда.
3. Адамды сату және ... ... ... ... ... ... ... Адамды сату және құлдық қылмыстарының
қылмыстық жіктелуі
Халықаралық құқықта адам саудасы мен құлдық қылмыстары ... ... ... танысқан уақытта біз аталған қылмыстардың әр
түрлі ... мен ... көре ... ... сату мен ... ... классификациясы сол қылмыстардың түрлер мен
нысандарға бөлінуін ... ... ... ... азғыртып-көндіру, күш
қолдану, қорқыту, не басқа да түрдегі ... ... ... жезөкшелікке
пайдалану, мәжбүрлі еңбек немесе қызмет көрсету, ... ... ... ... ... ... ішкі ... алу үшін адамдарды,
балаларды ұрлау – адам ... ... ... ауыр ... болып
табылады.[39.46-бет]
Адам саудасы мен құлдық қылмыстарын түрлерге қарай бөлетін болсақ:
1) оның объектілеріне қарай - әйелдерді сату, ... сату ... сату деп бөле ... ... құлдарды сату қылмысының құрбандары
төмен әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар, төмен жалақылы ... ... ... ... жоқ ... мен ... ... Сонымен қатар жеңсік
құмарлық саудаға ... ... ... білімі бар көптеген әйелдер де
тартылды. Қылмыстық бизнес арасында соңғы жылдары құлдыққа ... ... де ... ... ... құрылыс алаңдарында, фермерлік шаруашылықтағы
қауіпті, ауыр және лас жұмысқа тартады. Балаларды да ... ... лас ... ... ... ... ... шақ» түсінігіне жатпайтын
қайыршылық, порнография, ауыр жұмыс.
2) адам саудасының нысандарына қарай: а) еріксіз еңбекке ... ... ... ... («азаматтық» жезөкшелікті ұйымдастыру, әскери
жезөкшелікті ұйымдастыру, жеңсік құмарлық туризмді ұйымдастыру); б) ... в) ... ... ... ... ... ... арқылы қалыңдық»
жүйесі арқылы; г) бала ... ... ... арқылы репродуктивтік
функциялар; д) ... ... ... ... мен ... адамды сату); е) күштеу арқылы бала асырап алу.[32.157-
бет] (Ә ... ... ... ... ... саудасы мен құлдар
саудасының түрлеріне мыналар жатады:
а) 1956 жылғы 7 қыркүйектегі Құлдық, құлдарды сату және құлдыққа ұқсас
әдет-ғұрыптар мен ... жою ... БҰҰ ... ... түрлі нысандарын көрсететін, құлдыққа ұқсас ... ... ... Олар ... ... ... 1989 ... 20 қарашадағы БҰҰ Балалар құқығы туралы Конвенциясында
мынадай түсініктер қолданылады:
балаларды пайдалану балаларға қамқорлық жасайтын ата-аналары, заңды
қамқоршылары мен ... да ... ... ... ... ... етушілік
(19-б. 1 т.); балаларды экономикалық пайдалану (32-б. 1 т.); ... ... ... және ... құмарлық азғыру (34-б. «b» ... ... және ... ... ... (34-б. «с»
т.); балаларды ұрлау (35-б.); кез-келген нысанда және ... ... сату мен ... ... тарату (35-б.); балалардың тұрмысының кез-
келген аспектіне зардап тигізетін балаларды пайдаланудың кез-келген ... 1999 ... 17 ... ... ... ең ... нысандарының
жойылуы бойынша тыйым салу мен тез ... ... ... №182 ... ... ... ең жаман нысандары берілген:
1) құлдықтың барлық нысандары немесе ... ... ... ... сату және оларды саудалау, қарыздық езу мен басыбайлы күй,
сонымен қатар ... ... ... ... соның ішінде оларды қарулы
қақтығыстарда пайдалану үшін балаларды міндетті немесе еріксіз жалдау; 2)
жезөкшелікпен айналысу, ... ... ... ... ... жасау үшін балаларды пайдалану, жалдау немесе ұсыну; 3) құқыққа қайшы
қызметпен айналысу, соның ішінде есірткіні сату немесе жасау үшін ... ... ... ... 4) ... ... қауіпсіздігі мен
адамгершілігіне қауіп төндіретін жұмыс. Сонымен қатар құлдық пен адамды құл
секілді пайдалану деген ... ... Адам ... ... ... мен кезеңдерден тұрады. Сонымен қатар
олардың әрқайсысының ... ... ... ... иеленудің түрлері
мақсаты бойынша былайша бөлінеді:
а) болашақта сату мақсатымен ... ... ... ... мақсатында.[39.51-бет]
Адам саудасы мен құлдық қылмыстарының ең көп тараған түрі - ... ... ... ... әр ... нысандар мен мақсаттарды пайдалану.
Балалар саудасының жағдайына талдау жасағанда, бұл жағымсыз құбылыстың
көпқырлылығы мен ұлттық ерекшелігі бар ... ... ... ... ... ... заңсыз бала асырап алу. Әрине, баланы асырап алу
мақсаты түзу ниетпен туып ... ... ... ... бала да, жаңа ата-
аналар да, қоғам да ұтады. Ал, егер ... алу ... тірі ... ... ... пайдалану, не дене мүшелерін алу ... бұл ... ... ... ... ... өз ... баласынан бас тартуы жиі кездесетін жәйтке
айналды. Осындай «аналар» баласын сатуды материалдық жағынан ... ... ... ... ... ... алуына келетін болсақ,
оларға негізінен денсаулығы нашар, туысқандары жоқ балаларды асырауға
рұқсат беріледі, кейде ... ... ... ... ... ... ... медициналық құжаттарында жалған
диагноздар қою арқылы дені сау балаларды шетелдік ата-аналардың ... ... ... да ... ... ... ... саудалаудың негізгі түрлері мынадай: ... бала ... алу; 2) ... ... қанау; 3) кәмелетке
толмағандарды қоғамға қарсы не қылмыстық әрекеттерді ... ... 4) ... ... 5) ... порнографияның объектісі ретінде пайдалану; 6)
баланы қарулы қақтығыстарда пайдалану; 7) ... ... мен ... ... пайдалану.
АҚШ-тың Мемлекеттік департаментінің деректері ... жыл ... ... ... 700 ... ... адамдар, негізінен әйелдер мен
балалар сатылады және өткізіледі.[57.84-бет]
АҚШ мемлекеттік хатшысы К.Пауэлдың 2003 ... 11 ... ... жыл ... адам саудасының объектілері 800-900 мың
адамды құрайды, олардың 20 мыңы ... ... 5 ... ... ... ... ал 11 жасар ұлдарды қарулы жасаққа,
солдат немесе боевиктерге еріксіз ... ... үшін ... сәйкес, А.Ботти еңбегіне сілтемеде үйінен алынып, ... адам ... ... ... ... ... саудасы дүние
жүзінде 1 млн. адамға ... ... ... төлқұжатсыз өмір сүреді, жұмыс істейді, яғни
заңсыз (және ... ... ... Халықаралық Миграция ұйымы
өкілдігінің ... ... ... 1999 жылы ... ... ... ... Нәтижесінде қазіргі заманның жаһанды экономикасындағы
«тұлғаны тауарландыру» әйелдер мен балалар ... ... ... ... қорғаусыз мүмкін етеді. Бұған жоғары дәрежеде Интернет арқылы
адам капиталының бақылаусыз және ... ... мен ... да ... ... ... негативті салдары әсер етеді. «Тұлғаларды
тауарландыру» идеясы Д.Стуклстың ... ... ... елдерде алғаш айтылған. Әйел ... ... ... ... түссе, оны пайдалану үлкен пайда алып келеді.
Жезөкше иеленушілері сатылған әйелге төленетін ақшадан 5-тен 20 есе ... ... ... ... ... ... ... жас
әйелдердің 2/3 заңсыз жеңсік құмарлық бизнеске тартылады. Орталық барлау
басқармасының бағалауы ... тірі ... ... тек 2 %-ы ... Р. ... Тірі ... ... Жүйесінің директоры, жеңсік
құмарлық саудасына тартылған әйелдер мен қыздардың 4 типін көрсетті: ... ... және ... ... ... ... қызметі туралы жартылай немесе нақты емес ... ... ... сөзі ... ашына қызметті қоспайтын;
- қызметінің типі туралы толық хабардар етілген, бірақ қарыздық
тәуелділіктен және материалдық өмір ... ... ... көздерінің
болмауынан онымен айналысқан (саудагерге барлық жағдайды бақылауға ... ... ... ... ... ... етілген және өз ... ... ... ... және өз кірісін өзі бақылайтын. Бұл категория
жүріп-тұруға еркін болды және ... ... ... ... жатпады.
1997 жылғы 24-26 ... ... ... ... ... ... ... өткен еуропалық министрлік
конференциясы болды. Онда әйелдерді жеңсік құмарлық мақсатта пайдалану ... ... және оның ... ... ... ... ... еуропалық
ұсыныстарының Гаагалық министрлік декларациясы қабылданды.
Бұл декларация әйелдерді сату «әйелдерді пайда табу мақсатында жеңсік
құмарлыққа пайдалану үшін мәжбүрлеу арқылы, ... ... ... ... қызмет бабын теріс пайдалану немесе басқа да қысым арқылы, ... ... ... ... ешқандай таңдауы болмайтындай мемлекет
аумағына ашық немесе заңсыз кіргізу, өткізу, келу ... ... ... ... сатудың белгілеріне мынадай жағдайларды жатқызуға болады:
- егер әйел ... ... ... білмеген немесе қандай
жағдайда жұмыс істейтіні ... ... ... егер әйел ... ... жеке ... қабылдауға
еркіндігі болмаса;
- егер әйелді тапқан ақшасын беруге мәжбүрлейтін болса;
- егер әйел өз ... ... алар ... ... уақытта төлеп
құтылу қажет қарызбен салмақ салынған болса және өз ... ... ... өз қызметін тоқтатуы туралы ... ... ... ... егер әйел ... ... ... бақылауында болса;
- егер әйелге еркін жүріп-тұруына немесе басқа тұлғалармен ... шек ... егер әйел ... ... ... ... ... жеңсік
құмарлық байланысының жеке түрлеріне қарсы наразылық білдіре алмаса.
Сонымен қатар әйелді сату – бұл зорлық көрсетудің нысаны ғана емес, ол
адамның ... ... ... Бұл ... және ... ... мағынада қарастыру қажет.[50.]
3.2. Адамды сату және құлдық қылмыстарын жасаған айыптыларға қатысты
қолданылатын санкциялар
Соңғы жылдары адам саудасы, әсіресе ... мен ... ... ... жиі кездесуі мемлекеттердің жалғыз-жарым емес, бұған
қарсы күрес жүргізуде әртүрлі билік тармақтарымен жан-жақты тығыз байланыс
жасауы ... ... Бұл ... ... ... мүше-
мемлекеттердің жергілікті деңгейде жетістіктерге жетуін бағалай отырып,
адам саудасын, әсіресе әйелдер мен ... ... ... ... ... ішкі ... ... жазалануға тиіс қылмыс
ретінде танып бекітуі ... ... ... ... ... ... табылады.
Адамды сату мен жасырын тарату тек азиялық мемлекеттердің (Қытай,
Оңтүстік ... ... ... т.б.), ТМД, ... ... Таяу ... ғана тән ... бөліп айту қажет. Адамды сату ... ... ... ... ... ... Батыс Еуропаның
көптеген мемлекеттерінде (Австрия, Ұлыбритания, Греция, ... ... ... ... адам ... ... салатын заңдар болған жоқ. Басқа
мемлекеттерде (Бельгия, Германия, Нидерланды, Франция) адамды сату заңмен
қудаланады, ... әр ... ... мәселе болып тұр. Дания мемлекетінде заң
адам саудасына тыйым ... ... ... ... ... ... ... туралы ұсынысты қолдамады. Соның нәтижесінде 2000 ... мен ... сату 162 %-ға ... ... 1998 ... ... 1400-ге жуық адамды құрады, бірақ ... бұл ... ... және ... ... деп ойламайды. Германияда - соңғы
аялдама және ... ... жыл ... ... мен ... ... 2000-нан 20000-ға дейін түрленіп отырады.[33.286-бет]
Жоғарыдағы айтылған мәліметтерге қарағанда дүниежүзінде адамды ... ... ... ... көре ... сонымен қатар оның
ұлғаюының себебі көптеген мемлекеттерде осы ... үшін ... ... ... немесе санкциялардың жеңіл болуы. Сол себепті
мемлекеттер өз ішкі заңдарында аталған ... ... ... ... ... мен ... ... халықаралық қылмыс түріне
жатқызуға ... ... ... халықаралық қылмыстың өзіне тән
айырмашылықтары бар:
1) халықаралық қауымдастық үшін аса ... ... ... құқықтық тәртіпке тигізетін зардабы басқа құқықбұзушылықтың
зардабымен салыстыруға келмейді және ... ... ... ... ... ... қасиеті болады, бұл қылмыстың жасалуы аса
ауыр жауапкершілік түріне тартуға тура келеді;[26.56-бет]
2) ескілік мерзімі болмайды (Рим ... 29 ... ... ... ... ... жеріне тәуелсіз пайда
болады;
4) қылмыстық жауапкершілік халықаралық құқық күшіне қылмыс жасалған
мемлекеттің аумағындағы ішкі заңдарда бұл ... ... ... ... ... қылмыс жасады деп айыпталушы тұлғаға баспана берілмейді
(Әскери қылмыстар мен адамзатқа қарсы қылмыстарда айыпты тұлғаларды табу,
қамауға алу, ... беру және ... ... ... ынтымақтастық
қағидалары туралы 1973 жылғы 3 желтоқсандағы БҰҰ Бас Ассамблеясының № 3074
(ХХVІІ) Резолюциясының 7 т.);
6) оларды жасауға жауапкершілікке ... жеке ... ... ... ... халықаралық қылмысты жасауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ұйым, тұлғалар тобы тартылу
мүмкін. Индивидтің жеке халықаралық қылмыстық жауапкершілігі ... ... және ... ... ... асырылады.[26.112-бет]
Мемлекет қылмыстық емес, өз юрисдикциясы шегіндегі ... ... ... жеке ... ... үшін халықаралық-құқықтық
жауапкершілікке тартылады.[26.71-бет] Конвенцияларға сәйкес мемлекет қылмыс
оның жеке мүддесіне ... де ... ... ... ... ... бер немесе сотта» (aut dedere aut ... ... ... ... ... ... шолу жасап көрейік.
Көбінесе, адам саудасымен қатысты қылмыстар тұлғаға қарсы қылмыс
түрінде ... ... ... қылмысы ретінде танылады (Белоруссияның
Қылмыстық Кодексі (ҚК) 181 және 187 б.б., Литваның ҚК 147 б., ... 165, 167 және 168 б.б., ... ... азаматтық ҚК §§224-225, Ресей
Федерациясының ҚК 127 б., Сан-Марино Республикасының ҚК 167, 168 және ... ... ҚК 130-132 б.б., ... ҚК 135 б., ... ҚК 149 ... ... ҚК (128 б.) және АҚШ-тың «Адам саудасы мен ... ... ... Заңы (§920b, 120 b б.) адам ... ... ... еркіндігіне қарсы деп анықтамаса да, оны жалпы
тұлғаға қарсы қылмысқа жатқызады.
ҚХР ҚК адам ... ... ... ... ... және азаматтардың демократиялық құқықтарына қарсы қылмыстарға
жатқызады (240-242 б. және 244 б.).
Кейбір ... ... ... адам ... ... балалар саудасын бөліп көрсетеді және оны ... ... ... ... ... жатқызады (Грузия ҚК 172 б.,
Қазақстан ҚК 133 б., ... ҚК 157 ... ... ... ... саудасы мен адам ... ... ... ... ... ... ... қылмысқа
жатқызады, ал адам саудасын – қоғамдық адамгершілікке қарсы қылмысқа
(250ter б.).
Түркияның ҚК адам ... ... және ... ... ... қарсы
қылмысқа жатқызады (201/b б.).
Федеративтік Германия Республикасының (ФГР) ҚК-не сәйкес адам ... ... ... ... ... әрекетке жатады (§180b және
§181). Адам саудасымен байланысты ... ... ... Швейцарияның
ҚК (196 б.) және Швецияның ҚК (3,4 және 12 б.б.) ... ... ФГР ҚК ... адамды құлдыққа немесе шаруалық басыбайлыққа
беру және адам саудасы тұлғаның жеке еркіндігіне ... ... ... және ... ... кодекстеріндегі адам саудасымен байланысты
қылмыстардың рулық объектілеріне баға берудің алуан ... ... бұл ... ... ... ... маңызды мүдделеріне
қауіптілігін, адам құқықтарын үлкен көлемде бұзатынын және ... ... ие ... ... егер ... жүзінде кейбір мемлекеттердің қылмыстық кодекстерінде
аталған қылмыстарға санкцияларына шолу жасасақ, олардың
әртүрлілігін көре аламыз. (Олар Б, В қосымшаларда көрсетілген).
Белоруссияның ҚК-нің 128, 181, 187 ... адам ... ... ... 128 б. ... ... ... қылмыстар деп
аталады, ондағы аталған қылмыстар үшін 7-ден 25-ке ... ... ... ... өмірлік айыру, немесе өлім жазасы берілген. 181
б. адам ... деп ... ... ... қылмыстар үшін 6 айға дейін
қамауға алыну, немесе 3 жылға ... ... бас ... шектеу,
немесе мүлкін тәркілеумен немесе тәркілеусіз 6 жылға бас бостандығынан
айырылу; ал егер ауырлататын ... ... ... тәркілеумен немесе
тәркілеусіз 5-тен 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан ... ... ... алып ... жағдай болса немесе ауыр дене жарақаты ... ... ... ... 8-ден 15 жылға дейінгі мерзімге бас
бостандығынан айырылу көрсетілген. 187 б. пайдалану үшін адамдарды ... ... ... ... қылмыстар үшін көрсетілген қызметтен босату
немесе көрсетілген қызмет түрімен айналысуға құқығын айыру немесе ... 6 айға ... ... ... алу, немесе 3 жылға дейін
бостандығын шектеу, немесе сол ... бас ... ... ал ... жағдайлар болса, 2-ден 5 жылға дейінгі ... ... ... сол ... бас ... ... ал егер жәбірленушіні
мемлекеттен шығару мақсатымен қылмыс жасалса, мүлкін тәркілеумен немесе
тәркілеусіз 3-тен 10 ... ... ... бас ... ... ... 196 бабы адам саудасы деп аталады, ондағы
көзделген қылмыстық әрекеттер үшін ... ... ... 6 айдан кем
емес мерзімге абақтыға отырғызу ... ... ал егер адам ... ... ... 5 ... ... мерзімге каторгалық абақты немесе
абақтыға отырғызу, немесе айыппұл түрінде жазаланады.
Біз ... ... ... ... жазалауға тарту мерзімі
мен түрі алуан. Ол ... ... ... ... нысанына,
халқына, әдет-ғұрпы мен осы қылмысқа деген көзқарасына тікелей байланысты.
Сонымен адамды сату мен ... ... ... мен нысандары
алуан түрлі, олар әр түрлі параметрлерге сәйкес ... Бұл ... ... ... жүзі ... ... жауапкершіліктің түрлері де
алуан, ондағы жазаның мерзімдері, осы қылмыстардың диспозициялары ... ... сату және ... ... ... ... күрестің
механизмдерін реттеу
4.1. Адамды сату және құлдық қылмыстарымен ... ... ... ... адам ... мен ... қылмыстарына қарсы
заңдарына келетін болсақ, 1997 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының
Қылмыстық Кодексінде (оның ерекше ... ... ... ... ... ... адамдарды саудалау, яғни жеке адамның бостандығына
қарсы қылмыстар бірінші тарауда көрсетілген және екінші ... ... ... толмағандарға қарсы қылмыстар ішінде бап-баппен тізіліп
көрсетілген. Қазақстан Республикасы Конституциясының ... «ең ... адам және ... ... ... мен бостандықтарын қорғауға» әр
уақытта артықшылықтар береді. Азаматтардың бостандықтарын, ар-намысын
қорғау әртүрлі ... ... ... соның ішінде жеке адамның
бостандығына қол сұғатын әрекеттерге қарсы күрес жүргізуде қылмыстық заңның
маңызы өте зор. Адам ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Қылмыстық Кодексінде баптар тізімі көзделген. Олардың қатарына
мынадай баптар жатады: 96 б. 2 т. «м» т.т., 103 б. 2 т. «и» т.т., 113 ... б., 133 б., 134 б. 2 т., 160 б., 162 б., 235 б., 236 б., 237 ... б., 271 б., 330-2 б. және 330-3 б. ... ... 1997 жылы 16 ... Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексіне сәйкес адам
саудасы құқыққа қарсы әрекеттердің жиынтығын құрайды, бұл ... ... ... ... көрініс табады. ҚР Қылмыстық Кодексінде әйелдер мен
балаларды саудалауға байланысты «адамды сатып ... ... оған ... де ... ... сол ... оны пайдалану не азғырып-көндiру,
тасу, беру, жасыру, сондай-ақ пайдалану мақсатында өзге де әрекеттер жасау»
(128-бап), ... ... ... яғни күш ... не ... ... қорқыту, тәуелді жағдайын пайдалану, бопсалау, мүлкін жою
немесе бүлдіру арқылы не ... ... ... ... ... (270-
бап), «жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе ұстау
және жеңгетайлық» (271-бап) қылмыстары көрсетілген.[2.]
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Қылмыстық ... ... ... ... бар: зорлау (120 бап), ... күш ... ... он алты ... жетпеген адаммен жыныстық
қатынаста болу және нәпсіқұмарлық сипаттағы өзге де іс-әрекеттер ... ... ... ... пен ... ... қатынас жасауына,
әйел мен әйелдің жыныстық қатынас жасауына ... ... ... де ... ... ету (123-бап), жас балаларды азғындату (124-
бап), адамды ұрлау (125-бап), бас бостандығынан заңсыз айыру ... ... ... ... ... ... тарту (132-
бап), кәмелетке толмағандарды саудаға салу ... ... ... ... Жезөкшелікпен айналысуға арналған
притондар ұйымдастыру немесе ұстау және жеңгетайлық.
Сонымен қатар өз мақсаттарына жету үшін ... ... топ ... қызметкерлер және лауазымды тұлғалар қатары басқа да ... ... ... ... кәсіпкерлік (192-бап), пара алу (311-
бап), пара беру (312-бап), парақорлыққа делдал болу ... ... ... ... ... құжаттарды және мемлекеттiк наградаларды
сатып алу немесе өткiзу (323-бап), ... ... ... мөр қағаздарды, мемлекеттiк наградаларды қолдан  жасау, дайындау
немесе өткiзу (325-бап), ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Мемлекеттік шекарасынан әдейі заңсыз өту
(330-бап), заңсыз ... ... ... ... ... ... ... тарту және пайдалану ережелерін
бірнеше рет бұзу (330-3-бап). Жоғарыда аталған ... ... ... ... ... сипаттағы мәселелер туындайды.[53.45-бет]
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 125 бабына ескертпенің
маңызды теориялық және тәжірибелік ... бар, онда ... ... ... Ол мәжбүрлі еңбекті, басқа адамның ... ... ... ... ... ... пайдалану, яғни
иеленушінің оған тәуелді тұлғаға өкілеттік етуі. Мұндай түсінік беру тек ҚК-
тың 125 б. ... ... ... ... ... ... 126 б. «Бас
бостандығынан заңсыз айыру», 128 б. «Адам ... 133 б. ... ... яғни ... ... жасалған қылмыстар
құрамына да қолданылады.[46.53-бет]
Бала саудасына ҚР «Бала құқығы туралы» 08.08.2002 жылы қабылданған
Заңымен тыйым ... Бұл ... ... 10 б. ... жеке ... өмір сүру құқығына қол сұғылмауы),
40 б. - баланы жезөкшелік пен порнографиядан қорғау, 42 б. - баланы ... ... ... деген баптарында көрініс табады.
Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» Заңына сай әрбір
баланың мүмкін болғанынша отбасында өмір ... және ... ... білуге, олардың қамқорлығына, олармен бірге тұруға құқығы бар.
Осы заң 1999 жылдың 1-қаңтарында күшіне енгеннен ... ... ... ... ... - ... асырап алуға құқығы барлығын
заң жүзінде ... ... ... азаматы болып табылатын ... ... ... тек ... Республикасының аумағында
тұрақты тұратын ҚР ... ... ... ... ... ғана шетелдіктерге асырап алуға, не балалардың туыстарына осы
туыстарының азаматтығы мен тұрғылықты ... ... ... ... ... Бұл талаптар «Неке және отбасы туралы» заңның 76-бабымен
бекітілген.
Қазақстандық балаларды шетел азаматтарының асырап алуы ... ... ... ... ... ... баланы жеке өзі таңдап алуға, онымен
кемінде екі апта бойы жақын араласуға, ... ... ... ... келетіні туралы жазбаша арыз, сондай-ақ мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... ықтимал ата-
аналардың қаржы жағынан әл-ауқаты, денсаулығының ... ... жеке ... адамгершілік қасиеттері туралы анықтама ... ... ... бала ... ... рұқсат бергеннен бері
Қазақстан 2001-2005 жылдары шетел асырап алған балалар саны ... ... ... министрлігі 2004 жылы елден кеткен 1300 баланы ғана тіркеген.
2003 жылдың 9 маусымындағы ... ... ... ... 346 шетелдік азамат, оның ішінде Вашингтоннан – 163, Нью-Йорктен
– 130, Торонтодан – 11, Парижден – 24, ... – 10, ... – 4, ... – 2, ал Берн ... – 2 ата-ана Қазақстаннан бала асырап алуға
өтініш берген ... ... ... бала ... ... аса ынталы екені байқалады
және бұлардың көбі ... ... ауру ... Осы ... елі ... ... денсаулығы нашар балаларды асырап алуға деген осынау ұмтылыстың
астарында не тұр ... ... ... ... ... жат ... ... дәстүрді ұмытқалы бері келеңсіз құбылысқа айналып бара
жатқан балаларымызды шетелге асырап жіберуге кейбір шектеулер қою, оны заң
жүзінде қадағалайтын ... ... ... ... алу ... Көптеген
мемлекеттерде заңсыз ұл (қыз) асырап алғаны үшін қылмыстық жауапкершілік
көзделген, мысалы Ресейдің ... ... ... ... ... ... ... белгіленген. ҚР Қылмыстық кодексінде ондай
әрекет үшін жауапкершілік қарастырылмаған, бұл Әкімшілік құқық ... ... ... ... да ... ... ... үшін жауапкершілікті көздейтін ҚР Қылмыстық Кодексіне жаңа ... ... да айта ... жайт - бұл ... ... кодексте құлдық
мәселесіне байланысты арнайы баптың ... ... ... ... да ... ... ... қажет.
Капиталистік қоғамда адамдар ақша табудың ... ... ... ... ... ... ... ұрып-соғып жезөкшелікке
салу, болмаса ет пен сүйектен ... ... ... ... ... ... жегу ... сұмдықтар кино мен әдебиеттің ауқымынан шығып,
өмір шындығына айналды.
Мәселен, 2004 жылы ... ... ... ... ... әр ... пайдалану үшін адамдарды әкету) бойынша 12 қылмыстық іс қозғалған.
Бұл көрсеткіш 2003 жылмен салыстырғанда екі есе көп. Осы ... ... ... соңғы жылдарда ғана жандана бастағанын ескерсек, мұның өзін
мұзтаудың судың ... ... ғана ... болады. Жыл өткен сайын қатары
көбейіп келе жатқан ірі ... ... ... ... ... ... ... жас қыздарды еріксіз көндіру
жағдайларының қаншалықты деңгейде екендігін ... де дөп ... ... ... ... ... Қырғызстанның Адам құқықтары
жөніндегі уәкілі Торсонбай біздің ... «өз ... ... Оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстарының кей жерлерінде
құлдықта ... ... ... ... оны ... ... ай ... жатып, белді бір халықаралық жиында «Жамбыл облысында
көршілеріміздің азаматын зорлықпен құлдыққа ... ... ... ... деп ... ... ... проблеманы шынында да жоққа шығаруға болмайды. Бүгінде құқық
қорғау ... адам ... бабы ... қозғалған қылмыстық істерге
есепті жеке жүргізеді. Жалпы алғанда, Ішкі істер министрлігінің ... 2004 жылы ... ... ... жалдау (вербовка)
және транзиттеу бойынша - 11, адам ұрлаудан - 83, ... ... ... - 129, ... айналысуға тартудан - арнайы
притондар ұйымдастыру және ... ... 347 ... іс қозғалды.
Әйткенмен, құлдық құрбандары әр алуан ... ... ... ... ... ... жан ... Олар
көмек-жәрдем алу үшін көбіне үкіметтік ұйымдарға жүгінеді де, ол ұйымдар өз
кезегінде құпиялылықты сақтау үшін ... ... ... ... ... ... ... ол ұйымдардан қандай да бір статистикалық
мәліметтер түскенімен, ... жыл ... ізі ... ... мүмкін болмай қалады. Сондықтан, өкінішке қарай, мәселен,
зорлықтан, ұрып-соғудан жапа ... ... ... ... мәлімет ізін
ешбір мемлекеттік орган жүргізбей отыр.[44.]
Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексіне 2006 жылғы 2 наурыздағы
адам ... ... ... ... ... кейінгі Қазақстан
Республикасы АҚШ Мемлекеттік департаментінің адам саудасына қатысты ... ... ... 2007 ... 12 айы ... ҚК ... – 18 іс, 133-бабы бойынша – 6 іс қылмыстық қуғындауда ... ... ... 127 б. бойынша 18 істің 11-і аяқталды, оның 9-
ы сотқа жіберілген, 2 іс ... 133 б. ... 6 ... істің 4-і
сотқа жіберілген.
2006 жылы Қазақстан Республикасының аумағында ... ... 16 ... ... бұл 2005 ... қарағанда 77,8 %-ға
көп.[56.] Салыстырмалы кесте мен диаграмманы Г қосымшасынан көруге болады.
Қазақстан Республикасының заңнамасында адам ... ... ... ... жатады, ал құлдық қылмысы заңнамада көзделмегендігін көруге
болады.
4.2 ... сату және ... ... ... ... ... және ұлттық құқықтың өзара қатынасы және өзара әрекеттестігі
Қазақстандық (мемлекет ішілік) және халықаралық ... ... ... мәселе халықаралық құқықтағы ең көп талқыланатын мәселе
болып ... Бұл ... ... ... ... яғни ... 4-бабының 3-тармағында былай делінген:
«Республика бекіткен халықаралық шарттардың Республика заңдарынан ... және ... шарт ... оны қолдану үшін заң шығару талап
етілетін жағдайдан ... ... ... қолданылады». Бұдан көріп
отырғанымыздай, ... ... ... заңдарынан басымдығы. Соған
сәйкес Қазақстан Республикасы адам саудасы мен құлдық қылмыстарымен күрес
жөніндегі халықаралық шарттарға заңдарымыз сәйкес ... ... ... Қазақстан аталған қылмыстар ... ... ... олардың кейбіреуін ратификациялаған. Олардың
қатарына ... ... ... Ұлттар Ұйымының Трансұлттық ұйымдасқан
қылмысқа ... ... ... ... ... ... ... сатудың алдын алу мен жолын кесу және ол үшін ... ... 2007 ... 4 ... ... 1926 жылғы 25
қыркүйектегі Құлдық туралы конвенцияны, 1953 ... 7 ... ... ... ... ... ... хаттаманы және 1956 жылғы 7
қыркүйектегі Құлдықты, құл саудасын және құлдыққа ұқсас ... ... жою ... ... ... 2008 ... 5 ... Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек туралы конвенцияны 2000
жылғы 14 желтоқсанда бекітті, Мәжбүрлі еңбекті жою ... ... ... 14 ... ... ... ... ең жаман түрлеріне ... және жою ... ... ... ... конвенцияны (182-конвенция)
2002 жылғы 26 желтоқсанда бекітті, Еңбек көші-қоны және ... ... ... ... ... ... 1994 ... сәуірдегі келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ... ... 19 ... ... ... ... және ... жезөкшелікті пайдалануына қарсы күрес туралы конвенцияны ... ... 2005 ... 14 ... ратификациялады, және т.б.
Сонымен қатар осы ... ... ... ... ... ... құқығы туралы конвенцияның баланы саудалау, бала жезөкшелігі мен
бала порнографиясы туралы факультативтік хаттамасының ережелерін жүзеге
асыру ... ... ... ... ... ... баяндамасы ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 6 мамырдағы № 506 құжатымен
бекітілді. Бұл Баяндама ҚР ... ... ... мен ... ... ұлттық комиссиясының, мүдделі министрліктер мен ведомстволардың,
халықаралық және үкіметтік емес ... ... ... бала саудасына, бала жезөкшелігі мен порнографиясымен күрес
бойынша Қазақстанның ... ... ... ... т.б.
мәліметтер баяндалған.
«Трафик» деп ат қойып, айдар ... адам ... ... әлем ... үлкен проблемаға айналды. Өзара жымдаса байланысқан халықаралық қылмыс
жүйесінің тамырына балта шабу үшін әлем тілдері тізе ... ... ... қажет екендігі түсінікті. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанның 2004
жылдың 17 қарашасында Адамды сатуға және жезөкшелікке ... ... ... ... қол ... зор ... бар. ... және
Қорытынды хаттамаға қатысу туралы Қазақстанның шешімі адам құндылықтарымен
сиыспайтын және адамның ... мен ... ... төндіретін
осындай қылмыстарға қарсы күрестегі еліміздің және конвенцияға қатысушы
басқа ... және ... ... ... ... күш-жігерін
біріктіруге септігін тигізері даусыз.
Бұл мәселеге Қазақстан мемлекетінің үлкен мән бере ... ... жылы дәл осы ... ... ... ... бес ... еді. Онда уақыт өткен сайын белең алып бара ... адам ... ... ... ... ... көптеген бағалы ... ... ... жүзеге асырылды.
Комиссияның атқарған елеулі жұмыстарының бірі адам сату бойынша
қылмыстарды тергеу және алдын алу ... одан әрі ... ... ... ... ... адамдарды қорғау ... ... ... ... ... бірлесе отырып, «Адамды сатуға
қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заң
актілеріне өзгерістер мен ... ... ... заң жобасын әзірледі.
Адамды сатуға қарсы күрестің маңызды құралы - ... ... ... ... ... ... Бұл ... да көптеген
шаруалар жүзеге асырылған. Құқық қорғау органдарында және жергілікті әділет
департаменттерінде сенім телефондары жұмыс жасайды. БАҚ ... осы ... ... ... ... ... ... құқықтық түсіндіру
жұмыстары жүргізілуде. Жоғары және арнайы оқу ... адам ... ... ... мен арнайы сағаттар енгізілген.
Комиссия отырысында аталмыш мәселені шешу мақсатында үкіметтік ... ... ... орнату қажеттілігі аталды. Бұл қылмыспен күрес
барша халық болып жұмылғанда ғана ... ... ... адам ... ... ... ... қылмыскерлермен күрес әзірге тек құқық
қорғаушылардың ғана болып тұрған жайы бар. ... ... ... ... өздері оларды заң алдында жауапқа тартуға түрлі
себептермен қол ұшын ... бас ... ... көп. ... ... ... ... Араб Әмірлігіне жас қыздарды алдап
апарып, жезөкшелікке мәжбүрлеумен айналысып жүрген бір азаматшаның қылмысын
мойнына қояды деп ... ... ... ... жүр. Аман құтылғаным
олжа деп құқық қорғау қызметкерлеріне ... бас ... аз ... ... ... ... тарту да қиындай түсетіні белгілі.
Комиссия отырысында осындай ... ... ... ... қаржыландыру тетігін әзірлеу, қолданыстағы заңдарды жетілдіру,
ақпараттық насихатты кеңейту сияқты адам ... ... ... ... атқаратын мәселелер талқыланды. Отырыстың қорытындысы бойынша
ведомствоаралық комиссия ... ... ... бірқатар ұсыныстар
қабылдады.[43.1-бет]
Қазақстан Республикасы ... ... ... АҚШ ... адам ... күрес бойынша сұрақтарына
жауаптарында Қазақстан ... ... ... ... ... Бұл қылмыспен күрес мақсатында Қазақстан ... ... ... ... ... ... күрес, оны болдырмау
және оның алдын алу жөнiндегi 2006 - 2008 жылдарға ... ... ... ... ... Үкіметінің 2006 жылғы 10 сәуірдегі №
261 ... ... ... сатумен күреске байланысты Тәуелсіз
Мемлекеттер достастығы мүше-мемлекеттерінің ... ... ... ... жүзеге асыру бойынша Тәуелсіз ... ... ішкі ... ... ... ұйымдастырушылық-тәжірибелік, жедел іздестіру және арнайы іс-
шаралар қарастырылған.
Қазақстан ... ... ... адам ... ... ... ... құрамына 2007 жылы Еуропадағы
қауіпсіздік және ... ... ... ... ... және ... емес ұйымдардан өкілдер қосылды. Қазіргі таңда адам
саудасына қарсы Қазақстанда заңнамалар ... ... ... мен ... енгізілген: Қылмыстық Кодекс, Әкімшілік
құқықбұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... т.б. Бұл
өзгерістердің ең маңыздылары - адам саудасы ... ... ... үшін ... ... адамдарды пайдалану мақсатындағы кез-келген іс-
әрекетіне жауапкершіліктің пайда ... ... ... іс ... ... ... ... туралы» Заңның шеңберінде адам саудасының құрбаны болған
тұлғаларға қорғаныс көрсетіледі. Осы мақсатта мемлекеттік бюджеттен тұрғын
ғимаратын жалға алу үшін, ... ... ... ... ... ... жерін өзгерту үшін, ... ... үшін ... ... ... ... қылмыстармен күрес бойынша
мемлекет ішінде ғана емес, сонымен қатар шетелде оқыту курстары өткізілді,
басқа да ... ... ... ... ... және
заңнама туралы дәрістер оқыған.
Қазақстан Республикасы дүниежүзілік басқа мемлекеттермен қылмыстармен
күрес, қылмыстық істер бойынша ... ... ... келісім-шарттар
жасауда. Мәселен, Израиль, Тайланд Корольдігі, ... ... ... ... Латвия, Франция, Бельгия, Румыния, Польша, Германия, т.б.
мемлекеттермен келісімдер жобасы дайындалған.[56.]
Аталған іс-шаралармен танысу арқылы, біз Қазақстан адамды сату ... ... ... жүргізуде халықаралық құқыққа сүйенетінін және
онымен өзара әрекеттесетінін көре ... ... ... ... құқықтың осы қылмыспен күрестегі конвенцияларын ратификациялады
және әлі де ратификациялау үстінде. Сонымен қатар ... ... ... ... күресте мемлекетаралық ынтымақтастыққа өз үлесін қосуда.
Қорытынды
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, адам саудасы мен ... ... ... кең етек ... ... болады және онымен күрес
үшін тиімді ... ... ... ... адам ... мен құлдық
қылмыстары секілді аса ауыр құбылыстың оңай және тез шешу ... ... ... ... және ... ... ... жүргізу және оның
алдын алу мақсатында мынадай құқықтық-ұйымдастыру шараларын ... ... деп ... адам ... және ... ... ... жөніндегі халықаралық
конвенцияларды ратификациялау, сол арқылы құқықтық ... ... ... одан әрі ... және ... адам саудасы және құлдық қылмыстарымен, сондай-ақ жалпы адамгершілікке
және тұлғаның жеке бостандығына қарсы қылмыстарға ... ... ... құқық қорғау органын құру қажет;
Аталған қылмыстармен күрес жүргізудегі ең ... ... ... құлдық саудасы деректерінің көбісі сотқа дейін
жетпейді. Себебі, біріншіден, құрбандар, әсіресе шетелден өз ... ... ... арыз ... келмейді, өйткені өз жәбірлеушілерінің кегінен
қорқады. Барлығына да белгілі, бұл «бизнес» ... ... ... ... ... адамдар бар. Екіншіден, адам саудасының
құрбандары осы ... ... ... ... ... осы ... ... адамдар бұл қиындықтан қайтадан
өткісі келмейді, сондықтан олардың басынан өткен жағдай туралы ... Бұл өте ... ... ... және одан ... өту өте қиынға
соғады. Біздің пікірімізше, бұл мәселелер ... ... ... байланысты, олардың мемлекеттік органдарға деген, заңдарға деген
сенімсіздігінен, сондықтан бұл мәселелерді жою мақсатында халықтың сенімін
арттыру жұмыстарын жүргізу ... алу және ... ... ... ... ... адам саудасы қаупі туралы қоғамды ақпараттандыру;
- адам саудасымен қатысты істерді тергеу және жою, табу ... ... ... құрбандарын сәйкес қорғауды қамтамсыз ету бойынша ... ... ... ... ... ... адам саудасының ұйымдастырушыларына қарсы ... ... ... ... және ... мәртебесін қатайту үшін
жағдайлар жасау;
- жұмысқа орналасу мәселесін шешуде білім беру және ... ... ... ... кіретін адамдарға тұрақты альтернативалар құру және жан-
жақты ақпараттандыру жолымен ... ... ... және ... алу, атап ... ... кәсіптік білім алуына, жаңа
экономикалық мүмкіндіктерді іздеу процесінде ... ... ... ... ... ... ... күрестің шараларын қатайту және
транзит мемлекеттерінде халықты ақпараттандыруды күшейту.
Құлдық саудасымен күрес жүргізуші үкіметтік емес ... ... ... ... ... миграциясын ескерту мақсатында халықты еңбек, салық,
кеден, ... ... және адам ... әлеуетті құрбандары
барайын деп жатқан елдің төлқұжаттық-визалық режимін ... ... ... ... Мұндай білім адамдарды ... бас ... ... ... ... ... ... Кодекске тиісті
толықтырулар мен өзгертулер енгізу, оның алдын ... бір жолы ... жолы - ... ... ... ... ... асыру болып
табылады:
- адамдарды, әсіресе әйелдер мен ... ... ... ... ... ... жоспарын жасау;
- Қазақстан Республикасында адам саудасымен және адамдарды заңсыз ... ... алу мен оны ... ... ведомствоаралық комиссияның
жұмысын пәрменді ету, басқа органдармен, ұйымдармен ... ... ... ... ... ... және оның ... бекіту;
- коммерциялық мақсатта бала асырап алғаны үшін Қылмыстық ... ... ... бап енгізу;
- иммиграция мен эмиграция процестерін бақылау, шекара бекеттерінен ... ... ... жас әйелдер мен балалардың құжаттарын барынша
қадағалап тексеру;
- жұртшылықты адам саудасы, оның түрлері, ... ... ... ұшырайтындығы туралы ақпараттармен хабардар ету (мысалы,
әуежайларда, ... ... осы ... ... орын ... барлық фактілерді зерттеу, тергеу,
қылмыстарды ашу, кінәлілерге әділ жаза тағайындау, жәбірленушілерді ... т.б. ... ... ... қажет.[39.46-бет]
Сонымен қатар 1926 жылғы 25 ... ... ... 1953 ... 7 ... ... туралы» Конвенцияға
өзгерістер енгізу туралы хаттаманы және 1956 ... 7 ... ... саудасын және құлдыққа ұқсас институттар мен әдет-ғұрыптарды жою ... ... 2008 ... 5 ... ... ... Қылмыстық Кодексте осы қылмысқа қатысты бап ... құл ... және ... ... ... мен әдет-ғұрыптарды
жою туралы, оларды жасағаны үшін жазаны көздейтін бапты енгізу қажет деп
ойлаймыз. Сонымен ... ... ... ... алуға қарсы жазаны Қылмыстық
Кодекске енгізу қажет.
Жеңсік құмарлық бизнесіне, мәжбүрлі ... ... ... күш ... не ... жолымен әкетілген немесе ақша табу
мақсатымен шетелге барып, қиын жағдайға ... ... ... ... психологиялық-моральдық тұрғыдан сауықтыру, ... ... ... ... ... ... болып табылатын
қоғамдық ұйым құру қолайлы болады.
Жоғарыда ... ... және ... ... ... сату және құлдық қылмыстарының алдын алуға, оның санын азайтуға ... ... көп үлес ... ... әдебиеттер тізімі:
Нормативтік-құқықтық актілер тізімі:
8. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995ж.
9. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегі № 167 ... ... ... ... іс жүргізуге қатысатын тұлғаларды
мемлекеттік қорғау туралы» 05.07.2000г. №72 Заңы.
11. Шетелдiктердiң құқықтық ... ... ... ... ... 19 маусымдағы № 2337 Заңы.
12. ҚР «Бала құқығы туралы» 08.08.2002 жылы ... ... ... ... ... және отбасы туралы» 17.12.1998 ж. №
321Заңы.
14. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң адамдарды сатуға байланысты ... ... оны ... және оның ... алу ... 2006 - 2008
жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 ... 10 ... № 261 ... Адамдарды сатумен күреске байланысты Тәуелсіз Мемлекеттер достастығы
мүше-мемлекеттерінің ... ... ... ... ... қатысты БҰҰ Конвенциясы. 25 қыркүйек 1926 ж.
17. ХЕҰ-ның мәжбүрлі және міндетті еңбекке қатысты Конвенциясы. 28 маусым
1930 ж. № ... ... Адам ... ... ... бірдей Декларациясы. 10
желтоқсан 1948 жыл
19. Үшінші тұлғалармен жезөкшелікті пайдалану және адам саудасымен күрес
туралы БҰҰ ... 2 ... 1949 ... Құлдық, құлдарды сату және құлдыққа ұқсас ... ... жою ... БҰҰ ... ... 7 қыркүйек 1956 жыл
21. Мәжбүрлі еңбекті жою туралы № 105 ХЕҰ-ның Конвенциясы. 25 маусым 1957
жыл
22. Азаматтық және саяси ... ... ... пакт. 19 желтоқсан
1966 жыл
23. Балалар құқығы туралы Конвенция. 20 қараша 1989 жыл
24. Барлық еңбек етуші-мигранттар мен ... ... ... ... ... ... 18 желтоқсан 1990 жыл
25. Халықаралық қылмыстық соттың Рим Статуты. 17 шілде 1998 ... ... ... ең ... ... жойылуы бойынша тыйым салу
мен тез арадағы шаралар туралы № 182 ХЕҰ Конвенциясы. 17 маусым 1999
жыл
27. Балаларды ... бала ... мен бала ... ... ... ... БҰҰ конвенциясына № 2 Қосымша хаттама. 25 мамыр
2000 жыл
28. Трансұлттық ұйымдасқан ... ... ... 2000 ... ... ... ... қылмысқа қарсы конвенцияны
толықтыратын адамды сату, әсіресе әйелдер мен балаларды сатудың ... мен ... ... № 2 ... 15 қараша 2000 жыл
Оқулықтар мен мақалалар тізімі:
29. Қазақстан Республикасы Конституциясының түсіндірме ... - ... ... М.А. ... еңбекті құқықтық реттеу. Алматы, 2004.
31. Искатова С.Т. Жезөкшелікпен айналысуға тартқаны және осы ... ... ... ұйымдастырғаны немесе ұстағаны үшін
қылмыстық жауаптылық. ... ... ... Е.Б. ... людьми и рабство в России». М., Юристъ. 2006.
33. Международное уголовное право / Под общ. Ред. В.Н. ... ... ... ... государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994.
35. Теория государства и права. Курс ... / Под ред. М.Н. ... ... Черданцев А.В. Теория государства и права. М., 2003.
37. Кудрявцев В.Н. ... и ... ... ... М.,
Гардарики. 2002.
38. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. М., 1997.
39. Торговля людьми. Социокриминологический анализ. ... по ... ... и ... Academia, Москва, 2002.
40. Габов Ю.А. «Незаконная миграция и ... ... ... и национальный консенсус, № 200 Караганда Би. 2005.
41. Римашевская Н.М. ... круг ... О ... в отношении
женщин. Москва, URSS. 2005.
42. Миграция в Центральной Азии: проблемы и ... А.: ... ... А.И. ... ... с торговлей
несовершеннолетними. Дисс. к, ю. н. / Московская ... МВД РФ. ... ... ... Т.М. ... ... ... с транснациональной
преступностью. Астана, 2007.
45. Тлегенова Г.А., Токтыбаева К.А. Трафик ... ... ... А., ... ... А. ... ... халықаралық сипаттағы қылмыс ретінде
қылмыстық-құқықтық саралау». Заң және ... №12, ... ... Б. ... ... ... сыртында сату тұрған жоқ ... ... № 16, ... Әділ Қ. ... тауарының бағы ашалап тұр». Заң газеті, № 19,
10.03.2004.
49. ... Б. ... адам ... ... тұр. Жас алаш. 3 желтоқсан
2010 жыл .
50. Қалкөз Жүсіп. Адам ... ... ... Заң ... №4, 14 қаңтар
2010.
51. Айхан Шәріп. Айқын газеті. 18 қаңтар 2010.
52. Найденова Л. ... ... – одна из форм ... ... Алматы. 2006.
53. Шабатова А.М. Торговля людьми - как один из ... ... ... и ... Казахстана. 2007.
54. Бидаулетова А.Д. Роль ОБСЕ в предупреждении и ... с ... ... ... ... ... отношения и международное
право.2007.
55. Гридчин А.А. «О борьбе международных полицейских организаций ... ... и ... ... ... в ... №2. ... Сарсембаев М.А. Борьба с контрабандой мигрантов, незаконной миграцией
в Казахстане и международное ... ... №3, ... ... С.Н. Нет ... ... ... 25 января 2007.
58. Н. Балабаева. Унесенные в неволю. Мысль. №3, 2006.
59. ... А.А. ... ... ... Огни Алатау. 8 февраля 2007.
60. Сейдинов Е. Правовой анализ национального законодательства в борьбе с
вербовкой людей для эксплуатации. ... и ... ... ... ... Е. Торговля людьми как транснациональноая организованная
преступная деятельность. Мир закона, №2, ... ... С.А. ... возникновения и распространения ... ... ... ... ... ... и международное
право. №3-4. 2007.
63. Қазақстан ... ... ... ... АҚШ ... адам ... ... бойынша
сұрақтарына жауаптары.
64. Первый доклад Государственного Департамента США о ... ... ... ... ... Victims of ... and Violence ... Act of 2000:
Trafficking in Persons Report 2007.
66. http:/ usinfo.state.gov.
67. http: / ... un.org/ ... Жаңа ... – жаңа ... ... ... жаңа
мүмкіндіктері. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. //Егемен
Қазақстан №33-35 (25881). 30.10. 2010. ... ... ... Қылмыстық құқығы. Ерекше бөлім. /Оқулық/.
Екі томдық. 2-том. Алматы: “Дәнекер” институты, 2000.-378 б.
70. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов А.А. Қазақстан Республикасының ... ...... ... ... 2005. – 248 ... Өзбекұлы С. Көшпелі қазақ өркениетіндегі құқық. Право кочевой
цивилизации ... ... ... ... ... ЖАҚ, ... бет.
72. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Оқулық. ... ...... Жеті ... 2003. – 560 ... Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. / Под ... И.И. и ... С.М. – ... ... ... Рахметов С.М., Мукажанов А.К. Изнасилование (уголовно-правовые ... ... ... ... ... ... кодекс Республики Казахстан: (Особенная часть) Коментарий.-
Алматы: ЗАО “Жеті Жарғы”, 2000. - 816 ... ... ... ... ... ... ... 2000 жыл.
77. Уголовное право Казахстана (Особенная часть). Учебник для ... ... ... И.И. и ... С.М. – ... ТОО ... ... Концепция правовой политики Республики Казахстан. Одобрена Указом
Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 ... ... от 2 ... 2002 ...... ... С.С. Проблемы субъекта преступления в уголовном праве
Республики Казахстан. - Алматы: ТОО «Аян ... ... ... Қылмыстың алдын алудағы шенуліктер қандай болмақ. //Заң газеті. №19
(126) 13 мамыр 2008 ... ... ... ... ... Оқу ... - Алматы: ЖШС
“Баспа”, 2001.-176 б.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Адамдарды саудаға салумен күрестің қылмыстық – құқықтық және криминологиялық проблемалары»71 бет
Кәмлетке толмаған адамды қылмыстық іске тартқаны үшін қылмыстық жауапкершілік19 бет
Адамды саудаға салу қылмысының жасалуы мен күресуінің шаралары6 бет
Биржа7 бет
Жылқы саудасы7 бет
Исламда сауда-саттықтың орны9 бет
Тауар биржалары: мәні және даму жолдары30 бет
Тауар биржасы және оның нарықтық экономикадағы орны20 бет
Қазақстанның биржа қорының қалыптасуы мен дамуы13 бет
Қор биржасы13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь