Жылжымалы үтірлі сандарды бөлу операциясын орындайтын басқарушы автомат жобалау


Кіріспе
1.1Жылжымалы үтірлі сандарды бөлуге мысал.
1.2 Операциялы автоматтың құрылымы.
1.3 Программаның сипаттамасы
1.4 Қолданушыға нұсқау
1.5Программаның алгоритмі
1.7 Операция орындалуын бақылау.
2. Басқару автоматын синтездеу.
2.1 Микропрограмманы кодалау.
2.2 Микропрограммалық автоматтың құрылымдық кестесін құру
3. Техникалық құрал жабдықтар.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Бұл курстық жобада жылжымалы үтірлі сандарды бөлу операциясын орындайтын басқарушы автомат синтезделеді. Тексеру модуль бойынша жүргізіледі. Негізгі мақсаты – БА-тың функционалдық сұлбасын құру. Функционалдық сұлбаны құру үшін “ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ” логикалық элементтер және жады элементі ретінде Т триггер қолданылады.
Курстық жоба 2 бөлімнен тұрады: операция орындалуының алгоритмін құру және осы алгоритмді жүзеге асыратын БА синтездеу. Сонымен қатар, осы тәсілді жүзеге асыратын программа жазу керек.
1. Айтхожаева Е. Ж., Тынымбаев С. Т.
«Арифметические и логические устройства ЭВМ».

2. Савельев А. Я.
Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. для вузов по спец. ЭВМ. – М.: Высш. школа, 1987. – 272 стр.

3. Тынымбаев С. Т.
Вычислительные машины, системы, комплексы и сети. Учебник для вузов. – Алматы: Рауан, 1996 г.
4. Айтхожаева Е. Ж., Тынымбаев С. Т.
Цифрлық автоматтардың қолданбалы теориясы: Оқулық – Алматы: Рауан, 1992ж.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе

Бұл курстық жобада жылжымалы үтірлі сандарды бөлу операциясын
орындайтын басқарушы автомат синтезделеді. Тексеру модуль бойынша
жүргізіледі. Негізгі мақсаты – БА-тың функционалдық сұлбасын құру.
Функционалдық сұлбаны құру үшін “ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ” логикалық элементтер және
жады элементі ретінде Т триггер қолданылады.
Курстық жоба 2 бөлімнен тұрады: операция орындалуының алгоритмін құру
және осы алгоритмді жүзеге асыратын БА синтездеу. Сонымен қатар, осы
тәсілді жүзеге асыратын программа жазу керек.

1.1Жылжымалы үтірлі сандарды бөлуге мысал.

[В]ТУРА =1 1110 001001
[А]ТУРА =0 1100 101101

Шешеуі:
а) бөлiндінің таңбасын анықтаймыз:
Т1+Т2=0+1=1
б) Реттерін есептейміз:
РА* = 1110
+
PВ* = 0100
----------------------
PА *+РВ* = 0010
+
түзету 1000 [-C]ҚОС
----------------------
PА-В* = 1010

в) Мантиcсаларды көбейтеміз:
МА=000101

MВ=101101
-----------------------
101101 1001 [B]керi= 0111
0111 1 0 1
1 001001
010010
0111
0 101110
1001
1 010010
100100
0111
1 000000
г) Нәтижені қалыптастырамыз.
Нәтиже:
АВ=1 1010 101000

1.2 Операциялы автоматтың құрылымы.

Операциялық автоматты құру үшін Т тригерін және “И - ИЛИ” логткалық
элементтерін пайдаландық. Осы элементтер арқылы Мили автоиатының
құрылымын құрдық. Операциялық автоматтың құрылымын анықтау үшін қажет
ригистрлердің санын және олардың разрядтылығын анықтау керек. Берілген
алгоритмді пайдаланып, көбейтуді орындау үшін мыналар қажет болады:
1. Бірінші көбейткішке арналған алты разрядты бір регистр.
2. Екінші көбейткішке арналған алты разрядты бір регистр.
3. Көбейтіндіге арналған он екі разрядты бір регистр.
4. Он екі разрядты сумматор.
5. Бірінші ретке арналған төрт разрядты регистр.
6. Екінші ретке арналған төрт разрядты регистр.
7. Төрт разрядты сумматор.
8. Алты разрядты счетчик

1.3 Программаның сипаттамасы

Програма, Delphi программалау тілінде жазылған. Бұл программаның аты DIV.
Программаны орындау үшін DIV_PR_K.exe файлын іске қосу керек. Программа
арнайы процедураларды шақыру арқылы орындалады.
Программаның листингісі А-қосымшасында келтірілген.

Программада қолданылданылған процедуралар:

Draw процедурасы
Шақыру жолы Жоқ
Тағайындалуы Процедура схема салады
Функциялары Берілген процедура программаның структуралық
схемасын салады
Процедураларды шақырады Жоқ
Шақырылады Негізгі программадан

Solve процедурасы
Шақыру жолы Жоқ
Тағайындалуы Процедура реттерді қосындылайды
Функциялары Берілген процедура енгізілген реттерді қосады. Оң
немесе теріс аса толу бар жоғын тексерді.Жоқ
болса коррекция енгізеді.
Процедураларды шақырады Add процедурасын шақырады
Шақырылады Негізгі программадан

Inv процедурасы
Шақыру жолы Жоқ
Тағайындалуы Процедура 1-ші саның мантиссасын терістейді
Функциялары Берілген процедура, егер кестені талдаған кейін
орындалатын операция –1М болса, онда1-ші саның
мантиссасын терістейміз.
Процедураларды шақырады Жоқ
Шақырылады Негізгі программадан

Add процедурасы
Шақыру жолы Жоқ
Тағайындалуы Процедура енгізілген сандардың мантиссаларын
қосындылайды
Функциялары Берілген процедура енгізілген мантиссаларды
қосады.
Процедураларды шақырады Inv, Valu, Proc процедураларын шақырады
Шақырылады Негізгі программадан

Valu процедурасы
Шақыру жолы Жоқ
Тағайындалуы Процедура кесте құрады
Функциялары Берілген процедура екі разряд бойынша талдап
көбейтудің кестесін құрады.
Процедураларды шақырады Жоқ
Шақырылады Негізгі программадан

Proc процедурасы

Шақыру жолы Жоқ
Тағайындалуы Процедура талдау жүргізеді
Функциялары Берілген процедура кесте бойынша талдау жүргізеді
Процедураларды шақырады Valu процедурасын шақырады
Шақырылады Негізгі программадан

Norm процедурасы
Шақыру жолы Жоқ
Тағайындалуы Процедура нормализацияны жүргізеді
Функциялары Берілген процедура көбейтіндіге нормамализация
жүргізеді. Мантиссалар қосындысы қанша рет
жылжытылса, сонша рет реттер қосындысынан алады.
Процедураларды шақырады Жоқ
Шақырылады Негізгі программадан

1.4 Қолданушыға нұсқау

Бұл программаны жұмыс істету DIV_PR_K.exe файылына тышқаншаны қойыпсол
пернесiн басып ашамыз.Экранға терезе шығады сол терезеде автоматтың
құрлымдық сұлбасы болады соған мәндер берiп эмуляция деген пернешенi басып
мәндердiң бөлiмiн аламыз . Немесе адымдап бөлу операциясын орындауға болады
оны блок-сұлбаға қарап iстеуге болады.

1.5Программаның алгоритмі

1.7Операция

орныдалуының уақытын және операциялық автоматтың (ОА) аппараттық шығындарын
есептеу.

Операция орындалуының уақыты – уақыт бірлігімен есептелнеді, себебі
операцияның орындалуы қосу және жылжыту микрооперациялардың орындалуынан
тұрады. Сонымен уақыттың шартты бірлігі деп, бір екілік разрядқа ((ж)
жылжыту микрооперациясын орындауға кеткен уаөытты айтамыз. Сонымен қосу
микрооперациясын орындауға кеткен уақыт төрт жылжыту операцияларға тең
болады:
(қосу = 4(ж.
Операциялық автоматта операцияны орындауға кеткен уақыт мынаған тең
болады:
(қосу = (қосу + Рк(қосу .
Рк – түзетулер ықтималдығы. Рn =0,5.
Тқосу = 4(ж + 0,5(4(ж = 6(ж .
Ақпараттық шығындар.
QОА = QРг1 + QРг2 + QРг3 + QСМ = 6 + 6 + 12 + 12 + 4
+ 4 + 4 +6=54ж.э.
ОА-ның ақпараттық шығандар жады элементінің шартты бірлігімен яғни,
тригерлермен есептелнеді. Бұл кезде логикалық элементтер ескерілмейді.

1.7 Операция орындалуын бақылау.

Модуль бойынша бақылауда сан кодына қосымша бақылау разрядтары енгізіледі.
Олраға берілген белгілі бүтін санға бөлу жолымен алынған қалдық жазылады.
Мүндай кодта машиналық сан шартты түрде бүтін сан түрде қаралады. Берілген
ақпараттармен қандай операция жүргізілсе қалдықтармен сондай операциялар
жүргізіледі. Қалдықтармен жүргізілген операциялар нәтижесі бақылауға тиісті
операция нәтижесінде берілген модульге бөліну арқылы алынған қалдыққа тең
болу керек. Қалдықтар (Р) бір – бірімен тең болмаса, онда ол жіберілген
қателік белгісі болып табылады. Бұл тәсілмен модуль мөлшері не еселі емес
барлық қателерді табуға болады.
Модуль мөлшеріне мынандай талаптар қойылады: 1. модульдің көптеген
қателерді табу мүмкіндігі болу керек; ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бекітілген үтірлі сандарды қосымша кодада қосу
Екілік кодында берілген екі жылжымалы үтірлі сандарды екі разряд бойынша талдап көбейту
Бекітілген үтірлі сандарды тура кодада көбейту
100 көлеміндегі сандарды көбейту мен бөлу
Басқарушы әдебi
Сандарды спираль бойынша орналастыру
Жылжымалы регистрлер
Жылжымалы радиобайланыс жүйелері
Процессорды жобалау
Басқарушы және басқару жүйесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь