PR – стратегияны жоспарлаудың функциялары мен міндеттері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ТАРАУ 1.
PR . стратегияны жоспарлаудың функциялары
мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1. PR . стратегияның негізгі құраушылары ... ... ... ... ... ..
1.2. PR . стратегияны жүзеге асыру және бағалау ... ... ... ...
1.3. PR . стратегияның тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... .

ТАРАУ 2
«ТұранӘлем» банкінің PR . қызмет стратегиясы ... ... ... ...
2.1.«ТұранӘлем» банкіндегі стратегиялық жоспарлау ... ...
2.2.“ТұранӘлем” банкінің PR . қызметінің мақсаттары
және құрамдас бөліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Интеграцияланған PR және «ТұранӘлем» банкінің
маркетингтік коммуникациялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ТАРАУ 3
«ТұранӘлем» банкін позициялау бойынша PR . жоба ... ... ... ... ... ... .
3.1. Қазақстандық банк нарығындағы PR . қызметті
ситуациялық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2. «ТұранӘлем» банкінің имиджін алға жылжыту бойынша PR
жобаның мақсаттары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Банк имидж көтеруге бағытталған PR . іс . шаралар ... ... ..
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР
PR – қызметтің саяси және экономикалық мәні зор. Ол ұйымның тұрақтылығы мен беріктігін көрсетеді. Әсіресе, Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ) кіру алдындағы Қазақстан үшін PR – қызметтің экономикалық мәні үлкен. Бұл жағдайда PR негізгі рольге ие: шетелдік серіктестермен, шетел инвесторларымен байланыс орнату, яғни республикаға инновациялар мен капитал тарту.
Банк қызметінде PR банктің тұтас алғандағы жағымды ішкі және сыртқы имиджін қалыптастыру жөніндегікөлемді жоба ретінде қарастырылады. Бірақ бұл мақсатқа қоғамдық қатынастар мен қоғамдық пікірге ықпал етудің жалпы жоспары мен біртұтас концепциясы шеңберінде PR әдістері мен жарнаманы кешенді түрде пайдалану арқылы ғана жетуге болады, басқаша айтқанда, банктік қызмет көрсету нарығындағы PR – стратегияны құру кезінде кәсіпқой PR – компанияларды ұйымдастыру қажет. Банктік қызмет көрсету нарығындағы PR – қызметтің маңыздылығының себебі – банктер арасындағы өткір бәсекелестік. Ұсынылып отырған бітіру жұмысы берілген мәселені зерттеуге бағытталған.
Бітіру жұмысының мақсаттары. Жұмыстың мақсаттары PR – стратегиялар ұйымдарының жұмысын зерттеумен байланысты мәселелер шеңберінің айналасына жинақталған. PR – стратегиялар банктің PR – қызметі, сондай – ақ PR – агенттіктер арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Бұдан басқа банктің имиджі және стратегиясын құрудың ерекшеліктерін зерттеу қажет. Бұл үшін белгілі бір аудиторияларға бағытталған жағымды имидж қалыптастыру механизмдерінің формаларын, түрлерін және функцияларын пайдалану керек.
• Алешина И. Корпоративный имидж//Маркетинг, 1998, №1,С.50-57б
• Блэк С. Паблик рилейншнз.Что это такое? – М.:Новость,1990. – 240б
• Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. – М.:ФАИР – ПРЕСС,2001. – 624б.
• Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations, ч.1.: СПб: ООО «Приз – шанс»: изд.дом «Бизнес – пресса», 1999. – 256 б.
• Гольман И.А. Реклама плюс. Реклама минус. – М.:»Гелла – Принт», 2000. – 240б.
• Гольман И.А. Рекламное планирование. – М.: «Гелла Принт». – 1996. – 320б.
• Дейен А. Реклама. Пер. с фр./Общ. ред. В.С.Загашвиян – М.:А/О издат.Группа «Прогресс», 1993. – 176б.
• Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика, 8 – е издание. М.: Изд.дом «Вильямс», 2001.624 б.
• Орлова Т.М. Паблик рилейшнз и реклама в системе маркетинга//Маркетинг в Росии и за рубежом,1997ж
• Панкратов Ю.К. и др. Рекламная деятельность. – М.:Информационно – внедренческий центр «Маркетинг», 1999ж. -364б.
• Пашенцев Е.Н. Связи с общественностью. М.:Дело, 2000. – 271 б.
• Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: «Рефл – Бук», «Ваклер» - 2000.- 624 б.
• Рожков И.Я. Реклама: планка для «профи». – М.:Юрайт, 1997. – 208б.
• Росситер Д.Р. и др. Реклама и продвижение товаров. – СПб.;М.:Харьков.; Минск: Питер, 2001 . – 651б.
• Старобинский З.Е. Самоучитель по рекламе. – М.: «Бизнес – школа», 1999. – 352б.
• Уткин Э.А. Рекламное дело: учеб/ассоц.авт.и изд. «Тандем». – М.: «Экмос»,1997. – 271б.
• Ученова В.В. и др. Реклама: палитра жанров. – М.:РИП – Холдинг, 2000. – 100б.
• Уэллс Уильям и др. Реклама: теория и практика/ У.Уэллс и др. – СПб.:Питер, 1999. – 735б.
• Чумиков А.М. Креативные технолгии «паблик рилейшнз» . – М.:1998
• Эриашвили Н.Д.Маркетинг. – М.:Юнити, 2000. – 623б.
• ЯковлевИ. Паблик рилейшнз в организациях. – СПб.,1995 ж.
• Яновский А.Н. Влияние на потребителя с помощью напрямой рекламы // Маткетинг, 1998, № 6,50-60 б.
• Понамарева Е. PR – кампания//Рекламные технологии. – 2002.
• Тотьмяница Ю.Теперь PR можно просчитать точнее. Еще раз об отношениях Public relations, рекламы и маркетинга.//Советник. – 2002.
• Мымшец М. Как распознать успешный PR? // Советник. – 2001.
• Д.Игнатьев, А.Бекетов, Ф.Сарокваша. Настольная энциклопедия Public relation. «Альпина Паблишер». – М.2003.
• Д.Викторов «Пиарова победа».
• С.Блэк «Паблик рилейшнз – что это такое?»
• Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации. – 2 – издание, испр.и допол. – М.: «Менатеп – Информ», 1995.
• Уткин Э.А. /Стратегический менеджемент: способы выживания банков. – М.:1996.
• Клиланд У./Стратегическое планирование в организациях. – М,1994.
• Вылегжанин Д.А. Теория и практика паблик рилейшнз. Учебное пособие. – ГФУП «Издтельство «Иваново», 2003.
• Котлер Ф. «Маркетинг менеджмент. Питер, 200 311 – изд.» - СПб.
• Синяева И.М. «Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности .учебник». – М.:Юнити,1998.
Қайнар көздер: www.bta.kz, www.tural.kz – «ТұранӘлем» банкінің сайттары.
        
        Бітіру жұмысының мазмұны
КІРІСПЕ.....................................................................
...........
ТАРАУ 1.
PR – стратегияны жоспарлаудың функциялары
мен
міндеттері..................................................................
....
1.1. PR – стратегияның ... ... PR – ... жүзеге асыру және бағалау...............
1.3. PR – стратегияның тиімділігін ... ... ... PR – ... стратегиясы................
2.1.«ТұранӘлем» банкіндегі стратегиялық жоспарлау........
2.2.“ТұранӘлем” банкінің PR – қызметінің мақсаттары
және ... ... PR және ... ... 3
«ТұранӘлем» банкін позициялау бойынша PR – жоба.........................
3.1. Қазақстандық банк нарығындағы PR – қызметті
ситуациялық
талдау......................................................................
...............
3.2. «ТұранӘлем» банкінің имиджін алға жылжыту бойынша ... ... ... Банк имидж көтеруге бағытталған PR – іс – шаралар..........
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР
Кіріспе
PR – ... ... және ... мәні зор. Ол ... мен беріктігін көрсетеді. Әсіресе, Дүниежүзілік Сауда Ұйымына
(ДСҰ) кіру алдындағы Қазақстан үшін PR – ... ... мәні ... ... PR негізгі рольге ие: шетелдік ... ... ... ... яғни ... ... мен ... қызметінде PR банктің тұтас алғандағы жағымды ішкі және сыртқы
имиджін қалыптастыру жөніндегікөлемді жоба ретінде қарастырылады. Бірақ бұл
мақсатқа ... ... мен ... ... ... ... ... мен біртұтас концепциясы шеңберінде PR ... мен ... ... ... арқылы ғана жетуге болады, басқаша айтқанда,
банктік қызмет көрсету нарығындағы PR – стратегияны құру ... ...... ... ... ... ... көрсету нарығындағы PR
– қызметтің маңыздылығының себебі – банктер арасындағы өткір бәсекелестік.
Ұсынылып отырған бітіру ... ... ... ... бағытталған.
Бітіру жұмысының мақсаттары. Жұмыстың мақсаттары PR – ... ... ... ... ... ... ... PR – стратегиялар банктің PR – қызметі, сондай – ақ PR ... ... да ... асырылуы мүмкін. Бұдан басқа банктің имиджі
және стратегиясын құрудың ... ... ... Бұл үшін ... аудиторияларға бағытталған жағымды имидж қалыптастыру механизмдерінің
формаларын, ... және ... ... ... жұмысының міндеттері. Қоғаммен байланыс орнату мамандарының
алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі – ... ... ... банк ... ... ... мотивацияларын, оның
қажеттіліктерін, қоғамдық пікірді бақылап, тексеріп отыру.
Бұл жағдайда арнайы әдістеме бойынша ... ... ... ... түрде таңдалынған және белгілі бір ерекшеліктері бойынша
біркелкілендірілген нақты аудиторияға арналған зерттеу жұмысының мәні өсе
түседі.
Бұл ... ... ... ... ... қалыптасуы және
дамуы жағдайында қоғамдық қажеттіліктер мен мүдделердің ... ... ... Ал ... ... бірінші кезекте – банктік қызмет
көрсетудің үлкен ... ... бір – ... ... ... ... банктердің арасынан таңдау жасауға бағыттайды, банктер клиент
үшін күресте бәсекелесінің алдын орауға ұмтылады, ал ... ... ... банк ... ... ұсыныс пен сұранысты қатаң
бақылап отырады.
Зерттеу пәні. Банктік қызмет көрсету саласындағы қазіргі ... ... ... ... концепцияларын, PR ... ... ... ... ... ... зерттеу.
Зерттеу объектісі:
• «ТұранӘлем» банкін зерттеу;
• банк қызметін талдау;
• банк стратегиясын құру концепциялары;
• банктің PR – қызметі;
• жарнама науқанын жүргізу ... ... ... ... тарихи шолу бүгінгі күні PR –
стратегияны жасау тақырыбына ... көп ... ... ... PR және ... ... ... кез келген
басылымда берілген сұраққа қатысты ақпарат бар.
Менің ойымша, аударма кітаптар материалды көлемділігі және ... ... ... бұл шет ... ... ... зор тәжірибесімен түсіндіріледі. С.М. Катлип, А.Х. Брум және
т.б. редакциясымен ... ... ... ... и практика» /1/ кітабы
PR – науқанының негізінде жатырған қағидаларды, ... ... ... ... келтірілуі қоғаммен бүгінгі күндегі
байланыс мәселелерін, практикалық ... ... мен ... ... түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл басылым ұсынылып отырған
бітіру жұмысында жиі қолданылады. «Рекламный ... /2/ ... ... әр түрлі тәсілдері ұсынылған, оларға әлемге танымал
компаниялардың практикасынан ... ... ... ... ... ... / 3 / кітабының авторларықоғаммен байланыстың құралдары мен
әдістеріне ... ... ... PR мен ... жеке – ... көрсете отырып, оларды біртұтас науқан шеңберінде бірлесе
пайдаланудың табыстылығын дәлелдейді, жарнаманың әр ... ... Бұл ... PR – ... ... ... ... бөлім өте жақсы ... Сэм Блэк ... ... /4/ атты жұмысында әр түрлі ... ... бір жоба ... ... асырылған қоғаммен байланыс науқандарын
қарастырады, тарихи алғышарттары, бағалау, ... ... ... ... PR – ... ... сияқты бөлімдер қамтылады. Басылым
мәліметтер базасы болып табылады және ... ... ... ... ... ... – онда ... шетел PR –
стратегияларының үлкен тәжірибесі кей ... ... ... сай
келмей жатады, Қазақстан үшін қоғаммен ... ... және ... экономикалық және саяси ... ... ... ... ... ... Сондай – ақ, менталитет, құндылықтар жүйесінің, әр
түрлі елдердегі қоғамның қызығушылықтары мен ... ... ... Бұл ... PR – ... ... PR саласындағы ресей зерттеушілерінің жұмыстары айтарлықтай маңызға
ие. ... ... ... ... PR – ... ... отандық
әдебиет жоқ.
Меніңше, Қазақстандық PR нарығына қоғаммен байланыс саласындағы
ресей ... ... ... PR ... ... оқулықтары, посткеңестік
әдебиеттер сияқты, рухы жағынан бізге жақын, ... ... сай ... ... ... ... ... жеткізіледі. Мысалы, Л.Н.
Хромованың «Рекламная деятельность» / 5 /, И.Яковлеваның «Паблик Рилейшнз в
организациях» / 6 / атты ... PR және ... ... ... ... ... Менің ойымша, ... ... ... П.Л. ... ... рекламы и public
relations» /7/ еңбегі ерекшекөңіл аударуға тұрарлық, бұл еңбекте Ресей ... ... ... ... және PR ... ... ( міндеттерін қоюдан шешім қабылдау тәсілдеріне дейін) туралы
баяндайды. Теоретикалық мәліметтерден басқа басылымда 215 ... 130 ... ... ... ... ақыл – кеңестер түсінікті, ... ... ... ... тек теоретикалық ойлардың нәтижесі
емес екендігі сезіледі. И.М.Синяева ... ... в ... / 8 / атты еңбегінде PR – стратегияларды жоспарлауға тұтас
бір ьөлімді ... , ... оынң ... әдіс – тәсілдерін және
кезеңдерін қарастырады. И.Я. Рожков өз ... /9/ ... ... ... жаза ... ... ... сананың архетиптерінде
жатқан мифтің роліне ... ... бұл ... ... ... «негізі және құрылуы» деп атайды. Жұмыс соңында нақты
жарнама науқаны ... ... ... ... мәліметтер
келтіріледі. Почепцов Г.Г. «Паблик рилейшнз для ... ... ... ... ... параграфын PR және оны құраушыларға
арнайды, автор PR науқаның жүргізудің үш үлгісін қарастырады – Сэм ... Грин және ... ... ... ... – ақ ... ... мысалдар келтіреді.
Ақпараттың шексіз қайнар көзі болып интернет табылады. «ТұранӘлем»
банкінің ... ... PR – ... ... ... мәліметтер
бар. Мысалы, «Стратегиялық жоспарды имиджді жақсарту үшін пайдалану» /11/
мамандар үшін PR – ... ... және ... ... көрнекті мысал
болып табылады. Науқанның мақсаттары, міндеттері, түрлері, ... ... PR – ... ... гөрі де ... түрлері
қарастырылады. www.tural.ru. сайтында ... ... ... ... ... атты ... «ТұранӘлем» банкінің PR – науқаны
бюджетінің жұмсалуы туралы қызықты ақпаратқа толы. ... PR – ... және оның ... ... жолы ретіндегі артықшылықтары туралы сөз
қозғалады. Дегенмен, банктің нарықтағы алға басуы үшін ұсынылған бағыттар
дұрыс болғанымен, ... ... ... ... ... жеткізілген
бағдарлама болып табылмайды.
Сөйтіп, бүгінгі күні қоғаммен байланыс науқандарын ұйымдастыру және
жүргізу мәселелері бойынша әдебиет жеткілікті деп ... ... ... ... ... ... көздері көрсеткендей, нақты банк саласындағы PR
– қызмет мәселесі әлі де болса аз ... ... ... бітіру
жұмысы осы олқылықтың орнын толтыруға бағытталған.
Бітіру жұмысының практикалық ... ... ... PR – ... бағдарламасын жүзеге асыру, автордың жоспары бойынша
төмендегідей нәтижелерге алып келуі тиіс:
• «ТұранӘлем» банкінің тұтас ... ... ... және ... ... белгілі бір аудитория алдындағы банк имиджінің қалыптасуы;
• «ТұранӘлем» банкінің қызметіне қызығушылықтың өсуі;
• қоғамның, соның ішінде белгілі бір аудиторияның ... ... банк ... ... ... ақпараттандыру.
ТАРАУ 1.
PR – стратегияны жоспарлаудың функциялары мен міндеттері.
«Public Relations» (PR) деп ... ... не ... ... ... ... ... анықтама жоқ, өйткені соңғы 60
жылда бұл түсінікке көптеген әр түрлі түсіндірмелер ... Осы ... ... ... ... ж. екінші жартысында Ұлыбританияда құрылған Қоғамдық қатынастар
институты (IPR) ... ... ... ... ие ( 1987 ж. ... ... енгізілді) PR анықтамасын қабылдды. Ол ... ... ... - ұйым мен оның ... ... өзара түсіністік пен
жақсы қарым – қатынастарды қалыптастыруға және сақтауға ... ... күш – ... ... Бұл ... ... деп ... серіктестер және тұтынушылар (жергілікті және
шетелдік) айтылып отыр.
Қазіргі кездегі ... ... ... ... берілген. Бұл мәлімдеме 1978ж. 2 – тамызда Мехикода ... ... және ... PR ассоциациясының өкілдерімен жасалынды. Онда
былай делінген: «PR – бұл ұйым және оның ... ... ... іс - ... ... жүзеге асыру, ұйым басшылығына
ұсыныстар жасау, ... ... және ... ... ... және ... – Францисконың тәжірибелі PR маманы доктор Рики Харлоу 472 әр
түрлі PR – ға ... ... ... ... негізінде өз
анықтамасын жасайды:
«PR – бұл ұйым және оның ... ... ... ... және ... ...... орнатуға және сақтауға себеп
болатын басқару ... ... Оған әр ... ... шешу ... басшылығын қоғамдық пікір туралыақпаратпен қамтамасыз етеді және оған
жауап шараларын өткізуде көмек ... ... ... ... жауап беруін қамтамасыз етеді; ... ... ... әр түрлі өзгерістерге дайын болуын қадағалайды; негізгі іс - ... ... ... және ашық ... ... ... ... түсініктеме 1982 жылы 6 – қарашада Америка Қоғамдық қатынастар
Қоғамдастығы ... PR ... ... ... ... жекелеген топтар мен ұйымдар арасында ... ... ... ете ... ... ... ... қоғамымызға шешім
қабылдауға және тиімдірек әрекет етуге көмектеседі. Олар жеке және қоғамдық
қызметтің үйлесімділігін ... ... PR ... ... ... ... ... кәсіподақтарға, үкіметтік
мекемелерге, ерікті ассоциацияларға, ... ... ... ... діни ... Өз ... жету үшін бұл ... көптеген әр
қилы аудиториялар немесе қоғамдық топтармен: жұмыскерлермен, әр түрлі
бірлестіктердің ... ... ... ... т.б., ... – ақ тұтас қоғаммен берік қатынас орнатуы ... ... жету оның ... ... ... ... көзқарастарын түсінуді талап етеді. Ал мақсаттар сыртқы ... PR ... ... ... және ... жеке мақсаттары мен
міндеттерін қоғамға жүргізуге болатын саналы саясатқа ... ... ... ... ... да ... қарапайым анықтамалар жеткілікті, бірақ
олар бұл ... ... ... ... ... « қоғаммен
мойындалған жағымды қызмет», «жақсы іс істеу және ол үшін ... ... және ... ... ... Блэк өзінің PR – ға арналған кітабында өте қысқа да нұсқа, бәрін
қамтитын анықтама береді:
«Public Relations – бұл шындық пен ... ... ... түсіністік арқылы үйлесімділікке жету өнері және ғылымы».
1. PR – стратегияның негізгі құраушылары
PR – стратегия – ... ... ... ... ... ... – қатынасы мен көзқарастарына ықпал ету жоспарынжүзеге
асыру шеңберінде және біртұтас концепция ... PR – ... ... материалдарын кешенді пайдалану.
Қоғаммен байланыс бойынша науқандарында, ең алдымен, адамдардың
қарым – ... мен ... ... етудегі стратегиялық ыңғай, тәсіл
маңызды болып табылады, бұл алға ... ... жету ... ... PR – ғы ... жоспарлауға бағдарламалық
мақсаттар мен ... ... ... ... ... ... ... стратегияны анықтау және таңдау үшін ережелер мен
саясат орнату жатады. Әрбір қоғамдық топтар үшін анықталған ... ... ... ... және ... алынған стратегия арасында
тығыз байланыс қажет.
Қоғаммен байланыс бойынша стратегиялық ... ... Сэм ... ... ... төрт ... тұрады:
1. мәселені анықтау;
2. жоспарлау және бағдарламалау;
3. іс - әрекет және коммуникация;
4. ... ... ... Мәселені анықтау – бұл қалыптасқан жағдайды
сөйлем немесе қысқа абзац түрінде ... ... ... анықтаудан
жағдайды талдаудың айырмашылығы – ол жағдай және оның тарихы, ... мен ... ... ... мәліметтер жиынтығы болып табылады.
Жағдайды талдау берілген мәселеге кеңірек қарау үшін ... ... ... ... ... және ол төрт аспектіден тұрады:
1. Мәселе тарихын зерттеу. Тарихы туралы ақпарат осы уақытқа дейін
бұл мәселені шешу ... не, ... ... ... үшін қажет.
- Қандай тәсілдер мен әдістер тиімдірек болды?
- Кемшілік тұстары қай ... ... ... ... ... және дұрыс бағдарлама жасауға
мүмкіндік береді.
2. Айналаға кеңірек көз тастау. Екінші қадам – бұл PR – ... ... ... ... ... отыру, бұл PR –
науқанының белгілі бір аудиториясына ықпал ету стратегиясын дұрыс
таңдауға ... ... ... өз ... ... көз ... PR – объектінің өзін
зерттеу, оның күшті және әлсіз жақтары тұрғысынан ... ... ... ... ... пайда болатын қауіп –
қатерлерді бағалау.
Жағдайды талдауды осылай мазмұндауды SWOT ... TOWS – ... ... Бұл ... конструкциядан бірнеше стратегиялық қорытынды
шығады:
1) SO – ... ... ... қоршаған ортасында
пайда болатын жаңа мүмкіндіктерден пайда табу
мақсатында ұйымның күшті жақтарына құрылады;
2) ST – ... ... ... ... ... ... ... – қатерлерге қарсы тұру
мақсатында ұйымның ... ... ... WO – ... ... ... ... табу
мақсатында ұйымның әлсіз ... ... WT – ... ұйымның сыртқы ортасында пайда
болатын қауіп – қатерлерді, сондай – ақ ... ... ... ... ... ... PR – ... мақсаты шынымен жетуге
болатындай ма? Бұл мақсатқа жету үшін PR бағдарламасын және жоспарлануын
пайдалануға бола ма? Бұл ... ... ... тұр ма? Бұған не жәрдемдеседі
және не кедергі келтіреді? Бұл істі бастаған дұрыс па? Басқаша бұл ... ... деп ... мұнда үш сценарий жазылады – оптимистік,
шынайы және пессимистік, бірақ ешқайсысының жүзеге асу ... ... ... ... ... ... ала болжау мүмкін
емес.
Бұл кезеңде мәліметтер көзін, оларды жинақтау және ... ... ... ... зерттеу жоспарын жасаған дұрыс. Зерттеу ... ... ... – ақ ... ... де ... ... мәліметтер – басқа бір мақсаттар үшін алынған белгілі бір
түрдегі ақпарат. Мұндай мәліметтердің көзі ... ... ... ... және ... ... есеп ... сату статистикасы, сауда
өкілдерінің есеп берулері табылуы мүмкін. Бизнес әлемі туралы ... ... ... ... Мысалы, Қазақстанда – «Панорама», «National
Business», ... ... ... ... ... күні ... ... көзі болып Интернет табылады.
Зерттеуші екінші мәліметтерден ақпарат ала алмаса ... ... ... ... ... ... ... сондай – ақ олар
ескірген болса, бірінші мәліметтер жинауға тура келеді.
Бірінші мәліметтер нақты ... ... ... ... ... ... үшін ... PR саласында қолданылатын кейбір ... ... ... Кез келген қоғамдастықта орын ... ... және ... ... ... ең тиімді тәсіл
болып әр түрлі ... ... ... ... Жеке байланыстар
орнатудың бір түрі – негізгі ақпарат берушілермен әңгімелесу. Бұл ... ... ... және сарапшылармен сұхбаттасу жатады.
Сұхбат әдетте еркін және уақытпен шектелмеген дискуссия түріне ие ... ... ... ... мәселені өз көзқарасы тұрғысынан
талқылау ұсынылады. Негізгі ақпарат берушілерді таңдаудың негізі ... бір ... ... ... ... – ақ олардың басқа ... ... ... ... ... ... ... терең сұхбат жүргізу әдетте болашақтағы мәселелер туралы
ертерек ескертпелер алуға ... ...... Жеке ... мен ... ақпарат берушілерді
пайдаланудың табиғи жалғасы тұтас адамдар топтарынан ... ... ... ... – топ 6 – 10 ... ... ... бірнеше сағат
тәжірибелі жүргізушімен бірге тауар, ... ... ... ... да ... ... талқылау сұралады. Жүргізуші объективті,
талқылау ... ... ... ... ... ... ... әдетте
ыңғайлы, жайлы жағдайда өткізілуі тиіс, жүргізуші еркін және ашық атмосфера
қалыптастыруы, қатысушылардың ... ... мен ... сыртқа шығаруына
қол жеткізілуі керек. Талқылау барысы аудио ... ... ... ол ... түрде зерттеледі. Фокус – ... әр ... ... ... ... білу үшін және ақпарат
жинау үшін қолданылады, бұл ақпарат ... ... ... ресми
әдістерін пайдалану кезінде анкеталар жасау үшін қажет болуы ... ... ... ... желісі жедел кері байланыс орнату
үшін және әр түрлі қоғамдық топтардың қызығушылығын ... ... ... үшін ... ... бұл ... кемшілігі –
мәселенің жиілілігін анықтау және көзқарас – ... ... ... ... ... анықтау қиын /13 /.
Почтаны талдау. Ақпарат жинаудың ... ... ...... ... ... бір уақыт сайын талдау. Қоғамнан түсетін
хат – почта «мәселелі салаларда» және ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... емес,
көбінесе сынаушы көңіл – күйге бейім екендігін ... ... ... және ... бір ... пайда болуы туралы ...... ... ... ... ете ... ... қоғамдық пікірдің немесе
тіпті белгілі бір қоғамдық топ пікірінің срез болып табылмайды.
БАҚ – ты контент – ... БАҚ – н ... ... БАҚ – ... ... объективті талдау мақсатында жүйелі ... ... ... ... кесінділері және радиобағдарламалар мен
телебағдарламаларды бақылау есептері тек оқылған, естілген ... ... ... ғана ... Олар ... бір ... ... қабылдады және оған сенді ме – оны көрсетпейді.
Сұрау.
Почтамен жіберілетін анкета – жеке ... ... ... ... ... ... жауаптарын өзгертіп отыруға бейім
адамдармен байланысудың ең қолайлы тәсілі. Почталық анкета қарапайым ... ... ... ... ... ... бойынша жіберілетін
анкетаның маңызды артықшылықтарының қатарына уақыт пен ... ... үшін ... ... ... беру және ... ... жоқтығы жатады. Ол көптеген сұраулардың ең басты
кемшілігі – зерттеуші кім ... ... ... ... ... және
жауап алудың төмен коэффиценті, бұл қорытынды жиынның репрезентативті
болып шықпауын білдіреді / 14 ... ... ...... тез ... ең ... жолы,
сондай – ақ сұхбат алушының респондентке түсініксіз ... ... бар. ... ... ... жауап берушілер саны почта арқылы
сұраудан көп болып келеді. Мұндағы ең ... ...... ... және жеке ... қозғамау.
Онлайндық сұхбат. Онлайндық тестілеудің болашағы зор деп бағаланады.
Бұл әдіс дәстүрлі ... ... ... деп ... Компания
анкетаны өз Web – сайтына орналастырып, қатысушыларға сұраққа ... ... ... (қатысуды қандай да бір сыйлықтар арқылы ынталандыра ... өз ... Rambler, Yandex ... ... ... ... Немесе фирма белгілі бір «чатқа» кіріп, ... ... өз ... жасай алады (мысалы, Иваново қаласының өз ірі
каналы бар). Бұл әдістің кемшілігі, ... ... ... пайдалану мүмкіндігі жоқ екендігі болып табылады /15/.
Мәліметтер жинау әдістері және қолданылатын құралдар туралы шешім
қабылдағаннан кейін іріктеме жинақтау, яғни ... ... ... ... ... ... мәселесі туындайды. Құрылған ... үш ... ... ... ... ... ... зерттеуге кім қатысады? Зерттеу жүргізу үшін
оған қатысатын мақсаттық топтар анықталуы тиіс.
2. Іріктеме көлемі: зерттеу ... ... ... Іріктеме көлемі
неғұрлым көбірек болса, ... ... ... ... ... бұл ... ... мақсаттық топты немесе оның басым
бөлігін қамтуы керек дегенді білдірмейді. Әдетте ... ... ... ... ... ... 1%
қамтитын іріктемеде шынайы қорытындыларға қол жеткізуге болады.
3. Іріктеме процедурасы: ... ... ... таңдалып
алынады? Өкілдік іріктеме алу үшін ... ... ... тиіс. Кездейсоқ іріктеу алынған нәтижелердің
кемшіліктерін алдын – ала ... ... ... Кездейсоқ
іріктеме құруда үш тәсіл бар. Кездейсоқ іріктеме құруға кеткен
уақыт көп болса, зерттеушілер детерминирленген ... ... ... Б бөлімінде осындай іріктемеге үш мысал келтірілген.
PR – стратегияны дайындаудағы маңызды кезең – ... ... ...... зерттеу. Бұл үшін қажет:
1. Мақсатты болуы тиіс топтарды идентификациялау.
Барлық банктер белгілі бір стандартты топтармен байланыстарға ие:
• Банк ... БАҚ және ... ... ... ... саласында – бұл тұтынушылар, акционерлер және ... ... ... ... ... ... ... коммуникациялық емес ұйымдар – демеушілерге;
• мектептер – ата – аналарға;
• ірі компаниялар – дилерлер мен ... ... ... ... үшін ... ... топшаларға бөлу
қажет.
2. Приоритетті топтарды анықтау, яғни олардың ... ... ... ... деңгейі бойынша ең маңызды мақсаттық ... ... ... ... үшін ... ... мамандары
төмендегілерді анықтауы тиіс:
• географиялық – табиғи шекараларды анықтайды. Ол адамдардың
орналасқан жерін ... ... бұл ... маңызды
айырмашылықтарды түсінуде пайдасы шамалы.
• демографиялық – жынысы, табысы, жасы, отбасылық жағдайы, білімі.
Бұл жиі қолданылатын сипаттамалар, дегенмен қарастырылып отырған
мәселе немесе ... ... және ... ... ... ... шамалы. Әдетте, бұл сипаттамалар
стратегия мен тактика жасауда жеткіліксіз.
• психографикалық – ... ... мен өмір сүру ...... ... Бұл ... ересектерді олардың
«психологиялық пісіп – жетілгендігінің» негізінде жіктейді. Өмір
сүру салтын және ... білу ... ... ... ... ... ... ситуацияға қатысты бір ... ... ... ... ... ... молырақ болады.
• қоғамдық статусы тұрғысынан жіктеу, бұл тәсіл жеке тұлғаның
қоғамдағы орнына ... ... ... нақты
ситуациядағы ролі, берілген ситуацияға ... ... ... мақсаттар мен міндеттерге
жетуде адамдардың қоғамда алатын орны оларды маңызды ... ... – бұл ... ... ... ... ... мүшелікке
қабылдауды берілген ситуацияға сай атрибут ретінде пайдаланады.
Мысалы, «кәсіптік ассоциацияға мүше болу» ... ... ... мүше ... мүшенің жеке белгісі емес, оның
ситуацияға жекелей қатысуы туралы білдіреді.
... ...... және ... ... ... жағында».
Заңға қайшы әрекет ететін билік басындағыларды сипаттайды. Олар
көптеген мәселелер бойынша басқа адамдарға қысым ... ... ... қиын әдістермен әрекет етеді. Мұндай
адамдарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... тиянақты бақылау жүргізуді, құжаттарды
және жасырын билік өкілдері қалдырған іздерді ... ... ... ... жіктеу. Бұл тұлғаларды басқа адамдар
қаншалықты біледі және олар қаншалықты ықпалға ие ... Бұл ... ... ... лидері» немесе
«авторитет» деп атайды. Оларды бұл ... тек ... ... ғана ... сондықтан оларды «жасырын
билік» топтарымен ... ... ...... әдісімен анықтаған кезде «көзқарастар лидері» деп
танылған топтармен шатастырмаған жөн.
... ... ... ... Берілген нақты ситуацияда
шешім қабылдауда кім қандай роль ... ... ... ... ... бақылауды талап етеді.Бұл әдіс
ең белсенді қоғамдық топтарды анықтауға көмектеседі.
Мақсаттық ... ... ... және ... тән
белгілері зерттелген соң бұл аудиторияларды екі категорияға бөлген дұрыс:
1) қызығушылық қағидасы бойынша:
• негізгі топтар – PR – ... осы ... ... және ... үшін ... аралық топтар – бұл топтар негізгі топтармен ... және ... да бір ... бере ... ...... ... туралы өз пікірі бар;
• себепкер топтар – PR науқанын жүргізуге бұл топтар да мүдделі
және ... ... ... ... PR – науқанының маңыздылығын түсіну және білу қағидасы ... ... топ – олар ... ... ... білмейді;
• білетін топтар – олар акцияның маңыздылығын түсінеді, бірақ
әрекет етуге дайын ... ... ... – акцияның маңыздылығын түсінетін және әрекет
етуге дайын топтар.
3) Мақсаттық топтардың ақпараттандырылғандығының дәрежесін анықтау.
PR маманы төмендегілерді ... ... ... ... ... оның ... мен қызметтері туралы білу
деңгейін;
• ұйымның имиджін бағалауды;
• мақсаттық топтардың ұйымға қатысты өткен және ... ...... / 17 /.
Жоспарлау және бағдарламалау.
Бірінші кезеңде жинақталған ақпарат PR – ... ... ... ... мүмкіндік береді. Үрдістің екінші кезеңі «Біз нені
өзгертуге, нені істеуге тиіспіз, ситуация туралы біле ... енді не ... ... ... ... ... ... – стратегияның мақсаттары. Мақсаттар PR – стратегияның
ерекшеліктерін көрсете отырып, неге ... ... ... ... ... ... PR – ң ... бес мақсаты бар /18 /:
1. PR – объектіні, тауарды және қызмет көрсетуді позициялау;
2. Имиджді көтеру;
3. Антижарнама немесе ... ... ... ... ... Бірінші мақсат: позициялау.
PR – ғы позициялау (ағылш. position – жағдай, ... ... – бұл ... ... ... ... ... және
сақтау.
2. Екінші мақсат: Имиджді көтеру.
Сапалы орындалған позициялаудан кейін PR – ң келесі міндеті ... ... ... ... мақсат: Антижернама.
Антижарнаманың негізгі мақсаты – имиджді түсіру, клиенттер,
инвестициялар, дауыс ... ... ... ... – ақ, саны
шектелген тауарлар (өнімдер) партиясына деген сұранысты төмендету
үшін де қолданылады.
4. ... ... ... ...... ... керісінше, келесісін түсіру. Немесе былай:
бәсекелестер фонында өз PR – объектісін позициялау.
5. Бесінші мақсат: Контржарнаманың ... ... ... ... ... ... контржаранама – бұл клиенттер санын
қайта көтеру, «сенім несиесін» қалпына ... т.б. ... PR – ... ... ... жағымды қоғамдық
пікір қалыптастыру және өнімді тұтынушылардың нақты контингентін
жаулап алуға бағытталған. Бұл ... жету ...... оның ... ... ... байланыстарын дамыту, ол
әр текті PR іс – шаралары және жарнама арқылы жүргізіледі.
Әрбір мақсатқа ... ... ... ... сәйкес келуі
тиіс. Міндеттер әрбір қоғамдық топтың жетуі тиіс негізгі нәтижелерді толық
сипаттайды, сондай – ақ ... ... ... алға ... ... жету үшін қажет әрекеттердің мерзімін және
көлемін сипаттайды. Іс жүзінде міндеттер келесі функцияларды атқарады:
1) ... және ... ... жасауда бағыт
береді;
2) бағдарламаны бағалау және ... үшін ... ... бағдарламалық міндеттерді белгілеу үшін ұсыныстар келтірілген:
• Алға қойылған нәтижеге үш вариант ... ... ... ... және ... Қол ... тиіс нәтиже көрсетіледі.
• Өзгерістер деңгейі немесе сақталу тиіс ... ... ... ... ... ... қол ... тиіс мақсаттық мерзім белгіленеді.
Міндеттер стратегия мен тактиканы жасау және оларды әрі қарай
жүзеге асырудың ... ... ... ... бағдарлама және оның жекелеген
элементтерін бағалау кезінде, ... – ақ ... және ... ... ... PR – ... ... олардың
маңызы зор.
Мақсаттар мен міндеттерді анықтаудың әр түрлі жолдары ... ... ... мен ... ... ... ... менеджерлерімен немесе
клиентпен телефон арқылы немесе көзбе – көз
ресми емес талқылаулар жүргізу.
2. ... ... ... ұйымның
мақсаттары мен міндеттерін анықтау үшін ресми
кездесулер өткізу:
1) Кеңес ... ... ... ... ... мен
материалдарды жіберу;
2) Ұсыныстар тізімін жасау және банктің ... ... ... ... жету сияқты шешім қабылдау
әдістемелерін қолдану;
3) Номиналды топ техникасы немесе қарсы әрекет етуші күштерді ... ... ... ... топ техникасы:
1) Топтың қарауына бір мәселе шығарылады.
2) Топтың әрбір мүшесі басқалардан бөлектене ... өз ойын ... ... ... ... жұмыс істейді («номиналды
топ» атауы осыдан шығады).
3) Топ жетекшісі ұсынылған идеялар тізімін жасайды және оларды бөлек
парақтарға ... ... ... ... ... ... /20/.
4) Идеялар тізімі жасалып біткен соң, онымен барлық топ ... және олар ең ... деп ... ... ... топ ... ... қарап, ең маңызды пунктілерін таңдайды.
6) Топ жетекшісі топ мүшелері таңдаған идеяларды приоритеттілігі
бойынша реттеп, жазып ... ... ... кезеңі – идеялар мен альтернативті
шешімдер қабылдау, бұл ... ... ... ... ... ... Альтернативті варианттар қарастырылмайды. Берілген ситуацияда
не күтіледі, сол жасалынады;
2)Қоғаммен ... ... PR – ... ... ... ... бұл ... басшылыққа немесе клиентке
танысу және комментарийлер үшін ұсынылады;
3) Коммуникациялық хабарламалар, БАҚ – тың ... ... ... ... анықтау үшін зерттеу жүргізіледі;
4) PR – науқанының негізгі идеяларының және оны ... ... ... үшін ... ... ... ресми кездесулер өткізіледі.
Іс - әрекеттер жоспарын ... және оны ... – бұл PR ... жоспарлау үрдісінің келесі кезеңі, ол ... жоба ... ... ... ... іс - ... жоспарыкөлемі жағынан кіші болады
немесе мүлдем болмайды. Не істеу ... бәрі ... ... Тек ... жұмыстарды аяқтау
мерзімдері белгіленеді.
2) Қоғаммен байланыс мамандары жекелеген жұмыс ... ... ... ... ... мерзімдері
көрсетілген құжат дайындайды және оны таратады.
3) Қызығушы (мүдделі) жақтар қатысқан кездесулер ... ... PR – ... ... бойынша толық
ұсыныстар дайындалады, бюджет ... ... ... ... кейін бағдарлама клиентке
немесе ұйым басшылығына мақұлдау үшін ұсынылады.
1.2.PR – стратегияны жүзеге асыру және бағалау
Іс - ... және ... ... ... ... PR – бағдарламаны жүзеге асыруға
көшу болып табылады, ол ... ... екі ... – фактілерді іздеу
және стратегиялық жоспарлау кезеңдерінде – істелінген жобаларды іс жүзінде
пайдалану болып табылады. Бұл ... PR – ... ... ... жүзеге асырылады:
1. Іс - әрекет стратегиясы. Бағдарлама ... алға ... қол ... үшін ... ... ... Коммуникация стратегиясы. Бағдарлама бойынша алға қойылған
нәтижелерге қол ... үшін ... не ... ... ... қоғамдық топтарға бұл
ақпаратты қандай БАҚ дәлірек ... ... ... ... жоспарлары. Бағдарламаның әрбір
пунктінің ... және ... ... ... үшін кім жауапты? Іс - әрекеттер реті және оны
орындау жобасы ... ... ... ... ... – акция стратегиясына компания саясатының, жүріс – тұрысының және
іс - әрекетінің өзгеруі жатады. Бұл ... PR – ... ... ... ... ... жетуді көздейді, сонымен қатар, олар
компанияның ... ... ... қажеттіліктері мен
сұраныстарына жауап ... ... ... PR – ... ... – ақ оның мақсаттық аудиторияларының да мүдделерін қанағаттандырады.
Іс - әрекет стратегиясы іс жүзінде кері байланыс жүйесі ... ... Бұл ... үш ... негізделеді. Бірінші шарт - өзгерістер
компанияның өзінде, сондай – ақ оның мақсаттық аудиториясында да ... ... ... шарт – ... ... ... екі жақ та пайда
табатындай жағдай қалыптасуы керек. PR – акцияның осы ... ... ... ... үшінші шарт – тек имиджді ғана емес, іс - әрекеттерді
де жақсарту. Егер PR – науқан ұйымның өмір сүруі және ... үшін ... ... ...... ... тиіс болса, ұйым PR – акция
стратегиясын жасауы және оны коммуникациялық стратегиямен үйлестіріп ... ... ... ...... мақсаттарға жету
жолындағы іс - әрекеттер бағдарламасы:
1. Ішкі және ... ... ... іс - ... ... ... Мақсаттық топтарды компанияның іс - әрекеттерін
қолдау ... ... ... ... өз ... ... жүзеге асыратындығын
түсіндіру.
Коммуникация стратегиясы келесі компоненттерден тұрады:
1. «Сенім». Кез ... ... ... ... ... ... қоғам үшін шынайы қызмет көрсету ұмтылысы арқылы
сенімділік атмосферасын қалыптастырудан ... ... ... ... қоршаған орта
шындығына сай болуы керек. Тиімді ақпараттық науқан сәйкес
әлеуметтік орта талап етеді, ал орта ... ... ... ... ... ... оны алушылар үшін мәні болуы қажет,
тыңдаушылардың құндылықтар жүйесіне сай ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Онда
қолданылатын сөздердің мағынасы жіберуші үшін де, алушы
үшін де ... ... ... ... пен ... ... науқан – шексіз үрдіс.
Қандай да бір хабарды адресатқа жеткізу үшін ... ... ... ... Хабарды алушылар жақсы білетін және құрметтейтін
ақпараттандыру каналдарын пайдаланған жөн;
7. ... ... ... ... ... ... алған жөн. Хабар алушылардан минимум
күш талап ететін ақпараттық науқан болып табылады.
Ақпараттық коммуникацияны жүзеге асырудың тиімділігін анықтайтын
жоғарыда ... ... ... ... PR – ... ... ... жүзеге асыруына мүмкіндік береді.
1.3.PR – стратегияның тиімділігін бағалау
Бұл кезеңнің мақсаты – берілген PR – ... ... ... ... алу, оның ... ... ... жасау, кемшіліктерін
жою. Бағалауды жүргізудің үш деңгейі бар: PR – бағдарламаны ... ... және оның ... ... ... ... бағалау әрбір
деңгейдің критерийлерін зерттемейінше толық бағалау болып табылмайды.
Дайындықты бағалау кезінде төмендегілер талданады:
1. Бастапқы ақпараттың бағдарламаға сәйкес ... ... ... PR – ... ... ... ... Жүзеге асырылатын PR – акция мәлімдемесін жасау ... ... ... ... ... ... алуға
бағытталған:
1. Жоспарланған PR - әрекеттер және БАҚ бойынша берілген
хабарламалар саны;
2. Орындалған PR - ... және БАҚ – та ... ... PR - ... қамтылған және хабарламаларды алған адамдар
саны;
4. PR - әрекетке және хабарламаларға назар аударған адамдар
саны.
Ықпал ету ... ... ... ... мазмұнымен танысқандар саны;
2. Өз пікірлерін өзгерткендер саны;
3. ... ... ... саны;
4. Бағдарлама бойынша жоспарланған әрекеттерді орындаған мақсаттық
топ мүшелерінің саны.
Бағалаушы зерттеу – үрдістің тұрақты және ... ... ... ... ... соң ... және ол тек ... ету», «бар»
немесе «жоқ» фактілерін ғана көрсетсе, онда оның еш ... ... ... ... және ... ... барысында жүргізілетін
формативті зерттеу маңызды ақпарат береді. ... бұл ... ... ... шарттармен салыстыру үшін және бағдарламаны жүзеге асыру
үрдісіне түзетулер енгізу үшін қолданылады. ... PR – ... ... ... аяқталады.
Осы тараудың қорытындысы ретінде келесілерді айтуға болады: PR -
әрекет мақсаты – ұйым ... ... мен ... ... ақпаратқа
негізделген сенімді қарым – қатынастарды жақсарту және бекіту, сондай – ақ
ұйым мен ... ... ... Осы ... қоғаммен байланыс мамандары
үшін өздігінен PR – науқан ұйымдастыру және жүргізу ... ...... ... ... ... ұсыныс – кеңестер
келтірсе болады:
- PR – ғы жоспарлау стратегиялық негізде, жүйелі және жазбаша түрде
жүргізілуі тиіс. Бұл оның ... ... ... ... ... қол ... ... бағалауға мүмкіндік береді. PR
саласындағы құрылымы жоқ қызмет жоспарланған бағдарлама сияқты
тиімді болмайды.
- Қоғамдық пікірді зерттеудің ... ... ... ... ... табысты жүргізудің кепілі болып табылады,
өйткені ол мақсатты аудитория пікірлерінің ең ... ... ... және оған қалай әсер етуге болады деген сұраққа
жауап береді.
- Кері байланыс орнату керек. ... ... және ... ... ... ... көзқарасын біліп отыру PR –
науқанның жүргізілуін уақытылы түзеп отыруға мүмкіндік береді, ал
бұл науқанның тиімділігін арттыра түседі.
- БАҚ – мен жұмысқа ... ... ... ... өйткені БАҚ – ң
ықпалымен қоғамдық пікір ... 2. ... ... PR – ... стратегиясы
Стратегиялық жоспарлау – ұйым мақсаттарын және оларға қол жеткізу
жолдарын таңдау үрдісі болып ... ... ... бірі.
Стратегиялық жоспарлау барлық ... ... ұйым ... үшін ... болып табылады. ... ... ... ... ... ... үшін «шатыр» болып табылады,
басқару функциялары стратегиялық ... және ... ... ... және ... ... корпоративті мекеменің
бағыттары мен мақсаттарын нақты бағалау тәсілінен айырылады. Стратегиялық
жоспарлау үрдісі ұйым ... ... үшін ... ... ... ... еліміздегі жағдайға сәйкестендіретін ... ... ... және шетелдік банктермен қатаң бәсекелестікке
түсіп отырған қазақстандық банктер үшін өзекті мәселеге ... банк ... ... ... және оның ... ... ... етуге арналған жан – жақты кешенді жоспар.
Стратегияға қатысты бірнеші негізгі ... ... ... ... ... ... ... керек. Ең алдымен, стратегияны жоғарға
басшылық тұжырымдайды, ал оны ... ... ... ... деңгейі
қатысады. Стратегиялық жоспар кең көлемді зерттеулерге және ... ... ... ... күнгі бизнес әлемінде табысты
бәсекелесу үшін банк үнемі ... ... және т.б. ... ... ... жинау және талдаумен айналысуы тиіс.
Стратегиялық жоспар банкке нақтылық және жекелік береді, ал бұл ... бір тип ... үшін ... ... және керісінше, басқа тип
жұмысшыларын тартпауға ... ... ... ... ... уақыт бойына тұтас болып қала бермейтіндей, қажет болған ... ... ... етіп ... ... ... жоспарды
ұзақ мерзімді уақыт бойына банк ... ... ... және
конфликтілі, үнемі өзгеріп отыратын іскер және ... ... ... ... ... ... ... ретінде қарастыру керек.
Банктердегі стратегиялық жоспарлауды банктің жаһанды мақсаттарымен
байланысты, болашаққа бағытталған, сыртқы факторларды ... ... ... әсер ... кез ... мәселеге қолдануға болады.
Стратегиялық жоспарлау, әдетте, көптеген сыртқы ... ... ... ... ... ... болашақ
стратегиялық мақсаттар және бағыттар туралы сұрақты ... ... ... ... әлеуметтік, экономикалық, ғылыми – техникалық, заңдық
және саяси факторлар ықпал ететінін анықтау қажет. Әйтпесе, ... ... ... ... саяси күштердің орналасуындағы өзгерістер
сияқты факторлар әсер ... қате ... ... ... ... үшөлшемді кеңістікте болашақ сыртқы факторалар банктің ... ... ете және банк ... мен ... ... отырып,
стратегиялық жоспарлау объектісі болып табылады.
2.1. «ТұранӘлем» банкіндегі стратегиялық жоспарлау.
Өкінішке орай, ... ... ... стратегиялық
жоспарлау практикасына шынайы талдау жасау өте қиын, ... ... енді – енді ... ... қатар, біздің экономикамыздың
банк секторы дамуындағы стратегиялық ... ... ... ... ... Ірі ... даму ... негізінде жатқан
экспансия ішкі мәселелерді шешу арқылы ... ... ... ... ... ... ... жаңа міндеттерге сәйкес
ұйымдастыру құрылымдарының ... ... жаңа ... тиіс ... бас ... ... ... отыр.
«ТұранӘлем» банкінің 1998 – 2001 ж.ж. даму ... Оның ... ... тік даму стратегиясы көлденең
даму стратегиясымен алмастырылды. «ТұранӘлем» банкі ... ... ... ... қаржыны орналастыру үшін, ең алдымен, отандық және
халықаралық құнды қағаздар нарығында жаңа ... ... ... ... ... арқылы несие портфелін
өзгертуді жоспарлайды. Тәуекелдің саяси аспектілерін ... ... ... ... ... ... ... іс
– шаралар жүйесі банк ... ... ... ... стандарттарға сай күшейтуі тиіс. Сондай – ақ, ... ... ... ... кету ... ... ... ұйымдық құрылымын қайта құру жоспарланады.
Пассивті операцияларда максималды мүмкін клиенттер санын тартуға
ұмтылыс ... ... ... ... серіктестер топтарын
анықтаумен ламастырылады. Бұл ... Ірі және орта ... әл – ... жеке ... ... ... ... «ТұранӘлем»
банкінің даму стратегиясында халықаралық қаржы ұйымдарымен ынтымақтастық
үшін негіз қалау ... ... ... ... олардың
экономикалық мақсаттарынан туындайтын шектеулер жоспарланған.
«ТұранӘлем» банкінің мысалы ... ... ... стандарттар мен талаптар ... бар ... ... ... ... коммерциялық банктердің дамуындағы
жаңа тенденциялар туралы дәлелдейді.
Стратегиялық жоспар мазмұны. Банктің ... ... ... ... тұрғысынан анықтау қиын. Оның мазмұны ... ... ... ... де, ... жоспар төмендегі компоненттерден
тұруы тиіс:
1. Банк миссиясы. Ол PR және ... іс – ... ... ... ... және ... жоспарлауда бастапқы нүкте
қызметін атқарады. Банк миссиясы банк неге ... ... ... ... іс - ... ... анықтай отырып, олардың деңгейін
қарастырады.
Банк миссиясы, яғни оның негізгі ... оның өмір ... ... ... ... ... негізгі міндетінен банктің
тұтас иерархиялық міндеттері сатысы ... ... ... әр ... ... ... ... бұл жерде құрылымдық бөлімшелердің
міндеттері ұйымның жалпы міндетіне бағынады. ... банк ... ... ... оның ... қызметтері және ол қызметтерді пайдаланушы
тұтынушылар тобы тұрғысынан сипатталуы тиіс.
«ТұранӘлем» өз ... ... ... ... ... ... ... үлес қосу және сапалы банктік қызмет көрсету арқылы
тұтынушы – клиенттердің әл – ... ... ...... ... ең ... ... көлемділігін анықтау өте маңызды. Бірақ ... ... ... ... тыс ... ... шешім
қабылдауы кезінде әр түрлі варианттарды қарастыру мүмкіндігін ... ... Ұйым ... ... банк ... және ... бір
құндылықтар мен мақсаттар негізінде анықталады. ... ... ... үлес қосу үшін ... ... ... ие
болуы қажет:
- нақтылық және өлшемділік;
- уақытқа бағынушылық;
- қол жеткізушілік.
Мысалы, «ТұранӘлем» банкі қызметінің негізгі стратегиялық мақсаты ... ... ... ... ... ... банк позициясын сақтап
келе жатырған, нарықтың басқа секторларында қызметін белсенді кеңейтіп
отырған және әлемнің ірі ... ... ... рейтингісінде
лайықты орын алып отырған әмбебап коммерциялық банк ... одан ... ... ... ... ... Ол орта жағдайын тұтас және ... ... ... ... Әрбір сегментті нарықтық -
өндірістік сипаттамаларды қолдана отырып ... ... ... ... факторларды стратегиялық жоспарда бейнелеуге немесе
сегменттердің ... және ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
4. Банк стратегиясына әсер етуші ... ... Бұл ... ... ... ... ... басты назар бәсекеге
қабілеттілікті бағалауға аударылады. Бұл бағалау нарықтық ... ... ...... ... ... ... банктің күшті және әлсіз жақтарына объективті баға ... ... ... және ... тұстары туралы айту үшін салыстырма базасы ... ... ... ... ... ... – қатер және мүмкіндіктерді бағалау. Стратегиялық жоспарда
нарықтық қауіп – қатерлер, ... – ақ ... әр ... мен ... ... баға ... тиіс. Бұл
бағалау бастапқа нарық жағдайы жән ... ... ... ... ... ... даму ... Ол банк қызмет
ететін нарықтың әрбәр сегменті үшін инвестициялардың приориетті бағыттарын
анықтайды. Стратегиялық жоспар ... ... ... үшін ... ... бейнелуі қажет.
7. Реттелетін факторлардағы стратегиялық өзгерістер. Нарық жағдайы
жиі және күтпеген жерден өзгерістерге ұшырап отырады сондықтан ... ... ала ... ... ... ... емес. Осыған байланысты
жоспарда өзгермелілер жиынтығы да көрініс табады олар көрсетілген ... ... ... ... ... ... Бұл ... жүзеге
асыруға іс - әрекет жоспарының мақсаттары мен міндеттері бағытталған, ... ... қол ... үшін бұл ... мен міндеттер ерекше
мұқият таңдалынады. Іс - әрекеттер жоспарын ... үшін өз ... іс – ... бар уақытша шеңберде арнайы бағдарламалар жасалынады.
8. Алға қойылған қаржылық нәтижелер. Бұл – құндық бағалауда көрініс
табатын банк қызметінің бір ... ... ... ... қызметінің стратегиялық бағыты – географиялық
диверсификация, ТМД ... мен алыс ... ... өзінің қатысуын кеңейту, сондай – ақ банктік қызмет
көрсету спектрін дамыту, несиелік және ... ... ... тұрақты
және динамикалық өсуге ұмтылу.
“ТұранӘлем” банкі экономикалық шекараларды жоюды ... ...... шот – бір банк – ... ... Бұл ... ... оның имиджі мен оған деген сенімге негізделеді, сондай –
ақ жоғары қаржылық көрсеткіштер есебінен. ... 2015 ж. ... ... ... ТМД ... ... нарығында жұмыс істеу
кіреді.
ТМД елдеріндегі диверсификация стратегиясына сәйкес ... 7 ... ...... Белоруссия, Армения, Грузиядағы
стратегиялық серіктестермен қызмет етеді. Банктің бұл ... ТМД – да ... банк ... ... мүмкіндік береді
және оның сауда қаржыландыруындағы позицияларын ... ... ... PR – ... ... және құрамдас
бөліктері.
“ТұранӘлем” банкінің PR – ... ...... мүдделер мен
ортақ ұсыныстарды анықтау үшін екіжақты қарым – қатынас орнату және толық
ақпараттану, ... және ... ... өзара түсіністікке қол
жеткізу.
Қоғаммен берік байланыстар орнатуға бағытталған ... ... ... екі жақтың мінезі, сипаты және көлеміне байланысты
әр түрлі болуы ... ... алға ... ... ... – мейлі ол
халықаралық өзара түсіністікке ықпал ету немесе “ТұранӘлем” ... мен ... ... және ... арасындағы қарым – қатынастарын
жақсарту болсын – философия, ... және ... ... ... қала
береді.
Отбасында немесе шағын қауым ішінде сөйлесу және еркін пікір алмасу
үшін еш кедергі жоқ, ... бұл ... де ... тууы ... Қоғамдық
немесе коммерциялық өмірде “отбасы мүшелері” бір – ... ... ... ... ... ... және ... түсіністікке
қол жеткізуде үлкен қиындықтар тудырады.
PR мамандары “көпір” орнату және өзара түсіністікке қол жеткізу үшін
сөйлесу, араласу және ... ... ... ... ... ... жинақталған тәжірибе және мәдени фпкторлар
көмектеседі. Көптеген PR – бағдарламалардың маңызды құрамдас бөліктері –
сенімділік ... ... және ... стратегияны жүзеге асыру.
«ТұранӘлем» банкінің PR – қызметінің негізгі ... яғни ... ... Банк ... БАҚ;
7. Акционерлер;
8. Банк ұтымы;
9. Мемлекеттік құрылымдар және қоғамдық ұйымдар;
10. Жергілікті қоғам.
Иерархия табиғи және заңды ... ... ... ... ... әділетті, өйткені банкке ақша, пайда беретіндер ... ... ... ... ... ... ... болып табылады, сондықтан олармен де жұмыс істеу маңызды. БАҚ
банк жағынан ықпал ету объектісі және ... мен ... ... ... бола ... клиенттер мен акционерлерді ақпараттандырады.
PR – қызметтің басты бағыттары:
1.Мақсаттық аудиториялардың ... ... ... банк ... ... және қорғау бойынша жұмыстар.
2. Паблсити. Қаржы топтарында және банк қоғамдастығындағы репутация.
3. Арнайы іс – ... ... ... – конференциялар,
презентациялар, «дөңгелек үстелдер», көрмелер.
4. Жаңа ... ... ... ... Банк WEB – сайттарын құру және жаңарту.
6. Банк туралы ақпараттық брошюралар мен корпоративті ... Топ – ... ... және ... ... ... дайындау, оны ұйымдастыру.
8. Дағдарыс кезіндегі PR, соның ішінде антидағдарыстық пакеттер
дайындау және дағдарыстан кейінгі банк ... ... ... ... мәліметтер құру.
10. Бәсекелестердің мониторингтерін және нарықтың жекелеген
сегменттерін зерттеу.
11. Оқыту семинарлары мен ... ... ойын – ... іс – ... ... ... Пайдасы көбірек демеушілік және меценаттық объектілерін зерттеу.
Жоғарыда аталып өткен тізімге түсініктеме берсек, бірінші орында
имидж – ...... ... ... Осылай болуы тиіс,
өйткені, біріншіден, бұл түсініктер ... ... ... ... ... нарықтық бәсекелестік жағдайында банктік қызметтер
ассортименті, қаржы салымы шарттары және қызмет көрсету ... ... ... ... үшін қай ... қызметін таңдау керек
деген сұраққа жауап беру қиындай ... ... ... аты ... ... клиент болмайды. Сондықтан да жағымды банк имиджін қалыптастыру
қажеттілігі туындайды. «Қарым – қатынастар қызметі» деп ... ... ... ... ... бұл құбылыс басқа коммерциялық
құрылымдарға ... ... ... ... адам ... өндірушінің
тауарын жиі сатып алады, бірақ ол ешқашан белгісіз банкке ақша салмайды.
«Имидж – паблисити» тізбегі туралы айта отырып, мынаны ескеру ... қол ... ... «корпоративті коммуникациялардың дамуы және
корпоративті контекстердің ескіру жүйесі» концепциясы шеңберінде жүзеге
асырылады, керісінше болуы ... ... Банк үшін кез ... атақ ... тек экономикалық және саяси қарым – қатынастар жүйесіндегі ... ... ... атақ ... ... банк ... концепциясына сай паблисити банктің
клиенттер және басқа да мақсаттық ... ... ... ... ... басқа да позициялардың ... ... ... ... және мониторингті қарастыратын болсақ,
кейбір банктер ... ... жеке ... арқасында ірі және
бәсекеге қабілетті клиентураны өздеріне жинақтаған. Дегенмен де, тағы бір
көпке белгісіз тезис бар: ... ... бөлу ... қол ... ... ... кезіндегі PR – ды алатын болсақ, алынған нәтижелер мынаны
дәлелдейді: дағдарысты жағдайлар кезінде банк – респонденттер қатты ... ... PR ... ... ... ... ... және
шешім қабылдау үрдісіне жіберілмеген.
Интернет сайттары. Жиі ... ... ... – бұл ... жеке сайттары, содан соң жаңалық пен информ – агенттіктердің
сайттары. БАҚ ішінен бірінші баспасөз ... одан ... ... ... ... ... Сонымен қатар, газет және ... ... да бір ... қатысты банк ұстанымы туралы толығырақ
түсініктеме бере алады, «ыстық ... ... ... және ... ... ... отырып, кері байланыс орнатуға мүмкіндік
береді.
«ТұранӘлем» банкінің PR – мамандарының білімдері және ... ... ... PR – ... ... және ...... қолданатын
әр түрлі салалар тізімі берілген:
8. Адамның жүріс – тұрысы туралы ... ... ... ... ... ... анықтау және олардың
салдарларын болжау;
10. ... ... ... ... ... ... мен
қарым қатынастарды зерттеу және жағымды пікірлер мен
қанағаттандырарлық нәтижелер қалыптастыру үшін қажетті іс ... ... ... пен ... ақпараттылыққа негізделген екіжақты қарым
– қатынасты орнату және сақтау;
12. Келіспеушіліктер мен түсініспеушіліктердің ... ... ... ... пен ... жауапкершілікті қалыптастыруға
жәрдемдесу;
14. Жеке және қоғамдық мүдделердің үйлесім ... ... және ұйым ... ... ... ... ... үлес қосу;
16. Өндірістік қарым – қатынастарды жақсарту;
17. Білікті ... ... және ... ағымдылығын
төмендету;
18. Тауар және қызметтерді жарнамалау;
19. Пайданы өсіру;
20. «Өзіндік ... ...... табысының кепілі шынайы және толық ... ... ... ету ... ... PR – ды ... ... өндірістік
көрсеткіштер алмастыра алмайды, керісінше, олар ... ... ... Уақытты дұрыс таңдаудың және жоспарлаудың алғашқы
сатысында ... ... ... зор / 24 ... ... PR – қызметінің ... ... PR – ... әдеттегі іс - әрекеті әр түрлі, бірақ бір –
бірімен байланысты төрт ... ... ... анықтау, зерттеу және талдау;
2. бағдарлама және смета жасау;
3. бағдарламаны ... ... ... ... оларды бағалау және мүмкін болатын ... PR – ... ... ... Банк пен оның ішкі және ... ортасы арасындағы өзара
түсіністікті жақсарта алатын нәрселердің барлығы;
7. Банктің «қоғамдық бет - әлпетін» қалыптастыру үшін ... ... ... ... ... өсек – аяң т.б. жоюға ... іс ... Үгіт – ... ... ... ... және кинокөрсетулер
арқылы ұйымның ықпал ету сферасын кеңейтуге бағытталған іс ... Ұйым және ... ... ... ... ... кез
келген іс - әрекеттер / 25 /.
«ТұранӘлем» банкінің корпоративті әлеуметтік жауапкершілігі (КӘЖ):
Қазіргі күні ірі ... өзі ... ... қоғам алдында
жауапты екені мойындалған. Бірінші ...... ... және әл ... ... үлес қоса отырып, акционерлер мен қызметкерлер үшін қуатты
және табысты болып қала беру. Америка бизнесі бұл ... көп ... ... ал ... бұл ... Қазақстанда және басқа да дамыған
елдерде берік орнықты.
Іс жүзінде ... ... КӘЖ – і ... ... ... ... Үміт ... кәсіпкерлерді қолдау және
олардың инициативасын дамыту, өндіріс орындарын дамыту;
• Білім беру. Жастар үшін жаңа мүмкіндіктер ашуға үлес ... ... және ... Әр ... өнер қызметтеріне көмектесу және
қоғамды ынтымақтастыру;
• Қоршаған орта. Қоршаға ортаны қорғпуға және өмір сүру ... ... іс - ... ... ... ... ұсақ өндіріс орындары мен
кәсіпкерліктің басқа да түрлеріне жәрдем ... үшін ... Осы ... ... ... ... компаниялар жоғарыда аталып кеткен
КӘЖ категорияларының бірі бойынша іс – шараларды ... ... үшін ... бөледі. Әдетте, бөлінген қаржыны қайда, не үшін жұмсау керектігін
шешетін арнайы комитет болады, ал ... ... ... бұл ... қатыспайды.
КӘЖ – дің тағы бір түрі – бұл «қолдау әдісі». Кейбір жағдайларда
компания өз ... ... ... бұл – ... орта ... жастар және зейнетке бірнеше жыл қалған басшы қызметтегі адамдар.
«Жай ғана жәрдем» - бұл ... ... ... ... ... Бұл көмек компанияның немесе фирманың мамандануына байланысты
әр түрлі формаға ие ... Кей ... бояу және ... материалдары
сияқты пайдалы нәрселер берсе, келесілері контора құрал – ... ... ... ... ... ... және өндірістік
ғимараттарды тегін жалға береді.
КӘЖ қағидаларына ... ... ете ... ... компания
қосымша жарнаманы немесе өзіне атақ ... ... КӘЖ – ... ...... ... әлеуметтік жауапкершіліктің
жақсы бизнес екенін түсінеді, ... ... ... ... ... қатысушылардың мақсаттарына қол
жеткізу үшін бағытталған өзара пайдалы қатынастарды ресурстармен қамтамасыз
ету» деп анықтауға болады.
2.3. Интеграцияланған PR және ... ... ... ... ... ... жарнаманың және PR – ң
ара қатынасы коммуникациялық стратегия құрудағы өзекті мәселелердің ... ... Әр ... ... бұл ... әр түрлі жолдармен ... PR – ... алып ... ... ... ... Бір
банктерде PR қызмет, жарнама жүргізу болса, екіншілерінде – маркетинг.
«ТұранӘлем» ... PR, ... және ... тік ... ... ... ... PR мен маркетинг ролін ... ... ... Қазақстанда бұл функцияларлың
өзара әрекеттестігі туралы жалпы түсіністік ... деп ... ... маркетинг және PR. «ТұранӘлем» банкінің
маркетинг басқармасы банк ұсынатын қызметтерді алға жылжыту бойынша ...... ... баға құру, жарнама өнімдерін жасау және ... ... ... «ТұранӘлем» банкінің репутациясы
бойынша іс – шаралар жүргізеді.
Негізгі міндеттер:
5. ... ... ... ... және алға ... ... ... басқармасы БАҚ байланыстар орнатады және
ынтымақтасады;
7. Зерттеу жұмыстарын жүргізеді;
8. ... ... ... әсер ... ... ... береді.
Банк репутациясы және оның имиджі екінші деңгей банктерінің ... емес ... бірі ... ... Банк және оның ... ... байланыс жүреді, егер клиент депозитке ақша салғысы, есеп
шот ашқысы немесе несие ... ... банк бұл ... ... ... қажет
етеді, тұрақтылық және сенімділік репутациясына ие болуы керек.
Кейбір жағдайларда маркетингтік табыс ... ... ... ... бұзылуы мүмкін, оны бақылап отыру және ізін ... ... PR – ... ... ... табылады.
Қазіргі уақытта «ТұранӘлем» банкінде маркетингті құрудың негізі
интеграцияланған маркетингтік байланыстар болып табылады.
Олар төмендегіше сипатталады:
... ... ... – бұл ... оның
қажеттіліктерін терең түсіну және клиент алдындағы әлеуметтік
жауапкершілігін ... PR, ... және ... басты міндеті – жағымды қарым –
қатынастар қалыптастыру. Егер ... ... ... бағдарлама нәтижелерге қол жеткізбейді;
• «ТұранӘлем» банкі өз мақсатық аудиториясымен жағымды ... ... ... ... ... ... бәсекелес
бола түскен сайын бұл қарым – қатынастардың мәні өсе түседі.
Интеграцияланған PR және ... ... ... алға ... ... ... бәрінде PR және маркетингті
қосуды білдіреді. Коммуникациялық жоспар ... PR және ... ... әр ... өз ... ... ... бөлімі банк мүдделеріне, банк стиліне сәйкес жарнама жасау,
бақыланатын ақпарат тарату;
2. Маркетинг басқармасы ұсынылатын қызметтерді ... ... іс – ... ... Қоғаммен байланыс басқармасы «ТұранӘлем» банкінің және оның
көрсететін қызметтерінің ... ... ... PR және маркетингтік ... ... ... үшін «ТұранӘлем» банкінің PR мамандары
маркетинг және басқа да жақын мамандықтар ... өз ... ... ... Бұл үшін банк ішінде арнайы білім орталығы құрылды, онда
қызметкерлер біліктілік жоғарылату ... өте ... PR мен ...... ... ... бірнеше салалары бар. Оған ең ... ... ... / 28 / ... ... – «ТұранӘлем» банкінің ұсынатын қызметтері
туралы қоғам БАҚ арқылы біледі, соның ... ... БАҚ ... ... «ТұранӘлем» банкінің ұсынатын қызметтерін жарнамалаудың
маңызды бөлігіне айналды. Паблисити келесі ... ... ... ... бола ... Жаңа қызмет түрлерін ұсыну: тарифтерді төмендету немесе пайдалы
депозиттер мен несиелер шарттары;
2. ... ... ... Банктік қызмет көрсетулер нарығында маңызды болып табылатын
төмен бюджет және ... ... ... ... ... арқылы қандай да бір табысқа жету үшін ... ... ... ... – арзан, бірақ еңбек сыйымды тәсіл;
4. «ТұранӘлем» банкі ... ... ... ... ... банктерден айырмашылықтарын қысқа ... ... ... ... қызмет түрімен прессаны қызықтырады.
PR – жарнама – бұл өнім ... ұйым ... ... ... өзін жарнамалау. Кей жағдайда ол имидждік жарнама деп аталады. PR
– жарнаманы Қазақстандық банктер келесі жағдайларда ... және ... / 29 / :
5. ... және ... ... Бір банк ... ... қосып
алады немесе олар бірігеді, бұл үрдістер әсіресе 1993 ... ... ... Карьералық өсу. Жарнамада банктің жетекші қызметкерлерін,
яғни топ – менеджерлері оқырмандар және банк ... ... бір ... ... ... ... ... Көп жылдар бойы нарықта табысты қызмет
еткен банкпен жұмыс істеген дұрыс. Банк юбилейі ... ... ... үшін ... ... бола ... жылы «ТұранӘлем» банкіне 80 жыл толды, ... ... осы ... ... ... ... ... топтарға банктің өсуін және оның нарықьағы
тұрақтылығын көрсетті.
8. Қаржылай ... ... ... ... ... жиі ... PR – жарнама негізінен
жаңа клиенттер мен инвесторлар тарту үшін ... ... ... ... ... Банк ... ... да бір елге танымал адам банктің
клиенті болса, оны да PR – ... ... ... ... ... Кей ... ... біріксе немесе қайта
құрылса, банк басшылығы ұйым ... ... ... ... ... және мақсаттық топтарды бұл туралы
ақпараттандыру үшін ... ... PR ... да
қолданылады. Мұндай оқиғалар Қазақстанда банк ... ... ... ... танымал болды. КСРО ыдыраған
соң, алғашқы кезекте банктер атын өзгертті ... ... ... Дағдарысты жағдайлар. Дағдарыс кезінде прессамен тікелей
жұмыс істеуден басқа банк өз ... ... ... үшін PR – ... ... 3. ... банкін позициялау бойынша PR – жоба
Қазіргі уақытта ... PR – ... ... ... ... ... және оған ... компаниялардың, сондай
– ақ нарыққа жедел кіруі, соның салдары ретінде әр ... ... ... және ... теңсіздігі.
Қазақстандағы PR туралы сөз қозғаған кезде бұл ... ... екі ... ғана ... ... ... жөн:
банк секторы және ұялы байланыс саласы. Әр түрлі себептерге байланысты осы
екі ... өз ... ... және ... PR – ... жүргізу
қажеттілігін түсінетіндей деңгейге жетті.
Дегенмен де PR нарығы бұл секторларда енді пайда болып, ... ... PR – ... ... ... ... және ... соның ішінде жоғарыда аталып өткен кемшіліктер де бар. ... ... PR – ... маркетинг менеджерінің функцияларын қатар
атқарады, әр компанияның өз PR – ... бар, ... ... ... үшін
байланыс орнатуға лайықты «сол бір сенімді адамды» айыру ... ... ... PR – мен ... еш ісі, міндеті жоқ адам айналысады.
Мұндай қызметкер бір ... ... ... және т.б. ... оның ... қаншалықты көбейе берсе де, компания нәтижелері
еш өзгеріссіз қала береді.
Қазақстан нарығы кішкентай, ондағы белсенді тұлғалар саны да ... кез ... ... ... PR – ... банк басшысының өзі
болып табылады, ол банк стратегиясын , ... ... ... банк қоғам алдында қандай болуы тиіс екендігін шешеді, оның
көзқарастары бойынша PR және ... ... топ ... ... бірінші стратегиялық емес, тактикалық мақсаттарды қояды.
Сондай – ақ, Қазақстанда айқын модельдер, сапалы және ... ... да ... ... бұл ... тағы бір ерекшелігі – ондағы
жабық қоғамдастықтардың үстем болуы. Осы ... ... ... PR –
науқандарының шынайы талдауы болмайды, ашық ақпаратты талдау үшін әлі 20 ... ... ... өтуі ... PR – бұл ... ал кім нарықтағы ... ашық ... ... ... үшін тағы бір күрделі мәселе – PR –
мамандарын дайындау ... Бұл ... ... ... ... десе ... ... – ң журналистика факультеті PR – мамандарын
дайындайды, бірақ олар бірінші ... ... ... ... PR – ... ... ... дайындайды. Оларды бизнес үшін, соның ішінде ... ... ... үшін ... ... ... ... фирманы танымал,
сүйікті еткісі келетін жас мамандар келеді, ... оған ... қол ... ... PR нарығының жастығына және қателіктеріне қарамастан,
соңғы екі – үш жылда бұл салада алға басушылық ... ... ... күні
нарықта маркетингтік бюджетті PR ... ... бөлу ... ... ... онымен көптеген фирмалар келіседі және олардың өнімдері
жоғары технологиялық болған сайын, PR – ... ролі де ... Осы ... сондай – ақ PR мамндары санының көбеюі, дұрыс және
сапалы өткізілген пресс – ... ... өсуі PR ... Қазақстанда
бар және белсенді үстінде деп қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
Public Relations ... ... ... және ... ... қызмет түрі. PR – бұл ... ... ... бар ғылым және өнер. PR ... ... ... да бір ұйым мен ... ... өзара түсіністікке қол жеткізу және
оны сақтау.
Бүкіл әлемде әрбір өзін - өзі құрметтейтін коммерциялық құрылым PR –
қызметтің ... ... PR – ... ... ... ... телекоммуникациялар, тұтыну тауарлары, қызмет көрсету нарықтары
алады. PR – ... ... ... БАҚ – мен ... (75%) және
корпоративті коммуникациялар (28% жуық) алады.
Ал Қазақстанда PR туралы нарық қалыптаса бастаған ... ... ... Қазақстандағы PR практикасы бастытық практикадан айтарлықтай
ерекшеленеді, ол елдегі нарықтық ... ... ... де, ірі PR – агенттері клиенттерінің басым бөлігі – ірі ... ... ...... ... PR – ... ... бүкіл ТМД – да Батыс елдеріне тән технологияларды қолдануға тырысады,
ал мұның сәтсіз нәтижелерін ... ... ... жүр, ... ... ... жақсы білетін таза Қазақстандық фирмалардың
қызметтеріне жүгінеді. ... ... ... теу ... ... ... ерекшелігін анықтайды. Батыстық бизнес мұны түсіне
бастады.
Ол Қазақстандық бизнес ... ... PR – дың ... және ... ... ету үшін PR – дың ... маңызды екенін әлі түсінген
жоқ.
Біріншіден, біздің ... PR БАҚ – да ... ... теңестіріледі. Қазақстан бизнесінің қызметін талдау
мақсатында жүргізілген сұрау нәтижелері бойынша ... ... 80 % ... ... PR – дың не ... ... Қазақстандық бизнес ерекшелігі сол – отандық компаниялар
қоғаммен байланыс орнатудың қажеттілігін өздері дағдарысты жағдайға түскен
кезде ғана ... ... PR – ... ... ... оны ... жоғары
деңгейде жүзеге асыра алмайтын фирмалар әрекет етеді, ал бұл жас қазақстан
бизнесіндегі PR – дың ... ... ... және ... ... ... ... оның өркениетті дамыған сипатқа
ие болуымен отандық PR – компаниялары кезіккен ... мен ... ... ал PR – ... ... ... ... бойынша әрекет
ете бастайды.
Жоғарыда аталып өткендердің бәрі ... PR ... ... ... ал ... технологиялар негіз және бағыт ретінде
қолданылар еді.
Қоғаммен байланыс мамандарының банк қызметіндегі орны және ролі.
Бүгінгі күні PR банк ... ... ... және ... ... ... ... функциясы ретінде
қарастырылады.
Қоғаммен байланыс мамандарының қызметі Қазақстан Республикасының әр
түрлі банктерінде жүзеге ... Бұл ... да бір ... сырттай
жарнамалау болуы мүмкін немесе PR – ... ... ... жұмыс істейді.
Қоғаммен байланыс саласының маманы – бұл әлеуметтік – психологиялық
менеджментті басшылыққа алатын жоғары ... ... ... PR-
бөлімінің және оның басшысының мәртебесі маңызды, өйткені ... ... ... ... PR – дың ... ... PR – маманының компания ... ... ... ... ... көрсетіп отыр.
Өкінішке орай, Қазақстандық компаниялардың PR – ... ... PR – ... тек аз ғана ... ... ... яғни ... билікке ие топқа кіреді. Бұл басқару функциясы
ретіндегі PR мүмкіндіктері ... ... ... тіпті жүзеге
асырылмайды дегенді білдіреді. PR – ... ... ... жату ... көп жағдайда PR – дың ұйымдағы роліне және оның ... ... Егер PR ролі ... деп ... PR – маманы банктің басты
қызмет ... ... тек өз ... ... ... қана бере алады. Ал PR
банк қызметінің тек ... ... ғана деп ... PR ... міндеттері тек техникалық және орындаушылық қана болады, үнемі
пресс – релиздер дайындау және тарату, ... ... ... ...... ... ,т.б. ғана ... құрылымдағы PR – қызметті ұйымдастырудың классикалық моделі
бойынша PR – маманының жұмысы екі ... ... ... PR ... ... ... стратегиясын жасау және оны жүзеге асыру.
Сондай – ақ, Фрэнк Джэфкинстің ... PR – ... ... ... ... ... Ұйым имиджін, оның саясатын, өнімдерін, көрсететін қызметтерін
және ұтымын қолдау;
7. Қоғамдық пікірді бақылап, оны ... ... ... ... ... ... ... жәрдем көрсету;
9. Қоғамды ұйымның саясаты, қызметі, ұсынатын ... және ... ... отыру;
PR – мамандары әрқашанда төмендегі нәрселерді білуі тиіс:
- Ұйым ішіндегі ... ... ... каналдардың қызмет ету ерекшеліктері, яғни аталған
ұйымда ақпарат иерархиясы тік немесе иерархиялы көлденең бағыт
бойынша қалай таралады?
- Ұйымның үстем ... және ... / 30 ... банк ... PR – ... ... ... банктік қызмет көрсету нарығында 32 отандық және
шетелдік банк қызмет етеді. Банк ... ...... ... жоқ ... атап өтуге болады, егер БАҚ – ғы ... тек банк ... ғана әр ... ал ... және жеткізу бірдей.
Банктік қызмет ... ... ... банктердің нарықтағы PR
белсенділігі болып табылады. Мысал ретінде «Казкоммерцбанкті» ... банк өте ... ... «Кто ... ... ... демеушілік көрсетеді, бұл жобалардың қайталанбастығы – ... ... өте ... ... ... ... ... қамти отырып, қоғам мүшелерінің назарын өзіне аудару үшін
бірқатар іс – ... ... ... ... ... - тің ... қызметтері жарнамаланады. Сондай – ақ,
«Еуразиялық банктің» «Credit story» ... да ... ... ... мен ... үшін ... ... мен потенциялы ойын
түрінде көрсетіледі. Жобаның басты мағынасы – «бай және ... ... ... ... ... алыңыз».
Екі банктің де PR – қызметі ортақ белгілерге ие: Қазақстандағы
белгілі және елге ... ... ... ... ... өзі өте
қызықтырарлық, менің ойымша, PR – ... өте ... ... ... – ақ, ... банкінің» PR – компаниясы қызықты, оның ... және топ – ... ... орай, осындай фонда банктің өз PR ... ... ... ... ... ... ... үшін жергілікті деңгейде
PR стратегия жасау әрекеттері жүзеге асырылды, оның мақсаты – берілген
жобаға және ... ... ... ... ... ... жоспарлау келесі кезеңдерден тұрады:
4) Жағдайды зерттеу, тәуекелді есептеу, қоршаған ... ... Жоба ... мен ... ... ... ... анықьау, негізгі хабарламаларды сипаттау,
талдау;
7) PR іс – ... ... ... ... шекерасын анықтау).
Жағдайды зерттеу, тәуекелді есептеу, қоршаған ортаны талдау. Зерттеу
төмендегілерден тұрады:
1. ... ... ... ... ... ортасын талдау.
Эксперттік сұрау салу.
Эксперттік сұраудың негізгі мақсаты – «ТұранӘлем» банкінен мақсаттық
топтардың серіктесі ретінде күтілетінін және ... ... ... ... анықтау.
Эксперттік сұруда 10 адам – мақсаттық топтардың өкілдері қатысты:
бизнес ... ... ... басшылары, HR –
менеджерлер, маркетинг және PR бөлімдерінің қызметкерлері), ... ... ... Өкінішке орай, мемлекеттік шенеуніктер
қатыспады.
Сұрау салудың нәтижелері бойынша ... ... қол ... көп ... ... ... тәуелді, банктің (жобаның)
қайталанбастығы, адамдар мен ... ... ... ... ... жоспарлау нақты міндеттерден, жобаны сипаттаудан, орындалу
мерзімінен, алға қойылған ... ... ... ... отыратын БАҚ
туралы ақпараттан және ... ... ... ... серіктес қандай
пайдаға ие болатынын сипаттаудан тұруы тиіс.
Бұрынғы жобалар ... ... ... ... мақсат –
жобаны немесе ұйымды қолдау туралы ... ... ұйым ... ... ... ... ... банкінен стандарттық бизнес
критерийлер күтетінін де естен шығармау ... Ұзақ ... ...... үшін ... ... ... есептері міндетті болып
табылады.
Жобаны жүзеге асырудағы негізгі қауіп – ... ... ... ... ... ... аудиторялар «ТұранӘлем»
банкінің PR – белсенділігіне құлықсыз қарайды.
5. «ТұранӘлем» банкінің қызметкерлері ... ... PR – ... ... ... Бәсекелес банктердің жауапты әрекеттері.
Бұқаралық ақпарат құралдары.
«Казахстанская правда», «Панорама», «National ... ... , ... ... «Маркетинг товаров и
услуг», ... и ... ... ... «Ваш капитал» сияты
Республикалық және сараптамалық ерекше мән ... ... ... – ақ
берілген салады өзекті болып табылатын ... мен ... ... ... ... құралдары да маңызды.
ЖОО қызметкерлері үшін шығарылатын ...... ... «Учительская газета».
ЖОО – да ... ... ... ... «KIMEP TIMES» және т.б., ... – ақ ... арналған
басылымдар: «Время молодых» және т.б.
Серіктестік қарым – қатынастарды дамытуда ақпараттық агенттіктер
приоритетті топтардың бірі болып ... және ... ... ... ... және республикалық билік органдары: жастар ісі
және ... ... ... ... Министрліктер мен Билік
органдары.
Бизнес ... ... ... ... корпорацияларға , ірі
және орта бизнес өкілдеріне аса мән ... емес ... ... де ... ... ірі ... ... емес
ұйымдарға ерекше мән беріледі.
2. «ТұранӘлем» банкінің имиджін алға жылжыту ... ... ... мен ... ...... ... көрсету нарығындағы өткір
бәсекелестікке ... PR – ... ... мен ... ... Жоба ... ... жаңа серіктестер тарту, «ТұранӘлем» банкімен
ынтымақтасуға дайын серіктестер тобын қалыптастыру;
5. Мақсаттық топтар алдында ... ... ... ... ... бизнес, мемлекет үшін «ТұранӘлем»
қызметінің маңыздылығына көз жеткізу;
6. «ТұранӘлем» банкін қолдауға ... БАҚ – ... ... ... ... ... ... БАҚ арқылы қатысудың пайдалы
екенін атап көрсете ... банк ... ... және ... ... «ТұранӘлем» банкінің жобалары мен ... ... ... ... және оның ... топтары арасындағы өзара
түсіністікті жақсарту;
5. «ТұранӘлем» банкі кезігіп отырған қиындықтар мен мәселелерге назар
аударту;
6. Потенциалды серіктестерге ... ... ... ... ... аудиториялар.
«ТұранӘлем» банкі үшін қоғам – банк байланыс ... тиіс ... ... ... ... ... ... топтар арасынан
төмендегілер аталып өтті:
3. банк клиенттері;
4. ... ... ЖОО ... ЖОО ... мен қызметкерлері;
7. мемлекттік және жергілікті билік органдары;
8. ассоциациялар ( ... ... ... ... емес ұйымдар;
10. БАҚ.
Сондай – ақ, тағы бір мақсаттық топ атап ... ол ... Бұл ... ... мақсаттық топ өкіледрі кіре алады, бірақ
олармен жұмыс жеке жүргізіледі.
Мақсаттық топтарды таңдаудың ... – кез ... банк үшін ... топ ... ... олар банк үшін ... ... топтар (құрылымдар) – «ТұранӘлем» банкінің негізгі
қаржыландырушысы, өйткені жобалардың басым бөлігі солармен байланысты. Орта
және ірі ... аса мән ... ЖОО ...... негізгі қызметі студенттерге
бағытталған, өйткені осы студенттер ұйыммен жұмыс істейді – ... ... ... ... ... ... ... оқыту жүйесіне қатысуға мүмкіндік беру.
Мемлекеттік шенеуніктер – жобаны жүзеге асыруда шенеуніктердің
қодауына ие болу ... олар ... ... дамуына
айтарлықтай жәрдем көрсете алады.
Ассоциациялар (өнеркәсіпшілер, кәсіпкерлер) – бұл ... ... үшін ... маңызы бар, жақсы байланыстардың болуы әр ... ... ... ...... ... олға жылжытудағы
негізгі құралы, сондай – ақ қажет ақпаратты мақсаттық топтарға жеткізуде
таптырмайтын көмекші.
Коммерциялық емес ұйымдар – бұл ... ... ... және әр түлі міндеттерді шешуде қолдау көрсете алады.
Эксперттер (сарапшылар) – ұйым ... ... ... ... ... ... жобаға үлкен мәртебе беріп, жобаның маңызының артуына
көмектеседі.
3. Банк имидж көтеруге бағытталған PR – іс – ... өзі 2007 жылы ... ... 2008 ... мамырына дейін бір
жылға жасалынған.
2007 ж. Мамыр – тамыз.PR - материал дайындау: журналистер үшін пресс
– папка дайындау, ... ... ... ... бір ... іс ... ... дайындау, архив жүргізу, БАҚ – мен қарым – ... ... ... өтіп ... ... ақпараттық қолдау.
2007 ж. Қыркүйек 2 – жартысы – 2008 ж. Мамыр. ... ... ... ... ... алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол
жеткізу бойынша мақсатты жұмыс атқару.
1. ""ТұранӘлем" банкі жанындағы Даму қоры – 2006" ...... ... – 2006 ж. ... ... жобаның мәні туралы ақпарат беру, қордың ... Даму ... ... ... ... ... ... қойылған нәтиже: БАҚ – пен байланыс орнату, іс – ... – та ... орын ... ... ... жылдық есебін жариялау.
Пресс – конференция.
Өткізу уақыты: 2007 ж. Маусым.
Мақсаты: "ТұранӘлем" банкінің бір ... ... ... шығару, келесі жылға ... ... ... ... Банк ... ... ... серіктестер тарту.
3. Банкті дамытуға бағытталған жобаларды бастау. "ТұранӘлем"
банкінің корпоративтік – әлекметтік ...... ... 2007 ж. Шілде.
Мақсаты: "ТұранӘлем" банкінің жобаларына назар аударту, ... ... ... ... көрсету.
Алға қойылған нәтижелер: қоғам мүшелерінің беілген тақырыптарға
қызығушылығының артуы.
4. "ТұранӘлем" банкі – ... ...... уақыты: 2007 ж.
Мақсаты: "ТұранӘлем" банкіне назар аударту, оның ... ұйым ... ... ... ... ... ... қоғам қызығушылығының
артуы.
5. "Біз - салауатты өмір салты үшін" акциясын ...... ... 2007 ж. ... ... ... ... әлеуметтік мәселелерге аудару, Алматы
қоғамының әлеуметтік жауапкершілігін дамыту.
Алға қойылған нәтиже: ... ... ... қызығушылығының
артуы, басқа коммерциялық емес ұйымдардың аталған жобаларға
қатысуға ... ... ... ... ... ... ... банкінен
гранттар бөлу.
Пресс – конференция.
Өткізілу уақыты: 2007 ж. Қыркүйек.
Мақсаты: "ТұранӘлем" ... ... ... ... ... ... ҚазЭУ, ҚазМЗА(КазГЮА),
КИМЕП – ке 6 ... ... ... ... қоғамның банкке деген қызығушылығының
артуы, жаңа серіктестердің тартылуы.
7. "Бизнес – инновациялар" ... ... іске ...... ... 2007ж. ... ... назар аударту, бұл бағыттарды менеджментте,
банктік қызметте ... ... ... ... ... ... мақсаттық топтардың, соның ішінде банктің
қызығушылығының артуы және олардың аталған жобаға қатысуы.
8. "ТұранӘлем" банкінің туған күні.
Пресс – ... ... 2007 ж. ... "ТұранӘлем" банкіне назар аударту, жарты жыл ішіндегі
жұмысын қорытындылау.
Алға қойылған нәтиже: "ТұранӘлем" ... ... ... ... ... филиалдар ашу.
БАҚ – на беру.
Өткізілу уақыты: 2008 ж. Қаңтар.
Мақсаты: "ТұранӘлем" банкінің Қазақстандағы даму жобасы бойынша
табыстарын ... ... ... ... ... ... ... банкінің филиалдарын ашу.
10. "ТұранӘлем" банкі – ТМД – да.
Теледидар бойынша бағдарламалар.
Өткізілу уақыты: 2008ж. Ақпан.
Мақсаты: ... ... ТМД – ғы ... ... ... ... Банк ... білетін адамдар санының өсуі.
11. "Ашық есік" күні.
Журналистердің пресс – туры.
Өткізілу уақыты: 2008 ж. Наурыз.
Мақсаты: банкке назар аударту, ұйым және оны ... ... ... ... қойылған нәтиже: банкті жақтаушылар ... ... ... мен ... ... ... банкінің ай сайынғы ақпараттық үнпарақтары.
Өткізілу уақыты: жыл бойы.
Сипаттама: Бұл үнпарақ бір парақ беттен ... онда ... іс – ... мен ... ... ... іс
– әрекеттері, сондай – ақ сарапшылармен ... ... ... Бұл үнпарақтар электрондық және баспа
түрінде банк серіктестері мен ... ... ... ... ... банк туралы жаңалықтармен
ақпараттандыру.
Алға ... ... ... ... ... өсуі, жаңа
серіктестердің тартылуы.
Бұқаралық ақпарат құралдары.
Төменде біздің қоғаммен байланыс ... ... ... ... ... ... кейбір каналдардың тізімі
берілген:
1. ақпараттық бюллетендер;
2. ... ... ... ... кабельдік теледидар,
радиотрансляциялық желі, ақпараттық агенттіктер;
3. ... ... және ... ... мен ... презентациялары туралы ақпарат;
5. мақсаттық топты жарнама материалдарымен қамту;
6. конвенция, семинар, ... клуб және ... ... үгіттеу;
7. тікелей байланыс, телефон арқылысөйлеу, хаттар;
8. "ТұранӘлем" банкінің сайты.
PR – іс – шараларын өткізуді ... ... және ... бақылау түрлерін қарастыра отырып, бүкіл
жобаны 4 бөлімге бөлу шешілді, әр бөлім 90 күннен тұрады.
Бұл форма жобаны бақылауға ... ... және оны ... ... – бөлім – 15 -и мамырдан 15 – тамызға дейін: журналистер үшін ... ... ... ... ... ... ... туралы пресс –
релиздер жариялау, бір жылдық іс – шаралар күнтізбесін дайындау, ... және ... іске ...... – 15 ... 15 ... дейін.
3 – бөлім – 15 қарашадан 15 ақпанға дейін.
4 – бөлім – 15 ақпаннан 15 мамырға ... ... ... ... қол жеткізілсе, PR жоба тиімді болып
есептеледі:
– ұйымды ұлттық деңгейдеқолдауға дайын мақсаттық топтардың ... ... ... ... БАҚ – ... ... ... қорытындылай келе, зерттеу барысында жасалынған негізгі
қорытындыларды атап өту және “ТұранӘлем” банкі мысалында PR – ... ... ... ... қажет.
Стратегиялық жоспарлау – бұл ұйым ... және ... ... ... таңдау үрдісі болып табылатын басқару функцияларының
бірі. Стратегиялық жоспарлау барлық басқару шешімдері, ұйым ... және ... үшін ... ... ... – банк ... жүзеге асыру және оның мақсаттарына қол
жеткізу үшін жасалынған жан – жақты кешенді жоспар. Банк миссиясы PR ... іс – ... ... ... ... ... анықталады
және стратегиялық жоспарлау үшін бастапқы нүкте болып табылады. Ол банк не
нәрсеге ... ... және ... ... ... ... ... – стратегия – бұл PR – құралдар мен маркетингтік іс – ... ... және ... жоспар шеңберінде бірнеше қайтара пайдалану,
мақсаты – имиджді ... ... ... және паблисити құру ... ... мен ... ...... ықпал ету. PR ... ... не ... ұмтылу керектігін көрсетеді.
Қоғаммен байланыс бойынша ... ... ...
қатынастары мен пікірлеріне әсер етуде стратегиялық ыңғай маңызды, ол алға
қойылған ... қол ... ... ... ... PR ... ... жоспарлауға бағдарламалық мақсаттар мен міндеттер бойынша
шешімдер қабылдау, негізгі қоғамдық ... ... ... және таңдау үшін саясат және ережелер орнату жатады. Міндеттер
стратегия мен тактиканы жасау және ... ... үшін ... ... ... ... басқару, сондай – ақ бүкіл бағдарламаны және оның
жекелеген элементтерін бағалауда жетекшілікке ... PR – ... ... зор. ... ... ... және таңдалып
алынған стратегия арасында тығыз байланыс қажет.
Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде “ТұранӘлем” банкінің PR іс – ... және ... ... ... ... ... қызметі туралы
қоғамды ақпараттандыру мақсатында бірқатар іс – ... ... ... Бұдан басқа мақсаттар, міндеттер, стратегия
анықталды және PR – ... ... ... не нәрсеге және қалай
қол жеткізу керектігі банккке белгілі. Мақсаттық қоғамдық топтар ... ... кез ... PR – ... орталық элементі болып
табылады. “ТұранӘлем” банкінде PR – ... ... ... бұл PR – науқанының нәтижелілігі туралы қорытындылар ... ... ... ... ... береді. Бұл қоғамдық пікір
мен қатынастарға кешенді, мақсатты ... ... ... ... сөз, ... ... банк стратегиясына сәйкес PR – объектінің имиджі жасалады,
ал бұл ... ... ... ... жне ... ... күшейту үшін қолайлы жағдай туғызады.
БАҚ н контент – талдау нәтижесінде төмендегілер анықталады:
– “ТұранӘлем” банкі туралы жиі жазылады;
– материалдар жағымды түрде ... бұл ... ... ... БАҚ көңіл бөледі.
Контент – талдау барысында БАҚ – ғы ... ... ... банкінің қызметі туралы жеткілікті дәрежеде ақпараттанғаны және
тұтас алғанда жағымды ... ... ... Осы ... ... ... нәтижелер “ТұранӘлем” банкінің PR – қызметі және ... ... – бірі ... ... Егер банк ... банктің жағымды имиджін қалыптастыру және және оны сақтауға шынымен
әсер ететінін қаласа, бұл жағдайда қазіргі PR және ... ... ... барлық ережелері мен заңдары ескеріле отырып, толық көлемді
PR – науқандар ... Ал ... ... ... ... ... ... барлық бастамалар ерте ме, кеш пе, әйтеуір сәтсіздікке
ұшырайды.
Сондай – ақ, бастапқы жағдайда талдауүрдісі барысында “ТұранӘлем”
банкінің ... және ТМД – ғы ... ... жарнамалау нәтижесі
ретінде қоғаммен жұмыс жеткілікті екендігі анықталды. Кез ... ...... ... және тұтас алғанда қоғам және ... ... ... ... қалыптастыру.
Осылайша, “ТұранӘлем” банкінің құрылымдық PR – стратегиясы болып
табылатын банк потенциалы анықталды.
Бастапқы жағдайды ... ... ... ... PR – науқанының өз
бағдарламасын жасауда және оның ... ... PR ... ... ... ... дамыту бағдарламасының мақсаты –
Қазақстанда 2006 жылға таман үшінші PR ... ... ... ... ... соң, оны ... жеткізіп отырады) және
2007 ж. ... ... ... ... ... және оны тойлауға
белсенді қатысу) жету.
PR – стратегия мақсаттарына қарап отырып, қоғамдық пікірдің ... қол ... ... ... ... ... сегментте міндеттер көрсетіледі, оларды шешу бағдарламаның алдына
қойылған мақсаттарды табысты жүзеге ... ... ... ... әр түрлі секторларымен жеткіліксіз жұмыс істеу де,
сондай – ақ оларға аса көп назар аудару да жағымсыз ... ... ... іс – әрекеттер және коммуникациялар стратегиясы PR ... ... ... ... негізделген.
Қоғамдық пікір мен қатынастарға ықпал ету ... ... PR – ... ... ... ... PR – науқан стратегиясына сәйкес ... іс – ... ... бұл жоспар әрбір қоғамдық топ үшін PR және жарнама
тәсілдері мен ... ...... құрудың соңғы кезеңінде бағалау жүйесі және оның
бағдарламасына түзету енгізу, кері байланыс орнату жобасы ойластырылды.
“ТұранӘлем” банкінде өтілген ... ... ... ... ... Банк ... ... үшін банк маркетинг пен PR – ң ... PR – ... ... ... PR – ... қол жеткізу тек банктің PR стратегиясына кешенді,
қайталанбалы, интеграцияланған және ... ... ... кезінде
ғана мүмкін болады, бұл PR ... ... ... ... ... PR – ... ... пікірлері мен қарым – қатынастарына ықпал ету
болғандықтан, өз аудиториясын ... ... ғана ... сонымен қатар оның
идеалдарын, мүдделерін және коммуникация каналдарын да нақты білу маңызды
болып табылады, ал бұл қоғамдық пікірді терең зерттеуді қажет ... ... ... ... ... ... эффектісін ұмытуға
болмайды: оқиғаға өте көп ... ... ... ... оған ... әлсіретеді. Сондықтан іс – әрекеттер және коммуникациялар
стратегиясы позициялау деңгейін және жарнамаланып отырған объектінің даму
кезеңін ... ... PR – ... ... ... ... құрылады;
– қоғамда жағымсыз стереотиптердің қалыптасуының және оның банк қызметіне
жағымсық қарауының алдын алу үшін ... ... ... PR ... ... ... және экономикалық жазықтықтан мәдени
жазықтыққа көшіру ... PR – да ... ... ... ... ... ... PR бойынша
стратегия бастапқы жағдайды талдаудан ... кері ... ... ... ... талдаумен аяқталады, ал PR – бағдарламаны
бағалау өзінің әр түрлі деңгейінде қол жеткізілген ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Аталған ұсыныс – кеңестерді орындау банк мақсаттары мен міндеттерін
және кәсіпкерлік қызметтің басқа ... да ...... ... ... ... – қосымша
Бұл үрдісті келесі сурет бойынша көрсетуге болады
2 – ҚОСЫМША
2 – СУРЕТ. Бағдарламаны қайта ... ...... – кесте. PR және жарнаманың ұқсастықтары мен айырмашылықтары.
| | | ... ... ... ... ... ... |
| ... ЖӘНЕ ... ... ... |ӨТКІЗУ | ... |БАҚ |БАҚ + ... КЕМ ЕМЕС PR – ... | ... ... ... ... ТҮРДЕ БЕРІЛЕДІ |ҮЗДІКСІЗ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ ҮРДІС ... ... ... ... ПАРТИЯ, АЙМАҚ БАСШЫЛЫҒЫ |
|ҚОЮШЫ | | ... ... ЖӘНЕ ... ... ... СӘН, ... | |Т.Б. |
4 – ... – науқандарын ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсыныс – кеңестер
|PR – науқандарын ұйымдастыру және | ... ... ... ... - ... ... | ... PR – ғы жоспарлау стратегиялық |Британ PR институтының мүшесі ... ... және ... түрде|Питер Грин: «PR саласындағы |
|жүргізілуі тиіс. Бұл оны ... ... емес ... ешқашан |
|асыру үрдісін бақылауға және қол |жоспарланған бағдарлама сияқты ... ... ... |пайдалы болмайды» /2/. |
|мүмкіндік береді. | ... ... ... зерттеу қажет.|Почепцов Г.Г: «Өз серігің туралы |
|Бұл коммуникативті науқанды |көбірек білген жағдайда ғана ... ... ... болып |онымен әңгімелесу пайдалы болып |
|табылады, өйткені ол мақсаттық |табылады»/3/. ... ... ... ... | ... ... және оған қалай | ... ... ... ... ... | ... береді. | ... Кері ... ... ... ... И.А: «PR – іс – ... ... Аудиторияның білуін және |аяқталған соң, жарнамалық ... ... ... ... ... ... ... деген көзқарасын |дәрежесін бағалаған жөн(немесе |
|ескеру PR – ... ... дер ... ... және ... ... ... мүмкіндік береді,|нәтижелеріне байланысты PR – ң |
|бұл оны одан әрі тиімдірек ете |одан ... ... ... ... ... ... БАҚ – мен ... зор мән беру |«Біздің еркін қоғамда еркін ... ... ... ... ... ... орны ... |
|қоғамдық пікірді қалыптастырады. |болғандықтан, біз БАҚ туралы |
| ... зор ... ... |
| ... ... отырмыз деп айтуға |
| ... |
5 – ... ... ... аудиторияларының матрицасы
| | ... ҮШІН | | ... ... |ЖОЛДАУ |ТАРАТУ |
... ... | ... ... |өздері үшін |Банктік қызмет|Банктік |БАҚ + ... ... ... ... |өнімдері |
|рі | ... ... | |
| | ... ... | |
| | | ... кеңес| |
| | | ... | |
| ... ... ... есеп ... |
|Акционер|салымдардан пайда|салымдардан ... ... ... ... ... ... | ... |
| | | | | ... өсу ... ... есеп |БАҚ + ... ... | ... үлес ... |хаттары ... | ... | | |
| | ... ... |Топ – |БАҚ + ... ... |менеджментке |өнімдері |
|ялық | | ... | ... | | ... | ... | | ... | |
| | | ... ... |
| | ... ... |БАҚ, ... ... ... ... ... ... ұсыну |ұйымдарымен |
|студентт|орналасу |ұсыну | ... | | | | |
| ... ... жаңа ... |Пресс – |
| ... ... ... |релиздер, |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... С.М., ... А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз. Теория
и практика, 8 – е ... М.: ... ... 2001. ... ... ... и др. ... менеджмент. М.,
СПБ.;Киев:Вильямс, 1999. – 700с.
• Уаллс Уильям и др. ... ... и ... ... – 735 с.
• PR: Международная практика. ... Сэма ... ... 1997. – 172 ... Хромова Л.И. Рекламная деятельность: искусство, теория,
практика. – Петрозаводск: АО «Фолиум», 1994. 308 ... ... И. ... ... в организациях. – СПБ.,1995.;
Толстов Л.Н. Реклама и паблик рилейшнз: ... ... ... Чебоксары, 1996. – 64 с.
• Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. ч.1. –
СПб.: ООО ...... ... ...... , ... 256 ... Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности:
Учебник. – М.:Юнити, 1998. – 287с
... И.Я. ... ... для ...... ... 208с.
• Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: ... ... ... - 2000. – 624 ... ... Блэк С. ... рилейшнз. Что это такое? – ... ... ... ... и ... ...
СПб.;М.;Харковь, Минск: Питер. – 2001. – 345 с.
• Росситер Д.Р.:Реклама и ... ... ... Минск: Питер. – 2001. – 345 с.
• Котлер Ф. Маркетинг ... – 1 – ... ... ... ... Ф. Маркетинг менеджмент. – 1 – издание. ... ... ... Д.А. ... и ... ... ... Учебное
пособие. – ГФУП «Издтельство «Иваново», 2003 с. – 173 –
175.
... И.Л. ... ... и Public ... ... ООО ...... изд.дом «Бизнес – пресса», 1999. –
11 – 12 с.
• Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations, ... ООО ...... изд.дом «Бизнес – пресса», 1999. –
13 с.
• Вылегжанин Д.А. Теория и ... ... ... ... – ГФУП ... «Иваново», 2003. с. – 183.
• Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз. Теория
и ... 8 – е ... М.: ... ... 2001.с. –
57.
• Уткин Э. А. Стратегияческий менеджмент: способы выживания
банков. – М.1996.
• www.bta.kz
• www.tural.kz
• www.tural.kz
• www.tural.kz
• Д.Игнатьев, А.Бекетов, Ф.Сарокваша. ... ... ... ... ...... ... Д.Игнатьев, А.Бекетов, Ф.Сарокваша. Настольная энциклопедия
Public relation. «Альпина Паблишер». – ... ... Д.А. ... и ... ... ... ... – ГФУП «Издтельство «Иваново», 2003. с. – 165.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
• Алешина И. ... ... 1998, ... Блэк С. ... ... это ...... – 240б
• Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. – М.:ФАИР – ПРЕСС,2001. –
624б.
• Викентьев И.Л. ... ... и Public ... ч.1.: СПб: ...... ... ... – пресса», 1999. – 256 б.
• Гольман И.А. Реклама плюс. Реклама минус. – М.:»Гелла – ...... ... И.А. Рекламное планирование. – М.: «Гелла Принт». – ... ... ... А. ... Пер. с фр./Общ. ред. В.С.Загашвиян – М.:А/О
издат.Группа ... 1993. – ... ... С.М., ... А.Х., Брум Г.М. ... ... ... и
практика, 8 – е издание. М.: Изд.дом «Вильямс», 2001.624 б.
... Т.М. ... ... и ... в ... в Росии и за рубежом,1997ж
• Панкратов Ю.К. и др. Рекламная деятельность. – ... ... ... ... 1999ж. ... Пашенцев Е.Н. Связи с общественностью. М.:Дело, 2000. – 271 б.
• Почепцов Г.Г. ... ... для ... М.: ... ... ... - 2000.- 624 ... Рожков И.Я. Реклама: планка для «профи». – М.:Юрайт, 1997. – 208б.
• Росситер Д.Р. и др. ... и ... ...
СПб.;М.:Харьков.; Минск: Питер, 2001 . – 651б.
• Старобинский З.Е. ... по ... – М.: ......... ... Э.А. ... дело: учеб/ассоц.авт.и изд. «Тандем». – М.:
«Экмос»,1997. – ... ... В.В. и др. ... ... ... – М.:РИП – Холдинг,
2000. – 100б.
• Уэллс Уильям и др. Реклама: ... и ... ... и др. –
СПб.:Питер, 1999. – 735б.
• Чумиков А.М. ... ... ... ... . – ... ... Н.Д.Маркетинг. – М.:Юнити, 2000. – 623б.
• ЯковлевИ. Паблик рилейшнз в организациях. – СПб.,1995 ж.
• Яновский А.Н. Влияние на потребителя с ... ... ... //
Маткетинг, 1998, № 6,50-60 б.
• Понамарева Е. PR – кампания//Рекламные технологии. – ... ... ... PR ... ... ... Еще раз ... Public relations, рекламы и маркетинга.//Советник. –
2002.
• Мымшец М. Как распознать успешный PR? // ...... ... ... ... ... ... Public
relation. «Альпина Паблишер». – М.2003.
• Д.Викторов «Пиарова победа».
• С.Блэк «Паблик рилейшнз – что это такое?»
... ... ... структуры, персонал и
внутренние коммуникации. – 2 – ... ... ...... – Информ», 1995.
• Уткин Э.А. /Стратегический менеджемент: способы ... ... ... ... У./Стратегическое планирование в организациях. – М,1994.
• Вылегжанин Д.А. ... и ... ... ... ... – ГФУП «Издтельство «Иваново», 2003.
• Котлер Ф. «Маркетинг менеджмент. Питер, 200 311 – изд.» - СПб.
• Синяева И.М. ... ... в ... ...... көздер: www.bta.kz, www.tural.kz – «ТұранӘлем» банкінің
сайттары.
-----------------------
S ( Strength) W ... ... ... T ( ... ... ... ... ... топтың кез келген тұтынушысы
іріктеме мүшесі бола
алады
Құрылымдық кездейсоқ ... топ ... ... ... ... ... әрқайсысы үшін
кездейсоқ таңдау
жүргізіледі
Зональды кездейсоқ ... ... ... ... қағидасы басқа,
территориялық
тип бойынша
АЛМАСТЫРЫЛҒАН ІРІКТЕМЕЛЕР
Қол жетерлік іріктеме ... ... ... ... ... таңдап алады
Қарастыру бойынша іріктеме Зерттеуші, өз пікірінше, нақты мәліметтер
бере алатын
кандидаттарды ... ... ... ... топтан
тұтынушылардың қандай
да бір категория –
ларына жататын
адамдардың белгілі бір
санын таңдап алады
оннннннннннннннннн
Жоспарланған және жүзеге ... іс - ... ... ... ... ... банкінің PR – сттатегиясы бағдарламасын дайындау және жүзеге
асырылуын бағалау
Бағдарламаның ... қол ... ... ... және ... ... бағдарламалардың сәйкес келу деңгейін
анықтау
Жоспарланған және ... ... іс - ... ... ... ... ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мектептің оқу- тәрбие жұмысын жоспарлау. Құрылымы және мазмұны4 бет
Шетелдердің конституциялық құқығының пәні, қайнар көздері және жүйесі77 бет
2015 жылға дейінгі елді дамытудың индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру9 бет
Бизнесті жоспарлау11 бет
Бизнесті модельдеу мен стратегеясы3 бет
Бизнестің моделі мен стратегиясы5 бет
Дағдарысқа қарсы басқару стратегиясы32 бет
Дағдарысқа қарсы стратегия24 бет
Корпорацияның қаржылық стратегиясының мәні мен мазмұны9 бет
Кәсiпорын стратегиясының мәнi мен түрлерi16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь